Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen"

Transcriptie

1 Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN)

2

3 Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend) opleiders en leden van de opleidingsgroep. Maar ook aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OORcoördinatoren en bestuurders zijn van harte welkom. Kortom: iedereen die betrokken is bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. U krijgt Concrete ondersteuning, relevante kennis en effectieve tips waarmee u zelf aan de slag kunt. U kunt kiezen uit: Flitstrainingen: snel op de hoogte en de volgende dag direct aan de slag Workshops: praktische informatie, praktijkvoorbeelden en veel oefenen! Symposia: relevante informatie in praktijkgerichte presentaties en discussiëren met collega s Persoonlijk advies en concrete handvatten van deskundigen Inspiratie en motivatie van collega-opleiders Accreditatie Aan het MMV-congres zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (www.knmg.nl/aban). Korting op toegangsprijs De entreeprijs voor het congres is 295,- (inclusief lunch, versnaperingen en drankjes). U krijgt korting als u voor 1 september 2015 inschrijft. Voor aios geldt een speciaal tarief. Vroegboektarief: 250,- bij inschrijving vóór 1 september 2015 Aios: 175,- Wat te kiezen? Wat wilt u doen: praktisch aan de slag of verdieping in een specifiek onderwerp? Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de beschikbare werkvormen op het MMV-congres Samen leren, samen werken. Workshop: u gaat actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet, bijvoorbeeld rollenspel, stellingen of aan de slag in groepen. Na afloop heeft u een aantal concrete vaardigheden geleerd waarmee u in uw eigen praktijk aan de slag kunt. Symposium: deze sessie is gericht op verdieping in een actueel thema. Na een korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen u, de sprekers en andere deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als u nieuwe inzichten opgedaan. Flitstraining: tijdens deze korte training krijgt u een introductie op een praktisch en afgebakend onderwerp. Ook gaat u zelf aan de slag. Na afloop heeft u nieuwe inzichten en/of praktische handvatten om in de praktijk te gebruiken. MMV op Maat: dit is een persoonlijk gesprek met een deskundige over uw specifieke vraag. Uw vraag houdt direct verband met de opleiding en u kunt het gesprek alleen of samen met uw opleidingsgroep voeren. Wat u mee naar huis neemt, hangt af van uw vraag, maar u komt in ieder geval een stap verder.

4 PROGRAMMA Start congres Opening door dagvoorzitter: prof. dr. Rutger Jan van der Gaag Spreker: prof. dr. Thijs H. Homan Einde hoofdtoespraak Workshopronde 1 Workshop of afspraak met MMV op Maat Einde eerste ronde Lunch Einde lunch Spreker: prof. dr. Fedde Scheele of flitstraining Einde plenair Workshopronde 2 Workshop of afspraak met MMV op Maat Einde tweede ronde Centrale afsluiting Netwerkborrel

5 of uur Opleidingsgroepen Bent u bezig met de voorbereiding op de visitatie, de taakverdeling of het formuleren van een gezamenlijke visie op de begeleiding van aios? Of hebt u een ander onderwerp binnen uw opleidingsgroep? Tijdens het congres kunt u er concreet mee aan de slag. Mét uw opleidingsgroep (5-12 deelnemers) en de hulp van een deskundige. Zodat u na deze dag werkelijk en merkbaar voortgang hebt geboekt. Interessant? Maak dan een afspraak met MMV op Maat voor opleidingsgroepen. Individueel Heeft u vragen over het invullen van een opleidersdag? Of wilt u advies over hoe u een bepaalde opleidingsactiviteit kunt gebruiken voor het ontwikkelen van competenties? Stel uw vraag aan MMV op maat: wij zoeken een deskundige met wie u om de tafel kunt. U kunt zich aanmelden voor MMV op Maat individueel. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Bij aanmelding is een heldere omschrijving van uw vraag nodig om u bij de juiste deskundige aan tafel te brengen. Bij opleidingsgroepen wordt een contactpersoon gevraagd. Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier via . Eventueel wordt u vooraf gebeld om uw vraag nader te specificeren. Vermeld daarom alstublieft ook uw telefoonnummer.

6 FLITSTRAININGEN De symbolen bij de workshops geven de doelgroep aan: opleiders, opleidingsgroepen, aios en/of onderwijskundigen. Aan het plus -teken ziet u of gevorderde kennis van modern opleiden wordt verondersteld. 1. Video-nabespreking* Leren van video-observaties: de aios laat een stuk van een eigen consult met een patiënt zien en vraagt feedback aan leden van de opleidingsgroep; de aios leert zo effectiever te communiceren. Met de tips uit deze flitstraining kunt u dit leermiddel in uw eigen praktijk inzetten. Bekijk ook de video op Ò video s Ò Communicatietraining op de werkplek. 2. Omgaan met perfectionisme* Perfectionisme motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans en zelfs uitval. Het perfectionisme schiet dan zijn doel voorbij. Coaching in het omgaan met perfectionisme vraagt om een specifiek soort gesprek. Hoe dit werkt en hoe u hier zelf in leergesprekken mee aan de slag kunt, leert u in deze flitstraining. 3. Competenties vertalen naar opleidingsactiviteiten* Hoe leidt u aios op in de algemene competenties, zoals professionaliteit, maatschappelijk handelen en organisatie? Tijdens deze flitstraining krijgt u concrete voorbeelden uit de praktijk waarmee u in uw eigen opleiding direct aan de slag kunt. Bekijk ook 4. Goed leer- en opleidingsklimaat* Wat zijn de kenmerken van een goed leer- en opleidingsklimaat? Hoe kunt u dit binnen een opleidingsteam bespreken en optimaliseren? Na deze flitstraining kunt u aan de slag met de praktische kant, zoals het zodanig inrichten van het werk dat de aios er optimaal van kan leren.

7 5. Feedback op professioneel gedrag van de aios* Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend. Maar hoe spreek je een aios aan op diens professioneel gedrag? In deze flitstraining leert u hoe u dit in de praktijk op een goede manier kunt aanpakken. 6. Reflectie met RAPP-it* Leren op de werkplek wordt steeds belangrijker in het opleiden van professionals. Reflectie is cruciaal en vormt de leidraad voor toekomstig gedrag. De werkplek is echter hectisch en waardevolle leermomenten kunnen verloren gaan. Dat kunt u voorkomen met RAPP-it. Dit is een reflectie-app die deel uitmaakt van de gratis MMV-app. Tijdens deze flitstraining gaat u aan de slag om het maximale uit dit mobiele hulpmiddel te halen. 7. Intervisie, coaching, mentoring, opleidings-begeleiding... Hoe maak ik een keuze?* Wanneer kies je voor een reflectietraject en wanneer voor coaching of begeleiding? Wat houden al die varianten eigenlijk in? En wat is beter: individueel of in een groep? In deze flitstraining combineren we ervaringsverhalen met deskundigheid op het gebied van het begeleiden van aios én specialisten. U kunt uw eigen vraagstukken voorleggen voor een advies voor begeleiding. 8. Lean: Voortdurend verbeteren* Veel organisaties streven ernaar lean te werken. Hiermee kunt u grip houden op uw organisatie en deze ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen. Door aan te sluiten bij projecten in de instelling kunt u ook lean in de praktijk brengen. U geeft daarmee invulling aan de competentie Maatschappelijk Handelen. Tijdens deze flitstraining leert u de beginselen van lean management en de praktische methoden en technieken die u daarvoor kunt inzetten. 9. Individueel opleidingsplan* Relevant voor medisch specialisten Het lokale opleidingsplan moet voor elke aios worden vertaald naar een individueel opleidingsplan (IOP). Hierover zijn vaak nog vragen: Wat hoort er allemaal in, hoe ziet een IOP eruit, wie moet m schrijven en waar moet u rekening mee houden? Na deze flitstraining heeft u antwoord op deze vragen en concrete handvatten om uw aios te begeleiden met het IOP. 10. Simulatieonderwijs vormgeven in uw opleiding Relevant voor medisch specialisten De opleiding kindergeneeskunde voerde op een laagdrempelige manier simulatieonderwijs in. In deze flitstraining ervaart u hoe zij dit hebben gedaan en hoe het werkt. U wisselt tips uit met deelnemers en workshopbegeleiding hoe u dit binnen uw opleiding kunt realiseren.

8 11. Ontwikkelassessment voor opleiders 13. Opleidingsetalage: voorsorteren op de toekomst Er wordt nogal wat verwacht van u als opleider in de regierol; u moet verschillende vaardigheden in huis hebben. Wilt u weten wat uw eigen sterktes en zwaktes zijn? Wilt u zich meer bewust worden van uw aanpak en strategie? Welke rol speelt uw persoonlijkheid daarin? Dat kan met een ontwikkelassessment. In deze flitstraining krijgt u een introductie in het ontwikkelassessment voor de (plaatsvervangend) opleider. Met de Opleidingsetalage kunt u opleidingen inzichtelijk maken en kennis uitwisselen. In deze flitstraining komt u via een aantal vragen tot de kenmerken van uw opleiding die voor aios belangrijk zijn bij het vormgeven van hun opleiding. De etalage is een hulpmiddel om uw opleiding zowel binnen de instelling als in de regio te presenteren. 12. Verwonder en verbeter Het Verwonder en Verbeterproject is een krachtig instrument in de opleiding waarmee aios ervaring op kunnen doen met het verbeteren van processen binnen de eigen afdeling. Aios leren hiermee dat zij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, invloed kunnen uitoefenen op de organisatie en ontwikkelen hiermee leiderschapskwaliteiten. In deze flitstraining maakt u kennis met concrete voorbeelden uit de praktijk en krijgt u tips hoe u dit binnen uw opleiding kunt implementeren. * Dit zijn herhalingen van trainingen die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

9

10 WORKSHOPS & SYMPOSIA De symbolen bij de workshops geven de doelgroep aan: opleiders, opleidingsgroepen, aios en/of onderwijskundigen. Aan het plus -teken ziet u of gevorderde kennis van modern opleiden wordt verondersteld. 1. Workshop: Intensief begeleidingstraject 3. Workshop: Hup aios, Hup! - voor aios* In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor de opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop krijgt u zicht op hoe u vorm geeft aan een intensief begeleidingstraject voor aios die dat nodig hebben. 2. Workshop: Maatwerk in loopbaanontwikkeling* Er zit een gap tussen de opleiding tot en het functioneren als specialist. In de opleiding worden tegenwoordig andere eisen gesteld, maar voor veel specialismen blijft medisch handelen belangrijker dan de andere competenties. Daarnaast gaan de CanMEDS-competenties uit van een minimum. Is het niet wenselijk om te streven naar een hoger competentieniveau? Aios kindergeneeskunde kunnen nu uit verschillende profielen kiezen: onderwijs, beleid en management, kwaliteit en patiëntveiligheid en klinische farmacologie. Bij deze workshop leert u over deze profielen, zodat u ze in uw praktijk in kunt zetten. Van jou als aios wordt tijdens de opleiding veel verwacht. Je bent hard aan het werk en moet ook nog zelf de regie over je opleiding voeren. In deze workshop leer je hoe je jezelf zichtbaar maakt binnen de opleidingsgroep én hoe je zelf actief sturing kunt pakken in jouw opleiding. 4. Workshop: Barrières in het feedbackproces* Feedback geven en ontvangen is belangrijk bij competentiegericht onderwijs. Echter niet alle opleiders vinden feedback geven makkelijk en aios hebben soms moeite met het vragen en ontvangen van feedback. Bijvoorbeeld door de ziekenhuiscultuur, de gewoonten in de vakgroep, maar ook persoonlijke factoren kunnen een rol spelen. Het doel van deze workshop is om barrières in het feedbackproces te identificeren en met elkaar na te gaan welke uitvoerbare oplossingen er zijn om deze te slechten.

11 5. Workshop: Opleiders over ervaringen dedicated schakeljaar U krijgt een korte inleiding over de stand van zaken van het dedicated schakeljaar (DSJ), gevolgd door een discussie over de plaats van het DSJ in het opleidingscontinuüm. Deze discussie wordt aan de hand van prikkelende stellingen gevoerd door opleiders die ervaring hebben met DSJ-coassistenten en -aios. De discussie maakt duidelijk wat er komt kijken bij het aannemen van aios die een DSJ hebben doorlopen en waar u rekening mee moet houden. 6. Workshop: Scherpbier 2.0: ontwikkelingen kwaliteitszorg medische vervolgopleiding Op basis van Scherpbier 2.0 vormt u zich een beeld van de interne kwaliteitszorg van uw opleiding. Wat is goed en wat kan beter? Na een toelichting op de belangrijkste principes van het rapport, krijgt u een handreiking hoe u als opleider/voorzitter COC/aios de interne kwaliteitszorg eventueel kunt verbeteren. Daarvoor worden middelen gebruikt uit de toolkit kwaliteitszorg, die door Scherpbier 2.0 wordt samengesteld, geschikt voor kleine en grotere opleidingen. 7. Workshop: De aios en zijn/haar IOP* Haal meer uit je individueel opleidingsplan (IOP). Hoe zorg je ervoor dat een lust wordt en geen last? Hoe beschrijf je op een concrete en meetbare wijze je leerdoelen? Hoe werk je aan je verschillende competenties? In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om jouw opleidingsplan voor je te laten werken. 8. Workshop: Basis modern opleiden* Bent u net begonnen als (plv.) opleider of lid geworden van de opleidingsgroep van een medische vervolgopleiding? Dan krijgt u te maken met allerlei vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opleiding. In deze workshop wordt u meegenomen door het woud van afkortingen en het opleidingsjargon. Ook wordt in een notendop de regelgeving toegelicht en werkt u in groepjes een opdracht uit die u meteen in eigen praktijk kunt toepassen. Na het volgen van deze workshop bent u op de hoogte van het modern opleiden en wat dit voor u in de praktijk betekent. 9. Workshop: Draagvlak vergroten bij collega s* Relevant voor medisch specialisten Hoe krijgt u uw collega s van de opleidingsgroep actief mee in de modernisering? Een kant en klaar recept bestaat helaas niet. Maar tijdens de workshop worden wel verschillende mogelijkheden uitgediept, ervaringen gedeeld en gaat u aan de slag om uw collega s te kunnen activeren. Met behulp van een analysemodel komt u op ideeën om de betrokkenheid van collega s bij de opleiding te vergroten. 10. Workshop: Optimaliseren van de dienstoverdracht* De dienstoverdracht is onderdeel van het dagelijks werk, maar dit betekent niet dat het altijd optimaal verloopt. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft samen met het CBO (Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing) een project over dit onderwerp uitgevoerd. Met de resultaten is een training ontwikkeld voor aios om de dienstoverdracht te optimaliseren. U maakt op interactieve wijze kennis met dit project en de training en kunt deze naar uw perspectief vertalen.

12 11. Workshop: Leiding geven aan opleidersgroepen* 13. Workshop: Hup aios, hup! - voor (plv.) opleiders* U bent een ervaren opleider en functioneert in een opleidersgroep. Maar wat is eigenlijk de bedoeling van het modern opleiden en over welke eigenschappen moet de formele opleider volgens u beschikken om dat te realiseren? Heeft de opleidersgroep meer aan een kapitein, een beschermer, een professional of juist een teamplayer? Uit onderzoek blijkt dat deze vier profielen kenmerkend zijn voor de wijze van leiding geven. Tijdens de workshop verkent u de profielen, is er tijd voor reflectie en ontwikkelt u ideeën ter verbetering van leiderschap voor uw opleidersgroep. 12. Workshop: Aan de slag met kwaliteitsinstrumenten* Relevant voor medisch specialisten Om de kwaliteit van opleidingen te monitoren worden verschillende instrumenten ingezet, zoals D-rect, SETQ en EFFECT. In deze workshop gaat u aan de hand van een eigen casus een PDCA-cyclus uitzetten en krijgt u handvatten om voor uw eigen opleiding tot concrete verbeteracties te komen. Zijn uw aios bijna onzichtbaar? Heeft u geen idee hoe de aios eigenlijk functioneert? Doet de aios niet meer dan specifiek gevraagd wordt? Of is uw aios-groep afwachtend en gaat ú daardoor steeds harder werken? In deze workshop leert u de stille, afwachtende of vermijdende aios te activeren. 14. Workshop: Opleidingsdilemma s In deze workshop bespreekt u opleidingsdilemma s uit de dagelijkse praktijk. Aan de hand van verschillende concrete praktijksituaties gaat u met elkaar in discussie welke mogelijkheden er zijn om situaties aan te pakken en wisselt u tips en ervaringen uit. 15. Symposium: CanBetter Met dit interactieve slotsymposium wordt het MMVproject CanBetter afgerond. De afgelopen jaren heeft CanBetter opleidingen gefaciliteerd bij de implementatie van de algemene competenties in de opleidingspraktijk. Wat begon met het concreet maken van laaghangend fruit is uitgegroeid tot een veelomvattende uitwerking van vijf relevante thema s, die praktische handvatten voor de opleidingspraktijk bieden (patiëntveiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg en patiëntparticipatie). In een terug- en vooruitblik delen de thema-voorzitters hun ervaringen. Daarnaast krijgt u vanuit de thema s voorbeelden aangereikt die u in uw eigen opleiding kunt toepassen. 16. Symposium: Naar een nieuwe structuur voor opleidingserkenningen Om het toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige vervolgopleidingen moderner en efficiënter te maken, hebben CGS en RGS daarop gezamenlijk een visie ontwikkeld. Tevens zijn nieuwe manieren van visiteren in pilots beproefd. Mede op basis daarvan zal een ander systeem van opleidingserkenningen en toezicht worden ontwikkeld. In dit symposium krijgt u inzicht in de contouren van dit nieuwe systeem.

13 17. Workshop: ICT in de zorg Relevant voor medisch specialisten De dagelijkse praktijk van de specialist bestaat deels uit routine. Juist dit deel van de medische zorg leent zich voor allerlei e-health toepassingen, zoals bijvoorbeeld telecardiologie, tele-oogheelkunde, telelonggeneeskunde. Het aantal verwijzingen en de kosten van de tweedelijnszorg zullen naar verwachting de komende jaren afnemen. Gezondheidsapps lijken hierbij een veelbelovend middel om een grote groep van patiënten te bereiken. Tijdens deze workshop wordt een beeld geschetst van de praktijk van de toekomst en wat dit voor u betekent. Ook krijgt u een impressie van de mogelijkheden voor succesvolle implementatie van e-health in uw praktijkvoering. 18. Symposium: Cultuurverandering en het creëren van een beweging Hoe zorg je voor een cultuurverandering op een afdeling? Welke fasen passeer je? Hoe ga je van bewustwording naar inzicht en hoe kom je vervolgens tot actie? Salmaan Sana werkt als consultant binnen de zorg, is oprichter van de beweging Compassion for Care en trainer/coach in persoonlijk leiderschap. Hij zal de deelnemers begeleiden door het stellen van gerichte vragen, het delen van best practices en is zelf een voorbeeld van het teweegbrengen van een cultuurverandering binnen een zorginstelling. 19. Workshop: Leer méér van de dagelijkse praktijk: KBA s als handvat voor aios en opleiders, specifiek voor huisartsen De acht huisartsopleidingen gaan werken met een opleidingsplan gebaseerd op kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA s). Deze KBA s bieden aios en hun opleiders een praktisch handvat bij het leren in de praktijk: Wat beheers ik al? Wat zijn nu leerzame activiteiten voor mij? Hoe kan ik zorgen dat ik daar ervaring mee opdoe of feedback op krijg? In deze workshop leert u vorm en inhoud te geven aan de KBA s in uw dagelijkse praktijk. 20. Symposium: Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige Relevant voor sociaal geneeskundigen (bedrijfsgeneeskundigen, verzekeringsgeneeskundigen en (profiel)artsen Maatschappij & Gezondheid) Deze workshop richt zich ook op visitatoren Een goed kwaliteitssysteem borgt de kwaliteit van opleiden. Het Handboek Sociale Geneeskunde uit 2007 gaf daarvoor de aanzet. Dat Handboek gaat alweer een paar jaar mee en het is tijd voor een waardige opvolger. Die opvolger is er met KOERS. Met een beschrijving van een intern kwaliteitssysteem voor de monitoring van de kwaliteit van de opleidingen, compleet met uitgewerkt kwaliteitskader. Deze zomer vinden pilots plaats om het systeem in de praktijk uit te proberen. In dit symposium gaan we met u in gesprek over dit kwaliteitssysteem en de resultaten van de pilots. 21. Symposium: Samen leren, samen werken, samen onderzoeken In Nederland vindt veel onderzoek plaats naar de kwaliteit en vormgeving van de medische vervolgopleidingen. U krijgt presentaties over lopende en recent afgeronde wetenschappelijke studies naar verschillende aspecten van de vervolgopleidingen. Ook kunt u de resultaten bediscussiëren en toepassingen van de resultaten voor de eigen opleidingspraktijk bespreken. Deze sessie wordt verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). 22. Workshop: Leren individualiseren Sinds 2014 kunnen opleidingen voor aios door de veranderde regelgeving echt op maat worden ingericht. Hoe maken opleiders, aios en instellingen gebruik van de mogelijkheden om individueel op te leiden? In project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) is veel ervaring opgedaan met opleidingsplannen, beoordelingsen begeleidingswijzen die het individueel competentiegericht opleiden vergemakkelijken. Welke instrumenten en werkwijzen vinden opleiders en aios nu echt handig? In deze workshop stapt u in de wereld van bekwaam verklaren met EPA s en de betere teambeoordeling. U hoort de ervaringen en goede voorbeelden en maakt kennis met praktische instrumenten uit de praktijk.

14 23. Symposium: De generalist versus de superspecialist 24B. Workshop: Feedback geven aan je aios (alleen in de middag) 26. Workshop: Veranderen, et-cetera Thijs Homan Relevant voor medisch specialisten Deze workshop is ook relevant voor beleidsmakers. Goede feedback geven aan je aios is een kunst en ook hier geldt: oefening baart kunst. U gaat met traineracteurs oefenen in het geven van feedback aan uw aios aan de hand van een concrete situatie uit uw praktijk, bijvoorbeeld een KPB. In deze workshop gaan we aan de slag met wat u hebt voorbereid. De afgelopen jaren is veel veranderd binnen de medische wereld en de medische opleidingen. In deze workshop kijkt u met een andere blik naar deze veranderingen. Volgens Homan is namelijk niet de leider de doorslaggevende factor bij veranderingen, maar juist de dynamiek tussen mensen in de organisatie. Opleiden, faciliteren en coachen worden hiermee politieke activiteiten. Dit brengt u als opleider in een paradox waarbij u doelstellingen moet realiseren, maar tegelijkertijd weinig controle hebt over wat zich in en om de organisatie afspeelt. Deze paradox staat centraal in deze workshop. De zorg is continu in beweging. De context verandert, zorgconcentratie neemt toe, de medische technologie ontwikkelt zich in razend tempo en er is steeds meer sprake van multimorbiditeit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw specialisme en de opleiding? Moet u zich verder gaan specialiseren of juist de breedte van het vak bewaken? In de vorm van een Lagerhuisdebat voert u de discussie over de medisch specialist van de toekomst en de betekenis daarvan voor de opleiding. 24A. Workshop: Het leerwerkplan: wat heb ík de aios te bieden? (alleen in de ochtend) Relevant voor specialisten ouderengeneeskunde Iedere opleidingsplaats en opleider heeft zijn eigen unieke leeraanbod. Wat zijn de kenmerken van de opleidingsplaats en wat is het profiel van de opleider? Hoe wordt de aios begeleid? Een goed leerwerkplan beantwoordt deze vragen. Ja, het kost energie om dit op te stellen, maar het is de investering waard! Het geeft de aios namelijk inzicht in wat en hoe er geleerd kan worden en het maakt u als opleider bewust van leermogelijkheden in de eigen praktijk. Zo wordt helder wat iedereen kan verwachten. In deze workshop gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een leerwerkplan. 25. Workshop: Flexibel opleiden Veranderingen in de zorg, maatschappij en veranderende opleidingseisen maken het noodzakelijk de medische vervolgopleidingen continu aan te passen en vernieuwingen door te voeren. Dat vraagt van u de nodige flexibiliteit. In deze workshop kijken we met verschillende perspectieven (opleider, aios, onderwijskundige) naar de bijpassende rollen in vernieuwingsprocessen: hoe af te stemmen en efficiënt te werken? Hoe wordt opleiden flexibel en voorkomt u verstarring? U krijgt handvatten om met voortdurende veranderingen om te gaan. 27. Workshop: Opleiden en productie in balans Relevant voor medisch specialisten Van oudsher stond de productie centraal en werd en passant ook opgeleid. Met steeds grotere opleidingsgroepen, centralisatie en differentiatie wordt het steeds moeilijker om breed op te leiden als de productie leidend is. In deze workshop wordt het spanningsveld tussen opleiden en productie in kaart gebracht. De deelnemende opleiders en aios krijgen inzichten aangereikt die kunnen helpen bij het vinden van de balans tussen opleiden en productie.

15 28. Workshop: Small Private Online Course ouderenzorg Het CGS-project Ouderenzorg stimuleert alle medische vervolgopleidingen om expliciet aandacht te geven aan de zorg voor oudere patiënten. Hiervoor is onder andere een Small Private Online Course (SPOC) ontwikkeld. Tijdens de workshop maakt u kennis met deze SPOC. Ook kijken we samen met u hoe u deze online (nascholings)cursus kunt toepassen om ouderenzorg binnen uw afdeling op de kaart te zetten. 29. Workshop: Wat voor dokter ga je worden Relevant voor medisch specialisten Sinds 2014 kunnen opleidingen voor aios door de veranderde regelgeving echt op maat worden ingericht. In deze workshop merkt u hoe het (mogen) stellen van de vraag: Wat voor dokter ga je worden? wegen opent naar individueel opleiden. Het stellen van deze vraag komt met verantwoordelijkheden voor aios, opleider, cluster en opleidingsondersteuning, zowel lokaal als regionaal en landelijk. In deze workshop maakt u hernieuwd kennis met instrumenten als IOP, e-portfolio, mogelijkheden voor roldifferentiatie, bekwaamverklaren en de Opleidingsetalage, die allen hun rol hebben in het beantwoorden van deze belangrijke centrale vraag. * Dit zijn herhalingen van trainingen die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

16 Aanmelden Via kunt u zich aanmelden. Na het invullen van het online formulier ontvangt u per een bevestiging van uw deelname. Betalen U kunt via ideal betalen of met een factuur. In het laatste geval betaalt u 25,- administratiekosten. We verzoeken u om het factuurbedrag binnen twee weken, maar in ieder geval voor aanvang van het congres, over te maken. Ondersteuning bij modernisering Annuleringsvoorwaarden Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, onderwijskundigen, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. De ondersteuning bestaat uit het opbouwen, verzamelen en delen van expertise en het (uit)bouwen van netwerken. MMV is een project van de KNMG in samenwerking met NFU, NVZ / STZ, Huisartsopleiding Nederland, KAMG, De Federatie Medisch Specialisten, CGS en De Jonge Specialist. Actuele informatie over het congres: - Ook voor hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en interviews met opleiders & aios - via - Download de gratis MMV-app voor informatie over opleiden en het MMV-congres binnen handbereik (beschikbaar in App Store en Google Play). Praat mee: / #mmvcongres of Facebook: ProjectMMV Zo nodig kunt u een collega als plaatsvervanger opgeven. Annulering of naamswijziging kan uitsluitend per . Bij annulering voor 9 november 2015 brengen wij 25,- in rekening. Daarna zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen. Informatie Heeft u vragen over dit congres? Neem dan contact op met het KNMG Congresbureau via of bel (030) Fotografie: ZorginBeeld/Frank Muller (behalve voorzijde midden) Grafische vormgeving: Het Vonkt, Houten

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie