Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen"

Transcriptie

1 Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN)

2

3 Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend) opleiders en leden van de opleidingsgroep. Maar ook aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OORcoördinatoren en bestuurders zijn van harte welkom. Kortom: iedereen die betrokken is bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. U krijgt Concrete ondersteuning, relevante kennis en effectieve tips waarmee u zelf aan de slag kunt. U kunt kiezen uit: Flitstrainingen: snel op de hoogte en de volgende dag direct aan de slag Workshops: praktische informatie, praktijkvoorbeelden en veel oefenen! Symposia: relevante informatie in praktijkgerichte presentaties en discussiëren met collega s Persoonlijk advies en concrete handvatten van deskundigen Inspiratie en motivatie van collega-opleiders Accreditatie Aan het MMV-congres zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (www.knmg.nl/aban). Korting op toegangsprijs De entreeprijs voor het congres is 295,- (inclusief lunch, versnaperingen en drankjes). U krijgt korting als u voor 1 september 2015 inschrijft. Voor aios geldt een speciaal tarief. Vroegboektarief: 250,- bij inschrijving vóór 1 september 2015 Aios: 175,- Wat te kiezen? Wat wilt u doen: praktisch aan de slag of verdieping in een specifiek onderwerp? Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de beschikbare werkvormen op het MMV-congres Samen leren, samen werken. Workshop: u gaat actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet, bijvoorbeeld rollenspel, stellingen of aan de slag in groepen. Na afloop heeft u een aantal concrete vaardigheden geleerd waarmee u in uw eigen praktijk aan de slag kunt. Symposium: deze sessie is gericht op verdieping in een actueel thema. Na een korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen u, de sprekers en andere deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als u nieuwe inzichten opgedaan. Flitstraining: tijdens deze korte training krijgt u een introductie op een praktisch en afgebakend onderwerp. Ook gaat u zelf aan de slag. Na afloop heeft u nieuwe inzichten en/of praktische handvatten om in de praktijk te gebruiken. MMV op Maat: dit is een persoonlijk gesprek met een deskundige over uw specifieke vraag. Uw vraag houdt direct verband met de opleiding en u kunt het gesprek alleen of samen met uw opleidingsgroep voeren. Wat u mee naar huis neemt, hangt af van uw vraag, maar u komt in ieder geval een stap verder.

4 PROGRAMMA Start congres Opening door dagvoorzitter: prof. dr. Rutger Jan van der Gaag Spreker: prof. dr. Thijs H. Homan Einde hoofdtoespraak Workshopronde 1 Workshop of afspraak met MMV op Maat Einde eerste ronde Lunch Einde lunch Spreker: prof. dr. Fedde Scheele of flitstraining Einde plenair Workshopronde 2 Workshop of afspraak met MMV op Maat Einde tweede ronde Centrale afsluiting Netwerkborrel

5 of uur Opleidingsgroepen Bent u bezig met de voorbereiding op de visitatie, de taakverdeling of het formuleren van een gezamenlijke visie op de begeleiding van aios? Of hebt u een ander onderwerp binnen uw opleidingsgroep? Tijdens het congres kunt u er concreet mee aan de slag. Mét uw opleidingsgroep (5-12 deelnemers) en de hulp van een deskundige. Zodat u na deze dag werkelijk en merkbaar voortgang hebt geboekt. Interessant? Maak dan een afspraak met MMV op Maat voor opleidingsgroepen. Individueel Heeft u vragen over het invullen van een opleidersdag? Of wilt u advies over hoe u een bepaalde opleidingsactiviteit kunt gebruiken voor het ontwikkelen van competenties? Stel uw vraag aan MMV op maat: wij zoeken een deskundige met wie u om de tafel kunt. U kunt zich aanmelden voor MMV op Maat individueel. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Bij aanmelding is een heldere omschrijving van uw vraag nodig om u bij de juiste deskundige aan tafel te brengen. Bij opleidingsgroepen wordt een contactpersoon gevraagd. Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier via . Eventueel wordt u vooraf gebeld om uw vraag nader te specificeren. Vermeld daarom alstublieft ook uw telefoonnummer.

6 FLITSTRAININGEN De symbolen bij de workshops geven de doelgroep aan: opleiders, opleidingsgroepen, aios en/of onderwijskundigen. Aan het plus -teken ziet u of gevorderde kennis van modern opleiden wordt verondersteld. 1. Video-nabespreking* Leren van video-observaties: de aios laat een stuk van een eigen consult met een patiënt zien en vraagt feedback aan leden van de opleidingsgroep; de aios leert zo effectiever te communiceren. Met de tips uit deze flitstraining kunt u dit leermiddel in uw eigen praktijk inzetten. Bekijk ook de video op Ò video s Ò Communicatietraining op de werkplek. 2. Omgaan met perfectionisme* Perfectionisme motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen, maar kan ook leiden tot hoge werkdruk, een verstoorde werk-privébalans en zelfs uitval. Het perfectionisme schiet dan zijn doel voorbij. Coaching in het omgaan met perfectionisme vraagt om een specifiek soort gesprek. Hoe dit werkt en hoe u hier zelf in leergesprekken mee aan de slag kunt, leert u in deze flitstraining. 3. Competenties vertalen naar opleidingsactiviteiten* Hoe leidt u aios op in de algemene competenties, zoals professionaliteit, maatschappelijk handelen en organisatie? Tijdens deze flitstraining krijgt u concrete voorbeelden uit de praktijk waarmee u in uw eigen opleiding direct aan de slag kunt. Bekijk ook 4. Goed leer- en opleidingsklimaat* Wat zijn de kenmerken van een goed leer- en opleidingsklimaat? Hoe kunt u dit binnen een opleidingsteam bespreken en optimaliseren? Na deze flitstraining kunt u aan de slag met de praktische kant, zoals het zodanig inrichten van het werk dat de aios er optimaal van kan leren.

7 5. Feedback op professioneel gedrag van de aios* Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend. Maar hoe spreek je een aios aan op diens professioneel gedrag? In deze flitstraining leert u hoe u dit in de praktijk op een goede manier kunt aanpakken. 6. Reflectie met RAPP-it* Leren op de werkplek wordt steeds belangrijker in het opleiden van professionals. Reflectie is cruciaal en vormt de leidraad voor toekomstig gedrag. De werkplek is echter hectisch en waardevolle leermomenten kunnen verloren gaan. Dat kunt u voorkomen met RAPP-it. Dit is een reflectie-app die deel uitmaakt van de gratis MMV-app. Tijdens deze flitstraining gaat u aan de slag om het maximale uit dit mobiele hulpmiddel te halen. 7. Intervisie, coaching, mentoring, opleidings-begeleiding... Hoe maak ik een keuze?* Wanneer kies je voor een reflectietraject en wanneer voor coaching of begeleiding? Wat houden al die varianten eigenlijk in? En wat is beter: individueel of in een groep? In deze flitstraining combineren we ervaringsverhalen met deskundigheid op het gebied van het begeleiden van aios én specialisten. U kunt uw eigen vraagstukken voorleggen voor een advies voor begeleiding. 8. Lean: Voortdurend verbeteren* Veel organisaties streven ernaar lean te werken. Hiermee kunt u grip houden op uw organisatie en deze ondersteunen in het bereiken van haar doelstellingen. Door aan te sluiten bij projecten in de instelling kunt u ook lean in de praktijk brengen. U geeft daarmee invulling aan de competentie Maatschappelijk Handelen. Tijdens deze flitstraining leert u de beginselen van lean management en de praktische methoden en technieken die u daarvoor kunt inzetten. 9. Individueel opleidingsplan* Relevant voor medisch specialisten Het lokale opleidingsplan moet voor elke aios worden vertaald naar een individueel opleidingsplan (IOP). Hierover zijn vaak nog vragen: Wat hoort er allemaal in, hoe ziet een IOP eruit, wie moet m schrijven en waar moet u rekening mee houden? Na deze flitstraining heeft u antwoord op deze vragen en concrete handvatten om uw aios te begeleiden met het IOP. 10. Simulatieonderwijs vormgeven in uw opleiding Relevant voor medisch specialisten De opleiding kindergeneeskunde voerde op een laagdrempelige manier simulatieonderwijs in. In deze flitstraining ervaart u hoe zij dit hebben gedaan en hoe het werkt. U wisselt tips uit met deelnemers en workshopbegeleiding hoe u dit binnen uw opleiding kunt realiseren.

8 11. Ontwikkelassessment voor opleiders 13. Opleidingsetalage: voorsorteren op de toekomst Er wordt nogal wat verwacht van u als opleider in de regierol; u moet verschillende vaardigheden in huis hebben. Wilt u weten wat uw eigen sterktes en zwaktes zijn? Wilt u zich meer bewust worden van uw aanpak en strategie? Welke rol speelt uw persoonlijkheid daarin? Dat kan met een ontwikkelassessment. In deze flitstraining krijgt u een introductie in het ontwikkelassessment voor de (plaatsvervangend) opleider. Met de Opleidingsetalage kunt u opleidingen inzichtelijk maken en kennis uitwisselen. In deze flitstraining komt u via een aantal vragen tot de kenmerken van uw opleiding die voor aios belangrijk zijn bij het vormgeven van hun opleiding. De etalage is een hulpmiddel om uw opleiding zowel binnen de instelling als in de regio te presenteren. 12. Verwonder en verbeter Het Verwonder en Verbeterproject is een krachtig instrument in de opleiding waarmee aios ervaring op kunnen doen met het verbeteren van processen binnen de eigen afdeling. Aios leren hiermee dat zij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, invloed kunnen uitoefenen op de organisatie en ontwikkelen hiermee leiderschapskwaliteiten. In deze flitstraining maakt u kennis met concrete voorbeelden uit de praktijk en krijgt u tips hoe u dit binnen uw opleiding kunt implementeren. * Dit zijn herhalingen van trainingen die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

9

10 WORKSHOPS & SYMPOSIA De symbolen bij de workshops geven de doelgroep aan: opleiders, opleidingsgroepen, aios en/of onderwijskundigen. Aan het plus -teken ziet u of gevorderde kennis van modern opleiden wordt verondersteld. 1. Workshop: Intensief begeleidingstraject 3. Workshop: Hup aios, Hup! - voor aios* In het functioneren van aios kunnen zich situaties voordoen die een goede voortgang van de opleiding in de weg staan. Voor de opleider en aios is het belangrijk dat deze situaties niet stagneren en dat adequate oplossingen worden gevonden. In deze workshop krijgt u zicht op hoe u vorm geeft aan een intensief begeleidingstraject voor aios die dat nodig hebben. 2. Workshop: Maatwerk in loopbaanontwikkeling* Er zit een gap tussen de opleiding tot en het functioneren als specialist. In de opleiding worden tegenwoordig andere eisen gesteld, maar voor veel specialismen blijft medisch handelen belangrijker dan de andere competenties. Daarnaast gaan de CanMEDS-competenties uit van een minimum. Is het niet wenselijk om te streven naar een hoger competentieniveau? Aios kindergeneeskunde kunnen nu uit verschillende profielen kiezen: onderwijs, beleid en management, kwaliteit en patiëntveiligheid en klinische farmacologie. Bij deze workshop leert u over deze profielen, zodat u ze in uw praktijk in kunt zetten. Van jou als aios wordt tijdens de opleiding veel verwacht. Je bent hard aan het werk en moet ook nog zelf de regie over je opleiding voeren. In deze workshop leer je hoe je jezelf zichtbaar maakt binnen de opleidingsgroep én hoe je zelf actief sturing kunt pakken in jouw opleiding. 4. Workshop: Barrières in het feedbackproces* Feedback geven en ontvangen is belangrijk bij competentiegericht onderwijs. Echter niet alle opleiders vinden feedback geven makkelijk en aios hebben soms moeite met het vragen en ontvangen van feedback. Bijvoorbeeld door de ziekenhuiscultuur, de gewoonten in de vakgroep, maar ook persoonlijke factoren kunnen een rol spelen. Het doel van deze workshop is om barrières in het feedbackproces te identificeren en met elkaar na te gaan welke uitvoerbare oplossingen er zijn om deze te slechten.

11 5. Workshop: Opleiders over ervaringen dedicated schakeljaar U krijgt een korte inleiding over de stand van zaken van het dedicated schakeljaar (DSJ), gevolgd door een discussie over de plaats van het DSJ in het opleidingscontinuüm. Deze discussie wordt aan de hand van prikkelende stellingen gevoerd door opleiders die ervaring hebben met DSJ-coassistenten en -aios. De discussie maakt duidelijk wat er komt kijken bij het aannemen van aios die een DSJ hebben doorlopen en waar u rekening mee moet houden. 6. Workshop: Scherpbier 2.0: ontwikkelingen kwaliteitszorg medische vervolgopleiding Op basis van Scherpbier 2.0 vormt u zich een beeld van de interne kwaliteitszorg van uw opleiding. Wat is goed en wat kan beter? Na een toelichting op de belangrijkste principes van het rapport, krijgt u een handreiking hoe u als opleider/voorzitter COC/aios de interne kwaliteitszorg eventueel kunt verbeteren. Daarvoor worden middelen gebruikt uit de toolkit kwaliteitszorg, die door Scherpbier 2.0 wordt samengesteld, geschikt voor kleine en grotere opleidingen. 7. Workshop: De aios en zijn/haar IOP* Haal meer uit je individueel opleidingsplan (IOP). Hoe zorg je ervoor dat een lust wordt en geen last? Hoe beschrijf je op een concrete en meetbare wijze je leerdoelen? Hoe werk je aan je verschillende competenties? In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om jouw opleidingsplan voor je te laten werken. 8. Workshop: Basis modern opleiden* Bent u net begonnen als (plv.) opleider of lid geworden van de opleidingsgroep van een medische vervolgopleiding? Dan krijgt u te maken met allerlei vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opleiding. In deze workshop wordt u meegenomen door het woud van afkortingen en het opleidingsjargon. Ook wordt in een notendop de regelgeving toegelicht en werkt u in groepjes een opdracht uit die u meteen in eigen praktijk kunt toepassen. Na het volgen van deze workshop bent u op de hoogte van het modern opleiden en wat dit voor u in de praktijk betekent. 9. Workshop: Draagvlak vergroten bij collega s* Relevant voor medisch specialisten Hoe krijgt u uw collega s van de opleidingsgroep actief mee in de modernisering? Een kant en klaar recept bestaat helaas niet. Maar tijdens de workshop worden wel verschillende mogelijkheden uitgediept, ervaringen gedeeld en gaat u aan de slag om uw collega s te kunnen activeren. Met behulp van een analysemodel komt u op ideeën om de betrokkenheid van collega s bij de opleiding te vergroten. 10. Workshop: Optimaliseren van de dienstoverdracht* De dienstoverdracht is onderdeel van het dagelijks werk, maar dit betekent niet dat het altijd optimaal verloopt. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft samen met het CBO (Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing) een project over dit onderwerp uitgevoerd. Met de resultaten is een training ontwikkeld voor aios om de dienstoverdracht te optimaliseren. U maakt op interactieve wijze kennis met dit project en de training en kunt deze naar uw perspectief vertalen.

12 11. Workshop: Leiding geven aan opleidersgroepen* 13. Workshop: Hup aios, hup! - voor (plv.) opleiders* U bent een ervaren opleider en functioneert in een opleidersgroep. Maar wat is eigenlijk de bedoeling van het modern opleiden en over welke eigenschappen moet de formele opleider volgens u beschikken om dat te realiseren? Heeft de opleidersgroep meer aan een kapitein, een beschermer, een professional of juist een teamplayer? Uit onderzoek blijkt dat deze vier profielen kenmerkend zijn voor de wijze van leiding geven. Tijdens de workshop verkent u de profielen, is er tijd voor reflectie en ontwikkelt u ideeën ter verbetering van leiderschap voor uw opleidersgroep. 12. Workshop: Aan de slag met kwaliteitsinstrumenten* Relevant voor medisch specialisten Om de kwaliteit van opleidingen te monitoren worden verschillende instrumenten ingezet, zoals D-rect, SETQ en EFFECT. In deze workshop gaat u aan de hand van een eigen casus een PDCA-cyclus uitzetten en krijgt u handvatten om voor uw eigen opleiding tot concrete verbeteracties te komen. Zijn uw aios bijna onzichtbaar? Heeft u geen idee hoe de aios eigenlijk functioneert? Doet de aios niet meer dan specifiek gevraagd wordt? Of is uw aios-groep afwachtend en gaat ú daardoor steeds harder werken? In deze workshop leert u de stille, afwachtende of vermijdende aios te activeren. 14. Workshop: Opleidingsdilemma s In deze workshop bespreekt u opleidingsdilemma s uit de dagelijkse praktijk. Aan de hand van verschillende concrete praktijksituaties gaat u met elkaar in discussie welke mogelijkheden er zijn om situaties aan te pakken en wisselt u tips en ervaringen uit. 15. Symposium: CanBetter Met dit interactieve slotsymposium wordt het MMVproject CanBetter afgerond. De afgelopen jaren heeft CanBetter opleidingen gefaciliteerd bij de implementatie van de algemene competenties in de opleidingspraktijk. Wat begon met het concreet maken van laaghangend fruit is uitgegroeid tot een veelomvattende uitwerking van vijf relevante thema s, die praktische handvatten voor de opleidingspraktijk bieden (patiëntveiligheid, medisch leiderschap, doelmatigheid, ouderenzorg en patiëntparticipatie). In een terug- en vooruitblik delen de thema-voorzitters hun ervaringen. Daarnaast krijgt u vanuit de thema s voorbeelden aangereikt die u in uw eigen opleiding kunt toepassen. 16. Symposium: Naar een nieuwe structuur voor opleidingserkenningen Om het toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige vervolgopleidingen moderner en efficiënter te maken, hebben CGS en RGS daarop gezamenlijk een visie ontwikkeld. Tevens zijn nieuwe manieren van visiteren in pilots beproefd. Mede op basis daarvan zal een ander systeem van opleidingserkenningen en toezicht worden ontwikkeld. In dit symposium krijgt u inzicht in de contouren van dit nieuwe systeem.

13 17. Workshop: ICT in de zorg Relevant voor medisch specialisten De dagelijkse praktijk van de specialist bestaat deels uit routine. Juist dit deel van de medische zorg leent zich voor allerlei e-health toepassingen, zoals bijvoorbeeld telecardiologie, tele-oogheelkunde, telelonggeneeskunde. Het aantal verwijzingen en de kosten van de tweedelijnszorg zullen naar verwachting de komende jaren afnemen. Gezondheidsapps lijken hierbij een veelbelovend middel om een grote groep van patiënten te bereiken. Tijdens deze workshop wordt een beeld geschetst van de praktijk van de toekomst en wat dit voor u betekent. Ook krijgt u een impressie van de mogelijkheden voor succesvolle implementatie van e-health in uw praktijkvoering. 18. Symposium: Cultuurverandering en het creëren van een beweging Hoe zorg je voor een cultuurverandering op een afdeling? Welke fasen passeer je? Hoe ga je van bewustwording naar inzicht en hoe kom je vervolgens tot actie? Salmaan Sana werkt als consultant binnen de zorg, is oprichter van de beweging Compassion for Care en trainer/coach in persoonlijk leiderschap. Hij zal de deelnemers begeleiden door het stellen van gerichte vragen, het delen van best practices en is zelf een voorbeeld van het teweegbrengen van een cultuurverandering binnen een zorginstelling. 19. Workshop: Leer méér van de dagelijkse praktijk: KBA s als handvat voor aios en opleiders, specifiek voor huisartsen De acht huisartsopleidingen gaan werken met een opleidingsplan gebaseerd op kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA s). Deze KBA s bieden aios en hun opleiders een praktisch handvat bij het leren in de praktijk: Wat beheers ik al? Wat zijn nu leerzame activiteiten voor mij? Hoe kan ik zorgen dat ik daar ervaring mee opdoe of feedback op krijg? In deze workshop leert u vorm en inhoud te geven aan de KBA s in uw dagelijkse praktijk. 20. Symposium: Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal-geneeskundige Relevant voor sociaal geneeskundigen (bedrijfsgeneeskundigen, verzekeringsgeneeskundigen en (profiel)artsen Maatschappij & Gezondheid) Deze workshop richt zich ook op visitatoren Een goed kwaliteitssysteem borgt de kwaliteit van opleiden. Het Handboek Sociale Geneeskunde uit 2007 gaf daarvoor de aanzet. Dat Handboek gaat alweer een paar jaar mee en het is tijd voor een waardige opvolger. Die opvolger is er met KOERS. Met een beschrijving van een intern kwaliteitssysteem voor de monitoring van de kwaliteit van de opleidingen, compleet met uitgewerkt kwaliteitskader. Deze zomer vinden pilots plaats om het systeem in de praktijk uit te proberen. In dit symposium gaan we met u in gesprek over dit kwaliteitssysteem en de resultaten van de pilots. 21. Symposium: Samen leren, samen werken, samen onderzoeken In Nederland vindt veel onderzoek plaats naar de kwaliteit en vormgeving van de medische vervolgopleidingen. U krijgt presentaties over lopende en recent afgeronde wetenschappelijke studies naar verschillende aspecten van de vervolgopleidingen. Ook kunt u de resultaten bediscussiëren en toepassingen van de resultaten voor de eigen opleidingspraktijk bespreken. Deze sessie wordt verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). 22. Workshop: Leren individualiseren Sinds 2014 kunnen opleidingen voor aios door de veranderde regelgeving echt op maat worden ingericht. Hoe maken opleiders, aios en instellingen gebruik van de mogelijkheden om individueel op te leiden? In project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) is veel ervaring opgedaan met opleidingsplannen, beoordelingsen begeleidingswijzen die het individueel competentiegericht opleiden vergemakkelijken. Welke instrumenten en werkwijzen vinden opleiders en aios nu echt handig? In deze workshop stapt u in de wereld van bekwaam verklaren met EPA s en de betere teambeoordeling. U hoort de ervaringen en goede voorbeelden en maakt kennis met praktische instrumenten uit de praktijk.

14 23. Symposium: De generalist versus de superspecialist 24B. Workshop: Feedback geven aan je aios (alleen in de middag) 26. Workshop: Veranderen, et-cetera Thijs Homan Relevant voor medisch specialisten Deze workshop is ook relevant voor beleidsmakers. Goede feedback geven aan je aios is een kunst en ook hier geldt: oefening baart kunst. U gaat met traineracteurs oefenen in het geven van feedback aan uw aios aan de hand van een concrete situatie uit uw praktijk, bijvoorbeeld een KPB. In deze workshop gaan we aan de slag met wat u hebt voorbereid. De afgelopen jaren is veel veranderd binnen de medische wereld en de medische opleidingen. In deze workshop kijkt u met een andere blik naar deze veranderingen. Volgens Homan is namelijk niet de leider de doorslaggevende factor bij veranderingen, maar juist de dynamiek tussen mensen in de organisatie. Opleiden, faciliteren en coachen worden hiermee politieke activiteiten. Dit brengt u als opleider in een paradox waarbij u doelstellingen moet realiseren, maar tegelijkertijd weinig controle hebt over wat zich in en om de organisatie afspeelt. Deze paradox staat centraal in deze workshop. De zorg is continu in beweging. De context verandert, zorgconcentratie neemt toe, de medische technologie ontwikkelt zich in razend tempo en er is steeds meer sprake van multimorbiditeit. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw specialisme en de opleiding? Moet u zich verder gaan specialiseren of juist de breedte van het vak bewaken? In de vorm van een Lagerhuisdebat voert u de discussie over de medisch specialist van de toekomst en de betekenis daarvan voor de opleiding. 24A. Workshop: Het leerwerkplan: wat heb ík de aios te bieden? (alleen in de ochtend) Relevant voor specialisten ouderengeneeskunde Iedere opleidingsplaats en opleider heeft zijn eigen unieke leeraanbod. Wat zijn de kenmerken van de opleidingsplaats en wat is het profiel van de opleider? Hoe wordt de aios begeleid? Een goed leerwerkplan beantwoordt deze vragen. Ja, het kost energie om dit op te stellen, maar het is de investering waard! Het geeft de aios namelijk inzicht in wat en hoe er geleerd kan worden en het maakt u als opleider bewust van leermogelijkheden in de eigen praktijk. Zo wordt helder wat iedereen kan verwachten. In deze workshop gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een leerwerkplan. 25. Workshop: Flexibel opleiden Veranderingen in de zorg, maatschappij en veranderende opleidingseisen maken het noodzakelijk de medische vervolgopleidingen continu aan te passen en vernieuwingen door te voeren. Dat vraagt van u de nodige flexibiliteit. In deze workshop kijken we met verschillende perspectieven (opleider, aios, onderwijskundige) naar de bijpassende rollen in vernieuwingsprocessen: hoe af te stemmen en efficiënt te werken? Hoe wordt opleiden flexibel en voorkomt u verstarring? U krijgt handvatten om met voortdurende veranderingen om te gaan. 27. Workshop: Opleiden en productie in balans Relevant voor medisch specialisten Van oudsher stond de productie centraal en werd en passant ook opgeleid. Met steeds grotere opleidingsgroepen, centralisatie en differentiatie wordt het steeds moeilijker om breed op te leiden als de productie leidend is. In deze workshop wordt het spanningsveld tussen opleiden en productie in kaart gebracht. De deelnemende opleiders en aios krijgen inzichten aangereikt die kunnen helpen bij het vinden van de balans tussen opleiden en productie.

15 28. Workshop: Small Private Online Course ouderenzorg Het CGS-project Ouderenzorg stimuleert alle medische vervolgopleidingen om expliciet aandacht te geven aan de zorg voor oudere patiënten. Hiervoor is onder andere een Small Private Online Course (SPOC) ontwikkeld. Tijdens de workshop maakt u kennis met deze SPOC. Ook kijken we samen met u hoe u deze online (nascholings)cursus kunt toepassen om ouderenzorg binnen uw afdeling op de kaart te zetten. 29. Workshop: Wat voor dokter ga je worden Relevant voor medisch specialisten Sinds 2014 kunnen opleidingen voor aios door de veranderde regelgeving echt op maat worden ingericht. In deze workshop merkt u hoe het (mogen) stellen van de vraag: Wat voor dokter ga je worden? wegen opent naar individueel opleiden. Het stellen van deze vraag komt met verantwoordelijkheden voor aios, opleider, cluster en opleidingsondersteuning, zowel lokaal als regionaal en landelijk. In deze workshop maakt u hernieuwd kennis met instrumenten als IOP, e-portfolio, mogelijkheden voor roldifferentiatie, bekwaamverklaren en de Opleidingsetalage, die allen hun rol hebben in het beantwoorden van deze belangrijke centrale vraag. * Dit zijn herhalingen van trainingen die op eerdere MMV-congressen zeer populair waren.

16 Aanmelden Via kunt u zich aanmelden. Na het invullen van het online formulier ontvangt u per een bevestiging van uw deelname. Betalen U kunt via ideal betalen of met een factuur. In het laatste geval betaalt u 25,- administratiekosten. We verzoeken u om het factuurbedrag binnen twee weken, maar in ieder geval voor aanvang van het congres, over te maken. Ondersteuning bij modernisering Annuleringsvoorwaarden Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, onderwijskundigen, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. De ondersteuning bestaat uit het opbouwen, verzamelen en delen van expertise en het (uit)bouwen van netwerken. MMV is een project van de KNMG in samenwerking met NFU, NVZ / STZ, Huisartsopleiding Nederland, KAMG, De Federatie Medisch Specialisten, CGS en De Jonge Specialist. Actuele informatie over het congres: - Ook voor hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en interviews met opleiders & aios - via - Download de gratis MMV-app voor informatie over opleiden en het MMV-congres binnen handbereik (beschikbaar in App Store en Google Play). Praat mee: / #mmvcongres of Facebook: ProjectMMV Zo nodig kunt u een collega als plaatsvervanger opgeven. Annulering of naamswijziging kan uitsluitend per . Bij annulering voor 9 november 2015 brengen wij 25,- in rekening. Daarna zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen. Informatie Heeft u vragen over dit congres? Neem dan contact op met het KNMG Congresbureau via of bel (030) Fotografie: ZorginBeeld/Frank Muller (behalve voorzijde midden) Grafische vormgeving: Het Vonkt, Houten

De medische vervolgopleidingen zijn voortdurend in beweging: van de implementatie van de algemene

De medische vervolgopleidingen zijn voortdurend in beweging: van de implementatie van de algemene WOENSDAG 10 DECEMBER 2014 MMV-CONGRES VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE MODERNISERING VAN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN De medische vervolgopleidingen zijn voortdurend in beweging: van de implementatie van

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

9 december. MMV-congres. Vrijdag PLENAIRE SESSIES I WORKSHOPS I SYMPOSIA I FLITSTRAININGEN. Congrescentrum NBC, Nieuwegein

9 december. MMV-congres. Vrijdag PLENAIRE SESSIES I WORKSHOPS I SYMPOSIA I FLITSTRAININGEN. Congrescentrum NBC, Nieuwegein MMV-congres VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Vrijdag 9 december 2016 Congrescentrum NBC, Nieuwegein PLENAIRE SESSIES I WORKSHOPS I SYMPOSIA I FLITSTRAININGEN MMV-congres 2016 Voor

Nadere informatie

Programma Opleiden is Maatwerk. Uw programma. Wanneer & waar? Woensdag 11 december 2013 van 9.30 tot 17.30 uur in congrescentrum NBC te Nieuwegein.

Programma Opleiden is Maatwerk. Uw programma. Wanneer & waar? Woensdag 11 december 2013 van 9.30 tot 17.30 uur in congrescentrum NBC te Nieuwegein. Programma De confectie voor de medische vervolgopleiding ligt klaar. Nu het maatwerk nog: perfectioneren en werkbaar maken in uw eigen praktijk en voor uw eigen opleiding. Ook het MMV-congres is dit jaar

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Werkplan MMV maart 2011 2

Werkplan MMV maart 2011 2 Werkplan MMV Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft Fedde Scheele Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft 2013 BOEG 10 jaar op weg 2011 2009 2007 2005 2003 CGS Erkenningen CanBetter DiesDiemDocet Etalage In VIVO BBOV HOOG CCMS Enthousiaste

Nadere informatie

Congres Kleinschalig Zorgen

Congres Kleinschalig Zorgen Congres Kleinschalig Zorgen Praktische tips voor de duizendpoot! 7 april 2015 ReeHorst, Ede Alweer 25 jaar geleden werd de eerste kleinschalige woonvorm opgericht. In de afgelopen jaren is er veel veranderd

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet?

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? dr. Anneke Landstra (Kinderarts-opleider, decaan Leerhuis Ziekenhuis Rijnstate) Monique Bolung, trainer/coach Achtergrond Opleider: met name evaluatiegesprekken

Nadere informatie

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde 2011 Hoogleraar Interne geneeskunde 2013 Opleidingsdirecteur

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

De binnenkant van organisatieverandering: de kunst van het nietsdoen (is heel hard werken)

De binnenkant van organisatieverandering: de kunst van het nietsdoen (is heel hard werken) De binnenkant van organisatieverandering: de kunst van het nietsdoen (is heel hard werken) Thijs Homan Prof. Dr. Thijs Homan Thijs Homan? Theorie -Nijenrode -Open Universiteit Nederland Hoogleraar Verandermanagement

Nadere informatie

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten

Training. Dienstoverdrachte. Estafette in het ziekenhuis. Optimaliseren Dienstoverdra. Competenties. Arts-assistenten Training Optimaliseren Dienstoverdra Training Competenties Dienstoverdrachte Arts-assistenten Estafette in het ziekenhuis Dienstoverdracht: training voor arts-assistenten Dienstoverdracht: training voor

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios introductie CanMEDS, portfolio, KPB s; als aios krijg je er mee te maken. Tussen nu en 2015 worden de medische vervolgopleidingen competentiegericht.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Voorstellen Dr. Götz Wietasch Opleider Anesthesiologie UMC Groningen Lid RGS, Voorzitter Cie Visiteren Dr. Marianne ten Kate-Booij Gynaecoloog Erasmus MC Voorzitter

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Hup AIOS Hup. Hoe bevorder je een actief leerproces?

Hup AIOS Hup. Hoe bevorder je een actief leerproces? Hup AIOS Hup Hoe bevorder je een actief leerproces? Voorstellen Lia Fluit Onderwijskundige Radboudumc Marijn Janssen Aios interne geneeskunde, Radboudumc 15 december 2015 Hup AIOS Hup 2 Disclosure belangen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen

Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen Albert Scherpbier Marjolein Schouten Corry den Rooyen Opzet workshop Eigen situatie centraal Inleiding kwaliteitszorg: wat doet het en wat vooral niet

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

KWALITEITSKADER OPLEIDINGEN SOCIALE GENEESKUNDE

KWALITEITSKADER OPLEIDINGEN SOCIALE GENEESKUNDE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten voor het kwaliteitskader... 4 3. Opbouw van het kwaliteitskader... 5 4. Gebruik van het kwaliteitskader... 6 5. De kern van de inzet van elke actor op

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS

Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS Hoe ziet uw individualiseringsagenda eruit? Jacqueline de Graaf en Marloes Duitsman Radboudumc Ramon van den Berg en Marieke Bolk OMS 1 Programma: 1. Inleiding algemeen (5 min) 2. Inleiding Thema: welke

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Workshop basis modern opleiden

Workshop basis modern opleiden Workshop basis modern opleiden Congres opleiden is maatwerk 11-12-13 Pieter van Driel SEH arts & opleider Elisabeth Ziekenhuis Marieke van der Horst onderwijskundige Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Opzet

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland Werken aan effectiviteit Effectieve jeugdzorg Werken aan de effectiviteit van de jeugd zorg. Dat is de ambitie die veel instellingen in de jeugdzorgketen

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Praktijkdag Verpleegkundige Vervolgopleidingen Voor alle mensen die betrokken zijn bij de begeleiding van de studenten die een Verpleegkundige Vervolgopleiding volgen: I.C. / M.C. / C.C. / S.E.H. / A.O.A.

Nadere informatie

De stille revolutie van technologie

De stille revolutie van technologie De stille revolutie van technologie Jeroen Krouwels Leren in de zorgsector van de 21e eeuw WAT WILLEN WE IN ONZE INSTELLING? Doelstelling leren en ontwikkelen binnen XXXXX als Leerhuis: Van functie- en

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Spies&Spreken biedt je graag een vaardighedencoaching aan op het gebied van presentatie

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Oranje Fonds Groeiprogramma

Oranje Fonds Groeiprogramma Oranje Fonds Groeiprogramma programmaoverzicht 2012 Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe

Nadere informatie