NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets."

Transcriptie

1 NW08 Shares Een van de uitdagingen in netwerk administratie is het beschikbaar stellen van de resources op een selectieve en beveiligde manier. Dit moet dan zodanig gebeuren dat de gebruikers deze resources makkelijk kunnen terugvinden. AD zal ons hierbij helpen. De mogelijkheid tot het delen van bestanden vormt het hart van elke server. Het server gedeelte in alle WinNT, Win2K en Win2003 producten regelt het delen van bestanden en het weergeven van resources. Maar wat betekent dat nu, en waarom is dit zo essentieel? Het hebben van een server betekent niet automatisch dat er iets beschikbaar is voor eindgebruikers. Voordat gebruikers toegang krijgen tot resources op de server, moeten deze resources gedeeld worden. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets. Wanneer deze map onder de naam Documenten gedeeld wordt op het netwerk, kunnen gebruikers bv een nieuwe driveaanduiding op het werkstation maken (bv de g: ) die verwijst naar de map E:\Documenten op de server. Hierdoor plaatst de gebruiker in feite een virtuele aanwijzer naar de locatie waarmee hij of zij verbonden is. Als we gaan bladeren in de verkenner zullen we merken dat de G: drive er hetzelfde uit zal zien als de E:\Documenten op de server (het maken van shares zullen we onmiddellijk behandelen). Het delen van resources betekent dus dat u de gebruikers vanaf het netwerk toegang verleent tot die resources. Voor de server betekent dit weinig tot geen overhead. De bestanden en mappen worden gewoon beschikbaar gemaakt. 8.1 Wie mag mappen delen? In een Win2003 domein mogen administrators en serveroperators mappen delen op eender welke machine in het domein. Powerusers kunnen als lokale groep alleen mappen delen op de member server waarop ze gedefinieerd zijn of op computers waar Win2K Professional of WinXP Professional draait en waarop de lokale groep gedefinieerd is. In een Win2K, WinXP of Win2003 Werkgroep mogen de administrators en de power users mappen delen op de computer of member server waarop de groep gedefinieerd is. Op een NTFS volume moeten de gebruikers die een map willen delen ook Read toegang tot de map hebben om die te kunnen delen. 8.2 Share maken Shares (gedeelde bronnen) vormen de toegang tot bestanden op andere computers op het netwerk. De ingestelde toegangsrechten op de share bepalen of een gebruiker al dan niet de inhoud van de map mag bekijken en/of wijzigen. Beveiliging van afzonderlijke bestanden wordt niet door shares ondersteund : toegang wordt wel of niet aan de NW08 Shares 132 Jan De Deurwaerder

2 volledige share verstrekt (verwar Share-beveiliging dus niet met NTFS-beveiliging : zie verder). Op een NTFS schijf kan je echter wel de toegang tot individuele bestanden regelen (zie volgend hoofdstuk) Een directory delen Er zijn 2 eenvoudige manieren om een map te delen : ofwel via de verkenner of met Computer Managment Console. Via de verkenner Deze methode kan alleen gebruikt worden om de gedeelde map op de lokale PC aan te maken. Klik met de rechtermuistoets op de map die wenst te delen en selecteer Sharing in het snelmenu (of selecteer Properties en klik vervolgens op het tabblad Sharing). Het scherm Properties verschijnt. Activeer de optie Share This Folder. U kan een map een andere sharenaam geven dan de eigenlijke naam van de map zelf. Doorgaans kiest men echter dezelfde naam. Via de Computer Managment Console Deze techniek kan ook gebruikt worden om een gedeelde map op een ander toestel aan te maken. Kies in dat geval vooraf in het menu Action Connect to another computer. Selecteer eerst uw computer en klik vervolgens op Action Connect to another computer Uiteraard zal u op die computer de nodige rechten moeten hebben. Met de rechtermuistoets klikken op Shares en kiezen voor New File Share NW08 Shares 133 Jan De Deurwaerder

3 Er start een Wizard. In het eerste scherm dient u het lokale pad op te geven (in ons voorbeeld dus E:\documenten). In het tweede scherm kunt u de sharenaam opgeven (zoals u reeds weet hoeft die niet dezelfde te zijn als de naam van de map die u deelt : wij kiezen hier voor GedeeldeDocumenten. In het volgende scherm stelt u de share machtigingen in (opgepast : dit heeft niets van doen met de NTFS machtigingen). Selecteer de optie use custom share and folder permissions, en klik vervolgens op de knop Customize. In het scherm dat nu verschijnt geeft u de groep Everyon Full Control. Vervolgens beëindigt u de Wizard. NW08 Shares 134 Jan De Deurwaerder

4 8.2.2 Machtigingen voor shares Nu we de resources (hier dus een gedeelde map) ter beschikking hebben gesteld moeten we ze nog beveiligen. Dit kan op 2 manieren : via de knop Permissions op het tabblad sharing of via het tabblad Security. Het tabblad Sharing biedt de volgende drie mogelijkheden : Full Control (Volledig Beheer) : gebruikers mogen alle taken uitvoeren op de onderliggende mappen en bestanden. Full Control betekent steeds de samenvoeging van alle andere rechten (hier dus Change en Read) plus de mogelijkheid aan andere gebruikers rechten toe te kennen en/of te ontnemen. Change (Wijzigen) : gebruikers mogen bestanden maken, verwijderen, aanpassen en overschrijven en krijgen alle rechten van de Read. Read (Lezen) : gebruikers kunnen de inhoud van de share bekijken, bestanden lezen en programma s uitvoeren (voor zoverre er geen problemen kunnen ontstaan door programma s die in diezelfde share bestanden aanmaken, wijzigen, ). Je kan de situatie het makkelijkst vergelijken met de schrijfbeveiliging van een diskette : het is een alles of niets situatie. Willen we voor bepaalde bestanden of submappen uitzonderingen op de ingestelde rechten maken, moeten we werken met NTFS. In de praktijk kan een gebruiker via verschillende groepen toegangsrechten krijgen. Hij krijgt dan uiteindelijk de verzameling van alle toegangsrechten die hij via één van de groepen krijgt waarvan hij lid is. Uitzondering op deze regel is het toegangsrecht Deny. Als via één van de groepen waartoe de gebruiker behoort toegang geweigerd wordt, dan heeft dit voorrang op alle andere toegekende rechten. Om overzichtelijk te houden welke toegangsrechten voor een gebruiker van toepassing zijn, wordt aangeraden zo weinig mogelijk met deny te werken Share publiceren in AD (1) Open opnieuw Computermanagment Klik met de rechtermuisknop op de share GedeeldeDocumenten en selecteer in het snelmenu de optie Properties. Selecteer het tabblad Publish Plaats een vinkje bij Publish this share NW08 Shares 135 Jan De Deurwaerder

5 Eventueel voegt u een omschrijving toe om deze share makkelijk terug te vinden. Eventueel kunt u ook nog een extra aantal sleutelwoorden toekennen aan deze share, zodat die op verschillende manieren kan opgezocht worden in AD. Om de share nu terug te vinden in AD opent u Active Directory Users and Computers. Klik met de rechtermuisknop op het domein en kies in het snelmenu voor Find Selecteer bij Find : Shared Folders. Selecteer bij In : <domeinnaam>. Selecteer het tabblad Advanced Selecteer bij Field de waarde Keywords Selecteer bij Condition de waarde Starts with Voer bij Value de waarde tekst in. Klik op Find Now. Het resutaat (onze Share Gedeeldedocumenten verschijnt onderaan het venster. NW08 Shares 136 Jan De Deurwaerder

6 8.2.4 Verborgen shares Shares trekken gebruikers aan. Als gebruikers de naam van een share zien, worden ze nieuwsgierig en willen ze weten wat er zich in bevindt. Soms, als machtigingen onjuist worden ingesteld, kunnen gebruikers erin komen en problemen veroorzaken. Op zulke momenten zou je wensen dat bepaalde shares geheim blijven. Dat kan gelukkig ook. Als je een share verborgen wilt maken, deel je die met een dollarteken ($) aan het einde van de sharenaam. Je kan bv een share met de naam GEHEIM$ maken. Als gebruikers over het netwerk surfen via My Network Places, is die share GEHEIM$ onzichtbaar. Zolang een gebruiker de naam van de share niet kent ook al is die op de hoogte van het mechanisme van verborgen shares is er weinig kans dat die er ooit in terecht komt. De enige mogelijkheid om verbinding te maken met een verborgen share zal steeds handmatig zijn : m.a.w. de sharenaam zal altijd moeten ingetypt worden Beheershares Standaard deelt (en verbergt) Win2003 automatisch een aantal netwerkbronnen. De reden hiervoor is dat je er als beheerder gebruik van kunt maken, terwijl de gebruikers (als ze er niet van op de hoogte zijn) ze niet kunnen vinden, wat een hoop problemen voorkomt. Drive shares : de root van elke schijf wordt gedeeld als <stationsletter>$, bijvoorbeeld C$ en D$. Hierdoor kan je als beheerder rechtstreeks met de root verbinding maken als er onderhoud nodig is. Standaard zijn de enige machtigingen voor de share : Administrators met Full Control (m.a.w. gewone gebruikers kunnen deze shares niet gebruiken, ook al kennen ze het mechanisme). Admin$ : deze verborgen share komt overeen met de map waar Windows 2003 (de systeemroot) werd geïnstalleerd. Meestal is dat c:\windows (in win2k c:\winnt). Als er zich veel servertypen in de omgeving bevinden, waarbij veel beheerders de software op verschillende plaatsen installeren, is dit een handige manier om snel naar het installatiepunt te gaan. Print$ : verwijst naar %systemroot%\system32\spool\drivers. De belangrijkste taak is er voor te zorgen dat printerstuurprogramma s automatisch naar clients worden gedownload Shares en UNC-namen Een gemaakte share kan via het netwerk benaderd worden door gebruik te maken van zijn UNC naam (Universal Name Convention). Een UNC naam kan er als volgt uit zien : \\ivohtl01\documenten Ook automatisch gedeelde bronnen (zoals eerder beschreven) hebben een UNC naam : \\ivohtl01\admin$ NW08 Shares 137 Jan De Deurwaerder

7 8.3 Shares in gebruik nemen Verbinding maken met shares via DOS : de opdracht NET USE Net Use legt of verbreekt verbindingen met gedeelde bronnen. Syntax : NET USE [devicename *] [\\computername\sharename[\volume] [password *]] [/USER:[domainname\]username] [/USER:[dotted domain name\]username] domain name] [[/DELETE] [/PERSISTENT:{YES NO}]] NET USE {devicename *} [password *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES NO}] Parameters : Geen Zonder parameters geeft Net Use een lijst van de bestaande netwerkverbindingen Devicename - De naam die toegekend wordt aan een netwerkbron. Voor de directories is dit D: tot Z:, voor printers Lpt1:, Lpt2: of Lpt3:, * symboliseert de eerst volgende vrije naam. - De naam van de resource waarvan de verbinding moet worden verbroken. Resource - \\computername\sharename Naam van de computer en gedeelde bron (resource). Gebruik als de computernaam spaties bevat. De computernaam mag tot 15 karakters lang zijn. - \volume Netware volume op de server. Client Service for NetWare (Windows NT Workstation) of Gateway Service for NetWare (Windows NT Server) moeten draaien voor een verbinding met NetWare servers. Resourcepassword - Password Paswoord om toegang te krijgen tot de gedeelde bron. - * Er wordt naar het paswoord gevraagd. /user Andere gebruikersnaam om de verbinding te leggen - domainname Ander domein. Voorbeeld : net use d: \\server\share /user:domivohtl\jef verbindt de gebruiker jef alsof de verbinding vanuit het domein domivohtl wordt gemaakt. Wanneer domivohtl wordt weggelaten geldt het huidige domein. NW08 Shares 138 Jan De Deurwaerder

8 - Username Bepaalt de gebruikersnaam om mee aan te melden /home Verbindt een gebruiker met zijn home directory. /delete Verbreekt de netwerkverbinding : * voor alle netwerkverbindingen. Voorbeeld : Verbinding maken met shares via de verkenner Ter info : je kan de wizard die we hieronder bestpreken ook manueel opstarten via start -> Run -> RunDLL32.EXE netplwiz.dll,addnetplacerundll Mapping via Wizard Open de verkenner van Windows. Selecteer in het linkergedeelte : My Network Places. In het rechtergedeelte dubbelklikt u op Add Network Place. Er start een Wizard die u helpt een mapping te maken. In het eerste scherm klikt u gewoon op Next. Op het volgende scherm komen we dadelijk terug. Momenteel klikt u ook hier gewoon op Next. NW08 Shares 139 Jan De Deurwaerder

9 In het volgende scherm klikt u op de knop Browse. In het browse venster gaat u op zoek naar een gedeelde map. Wanneer u die geselecteerd heeft, klikt u op OK. U komt terug in het Wizard scherm en u klikt op Next. Nu wordt u gevraagd welke naam u zou willen koppelen aan deze netwerkschijf. Wij laten het voorstel staan en klikken op Next. De Wizard wordt beëindigt. Zoals u merkt is het met deze Wizard niet mogelijk om echt een drive-letter toe te kennen aan deze Network Place. De Network Place wordt nu wel permanent afgebeeld in het rechterpaneel van zodra je My Network Places aanklikt. NW08 Shares 140 Jan De Deurwaerder

10 Manueel een Mapping maken : de klassieke weg Open de verkenner van Windows Selecteer My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network. Ga op zoek naar een computer die een gedeelde map aanbiedt. Klik met de rechtermuisknop op deze map en kies in het snelmenu voor Map Network Drive Er verschijnt een scherm waarin u nu wel een drive-letter kunt toekennen aan de gedeelde map. De optie Reconnect at logon heeft dezelfde betekenis als de optie persistent bij het net use commando van hierboven. Klik op Finish. De networkdrive is nu terug te vinden in de verkenner onder My Computer NW08 Shares 141 Jan De Deurwaerder

11 Manueel een Mapping maken : via AD (2) We hebben daarstraks al een gedeelde map geregistreerd in AD. De gedeelde map kon dan via de zoekfunctie wel teruggevonden worden, maar echt zien deden we die niet in onze AD. Dit gaan we nu oplossen. Maak in AD een nieuwe OU aan : Gedeelde mappen. Maak in deze OU 2 nieuwe OU s aan : Servers en Workstations. Selecteer de OU Servers, en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer in het snelmenu New Shared Folder In het scherm dat nu verschijnt voert u zowel een (willekeurig te kiezen) naam in als het netwerkpad naar de gedeelde map. Klik onderaan op OK De gedeelde map is nu wel degelijk zichtbaar in AD : Het is nu opnieuw mogelijk om een aantal trefwoorden toe te voegen aan de gepubliceerde share, zodat gebruikers aan de hand van deze trefwoorden de share gemakkelijk kunnen opzoeken in AD. Klik met de rechtermuisknop op de gepubliceerde share en kies in het snelmenu Properties. In het scherm dat verschijnt klikt u op de knop Keywords. In het nieuwe scherm kunt u de trefwoorden invoeren. Vergeet niet telkens op de knop Add te klikken om de trefwoorden te bewaren. NW08 Shares 142 Jan De Deurwaerder

12 8.4 FTP-sites integreren in je verkenner Hoewel dit onderwerp niets van doen heeft met het sharen van bestanden op een lokaal netwerk, wensen wij u toch even te tonen dat het Windows 2003 (maar ook met Windows XP) perfect mogelijk geworden is bestanden uit te wisselen met FTPserver vanuit uw verkenner van Windows. M.a.w. u kan eigenlijk gaan werken zonder nog een FTP-client programma te installeren. De gegevens op de FTP-server worden u aangeboden als ware dat ze op uw eigen computer bevonden. Uiteraard dient u wel toegang te hebben tot een FTP-server vooraleer u hier iets mee kunt aanvangen. Selecteer in de verkenner van Windows My Network Places in het linkerpaneel Dubbelklik in het rechterpaneel op Add Network Place. In de eerste twee schermen die nu verschijnen klikt u gewoon op Next. In het scherm dat nu verschijnt dient u het ftpadres op te geven van uw FTP-server. Dit adres dient u uiteraard te kennen (waarschijnlijk heeft u dit ontvangen van een ISP of van de eigenaar van de FTP-server die u toegang verleende). Voor telenet gebruikers is dit : ftp://users.telenet.be Waarschijnlijk zult u het vinkje willen wegdoen bij Log on anonymously (tenzij u alleen leesrechten heeft). Voer vervolgens uw eigen gebruikersnaam in (de gebruikersnaam die hier afgebeeld wordt is volledig random gekozen). Vervolgens kunt u (volledig vrij) een naam kiezen voor deze verbinding. NW08 Shares 143 Jan De Deurwaerder

13 In het rechterpaneel wordt nu een onderdeel toegevoegd waarbinnen u de FTP-sites kunt terugvinden die u aangemaakt heeft. Dubbelklik nu op dit item en een scherm verschijnt waarin u uw wachtwoord dient op te geven (eventueel kunt u er voor zorgen dat uw paswoord onthouden wordt) U kan nu gegevens van uw lokale schijf kopiëren naar deze FTP-site, en omgekeerd. Hou er uiteraard rekening mee dat uw gegevens over het internet moeten getransporteerd worden en dat dit uiteraard niet aan de zelfde snelheid kan als het lokaal kopiëren. NW08 Shares 144 Jan De Deurwaerder

14 8.5 Caching files / Offline files Win2003 biedt ook de mogelijkheid te werken met offline files. Veel gebruikte netwerkbronnen worden hierbij gekopieerd naar de computer van de gebruiker in een map Offline folders genoemd. Als de gebruiker wijzigingen doorvoert aan het bestand worden die opgeslagen op de eigen computer en doorgestuurd naar de server. Als een gebruiker een bestand opent wordt bij voorkeur de lokale versie gebruikt. Alleen als uit de datum en tijd blijkt dat het bestand op de server recenter is wordt een nieuwe versie van de server gehaald en wordt die geopend. Valt de server uit, dan kan de gebruiker toch verder werken met de lokale kopie. Het programma verhoogt de kans dat het lokale bestand up to date is door op de achtergrond regelmatig een synchronisatie van de offline files door te voeren Offline files activeren bij de gebruiker Start Control Panel Folder Options Selecteer het tabblad Offline Files U merkt meteen dat het momenteel niet mogelijk is om gebruik te maken van Offline files. Dit komt omdat we in een vorig hoofdstuk Remote desktop ingeschakeld hebben en die 2 niet samen kunnen werken. We zullen dus om de Offline Files uit te testen onze Remote dekstop even moeten uitschakelen. Klik op Start Control Panel System, en selecteer daar het tabblad Remote. Verwijder het vinkje bij Allow users to connect Klik op OK Klik nu opnieuw op Start Control Panel Folder Options. Selecteer het tabblad Offline Files : u merkt dat alle opties nu wel beschikbaar zijn. NW08 Shares 145 Jan De Deurwaerder

15 Activeer de opties zoals in het voorbeeld hiernaast. Vanaf nu zal Offline Files op eigen initiatief sommige bestanden opnemen in de map offline files. Om zeker te zijn dat van een bepaald bestand altijd lokaal een kopie wordt gemaakt : selecteer dat bestand of die map bij My Network Places. Klik er met de rechtermuistoets op en kies Make Available Offline. Een wizard stelt de opties voor de offline files in Kijken naar de bestanden die in de map Offline files zitten Klik op het tabblad Offline Files van het dialoogvenster Folder Options op de knop View Files. NW08 Shares 146 Jan De Deurwaerder

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) NB Dit is een voorlopige handleiding. VPN is momenteel in een testfase. Vragen en opmerkingen SVP doormailen naar fadbalie@geo.uu.nl Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Handleiding: Werken met Solis-VPN

Handleiding: Werken met Solis-VPN Handleiding: Werken met Solis-VPN Auteur: ICT Service Centrum Versie: 1.7 Datum: 30 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Werken met Solis-VPN... 2 1.1 Opzetten van een beveiligde verbinding... 2 1.2 Opstellen verbinding

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben.

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben. VPN ONDER WINDOWS 7 VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Windows 7. Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze

Nadere informatie

Handleiding: Solis-VPN

Handleiding: Solis-VPN Handleiding: Solis-VPN Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN. Auteurs: Review: ICT Service Centrum T. Janssens Versie: 1.3 Datum: 19-06-2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1

Nadere informatie

NW09 NTFS machtigingen

NW09 NTFS machtigingen NW09 NTFS machtigingen Bij de installatie van het besturingssysteem kan je kiezen of je de schijf wil formatteren in het bestandssysteem FAT of in het bestandssysteem NTFS. Op schijven die geformatteerd

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013 Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Gebruikershandleiding Solis-VPN en Solis-VPN-Lite 1. Inleiding Met de dienst Solis-VPN kunt u toegang krijgen tot diensten en servers die niet via het publieke internet toegankelijk

Nadere informatie

Instructie: Thuiswerken / remote werken

Instructie: Thuiswerken / remote werken Instructie: Thuiswerken / remote werken Om vanaf thuis te kunnen werken zijn er wat extra stappen noodzakelijk. Zo dien je bijvoorbeeld naar een bepaalde internet pagina te gaan en éénmalig op iedere pc

Nadere informatie

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Over installatie voor meerdere gebruikers 5 Tijdens de installatie 7 Voorwaarden

Nadere informatie

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ).

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ). Handleiding voor studenten FSW Secure Access Portal Faculteit der Sociale Wetenschappen FSW Secure Access Portal De FSW Secure Access Portal (kortweg Portal) biedt een veilige toegang tot de FSW werkomgeving

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FSW-terminal server

Gebruikershandleiding FSW-terminal server Gebruikershandleiding FSW-terminal server Uitgegeven door: Helpdesk DIOS Lokatie: 1B01, naast de Servicedesk Faculteit Sociale Wetenschappen Pieter de la Court gebouw Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden Versie:

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

1. Inloggen op Everyware

1. Inloggen op Everyware Full Manual Inhoudstafel 1. Inloggen op Everyware...3 1.1 Via de Everyware website...3 1.2 Via uw lokale computer...4 2. Aan de slag met Everyware...5 3. Printen met Everyware...7 4. Uw Everyware-sessie...9

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Inloggen SAP Selfservice FWN

Inloggen SAP Selfservice FWN Inloggen SAP Selfservice FWN Handleiding Nederlands maart 2013 - 2 - Inhoud Besturingssysteem en browser 4 Windows gebruikers 5 Gebruik Terminal server met Windows 6 Gebruik Terminal server met Linux 8

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : Administrative Tools (Systeembeheer) moet op het werkstation zijn geïnstalleerd Log in als Administrator (gebruiker met volledige beheersrechten) op de server of op één van de werkstations waar

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ).

Met vragen kunt u terecht bij de DIOS Helpdesk (zie onder Informatie en communicatie ). Handleiding voor medewerkers FSW Secure Access Portal Faculteit der Sociale Wetenschappen Handleiding versie: 18 maart 2008 FSW Secure Access Portal De FSW Secure Access Portal (kortweg Portal) biedt een

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

NW03 Windows 2003 Server zonder AD (deel 2)

NW03 Windows 2003 Server zonder AD (deel 2) NW03 Windows 2003 Server zonder AD (deel 2) 1. Resources delen (vervolg) In de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk hebben wij geleerd hoe we een map op onze server kunnen delen, zodat gebruikers

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Business Sharepoint Inhoud

Business Sharepoint Inhoud Business Sharepoint Inhoud Hoe kan ik een BlackBerry-gebruiker toevoegen? (Business Sharepoint)... 2 Hoe aan de slag gaan met Business SharePoint?... 10 Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke Business

Nadere informatie

Stap 7 & 8: Mappen delen met andere gebruikers van Dropbox, betalende versie van Dropbox downloaden

Stap 7 & 8: Mappen delen met andere gebruikers van Dropbox, betalende versie van Dropbox downloaden DROPBOX HANDLEIDING I N H O U D Stap 1 & 2: Inleiding, account aanmaken en inloggen Stap 3 & 4: Dropbox niet installeren op de computer, Dropbox installeren op computer Stap 5 & 6: Nieuwe map aanmaken,

Nadere informatie

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft weblogin.tudelft.nl Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft Citrix ICA Client Weblogin.tudelft.nl in het gebruik Bestemd voor: Medewerkers TU Delft Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Handleiding Beveiligen van Wordpress

Handleiding Beveiligen van Wordpress Handleiding Beveiligen van Wordpress Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om uw Wordpress website te beveiligen Versie 1.0 Kies een sterk wachtwoord Gebruik als wachtwoord een combinatie

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Plaatsen van de Backup Klankie met Veilig Leren Lezen instellingen

Plaatsen van de Backup Klankie met Veilig Leren Lezen instellingen Plaatsen van de Backup Klankie met Veilig Leren Lezen instellingen Inleiding Speciaal voor scholen die met de methode Veilig Leren Lezen (uitgeverij Zwijsen) werken, heeft Klankie BV een downloadbestand

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Configuratie Hieronder zie je hoe het hoofdscherm van NewsLeecher er uitziet als je Newsleecher opstart.

Configuratie Hieronder zie je hoe het hoofdscherm van NewsLeecher er uitziet als je Newsleecher opstart. NewsLeecher is een product wat gekocht moet worden, het is dus geen gratis softwarepakket. Er zijn twee verschillende pakketten waar u uit kunt kiezen, het Super search pakket of het Standaard pakket.

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE

INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE Hieronder vindt u een stap-voor-stap beschrijving van de installatie van de ENEM Harde Schijf (AFS) drivers op uw Windows pc. Mocht u tijdens de installatie problemen

Nadere informatie

File sharing met Windows XP

File sharing met Windows XP 1 of 30 5-12-2012 14:07 File sharing met Windows XP klik op de afbeelding om deze leertaak te printen! In deze leertaak ga je kennis maken met netwerken, namelijk: het workgroup- of p2p-netwerk. Je gaat

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie