NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets."

Transcriptie

1 NW08 Shares Een van de uitdagingen in netwerk administratie is het beschikbaar stellen van de resources op een selectieve en beveiligde manier. Dit moet dan zodanig gebeuren dat de gebruikers deze resources makkelijk kunnen terugvinden. AD zal ons hierbij helpen. De mogelijkheid tot het delen van bestanden vormt het hart van elke server. Het server gedeelte in alle WinNT, Win2K en Win2003 producten regelt het delen van bestanden en het weergeven van resources. Maar wat betekent dat nu, en waarom is dit zo essentieel? Het hebben van een server betekent niet automatisch dat er iets beschikbaar is voor eindgebruikers. Voordat gebruikers toegang krijgen tot resources op de server, moeten deze resources gedeeld worden. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets. Wanneer deze map onder de naam Documenten gedeeld wordt op het netwerk, kunnen gebruikers bv een nieuwe driveaanduiding op het werkstation maken (bv de g: ) die verwijst naar de map E:\Documenten op de server. Hierdoor plaatst de gebruiker in feite een virtuele aanwijzer naar de locatie waarmee hij of zij verbonden is. Als we gaan bladeren in de verkenner zullen we merken dat de G: drive er hetzelfde uit zal zien als de E:\Documenten op de server (het maken van shares zullen we onmiddellijk behandelen). Het delen van resources betekent dus dat u de gebruikers vanaf het netwerk toegang verleent tot die resources. Voor de server betekent dit weinig tot geen overhead. De bestanden en mappen worden gewoon beschikbaar gemaakt. 8.1 Wie mag mappen delen? In een Win2003 domein mogen administrators en serveroperators mappen delen op eender welke machine in het domein. Powerusers kunnen als lokale groep alleen mappen delen op de member server waarop ze gedefinieerd zijn of op computers waar Win2K Professional of WinXP Professional draait en waarop de lokale groep gedefinieerd is. In een Win2K, WinXP of Win2003 Werkgroep mogen de administrators en de power users mappen delen op de computer of member server waarop de groep gedefinieerd is. Op een NTFS volume moeten de gebruikers die een map willen delen ook Read toegang tot de map hebben om die te kunnen delen. 8.2 Share maken Shares (gedeelde bronnen) vormen de toegang tot bestanden op andere computers op het netwerk. De ingestelde toegangsrechten op de share bepalen of een gebruiker al dan niet de inhoud van de map mag bekijken en/of wijzigen. Beveiliging van afzonderlijke bestanden wordt niet door shares ondersteund : toegang wordt wel of niet aan de NW08 Shares 132 Jan De Deurwaerder

2 volledige share verstrekt (verwar Share-beveiliging dus niet met NTFS-beveiliging : zie verder). Op een NTFS schijf kan je echter wel de toegang tot individuele bestanden regelen (zie volgend hoofdstuk) Een directory delen Er zijn 2 eenvoudige manieren om een map te delen : ofwel via de verkenner of met Computer Managment Console. Via de verkenner Deze methode kan alleen gebruikt worden om de gedeelde map op de lokale PC aan te maken. Klik met de rechtermuistoets op de map die wenst te delen en selecteer Sharing in het snelmenu (of selecteer Properties en klik vervolgens op het tabblad Sharing). Het scherm Properties verschijnt. Activeer de optie Share This Folder. U kan een map een andere sharenaam geven dan de eigenlijke naam van de map zelf. Doorgaans kiest men echter dezelfde naam. Via de Computer Managment Console Deze techniek kan ook gebruikt worden om een gedeelde map op een ander toestel aan te maken. Kies in dat geval vooraf in het menu Action Connect to another computer. Selecteer eerst uw computer en klik vervolgens op Action Connect to another computer Uiteraard zal u op die computer de nodige rechten moeten hebben. Met de rechtermuistoets klikken op Shares en kiezen voor New File Share NW08 Shares 133 Jan De Deurwaerder

3 Er start een Wizard. In het eerste scherm dient u het lokale pad op te geven (in ons voorbeeld dus E:\documenten). In het tweede scherm kunt u de sharenaam opgeven (zoals u reeds weet hoeft die niet dezelfde te zijn als de naam van de map die u deelt : wij kiezen hier voor GedeeldeDocumenten. In het volgende scherm stelt u de share machtigingen in (opgepast : dit heeft niets van doen met de NTFS machtigingen). Selecteer de optie use custom share and folder permissions, en klik vervolgens op de knop Customize. In het scherm dat nu verschijnt geeft u de groep Everyon Full Control. Vervolgens beëindigt u de Wizard. NW08 Shares 134 Jan De Deurwaerder

4 8.2.2 Machtigingen voor shares Nu we de resources (hier dus een gedeelde map) ter beschikking hebben gesteld moeten we ze nog beveiligen. Dit kan op 2 manieren : via de knop Permissions op het tabblad sharing of via het tabblad Security. Het tabblad Sharing biedt de volgende drie mogelijkheden : Full Control (Volledig Beheer) : gebruikers mogen alle taken uitvoeren op de onderliggende mappen en bestanden. Full Control betekent steeds de samenvoeging van alle andere rechten (hier dus Change en Read) plus de mogelijkheid aan andere gebruikers rechten toe te kennen en/of te ontnemen. Change (Wijzigen) : gebruikers mogen bestanden maken, verwijderen, aanpassen en overschrijven en krijgen alle rechten van de Read. Read (Lezen) : gebruikers kunnen de inhoud van de share bekijken, bestanden lezen en programma s uitvoeren (voor zoverre er geen problemen kunnen ontstaan door programma s die in diezelfde share bestanden aanmaken, wijzigen, ). Je kan de situatie het makkelijkst vergelijken met de schrijfbeveiliging van een diskette : het is een alles of niets situatie. Willen we voor bepaalde bestanden of submappen uitzonderingen op de ingestelde rechten maken, moeten we werken met NTFS. In de praktijk kan een gebruiker via verschillende groepen toegangsrechten krijgen. Hij krijgt dan uiteindelijk de verzameling van alle toegangsrechten die hij via één van de groepen krijgt waarvan hij lid is. Uitzondering op deze regel is het toegangsrecht Deny. Als via één van de groepen waartoe de gebruiker behoort toegang geweigerd wordt, dan heeft dit voorrang op alle andere toegekende rechten. Om overzichtelijk te houden welke toegangsrechten voor een gebruiker van toepassing zijn, wordt aangeraden zo weinig mogelijk met deny te werken Share publiceren in AD (1) Open opnieuw Computermanagment Klik met de rechtermuisknop op de share GedeeldeDocumenten en selecteer in het snelmenu de optie Properties. Selecteer het tabblad Publish Plaats een vinkje bij Publish this share NW08 Shares 135 Jan De Deurwaerder

5 Eventueel voegt u een omschrijving toe om deze share makkelijk terug te vinden. Eventueel kunt u ook nog een extra aantal sleutelwoorden toekennen aan deze share, zodat die op verschillende manieren kan opgezocht worden in AD. Om de share nu terug te vinden in AD opent u Active Directory Users and Computers. Klik met de rechtermuisknop op het domein en kies in het snelmenu voor Find Selecteer bij Find : Shared Folders. Selecteer bij In : <domeinnaam>. Selecteer het tabblad Advanced Selecteer bij Field de waarde Keywords Selecteer bij Condition de waarde Starts with Voer bij Value de waarde tekst in. Klik op Find Now. Het resutaat (onze Share Gedeeldedocumenten verschijnt onderaan het venster. NW08 Shares 136 Jan De Deurwaerder

6 8.2.4 Verborgen shares Shares trekken gebruikers aan. Als gebruikers de naam van een share zien, worden ze nieuwsgierig en willen ze weten wat er zich in bevindt. Soms, als machtigingen onjuist worden ingesteld, kunnen gebruikers erin komen en problemen veroorzaken. Op zulke momenten zou je wensen dat bepaalde shares geheim blijven. Dat kan gelukkig ook. Als je een share verborgen wilt maken, deel je die met een dollarteken ($) aan het einde van de sharenaam. Je kan bv een share met de naam GEHEIM$ maken. Als gebruikers over het netwerk surfen via My Network Places, is die share GEHEIM$ onzichtbaar. Zolang een gebruiker de naam van de share niet kent ook al is die op de hoogte van het mechanisme van verborgen shares is er weinig kans dat die er ooit in terecht komt. De enige mogelijkheid om verbinding te maken met een verborgen share zal steeds handmatig zijn : m.a.w. de sharenaam zal altijd moeten ingetypt worden Beheershares Standaard deelt (en verbergt) Win2003 automatisch een aantal netwerkbronnen. De reden hiervoor is dat je er als beheerder gebruik van kunt maken, terwijl de gebruikers (als ze er niet van op de hoogte zijn) ze niet kunnen vinden, wat een hoop problemen voorkomt. Drive shares : de root van elke schijf wordt gedeeld als <stationsletter>$, bijvoorbeeld C$ en D$. Hierdoor kan je als beheerder rechtstreeks met de root verbinding maken als er onderhoud nodig is. Standaard zijn de enige machtigingen voor de share : Administrators met Full Control (m.a.w. gewone gebruikers kunnen deze shares niet gebruiken, ook al kennen ze het mechanisme). Admin$ : deze verborgen share komt overeen met de map waar Windows 2003 (de systeemroot) werd geïnstalleerd. Meestal is dat c:\windows (in win2k c:\winnt). Als er zich veel servertypen in de omgeving bevinden, waarbij veel beheerders de software op verschillende plaatsen installeren, is dit een handige manier om snel naar het installatiepunt te gaan. Print$ : verwijst naar %systemroot%\system32\spool\drivers. De belangrijkste taak is er voor te zorgen dat printerstuurprogramma s automatisch naar clients worden gedownload Shares en UNC-namen Een gemaakte share kan via het netwerk benaderd worden door gebruik te maken van zijn UNC naam (Universal Name Convention). Een UNC naam kan er als volgt uit zien : \\ivohtl01\documenten Ook automatisch gedeelde bronnen (zoals eerder beschreven) hebben een UNC naam : \\ivohtl01\admin$ NW08 Shares 137 Jan De Deurwaerder

7 8.3 Shares in gebruik nemen Verbinding maken met shares via DOS : de opdracht NET USE Net Use legt of verbreekt verbindingen met gedeelde bronnen. Syntax : NET USE [devicename *] [\\computername\sharename[\volume] [password *]] [/USER:[domainname\]username] [/USER:[dotted domain name\]username] domain name] [[/DELETE] [/PERSISTENT:{YES NO}]] NET USE {devicename *} [password *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES NO}] Parameters : Geen Zonder parameters geeft Net Use een lijst van de bestaande netwerkverbindingen Devicename - De naam die toegekend wordt aan een netwerkbron. Voor de directories is dit D: tot Z:, voor printers Lpt1:, Lpt2: of Lpt3:, * symboliseert de eerst volgende vrije naam. - De naam van de resource waarvan de verbinding moet worden verbroken. Resource - \\computername\sharename Naam van de computer en gedeelde bron (resource). Gebruik als de computernaam spaties bevat. De computernaam mag tot 15 karakters lang zijn. - \volume Netware volume op de server. Client Service for NetWare (Windows NT Workstation) of Gateway Service for NetWare (Windows NT Server) moeten draaien voor een verbinding met NetWare servers. Resourcepassword - Password Paswoord om toegang te krijgen tot de gedeelde bron. - * Er wordt naar het paswoord gevraagd. /user Andere gebruikersnaam om de verbinding te leggen - domainname Ander domein. Voorbeeld : net use d: \\server\share /user:domivohtl\jef verbindt de gebruiker jef alsof de verbinding vanuit het domein domivohtl wordt gemaakt. Wanneer domivohtl wordt weggelaten geldt het huidige domein. NW08 Shares 138 Jan De Deurwaerder

8 - Username Bepaalt de gebruikersnaam om mee aan te melden /home Verbindt een gebruiker met zijn home directory. /delete Verbreekt de netwerkverbinding : * voor alle netwerkverbindingen. Voorbeeld : Verbinding maken met shares via de verkenner Ter info : je kan de wizard die we hieronder bestpreken ook manueel opstarten via start -> Run -> RunDLL32.EXE netplwiz.dll,addnetplacerundll Mapping via Wizard Open de verkenner van Windows. Selecteer in het linkergedeelte : My Network Places. In het rechtergedeelte dubbelklikt u op Add Network Place. Er start een Wizard die u helpt een mapping te maken. In het eerste scherm klikt u gewoon op Next. Op het volgende scherm komen we dadelijk terug. Momenteel klikt u ook hier gewoon op Next. NW08 Shares 139 Jan De Deurwaerder

9 In het volgende scherm klikt u op de knop Browse. In het browse venster gaat u op zoek naar een gedeelde map. Wanneer u die geselecteerd heeft, klikt u op OK. U komt terug in het Wizard scherm en u klikt op Next. Nu wordt u gevraagd welke naam u zou willen koppelen aan deze netwerkschijf. Wij laten het voorstel staan en klikken op Next. De Wizard wordt beëindigt. Zoals u merkt is het met deze Wizard niet mogelijk om echt een drive-letter toe te kennen aan deze Network Place. De Network Place wordt nu wel permanent afgebeeld in het rechterpaneel van zodra je My Network Places aanklikt. NW08 Shares 140 Jan De Deurwaerder

10 Manueel een Mapping maken : de klassieke weg Open de verkenner van Windows Selecteer My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network. Ga op zoek naar een computer die een gedeelde map aanbiedt. Klik met de rechtermuisknop op deze map en kies in het snelmenu voor Map Network Drive Er verschijnt een scherm waarin u nu wel een drive-letter kunt toekennen aan de gedeelde map. De optie Reconnect at logon heeft dezelfde betekenis als de optie persistent bij het net use commando van hierboven. Klik op Finish. De networkdrive is nu terug te vinden in de verkenner onder My Computer NW08 Shares 141 Jan De Deurwaerder

11 Manueel een Mapping maken : via AD (2) We hebben daarstraks al een gedeelde map geregistreerd in AD. De gedeelde map kon dan via de zoekfunctie wel teruggevonden worden, maar echt zien deden we die niet in onze AD. Dit gaan we nu oplossen. Maak in AD een nieuwe OU aan : Gedeelde mappen. Maak in deze OU 2 nieuwe OU s aan : Servers en Workstations. Selecteer de OU Servers, en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer in het snelmenu New Shared Folder In het scherm dat nu verschijnt voert u zowel een (willekeurig te kiezen) naam in als het netwerkpad naar de gedeelde map. Klik onderaan op OK De gedeelde map is nu wel degelijk zichtbaar in AD : Het is nu opnieuw mogelijk om een aantal trefwoorden toe te voegen aan de gepubliceerde share, zodat gebruikers aan de hand van deze trefwoorden de share gemakkelijk kunnen opzoeken in AD. Klik met de rechtermuisknop op de gepubliceerde share en kies in het snelmenu Properties. In het scherm dat verschijnt klikt u op de knop Keywords. In het nieuwe scherm kunt u de trefwoorden invoeren. Vergeet niet telkens op de knop Add te klikken om de trefwoorden te bewaren. NW08 Shares 142 Jan De Deurwaerder

12 8.4 FTP-sites integreren in je verkenner Hoewel dit onderwerp niets van doen heeft met het sharen van bestanden op een lokaal netwerk, wensen wij u toch even te tonen dat het Windows 2003 (maar ook met Windows XP) perfect mogelijk geworden is bestanden uit te wisselen met FTPserver vanuit uw verkenner van Windows. M.a.w. u kan eigenlijk gaan werken zonder nog een FTP-client programma te installeren. De gegevens op de FTP-server worden u aangeboden als ware dat ze op uw eigen computer bevonden. Uiteraard dient u wel toegang te hebben tot een FTP-server vooraleer u hier iets mee kunt aanvangen. Selecteer in de verkenner van Windows My Network Places in het linkerpaneel Dubbelklik in het rechterpaneel op Add Network Place. In de eerste twee schermen die nu verschijnen klikt u gewoon op Next. In het scherm dat nu verschijnt dient u het ftpadres op te geven van uw FTP-server. Dit adres dient u uiteraard te kennen (waarschijnlijk heeft u dit ontvangen van een ISP of van de eigenaar van de FTP-server die u toegang verleende). Voor telenet gebruikers is dit : ftp://users.telenet.be Waarschijnlijk zult u het vinkje willen wegdoen bij Log on anonymously (tenzij u alleen leesrechten heeft). Voer vervolgens uw eigen gebruikersnaam in (de gebruikersnaam die hier afgebeeld wordt is volledig random gekozen). Vervolgens kunt u (volledig vrij) een naam kiezen voor deze verbinding. NW08 Shares 143 Jan De Deurwaerder

13 In het rechterpaneel wordt nu een onderdeel toegevoegd waarbinnen u de FTP-sites kunt terugvinden die u aangemaakt heeft. Dubbelklik nu op dit item en een scherm verschijnt waarin u uw wachtwoord dient op te geven (eventueel kunt u er voor zorgen dat uw paswoord onthouden wordt) U kan nu gegevens van uw lokale schijf kopiëren naar deze FTP-site, en omgekeerd. Hou er uiteraard rekening mee dat uw gegevens over het internet moeten getransporteerd worden en dat dit uiteraard niet aan de zelfde snelheid kan als het lokaal kopiëren. NW08 Shares 144 Jan De Deurwaerder

14 8.5 Caching files / Offline files Win2003 biedt ook de mogelijkheid te werken met offline files. Veel gebruikte netwerkbronnen worden hierbij gekopieerd naar de computer van de gebruiker in een map Offline folders genoemd. Als de gebruiker wijzigingen doorvoert aan het bestand worden die opgeslagen op de eigen computer en doorgestuurd naar de server. Als een gebruiker een bestand opent wordt bij voorkeur de lokale versie gebruikt. Alleen als uit de datum en tijd blijkt dat het bestand op de server recenter is wordt een nieuwe versie van de server gehaald en wordt die geopend. Valt de server uit, dan kan de gebruiker toch verder werken met de lokale kopie. Het programma verhoogt de kans dat het lokale bestand up to date is door op de achtergrond regelmatig een synchronisatie van de offline files door te voeren Offline files activeren bij de gebruiker Start Control Panel Folder Options Selecteer het tabblad Offline Files U merkt meteen dat het momenteel niet mogelijk is om gebruik te maken van Offline files. Dit komt omdat we in een vorig hoofdstuk Remote desktop ingeschakeld hebben en die 2 niet samen kunnen werken. We zullen dus om de Offline Files uit te testen onze Remote dekstop even moeten uitschakelen. Klik op Start Control Panel System, en selecteer daar het tabblad Remote. Verwijder het vinkje bij Allow users to connect Klik op OK Klik nu opnieuw op Start Control Panel Folder Options. Selecteer het tabblad Offline Files : u merkt dat alle opties nu wel beschikbaar zijn. NW08 Shares 145 Jan De Deurwaerder

15 Activeer de opties zoals in het voorbeeld hiernaast. Vanaf nu zal Offline Files op eigen initiatief sommige bestanden opnemen in de map offline files. Om zeker te zijn dat van een bepaald bestand altijd lokaal een kopie wordt gemaakt : selecteer dat bestand of die map bij My Network Places. Klik er met de rechtermuistoets op en kies Make Available Offline. Een wizard stelt de opties voor de offline files in Kijken naar de bestanden die in de map Offline files zitten Klik op het tabblad Offline Files van het dialoogvenster Folder Options op de knop View Files. NW08 Shares 146 Jan De Deurwaerder

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123!

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123! Een Samba ADDC maken Videoversie van deze handleiding: http://www.youtube.com/watch?v=ese8hd6g5- w In deze handleiding maken we een Active Directory Domain Controller gebaseerd op Linux met Samba. De instellingen

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie WINexpert+ netwerk in 9 stappen:

Installatie WINexpert+ netwerk in 9 stappen: Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi BTW BE 0427.728.725 RPR Gent ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Telefoon: 09.355.76.37 E-mail:

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie