NW06 Installatie van Active Directory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NW06 Installatie van Active Directory"

Transcriptie

1 NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of server) ging dit altijd via de netbiosnaam. Microsoft heeft TCP/IP pas later ingebouwd in zijn OS en om een TCP/IP netwerk op te bouwen had je WINS nodig om Netbios namen te ondersteunen in het netwerk. DNS was iets wat Microsoft vergeten was! Sinds de komst van Win2K is dit helemaal anders geworden. De basis voor de naamgeving van de toestellen is nu DNS geworden. We hebben geen WINS meer nodig als al onze toestellen minimaal op Win2K draaien. Meer nog, we kunnen geen AD installeren zonder DNS. Wat is de bedoeling van DNS? Het beantwoordt vragen zoals welk IP-adres gekoppeld is aan Hoe werkt het? - elke organisatie draait en onderhoudt haar eigen DNS-server en die beschrijven de machines in haar eigen deel van het intranet. - Een centrale groep, het InterNic, houdt domeinnamen en daarmee samenhangende DNS-servers bij. - DNS-serversoftware is slim genoeg om een query uit te voeren op andere DNS-servers om zo een naam herleid te krijgen. - DNS-serversoftware is slim genoeg om namen te onthouden die het recentelijk heeft opgezocht. 2 DNS in de praktijk. We moeten een onderscheid maken tussen ons interne netwerk en het internet. Voor het internet hebben we 2 DNS servers nodig om de nodige fouttolerantie te garanderen (dit wordt trouwens geëist door InterNic). Maar deze opzetting valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Voor ons intern netwerk hebben we minimaal één DNS server nodig. Maar het is toch beter om 2 servers te plaatsen (primary and secondary zones). Het is in de praktijk een goed idee om de gekozen DNS-naam voor het interne netwerk verschillend te kiezen van de internetnaam. Bv stel dat uw bedrijf als naam XXL heeft en dat u als officiële (internet) DNS naam xxl.be gebruikt. Dan doet u er beter aan voor uw intranet bijvoorbeeld de (interne) DNS naam xxl.intra te gebruiken. U mag voor beiden hetzelfde gebruiken, maar dit kan voor nogal wat verwarring zorgen. 2.1 Typen van dns-record A-records Dit is het meest voorkomende record. Het verbindt de naam vrt.be aan het ip adres SOA-records NW06 AD installeren 92 Jan De Deurwaerder

2 Een van de belangrijkste records. SOA staat voor Start Of Authority. Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen een primary zone en een secondary zone. Er wordt een adres gemaakt voor de administrator, caching wordt ingesteld. En het communiceert met de buitenwereld bij wijzigingen aan de DNS. Cname-records Vaak zal een toestel verschillende taken hebben bv een ftp- en een http-server, deze willen we dan onderscheiden met verschillende namen bv ftp.ivo.be en maar ze verwijzen bieden naar hetzelfde IP-adres. Hiervoor maken we dan een alias of een Cname-record. MX-records Als ik een mail verstuur naar weet ik helemaal niet wat de naam is van de mailserver. Ik verstuur het gewoon naar het domein ivo.be. Het MX record bepaalt dan waar de mailserver zich bevindt. BELANGRIJK In de volgende paragraaf gaan we tonen hoe u manueel een DNS server installeert. Eigenlijk is dit niet nodig (sterker : bij Windows 2003 is dit zelfs af te raden als u de intentie heeft om AD te installeren.) Als we straks Active Directory gaan installeren dan wordt automatisch de DNS server voor u geïnstalleerd. Wenst u echter een DSN-server op te zetten zonder AD te installeren, dan zult u dit uiteraard manueel moeten doen zoals hieronder beschreven. Bij Windows 2000 werd echter sterk aanbevolen om de DNS server eerst manueel te installeren voor AD werd geïnstalleerd, omdat er zich, bij het automatisch installeren van de DNS server, nogal wat fouten voordeden. Deze fouten zijn er bij Win2003 uitgehaald. Dus, nogmaals, als u van plan bent AD te installeren, installeer dan de DNS server NIET zelf. Wij zullen na installatie van de DNS server deze weer deïnstalleren. 2.2 DNS installeren Vooraleer we de DSN server installeren moeten we nog een wijziging doorvoeren aan de netwerkeigenschappen. Klik op Start -> Control Panel -> System Selecteer het tabblad Computer Name Klik op de knop Change NW06 AD installeren 93 Jan De Deurwaerder

3 In het scherm dat nu verschijnt klikt u op More In het scherm dat nu verschijnt voer je de naam in van het domein dat je straks zal aanmaken (deze stappen zijn nodig om de installatie van de DSN Server correct te laten verlopen). Wij gaan onze domeinen een gelijkvormige naam geven : domivohtl01.intra, domivohtl02.intra, domivohtl03.intra, Voer uw eigen domeinnaam in en klik op OK. Er zal nu gevraagd worden om uw computer te herstarten. Doe dit dan ook! Wanneer u functionaliteit wenst toe te voegen aan uw server, dan kunt u gebruik maken van een Wizard die aanwezig is in Windows Klik op Start -> Administrative Tools -> Configure Your Server Wizard. Klik in de eerste 2 schermen op Next. Vervolgens wordt onderzocht welke services reeds op uw server draaien : dit kan even duren. Selecteer in de lijst die nu verschijnt het onderdeel DSN Server en klik op Next Zorg er voor dat de CD van Windows 2003 in het CDRom station steekt want er zullen bestanden van de CD moeten overgezet worden naar uw harde schijf. In het volgende scherm klikt u opnieuw op Next en de installatie van de DNS server wordt gestart. NW06 AD installeren 94 Jan De Deurwaerder

4 Na enige tijd verschijnt de installatie wizard van de DNS server zelf. Tijdens de installatie dient al een stuk configuratie te gebeuren. In het eerste scherm selecteert u de optie Create a forward lookup zone. Hiermee geeft u aan dat deze server verantwoordelijk zal zijn voor het omzetten van DNS namen in het lokale netwerk en alle vreemde namen zal doorspelen aan een DNS server van een ISP (of een andere DNS server in het netwerk). In het volgende scherm selecteert u de optie This server maintains the zone. Hiermee geeft u opnieuw aan dat het uw server is die verantwoordelijk zal zijn voor het lokale netwerk. NW06 AD installeren 95 Jan De Deurwaerder

5 Vervolgens geeft u opnieuw de naam op van de zone (in ons geval ons toekomstig domein) waar de DNS server verantwoordelijk voor zal zijn. Er wordt nu gevraagd of u een zone file wenst aan te maken voor deze zone. In dit bestand worden de gegevens bijgehouden van alle DNS-omzettingen die door uw server zullen uitgevoerd worden, zodat ze later opnieuw kunnen gebruikt worden. Laat de naam staan en klik op Next. In het volgende scherm geeft u aan dat u geen dynamic updates toelaat op uw server. Dit betekent dat alleen de DNS-server zelf gegevens in zijn database kan schrijven. Hierdoor kunnen andere computers zichzelf niet registreren op uw DNSserver (zie verder ivm ipconfig /registerdns). NW06 AD installeren 96 Jan De Deurwaerder

6 In het volgende scherm kunt u het IP-adres opgeven van de DNS server die de verzoeken moet verwerken van hostnamen die lokaal niet gekend zijn. Dit zal doorgaans de DNS server van uw ISP zijn. In school werken we met Telenet. Een tweetal IP-adres van de DNS servers van Telenet zijn en De configuratie wizard heeft nu alle informatie verzameld die nodig is om uw DNS server op te zetten. Klik op Finish en de server wordt geïnstalleerd. De DNS server is nu geïnstalleerd. Als u klikt op Start -> Administrative Tools, dan merkt u dat het onderdeel DNS is toegevoegd aan uw menu. Wat uw DNS Server nu kan doen is een database aanleggen (en ter beschikking stellen) van lokale computernamen en hun bijhorend IP-adres. Dit is de zogenaamde Forward Lookup Zone Database. Maar u kan nog meer functionaliteit aanbieden door een Reverse Lookup Zone Database aan te maken : hierbij wordt een database aangemaakt met alle IPnummers van het lokale netwerk en hun bijhorende computernamen. Start de DNS Server MMC op. Klik met de rechtermuisknop op het item Reverse Lookup Zones, en kies in het snelmenu voor New Zone NW06 AD installeren 97 Jan De Deurwaerder

7 Er start opnieuw een Wizard op. In het eerste scherm klikt u gewoon op Next. In het eerste scherm geeft u aan dat u een primaire zone wenst aan te maken. Klik op Next. In het volgende scherm voert u het netwerk-id in van uw lokaal netwerk. In ons geval is dat (de Wizard heeft vastgesteld dat we met Subnet mask werken en toont dus maar 3 Bytes om het netwerk-id in te vullen). Net als bij de Forward Lookup Zone die gemaakt werd tijdens de installatie van de DNS server dient ook hier een bestand (een database) aangemaakt te worden. Laat de voorgestelde naam staan en klik op Next. Opnieuw laten we geen dynamische updates toe. Klik in het laatste scherm van de Wizard op Finish. Onze DNS Server is nu geconfigureerd. Maar hij werkt nog niet. Er bestaat een tool met de naam NSLOOKUP die u vanop de prompt kunt lanceren. Met nslookup kunt u de DNS server bevragen. Maar als u nu nslookup start vanop de prompt, krijgt u een foutmelding : De opdracht NSLOOKUP zonder parameters vraag de naam op van uw eigen server. Er wordt gemeld dat de servernaam voor uw IP-adres (hier dus ) niet kan gevonden worden in de DNS database. NW06 AD installeren 98 Jan De Deurwaerder

8 Statische updates van de DNS-server Hoe komt dit? Omdat we tijdens installatie hebben meegegeven dat er geen dynamische updates mogen gebeuren. Dit betekent concreet dat we elke host manueel dienen toe te voegen aan onze DNS-database (en dus ook onze eigen server). Klik met de rechtermuisknop op de Reverse Lookup Zone van uw DNS server (dus x subnet) en selecteer New Pointer (PTR) Vul zowel het IP nummer van uw server als de naam van uw server in (hier dus en ivohtl01). Klik op OK. U merkt dat er in het rechterpaneel, onder Reverse Lookup Zone, een nieuwe lijn is bijgekomen : Deze vertelt eigenlijk net het omgekeerde van het PTR-record dat reeds aanwezig was in de Forward Lookup Zone : Voor elke host in uw lokaal netwerk zult u nu de gegevens moeten invoeren in zowel de Forward Lookup Zone als de Reverse Lookup Zone. U kan echter een host in 1 keer toevoegen aan de beide zones. Klik met de rechtermuisknop op uw forward lookup zone (hier dus domivohtl01.intra) en kies voor New Host (A). Voer de naam in van een host (hier dus kubussrv ). Voer het IP-nummer in van deze host (hier dus ). Plaats een vinkje bij Create associated pointer (PTR) record zodat er meteen ook een record toegevoegd wordt aan de Reverse Lookup Zone. Klik op Add Host. NW06 AD installeren 99 Jan De Deurwaerder

9 Dynamische updates van de DNS-server Uiteraard is deze manier van werken niet echt geschikt voor grotere netwerken. Daarbij komt nog dat, indien u werkt met DHCP en host steeds veranderende IPnummers kunnen hebben, die gewoon niet bruikbaar is. Daarom gaan wij toch gebruik maken van Dynamische Updates. Verwijder eerst de twee records in de Reverse Lookup Zone en het laatste record in de Forward Lookup Zone (laat het A-record dat naar uw eigen server verwijst bij voorkeur staan). klik met de rechtermuisknop op uw eigen Forward Lookup Zone en kies in het snelmenu Properties. Op het tabblad General zet u de waarde bij Dynamic updates op Nonsecure and secure. Klik op OK. Doe nu hetzelfde met uw Reverse Lookup Zone. Elke host die nu in zijn netwerkconfiguratie het IP nummer van uw server ingevoerd heeft bij zijn DNS server zal nu automatisch opgenomen worden in uw DNS database. Om nu uw eigen server opnieuw in uw DNS te registreren volstaat het om vanop de prompt de volgende instructie op te geven : Ipconfig /registerdns 2.3 DNS deïnstalleren Zoals hierboven reeds gesteld doet u er goed aan, als u AD installeert, Windows 2003 zelf zijn DNS-server te laten installeren. We geen dus eerst onze DNS server weer verwijderen. U kan dit het beste doen vanuit Control Pannel -> Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components. Selecteer eerst de lijn Networking services en klik vervolgens op Details. NW06 AD installeren 100 Jan De Deurwaerder

10 Verwijder het vinkje bij Domain Name System (DNS) en klik vervolgens op OK en tenslotte op Next. De DNS wordt nu van uw systeem verwijderd. Open tenslotte de verkenner van Windows en selecteer de map c:\windows\system32\dns. Verwijder alle informatie uit deze map 3 Installatie van AD Het installeren van AD op uw server betekent meteen dat uw server een domeincontroller wordt. Zonder AD is uw server een gewone Member Server. Vooraleer u AD installeert moet u derhalve een goed inzicht hebben in de bestaande situatie : is deze server de eerste controller in een nieuw domein of niet, bestaat er reeds een tree-structuur, Wij gaan er in onze cursus van uit dat het gaat om een volledig nieuwe installatie en dat er nog geen enkele domeincontroller draait. U kan AD op een Windows 2003 server installeren op voorwaarde dat er 200MB vrije schijfruimte beschikbaar is dat de partitie waarop u AD installeert geformateerd is als NTFS dat er TCP/IP en DNS geconfigureerd is (indien DNS niet geconfigureerd is, dan zal dat automatisch tijdens de installatie van AD gebeuren) dat u over Administrator-rechten beschikt. Het grote voordeel van Windows 2003 is dat we het toestel kunnen installeren zonder ons zorgen te maken over zijn rol in het netwerk. We kunnen die altijd achteraf aanpassen wat in NT4 niet mogelijk was. Om AD te installeren is het voldoende om op Start Run te klikken en dan DCPROMO in te tikken (dezelfde instructie is nodig om uw domeincontroller later te degraderen tot member server). NW06 AD installeren 101 Jan De Deurwaerder

11 We beelden in de cursus nu gewoon de verschillende schermen af die u tijdens de installatie van AD zult tegenkomen. Uiteraard zult u hier en daar een aanpassing moeten doen aan de ingevoerde waarden zoals bv de domeinnaam. De Wizard wordt gestart. Klik in het eerste scherm op Next. In het volgende scherm wordt u verteld dat werkstations met Windows 95 of WinNT4 SP3 geen deel zullen kunnen uitmaken van het domein. U gaat een nieuw domein aanmaken, dus selecteert u de eerste optie. Stel dat uw domeincontroller in een bestaand domein zou moeten opgenomen worden, dan dient u de tweede optie te nemen. NW06 AD installeren 102 Jan De Deurwaerder

12 Uw domeincontroller wordt niet alleen de eerste in het domein, maar meteen ook in de tree en in het forest. Selecteer dus de eerste optie en klik op Next. BELANGRIJK! Nu dient u de naam op te geven van het nieuwe domein. Zoals hierboven reeds gesteld doet u er goed aan geen domeinnaam te gebruiken die op het internet gekend is. Traditioneel wordt het achtervoegsel intra gebruikt om lokale netwerken aan te duiden. Vervolgens wordt een NetBIOS naam voorgesteld voor uw domein. Laat deze staan en klik op Next. (NetBIOS wordt later nog besproken in de cursus). NW06 AD installeren 103 Jan De Deurwaerder

13 Vervolgens wordt u gevraagd waar de AD database dient bewaard te worden. Laat dit bij voorkeur staan en klik op Next. Vervolgens wordt gevraagd waar de SYSVOL map moet bewaard worden. Ook op deze map komen we verder in de cursus nog terug. Laat de locatie zoals die voorgesteld wordt en klik op Next. Nu komen we op het punt dat Windows 2003 zelf zijn DNS server opnieuw zal installeren. Laat de tweede optie geselecteerd staan ( Install and configure ) en klik op Next. NW06 AD installeren 104 Jan De Deurwaerder

14 In het volgende scherm dient u aan te geven of er in uw domein nog besturingssystemen gebruikt worden dien ouder zijn dan Win2K (WinNT, Win9X of WinME). Is dat zo, dan dient u de eerste optie te kiezen, maar u moet er dan wel rekening mee houden dat u minder veilig bezig bent. Wij gaan er van uit dat alle toestellen in ons domein Win2K, WinXP of Win2003 draaien en selecteren de 2 optie. In het volgende scherm dient u een paswoord op te geven. Dit paswoord zal gevraagd worden wanneer u de domeincontroller wenst te depromoveren (er weer een gewone member server van wenst te maken) of wanneer je de Restore Mode wenst te gebruiken. Deze hoeft niet dezelfde te zijn als die van de administrator, maar wij doen dit toch. De Wizard heeft nu alle nodige informatie gekregen. Klik op Next om de installatie van AD te starten. NW06 AD installeren 105 Jan De Deurwaerder

15 AD wordt nu geïnstalleerd. Dit kan een tijdje duren. Onderbreek dit werk nu zeker niet. Van zodra de installatie beëindigd is, verschijnt het volgende scherm. Het is de bedoeling dat uw server nu heropgestart wordt en dat zal dan ook gebeuren van zodra u op Finish heeft geklikt. Er wordt u gevraagd uw server nu te herstarten. Doe dat dan ook. Het opstarten zal van nu af aan een heel stuk langer duren dan tot nu toe het geval was geweest. Dit komt omdat bij het opstarten van een domeincontroller AD services dienen gestart te worden (en dit vreet processortijd en geheugen). NW06 AD installeren 106 Jan De Deurwaerder

16 4 AD : een eerste kennismaking Na de heropstart kunnen we vlug eens nagaan of AD correct werd geïnstalleerd. Allereerst kan je via de verkenner nagaan of de map \windows\sysvol werd aangemaakt. Dat zou zo moeten zijn. Vervolgens dien je op de DNS server nog een Reverse Lookup zone aan te maken. U doet dit op dezelfde manier als in vorige paragraaf beschreven. Alleen zult u merken dat er nu een aantal mogelijkheden bijgekomen zijn. In het eerste scherm kiest u voor Primary Zone, en u zorgt dat er een vinkje geplaatst wordt bij Store the zone in Acitve Directory. Vervolgens geeft u de manier aan hoe de Zone-informatie dient gerepliceerd te worden als er zich meerdere domeincontrollers in uw domein bevinden. NW06 AD installeren 107 Jan De Deurwaerder

17 Vervolgens voert u het netwerk id in van uw netwerk (hier dus ) Kies nu voor secure dynamic updates (een optie die voorheen niet beschikbaar was). Klik op Finish om de Wizard af te sluiten. Geef tenslotte vanop de prompt nog de instructie : ipconfig /registerdns zodat alle informatie van uw server op de DNS-server gekend zou zijn. Om dit hoofdstuk af te sluiten wensen wij u nog te wijzen op een mogelijkheid aan uw domein aliassen op te geven. Als een gebruiker in de toekomst vanop een werkstation wenst aan te loggen op uw domein, dan zal hij/zij 3 dingen moeten opgeven : 1. de gebruikersnaam 2. het paswoord 3. het domein waarop dient ingelogd te worden De gebruiker kan echter vermijden om het derde in te voeren als hij zijn gebruikersnaam wijzigt naar een -achtig formaat. Bijvoorbeeld : Stel dat u een gebruiker heeft met de naam POL. Dan kan de gebruiker inloggen met de naam POL en er uiteraard zorg voor dragend dat het correcte domein is opgegeven. Hij kan echter ook inloggen met als gebruikersnaam Dan hoeft hij geen domein meer op te geven (het zal zelfs niet meer mogelijk zijn). Omdat sommige gebruikers zelfs niet weten op welk domein ze inloggen kan het handig zijn hen te laten inloggen met hun adres. Als dat adres niet overeenkomt met de domeinnaam, dan kunt u dat adres opgeven als alias van uw domein. NW06 AD installeren 108 Jan De Deurwaerder

18 Klik op Start Programs Administrative Tools Active Directory Domains and Trusts. Klik in het scherm dat nu verschijnt in het linkerdeel met de rechtermuistoets op de woorden Active Directory Domains and Trusts en kies in het snelmenu dat verschijnt voor Properties. Voer in het bovenste vakje het achtervoegsel in dat u wenst te gebruiken (bijvoorbeeld ivohtl01.be) en klik op Add. Klik vervolgens op OK en sluit de MMC af. Vanaf nu kan gebruiker POL ook inloggen op het systeem met NW06 AD installeren 109 Jan De Deurwaerder

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Module VIII - DNS. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005)

Module VIII - DNS. Stefan Flipkens - Cursus: Internet - Intranet (2004-2005) Module VIII - DNS Wanneer we de url van een webpagina ingeven in de adresbalk van onze browser dan moet ons computersysteem weten op welk IP adres de webpagina te vinden is. DNS servers helpen ons computersysteem

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Bestaand domein instellen Uw bestaande domeinnaam gebruiken voor Zakelijk Office 365

Bestaand domein instellen Uw bestaande domeinnaam gebruiken voor Zakelijk Office 365 Bestaand domein instellen Uw bestaande domeinnaam gebruiken voor Zakelijk Office 365 I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Controleer het Zakelijk Office 365 domein... 4 3 Stap 2: DNS aanpassen

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad.

Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Computer vanop afstand overnemen via Extern Bureaublad. Op het internet zijn heel wat tools te vinden om een computer van op afstand over te nemen, denken we aan LogMeIn, NTR-Connect,. Beperking van deze

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014

Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014 Handleiding Domeinnaam Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie van de dienst 4 2.1 Stap 1 Inloggen in de Zelfservice Cloud 4 2.2 Stap 2 Abonnement selecteren

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel? VPS Business FAQ Sectie 1: Installatie...2 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?...2 2. Hoe krijg ik toegang tot mijn Windows-VPS?...6 3. Hoe krijg ik toegang tot mijn Linux-VPS?...8 Sectie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets.

NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets. NW08 Shares Een van de uitdagingen in netwerk administratie is het beschikbaar stellen van de resources op een selectieve en beveiligde manier. Dit moet dan zodanig gebeuren dat de gebruikers deze resources

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Domeinnaam Online Gebruikershandleiding

Domeinnaam Online Gebruikershandleiding Domeinnaam Online Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Control Panel...4 2.1 Mogelijkheden Control Panel...5 3 Domeininstellingen...6 3.1 Domeinadministratie uitschakelen...8 3.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d Voorbereiding: Om een nieuwe installatie van wisa uit te voeren moet u de bestaande versie verwijderen! Dat doet u door via het configuratie scherm het programma Cwisadmin te

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Voorbeeld. SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010

Voorbeeld. SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 Voorbeeld SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 Voorbeeld STMP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 In dit document treft u een instructie voor het uitschakelen van

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Procedure Access - MSDE

Procedure Access - MSDE Procedure Access - MSDE Inhoudstafel INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER 2 Microsoft SQL Express 2005 2 Microsoft SQL Express 2008 6 AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER 12 VOORBEREIDING VAN DE SERVER

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : Administrative Tools (Systeembeheer) moet op het werkstation zijn geïnstalleerd Log in als Administrator (gebruiker met volledige beheersrechten) op de server of op één van de werkstations waar

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Office 365 Business Premium & Domeinnaam Voor beheerders pro cloud solutions 1 Inhoud 1. Wanneer gebruikt u deze handleiding?... 3 2. Office 365 Business Premium instellen... 4 2.1.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Virtualmin handleiding, WHStarter, WHPro, WHUltra. End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Inhoudsopgave Inloggen Virtualmin...2 Uw hosting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud

Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave Inhoud 1 Instellingen in de recorder... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Meer instellingen... 2 1.3 DDNS... 3 1.4 Serienummer... 3 2 Registreren van de recorder... 4 2.1 Website... 4 2.2 Registreren

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie