NW09 NTFS machtigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NW09 NTFS machtigingen"

Transcriptie

1 NW09 NTFS machtigingen Bij de installatie van het besturingssysteem kan je kiezen of je de schijf wil formatteren in het bestandssysteem FAT of in het bestandssysteem NTFS. Op schijven die geformatteerd zijn met het bestandssysteem NTFS kan je niet alleen bij sharing toegangsrechten instellen, maar ook via Properties Security. Verder wordt op dergelijke volumes aan elk bestand (of map) een eigenaar gekoppeld en kunnen bestanden en mappen gecomprimeerd en geëncrypteerd worden. 9.1 NTFS Machtigingen voor bestanden en mappen Op NTFS volumes wordt aan elk bestand en aan elke map een ACL (Access Control List) gekoppeld. Dit is te vergelijken met een lijst met namen van personen die machtigingen voor een map of bestand hebben. Als een gebruiker toegang tot een bestand of een map probeert te krijgen, wordt de ACL voor dat bestand of die map geraadpleegd. Als de gebruiker niet in die lijst voorkomt, krijgt hij geen toegang. Als hij er wel in voorkomt (of lid is van een groep die er in voorkomt), wordt er snel gekeken welke machtigingen die gebruiker heeft. Toegangsrechten via Security gelden zowel voor lokale benadering als voor benadering via het netwerk en kunnen zowel op het niveau van mappen als van bestanden ingesteld worden. Daar staat tegenover dat ze alleen op NTFS volumes kunnen ingesteld worden. Zowel voor mappen als voor bestanden kunnen standaardmachtigingen en geavanceerde machtigingen ingesteld worden Standaardmachtigingen Mappen kennen de volgende standaardmachtigingen : Full Control : gebruikers mogen alle taken uitvoeren (dus ook het toekennen van machtigingen aan andere gebruikers. Modify : gebruikers mogen nieuwe bestanden maken, nieuwe subdirectory s maken en bestanden en submappen verwijderen. Gebruikers hebben tevens het recht te zien welke machtigingen andere gebruikers in die map hebben. Read & Execute : gebruikers mogen bestanden lezen en uitvoeren. List Folder Contents : gebruikers kunnen de bestandsnamen in de directory bekijken. NW09 NTFS machtigingen 147 Jan De Deurwaerder

2 Read : gebruikers kunnen de bestanden in de directory bekijken en zien welke andere gebruikers hier rechten hebben. Write : gebruikers mogen nieuwe bestanden schrijven en zien wie hier nog meer rechten heeft. Special permissions : andere rechten (doorgaans geavanceerde machtigingen : zie hieronder) Bestanden kennen de volgende standaardmachtigingen : Full Control : gebruikers mogen alle taken uitvoeren (dus ook het toekennen van machtigingen aan andere gebruikers). Modify : gebruikers mogen bestaande bestanden aanpassen, overschrijven of verwijderen Gebruikers hebben tevens het recht te zien welke machtigingen andere gebruikers hier hebben. Read & Execute : gebruikers mogen bestanden lezen en uitvoeren en zien welke andere gebruikers hier rechten hebben. Read : gebruikers kunnen de bestanden in de directory bekijken en zien welke andere gebruikers hier rechten hebben. Write : gebruikers mogen het bestand overschrijven en zien wie hier nog meer rechten heeft. In de praktijk kent u bij voorkeur nooit rechten toe op bestandsniveau, altijd op directory-niveau Geavanceerde machtigingen Je bereikt de Geavanceerde Machtigingen door in het tabblad Security te klikken op Advancend en vervolgens in het tabblad Permissions te klikken op de knop Edit. Traverse Folder/Execute File Het doorlopen van mappen geldt uitsluitend voor mappen. Het kan voorkomen dat u bestanden uitvoert die weer bestanden in andere mappen aanroepen. Stel dat u een bestand uitvoert in de map PROG1, waarvoor u uitsluitend het alleen-lezen-recht hebt. Met deze machtigingen kunt u alles doen wat nodig is om het bestand uit te voeren. Maar wat nu als dat bestand een ander bestand in een submap probeert aan te roepen, drie niveaus onder PROG1, en u hebt geen toegang tot de mappen onder PROG1? Als u een map waarvoor u geen toegang hebt probeert te doorlopen, krijgt u doorgaans een bericht Acces Denied te zien. Met Traverse Folder kunt u die machtigingen doorbreken zodat u toch het gewenste doel bereikt. NW09 NTFS machtigingen 148 Jan De Deurwaerder

3 De machtiging Execute File geldt alleen voor bestanden. Als het bestand een EXE-, COM of ander uitvoerbaar bestand is, kunt u dat bestand uitvoeren met deze machtiging. List Folder / Read Data Met de machtiging List Folder kunt u map en bestandsnamen binnen een bepaalde map bekijken. Met Read Data kunt u de inhoud van een bestand weergeven. Deze machtiging is het belangrijkste onderdeel van de machtiging Read. Neem nu de scheiding tussen deze twee machtigingen. Is er nu in feite een verschil? Jawel, maar waarschijnlijk niet lang meer. Vroeger werkte men nog met bestanden en directories; nu werkt men met bestanden en mappen. Binnenkort gaat men echter werken met objecten. Alles op uw computer is een object bestanden èn mappen. Deze machtiging kan dus bijna herschreven worden als Read Object. Met deze machtiging kunt u dus de inhoud van een object lezen, ongeacht of het over een bestand of een map gaat. Read attributes Elementaire bestandskenmerken zijn bv Read-Only, Hidden, System en Archive. Met deze machtiging kunt u deze kenmerken lezen. Read extended attributes Bepaalde programma s werken met andere kenmerken voor hun bestandstypes. Als u bv MS Word geïnstalleerd hebt, en u bekijkt de bestandskenmerken van een bastand.doc, ziet u allerlei kenmerken verschijnen : auteur, onderwerp, titel, Dit zijn de uitgebreide kenmerken en deze variëren van programma tot programma. Met Read Extended Attributes kunt u deze kenmerken weergeven. Create Folders / Append data Met Create Folders kunt u mappen in mappen maken. Met Append Data kunt u gegevens toevoegen aan het einde van een bestand, meer geen gegevens in het bestand wijzigen. Write Attributes Hiermee kunt u de elementaire kenmerken van een bestand wijzigen. Write Extende Attributes Hiermee kunt u de uitgebreide kenmerken van een bestand wijzigen. Delete Subfolders and Files Met deze machtiging kunt u submappen en bestanden verwijderen, zelfs al hebt u geen machtiging Delete op de folder. Onder het knopje van de volgende machtiging (Delete) kunt u lezen dat u met die machtiging een bestand of map kunt verwijderen. Wat is nu het verschil? Met de machtiging Delete Subfolders and Files wordt de inhoud van een map verwijderd. Met andere woorden, met de machtiging Delete kunt u een bepaald object verwijderen en met deze machtiging de inhoud van dat object. NW09 NTFS machtigingen 149 Jan De Deurwaerder

4 Delete Met Delete kunt u een object verwijderen. Stel dat u alleen de machtiging hebt om een map te verwijderen, en niet de hogere machtiging om submappen en bestanden te verwijderen. Voor een bestand in die map hebt u geen toegangsrechten. Kunt u die map dan verwijderen? Nee. U kunt de map niet verwijderen totdat deze leeg is. Dit betekent dus dat u eerst het bestand moet verwijderen. U kunt het bestand niet verwijderen zonder machtigingen Delete voor het bestand of machtigingen Delete Subfolders and Files voor de parent-map van het bestand. Read Permissions Hiermee kunt u alle NTFS-machtigingen voor een bestand of map weergeven. U kunt niets wijzigen. Change Permissions Hiermee kunt u de machtigingen voor een bestand of map wijzigen. Take Ownership Met deze machtiging kunt u het eigenaarschap van een bestand of map overnemen. Eigenaarschap wordt later in dit hoofdstuk behandeld. Als u eenmaal de eigenaar bent, hebt u het recht om machtigingen te wijzigen. Beheerders kunnen altijd het eigenaarschap van een bestand of map overnemen (en zullen dat in de praktijk ook regelmatig moeten doen : zie verder) Overerving van machtigingen Mappen worden aangemaakt in een structuur met parents (bovenliggende mappen) en children (onderliggende mappen). In deze paragraaf betekent hoofd steeds de map die zich op het hoogste niveau bevindt. Als u bepaalde machtigingen aan een parent toekent, nemen de childbestanden en de childmappen eronder automatisch de machtigingen van de map over. U kunt de overname echter blokkeren zodat nieuwe bestanden en mappen de machtigingen van de parent niet overnemen. Als u dit doet, maakt u eigenlijk een nieuwe parent waarop de normale overnameeigenschappen van toepassing zijn : childmappen en childbestanden onder deze nieuwe parent krijgen dezelfde machtigingen als die aan de parent werden toegekend. Het toekennen van machtigingen aan afzonderlijke bestanden kan altijd expliciet gebeuren. NW09 NTFS machtigingen 150 Jan De Deurwaerder

5 Hoewel het zo is dat nieuwe bestanden machtigingen van de parentmap overnemen, hoeven ze deze niet te houden. Willen we de overerving uitschakelen, dan vinken we het keuzevakje uit (Advanced tabblad Permissions). We krijgen dan onderstaan scherm te zien : Wat er in feite wordt gevraagd is : wilt u beginnen met de geërfde machtigingen als basis (Copy), met niets (Remove) of wilt u de bewerking annuleren (Cancel)? De opdracht Copy schakelt het erven van machtigingen uit, maar kopieert wel de machtigingen van de parent-map. Doorgaans wordt er gekozen voor Copy al zal alles uiteraard van het gewenste resultaat afhangen. U zal merken dat het nu wel mogelijk zal zijn de rechten aan te passen (de vinkjes bij de rechten zijn nu ingeschakeld). NW09 NTFS machtigingen 151 Jan De Deurwaerder

6 9.1.4 NTFS machtigingen en groepen Als een gebruiker lid is van meer dan één groep waaraan bestands- of directoryrechten zijn toegekend, worden die rechten samengevoegd om de effectieve machtigingen van de gebruiker te bepalen. Ook hier, net zoals bij de toegangsrechten ingesteld via sharing, speelt Deny een bijzondere rol : Deny overschrijft alle andere machtigingen Het combineren van toegangsrechten Zoals vermeld : - zijn voor een gebruiker alleen toegangsrechten ingesteld via het tabblad sharing, dan krijgt een gebruiker uiteindelijk de unie van alle toegangsrechten op dat tabblad bekomen via èèn of andere groep waarvan hij lid is, met uitzondering van het recht Deny dat voorrang heeft op alle andere rechten. - Zijn voor een gebruiker alleen toegangsrechten ingesteld via security, krijgt de gebruiker uiteindelijk de unie van alle toegangsrechten bekomen via één of andere groep waarvan hij lid is, weer met uitzondering van het recht Deny dat voorrang heeft op alle rechten. Zijn voor een gebruiker toegangsrechten via beide tabbladen ingesteld, dan krijgt hij uiteindelijk alleen de toegangsrechten die hij via beide tabbladen krijgt. Microsoft raadt dan ook aan, om de toegangsrechten een beetje overzichtelijk te houden, om als je op een NTFS schijf werkt via het tabblad Sharing altijd Everyone Full Control te geven en de gewenste toegangsrechten uitsluitend via het tabblad Security te organiseren. Vermijd hierbij ook zoveel mogelijk het gebruik van Deny. Werk je op FAT, dan heb je alleen de Sharing rechten om je zaken te regelen Enkele tips i.v.m. beveiliging Een gedistribueerd beveiligingssysteem vereenvoudigd het beheer van de rechten en permessies. Hoe gaan we te werk? Wijs steeds (zoveel mogelijk) userrights toe op basis van groepen. Vertrouw op het principe van overerving van de groepen. Het is namelijk zeer inefficiënt om de beveiliging direct op user niveau toe te passen. Hoogst uitzonderlijk wordt dit gedaan. Stel de rechten in zo hoog mogelijk in de boomstructuur. Op deze wijze verkrijg je de grootste uitwerking met de minste moeite. De rechten die je hier instelt zullen voldoen voor de meeste beveiligingseisen. Gebruik het principe van inheritance om de rechten naar een lager niveau te verspreiden. Hiermee kan je zeer snel alle kinderen van een bepaalde ouder een bepaald recht toekennen. Delegeer de administratie van de verschillende containers tot de verantwoordelijke van die containers. Hierdoor daalt de cost of ownership. NW09 NTFS machtigingen 152 Jan De Deurwaerder

7 9.1.7 Problemen met toegangsrechten Probleem Een gebruiker krijgt geen toegang tot een bestand of een map. Een gebruiker wordt toegevoegd aan een groep om toegang te krijgen tot een bepaalde map of een bestand, maar de gebruiker kan nog altijd geen toegang krijgen. Een gebruiker met Full Control op een map verwijdert een bestand in de map alhoewel hij geen verwijderrechten heeft voor het bestand zelf. Je wil voorkomen dat de gebruiker nog andere bestanden verwijdert. Oplossing Nagaan of het bestand of de map gekopiëerd of verplaatst is en zo nieuwe toegangsrechten heeft verkregen. De toegangsrechten controleren van de gebruiker en van alle groepen waar de gebruiker deel van uit maakt. Let ook op of er nergens Deny wordt gebruikt. Om de nieuwe toegangsrechten van tel te laten worden moet de gebruiker ofwel afmelden en terug aanmelden, ofwel alle netwerkconnecties met de bron waartoe hij toegang wil, verbreken en daarna terug een connectie leggen. Haal het vinkje weg bij het bijzondere toegangsrecht Delete Subfolders and Files van de map om te vermijden dat gebruikers met Full Control bestanden uit de map kunnen verwijderen. 9.2 De eigenaar van een bestand of een map Een administrator heeft niet altijd toegang tot alle mappen en bestanden (bv vertrouwelijke informatie). Toch moet hij alle bestanden en mappen kunnen beheren. Om een map waartoe hij geen toegang heeft te beheren kan hij owner worden van die map. Een owner van een map of bestand is een gebruiker die de toegangsrechten tot de map of het bestand mag aanpassen. Hij hoeft daarom geen toegang te krijgen tot de map of het bestand. Standaard is de maker van een map of bestand ook meteen de owner. Een administrator kan het ownership overnemen. Dit laat wel sporen na. klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map in kwestie kies properties security advanced activeer het tabblad owner selecteer je naam in de lijst, of klik op de knop Other Users of Groups om anderen dan administrators aan te duiden als eigenaar. klik op apply Het vinkje Replace owner on subcontainers and objects zorgt er voor dat je meteen ook het ownership voor alle submappen en bestanden in die map overneemt. NW09 NTFS machtigingen 153 Jan De Deurwaerder

8 BELANGRIJK Vaak is het zo dat vanaf nu de gebruiker die de betrokken map aangemaakt heeft (de oude Owner dus) nu helemaal niet meer in die map kan, omdat hij de rechten die hij of zij vroeger had volledig te danken had aan zijn of haar Ownership. Omwille van het feit dat u het Ownership overgenomen heeft, heeft de gebruiker geen enkel recht meer. Zorg er dan ook voor (tenzij het de bedoeling was alle rechten af te nemen) dat betrokken gebruiker opnieuw voldoende rechten krijgt op de klassieke manier. 9.3 Bestanden en mappen op NTFS comprimeren NTFS biedt als extra mogelijkheid afzonderlijke mappen en bestanden te comprimeren waardoor u ruimte op de schijf bespaart. De eindgebruiker merkt van deze bewerking niets : de gebruiker vraag een bestand op, waarna dit wordt gedecomprimeerd zodat het kan worden gebruikt. Als het wordt opgeslagen, wordt het bestand automatisch opnieuw gecomprimeerd. Vaak is de overhead voor de uitvoering van deze bewerking te verwaarlozen, omdat compressie van de bestanden ervoor zorgt dat de schijfkop minder hoeft te bewegen. U kunt het best bestanden comprimeren waarnaar weinig wordt geschreven omdat schrijven meer tijd van de processor vraagt dan lezen. Daarnaast is er weinig behoefte reeds gecomprimeerde bestanden te comprimeren, zoals.jpg of.zip bestanden. Als een bestand al is gecomprimeerd, voegt extra compressie niets toe. Als u een map comprimeert, kunt u ervoor kiezen automatisch alle mappen erin te comprimeren. Als een map is gecomprimeerd, betekent dat niet automatisch dat de bestanden erin gecomprimeerd zijn. Bestanden en mappen kunnen elk afzonderlijk wel of niet gecomprimeerd zijn. Als u een niet-gecomprimeerd bestand in een gecomprimeerde map plaatst, wordt het bestand echter automatisch gecomprimeerd. In feite neemt het niet-gecomprimeerde bestand het compressiekenmerk van de parentmap over. NW09 NTFS machtigingen 154 Jan De Deurwaerder

9 Om een map te comprimeren klik je met de rechtermuisknop op de map in kwestie, selecteer Properties en in het tabblad General klik je op de knop Advanced. Vervolgens zet je een vinkje bij de optie Compress contents to save disk space. Van zodra u op OK klikt, wordt u gevraagd of u de comprimatie enkel wenst toe te passen op deze map of op alle mogelijk subfolders (en bestanden in die subfolders) van deze map. U merkt in de verkenner van Windows aan de kleur van de mappen (een blauwe tekstkleur) dat de mappen gecomprimeerd zijn : 9.4 Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen Als u bestanden met NTFS-machtigingen (zoals alleen lezen) of kenmerken (zoals compressie) kopieert of verplaatst naar een andere directory of volume (schijf), is het goed dat u weet wat die handeling tot gevolg heeft. Vaak gaan bestandsmachtigingen en bestandskenmerken onverwacht verloren als bestanden worden gekopieerd of verplaatst Bestanden en mappen kopiëren Als u bestanden naar FAT-partities kopieert, gaan alle NTFS-machtigingen voor het gekopieerde bestand direct verloren. FAT-partities zijn namelijk niet beveiligd. Als u bestanden of mappen naar een andere directory met NTFS-machtigingen kopieert, neemt het gekopieerde bestand automatisch de machtigingen van de doeldirectory over. Het maakt niet uit of de directory zich op hetzelfde volume of op een andere computer bevindt. De regel luidt : gekopieerde bestanden nemen de machtiging van de map over. Dit geldt ook voor het kenmerk comprimeren : als u een gecomprimeerd bestand naar een niet-gecomprimeerde map kopieert, wordt het bestand niet-gecomprimeerd. Het kenmerk compressie wordt namelijk van de parentmap overgenomen Bestanden en mappen verplaatsen Als u een bestand naar een FAT-partitie verplaatst, gaan alle machtigingen voor het verplaatste bestand direct verloren. Als het bestand bovendien in NTFS is gecomprimeerd, wordt het niet op dat FAT-volume gecomprimeerd. Win2003 kan geen gecomprimeerde FAT-volumes lezen of ernaar schrijven. Gecomrpimeerde FAT-volumes worden bv gemaakt met het hulpprogramma van Win98 DriveSpace of met hulpmiddelen van derden, zoals Stacker. NW09 NTFS machtigingen 155 Jan De Deurwaerder

10 Als bestanden en mappen worden verplaatst, ontvangen ze machtigingen afhankelijk van waarnaar ze worden verplaatst : als het bestand of de map binnen hetzelfde NTFS-volume wordt verplaatst, behoudt het bestand of de map zijn oorspronkelijke machtigingen. Als het bestand of de map naar een ander NTFS-volume wordt verplaatst, wordt de bewerking als kopieer-verwijder-handeling gezien. Het bestand of de map verliest zijn oorspronkelijke machtigingen en neemt de machtigingen van de doelmap over. Gecomprimeerde of niet gecomprimeerde bestanden of mappen vertonen hetzelfde gedrag. Gecomprimeerde bestanden en mappen blijven gecomprimeerd als ze binnen hetzelfde NTFS-volume worden verplaatst. Als de verplaatsing tussen twee volumes plaats heeft, nemen gecomprimeerde bestanden en mappen de compressiekenmerken van de doelmap over. NW09 NTFS machtigingen 156 Jan De Deurwaerder

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen

windowscorner: - beveiligingswaarschuwingen uitschakelen Page 1 of 12 WAARSCHUWING De beveiligingsinstellingen van Windows Vista zijn niet voor niets hoog ingesteld. Het aanpassen (verlagen) van het beveiligingsniveau is potentieel gevaarlijk voor het besturingssysteem.

Nadere informatie

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Werken met Winzip Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Inleiding...3 Voor de start...4 Ongeregistreerde versie...4 Tip van de dag...4 Het inpakken van een enkel bestand...5 Openen van een Winzip

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

Netwerken deel 3: Home- en mediaserver : Theorie. door Auteur: zondag 11 september 2011. Versie:

Netwerken deel 3: Home- en mediaserver : Theorie. door Auteur: zondag 11 september 2011. Versie: Netwerken deel 3: Home- en mediaserver : Theorie door Auteur: zondag 11 september 2011 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking met

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele toegang tot de standaardmappen: Agenda, Taken, Postvak IN, Contacten, Notities

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Outlook 2010 Online Mail Archivering Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Online Mail Archivering 1 Inleiding In deze handleiding staat beschreven: - hoe u uw online

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE...

EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE... Winzip Inhoudsopgave 1 INLEIDING.... 2 2 EEN OF MEERDERE BESTANDEN ZIPPEN NAAR EEN DISKETTE... 3 3 BESTANDEN ZIPPEN NAAR MEERDERE DISKETTES.... 5 4 BESTANDEN UNZIPPEN... 6 5 UNZIPPEN ZONDER WINZIP....

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen.

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen. Info-books HA1c Inform 5-6 Toegepaste Informatica Handel Secretariaat-talen Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet J. Gils E. Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken

Nadere informatie

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie. Installatie / Configuratie Compad Store Automation 1. Installatie Compad Software 2. Licentie 3. Directory structuur 4. Configureren Vectron Commander 5. Configureren Compad Store Automation Installatie

Nadere informatie

Rhino versnellen met RAM-disk

Rhino versnellen met RAM-disk Rhino versnellen met RAM-disk Een RAM-disk is een virtuele harde schijf. Een deel van het werkgeheugen (RAM) wordt gebruikt, door het besturingssysteem, om een harde schijf na te bootsen. Aan deze schijf

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

DVD Shrink. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice

DVD Shrink. www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice DVD Shrink www.jritservice.nl Voor meer vragen en uitleg zie onderdeel jritservice . Inhoudsopgave. INHOUDSOPGAVE. DISCLAIMER 3. HOOFDSCHERM EN TIPS 4. DE KOPIËREN DVD OPENEN EN ANALYSEREN 4. EEN DVD IN

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets.

NW08 Shares. Als voorbeeld maken we op onze E-schijf een map aan met de naam Documenten, met daaronder twee submappen Teksten en Spreadsheets. NW08 Shares Een van de uitdagingen in netwerk administratie is het beschikbaar stellen van de resources op een selectieve en beveiligde manier. Dit moet dan zodanig gebeuren dat de gebruikers deze resources

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI1c Toegepaste Informatica Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken 5.1 Probleemstelling Gegevens worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Over installatie voor meerdere gebruikers 5 Tijdens de installatie 7 Voorwaarden

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Installatie Software - Opdrachten Les 2

Installatie Software - Opdrachten Les 2 Installatie Software - Opdrachten Les 2 ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek Naam: Klas: Datum: 2010 Jansn 1 van 11 is een operating system dat ten grondslag ligt aan de verschillende versies van Windows.

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

PIXresizer. Deel 1 Installatie

PIXresizer. Deel 1 Installatie PIXresizer Deel 1 Installatie Als je via onderstaande link geen onmiddellijke download kan doen gaan we het programma eerst opslaan in een nieuw aangemaakte map op een drive naar keuze. Ik heb hiervoor

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Boutronic Dongle driver installeren

Boutronic Dongle driver installeren Boutronic Dongle driver installeren Wanneer u de Boutronic USB Dongle aansluit op uw computer, zal de computer proberen deze automatisch te herkennen. Wanneer uw computer de Boutronic USB Dongle herkent,

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup Rhino: Back-up maken Wij als gebruikers berokkenen zelf de meeste schade aan onze PC s. Niet virussen of trojans. We wissen ongewild bestanden en maken fouten met software. Ook een hardwarestoring kan

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan Basislessen: Google Drive Neem eerst de basislessen hieronder door en voer alle activiteiten uit. Het wordt aanbevolen om een ander(e) tabblad, venster, browser of computerscherm beschikbaar te houden

Nadere informatie

Rhino s verhandelingen TC-K03

Rhino s verhandelingen TC-K03 Rhino s verhandelingen TC-K03 Synchroniseren van directories. Nu de USB-stick en draagbare harde schijf als warme broodjes over de toonbank vliegen, willen we kopieën van data daarop graag gelijk houden

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS Word-sjablonen in de huisstijl Richtlijnen bij het gebruik juni 2013 Inhoud 1 Stap 1 - Instellingen vooraf... 3 1.1 Locatie sjablonen noteren... 3 1.2 Weergeven verborgen

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 Agenda My Drive en Gedeeld met mij Favoriete mappen en bestanden - Met ster Kleur van een map wijzigen Kopie maken van een bestand in Google Drive Bestanden

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Handleiding Beveiligen van Wordpress

Handleiding Beveiligen van Wordpress Handleiding Beveiligen van Wordpress Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om uw Wordpress website te beveiligen Versie 1.0 Kies een sterk wachtwoord Gebruik als wachtwoord een combinatie

Nadere informatie

Windows 8 Release Preview van uw computer verwijderen.

Windows 8 Release Preview van uw computer verwijderen. De Release Preview van Windows 8 zal eind januari 2013 niet meer bruikbaar zijn. Hoe kun je op een eenvoudige manier de Windows 8 RP van de computer verwijderen? De procedure hangt af van hoe je Windows

Nadere informatie

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control Laat marketing zelf logo s, banners en grafische afbeeldingen bijwerken. www.exclaimer.nl Remote Banner Control Met deze functie Dynamic Content (Dynamische inhoud)

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Inhoud Inleiding... 2 Bios instellen... 3 Windows 10 installatie... 4 Windows configureren... 10

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

HANDLEIDING DVD REBUILDER

HANDLEIDING DVD REBUILDER HANDLEIDING DVD REBUILDER Na de succesvolle installatie van DVD Rebuilder waarin we ook reeds het Work path en Destination map(pen) hebben ingesteld wordt het tijd om de configuratie van DVD Rebuilder

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

11) Aanmaken Muziek Bibliotheek

11) Aanmaken Muziek Bibliotheek Pagina 1 van 6 ) Aanmaken Muziek Bibliotheek Deze uitleg is alleen nodig als u een muziek bibliotheek wenst te maken met de Windows MediaPlayer zoals besproken in hoofdstuk 9 voor het delen en aansturen

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding onderhoud basisschoolwebsite. Erik Zeeuwen - Versie: 1.2 Februari 2006

Handleiding onderhoud basisschoolwebsite. Erik Zeeuwen - Versie: 1.2 Februari 2006 1 Beste webmeester, Voor u ligt een korte handleiding voor het onderhouden van uw eigen website. Dit onderhoud gaat heel eenvoudig door het aanmaken van documenten in Microsoft Word. Er wordt dan ook verondersteld

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 26/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur Starten en veilig afsluiten

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Beknopte handleiding Inhoud 1 Enkele gebruikte termen:... 3 2 Registratie van een account... 4 2.1 Instellingen voor jouw eigen account... 7 2.2 Instellingen voor jouw bezoeker(s)... 9 3 Gebruik voor administrator

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone)

Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone) Digitaal Salarisspecificatie verstrekken (ook voor op de smartphone) Wilt u digitaal salarisspecificaties verstrekken die automatisch bij uw werknemer op de computer en/of op de smartphone komen? Dat kan

Nadere informatie

Bestandsorganisatie en Verkenner.doc

Bestandsorganisatie en Verkenner.doc BESTA N D S O R G A N I S A T I E EN VER K E N N E R Om bestanden te beheren moet eerst worden vastgesteld hoe de opslag van gegevens onder Windows wordt geregeld. DE HARDE SCHIJF Meestal zit in een computer

Nadere informatie

Windows Verkenner. 1. Enkele basiselementen. 1. Bestanden

Windows Verkenner. 1. Enkele basiselementen. 1. Bestanden 16 Windows Verkenner Wanneer we een bestand willen bewaren, is het van belang goed te weten waar we het gaan opslaan. Hiervoor is het nuttig om eerst de structuur van onze computer te bekijken. Dit kunnen

Nadere informatie

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET HANDLEIDING DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET Tina Van Straeten Handleiding dropbox Tina Van Straeten Handleiding: onderhoud van je pc VVOB/PROGRESS Pagina 2 van 15 COLOFON Deze handleiding Dropbox

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Neem deze gelegenheid te baat om je persoonlijke map eerst op te ruimen. We denken hierbij aan:

Neem deze gelegenheid te baat om je persoonlijke map eerst op te ruimen. We denken hierbij aan: Handleiding migratie H-schijf naar OneDrive Inleiding In het kader van de hele beweging naar Office 365 hebben we al twee belangrijke stappen genomen: de mailmigratie en de installatie van Lync. De volgende

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

Startdocumenten downloaden

Startdocumenten downloaden 1 Startdocumenten downloaden Als u het Cursusboek MOS PowerPoint 2016 en 2013 doorwerkt en de stappen volgt, kan er wel eens iets mis gaan waardoor u niet meer verder kunt of waardoor de stappen erna niet

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d Voorbereiding: Om een nieuwe installatie van wisa uit te voeren moet u de bestaande versie verwijderen! Dat doet u door via het configuratie scherm het programma Cwisadmin te

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Datum: 17-10-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Het programma downloaden.... 3 Het programma downloaden... 4 De installatie van het programma... 6 Het

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows

Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows Een externe stick / disk formatteren voor OS X en Windows 8/2012 ~ R. Sellis Regelmatig krijg ik de vraag hoe een externe schijf het makkelijkste te gebruiken is als zowel Microsoft Windows als Apple OS

Nadere informatie