Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil"

Transcriptie

1 Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Werkgroep Jeugdbeleidsplan Creil, maart 2014 Johan Beije Arjan Schaapman Thea van Hulzen Martijn Zilverberg Jan Schenk 1

2 Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil De enquête was opgezet voor alle jeugdelftallen van de F pupillen t/m de A junioren. Er hebben 61 personen aan meegewerkt. De enquête was in drie verschillende categorieën opgezet. Eerste thema: Jeugdbeleid, jeugdbestuur en ambitie van de vereniging Tweede thema: Accommodatie Derde thema: Communicatie en sfeer binnen de jeugdopleiding en binnen de vereniging in het algemeen. Jeugdbeleid / jeugdbestuur en ambitie van de vereniging Uit de enquête blijkt dat de leden op een gemiddeld niveau op de hoogte van het jeugdbestuur, hun werkwijze en samenstelling is. Het ambitieniveau van het jeugdbeleid scoort daarentegen beduidend hoger. Men is dus positief gestemd over het beleid dat momenteel gevoerd wordt op het gebied van professionalisering van het jeugdbeleid. Op het gebied van trainingsintensiteit vindt men 1x per week voor de F-pupillen voldoende. Hier wordt echter wel in weergegeven dat men voor de oudere F pupillen ook wel open staat voor 2x per week trainen mits dit school en andere verplichtingen niet in de weg staat. Over het niveau van de trainingen is men tevreden. Bij alle teams geeft men goed tot neutraal aan. Geen uitschieters naar beneden maar ook geen uitschieters naar boven. Men is dus tevreden maar men blijft wel kritisch kijken naar de uitvoeringen van de trainingen. De verwachting is wel dat de nieuw ingeslagen weg het niveau omhoog gaat krijgen. Er wordt duidelijk veel waarde gehecht aan de manier waarop de jeugd de trainingen beleeft. De juiste ontwikkelingsmogelijkheden binnen de trainingen bepaalt voor een groot gedeelte het voetbalplezier. Dit geldt zeker van de F pupillen tot en met de D junioren. Vanaf de C junioren tot en met de A junioren gaat ook het wedstrijdresultaat en de competitiestand meetellen. Ambitie vereniging en de invulling van het trainingskader hierin: Men is van mening dat de trainingen op een aanvaardbaar niveau worden gegeven. De inhoud is in overeenstemming met de leeftijdscategorie. Bij de pupillen is men hier zelfs zeer tevreden over. Voor de oudere elftallen is hierin nog wel verbetering mogelijk. Wel is men op de hoogte van de problematiek voor geschikte trainers met voldoende voetbalkennis en trainingservaring. Over de invulling van de begeleiding op de zaterdag zien we naast tevredenheid ook kritische opmerkingen. Een heet hangijzer blijft dan altijd of winnen voor speeltijd/plezier gaat. Elke leider is van mening dat winst of verlies geen invloed heeft op zijn opstelling. Een neutrale toeschouwer ziet toch vaak het tegenovergestelde. Men probeert het zo goed als kwaad binnen het team op een verantwoorde manier in te vullen. Toch speelt winst of verlies altijd mee in de gedachte van leiders/trainers. Dit gaat vooral gelden vanaf de D junioren t/m de A junioren. De reacties zijn dat het voor de A junioren toegestaan is om hun goed voorbereid de stap naar de senioren te kunnen laten maken. Voor de andere teams zou men graag een open en eerlijk wisselbeleid willen zien. Het wisselbeleid zoals dit in het beleidsplan staat is echter bij velen niet bekend. 2

3 Prestatiegericht bij de eerste pupillenelftallen? In de reactie op deze vraag neigt men ja te zeggen, maar is er ook grote twijfel. Op trainingsniveau is er een duidelijke ja te horen. Bij deze teams mag men verwachten dat er een leergierige groep staat die de trainingen beleeft waarvoor ze zijn bedoeld: het verbeteren van je voetbalcapaciteiten. Het niveau van de trainer moet hierop zijn afgestemd. De trainer moet de capaciteiten hebben om de groep op voetbalgebied beter te maken. Een juiste kijk op voetbal gekoppeld aan de leeftijd waarmee men werkt is essentieel. Kijk je naar de wedstrijdinvulling dan slaat de twijfel toe. Het altijd kunnen spelen met de sterkste opstelling zou men wel graag zien maar vindt men toch niet passen bij een vereniging als SC Creil. Wij vervullen duidelijk een sociale functie binnen Creil en daar voelt men zich prettig bij. Mensen die enkel op prestatie willen spelen moeten hun heil elders gaan zoeken is de mening. Dat trainers/leiders hierdoor wel eens in een spagaat terecht komen vindt men begrijpelijk. Uitzonderingen waarbij winst belangrijker wordt gezien dan een ieders spelplezier vindt men acceptabel. Mits het ook echt uitzonderingen zijn en deze niet wekelijks terug komen. Op dit gebied vindt men wel dat men toch vaak geneigd is om winst belangrijker te vinden. Onder het mom van: als we winnen is iedereen even blij, vinden trainers en/of leiders hun eigen zienswijze terecht. Prestatiegericht bij de lagere pupillenelftallen? Ook hier een beeld dat trainingen en wedstrijden verschillend worden bekeken. Men is van mening dat de trainingen van de lagere elftallen zeker op plezier en ontwikkeling moeten worden gegeven. Juist deze doelgroep heeft een positieve stimulans nodig om de trainingen geconcentreerd te kunnen volgen. Men moet uitgedaagd worden om zichzelf te verbeteren. In tegenstelling tot de eerste pupillenelftallen, hier zit al een natuurlijke drive in bij de kinderen. Men kijkt ook heel anders naar het niveau van de trainer bij deze elftallen. Hier is een trainer voor nodig die zich in kan leven in de belevingswereld van het kind. Een kind dat plezier wil beleven aan een teamsport, voetbal en al de andere bijkomende zaken. Een trainer die buiten zijn voetbalkennis ook op sociaal en emotioneel gebied kennis van zaken moet hebben. Komen we nu bij de wedstrijden dan is er maar een mening: PLEZIER gaat altijd voor wedstrijdresultaat. Hoe moeilijk leiders en trainers het hiermee soms hebben, voor het kind staat hier duidelijk PLEZIER voorop. Prestatiegericht bij de eerste junioren elftallen? In deze categorie vindt men het steeds meer acceptabel dat men naar de teamprestatie kijkt. Er wordt echter aangegeven dat er met een goed inzicht en een nog betere communicatie veel te bereiken is. Tot op heden vindt men juist de goede communicatie op dit gebied ontbreken. Bij een correcte invulling van beide kan prestatie heel goed gecombineerd worden met plezier. Er wordt ook aangegeven dat niet elk eerste team hiervoor geschikt is. Vaak hebben we maar 1 juniorenteam in elke leeftijdsklasse. Het is dan ook essentieel om iedereen op voetbal te houden. Steeds zal men dan de beslissing moeten maken op welk niveau het team zit en op welk niveau het team ZELF wil gaan functioneren. Het meer betrekken van de spelers zelf over de te volgen koers wordt dan heel belangrijk. Een punt waar momenteel weinig aandacht aan wordt geschonken. 3

4 Prestatiegericht bij tweede juniorenelftallen? Dit punt is bij SC Creil niet aan de orde. We zijn al blij als we in elke leeftijdscategorie één team kunnen realiseren. Accommodatie Door alle deelnemers van deze enquête is hier niet positief op gereageerd. De opmerkingen varieerden van: vies, oud, triest, vuil en koud tot aan: muf, aan groot onderhoud toe, veel te weinig, donker en waarom niet in de Sporthal? Ook was men realistisch, en begreep men wel dat je er niet zomaar twee kleedkamers bij kan zetten. Een vaak terugkomende vraag was echter wel dat men het vreemd vond dat er geen gebruik van de Sporthal kan worden gemaakt. Dit geeft ergernis als men ziet dat daar niks mee gedaan wordt en men van alle kanten hoort dat dit niet aan de Gemeente ligt. Een veel gelezen opmerking is het meisjesvoetbal, of de meisjes die in een gemengd team zitten. Men vindt, gezien de huidige ontwikkeling hierin dat we ernstig tekort schieten in kleedkamers voor deze doelgroep. Positief is men te spreken over de velden en trainingsmaterialen. Communicatie en sfeer binnen de jeugdopleiding en binnen de vereniging Men geeft aan niet echt goed op de hoogte te zijn van de functie van de Jeugdcommissie. Ook van welke personen in de jeugdcommissie zitten is men niet op de hoogte. Dit geldt ook voor het hoofdbestuur. Veel vragen worden vaak via de leiders of trainers opgelost. Vragen die eigenlijk aan de jeugdcommissie of hoofdbestuur moeten worden gesteld gaan ook via leiders en trainers. De vraag of men op de hoogte was van de gedragscodes binnen de vereniging werd ontkennend beantwoord. Informatie vanuit de jeugdcommissie naar de leden toe vindt men niet overdreven goed. Neutraal was een veel gegeven antwoord. Over de omgang met trainers en leiders is men goed te spreken. Dit geldt tijdens de wedstrijden maar ook rondom de wedstrijden. Afspraken worden goed nageleefd en men is positief over het aanen afmelden of verplaatsen van wedstrijden en/of trainingen. Het materiaal, vervoer en ballen wordt ruim voldoende gevonden en goed van kwaliteit. Begeleiding nieuwe leden Dit is een punt die hier en daar wel wat kritiek kreeg. Men ziet hier wel verbeterpunten die te realiseren zijn. Website Men maakt hier wel gebruik van maar geeft vaak aan dit niet regelmatig te doen. De informatie vindt men niet up-to-date en de foto s vindt men oud of ontbreken in zijn geheel. 4

5 Ledenvergadering Deze wordt bezocht door mensen die een functie binnen de vereniging hebben. De neutrale persoon, speler/ouders, geven aan hier zelden naar toe te komen. De reden die dan wordt gegeven is: geen tijd, geen zin of heb ik geen behoefte aan. Aan andere manieren van communicatie dan die er nu al zijn heeft men geen behoefte. Verplicht vrijwilligers werk wordt niet zeer positief ontvangen. Het verplicht wassen en rijden vindt men echter een prima regel. Op de vraag of men bereid is vrijwilligerswerk te doen reageert een enkeling met ja. Wel vindt men het dan prettig rechtstreeks te worden benaderd met duidelijke afspraken wat er wordt verwacht, wanneer het moet plaats vinden en hoe lang het gaat duren. Reactie op de enquête Men vond het een goede methode om eens op een andere wijze inzicht te krijgen over de denkwijze van de leden/ouders In de enquête is er regelmatig aangegeven dat men bewondering heeft voor de inzet van de vele vrijwilligers. Men heeft kritische opmerkingen geplaatst maar is zich er heel goed van bewust met welke middelen de club zich moet redden. Een compliment aan alle mensen die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor de club is dus terecht. Dit is een zo realistisch mogelijk weergegeven verslag van de enquête. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste punten en de eindconclusie. 5

6 Samenvatting Beleid Over de hele linie gesproken wordt er positief gesproken over het beleid en de trainingen. De professionalisering van het jeugdbeleid wordt als goed ervaren. Een aandachtspunt is de begeleiding bij de wedstrijden waarbij een open en eerlijk wisselbeleid niet altijd wordt nageleefd. Bij jeugdvoetbal moeten begeleiders niet vergeten dat plezier en ontwikkeling voorop staan en resultaat ondergeschikt is. Je moet en zal je als leider/trainer hieraan conformeren. Het wisselbeleid uit het beleidsplan is bij velen niet bekend. Accommodatie Over de accommodatie is door alle deelnemers niet positief gereageerd. Het wordt als vies, oud, triest, donker gezien en er zou nodig onderhoud moeten plaatsvinden. Hierbij wordt de vraag gesteld waarom er geen gebruik van de kleedkamers uit de sporthal wordt gemaakt. Voor het meisjesvoetbal of de meisjes die in een gemengd team voetballen zou er een kleedkamer beschikbaar moeten worden gesteld. Communicatie Begeleiding van nieuwe leden wordt als verbeterpunt aangegeven. Het is niet duidelijk wie er in het hoofdbestuur en jeugdcommissie zit en welke functie beide organen hebben. Communicatie gaat nu veel via leiders en trainers. Over de omgang met trainers en leiders is men goed te spreken. De website wordt als niet up-to-date gezien en heeft vaak verouderde foto s. De foto s die tijdens verschillende activiteiten worden gemaakt, worden vervolgens niet op de site gezet. Dit is een gemiste kans om leden meer op de website te krijgen. Advies De mogelijkheden onderzoeken om de kleedkamers op te knappen om zo meer uitstraling te creëren. Te denken valt aan nieuwe tegels aan wand en op de vloer, plafond witten, muren witten, nieuw sanitair. Indien gewenst zijn Johan Beije en Arjan Schaapman bereid om dit in kaart te brengen. Er zou nogmaals een gesprek met de gemeente moeten plaatsvinden om te kijken naar de mogelijkheden over het gebruik van de kleedkamers van de sporthal (voor de meisjes en dames). Op het gebied van communicatie zou de website meer ingezet kunnen worden. De mogelijkheden omtrent social media zouden beter benut kunnen worden. Thea van Hulzen is bereid om zich hiervoor in te zetten. Het toekomstige beleidsplan presenteren zodat alle leden/ouders/verzorgers op de hoogte zijn wat SC Creil voor ogen heeft met de (jeugd)elftallen waaronder ook de gedragscodes. De technisch jeugdcoördinator zou minder uitvoerende taken moet hebben (minder op het veld) en meer coördinerende taken op zich moeten nemen, zoals begeleiden trainers/leiders en opleiden trainers. Hierdoor is er meer tijd om het jeugdbeleidsplan uit te dragen naar alle leden, trainers en leiders. 6

7 Er zou een organogram moeten komen waarin staat wie waar verantwoordelijk voor is. Dit zal de communicatie binnen de vereniging aanzienlijk verbeteren. Binnen het beleid van SC Creil zou er meer aandacht aan het meisjesvoetbal moeten worden besteed. Naast de praktisch zaken zoals een aparte kleedkamer zou er gekeken moeten worden naar de visie van het meidenvoetbal. De werkgroep jeugdbeleidsplan gaat er van uit dat het hoofdbestuur het voortouw neemt in de te nemen stappen. Daarnaast adviseren wij om de uitkomst van de enquête voor iedereen beschikbaar te stellen. 7

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5

1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Inhoudsopgave Reader Leidinggeven 1 Wat is leidinggeven?... 1 2 Sport.. 2 3 Jeugdsport 5 Colofon Samenstelling en redactie uitgave 2010: Peter Strikwerda Jan Willem Jansen Martien Jonker Eindredactie Nederlandse

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge

Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport. Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport Onderzoek en vormingspakket door Joris Lambrechts en Hans Van Crombrugge Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel 2013

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie