TRAININGSPROGRAMMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGSPROGRAMMA 2015"

Transcriptie

1 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders 1

2 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is noodzakelijk 3 Prijzen en wijze van betalen 4 Kind volgsysteem ZiKo-Vo 6 Peuterpraat & Focus 7 Scholing voor nieuwe gastouders 8 Herhaling EHBK Oranje Kruis 9 Autisme 10 Babygebaren 11 Bewegen met kinderen 12 Boekstart in de kinderopvang 13 Focus 14 Kinderyoga 15 Omgaan met boosheid 16 Peuterpraat 17 Social Media 18 Spel & Spelen 19 Sprookjesbos 20 Techniek in de kinderopvang 21 Vroegkinderlijke ontwikkeling 22 Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld 24 Gastouder als bedrijf 25 Hoe overleef ik communicatie 26 EHBO anders 27 Workshop muziek 27 Workshop groen moet je doen 27 Omgaan met rouw 27 Workshop waarom eet jij dat? 30 Hoe overleef ik communicatie 31 Babygebarentaal 33 Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 34 Werken met de baby 35 2

3 Trainingsprogramma 2015 In 2015 hebben gastouders 1 de keuze uit opleidingspakketten en los te volgen workshops en trainingen. Eén pakket betreft het nieuw te introduceren kind volgsysteem en het andere pakket betreft de Peuterpraat scholingen inclusief Focus. De trainingen uit de pakketten zijn echter ook los te volgen. Daarnaast kunnen gastouders kiezen uit een groot aantal workshops en trainingen. Natuurlijk wordt om het halfjaar EHBK aangeboden en nieuwe gastouders krijgen een reeks informatieavonden aangeboden. Een aantal trainingen zal digitaal aangeboden gaan worden in samenwerking met de Kinderopvang Academie. Opleidingsplan Het trainingsprogramma is zeer uitgebreid en divers. Daarom is het belangrijk dat je je als gastouder de vraag stelt: Waar wil ik mij in 2015 op gaan richten, in gaan bijscholen en in gaan verdiepen?. Je kunt immers niet alle bijscholingen volgen, dat zou én te veel tijd kosten én zou te kostbaar zijn. Ben je een beginnende gastouder of een gastouder, die niet of nauwelijks bijscholing gevolgd heeft maar daar wel in 2015 mee wil gaan starten, dan kan je de informatieavonden en trainingen, die aangeboden worden aan nieuwe gastouders opnemen in jouw opleidingsplan. Wil je in jouw opvang ontwikkeling van taal- en spraak centraal stellen, dan is de Peuterpraatreeks een goede om op te nemen in jouw plan, eventueel gecombineerd met één of twee workshops. Als je jouw opvang gespecialiseerd in baby-opvang wil noemen is 1 Om de leesbaarheid te vergroten wordt gesproken over de gastouder. Met gastouder wordt ook de leidster aan huis en de nanny en pedagogisch werker bedoeld. Een groot aantal trainingen is ook zeer geschikt voor ouders. de training van Joyce Blauwhoff Werken met de baby een aanrader. Je hoeft jouw opleidingsplan niet helemaal zelf te bedenken, neem vooral contact op met jouw gastouderbegeleider om samen een goed opleidingsplan te maken, dat voor jou uitvoerbaar is en voor jou betaalbaar is. Bijscholing is noodzakelijk Enerzijds is er een dalende vraag naar kinderopvang, de concurrentie is moordend. Er is zowel concurrentie van de kinderdagverblijven - wachtlijsten bestaan niet meer - als van jouw eigen gastoudercollega s. Gastouders, die regelmatig bijscholingen volgen en hetgeen zij geleerd hebben, in de praktijk brengen, hebben meer aanvragen voor kinderopvang dan hun collega s, die nauwelijks tot niets aan bijscholing doen. Ouders kiezen eerder voor de opvang door een gastouder, die tijdens een kennismakingsgesprek kan vertellen dat zij activiteiten onderneemt, die een zichtbare 3

4 bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind, dan voor opvang door een gastouder, die zegt goed en liefdevol voor de kinderen te zorgen. Het aanbod van deze laatste groep is zeer groot en ouders hebben op dit moment de keuze. de hoogte moeten houden van de ontwikkeling van kinderen, niet alleen orthopedagogisch of psychologisch, maar ook de nieuwe bevindingen volgens de neurowetenschap. Je zult activiteiten moeten kunnen aanbieden die talenten van kinderen tot ontwikkeling laten komen. Je zal daarom jezelf continue moeten bijscholen. Aan de andere kant is een maatschappelijke discussie op gang gekomen over vaardigheden, waarover de kinderen van nu, straks moeten beschikken: de 21th century skills. Er wordt nu al nagedacht over hoe het onderwijs eruit moet komen te zien, zodat de kinderen, die straks naar school gaan die zaken leren, die zij later nodig hebben. Maar de ontwikkeling van een kind start niet als hij 4 jaar is maar natuurlijk al in de jaren daarvoor: in de jaren dat hij de kinderopvang bezoekt. De kinderopvang speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de vaardigheden waarover een kind moet gaan beschikken. Het is nu voor de kinderopvang en dus voor een gastouder een kans om op deze maatschappelijke ontwikkelingen in te springen. Gastouderopvang profileert zich de afgelopen jaren als een arbeidsmarktinstrument door vooral flexibele en betaalbare kinderopvang aan te bieden. Maar gastouderopvang is bij uitstek ook een vorm van kinderopvang waarin de talenten van kinderen tot hun recht komen en is daarmee een ontwikkelingsgericht instrument. Wil je dit kunnen verkondigen, dan zal je jezelf wel op Prijzen en wijze van betalen in 2015 Het trainingsprogramma heeft op dit moment de status van plan. Met veel trainers zijn wij nog in overleg over de inhoud van de training/workshop, de data en de tarieven. Gestreefd wordt om de kosten voor gastouders betaalbaar te houden en we streven naar een prijs voor workshops van maximaal 20,- per persoon. Door Kroost & Training wordt geen winst gemaakt op de trainingen. De prijs voor een workshop is de prijs, die een trainer in rekening brengt plus een opslag voor kosten van gehuurde ruimte. Voor de EHBO is het dit jaar voor het eerst mogelijk om een herhaling te volgen zonder afgifte van een certificaat. Dit drukt de kosten als je niet hoeft te verlengen, maar wel jaarlijks een herhaling wilt volgen. In 2015 gaan wij het facturatiesysteem wijzigen. Je ontvangt wel direct bij aanmelding een factuur, maar deze wordt door ons niet meer automatisch geïncasseerd. Een incasso kan binnen 56 dagen teruggeboekt worden en dat is helaas het afgelopen jaar vaak gebeurd door gastouders, die kort voor de training hun aanmelding annuleerden of niet op zijn komen dagen. De trainer stuurt ons echter wel de factuur voor de afgesproken prijs, waardoor er naast de investering, die Kroostopvang al doet in de trainingen, nog een extra bedrag (niet geinde bijdragen) geïnvesteerd is, waar niemand wat aan gehad heeft. Na ontvangst van de factuur na aanmelding 4

5 moet je zelf binnen 8 dagen de factuur betalen. Pas na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief. Je krijgt hiervan een bevestiging. Per workshop/training gelden andere voorwaarden tot wanneer je kunt annuleren waarbij je nog wel je geld terug kan krijgen. Meld je je vlak voor een training of op de dag zelf af of kom je niet opdagen dan is er geen recht op restitutie. Op deze manier kunnen we het trainingsprogramma voor alle gastouders betaalbaar houden en is de investering van Kroostopvang in bijscholing van de gastouders redelijk. Op staan alle workshops en trainingen, die al ingepland zijn. Je kunt je nu al aanmelden. Kroost & Training bevat niet alleen het trainingsprogramma maar je kunt hier ook thema s vinden, die je kunt gebruiken in jouw opvang. Ook is er een kennisbank. De thema s en de kennisbank zijn zichtbaar zodra je inlogt met kroostopvang kroostopvang. Het programma De trainingen en workshops worden gegeven in Lisse, De Bilt, Leidsche Rijn en Amersfoort. Op de website kan je per woonplaats zien welke trainingen daar gegeven worden. In de agenda staat het volledige trainingsprogramma. In dit programma zijn de programma s in de woonplaatsen te herkennen aan de kleuren op de pagina: Lisse Amersfoort De Bilt 5

6 De opleidingspakketten ZiKo-Vo en Peuterpraat & Focus ZiKo-Vo In 2015 wordt bij Kroostopvang ZiKo-Vo geïntroduceerd. ZiKo-Vo staat voor Zelfevaluatie instrument voor de Kinderopvang -Volgsysteem. ZiKo-Vo legt de focus op waar een kind goed in is en waar hij plezier aan beleeft. ZiKo-Vo wordt het eerst in Lisse bij de gastouders geïntroduceerd. Hiertoe wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd in Lisse. Gastouders bij Kroostopvang Amersfoort en Kroostopvang Groene Rijn en leidsters van Kinderopvang Thuis kunnen later in het jaar of in 2016 kennismaken met ZiKo-Vo, maar mogen natuurlijk al starten in Lisse. opleidingspakket ZiKo-Vo ook een communicatietraining opgenomen, Hoe overleef ik moeilijke gesprekken? Deze training is onderdeel van de reeks Hoe overleef ik communicatie? Zie voor meer informatie over deze communicatietrainingen bij de workshops en trainingen. Het opleidingspakket ZiKo-Vo bestaat uit 4 tot 5 bijeenkomsten. In maart start de eerste reeks van de uit 3 delen bestaande training Vroegkinderlijke ontwikkeling. Wie deze training heeft gevolgd mag aanschuiven bij één van de 3 ZiKo-Vo instructieavonden. De bij dit opleidingspakket behorende communicatie training wordt gegeven in juni en november. Tijdens de instructiebijeenkomst ZiKo-Vo wordt het volgsysteem uitgelegd en zullen de begrippen welbevinden en betrokkenheid toegelicht worden. Je ontvangt dan ook een pakket kindportretten waarmee jij in jouw opvang aan de slag kunt. Uiteindelijk gaan alle bij Kroostopvang aangesloten gastouders ZiKo-Vo gebruiken als kind-volgsysteem, maar om dit instrument goed te kunnen toepassen is kennis over de ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen een voorwaarde. Daarom wordt ook een serie trainingen georganiseerd over de ontwikkeling van het jonge kind. Deze trainingen worden gegeven door Buro Bloei maar de trainingen kunnen ook digitaal gevolgd worden via de Kinderopvang Academie. De ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid van het kind worden minstens 1x per jaar besproken met de ouders. Als de ontwikkeling naar tevredenheid verloopt, het kind lekker in zijn vel zit en de relatie met ouders goed is, is communicatie niet moeilijk. Maar wat als wel zaken besproken moeten worden die niet fijn zijn? Daarom is in het 6

7 Peuterpraat & Focus Ook in 2015 wordt Peuterpraat opgenomen in het trainingsprogramma. Peuterpraat is een door de gemeenten in de Bollenstreek voorgeschreven VVE programma dat gebruikt wordt in de kinderdagopvang, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van het basisonderwijs. In 2010 is het programma Peuterpraat door de Ambulante Educatieve Dienst toepasbaar gemaakt voor de gastouderopvang. Gastouderopvang wordt formeel niet meegenomen in het gemeentelijke beleid met betrekking tot Vooren Vroegschoolse Educatie. Er is geen sprake van structurele subsidie, doelgroepenbeleid en er is ook geen onderwijsinspectie, maar het programma is heel goed toe te passen als activiteitenprogramma waarmee gastouders én de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren én gestructureerd activiteiten aan kunnen bieden aan kinderen. Focus bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden en adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en voor gastouders en nannies. Het opleidingspakket Peuterpraat & Focus bestaat uit 6 avonden. Over de kosten is nog overleg met de AED, gestreefd wordt naar een pakketprijs. Gastouders, die in de voorgaande jaren hun Peuterpraat certificaat behaald hebben, kunnen alleen Focus volgen en gastouders die avond 1 en 2 gevolgd hebben in 2014 of eerder, kunnen deelnemen aan avond 3 en 4. Het is vanaf 2015 niet meer mogelijk om alleen avond 1 en 2 te volgen, je volgt in 1 jaar de volledige scholing inclusief Focus. Peuterpraat kent ook een observatielijst om de ontwikkeling van kinderen te monitoren op de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden, 2 jaar en 10 maanden en 3 jaar en 10 maanden. Zijn er zorgen om de ontwikkeling van een kind, dan wordt Focus als observatie instrument ingezet. Gastouders hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen de normale ontwikkelingslijnen ontwikkelt. Focus is een observatiemiddel dat wordt ingezet op het moment dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind. Met Focus kan je op dat moment de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in kaart brengen en problemen vroegtijdig signaleren. 7

8 Nieuwe gastouders of gastouders die in 2015 willen gaan starten met bijscholing. Voor nieuwe gastouders bij Kroostopvang of gastouders, die niet tot nauwelijks bijscholing hebben gevolgd wordt een aantal trainingen en informatieavonden georganiseerd. Gastouder als beroep Wat komt er kijken bij het beroep van gastouder, wat doet het gastouderbureau voor jou? Je krijgt uitleg over pedagogische doelen en het pedagogisch werkplan. Ook komt de Wet Kinderopvang aan de orde inclusief de continue screening. Hoe overleef ik..communicatie In Amersfoort wordt deze training als een trainingenreeks bestaande uit 3 trainingen aangeboden. In Lisse worden training 1 en 2 aangeboden als onderdeel van de trainingen voor nieuwe gastouders. Training 1: Hoe overleef ik.. mijn werk als merk? Gastouder zijn een hele onderneming! Letterlijk, want nu je opvang in jouw huis biedt, run je je eigen zaak. Voor vraagouders, maar ook voor het gastouderbureau is het handig om te weten wie jij bent en hoe jouw opvang werkt. Als jij dit duidelijk kunt vertellen en uitstralen, kom je professioneel over, en willen mensen graag met je samenwerken! Maar hoe laat je nu zien wie je bent en wat je doet, zonder glad verkooppraatje of juist een heel warrig en onduidelijk verhaal? In deze training: o o o Bedenk je: wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten als gastouder? Op welke manier wil ik samenwerken met ouders? Wat vind ik belangrijk in mijn opvang? Leer je waarom het kennen van jouw unieke punten zo belangrijk is, als je prettig wilt samenwerken met ouders, kinderen en gastouderbureau. Oefen je met het uitdragen van je eigen sterke punten, zowel in woord als in beeld. Ook krijg je praktische tips hiervoor. Training 2: Hoe overleef ik.. het kennismakingsgesprek? In zo n eerste kennismakingsgesprek wil je eigenlijk twee dingen : aan de ene kant achterhalen wie de vraagouders en het kindje zijn, en waar ze naar op zoek zijn. En aan de andere kant wil je vertellen en laten zien hoe jij als gastouder kinderen opvangt, en wat je daarin belangrijk vindt. En dan wil je ook nog, dat het klikt. Best veel, eigenlijk! Hoe zorg je nu dat zo n eerste gesprek vloeiend verloopt? In deze training o o o Krijg je inzicht in de verschillende onderdelen en stappen waaruit het kennismakingsgesprek bestaat. Je krijgt hier ook een checklist van. Oefen je met het stellen van handige vragen, zodat je tijdens het gesprek de juiste informatie achterhaalt. Leer je hoe je kort, krachtig én leuk kunt vertellen over hoe jouw opvang werkt. Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Wanneer je beroepsmatig met kinderen werkt, ben je verplicht om te kunnen werken met de meldcode. 8

9 De meldcode training bestaande uit een e-module en 2 bijeenkomsten wordt in juni verzorgd door Joyce Blauwhoff in Lisse en in De Bilt. Herhaling EHBK Oranje Kruis In april en oktober verlopen bij gastouders hun Oranje Kruis certificaten. Dit jaar worden al in februari en eind augustus/begin september de herhalingsavonden ingepland. Dit omdat bij het Oranje Kruis het topdrukte is rond april en oktober waardoor er lang gewacht moet worden op het certificaat. In februari wordt een EHBO avond georganiseerd in Leidsche Rijn, 2 avonden en een zaterdagochtend in Lisse. In augustus/september 1 avond in De Bilt en wederom 2 avonden en een zaterdagochtend in Lisse of meer indien nodig. De avonden worden verzorgd door Rob Hulsbosch en Menno Broekhoff, de ambulancebroeders, op zaterdagochtend komt Maurice Sijsenaar de EHBO verzorgen. In De Bilt wordt de EHBO gegeven door Liesbeth Barneveld. 9

10 Autisme Training: Autisme Trainer: Frans Coolen Datum: zaterdag 6 juni 2015 Tijdstip: :00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 1,16% van onze bevolking heeft een vorm van autisme. Dat zijn bijna personen. Deze personen hebben gemiddeld een netwerk van 4-6 personen. Dat wil zeggen dat rond de personen op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ook in de gastouderopvang komt het regelmatig voor dat een gastouder zich zorgen maakt om de ontwikkeling en het gedrag van een gastkind. Een kind vertoont gedrag dat lijkt op autistisch gedrag, een diagnose is dan (nog) niet gesteld, maar het gedrag is er wel. Hoe ga je hier als gastouder mee om? Frans Coolen kan op deze vraag antwoord geven tijdens de training autisme. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat houdt autisme precies in? Met welke problemen hebben kinderen met autisme te maken en wat betekent dat voor de omgeving? Hoe maak je het leven voor een jong kind met autistisch gedrag aangenamer én hoe help je hem met zijn ontwikkeling? Hoe vertel je de ouders dat je je zorgen maakt? Hoe kan je ouders helpen en ondersteunen? 10

11 Babygebaren Training: Babygebaren Trainer: Ambulante Educatieve Dienst Datum: Donderdag 11 en 25 juni 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 75,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 55,00 Kinderen kunnen eerder gebaren maken en begrijpen dan dat ze kunnen praten. Door het gebruik van babygebaren vergroot je de mogelijkheid tot communiceren met een baby s en/of dreumes. Tijdens deze twee bijeenkomsten gaan we vooral praktisch aan de slag. We oefenen babygebaren en zingen liedjes met gebaren zodat je direct aan de slag kan! Ook geven we antwoord op vragen zoals: Hoe leren baby s gebaren? Welke gebaren bieden we aan en waarom? Wat zijn de voordelen van het gebruik van gebaren? Leert een baby wel praten als er gebaren gebruikt worden? Plaatjes van de aangeleerde gebaren krijg je mee naar huis. 11

12 Bewegen met kinderen Training: Bewegen met kinderen Trainer: Elise Kramer Datum: dinsdag 14 april 2015 Tijdstip: 19:30 tot 22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Beweging is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Maar waarom is dat zo belangrijk? Hoe stimuleer je beweging bij kinderen en hoe doe je dat op een leuke manier? Elise Kramer, zelf oefentherapeut Cesar en kinderoefentherapeut met een praktijk in Scheveningen komt een workshop verzorgen. In de workshop komt het volgende aan bod: Algemene informatie over motoriek Spelletjes om de motoriek te stimuleren De mijlpalen Ervaren hoe het is om een achterstand te hebben op de motoriek Baby s en de voorkeurshouding Kruipen 12

13 Boekstart in de kinderopvang Training: Interactief voorlezen Trainer: BCPlus Datum: dinsdag 15 en 22 september 2015 Tijdstip: 20:00 tot 22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 per bijeenkomst Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 per bijeenkomst De Training Interactief Voorlezen geeft pedagogisch medewerkers, gastouders en nanny s handvatten om op een praktische manier met voorlezen aan de slag te gaan, om de taal bij kinderen te stimuleren. Na de training ben je in staat om op een interactieve manier baby s, dreumesen en peuters voor te lezen. De eerste bijeenkomst gaat over interactief voorlezen voor kinderen van nul tot twee jaar, de tweede bijeenkomst over interactief voorlezen aan kinderen van twee tot vier jaar. Met deze training ontwikkel je inzicht in de leesontwikkeling van nul- tot vierjarigen, weet je dat interactief voorlezen verschillende doelen kan dienen, leer je alert kinderinitiatieven op te pikken en adequaat hierop te reageren. Ook leer je hoe je het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunt maken en hoe je het voorlezen kunt organiseren. BoekStart in de Kinderopvang heeft als doel kinderen via de kinderopvang in aanraking te brengen met boeken en voorlezen. 13

14 Focus Training: Focus Trainer: Ambulante Educatieve Dienst Datum: Donderdag 21 mei en 4 juni 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 75,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 55,00 Pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, gastouders en nannies hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen de normale ontwikkelingslijnen ontwikkelt. Focus is een observatiemiddel dat wordt ingezet op het moment dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind. Met Focus kan je op dat moment de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in kaart brengen en problemen en vroegtijdig signaleren. Focus bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden en adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en voor gastouders en nanny s Focus mag ingezet worden zodra je je als gastouder zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind én als je voldoende kennis hebt over ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld als je de Peuterpraat cursus gevolgd hebt, of in bezit bent van een PW3 diploma of hoger 14

15 Kinderyoga Training: Trainer: Datum: Tijdstip: Locatie: Kosten: Aanmelden: Kinderyoga Marcia de Groot Dinsdag 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 juni :00 tot 22:00 uur Heereweg 348, Lisse 248,85 voor 5 lessen Via agenda Tijdens 5 lessen leer je kinderyoga aan de hand van verschillende thema s: Dans als een Indiaan, Loop als een aap, Wees krachtig en sterk als een olifant. De les bestaat uit het zelf doen en ervaren zodat je de ervaring spelenderwijs kunt doorgeven aan je (gast)kinderen. Daarnaast legt Marcia de kracht van de oefeningen uit en brengt je de psychologische achtergrond bij. Iedere les bestaat uit ontspanning, meditatie, yoga houdingen, yoga bewegingen en creativiteit. Na afloopt van deze trainingen kun je zelfstandig yoga les geven aan kinderen en elementen van de lessen gebruiken tijdens jouw opvang. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marcia de Groot: 15

16 Omgaan met boosheid Training: Omgaan met boosheid Trainer: Juliska Bacher Datum: donderdag 1 oktober 2015 Tijdstip: 19: uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Alle kinderen zijn wel eens boos. En dat mag, want het is een emotie die bij het leven hoort. Maar wat als de boosheid steeds terugkeert en een negatief effect heeft op het kind en zijn omgeving? Dan is het goed om meer te weten over boosheid. In deze interactieve mini-cursus onderzoeken we de verschillende kanten van boosheid, waar het vandaan komt en hoe je er op een opbouwende en positieve manier mee om kan gaan. Je begrijpt beter wat er speelt bij het kind en kan hem daardoor adequater begeleiden. En met de praktische tips, die je aangereikt krijgt, kan je de volgende dag direct aan de slag! Onderwerpen Wat is boosheid en wat is het nut ervan? Verschillende vormen van boosheid Wat gebeurt er mentaal en fysiek? Welke fases doorloopt een kind als hij boos is en in welke fase kan je welke blustechnieken inzetten? Wat zijn de achterliggende oorzaken van boosheid? Tips voor opvoeders & tips voor kinderen 16

17 Peuterpraat Training: Trainer: Datum: Tijdstip: Locatie: Peuterpraat Ambulante Educatieve Dienst Donderdag 5 maart, maandag 23 maart, maandag 13 april en dinsdag 28 april 19:30-21:30 uur Heereweg 348, Lisse Kosten: 157,25 voor 4 avonden ( 137,25) Aanmelden: 75,00 voor avond 3 en 4 ( 55,00) 61,25 voor avond 1 en 2 ( 61,25) 217,25 Peuterpraat inclusief Focus ( 187,25) Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen de bedragen tussen haakjes Via agenda Peuterpraat is een taalontwikkelingsprogramma waarin spelen centraal staat. Tijdens de cursus, die bestaat uit 4 avonden, leer je als gastouder meer over de spraak- en taalontwikkeling en het werken met het Peuterpraat materiaal. Het is een praktisch programma, waardoor je als gastouder toegang krijgt tot veel nieuwe (spel)activiteiten. De cursus wordt gegeven door de AED uit Leiden en na afloop ontvang je een VVE certificaat voor gastouders. Lees meer over Peuterpraat op de website van de Ambulante Educatieve Dienst in Leiden. Voorgaande jaren was het mogelijk om de Peuterpraat cursus in delen te volgen. Wie in de afgelopen jaren avond 1 en avond 2 al gevolgd heeft kan dit op het aanmeldformulier aangeven zodat zij aanschuift bij alleen avond 3 en 4. Heb je in 2013 één avond gevolgd dan kan je avond 1 en 2 volgen. 17

18 Workshop Social Media Training: Workshop Social Media Trainer: Media Switch, Eliane Groenendijk Datum: donderdag 23 april 2015 Tijdstip: 19:30-21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 We communiceren wat met elkaar af via Whatsapp, Pinterest, Instagram, Facebook, noem maar op. Ook veel gastouders zijn actief op Facebook. Niet zo gek, want Facebook is het meest gebruikte sociale medium ter wereld. Je Facebook bedrijfspagina is de etalage van je winkel. Je zet er informatie op, die niet op je website staat. Het bijhouden van een pagina op Facebook is leuk, maar soms ook lastig. Want wat moet je er op zetten? Hoe vaak moet ik iets posten? En hoe krijg ik meer volgers? Maar zeker ook niet onbelangrijk: hoe zit het met online privacy van de kinderen? En niet te vergeten: online omgangsvormen? Dit zijn een aantal van de thema s die de revue passeren tijdens de interactieve Facebook inspiratieworkshop door Eliane Groenendijk van MediaSwitch. Naast een theoriedeel over sociale media en Facebook in het bijzonder gaan we aan de slag met de bedrijfspagina s. Aan de hand van een handige checklist krijgen deze een praktische check up. We bekijken & liken elkaars Facebook pagina s en geven elkaar tips en ideeën voor leuke berichten, nieuwtjes en ludieke acties. In deze workshop leer je: Welke social media er gebruikt worden in Nederland Welke trends en ontwikkelingen er zijn op social media gebied Wat het verschil is tussen een persoonlijke Facebookpagina en een bedrijfspagina Wat het doel is van een Facebookpagina en wat jouw doelgroep is Welke soorten berichten er zijn en wat te doen met statusupdates Hoe je kunt komen tot gewenste interactie op jouw bedrijfspagina Over taggen en getagd worden Hoe je berichten kunt klaarzetten en wat de beste tijden zijn om te posten Het hoe en wat over instellingen en de statistieken Wat favorietenlijsten zijn Online omgangsvormen (netiquette) Hoe online privacy te bewaken, zowel van jou en jouw gastkinderen Wat auteursrecht is en wat portretrecht is Wat je kunt doen met Facebook groepen Vergeet je laptop en/of tablet niet mee te nemen? 18

19 Bijeenkomst Spel & Spelen Training: Bijeenkomst Spel & Spelen Trainer: Carin van de Meent Datum: Maandag 13 april 2015 Tijdstip: 19:30-22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Aanmelden: Via agenda Tijdens een gezellige koffie (of thee) bijeenkomst met maximaal 10 gastouders, leidstes of nanny's komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat is spelen? Korte theorie over spelen, kenmerken van spelen, het belang van spelen en de voorwaarden om tot spel te kunnen komen voor een kind Spelvormen: spelend bewegen, sensopathisch spelen, spelend hanteren, constructiespel, verbeeldend spel, regelspel Wat is je houding als volwassene in spel? Korte theorie over directieve (sturende) of nondirectieve (volgende) houding als volwassene in spel met een kind. Hoe kun je omgaan met kinderen (in spel)? Spelletjes Na afloop krijgen deelnemers informatie mee naar huis over volgend en positief omgaan met kinderen in spel, spelletjes en praktische boekentips. Er zijn boeken aanwezig om in te kijken, spelletjes en spelmateriaal/speelgoed inclusief informatie over speltherapie. 19

20 Sprookjesbos Training: Natuuractiviteiten 'in het sprookjesbos' Trainer: Suzanne Wardenaar Datum: dinsdag 6 oktober 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75. Indien het boek aangeschaft wordt, ontvang je 4,00 korting Bekende sprookjes vormen thema s voor natuuractiviteiten In het Sprookjesbos Waar komen de appels van Sneeuwwitje eigenlijk vandaan en hoe kan het dat het lelijke jonge eendje een zwaan wordt? Uit ieder sprookje is een natuurvoorwerp gekozen dat aanleiding geeft tot gesprekken. Bij Sneeuwwitje zijn dit bijvoorbeeld appels en bij Pinoccio is hout het natuurvoorwerp. De taalontwikkeling wordt niet alleen gestimuleerd door het voorlezen van de sprookjes maar ook door het aangaan van gesprekken met de kinderen. In de workshop komen activiteiten aanbod die zowel binnen als buiten uit te voeren zijn en zijn wisselend van lengte en van karakter. Je kunt hierbij denken aan knutselideeën, koken en proeven, spelen, onderzoeken en ontdekken. De meeste activiteitentips kunnen met gratis, natuurlijk- of hergebruikt materiaal uitgevoerd worden. Ze zijn gericht op zintuigelijke beleving, het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit. Natuurbeleving en milieubewustzijn lopen als groene draden door het sprookjesbos. Kinderen leren In het Sprookjesbos dat zij onderdeel zijn van de natuur en leren er goed voor te zorgen; spelenderwijs, gezond en veilig; ook in een stedelijke omgeving; dat is het uitgangspunt. In de workshop komt het volgend aan bod: Introductie van het boek 'In het sprookjesbos' Het belang van natuur Pedagogische achtergrond Ontwikkelingsfase 4-7 jaar Zintuigen en sociale vaardigheden Het ontwikkelen van creativiteit Zelf inspiratie opdoen Aan de slag in jouw eigen kinderopvang 20

Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren

Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren 1 Trainingen/Workshops baby- en kindergebaren Wat is baby- en kindgebaren Babygebaren* is het ondersteunen van de gesproken taal met gebaren. Een baby kan gemiddeld

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren

Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren Direct aan de slag met Baby- en kindergebaren Inhoudsopgave Welkom Blz. 3 Wat zijn baby- en kindergebaren? Blz. 4 Voordat je begint Blz. 5 De eerste gebaren Blz. 6 & 7 Gebaren- tips Blz. 8 Veel gestelde

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan gastouder

Pedagogisch werkplan gastouder Pedagogisch werkplan gastouder Versie 2017 Het pedagogisch werkplan beschrijft wat je doet als gastouder op de werkvloer, hoe je het doet en waarom je het zo doet. Pedagogisch werkplan gastouder De Wet

Nadere informatie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop Welkom Boek Deel 2; Pedagogisch beleid Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat 22 8421 PE Oldeberkoop www.gastouder-friesland.nl info@welkomkindfriesland.nl 0516-850338 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012 BESTE VRAAG- EN GASTOUDERS Hierbij ontvangt u de winter editie van de nieuwsbrief van het gastouderbureau SKB. We wensen u veel plezier met lezen. DESKUNDIGHEIDSAVONDEN Tijdens de deskundigheidsavonden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Baby- en kindergebaar Workshop Catalogus

Baby- en kindergebaar Workshop Catalogus Baby- en kindergebaar Workshop Catalogus 2014 Baby- en kindergebaar IIllustratie: Studio Neeltje Foto s: Marieke Zwartscholten Uitgegeven door: Baby- en kindergebaar, 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 2 20 februari 2015 VOORJAARSVAKANTIE Van maandag 23 februari 2015 t/m zondag 1 maart 2015 zijn er geen yogalessen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Beschrijving modules KINDwijzeracademie

Beschrijving modules KINDwijzeracademie Beschrijving modules KINDwijzeracademie 1. Pedagogische Doelen Deze module bestaat uit vier onderdelen; de vier pedagogische doelen uit de wet Kinderopvang. Bieden van emotionele veiligheid Deze module

Nadere informatie

TRAININGEN NATUUR IS EEN FEEST NAJAAR 2015/ VOORJAAR 2016

TRAININGEN NATUUR IS EEN FEEST NAJAAR 2015/ VOORJAAR 2016 TRAININGEN NATUUR IS EEN FEEST NAJAAR 2015/ VOORJAAR 2016 WWW.NATUURISEENFEEST.NL/TRAININGEN 06-29096804 @NATUURISEENFEEST.NL Serieuze maar toch vrolijke trainingen. Natuur is een Feest biedt praktische

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135 JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Gastouderbureau MijnGastouderopvang

Gastouderbureau MijnGastouderopvang Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? Gastouderbureau MijnGastouderopvang Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na tijdje behoorlijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2017-2018 Marianne Strijker- Borsje Inhoud Inleiding... 2 Grondslag... 2 4 opvoedingsdoelen... 2 Het bieden van een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid... 3 Het bieden van

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden:

De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden: WIJ Korrewegwijk Wat staat er op de agenda bij WIJ Ouder en Kind? De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden:

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem

Kinder Taijiquan. De cursusdagen voor Beatrixschool Blinkertpad EX Haarlem Kinder Taijiquan Opleiding kinder Tai Chi voor docenten Organisatie van Stichting Taijiquan Nederland STN 2016 te Haarlem Tái Chi School Kennemerland www.taichikennemerland.nl Een samenwerking van de volgende

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Gideon s Kids Februari jaargang 2017

Nieuwsflits Gideon s Kids Februari jaargang 2017 Nieuwsflits Gideon s Kids Februari jaargang 2017 In deze nieuwsflits: Gideon s Kids vaart een nieuwe koers Introductie nieuwe Nieuwsbrief Voorstellen nieuwe bemiddelingsmedewerkster Trainingen Introductie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen,

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen, NIEUWSBRIEF Lieve mensen, Nieuwsbrief 1, 21 januari 2014 We zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar en alle yogalessen zijn weer volop bezig. Heerlijk om weer aan de slag te zijn. Een nieuw jaar

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

Piramide voor kinderdagverblijven

Piramide voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Piramide Piramide voor kinderdagverblijven Spelend de wereld ontdekken Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar Plezier voor kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders Sociaal-emotionele

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Inhoud van de ochtend

Inhoud van de ochtend Inhoud van de ochtend 1. Introductie in Pedagogisch kader 2. Begeleiden van de groep 3. Ontwikkelingsgericht werken 4. Pauze (15 minuten) 5. Kinderparticipatie 6. Vragen over andere onderwerpen 7. Voornemens

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie