TRAININGSPROGRAMMA 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGSPROGRAMMA 2015"

Transcriptie

1 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders 1

2 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is noodzakelijk 3 Prijzen en wijze van betalen 4 Kind volgsysteem ZiKo-Vo 6 Peuterpraat & Focus 7 Scholing voor nieuwe gastouders 8 Herhaling EHBK Oranje Kruis 9 Autisme 10 Babygebaren 11 Bewegen met kinderen 12 Boekstart in de kinderopvang 13 Focus 14 Kinderyoga 15 Omgaan met boosheid 16 Peuterpraat 17 Social Media 18 Spel & Spelen 19 Sprookjesbos 20 Techniek in de kinderopvang 21 Vroegkinderlijke ontwikkeling 22 Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld 24 Gastouder als bedrijf 25 Hoe overleef ik communicatie 26 EHBO anders 27 Workshop muziek 27 Workshop groen moet je doen 27 Omgaan met rouw 27 Workshop waarom eet jij dat? 30 Hoe overleef ik communicatie 31 Babygebarentaal 33 Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 34 Werken met de baby 35 2

3 Trainingsprogramma 2015 In 2015 hebben gastouders 1 de keuze uit opleidingspakketten en los te volgen workshops en trainingen. Eén pakket betreft het nieuw te introduceren kind volgsysteem en het andere pakket betreft de Peuterpraat scholingen inclusief Focus. De trainingen uit de pakketten zijn echter ook los te volgen. Daarnaast kunnen gastouders kiezen uit een groot aantal workshops en trainingen. Natuurlijk wordt om het halfjaar EHBK aangeboden en nieuwe gastouders krijgen een reeks informatieavonden aangeboden. Een aantal trainingen zal digitaal aangeboden gaan worden in samenwerking met de Kinderopvang Academie. Opleidingsplan Het trainingsprogramma is zeer uitgebreid en divers. Daarom is het belangrijk dat je je als gastouder de vraag stelt: Waar wil ik mij in 2015 op gaan richten, in gaan bijscholen en in gaan verdiepen?. Je kunt immers niet alle bijscholingen volgen, dat zou én te veel tijd kosten én zou te kostbaar zijn. Ben je een beginnende gastouder of een gastouder, die niet of nauwelijks bijscholing gevolgd heeft maar daar wel in 2015 mee wil gaan starten, dan kan je de informatieavonden en trainingen, die aangeboden worden aan nieuwe gastouders opnemen in jouw opleidingsplan. Wil je in jouw opvang ontwikkeling van taal- en spraak centraal stellen, dan is de Peuterpraatreeks een goede om op te nemen in jouw plan, eventueel gecombineerd met één of twee workshops. Als je jouw opvang gespecialiseerd in baby-opvang wil noemen is 1 Om de leesbaarheid te vergroten wordt gesproken over de gastouder. Met gastouder wordt ook de leidster aan huis en de nanny en pedagogisch werker bedoeld. Een groot aantal trainingen is ook zeer geschikt voor ouders. de training van Joyce Blauwhoff Werken met de baby een aanrader. Je hoeft jouw opleidingsplan niet helemaal zelf te bedenken, neem vooral contact op met jouw gastouderbegeleider om samen een goed opleidingsplan te maken, dat voor jou uitvoerbaar is en voor jou betaalbaar is. Bijscholing is noodzakelijk Enerzijds is er een dalende vraag naar kinderopvang, de concurrentie is moordend. Er is zowel concurrentie van de kinderdagverblijven - wachtlijsten bestaan niet meer - als van jouw eigen gastoudercollega s. Gastouders, die regelmatig bijscholingen volgen en hetgeen zij geleerd hebben, in de praktijk brengen, hebben meer aanvragen voor kinderopvang dan hun collega s, die nauwelijks tot niets aan bijscholing doen. Ouders kiezen eerder voor de opvang door een gastouder, die tijdens een kennismakingsgesprek kan vertellen dat zij activiteiten onderneemt, die een zichtbare 3

4 bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind, dan voor opvang door een gastouder, die zegt goed en liefdevol voor de kinderen te zorgen. Het aanbod van deze laatste groep is zeer groot en ouders hebben op dit moment de keuze. de hoogte moeten houden van de ontwikkeling van kinderen, niet alleen orthopedagogisch of psychologisch, maar ook de nieuwe bevindingen volgens de neurowetenschap. Je zult activiteiten moeten kunnen aanbieden die talenten van kinderen tot ontwikkeling laten komen. Je zal daarom jezelf continue moeten bijscholen. Aan de andere kant is een maatschappelijke discussie op gang gekomen over vaardigheden, waarover de kinderen van nu, straks moeten beschikken: de 21th century skills. Er wordt nu al nagedacht over hoe het onderwijs eruit moet komen te zien, zodat de kinderen, die straks naar school gaan die zaken leren, die zij later nodig hebben. Maar de ontwikkeling van een kind start niet als hij 4 jaar is maar natuurlijk al in de jaren daarvoor: in de jaren dat hij de kinderopvang bezoekt. De kinderopvang speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de vaardigheden waarover een kind moet gaan beschikken. Het is nu voor de kinderopvang en dus voor een gastouder een kans om op deze maatschappelijke ontwikkelingen in te springen. Gastouderopvang profileert zich de afgelopen jaren als een arbeidsmarktinstrument door vooral flexibele en betaalbare kinderopvang aan te bieden. Maar gastouderopvang is bij uitstek ook een vorm van kinderopvang waarin de talenten van kinderen tot hun recht komen en is daarmee een ontwikkelingsgericht instrument. Wil je dit kunnen verkondigen, dan zal je jezelf wel op Prijzen en wijze van betalen in 2015 Het trainingsprogramma heeft op dit moment de status van plan. Met veel trainers zijn wij nog in overleg over de inhoud van de training/workshop, de data en de tarieven. Gestreefd wordt om de kosten voor gastouders betaalbaar te houden en we streven naar een prijs voor workshops van maximaal 20,- per persoon. Door Kroost & Training wordt geen winst gemaakt op de trainingen. De prijs voor een workshop is de prijs, die een trainer in rekening brengt plus een opslag voor kosten van gehuurde ruimte. Voor de EHBO is het dit jaar voor het eerst mogelijk om een herhaling te volgen zonder afgifte van een certificaat. Dit drukt de kosten als je niet hoeft te verlengen, maar wel jaarlijks een herhaling wilt volgen. In 2015 gaan wij het facturatiesysteem wijzigen. Je ontvangt wel direct bij aanmelding een factuur, maar deze wordt door ons niet meer automatisch geïncasseerd. Een incasso kan binnen 56 dagen teruggeboekt worden en dat is helaas het afgelopen jaar vaak gebeurd door gastouders, die kort voor de training hun aanmelding annuleerden of niet op zijn komen dagen. De trainer stuurt ons echter wel de factuur voor de afgesproken prijs, waardoor er naast de investering, die Kroostopvang al doet in de trainingen, nog een extra bedrag (niet geinde bijdragen) geïnvesteerd is, waar niemand wat aan gehad heeft. Na ontvangst van de factuur na aanmelding 4

5 moet je zelf binnen 8 dagen de factuur betalen. Pas na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief. Je krijgt hiervan een bevestiging. Per workshop/training gelden andere voorwaarden tot wanneer je kunt annuleren waarbij je nog wel je geld terug kan krijgen. Meld je je vlak voor een training of op de dag zelf af of kom je niet opdagen dan is er geen recht op restitutie. Op deze manier kunnen we het trainingsprogramma voor alle gastouders betaalbaar houden en is de investering van Kroostopvang in bijscholing van de gastouders redelijk. Op staan alle workshops en trainingen, die al ingepland zijn. Je kunt je nu al aanmelden. Kroost & Training bevat niet alleen het trainingsprogramma maar je kunt hier ook thema s vinden, die je kunt gebruiken in jouw opvang. Ook is er een kennisbank. De thema s en de kennisbank zijn zichtbaar zodra je inlogt met kroostopvang kroostopvang. Het programma De trainingen en workshops worden gegeven in Lisse, De Bilt, Leidsche Rijn en Amersfoort. Op de website kan je per woonplaats zien welke trainingen daar gegeven worden. In de agenda staat het volledige trainingsprogramma. In dit programma zijn de programma s in de woonplaatsen te herkennen aan de kleuren op de pagina: Lisse Amersfoort De Bilt 5

6 De opleidingspakketten ZiKo-Vo en Peuterpraat & Focus ZiKo-Vo In 2015 wordt bij Kroostopvang ZiKo-Vo geïntroduceerd. ZiKo-Vo staat voor Zelfevaluatie instrument voor de Kinderopvang -Volgsysteem. ZiKo-Vo legt de focus op waar een kind goed in is en waar hij plezier aan beleeft. ZiKo-Vo wordt het eerst in Lisse bij de gastouders geïntroduceerd. Hiertoe wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd in Lisse. Gastouders bij Kroostopvang Amersfoort en Kroostopvang Groene Rijn en leidsters van Kinderopvang Thuis kunnen later in het jaar of in 2016 kennismaken met ZiKo-Vo, maar mogen natuurlijk al starten in Lisse. opleidingspakket ZiKo-Vo ook een communicatietraining opgenomen, Hoe overleef ik moeilijke gesprekken? Deze training is onderdeel van de reeks Hoe overleef ik communicatie? Zie voor meer informatie over deze communicatietrainingen bij de workshops en trainingen. Het opleidingspakket ZiKo-Vo bestaat uit 4 tot 5 bijeenkomsten. In maart start de eerste reeks van de uit 3 delen bestaande training Vroegkinderlijke ontwikkeling. Wie deze training heeft gevolgd mag aanschuiven bij één van de 3 ZiKo-Vo instructieavonden. De bij dit opleidingspakket behorende communicatie training wordt gegeven in juni en november. Tijdens de instructiebijeenkomst ZiKo-Vo wordt het volgsysteem uitgelegd en zullen de begrippen welbevinden en betrokkenheid toegelicht worden. Je ontvangt dan ook een pakket kindportretten waarmee jij in jouw opvang aan de slag kunt. Uiteindelijk gaan alle bij Kroostopvang aangesloten gastouders ZiKo-Vo gebruiken als kind-volgsysteem, maar om dit instrument goed te kunnen toepassen is kennis over de ontwikkeling van 0 tot 4 jarigen een voorwaarde. Daarom wordt ook een serie trainingen georganiseerd over de ontwikkeling van het jonge kind. Deze trainingen worden gegeven door Buro Bloei maar de trainingen kunnen ook digitaal gevolgd worden via de Kinderopvang Academie. De ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid van het kind worden minstens 1x per jaar besproken met de ouders. Als de ontwikkeling naar tevredenheid verloopt, het kind lekker in zijn vel zit en de relatie met ouders goed is, is communicatie niet moeilijk. Maar wat als wel zaken besproken moeten worden die niet fijn zijn? Daarom is in het 6

7 Peuterpraat & Focus Ook in 2015 wordt Peuterpraat opgenomen in het trainingsprogramma. Peuterpraat is een door de gemeenten in de Bollenstreek voorgeschreven VVE programma dat gebruikt wordt in de kinderdagopvang, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van het basisonderwijs. In 2010 is het programma Peuterpraat door de Ambulante Educatieve Dienst toepasbaar gemaakt voor de gastouderopvang. Gastouderopvang wordt formeel niet meegenomen in het gemeentelijke beleid met betrekking tot Vooren Vroegschoolse Educatie. Er is geen sprake van structurele subsidie, doelgroepenbeleid en er is ook geen onderwijsinspectie, maar het programma is heel goed toe te passen als activiteitenprogramma waarmee gastouders én de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren én gestructureerd activiteiten aan kunnen bieden aan kinderen. Focus bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden en adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en voor gastouders en nannies. Het opleidingspakket Peuterpraat & Focus bestaat uit 6 avonden. Over de kosten is nog overleg met de AED, gestreefd wordt naar een pakketprijs. Gastouders, die in de voorgaande jaren hun Peuterpraat certificaat behaald hebben, kunnen alleen Focus volgen en gastouders die avond 1 en 2 gevolgd hebben in 2014 of eerder, kunnen deelnemen aan avond 3 en 4. Het is vanaf 2015 niet meer mogelijk om alleen avond 1 en 2 te volgen, je volgt in 1 jaar de volledige scholing inclusief Focus. Peuterpraat kent ook een observatielijst om de ontwikkeling van kinderen te monitoren op de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden, 2 jaar en 10 maanden en 3 jaar en 10 maanden. Zijn er zorgen om de ontwikkeling van een kind, dan wordt Focus als observatie instrument ingezet. Gastouders hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen de normale ontwikkelingslijnen ontwikkelt. Focus is een observatiemiddel dat wordt ingezet op het moment dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind. Met Focus kan je op dat moment de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in kaart brengen en problemen vroegtijdig signaleren. 7

8 Nieuwe gastouders of gastouders die in 2015 willen gaan starten met bijscholing. Voor nieuwe gastouders bij Kroostopvang of gastouders, die niet tot nauwelijks bijscholing hebben gevolgd wordt een aantal trainingen en informatieavonden georganiseerd. Gastouder als beroep Wat komt er kijken bij het beroep van gastouder, wat doet het gastouderbureau voor jou? Je krijgt uitleg over pedagogische doelen en het pedagogisch werkplan. Ook komt de Wet Kinderopvang aan de orde inclusief de continue screening. Hoe overleef ik..communicatie In Amersfoort wordt deze training als een trainingenreeks bestaande uit 3 trainingen aangeboden. In Lisse worden training 1 en 2 aangeboden als onderdeel van de trainingen voor nieuwe gastouders. Training 1: Hoe overleef ik.. mijn werk als merk? Gastouder zijn een hele onderneming! Letterlijk, want nu je opvang in jouw huis biedt, run je je eigen zaak. Voor vraagouders, maar ook voor het gastouderbureau is het handig om te weten wie jij bent en hoe jouw opvang werkt. Als jij dit duidelijk kunt vertellen en uitstralen, kom je professioneel over, en willen mensen graag met je samenwerken! Maar hoe laat je nu zien wie je bent en wat je doet, zonder glad verkooppraatje of juist een heel warrig en onduidelijk verhaal? In deze training: o o o Bedenk je: wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten als gastouder? Op welke manier wil ik samenwerken met ouders? Wat vind ik belangrijk in mijn opvang? Leer je waarom het kennen van jouw unieke punten zo belangrijk is, als je prettig wilt samenwerken met ouders, kinderen en gastouderbureau. Oefen je met het uitdragen van je eigen sterke punten, zowel in woord als in beeld. Ook krijg je praktische tips hiervoor. Training 2: Hoe overleef ik.. het kennismakingsgesprek? In zo n eerste kennismakingsgesprek wil je eigenlijk twee dingen : aan de ene kant achterhalen wie de vraagouders en het kindje zijn, en waar ze naar op zoek zijn. En aan de andere kant wil je vertellen en laten zien hoe jij als gastouder kinderen opvangt, en wat je daarin belangrijk vindt. En dan wil je ook nog, dat het klikt. Best veel, eigenlijk! Hoe zorg je nu dat zo n eerste gesprek vloeiend verloopt? In deze training o o o Krijg je inzicht in de verschillende onderdelen en stappen waaruit het kennismakingsgesprek bestaat. Je krijgt hier ook een checklist van. Oefen je met het stellen van handige vragen, zodat je tijdens het gesprek de juiste informatie achterhaalt. Leer je hoe je kort, krachtig én leuk kunt vertellen over hoe jouw opvang werkt. Werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Wanneer je beroepsmatig met kinderen werkt, ben je verplicht om te kunnen werken met de meldcode. 8

9 De meldcode training bestaande uit een e-module en 2 bijeenkomsten wordt in juni verzorgd door Joyce Blauwhoff in Lisse en in De Bilt. Herhaling EHBK Oranje Kruis In april en oktober verlopen bij gastouders hun Oranje Kruis certificaten. Dit jaar worden al in februari en eind augustus/begin september de herhalingsavonden ingepland. Dit omdat bij het Oranje Kruis het topdrukte is rond april en oktober waardoor er lang gewacht moet worden op het certificaat. In februari wordt een EHBO avond georganiseerd in Leidsche Rijn, 2 avonden en een zaterdagochtend in Lisse. In augustus/september 1 avond in De Bilt en wederom 2 avonden en een zaterdagochtend in Lisse of meer indien nodig. De avonden worden verzorgd door Rob Hulsbosch en Menno Broekhoff, de ambulancebroeders, op zaterdagochtend komt Maurice Sijsenaar de EHBO verzorgen. In De Bilt wordt de EHBO gegeven door Liesbeth Barneveld. 9

10 Autisme Training: Autisme Trainer: Frans Coolen Datum: zaterdag 6 juni 2015 Tijdstip: :00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 1,16% van onze bevolking heeft een vorm van autisme. Dat zijn bijna personen. Deze personen hebben gemiddeld een netwerk van 4-6 personen. Dat wil zeggen dat rond de personen op de een of andere manier te maken hebben met autisme. Ook in de gastouderopvang komt het regelmatig voor dat een gastouder zich zorgen maakt om de ontwikkeling en het gedrag van een gastkind. Een kind vertoont gedrag dat lijkt op autistisch gedrag, een diagnose is dan (nog) niet gesteld, maar het gedrag is er wel. Hoe ga je hier als gastouder mee om? Frans Coolen kan op deze vraag antwoord geven tijdens de training autisme. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat houdt autisme precies in? Met welke problemen hebben kinderen met autisme te maken en wat betekent dat voor de omgeving? Hoe maak je het leven voor een jong kind met autistisch gedrag aangenamer én hoe help je hem met zijn ontwikkeling? Hoe vertel je de ouders dat je je zorgen maakt? Hoe kan je ouders helpen en ondersteunen? 10

11 Babygebaren Training: Babygebaren Trainer: Ambulante Educatieve Dienst Datum: Donderdag 11 en 25 juni 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 75,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 55,00 Kinderen kunnen eerder gebaren maken en begrijpen dan dat ze kunnen praten. Door het gebruik van babygebaren vergroot je de mogelijkheid tot communiceren met een baby s en/of dreumes. Tijdens deze twee bijeenkomsten gaan we vooral praktisch aan de slag. We oefenen babygebaren en zingen liedjes met gebaren zodat je direct aan de slag kan! Ook geven we antwoord op vragen zoals: Hoe leren baby s gebaren? Welke gebaren bieden we aan en waarom? Wat zijn de voordelen van het gebruik van gebaren? Leert een baby wel praten als er gebaren gebruikt worden? Plaatjes van de aangeleerde gebaren krijg je mee naar huis. 11

12 Bewegen met kinderen Training: Bewegen met kinderen Trainer: Elise Kramer Datum: dinsdag 14 april 2015 Tijdstip: 19:30 tot 22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Beweging is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Maar waarom is dat zo belangrijk? Hoe stimuleer je beweging bij kinderen en hoe doe je dat op een leuke manier? Elise Kramer, zelf oefentherapeut Cesar en kinderoefentherapeut met een praktijk in Scheveningen komt een workshop verzorgen. In de workshop komt het volgende aan bod: Algemene informatie over motoriek Spelletjes om de motoriek te stimuleren De mijlpalen Ervaren hoe het is om een achterstand te hebben op de motoriek Baby s en de voorkeurshouding Kruipen 12

13 Boekstart in de kinderopvang Training: Interactief voorlezen Trainer: BCPlus Datum: dinsdag 15 en 22 september 2015 Tijdstip: 20:00 tot 22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 per bijeenkomst Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 per bijeenkomst De Training Interactief Voorlezen geeft pedagogisch medewerkers, gastouders en nanny s handvatten om op een praktische manier met voorlezen aan de slag te gaan, om de taal bij kinderen te stimuleren. Na de training ben je in staat om op een interactieve manier baby s, dreumesen en peuters voor te lezen. De eerste bijeenkomst gaat over interactief voorlezen voor kinderen van nul tot twee jaar, de tweede bijeenkomst over interactief voorlezen aan kinderen van twee tot vier jaar. Met deze training ontwikkel je inzicht in de leesontwikkeling van nul- tot vierjarigen, weet je dat interactief voorlezen verschillende doelen kan dienen, leer je alert kinderinitiatieven op te pikken en adequaat hierop te reageren. Ook leer je hoe je het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunt maken en hoe je het voorlezen kunt organiseren. BoekStart in de Kinderopvang heeft als doel kinderen via de kinderopvang in aanraking te brengen met boeken en voorlezen. 13

14 Focus Training: Focus Trainer: Ambulante Educatieve Dienst Datum: Donderdag 21 mei en 4 juni 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 75,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 55,00 Pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, gastouders en nannies hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen de normale ontwikkelingslijnen ontwikkelt. Focus is een observatiemiddel dat wordt ingezet op het moment dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind. Met Focus kan je op dat moment de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in kaart brengen en problemen en vroegtijdig signaleren. Focus bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden en adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en voor gastouders en nanny s Focus mag ingezet worden zodra je je als gastouder zorgen maakt om de ontwikkeling van een kind én als je voldoende kennis hebt over ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld als je de Peuterpraat cursus gevolgd hebt, of in bezit bent van een PW3 diploma of hoger 14

15 Kinderyoga Training: Trainer: Datum: Tijdstip: Locatie: Kosten: Aanmelden: Kinderyoga Marcia de Groot Dinsdag 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 juni :00 tot 22:00 uur Heereweg 348, Lisse 248,85 voor 5 lessen Via agenda Tijdens 5 lessen leer je kinderyoga aan de hand van verschillende thema s: Dans als een Indiaan, Loop als een aap, Wees krachtig en sterk als een olifant. De les bestaat uit het zelf doen en ervaren zodat je de ervaring spelenderwijs kunt doorgeven aan je (gast)kinderen. Daarnaast legt Marcia de kracht van de oefeningen uit en brengt je de psychologische achtergrond bij. Iedere les bestaat uit ontspanning, meditatie, yoga houdingen, yoga bewegingen en creativiteit. Na afloopt van deze trainingen kun je zelfstandig yoga les geven aan kinderen en elementen van de lessen gebruiken tijdens jouw opvang. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marcia de Groot: 15

16 Omgaan met boosheid Training: Omgaan met boosheid Trainer: Juliska Bacher Datum: donderdag 1 oktober 2015 Tijdstip: 19: uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Alle kinderen zijn wel eens boos. En dat mag, want het is een emotie die bij het leven hoort. Maar wat als de boosheid steeds terugkeert en een negatief effect heeft op het kind en zijn omgeving? Dan is het goed om meer te weten over boosheid. In deze interactieve mini-cursus onderzoeken we de verschillende kanten van boosheid, waar het vandaan komt en hoe je er op een opbouwende en positieve manier mee om kan gaan. Je begrijpt beter wat er speelt bij het kind en kan hem daardoor adequater begeleiden. En met de praktische tips, die je aangereikt krijgt, kan je de volgende dag direct aan de slag! Onderwerpen Wat is boosheid en wat is het nut ervan? Verschillende vormen van boosheid Wat gebeurt er mentaal en fysiek? Welke fases doorloopt een kind als hij boos is en in welke fase kan je welke blustechnieken inzetten? Wat zijn de achterliggende oorzaken van boosheid? Tips voor opvoeders & tips voor kinderen 16

17 Peuterpraat Training: Trainer: Datum: Tijdstip: Locatie: Peuterpraat Ambulante Educatieve Dienst Donderdag 5 maart, maandag 23 maart, maandag 13 april en dinsdag 28 april 19:30-21:30 uur Heereweg 348, Lisse Kosten: 157,25 voor 4 avonden ( 137,25) Aanmelden: 75,00 voor avond 3 en 4 ( 55,00) 61,25 voor avond 1 en 2 ( 61,25) 217,25 Peuterpraat inclusief Focus ( 187,25) Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen de bedragen tussen haakjes Via agenda Peuterpraat is een taalontwikkelingsprogramma waarin spelen centraal staat. Tijdens de cursus, die bestaat uit 4 avonden, leer je als gastouder meer over de spraak- en taalontwikkeling en het werken met het Peuterpraat materiaal. Het is een praktisch programma, waardoor je als gastouder toegang krijgt tot veel nieuwe (spel)activiteiten. De cursus wordt gegeven door de AED uit Leiden en na afloop ontvang je een VVE certificaat voor gastouders. Lees meer over Peuterpraat op de website van de Ambulante Educatieve Dienst in Leiden. Voorgaande jaren was het mogelijk om de Peuterpraat cursus in delen te volgen. Wie in de afgelopen jaren avond 1 en avond 2 al gevolgd heeft kan dit op het aanmeldformulier aangeven zodat zij aanschuift bij alleen avond 3 en 4. Heb je in 2013 één avond gevolgd dan kan je avond 1 en 2 volgen. 17

18 Workshop Social Media Training: Workshop Social Media Trainer: Media Switch, Eliane Groenendijk Datum: donderdag 23 april 2015 Tijdstip: 19:30-21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 We communiceren wat met elkaar af via Whatsapp, Pinterest, Instagram, Facebook, noem maar op. Ook veel gastouders zijn actief op Facebook. Niet zo gek, want Facebook is het meest gebruikte sociale medium ter wereld. Je Facebook bedrijfspagina is de etalage van je winkel. Je zet er informatie op, die niet op je website staat. Het bijhouden van een pagina op Facebook is leuk, maar soms ook lastig. Want wat moet je er op zetten? Hoe vaak moet ik iets posten? En hoe krijg ik meer volgers? Maar zeker ook niet onbelangrijk: hoe zit het met online privacy van de kinderen? En niet te vergeten: online omgangsvormen? Dit zijn een aantal van de thema s die de revue passeren tijdens de interactieve Facebook inspiratieworkshop door Eliane Groenendijk van MediaSwitch. Naast een theoriedeel over sociale media en Facebook in het bijzonder gaan we aan de slag met de bedrijfspagina s. Aan de hand van een handige checklist krijgen deze een praktische check up. We bekijken & liken elkaars Facebook pagina s en geven elkaar tips en ideeën voor leuke berichten, nieuwtjes en ludieke acties. In deze workshop leer je: Welke social media er gebruikt worden in Nederland Welke trends en ontwikkelingen er zijn op social media gebied Wat het verschil is tussen een persoonlijke Facebookpagina en een bedrijfspagina Wat het doel is van een Facebookpagina en wat jouw doelgroep is Welke soorten berichten er zijn en wat te doen met statusupdates Hoe je kunt komen tot gewenste interactie op jouw bedrijfspagina Over taggen en getagd worden Hoe je berichten kunt klaarzetten en wat de beste tijden zijn om te posten Het hoe en wat over instellingen en de statistieken Wat favorietenlijsten zijn Online omgangsvormen (netiquette) Hoe online privacy te bewaken, zowel van jou en jouw gastkinderen Wat auteursrecht is en wat portretrecht is Wat je kunt doen met Facebook groepen Vergeet je laptop en/of tablet niet mee te nemen? 18

19 Bijeenkomst Spel & Spelen Training: Bijeenkomst Spel & Spelen Trainer: Carin van de Meent Datum: Maandag 13 april 2015 Tijdstip: 19:30-22:00 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75 Aanmelden: Via agenda Tijdens een gezellige koffie (of thee) bijeenkomst met maximaal 10 gastouders, leidstes of nanny's komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat is spelen? Korte theorie over spelen, kenmerken van spelen, het belang van spelen en de voorwaarden om tot spel te kunnen komen voor een kind Spelvormen: spelend bewegen, sensopathisch spelen, spelend hanteren, constructiespel, verbeeldend spel, regelspel Wat is je houding als volwassene in spel? Korte theorie over directieve (sturende) of nondirectieve (volgende) houding als volwassene in spel met een kind. Hoe kun je omgaan met kinderen (in spel)? Spelletjes Na afloop krijgen deelnemers informatie mee naar huis over volgend en positief omgaan met kinderen in spel, spelletjes en praktische boekentips. Er zijn boeken aanwezig om in te kijken, spelletjes en spelmateriaal/speelgoed inclusief informatie over speltherapie. 19

20 Sprookjesbos Training: Natuuractiviteiten 'in het sprookjesbos' Trainer: Suzanne Wardenaar Datum: dinsdag 6 oktober 2015 Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Heereweg 348, Lisse Kosten: 25,00 Gastouders van Kroostopvang en leidsters van Kinderopvang Thuis betalen 19,75. Indien het boek aangeschaft wordt, ontvang je 4,00 korting Bekende sprookjes vormen thema s voor natuuractiviteiten In het Sprookjesbos Waar komen de appels van Sneeuwwitje eigenlijk vandaan en hoe kan het dat het lelijke jonge eendje een zwaan wordt? Uit ieder sprookje is een natuurvoorwerp gekozen dat aanleiding geeft tot gesprekken. Bij Sneeuwwitje zijn dit bijvoorbeeld appels en bij Pinoccio is hout het natuurvoorwerp. De taalontwikkeling wordt niet alleen gestimuleerd door het voorlezen van de sprookjes maar ook door het aangaan van gesprekken met de kinderen. In de workshop komen activiteiten aanbod die zowel binnen als buiten uit te voeren zijn en zijn wisselend van lengte en van karakter. Je kunt hierbij denken aan knutselideeën, koken en proeven, spelen, onderzoeken en ontdekken. De meeste activiteitentips kunnen met gratis, natuurlijk- of hergebruikt materiaal uitgevoerd worden. Ze zijn gericht op zintuigelijke beleving, het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit. Natuurbeleving en milieubewustzijn lopen als groene draden door het sprookjesbos. Kinderen leren In het Sprookjesbos dat zij onderdeel zijn van de natuur en leren er goed voor te zorgen; spelenderwijs, gezond en veilig; ook in een stedelijke omgeving; dat is het uitgangspunt. In de workshop komt het volgend aan bod: Introductie van het boek 'In het sprookjesbos' Het belang van natuur Pedagogische achtergrond Ontwikkelingsfase 4-7 jaar Zintuigen en sociale vaardigheden Het ontwikkelen van creativiteit Zelf inspiratie opdoen Aan de slag in jouw eigen kinderopvang 20

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren SpElEnD digitale media 2-4 jaar leren VoOrWoOrD De ervaringen die kinderen opdoen in hun eerste levensjaren zijn van grote betekenis voor hun verdere ontwikkeling. Dit geldt voor zowel taal- en cognitieve

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink

Vooruit met de groep. Handige tips over groepsmanagement. Sardes, december 2013. Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep Handige tips over groepsmanagement Sardes, december 2013 Lilian van der Bolt Olga Abell Sandra Beekhoven Hester Fukkink Vooruit met de groep! Handige tips over groepsmanagement Sardes,

Nadere informatie