Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen die gebruik maken van onze voorzieningen: jongens en meisjes, kinderen van alle leeftijden en kinderen met diverse achtergronden. Gastouderbureau OOK-Thuis heeft de pedagogische uitgangspunten beschreven in dit pedagogisch beleid. Alle Nanny s tekenen ervoor dat zij instemmen met dit pedagogisch beleid. Gastouderbureau OOK-thuis gaat vooral uit van wat een kind kan en waar het belangstelling voor heeft. Uiteraard wordt de wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt ook sterk beïnvloed door zijn omgeving. We verwachten dan ook van Nanny s dat ze oog hebben voor de fase waarin het kind zit, dat ze het kind stimuleren om te groeien. Dit doen ze door in te spelen op wat kinderen beleven en doen. Ze nemen de kinderen serieus, zij zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Nanny s hebben aandacht voor het individuele kind, maar kijken ook hoe kinderen op elkaar reageren. Ze stimuleert de kinderen om zelfstandig, samen met andere kinderen of samen met de gastouder op ontdekkingstocht te gaan. Pedagogische doelen Gastouderbureau OOK-Thuis sluit bij de uitwerking van haar pedagogisch beleid aan bij de 4 opvoedingsdoelen zoals die geformuleerd zijn door prof. J.M.A. Riksen Walraven, hoogleraar Kinderopvang. 1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid Fysieke en emotionele veiligheid zien we als een basisvoorwaarde voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen. De Nanny heeft aandacht voor de fysieke veiligheid door (in samenwerking met de ouders) te zorgen dat de ruimte en materialen veilig zijn. Elk jaar bespreekt de bemiddelingsmedewerkster samen met de ouders en de Nanny de mogelijke risico s in het huis van de ouder en hoe de Nanny met deze risico s om gaat. Kinderen mogen vallen, wij vinden het goed voor hun ontwikkeling dat ze ook leren dat ze zich pijn doen als ze onvoorzichtig zijn. Kinderen leren zo hun eigen grenzen van wat ze wel en niet aankunnen te verkennen. Wij vinden een risico niet aanvaardbaar als er een reële kans op ernstig letsel is. Voor de emotionele veiligheid vinden we het belangrijk dat het kind een vertrouwensband opbouwt met de Nanny. Juist omdat het kind te maken heeft met 1 vaste verzorgster, kan het zich doorgaans snel hechten aan de Nanny en leert de Nanny het kind door en door kennen. De Nanny neemt de tijd om een kindje te laten wennen aan de nieuwe situatie. Ze biedt het kind

2 warmte en genegenheid, en neemt de tijd om het te knuffelen of te troosten. De Nanny let op de initiatieven van de kinderen en reageert ook hierop met warmte en genegenheid. De Nanny biedt voorspelbaarheid aan de kinderen door te werken met een vast dagritme. De Nanny bespreekt het gedrag van het kind regelmatig met de ouders om te checken of het kind zich bij haar hetzelfde gedraagt als wanneer de ouders thuis zijn. Zo schat zij in of het kind zich inderdaad geborgen voelt bij haar. 2. Het vergroten van de persoonlijke competenties We vinden het belangrijk dat kinderen worden voorbereid op een volwaardige deelname aan de (steeds veranderende) samenleving. Daarom willen we dat kinderen persoonlijke eigenschappen zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit ontwikkelen. Deze eigenschappen geven een kind grip op de omgeving. Gedurende de dag staan verschillende ontwikkelingsgebieden centraal: de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door aan te sluiten bij wat het kind alleen kan en het te helpen bij wat het nog niet kan, biedt de gastouder het kind de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op onderzoek uit. Zo verkennen ze hun omgeving, de aard van de dingen en hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ze vinden uitdagingen, proberen oplossingen uit en doen allerlei ervaringen op die hen helpen hun kennis, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. De Nanny geeft het kind de ruimte en gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. De aanwezigheid van spelmateriaal en een uitdagende ruimte is de verantwoordelijkheid van de ouders. De Nanny kan eventueel vragen om aanpassingen, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. De Nanny stimuleert de zelfredzaamheid door kinderen het eerst zelf te proberen, en ze te laten helpen bij allerlei kleine klusjes in het huis. Ze prijst het kind als het lukt, en ze troost het kind als het even niet mee zit. Kinderen ontwikkelen ook spelenderwijs hun woordenschat. De Nanny benoemt veel naar de kinderen: een auto die door de straat rijdt, of een plaatje in een prentenboek. De Nanny benoemt ook wat ze gaat doen en waarom. Als ze bijvoorbeeld een kindje gaat verschonen praat ze tegen het kind, geeft aan dat het kind een schone luier moet enz. De Nanny reageert op het contact dat het kind zoekt door gesproken taal. Als een baby brabbelt geeft ze antwoord, als een peuter een 2-woordzin gebruikt, reageert ze met een complete zin. Het kind krijgt zo het goede voorbeeld. De Nanny gebruikt boekjes en platen om het kind te stimuleren om zelf te gaan vertellen. Voor een kind dat al veel wil maar dat nog niet kan zeggen, zal de Nanny dat wat zij ziet verwoorden. Het kindje leert zo de taal en voelt zich ook begrepen. De Nanny zal zo veel mogelijk positief verwoorden, bijvoorbeeld: ik zie dat je ook graag daar mee wilt spelen, in plaats van je mag niet afpakken. 3. Het vergroten van de sociale competenties

3 Kinderen zijn sociale wezens. Ze leren van de volwassene en van elkaar. Ze delen ervaringen, kijken hoe de ander iets doet, kibbelen over verschillen, zoeken samen oplossingen. De Nanny begeleidt het kind in het omgaan met de andere kinderen. De aanwezigheid van kinderen in verschillende leeftijden biedt weer nieuwe mogelijkheden. Grotere kinderen leren de kleintjes te helpen, de jonge kinderen kijken de vaardigheden af van de grotere. De Nanny stimuleert de kinderen om samen te spelen, ze leert ze dat ze niet af mogen pakken. Als er conflictjes zijn tussen kinderen helpt ze hen met het zoeken van een oplossing. Ze leert de kinderen dat ze niet moeten slaan, bijten, pesten of uitsluiten. De Nanny leert de oudere kinderen dat bij samenspelen ook hoort dat je om de beurt mag kiezen waar je zin in hebt. De Nanny bouwt regelmatig rustmomenten in waarin ze de kinderen de gelegenheid geeft te vertellen en naar elkaar te luisteren. Doordat de Nanny het kind ook meeneemt naar bijvoorbeeld de winkel of school vergroot het kind zijn wereld. 4. Het eigen laten maken van normen en waarden De Nanny leert het kind respect te tonen voor anderen, en voor de omgeving en het materiaal. Ze is zich ervan bewust dat ze zelf een voorbeeldfunctie heeft. Normen en waarden zijn grote woorden, maar het gaat daarbij vaak om wat we met elkaar eigenlijk heel vanzelfsprekend vinden. Iemand begroeten als je binnenkomt, elkaar geen pijn doen, niet jokken en iets vriendelijk vragen. De Nanny helpt het kind om zich deze vanzelfsprekende regels eigen te maken. Ze legt uit waarom er bepaalde regels zijn. De reactie van de Nanny geeft richting aan het gedrag van kinderen. Door haar manier van reageren wordt gedrag van kinderen gestimuleerd of juist gecorrigeerd. Stimuleren gebeurt bv. door kinderen een complimentje te geven, maar kan ook door bemoedigend naar ze te glimlachen of ze een knipoogje te geven. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen worden kinderen gecorrigeerd, bijvoorbeeld. door ze af te leiden, even uit de situatie te halen of ze aan te spreken op hun gedrag. Bij de ontwikkeling van het kind hoort ook het ontdekken en leren omgaan met het eigen lichaam. Wanneer kinderen daar vragen over stellen, bijvoorbeeld waarom een jongetje een piemeltje heeft en een meisje niet, probeert de Nanny daar een zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven. Niet alle Nanny s hebben dezelfde waarden en normen op het gebied van seksualiteit, wel zullen alle Nanny s op een respectvolle manier met het kind omgaan. Uiteraard zullen de Nanny s in overleg met de vraagouders bepaalde regels moeten vaststellen. Rol van het gastouderbureau Begeleiding Nanny s Alle Nanny s houden zich aan het pedagogisch beleid, maar toch kunnen Nanny s ook heel verschillend zijn. De ene Nanny doet bijvoorbeeld veel met muziek, de andere gaat extra veel naar buiten met de kinderen. De ene Nanny bedenkt van te voren welke activiteiten ze met de kinderen wil doen, de andere kijkt waar de kinderen mee komen en past daar haar dag op aan. Elke Nanny heeft een vaste bemiddelingsmedewerkster die haar manier van werken goed kent. Zij bezoekt de Nanny minimaal 2 keer per jaar, als ze opvang biedt in het gezin. In de begeleidingsgesprekken staan de pedagogische doelen centraal. Wat doet de Nanny om te zorgen dat het kind zich emotioneel veilig voelt? Wat doet de Nanny om het kind te stimuleren in zijn

4 cognitieve en sociale ontwikkeling? Welke regels hanteert de Nanny? De bemiddelingsmedewerkster geeft eventueel tips over wat de Nanny nog meer kan doen of wat zij anders kan doen. Gastouderbureau OOK-Thuis vindt het belangrijk dat de Nanny zich bewust wordt van haar handelen en de invloed die ze daarmee heeft op de kinderen. Vaak begint een begeleidingsgesprek met een korte observatie van de Nanny. De bemiddelingsmedewerkster geeft dan aan wat haar opgevallen is. Ook maakt de bemiddelingsmedewerkster gebruik van vragenkaartjes, gericht op de pedagogische praktijk. Zo komen elke keer andere onderwerpen aan bod. Deskundigheidsbevordering van gastouders en Nanny s Gastouderbureau OOK-Thuis biedt de gastouders en Nanny s regelmatig thema-avonden die aansluiten bij de gang van zaken in het gastgezin. Op die manier kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten. Ook de verplichte EHBO-cursussen worden door ons aangeboden aan alle gastouders en Nanny s. Nanny s kunnen gebruik maken van de faciliteiten die Kinderopvang OOK biedt. Zo zijn er diverse themakisten die Nanny s kunnen lenen, en kunnen ze gebruik maken van de bibliotheek van Kinderopvang OOK. Bemiddeling vraagouders Gastouderbureau OOK-Thuis vindt het belangrijk om een uitgebreid intake-gesprek met vraagouders te houden, zodat we voor elke ouder een zo passend mogelijke Nannykunnen zoeken. In een kennismakingsgesprek, waar de bemiddelingsmedewerkster bij is, kunnen ouder en gastouders hun wensen en verwachtingen benoemen, en zo aftasten of ze bij elkaar passen. Als dit tot een goede match leidt begeleidt de bemiddelingsmedewerkster de koppeling. Gastouderbureau OOK-Thuis vindt dat de opvoeding van kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. De Nanny heeft een aanvullende rol in de opvoeding en verzorging van de kinderen. Daarom vinden wij afstemming en samenwerking met de ouders erg belangrijk. De contacten tussen Nanny en vraagouder vinden vooral plaats bij het komen en gaan van de Nanny. Daarnaast zal de bemiddelingsmedewerkster die de koppeling begeleidt één keer per jaar een afspraak maken voor een drie-gesprek met zowel gastouder als vraagouder. In alle rust kan dan worden besproken of beide partijen nog tevreden zijn over het verloop van de opvang. We verwachten van de vraagouders dat ze bij dit gesprek aanwezig zijn. Tussendoor onderhoudt de bemiddelingsmedewerkster telefonisch contact met de Nanny en vraagouder. In geval van vragen of conflicten mogen zowel de Nanny als de vraagouder een beroep op de bemiddelingsmedewerkster doen om te bemiddelen. Groepsgrootte Een Nanny vangt maximaal 6 kinderen tegelijk op. Hiervan mogen maximaal 5 kinderen jonger zijn dan 4 jaar, maximaal 4 kinderen jonger dan 2 jaar en maximaal 2 kinderen jonger dan 1 jaar. Het is mogelijk om opvang van kinderen uit verschillende gezinnen te combineren.

5 De bemiddelingsmedewerkster maakt een inschatting hoeveel kinderen een Nanny aankan, en zal met haar bespreken hoe zij de praktische zaken regelt als kinderen van school gehaald moeten worden, hoe zij handelt in geval van calamiteiten en op wie ze een beroep kan doen in noodgevallen. Een Nanny die meer dan 3 kinderen tegelijk opvangt moet een achterwacht hebben. De vraagouder dient voor een achterwacht te zorgen. Bijzondere gebeurtenissen Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind te maken krijgt met ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of een ongeval, overlijden, kindermishandeling of seksueel misbruik. Ook kan er sprake zijn van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Het is belangrijk dat de Nanny door de ouders op de hoogte wordt gebracht van dergelijke gebeurtenissen, dan wel deze zelf kan signaleren omdat die van grote invloed zijn op hoe een kind zich gedraagt en voelt. Voorop staat dat de Nanny er wil zijn voor het kind en dat het kind door de vertrouwensband die het heeft met de Nanny, met alle vragen, problemen en emoties bij haar terecht kan. Het is belangrijk dat een Nanny ook weet hoe zij in voorkomende situaties dient te handelen. Daartoe zijn voor elk van bovenstaande onderwerpen protocollen dan wel richtlijnen opgesteld die al naar gelang de situatie verder worden ingevuld. De Nanny s kunnen al deze protocollen lezen op het beveiligde deel van de website. Natuurlijk kan de Nanny ook bijzonderheden bespreken met de bemiddelingsmedewerkster. Samen kunnen ze bespreken hoe zij met de situatie om te gaan. De bemiddelingsmedewerksters zijn altijd bereid om voor een extra begeleidingsgesprek te komen. Tot slot Alle Nanny s van Gastouderbureau OOK-Thuis onderschrijven het pedagogisch beleid. Toch zullen alle Nanny s verschillend zijn, ze leggen allemaal hun eigen accenten. Gastouderbureau OOK-Thuis ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor elk gezin een zo passend mogelijke Nanny te zoeken.

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Er zijn verschillende pedagogische stromingen en elk mens hanteert de opvoeding op zijn eigen manier. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 0251 245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijven

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 0251 245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijven Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 0251 245464 www.welschapkinderopvang.nl Pedagogisch Beleid Kinderdagverblijven Inhoud Inleiding 1 1. Visie op kinderopvang 2 2. Pedagogische doelen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderbureau. OR jaarverslag 2009 1

Pedagogisch werkplan Gastouderbureau. OR jaarverslag 2009 1 Pedagogisch werkplan Gastouderbureau OR jaarverslag 2009 1 Emotionele veiligheid Persoonlijke competentie in opvang en Partner sociale competentie Pedagogische doelen gastouders opvoeding waarden en normen

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Midden-Gelderland Februari 2013 Inhoudsopgave 1. Pedagogische visie Gastouderbureau Midden-Gelderland 2. Voorwaarden Pedagogische werkwijze Gastouderbureau 3. Pedagogische

Nadere informatie

toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes)

toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes) 1 Omgaan met en uiten van eigen gevoelens en ervaringen toont enthousiasme (lacht, kirt, trappelt met de beentjes) laat non-verbaal zien dat hij/zij iets niet wil (bijv. slaat fles weg, draait hoofd als

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Verkort pedagogisch beleid Berend Botje

Verkort pedagogisch beleid Berend Botje Verkort pedagogisch beleid Berend Botje hele dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal Kinderopvang Berend Botje Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wie is Berend Botje?... 3 1.2 Wat doet

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDEROPVANG GASTOUDEROPVANG STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Locatie Kindercentrum De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel.nr. 058-2575220 email: gob@welzijnmiddelsee.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 1 Inleiding pagina 3 2 De basis: de wet kinderopvang pagina 3 3 Pedagogische beleidsregels pagina 4 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Versie 1.1 Januari 2016 Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau VOOR KINDEREN. Dit beleidsplan is van toepassing op gastouderopvang. Herkenbaar

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan h uis OPP n h uis O r or povpa e OU K i n de Kind OU ROJR J SAVSOVOO A P P a vnagn ga a a n Pedagogisch Beleidsplan Een kwaliteitswaarborg voor kinderopvang aan huis 3512 TC Utrecht 06-53471062 1. Voorwoord

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID NU BEN IK IN MIJN ANDERE THUIS

PEDAGOGISCH BELEID NU BEN IK IN MIJN ANDERE THUIS PEDAGOGISCH BELEID NU BEN IK IN MIJN ANDERE THUIS Met deze titel verwoorden wij wat wij beogen met gastouderopvang nl. een tweede thuis creëren voor het gastkind wat veilig, warm en vertrouwd is. Een plekje

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau 2012 1 Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Versie 2.1, 14-05-2012 Metagegevens Auteur Zef Knooren, Houder Goedkeuring Dennis Gelissen, Manager kinderopvang Henri Heeren, Pedagogisch medewerker Eline

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan Kinderbeleid Kindkracht 0/12 Kaag en Braassem Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid, genaamd het kinderbeleid van kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, dat bestaat uit kinderdagverblijfopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Mamaloetje 1 Voorwoord In de beginjaren 60 is er een meisje geboren. Haar ouders noemden haar Esther. De ouders werkten allebei full time (bijzonder voor die tijd)

Nadere informatie

Gastouderopvang Uk&Knus

Gastouderopvang Uk&Knus Gastouderopvang Uk&Knus Pedagogisch werkplan Met dit werkplan wil ik u laten kennismaken met de visie en werkwijze van Gastouderopvang Uk&Knus. Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU FRIESE KLEINTJES Versie 3.0 November 2014 Gastouderbureau Friese Kleintjes Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl www.friesekleintjes.nl info@friesekleintjes.nl

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Onze pedagogische visie en doelstelling

Onze pedagogische visie en doelstelling Pedagogisch beleid pedagogiek & ontwikkeling bij crèche Hermelijntje Inleiding Crèche Hermelijntje biedt professionele kinderopvang en naschoolse opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. In dit pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma.

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Inhoud Inleiding 1 1. Visie op kinderopvang 2 2. Pedagogische doelen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Surplus Kinderopvang Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 1. Organisatie Surplus Gastouderopvang 1.1 Doelstelling blz. 2 1.2 Aanbod blz. 2 1.3 Werkwijze blz. 2 1.4 Kwaliteit

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Informatiegids Gastouderbureau

Informatiegids Gastouderbureau STICHTING KINDEROPVANG HEERHUGOWAARD Versiedatum : 30-06-2015 Laatste wijziging : 15-10-2015 Versienummer : 3 Proceseigenaar : Medewerker Gastouderbureau Informatiegids Gastouderbureau Informatiegids Gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Laapersveld 13 1213 VB Hilversum T 035 65 55 341 www.kindaanhuis.nl

Pedagogisch beleid. Laapersveld 13 1213 VB Hilversum T 035 65 55 341 www.kindaanhuis.nl Pedagogisch beleid Laapersveld 13 1213 VB Hilversum T 035 65 55 341 www.kindaanhuis.nl Inhoudsopgave H 1 Bij u thuis p. 7 H 2 Kind aan huis als mede-opvoeder p.19 H 3 Samen opvoeden vraagt om een goede

Nadere informatie

Gastouderbureau MijnGastouderopvang

Gastouderbureau MijnGastouderopvang Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? Gastouderbureau MijnGastouderopvang Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na tijdje behoorlijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe Pedagogisch Beleidsplan Thuishuis Baloe Frans van Mierisstraat 42 8932 KV Leeuwarden tel:0652203509 e-mail: thuishuisbaloe@hotmail.com Jessica Jorna 11-02-2010 Inhoudsopgave Blz 2 2 Voorwoord Blz 3 1.

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau De Kroonjuweeltjes

Pedagogisch beleid Gastouderbureau De Kroonjuweeltjes Pedagogisch beleid Gastouderbureau De Kroonjuweeltjes Versie : 201501 1 Inhoudsopgave Inhoud.. 2 Inleiding..3 Beleid en visie van het gastouderbureau.4 Normen en waarden..8 Een veilige en vertrouwede omgeving...9

Nadere informatie

Pedagogisch beleid versie 2011

Pedagogisch beleid versie 2011 Pedagogisch beleid versie 2011 0 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Uitgangspunten 2.1 Maatschappelijke functie van Gastouderbureau Gooi en Eemland 2 2.2 Relatie met de ouders 2 2.3 Visie op menszijn en

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Metagegevens Auteur Naam: Functie: Jolijn Hendriks Houder Goedkeuring Naam: Functie: Michael Hendriks Houder Naam: Functie: Mary Roest Voorzitter oudercommissie Naam:

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de pedagogische medewerkers van het dagverblijf en om duidelijkheid te geven aan ouders die hun kind aan

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Gastouderbureau

Pedagogisch werkplan. Gastouderbureau Pedagogisch werkplan Gastouderbureau Gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van opvang, bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Per gastgezin kunnen meerdere kinderen opgevangen

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Als je het niet meer ziet zitten...

Als je het niet meer ziet zitten... Infobrochure Als je het niet meer ziet zitten... Omgaan met een huilende baby mensen zorgen voor mensen Inhoud Als je het niet meer ziet zitten...4 Huilen...5 Als huilen een probleem is...6 Voeden...6

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Informatie Gastouderbemiddeling

Informatie Gastouderbemiddeling Informatie Gastouderbemiddeling Inhoudsopgave Welkom bij het Gastouderbureau van Avonturijn pag. 3 Missie en visie pag. 4 De missie en de droom van Avonturijn pag. 4 Onze doelstelling pag. 4 De vier opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 7 Vragen competentiescan POP pedagogisch medewerkers Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v /

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inleiding Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Gastouderbureau Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

Pedagogisch werkplan. Gastouderbureau Stichting Kinderopvang Heerhugowaard Pedagogisch werkplan Gastouderbureau Stichting Kinderopvang Heerhugowaard 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 De fysieke omgeving; eisen aan de woon/speelomgeving 4 Hoofdstuk 2 Het pedagogische handelen

Nadere informatie