OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS"

Transcriptie

1 OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS Werkgroep & Flexibilisering 4 5 projecten inrichten Ruimte / driestromen Samenwerkingsverbanden starten met externe partijen Ruimte / tempo / driestromen stapjes inrichten voor enkele studenten (experiment) Tempo / driestromen Raamwerkvoorstel leveren voor persoonlijke leerarrangementen. Tempo / ruimte / leerstijl / driestromen Monitoring lopende maatwerkprojecten Minimaal twee projecten startklaar voor het komende schooljaar. Principe-afspraken over samenwerking op projectbasis / fastlane trajecten. Succesvolle fastlanes. Verkorte studeertrajecten. Raamwerkvoorstel ter overleg aan hele werkgroep. Evaluatie van platformproject / schoolstudio. In bespreking met externe partijen. HBO-contactdag over samenwerking / doorstroom moet gepland worden. Enkele studenten zitten in een versneld traject. Onderzoeksfase gaat over in idee-fase. Uitgangspunten zijn geformuleerd. Monitoring moet gestart worden. Afspraken over financiële onderbouwing. Afstemming van leerdoelen tussen de verschillende scholen. Samenwerkingintenties met wederzijdse inspanningsverplichting. S:Communicatie HBO S:Eigenaarschap van lopende trajecten Heldere trajectprocedures creëren. Huidige maatwerktrajecten in beeld brengen. Op termijn: Leerlijnen Inzicht in exameneisen. Inzicht in behoeften student. Benodigde logistieke mogelijkheden. Benodigde wettelijke kaders (bepalen blokkerende / remmende wettelijke kaders). Criteria formuleren samen programmamanager. Persoonlijke leerarrangementen -doel * ** Maximale betrokkenheid regio & bedrijfsleven

2 Werkgroep Professionalisering Begin schooljaar 0-0 een pilot met een 5 tal SLB-ers binnen MV Voor juli versie van leerlijn/ SLB klaar. Deze wordt gebruikt in de pilot (zie ) hierop komt een verbeter slag. Juli hebben we een voorstel voor het POP en PAP binnen ons team - Definities ICT Tool - nog geen - Leerlijn SLB is SLB-er van leerjaar Leerarrangementen (wat start beslissingsrecht voorwaardelijk t/m 4 meenemen wanneer en met welke FF - POP/PAP is voorwaarden) - Bijdrage aan voorwaardelijk - SLB-er heeft kennis van huidige eigenaarschap - Begeleider van de BPV en examen. - Bewustwording SLB-er - Profiel beschrijving SLB. van SLB lijn - ICT Tool voor - Advies van het team aan ondersteuning die stuurgroep voor selectie pilot een overzicht geeft en voorstel mogelijke SLB-ers. van alle - Realistische inschatting van mogelijkheden qua uren voor begeleiding projecten, - SLB heeft kennis over mogelijke trainingen leerarrangementen. leerarrangementen. - Aansluiting/afstemmen leerjaar - Onderzoekresultaat van bestaande SLB trajecten bij collega scholen. - In kaart brengen van - Er lopen verschillende SLB projecten binnen SintLucas. - Wij hebben een akkoord nodig of dit onder onze (netwerkschool) werkzaamheden valt. - Er lopen verschillende SLB projecten binnen SintLucas. - Leren. Leer vaardigenheden in kaart brengen - Wat zijn de ontwikkelings competenties (bv. samenwerken, presenteren, plannen en organiseren, leren leren). - Aansluiting leerjaar - Input van de andere werkgroepen, scenario s loopbaantrajecten. - Input van studenten - Leerarrangement moeten in beeld gebracht worden. - Leerlijn SLB SLB leerlijn in kaart brengen Implementeren POP + PAP voor docent en student en deze een rol Professionalisering & variatie in

3 4 5 4 maart 0, overzicht van de krachten van ons team, nulmeting Overzicht van huidige competentiespiegel begeleidingsmodellen - Wij hebben een geven in het akkoord nodig of onderwijs dit onder onze (netwerkschool) werkzaamheden valt. Duidelijk is wie in het team welk profiel heeft en naar welk pallet hij/zijn zich wil ontwikkelen Overlap en lege gaten zijn expliciet B: Het team bevat alle kleuren B: Iedere medewerker spreek zich uit waar zijn/haar kracht zit en waar de behoefte zit voor verdere ontwikkeling - Input van andere werkgroepen - Beeld van NWSdocent - Iedereen werkt vanuit zijn eigen kracht en moet kleur bekennen (// nulmeting) De huidige competentiespiegel van student en docent aanvullen met competenties voor de netwerkschool (vb flexibilisering) arbeidscontracten Professionalisering & variatie in arbeidscontracten Professionalisering & variatie in arbeidscontracten

4 Werkgroep Digitaliseren Curriculum Formats ontwikkelen voor de productie van digitaal leermateriaal Webfähig maken van enkele bestaande leermaterialen Verkenning bestaande formats (colleganetwerkscholen, literatuur) Keuze bepalen op: gebruiksvriendelijkheid, techniek en vormgeving Ontwikkelen van formats (vorm, inhoud, didactische meerwaarde, didactische inzet, leerstijlen, productiekosten) Website met o.a. themabeelden Met Presenter omgebouwde Powerpoint Eerste keuze voor gebruiksvriendelijk format gemaakt Aanzet gemaakt voor website in iweb powerpointombouw B: Welke software is nodig (specificaties voor Dashboard)? B: Welke professionalisering is nodig bij docenten? B: Rolverdeling bij curriculumontwikkeling (ontwikkelen, arrangeren, onderhouden, aanbieden voor gebruik, gebruiken, inhoud/toetsing) B: Eigenaarschap leerlijn en bouwstenen S: Inzet van (oud)studenten* en/of studentondernemingen (ook aan andere nws aanbieden) (inspiratie Woodwing e.a) Handleidingen ontwikkelen voor productie van digitaal leermateriaal Website met o.a. themabeelden verrijken met podcast Met Presenter omgebouwde Powerpoints van collega s DOEL Flexibiliteit & 65 dagen open DOEL Flexibiliteit & 65 dagen open Functionele specificaties tbv digitalisering Verkenning op het gebied van productie, arrangement en distributie van digitale leermaterialen (organisatie Kennisnet). Inspiratiesessie varianten van digitaliseren (organisatie Kennisnet). Afspraak gemaakt * Door studenten te laten ontwikkelen worden onderdelen van het KD bereikt B: Afspraken voor oriënterend bezoek Inspiratie vooruitlopend op keuzes. Productie, arrangement en distributie van digitale leermaterialen op orde DOEL Flexibiliteit & 65 dagen open

5 Werkgroep ICT Ondersteuning overige werkgroepen Inrichten persoonlijke leeromgeving (dashboard) Project (inclusief BPV)- match digitaliseren Matching van stages, BPV, projecten ( In company ) Inventarisatie van wensen en behoeften van de werkgroepen Persoonlijk home-page met relevante widgets Interactief systeem waarin de student zelf zijn stage en projecten kan kiezen Start bezoek werkgroepen per 8 maart In onderzoek Ontwikkeling start per september als i.s.m. De Leygraaf (?) B: Implementatie van besluiten met de stuurgroep B: (FH) Eerst functionele specs of gelijk bouwen (Suggestie prototyping) Input vanuit de werkgroepen en technische ondersteuning Twee studentengroepen (inhoudelijk en technisch) Zorgen dat de werkgroepen met ICT-middelen worden gefaciliteerd Aantrekkelijk en functioneel PLE, toegankelijk via dashboard Goed draaiend interactief selectiegereedschap voor stage en projecten voor alle fases 4 Pilot ICT ondersteuning efficiënte BPV begeleiding (monitoren van het leerproces) Kennis en evaluatie van de eerste aanzet tot een digitaal begeleidingssysteem Bespreking met ICT eind maart Bouwers Geïntegreerde begeleidings systeem 5 Ugrade implementeren Validatie-instrument in de vorm van een portfolio waar bedrijven e.a. externen hun waardering kunnen plaatsen Product klaar. MV fase krijgt in maart instructie voor pilot Wat zijn de verwachtingen? Beheerders\Moderators (proces-begeleiders) Extern valideren binnen de netwerkschool

6 Werkgroep Communicatie Communicatieplan - Interne communicatie - (oud)studenten - Extern, partners netwerkscholen - Bedrijven - Ouders - Marketing communicatie Welke communicatie vormen Interne campagne Externe campagne B: Rolverdeling communicatie Overview van wat gecommuniceerd gaat worden. Een communicatie specialist. (geen docent) Vanuit perspectief ontwikkeling netwerkschool Beeld vormen over welke soort communicatie er in de netwerkschool (in running vorm) nodig is/onderdeel uit moet maken van de bedrijfsvoering Welke vormen en intensiteit van communicatie is essentieel/noodzakelijk B: Borgen ruimte aan betrokkenen netwerkschool voor de noodzakelijke communicatie 4 Merk SintLucas versterken Maken van uitingen Marketing campagne ingericht B: Gebruik je het merk netwerkschool wel of/niet expliciet naar buiten Studenten (project)

7 Werkgroep Leren & werken 4 Realiseren van een digitaal volgsysteem fase (naar WG ICT?) Invoeren in leerjaar Productiviteit van de leerling centraal stellen Kennis digitaal beschikbaar stellen (vooral output uit ) Gebruiksvriendelijk digitaal Google docs bestaat en is ) Introductie aan ICT Volledig in the systeem waar uitwisseling van gebruiksklaar. door Kracht cloud gegevens op mogelijk is. ) Kwalificatiedossier leerlingvolgsyste Keuze voor Google docs en implementeren in em inrichting op Excel Share, play and kerntaak/werkproces/pop/pap learn. /bedrijfspecifieke info/opmerkingen/beoordeling e.d. Selectie Sint Selectie studenten 4 e jaars Rolverdeling aangeven Projectbegeleider monitort projectvoortgang Student hoeft in deze pilot niet in-of uit te loggen Alle relevante vakkennis wordt gedeeld via het web (in the cloud) Een mooi voorbeeld is de website (Slide)Share waarin onderwerpen met elkaar worden gedeeld. Bedrijven, studenten en docenten delen kennis. Share, play and learn. Start bufferweek periode. In concept, wens is dit in periode. met projectgroep uit te voeren In concept, wens is dit in periode. met projectgroep uit te voeren. Alles wat wordt gecommuniceerd wordt door de project via Slideshare. Ook de resultaten en producten worden via Eerder gedraaid Lucasproject als inoefenproject gebruiken projectbegeleider geschikt project (bijvoorbeeld watermuseum) Introductie/uiteenzettin g spelregels aan studenten en projectbegeleider : studenten uitnodigen om hun digitale kennis te delen via Slideshare (als voorbeeld) : docenten uitnodigen om hun digitale kennis te delen via Slideshare : bedrijven uitnodigen om hun digitale kennis e jaars leren bedrijfsmatig werken 4 e jaars leren aansturen projectmedewer kers e jaar Share, play and learn. Aanwezigheidsre gistratie wordt overbodig Share, play and learn. Share, play and learn. Merkuitstraling Transparantie DOEL fundament) Student Ondernemingen 60 leer en werkuren per jaar DOEL 65 dagen open

8 5 Faciliteren van eigen bureau s afgestudeerden (incubators) Slideshare gepresenteerd. te delen via Slideshare SintLucas faciliteert In concept Contract, juridische Wederkerigheid beginnende ondernemers met aspecten, ruimte, ontstaat tussen advies, ruimte en aanverwante kortom alle aspecten die de incubators en zaken nodig zijn voor een Sintlucas. startende ondernemer Lincoln en Northampton werken al met dit format Studentonderneming en Maximale betrokkenheid regio & bedrijfsleven (alumni)

9 Algemeen Fysieke ruimte nodig voor netwerkschool Ondernemerschap perspectief docent * Er-doelen Stuurgroep 4 ** Pijlers Netwerkschool Maatschap? Ook ivm teruglopende subsidies. Doel = virtueel 65 dagen open Doel = (meer) leren van elkaar en met elkaar; studenten, docenten, bedrijfsleven (HBO) Doel = (meer) inspelen op de behoefte student.0 en medewerker.0 Flexibiliteit & maatwerk Maximale betrokkenheid regio & bedrijfsleven Professionalisering & variatie in arbeidscontracten 65 dagen open Positief exploitatie saldo Student (en docent) ondernemingen Bedrijfsmatige cultuur 60 leer en werkuren per jaar

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Oprichting en instandhouding samenwerkingsverband (stuur- en managementgroep, en thematische werkgroepen)

Oprichting en instandhouding samenwerkingsverband (stuur- en managementgroep, en thematische werkgroepen) LERO enverslag Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Dit is het Format enverslag Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen. Meer informatie Meer informatie over de regeling

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring CENTRE OF EXPERTISE Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen Werkwijze ixperium-ontwikkelkring Marijke van Vijfeijken Marijke Kral Marie-José Kuypers 2 Leren met ict is een speerpunt

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015 Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN 28 januari Dit implementatieplan geeft richting aan de projectperiode waarin het Werkgevers

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie