Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Projectresultaten Fase 1 Visie op de Netwerkschool met de Cultuurkaart SintLucas In september is de Cultuurkaart voor de Netwerkschool SintLucas opgesteld in 3 verschillende sessies met teamleden, bedrijfsvertegenwoordigers en studenten Mediavormgever en zijn de volgende aandachtspunten benoemd: Eigenzinnigheid, Kwaliteit, Flexibiliteit, Professionaliteit en Betrokkenheid. Tevens zijn de houdingsaspecten die bij die aandachtspunten horen nader gespecificeerd en heeft iedereen zich hier aan geconformeerd. MAGIE Doelen Netwerkschool zoals benoemd door de Stuurgroep: Centraal staat Passie! In de maanden september december is de projectorganisatie voor de Netwerkschool verder ingericht en gefaciliteerd. Daarnaast is in verschillende sessies met College van Bestuur en de Stuurgroep de visie en beoogde doelen van de Netwerkschool SintLucas nader gedefinieerd. Hieruit zijn de onderstaande doelen voort gekomen die de werkgroepen vervolgens nader gaan uitwerken. Zie ook pagina 10 Dragende Elementen van de Netwerkschool. In het centrum staat bij SintLucas de Netwerkschool & Passie. Flexibiliteit & Maatwerk - Invulling van het nieuwe profiel van de werknemer Netwerkschool (de meerkleurige docent zie bijlage) - Accent ligt op tempo variatie met een minimum van 3 jaar - In verkort traject nog een extra diploma halen - Deel HBO en instroom Masters realiseren: internationaliseringstraject is testcase - Meesterproef met bedrijf (Maquita is test en voorbeeld) - Schuivende stages (herijking fasering over opleidingen) - Flexibele overstap tussen opleidingen 2D en 3D - Balans maatwerk en massa is essentiële voorwaarde - Ondersteunen van zelfstandig ondernemen in alle afstudeermogelijkheden - Flexibele begeleiding loopt als rode draad door alle werkgroepen Studentondernemingen - is goed - Springplankbedrijven: faciliteren van studenten na SintLucas als startende ondernemers - Ook in fase invoeren - Organiseren van startersdagen met KvK op SintLucas - Promoten bedrijf & acquisitie (beter) in curriculum opnemen - Peer-to-peer leren & beoordelen inbouwen - Inkomsten in beeld brengen en juridisch sluitend maken 1600 leer- en werkuren per jaar uren per jaar is maximum - Aanleren beroepshouding is 9-5 uur en 5 dagen per week Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 22

2 - Extern shoppen naar leerinhouden (zoals museum) en uitbesteden - Verkorten MBO naar 3 jaar qua betaling is geen optie - Verplicht 1 middag per maand met opdracht naar museum - Meten aantal begeleide en onbegeleide studiebelastingsuren op dit moment - Registratie aan en afwezigheid en meldplicht bij RMC is belemmering - Onderzoek kengetallen uit P-jaar meenemen Maximale betrokkenheid regio, HBO & bedrijfsleven - Onderzoek het Nieuwe Werken bij Rabobank, Microsoft & gemeente Boxtel - Bedrijfscontactpersonen per bedrijf & ambassadeurs per werkveld - Fab-lab en gezamenlijke productie met bedrijven in Netwerkschool testen - Geen centrale contactpersoon bedrijven - Centrale databank voor bedrijfscontacten - Verkoop van cursussen - Nieuwe ontwikkelingen in kaart brengen: schijf van 5 - Community vorming met HBO voor centrale opdrachten Variatie in arbeidscontracten - 15 % losse contracten en 85 % vast t.b.v. continuïteit in het pedagogisch klimaat is streven - Regeerakkoord prestatie belonen - Betrekken van LIO s uit het HBO bij onderwijs - Binnen raamwerk van CAO een eigen variëteit creëeren - Extern adviseur (Marieke Wilke bijvoorbeeld) over arbeid bevragen Positief exploitatiesaldo - Is voorwaarde (bij alles) 365 dagen openstelling - Nu 210 dagen geopend - Met name in bereikbaarheid leerinhouden via ICT (online) Bedrijfsmatige cultuur - Is de rode draad door alle (opdrachten van) werkgroepen heen - Cultuurkaart van de Netwerkschool SintLucas is uitgangspunt - Veranderen in Ondernemende Cultuur (kopje) - Rol van docent is inspireren, arrangeren, begeleiden en signaleren - Student is zelf verantwoordelijk voor leren - Wat we al doen, beter doen ICT toepassingen - Door SintLucas zelf als extra element / speerpunt van de Netwerkschool benoemd (geen doel maar middel) - Logistiek - Planning Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 23

3 - Curriculum - Ondersteunt (flexibel) begeleiden - Relatie met alle werkgroepen Plan van aanpak projectjaar 1 per werkgroep Rode draad door alle werkgroepen SMART doelen Begeleiding, Ondernemende Cultuur & ICT toepassingen lopen door alle opdrachten heen Werkgroep 1 ICT: - Onderzoek naar toepassingsgebieden ICT: ontwikkelportfolio, agenda s beheren, samenwerkingsvormen: afspraak is beschikbaarheid hanteren i.p.v. roosters - Ondersteunen andere werkgroepen met ICT oplossingen - BPV en SLB (flexibel) begeleiden zijn speerpunten; afspraak is 4 online begeleidingsmomenten invoeren bij BPV dit jaar - Begeleiden als rode draad door alle werkgroepen heen met ICT (social media) ondersteunen Werkgroep 2 Communicatie: - Met name de interne communicatie rondom de Netwerkschool is de opdracht (naar collega s van andere afdelingen, OBP en studenten - Open Dagen, informatiebijeenkomsten met ouders, BPV contacten etc. - Wat willen we als centrale boodschap voor de Netwerkschool SintLucas uitdragen en hoe? Voeding uit andere werkgroepen nodig - Doel is concreet het opstellen van een communicatieplan Werkgroep 3 Digitaliseren Curriculum: - Faciliteert tempo variatie - Relatie met werkgroep communicatie in uitvoering: ontwikkelen formats, taal, vormgeving, etc. - Gebruikersvriendelijkheid staat voorop - Samenwerking met ICT voor tool / omgeving digitaal lesmateriaal inrichten of externe leverancier inschakelen (Ricoh of ander bedrijf) - Screnen beschikbaar materiaal docenten op bruikbaarheid / ontwikkelen criteria Werkgroep 4 Flexibiliseren & Maatwerk: - Onderzoeken uitgangspunten flexibiliseren / formuleren vragen - Keuze voorbereiden - Testcases uitzetten in afdeling Mediavormgever - Inzet u-grade (buiten leren-binnen valideren) Werkgroep 5 Leren & Werken: - Onderzoeken landelijke best practices / zelfstandige leer-werkbedrijven - Zoeken goed voorbeeld van ICT tool om BPV te begeleiden - Nodigen ontwerper uit voor demo en toelichting Werkgroep 6 Professionalisering: - Brengen kleuren t.b.v. de meerkleurige docent in de Netwerkschool binnen het team in beeld - Tool is de six thinking hats van Edward de Bono - Match loopbaanwens van personeel met vraag organisatie; hoe kom je daar als team op uit? - Voorbereiding tweedaagse scholing team MV met externe coaches - Naar Cultuurkaart Netwerkschool toewerken is de opdracht: profiel van de Netwerkschool docent / Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 24

4 medewerkers Op te leveren producten projectfase 1 Start Klaar 1. Werkgroep ICT - Omschrijving eisen e-portfolio, beoordeling & meten voortgang m.b.v. ICT - Invoering & beheer digitale agenda s voor docenten organiseren / keuze instrument - Blog tool t.b.v. begeleiding & verslaglegging in BPV / geïntegreerd in website SintLucas - In kaart brengen begeleidings- en beoordelingsmomenten in opleiding MV over 3 jaar - Aanbevelingen in digitale begeleidingstool om begeleidingsproces te ondersteunen 2. Werkgroep Communicatie September 2010 Juni 2011 Januari 2011 testfase Juli 2011 November 2010 Januari 2011 September 2010 Juli 2011 September 2010 Juli Communicatie plan Netwerkschool Januari 2011 Juni Folders / flyers t.b.v.studenten en ouders / BPV over de Netwerkschool December Nieuwsbrief Netwerkschool: format & styling November 2010 Eind januari 2011 Januari 2011: Open Dagen 27 en 28 Januari - Informatie intern t.b.v. collega s, medewerkers & studenten 3. Werkgroep digitalisering lesmateriaal December 2010 doorlopend - Screnen lesmateriaal MV September 2010 December Onderzoek naar webtools voor arrangeren lesmateriaal online /testen op gebruikersvriendelijkheid & aanbeveling formuleren December 2010 Februari maart 2011 Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 25

5 - Criteria digitaal lesmateriaal MV opstellen December 2010 Juni Formats voor aanleveren & opslag digitaal lesmateriaal t.b.v. team MV - Begeleiden docenten in omzet materiaal & instructie 4. Werkgroep Flexibiliseren & Maatwerk November 2010 Maart 2011 Maart 2011 Fase 2 opleveringsdatum is juli 2011 Doorlopend tot einde project / al het les materiaal MV is klaar - Raamwerk flexibiliseren voor afdeling Mediavormgever Oktober 2010 start onderzoek Maart 2011 opleveren & keuze - Vullen inhoud u-grade Januari 2011 Oplevering fase 2 inhoud per juli 2011 Doorlopend tot klaar voor afdeling MV - Testcases met versneld opleiden / buiten leren binnen valideren (u-grade) in opleiding MV - Opleveren bevindingen testcases u-grade / versneld opleiden en aanpassen t.b.v. vervolg - Samenwerking MBO-HBO en bedrijven in opdrachten (Graphic Design Museum) - Januari 2011 Juni 2011 Juni 2011 Juli 2011 Januari 2011 Juli Werkgroep Leren & Werken - Samenwerking fase 2 en fase 4 studenten in opdrachten Januari februari 2011 Juli Best practices onderzoek leer-werkbedrijven September 2010 December Vertalen bevindingen naar afdeling MV Januari 2011 Februari ICT tool onderzoek en test t.b.v. begeleiding in BPV Januari 2011 Maart Start 4 digitale begeleidingsmomenten in BPV inbouwen en begeleiden voor afdeling MV Januari 2011 Juni juli 2011 Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 26

6 6. Werkgroep Professionalisering - Cultuurkaart NWS nulmeting in team MV Januari 2011 Maart Voorbereiding tweedaagse scholing December maart Kleuren in team in beeld brengen Januari 2011 Juni Profielschets docent MV in kader van NWS Januari 2011 Juni Behoefte scholing t.b.v. profiel in kaart brengen & match hiaten met organisatie Januari 2011 Juli 2011 Projectdoelen fase 2-4 algemeen April 2011 Juli 2011 Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 27

7 Bijlage 2: Projectplanning (bijstellen n.a.v. plan van aanpak V2) Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 28

8 Bijlage 3: Communicatieplan (uitwerking wordt opdracht voor studentenonderneming Fontys Hogeschool / opleiding Communicatie) Versie 2.0 SintLucas en de eindhovense school pagina 29

OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS

OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS OVERZICHT VAN DE TE REALISEREN DOELEN EN RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN - NETWERKSCHOOL SINTLUCAS Werkgroep & Flexibilisering 4 5 projecten inrichten Ruimte / driestromen Samenwerkingsverbanden starten

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning

Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning Netwerkschool Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning Opdracht In opdracht van ROC Nijmegen is een onderwijsconcept ontwikkeld voor de opleiding Zorg en Welzijn in Boxmeer. Dit concept

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect Project: Connect Bestandsnaam 1 / 15 Inhoudsopgave 1 DOEL COMMUNICATION PLAN EN RELATIE MET PROJECT- /TRANSFORMATIEPLAN...3 2 ANALYSE UITGANGSSITUATIE/OMGEVING...4 2.1 BELANG COMMUNICATIE...4 2.2 INVENTARISEREN

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie