producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s"

Transcriptie

1 H o li d ay inn L ei d en I N F O R M AT I D AT U M N T I J D 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN R i c k van d er L ans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling, applicatie-integratie, database-technologie, datawarehousing en informatie-modellering. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun applicatieof datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze. Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Rick is columnist voor de bekende bladen Computable en DataNews. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire SQL Leerboek, zijn in veel talen gepubliceerd. S o ft w are R elease M a g a z ine en ontwikkelaar kan niet zonder! Software Release Magazine houdt u vier maal per jaar nauwgezet op de hoogte van alle facetten van softwareontwikkeling: van architecturen en platforms voor softwareontwikkeling tot en met concrete producten en tools. en greep uit de relevante onderwerpen: methoden en technieken zoals UML, Agile, het gebruik van use cases, Domain Specific Languages, alsmede uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van Java en.net, webservices, AI en het testen van software. Met cases krijgt u inzicht in de praktijk van andere ontwikkelaars. Ook kunt u in het vakblad de jaarlijkse RAD Race volgen, een door Software Release Magazine georganiseerde race waarbij ontwikkelaars en development tools flink op de proef worden gesteld. Bent u verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, invoeren of begeleiden van informatiesystemen in organisaties maar nog geen abonnee? Abonneer u dan snel op Producten, standaarden en technologieën op woensdag 9 december 2009 Het ontwerpen van op donderdag 10 december 2009 Beide seminardagen starten om uur. Het programma duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. producten, standaarden en technologieën & Het ontwerpen van richtlijnen voor en ervaringen met soa s M T R I CK VA N D R L A N S P L A AT S Onder auspiciën van Software Release Magazine. Abonnees krijgen korting. Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden Telefoon AANMLDN Aanmelden kan op verschillende manieren: - online: op - per post: stuur de aanmeldingskaart zonder postzegel naar,, 2400 VB Alphen aan den Rijn - per fax: stuur het aanmeldformulier naar Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u de bevestiging, factuur en routebeschrijving toegestuurd. KO S T N Deelname aan het seminar kost 1 675,per persoon. Het seminar Het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Abonnees van Optimize en Software Release Magazine komen in aanmerking voor 1 75,- korting op de deelnemersprijs. Medewerkers aan universiteiten en rijkserkende HBO-instellingen ontvangen 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds. R U k rijgt een compleet beeld van de beschik bare en toekomstige technologieën 9 d e c em b er D e belangrijkste producten en standaarden worden uitvoerig besprok en, zoals SOAP, BPL, WS-Security U leert hoe deze nieuwe technologie k an worden ingezet bij integratie projecten en voor het opbouwen van de v r o e g b o e k v o o r d eel en g r o e p s k o rtin g Vroegboekvoordeel: als u zich uiterlijk vijf weken voor het evenement registreert, wordt u beloond met 10% korting op de deelnemersprijs. Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf aan voor hetzelfde evenement, dan geldt vanaf drie deelnemers een aantrekkelijke korting. De derde en vierde persoon ontvangen ieder 20% korting, de vijfde en elke volgende deelnemer ontvangen 30% korting (de deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan). ANNULRN 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN Annuleren dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. r wordt echter wel 1 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. Deze beide seminars over Service Oriented Architectures mag u niet missen! én blik op het programma zal u daarvan overtuigen. service oriented architectures 1 0 d e c em b er H et o nt w er p en van R ichtlijnen en techniek en voor het ontwerpen van SOA s O ntwerpregels voor basic, composite Van stand-alone naar loosely coupled, webservices-gebaseerde en geïntegreerde systemen M R I N F O R M AT I Alle informatie over deze seminars en een complete agenda van de evenementen vindt u op U kunt zich hier ook online registreren onder vermelding van de volledige foldercode die onderaan de aanmeldingskaart vermeld staat. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met, telefoonnummer Voor meer informatie over de registratie kunt u bellen met Quatuor, telefoonnummer I nh o u se sessies v o o r u w me d e w er k ers Wilt u deze seminars binnen uw organisatie aanbieden als inhouse sessie voor een groep medewerkers? Neem dan contact op met het secretariaat van Array Publications, te bereiken op telefoonnummer of stuur een naar R DATUM LOCATI TIJD Producten, Standaarden en Technologieën 9 december 2009 Het ontwerpen van RGISTRATI 10 december 2009 Holiday Inn Leiden Van 9.30 uur tot uur

2 9 december 2009 Producten, standaarden en technologieën Inleiding De twee seminars en Het ontwerpen van kunnen uitstekend los van elkaar gevolgd worden. Maar als u de combinatie van deze twee volgt, bent u in slechts twee dagen tijd volledig op de hoogte van alle ins en outs van. Het programma van beide dagen is geheel aangepast naar de meest recente ontwikkelingen. De SOA (Service Oriented Architecture) is één van de meest populaire onderwerpen in de IT-industrie. Het is de nieuwste generatie van technologieën, standaarden, producten, methoden en ideeën voor het integreren van informatiesystemen. Ondanks dat de SOA zwaar leunt op vorige generaties, zoals AI en Corba, bestaan er wel degelijk verschillen: de SOA is gebaseerd op internationale standaarden, zoals SOAP, BPL en XML, nagenoeg alle leveranciers ondersteunen SOA, het staat organisaties toe om informatiesystemen loosely te integreren. De centrale bouwsteen in een SOA is uiteraard de service. De meeste services voeren taken uit die herkenbaar zijn binnen de organisatie. Vandaar dat ook wel de term business service gebruikt wordt. Deze business services worden samengevoegd door middel van orchestratietalen zoals BPL (Business Process xecution Language). Ofwel, met BPL en BPL-achtige talen vindt de integratie plaats. Met BPL kunnen gegevens verzameld worden over het functioneren van de organisatie. Hiermee worden de bedrijfsprocessen blootgelegd. BPL brengt ons daarmee in het domein van BAM (Business Activity Monitoring) en KPI s (Key Performance Indicator). In feite vormt de SOA het fundament voor BPL en BAM. SOA heeft een enorme potentie. Het kan de flexibiliteit en de reactiesnelheid van een organisatie drastisch verhogen. Indien een organisatie wil veranderen, dan zal het IT-systeem sneller kunnen volgen. Dankzij BPL en BAM zal de inzichtelijkheid van de bedrijfsprocessen verbeteren, ofwel, het maakt de organisatie transparanter. De SOA zal in deze sessie in een brede context geplaatst worden. Wat is precies de relatie met BPM en BAM? Ook zal worden stilgestaan bij het nut van datamodellen en een MDM-systeem (Master Data Management). Het koppelen van een SOA met een datawarehouse zal ook worden besproken. Maar hoe volwassen is de technologie vandaag de dag en wat kunnen we er mee? Tijdens dit seminar wordt een compleet beeld gegeven van de stand van zaken. Wat is de status van elke standaard, maar belangrijker nog, hoe staat het met de ondersteuning door de producten en de technologie? Kunt u er al serieuze, bedrijfskritische SOA s mee ontwikkelen? Moet u nu al deze technologie adopteren, of moet u wachten? Ten tweede wordt de markt van de producten belicht. Wat is er vandaag te koop? Veel aandacht zal worden geschonken aan de zogenaamde nterprise Services Bus (SB). Deze nieuwe generatie producten voor systeemintegratie is speciaal ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste standaarden. en SB wordt uiteindelijk het hart van elk informatiesysteem. Producten voor management van geïntegreerde systemen, de zogenaamde SOA-governance tools, zijn onontbeerlijk. Ze zijn verantwoordelijk voor beveiligingsaspecten, afdwingen van service level agreements, en het tracken en tracen van verstuurde berichten. Uiteraard wordt ook deze categorie besproken. Kortom, een dag waarin de complete state-of-the-art van SOA s in kaart wordt gebracht wordt. Bes temd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te ontwikkelen op basis van (web)services en Service Oriented Architectures (SOA). en overzicht wordt gegeven van de beschikbare en toekomstige technologieën, producten en standaarden. Dit maakt deze dag zeer geschikt voor IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. PROGRAMMA-OVRZICHT Inleiding (web)services en SOA - Van componenten naar webservices en vervolgens naar services - XML als formaat voor gegevensuitwisseling - Wat zijn de voor- en nadelen van een SOA? - Wat is precies een vent Oriented Architecture? Het aanroepen van services - Gegevensuitwisseling met SOAP - WSDL: de taal om interfaces te definiëren - Hoe efficiënt is SOAP, ofwel wat doen we met RST? - JSON als compacter alternatief voor XML - Wat is een compensating transactie? - Het ontdekken van webservices met UDDI en WSIL Choreografie en orchestration van services - Automatiseren van business processen met BPL - Andere talen voor orchestration, zoals IBM s WSFL, BPMI s BPML en Microsoft s XLANG - Wat is eigenlijk BPL? - Overzicht van commercieel beschikbare BPL-engines - Verschil tussen BPL en BPML - en nieuwe standaard voor choreografie - WS-CDL - Het verschil tussen orchestration en choreografie De enterprise service bus een nieuwe generatie integratieproducten - Message queuing als transportmiddel - Het verschil tussen een klassiek AI-product en een moderne SB - Overzicht van de markt van SB s, waaronder Axway, CapeClear, Cordys, Fiorano, IBM, InterSystems, JBoss, Magic, Microsoft, Mule, Oracle/Bea, SAP, Software AG, Sonic en Sun/Oracle - Adapters van Actional, DataDirect en iway SOA Governance - Wat betekent SOA Governance? - Aspecten van services management: servicebeheer, monitoren, service level agreements en beveiliging - Gedistribueerd management voor auditing, logging en billing van webservices - Hoe werken webservices management tools? - Het specificeren van service level agreements - Implementeren van beveiliging via webservices management tools - Overzicht van tools voor SOA Governance De mashup als composite application - Van consumer mashups naar enterprise mashups - De enterprise mashup als tool om services te combineren tot nieuwe, Web 2.0 applicaties - Met mashups ontwikkelen voor de long-tail SOA en Business Intelligence - Wat is precies Business Activity Monitoring? - Statische BI versus dynamische BI - BPM en de relatie met Key Performance Indicators - Het datawarehouse als bron voor services - Predictive analysis via de enterprise service bus Samenvatting en conclusies - De toekomst van de SOA - Totaaloverzicht van de stack met SOA-standaarden

3 Het ontwerpen van 10 december 2009 De meeste standaarden zijn klaar en de producten zijn beschikbaar. Maar waar begint men? Hoe dient een Service Oriented Architecture (SOA) ontworpen te worden? Welke ontwerprichtlijnen bestaan er? Wat zijn de do s en dont s voor deze baanbrekende technologie waarmee informatiesystemen geïntegreerd kunnen worden? Dit ééndaagse seminar behandelt deze cruciale richtlijnen en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in verschillende SOA-projecten. Bij veel organisaties, groot en klein, commercieel en niet-commercieel, staat het integreren van informatiesystemen hoog op de agenda. Door de jaren heen zijn hier al veel technologieën voor geïntroduceerd, uiteenlopend van DC, CORBA, Message Oriented Middleware (MOM), application servers en nterprise Application Integration-tools (AI). Met de komst van webservices is het tijdperk van de SOA aangebroken. Karakteristiek voor een SOA is het gebruik van internationale standaarden en een zeer loosely coupled manier van integreren. r wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën en standaarden zoals XML, Internet en Business Process xecution Language (BPL). Bij het ontwerpen van SOA s moeten veel ontwerpbeslissingen genomen worden. Producten moeten worden gekozen en een globale architectuur moet worden uitgedacht. Hoe worden bestaande applicaties, die initieel niet zijn ontworpen om geïntegreerd te worden, aangeroepen vanuit de SOA? Wat betekent precies een documentoriented interface voor services? Ook het beheer van een SOA dient goed ingericht te worden. Dient er wel of niet aan Business Activity Monitoring (BAM) gedaan te worden? Hoe richt u billing, service level agreements en security in? Vele, vele vragen dienen beantwoord te worden voordat met de bouw begonnen kan worden. Veel aandacht zal worden geschonken aan de nterprise Service Bus (SB). Dé technologie voor het ontwikkelen van een SOA. Het is een moderne implementatie van een SOA. Omdat reeds diverse organisaties ervaringen hebben opgedaan met de bouw van SOA s, beginnen langzaamaan de ontwerprichtlijnen boven tafel te komen. Dit seminar is geen theoretische verhandeling en ook geen toelichting van wat een SOA is, maar het is een samenvatting van deze ervaringen. Onmisbaar voor diegenen die met een SOA gestart zijn of die overwegen een SOA te ontwikkelen. PROGRAMMA-OVRZICHT Inleiding: van webservices naar Service Oriented Architectures - De bedrijfsmatige voordelen van een SOA - Van monolieten via geïntegreerde naar decomponeerbare informatiesystemen - Waarom is XML ideaal voor gegevensuitwisseling? - Overzicht van de standaarden voor webservices, waaronder SOAP, WSDL, UDDI, WS-ReliableMessaging, WSDM, WS-Security en BPL - De overgang van klassiek AI naar de SB - Ontwikkelen van een SOA met een SB - Alternatieven voor een SB: applicatieserver, hub-and-spoke integration broker en message oriented middleware Plannen van een SOA - Hoe belangrijk is management commitment? - Criteria voor het kiezen van een ontwerpaanpak: top-down, bottom-up of outside-in - Composite services als brug tussen basic en business process services - Criteria voor selecteren van producten - Ontwerpen van een globale architectuur - Modelleringstechnieken ontworpen door Gregor Hohpe en David Chappell - Drie architectuurniveaus: de producten, de koppelingen en de services Ontwerpen van een SOA - Ontwerpregels voor de interfaces van individuele services - Van parameter- naar document georiënteerde interfaces - Drie niveaus van services: basic services, composite services - Ontwerpen van XML-documenten als de parameters van interfaces: plat, diep of enriched - Omgaan met parsing problemen - Richtlijnen voor het ontwerpen van een loosely coupled architectuur - Aan welke voorwaarden dienen legacy applicaties te voldoen om in een SOA opgenomen te kunnen worden? Ontwerpen van basic services - Vier categorieën basic services: query-centric, update-centric, logic-centric en transactie-centric - De rol van XSLT en XQuery bij het ophalen van gegevens uit een database - Ontwerprichtlijnen voor een compensating service - Transformaties, composities en cleaning below the SOAP line - De invloed van interfaces op het netwerkverkeer - Omzeilen van de applicatie: do or don t - De rol van cleaning-tools bij het matchen van gegevens - Het datawarehouse en de operational data store (ODS) als gegevensbron voor services Ontwerpen van composite services - Met composite services de kloof overbruggen tussen basic services - Ontwerpregels voor het aggregeren van basic services - In welke taal dienen composite services geschreven te worden: Java, C#, XSL of BPL? Ontwerpen van business process services - Introductie tot BPL - de gestandaardiseerde taal voor orchestration - Combineren van gegevens uit verschillende systemen: met BPL of in een service? - Meegeven van het business process in de documenten - De grens tussen de composite en de business process service - Van Business Process Modellering naar BPL Ontwerpen van generieke services - Wat doet precies een content based router? - Voorbeelden van content based routers - Ontkoppelen van services via routing - Opvangen van bericht-veranderingen via routing - Wat is een business rule engine? - Waar dienen de business rules geïmplementeerd te worden? Samenvatting en conclusies - De toekomst van de service oriented architecture - De relatie tussen SOA en andere IT-onderwerpen - Algemene adviezen voor de invoering van een SOA Bes temd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te integreren op basis van en services. De nadruk zal liggen op de richtlijnen, tips, do's and don'ts en technieken voor het ontwerpen van deze nieuwe architecturen. Dit maakt het seminar zeer geschikt voor ondermeer IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. Hierlangs afknippen

4 AANMLDINGSKAART & Het ontwerpen van SOA Ik meld mij aan voor het seminar: op woensdag 9 december 2009 Het ontwerpen van op donderdag 10 december 2009 Beide seminars worden georganiseerd in Holiday Inn Leiden. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : -mailadres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar Het ontwerpen van kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A926 Handtekening: AANMLDINGSKAART & Het ontwerpen van SOA Ik meld mij aan voor het seminar: op woensdag 9 december 2009 Het ontwerpen van op donderdag 10 december 2009 Beide seminars worden georganiseerd in Holiday Inn Leiden. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : -mailadres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar Het ontwerpen van kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A926 Handtekening:

5 H o li d ay inn L ei d en I N F O R M AT I D AT U M N T I J D 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN R i c k van d er L ans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling, applicatie-integratie, database-technologie, datawarehousing en informatie-modellering. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun applicatieof datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze. Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Rick is columnist voor de bekende bladen Computable en DataNews. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire SQL Leerboek, zijn in veel talen gepubliceerd. S o ft w are R elease M a g a z ine en ontwikkelaar kan niet zonder! Software Release Magazine houdt u vier maal per jaar nauwgezet op de hoogte van alle facetten van softwareontwikkeling: van architecturen en platforms voor softwareontwikkeling tot en met concrete producten en tools. en greep uit de relevante onderwerpen: methoden en technieken zoals UML, Agile, het gebruik van use cases, Domain Specific Languages, alsmede uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van Java en.net, webservices, AI en het testen van software. Met cases krijgt u inzicht in de praktijk van andere ontwikkelaars. Ook kunt u in het vakblad de jaarlijkse RAD Race volgen, een door Software Release Magazine georganiseerde race waarbij ontwikkelaars en development tools flink op de proef worden gesteld. Bent u verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, invoeren of begeleiden van informatiesystemen in organisaties maar nog geen abonnee? Abonneer u dan snel op Producten, standaarden en technologieën op woensdag 9 december 2009 Het ontwerpen van op donderdag 10 december 2009 Beide seminardagen starten om uur. Het programma duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. producten, standaarden en technologieën & Het ontwerpen van richtlijnen voor en ervaringen met soa s M T R I CK VA N D R L A N S P L A AT S Onder auspiciën van Software Release Magazine. Abonnees krijgen korting. Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden Telefoon AANMLDN Aanmelden kan op verschillende manieren: - online: op - per post: stuur de aanmeldingskaart zonder postzegel naar,, 2400 VB Alphen aan den Rijn - per fax: stuur het aanmeldformulier naar Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u de bevestiging, factuur en routebeschrijving toegestuurd. KO S T N Deelname aan het seminar kost 1 675,per persoon. Het seminar Het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Abonnees van Optimize en Software Release Magazine komen in aanmerking voor 1 75,- korting op de deelnemersprijs. Medewerkers aan universiteiten en rijkserkende HBO-instellingen ontvangen 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds. R U k rijgt een compleet beeld van de beschik bare en toekomstige technologieën 9 d e c em b er D e belangrijkste producten en standaarden worden uitvoerig besprok en, zoals SOAP, BPL, WS-Security U leert hoe deze nieuwe technologie k an worden ingezet bij integratie projecten en voor het opbouwen van de v r o e g b o e k v o o r d eel en g r o e p s k o rtin g Vroegboekvoordeel: als u zich uiterlijk vijf weken voor het evenement registreert, wordt u beloond met 10% korting op de deelnemersprijs. Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf aan voor hetzelfde evenement, dan geldt vanaf drie deelnemers een aantrekkelijke korting. De derde en vierde persoon ontvangen ieder 20% korting, de vijfde en elke volgende deelnemer ontvangen 30% korting (de deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan). ANNULRN 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN Annuleren dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. r wordt echter wel 1 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. Deze beide seminars over Service Oriented Architectures mag u niet missen! én blik op het programma zal u daarvan overtuigen. service oriented architectures 1 0 d e c em b er H et o nt w er p en van R ichtlijnen en techniek en voor het ontwerpen van SOA s O ntwerpregels voor basic, composite Van stand-alone naar loosely coupled, webservices-gebaseerde en geïntegreerde systemen M R I N F O R M AT I Alle informatie over deze seminars en een complete agenda van de evenementen vindt u op U kunt zich hier ook online registreren onder vermelding van de volledige foldercode die onderaan de aanmeldingskaart vermeld staat. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met, telefoonnummer Voor meer informatie over de registratie kunt u bellen met Quatuor, telefoonnummer I nh o u se sessies v o o r u w me d e w er k ers Wilt u deze seminars binnen uw organisatie aanbieden als inhouse sessie voor een groep medewerkers? Neem dan contact op met het secretariaat van Array Publications, te bereiken op telefoonnummer of stuur een naar R DATUM LOCATI TIJD Producten, Standaarden en Technologieën 9 december 2009 Het ontwerpen van RGISTRATI 10 december 2009 Holiday Inn Leiden Van 9.30 uur tot uur

6 H o li d ay inn L ei d en I N F O R M AT I D AT U M N T I J D 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN R i c k van d er L ans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling, applicatie-integratie, database-technologie, datawarehousing en informatie-modellering. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun applicatieof datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze. Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Rick is columnist voor de bekende bladen Computable en DataNews. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire SQL Leerboek, zijn in veel talen gepubliceerd. S o ft w are R elease M a g a z ine en ontwikkelaar kan niet zonder! Software Release Magazine houdt u vier maal per jaar nauwgezet op de hoogte van alle facetten van softwareontwikkeling: van architecturen en platforms voor softwareontwikkeling tot en met concrete producten en tools. en greep uit de relevante onderwerpen: methoden en technieken zoals UML, Agile, het gebruik van use cases, Domain Specific Languages, alsmede uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van Java en.net, webservices, AI en het testen van software. Met cases krijgt u inzicht in de praktijk van andere ontwikkelaars. Ook kunt u in het vakblad de jaarlijkse RAD Race volgen, een door Software Release Magazine georganiseerde race waarbij ontwikkelaars en development tools flink op de proef worden gesteld. Bent u verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen, invoeren of begeleiden van informatiesystemen in organisaties maar nog geen abonnee? Abonneer u dan snel op Producten, standaarden en technologieën op woensdag 9 december 2009 Het ontwerpen van op donderdag 10 december 2009 Beide seminardagen starten om uur. Het programma duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. producten, standaarden en technologieën & Het ontwerpen van richtlijnen voor en ervaringen met soa s M T R I CK VA N D R L A N S P L A AT S Onder auspiciën van Software Release Magazine. Abonnees krijgen korting. Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden Telefoon AANMLDN Aanmelden kan op verschillende manieren: - online: op - per post: stuur de aanmeldingskaart zonder postzegel naar,, 2400 VB Alphen aan den Rijn - per fax: stuur het aanmeldformulier naar Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u de bevestiging, factuur en routebeschrijving toegestuurd. KO S T N Deelname aan het seminar kost 1 675,per persoon. Het seminar Het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Abonnees van Optimize en Software Release Magazine komen in aanmerking voor 1 75,- korting op de deelnemersprijs. Medewerkers aan universiteiten en rijkserkende HBO-instellingen ontvangen 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds. R U k rijgt een compleet beeld van de beschik bare en toekomstige technologieën 9 d e c em b er D e belangrijkste producten en standaarden worden uitvoerig besprok en, zoals SOAP, BPL, WS-Security U leert hoe deze nieuwe technologie k an worden ingezet bij integratie projecten en voor het opbouwen van de v r o e g b o e k v o o r d eel en g r o e p s k o rtin g Vroegboekvoordeel: als u zich uiterlijk vijf weken voor het evenement registreert, wordt u beloond met 10% korting op de deelnemersprijs. Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf aan voor hetzelfde evenement, dan geldt vanaf drie deelnemers een aantrekkelijke korting. De derde en vierde persoon ontvangen ieder 20% korting, de vijfde en elke volgende deelnemer ontvangen 30% korting (de deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan). ANNULRN 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN Annuleren dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. r wordt echter wel 1 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. Deze beide seminars over Service Oriented Architectures mag u niet missen! én blik op het programma zal u daarvan overtuigen. service oriented architectures 1 0 d e c em b er H et o nt w er p en van R ichtlijnen en techniek en voor het ontwerpen van SOA s O ntwerpregels voor basic, composite Van stand-alone naar loosely coupled, webservices-gebaseerde en geïntegreerde systemen M R I N F O R M AT I Alle informatie over deze seminars en een complete agenda van de evenementen vindt u op U kunt zich hier ook online registreren onder vermelding van de volledige foldercode die onderaan de aanmeldingskaart vermeld staat. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met, telefoonnummer Voor meer informatie over de registratie kunt u bellen met Quatuor, telefoonnummer I nh o u se sessies v o o r u w me d e w er k ers Wilt u deze seminars binnen uw organisatie aanbieden als inhouse sessie voor een groep medewerkers? Neem dan contact op met het secretariaat van Array Publications, te bereiken op telefoonnummer of stuur een naar R DATUM LOCATI TIJD Producten, Standaarden en Technologieën 9 december 2009 Het ontwerpen van RGISTRATI 10 december 2009 Holiday Inn Leiden Van 9.30 uur tot uur

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing LOCATIE Amrath Hotel Lapershoek, Hilversum TIJD van 9.30 uur tot 17.00 uur REGISTRATIE www.arrayevents.nl Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing met Rick van

Nadere informatie

ADF en APEX: een vergelijk

ADF en APEX: een vergelijk DBA en : een vergelijk Wanneer komen ze het beste tot hun recht? Oracle Application Express() is een technologie die al niet meer weg te denken is uit het Oracle-spectrum. wordt aangeboden als een product

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Multi-tier client/server revolutie

Multi-tier client/server revolutie Multi-tier client/server revolutie Op weg naar een flexibele, onderhoudbare informatievoorziening Vandaag de dag hebben organisaties nog altijd te kampen met hoge ontwikkel- en onderhoudskosten bij het

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar:

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar: Oplage 15.000 3e jaargang nummer 2 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 O r a c l e G e b r u i kersclub Holland VISIE Oracle Benelux User Group Oracle: Focus op integratie van applicaties en bedrijfsprocessen Nu mét Oracle Forms

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 Insider tips Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 San Francisco San Francisco is de city of love. Iedereen is er vriendelijk en geeft je het gevoel dat je elkaar al jaren kent. San Francisco

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

2e jaargang nummer 2 2007. Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars POWERED BY 5HART. Thema: JAVA/J2EE & COBOL

2e jaargang nummer 2 2007. Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars POWERED BY 5HART. Thema: JAVA/J2EE & COBOL TM We love Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars 2e jaargang nummer 2 2007 POWERED BY 5HART 2 Thema: JAVA/J2EE & COBOL Bij een bedrijf met één ingang is een stevige portier doorgaans

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie