& HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES"

Transcriptie

1 NIEuwEg EIN NBC SeRvice ORienTed ARcHiTecTuReS producten, standaarden en technologieën & HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES richtlijnen voor en ervaringen met soa s MET RIck van der l ANS Onder auspiciën van Software Release Magazine. Abonnees krijgen korting. DEELNEMERS WAARDEERDEN DE VORIGE EDITIE MET EEN 8,2! 10 MAART 2009 SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES U krijgt EEN COMpLEET BEELD VAN DE BESChIkBARE EN TOEkOMSTIGE TEChNOLOGIEëN DE BELANGRIJkSTE producten EN STANDAARDEN worden UITVOERIG BESpROkEN, zoals SOAp, BpEL, ws-security U LEERT hoe DEzE NIEUwE TEChNOLOGIE kan worden INGEzET BIJ INTEGRATIEpROJECTEN EN VOOR het OpBOUwEN VAN DE SERVICE ORIENTED ARChITECTURES 9 ApRIl 2009 HET ontwerpen van SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES RIChTLIJNEN EN TEChNIEkEN VOOR het ONTwERpEN VAN SOA S ONTwERpREGELS VOOR BASIC, COMpOSITE EN BUSINESS process SERVICES VAN STAND-ALONE NAAR LOOSELy COUpLED, webservices-gebaseerde EN GEïNTEGREERDE SySTEMEN DEELNEMERS WAARDEERDEN DE VORIGE EDITIE MET EEN 8,1! DATUM Service Oriented Architectures Producten, Standaarden en Technologieën 10 maart 2009 Het ontwerpen van Service Oriented Architectures Richtlijnen voor en ervaringen met SOA s 9 april 2009 LOCATIE TIJD REGISTRATIE NBC Nieuwegein Van 9.30 uur tot uur

2 S ERvIcE oriented ARcHITEc TuRES 10 MAART 2009 producten, STANdAARd EN EN TEc HNologIEë N I N l EId INg De twee seminars Service Oriented Architectures en het ontwerpen van Service Oriented Architectures kunnen uitstekend los van elkaar gevolgd worden. Maar als u de combinatie van deze twee volgt, bent u in slechts twee dagen tijd volledig op de hoogte van alle ins en outs van Service Oriented Architectures. het programma van beide dagen is geheel aangepast naar de meest recente ontwikkelingen. S ERv I c E oriented AR c HITEc T u RES De SOA (Service Oriented Architecture) is één van de meest populaire onderwerpen in de IT-industrie. Het is de nieuwste generatie van technologieën, standaarden, producten, methoden en ideeën voor het integreren van informatiesystemen. Ondanks dat de SOA zwaar leunt op vorige generaties, zoals EAI en Corba, bestaan er wel degelijk verschillen: de SOA is gebaseerd op internationale standaarden, zoals SOAP, BPEL en XML, nagenoeg alle leveranciers ondersteunen SOA, het staat organisaties toe om informatiesystemen loosely te integreren. De centrale bouwsteen in een SOA is uiteraard de service. De meeste services voeren taken uit die herkenbaar zijn binnen de organisatie. Vandaar dat ook wel de term business service gebruikt wordt. Deze business services worden samengevoegd door middel van orchestratietalen zoals BPEL (Business Process Execution Language). Ofwel, met BPEL en BPEL-achtige talen vindt de integratie plaats. Met BPEL kunnen gegevens verzameld worden over het functioneren van de organisatie. Hiermee worden de bedrijfsprocessen blootgelegd. BPEL brengt ons daarmee in het domein van BAM (Business Activity Monitoring) en KPI s (Key Performance Indicator). In feite vormt de SOA het fundament voor BPEL en BAM. SOA heeft een enorme potentie. Het kan de flexibiliteit en de reactiesnelheid van een organisatie drastisch verhogen. Indien een organisatie wil veranderen, dan zal het IT-systeem sneller kunnen volgen. Dankzij BPEL en BAM zal de inzichtelijkheid van de bedrijfsprocessen verbeteren, ofwel, het maakt de organisatie transparanter. De SOA zal in deze sessie in een brede context geplaatst worden. Wat is precies de relatie met BPM en BAM? Ook zal worden stilgestaan bij het nut van datamodellen en een MDM-systeem (Master Data Management). Het koppelen van een SOA met een datawarehouse zal ook worden besproken. Maar hoe volwassen is de technologie vandaag de dag en wat kunnen we er mee? Tijdens dit seminar wordt een compleet beeld gegeven van de stand van zaken. Wat is de status van elke standaard, maar belangrijker nog, hoe staat het met de ondersteuning door de producten en de technologie? Kunt u er al serieuze, bedrijfskritische SOA s mee ontwikkelen? Moet u nu al deze technologie adopteren, of moet u wachten? Ten tweede wordt de markt van de producten belicht. Wat is er vandaag te koop? Veel aandacht zal worden geschonken aan de zogenaamde Enterprise Services Bus (ESB). Deze nieuwe generatie producten voor systeemintegratie is speciaal ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste standaarden. Een ESB wordt uiteindelijk het hart van elk informatiesysteem. Producten voor management van geïntegreerde systemen, de zogenaamde SOA-governance tools, zijn onontbeerlijk. Ze zijn verantwoordelijk voor beveiligingsaspecten, afdwingen van service level agreements, en het tracken en tracen van verstuurde berichten. Uiteraard wordt ook deze categorie besproken. Kortom, een dag waarin de complete state-of-the-art van SOA s in kaart wordt gebracht wordt. bestemd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te ontwikkelen op basis van (web)services en Service Oriented Architectures (SOA). Een overzicht wordt gegeven van de beschikbare en toekomstige technologieën, producten en standaarden. Dit maakt deze dag zeer geschikt voor IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. p R ogramma-overz I c HT I NLEIDING (web)services EN SOA - Van componenten naar webservices en vervolgens naar services - XML als formaat voor gegevensuitwisseling - Wat zijn de voor- en nadelen van een SOA? - Wat is precies een Event Oriented Architecture? het AANROEpEN VAN SERVICES - Gegevensuitwisseling met SOAP - WSDL: de taal om interfaces te definiëren - Hoe efficiënt is SOAP, ofwel wat doen we met REST? - JSON als compacter alternatief voor XML - Wat is een compensating transactie? - Het ontdekken van webservices met UDDI en WSIL ChOREOGRAFIE EN ORCh ESTRATION VAN SERVICES - Automatiseren van business processen met BPEL - Andere talen voor orchestration, zoals IBM s WSFL, BPMI s BPML en Microsoft s XLANG - Wat is eigenlijk BPEL? - Overzicht van commercieel beschikbare BPEL-engines - Verschil tussen BPEL en BPML - Een nieuwe standaard voor choreografie - WS-CDL - Het verschil tussen orchestration en choreografie DE ENTERpRISE SERVICES BUS EEN NIEUwE GENERATIE INTEGRATIEpRODUCTEN - Message queuing als transportmiddel - Het verschil tussen een klassiek EAI-product en een moderne ESB - Overzicht van de markt van ESB s, waaronder Axway, CapeClear, Cordys, Fiorano, IBM, InterSystems, JBoss, Magic, Microsoft, Mule, Oracle/Bea, SAP, Software AG, Sonic en Sun - Adapters van Actional, DataDirect en iway SOA GOVERNANCE - Wat betekent SOA Governance? - Aspecten van services management: servicebeheer, monitoren, service level agreements en beveiliging - Gedistribueerd management voor auditing, logging en billing van webservices - Hoe werken webservices management tools? - Het specificeren van service level agreements - Implementeren van beveiliging via webservices management tools - Overzicht van tools voor SOA Governance DE MASh U p ALS COMp OSITE AppLICATION - Van consumer mashups naar enterprise mashups - De enterprise mashup als tool om services te combineren tot nieuwe, Web 2.0 applicaties - Met mashups ontwikkelen voor de long-tail SOA EN BUSINESS INTELLIGENCE - Wat is precies Business Activity Monitoring? - Statische BI versus dynamische BI - BPM en de relatie met Key Performance Indicators - Het datawarehouse als bron voor services - Predictive analysis via de enterprise service bus SAMENVATTING EN CONCLUSIES - De toekomst van de SOA - Totaaloverzicht van de stack met SOA-standaarden

3 H ET ontw ERpEN van SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES 9 ApRIl 2009 R I c HTl IJNEN voor EN ERvARINg EN MET SoA S De meeste standaarden zijn klaar en de producten zijn beschikbaar. Maar waar begint men? Hoe dient een Service Oriented Architecture (SOA) ontworpen te worden? Welke ontwerprichtlijnen bestaan er? Wat zijn de do s en dont s voor deze baanbrekende technologie waarmee informatiesystemen geïntegreerd kunnen worden? Dit ééndaagse seminar behandelt deze cruciale richtlijnen en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in verschillende SOA-projecten. Bij veel organisaties, groot en klein, commercieel en niet-commercieel, staat het integreren van informatiesystemen hoog op de agenda. Door de jaren heen zijn hier al veel technologieën voor geïntroduceerd, uiteenlopend van DCE, CORBA, Message Oriented Middleware (MOM), application servers en Enterprise Application Integration-tools (EAI). Met de komst van webservices is het tijdperk van de SOA aangebroken. Karakteristiek voor een SOA is het gebruik van internationale standaarden en een zeer loosely coupled manier van integreren. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën en standaarden zoals XML, Internet en Business Process Execution Language (BPEL). Bij het ontwerpen van SOA s moeten veel ontwerpbeslissingen genomen worden. Producten moeten worden gekozen en een globale architectuur moet worden uitgedacht. Hoe worden bestaande applicaties, die initieel niet zijn ontworpen om geïntegreerd te worden, aangeroepen vanuit de SOA? Wat betekent precies een documentoriented interface voor services? Ook het beheer van een SOA dient goed ingericht te worden. Dient er wel of niet aan Business Activity Monitoring (BAM) gedaan te worden? Hoe richt u billing, service level agreements en security in? Vele, vele vragen dienen beantwoord te worden voordat met de bouw begonnen kan worden. Veel aandacht zal worden geschonken aan de Enterprise Service Bus (ESB). Dé technologie voor het ontwikkelen van een SOA. Het is een moderne implementatie van een SOA. Omdat reeds diverse organisaties ervaringen hebben opgedaan met de bouw van SOA s, beginnen langzaamaan de ontwerprichtlijnen boven tafel te komen. Dit seminar is geen theoretische verhandeling en ook geen toelichting van wat een SOA is, maar het is een samenvatting van deze ervaringen. Onmisbaar voor diegenen die met een SOA gestart zijn of die overwegen een SOA te ontwikkelen. p R ogramma-overz I c HT I NLEIDING: VAN w EBSERVICES NAAR S E RV IC E O RIENTED A RCh ITECTURES - De bedrijfsmatige voordelen van een SOA - Van monolieten via geïntegreerde naar decomponeerbare informatiesystemen - Waarom is XML ideaal voor gegevensuitwisseling? - Overzicht van de standaarden voor webservices, waaronder SOAP, WSDL, UDDI, WS-ReliableMessaging, WSDM, WS-Security en BPEL - De overgang van klassiek EAI naar de ESB - Ontwikkelen van een SOA met een ESB - Alternatieven voor een ESB: applicatieserver, hub-and-spoke integration broker en message oriented middleware plannen VAN EEN SOA - Hoe belangrijk is management commitment? - Criteria voor het kiezen van een ontwerpaanpak: top-down, bottom-up of outside-in - Composite services als brug tussen basic en business process services - Criteria voor selecteren van producten - Ontwerpen van een globale architectuur - Modelleringstechnieken ontworpen door Gregor Hohpe en David Chappell - Drie architectuurniveaus: de producten, de koppelingen en de services O NTw ERpEN VAN EEN SOA - Ontwerpregels voor de interfaces van individuele services - Van parameter- naar document georiënteerde interfaces - Drie niveaus van services: basic services, composite services en business process services - Ontwerpen van XML-documenten als de parameters van interfaces: plat, diep of enriched - Omgaan met parsing problemen - Richtlijnen voor het ontwerpen van een loosely coupled architectuur - Aan welke voorwaarden dienen legacy applicaties te voldoen om in een SOA opgenomen te kunnen worden? O NTw ERpEN VAN BASIC SERVICES - Vier categorieën basic services: query-centric, update-centric, logic-centric en transactie-centric - De rol van XSLT en XQuery bij het ophalen van gegevens uit een database - Ontwerprichtlijnen voor een compensating service - Transformaties, composities en cleaning below the SOAP line - De invloed van interfaces op het netwerkverkeer - Omzeilen van de applicatie: do or don t - De rol van cleaning-tools bij het matchen van gegevens - Het datawarehouse en de operational data store (ODS) als gegevensbron voor services O NTw ERpEN VAN COMp OSITE SERVICES - Met composite services de kloof overbruggen tussen basic services en business process services - Ontwerpregels voor het aggregeren van basic services - In welke taal dienen composite services geschreven te worden: Java, C#, XSL of BPEL? O NTw ERpEN VAN BUSINESS p ROCESS SERVICES - Introductie tot BPEL - de gestandaardiseerde taal voor orchestration - Combineren van gegevens uit verschillende systemen: met BPEL of in een service? - Meegeven van het business process in de documenten - De grens tussen de composite en de business process service - Van Business Process Modellering naar BPEL O NTw ERpEN VAN GENERIEk E SERVICES - Wat doet precies een content based router? - Voorbeelden van content based routers - Ontkoppelen van services via routing - Opvangen van bericht-veranderingen via routing - Wat is een business rule engine? - Waar dienen de business rules geïmplementeerd te worden? S AMENVATTING EN CONCLUSIES - De toekomst van de service oriented architecture - De relatie tussen SOA en andere IT-onderwerpen - Algemene adviezen voor de invoering van een SOA bestemd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te integreren op basis van Service Oriented Architectures en services. De nadruk zal liggen op de richtlijnen, tips, do's and don'ts en technieken voor het ontwerpen van deze nieuwe architecturen. Dit maakt het seminar zeer geschikt voor ondermeer IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. Hierlangs afknippen

4 INFoRMATIE R I ck van der lans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling, applicatie-integratie, database-technologie, datawarehousing en informatie-modellering. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun applicatieof datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze. Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Rick is columnist voor de bekende bladen Computable en DataNews. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire SQL Leerboek, zijn in veel talen gepubliceerd. SoFTwARE RE l EASE MAgA z INE Softwaresystemen worden groter en complexer. Continu wordt gewerkt aan nieuwe methoden, technieken en tools om het bouwen van applicaties te vergemakkelijken en te versnellen. Wie niet achterop wil raken, moet weten wat zich op dit gebied zoal afspeelt. Dat kan met Software Release Magazine, een vaktijdschrift over het ontwikkelen van software in de zakelijke omgeving. Software Release Magazine staat boordevol praktische informatie en tips voor analisten, ontwerpers en programmeurs. Een greep uit de relevante onderwerpen: methoden en technieken zoals UML en DSDM, natuurlijk Java en.net, webservices, EAI en testen van software. Abonnees van Software Release Magazine kunnen vanuit het online archief gratis eerder gepubliceerde artikelen downloaden. Meer informatie vindt u op Deze beide seminars over Service Oriented Architectures mag u niet missen! Eén blik op het programma zal u daarvan overtuigen. datu M EN TIJd Service Oriented Architectures Producten, standaarden en technologieën op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures Richtlijnen voor en ervaringen met SOA s op donderdag 9 april 2009 Beide seminardagen starten om uur. Het programma duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. plaats NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein Telefoon AANMEldEN Aanmelden kan op verschillende manieren: - online: op - per post: stuur de aanmeldingskaart zonder postzegel naar Array Seminars, Antwoordnummer 10235, 2400 VB Alphen aan den Rijn - per fax: stuur het aanmeldformulier naar Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u de bevestiging, factuur en routebeschrijving toegestuurd. kosten Deelname aan het seminar Service Oriented Architectures kost 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Abonnees van Optimize en Software Release Magazine komen in aanmerking voor 1 75,- korting op de deelnemersprijs. Medewerkers aan universiteiten en rijkserkende HBO-instellingen ontvangen 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds. v R o E gboe kvoor d EEl EN gr o E p S korting Vroegboekvoordeel: als u zich uiterlijk vijf weken voor het evenement registreert, wordt u beloond met 10% korting op de deelnemersprijs. Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf aan voor hetzelfde evenement, dan geldt vanaf drie deelnemers een aantrekkelijke korting. De derde en vierde persoon ontvangen ieder 20% korting, de vijfde en elke volgende deelnemer ontvangen 30% korting (de deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan). ANNulEREN Annuleren dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. Er wordt echter wel 1 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. MEER INFo RMATIE Alle informatie over deze seminars en een complete agenda van de evenementen vindt u op U kunt zich hier ook online registreren onder vermelding van de volledige foldercode die onderaan de aanmeldingskaart vermeld staat. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Array Seminars, telefoonnummer Voor meer informatie over de registratie kunt u bellen met Quatuor, telefoonnummer I NHouSE SESSIES voor uw MEd E w ERk ERS Wilt u deze seminars binnen uw organisatie aanbieden als inhouse sessie voor een groep medewerkers? Neem dan contact op met het secretariaat van Array Publications, te bereiken op telefoonnummer of stuur een naar

5 AANMEldINg S k A A R T S ERVICE O RIENTED A RCh ITECTURES & het ONTw ERp EN VAN SOA Ik meld mij aan voor het seminar: Service Oriented Architectures op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures op donderdag 9 april 2009 Beide seminars worden georganiseerd in NBC Nieuwegein. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : adres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar Service Oriented Architectures bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A902 handtekening: AANMEldINg S k A A R T S ERVICE O RIENTED A RCh ITECTURES & het ONTw ERp EN VAN SOA Ik meld mij aan voor het seminar: Service Oriented Architectures op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures op donderdag 9 april 2009 Beide seminars worden georganiseerd in NBC Nieuwegein. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : adres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar Service Oriented Architectures bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A902 handtekening:

6 ARRAy SEMINARS Antwoordnummer VB ALPHen AAn den rijn ARRAy SEMINARS Antwoordnummer VB ALPHen AAn den rijn

producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s

producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s H o li d ay inn L ei d en I N F O R M AT I D AT U M N T I J D 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN R i c k van d er L ans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling,

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Wat is agile en wat kenmerkt agile projecten? Agile in de praktijk: rollen, teams en best practices Hoe om te gaan met requirements in agile projecten? Hoe agile projecten

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Oriented Architecture (SOA) Nieuwe hype? Of. Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President & Founder, Institute

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing LOCATIE Amrath Hotel Lapershoek, Hilversum TIJD van 9.30 uur tot 17.00 uur REGISTRATIE www.arrayevents.nl Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing met Rick van

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk

Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk abobank: Service Architectuur in de Praktijk Bert Bastenhof, Pieter Fortuin Computable, 21 september 2006 Inleiding 1. abobank omgeving 2. Architectuur binnen de abobank 3. Waarom Service Architectuur?

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Sonic Middleware, van tool tot systeem

Sonic Middleware, van tool tot systeem Sheet 1 Intergamma Franchise organisatie Marktleider Service provider Sonic EAI Sonic Middleware van tool tot systeem Visie Automatisering 2003 Stamgegevens 2005 2014: Meest kritisch systeem Sheet 2 Franchiseorganisatie

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal Moving into memory at Keller Keukenfabriek Keller Keukenfabriek Roosendaal Introductie Keller Keukenfabriek Voorbeelden KKF Keller opgericht in 1935 (75 jaar) Overgenomen door Bruynzeel Markten 1 e leverancier

Nadere informatie

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. In de vele jaren dat ik werkzaam ben in de ICT heb ik ook al

Nadere informatie

begin presentatie welkom naam jan vegt functie business consultant bedrijf www.2en40.nl 2 specialismes + E A I Enterprise Application Integration EAI integratie-vraagstukken veel meer details bij Rita

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Soepele processen. BPEL voor orchestratie én choreografie? Business Process Magazine, juni 2005, nr.4

Soepele processen. BPEL voor orchestratie én choreografie? Business Process Magazine, juni 2005, nr.4 Soepele processen met gekoppelde BPEL voor orchestratie én choreografie? 6 Als we kijken naar het applicatielandschap van veel organisaties, dan zien we dat er een groot aantal aparte webservices systemen

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2011 Zoals vermeld in de algemene

Nadere informatie

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg.

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg. Asset 1 van 5 Groei en benut kansen. ERP voor uw branche Gepubliceerd op 10 march 2014 Branche-specifieke events met als invalshoek: hoe een ERP systeem groei stimuleert en kansen creëert. U wilt verder

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff

Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff ABONNEES GRATIS TOEGANG TOT BI-EVENT 11 juni - Intres - Hoevelaken BI-event 2009 Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff Uw dagvoorzitter is Hans Lamboo Claudia

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies

Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies Oracle Portal in een Service-Oriented Architecture (SOA) ir. Jeroen F. van Schaijk Senior Consultant Emerging Technologies voorheen 10 jaar Oracle-specialist! Agenda Wat is een Service-Oriented Architecture?

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Stand van zaken 17 Maart 2007 Inhoud Probleemgebied afstudeerproject Oplossingsgebied afstudeerproject

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2011 De module bestaat uit 10

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu

Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest. Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu Waarom een Independent Software Vendor voor XForms kiest Johan Blok CM Pro www.cmprofessionals.eu CWI Wikipedia An independent software vendor (ISV) is a company specializing in making or selling software,

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg Invoering van service oriented architecture voor landelijke informatievoorziening in de zorg Nictiz, Nationaal ICT instituut in de zorg Albert Vlug, manager van de architectuur Computable, maart 2008 Presentatie

Nadere informatie

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens

Copyright IBS 2006. Nieuwbouw. Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling. Huub Cleutjens Nieuwbouw Vereenvoudigd en versnelt Java ontwikkeling Huub Cleutjens Inhoud IBS en Java Keuzes: taal / architectuur Productiviteit / arbeidsdeling IBS Java Development Accelerator Persistence UI Persistence

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel

Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel Verantwoording van het Logica In Lagen referentiemodel Bijlage bij Meer inzicht in gelaagde architectuur - Deel 1: Uitleg, terminologie en methoden [Pruijt10]. Leo Pruijt, Lectoraat Architectuur van Digitale

Nadere informatie

EAI Consultancy bij Ordina

EAI Consultancy bij Ordina EAI Consultancy bij Ordina Gastcollege Ordina voor HRO Door: Linda Terlouw 9-mei-06 1 Even voorstellen Naam: Opleiding: Linda Terlouw Technische Informatica en Bedrijfsinformatietechnologie aan Universiteit

Nadere informatie

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario 1 Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario Wouter Luijten wouterluijten@creetion.com 2 Introductie Tijdens de implementatie van een proces heeft u vaak te maken met een veelvoud aan services.

Nadere informatie

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos SMART automation Met de A.B. Entiteiten Interface Ger Bos Agenda Inleiding Wat is SMART automation Tools voor SMART automation A.B. Entiteiten Interface Alternatieven De praktijk van SMART automation Wat

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Beheer van Web Services

Beheer van Web Services 26 April 2007 Bert Vanhalst Sectie Onderzoek Agenda 1. Inleiding 2. Belang van policies 3. Functionaliteiten 4. Tools 5. Organisatie 6. Best practices 7. Conclusie 2 Inleiding Register Consumer Web Service

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Orchestreren van ketenprocessen

Orchestreren van ketenprocessen Orchestreren van ketenprocessen Webserviceorchestratie in e-government De overheid wil op korte termijn de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven verlagen. Daarvoor is het nodig de

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel .NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel Robert Jan Elias & Maarten Gribnau robertjan.elias@mavim.com & maarten.gribnau@mavim.com http://www.mavim.com 1/15 Inhoud Mavim het bedrijf Mavim

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014

Sebyde AppScan Reseller. 7 Januari 2014 Sebyde AppScan Reseller 7 Januari 2014 Even voorstellen Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems, gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. We leveren diensten

Nadere informatie

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia

Automatisch Testen. Customer Business Lunch. 6 november 2014. Netherlands Germany Switzerland Serbia Automatisch Testen Netherlands Germany Switzerland Serbia Customer Business Lunch 6 november 2014 3 Vraag? Doen wij al aan automatisch testen? 4 Agenda Automatisch testen Waarom? Mogelijkheden Demo Conclusie

Nadere informatie

Een model voor procesondersteuning

Een model voor procesondersteuning Er wordt tegenwoordig veelvuldig gesproken over bedrijfsprocessen en de besturing daarvan door software. Het gebruik van veel verschillende begrippen zorgt voor verwarring, maar is bij nader inzien niet

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT ORBIS SOFTWARE PRESENTEERT DE WEBINAR TASKCENTRE INTEGREERT TECHNISCH PRESENTATOR: GERARD KLOKGIETERS, ORBIS SOFTWARE VRIJDAG 27 JANUARI 2017 AANVANG: 11:00UUR TASKCENTRE INTEGREERT ALGEMENE INTRODUCTIE

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services

REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services Inleiding Eindelijk! SAP heeft officieel de REST Adapter voor SAP PI/PO uitgebracht. Deze is beschikbaar vanaf SAP NetWeaver 7.3 EHP1 SP14 of SAP

Nadere informatie

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB

Overheidsservicebus (OSB) Paul Schlotter Architect OSB Overheidsservicebus (OSB) Overheidsservicebus Paul Schlotter Architect OSB De OSB faciliteert de elektronische overheid Onderwerpen Waarom een OSB Positionering in eoverheid Inrichting Binnen vs Buiten

Nadere informatie

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012 Joost Koiter Kennis en experese: Op gebied van Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Op gebied van Oracle Iden4ty & Access Management (IAM,

Nadere informatie

BPEL Process Manager 10.1

BPEL Process Manager 10.1 BPEL Process Manager 10.1 ROI op traditionele applicaties De BPEL Process Manager kan goed toegepast worden om Designer- en Developer-applicaties om te vormen naar een service georiënteerde architectuur.

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Datum: 1/11/2008 Naam student: Pieter Vancoillie Algemene informatie: Naam van het

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Optimale Performance bij de Rechtspraak. Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017

Optimale Performance bij de Rechtspraak. Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017 15 juni 2017 Optimale Performance bij de Rechtspraak Optimale Performance bij de Rechtspraak Froukje van der Wulp en Maarten Smeets Tech Experience 2017 Agenda Even voorstellen Introductie Spir-it en de

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIE. BI-Event 2012. 8 mei 2012 in Nederland. 9 mei 2012 in België

SPONSORINFORMATIE. BI-Event 2012. 8 mei 2012 in Nederland. 9 mei 2012 in België SPONSORINFORMATIE BI-Event 2012 8 mei 2012 in Nederland 9 mei 2012 in België Index Thema Doelgroep Locatie Datum Programma-opzet Sponsormogelijkheden Communicatieplan Organisatie 2 3 Thema Hadoop, NoSQL,

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT

ORBIS SOFTWARE TASKCENTRE INTEGREERT ORBIS SOFTWARE PRESENTEERT DE WEBINAR TASKCENTRE INTEGREERT COMMERCIEEL PRESENTATOR: GERARD KLOKGIETERS, ORBIS SOFTWARE VRIJDAG 27 JANUARI 2017 AANVANG: 10:00UUR TASKCENTRE INTEGREERT ALGEMENE INTRODUCTIE

Nadere informatie

Analyse van een Customer Journey bij een Interimkantoor

Analyse van een Customer Journey bij een Interimkantoor Analyse van een Customer Journey bij een Interimkantoor Inschrijvingsproces via de website Ellen Van Molle Consultant Bram Vanschoenwinkel SoluGon Architect BI & AnalyGcs Principal Consultant ae nv/sa

Nadere informatie

Aurea Team. Ken uw systeem, wees in controle. Michel Zwarts

Aurea Team. Ken uw systeem, wees in controle. Michel Zwarts Aurea Team Ken uw systeem, wees in controle Michel Zwarts TMNS BV Central Office Prinses Catharina Amaliastraat 5 2496XD The Hague The Netherlands E: info@tmns.com T: +31 70 3011 720 Projects Agenda De

Nadere informatie

Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk

Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk Inleiding Programma Aanmelden Route Financieel Management voor semiprofs Workshop over financieel management in de praktijk Deze workshop is een vervolg op de door FHI in samenwerking met Planning Company

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

VOORKOM CONFIGURATIE CONFLICTEN EN ACTIVERINGSISSUES TUSSEN SAP PI KLASSIEKE EN JAVA-ONLY SCENARIO S

VOORKOM CONFIGURATIE CONFLICTEN EN ACTIVERINGSISSUES TUSSEN SAP PI KLASSIEKE EN JAVA-ONLY SCENARIO S VOORKOM CONFIGURATIE CONFLICTEN EN ACTIVERINGSISSUES TUSSEN SAP PI KLASSIEKE EN JAVA-ONLY SCENARIO S Door Roberto Viana-Blanco / Enterprise Integration Architect @Rojo Consultancy INTEGRATED CONFIGURATION

Nadere informatie