& HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES"

Transcriptie

1 NIEuwEg EIN NBC SeRvice ORienTed ARcHiTecTuReS producten, standaarden en technologieën & HET ONTWERPEN VAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURES richtlijnen voor en ervaringen met soa s MET RIck van der l ANS Onder auspiciën van Software Release Magazine. Abonnees krijgen korting. DEELNEMERS WAARDEERDEN DE VORIGE EDITIE MET EEN 8,2! 10 MAART 2009 SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES U krijgt EEN COMpLEET BEELD VAN DE BESChIkBARE EN TOEkOMSTIGE TEChNOLOGIEëN DE BELANGRIJkSTE producten EN STANDAARDEN worden UITVOERIG BESpROkEN, zoals SOAp, BpEL, ws-security U LEERT hoe DEzE NIEUwE TEChNOLOGIE kan worden INGEzET BIJ INTEGRATIEpROJECTEN EN VOOR het OpBOUwEN VAN DE SERVICE ORIENTED ARChITECTURES 9 ApRIl 2009 HET ontwerpen van SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES RIChTLIJNEN EN TEChNIEkEN VOOR het ONTwERpEN VAN SOA S ONTwERpREGELS VOOR BASIC, COMpOSITE EN BUSINESS process SERVICES VAN STAND-ALONE NAAR LOOSELy COUpLED, webservices-gebaseerde EN GEïNTEGREERDE SySTEMEN DEELNEMERS WAARDEERDEN DE VORIGE EDITIE MET EEN 8,1! DATUM Service Oriented Architectures Producten, Standaarden en Technologieën 10 maart 2009 Het ontwerpen van Service Oriented Architectures Richtlijnen voor en ervaringen met SOA s 9 april 2009 LOCATIE TIJD REGISTRATIE NBC Nieuwegein Van 9.30 uur tot uur

2 S ERvIcE oriented ARcHITEc TuRES 10 MAART 2009 producten, STANdAARd EN EN TEc HNologIEë N I N l EId INg De twee seminars Service Oriented Architectures en het ontwerpen van Service Oriented Architectures kunnen uitstekend los van elkaar gevolgd worden. Maar als u de combinatie van deze twee volgt, bent u in slechts twee dagen tijd volledig op de hoogte van alle ins en outs van Service Oriented Architectures. het programma van beide dagen is geheel aangepast naar de meest recente ontwikkelingen. S ERv I c E oriented AR c HITEc T u RES De SOA (Service Oriented Architecture) is één van de meest populaire onderwerpen in de IT-industrie. Het is de nieuwste generatie van technologieën, standaarden, producten, methoden en ideeën voor het integreren van informatiesystemen. Ondanks dat de SOA zwaar leunt op vorige generaties, zoals EAI en Corba, bestaan er wel degelijk verschillen: de SOA is gebaseerd op internationale standaarden, zoals SOAP, BPEL en XML, nagenoeg alle leveranciers ondersteunen SOA, het staat organisaties toe om informatiesystemen loosely te integreren. De centrale bouwsteen in een SOA is uiteraard de service. De meeste services voeren taken uit die herkenbaar zijn binnen de organisatie. Vandaar dat ook wel de term business service gebruikt wordt. Deze business services worden samengevoegd door middel van orchestratietalen zoals BPEL (Business Process Execution Language). Ofwel, met BPEL en BPEL-achtige talen vindt de integratie plaats. Met BPEL kunnen gegevens verzameld worden over het functioneren van de organisatie. Hiermee worden de bedrijfsprocessen blootgelegd. BPEL brengt ons daarmee in het domein van BAM (Business Activity Monitoring) en KPI s (Key Performance Indicator). In feite vormt de SOA het fundament voor BPEL en BAM. SOA heeft een enorme potentie. Het kan de flexibiliteit en de reactiesnelheid van een organisatie drastisch verhogen. Indien een organisatie wil veranderen, dan zal het IT-systeem sneller kunnen volgen. Dankzij BPEL en BAM zal de inzichtelijkheid van de bedrijfsprocessen verbeteren, ofwel, het maakt de organisatie transparanter. De SOA zal in deze sessie in een brede context geplaatst worden. Wat is precies de relatie met BPM en BAM? Ook zal worden stilgestaan bij het nut van datamodellen en een MDM-systeem (Master Data Management). Het koppelen van een SOA met een datawarehouse zal ook worden besproken. Maar hoe volwassen is de technologie vandaag de dag en wat kunnen we er mee? Tijdens dit seminar wordt een compleet beeld gegeven van de stand van zaken. Wat is de status van elke standaard, maar belangrijker nog, hoe staat het met de ondersteuning door de producten en de technologie? Kunt u er al serieuze, bedrijfskritische SOA s mee ontwikkelen? Moet u nu al deze technologie adopteren, of moet u wachten? Ten tweede wordt de markt van de producten belicht. Wat is er vandaag te koop? Veel aandacht zal worden geschonken aan de zogenaamde Enterprise Services Bus (ESB). Deze nieuwe generatie producten voor systeemintegratie is speciaal ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste standaarden. Een ESB wordt uiteindelijk het hart van elk informatiesysteem. Producten voor management van geïntegreerde systemen, de zogenaamde SOA-governance tools, zijn onontbeerlijk. Ze zijn verantwoordelijk voor beveiligingsaspecten, afdwingen van service level agreements, en het tracken en tracen van verstuurde berichten. Uiteraard wordt ook deze categorie besproken. Kortom, een dag waarin de complete state-of-the-art van SOA s in kaart wordt gebracht wordt. bestemd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te ontwikkelen op basis van (web)services en Service Oriented Architectures (SOA). Een overzicht wordt gegeven van de beschikbare en toekomstige technologieën, producten en standaarden. Dit maakt deze dag zeer geschikt voor IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. p R ogramma-overz I c HT I NLEIDING (web)services EN SOA - Van componenten naar webservices en vervolgens naar services - XML als formaat voor gegevensuitwisseling - Wat zijn de voor- en nadelen van een SOA? - Wat is precies een Event Oriented Architecture? het AANROEpEN VAN SERVICES - Gegevensuitwisseling met SOAP - WSDL: de taal om interfaces te definiëren - Hoe efficiënt is SOAP, ofwel wat doen we met REST? - JSON als compacter alternatief voor XML - Wat is een compensating transactie? - Het ontdekken van webservices met UDDI en WSIL ChOREOGRAFIE EN ORCh ESTRATION VAN SERVICES - Automatiseren van business processen met BPEL - Andere talen voor orchestration, zoals IBM s WSFL, BPMI s BPML en Microsoft s XLANG - Wat is eigenlijk BPEL? - Overzicht van commercieel beschikbare BPEL-engines - Verschil tussen BPEL en BPML - Een nieuwe standaard voor choreografie - WS-CDL - Het verschil tussen orchestration en choreografie DE ENTERpRISE SERVICES BUS EEN NIEUwE GENERATIE INTEGRATIEpRODUCTEN - Message queuing als transportmiddel - Het verschil tussen een klassiek EAI-product en een moderne ESB - Overzicht van de markt van ESB s, waaronder Axway, CapeClear, Cordys, Fiorano, IBM, InterSystems, JBoss, Magic, Microsoft, Mule, Oracle/Bea, SAP, Software AG, Sonic en Sun - Adapters van Actional, DataDirect en iway SOA GOVERNANCE - Wat betekent SOA Governance? - Aspecten van services management: servicebeheer, monitoren, service level agreements en beveiliging - Gedistribueerd management voor auditing, logging en billing van webservices - Hoe werken webservices management tools? - Het specificeren van service level agreements - Implementeren van beveiliging via webservices management tools - Overzicht van tools voor SOA Governance DE MASh U p ALS COMp OSITE AppLICATION - Van consumer mashups naar enterprise mashups - De enterprise mashup als tool om services te combineren tot nieuwe, Web 2.0 applicaties - Met mashups ontwikkelen voor de long-tail SOA EN BUSINESS INTELLIGENCE - Wat is precies Business Activity Monitoring? - Statische BI versus dynamische BI - BPM en de relatie met Key Performance Indicators - Het datawarehouse als bron voor services - Predictive analysis via de enterprise service bus SAMENVATTING EN CONCLUSIES - De toekomst van de SOA - Totaaloverzicht van de stack met SOA-standaarden

3 H ET ontw ERpEN van SERvIcE oriented ARcHITEc TuRES 9 ApRIl 2009 R I c HTl IJNEN voor EN ERvARINg EN MET SoA S De meeste standaarden zijn klaar en de producten zijn beschikbaar. Maar waar begint men? Hoe dient een Service Oriented Architecture (SOA) ontworpen te worden? Welke ontwerprichtlijnen bestaan er? Wat zijn de do s en dont s voor deze baanbrekende technologie waarmee informatiesystemen geïntegreerd kunnen worden? Dit ééndaagse seminar behandelt deze cruciale richtlijnen en is gebaseerd op ervaringen opgedaan in verschillende SOA-projecten. Bij veel organisaties, groot en klein, commercieel en niet-commercieel, staat het integreren van informatiesystemen hoog op de agenda. Door de jaren heen zijn hier al veel technologieën voor geïntroduceerd, uiteenlopend van DCE, CORBA, Message Oriented Middleware (MOM), application servers en Enterprise Application Integration-tools (EAI). Met de komst van webservices is het tijdperk van de SOA aangebroken. Karakteristiek voor een SOA is het gebruik van internationale standaarden en een zeer loosely coupled manier van integreren. Er wordt gebruik gemaakt van moderne technologieën en standaarden zoals XML, Internet en Business Process Execution Language (BPEL). Bij het ontwerpen van SOA s moeten veel ontwerpbeslissingen genomen worden. Producten moeten worden gekozen en een globale architectuur moet worden uitgedacht. Hoe worden bestaande applicaties, die initieel niet zijn ontworpen om geïntegreerd te worden, aangeroepen vanuit de SOA? Wat betekent precies een documentoriented interface voor services? Ook het beheer van een SOA dient goed ingericht te worden. Dient er wel of niet aan Business Activity Monitoring (BAM) gedaan te worden? Hoe richt u billing, service level agreements en security in? Vele, vele vragen dienen beantwoord te worden voordat met de bouw begonnen kan worden. Veel aandacht zal worden geschonken aan de Enterprise Service Bus (ESB). Dé technologie voor het ontwikkelen van een SOA. Het is een moderne implementatie van een SOA. Omdat reeds diverse organisaties ervaringen hebben opgedaan met de bouw van SOA s, beginnen langzaamaan de ontwerprichtlijnen boven tafel te komen. Dit seminar is geen theoretische verhandeling en ook geen toelichting van wat een SOA is, maar het is een samenvatting van deze ervaringen. Onmisbaar voor diegenen die met een SOA gestart zijn of die overwegen een SOA te ontwikkelen. p R ogramma-overz I c HT I NLEIDING: VAN w EBSERVICES NAAR S E RV IC E O RIENTED A RCh ITECTURES - De bedrijfsmatige voordelen van een SOA - Van monolieten via geïntegreerde naar decomponeerbare informatiesystemen - Waarom is XML ideaal voor gegevensuitwisseling? - Overzicht van de standaarden voor webservices, waaronder SOAP, WSDL, UDDI, WS-ReliableMessaging, WSDM, WS-Security en BPEL - De overgang van klassiek EAI naar de ESB - Ontwikkelen van een SOA met een ESB - Alternatieven voor een ESB: applicatieserver, hub-and-spoke integration broker en message oriented middleware plannen VAN EEN SOA - Hoe belangrijk is management commitment? - Criteria voor het kiezen van een ontwerpaanpak: top-down, bottom-up of outside-in - Composite services als brug tussen basic en business process services - Criteria voor selecteren van producten - Ontwerpen van een globale architectuur - Modelleringstechnieken ontworpen door Gregor Hohpe en David Chappell - Drie architectuurniveaus: de producten, de koppelingen en de services O NTw ERpEN VAN EEN SOA - Ontwerpregels voor de interfaces van individuele services - Van parameter- naar document georiënteerde interfaces - Drie niveaus van services: basic services, composite services en business process services - Ontwerpen van XML-documenten als de parameters van interfaces: plat, diep of enriched - Omgaan met parsing problemen - Richtlijnen voor het ontwerpen van een loosely coupled architectuur - Aan welke voorwaarden dienen legacy applicaties te voldoen om in een SOA opgenomen te kunnen worden? O NTw ERpEN VAN BASIC SERVICES - Vier categorieën basic services: query-centric, update-centric, logic-centric en transactie-centric - De rol van XSLT en XQuery bij het ophalen van gegevens uit een database - Ontwerprichtlijnen voor een compensating service - Transformaties, composities en cleaning below the SOAP line - De invloed van interfaces op het netwerkverkeer - Omzeilen van de applicatie: do or don t - De rol van cleaning-tools bij het matchen van gegevens - Het datawarehouse en de operational data store (ODS) als gegevensbron voor services O NTw ERpEN VAN COMp OSITE SERVICES - Met composite services de kloof overbruggen tussen basic services en business process services - Ontwerpregels voor het aggregeren van basic services - In welke taal dienen composite services geschreven te worden: Java, C#, XSL of BPEL? O NTw ERpEN VAN BUSINESS p ROCESS SERVICES - Introductie tot BPEL - de gestandaardiseerde taal voor orchestration - Combineren van gegevens uit verschillende systemen: met BPEL of in een service? - Meegeven van het business process in de documenten - De grens tussen de composite en de business process service - Van Business Process Modellering naar BPEL O NTw ERpEN VAN GENERIEk E SERVICES - Wat doet precies een content based router? - Voorbeelden van content based routers - Ontkoppelen van services via routing - Opvangen van bericht-veranderingen via routing - Wat is een business rule engine? - Waar dienen de business rules geïmplementeerd te worden? S AMENVATTING EN CONCLUSIES - De toekomst van de service oriented architecture - De relatie tussen SOA en andere IT-onderwerpen - Algemene adviezen voor de invoering van een SOA bestemd voor ú Dit seminar is bestemd voor eenieder die overweegt systemen te integreren op basis van Service Oriented Architectures en services. De nadruk zal liggen op de richtlijnen, tips, do's and don'ts en technieken voor het ontwerpen van deze nieuwe architecturen. Dit maakt het seminar zeer geschikt voor ondermeer IT-managers, technology planners, infrastructuur-architecten, consultants, systeemanalisten en -ontwerpers, databaseontwerpers en -beheerders. Hierlangs afknippen

4 INFoRMATIE R I ck van der lans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling, applicatie-integratie, database-technologie, datawarehousing en informatie-modellering. Als consultant heeft hij door de jaren heen veel grote bedrijven (nationaal en internationaal) geadviseerd bij het ontwerpen van hun applicatieof datawarehouse-architectuur en bij het maken van een toolkeuze. Rick heeft als spreker op conferenties een zeer goede naam verworven zowel in binnen- als buitenland. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Rick is columnist voor de bekende bladen Computable en DataNews. Tevens verschenen van zijn hand diverse artikelen in toonaangevende vakbladen. Verschillende van zijn boeken, waaronder het populaire SQL Leerboek, zijn in veel talen gepubliceerd. SoFTwARE RE l EASE MAgA z INE Softwaresystemen worden groter en complexer. Continu wordt gewerkt aan nieuwe methoden, technieken en tools om het bouwen van applicaties te vergemakkelijken en te versnellen. Wie niet achterop wil raken, moet weten wat zich op dit gebied zoal afspeelt. Dat kan met Software Release Magazine, een vaktijdschrift over het ontwikkelen van software in de zakelijke omgeving. Software Release Magazine staat boordevol praktische informatie en tips voor analisten, ontwerpers en programmeurs. Een greep uit de relevante onderwerpen: methoden en technieken zoals UML en DSDM, natuurlijk Java en.net, webservices, EAI en testen van software. Abonnees van Software Release Magazine kunnen vanuit het online archief gratis eerder gepubliceerde artikelen downloaden. Meer informatie vindt u op Deze beide seminars over Service Oriented Architectures mag u niet missen! Eén blik op het programma zal u daarvan overtuigen. datu M EN TIJd Service Oriented Architectures Producten, standaarden en technologieën op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures Richtlijnen voor en ervaringen met SOA s op donderdag 9 april 2009 Beide seminardagen starten om uur. Het programma duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. plaats NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein Telefoon AANMEldEN Aanmelden kan op verschillende manieren: - online: op - per post: stuur de aanmeldingskaart zonder postzegel naar Array Seminars, Antwoordnummer 10235, 2400 VB Alphen aan den Rijn - per fax: stuur het aanmeldformulier naar Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u de bevestiging, factuur en routebeschrijving toegestuurd. kosten Deelname aan het seminar Service Oriented Architectures kost 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Abonnees van Optimize en Software Release Magazine komen in aanmerking voor 1 75,- korting op de deelnemersprijs. Medewerkers aan universiteiten en rijkserkende HBO-instellingen ontvangen 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Werkt u bij een gemeente of provincie? Dan kunt u BTW terugvorderen via het BTW compensatiefonds. v R o E gboe kvoor d EEl EN gr o E p S korting Vroegboekvoordeel: als u zich uiterlijk vijf weken voor het evenement registreert, wordt u beloond met 10% korting op de deelnemersprijs. Meldt u tegelijkertijd meerdere personen van één bedrijf aan voor hetzelfde evenement, dan geldt vanaf drie deelnemers een aantrekkelijke korting. De derde en vierde persoon ontvangen ieder 20% korting, de vijfde en elke volgende deelnemer ontvangen 30% korting (de deelnemers dienen op dezelfde factuur te staan). ANNulEREN Annuleren dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. U kunt annuleren tot drie weken voor het evenement plaatsvindt. Er wordt echter wel 1 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk vanaf drie weken voordat het evenement plaatsvindt. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk. MEER INFo RMATIE Alle informatie over deze seminars en een complete agenda van de evenementen vindt u op U kunt zich hier ook online registreren onder vermelding van de volledige foldercode die onderaan de aanmeldingskaart vermeld staat. Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Array Seminars, telefoonnummer Voor meer informatie over de registratie kunt u bellen met Quatuor, telefoonnummer I NHouSE SESSIES voor uw MEd E w ERk ERS Wilt u deze seminars binnen uw organisatie aanbieden als inhouse sessie voor een groep medewerkers? Neem dan contact op met het secretariaat van Array Publications, te bereiken op telefoonnummer of stuur een naar

5 AANMEldINg S k A A R T S ERVICE O RIENTED A RCh ITECTURES & het ONTw ERp EN VAN SOA Ik meld mij aan voor het seminar: Service Oriented Architectures op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures op donderdag 9 april 2009 Beide seminars worden georganiseerd in NBC Nieuwegein. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : adres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar Service Oriented Architectures bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A902 handtekening: AANMEldINg S k A A R T S ERVICE O RIENTED A RCh ITECTURES & het ONTw ERp EN VAN SOA Ik meld mij aan voor het seminar: Service Oriented Architectures op dinsdag 10 maart 2009 het ontwerpen van Service Oriented Architectures op donderdag 9 april 2009 Beide seminars worden georganiseerd in NBC Nieuwegein. Het programma start om en duurt tot uur. Registratie is mogelijk vanaf uur. Naam: Dhr. Mevr. Functie: Afdeling : adres: Telefoon: Fax: Btw-nummer (indien van toepassing): Uw ordernummer: Indien het factuuradres afwijkt van bovenstaand adres, graag hier het factuuradres vermelden: Afdeling: T.a.v.: De kosten voor deelname aan het seminar Service Oriented Architectures bedragen 1 675,- per persoon. Het seminar het ontwerpen van Service Oriented Architectures kost eveneens 1 675,- per persoon. Wie zich inschrijft voor de combinatie van beide seminars betaalt ,- per persoon. Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW. Documentatie, lunch en koffie zijn inbegrepen. Inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld in deze brochure. Zo komt u in aanmerking voor korting: Ik heb recht op 10% vroegboekvoordeel. Ik abonneer mij tot wederopzegging op Optimize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer direct van de korting. Ik ben abonnee van Opitmize/Software Release Magazine (doorhalen wat niet van toepassing is) en ik profiteer daarmee van 1 75,- korting. Mijn abonneenummer is: Ik ben medewerker aan een universiteit of rijkserkende HBO-instelling en ik profiteer daarmee van 20% korting op de deelnemersprijs (niet in combinatie met abonneekorting). Datum: Foldercode A902 handtekening:

6 ARRAy SEMINARS Antwoordnummer VB ALPHen AAn den rijn ARRAy SEMINARS Antwoordnummer VB ALPHen AAn den rijn

producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s

producten, standaarden en technologieën richtlijnen voor en ervaringen met soa s H o li d ay inn L ei d en I N F O R M AT I D AT U M N T I J D 2400 VB ALPHN AAN DN RIJN R i c k van d er L ans Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur op het terrein van softwareontwikkeling,

Nadere informatie

Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff

Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff ABONNEES GRATIS TOEGANG TOT BI-EVENT 11 juni - Intres - Hoevelaken BI-event 2009 Congres met internationale keynote sprekers Rick van der Lans en Claudia Imhoff Uw dagvoorzitter is Hans Lamboo Claudia

Nadere informatie

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing

Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing LOCATIE Amrath Hotel Lapershoek, Hilversum TIJD van 9.30 uur tot 17.00 uur REGISTRATIE www.arrayevents.nl Nieuwe Technologie en Architecturen voor Business Intelligence en Datawarehousing met Rick van

Nadere informatie

ADF en APEX: een vergelijk

ADF en APEX: een vergelijk DBA en : een vergelijk Wanneer komen ze het beste tot hun recht? Oracle Application Express() is een technologie die al niet meer weg te denken is uit het Oracle-spectrum. wordt aangeboden als een product

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Oracle BPM 11g. State-of-the-art werken met processen

Oracle BPM 11g. State-of-the-art werken met processen 6 26-08-2010 14:51:46 Oracle BPM 11g State-of-the-art werken met processen In Optimize van juni 2007, heeft Harold Gerritsen de BPA Suite onder de loep genomen, Oracle s OEM versie van de ARIS Suite voor

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

VISIE. Verslag Jubileumcongres. OGh 15 jaar. www.oracle-usergroup.nl

VISIE. Verslag Jubileumcongres. OGh 15 jaar. www.oracle-usergroup.nl OGh VISIE Nieuwsblad van Oracle Gebruikersclub Holland december 2002 Jaargang 7 Nummer 2 7,50 Verslag Jubileumcongres OGh 15 jaar www.oracle-usergroup.nl 1 applicatieserver Content management Web services

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Software services worden gebruikt in Enterprise applications

Software services worden gebruikt in Enterprise applications Samenvatting Service Oriented Architecture Wat is architectuur? Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Oracle SOA Suite DEV. Het portfolio is compleet

Oracle SOA Suite DEV. Het portfolio is compleet Oracle SOA Suite Het portfolio is compleet Vorig jaar heeft Harold Gerritsen ons in zijn reeks artikelen over de BPEL Process Manager al uitgelegd dat Oracle eigenlijk een te rijke en daarmee te dure applicatieserver

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART www.weloveit.nl 2e jaargang nummer 6 2007 Oplage 15.000 Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART 6 11g ORACLE DATABASE zie pagina ## zie pagina 4 Dit is een voorproefje

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Business Process Analysis

Business Process Analysis Business Process Analysis Suite Uppercase modelleren en analyseren In eerdere bijdragen in Optimize heeft Harold Gerritsen ons kennis laten maken met BPEL Process Manager, de ESB en de overige onderdelen

Nadere informatie

+,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&(

+,'$!&%!&,#(#-%*,&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,&/&!&(*, &(!#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( +,'$!&%!&,#(#-%*,"&&(!#&.& *!&&,#(#-%*,"&/&!&(*," &(!"#$%&& '(%&)*%!&%! $&'&( * / * #01&$/*0 % 2 2 3 4 5 0 36/ 60/ 6 6 0 60

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie