Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank: Service Architectuur in de Praktijk"

Transcriptie

1 abobank: Service Architectuur in de Praktijk Bert Bastenhof, Pieter Fortuin Computable, 21 september 2006

2 Inleiding 1. abobank omgeving 2. Architectuur binnen de abobank 3. Waarom Service Architectuur? 4. Structuur en Afspraken 5. Trends en Aanbod vanuit de Markt 6. Ervaringen met de ealisatie 7. Lessons learned en ichting 8. Conclusies

3 1.1 Merken van de abobank

4 1.2 Introductie abobank w Aangesloten banken: w Kantoren Nederland: w w w w 1300 Geldautomaten: Kantoren Buitenland: Medewerkers: Credit rating: Triple A w Klanten: w Landen: 9 miljoen 37 w Marktaandeel sparen: 38% w Marktaandeel hypotheken: 25%

5 1.3. Technische indicatoren w 18 z/os lpars 27 Non-stop systems (HP) 400 unix systems/lpars 2300 Windows servers Veel MQ koppelingen (meer dan queues) Veel C:D koppelingen Veel applicaties (>500)

6 2.1 Belang van ICT en Architectuur w Informatie is essentieel voor Financiële Dienstverlening Ÿ circa 20% van operationele kosten betreft ICT Ÿ honderden toepassingen per merk Ÿ meer dat 4000 ICT medewerkers w Architectuur is noodzakelijk voor de abobank Groep w Architectuur baseren op Ÿ kennis van de business en van oplossingen

7 2.2 Architectuur abobank Interactie Fysieke Vestiging Klant bezoek Extranet Telefoon Internet Automaat Post ALEX DistributieAndere distributie- kanalen derden kanalen v.d. abo Groep Pakkettering Producten derden Beleggen wholesale Shared wholesale services Verzekeren Leasing Beleggen Leasen retail Finan cieren Product Sparen Multi-label Betaalinfrastructuur Organisatiefuncties per eenheid Organisatie DATA Besturing Financiële administratie en Consolidatie Aspecten Bedrijfsvoering (Personeel, inkoop, Juridisch, etc) Externe Interfaces.. abobank International Bedrijfszorg Interpolis Direct Pensioenen Distributie obeco Direct ABB Betalen Infrastructuur Multi-channel

8 3.1 Drivers voor Service Architectuur w Procesondersteuning Ÿ integratie verleggen van gebruiker naar systeem w Multichannel Ÿ klanten, medewerkers, leveranciers in één proces w Multilabel Ÿ meerdere afnemers voor productadministraties w Kanteling van product naar klant w Hergebruik/Integratie Ÿ verschillende platformen Ÿ verschillende talen Ÿ verschillende eenheden

9 3.2 Definitie Servicearchitectuur w De abobank Servicearchitectuur is een set van modellen en principes voor het realiseren van gedistribueerde functionaliteit. w Er wordt uitgegaan van een benadering waarbij deze functionaliteit wordt gerealiseerd door een samenwerking van onafhankelijke componenten die via berichtuitwisseling services aan elkaar leveren.

10 4.1 Scheiden van Functies Interactie Proces Integratie Communicatie infrastructuur Applicatie

11 4.2 Intra en Inter Domeinverkeer Domein b Interactie Proces Pakket Integratie Domein communicatie infrastructuur Adapter Domein a Applicatie Centrale communicatie infrastructuur Adapter Pakket Transport Service registratie Protocol Beveiliging ServicebeschrijvingBeheer Domein d Interactie Proces Integratie Adapter Communicatie infrastructuur Domein c Adapter Applicatie Adapter Pakket Adapter Domein communicatie infrastructuur Adapter Pakket Adapter Pakket Adapter Pakket

12 4.3 De gemaakte Afspraken w Communicatie op basis van MQ en Http w Berichtstructuur op basis van SOAP/XML w Gebruik van de SOAP-header Ÿ eigen header voor beheer en sturing (circa 10 elementen) Ÿ beveiliging (circa 5 elementen) Ÿ migratie naar marktstandaard header w Webservices Ÿ nog verder in te richten Ÿ meer aandacht bereiken voor beheer Ÿ meer aandacht bereiken voor semantiek

13 4.4 Integratieniveaus 5Optimaliserend (Feedback uit de operatie / BPM maximaal) CM levels 4 Proces (inclusief multichannel / BPM nog niet optimaal) 3 Operationele besturing (terugkoppeling resultaat) 2 Cockpit (link) 1 Huidig (losse toepassingen)

14 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

15 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

16 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

17 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

18 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

19 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

20 5.1 Trends in de Markt Van Built to last Waterval methoden Naar Built to change Incrementele bouw en invoering Applicatie silo s Georkestreerde oplossingen Tightly coupled Loosely coupled Object oriëntatie Bericht oriëntatie

21 5.2 Leveranciers met ecosystemen Verticals Specifiek - bijv. bancaire productsystemen Microsoft CM, EP Oracl e SAP Financiële administratie, H Office, mail, content Ontwikkelingomgeving Algemeen Middleware - applicatie server portal BPM, EAI messaging Microsoft IBM Oracl e SAP Open Sourc e Database Platform - operating system Beheeromgeving HP

22 5.3 Uitgangspunten ecosystemen w Een ecosysteem is het geheel dat geleverd wordt door multi-layer leverancier Ÿ dus niet elke leverancier van een pakket levert ecosysteem w Integratie binnen een ecosysteem is een leveranciers issue w Integratie tussen ecosystemen op basis van standaarden Ÿ webservices (SOAP, XML, WS-Security, WSDL) w Bepaalde leveranciers van ecosystemen werken samen Ÿ bijvoorbeeld in het definiëren van standaarden w Advies: beperk het aantal ecosystemen

23 5.4.1 ecosystemen en ESB Verticals Specifiek - bijv. bancaire productsystemen Microsoft CM, EP Oracl e SAP Financiële administratie, H Office, mail, content Ontwikkelingomgeving Algemeen Middleware - applicatie server portal BPM, EAI messaging Microsoft IBM Oracl esb e SAP Open Sourc e Database Platform - operating system Beheeromgeving HP

24 5.4.2 ecosystemen en ESB Verticals Specifiek - bijv. bancaire productsystemen Microsoft CM, EP Oracl e SAP Financiële administratie, H Office, mail, content Ontwikkelingomgeving Algemeen Oracl e SAP esb IBM esb Microsoft esb applicatie server portal BPM, EAI messaging esb - esb Middleware Open Sourc e Database Platform - operating system Beheeromgeving HP

25 5.4.3 ecosystemen en ESB Verticals Specifiek - bijv. bancaire productsystemen Microsoft CM, EP Oracl e SAP Financiële administratie, H Office, mail, content Ontwikkelingomgeving Algemeen IBM Oracl e SAP esb esb esb Microsoft esb applicatie server portal BPM, EAI messaging esb - esb Middleware Open Sourc e Database Platform - operating system Beheeromgeving HP

26 6.1 Voorbeelden abobank Voorbeel Jaartal d 1995 w Fiatteren Betalen Techniek Ervaringe n Propriety NonStop -obuust, maar 1999 Propriety http 1999 MQ 2000 MQ w Klantservices 2004 SOAP over MQ w Sparen 2004 w aboweb Beveiliging w BK-toets (wrapping) w GIM (Verzekeren) geen scheiding met kanaal -Problemen met hergebruik -obuust -Uitgebreid, intensief gebruik, Webservices granulariteit - semantiek All Finance - UL+ schermen (level 3)-obuust -Positieve pilot, integratie is issue

27 6.2 Ervaringen in de Praktijk w Servicearchitectuur gestart in 1999 Ÿ standaarden en voorschriften zijn gegroeid à verschillende implementaties (versies) in omloop w Invoering in het begin lokaal Ÿ niet overal direct of volledig overgenomen à zekere wildgroei (aantal queues), ontbreken van de bekendheid w Weerstand in het begin Ÿ propriety versus standaard à discussies over propriety oplossingen w Aandacht en besef voor het beheer is gegroeid Ÿ aandacht voor ketenmanagement

28 6.2 Knelpunten w Ontbreken van eigenaar w Verantwoordelijkheden niet toegewezen w Ontbreken van Compliance w Geen centrale service repository Soms lokaal aanwezig w Te snelle invoering van technische componenten w Toegankelijkheid richtlijnen w Gebruik MQ

29 6.3. Invoering nieuwe technologie Stap 2: Begeleiden Eerste toepassing vernieuwing Showcase 1 Showcase 2 Showcase 3 Ondersteuning showcases Stap 3 Invoering in Organisatie BEHEE Stap 1: Onderzoek POC s; Vaststellen consequenties Project matig QA Kennis man.

30 7.1 Lessons Learned w Standaards Ÿ welke standaarden zijn rijp? Ÿ het lijkt mooier dan het is w Bouwen: wat is een goede service? Ÿ bij ontwerp uitgaan van processen Ÿ opstellen handvatten/ best practices Ÿ aandacht voor kosten/performance/beheer w Testen Ÿ gevaar voor lange testtrajecten Ÿ ketentesten t.o.v. point-to-point testen w Beheren Ÿ veel partijen, versies (nieuw naast oud), explosie van queues

31 7.2 ichting w Volgen van standaards w Beperken van het aantal ecosystemen w Afspraken over semantiek Ÿ branchestandaard per domein Ÿ abo eferentietaal bij interdomeinverkeer (gebaseerd op standaard) w Centrale repository Ÿ gedistribueerd gebruik (op basis van WSDL) w Beperken aantal toegangspoorten per domein Ÿ terugdringen aantal queues (vergroten beheersbaarheid) w Ontsluiten legacy systemen op basis van SOAP w Invoeren ketenmanagement; beveiligen op berichtniveau w Aandacht voor Businessrules engines

32 7.3. SOA governance w Het proces dat er voor zorgt dat de juiste dingen op de juiste wijze door de juiste personen worden uitgevoerd. Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ best practices architectuur principes regelgeving vertrouwen w Drie stappen Ÿ Definieer SOA policies Ÿ icht een SOA infrastructuur in die het afdwingen van deze policies ondersteunt; Ÿ egel een aantal processen en procedures in voor het toezien op het nakomen van deze policies (compliance)

33 7.4 SOA Governance Bron: Systinet

34 8. Conclusies w Service Architectuur is meer dan techniek w Geef aandacht aan SOA governance w Service Architectuur biedt een technische ontkoppeling w Service Architectuur nodig om de complexiteit te beheersen w Aansluiten bij marktstandaarden en bij ecosystemen w Service Architectuur vergt lange adem w Invoering vereist een centrale sturing w Extra aandacht voor Beveiliging en voor Beheer is nodig

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT

Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Enterprise Architectuur de link tussen Business & ICT Oriented Architecture (SOA) Nieuwe hype? Of. Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President & Founder, Institute

Nadere informatie

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail Curriculum Vitae Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Telefoon Werkervaring vanaf Talen Opleiding Mark Hooijkaas Mark 26 november 1967 Assen it@hooijkaas.net 06-43795645 1991 Nederlands,

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Service Oriented Architectuur van Dragon1 werkt bij MEAVITA

Service Oriented Architectuur van Dragon1 werkt bij MEAVITA Service Oriented Architectuur van Dragon1 werkt bij MEAVITA Mark Paauwe, 19 oktober 2005 Samenvatting Meavita is de zorgaanbieder voor Thuiszorg, Woonzorg en Jeugdzorg in Den Haag. Meavita gebruikt sinds

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Student: Wolfgang Al Student nr: 9801448 Opleiding: Informatica Datum:

Nadere informatie

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur Met de komst van Internet en applicatieservers ontstaat nieuwe aandacht voor gedistribueerde systemen. Het distribueren van systemen heeft veel voordelen, maar is ook complexiteitsverhogend. Hoe kunnen

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor de nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving van de Universiteit Twente

Service Oriented Architecture voor de nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving van de Universiteit Twente Betreft Van Voor Service Oriented Architecture voor de UT, een verkenning t.b.v. de definitiefase van het CBUS project. Eelco Laagland MT ITBE en projectleden Datum 27 juli 2006 Service Oriented Architecture

Nadere informatie

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd Applicatie Integratie Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd De afgelopen jaren is de belangstelling voor applicatie integratie, terecht, sterk toegenomen. De behoefte om nieuwe, meer

Nadere informatie

5 SMM-SOA: een onafhankelijk groeifasemodel voor de adoptie van een service - georiënteerde architectuur

5 SMM-SOA: een onafhankelijk groeifasemodel voor de adoptie van een service - georiënteerde architectuur 5 SMM-SOA: een onafhankelijk groeifasemodel voor de adoptie van een service - georiënteerde architectuur Maarten Veger Het ideale beeld van een SOA klinkt erg veelbelovend maar in de praktijk staat SOA

Nadere informatie

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans Introductie van een servicelaag Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans Abstract Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal

Nadere informatie

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V.

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Evolutie Rabobank Architecturen Op weg naar Model Driven Design Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Overzicht De Rabobank Architecturen: Office Paradigma Procesarchitectuur

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: Technische analyse

Quickscan SharePoint: Technische analyse Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Deelrapport B Quickscan SharePoint Dennis Vierkant en Eelco Laagland ICT Servicecentrum Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning

Nadere informatie

Randstad's modernization of organization, architecture and applications powered by Fusion Middleware

Randstad's modernization of organization, architecture and applications powered by Fusion Middleware Randstad's modernization of organization, architecture and applications powered by Fusion Middleware Het verhaal van de modernisering van Randstad is een verhaal met vele facetten. En een verhaal dat een

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Soa en de kwaliteit van services

Soa en de kwaliteit van services architectuur Eisen en richtlijnen aan services Soa en de kwaliteit van services Veel organisaties hebben een omvangrijke verzameling applicaties gecreëerd die overlappen en vaak op allerlei manieren aan

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie