Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg"

Transcriptie

1 Invoering van service oriented architecture voor landelijke informatievoorziening in de zorg Nictiz, Nationaal ICT instituut in de zorg Albert Vlug, manager van de architectuur Computable, maart 2008

2 Presentatie in 3 thema s Een interpretatie van SOA (theorie) 1. Wat is architectuur? 2. Wat zijn services? Een landelijk EP (voorbeeld) 3. de architectuur van een landelijk EP 4. de services van een landelijk EP Invoering van een landelijke SOA infrastructuur (praktijk) 5. bestaande applicaties aan snelle servicebus 6. organisatie kennisdeling met leveranciers slide 2/30

3 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Rode draad van droom naar daad slide 3/30

4 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Rode draad van droom naar daad (na)bouwen vereist geen architectuur; innovatie wel consistentie bij verwerkelijking: visie realisatie toepassing leidraad bij detaillering: droom architectuur ontwerp invoering beheer slide 4/30

5 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Stelt perk en paal op een bepaalde schaal wijk straat gebouw slide 5/30

6 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Stelt perk en paal op een bepaalde schaal een plaatselijke onderneming (local enterprise) onderneming met diverse vestigingen (intra-enterprise en inter-enterprise) samenwerking van verschillende ondernemingen (cross-enterprise) slide 6/30

7 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Hulpmiddel om op diverse invalshoeken tegelijk succes te boeken e opdrachtgever e constructeur e bewoners slide 7/30

8 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? Hulpmiddel om op diverse invalshoeken tegelijk succes te boeken Bedrijfsproces: de droom met WAT (bedrijfsarchitectuur) Informatievoorziening: van WAT naar HOE (informatie-architectuur) Technische specificaties en programma van eisen: het HOE in detail (technische architectuur) slide 8/30

9 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? droomtijd Visie Architectuur Bedrijfsarchitectuur Ontwerp Informatiesysteem architectuur Technologie architectuur Invoering Beheer slide 9/30

10 Service oriented architecture 1. wat is architectuur? (samenvattend) Rode draad van droom naar daad Stelt perk en paal op een bepaalde schaal Hulpmiddel om tegelijk succes te boeken op diverse invalshoeken slide 10/30

11 Service oriented architecture 2. wat zijn services? iensten in opdracht van iemand ten behoeve van een doel/proces op basis van gegevens Op één of meerdere nivo s: voor eindgebruikers: organisatieoverstijgend of binnen een organisatie voor systemen: compositie van applicaties of middleware voor interoperabiliteit slide 11/30

12 Service oriented architecture 2. wat zijn services? Bedrijfsproces Planning - systeem Patiënt volgsysteem start eind Gebruikers Interface Bedrijfs Logica Gegevens Infrastructuur Registratiesysteem Bloedmonsters Vaccinatie OK Planning Medicatie Facturering Voorbeeld binnen een ziekenhuis, tussen afdelingen slide 12/30

13 Service oriented architecture 2. wat zijn services? Webportaal: integratie op eindgebruikers nivo Registratiesysteem Bloedmonsters Vaccinatie OK Planning Medicatie Facturering slide 13/30

14 Service oriented architecture 2. wat zijn services? Webservices: SOA met interoperabiliteit op systeem nivo Registratiesysteem Bloedmonsters Z OK Planning Medicatie Facturering slide 14/30

15 Service oriented architecture 2. wat zijn services? Business Component Business Component Business Component Enterprise Service Bus (Shared Messaging) Business Component Business Component Business Component slide 15/30

16 Een landelijk EP 3. architectuur: de droom 1. Voorkomen van onnodige verdubbeling van bv. lab-aanvragen door het koppelen van bronsystemen. 2. Terugbrengen van vermijdbare fouten door informatie beschikbaar te stellen op elk moment en op elke plaats. 3. elen van relevante informatie met een adequaat niveau van betrouwbaarheid en veiligheid. 4. Sluiten van de vertrouwenscirkel door patiënten inzage te geven in wat er over hen wordt uitgewisseld. slide 16/30

17 Een landelijk EP 3. architectuur: het wat 1. ossiervoerende zorgaanbieder is verantwoordelijk: bestaande lokale EPs blijven gegevensbron. Het landelijk EP verzamelt gegevens van een patiënt. 2. Innovatie in het zorgproces door de informatievoorziening te continueren: nieuwe services beschikbaar maken voor zorgverleners op de plek en het moment van de behandeling. 3. Landelijk EP is een programma met toepassingen. Per zorgtoepassing wordt het proces en de relevante gegevensset bepaald en uitsluitend beschikbaar gesteld aan zorgverleners die daartoe bevoegd zijn. 4. Nieuwe services worden beschikbaar gesteld aan de patiënt om de uitwisseling van medische gegevens te controleren en in te zien. slide 17/30

18 Een landelijk EP 3. architectuur: het ontwerp 1. Zorgverleners verlenen individueel of gezamenlijk zorg. (persoon-dimensie) 2. Gezamenlijk zorg verlenen kan binnen een zorginstelling, maar ook tussen zorgverleners van verschillende instellingen. (organisatie-dimensie) 3. Automatisering in de zorg richt zich op zorgverleners in een kleine instelling en afdelingen in grote instellingen (systeem-dimensie) 4. Elektronische communicatie in de zorg is automatisering van papieren post. Automatisering van samenwerkende zorgverleners ontbreekt. (probleem-domein) 5. Ketenzorg was er al, automatisering van ketenzorg is er niet. (de uitdaging) slide 18/30

19 Een landelijk EP 3. architectuur: aorta Z Z EP toegang Specialist Spec. 1 X H Huisarts Paramedici Z Z Zkh Ziekenhuis Patiënt Toezichthouder Nieuwe diensten Apoth. Apotheek Huisarts Huisarts H H A A Koppelvlakken slide 19/30

20 Een landelijk EP 4. de services I. Een beveiligd netwerk met infrastructurele services: 1. Identificatie patiënt op basis van BSN 2. Authenticatie en autorisatie van zorgverleners 3. Nationale verwijsindex om data te verzamelen 4. Borgen van onweerlegbaarheid door logging 5. iensten voor controle en inzage door patiënt II. Informatievoorziening: landelijke zorgservices 1. Huisartswaarneemgegevens 2. Medicatiegegevens 3. iabetes ketenzorg 4. Spoed-eisende hulp slide 20/30

21 Een landelijk EP 4. de services Centrale Registers LSP Locale Zorg Informatie Systemen voorbeeld binnen Nederland tussen zorginstellingen slide 21/30

22 Een landelijk EP 4. de services Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is door CSC gebouwd als servicebus Communicatie Samenwerking tussen zorgaanbieders wordt adequaat ondersteund door real-time onder water diensten te betrekken van zorgsystemen van andere instellingen. Web Services Zorgsystemen vragen andermans diensten aan door webservices bij het LSP te adresseren conform WSL. SOAP Protocol om op XML gebaseerde messages over een computer netwerk uit te wisselen (hoofdzakelijk RPC gebaseerd). e messages worden getransporteerd met gebruikmaking van HTTPs en volgen de XML standaard in combinatie met andere Web standaards. [efinitie W3C]. slide 22/30

23 Een landelijk EP 4. de services Legacy Applicatie Legacy Applicatie Internet- Intranet Portal = adapter Business Component Business Component Integration Broker Business Component Business Component Business Component Het LSP als service bus (met dank aan CSC) slide 23/30

24 Een landelijk EP 4. de services UZI Register CRL Infrastructureel: beveiliging met smartcard conform PKIoverheid CRL LSP GBZ UZI pas slide 24/30

25 Een landelijk EP 4. de services Huisarts schrijft recept voor: Interacties? Huisarts Pas op! interactie met 1 pil 6 pillen.. Verzamel medicatie Centrale Registers LSP Apotheek Informatie Systemen Zorginhoudelijk: opvragen actuele medicatiehistorie slide 25/30

26 Invoering landelijke SOA 5. de legacy Bestaande zorgsystemen worden voorzien van een koppeling op de service bus Als dienstverlener ( gegevensbron ) Als dienstafnemer ( behandelaar ) Interoperabiliteit via service bus vereist snelle real-time communicatie Bronsystemen moeten bewerkingen op lokale EPs (uit heel Nederland) binnen 2 seconden opleveren. slide 26/30

27 Invoering landelijke SOA 5. kennisdeling leveranciers e technische en medische standaarden zijn open, dat wil zeggen zorgaanbieders en leveranciers kunnen hun kennis en ervaring inbrengen Klankbord infrastructurele services Klankbord per zorgservice Zorgaanbieders willen proven technology en leveranciers moeten dus voorinvesteren. slide 27/30

28 Invoering landelijke SOA 5. kennisdeling leveranciers Kennis van zorgproces en zorgapplicaties is bij leveranciers van zorgsystemen aanwezig; Kennis van nieuwe technologieën om een met smartcard beveiligde servicebus aan te spreken is geen core-business. agcursussen over cryptografische technieken Leveranciers2daagse 2x per jaar Technisch Platfor Aorta (twee-maandelijks) slide 28/30

29 Invoering landelijke SOA: ZV s Portal LSP ZSP Wet, Regelgeving & Verplichting Controle & Toezicht UZI UZOVI SBV-Z Landelijk Schakelpunt Verwijs Autorisatie Logging index Authenticatie & Identificatie Zorg Service Providers PUBLIEK BSN BVBSN PRIVAAT operationeel 7 netwerkproviders GBZ Systeem Persoon 21 zorgaanbieders 14 X leveranciers... Z H A slide 29/30

30 Van droom naar daad Nictiz heeft de weg afgelegd samen met leveranciers en gebruikers Zorginnovatie met state-of-the-art technology bovenop bestaande informatiesystemen Architectuur benadering als rode draad; services als bouwstenen Patiënten die optimaal behandeld worden door zorgaanbieders omdat er inzage is in actuele en complete medische gegevens slide 30/30

31 Meer informatie... Plannen, activiteiten, actualiteit Project-info NICTIZ Standaarden Rapporten slide 31/30

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG CASUS: HET LANDELIJKE ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) door Jacob Moehn, jacob.moehn@logicacmg.com Dit artikel zal enkele beveiligingsaspecten bij elektronische

Nadere informatie

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG

HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG HANDBOEK ICT-LEVERANCIERS IN DE ZORG - Versie 4.1 - postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37; e-mail: info@nictiz.nl

Nadere informatie

Beheerrollen en configuratie-informatie

Beheerrollen en configuratie-informatie Beheerrollen en configuratie-informatie Datum: 15 oktober 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en scope... 5 1.2 Doelgroep voor dit document... 5 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie EPD SPECIAL Strategische overwegingen bij de selectie en realisatie van een EPD Verpleegkundige competentie ontwikkeling met betrekking tot het EPD 132 jaargang 34 juni

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid.

Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid. Zelfevaluatie Zelf beoordelen van uw initiatief of projectvoorstel op het voldoen aan A-IBV uitgangspunten Deze handreiking is één van de resultaten van het project Architectuur Informatie Basisvoorziening

Nadere informatie

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis:

ZONDER ICT GEEN ZORG. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen. Paul Burger, BovenIJ Ziekenhuis: 01 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ, MAART 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de boot niet missen Sleutelnet: regionale uitwisseling in de praktijk Over vijf jaar geen papieren dossiers meer Paul Burger,

Nadere informatie

Architectuur Centrale infrastructuur

Architectuur Centrale infrastructuur Architectuur Centrale infrastructuur Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 20 december 2008 Management samenvatting Het project Parelsnoer beoogt binnen de academische centra een infrastructuur te realiseren

Nadere informatie

VERSIE WIE DATUM WAT

VERSIE WIE DATUM WAT Jaarverslag 2012 VERSIE WIE DATUM WAT 0.1 HtV 21/2 2011-versie omwerken 0.2 FB 25/2 2.1 en lay-out 0.3 HB 27/2 Invullen 2.3 ICT-diensten 0.4 HtV 18/3 Alle voortgangsrapportages erin geplakt voor onderdelen

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg

Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Verbeterde informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg Applicatie integratie en data uitwisseling met behulp van zorgportals 1 P a g i n a Doctoraal scriptie Onderzoeker: Yannick Smits yannick@goyaweb.nl

Nadere informatie

Software voor geïntegreerde gezondheidszorg

Software voor geïntegreerde gezondheidszorg Software voor geïntegreerde gezondheidszorg Een snel integratie- en ontwikkelplatform voor groeiende zorginstellingen De visie van geïntegreerde gezondheidszorg waarmaken Toonaangevende zorginstellingen

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014

Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Vragen en uitleg bij implementatie van een XDS infrastructuur April 2014 Voor wie is dit document bedoeld? XDS is een op standaarden gebaseerd profiel dat beheerd wordt door de internationale organisatie

Nadere informatie

Versienummer: 1.1 (final) Datum: 29 juli 2009. ing. Kevin M. J. Kluijtmans Studentnummer: s0717703 Afstudeernummer: 95 IK

Versienummer: 1.1 (final) Datum: 29 juli 2009. ing. Kevin M. J. Kluijtmans Studentnummer: s0717703 Afstudeernummer: 95 IK Uw dossiers, het ziekenhuis en het EPD: Vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van in het ziekenhuis, in het kader van de invoering van het nationale EPD. Document: masterscriptie Versienummer: 1.1 (final)

Nadere informatie

Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg

Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg Basiseisen platforms voor ondersteunde zelfzorg Werkgroep Tooling Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Vincent van Pelt Lynn Rulkens Jacqueline Batenburg Pieter Jeekel Tjeerd van Althuis Marcel Heldoorn Hugo

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor de nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving van de Universiteit Twente

Service Oriented Architecture voor de nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving van de Universiteit Twente Betreft Van Voor Service Oriented Architecture voor de UT, een verkenning t.b.v. de definitiefase van het CBUS project. Eelco Laagland MT ITBE en projectleden Datum 27 juli 2006 Service Oriented Architecture

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II)

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II) Architectuuroverzicht Plaats Apeldoorn Versie 1.0 Datum 15 oktober 2006 Auteurs Sander Rodenhuis en Jan Willem van Veen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Over de gemeente Deventer...4 3 De nieuwe midoffice

Nadere informatie