Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk"

Transcriptie

1 Verslag inspiratiedag lokaal cultuureducatiebeleid D2 Cultuureducatie: wat mag dat kosten? Hoe wordt er op lokaal niveau omgegaan met budgetten voor cultuureducatie? Staan deze onder druk in tijden van crisis? Als men keuzes moet maken, focust men dan op deelaspecten van cultuureducatie? Of plooien organisaties en besturen zich terug op hun kernwerking, waar cultuureducatie niet altijd toe behoort? Hoe kan de kwaliteit en diversiteit inzake cultuureducatie in tijden van budgettaire krapte toch gewaarborgd worden? Schuif mee aan tafel en debatteer met enkele ervaringsdeskundigen over de middelenkwestie. Panelleden: Tijs Vastesaeger (kabinetschef van de schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stad Gent), Wilfried Ramaekers (cultuurfunctionaris Herk de Stad), Yves Rosseel (directeur ARhus), Karen Maes (coördinator Fonds voor Vrijetijdsparticipatie), Annick Schramme (coördinator master Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen) Moderator: Dirk Verbist (directeur FOV) 1 Inleiding op het debat en voorstelling van de sprekers Annick Schramme: hoogleraar en coördinator van de master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en aan de Antwerp Management School. Zij vervult ook bestuursfuncties binnen de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Yves Roseel: algemeen directeur van vzw het portaal (Roeselare). Karen Maes: coordinator Fonds Vrijetijdsparticipatie Dirk Verbist (moderator): directeur bij FOV + lid van SARC sociaal cultureel werk Wilfried Ramaekers: afdelingshoofd Vrije Tijd in cc Herk de Stad Wies Callens: verantwoordelijk voor beleid en zakelijke leiding Aifoon. 2 Vragen en discussiepunten 2.1 Het decreet lokaal cultuurbeleid wil een hefboom zijn voor meer cultuureducatie. Maar de hefboom kraakt onder het gewicht van de besparingen Wilfried Ramaekers Context: Herk de stad ligt in platteland => context is zeer bepalend Afdelingshoofd vrije tijd: decreet cultuureducatie biedt kansen. Er is nog steeds geen politiek beleidsakkoord in de gemeente. Er is wel een nota, maar die hebben de medewerkers nog niet gezien. Er is ook geen aanspreekpunt. Als gevolg hiervan is er een tekortschieten in informatie geven aan beleidsmakers.

2 2.1.2 Karen Maes Voornamelijk vanuit kansengroepen In cultuurbeleid aandacht voor kansengroepen, maar nog stap verder. Gemeenten + organisaties moeten uitgedaagd worden door voorbeelden uit de praktijk. In het werkveld weten veel organisaties niet hoe ze moeten beginnen Yves Roseel Spreekt vanuit gevoel Cultuureducatie + 18 biedt opportuniteit Veel klantengegevens waar niets mee gedaan wordt. Leerplicht stopt op 18 jaar en daarna wordt opnieuw doelgroepen in kaart gebracht. Maar eigenlijk zijn zij al bekend. Gevens zijn al aanwezig (maar owv privacy redenen kunnen we de info niet verkrijgen). CRM systeem kan misschien de oplossing zijn. Het biedt mogelijkheid om levenslange trajecten in kaart te brengen Wies Callens Cultuureducatie (wat valt er allemaal onder?) is een heel breed begrip. Dat kan kansen bieden, maar ook bedreigingen. Kans: er valt heel veel onder (DKO, volkshogescholen, ) => veel spelers die divers zijn. Het is een kans om alle dingen samen te brengen en op lokaal niveau samen te brengen. Het hele spectrum tonen is ook belangrijk, niet de kleine organisaties apart en versnippering tonen. 2.2 Cultuureducatie krijgt op haar eentje nooit haar zaak verdedigd bij de schepenen (van welzijn, economie, ) Moeten de cultuureducatiespelers synergieën opzoeken? Wat zijn spitsvondige synergieën? Wie zijn medestanders in die strijd (al dan niet zichtbaar)? Wie zijn concurrenten? Yves Rosseel Democratie krijgt de politici die het verdient. Cultuurmensen moeten zeer mondig zijn. Opdracht: lokale en bovenlokale politici opleiden. Hen overtuigen van belang van cultuureducatie. Intersectoraal gaan denken is cruciaal. Maar politici denken nog steeds in hokjes van cultuur. Actoren uitnodigen bij andere sectoren (bv economie, welzijn, ). De sectoren in contact brengen met andere netwerken, bv culturele sectoren in contact brengen met niet culturele sectoren. Partners moeten ruimer gezocht worden Annick Schramme In kaart brengen: cijfers (zoveel procent van totale budget wordt gegeven aan lokaal cultuurbeleid). Dit is nu nog niet gedaan. Cultuur in verbinding: verbinding tussen beleidsdomeinen. Hoe kan je dat verdedigen binnen lokaal cultuur? Cultuur moet onderwijs overtuigen en dat is moeilijk, maar kan niet onoverkomelijk zijn Wies Callens Voorbeeld: danseducatie valt in veel gemeenten niet onder cultuur, maar onder sport. Nodig je collega uit om mee samen te gaan vechten voor budget. Zwakte: dansschool krijgt budget, maar er vallen andere projecten uit de boot. Verbindingen moeten aangetoond worden en good practices moeten als voorbeeld dienen.

3 2.2.4 Wilfried Ramaekers Concurrenten in Herk de stad: secretaris. Er zijn kansen, maar de secretaris wil bij kerntaken blijven en stelt zich niet open voor kansen. Integendeel, hij ziet vernieuwingen en verbindingen als een bedreiging. Belangrijk: voed uw schepenen op! Hoe het belang van cultuureducatie in de verf te zetten? Annick Schramme Begrip vrije tijd moet weg, cultuur is beter. Cultuureducatie heeft als nadeel dat het effect niet gemeten kan worden. Maar meten is zeer belangrijk voor politieke legitimatie. In nadeel kan een voordeel zitten: blijven benadrukken van belang van culturele competentie. Het gaat over waarde van cultuur in de brede zin. Zwakte: cultuur definieert zelf cultuureducatie, maar eigenlijk zouden andere sectoren cultuureducatie ook moeten definiëren Karen Maes Waarde van cultuureducatie in de verf zetten vanuit andere sectoren. Dit is al aanwezig (bv: OCMW, verenigingen waar armen het woord nemen), maar vaak vanuit beschermde context (binnen organisatie). Er is meer uitwisseling tussen cultuur en welzijn nodig Annick Schramme Participatie verhogen is van jongs af aan beginnen. Dus voornamelijk binnen schoolse context Yves Rosseel Voorstander van meten. Ook binnen culturele sector. Te weinig doelstellingen en instrumenten op voorhand vast gesteld. Gevaar van meten: wat meet je? Karen Maes Vooral kwalitatief meten. De overheid overtuigen: ook al zijn de projecten/resulaten klein, de duurzame samenwerking is belangrijk en van hoge kwaliteit. Het gaat wel op termijn meer effect hebben. Op de tafel durven kloppen en voor 100% achter jouw project staan. 2.3 Never waste a good crisis. Dankzij de besparingen kunnen we eindelijk creatief en vooral innovatief zijn Zoeken naar innovatieve methoden. Een project opzetten met weinig geld, is perfect mogelijk. Maar nadien mag het beleid niet denken dat de culturele sector geen geld meer nodig heeft. Nog steeds sterke argumenten hebben om voldoende budget te verkrijgen voor de culturele werking Wies Callens Ondersteuning is niet alleen financieel. Ook technici, uitleendienst, mag niet uit het oog verloren worden, want is belangrijke investering Karen Maes Veel projectmiddelen aanwezig => zeker gebruiken, maar ook structurele middelen niet uit het oog verliezen.

4 Zwakte: na projecten voldoende expertise om met weinig middelen het project verder te zetten. Maar probleem: niet elk jaar hetzelfde project opzetten. Gevolg: verdwijnen van expertise en goesting om projecten op te zetten. 4.1 Schoonouder (m/v), laat ons nooit alleen! Het planlastverminderingsdecreet dreigt de afstand tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid te vergroten. De interne staatshervorming heeft de cultuurbudgetten van de provincies beperkt. Zien we hier ook rond cultuureducatie een terugtrekkende bovenlokale overheid? Is dit bedreigend voor de budgettaire discussies ter plaatse of speelt dit niet zo'n grote rol. Moeten of kunnen zij hier een rol in blijven spelen? Zo ja, welke? Karen Maes Autonomie bij bovenlokale besturen leggen. Vlaamse overheid: kansengroepen niet uit het oog verliezen. Steunpunten kunnen rol spelen in het naar boven halen in alles wat in de buik zit van vele mensen. Vlaamse overheid voldoende ondersteuning geeft, maar op tijd los laat. 3 Conclusies Op lokaal niveau moet er transparantie komen over het beleid op lokaal niveau. Cultuureducatie is een breed begrip. De kans op lokaal niveau is de versnippering tegen gaan en kleine spelers samenbrengen. Cultuureducatie is niet enkel belangrijk binnen de culturele sector. Intersectoraal werken is cruciaal. De verschillende sectoren moeten één front vormen en strijden naar hetzelfde doel. Zij mogen elkaar niet als concurrenten zien. Het effect van cultuureducatie is moeilijk te meten. Daarom moeten er manieren gevonden worden om dit effect op een kwalitatieve manier te meten. Het effect mag niet enkel vanuit de culturele sector in de verf gezet worden, maar kan ook vanuit andere sectoren. De schepenen overtuigen aan de hand van good practices. Projecten kunnen opzetten met een klein budget, maar argumenten hebben om wel geld te krijgen vanuit het beleid. Naast geld niet de andere ondersteuningsmiddelen uit het oog verliezen (infrastructuur, uitleen, ). Ook deze zijn belangrijk. 4 Varia Aanvullingen vanuit het publiek: Argument cultuureducatie verantwoorden: rolmodellen creeëren. Niet vies zijn van mediastratgieën gebruiken. Voorsprong als je je laat inspireren door collega s vanuit andere sectoren. Kijken naar bv doelstellingen binnen een andere sector en die omzetten naar eigen sector. Cultuureducatie is een middel tot een doel die veel partners samen willen bereiken. Vanuit cultuur naar ander partners stappen. Cultuur als middel zien, maar zeker ook als doel. Naar collega s gaan en zeggen: wij hebben hetzelfde doel. Weinig middelen, dus niet alleen de culturele sector kan alles dragen. Gemeenschappelijke doelstellingen binnen cultuureducatie zijn ontontbeerlijk.

5 Cultuureducatie als middel met weinig budget => manier op schepenen te overtuigen (lukt meestal wel op te overtuigen) Jeugd en muziek Vlaanderen: schooldirecteuren samen gebracht en meeting voor de schepen georganiseerd. Zeer beperkte subsidiëring: is mogelijkheid geven om deel te nemen aan projecten. Gevolg: interessante projecten in verschillende scholen. Niet enkel schepenen van cultuur overtuigen, want hij is niet alleen binnen het schepencollege

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed?

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? PETER RAEYMAECKERS EN KAREN VAN RIEL Mensen in armoede hebben nood aan generalistische hulpverleningsorganisaties waar ze met al hun vragen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie