Stichting Participantenbelangen QI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Participantenbelangen QI"

Transcriptie

1 Stichting Participantenbelangen QI 21 November 2013 B E L A N G R I J K dien uw vordering in bij de trustee!! Geachte Participant, Op onze website kunt u het formulier downloaden, waarmee U uw vordering kunt indienen in het faillissement van alle polissen. Bij deze brief treft U een toelichting aan voor de invulling van het formulier. Het betreft hetzelfde formulier, dat SPQI aan U heeft gestuurd in november Het formulier was toen nodig voor een stemvolmacht. Ook indien U toen het formulier heeft ingevuld, dient U dit nu opnieuw te doen volgens deze nieuwe instructie. SPQI heeft de belamgrijke punten van de toelichting afgestemd met Mevr. Menotte. Voor leden van de maatschap zegt MQIC, dat zij uw claim zal registreren. De trustee wil naar SPQI toe niet bevestigen, dat ze accepteert dat MQIC claimt voor haar partners. Wij gaan er van uit, dat MQIC hier snel duidelijkheid over geeft. Voor niet-leden van MQIC betekent dit, dat U alleen aanspraak kan maken op toekomstige opbrengsten van de polissen en door de trustee te ontvangen claims, indien U het formulier Proof of Claim tijdig en correct aan de trustee toezendt. De uiterste datum waarop de claim moet zijn ingediend is 30 januari U kunt alle informatie van de trustee ook zelf vinden op haar website. Zij zal deze regelmatig bijwerken. Wij raden U aan, zo snel mogelijk het formulier in te vullen en in te zenden. U dient de claim per post (aanbeveling; doe het aangetekend) te sturen naar het volgende adres: U. S. Bankruptcy Court Attn.: Clerk of Court Flagler Waterview Building 1515 North Flagler Drive, 8 th Floor West Palm Beach, FL United States of America Indienen van de claim per is helaas niet mogelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het formulier correct wordt ingevuld. Wij verzoeken U een kopie van het ingevulde formulier Proof of claim inclusief alle bijlage te en naar of per post naar één van de onderstaande postbussen. Wij kunnen de informatie gebruiken als basis voor de schadeclaim in Nederland. Eventuele vragen kunt u stellen via onze website. Indien U geen formulier inzendt, zult U in de toekomst geen uitkeringen van de trustee ontvangen. Met vriendelijke groeten, Stichting Participantenbelangen QI

2 Namens het bestuur; Eelco Homan Voorzitter In Nederland In België Stichting PQI Stichting PQI Postbus 4030 Postbus RA LEIDEN 2650 EDEGEM

3 Toelichting op de invulling van het formulier Proof of Claim De invulling van dit formulier luistert zeer nauwkeurig. Aan onjuist ingevulde formulieren kunnengeen rechten worden ontleend. De Amerikaanse autoriteiten zijn daarin zeer strikt. Indien U via een onderneming heeft deelgenomen, dient u de naam daarvan te vermelden. Indien U tevens privé een deelname heeft, dient hiervoor een afzonderlijk formulier te worden ingevuld. Indien u meerdere deelnames heeft op het bedrijf of privé, kunnen deze op één formulier op de bedrijfsnaam en één formulier op privé worden aangemeld. Name of Debtor en Case Number De Name of Debtor is voor alle polissen CLSF III/IV, Inc. Het Case Number is EPK. Dat de Debtor voor alle fondsen gelijk is, komt door het goedkeuren van de collectivisering van alle fondsen (substansive consolidation). Name of Creditor Hier moet de naam worden vermeld van de formele participant. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Indien u met een entiteit (vennootschap) heeft deelgenomen, dient U deze te vermelden. Stuur een uittreksel van het handelsregister mee. Name and address where notices should be sent Uw postadres, telefoonnummer en adres. Check this box if this claim amends a previously filed claim Kruis het vakje aan, indien u een eerder ingediende claim corrigeert met dit formulier. Het eventueel in november 2012 ingevulde formulier voor het stemmen telt niet mee. Dus alleen aankruisen indien u een op basis van deze mailing ingezonden formulier achteraf nog wilt corrigeren. Name and address where payment should be sent (if different from above) Vermeld hier het adres waarheen moet worden uitbetaald, indien de uitbetalingen naar een ander adres moeten dan boven vermeld. Check this box if you are aware that anyone else had filed a proof of claim relating to this claim. Attach copy of statement giving particulars. U weet dat wellicht ook een ander dezelfde fractie van een polis claimt. Bijvoorbeeld bij een scheiding door uw ex. U moet een dergelijke situatie toelichten. 1. Amount of Claim as of Date Case Filed Hier dient u het totaalbedrag in US$ in te vullen, dat u netto heeft geïnvesteerd in de polissen. Dit is het totaal van het initiële deelnamebedrag, daarna betaalde jaar- en kwartaalpremies, de herverzekeringspremie (alleen indien deze niet is inbegrepen in het initiële deelnamebedrag) en verminderd met de ontvangen rente en uitkeringen op polissen. Het totaalbedrag dient in een bijlage te worden gespecificeerd. Voor elk bedrag dient u een kopie bij te sluiten van de betaling. Bedragen in euro s dienen naar US-dollars te worden omgerekend tegen de koers van het moment van de betaling. Voor BGI-polissen mag u de ontvangen rente per polis in één bedrag opgeven onder vermelding van het aantal maanden dat u rente heeft ontvangen.

4 Voor de bijlage heeft SPQI een formulier gemaakt (zie volgende bladzijden). Het verdient aanbeveling dit formulier te gebruiken. U dient de informatie per fonds te verstrekken en een subtotaal per fonds te vermelden. Na het subtotaal van het laatste fonds dient U het generaal totaal te vermelden, zowel op de bijlage Exibit Amount of Investments als op de Exhibit Money received back. Het saldo van het generaal totaal van de betaalde en ontvangen bedragen vult u in op de Proof of Claim bij vraag 1. Alle omschrijvingen op de bijlage dient u in het Engels te doen. Hieronder treft u een aantal vertalingen aan: Nederlands Geïnvesteerd bedrag Premies Herverzekeringspremie Ontvangen rente Ontvangen polisuitkering Totaal per fonds Generaal totaal (totaal claim) Engels Invested Premiums Reinsurance premium Received interest Received maturaty Total amount fund Total amount of claim Uw totale claim betreft dus het saldo van alle werkelijk betaalde en ontvangen bedragen. De verzekerde waarde waarop u recht had, blijft geheel buiten beschouwing. Dit is de normale gang van zaken bij een Ponzi-fraude. 2. Basis for Claim De grondslag van uw claim. Vermeldt: Net Investment in fractionalized life settlement 3a. Debtor may have scheduled account as: Aan participanten is nooit een clientnummer toegekend. Het beste kunt U hier uw SPQI-deelnemersnummer vermelden. Dus: SPQI# b, 4, 5 en 6 Niets invullen 7. Documents U dient kopieën van alle bewijsstukken van uw claim toe te voegen. Dit zijn de participatie overeenkomst, de betalingsbewijzen van de initiële investering en van alle premiebetalingen. U dient tevens de ontvangstbewijzen van uitkeringen op een polis mee te sturen. Voor de ontvangen rente van BGI fondsen volstaat het toevoegen van het bankafschrift van de eerste en de laatste maand dat u rente heeft ontvangen. Stuur geen originele stukken! Indien u geen documenten beschikbaar heeft, dient u uit te leggen waarom deze er niet zijn. Stuur tevens een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Indien U deel heeft genomen via een vennootschap, voeg dan een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel toe. 8. Signature U dient uw handtekening te plaatsen en het vakje aan te kruisen I am the creditor. Vervolgens dient u wederom uw naam en adresinformatie etc. op te geven.

5 Naam (name) :... Burger Service nr. (ID#) :... Bedrijfsnaam (company) :... SPQI nr. (member#) :... Exhibit Amount of Investment Datum Date Dd/mm/yy Omschrijving investering & fonds Description investment & fund Code method of Investment Bedrag in Amount in Invullen indien betaald in Bedrag in $ Amount in $ Indien betaald in, omrekenen tegen de historische koers. Bijlagenr. Betaalbewijs Exhibit# Totaal investering in $ ---- Total investment in $ Method of Investment: code Wire = W Check = CH Money Order = MO Rollover = R Cash = CA Cashier Check = CC Other (explain = O Naam (name) :...

6 Naam (name) :... Burger Service nr. (ID#) :... Bedrijfsnaam (company) :... SPQI nr. (member#) :... Exhibit Money received back Datum Date Dd/mm/yy Omschrijving geld terug ontvangen & fonds Description Money received back & fund Bedrag in Amount in Invullen indien ontvangen in Bedrag in $ Amount in $ Indien betaald in, omrekenen tegen de historische koers. Bijlagenr. Ontvangst bewijs Totaal ontvangen in $; total received in $

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband

Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto in verband OPENBARE VERSIE Aangetekend met handtekening retour Inpetto Services B.V. De directie Denenburg 35 2591 AA DEN HAAG Nee Datum 30 december 2014 ------- Pagina 1 van 32 Betreft Bestuurlijke boete aan Inpetto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Optimaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie