Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopkrachttegemoetkoming aanvragen"

Transcriptie

1 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de gemeente. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming. U vraagt deze tegemoetkoming aan met dit formulier. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar extra geld. Was u op 1 september jaar of ouder? Woonde u rechtmatig in Nederland? Bent u Nederlander of daarmee gelijkgesteld? En was uw inkomen op die datum niet hoger dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm? (U vindt de juiste bedragen onderaan dit aanvraagformulier). Dan kunt u een aanvraag koopkrachttegemoetkoming indienen. Het extra geld is: (echt)paar: 100,- Alleenstaande ouder: 90,- Alleenstaande: 70,- Heeft u een uitkering? Was u WWB, IOAW-, of IOAZ-gerechtigd in de maand september 2014? Of heeft u onlangs bijzondere bijstand ontvangen en is uw inkomen niet hoger dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm? Heeft u dit jaar kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen? Dan ontvangt u in de maand november automatisch bericht van de gemeente dat u recht heeft op de tegemoetkoming en hoe hoog dit bedrag is. Het geld wordt dan vóór december naar uw rekening overgemaakt. Bent u zzp er? Ook zzp ers kunnen in aanmerking komen voor de koopkrachttegemoetkoming. Vul uw inkomsten in over de maand september Wanneer krijgt u geen tegemoetkoming? Als u in september 2014 studiefinanciering ontving, heeft u helaas geen recht op koopkrachttegemoetkoming. Als uw partner studiefinanciering ontvangt, kunt u wel een aanvraag indienen. Personen van 18, 19 of 20 jaar die in op deze datum in een inrichting verbleven, krijgen geen tegemoetkoming. Invullen aanvraagformulier Als de gemeente niet automatisch uw tegemoetkoming uitkeert, moet u uiterlijk op 30 november 2014 een aanvraag doen. Dat kan op verschillende manieren: - : hier kunt u direct uw aanvraag digitaal indienen; - invullen aanvraagformulier: u kunt dit aanvraagformulier downloaden en printen vanaf de website van de gemeente of ophalen bij het gemeentehuis of 't Loket en ingevuld indienen bij de gemeente. Is uw aanvraag compleet? Dan nemen we die in behandeling. We zijn verplicht om de informatie die u invult te controleren bij andere instanties. We slaan uw informatie op. Daarbij houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als de controle klaar is, sturen we u een brief. Hierin staat of u recht heeft op het extra geld. Heeft u inderdaad recht op extra geld? Dan maken we dat voor 31 december 2014 over naar uw rekening. Heeft u vragen? Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, dan kunt u contact opnemen met mevr. Wolfs, op werkdagen (m.u.v. woensdagen) tussen 9.00 en uur via telefoonnummer (013)

2 Aanvraagformulier Eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 in te vullen door de gemeente Cliëntnummer (indien van toepassing): Datum aanvraag: Datum ontvangst formulier: Voor onderstaande gegevens gaat het om de situatie op 1 september BSN Naam Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Nationaliteit Rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen Aanvrager Partner 1. U bent (doorhalen wat niet van toepassing is): alleenstaand / alleenstaande ouder / gehuwd 2. Verzoek: Ondergetekende verzoekt in aanmerking te komen voor de Eenmalige koopkrachttegemoetkoming Bewijsstukken: Wij verzoeken u een bewijsstuk van uw inkomen bij te voegen zoals een salarisstrook of uitkeringsspecificaties die gaat over de maand september Ook dient u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort en/of verblijfsvergunning mee te sturen. Als u een partner heeft, moeten ook zijn of haar bewijsstukken meegestuurd worden. 2

3 4. Inkomen in september Vul alle soorten inkomen in die u had in de maand september Bijvoorbeeld het bedrag dat u heeft gekregen uit werk, uitkering, pensioen, eigen bedrijf, alimentatie. Vakantiegeld en toeslagen (zoals kinderbijslag, huurtoeslag en zorgtoeslag) worden niet bij uw inkomen meegeteld. Naam werkgever, uitkering of omschrijving anders Netto salaris of netto uitkering soort inkomen Indien u een partner heeft, de inkomensgegevens van uw partner: Naam werkgever, uitkering of omschrijving anders Netto salaris of netto uitkering soort inkomen Verklaring: Ondergetekende - verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Als informatie niet is gegeven, kan dit van invloed zijn op het recht op de koopkrachttegemoetkoming. En het kan betekenen dat de koopkrachttegemoetkoming moet worden terugbetaald. - verklaart bekend te zijn met het feit dat er een boeteonderzoek komt als er fraude gepleegd wordt. Ten onrechte ontvangen bijstand moet worden terugbetaald. Daarbovenop komt een boete. De boete is nooit lager dan 150,-. - geeft de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening toestemming om verder onderzoek te doen om het recht op de eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te kunnen stellen. - verklaart bereid te zijn om desgevraagd aanvullende gegevens en bewijsstukken af te geven. Plaats: Handtekening aanvrager: Datum: Handtekening partner: Let op: uw aanvraag moet uiterlijk op 30 november 2014 door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening ontvangen zijn. Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. U kunt dit formulier afgeven aan de balie Sociale Dienst of in de brievenbus deponeren van het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 te Goirle. Ook kunt u het opsturen naar Gemeente Goirle, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, Postbus 17, 5050 AA Goirle. 3

4 Bijlage Inkomensnormen koopkrachttegemoetkoming 2014, netto bedragen, exclusief vakantiegeld (peildatum: 1 september 2014) Leefsituatie en leeftijd Inkomensgrens voor de koopkrachttegemoetkom ing: maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm Personen van 18, 19 of 20 jaar, zonder kind(eren) alleenstaande 245,45 gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar 490,90 gehuwden, één 21 jaar of ouder 955,79 Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren) alleenstaande ouder 529,59 gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar 775,03 gehuwden, één 21 jaar of ouder 1.239,92 Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd alleenstaande 994,46 alleenstaande ouder 1.278,60 gehuwden, beide hebben pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt 1.420,67 4

5 Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt alleenstaande 1.090,99 alleenstaande ouder 1.372,94 gehuwden, een of beide hebben pensioengerechtigde leeftijd bereikt 1.501,69 Personen in een inrichting (21 jaar of ouder) alleenstaande 355,57 alleenstaande ouder 355,57 gehuwden 577,45 5

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN!

Vragenlijst U DIENT DEZE VRAGENLIJST BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST AAN ONS TE RETOURNEREN! H HBS Hopman Budget Service Vragenlijst Wij verzoeken u deze vragenlijst goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en schulden bewijzen mee te sturen. Op de laatste pagina vindt

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie