AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen 0. Voorwaarden voor aanvraag 0.1 Heeft u een duurzame warmtemaatregel voor 1 september 2008 gekocht of hiervoor voor 1 september 2008 opdracht gegeven? O Ja: u heeft geen recht op en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. O Nee: ga verder met Is er sprake van nieuwbouw? (d.w.z.: uw woning is opgeleverd en in gebruik genomen na 31 december 2007?) O Ja: u heeft geen recht op en u hoeft het formulier daarom niet verder in te vullen. O Nee: ga verder met Bent u een in Nederland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap? O Ja, u kunt het formulier verder invullen bij deel 1. O Nee: u heeft geen recht op en verder invullen van dit formulier heeft daarom geen zin. SolarLine 2-110

2 1. Algemene gegevens 1.1a Gegevens eigenaar-bewoner (alleen invullen als u voor uw eigen woning een aanvraag indient) Achternaam: Voorletters: Adres: Land: Telefoon: adres: (Post)bankrekeningnummer: Burgerservicenummer: Tussenvoegsel: 1.1b Gegevens eigenaar-verhuurder (alleen invullen als u een aanvraag indient voor een woning die u verhuurt) Naam organisatie: Naam contactpersoon: Ondernemingsvorm: Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: (Post)bankrekeningnummer: Postadres: Land: Telefoonnummer: 1.2 Gegevens contactpersoon (indien die afwijken van de onder 1.1 ingevulde gegevens) Naam contactpersoon: Postadres: Land: Telefoonnummer: adres: 1.3 Gegevens van de locatie waar de installatie wordt gerealiseerd (indien die afwijken van de onder 1.1 ingevulde gegevens) Adres: Toelichting:

3 2. Specifieke gegevens 2.1 Wat is het bouwjaar van de woning(en)? 2.2 Wanneer wordt installatie geïnstalleerd en opgeleverd? 2.3a In wat voor soort woning wordt de installatie geïnstalleerd? appartementencomplex galerijcomplex hoekwoning tussenwoning twee-onder-een-kapwoning vrijstaande woning anders, nl. 2.3b In hoeveel woningen wordt de installatie geplaatst? 2.4 Heeft u al eerder aangevraagd/ voor deze installatie? o ja: - wat is de naam van de regeling? - bij welke organisatie is dit geweest? - wie is de contactpersoon bij deze organisatie? - wat is het telefoonnummer van de contactpersoon? - welk bedrag heeft u aangevraagd / is toegekend? EUR Graag kopieën van beschikkingen bijvoegen. o nee 2.5 Voor welke installatie vraagt u aan? Let op: u kunt slechts één soort installatie per formulier aankruisen. Installeert u meerdere soorten, dan moet u voor elke systeem een apart formulier indienen. o zonneboiler(s) collectoroppervlak 6,0 m 2 o zonneboiler(s) collectoroppervlak > 6,0 m 2 o warmtepomp (algemeen) afzonderlijke woning o warmtepomp (algemeen) voor meer dan één woning o lucht/waterwarmtepomp o installatie voor micro-warmtekrachtkoppeling

4 2.6 Staat de installatie op de lijst van producten die voor in aanmerking komen? (zie bij productenlijst) o ja: welke code? U kunt verder met vraag 2.11 (vragen 2.7 t/m 2.10 hoeft u niet in te vullen) o nee: - betreft het een zonneboiler? Ga naar vraag betreft het een warmtepomp (algemeen)? Ga naar vraag betreft het een lucht/waterwarmtepomp? Ga naar vraag betreft het een installatie voor microwarmtekrachtkoppeling? Ga naar vraag Gegevens zonneboiler Type-aanduiding: Collectoroppervlak [m 2 ]: Jaaropbrengst (op 1 decimaal afgerond) [GJ]: 2.8 Gegevens warmtepomp (algemeen) Type-aanduiding: COP (Coëfficiënt of Performance; op 1 decimaal afgerond): Thermisch aansluitvermogen (op 1decimaal afgerond) [kw th ]: 2.9 Gegevens lucht/waterwarmtepomp COP (Coëfficiënt of Performance; op 1 decimaal afgerond): Thermisch aansluitvermogen (op 1decimaal afgerond) [kw th ]: 2.10 Gegevens installatie voor microwarmtekrachtkoppeling Thermisch vermogen (op 1decimaal afgerond) [kw th ]: Elektrisch vermogen (op 1 decimaal afgerond) [kw e ]:

5 2.11 Welk bedrag vraagt u aan? EUR (vul bedrag (1) uit tabel 1 blz 6 in) U kunt het aan te vragen bedrag als volgt bepalen: - wanneer de aan te schaffen of aangeschafte installatie op de Productenlijst staat, neem dan het bedrag uit de Productenlijst over of - maak gebruik van tabel 1 op blz. 5 van dit aanvraagformulier; - breng het bedrag dat u heeft opgegeven bij punt 2.4 hierop in mindering; Voorbeeld warmtepomp (algemeen): warmtepomp 8 kw th ; wordt 8 X 500 = EUR warmtepomp 12 kw th : wordt (10 X 500) + (2 X 250) = EUR Zonneboiler: aantal X opbrengst/ jaar [GJ/jaar] X bedrag [EUR/GJ] = - Aangevraagd / = (1) X X = - = Warmtepomp (algemeen) 10 kw th aantal X thermisch X bedrag = - Aangevraagd / = vermogen [EUR/kW th] [kw th] (a) X X = - = > 10 kw th aantal X thermisch X bedrag = - Aangevraagd / = vermogen [EUR/kW th] [kw th] (b) X X = - = (a) + (b) = (1) Lucht/waterwarmtepomp aantal X thermisch X bedrag = - Aangevraagd / vermogen [EUR/kW th] [kw th] = (1) X X = - =

6 Installatie voor microwarmtekrachtkoppeling aantal X bedrag [EUR/stuk] = - Aangevraagd / = (1) X = - = Tabel 1 Subsidiebedragen (2010) Duurzame warmtemaatregel Eenheid Subsidie 2010 Kleine zonneboiler met een collectoroppervlak EUR/GJ 200 6,0 m 2 Grote zonneboiler met een collectoroppervlak > EUR/GJ 125 6,0 m 2 Warmtepomp (geen lucht/waterwarmtepomp) EUR/kW th tot en met 10 kw th EUR/kW th en voor het meerdere Lucht/waterwarmtepomp tot en met 2 kw th EUR/kW th 500 Installatie voor micro-warmtekrachtkoppeling EUR/stuk >>U kunt nu het formulier bij deel 4 ondertekenen<<

7 3. Uitbetaling van de Aandachtspunten: De vaststellingsaanvraag moet binnen dertien weken zijn na het tijdstip waarop het project volgens de verleningbeschikking uitgevoerd is. De vaststellingsaanvraag mag alleen per post verstuurd worden. Voor eigenaar-verhuurder geldt dat de vaststellingsaanvraag samen met een accountantsverklaring verstuurd moet worden, wanneer er een van EUR ,- of meer is verstrekt. Het model hiervoor vindt u op: Vraag 3.1 geldt alleen als u eerder een aanvraag hebt gedaan. 3.1 Als u een eerdere beschikking hebt, wat is het kenmerk hiervan? 3.2 Specifieke gegevens Is de installatie geplaatst zoals u dit heeft aangegeven in deel 1 van dit formulier of zoals is vermeld in de verlening? o ja: ga door naar punt 3.4 o nee: ga door naar punt Wat is er gewijzigd? (alleen gegevens opschrijven die gewijzigd zijn) Gegevens zonneboiler Collectoroppervlak [m2]: Jaaropbrengst (op 1 decimaal afgerond) [GJ]: Gegevens warmtepomp (algemeen) COP (Coëfficiënt of Performance; op 1 decimaal afgerond) : Thermisch aansluitvermogen (op 1 decimaal afgerond) [kw th ]:

8 Gegevens lucht/waterwarmtepomp COP (Coëfficiënt of Performance; op 1 decimaal afgerond) : Thermisch aansluitvermogen (op 1 decimaal afgerond) [kw th ]: Prijs (incl. BTW en excl. Installatiekosten): EUR Gegevens installatie voor micro-warmtekrachtkoppeling Type-aanduiding: Thermisch vermogen (op 1 decimaal afgerond) [kw th ]: Elektrisch vermogen (op 1 decimaal afgerond) [kw e ]: 3.4 Opmerkingen Ter onderbouwing van de gemaakte kosten, moet u de volgende stukken meesturen: kopie(ën) factuur/facturen kopie(ën) betaalbewijs/-bewijzen indien relevant: kopieën van andere beschikkingen (zoals genoemd in 2.4) een accountantsverklaring wanneer het bedrag hoger is dan EUR ,- Indien deze niet zijn meegestuurd kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. >>U kunt nu het formulier bij deel 4 ondertekenen<<

9 4. Ondertekening 4.1 Wilt u dat de naar een ander dan uzelf wordt overgemaakt (bijvoorbeeld een leverancier, installateur of EPA-adviseur, anders)? o ja: ga door naar punt 4.2 o nee: ga door naar punt Gegevens leverancier/installateur/epa-adviseur/anders: Naam organisatie: Ondernemingsvorm: Naam contactpersoon: Adres: Land: (Post)bankrekeningnummer: 4.3 Meegestuurde bijlagen Aanvraag Vaststelling O kopie offerte O kopie factuur O kopie beschikking O kopie betaalbewijs O machtiging O machtiging O accountantsverklaring Maak een kopie van de aanvraag voor uw eigen administratie. Bij een aanvraag vooraf kunt u deze kopie ook gebruiken om aanvullende gegevens voor de vaststelling aan te leveren. Er is wel altijd een originele handtekening vereist. 4.4 Ondertekening Als dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, moet een machtiging bijgevoegd worden. Een voorbeeld van een machtiging kunt u downloaden op Aldus naar waarheid ingevuld, Naam ondertekenaar: Datum: Handtekening

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE

INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE INVULINSTRUCTIE AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE Vooraf Lees eerst de verordening. Parafering Elke bladzijde dient te worden ondertekend door alle ondertekenaars. Indien u voor nadere motivering

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10

Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Melding omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van Certificaten - v1.10 Domein Organisatie KPN Lokale Overheid Maanplein 110 2516 CK Den Haag Postbus 19535 2500 CM Den Haag T +31 703436900 kpnlokaleoverheid.nl

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Recht op teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u volgens recente publicaties van het Ministerie van

Nadere informatie

PC-fonds aanvraagformulier Juni 2010

PC-fonds aanvraagformulier Juni 2010 Juni 2010 Toelichting Wanneer u met de computer wilt gaan werken blijkt doorgaans dat de aanpassingen/ hulpmiddelen die u eventueel daarvoor nodig heeft (vergroting of spraak) wel door de zorgverzekeraar

Nadere informatie

2 3 4 5 VOORWOORD... 8 1 INLEIDING... 10 1.1 Europees Visserijfonds... 10 1.2 Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak... 11 Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak... 12 1.3 Regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie