Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database"

Transcriptie

1 Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Inleiding Organisatie De afdeling ICT-Operations Achtergrond Scope CMDB 6 2 Doelstellingen en uitgangspunten Doelstelling van marktconsultatie Sourcing drivers en bedrijfsdoelstellingen ICT-O Doelstelling opdracht van ICT-O Uitgangspunten en eisen van de opdracht Doelstelling oplevering opdracht 8 3 Marktconsultatie Marktconsultatie procedure Planning Registratie en indienen reactie Vertrouwelijkheid en terugkoppeling van de resultaten Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 10 4 Vragen 11 Bijlage A - Lijst van Stakeholders 12 Afdelingen 12 Processen 13 Externe partijen 13 ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 2 van 13

3 Documentgegevens Versie Datum Status Auteur Concept P. Stuivenberg Na eerste overleg P. Stuivenberg Aanvulling stakeholders & P. Stuivenberg contactgegevens Revisie R. Kundersma P. Stuivenberg Revisie Miranda Tjiang M. Tjiang Check vragen P. Stuivenberg Laatste aanpassingen voor P. Stuivenberg plaatsing markt Laatste aanpassingen voor plaatsing markt M. Tjiang Distributie Versie Datum Naam Niels Woudboer Niels Woudboer Niels Woudboer & Remko Kundersma Niels Woudboer / MT Miranda Tjiang Miranda Tjiang Miranda Tjiang Leeswijzer Dit document is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 1 geeft op globaal niveau een beschrijving van ProRail van de organisatie van ICT-Services en ICT-Operations; Hoofdstuk 2 beschrijft de achtergrond van de aanbesteding, de sourcing drivers, uitgangspunten en randvoorwaarden, gewenste dienstverlening en beheerobjecten; Hoofdstuk 3 beschrijft op welke wijze de ProRail/ ICT-Operations invulling geeft aan de marktconsultatie; Hoofdstuk 4 bevat de vragen die ProRail/ ICT-Operations graag beantwoord ziet door de marktpartijen ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 3 van 13

4 1 Inleiding Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen scope herdefiniëring ICT- Operations Configuratie Management Database. ICT-Operations (ICT-O) hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen actief betrekken voordat de implementatie van Configuratie Management Database (CMDB)van start gaat. 1.1 Organisatie ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, reizigers en ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen. Het organigram van ProRail ziet er als volgt uit: 1.2 De afdeling ICT-Operations De afdeling ICT Services ProRail heeft in 2006 de afdeling ICT Services (ICT-S) ingericht om alle ICT-activiteiten van ProRail te verzorgen. Deze afdeling is onderdeel van de afdeling Operatie binnen ProRail en is gericht op beschikbaarheid en ontwikkeling van effectieve systemen. ICT-S heeft binnen ProRail in dat kader drie verschillende rollen: ICT-S heeft een lijnverantwoordelijkheid voor de continuïteit en beschikbaarheid van de treindienst en communicatiesystemen in het spoor. ICT-S wordt hiervoor gefinancierd door en legt verantwoording af aan de Directeur Operatie. Verkeersleiding is verantwoordelijk voor de functionele eisen aan en informatiestromen door deze systemen; ICT-S verzorgt de Generieke IT infrastructuur voor heel ProRail in opdracht van de Directie, vertegenwoordigd door de afdeling Concern Informatie Beleid (CIB). De verschillende ProRail eenheden financieren deze dienst, onder andere door een bijdrage per werkplek; ICT-S ondersteunt de bedrijfsprocessen van de bedrijfseenheden met uiteenlopende ICToplossingen. De klant stelt budget beschikbaar voor deze dienst en ICT Services legt verantwoording af aan de klant. ICT-O is een van de afdelingen binnen ICT-S. ICT-O is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ICT systemen inclusief de ProRail infrastructuur (instandhouding, kleinere wijzigingen, uitrolfase en implementatie vrijgegeven producten). Om de beschikbaarheid en continuïteit van de systemen te realiseren, monitort ICT-O de prestaties van de systemen, ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 4 van 13

5 pleegt onderhoud en voert indien nodig zelfstandig functieherstel uit ( ICT-baas in crisistijd ). Ook verzorgt ICT-O installaties van nieuwe werkplekken en vormt de helpdeskfunctie voor gebruikers; de eerste en meestal ook de tweedelijns verzorgt ICT-O zelf, de derdelijn is doorgaans uitbesteed. Daarnaast is ICT-O verantwoordelijk voor het op verantwoorde manier in beheer nemen van nieuwe en aangepaste systemen. De ontwikkeling en het strategisch en tactisch productbeheer wordt gedaan door de afdeling AI&B binnen ICT-S. ICT-O participeert hiertoe in projectstuurgroepen als user en geeft aan wat implementatie-eisen en capaciteitsbeperkingen zijn. ICT-O stelt Productontwikkeling op de hoogte van de prestaties en issues (incident en probleem management) van de systemen en geeft wensen door aan ten aanzien van aanpassingen in systemen voor beter operationeel beheer en/of gebruik. Directeur ICT Services TRIS BIS ICT Projecten AI&B ICT Operations Service Delivery Teams Service Management Expertise Groepen SDT 1 Planning en Reis Informatie CSD OS & Platform SDT 2 Treinbe-/bijsturing OSS Middleware & Tooling SDT 3 Generieke ICT Procesmanagement Connectivity Operation Control 1.3 Achtergrond De huidige CMDB, inclusief het bijhorende Datamodel en het Hoofd Post Dossier (tekeningen) is eind 2008 opgesteld. Deze CMDB is in samenwerking met de teamleiders en toegewezen medewerkers ontworpen. De functionele eisen (must haves) zijn voor een deel geïmplementeerd in de bestaande service management tool. ICT-O zit momenteel midden in een transitie van een technisch georganiseerde- naar een functioneel georganiseerde organisatie. Deze transitie vereist een nieuw inzicht in welke informatie nu beschikbaar moet zijn voor het leveren van de diensten en het uitvoeren van (en rapporteren over) werkzaamheden. Met het oog op de nieuwe ontwikkelingen in de techniek en de volwassenheidsgroei van ICT-O en de afdeling Procesmanagement als een geheel is de transitie is een mooi moment om Configuratiebeheer onder de loep te nemen. Binnen ICT-O zijn er verschillende uiteenlopende meningen over het nut en noodzaak van Configuratiebeheer, de toegevoegde waarde voor de organisatie, hoe Configuratiebeheer geïmplementeerd dient te worden en de diepte en bereik van het Configuratiebeleid. Om aansluiting te krijgen bij de eisen en wensen van de verschillende Stakeholders en wet & regelgevingen zijn de volgende doelstellingen voor Configuratiebeheer gedefinieerd: verschaffen en bewaken van de juiste, volledige en actuele informatie over de huidige configuraties; beter ondersteunen beheer organisatie en de overige geïmplementeerde processen; stuurinformatie kunnen leveren aan het Management Team en de lijnorganisatie. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 5 van 13

6 1.4 Scope CMDB De scope van Configuratiebeheer is alle door ICT-Operations beheerde Configuratie Items (+/ CI s in productie). Momenteel beheren we de volgende componenten summier omschreven bestaande uit: 1380 Beheerde locaties; 875 Werkplekken; Hardware: 2550 systemen, 5910 schermen en informatie borden, netwerk- en 8600 randapparatuur; Software: 293 applicaties en 2170 instanties; 5120 Tekeningen: o.a.114 indeling technische ruimtes, 32 bezetting en kabeloverzichten, 768 systeem- en kastoverzichten en 94 netwerktekeningen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 6 van 13

7 2 Doelstellingen en uitgangspunten 2.1 Doelstelling van marktconsultatie Doelen van deze marktconsultatie zijn: o Het peilen van interesse van de markt in de opdracht tot de herdefiniëring van de huidige CMDB van ICT-O; o Het toetsen van de haalbaarheid van de uitvraag tot de herdefiniëring van de huidige CMDB van ICT-O; o In januari 2013 een meervoudige onderhandse aanbesteding te doen met betrekking tot de herdefiniëring van de ICT-O CMDB. 2.2 Sourcing drivers en bedrijfsdoelstellingen ICT-O In de visie van ICT-O moet Configuratiebeheer en de CMDB bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De geselecteerde leverancier dient de volgende drie relevante sourcing drivers, die zijn afgeleid van de ICT-Services bedrijfsdoelstellingen, zoveel mogelijk in het onderzoek/advies mee te nemen als ook aan te geven hoe deze doelstellingen binnen de opdracht gerealiseerd kunnen worden: Operational excellence, met focus op: o Continuïteit; o hoge beschikbaarheid. Simplify, met focus op: o beheersbaarheid leveren tegen transparante kostprijs met focus op kwaliteit; o standaardisatie van technologie, systemen en processen. Agility, met focus op: o Flexibiliteit; o Behendigheid; o schaalbaarheid. 2.3 Doelstelling opdracht van ICT-O ICT-O voert deze marktconsultatie uit om haar plannen met betrekking tot de herdefiniëring van de huidige CMDB via een heldere uitvraag en advies uit te zetten in de markt. De herdefiniëringopdracht van ICT-O is: o Het inzichtelijk krijgen (inventariseren) van het functionele eisenpakket van ICT-Operations; o Gesprekverslag van het eisenpakket per respondent te ontvangen; o Adviesrapport over de inrichting van de CMDB ontvangen. 2.4 Uitgangspunten en eisen van de opdracht De opdracht is: het functionele eisenpakket van ICT-O te inventariseren en inzichtelijk te krijgen. Opdrachtnemer dient dit te doen aan de hand van interviews met verschillende stakeholders in management, ketenbeheer en lijn (Stakeholders). ICT-O heeft een aantal eisen uitgangspunten opgesteld die als volgt luiden (een en ander onder voorbehoud van volledigheid): 1. Flexibiliteit en toekomstig bestendigheid in de opzet van de CMDB ICT-O eist een toekomstbestendig en flexibel CMDB, dit dient zich o.a. te uiten in: Flexibiliteit a. De mogelijkheid om eenvoudig en snel het aantal beheerobjecten te kunnen verlagen en/of te kunnen verhogen; b. De mogelijkheid om eenvoudig en snel nieuwe diensten te kunnen toevoegen. Bestendig c. Verbeteringen door technologische innovaties en ontwikkelingen makkelijk en eenvoudig te kunnen implementeren; d. De koppeling met de overige ITIL processen kunnen blijven borgen en eenvoudig en makkelijk op reguliere basis kunnen updaten. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 7 van 13

8 2. Aansluiting met de organisatie van ICT-O De regie over de ITIL bedrijfsprocessen wordt door ICT-O gevoerd. De ICT-O ketenbeheerders zijn onderdeel van deze processen. Een goede samenwerking tussen de ketenbeheerder en de lijn is hierin cruciaal. 2.5 Doelstelling oplevering opdracht Na het inventariseren van de eisen en wensen van de genoemde verschillende Stakeholders, dient de volgende informatie opgeleverd te worden: 1. Gesprekverslag per respondent: o Detailuitwerking van inventarisatiegesprek per respondent, waarbij o.a. is de vragen zijn geïnventariseerd betreffende: Wat geregistreerd moet worden in de CMDB?; Hoe gedetailleerd de registratie dient te zijn?; Wat de consequenties zijn als er niet wordt geregistreerd? Let wel: Hierbij dient de detailuitwerking goedgekeurd te zijn door de respondent 2. Adviesrapport inrichting CMDB: o De inventarisatie is conform een Green Field benadering; o De inventarisatie van de eisen en wensen dient conform het MoSCoW principe te verlopen; o De CMDB dient toekomst vast te zijn en een visie te hebben voor de komende 5 jaar; o Het inschatten van risico s, impact en consequenties zoals geïnventariseerd per respondent; o Het inschatten van de benodigde transitieperiode voor de realisatie; o Advies en aanbevelingen voor het reduceren van risico s. 3. Planning van de opdracht 1. Inventarisatie Maximaal maand 4 weken 2. Detailplanning inventarisatie opleveren met gewenste opleverdatum eind Februari Evaluatie rapportage Maximaal maand 4 weken ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 8 van 13

9 3 Marktconsultatie 3.1 Marktconsultatie procedure De procedure van deze marktconsultatie is als volgt: 1. De marktconsultatie zal starten door het publiceren van dit document op ORS met daarin de vragen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van dit document. 2. Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen in het marktconsultatie document met als doel transparante en eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben, moeten deze per worden gesteld vóór de in paragraaf 4.2 genoemde "Sluitingsdatum indienen vragen over de marktconsultatie". Antwoorden hierop worden binnen 5 werkdagen geanonimiseerd gepubliceerd op 3. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze marktconsultatie in te dienen vóór de in paragraaf 4.2 genoemde Sluitingsdatum indienen reactie. 4. ProRail houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. ProRail zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de periode zoals genoemd in paragraaf 4.2 Data voor eventueel aanvullend gesprek. 5. De antwoorden op de vragen van de marktconsultatie en de notulen van de aanvullende gesprekken worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatieverslag. Het projectteam zal het verslag met grootste zorgvuldigheid opstellen en hierbij iedere mogelijke herleiding van de inhoud van het verslag naar enige marktpartij vermijden. 6. De resultaten worden opgenomen en vastgelegd in een marktconsultatieverslag, die vervolgens zal worden gepubliceerd op 7. Partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zullen het marktconsultatieverslag ook ontvangen op het door hun opgegeven adres. 3.2 Planning Marktconsultatie activiteiten Datum 4. Start marktconsultatie DO Sluitingsdatum indienen vragen leveranciers over de informatie en MA voor uur vragen in de ze marktconsultatie 6. Sluitingsdatum indienen antwoorden ProRail DI Sluitingsdatum indienen reactie leveranciers MA voor uur 8. Data voor eventueel aanvullend gesprek WO DO Publicatie resultaten DO Registratie en indienen reactie Belangstellende partijen worden bij het downloaden van dit document geregistreerd en ontvangen dit document. Gebruik voor het indienen van reacties dient conform bijgeleverde spreadsheet plaats te vinden. Door het spreadsheet in te vullen kan ProRail de antwoorden efficiënt verwerken. In de spreadsheet kunt u ook per antwoord aangeven of uw reactie desgewenst niet vrijgegeven mag worden i.v.m. gevoelige informatie. Reacties kunnen gestuurd worden naar onder vermelding van Antwoorden Marktconsultatie PvE ICT-O Configuratiebeheer. 3.4 Vertrouwelijkheid en terugkoppeling van de resultaten Alle reacties zullen binnen ProRail vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend beschikbaar zijn voor direct betrokkenen bij de opdracht Herdefiniëren scope CMDB. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 9 van 13

10 3.5 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de Europese aanbestedingsprocedure. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de Europese aanbesteding die eventueel daarna volgt. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie. Dit document is geschreven in het kader van de marktconsultatie voor deze aanbesteding. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op de Europese Aanbesteding, waarvoor deze marktconsultatie als voorbereiding dient. ProRail behoudt zich het recht voor om: De planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te passen; De marktconsultatie en daarop volgende aanbesteding op een andere wijze uit te voeren dan in dit document beschreven is; Het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten behoeve van de voorgenomen aanbestedingsprocedure. Evenals tijdens de uitvoering van aanbesteding zullen de grondbeginselen van het aanbesteden, te weten objectiviteit, transparantie en nondiscriminatie ook bij deze marktconsultatie gerespecteerd worden. Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij ondubbelzinnig akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 10 van 13

11 4 Vragen In dit hoofdstuk staan de vragen die ProRail/ICT-O aan de markt wilt stellen. Aan u het verzoek de vragen in het antwoordformulier (Bijlage C) te beantwoorden en te motiveren. A01 A02 B03 B04 B05 C06 F10 Vragen over interesse in de opdracht Heeft u interesse deel te nemen aan deze eventuele opdracht? Wat zouden voor u redenen zijn om niet deel te nemen aan deze opdracht? Redenen kunnen o.a. zijn: o Is de opdracht nog te vaag? o Is de opdracht te complex? o Enz. Graag u motivering nader uiteenzetten. Vragen over proces en de inhoud van de opdracht Proces Zijn de gevraagde deliverables: o Verslag interviews en o Adviesrapport voldoende voor inrichting CMDB? Proces Wat vindt u van de opdracht van ProRail van de afdeling ICT-O, gelet op haalbaarheid, uitvoerbaarheid met betrekking tot planning? Inhoud Welke informatie ontbreekt naar uw mening om een goede aanbieding te doen? Inhoud Wat is naar uw mening de beste manier om een flexibel en toekomstbestendig CMDB te realiseren? En zodanig dat dit ProRail breed in goede samenwerking t.z.t. in de organisatie gerealiseerd kan worden? Inhoud Wat is naar uw mening de beste methode om bruggen te slaan en aansluiting te realiseren binnen de organisatie ICT-O tussen de verschillende niveaus (managers, ketenbeheerders en lijn). Inhoud Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico s of uitdagingen voor ICT-O met betrekking tot de voorgenomen CMDB scope herdefiniëring? Vragen over Best Practices Heeft u soortgelijke opdrachten uitgevoerd? Zo ja, kunt u de best practices en lessons learned benoemen en uiteenzetten? Tot slot Graag ontvangen wij uw reactie over punten die nog niet aan de orde zijn gekomen in andere vragen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 11 van 13

12 Bijlage A - Lijst van Stakeholders De ICT-Operations CMDB wordt door (en voor) verschillende doeleinden geraadpleegd. De volgende lijst geeft een beknopt gebruiksoverzicht per afdeling, middel en proces weer. Afdelingen Finance en Control ICT-Operations heeft een budgetverantwoording gebaseerd op objectniveau. Service Delivery Team: Reisinformatie & Planning (SDT1) De Diensten en Ketens van de SDT1 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Service Delivery Team: Trein be- & bijsturing (SDT2) De Diensten en Ketens van de SDT2 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Service Delivery Team: Generieke Diensten (STD3) De Diensten en Ketens van de SDT3 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Expertise Groep: Hardware & OS (EG1) EG1 gebruikt de CMDB voor de registratie, mutatie, life-cycle management en ontsluiting van hardware en operating software. Expertise Groep: Middleware & Tooling (EG2) EG2 gebruikt de CMDB voor de registratie, mutatie, life-cycle management en ontsluiting van applicaties. Expertise Groep: Connectivity (EG3) EG3 gebruikt de CMDB en het HP Dossier voor de registratie en mutatie van netwerk en connectiviteitgegevens en tekeningen. Centrale Service Desk (CSD) De CSD is eindverantwoordelijk voor het registreren en muteren in de CMDB. Operation Support (OS) Deze afdeling is verantwoordelijk voor het bewaken van de operationele procesafspraken en het Configuratiebeheer Datamodel. Onsite Support (OSS) De support engineers gebruiken de CMDB voor de registratie, afwerking en rapportage m.b.t. preventief onderhoud. ICT Operations Calamiteitmanagement Gebruikt de CMDB en het HP Dossier tijdens calamiteiten voor b.v. uitwijk en het definiëren van bedrijf kritische apparatuur. ICT-Services Projecten Projecten gebruiken de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. ICT-O Architectuur, Infrastrucuur & Bedrijfsadvies (AIB) Architecten gebruiken de CMDB en het HP Dossier om inzicht te krijgen en hebben over de bestaande infrastructuur. ICT-O Benutting Beveiliging Tractie (BBT) Deze project afdeling gebruikt de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. ICT-O Infra Configuratie Beheer Loket voor uitgifte van spoor gerelateerde documentatie. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 12 van 13

13 Transitie Management Deze project afdeling gebruikt de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. Processen Capaciteit beheer Capaciteit dient op tekening aangevraagd en gereserveerd te worden. Architecten en Projecten maken voornamelijk gebruik van deze tekeningen om de capaciteit op locatie, kamer en kast niveau te berekenen. Klant en Keten informatie t.b.v. rapportage wordt deels uit de CMDB gegenereerd. Incidentmanagement De CSD gebruikt de CMDB en de tekeningen tijdens functieherstel. Probleembeheer De EG s gebruiken de CMDB en de tekeningen bij het oplossen van problemen. Service Level Management De contracten en de koppelingen aan de Diensten en CI s wordt in de CMDB geregistreerd en bijgehouden. Technisch Beheer Tijdens dit proces worden de tekeningen, op locatie, gecontroleerd door OSS. Toegangsbeheer De toegangsregelingen en middelen zijn geregistreerd en gekoppeld in de CMDB. Voorraadbeheer De CI s die op voorraad staan t.b.v. functieherstel en overdracht van projecten worden in de CMDB geregistreerd. Wijziging beheer Gebruikt de CMDB voor het registreren en koppelen van incidenten, wijzigingen, requests en problemen. Externe partijen Railcom Railcom is een extern bedrijf die in opdracht van ICT-O projecten uitvoert (opvragen en aanleveren van CI s en tekeningen) en ze zijn verantwoordelijk voor het muteren van een deel de tekeningen in scope van ICT-Operations. RIGID Loxia RIGID-Loxia is een extern bedrijf die in opdracht van ICT-O projecten uit voert (opvragen en aanleveren van CI s en tekeningen) en ze zijn verantwoordelijk voor het muteren van de tekeningen buiten scope van ICT-Operations. Er zijn nu acties gaande om de ontsluiting, beheer en mutatie van tekeningen van ICT-Operations bij RIGID-Loxia onder te brengen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 13 van 13

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip

Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Marktconsultatie Renovatie Douanelab de Knip Versie 1.0 datum 24 september 2013 status definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Design, Build, Maintain... 3 Situatieschets... 4 Vroegtijdig betrekken marktpartijen...

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Referentiearchitectuur ICT. richtpunt Februari/maart ICT-S / AIenB / Systeeminfrastructuur

Referentiearchitectuur ICT. richtpunt Februari/maart ICT-S / AIenB / Systeeminfrastructuur Referentiearchitectuur ICT richtpunt 2020 Februari/maart 2013 ICT-S / AIenB / Systeeminfrastructuur agenda introductie ProRail ICT architectuurdrivers referentiearchitectuur ICT - richtpunt 2020 waar staan

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Document voor marktconsultatie

Document voor marktconsultatie Document voor marktconsultatie Voor aanbestedingen ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van Contactpersoon mevr. Mr. Pauline Bos Adres Daendelsstraat 57 2595 XT DEN HAAG Email ea@pro10.nl 1 Inhoud

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Marktconsultatie Uitleensysteem leenfietsen, Levering en onderhoud Gemeente s-hertogenbosch

Marktconsultatie Uitleensysteem leenfietsen, Levering en onderhoud Gemeente s-hertogenbosch Uitleensysteem leenfietsen, Levering en onderhoud Gemeente s-hertogenbosch Versie 1.0 19 mei 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Voorwaarden... 3 1.2 De marktconsultatie... 3 1.3 Doel marktconsultatie...

Nadere informatie

Welkom. Best Value. Maarten de Wilde 2 december 2013

Welkom. Best Value. Maarten de Wilde 2 december 2013 Welkom Best Value Maarten de Wilde 2 december 2013 Programma 1: Best Value bij ProRail korte pauze 2: Actief kennisdelen korte pauze 3: Paneldiscussie Best Value bij ProRail 2 ProRail. Zeker op het spoor.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Request for Information (RFI) Onderwerp: installatie Datum: 04 mei 2016 Referentienummer: RFI 2016/DKIV/001 INHOUDSOPGAVE PAGINA LEESWIJZER 3 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Document Marktconsultatie Redgereedschap

Document Marktconsultatie Redgereedschap Document Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Definities... 3 2.3 Procedure... 3 2.4 Vertrouwelijkheid... 4 2.5 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen... 4

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT

Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT Technische Marktconsultatie Defensie-ontwerp IT Utrecht, 4 augustus Programma 1. Welkom en inleiding: dhr. Ron Kolkman, directeur JIVC. 2. Korte inhoudelijke toelichting op het Defensieontwerp IT: dhr.

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

G A M E SC OREN ME T S PO R E N

G A M E SC OREN ME T S PO R E N G A M E SC OREN ME T S PO R E N RICHAR D D E RIJK, EDI TH PH IL IPSEN PRORAIL / RAILWAYLAB 11 november 2015 INTRODUCTIE ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen als onafhankelijke

Nadere informatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

In deze presentatie. Kennismaking. OCCR /Spoor in vogelvlucht. Het kleine broertje. Leren en hergebruiken. HRO, Het jongste broertje ICT

In deze presentatie. Kennismaking. OCCR /Spoor in vogelvlucht. Het kleine broertje. Leren en hergebruiken. HRO, Het jongste broertje ICT In deze presentatie Kennismaking OCCR /Spoor in vogelvlucht Het kleine broertje Leren en hergebruiken Kennismaking Lex Schampers Achtergrond Bestuurskunde / Bedrijfsvoering Bestuurlijke Informatie Voorziening

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie