OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC."

Transcriptie

1 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

2 Barbera Pietersdr. weduwe Leendert Arentsz. Bosselaar wonende alhier verkoopt Bartholomeus van Daalhuijsen een huis en erf gelegen voor de Raam, belend N Jannetgen Amendr. Witte en Z de weduwe van Thijs Hendricksz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 18 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 300 gld in gereed geld 1v Bartholomeus van Daalhuijsen verkoopt Crijntgen Ariensdr. gehuwd met Dirck Cappiteijn een huis en erf gelegen voor de Raam, belend O Jacob van der Touw en W de weduwe van Pieter Deurwaarder, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 300 gld in gereed geld 1v Arie Crabbendam mr metselaar verkoopt Cornelis Dircksz. Brand waarvoor Louris Dircksz. Cappiteijn de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend N Huijbrecht Lourisz. en Z Daniel Arentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 400 gld in gereed geld Magteld Drouvers weduwe en boedelhoudster van Cornelis Doom wonende alhier verkoopt Abraham van der Schalk marktschipper van deze stad op Rotterdam een huis en erf met een ruime plaats daar nevens gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe van Jan Lantman en W Neeltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 1000 gld in gereed geld Mathijs Leendertsz. Backer wonende alhier verkoopt Machteld Drouvers weduwe Cornelis Doom een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend N Cornelis van der Beeq en Z de kinderen van Ds Meijsterus, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Fob van Crimpen, oude waarbrief van , voor 1400 gld in gereed geld 2v Wouter van Dalen en Cornelis Blaas wonende alhier verkopen Jan Jansz. Nolet wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend N Johan Hodenpijl en Z niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 525 gld, te betalen met 125 gld gereed en 400 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr Jan Jansz. Cortenbout wonende Swartewaal als enig erfgenaam van zijn moeder Neeltgen Gerritsdr. Mack verkoopt Cornelis Blaas mr timmerman een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend O Willem van der Zaal en W niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan een gemene gang, voor 185 gld in gereed geld 3v Cornelia :Londerseel weduwe van Pieter van der Plaats wonende alhier verkoopt Jan Marcusz. Oostdorp wonende alhier vier huisjes met een tuin alle annex en achter elkander gelegen in de Pannekoekstraat, belend O Jan Reis en W Dirck van der Valk strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 700 gld in gereed geld 3v Jan Ligtermoet wonende Charlois verkoopt zijn zoon Ruth Jansz. Ligtermoet wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Arie van der Hoij c.s. en W sheren steeeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. Van der Hoij, voor 400 gld in gereed geld Trijntgen Jacobsdr. Soeteman weduwe Crijn Jansz. Heerman verkoopt Maarten Schaap waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O de weduwe van Balten Jansz. en W Jan Claasz. de Gonder, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren vest, voor 400 gld in gereed geld Daniel van Boshuijsen ontvanger van de ordinaire en extra ordinaire verponding dezer stede verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Jacob Pietersz. van der Mark wonende alhier een huis en erf toegekomen hebbende de weduwe van Willem Hendricksz. Maatleen met een dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend N en Z Pieter Jansz. Baan, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 405 gld in gereed geld 2

3 3 4v De voorsz. Boshuijsen handelend als gemeld verkoopt aan Nicolaas de Hoijer mr kuiper alhier een huis en erf toegekomen hebbende Cornelis van den Berg gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend O s-heren steeg en W de weduwe van Michiel Ploij, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de erfgenamen van juffrouw Williamson, voor 260 gld in gereed geld Ruth Jansz. Ligtermoet wonende alhier is schuldig aan Ariaantgen Arentsdr. wediwe Cornelis Arentsz. de Jong 400 gld wegens geleend geld af te lossen in onderling overleg tegen een rente van 4 ½ % per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Arie van der Mij en Z s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Mij. Kanttekening De huisvrouw van Ruth Ligtermoet vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 5v Abraham Coemans gezworen klerk ter secretarie dezer stede als last hebbende van Meeuwis en Eldert Dircksz. van der Meer wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd voor notaris Gerard van den Eelaard alhier van ) verkoopt Jan Jansz. Cromvinger mr schoenmaker alhier een huis en erf gelegen in de Nieustraat, belend Z David Jansz. van Putten en N Maarten Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan met een gemene gang op de Korte Achterweg, voor 300 gld in gereed geld Bartholomeus van Pelt wonende alhier verkoopt Jan Jansz. schipper waarvoor diens vrouw in deze de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Markt ter zijde het stadshuis dezer stede, belend O Jan Pouwelsz. Boogaard en W de weduwe van Pieter van der Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Margretha de Late, oude waarbrief van , voor 550 gld in gereed geld 6v Jan van Teijlingen wijnkoper wonende alhier zo voor hem zelve als vervangende Jacob Verschriek gehuwd met Christina van Teijlingen, tezamen kinderen en erfgenamen van Cecilia Heijmers weduwe van Pieter van Teijlingen verkoopt Willebrand Cleijpoot een huis en erf gelegen in de Raam, belend W de koper en O Pieter Schrevelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 200 gld in gereed geld 6v Maartgen Jansdr. huisvrouw van Dominicus Pietersz. wonende alhier als lasthebber van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Gerard van den Eelaard alhier van ) verkoopt Maritgen Thijsdr. Slagers en Grietgen Oijen een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend W Barent Cooper en O Dominicus Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot, voor 300 gld in gereed geld Elisabeth Cleijnser weduwe van Johannes Rotteveen wonende alhier als enige testamentaire erfgename van haar schoonzoon Johannes Jansz. Rotteveen verkoopt Wouter van Dalen een tuin, tuinhuis en erf gelegen in het Korte Groeneweegje, belend Z s-heren steeg en N Nicolaas de Hoijer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. de Hoijer, oude waarbrief van , voor 276 gld in gereed geld 7v Maartgen Jansdr. huisvrouw van Maarten Jacobsz. Schaap wonende alhier als speciale last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan Gagius van ) is schuldig aan Dicrk Alewijnsz. van der Vaart 400 gld wegens geleend geld, te lossen in overleg tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O de weduwe van Balten Jansz. en W Jan Claasz. de Gonter, strekkende voor van de straat tot achter aan sheren vest. Kanttekening Maarten Schaap vertoont de originele rentebrief die afgelost is op Jacobus den Beer mr chirurgijn wonende alhier is schuldig aan Simon Gijsenz. koopman 300 gld wegens geleend geld, te lossen in overleg, tegen een rente van 4 ½ % per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Jacob Cornelisz. en W Gerrit van IJperen, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren steeg. Geroyeerd v Jacob Louwijsz. van Wijck wonende alhier is schuldig aan Joan Hodenpijl president burgemeester dezer stede 750 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een

4 4 huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Jan Rolin en W Cornelis Aldertsz.., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven Jan de Hoij brandewijnbrander verkoopt Ruth van Wijck mede wonende alhier 1/8e in 1/64e part van een haringboot genaamd de Rooms Keijser oud circa 19 jr en groot ten haring 26 last, daarvan boekhouder is Dominicus Doom, voor 500 gld in gereed geld 9v Dirck Willemsz. Koebeeq wonende alhier verkoopt Cornelis Maartensz. van Noordijck mede wonende alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend W s-heren straat en O Pieter Gijsenz.., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Pieter Gijsenz. belast met een schepen schuldbrief van 150 gld tbv onbekend, voor 50 gld boven de belasting in gereed geld Catharina van Boshuijsen gehuwd met Cornelis Ben commies ter recherche te Nijmegen als lasthebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Gosewinus Vermasen te Nijmegen van ) verkoopt Daniel van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede een branderij met erf en alle gereedschappen daartoe behorende volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen op het Pad, belend N de koper en Z Cornelis den Beer, strekkende voor van de straat tot achter aan Leendert den Beer, met nog een gedeelte in een huis en erf door de koper gemaakt tot varkenshokken in het Groeneweegje, belend O s-heren bansloot en W Gijsbrecht Verwal, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van de voorsz. Verwal, voor 2100 gld in gereed geld 10v Apolonia Halverhout weduwe van Wouter Brent wonende alhier is schuldig aan Adrianus van Evelingen wonende Rotterdam 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z s-heren steeg en N Matheus Lathouder, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Cornelis van der Wal Lijsbeth Arentsdr. Diana weduwe van Laurens Hendricksz. de Bruijn wonende alhier verkoopt Judith Jacobsdr. weduwe Pieter Harmensz. van der Burg een huis en erf gelegen op het Cleijn watertje, belend O en W Hendrick Steenman, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Steenman, voor 250 gld in gereed geld 11v Lijsbeth Willemsdr. weduwe van Joris Jansz. wonende alhier verkoopt Allegonda en Anna de Groot JD mede wonende alhier een huis en erf gelegen om het Kerkhof, belend O niet ingevuld en W de koopsters, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. koopsters, voor 14 gld in gereed geld 11v Barent Harings wonende Rotterdam gehuwd met Maartgen Thomasdr. kind en erfgename van Catrijna Kindt in haar leven huisvrouw van Guljaam Paternat verkoopt aan dezelfde Paternat de helft van een huis en erf gelegen beneden de Cruijsstraat in de Boterstraat, waarvan de wederhelft aan de koper toekomt, belend Z de weduwe van Wouter van der Mij en N Wouter van Dalen, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende in s-heren steeg, voor 300 gld in gereed geld Guljaam Paternat wonende alhier voor de ene helft en de voorsz. Barent Harings handelend als gemeld voor de andere helft verkopen tezamen Hendrick van Heusden wonende alhier een huis en erf gelegen beneden de Cruijsstraat in de Boterstraat, belend Z Wouter van Dalen en N Pieter Lankaster, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Paternat, voor 350 gld in gereed geld 12v Dezelfde verkopen tezamen Simon Trommelsmid een tuintje en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend O de weduwe van Jacob van den Berg en W Abraham van der Wee, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Engel Jansz., voor 39 gld in gereed geld 12v De voorsz. Simon Trommelsmid verkoopt Christoffel Went het voorsz. tuintje voor 39 gld Charlotte Couxcillon d`anjeau wonende alhier verkoopt Ds Jacques de Larreij

5 5 predikant der waalse gemeente alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Leendert Coning en W Jacob van Hoek, strekkende voor van de straat tot achter aan met een gang op de Haven, oude waarbrief van , voor 600 gld in gereed geld op Willem Jorisz. Broek wonende alhier zoon en mede erfgenaam van Trijntgen Willemsdr. in haar leven weduwe van Joris Jansz. Broek voor haar zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen verkoopt zijn zuster Neeltgen Jorisdr. Broek weduwe van Hendrick Verhoek 4/5e parten van een huis en erf waarvan het resterende 1/5e part aan de koopster toekomt als mede erfgename, gelegen voor de Raam, belend N Jacob Jacobsz. van der Linden en Z Cornelis de Munnik, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren baansloot, voor 200 gld in gereed geld 13v Neeltgen Jorisdr. van den Broek weduwe Hendrick Verhoeck wonende alhier is schuldig aan het St Antonius of arbeiders gilde 175 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het vorenstaande huis en erf. Kanttekening Is aan de gezworen klerk getoond de originele rentebrief die afgelost is getekend A. Koemans Cors Jansz. Calff wonende alhier verkoopt Jan Jansz. van de Rotte wonende Oud Mathenesse een huis en erf met een scheepstimmerwerf met schuur daarachter gelegen bezijden dee Hoofdbrug op het Hooft, belend Z Maarten Dircksz. van Wieringen en N de stads haven, strekkende voor van de straat tot achter aan de buitenhaven, oude waarbrief van , voor 920 gld in gereed geld Michiel den Back brandewijnbrander verkoopt Nicolaas van Crimpen koopman alhier een haringplaats, loods en erf gelegen op de Haven, belend O de weduwe Rotteveen en W de weduwe van Hendrik de Man, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van dezelfde weduwe, voor 600 gld in gereed geld 14v Apollonia Halverhout weduwe en boedelhoudster van Wouter Brent wonende alhier verkoopt Arie Crabbendam een tuintje en erf gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend Z Pieter Wuijster en N Cornelis Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 24 gld in gereed geld Simon van Gilst sergeant van de burgerij gehuwd met Jannetgen Jansdr. die een dochter en mede erfgename is van Maartgen Willemsdr. weduwe Jan Arentsz. Boutensteijn, zo voor hem zelve en als vervangende de verdere kinderen en erfgenamen verkoopt Arie Gerritsz. wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend Z Egbert Gerritsz. en N Arie van Lugtigheijt, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van het susterhuis, belast met 4 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 295 gld in gereed geld 15v Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Jansz. Montfoort wonende alhier is schuldig aan Simon Gijsenz. koopman wonende alhier 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Johan Hodenpijl en O Arie Troijtje, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq Jacob Soupaart en Johan Jongeneel gehuwd met Anthonia Soupaart als erfgenamen van Francoijs Soupaart koopman in wijnen wonende Rotterdam verkoopt Maarten de Cocq koopman alhier een schepen schuldbrief tlv Cornelis Theunisz. Been en diens verbonden hypotheek op een huis gelegen aan de Markt in de Boterstraat groot 500 gld tegen een rente van 4% per jr van , met alle verlopen renten van dien, voor 500 gld in gereed geld 16v Philip en Maarten Philipsz. Vermaat beiden wonende Piershil zijn schuldig aan Maarten Dircksz. van Wieringen scheepstimmerman wonende op het Hooft 470 gld zonder rente wegens timmeren van een cromsteven schuit. Waarborg de voorsz. schuit Claas Pietersz. van Noorden wonende Kethel zoon en erfgenaam van Pieter Lourisz. van Noorden verkoopt Jaques Meijers wonende Rotterdam waarvoor Arie van Lugtigheijt in deze de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O s-heren steeg en W Jacob van der Burg, strekkende voor van de straat tot achter aan niet ingevuld, voor 800 gld in gereed geld 17v Dirck Wijckerhelt regerend schepen mitsgaders regent van de magistraat armen

6 6 kamer vervangende zijn confraters als bij vonnis van de schepenen van Vlaardingen erfgenamen van de boedel en goederen van Ariaantgen Jansdr. in haar leven weduwe van Huijg Cornelisz. volgens vonnis van verkoopt Louris Dircksz. Cappiteijn wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend N de koper en Z Gerrit Tielemansz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 286 gld in gereed geld Steven Schenking brandewijn brander wonende alhier is schuldig aan Hendrick Cornelisz. van de Rotte wonende Segwaard 300 gld wegens levarantie van turf, te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 3% per jr. Waarborg een huis en erf met branderij met alle gereedschappen daartoe specterende gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend O niet ingevuld en W Anthonie de Swart, strekkende voor van de straat tot achter in de Vlaardingerstraat. 18v Bartholomeus van Pelt wonende alhier verkoopt Anthonie Allaartsz. wonende alhier de helft van een huis en erf en branderie met een rou en distilleerketel en alhetgeen daartoe behoort daarvan de wederhelft aan de koper toekomt, gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend O Snoeij Andriesz. en W Gerrit Tielemansz., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, belast met een rente van 7 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 1350 gld boven de belasting in gereed geld Apolonia Halverhout weduwe en boedelhoudster van Wouter Brent is schuldig aan Jan Woutersz. de Galieken wonende Rotterdam 500 gld wegens gereed geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z s-heren steeg en N Matheus Lathouwer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Johannes de Wit. 19v Liedewij Muijs van Holij weduwe Joan van der Burg wonende s-hage voor de ene helft en Abraham Terburg koopman wonende Amsterdam voor hem zelve en vervangende Mr Nicolaas Muijs van Holij mede wonende Amsterdam tezamen voor de andere helft enige testamentaire erfgenamen van Lidewij Scherp verkopen Pieter Vessuup wonende alhier een huis en erf met een tuin daarachter alsmede een klein huisje en erf daar annex gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend N Joan Hodenpijl en W Maarten Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot en de tuin van Maarten Cornelisz., voor 1575 gld in gereed geld Willem van den Berg wonende Rotterdam mede erfgenaam van Aaltgen Dircksdr. Menuravaard zo voor hem zelve als vervangende de verdere erfgenamen vergift Leendert den Beer oud schepen dezer stede als benevens Maarten Couwenhoven raad en vroedschap door de crediteuren van Hendrick Pietersz. Coning gequalificeerd een huis en erf voor deze door Hendrick Pietersz. gekocht gelegen in St Anna Susterhuis, belend N het Pesthuis dezer stede en Z Maarten Couwenhoven, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Couwenhoven, voor 100 gld in gereed geld 20v.? Jan Hendricksz. Mens wonende alhier verkoopt Aachgen Stoppelaar weduwe mede wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Gooistraat, belend W Pieter Joppenz. en O Frans Augustijnsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, voor 100 gld in gereed geld Jan de Hoij rouwstoker wonende alhier is schuldig aan Jan Corpershouck 500 gld wegens cassatie van zekere obligatie gepasseerd voor nts Gerard van den Eelaard op groot 300 gld en 200 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf met een branderij daarnaast met de ketels en alle gereedschappen daartoe specterende gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O Jan Claasz. de Gonder en W Boudewijn van Harmelen, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste. Kanttekening Matheus van der Haven vertoont de originele rentebrief getekend door de huisvrouw van Jan Corpershouck die afgelost is. 21v Geertgen Evertsdr. weduwe Engel Jansz. wonende alhier verkoopt Mathijs Leendertsz. Backer wonende alhier een huis en erf met 5 enkele spinbanen gelegen achter de Oost Molenstraat over de Raam, belend N Jacob Dircksz. en Z Rochus Leendertsz., strekkende voor van de straat tot achter in de Molenstraat, voor 220 gld in gereed geld

7 Cornelis Blaas mr timmerman wonende alhier als lasthebber van Elias de Ruuck raad en vroedschap alsmede oud burgemeester van Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Jan van der Pavoort te Rotterdam van verkoopt Joost Molenbroek wonende alhier een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Daniel van Boshuijsen en W Jan Corpershouk, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 120 gld in gereed geld 22v Claas Boomert mr koperslager voor hem zelve als vervangende zijn broers en zusters tezamen kinderen en erfgenamen van Pieter Boomert verkoopt Migiel Lenij wonende alhier een huis en erf met een tuin daarneven gelegen aan de oostzijde van de Verbrande Erven, belend Z Migiel Gerritsz. Ploij en N Joan Hodenpijl, strekkende voor van de straat tot achter aan Mathijs Leendertsz. Backer, voor 60 gld in gereed geld Arie Crabbendam mr metselaar wonende alhier verkoopt Bartholomeus van Pelt een huis en erf daarop door de koper een branderij is gemaakt gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Coenraad Jacobsz. Ruijgaard en N Claas Boomert, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 950 gld in gereed geld Bartholomeus van Pelt wonende alhier is schuldig aan Eeuwout Juijst raad en oud burgemeester dezer stede 600 gld en aan Pieter Rochusz. t Hart een gelijke som van 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met branderij hem heden opgedragen. Kanttekening Bartholomeus van Pelt vertoont de originele rentebrief getekend door Eeuwout Juijst die afgelost is Arie Crabbendam mr metselaar schuldig aan Jan Hendricksz. Hartig wonende alhier 400 gld wegens geleend geld. Waarborg een nieuw getimmerd huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Pieter Wuijster en N Cornelis Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. 24v Heijltgen Pietersdr. Timmers weduwe en boedelhoudster van Jan Nolet wonende alhier verkoopt Maritgen Thijsdr. Slagers wonende in het Proveniershuis dezer stede een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Hilletgen Joppendr. en W s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter in de Luijs, voor 435 gld in gereed geld Leendert Olshoorn wonende alhier verkoopt de burgemeesters dezer stede ten behoeve van de stad waarvoor Joan Hodenpijl president burgemeester de gift is ontvangende van een watermolen en erf zijnde een volmolen met 9 kommen gelegen in de Vlaardingerstraat, belend W de verkoper en O Harmen Jansz. de Bruijn, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, daarvan de waterloop eigendom is van de stad en waarvoor jaarlijks aan de thesaurier 132 gld moeten worden betaald alsmede de opstal van de stoof op stads grond naast de Vlaardinger poort, daarvoor jaarlijks moet worden betaald 2 gld 10 st, oude waarbrief van , belast met een schepen schuldbrief pro resto 2500 gld tegen een rente van 4% per jr, losbaar met 300 gld per jr tbv Johannes van der Gaag en Mathijs van Langeveld, kooplui te Rotterdam van , voor 1900 gld en nog 187 gld boven de belasting in gereed geld Crijn Gerritsz. Macq en Trijntgen Jacobsdr. Heerman wonende Zierikzee en jegenwoordig alhier zijn borg voor Simon van Gils Trijntgens voorzoon tbv Jan Verwij wonende Rotterdam, gearresteerd hebbende onder de vendumeester dezer stede de penningen geprocedeerd van de meubilen door Cornelis de Vries jegenwoordig in Oost Indië en wijlen Catharina van Gils zijn overleden vrouw en dochter van Simon van Gils in gemeen bezeten en door de voorsz. van Gils verkocht en dat voor de restitutie van de penningen ter somme van 2000 gld of gedeelte daarvan als bij het slot van de rekening tussen Jan Verwij in kwaliteit voorsz. of de voorsz. Cornelis de Vries zelf ter eenre en Simon van Gils ter andere bevonden zullen worden te behoren. Waarborg door Trijntgen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam genaamd de gecroonde boot, belend W de weduwe van Hendrick de Man en O niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, belast met een schepenschuldbrief van 1000 gld tbv de kinderen van Aaltgen Hartig en nog beide comparanten een schepenbrief te hunnen behoeve groot 2000 gld tlv Jan Ariensz. van Gils van met de daarin vermelde hypotheek. De voorsz. Simon van Gils heeft aangenomen te alimenteren

8 8 en op te voeden de twee kinderen van Cornelis de Vries en wijlen Catharina van Gils en als het mocht komen te gebeuren dat de voorsz. de Vries niet wederkwam hij comparant de kinderen zal alimenteren tot zijn afsterven, alles volgens verdrag tussen hem comparant en Jan Verwij voor de commissarissen van de burgemeesters dezer stede gehouden en gepasseerd en door commissarissen ondertekend op en v Nicolaas de Hoijer wonende alhier verkoopt Maarten Duijfhuijsen wonende alhier een pakhuis en erf gelegen achter de Oost Molenstraat over de Raam, voor 200 gld in gereed geld 27v Arie Dircksz. Buijtewech wonende alhier als lasthebber van Harmen Steencamp wonende Alkmaar (procuratie gepasseerd voor nts Casper Seuijllijn te Alkmaar op verkoopt Joris Pietersz. Opmeer twee huisjes en erven gelegen in het St Anna Susterhuis, belend N Maarten Couwenhoven c.s. en Z Claas de Hoijer, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. de Hoijer, voor 375 gld in gereed geld Daniel van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede verkoopt Jan Corpershouck molenaar alhier een huis en erf gelegen aan de West Molenstraat, belend O Jan Starrenburg en W Gerrit Crijnenz. Cool, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de kinderen van Van Gesel, voor 200 gld in gereed geld 28v De voorsz. van Boshuijsen verkoopt Jacob Jacobsz. van der Linden een huis en erf gelegen op de hoek van de Lange Achterweg, belend N s-heren straat en Z Migiel Lenij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Marius van Rook, belast met twee jaarlijkse renten een van 6 st 12 p tbv dezer stede en een van 3 st 4 p tbv het weeshuis alhier, voor 120 gld boven de belasting in gereed geld 28v De voorsz. Van Boshuijsen als ontvanger van de verponding alhier verkoopt met toestemming van de burgemeesters dezer stede aan Jacob Jacobsz. van der Linden mr timmerman wonende alhier een huis en erf toegekomen hebbende Willem van der Zaal gelegen op de Verbrande Erven, belend N Arie Maartensz. en Z Cornelis Blaas, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van niet ingevuld, voor 80 gld in gereed geld De voorsz. van Boshuijsen verkoopt Pieter Jansz. van Vliet een huis en erf toegekomen hebbende Willem van der Zaal gelegen in de West Molenstraat, belend O Joost Molenbroek en W Pieter Andriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 58 st per jr, voor 267 gld boven de belasting in gereed geld 29v Geertgen Evertsdr.weduwe en boedelhoudster van Engel Jansz. wonende alhier verkoopt Arie Gerritsz. Ploij mede wonende alhier een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Sander Sterling en N Migiel Lenij, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Mathijs Backer, voor 225 gld in gereed geld 29v Jan Pietersz. Rens wonende alhier verkoopt Simon Trommelsmid een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend Z s-heren straat en N Arie Dircksz. Kiela, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maria Gerritsdr., belast met een schepen schuldbrief groot 400 gld tegen een rente van 4% per jr van , die Weijntgen Antom weduwe van Rijn wonende Rotterdam, daarop sprekende heeft, voor 400 gld boven de belasting in gereed geld Doorverkoop aan Pieter Boeckesteijn wonende Overschie onder dezelfde condities Arie Gerritsz. Ploij wonende alhier is schuldig aan Leendert den Beer oud schepen dezer stede 150 gld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Sander Sterling en N Migiel Lenij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mathijs Backer. Kanttekening Jan van Lijcken vertoont de originele rentebrief die ontvangen is door Leendert den Beer op v Pieter Jansz. van Vliet wonende alhier is schuldig aan Jan Corpershoek molenaar wonende alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen. Kanttekening Pieter Jansz. van Vliet vertoont de originele rentebrief die afgelost is.

9 Arie Jacobsz. Swager wonende alhier is schuldig aan Pieter Vessuup wonende alhier 400 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O Frans Cornelisz. Breedenro en W de erfgenamen van Jan Meesz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. Kanttekening De weduwe van Arie Swager vertoont de originele rentebrief die afgelost is Volckert Claasz. wonende Hellevoetsluis verkoopt Jan Franckenz. wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Cornelis Blaas en W het Oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld Jacob den Beer mr chirurgijn wonende alhier is schuldig aan Eduard van der Gon weesmeester dezer stede 300 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend W Gerrit van IJperen en O Jacob Carelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Christiaan Valkenburg Frans Coster wonende alhier verkoopt Reijnier van Cleeff wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Dominicus Fockendijck en N Corstiaan Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan een gemene gang, oude waarbrief van , voor 135 gld in gereed geld Jan Claasz. Vergeer wonende alhier verkoopt Frans Coster wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Joris Crijnenz. Heerman en N Dominicus Fockendijck, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, oude waarbrief van , voor 600 gld in gereed geld Mr Joan van der Burg advocaat voor het hof van Justitie in den Haag als lasthebber van Liedewij Muijs van Holij weduwe Johan van der Burgt wonende den Haag (procuratie gepasseerd voor nts Hendrick van der Zalm te den Haag van ) voor de ene helft en Abraham ter Burg jr wonende Amsterdam als lasthebber van Mr Nicolaas Muijs van Holij en Abraham ter Burg gehuwd met Mettina Muijs van Holij (procuratie gepasseerd voor nts Livinus Meijer te Amsterdam van voor de andere helft) verkopen Pieter Papenhuijsen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend Z Maarten Cornelisz. en N Pieter Vessuup, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Maarten Cornelisz., voor 320 gld in gereed geld Dezelfden verkopen Jan Teunisz. de Ruijter wonende alhier twee huizen en erven annex de andere gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend Z Gerrit Tielemans en N Arie Schaap, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de koper en Otto Went met nog een tuintje en erf gelegen op de Laan, belend O Annetgen Willemsdr. en W Arent Schouten, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 700 gld in gereed geld Willebrand Cleijpoot en Claas Bombrij wonende alhier verkopen Leendert Holierhoek wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Frans Jorisz. en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck Pietersz. Opmeer, voor 360 gld in gereed geld 34v Huijbrecht Cornelisz. brouwer wonende Proveniershuis verkoopt Jan Starrenburg grutter wonende alhier een huis en erf met twee dubbelde spinbanen daar achter en een gemene gang gelegen in de Zijlstraat, belend W Eeuwout Hendricksz. en O Maartgen Huijbrechtsdr.., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 310 gld in gereed geld Salomon Post brouwer te Delft als benevens Sebastiaan de Boers bij testament van Maria Roos aangestelde executeurs en voogden over het minderjarig kind van Maarten Couwenhoven raad en vroedschap dezer stede door hem in huwelijk verwekt met Catharina Cantier voor de ene helft en Carolus Boers baljuw en schout en secretaris van de beide Catwijken gehuwd met Sara Seelen voor de andere helft tezamen erfgenamen van Maria Roos verkopen Jan Hoogenberg koopman wonende Rotterdam een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O voor en achter Maarten Couwenboven en W Jan Braam, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, oude waarbrief van , voor 1800 gld in gereed geld

10 10 35v Jan van Basel en Jacob Pietersz. van der Marck beiden wonende alhier door de weesmeesters dezer stede gestelde voogden over de minderjarige erfgenamen mitsgaders Arie Dircksz. voor hem zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Crijntgen Dircksdr. weduwe Pieter Dircksz. onleesbaar verkopen Jan van Bree mede wonende alhier een een huis en erf met twee dubbelde spinbanen daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend O Pieter Jansz. Coning en W Maartgen Huijbrechtsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 390 gld in gereed geld 35v Frans Coster wonende alhier is schuldig aan Jan Hendricksz. Hartog wonende alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Joris Crijnenz. en N Dominicus Fockendijck, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven. Kanttekening Aan de secretaris A. Koemans is de originele rentebrief vertoond door Jan Hendricksz. Hartog getekend die afgelost is. 36v Migiel den Back brandewijnbrander wonende alhier is schuldig aan Pieter Vessuup mede wonende alhier 1000 gld wegens geleend geld, binnen 6 jr niet opeisbaar, tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met branderij met twee ketels etc. gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O Carel Bosschaart en W het stadsmagazijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Jan Corpershouck. Kanttekening Herbert Oudemans vertoont de originele rentebrief hebbende een kwitantie voor de volle betaling getekend door Pieter Vessuup met nog een acquit van roiement getekend door Willem de Man en Jacomina Maton tevoren gehuwd met Pieter Vessuup Pieter Papenhuijsen wonende alhier is schuldig aan Hendrick Schouten wonende alhier 350 gld wegens geleend geld, te lossen het 1e jaar met 100 gld en verder met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend Z Maarten Cornelisz. en O Pieter Vessuup, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Vessuup. Kanttekening Deze brief geroyeerd na volle betaling getekend door Aagje Metselaar, weduwe Hendrick Schouten. 37v Susannetgen IJsaacksdr. weduwe en boedelhoudster van Claas Pietersz. wonende alhier verkoopt Barnardus Gardenier wonende alhier een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Markt, belend N Teunis van Schie en Z de mouterij van de weduwe van Johannes Rotteveen, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Schie, voor 1470 gld in gereed geld Bartholomeus van Pelt brandewijnbrander verkoopt Susannetgen IJsaacksdr.weduwe Claas Pietersz. een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Markt, belend W de weduwe van Jan Poort en O de weduwe van Pieter van der Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Margretha de Late, voor 700 gld in gereed geld Magdalena Cornelisdr. Hardij huisvrouw van Franck Zijdeman wonende alhier als lasthebber van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer van heden) verkoopt Jaques Geoffroij wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N de voorsz. Zijdeman en Z Jeremias Lambermond, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije en eigen gang op de Haven, voor 1100 gld, waarvan 200 gld gereed en 900 gld houdt de koper onder zich onder verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr af te lossen de eerste 3 jaren met 100 gld per jr en 600 gld te lossen naar believen. 38v Dirck Wijckerheld en Laurens van der Wiel regerend schepen mitsgaders regent van de armen kamer dezer stede mitsgaders Dominicus Doome raad en oud schepen dezer stede en capitein Hendrick Opmeer regenten van de diaconie armen kamer en vervangende hun verdere confraters als bij testament van Claasgen Claasdr. weduwe dit navolgende huis aan de voorsz. armen kamers gelegateerd verkopen Johannes van Berkel notaris alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde op de hoek van de Markt, belend O s-heren straat en W de kinderen en erfgenamen van Jan Poulusz. Boogaart, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Arie Cornelisz. Mettemoffelen, voor 430 gld in gereed geld

11 Maartgen Tames weduwe Cornelis Hodenpijl wonende aan de Vijf sluizen verkoopt Maria Willemsdr. van der Valk wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jan Jansz. Guldemont en O Jacob van der Burg, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 700 gld in gereed geld 39v Cornelis Thijsz. de Vink wonende alhier verkoopt Gijs Willemsz. mede wonende alhier de helft van een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Arie Buijteweg en O Snoij Andriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper voor 1 gld per week zolang als verkoper of verkopers vrouw in leven zijn, met waarborg de helft van het huis en erf Johannes van Berkel notaris alhier is schuldig aan Trijntgen Ariensdr. weduwe Joris Claasz. Roodenburg wonende Oud Mathensse 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 3% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen. Kanttekening Is aan Jacob Doom secretaris van Schiedam vertoond zeker rekest door Jan van Lijcken q.q. notaris alhier hebbende in margine het volgende appointement: Geroyeerd op verzoek van Coenraad Obijn gezworen klerk. 40v Mr Gregorius Blaeu raad en oud burgemeester mitsgaders secretaris verkoopt Gerrit van IJperen wonende alhier een huis en erf (zijnde voor deze geweest twee bijzondere huizen achter de andere staande aan de noordzijde van de Dam, belend O het huis van Jan Belhiel van de verkoper gekocht daarvan de gift eerstdaags zal geschieden en W s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Jan Belhiel, oude waarbrief van , belast met 10 st per jr tbv de Grafelijkheid, voor 310 gld boven de belasting in gereed geld onbtvangen Lucas van Houten wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt Cornelis Arentsz. Crabbendam mr metselaar wonende alhier een huis en erf met een tuintje daarachter gelegen achter de Stoofsteeg, belend O Jan Rolin en W s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije poort in de voorsz. Stooffsteeg, oude waarbrief van , voor 100 gld in gereed geld Dirck Pietersz. van den Berg wonende alhier verkoopt Arie Maartensz. Schieveen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Coningstraat of Schie, belend O Barend Coper en W Maartgen Meesdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 700 gld in gereed geld 41v Jan Dircksz. Scherp wonende alhier vergiftet Hester Pietersz. Coning zuster van Hendrick Pietersz. Coning onlangs overleden zeker erf door de voorsz. Hendrick Pietersz.. Coning gekocht en daarop door hem doen timmeren een pakhuis gelegen in St Anna Susterhuis of Korte Groene weegje, belend Z de verkoper en N een gemene gang, strekkende voor uit de straat tot achter aan het erf van Maarten Couwenhoven c.s. voor 100 gld in gereed geld Gerrit Gerritsz. van IJperen wonende alhier is schuldig aan Matheus Victor van der Goes raad en oud schepen dezer stede 350 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr Waarborg een huis en erf heden gekocht. Kanttekening Vertoond wordt een kwitantie van Matheus van der Goes waarbij hij verklaart betaald te zijn en de brief ten protocollle mag worden geroyeerd. 42v Maartgen Braams weduwe van Andries Gerritsz. Macq wonende alhier is schuldig aan Hendrick Schouten wonende alhier 350 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Dirck Pietersz. Opmeer en W Frans Jorisz. van Brandenburg, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven Maritgen Jansdr. gehuwd met Dominicus Pietersz. wonende alhier als lasthebber van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Gerard van den Eelaart alhier van ) is schuldig aan Mercelis Vermij mr schoenmaker wonende alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend O de Doelpoort en W Maritgen Thijsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot Claas Gravesteijn wonende Oud Mathenesse verkoopt Arie Corsz. wonende alhier een huis en erf gelegen voor de Raam, belend N Cornelis de Munnik en Z Louris Migielsz. de Knegt,

12 12 strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijk, voor 80 gld in gereed geld Elisabeth Cleijnsen weduwe en boedelhoudster van Johannes Rotteveen wonende alhier verkoopt Johannes Cooper wonende alhier een huis en erf met twee korenzolders daar boven gelegen op de Schie, belend O de weduwe van Gerrit Cornelisz. Badon en W de weduwe van Gerrit Gerritsz. Swart, strekkende voor van de straat tot achter in de Raamsteeg, voor 700 gld in gereed geld 44v Jacob van Eijbergen koopman wonende Rotterdam vertoonde een obligatie door Apolonia Halverhout wonende alhier te zijnen behoeve op heden gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer groot 285 gld 15 st 12 p en heeft daarvan betaald de 40e penning. 44v Pleuntgen niet ingevuld weduwe Andries Zijs verkoopt Jan Andriesz. een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Trijntgen Jacobsdr. en Z Jan Barentsz. Allaard, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld Catharina Lucasdr. weduwe Job Jacobsz. Soeteman wonende alhier is schuldig aan Jacob Crijnenz. Heerman wonende alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend W Jan Doom en O Claas Cromvinger, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot. Kanttekening De huisvrouw cab Jan Gerritsz. de Vos vertoont de originele rentebr4ief die afgelost is in janden van Jacob Heerman. 45v Cornelis de Gilde wonende alhier gehuwd met Gijsbertgen Gerritsdr. zo voor hem zelve als vervangende Claas Dircksz. Backer gehuwd met Maria Pietersdr. tezamen benevens Claas Boomert kinderen en erfgenamen van Pieter Boomert verklaren de nagelaten boedel van haar vader te hebben gedeeld en dat een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N het stads beterhuis en Z Bartholomeus van Pelt, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven aan de voorsz. Claas Boomert te beurt is gevallen en dragen aan deze het voorsz. huis op en verklaren van hun portie te zijn voldaan. 46v Leendert den Beer oud schepen verkoopt Magteld Jansdr. de Hoij weduwe Abel Cneppelhout wonende alhier een lijfrente van 50 gld per jr tlv het gemene land van Holland en West- Friesland ten comptoire van Mr Cornelis van Aerssen van Hoogerheijde ontvanger generaal ten lijve van Willemina Hoek aangekocht door Jacob Hoek vervallende halfjaarlijks op 21 juni en 21 december volgens de brief van , welke brief Leendert den Beer bij transport is aangekomen verleden voor schout en gerechten van s-gravenambacht op , voor 300 gld in gereed geld ontvangen Cornelis Teunisz. Been wonende Schoonderloo verkoopt Maarten de Cocq brandewijnbrander wonende alhier een achterhuisje en erf gelegen achter zijn huis op de Schie, welk huis hij mede aan de voorsz. de Cocq heeft verkocht en daarvan de gift mede heden zal geschieden, belend O Aarnout Oortman en W de gang van het voorste huis strekkende voor van de straat tot achter aan de plaats of erf van het voorsz. verkochte huis met conditie dat de koper van het achterhuisje tot zijn last moet nemen een jaarlijkse rente van 1 gld 11 st 8 p tbv dezer stede en in de verponding bijdragen 4 gld. en nog de helft betalen van het maken en onderhouden van de straat en kade op hetzelve, voor 300 gld boven de belasting in gereed geld 47v De voorsz. Cornelis Teunisz. Been verkooot de voorsz. Maarten de Cocq een huis en erf gelegen aan de Markt ten zuiden van het stadhuis, belend Z de koper en N Aarnout Oortman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huisje van de koper en met zekere uitgang tussen kopers huis tot op de Schie, belast met 1 gld 11 st 8 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 500 gld boven de belasting in gereed geld Jan van der Wee en Jannetgen Vrijelings weduwe en boedelhoudster van Pieter van der Wee beiden wonende Zwolle tezamen kinderen en erfgenamen van Abraham van der Wee verkopen Jan Jansz. schipper wonende alhier een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z de erfgenamen van Jan van der Burg en N Frans Corstiaansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van , voor 84 gld in gereed geld

13 13 48v Dezelfden verkopen Willebrand Cleijpoot wonende alhier een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Abel Cornelisz. en N Claas Danckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 35 gld in gereed geld 48v Dezelfden verkopen dezelfde Willebrand Cleijpoot een huis en erf gelegen achter de Teerstoofsteeg, belend O de weduwe van Claas Pietersz. en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Jacobsz. van der Linde, voor 110 gld in gereed geld Dezelfden verkopen dezelfde Willebrand Cleijpoot een huis en erf gelegen naast het voorgaande achter de Teerstoofsteeg, belend O de koper en W Gerrit Hendricksz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Jacobsz. van der Linde, voor 67 gld in gereed geld 49v Hester Pietersz. Coning enige en universele erfgename ab intestato van haar overleden broer Hendrick Pietersz. Coning verkoopt Jacob Fransz. Roodenburg beenhakker wonende alhier een pakhuis en erf gelegen in het Korte Groeneweegje, belend O zekere gemene gang en W Pieter Dircksz. Scharp, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Pieter Dircksz., oude waarbrief van , voor 430 gld in gereed geld 49v Dezelfde verkoopt Nicolaas de Hoijer wonende alhier drie huisjes en erven annex de andere gelegen in St Anna Susterhuis, belend N het pakhuis en Z Maarten Couwenhoven c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voornoemde Couwenhoven, voor 255 gld in gereed geld Maarten Couwenhoven raad en oud burgemeester dezer stede verkoopt Cornelis Harmensz. van Boles stadsarchitect de helft van een loodwitmolen en erf met een grote tuin daar achter met nog een woonhuisje daar annex mitsgaders alle gereedschappen volgens condities ten weerszijden berustende ter secretarie aan de Lias van de actens van koop, waarvan de wederhelft aan de koper toekomt, gelegen in St Anna Susterhuis, belend Z voor Joris Pietersz. Opmeer en achter Nicolaas de Hoijer en Pieter Dircksz. Scharp en de noordzijde van het Pesthuis aan de Achter s-herenstraat?, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrieven van en , voor 3800 gld in gereed geld 50v De voorsz. Cornelis Harmensz. van Boles verkoopt Eduard van der Gon weesmeester dezer stede de gehele loodwitmolen met erf en woonhuis, voor 7600 gld in gereed geld Neeltgen Dircksdr. weduwe Jan Pietersz. Staats verkoopt haar zoon Willem Jansz. Staats een huis en erf met een tuintje daar achter gelegen op het Hooft, belend N Maarten Dircksz. van Wieringen en Z Stads land, strekkende voor van de straat tot achter aan de Buitenhaven, met conditie dat de verkoopster in het voorsz. huis en erf levenslang zal behouden een kamertje tot haar woning en al haar meubels moeten daarin blijven en zij zal genieten 1/3e van het gewas hetgeen in het voorsz. tuintje of op het erf zal komen te wassen, voor 600 gld, te betalen met 50 gld per jr tegen een rente van 3% per jr Simon Loopuijt mr timmerman wonende alhier als lasthebber van Cornelis Ouwater wonende s-gravenhage enige zoon en erfgenaam van Cornelis Ouwater (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier van ) verkoopt Cornelis Gerritsz. de Wildeman wonende alhier een huis en erf met enige banen en tuin daar nevens en achter staande in het Groene weegje, belend O Hendrick Groenewegen en W s-heren bansloot, strekkende voor van het Groeneweegje tot achter mede aan s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld 51v Cornelis Cornelisz. Weuijster wonende alhier zoon en mede-erfgenaam van Dieuwertgen Pietersdr. weduwe Cornelis Weuijster zo voor hem zelve en vervangende zijn meerderjarige broer en zuster, mitsgaders Dirck Wijckerheld regerend schepen als regent van de magistraats armen en Cornelis de Hoij regent van het weeshuis als daar alimenterende en opvoedende de minderjarige nagelaten erfgenamen van de voorsz. Dieuwertgen Pietersdr. verkopen tezamen Mercelis Vermij wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend Z Annetgen Pietersdr. en N Leendert Maatleen den ouden, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. Maatleen, voor 460 gld in gereed geld

14 Maartgen Jansdr. de Wilde JD wonende alhier is schuldig aan Coenraad Jacobsz. Ruijgaart wonende alhier 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Abraham Dircksz. en Z Jacob Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan de oude doelen.kanttekening Maartgen Jansdr. de Wilde vertoont de originele rentebrief die afgelost is Jan Teunisz. de Ruijter wonende alhier verkoopt Leendert de Wit beenhakker wonende alhier een tuintje met erf gelegen op de Laan, belend O Annetgen Willemsdr. en W Arent Schouten, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 10 gld in gereed geld Otto van der Mij wonende alhier is schuldig aan de Diaconie Armen van de Kethel 200 gld wegens casseren van een obligatie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier op tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Aaltgen Harmensdr. en W Aaltgen Harmensdr. Coning, strekkende voor van de straat tot achter aan niet ingevuld. Kanttekening Otto van der Mij vertoont de originele rentebrief die afgelost is in handen van Huijbrecht Pietersz. Poot en Abraham Jacobsz. Lugtigheijt als diaconen van de Kethel op v Mr Gregorius Blaeu raad en oud burgemeester dezer stede verkoopt Jan Belhiel wonende alhier een huis, plaats, pakhuis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend W voor Gerrit van IJperen en verder de Teerstooffsteeg en nog verder de verkoper zelf en O voor Jan van Wijck en achter de Schie, strekkende voor van de Dam tot achter aan de plaats of pakhuis van Joan Hodenpijl, president burgemeester dezer stede, oude waarbrief van , voor 1400 gld daarvan 900 gld al betaald zijn en 500 gld houdt koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 250 gld per jr. Kanttekening de originele rentebrief is afgelost door Jacob van Wielik op Jan de Hoij brandewijnbrander wonende alhier is schuldig aan Cornelis Cocx koopman wonende Rotterdam in compagnie 1300 gld wegens levering van granen tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf met branderij daar nevens met drie rouw en een distilleerketel met al het gereedschap gelegen aan de westzijde van de Haven, belend Z Jan Claasz. de Gorder en N Boudewijn van Harmelen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwendijk of stads vest Stoffel Voogd wonende alhier zo voor hem zelve en vervangende Leendert Maatleen den ouden en Arie Jacobsz. Block mede wonende alhier verkoopt Francoijs Greenwood den ouden wonende Rotterdam een huis en erf met een lange lijnbaan daar achter alsmede een grote en bekwame stooff en teerketel met nog een spinbaan aan de slootzijde met alle gereedschappen volgens de inventaris, gelegen aan de noordzijde van de Gooistraat, belend O de baansloot en W de kinderen en erfgenamen van Govert du Boijs, strekkende voor van de straat tot achter met een uitpad in het Susterhuis, oude waarbrief van , voor 2500 gld in gereed geld 55v Lourens Migielsz. de Knegt wonende alhier verkoopt Abraham Jansz. den Held mede wonende alhier daarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in de Noordmolenstraat of voor de Raam, belend N Arie Corsz. en Z s-heren brugge, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijk, belast met 20 st per jr tbv het weeshuis alhier, voor 550 gld boven de belasting in gereed geld o0ntvangen Appolonia Halverhout weduwe en boedelhoudster van Wouter Brent wonende alhier is schuldig aan Jacob van Eijbergen koopman wonende Rotterdam 300 gld en wel 285 gld 15 st 12 p wegens cassatie van een obligatie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier op en 14 gld 4 st 4 p wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een tuin, tuinhuis en erf gelegen achter aan de Nieustraat, belend Z Johan Hodenpijl en N de weduwe en kinderen van Mr Abraham Cambier, strekkende voor van achter het huis van Jacob Rodenburg tot achter aan s-heren bansloot. 56v Jan Doom sergeant van de burgerij dezer stede als lasthebber van Matheus Victor van der Goes raad en schepen dezer stede (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer op

15 ) verkoopt Dirck Jorisz. van der Valk brandewijnbrander wonende alhier een huis en erf met een rumpul plaats daar nevens gelegen in de Boterstraat, belend W Jan Reis en O voor de weduwe van Jan Backer en achter s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 1500 gld in gereed geld Adriaan van der Meer notaris en procureur alhier als lasthebber van Jeremias Lambermond frans schoolmeester wonende Grave (procuratie gepasseerd voor nts Hermanus Swarts te Grave op ) verkoopt Jaques Geoffrij frans schoolmeester een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N de koper en Z Matheus Victor van der Goes, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dr Franciscus Leroij, voor 400 gld, waarvan 200 gld gereed en 200 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr Maartgen Jacobsdr. weduwe en boedelhoudster van David Cornelisz. Corpershoorn wonende alhier voor haare zelve en vervangende Catharina Cornelisdr. Corpershoorn weduwe van Pieter Andriesz., Gerrit Jansz. gehuwd met Magteld Boenendr en Dirck Papenhuijsen gehuwd met Barbara Boenendr., kinderen en erfgenamen van Grietgen Cornelisdr. Corpershoorn weduwe van Boen Poulusz. allen tezamen benevens Leendert Cornelisz. Corpershoorn erfgenamen van Jan Cornelisz. Corpershoorn verkopen de voorsz. Leendert Cornelisz. Corpershoorn 1/4e van een huis en erf waarvan de koper als voor 1/4e erfgenaam zelf 1/4e toekomt gelegen in de Korte Kerkstraat, belend W niet ingevuld en O Harmanus de Neijt, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Maria Pit, voor 300 gld in gereed geld 58v Appolonia Halverhout weduwe en boedelhoudster van Wouter Brent is schuldig aan Cornelis van Es wonende Rotterdam 250 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z s-heren steeg en N Matheus Lathouwer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Johannes de Wit. Kanttekening Geroyeerd op bij een kwitantie Anthonie Hodenpijl en Gerard Sam gehuwd met Johanna Hodenpijl tezamen kinderen en erfgenamen van Joan Hodenpijl president burgemeester alhier verkopen Hendrick Fransz. Bloemendaal een huis en erf gelegen op het einde van de Haven, belend Z Arie Danielsz. c.s. en N Migiel van Peursum, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 350 gld in gereed geld 59v Aagje Cornelisdr. weduwe Pieter Hendricksz. Hartig en vervangende de meerderjarige mitsgaders Lourens van der Wiel regerend schepen als benevens Jacob Kellenaar voogden oveer de minderjarige erfgenamen tezamen erfgenamen van Teunis Poort verkopen de voorsz. Jacob Kellenaare een huis en erf met een tuintje daar achter gelegen in de Pannekoekstraat, belend O Cornelis Willemsz. en W Huijbrecht van Ree, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 165 gld in gereed geld Wessel Jansz. Scherp is schuldig aan Maritgen Gardeniers weduwe Jan van der Mast wonende Rotterdam 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O s-heren straat en W s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren erf. 60v Jan Pietersz. Groene en Claas Gerritsz. gehuwd met Jannetgen Cornelisdr. mede erfgenamen van Willem Jansz. tamboer voor haar zelveen vervangende de verdere erfgenamen van Willem Jansz. tamboer verkopen tezamen Aagjen Stoppelaars weduwe een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O de weduwe van Willem Maartensz. van Pelt en W Robbrecht van der Sprong, strekkende voor van de straat tot achter aan de oude doelen, voor 55 gld in gereed geld Anthonie Hodenpijl en Gerrit Sam gehuwd met Johanna Hodenpijl, tezamen kinderen en erfgenamen van Joan Hodenpijl president burgemeester deser stede verkopen tezamen Claas Jansz. van Delft een huis en erf gelegen op de Schie op de hoek van de Holsteeg, belend W de voorsz. Holsteeg en O zeker steegje, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de heer Bosschaart, voor 600 gld in gereed geld

16 16 61v Bartholomeus van Pelt brandewijnbrander verkoopt Arie Gerritsz. Klinckershuijsen twee huizen en erven annex de andere gelegen in het Land van Beloften, belend W Pieter Hendricksz. en O Soetgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jacob Cornelisz., voor 700 gld in gereed geld Cornelis Arentsz. wonende alhier verkoopt Jan Maartensz. een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Maartgen Joppendr. en Z Stoffel Leendertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Fop Wittensz., voor 300 gld in gereed geld Sara Hardewil gehuwd met Jan Pietersz. Castelijn als gemachtigde van haar man verkoopt de regenten van het Oude Manhuis alhier een lijfrente van 200 gld per jr tlv de provincie Utrecht en ten lijve van Jan Poetersz. Castelijn van en dat voor niet ingevuld Claas Jansz. van Delft is schuldig aan Catel Bosschaart raad en president burgemeester dezer stede 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie op de hoek van de Holsteeg, belend W de voorsz. Holsteeg en O zeker steegje, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. Bosschaart. Kanttekening Claas Jansz. van Delft vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 63v Hendrick Fransz. Bloemendaal wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en president burgemeester dezer stede 700 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven gelegen achter de andere aan de zuidzijde van de Gooistraat van ouds genaamd de Groenlandse visserij, belend O Jillis Teunisz. en W voor Jacob Pietersz. Cuijckhoven en achter Migiel van Peursum, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven Anthonie Hodenpijl wonende alhier zoon en mede-erfgenaam van Joan Hodenpijl president burgemeester dezer stede als bij scheiding en deling van de boedel het navolgende huis en erf te beurt gevallen verkoopt Jan Hopman wonende alhier twee huizen en erven gelegen annex de andere op de Lange Achterweg, belend Z Jan Nolet en N s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 450 gld in gereed geld 64v Eeuwout Juijst raad en regerend burgemeester en Dominicus Doome raad en vroedschap beiden dezer stede als door de heren van de wet gestelde voogden over de minderjarige nagelaten dochter van Aagjen Doome weduwe Jacob Overijssel verkopen Dirck van Rheenen luitenant van het Collegie van de admiraliteit op de Maze een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend Z de kinderen en erfgenamen van Jacob van Gesel en N Maarten Penning, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. kinderen van Jacob van Gesel, voor 1800 gld in gereed geld Dirck van Rheenen luitenant van het Collegie ter admiralitei op de Maze is schuldig aan Eeuwout Juijst 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het hiervoor genoemde huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven. Kanttekening Ontvangen uit handen van Cornelis de Cock 1000 gld. Is verder vertoond een akte verleden voor nts Simon de Knapper alhier van waaruit blijkt dat de rentebrief is aanbedeeld aan Cornelis van Bree nagelaten zoon en enig erfgenaam van zijn moeder Maartgen Jansdr. van der Schans weduwe van Dammis van Bree voor 1/7e deel in de helft mede-erfgenaam van Eeuwout Juijst Cornelis Semelaar koopman wonende alhier verkoopt Simon Gijsenz. mede koopman alhier de helft van een huis en erf waarbij door koper en verkoper een branderij met 2 rouw en een distilleerketel is gemaakt gelegen in de Walvissteeg, belend W de verkoper zelf en O Leendert Hartig, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Hartig, voor 300 gld in gereed geld Grietgen van der Linden gehuwd met Arie Rochusz. Backer als mondelinge last hebbende van haar man verkoopt Cornelis Jansz. Bergwerff mede wonende alhier een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Arie Dircksz. Bol en Z Teunis van Schie, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck van Lugtigheijt, belast met 5 st 8 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld 66v Daniel van Boshuijsen als ontvanger van de verponding van Schiedam verkoopt met

17 17 advies van de burgemeesters Arie Buijteweg een huis en erf toegekomen hebbende Cornelis Thijsz. de Vink gelegen aan de Gooistraat, belend Z Maritgen Thijsdr. Slagers en N Gijs Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arie Buijteweg met een gemene gang op de Haven, voor 100 gld in gereed geld Cornelis Maartensz. van Noordijck wonende alhier verkoopt Frans Arentsz. een huis en erf gelegen op de Schie, belend W s-heren straat en O Pieter Gijsenz. Verboom, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Gijsenz., voor 200 gld in gereed geld 67v Gerrit Joppensz. wonende in de Kethelpolder verkoopt Harmen Migielsz. van der Swett wonende Vlaardingen een stuk weiland zijnde de 28e en 29e camp tezamen 3 morgen 1 hond 22 roe gelegen in het West Frankenland buiten de stad Schiedam, belend Z de stads landen en N de weg, strekkende voor van de weg tot achter aan het land van Clasina van Bleijswijck weduwe Daniel van der Luffel voor 700 gld de morgen of 2242 gld 6 st 10 p de massa in gereed geld 67v Anthonie Hodenpijl en Gerrit Sam gehuwd met Johanna Hodenpijl tezamen kinderen en erfgenamen van Joan Hodenpijl verkopen tezamen Gerrit van Ophoven wonende alhier twee huizen en erven annex de andere gelegen op de Haven op de hoek van de Varkenssteeg, belend N Cornelis Timmerman en Z de voorsz. Varkenssteeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claas Post, voor 720 gld in gereed geld Doorverkoop aan Joris Burgwal voor 720 gld in gereed geld 68v Adriaan van der Meer procureur voor de vierschaar van Schiedam verwijst naar een volmacht van door Jan Verweij voor nts Jan Swinnas te Rotterdam op hem gegeven, te consenteren en over te geven dat alle penningen die onder Mr Gregorius Blaeu secretaris gekomen van de verkochte goederen van Cornelis de Vries jegenwoordig in Oost Indië volgens appointement van het Hof van Holland berustende op de acte van cautie van voor schepenen alhier gepasseerd, zullen worden overgegeven aan Simon van Gils mits dat voor de kosten in de voorsz. volmacht vermeld onder de voorsz. heer Blaeu zullen blijven berusten als dezelfde kosten door Jan Verweij zullen worden opgegeven 250 gld Claas Arentsz. van Leeuwen zoon en mede erfgenaam van Maartgen Jacobsdr. weduwe van Arie van Leeuwen verkoopt Mathijs Arentsz.. van Leeuwen 1/10e van een korenwindmolen genaamd de Steenen Molen gelegen aan het einde van de Gooistraat bij de Rotterdamse poort met al het gereedschap alsmede 1/5e part in een huis en erf gelegen aan het einde van de Gooistraat naast de Rotterdamse poort, belend N de voorsz. poort en Z de Haven, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, voor 550 gld in gereed geld 69v Frans Arentsz. wonende alhier is schuldig aan Claas van der Schalk brandewijnbrander 280 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie op de hoek van het Cleijne watertje, belend W s-heren straat en O Pieter Gijsenz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Gijsenz. Kanttekening De originele rentebrief is vertoond waarvan Claas van der Schalk bekende voldaan te zijn David Jansz. van der Putten wonende Hellevoetsluis verkoopt Matheus Claasz. Backer wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend N Jan Cromvinger en Z Cornelis van der Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Cromvinger uitkomende met een vrije en eigen gang op de Korte Achterweg, voor 500 gld in gereed geld Wouter van Dalen wonende alhier verkoopt Claas Bombrij wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend Z Guiljaem Paternat en N Hendrick van Heusden, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Paternat, oude waarbrief van 1705, voor 425 gld, waarvan 100 gld gereed en de koper behoudt de 325 gld onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening Machteld Harmensdr. voormaals weduwe van Claas Bombrij vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 70v Pieter Pietersz. Verbeeq wonende alhier verkoopt Arent Gerritsz. Landman een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N de weduwe van Frans Rodenburg en Z Abraham Jansz.,

18 18 strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 440 gld in gereed geld Wouter van Dalen wonende alhier verkoopt Jan Burgwal wonende alhier een pakhuis en erf gelegen aan de Markt achter het stadhuis, belend N Anna Keijser en Z Jan Pietersz. Schieveen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de weduwe van Leendert Verbrugge, oude waarbrief van , belast met 25 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 225 gld boven de belasting in gereed geld 71v Nicolaas Voorstraten wonende alhier verkoopt Johannes Sonjé schoolmeester twee huizen en erven annex de andere gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Passchina Hovelings en W Jan Scharrenburg, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Margrietha de Late weduwe, oude waarbrief van , voor 600 gld in gereed geld 71v Reijnier van Cleeff wonende alhier verkoopt Jacob Crijnenz. Cats wonende alhier een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Pieter Jacobsz. Carpentier en W Jan Corpershoek, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 300 gld in gereed geld De voorsz. Reijnier van Cleeff verkoopt Bartholomeus van Pelt brandewijnbrander wonende alhier een tuin en erfg gelegen in de West Molenstraat, belend W Dirck Jorisz. en O Cornelis Mak, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 120 gld in gereed geld 72v Cornelis Semelaar brandewijnbrander verkoopt de voorsz. Reijnier van Cleeff een huis en erf met pakhuis en kuiperij annex de andere gelegen in de Walvissteeg, belend O de verkoper en Simon Gijsenz. en W s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Leendert Hartig, voor 1075 gld in gereed geld 72v Jan Jansz. van Bree wonende alhier verkoopt Gerrit Sam koopman wonende alhier een huis en erf met een tuin daar achter zijnde een herberg van ouds genaamd het Hof van Holland gelegen aan de westzijde van de Haven op de hoek van de West Molenstraat, belend Z de voorsz. Molenstraat en N Nicolaas de Vries, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de verkoper, voor 3800 gld, waarvan 1800 gld gereed en 2000 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. 73v Maria van der Speuij weduwe en boedelhoudster van commandeur Teunis Steur verkoopt de voorsz. Jan Jansz. van Bree een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend N Dr Adam van der Heijm raad en burgemeester dezer stede en Z de erfgenamen van Ermtgen Nieuwenhof, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren veste, voor 2000 gld in gereed geld 73v Fop Wittensz. Borst en Pieter Gijsenz. Verboom beiden wonende alhier tezamen testamentaire erfgenamen van Kniertgen Pietersdr. weduwe Huijg Pleunenz. verkopen Ariaantgen Arentsdr. Cleijweg, weduwe Cornelis Arentsz. de Jong een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Pleun Pietersz. en Z Pieter Andriesz. den Draack, strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering, voor 350 gld in gereed geld Johannes van den Eelaart wonende alhier verkoopt Silverster Pietersz. Carrebos wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Dirck van der Linden en Z de erfgenamen van Joan Hodenpijl, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. Van der Linden, belast met een schepenm schuldbrief van 400 gld tegen een rente van 4% per jr van tbv Pieter Rochusz. t Hart, voor 800 gld boven de belasting in gereed geld 74v Pieter Rochusz. t Hart wonende alhier verkoopt Huijbrecht Lourisz. Block wonende alhier waarvoor zijn vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Cornelis Weuijster en Z Claas Bernouw, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 850 gld in gereed geld Joost Creijtsbergen wonende alhier verkoopt Hilletgen Jansdr. Rodenrijs weduwe Philip Hodenpijl een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O het Oude Manhuis en W

19 19 Leendert Schipper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de weduwe van Pieter van der Plaats, belast met 5 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 300 gld boven de belasting in gereed geld 75v Adriaan van der Meer notaris en procureur alhier als lasthebber van Cornelis Ben wonende Nimwegen gehuwd met Catharina van Boshuijsen, Mr Joan Cambier raad en schepen dezer stede als lasthebber van Johannes Verlugt wonende Dordrecht gehuwd met Josina van Boshuijsen, Nicolaas de Vries wonende Rotterdam gehuwd met Clara van Boshuijsen en laatstelijk de voorsz. Joan Cambier en Jacob Fockendijck als gestelde voogden over Maria Jacoba van Boshuijsen allen voor 1/4e erfgenaam ab intestato van Daniel van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede verkopen tezamen Neeltgen Leendertsdr. Hoogendam weduwe Dirck Houwaart wonende alhier een branderij en erf met twee rouw en een distilleerketel met deszelfs varkenskotten, meel en korenzolder en verder gereedschap volgens de inventaris gelegen op het Pad, belend Z Cornelis den Beer en N voor de branderij van Wouter van Dalen door hem van de erfgenamen gekocht en achter s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Leendert den Beer zoals het is geveild, belast met 3 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 2080 gld in gereed geld 76v De voorsz. erfgenamen verkopen Wouter van Dalen een branderij en erf met twee rouw en een distilleerketel met meelzolder en verder gereedschap volgens de inventaris gelegen op het Pad, belend N s-heren straat en Z Neeltgen Leendertsdr. Hoogendam, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of varkenskotten van de voorsz. Neeltgen Leendertsdr. met nog een pakhuis en erf gemaakt tot varkenshokken gelegen in het Groene weegje, belend O s-heren bansloot en W Gijsbrecht Verwal, strekkende voor van het Groeneweegje tot achter aan de voorsz. Verwal, alles zoals geveild, voor 1480 in gereed geld Dezelfde erfgenamen verkopen Jan Corpershouck molenaar wonende alhier een tuin met een tuinhuis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend W Joost Molenbroek en O voor Dirck van der Valk en achter Bartholomeus van Pelt, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 310 gld in gereed geld 77v Dezelfden verkopen Anthonie Hodenpijl waarvoor Abraham Coemans de gift is ontvangende van een huis en erf (toegekomen hebbende Willem Cornelisz. door de voorsz. Daniel van Boshuijsen als ontvanger van de verponding met advies van de burgemeesters op verkocht) gelegen aan de westzijde van de Vaart in het Broersvelt, belend Z Arie Rochusz. en N Pieter Meesz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 650 gld door de secretaris der stad of diens klerk in gereed geld Dezelfden verkopen Claas Ariensz. de Munnik voor wie diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf met dubbelde spinbaan daar achter (toegekomen hebbende Rochus Pietersz. Backer door de voorsz. Boshuijsen als ontvanger van de verponding verkocht) gelegen in de Zijlstraat, belend W Pieter Jansz. Baan en O Annetgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 400 gld door de secretaris in consignatie 78v Adriaan van der Meer nts en procureur alhier als lasthebber van Cornelis Ben wonende Nimwegen gehuwd met Catharina van Boshuijsen, Mr Joan Cambier raad en schepen dezer stede als lasthebber van Johannes Verlugt wonende Dordrecht gehuwd met Josina van Boshuijsen en Nicolaas de Vries wonende Rotterdam gehuwd met Clasina van Boshuijsen en de voorsz. Cambier en Jacob Fockendijck als voogden over Maria Jacoba van Boshuijsen, allen erfgenamen ab intestato van Daniel van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede, Carel Bosschaart raad en president burgemeester dezer stede voor hem zelve en vervangende Simon Hulshout mede raad en burgemeester en Mr Anthonie de Veer secretaris van den Haag verkopen Simon Gijsenz. koopman alhier een haringschip genaamd de coning David groot ca 25 last laatst gevoerd door Pieter van Onselen met alle toebehoren volgens de inventaris daarvan zijnde, voor 1985 gld in gereed geld 79v Maarten de Cocq brandewijnbrander gehuwd met Maria de Swart voor hem zelve en vervangende Catharina Maria en Anna de Swart, allen tezamen kinderen en erfgenamen van Annetgen Juijst weduwe van Aldert de Swart verkoopt Jan Jansz. van Zanten wonende alhier een huis en erf

20 20 gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend Z Adriaan van den Eelaart en N de Geelsteeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het pakhuis van Arie van der Mij, belast met een schepen schuldbrief van 425 gld tegen een rente van 4% per jr tbv de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier van , voor 775 gld boven de belasting in gereed geld Willem Buijs gehuwd met Maartgen Gijsendr. tevoren weduwe van Gerrit de Munnik verkoopt Engel Gijsenz. een huis en erf met een tuin daar achter gelegen in het Groene weegje, belend O Pieter Slavenburg en W Hendrick Claasz. Groenewegen, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met een schepenschuldbrief van 500 gld tegen een rente van 4% per jr van tbv Pieter IJsbrantsz. Jongknecht en een rente van 37 st 8 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld 80v Adam Cornelisz. Brons? wonende alhier verkoopt Jan Baltensz. van Campen wonende alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O en W Claas Bernouw, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 300 gld in gereed geld Grietgen Dircksdr. weduwe Cornelis Mes mede-erfgename van Simon Dircksz. Vermeer voor haar zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Simon Dircksz. Vermeer verkoopt Ariaantgen Pietersdr. weduwe van Gijsbert Jansz. van der Burg een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend Z Pieter Scheurkogel en N Gerrit Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 350 gld in gereed geld 81v Dirck Salee gehuwd met IJda Jansdr. mede erfgename van Keuntgen IJdensdr. weduwe Claas Jansz. Hooggeboren en IJdanus de Vries beiden wonende Rotterdam testamentaire executeurs van de nagelaten boedel en goederen van Keuntgen IJdensdr. verkopen Pieter Burgerhout wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Adriaan van der Meer en Z Jacob Abrahemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van niet ingevuld, voor 115 gld in gereed geld 81v De voorsz. Dirck Salee en IJdanus de Vries verkopen dezelfde Pieter Burgerhout een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersvest, belend Z Andreas Cool en N Jacob de Larreij, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Larreij, voor 220 gld in gereed geld Dezelfden verkopen Joris Pietersz. Opmeer wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersvelt, belend Z Jacob de Larreij en N Jan Frederiksz., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Larreij, voor 190 gld in gereed geld 82v Dezelfden verkopen Ds Jacob de Larreij waals proponent alhier een tuin met tuinhuis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersvelt, belend Z voor Pieter Burgerhout en achter Andries Cool en N voor Joris Pietersz. Opmeer en achter Jan Fredericksz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 320 gld in gereed geld Silvester Pietersz. Carrebos wonende alhier is schuldig aan Pieter Rochusz. t Hart 400 gld wegens geleend geld, te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z de erfgenamen van Joan Jodenpijl en N Dirck van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Linden. 83v Johannes Sonjé schoolmeester alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en president burgemeester dezer stede 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Passchina Hovelings en W Jan Scharrenburg, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Margrietha de Late. Kanttekening Lambrecht? Goudswaard vertoont de originele rentebrief die afgelost is Wouter van Dalen brandewijnbrander wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart 900 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een branderij en erf met twee rouw en een distilleerketel met alle gereedschappen gelegen op het Pad, belend N s-heren straat en Z Neeltgen Leendertsdr. Hoogendam, strekkende voor van de straat tot achter aan de Varkenskotten van

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. - - t/m - - FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 . - -. Cornelis Jansz. Bergwerff

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 05 05 1723 t/m 27-04 1726 362 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1. 05-05-1723.

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-01 -1720 t/m 24-04 - 1723 337 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1 10-01-1720.

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 24-07 - 1688 t/m 08-05 - 1694 2 7 1 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam Inventaris nr 350. 02-03-1680-15-03-1683 NADERE TOEGANG 92 1. 02-03-1680. Simon Hulsthout capitein van de burgerij als lasthebber van juffrouw Angenieta van Beest weduwe

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. 1 NADERE TOEGANG 86 1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 1700 1820 1957 Volgens het kadaster in 1822: Kad. 17 boomgaard, groot 12 roe, 10 el. Kad. 18 huis, groot 30 el. Eigenaar Jacob (Arnoutsz) Hogenboom, arbeider,

Nadere informatie

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend. archiefnr. 26 INLEIDING De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 346. 1 NADERE TOEGANG 88 1. 06-08-1663. Grietgen Jansdr. weduwe van Marcelis Jansz. schuldig aan Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier een jaarlijkse losrente

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan de Witte

De nakomelingen van Jan de Witte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan de Witte door 4 mei 2016 De nakomelingen van Jan de Witte Generatie 1 1. Jan de Witte, is geboren in 1255 te West-Friesland. Hij is 1299: schepen

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

L. Bijl. Rotterdam 2013.

L. Bijl. Rotterdam 2013. Transcriptie van DTB Heinenoord inv.nr. 5 (geboorteregister Israëlitische gemeente 1794-1809), Ottoland (Blokland) Gaarder inv.nr.7, DTB Ridderkerk inv.nr. 24, Nationaal Archief. L. Bijl. Rotterdam 2013.

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer Willem Brederode van Teijlingen is geboren in 1167 in Santpoort Slot Brederode. Notitie bij Heer: vermeld in 1174 Heer: (1) trouwde, 31 of 32 jaar

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM 1670-1675 Inventarisnr. 348. door H.J. van der Waag 1. 10-05- 1670. Gerrit Gerritsz. van der Schie wonende Rotterdam gehuwd met Geertgen Gijsen zo voor hem zelve en

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie