NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, , (67) H.J. Postema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema"

Transcriptie

1 NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, , (67) H.J. Postema Januari 2015

2 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste transportakten van Wijk bij Duurstede. 2

3 Regesten Jerefaes van Holland, schout, Aert Henricksz van Amerongen, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Bartholomeus van Eck lijftocht zijn huisvrouw Geertruijt van den Eem Jerefaes van Hollant, schout, Andries Claesz, Henrick van Bijler en Vulderich Anthonisz, schepenen. Cornelis Dircksz x Cornelia Adriaen Dirckszdr staan af van alle erfenis die Cornelia is aanbestorven van Willemge Evertsdr, Adriaen Dircksz echte wijf, haar moeder, t.b.v. Adriaen Dircksz, haar vader, onder voorwaarde dat Adriaen zijn dochter niet zal onterven Jerefaes van Hollant, schout, Henrick Jacobsz, Gijsbert Robbertsz en Vuldrich Anthonisz, schepenen. Henrick Willemsz x Elizabeth Herman Henricksz geven over alle erfenis die Elizabeth zijn aangekomen door de dood van N.N. Melisdr, Herman Henricksz zijn wijf, haar moeder, t.b.v. Herman Henricksz, haar vader Jerefaes van Hollant, schout, Anthonis die Rooij, Henrick van Bijler en Vulderich Anthonisz, schepenen. Anthonis die Wit Stevensz transporteert aan Peter Jansz Vos eenen bongaerdt gelegen int gericht van Wijck aen die Stroy straet daer mr Steven Aertsz boven ende Wouter Aertsz beneden ende ront ome naest gelandt ende gelegen sijn. Steven de Wit, zijn vader, doet tevens afstand van zijn lijftocht op de boogaard Jerefaes van Hollant, schout, Anthonis die Rooij, Henrick van Bijler en Vuldrich Anthonisz, schepenen. Peter Jansz Voss bekent schuldig te zijn aan Anthonis die Wit Stevensz 300 gulden Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Oemeren, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Cornelis Willemsz transporteert aan Hans Kovelens een steeg, strekkende van de straat achter Cornelis Willemsz huis, waar Cornelis Willemsz zelf boven en Dirck Claesz beneden naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Oemeren, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Peter Ariensz x Margriet Joostendocher transporteren aan Anthonis Hubertsz 1,5 morgen te Wijk op de Oude Wetering, daar Geritgen van Rijn boven en Iken Volken Jacobszweduwe naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Oemeren, Henrick Aertsz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Cornelis Claesz transporteert aan Cornelis Gijsbertsz een boomgaard te Wijk aan de Bongaertstraet, daar Evert Daemsz oostwaards, Jan Verhair zuidwaards en de Steenstraat noordwaards naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Oemeren, Henrick Aertsz en Vulderich Anthonisz schepenen. Dirck Berntsz en Jan Gerritsz van Mandrich transporteren aan Gerrit Jansz Visser x Marij Mathijsdr 6-5 jaarlijkse rente gaande uit hun huis en hofstede binnen Wijk aan de Muntstraat, daar Wouter Roelofsz boven en Willem Peters Halfjonckers beneden naast gelegen zijn. 3

4 Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Oemeren, Henrick Aertsz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Gerrit Jansz Visser x Marij Mathijsdr bekennen schuldig te zijn aan Dirck Berntsz en Jan Gerritsz van Manderich 6-5 jaarlijkse rente Jerefaes van Hollant, schout, Anthonis die Rooij, Gijsbert Robbensz en Andries Claesz, schepenen. Jan Jacobsz voor zichzelf, Dirck Jacobsdr en Kathrijn Jacobsdr, zusters van Jan voorzeids, belijden dat de 8 hont land te Wijk op het Lanckslach gescheiden zijn van de andere dat Willem Jansz Verhair toebehoort, de ene helft strekkende van de Treckweg over dwars door gedeeld en de andere helft, toebehorende Jan Jacobsz, Dirck Jacobsdr en Kathrijn Jacobsdr strekkende van de Wijkersloot aan het overpad dat Marij Henrick Verbeecxweduwe boven en Willem Jansz Verhair beneden naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Henrick Aertsz, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Jan Jansz van Mechelen draagt op aan Aert Henricksz van Ommeren 6 gouden keizers Carolusguldens gaande jaarlijks uit zijn huis en hofstede staande binnen Wijk aan de Oeverstraat daar Margriet Jan Waterleers kinderen noordwaards en Anthonis Gerritsz van Busichem zuidwaards naast gelegen zijn, en uit het 1/6 deel van 8 morgen land Jan Jansz van Mechelen toebehorende dat hij gekocht heeft van Jacob die Wit Dircksz in Wijkerbroek daar het kapittel te Wijk boven en de vicarie van de kerk te Zeist beneden naast gelegen zijn, strekkende van de Noordwetering door de Bandijk in de Lek Jerefaes van Hollant, schout. Aert Henricksz van Ommeren bekent schuldig te zijn aan Jan Jansz van Mechelen 6 gouden keizer Carolusguldens Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Ommeren, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Jan Dircksz, Willem Dircksz, Gijsbert Dircksz, Cornelis Dircksz, Gerrit Dircksz, jonge Jan Dircksz, Gosen Stevensz x Marij Dircksdr, Jan Aelbertsz van Bemmel x Elijsabeth, transporteren aan Cornelis Hermansz een huis en hofstede binnen Wijk aan de Vorderstraat daar boven Jan Claesz en beneden en ook achteraan Koninklijke Majesteitshuizen en erf naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Henrick Jacobsz, Gijsbert Robbensz en Vulderich Anthonisz, schepenen. Adriaen Jan Lubbertsz transporteert aan Cornelis Willem Alartsz 5 Carolusguldens jaarlijks gaande uit de helft van 2 morgen land te Wijk in de Oevereng, daar het kapittel te Wijk boven en Cornelis Willemsz zelf beneden naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout. Cornelis Willem Alertsz bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jan Lubbertsz 5 Carolusguldens per jaar Jerefaes van Hollant, schout, Aert Henricksz van Ommeren, Gijsbert Robbensz, Vulderich Anthonisz, schepenen. Jan van Hardenbroeck transporteert aan Henrick Jansz van Groll derdehalve hartog Philipsguldens gaande jaarlijks uit zijn huis en hofstede binnen Wijjk aan de Vorderstraat, daar Aelbert van Noirdt noordwaards en Jelis Gosensz zuidwaards naast gelegen zijn. 4

5 Jerefaes van Hollant, schout. Jasper Jansz transporteert aan N.N. een losrente van [onleesbaar] gaande uit zijn huis en hofstede in Wijk aan de Overstraat daar Brandt die Brauwer boven en N.N. beneden naast gelegen zijn. [van de akte is een deel afgescheurd en verdwenen] Jerefaes van Hollant, schout, Claes Matheusz, Wijer van Riebeeck en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Wouter Aert Woutersz transporteert een Eelgis Jansz van Noirdt een huis binnen Wijk strekkende van de stadsmuur daar boven Henrick Aertsz en beneden Anthonis Jansz naast gelegen zijn, strekkende achter uit aan Hans Rock zijn erf Eelgis Jansz, kanunnik, transporteert aan heer Joost Morderbach, deken van het kapittel van St. Jans te Wijk, t.b.v. het kapittel, twee lood zilvers gaande uit het huis hierboven genoemd Jerefaes van Hollant, schout, Claes Mattheusz, Wijer Anthonisz N.N., Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Wouter N.N. testeert op Hilligje Wijnalts weduwe en haar kinderen te weten Aertgen, Metgen en Henrickge Wijnaltsdr 20 keizersguldens. En aan Margriet Frericxdr van Boss, of haar kinderen, 20 gulden. En aan Aelbert Claesz 20 gulden en Aelbertgen zaliger gedachten, haar kinderen Pelgrum Jelisz, Adriaen Jelisz, Lijsbet en Neelgen Jelisdr 20 gulden. En Cornelia Jan Stevenszdr of haar kinderen of rechte erven 20 gulden. En Cornelis Hugensz die cruepel 20 gulden. En Jan Hugensz met Goortgen zijn zuster samen 20 gulden. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, N.N. Bijler en Merthen Jacobsz, schepenen. Heijlwich Hendricksdr transporteert aan Jan Sijmensz een huis en hofstede binnen Wijk daar Henrick Gijsbert Koolman beneden en Gijsbert N.N. [boven naast gelegen] zijn, strekkende achter uit aan zaliger Ja? N.N. bongart. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Claes Matheusz, Wijer van Riebeeck en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Eelgis Jansz van Noordt transporteert aan Marij Jacob Willemsdr tien Carolusguldens jaarlijks gaande uit zijn huis en hofstede binnen Wijk aan de plaats waar Gerrit Roest, koster, oostwaards en juffr. Johanna van Vianen van Rijsenburch westwaards naast gelegen zijn, strekkende achter uit aan Johanna voorzeids haar erf en ook achter uit aan de stad erf Jerefaes van Hollant, schout, Claes Matheusz, N.N. en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Geertruij N.N. Jansz huisvrouw en van Noordt Dircksz prelegateert aan Margriet Cornelis Dirckszdr, haar nicht, al haar na te laten goederen. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Claes Matheusz en Matheus Jacobsz N.N. van Riebeeck, schepenen. N.N. en Adriaen Dircksz die Wit, als mombers over N.N. die Wit, hun broers kinderen onmondig, Anthonis die Wit, voor zichzelf en namens N.N. die Wit, Ot Jacobsz die Wit, Jacob Jacobsz die Wit, Dirck Jacobsz die Wit, en Marij Jacobsdr, Adriaen Jacobsdr en Geertruijt Jacobsdr, Wouter Aertsz van Buren x Janna Aertsdr, transporteren aan Dirck Jansz de Cruijff twee morgen 5

6 land en 17 roeden genaamd Schon[e]resche in Wijk, strekkende met het ene einde van het Middelbroek of aan de kamp weiland toebehorende het kapittel te Wijk, waar Jacob die Wit nog met twee morgen 17 roeden naast gelegen ligt, daar oostwaards naast geland Volken Jacobsz erfgenamen, westwaards Jacob die Wit zijn erfgenamen, noordwaards het Middelbroek, zuidwaards het kapittel te Wijk. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Claes Matheusz, Henrick Cornelisz van Bijler, en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Hermanda Egbertsdr, weduwe Gerrit van Essen Henricksz, transporteert aan Henrick Jansz van Gheer x Marij Gerritsdr een huis en hofstede binnen Wijk aan de Peperstraat, daar de stad raad en Jan van Bemmel oostwaards en Anthonis Gijsbertsz westwaards naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Claes [Mattheusz], N.N. en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. N.N. x Marij Gerritszdr, bekennen schuldig te zijn aan N.N. Egbertsdr [onbekend bedrag]. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Henrick [van Bijler, Wijer] Anthonisz van Riebeeck en Merthen Jacobsz, schepenen. Claesgen Dircksdr, wed. Frederick Aertsz van Hessen, transporteert aan Willem Buijss Ottensz, priester en pastoor te Wijk bij Duurstede, [een huis] en hofstede binnen Wijk aan de Maberdamse ( ) het huis van de vicarie in het gasthuis boven en Claesge voorzieds met haar dochter beneden naast gelegen zijn, strekkende achter Gerrit Aertsz zijne erfgenamen van Manderick. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Henrick van Bijler, Wijer Anthonisz van Riebeeck en Merten Jacobsz, schepenen. Adriaen Jan Lubbertsz transporteert aan Claes Dircksdr van Noirdt, weduwe Frederick Aerts van Hessen, vijf Carolusguldens jaarlijks, te lossen met 81 Carolusguldens, gaande uit een akker land te Wijk in de Overeng, groot 8 hont, daar ten einden aan gelegen mit Bandijk, omtrent 2 hont land tezamen strekkende van de Nederweg over de Bandijk tot in de Kullen toe, daar boven juffr. van Overdevecht en beneden de heren van Oudmunster te Utrecht naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, Jan Henricksz [van Ommeren, Claes Matheusz] en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Gijsbert Robbensz transporteert aan Willem Woutersz een huis [en hofstede] binnen Wijk aan de Peperstraat, daar Melchior van Bemmel [en Margriet] Willem die Kupersdochter beneden naast gelegen zijn. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] Jerefaes van Hollant, schout, Jan Hendricksz van Ommeren, Claes Matheusz en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Willem Woutersz transporteert aan Gijsbert Robbensz 18 Carolusguldens jaarlijks gaande uit zijn huis en hofstede binnen Wijk aan de Peperstraat, waar Melchior van Bemmel en Margriet Willem die Kupersdochter beneden naast gelegen zijn Jerefaes van Hollant, schout, N.N. en Wouter Aertsz van Buren, schepenen. Wouter Willemsz transporteert 2 Hollandse ( ) gaande uit [huis] en hofstede staande binnen Wijk aan ( ) daar boven de 6

7 erfgenamen van meester Aert ( ) naast gelegen zijn. [Akte mist een gedeelte dat weggescheurd is.] 7

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 390

Nadere Toegang op inv. nr 390 NT00066_390 Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Oktober 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het oudste politieboek van

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_282 Nadere Toegang op inv. nr 282 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Tull en t Waal,

Gerechtsbestuur Tull en t Waal, NT00107_26 Nadere Toegang op inv. nr 26 uit het archief van het Gerechtsbestuur Tull en t Waal, 1660 1813 (107) H.J. Postema Augustus 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de uitgaande akten van

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur NT00006_1_2_6_7_10_17_23 Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur Overlangbroek, 1667 1807 (6) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het gerechtsbestuur van

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_36 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema November 2014 Inleiding In dit document zijn de namen weergegeven

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_164 Nadere Toegang op inv. nr 164 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_174 Nadere Toegang op inv. nr 174 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het register van erfpachten

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_421 Nadere Toegang op inv. nr 421 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

T00076. Plaatsingslijst van het Weeskamerarchief. van Wijk bij Duurstede, 1388-1805

T00076. Plaatsingslijst van het Weeskamerarchief. van Wijk bij Duurstede, 1388-1805 T00076 Plaatsingslijst van het Weeskamerarchief van Wijk bij Duurstede, 1388-1805 W.B. Heins, 1996 14. Ordonnantie op de weeskamer, 1625; met een index op de artikelen van de ordonnantie. N.B. Zie voor

Nadere informatie

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64)

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64) NT00064_510 Nadere Toegang op inv. nr 510 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_166 Nadere Toegang op inv. nr 166 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_10 Nadere Toegang op inv. nr 10 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_140_147 Nadere Toegang op inv. nrs 140-147 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170. te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170. te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_169_170 Nadere Toegang op de inv. nrs 169-170 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) C. van Burik Augustus 2001 Inleiding Ten behoeve van genealogisch

Nadere informatie

O N D E R Z O E K S V E R S L A G

O N D E R Z O E K S V E R S L A G O N D E R Z O E K S V E R S L A G AAN: VAN: NAAM: Dhr. R. Muis Raymond Uppelschoten Inventariserend onderzoek bierbrouwerijen Wijk bij Duurstede DATUM: 25 november 2010 Geachte heer Muis, beste Ruud, Onderstaand

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 43

Nadere Toegang op inv.nr 43 NT00067_43 Nadere Toegang op inv.nr 43 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de transportakten

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 487

Nadere Toegang op inv. nr 487 NT00066_487 Nadere Toegang op inv. nr 487 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2056 Nadere Toegang op inv. nr 2056 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_148_151 Nadere Toegang op inv. nrs 148-151 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63)

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) NT00063_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema December 2015 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

uit het archief van de Dorpsgerechten,

uit het archief van de Dorpsgerechten, NT00064_1677 Nadere Toegang op inv. nr 1677 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 (64) H.J. Postema Mei 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt van de zeven inventarisnummers uit

Nadere informatie

NT00064_733. Nadere Toegang op inv. nr 733. uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_733. Nadere Toegang op inv. nr 733. uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_733 Nadere Toegang op inv. nr 733 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Augustus 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op inventarisnummer 733 van het dorpsgerecht

Nadere informatie

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK,

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, 1365-1703 door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Inleiding Van het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

NT00066_416. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_416. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_416 Nadere Toegang op inv. nr. 416 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema September 2017 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van testament,

Nadere informatie

NT00103_33. Nadere Toegang op inv. nr 33. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_33. Nadere Toegang op inv. nr 33. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_33 Nadere Toegang op inv. nr 33 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896,

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896, NT00063_168_171 Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_20 Nadere Toegang op inv. nr 20 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje]

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje] Doopboek Dordrecht NH 30-11-1642 [Ouders:] Dirck Janssen en Maeijken Meelis [kind:] Johannes Trouwboek Dordrecht Augustijnenkerk 1664 Den 2 maert 1664 Jan Dircksz schippersgast J[onge] M[an] won[end] in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672 Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672-21 maart 1672 t Oudelant (alleen pannenbakkers; vrijwel alle namen zijn overgenomen in de lijst van 5 mei 1672 met vaak toevoeging van de

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_743 Nadere Toegang op inv. nr 743 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten van de verzoekschriften van de kerkmeesters

Nadere informatie

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek)

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In het

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2055 Nadere Toegang op inv. nr 2055 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

NT00066_411. Nadere Toegang op inv. nr 411. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_411. Nadere Toegang op inv. nr 411. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_411 Nadere Toegang op inv. nr 411 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2016 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541).

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541). Schaik (1) I Ammel Evertsz, tr. NN In 1487 en 1503 is Amel Evertsz schepen en 1466 raad van Amersfoort. In 1497 wordt Ammel Evertsz beleend met tiende in Bunschoten, genaamd Haarse tiende, tussen Bunschoten

Nadere informatie

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R 1 5 7 2 K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N 1 5 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 3 5 0 P O O R T U G A A L B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nrs

Nadere Toegang op inv. nrs NT00064_1589_1590 Nadere Toegang op inv. nrs 1589-1590 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de dorpsgerechten van Odijk.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Inventarisnummer 195 Gemeentearchief Veenendaal Transcriptie door: Elleke van Engelenburg

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 162

Nadere Toegang op inv. nr 162 NT00066_162 Nadere Toegang op inv. nr 162 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL LdnRAL Collectie eigendomsbewijzen van landerijen in de Munnikkenpolder te Leiderdorp A.C.L.

Nummer Toegang: NL LdnRAL Collectie eigendomsbewijzen van landerijen in de Munnikkenpolder te Leiderdorp A.C.L. Nummer Toegang: NL LdnRAL 1731 Collectie eigendomsbewijzen van landerijen in de Munnikkenpolder te Leiderdorp 1450 1815 A.C.L. van Noort NL LdnRAL 1731 Munnikkenpolder Leiderdorp 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

NT00064_2003. Nadere Toegang op inv. nr 2003. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2003. Nadere Toegang op inv. nr 2003. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2003 Nadere Toegang op inv. nr 2003 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_139 Nadere Toegang op inv. nr 139 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende archiefstuk betreffende Amerongen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen Bloemendal De familie dankt haar naam aan de molen die in Amersfoort bij de Bloemendaalse poort stond. Ca. 1674 koopt Jan Gerritsz de molen voor 2400 gl. Later verkoopt hij de helft weer voor 1325 gl.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 385

Nadere Toegang op inv. nr 385 NT00066_385 Nadere Toegang op inv. nr 385 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_393 Nadere Toegang op inv. nr 393 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Mei 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_461 Nadere Toegang op inv. nr 461 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_445 Nadere Toegang op inv. nr 445 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, (152)

Stadsbestuur Rhenen, (152) NT00152_177 Nadere Toegang op inv. nr 177 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen uit het pachtregister

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak).

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645 Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_183 Nadere Toegang op inv. nr 183 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding De leggers van het oudschildgeld (een grondbelasting)

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Bunnik, 1596-1811 (205)

Gerechtsbestuur Bunnik, 1596-1811 (205) NT00205_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gerechtsbestuur Bunnik, 1596-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de handelingen van het

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_395 Nadere Toegang op inv. nr 395 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie