O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624"

Transcriptie

1 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E April

2 De eerste 3 pagina s bevatten een voorbeeld voor een rentelening voor de weeskamer en een copie van de resolutie van de Staten van Holland van De bewerker heeft zoveel mogelijk een zelfde spelling aangehouden ivm indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het originele register. Rentebrieven ten behoeve van weeskinderen voor weesmeesteren verleden Pouwels Jansz schuldig aan Pouwels Huygensz weeskind van Huych Arentsz een jaarl. losrente van 3 gld 14 st 7 p (hoofdsom 50 gld), afkomstig van het aandeel van het weeskind van Maerten Pouwelsz houtkoper. Borg Crijn Heermansz. Afgelost in handen van Pouwels Huygensz thans mondig Cornelis Phillipsz wonende op de Hijde over Maes schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 21 gld 8 st 9 p (hoofdsom 300 gld) met overgifte van een custingbrief tbv Cornelis Philipsz door Aryen Zeegersz wonende op de Hijde tbv Cornelis verleden voor schepenen van s-gravenambacht en de Hijde inhoudende 1600 gld. Borg Willem Aryensz Bolleman met zijn huis en erf in de Lange Kerckstraat, belend O Rochus Joppenz en W Willem Willemsz Schapencaes Grietgen Jansdr schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz een jaarl. losrente van 3 gld 11 st 8 p tegen de penning 14. Borg Willem Willemsz Schapencaes en zij stellen gezamenlijk zekerheid op hun huis en erf in de Lange Kerckstraat, belend O Willem Aryensz Bolleman en W Pieter Goosensz hun elk voor de helft toebehorende Pieter Lievensz schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz van een jaarl. losrente van 3 gld 11 st 8 p. Borg Jacob Pietersz van der Hoeve met zekerheid van hun huizen en erven op de Goijstraat, belend Z s-heerensteeg genaamd de Overmaesse steeg en N Willem Gerritsz lakenkoper Wouter Reynersz Scherp schuldig aan Jan weeskind van Steven Meesz een jaarl. losrente van 14 gld 5 st 11 p (hoofdsom 200 gld.) Waarborg een huis en erf in de Goey-straat, belend N Maertgen Reynen weduwe Cornelis Cornelisz schipper en Z zeker huis en erf toebehorende Wouter Jacobsz Scherp. Borgen Dirck Lambrechtsz Haga en Cornelis Pietersz Scherp welke Cornelis Pietersz Scherp dit verzekerde op zijn huis en erf over de Haven, belend Z Cornelis Cornelisz cuyper en N Gerrit Jansz Hoeck. Kanttekening. Mr Maerten Verwilt voogd van dit weeskind heeft het recht van het weeskind overgedragen aan de weeskinderen van Jaepmijntgen Cornelisdr daar vader af is Dirck Lambrechtsz Haga vlgs het gifteboek alhier van Wouter Reynersz Scherp schuldig aan de onm. weeskinderen van za Thonis Jacobsz Sterrenburgh bij Maertgen Gerritsdr zijn leste vrouw een jaarl. losrente van 6 gld jr. Waarborg een huis en erf in de Goeystraat, belend N Maertgen Reynen weduwe Cornelis Cornelisz schipper en Z een huis en erf van Wouter Jacobsz Scherp. Borgen Dirck Lambrechtsz Haga en Cornelis Pietersz Scherp met zekerheid door de laatste op een huis en erf gelegen over de Haven, belend Z Cornelis Cornelisz cuyper en N Gerrit Jansz Hoeck. Kanttekening Maertgen Thonisdr dr van Anthonis Jacobsz heeft ontvangen van Engel Mathijsz Domburch van de hoofdsom 84 gld met rente en is voldaan. 13v Sebastiaen Anthonisz oud burgemeester van Schiedam 2

3 3 schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock bij Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 15 gld 18 st 11p (hoofdsom 254 gld 19 st 12 p) Jan Lenertszn schipper schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz een jaarl. losrente van 2 pond vlaams met waarborg zijn huis en erf in de Nyeuwestraat, belend N Barent Goosensz kleermaker en Z Jan Michielsz schipper. Borg Jacob Rochusz bakker met een huis en erf in de Goystraat, belend N s-heerensteeg en Z Gerrit Jansz Vinck Willem Thomasz Schotsman man en voogd van Trijntgen Cornelisdr schuldig aan de zusters kinderen van za Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 3 gld de penning Jan Goosensz bakker schuldig aan de erfgenamen van Corstiaen Corneliszn. houtkoper als de kinderen van Anna Cornelisdr en Trijn Cornelisdr een jaarl. losrente van 15 gld de penning 14. Waarborg een huis en erf op de Schye, belend O de steeg van de Nobel en W de Holsteeg alsmede op zijn huis en erf op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend N s-heerenstraat en Z Adriaen Olofsz apotheker. Borgen Jan Claesz timmerman met een huis en erf in de Butterstraat belend W Cornelis Gerritsz Schoonweer en O Jan Doemen schuytvoerder alsmede Baerthout Veris bakker met waarborg een huis en erf op de Korte Achterweg, belend W Pieter Jansz Schaer en O Jacob Jansz Blijffhyer Jan Jacobsz Morou schoemaker schuldig aan de kinderen van Anna Cornelisdr en die van Trijn Cornelisdr als erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 12 gld. Waarborg een huis en erf in de Cruysstraat, belend N Wijnant Gillisz en Z Jan Dircksz van Coolen. Borgen elk voor de helft de voorsz Jan Dircksz van Coolen en Maertgen Barentsdr weduwe Engebrecht Jacobsz met haar voogd Heyndrick Jansz Pansser. 17v Claes Bastiaensz lijndraaier schuldig aan Jannetgen Jansdr weeskind van Jan Cornelisz een jaarl. losrente van 3 gld 13 st 11 p (hoofdsom 51 gld 12 st.) Waarborg een huis en erf met lijnbaan besijden de erven van het Broertgensvelt, belend O Frans Crijnenz, Cornelis Gerritsz, Lenert Bastiaensz en Jacob Bastiaensz en W de weduwe van Steffen Jacobsz lijndraaier en Elant Aryensz. Borgen Cornelis Antheunisz bakker en Theunis Cornelisz zijn zoon.kanttekening: Afgelost in handen van Jacob Reymbrantsz als voogd van het weeskind Claes Bastiaensz lijndraaier schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock een jaarl. losrente van 3 gld 6 st 13 p (hoofdsom 46 gld 16 st). Waarborg zijn huis en erf met lijnbaan bezijden de erven van het Broertgensvelt hierna verhaalt, belend O Frans Crijnenz, Cornelis Gerritsz, Lenert Bastiaensz en Jacob Bastiaensz en W de weduwe van Steffen Jansz lijndraaier en Elant Aryensz. Borgen als voren. Kanttekening: Afgelost in handen van Meijnsgen Willems Foocken huisvrouw van Aryen Isbrantsz de Ridder. 18v Joris Cornelisz cuyper schuldig aan de 2 achtergebleven weeskinderen van Pieter Rochusz graafmaker een jaarl. losrente van 12 gld (hoofdsom 28 pond). Hij draagt daarvoor over een custingbrief te zijnen behoeve verleden door Joris Maartensz Koij op te betalen met 100 gld per jr welke brief bij aflossing van deze weesrente moet worden teruggegeven en stelt als waarborg een huis en erf in de Butterstraat, belend W Cornelis Heyndricksz t Haentgen en O s-heerensteeg. Borg zijn broer Heyndrick Cornelisz kleermaker met waarborg een huis en erf op de Cruysstraat, belend W een huis en erf van Claes Thijsz bakker en O Alewijn Heyndricksz zeilmaker. Kanttekening: heeft Joris Cornelisz de helft of 84 gld

4 4 afgelost aan Heyndrick Corneliszn. kleermaker als voogd van de weeskinderen van Pieter Rochusz graafmaker en op heeft Joris Cornelisz de andere helft ad 84 gld met 5 gld rente afgelost in handen van zijn broer zodat alles is afbetaald. 19v Jan Danckerstz stierman schuldig aan de 2 nagelaten weeskinderen van Anthonis Jacobsz Sterrenburch bij Maerten Gerritsz een jaarl. losrente van 2 gld 11 st (hoofdsom 36 gld) met waarborg zijn huis en erf in de Goeystraat, belend Z Jacob Jansz Goetyt en W Jan Dierten bakker. Borg Jan Dircksz zuivelkoper. Kanttekening: Maertgen Thonisdr bejaarde dr vervangende haar zuster is voldaan 20v Jacob Aryensz schoemaker schuldig aan de 3 weeskinderen van Lenert Jorisz daar moeder van is Pieternella Gerritsdr een jaarl. losrente van 12 gld. Waarborg een huis en erf in de Goeystraat, belend Z Cornelis Aryensz en N Heyndrick Lourisz schrijnwerker. Borgen Jan Doesz van Bolversteyn en Gerrit Dircksz van der Wolff. 21v Aeltgen Anthonisdr gehuwd met Arent Danckertsz van Smalevelt oud burgemeester van Schiedam schuldig aan de weeskinderen van za Pieter Rochusz graafmaker een jaarl. losrente van 34 st 4 p (hoofdsom 24 gld). Afgelost door Aeltge voorsz. (geen datum vermeld) Jacob Pietersz schoemaker wonende Ouwerkerck schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock bij Aeltgen Barentsd een jaarl. losrente van 3 gld. Kanttekening: Afgelost Borgen Jan Jacobsz bakker en Aryen Jacobsz schoemaker broers voor Jacob Pietersz hun vader voor rente en aflossing waarbij Aryen Jacobsz verbindt een huis en erf op het einde, belend O Gerrit Thonisz timmerman en W Pieter Simonsz Schot. 21v Rochus Joppenz schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenertsdr 3 gld 11 st 6 p (hoofdsom 50 gld) met waarborg een huis en erf in de Lange Kerckstraat, belend W Willem Aryensz Bolleman en O Pieter Josephsz schipper Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Cornelisz Poort met haar voogd Jacob Reymbrantsz schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenertsdr een jaarl. losrente van 2 gld de penning 14 met waarborg haar huis en erf op de Achterweg, belend Z Tobias Gerritsz en N Crijn Heyndricks. Kanttekening: afgelost met verlopen rente met kennis van Gerrit Dircksz van der Wolff en Jan Dircksz van Coolen Geertgen Arentsdr weduwe van Heyndrick Ewitsz Juijst met Jan Claesz stadsbode haar gekoren voogd schuldig aan Gerrit Allertsz Sas een jaarl. losrente van 5 gld 14 st (hoofdsom 80 gld) met waarborg het huis en erf daarin zij nu woont omtrent de Vismarkt, belend W Cornelis Joppensz stierman en O de weduwe van Gijs Pietersz en bij verkoop van het huis moet de voorsz. rente uit de kooppenningen worden afgelost. Kanttekening: Op heeft Geergen Arentsdr 20 gld afgelost. 23v Jan Lenertsz bootsgezel schuldig aan Jan Aryensz weeskind van Aryen Jansz Coxes van een jaarl. losrente van 3 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf in de Goeystraat, belend O Mees Pietersz en W Jan Cornelisz Decker. Borg Cornelis Aryensz Zwart. 23v Pieter Cornelisz blokmaker schuldig aan Pietertgen Jansdr weeskind van Jan N en Reympgen Cornelisdr in den turff een jaarl. losrente van 11 gld 5 st (hoofdsom 160 gld). Waarborg zijn huis en erf op de Haven, belend Z Lijsbeth Maertensdr weduwe van Schrevel van Dyemen en N Arent Allertsz. Borg Cornelis Anthonisz zijn

5 5 schoonvader Dirck Lambrechtsz Haga weesmeester alhier schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock daar moeder af is Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 25 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf met haringplaats over de Haven in het Westnieuweland, belend Z de schuur en haringplaats van Gatenburch en N Sebastiaen Anthonisz. Kanttekening: Op heeft Cornelis Jacobsz Vlaerding deze rente met de hoofdsom afgelost aan Aeltgen Barentsdr de moeder voorsz die het geld weder in handen van Willem Aryensz Speldernieuwenharing tegen de penning 14 heeft belegd. 24v Dezelfde Haga schuldig aan de weeskinderen van za Steffen Cornelisz lantman en Maertgen Jansdr een jaarl. losrente van 28 gld 2 st 8 p speciaal verzekerd als in de vorige akte. Kanttekening: heeft Joris Arentsz wonende Delft man en voogd van Annetje Steffensdr de dochter van Steffen Cornelisz uit handen van de voorsz. Haga de hoofdsom met de rente ontvangen. 24v Gijsbrecht Michielsz lakengrossier wonende Rotterdam schuldig aan Annetgen Steffensdr, Geertgen Steffensdr en Cornelis Steffensz de weeskinderen van Steffen Cornelisz lantman en Maertgen Jansdr een jaarl. losrente van 56 gld 5 st. Borg Jan Dircksz van Coelen weesmeester alhier met hypotheek op zijn huis en erf op de Cruijsstraat alhier, belend N Jan Jacobsz Morout en Z Cornelis Jansz Caescoper. Kanttekening: Pieter Claesz chirurgijn wonende Delft gehuwd met Geertgen Steffensdr heeft ontvangen van Gijsbrecht Michielsz 450 gld als aflossing van de helft van de hoofdsom Rut Servaasz schuldig aan Trijntgen Theunisdr., Theunis Theunisz en Isaak Theunisz weeskinderen van Theunis Jansz cramer een jaarl. losrente van 6 gld 17 st (hoofdsom 96 gld) met waarborg zijn huis en erf in St Sebastiaans doelen, belend O dezer stede vest en W de weduwe van Cornelis Bastiaansz Bom. Borgen Willem Gerritsz lakenkoper en Servaas Ruttenz elk voor de helft. Kanttekening: De hoofdsom van de rente is afgelost en ontvangen voor 1/3e door Theunis Theunisz en de 2 andere derdeparten door Isaak en Trijntgen Theunisdr als mondige kinderen bij relatie van Willem Gerritsz lakenkoper als voogd Symon Josephsz bootsgezel schuldig aan de weeskinderen van Pieter Rochusz graafmaker een jaarl. losrente van 7 gld 2 st 13 p te lossen de penning 14 met waarborg op het huis en erf dat door hem getimmerd zal worden op het kerkhof dezer stede, belend W Dirck Aryensz lakenkoper en O Staas Reiniersz. Borgen Cornelis Josephsz lakenkoper en Pieter Josephsz schipper met waarborg door Cornelis van een huis en erf op de Nyeuwe straat, belend Z Claas Jansz cuyper en N Dirck Jansz slootmaker en Pieter op zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Reyer Dammasz en W Rochus Joppenz. 25v Gerrit Govertsz schoemaker schuldig aan Geertgen Gorisdr weeskind van za Goris Maartensz tijkwerker daar moeder af is Grietgen Maes een jaarl. losrente van 7 gld 2 st 13 p (hoofdsom 100 gld). Waarborg zijn huis en erf in de Goystraat, belend Z Claas Jansz messemaker en N de halve steeg. Kanttekening Gerrit Govertsz heeft in mindering van de hoofdsom in augustus 1596 aan Grietgen Maes betaald 31 gld 12 p vlgs verklaring van Frans Crijnenzn voor weesmeesters gedaan Volgens scheiding en deling van de goederen van Goris Maartensz berustende in de doos ter weeskamer is Grietgen Maesdr weduwe met de weeskinderen van de hoofdsom toegeleid 31 gld 12 p die Gerrit Govertsz schoemaker betaald heeft, Susanneke Gorisdr bastaardkind van

6 6 Goris Maartensz bij Geertgen Bastiaansdr de resterende 68 pond 19 st 4 p welke hij nog onder hem behoudt, daarbij gevoegd 15 pond 12 st van verlopen rente, tezamen 84 pond die de voorsz. Gerrit Govertsz op heden comparerende de voorsz. Susanneke bekend heeft schuldig te zijn en wel 6 gld per jr waarvoor het verbonden huis als waarborg blijft tot volledige aflossing Cornelis Aryensz timmerman schuldig aan de weeskinderen van Pieter Rochusz graafmaker een jaarl. losrente van 7 gld 2 st 13 p (hoofdsom 100 gld) Waarborg zijn huis en erf in de Crepelstraat, belend Z Maarten Michielsz en N Dirk Dirksz cuyper. 26v Jannetje Gillisdr weduwe van Jacob Cornelisz Corte met Jan Lenertsz schipper haar gekoren voogd schuldig aan de weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 6 gld 5 st de penning 16. Waarborg haar huis en erf over de Haven, belend N Maertgen Lenertsdr voorsz en Z Cornelis Claasz scheepstimmerman. Borg Jan Lenertsz voorsz. 26v Jacob Willemsz Bolleman schuldig aan Annetje Gijsbrechtsdr weeskind van Gijsbrecht Jeronimusz daar moeder af is Cathrijne Jansdr een jaarl. losrente van 6 gld 5 st de penning 16. Waarborg zijn erf in het Broersvelt, belend N Pleun Theunisz en Z Pieter Pietersz steenplaatser alsmede van de timmerage die daarop gesteld zal worden. Borgen Willem Aryensz Bolleman met hypotheek op zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O Rochus Joppenz bootsgezel en W Grietgen Jansdr JD en Willem Jansz Blanckert met hypotheek op een huis en erf in de Crepelstraat, belend Z Jan Rochusz en N Arent Jansz Jan Jacobsz Bijeman metselaar schuldig aan dezelfde Annetje Gijsbertsdr een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) Waarborg zijn huis en erf in de Nyeuwestraat, belend Z de gang van Cornelis Jansz zuyvelkoper en N Jan Lenaertsz schipper. Kanttekening: afgelost door Gillis Gleynsz vleeshouwer. 27v Cornelis Josephsz kleermaker en lakenkoper schuldig aan de kinderen van za Pieter Rochusz graafmaker en Trijntgen Maertensdr een jaarl. losrente van 7 gld 2 st (hoofdsom 100 gld). Waarborg zijn huis en erf in de Nyeuwestraat, belend N Dirk Jansz slootmaker en Z Claas Jansz cuyper. Borgen Pieter Josephsz en Symon Josephsz broers en wel Pieter met hypotheek op zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O Jan Claasz en W Rochus Joppenz en Symon met hypotheek op zijn huis en erf aan het Kerkhof, belend O het erf van Staas Reyniersz en W het erf van Dirk Aryensz in Abraham. Kanttekening afgelost aan Hendrick Cornelisz kleermaker als voogd van de kinderen en door Heyndrick Cornelisz op in de doos van de weeskinderen gelegd Pieter Josephsz schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz een jaarl. losrente van 6 gld 5 st de penning 16. Waarborg zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Reijer Dammasz en W de weduwe van Rochus Joppenz. Borg Gryetgen Jacobsdr weduwe Pieter Willemsz Carpentier met Gerard Muijs haar gekoren voogd met hypotheek op haar huis en erf in de Nyeuwestraat, belend N Hubrecht IJsbrantsz en Z Jacob Jansz Cunst. 28v Jacob Jansz Cunst cuyper schuldig aan Aechgen Jansdr weeskind van za Jan Pietersz stierman een jaarl. losrente van 7 gld 9 st 4 p (hoofdsom 119 gld 8 st). Waarborg zijn huis en erf in de Nyeuwestraat, belend N Gryetgen Jacobsdr en Z Gijsbrecht Dircksz stierman onbelast. Kanttekening: Gerard Muijs secretaris

7 7 dezer stede stelt zich borg. Haesgen Gerritsdr weduwe Jacob Jansz Cunst zal hem vrijwaren Afgelost door dezelfde Haesgen Gerritsdr. 28v Neeltgen Gerritsdr weduwe Jan Jansz Naggel met Lambrecht Gerritsz haar broer en gekoren voogd schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz de Riddere een jaarl. losrente van 3 gld 2 st 8 p de p 16. Waarborg haar huis en erf aan het Kerkhof, belend N Lambrecht Gerritsz voorsz. en Z de weduwe van Gijsbrecht Jeronimusz. Borg Lambrecht Gerritsz voorsz. met hypotheek op zijn huis en erf op het Kerkhof, belend Z Neeltgen Gerritsdr voorsz. en N het huis van de graafmaker dezer stede Augustijn Engebrechtsz lijndraaider schuldig aan de weeskinderen van Anna Cornelisdr en Trijn Cornelisdr als erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 6 gld 17 st (hoofdsom 96 gld). Waarborg zijn huis en erf in Broertjesvelt, belend N Dirck Ewitsz metselaar en Z het erf van Cornelis Vryesz lijndraaier. Borgen Jan Heyndricksz bootsgezel met waarborg zijn huis en erf op de verbrande erven, belend N Engebrecht Jansz en Z de weduwe van Jan Thijsz en Dirck Janszn Breroo met hypotheek op zijn huis en erf in de Pieterssteeg, belend N Theeus Jansz en Z Gryetgen Willem Rijckers. Kanttekening Pieter Jansz houtcoper en Jan Jacobsz Mirou voogden hebben ontvangen van Augustijn Embrechtsz in mindering van de hoofdsom Maertgen Michielsdr gehuwd met Thijs Jansz zoon van de voorsz. Anna Cornelisdr en Crijn Cornelisz bekenden van de hoofdsom van 96 voldaan te zijn. 29v Claes Gerritsz Sas schoemaker schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock bij Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 9 gld de p. 14. Waarborg zijn huis en erf op de Goeystraat, belend Z Aryen Michielsz Knol en N Pieter Fransz Brom. Borgen Gerrit Allertsz Sas schoemaker en Jannetgen Rochusdr weduwe Jan Dircksz Snoeij Joost Aryensz Vlaming schuldig aan de weeskinderen van za Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 12 gld de p. 14. Waarborg zeker erf in het Broertjesvelt en op de verbetering daarvan, belend Z Hubrecht Cornelisz bootsgezel en N Jan Willemsz Keeloff. Borgen Daniel Willemsz en Cornelis Willemsz t Hooftgen. Kanttekening Goossen Cornelisz gehuwd met Lijsbeth Jorisdr (een van de weeskinderen) heeft de hoofdsom van 12 rente ontvangen met verlopen rente. 30v Jan Jorisz glaasmaker schuldig aan de weeskinderen van za Pieter Rochusz graafmaker een jaarl. losrente van 6 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf in de Korte Kerkstraat, belend O het huis en erf van Jacob Lambrechtsz en W de weduwe van Aryen Pietersz mandemaker. Borgen Cornelis Symonsz slootmaker met hypotheek op zijn huis en erf op de Nyeuwestraat, belend Z Hubrecht IJsbrantsz en N Frans Pietersz en Claes Thijsz met hypotheek op zijn huis en erf op de Dam, belend O Heyndrick Cornelisz snijder en W Gilbert Allertsz waard in de Nobel Jacob Reymbrantsz schuldig aan Jannetgen Jansdr weeskind van za Jan Cornelisz en Lijsbeth Claesdr een jaarl. losrente van 2 gld 10 st 12 p de penning 14. Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat, belend O Jop Arentsz stierman en W Vop Jacobsz vleeshouwer. Kanttekening Jannetje Jansdr gehuwd met Dirck Crijnenz bootsgezel is ten volle betaald door Jacob Reymbrantsz van hoofdsom met rente Cornelis Claesz Jagher schuldig aan Tobias Jorisz oom en voogd van de weeskinderen van Frans Willemsz Prelleman een jaarl.

8 8 losrente van 11 gld 5 st (hoofdsom 150 gld). Waarborg zijn huis en erf op het Marcktvelt, belend O Pieter Cornelisz glaasmaker en W Heyndrick Jansz Pansser. Borg Gillis Gelijnsz vleeshouwer. Kanttekening: Afgelost door Cornelis Claesz Jager in handen van de weesmeesters in bijzijn van Heijltgen Gijsbrechtsdr gehuwd met Tobias Jorisz met 185 gld 4 st als hoofdsom en 2½ jr min 8 dagen rente. 31v Willem Aryensz bootsgezel schuldig aan Constantia Eduwaertsdr nagelaten weeskind van za kapitein Eduwaert een jaarl. losrente van 6 gld. Waarborg zijn huis en erf in het Broersvelt, belend N Jacob Willemsz Bolleman en Z Pieter Pietersz steenplaatser. Borgen Heyndrick Jansz metselaar met hypotheek op zijn huis en erf over de Schye, belend W de Doelpoort en O Heyndrick de Traron en Pieter Lenertsz met hypotheek op zijn huis bij de Raambrug, belend N Thijs Dircksz en Z Jan Andriesz pottebakker. Kanttekening. Op een extract hetwelk geleyt is in de doose van de weeskamer van Willem Engebrechtsz en Jutgen Heyndricksdr getekend... door oorsaecke dat vuyt deselve doose soo veel penningen zijn gelicht als de hooftsomme van dese rente bedraecht, de welcke aan Constantia zijn betaelt Claes Claesz smith schuldig aan Pietertgen Jansdr weeskind van za Jan Pietersz in de Turff een jaarl. losrente van 3 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf bij de Ketelpoort, belend W deser stede walle en O Aelbrecht Theunisz alias de lange Aelbrecht. Borg Gerrit Aryensz met hypotheek op zijn huis en erf achter het stadshuis dezer stede belend O Jan Jacobsz de Recht en W Aryen Jorisz timmerman. 32v Michiel Cornelisz Visch stierman schuldig aan de weeskinderen van za Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 7 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf op de hoek van de Taansteeg, belend W de Taansteeg en O Neeltgen Mandemaeckers weduwe Cornelis Leechtas. Borg Symon Cornelisz Bouman. 32v Jan Dircksz surgijn schuldig aan Geertgen Jacobsdr weeskind van Jacob Aryensz een jaarl. losrente van 34 st 4 p (hoofdsom 24 gld) Waarborg zijn huis en erf op de Korte Achterweg, belend W Aryen Is. Baen en O Maertgen Corssendr. Kantekening: Jacob Aryensz zelf is voldaan Hubrecht Rochusz bootsgezel schuldig aan de weeskinderen van Jan Aryensz bij za Claertgen Fredericksdr een jaarl. losrente van 3 gld 17 st de penning 14. Waarborg zijn huis en erf in de Westmolenstraat, belend O Frederick Aryensz en W Jan Jacobsz Moerouw. Borg Rochus Jansz Verschel met hypotheek op zijn huis en erf in de Nyeuwestraat, belend Z Aryen Willemsz schrijnwerker en N de gang van Jan Willemsz van Haerlem. Kanttekening: Hubrecht Rochusz heeft afgelost 53 gld 18 st alsmede 3 gld 17 st over 1 jr rente Claes Jansz Muijs schuldig aan zijn weeskind Jan Claesz bij za Maertgen Thijsendr een jaarl. losrente van 7 gld 10 st de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op de Dam belend O de erfgenamen van Leentgen Symonsdr en W Claes Olofsz. 33v Mr Carel Lambrechtsz schuldig aan de weeskinderen van Pietertgen Joostendr daar vader af is Gerrit Michielsz als Michiel Gerritsz, Aryen Gerritsz en Maertgen Gerritsdr een jaarl. losrente van 18 gld 15 st de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op het Marcktvelt, belend Z Heyndrick Aertsz Winter en N Trijn Pietersdr weduwe Ewit Bolleman. Borg Lambrecht Carelsz met hypotheek op zijn huis en erf op de hoek van de Sluijs, belend O s-heerenstraat en W Cunier Heyndricksdr weduwe Claes van Beveren.

9 9 Kanttekening: Ary Gerritsz heeft ontvangen 100 gld Mr Carel Lambrechtsz heeft beloofd in juni gld af te lossen als 1/3e deel van de hoofdsom aan Michiel Gerritsz Mr Carel Lambrechtsz heeft de voorsz 100 gld afgelost in handen van Jacob Joostenz en Arij Joostensz als voogden van de weeskinderen. Op diezelfde dag heeft Mr Carel Lambrechtsz het surplus van de rente nog verzekerd op zijn huis en erf met haringplaats over de Haven, belend W dezer stede wal en O zekere schuur toebehorende Cornelis Alewijnsz en Alewijn Heyndricksz. Borg Pieter Jansz Lis Jan Thijsz waard in de Ketel schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van Gijsbrecht Jeronimusz daar moeder af is Trijntgen Jansdr een jaarl. losrente van 6 gld 5 st de penning 16. Waarborg zijn huis en erf achter het stede huis, belend O Aryen Jorisz timmerman en W Maertgen Jansdr weduwe Floris Cornelisz Lans, belast met 3 gld 16 st per jr. Borg Jan Gerritsz schipper met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Dirck Jansz snijder en N Jan Jansz Cunst Jacob Lambrechtsz en Willem Willemsz Nieupoort voogden over de achtergelaten weeskinderen van Cornelis Crijnenz Pluijm schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock bij Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 6 gld 13 st (hoofdsom 106 gld 8 st). Waarborg een huis en erf van de weeskinderen gelegen over de Schye, belend O Claes Bastiaensz metselaar en W Cornelis Huygensz schoemaker. Borgen de voorsz. voogden. Kanttekening Aeltgen Barentsdr weduwe Willem Jansz Foock heeft ontvangen van Jacob Lambrechtsz 53 gld 4 st zijnde de helft van de hoofdsom Claes Bastiaensz metselaar als possesseur van het hypotheek heeft toegeleyt aan Eva Claesdr huisvrouw Jan Willemsz Foock de wederhelft van deze rente. 34v Servaes Ruttenz schuldig aan de weeskinderen van Pieter Rochusz graafmaker en Trijntgen Maertensdr een jaarl. losrente van 12 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend W Jan Backhert en O zeker huis van Elant Aryensz. Borgen Ruth Servaesz lijndraaier en Aryen Jansz Veen Cornelis Thomasz wielmaker schuldig aan Jan Pietersz en Hadewij Pietersdr weeskinderen van za Pieter Joostenz cuyper een jaarl. losrente van 6 gld. Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat, belend O Willem Melchiorsz van Welhoeck en W Aryen Willemsz timmerman. Borg Huych Woutersz Boll. Kanttekening Huych Woutersz Boll schoonvader van de weeskinderen is voldaan. 35v Jan Jansz Groen timmerman schuldig aan Jan Pietersz en Hadewij Pietersdr achtergelaten weeskinderen van Pieter Joostenz cuyper een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16 met hypotheek op een huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O het oude Manhuis en W Jasper Dircksz bootsgezel. Borgen IJsbrant Jansz scheepstimmerman en Huych Woutersz Boll met hypotheek door IJsbrant op zijn huis en erf over de Haven, belend W Govert Jacobsz schipper en O Cornelis Cornelisz Calff Claes Bastiaensz lijndraaier schuldig aan de weeskinderen van Claes Jansz mesmaker een jaarl. losrente van 7 gld 8 st 8 p (hoofdsom 104 gld 4 p). Waarborg zijn huis en erf met lijnbaan op Broertjespad, belend W Bastiaen Bastiaensz en O het erf van Frans Crijnenz. Borgen Pieter Cornelisz blokmaker en Jan Cornelisz lijndraaier met hypotheek door Pieter Cornelisz op zijn huis en erf op de Haven, belend N Arent Allertsz en Z Lijsbeth Maertensdr weduwe Schrevel van Diemen en Jan Cornelisz op zijn huis en erf in het land van belofte, belend Z Jan Michielsz, N Claes Bastiaensz, W Bastiaen

10 10 Bastiaensz en O zekere gang. Kanttekening: De hoofdsom van deze rente belopende p is afgelost Tobias Gerritsz zeevarende man schuldig aan de weeskinderen van za Aryen Willemsz Penning daar moeder af is Lyesgen Aryensdr een jaarl. losrente van 2 gld 17 st (hoofdsom 39 g 18 st). Waarborg zijn huis en erf op de Achterweg, belend Z Maertgen Jansdr weduwe Gerrit Meesz en N Yeffgen Heyndricksdr weduwe Jan Poort. Borgen Cornelis Gerritsz cagenaer en Jochem Stoffelsz zeevarende man. 36v Jacob Jansz Cunst cuyper schuldig aan de geïnstitueerde erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 7 gld 5 st 8 p (hoofdsom 102 gld). Waarborg zijn huis en erf op de Nieuwestraat, belend N Grietgen Jacobsdr weduwe van Pieter Willemsz Carpentier en Z Gijs Dircksz stierman. Borgen Heyndrick Jacobsz Muijs en Jacob Aryensz met hypotheek door Heyndrick Jacobsz op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Claes Heyndricksz Volgelaer en N Peye Jacobsz en Jacob Aryensz met hypotheek op zijn huis en erf op het Kerkhof, belend Z Stoffel Cornelisz en N Roelof Gijsbrechtsz cuyper Claes Heyndricksz spinder, Aryen Claesz wonende op de Achterweg en Aryen Jansz Veen schuitvoerder schuldig aan Annitgen Gijsbrechtsdr weeskind van Gijsbrecht Jeronimusz daar moeder af is Trijntgen Jansdr een jaar. losrente van 6 gld 5 st de penning 16. Borg Heyndrick Lenaertsz Versluys bootsgezel met hypotheek op zijn huis en erf in de Breestraat, belend W de tuin van Tieleman Danielsz Oem en O Dirck Jacobsz die verklaart dat de hoofdsom spruitende is van verlopen custingen van zijn voors huis en bevrijdt zijn borgen daarvan Aryen Aryensz Speldernieuwenharing bootsgezel schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock bij Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 7 gld 3 st (hoofdsom 100 gld 2 st). Waarborg zijn huis en erf op de Hoogstraat op het einde, belend W Jacob Thonisz de Vogelaer en O de weduwe van Aryen Pietersz Cockhille. Borgen de broers Cornelis Aryensz en Willem Aryensz Speldernieuwenharing met hypotheek door Cornelis Aryensz op zijn huis en erf op de Korte Achterweg, belend O Dirck Fransz en W Claes Joppenz en Willem Aryensz op zijn huis en erf in de Coningstraat over de Schye, belend O Maerten Jorisz Cnapper en W Dirck Huygensz spinder. Kanttekening afgelost Govert Aryensz bakker wonende op Delfshaven schuldig aan Aryen Woutersz weeskind van za Wouter Cornelisz (en Neeltgen Pieters) een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16. Borgen Cornelis Claesz Jaeger met hypotheek op zijn huis en erf op het Marcktvelt belend O Pieter Cornelisz (van der Poth) glaasmaker en W Heyndrick Jansz Pansser en door Aryen Jansz met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend N Pieter Pietersz snijder en Z Heyndrick Lenaertsz. (Zie giftboek inv. nr. 331 blz. 516.) 38v Jacob Aryensz Worsgen schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr nagelaten weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz daar moeder af is Trijntgen Jansdr een jaarl. losrente van 9 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op het Kerkhof, belend Z Stoffel Cornelisz en N Roelof Gijsbrechtsz cuyper. Borgen Jacob Jansz Cunst cuyper met hypotheek op zijn huis en erf op de Nieuwestraat, belend N Grietgen Jacobsdr weduwe Pieter Willemsz Carpentier en Z Gijs Dircksz stierman en nog door IJsbrant Willemsz Braetgen IJsbrant Willemsz Braetgen stierman schuldig aan hetzelfde weeskind een jaarl. losrente van 9 gld per jr de penning 16. Waarborg zijn huis en erf achter op de Haven, belend Z Gerrit Jacobsz

11 11 schipper en N Lenert Aryensz Coeyen. Borgen Jacob Aryensz Worsgen en Stoffel Cornelisz met hypotheek door Worsgen op zijn huis en erf als hiervoor genoemd en Stoffel Cornelisz op zijn huis en erf op het Kerkhof, belend N Jacob Aryensz voorsz en Z de Rector dezer stad. 39v Ewout Huybrechtsz lakenkoper schuldig aan hetzelfde weeskind een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16. Waarborg een huis en erf in de Goystraat, belend Z s-heerensteeg en N Maerten Symonsz. Borgen Hubrecht Jacobsz lakenkoper en Cornelis Barentsz guldeknecht met hypotheek door Hubrecht Jacobsz op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Cornelis Willemsz Penning en N Hubrecht Lenertsz Focker en Cornelis Barentsz op zijn huis en erf mede in de Goystraat, belend Z Joris Dircksz Spil en N Pieternella Cornelisdr weduwe Jan Heyndricksz Carpentier Aryen Aryensz Speldernieuwenharing schuldig aan hetzelfde weeskind een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op het einde van de Hoogstraat, belend W Jacob Anthonisz Vogelaer en O Maertgen Arysdr weduwe Aryen Cockhille. Borgen Jacob Arysz met hypotheek op zijn huis en erf achter op de Haven, belend Z Gerrit Jacobsz schipper en N Lenert Arysz Coeyen en Stoffel Cornelisz met zijn huis en erf op het Kerkhof, belend N Jacob Arysz voorsz. en Z de Rector dezer stede. 40v Ewout Huybrechtsz lakenkoper schuldig aan de voorsz. Annitge Gijsbrechtsdr. een jaarlijkse losrente van 6 gld per jr de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op de Goijstraat, belend Z s- Heerensteeg en N Maerten Symonsz. Borgen etc. als vermeld onder 39v. 40. (sic) Aryen Aryensz Speldernieuwenharing schuldig aan hetzelfde weeskind een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op het einde van de Hoogstraat, belend W Jacob Anthonisz Vogelaer en O Maertgen Aryensdr weduwe Aryen Cockhille.Borgen Cornelis Aryensz Speldernieuwenharing met hypotheek op een huis en erf aan de Korte Achterweg, belend W Claes Joppenz en O Dirck Fransz en Baerthout Aryensz met hypotheek op zijn huis en erf in de Swaensteeg, belend O de Rosbeeck en W de gang van Commer Centen. 40v (sic) Gerrit Maertensz bootsgezel schuldig aan de achtergelaten weeskinderen van Joris Doensz daar moeder af is Maertgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 10 gld 14 st te lossen de penning 14 met 1/3e van de hoofdsom van 150 gld. Waarborg zijn huis en erf op de Dam, belend W Aryen Cornelisz Droogh en O Aryen Cornelisz Loij schipper. Borg Jacob Heyndricksz Bolleman Crijn Dircksz schuldig aan Pietertgen Jansdr weeskind van za Jan Pietersz in den Turff een jaarl. losrente van 4 gld 5 st 8 p (hoofdsom 60 gld). Borgen Willem Willemsz Canary en Rochus Maertensz contre rolleur Gerrit Jansz Molen als speciale last hebbende van zijn zoon Ewout Gerritrsz Molen gepasseerd voor schout en schepenen van Oud Beijerland op schuldig namens zijn zoon aan de 3 weeskinderen van za Heyndrick van Beveren als Philips van Beveren, Neeltgen van Beveren en Machtelt van Beveren een jaarl. losrente van 25 gld. Waarborg zijn huis en erf genaamd het Taanhuys, belend O s- Heerensteeg, W Gosen Symonsz de Olislager, N de Schye en Z het huis van Joris Cornelisz en Cornelis Heyndricksz Carreman. Borg Gerrit Jansz Molen voorsz Gerrit Aryensz voerman schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz bij Trijntgen Jansdr 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld). Waarborg zijn huis en erf achter

12 12 het stadhuis, belend O Jan Jacobsz de Recht en W Aryen Jorisz timmerman. Borgen Jan Doomen schuitvoerder met hypotheek op zijn huis en erf in de Butterstraat, belend O Jacob Jansz cuyper en W Jan Claesz timmerman en Willem Willemsz Fonteijn met hypotheek op zijn huis en erf in de Breestraat, belend N Floris Ewoutsz en Z Arent Dammasz lapper. 42v Servaes Ruttenz lijndraaier schuldig aan Jan Claesz weeskind van za Maertgen Thijsdr daar vader af is Claes Jansz cuyper een jaarl. losrente van 7 gld (hoofdsom 100 gld) Waarborg zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend W Jan Buckhart en O het huis van Elandt Adriaensz oud burgemeester van Schiedam. Borg Jan Willemsz schuytvoerder met hypotheek op zijn huis en erf gelegen over de Schye, belend N Jacob Jacobszn. Jonckste kindt en Z Pieter Jacobsz Soeteman. Afgelost Claes Claesz backer wonende Delfshaven schuldig aan Aryen Woutersz achtergelaten weeskind van za Meynsgen (of Neeltgen? zie 331/625) Pietersdr daar vader af is Wouter Cornelisz een jaarl. losrente van 6 gld de penning 16. Borg Roeloff Jansz schrijnwerker met hypotheek op zijn huis en erf op de Dam, belend O Aryen Pietersz vleeshouwer en W Dirck Dircksz Vuyttenbroeck. Kanttekening Roeloff Jansz schrijnwerker heeft de hoofdsom met rente afgelost in handen van Govert Aryensz backer als erfgenaam van Aryen Woutersz en bekende Govert Aryensz mede comparerende voldaan te zijn en bekende mede Roeloff Jansz voorsz. van de hoofdsom met rente voldaan te zijn van Claes Claesz backer als principaal vlgs sententie van de Hove in garantie gedaan. Ongenummerd Cors Jansz Post wonende in de Ketelpolder als principaal en Aryen Pietersz en Pieter Aryensz wonende alhier als borg schuldig aan de erfgenamen van Geertgen Gerritsdr 6 gld 7 st 8 p per jr (hoofdsom 150 gld). Waarborg door Aryen Pietersz met hypotheek op zijn huis en erf in de Butterstraat, belend O Claes Cornelisz Goethart en W Weijntgen Pleunen, strekkende voor van de straat tot achter in de Schie en Pieter Aryensz met hypotheek op zijn huis en erf in de Teerstoof gelegen op de Schie, belend O Frederik Fransz linnenwever en W het huis van Neeltgen de Roomster. Kanttekening. Afgelost door Cors Jansz Post 50 met de verlopen rente tot en tot door Claes Cornelisz Goethart als gekoren voogd van Yffgen Aryensdr weduwe van Aryen Pietersz voor de resterende 25 met verlopen rente en door N Aryens voor haar zelve en vervangende haar zr en broers als niet ingevuld van de voorsz. Aryen Pietersz 75 met verlopen rente vanwege hun vader Aryen Pietersz en st voor Pieter Aryensz hun broer als beschadigde borgen van Cornelis Jansz Post Maertgen Osiers weduwe Heyndrick Bastiaensz Bolleman met Willem Nieupoort haar gekoren voogd schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr dr van za Gijsbrecht Jeronimusz bij Trijntgen Jansdr een jaarl. losrente van 18 gld 15 st de penning 16. Waarborg haar huis en erf op de Dam, belend O Lucas Huygensz en W Jacob Aryensz de Grande. Borgen haar zonen Bastiaen Heyndricksz Bolleman met hypotheek op een huis en erf in de Goystraat, belend N Lenert Danielsz en Z Jacob Heyndricksz en Jacob Heyndricksz Bolleman op een huis en erf op de Hoochstraat, belend N Bastiaen Heyndricksz en Z Anna Doesen weduwe Maerten Aryensz. 43v Jan Theunisz Mueyt schuldig aan de weeskinderen van Jacquemijntgen Cornelisdr daar vader af is Dirck Lambrechtsz Haga een jaarlijkse rente van 3 gld. Waarborg zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Annetgen Wernaerts weduwe en N het huis en erf gekomen van

13 13 Cornelis Jansz Leggende in de boomen nu toebehorende Pieter Pietersz van Dijck Jan Pietersz tromslager schuldig aan de onmondige kinderen van Trijn Cornelisdr en Anna Cornelisdr geïnstitueerde erfgenamen van Corstiaan Cornelisz houtkoper 6 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf aan de oostzijde van de Vaart in t Broertgensvelt, belend Z Jacob Cornelisz lijndraaier en N Cornelis Wuyester. Borgen Willem Cornelisz houtzager en Jan Huygensz Backhart met hypotheek door Willem op zijn huis en erf op de Achterweg op de Laan, belend Z Rochus Janszn kleermaker en N s-heeren sloot en Jan Huygensz op zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O Servaes Ruttenz en W Huych Bastiaensz lijndraaier. Kanttekening: op is de helft van deze rente afgelost in handen van Jan Jacobsz schoemaker en Fijtge Jacobsdr huisvrouw van Pieter Jansz Tertoolen. Op is de resterende helft afgelost door de Heilige Geestmeesters. 44v Maertgen Barentsdr weduwe Engebrecht Jacobsz met haar gekoren voogd Jan Jacobsz Morout schoemaker haar zwager schuldig aan de onmondige kinderen van Trijn Cornelisdr en Anna Cornelisdr zusters als erfgenamen van Corstiaan Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 2 gld 3 st de penning 14. Waarborg haar huis en erf op de Nyeuwestraat, belend Z s-heerensteeg en N zeker huisje toebehorende Trijntgen Jansdr weduwe Jacob Anthonisz Muys. Borgen Jan Jacobsz Morou schoemaker en Jan Pietersz tromslager met hypotheek door Jan Jacobsz op een huis en erf op de Cruysstraat, belend Z Jan Dircksz van Coelen en N Wijnant Gillisz kaaskoper en Jan Pietersz op zijn huis en erf aan de oostzijde van de Vaart in het Broertgensland, belend Z Jacob Cornelisz lijndraaier en N Cornelis Wueyster Maertgen Gerritsdr weduwe Cornelis Aryensz Cruyck met Symon Cornelisz Bouman haar gekoren voogd schuldig aan de 2 weeskinderen van za Jacob Dircksz van Crimpen en Neeltgen Jan Ewitsdr een jaarl. losrente van 4 gld ½ st (hoofdsom 56 gld 7 st 8 p). Waarborg haar huis en erf in de Goystraat, belend O Pieter Gerritsz stierman en W Jan Lenaertsz stierman. Borgen Symon Cornelisz Bouman en Weyntgen Heermansdr weduwe Crijn Ewitsz met Gerard Muys haar gekoren voogd met hypotheek door de voorsz weduwe op haar huis en erf over de Haven, belend Z Pieter Gijsz en N Rut Lenaertsz en Symon Cornelisz op zijn huis en erf gelegen op het einde van de Hoochstraat, belend W Cornelis Vryesen en O zeker erf van dezelfde. Kanttekening Afgelost v Bastiaen Blasiusz schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr dr van Gijsbrecht Jeronimusz een jaarl. losrente van 3 gld 2 st 8 p per jr de penning 16. Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat bij de Ouderschiesche poort, belend O de Lijnbaan en W het uitpad van Jan Willemsz Bontgen stierman. Borgen Dirck Aryensz lakenkoper in Abraham en Aryen Jorisz timmerman met hypotheek door Dirck Aryensz op zijn huis en erf op de Hoochstraat, belend N Salomon Jansz timmerman en Z zekere steeg en Aryen Jorisz op zijn huis en erf in de Butterstraat bezijden het Stadhuis, belend W Jan Thijsz waard en O Gerrit Aryensz voerman. Kanttekening afgelost door Bastiaan Blasiusz in handen van Hubrecht Isbrantsz administrateur van de goederen van het weeskind Pouwels Jorisz timmerman schuldig aan zijn 3 onmondige weeskinderen bij za Pietertgen Jansdr 8 gld 6 st 2 p (hoofdsom 116 gld 6 st 4p). Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat, belend O Maertgen Centen weduwe en W s-heerensteeg. Borgen Aryen Jorisz timmerman broer van Pouwel Joriszn en Baerthout Veris met hypotheek

14 14 door Aryen Jorisz op zijn huis en erf bezijden het stadhuis belend O Gerrit Aryensz voerman en W Jan Thijsz waard en Baerthout Veris op zijn huis en erf in de Korte Achterweg, belend O zeker huis en erf van Baerthout voorsz. en W Pieter Jacobsz Schaer. Kanttekening Jan Pouwelsz is voor zijn deel betaald. Zie weesboek ? 46v Cornelis Symonsz slootmaker schuldig aan Lijsbeth Bouwensdr dochter van Bouwen Claesz schipper 53 gld 17 st 6 p wegens geleend geld met waarborg zijn huis en erf in de Nieuwestraat, belend N Frans Pietersz stierman en Z Hubrecht IJsbrantsz. Borgen Jan Jorisz glaasmaker en Aryen Jansz Veen Pieter Rochusz zeevarende man schuldig aan Willem Willemsz achtergelaten weeskind van Willem Woet Schotsman daar moeder af is Loysge Rijckertsdr een jaarl. losrente van 34 st 4 p (hoofdsom 24 gld). Waarborg zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O Lenaert Jacobsz en W Lenaert Gerritsz. Borgen Frans Willemsz Prelleman met hypotheek op een huis en erf op de Dam, belend O Pleun Smiths weduwe Willem de Smith en W Cornelis Jacobsz Castelyn en Jan Rochusz Swardelbosch met hypotheek op een huis en erf in de Crepelstraat, belend Z Gijsbrecht Sandersz Engelsman en N Willem Jansz Blanckert. Kanttekening: Op heeft Pieter Rochuszn. betaald aan Loysge de helft van de hoofdsom met verlopen rente en op de rest. 47v Claes Aryensz molenaar schuldig aan Anneken Gijsbrechtsdr nagelaten weeskind van Gijsbrecht Jeremiasz een jaarl. losrente van 3 2 st 8 p de penning 16. Waarborg een huis en erf met rosmolen en windmolen over het St Annazusterhuis teynden de Raem belend W Trijn Willemsdr weduwe en O der stede wal. Borgen Mr Carel Lambrechtsz met hypotheek op een huis en erf aan het Marcktvelt, belend Z Heyndrick Aertsz Winter en N Trijn Pietersdr weduwe Evert Bolleman en Allert Heyndricksz backer met hypotheek op een huis en erf in de Nieuwestraat, belend N Aryen Maertensz en Z Jan Jacobsz. Byeman Jacob Rochusz bootsgezel van Brouwershaven gehuwd met Machtelt Theusdr schuldig aan de weeskinderen van Maritgen Theusdr zijn huisvrouwen zuster daar vader af is Aryen Aryensz messemaker een jaarl. losrente van 3 gld per jr de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op de Verbrande Erven, belend O Bouwen Claesz schipper en O Pouwels Aryensz bootsgezel. Borgen Frans Crijnensz bode en Aryen Aryensz voorsz. Kanttekening: Pieter Aertsz messemaker, Aryen Aertsz swaertvegher, Heyndrick Jansz gehuwd met Grietgen Aertsdr, Cornelis Aertsz timmerman en Jan Aertsz zeevarende man zo voor haar zelven en als erfgenamen van Trijntgen Aertsdr allen kinderen van Aryen Aryensz messemaker bij Maertgen Theusdr. hebben de hoofdsom van 48 gld ontvangen van Jacob Rochusz. 48v Willem Meusz tijkwerker schuldig aan Cornelis Steffensz weeskind van za Steffen Cornelisz Lantman een jaarl. losrente van 9 gld 7 st 8 p de penning 16. Waarborg zijn huis en erf in de Raem, belend O Balthen Verbeeck en W Servaes Meusz beiden tijkwerker. Borgen Cornelis van Houck en Dirck Aertsz Souwers met hypotheek op zijn huis en erf mede gelegen in de Raem, belend O Gijsbrecht van der Loocke en W Willem Maes. Kanttekening Afgelost door Willem Meusz in handen van Willem Nieuwpoort de jonge als administrateur van de goederen van Cornelis Steffensz. 48v. 28? Willem Nieupoort schuldig aan hetzelfde weeskind een jaarl. losrente van 9 gld 7 st 8 p de penning 16. Waarborg zijn huis en erf in de Nieuwestraat, belend N Jan Maertensz Floer en Z Aryen Maertensz metselaar. Borgen Gerard Muys secretaris en Heyndrick

15 15 Heyndricksz Verhaer schrienwerker. Kanttekening Willem Willemsz Nieupoort de Oude heeft de rente met hoofdsom afgelost in handen van Heyndrick Pietersz wonende Delft man en voogd van Geertgen Steffensdr vervangende Joris Aryensz vleyshouwer gehuwd met Annetgen Steffensdr, beiden erfgenamen van Cornelis Steffensz Weijntgen Pietersdr weduwe Aryen Jansz Keussa met Hubrecht Lenaertsz haar zwager schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock daar moeder af is Aeltgen Barentsdr een jaarl. losrente van 7 gld 7 st 14 p (hoofdsom 118 gld) speciaal verzekerd op zekere custingbrief door Rochus Jansz kleermaker te haren behoeve verleden groot 1650 gld met hypotheek op een huis en erf op de Achterweg, belend N Willem Cornelisz en Z het convent van Leliendal welke custingbrief in handen van de weesmeesters is gesteld. Borgen Hubrecht Lenaertsz voorsz. met hypotheek op zijn huis en erf in de Goystraat, belend Z Hubrecht Jansz lakenkoper en N Commer Centen alsmede Aryen Cornelisz de Corte met hypotheek op zijn huis en erf in de Molenstraat, belend N zeker huisje van Cornelis Willemsz houtkoper en W Cornelis Cornelisz bootsgezel. Kanttekening: De hoofdsom van deze rentebrief is begrepen in de constitutie van een andere rente verleden op , ergo deze gecasseerd behoudens dat de borgen met hun huizen en erven speciaal verbonden voor deze hoofdsom en jaarlijkse rente van die executabel blijven Aryen Jansz bootsgezel schuldig aan Geertgen Evertsdr weeskind van za Lijsbeth Aryensdr daar vader af is Evert Cornelisz kleermaker een jaarl. losrente van 2 gld 11 st 8 p (hoofdsom 31 gld 1 st). Waarborg zijn huis en erf in het Broertgensvelt aan de zuidzijde van de Vaart, belend Z Jan Cornelisz coman en N Dirck Pietersz Capiteyn. Borgen Jan Dircksz in t Groenendal zijn vader met hypotheek op zijn huis en erf in t Groenendal, belend O Cornelis Segertszn en W Claes Aryensz Verrijt alsmede Louweris Aryensz Lickebyer met hypotheek op zijn huis en erf over de Schye, belend O Thijs Arentsz lantman en W het water lopende bezijden het huis en erf van Joincxte kindt. 50v Gerrit Jansz Molen lakenkoper schuldig aan de 3 onmondige weeskinderen van Aryen Aertsz Neus daar moeder af is Aechgen Jacobsdr een jaarl. losrente van 14 gld 2 st 8 p (hoofdsom 236 gld). Waarborg zijn huis en erf beneden de Cruysstraat, belend Z Aryen Jansz Pansser en N de weduwe van Cornelis Claesz kleermaker. Borgen Gerrit Gerritsz Molen de jonge met hypotheek op zijn huis en erf op het hoekje van de Vismarckt, belend W de weduwe van Gijs Pietersz alsmede Willem Fransz schoemaker met hypotheek op zijn huis en erf op de Cruysstraat, belend O Pieter Michielsz backer en W Cornelis Jansz Ceelen. Kanttekening: Afgelost in handen van Lenaert Janszn gehuwd met Maertgen Aryensdr Daniel Corneliszn van Boschuysen lakenkoper schuldig aan Lijntgen Danielsdr zijn dochter daar moeder af is Lijntgen Baltendr een jaarl. losrente van 7 gld 13 st (hoofdsom 122 gld 8 st). Borgen Mr Carel Lambrechtsz van Heynsberch met hypotheek op zijn huis en erf aan t Marcktvelt, belend N Trijn Pietersdr weduwe Ewout Bolleman en Z Heyndrick Aertsz Winter alsmede door Pieter Jansz Lis met hypotheek op zijn huis en erf over de Haven, belend O de schuur en haringplaats van Cornelis Alewijnsz burgemeester en W de Stadstimmerwerf. 51v Salomon Jansz timmerman schuldig aan de weeskinderen van Rembrant Lourisz daar moeder af is Maertgen Aryensdr een jaarl. losrente van 8 gld (hoofdsom 112 gld). Waarborg zijn huis en erf in de Goystraat, belend NCornelis Jansz kaaskoper en Z Dirck Aryensz in

16 16 Abraham. Borgen Frans Crijnsz Guldewagen met hypotheek op zijn huis en erf op t Marcktvelt, belend W Truytgen de bacxter en O Job Cornelisz stoeldraaier alsmede door Samuel Jansz met hypotheek op zijn huis en erf in de Molenstraat in het West-Nieuwland, belend O Aryen Theunisz Outmannetgen en W Cornelis Aryensz timmerman Aryen Willemsz schrijnwerker schuldig aan de weeskinderen van Jacob Aryensz wever een jaarl. losrente van 2 gld 7 st (hoofdsom st). Waarborg zijn huis en erf op de Nieuwestraat, belend N Rochus Verschel en Z Jaen Jobsz stierman. Borgen Jacob Aryensz wever en Roelof Jansz schrijnwerker. Afgelost en geroyeerd met het verlijden van een nieuwe rente gepasseerd op v Ewout Heyndricksz schoemaker schuldig aan de erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 5 gld 3 st (hoofdsom 72 2 st). Waarborg zijn huis en erf in de Crepelstraat, belend N s-heren bansloot en Z Cornelis Aryensz timmerman. Borgen Dammas Pietersz arbeider met hypotheek op zijn huis en erf in de Overmaessche steeg, W en N s-herenstraat en Z Gerrit Dircksz van der Wolff en door Dirck Huygensz met hypotheek op zijn huis en erf op het einde, belend O Jan Pietersz bootsgezel en W Jacob Arentsz Bolleman. Kanttekening: Ewout Heyndricksz heeft hierop betaald 69 gld 10 st zodat resteert 52 penningen, alsmede 4 penningen voor rente Job Cornelisz kagenaar schuldig aan Leentje Jacobsdr weeskind van Hadewij Cornelisdr daar vader af is Jacob Crijnenz Back een jaarl. losrente van 2 gld 3 st (hoofdsom 25 gld 2 st). Borgen Jan Jansz stierman met hypotheek op zijn huis en erf op het einde, belend O Neeltgen Jorisdr weduwe Willem Aryensz en W Clara Jacobsdr Pieter Jacobsz gehuwd met Leentgen Jacobsdr heeft de hoofdsom ontvangen van Jan Jansz als borg en de rente van Jutgen Cornelisdr weduwe Job Cornelisz. 53v Claes Jansz Ploy bootsgezel schuldig aan de weeskinderen van za Joris Doesz daar moeder af is Maritgen Lenaertsdr een jaarl. losrente van 10 gld 15 st (hoofdsom 150 gld 10 st). Waarborg zijn huis en erf over de Haven in het Westnieuwland, belend W het erf van Cornelis Aryensz de Swart en O het huis en erf van Huych Pietersz Ouwestael. Borg Jan Danckertsz stierman met hypotheek op zijn huis en erf in de Goystraat, belend Z Peije Jacobsz stierman en N de weduwe van Jan Dierten backer en door Michiel Heijndricksz cuyper met hypotheek op zijn huis en erf over de Haven, belend Z de voorsz. Maritgen Lenaertsdr en N Jan Cornelisz houtzager Jan Jansz metselaar schuldig aan de erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 3 gld 8 st 8 p (hoofdsom 48 gld). Waarborg zijn huis en erf in het Susterhuis aan de Achterweg, belend W zeker erf van Jacob Lambrechtsz en O het erf van Jan Aryensz bootsgezel. Borgen Heyndrick Lourisz schrijnwerker met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Jacob Aryensz schoemaker en N de weduwe van Mees Pietersz en door Gerrit Jansz kleermaker met hypotheek op zijn huis en erf op de Achterweg, belend N Pieter Gerritsz kleermaker en Z het huis van Emma Jansdr. 54v Pieter Symonsz zeilmaker schuldig aan Thoontgen Huygensdr weeskind van za Soete Bouwensdr daar vader af is Huych Pietersz Ouwestael een jaarl. losrente van 15 gld 5 st 10 p (hoofdsom 200 gld). Borgen Cornelis Antheunisz eertijds vroedschap alhier en nu wonende Delfshaven en door Pieter Cornelisz blokmaker wonende alhier met hypotheek op zijn huis en erf achter op de Haven, belend N Gerrit

17 17 Lourisz timmerman en Z Lijsbeth Maertensdr weduwe Schrevel van Dyemen. Kanttekening: Jacob Crijnenz gehuwd met Thoontgen Huygensd is voldaan Jan Gerritsz molenaar schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz daar moeder af is Trijn Jansdr een jaarl. losrente van 7 gld 2 st 13 p (hoofdsom 100 gld) Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat, belend W een huis en erf van Dirck Aryensz Nielsen en O Loy Bastiaensz cuyper. Borg Cornelis Gerritsz Schoonweer met hypotheek op zijn huis en erf in de Butterstraat, belend W Cornelis Jacobsz backer en O Jan Claesz timmerman en nog als borg Daem Aryensz molenaar. Afgelost v Crijn Heyndricksz wonende alhier schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr voorsz. een jaarl. losrente van 7 gld 2 st 13 p (hoofdsom 100 gld). Waarborg zijn huis en erf op de Achterweg, belend N Cornelis Jacobsz bootsgezel en Z Yefgen Heyndricksdr weduwe Jan Cornelisz. Poort. Borg Jan Andriesz pottenbakker met hypotheek op zijn huis en erf over de Schie bij de Raambrug, belend N s-herenstraat, Z Lenaert Crijnenz timmerman en nog door Heyndrick Adriaensz Bolleman met hypotheek op zijn huis en erf op de Achterweg, belend N s-herensteeg en Z Hans Dircksz van Mechelen Dirck Davidsz bootsgezel schuldig aan Jacob Symonsz schipper een jaarl. losrente van 7 gld 12 st 13 p de penning 14. Waarborg een erf in het Broersvelt aan de weszijde van de Vaart, belend Z Cornelis Symonsz slotemaker en N Heyndrick Claesz bootsgezel alsmede op alles dat op dat erf getimmerd wordt. Borg Wouter Jacobsz. Scherp met hypotheek op zijn huis en erf met haringplaats in de Goystraat, belend Z s-herensteeg en N zeker huis van dezelfde Wouter Jacobsz Scherp. Kanttekening Afgelost door Wouter Jacobszn Scherp als borg doch deze behoudt zijn recht op de principaal. 56v Weyntgen Pietersdr lest weduwe van Aryen Janszn Keussa met Hubert Lenaertsz haar zwager als haar gekoren voogd schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock daar moeder af is Aeltgen Barentsd een jaarl. losrente van 14 gld 5 st 10 p (hoofdsom 200 gld). Waarborg een custingbrief door Rochus Janszn kleermaker tbv haar verleden groot 1650 gld verzekerd op een huis en erf op de Achterweg, belend N Willem Cornelisz en Z de gang van het Convent van Leliendal van Borg Hubrecht Lenaertsz voorsz. met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Hubrecht Janszn lakenkoper en N Commer Centen voor de hoofdsom en rente van de hoofdsom mitsgaders Aryen Cornelisz Corte voor 118 gld 6 st vlgs de constitutie gepasseerd voor weesmeesters alhier op met hypotheek op zijn huis en erf over de Haven in de Molenstraat, belend O Cornelis Willemsz houtkoper en W Cornelis Cornelisz bootsgezel. Kanttekening Neeltgen Bastiaensdr gehuwd met Arijen Corneliszn Corte heeft ter weeskamer 50 gebracht in mindering van de hoofdsom en de rente, blijvende het hypotheekrecht van kracht zijn de resterende penningen op 150 uit de doos van het weeskind van Tonis Aryenszn schipper gelicht zodat de jaarlijkse rente daarvan ten profijte komt van het voorsz. weeskind zonder dat de kinderen van Willem Jansz Foock daar nog enig recht aan kunnen doen gelden. 57v Joris Pietersz Schuyter schuldig aan de weeskinderen van za Jan Claesz van Beveren daar moeder af is Haesgen Colendr een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st te lossen de penning 16. Waarborg zijn huis en erf daar hij in woont op de Hoogstraat, belend N Maerten Symonsz en Z Jacob Cornelisz backer in het Hemelrijck en de helft van

18 18 een huis en erf aan de Schye beneden de Sluys, belend Z Lambert Carelsz en N Jan Gerritsz Molen. Borgen Willem Gerritsz lakenkoper met hypotheek op zijn huis en erf op de Cruysstraat, belend O en N de straat en W Claes Jansz Brouck en door Huych Symonsz stierman met hypotheek op zijn huis en erf op de Dam, belend O Sebastiaen Jacobsz en W Maertgen Aryensdr weduwe Lenaert Willemsz. Kanttekening Willem Gerritsz lakenkoper heeft de hoofdsom met rente betaald. 58v Ariaentgen Arentsdr weduwe Gerrit Heyndrickszn met Heijndrick Gerritsz haar zoon en gekoren voogd schuldig aan de kinderen van Willem Jansz Foock een jaarl. losrente van 4 gld 10 st 8 p (hoofdsom 63 gld 7 st). Waarborg haar huis en erf over de Schie omtrent de Teerstoof van Neeltgen Gerritsdr, belend O Jan Michielszn schuitvoerder varende op Leiden en W Jan Aryensz waker. Borg Frans Crijnenz stadsbode met hypotheek op zijn huis en erf op het Marcktvelt genaamd het Vliegende Hert, belend O Job Cornelisz stoeldraaier en W het huis en erf van za Truytgen de Backster. Mede borg haar zoon Heyndrick Gerritsz voorsz Cornelis Pietersz Scherp schuldig aan Geertgen Woutersdr weeskind van Wouter Pietersz Scherp een jaarl. losrente van 6 gld de penning 14. Waarborg zijn huis en erf over de Haven, belend Z Cornelis Cornelisz cuyper en N Gerrit Jansz Houck. Borgen Dirck Aryensz lakenkoper met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z s-heerensteeg en N Salomon Jansz en Cornelis Gerritsz blokmaker met hypotheek op zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Arent Dircksz bakker en N het gasthuis van Schiedam. Kanttekening. Uit zekere rekening gepresenteerd door Dirck Aryensz lakenkoper blijkt dat de hoofdsom en rente is afgelost op v Dirck Aryensz lakenkoper schuldig aan dezelfde Geertgen een jaarl. losrente van 7 gld 5 st (hoofdsom 101 gld 18 st). Waarborg zijn voorgaande huis en erf in de Goystraat. Borg Cornelis Gerritsz blokmaker met hypotheek op zijn huis en erf in de Goystraat in de vorige akte genoemd en mede borg Benjamin Pietersz Carpentier. Kanttekening. Deze hoofdsom met het verloop van dien is door Dirck Aryensz afgelost en betaald na het overlijden van Geertgen in handen van haar erfgenamen daarvan Dirck Aryensz nomine uxoris er een van is Huybrecht Lenaertsz schuldig aan Aryen Thonisz weeskind van za Thonis Aryensz schipper daar moeder af is Annetgen Thonisdr tegenwoordig huisvrouw van Samuel Janszn een jaarl. losrente van 9 gld 5 st 11 p (hoofdsom 130 gld) gekomen van kleren, harnas en geweer van Thonis Aryensz. Waarborg zijn huis en erf op de Goystraat, belend Z Huybrecht Jansz lakenkoper en N Commer Centen. Borg Weijntgen Pietersdr lest weduwe van Aryen Jansz. Keussa met Huybrecht Lenaertsz voorsz. als haar gekoren voogd met waarborg een custingbrief door Rochus Jansz kleermaker te haren behoeve verleden groot 1650 gld sprekende op een huis en erf op de Achterweg, belend N Willem Cornelisz en Z het convent van Leliendal van , welke brief ter weeskamer berust. Kanttekening De rente in deze brief vermeld en verschenen sedert martiny 97 tot martiny 1604 toe zijn bij Huybrecht Lenaertsz op rente genomen vlgs de brief daarvan verleden op De hoofdsom en rente is afgelost uit de penningen van de verkoop van het huis. 60v Heyndrick Jacobsz varkensslager schuldig aan de weeskinderen van za Pietertgen Joostendr daar vader af is Gerrit Michielsz een jaarl. losrente van 12 gld de penning 16. Waarborg zijn huis en erf op de Dam, belend O de weduwe van Heyndrick Fransz en W s-

19 19 Heerenstraat. Borgen Pieter Eelgisz touwer met hypotheek op zijn huis en erf bij de Ketelsepoort, belend N Engel Thijsz en Z Willem Claesz t Lom ( tlion)?en door Gerrit Michielsz met hypotheek op zijn huis en erf in de Breestraat, belend N Pieter Cornelisz en Z Cornelis Florisz Mathijs Andriesz schuldig aan het weeskind van Aris Jacobz za daar moeder af is Geertgen Courten de renten van de penningen van het weeskind onder hem berustende en beloofde heden over 14 dagen de staat en rekening te brengen. Waarborg zijn huis en erf in de Butterstraat, belend Z Aryen Pleunen en N de sloot van de Crepelstraat alsmede op zijn huis en erf gekomen van Jacob Pietersz den Boer het voorsz. weeskinds grootvader achter het huis van Jan Pietersz de Man. 61v Cornelis Pietersz van Vlaardingen als principaal, Schrevel Cornelisz wonende Schyebrouck en Cornelis Pietersz wonende op Delfshaven als borgen schuldig Maerten Dircksz snyder te Ouderschie als voogd van de weeskinderen van za Neeltgen Dircksdr daar vader af is Cornelis Janszn capiteyn wonende Rijswijck een jaarl. losrente van 7 gld (hoofdsom 112 gld). Kanttekening Maerten Dircksz voogd van de weeskinderen heeft ter weeskamer gebracht 42 gld over 6 jr rente. Afgelost Maertgen Maertensdr weduwe Steffen Jacobsz lijndraaier met zijn voogd Claes Bastiaensz lijndraaier schuldig aan Maertgen Cornelisdr weeskind van Cornelis Cornelisz appelman een jaarlijkse losrente van 7 gld 2 st 13 p (hoofdsom 100 gld.). Borgen Claes Bastiaensz met hypotheek op zijn huis en erf in het land van Beloften, belend O Bastiaen Bastiaensz en W de tuin van Frans Crijnenz en Jacob Bastiaensz met hypotheek op zijn huis en erf aan het einde van de Goystraat, belend W Jan Lenaertsz en O Pieter Willemsz Scherp. Kanttekening: Willem Pietersz de jonge Bommelsman man en voogd van Maertgen Cornelisdr eertijds weeskind van Cornelis appelman is ten volle betaald van de hoofdsom en rente. 62v Cornelis Reymbrantsz cruidenier te Delft schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Rembrant Lourisz een jaarl. losrente van 6 gld de penning 14. Borgen Salomon Jansz huistimmerman met hypotheek op zijn huis en erf in de Goystraat, belend Z Dirck Aryensz en Jan Abrahamsz en N Cornelis Jansz kaaskoper en Wijnant Gillisz kaaskoper met hypotheek op zijn huis en erf in de Cruysstraat, belend N s- Heerensteeg en Z Jan Jacobsz Morou schoenmaker. Kanttekening afgelost Willem Jansz organist zeevarende man schuldig aan de weeskinderen van za Willem Engebrechtsz, daar moeder af is Jutgen Heyndricksdr een jaarl. losrente van 7 gld 10 st 13 p (hoofdsom 109 gld 2 st). Waarborg zijn huis en erf in de Raem, belend N Barent Rochusz en Z zeker leeg erf toebehorende Pieter van Kempen tijkmaker. Borgen Jan Gerritsz cramer met hypotheek op zijn huis en erf op de Verbrande erven, Z Balaam Cornelisz en N s-heerenstraat en Adam Willemsz met hypotheek op zijn huis en erf op de Verbrande Erven, belend Z Jacob Vassen en N s-heerenstraat. Kanttekening Willem Jansz organist heeft in mindering van de hoofdsom afgelost 50 gld met de verschuldigde rente de rest afgelost. 63v Tonis Rochusz bootsgezel schuldig aan de erfgenamen van Jacob Symonsz schipper een jaarl. losrente van 3 gld 11 st 6 p (hoofdsom 50 gld). Waarborg zijn huis en erf op de Achterweg, belend Z Jacob Claesz timmerman en N Maertgen Goeyens wede. Borgen Rochus Joppenz bootsgezel zijn vader met hypotheek op zijn huis en erf in de

20 20 St Sebastiaens doelen, belend W Pieter Ewitsz Leyenaer en O Pieter Rochusz Zwardelbosch en Gerrit Jansz snijder met hypotheek op zijn huis en erf op de Achterweg, belend N Pieter Gerritsz snijder en Z Betgen Cornelisdr weduwe. Kanttekening Deze rentebrief is met consent en bewilliging van Gerrit Jansz snijder en Geertgen Pouwelsdr weduwe Rochus Joppenz met Adriaen Cornelisz haar gekoren voogd in deze overgezet ten profijte van de weeskinderen van Dirck Fransz za. en Geertgen Lenaertsdr uyt oorsaecke de hooftsomme in den text van desen geroert vuyt haere doese is gelicht en aen Geertgen Jacobsdr Muys betaelt" Thonis Rochusz heeft de helft van deze hoofdsom afgelost en betaald aan Lenaert Dircksz zoon van Dirck Fransz en Geertgen Lenaertsdr beiden z.g. tegenwoordig uit de voogdij geëmancipeerd als actie en transport hebbende van Geertgen Jacobsdr Muys Thonis Rochusz heeft de resterende helft afgelost aan dezelfde v Herman Pietersz Mol bootsgezel schuldig aan Gerrit Cornelisz weeskind van Cornelis Cornelisz appelman een jaarl. losrente van 6 gld en aan de 2 weeskinderen van Aechgen Jacobsdr daar vader af is Cornelis Janszn Blijffhyer een jaarl.losrente van 31 st tezamen 7 gld 11 st. Waarborg zijn huis en erf voor de Raem, belend N Cornelis Lenaertsz en Z Leentgen Arentsdr weduwe Symon Dierten. Borgen Joost Centen bootsgezel en Haesgen Huygensdr weduwe Cornelis Aryensz schuitevoerder met dezelfde Joost als haar gekoren voogd met hypotheek door Joost Centen op zijn huis en erf op de Verbrande Erven, belend O Jan Heyndricksz smith en W Jannetgen Ghijsendr weduwe Jacob Lourisz en door Haesgen Huygensdr met hypotheek op haar huis en erf over de Schye, belend Z Jan Jacobszn en N Dirck Aertsz schuitevoerder. Kanttekening. Maertgen Cornelisdr Appelman heeft de hoofdsom van de rente als 84 gld van Herman Pietersz ontvangen febr Arent Cornelisz ter weeskamer comparerende bekende de helft van de rente van 31 st 8 p per jr ontvangen te hebben van Maertgen Cornelisdr gehuwd met Herman Pietersz Mol Thonis Cornelisz met Cornelis Jansz Blijffhier zijn vader heeft de wederhelft ontvangen van Herman Pietersz Mol. 64v Pieter Thonisz de Helt bootsgezel schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr dochter van Gijsbrecht Jeronimusz een jaarlijkse losrente van 3 gld 11 st 6 p (hoofdsom 50 gld). Waarborg zijn huis en erf op de Laen aan de Corte Achterweg, belend W Heyndrick Jacobsz bootsgezel en O Willem Gillis. Borgen Tonis Cornelisz. de Helt met hypotheek op een huis en erf in de Corte Achterweg, belend W Pieter Corssen en O Claes Heyndricksz en door Alewijn Heyndricksz met hypotheek op zijn huis en erf in de Cruysstraat, belend W Heyndrick Cornelisz snijder en O Jan Cornelisz cramer Maritgen Fransdr weduwe Pieter Jacobszn Taurijn minister van Godt woord alhier met Gerrit Lourisz timmerman haar gekoren voogd schuldig aan Annetgen Gijsbrechtsdr weeskind van za Gijsbrecht Jeronimusz een jaarlijkse losrente van 7 gld (hoofdsom 98 gld). Waarborg haar huis en erf aan de Achterweg, belend N Gillis Aryensz en Z s-herensteeg. Borgen Gerrit Lourisz met hypotheek op zijn huis en erf in de Goeystraat, belend N Gerrit Dircksz van der Wolff en Z Maerten Symonsz en Gerrit Jansz kleermake rmet hypotheek op een huis en erf op de Corte Achterweg, belend W Dirck Fransz en O Aryen Aryensz in de Baen Barent Rochusz zeevarende man schuldig aan de erfgenamen van Corstiaen Cornelisz houtkoper een jaarl. losrente van 8

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 3 2 0 6-0 1-1 6 2 5 t / m 1 7-0 1-1 6 5 0 3 3 D U B B E L E F O L I O S R E G I S T

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 0 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 3 1-0 3-1 5 9

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 4 1 7 0 1 1 6 0 0 t / m 2 3 0 6 1 6 1 4 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 1 1 5 7 6 t / m 1 5 9 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1 H E R

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( )

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( ) OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647) door H.J. van der Waag 1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon een huis en erf

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O 1 6 2 2 K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 4 4 2 Toelichting. Het Hoofdgeld is een belasting,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 8 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 4-0 1-1 5 7

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 3-0 4-1 5 8 5 t / m

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM 1670-1675 Inventarisnr. 348. door H.J. van der Waag 1. 10-05- 1670. Gerrit Gerritsz. van der Schie wonende Rotterdam gehuwd met Geertgen Gijsen zo voor hem zelve en

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 7 0 6 1 5 8

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1-0 3-1 6 0

Nadere informatie

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam Inventaris nr 350. 02-03-1680-15-03-1683 NADERE TOEGANG 92 1. 02-03-1680. Simon Hulsthout capitein van de burgerij als lasthebber van juffrouw Angenieta van Beest weduwe

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 1 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N E N P R O T E S T A T I E N 04-04 - 1 5 9 1 t

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Hoofdgeld De Lier (1622 (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Voorburg, 24 juni 1985 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 7 november 2011 -2- Inhoud: Transscriptie... 3 7 Index op achternaam...

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 343. 22-06-1647-22-12-1654 1 1. 22-06-1647. Hendrick van der Heijme brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw binnen dezer stede borg voor Pieter Angillisz. pachter

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

ROTTERDAMSCHE REGEERINGSGESLACHTEN UIT DEN BÜURGONDISCH-OOSTENRIJKSCHEN TIJD, MR R. BIJLSMA.

ROTTERDAMSCHE REGEERINGSGESLACHTEN UIT DEN BÜURGONDISCH-OOSTENRIJKSCHEN TIJD, MR R. BIJLSMA. ROTTERDAMSCHE REGEERINGSGESLACHTEN UIT DEN BÜURGONDISCH-OOSTENRIJKSCHEN TIJD, DOOR MR R. BIJLSMA. In de verschillende, door de landsheeren aan onze stad geschonken voorrechtsbrieven, welke regelen inhielden

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 2 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 2 2-0 4-1 6 0

Nadere informatie

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar HISTORISCH KADASTER ALKMAAR 1493-1910 (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar Kad.E2 = VpC4-a DAT[1 585.02.1 5] BRON[RAA, ORA 311 fol.116v] Gerrit Allertsz alias Gerrit van Woggenum, wonend in

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N

A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N A R C H I E F S T A T E N V A N H O L L A N D V Ó Ó R 1 5 7 2 K O H I E R V A N D E 1 0 P E N N I N G V A N 1 5 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 3 5 0 P O O R T U G A A L B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

De kwartierstaat van Dirk Schouten

De kwartierstaat van Dirk Schouten een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Dirk Schouten door 6 maart 2017 De kwartierstaat van Dirk Schouten Generatie 1 1. Dirk Schouten, zoon van Dirk Schouten (volg 2) en Pieternella Jongeneel

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 346. 1 NADERE TOEGANG 88 1. 06-08-1663. Grietgen Jansdr. weduwe van Marcelis Jansz. schuldig aan Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier een jaarlijkse losrente

Nadere informatie

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek)

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In het

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

Weesboek inv. no.: vanaf 6 januari 1646 t/m 31 december H. J. van der Waag

Weesboek inv. no.: vanaf 6 januari 1646 t/m 31 december H. J. van der Waag Weesboek inv. no.: 1616 vanaf 6 januari 1646 t/m 31 december 1657 1646 H. J. van der Waag Fiche: 616 Schiedam 06-01-1646 pag: 1 Rogier van der Houve, baljuw en schout alhier [ Sdam 07-11-1626] weduwnaar

Nadere informatie

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW Voordracht gehouden op 15 januari 1983 1 De vorige sprekers hebben uw aandacht gevraagd voor het adellijke geslacht Ruychrock,

Nadere informatie

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen 1607-1627 8-4-1607 -- Daniel Jorisz x Geertgen Lenaerts ds. Dirk Thonnisz weigerde het huwelijk in te zegenen 11-2-1609 -- Willem

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 4 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 1 6-0 9-1 6 1

Nadere informatie

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119)

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119) Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker 1636-1646 (ora Pijnacker inv. 119) Bewerking door Teun van der Vorm, november 2006 Inleiding Deze bewerking bevat korte regesten van alle transporten,

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. 1 NADERE TOEGANG 86 1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld

Nadere informatie

VAN T WOUT. door H.M. Kuypers. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

VAN T WOUT. door H.M. Kuypers. Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie VAN T WOUT door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 54 (1999) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In december 1997 verscheen de familiegeschiedenis van Het

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden Datum Naam Plaats Naam vrouw Plaats vrouw 01-01-1608 Pieter Dircxsz 01-01-1635 Dirck Jacobsz Wormer Marij Arents Saendijck in de banne van Westsaen jm jd datum is ondertrouwdatum; hier van gemaeckt betooch

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_164 Nadere Toegang op inv. nr 164 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN,

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, 1366-1650 Door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Genealogisch Tijdschrift voor Midden- En West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jrg. 22-23 (1998-1999)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht 1634 1685 (WK s Gravenzande en Zandambacht inv. 1) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 30-12-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius (gecorrigeerde versie 2010) Nationaal Archief, inv. 7 ondertrouw Oud-Beijerland, 1650-1673 De plaatsnamen zijn (zoveel mogelijk) in de huidige spelling weergegeven. De veel voorkomende naam Hitsert is

Nadere informatie

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen

De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Teuna van Leeuwen Generatie 1 1. Teuna van Leeuwen, dochter van Dirk Cornelis van Leeuwen (volg

Nadere informatie