O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N"

Transcriptie

1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N t / m D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N

2 Nr. 1 folio 1 d.d Leendert Woutersz. bootgezel constitueert Michiel Jansz. van Waert procureur. Nr. 2 folio 1 d.d Maerten Pietersz. bootgezel constitueert Michiel Jansz. van Waert procureur. Nr. 3 folio 1 d.d Jan Veeckensz. en Franssen Hermans wonende omtrent Halem kozijnen, voor hunzelf en Lints Veeckens voor zijn moeder Jannitgen Corstens ofte Veeckens, dochter van zaliger Korst Veeckens wonende te Rijnsburg, zuster en broeders kinderen en erfgenamen van Machtelt Veeckens ofte Jansdr., alhier overleden constitueren Michiel Michielsz. grofsmid wonende op Delfshaven om te aanvaarden de nagelaten boedel van de voorn. Machtelt Jansdr. Nr. 4 folio 1v. d.d Govert Arentsz. schipper constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 5 folio 1v. d.d Mr. Jacob Gast chirurgijn constitueert Cornelis van Dijck en Dirck Jacobsz. Gommersbach procureurs. Nr. 6 folio 1v. d.d Govert Jansz. de Bruijn oom en voogd van Pieter Jansz. Hogendorp weeskind van zaliger Jan Pietersz. Pansser, met advies van de weesmeesters deze stad als oppervoogden constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach en Cornelis van Dijck procureurs alhier. Nr. 7 folio 1v. d.d Ruth Lenertsz. schipper constitueert Michiel Jansz. van Waert. Nr. 8 folio 1v. d.d Gijsbrecht Pietersz. Bolt lijndraaier constitueert Michiel Jansz. van Waert. Nr. 9 folio 1v. d.d Thielman Michielsz. schipper constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 10 folio 2 d.d Pietertgen Claesdr. jongedochter wonende te Delft constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck. Nr. 11 folio 2 d.d Jan Michielsz. stierman constitueert Neeltgen Jansdr. zijn huisvrouw om gifte te geven aan Arijen Pietersz. bootgezel, van een huis en erf op de Hoogstraat over de Taansteeg. Nr. 12 folio 2v. d.d Arijen Thonisz. keurmeester van de haring deze stad constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 13 folio 2v. d.d Dirck Pietersz. de Lange wonende te Vlaardingen constitueert Gommersbach. Nr. 14 folio 2v. d.d Cornelis IJsbrantsz. Fijselaer wonende te Rotterdam constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 15 folio 2v. d.d Dirck Jansz. wonende in ambacht van Kethel constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 16 folio 3 d.d. eodem die. Cornelis Pietersz. van Roomen burger deze stad constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur om gifte te geven aan Thonis Jansz. Pijck te Delft brouwer in de Drie Claverbladen, van een huis en erf in het Broersveld alhier, aan de voorzijde van de vaart. Nr. 17 folio 3 d.d Cornelis Pietersz. van der Benning wonende in de Zuidbuurt van Maasland constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 18 folio 3 d.d Cornelis Rochusz. wonende Hoogvliet constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 19 folio 3v. d.d Ghijsbrecht Pietersz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 20 folio 3v. d.d Grietgen Jansdr. weduwe Jacob Carelsz. wonende te Brielle constitueert Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris om te rekenen met de secretaris Willem Nieupoort als curator van de boedel van Jan Goossensz. bakker, van de kusting die de weduwe schuldig is. Zij verbindt hierop een kustingbrief sprekende op Vrancq Willemsz. Verbael. Nr. 21 folio 3v. d.d Rochus Gerritsz. zeevarende man constitueert Cornelis van Dijck en Dirck Jansz. bakker. Nr. 22 folio 4 d.d Lourens Christoffelsz. schipper constitueert Lieduwij Dammeaens zijn huisvrouw en Mr. Gerrit van Cruijskerck chirurgijn. Nr. 23 folio 4 d.d

3 Abraham Lus met procuratie van Sijon Lus tafelhouder te Amsterdam zijn vader constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 24 folio 4 d.d. niet gedateerd. Maertgen Willemsdr. weduwe Willem Pietersz. kuiper met haar gekozen voochts hand constitueert Michiel Jansz. van Waert om te innen de penningen die zij te goed heeft. Nr. 25 folio 4 d.d Cornelis Rochusz. koekenbakker deze stad gehuwd met Phillipijntgen Phillipsdr. constitueert Jan Hendricxz. de Gouwe om te Rije in Oosten van zijn huisvrouws vrienden te vorderen de aktie die hem toekomt van haring. Nr. 26 folio 4v. d.d Dominicus Hendricxz. Bosboom te Delft constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 27 folio 4v. d.d Ghijsbrecht van der Loock tijkwerker deze stad constitueert Willem Nieupoort secretaris deze stad, Cornelis van Dijck, Dirck Jacobsz. Gommersbach, Adriaen Pietersz. Molswijck, Johan Dwinglo en Andries Pietersz. Schieveen. Nr. 28 folio 4v. d.d Gillis Bouwensz. schipper constitueert Cornelis van Dijck procureur en Barber Cornelisdr. zijn huisvrouw om van burgemeester Muijlwijck de gifte van zijn verkochte erf te ontvangen, mitsgaders tegen Jacob van Cleeff. Nr. 29 folio 4v. d.d Aeltgen Meesdr. weduwe constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 30 folio 4v. d.d Cornelis Wijlant burgemeester van Arnemuiden gecommitteerde tot de inning der penningen van de loterij te Arnemuiden constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 31 folio 5 d.d Roeloff Jansz. schrijnwerker constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 32 folio 5 d.d Hester Maertensdr. wonende te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 33 folio 5 d.d. eodem die. Annitgen Jansdr. weduwe Heijndrick Joosten geassisteerd met Cornelis Pleunen haar zoon en gekozen voogd, Gerrit Pietersz. voor zichzelf en vervangende Allert Joosten zijn zwager, Susanna Jansdr. voor haarzelf en met procuratie van Arijen Jansz. haar broeder, verleden op voor Jasper de Souter notaris te Vlissingen, Liedewij Jansdr. voor haarzelf en met procuratie van Janneken Jans haar zuster, verleden op voor Anthonis van Cappelle notaris te Zierikzee, Jan Dircxz. wonende te Ierseke in het land van Goes en Anna Cornelisdr. wonende te Gouda, tezamen erfgenamen voor ¼ part in de goederen van zaliger Thomas Willemsz. schuitvoerder en Maertgen Jansdr. zijn overleden huisvrouw, in leven wonende deze stad constitueren Cornelis Cornelisz. Bom om gifte te geven van ¼ part aan Lubbert Wolphertsz. lakenkoper van een huis en erf omtrent de Rotterdamse poort. Nr. 34 folio 5v. d.d. eodem die. Dirck Lambrechtsz. bakker wonende te Rotterdam constitueert Michiel Jansz. van Waert. Nr. 35 folio 5v. d.d Jacob Thonisz. koekenbakker alhier constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 36 folio 5v. d.d Dirck Pietersz. timmerman wonende in de Kethel constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 37 folio 5v. d.d Pouwels Meesz. lijndraaier constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 38 folio 5v. d.d. eodem die. Adriaen Sijmonsz. verbi devini minister te Charlois constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 39 folio 5v. d.d Louris Jansz. van Woerden wonende alhier constitueert Augustijn Engebrechtsz. en Jacob Jansz. zijn buren om te ontvangen de gifte van het huis en erf, gekocht van Heijndrick Eeuwoutsz. bootgezel. Nr. 40 folio 6 d.d Grijetgen Jacobsdr. huisvrouw van Claes Jacobsz. constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 41 folio 6 d.d. eodem die. Gerrit Gerritsz. van der Molen wonende deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 42 folio 6 d.d. eodem die. Lijsbet Cornelisdr. wonende deze stad constitueert Arijen Pietersz. procureur alhier. Nr. 43 folio 6 d.d

4 Crijn Sijmonsz. wonende in 's-gravenhage gehuwd met Arijaentgen Jansdr. constitueert Cornelis Pietersz. tromslager om te verkopen een huis en erf op de hoek van de Lange Kreupelstraat alhier. Nr. 44 folio 6v. d.d Thonis Pietersz. schippersgezel constitueert Pieter Pietersz. van Dijck kleermaker zijn schoonvader, om te ontvangen de gifte van een erf over de Haven, door hem gekocht van Cornelis Cornelisz. de oude Calff scheepstimmerman, voor f 525 contant. Nr. 45 folio 6v. d.d Nanning Aelbrechtsz. constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur. Nr. 46 folio 6v. d.d Arien Pietersz. wonende op Zouteveen vader van Barber Arijensdr. en Cornelis Daemen in het Broersveld haar bloedvoogd constitueren Cornelis van Dijck procureur. Nr. 47 folio 6v. d.d Bastiaen Gerritsz. en Hubrecht Andriesz. zijn zwager constitueren Cornelis van Dijck procureur. Nr. 48 folio 6v. d.d Claes Pietersz. wonende te Bodegraven constitueert Cornelis van Dijck procureur tegen Maerten Ariensz. alhier, inzake het restant van de leverantie van 413 Carels hoofdsom waarvan nog resteert volgens schriftelijke memorie. Nr. 49 folio 7 d.d Aeltgen Lenertsdr. huisvrouw van Sijmon Jansz. Boeling constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris. Nr. 50 folio 7 d.d Cornelis Pietersz. kuiper constitueert Cornelis Jacobsz. kuiper burger deze stad. Nr. 51 folio 7 d.d Leendert Pietersz. grofspinner en zeevarende man constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 52 folio 7 d.d Abraham Dircxz. burger van Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 53 folio 7 d.d Dirck Pietersz. stierman van Zwartewaal constitueert Arent Bruijnsz. van der Dusse mitsgaders Dirck Gommersbach procureur. Nr. 54 folio 7v. d.d Wouter Claesz. landman binnen deze stad constitueert Cornelis van Dijck en Vrancq Verbael. Nr. 55 folio 7v. d.d Hendrick Gerritsz. schuitvoerder te Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 56 folio 7v. d.d Cornelis Pietersz. Maerlant jonggezel zoon van zaliger Pieter Cornelisz. Maerlandt, in leven predikant deze stad en Ermpgen Maertensdr. zijn moeder constitueert Elias Pietersz. Maerlandt zijn broeder om te administreren de erfenis die hem is aangekomen van zijn ouders. Nr. 57 folio 7v. d.d Catharina Dircxdr. huisvrouw van kapitein Jan van Rijnevelt garnizoen houdende te Knotterburch constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur en Heijnrick Verhaer schrijnwerker, om nevens de andere crediteuren van de geabandonneerde boedel van Jacob Lambrechtsz. te accorderen. Nr. 58 folio 8 d.d Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 59 folio 8 d.d. eodem die. Jacob Aertsz. en Eeuwout Aertsz. steenbakkers wonende te Ouderkerk constitueren Adriaen Pietersz. Molswijck procureur alhier. Nr. 60 folio 8 d.d Thijs Engelsz. metselaar constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 61 folio 8 d.d Fop Jacobsz. van der Meijde burgemeester van Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 62 folio 8 d.d. eodem die. Jan Pietersz. van Rijsoord wonende int Hart van Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 63 folio 8 d.d Jan Centen wonende op het Hoofd deze stad constitueert Cornelis van Dijck, Dirck Gommersbach en Adriaen MoIswijck. Nr. 64 folio 8v. d.d Jan Jansz. schuitvoerder op Rotterdam constitueert Dirck Jacohsz. Gommersbach procureur.

5 Nr. 65 folio 8v. d.d Franchois Lareijgier sergeant onder de compagnie van kapitein Benauste, in garnizoen liggende te Gorichem constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier tegen Martijntgen Arijensdr. Nr. 66 folio 8v. d.d Jasper Pietersz. zandman constitueert Michiel Jansz. van Waert. Nr. 67 folio 8v. d.d. eodem die. Cornelis Pietersz. tromslager, Hendrick Euwoutsz., Jan Hendricxz. Citssen en Daniel Danielsz. constitueren Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris en procureur alhier. Nr. 68 folio 8v. d.d Jan Jorisz. anders genaamd Jan Bijerman constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris. Nr. 69 folio 8v. d.d. eodem die. Joost Jansz. schipper, Jan Jansz. Ot kleermaker, Ghijsbrecht Pietersz. en Willem Arijensz. Speldernijeuwenharing, allen erfgenamen van Neeltgen Maerten Pouwelsz., vervangende hun mede erfgenamen constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 70 folio 9 d.d Pouwels Arentsz. Verheul molenmeester van de Nieuwelandse polder constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 71 folio 9 d.d. niet gedateerd. Goris Heijnricxz. en Gerrit Heijnricxz. broeders wonende te Vlaardingen, erfgenamen van Grietgen Gorisdr. van vaders zijde constitueren Willem Nieupoort secretaris deze stad, om gifte te geven voor ¼ part aan Mr. Maerten en Jan Willemsz. Bontgen, van een huizing en erf omtrent de Overschiese poort, hun aanbestorven door de voorn. Grietgen Gorisdr. Nr. 72 folio 9 d.d Baertgen Arentsdr. huisvrouw van Abraham Mathijsz. waard in de Nobel op Delfshaven constitueert Michiel Jansz. van Waert procureur. Nr. 73 folio 9v. d.d Heijman Corstiaensz. van der Mast constitueert Cornelis van Dijck tegen Grietgen Claesdr. van der A. Nr. 74 folio 9v. d.d Heijndrick Jansz. van Zwartewaal waard int Raesgen constitueert Michiel Jansz. van Waert procureur. Nr. 75 folio 9v. d.d Maerten Jorisz. Koij gehuwd met GooItgen Cornelisdr., vroedschap deze stad constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier, om voor het gerecht van Kethel te naasten 6 morgen land in de Oost-Abtspolder, door Jan Cornelisz. Cruijsser zijn schoonbroeder verkocht aan Claes Dammisz. en Louris Gerritsz. Nr. 76 folio 9v. d.d Maertgen Crijnendr. viswijf weduwe constitueert Michiel Jansz. van Waert. Nr. 77 folio 10 d.d Trijntgen Fabisdr. jonge dochter constitueert Michiel Jansz. van Waert procureur alhier om te ontvangen f 18 welke door het gerecht alhier haar zijn toegewezen van haar huur, verdiend bij Grietgen Claesdr. van der A huisvrouw van Heijmen Corstiaensz. van der Mast. Nr. 78 folio 10 d.d Jacob Arentsz. pachter van de grote bierimpost over Schiedam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 79 folio 10 d.d Ghijsbrecht Heijndricxz. 't Hart en Ghijsbrecht Hendricxz. zeepzieder, beiden wonende te Gouda gasthuismeesters van het St. Catharina Gasthuis aldaar constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris alhier. Nr. 80 folio 10v. d.d Trijntgen Maertensdr. tegenwoordig huisvrouw van Jan Harmansz. wonende te Geertruidenberg, met procuratie van haar man verleden op voor schepenen van het dorp Herwaarden constitueert Willem Nieupoort secretaris en Jan Dwinglo klerk deze stad, om van Willem Melchiorsz. Welhouck schepen deze stad, op te dragen een huis en tuin achter de Boterstraat, belend ten O: Cornelis Jansz. bootgezel en de lijnbaan of tuin van Leenert Jacobsz. en ten W: Egbert Jansz. houtzager en de tuin van Jacob van Cleeff, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot. Nr. 81 folio 10v. d.d Gerrit Gerritsz. molenaar constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 82 folio 10v. d.d Arijen Arijensz. Voocht wonende te Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 83 folio 11 d.d

6 Willem Ariensz. en Arent Ariensz. wonende te Gouda, kinderen en erfgenamen van Arijen Willemsz. en Duijffgen Willemsdr. constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 84 folio 11 d.d. eodem die. Sara Pietersdr. huisvrouw van Servaes Arentsz. met procuratie van haar man, verleden de dato voor notaris Jan Fransz. Bruijning constitueert Elias Pietersz. Maerlant haar broeder, om gifte te geven van een huis en erf op de Hoogstraat, door haar voorn. man verkocht aan Cornelis Claesz. schoenmaker. Nr. 85 folio 11 d.d Dirck Jacobsz. scheepstimmerman wonende deze stad constitueert Dane Jacobsz. stierman tegen Aelbrecht Rochusz. scheepstimmerman. Nr. 86 folio 11v. d.d Claes Willemsz. Cruijer constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur alhier. Nr. 87 folio 11v. d.d Arijen Arijensz. Daes schermmeester constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur alhier. Nr. 88 folio 11v. d.d (moet waarschijnlijk april zijn). Machteltgen Joppendr. weduwe Euwout Huijbrechtsz. wonende te Rotterdam constitueert Dirck Gommersbach notaris en procureur alhier om te arresteren het contigente portie wat Cornelis Gijsbrechtsz. wonende in 's-gravenhage als erfgenaam van Jan de Recht, is aanbestorven. Nr. 89 folio 11v. d.d (idem als nr. 88). Jacob Jansz. wonende in de ambacht van Maasland constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris. Nr. 90 folio 12 d.d Mettgen Meusdr. wonende te Zwolle voor haarzelf en vervangende Machtelt Meusdr. haar zuster, Jannitgen Dircxdr. mede voor haarzelf en Jan van Mastricht gehuwd met Anna Dircxdr., erfgenamen voor de ene helft van Harmen Willemsz. smid constitueren Andries Pietersz. Schieveen om gifte te geven van een huis en erf in de Breedstraat aan Jacob Crijnen zeevarende man. Nr. 91 folio 12 d.d Lijsbet Jansdr. weduwe Jan Willemsz. Solij wonende te Leiden constitueert Jan Crijnsz. stierman burger deze stad, om borg te zijn voor Cornelis Euwoutsz. tegenwoordig wonende binnen deze stad, voor de betaling van 42 ter zake van de koop van een damlopertje en gereedschap. Nr. 92 folio 12v. d.d Mathijs Claesz. bed en veerverkoper wonende te Delft constitueert Dirck Gommersbach notaris. Nr. 93 folio 12v. d.d Sijmon Stoffelsz. wonende te Zevenhuizen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris. Nr. 94 folio 12v. d.d Jan Dammisz. olieslager constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 95 folio 12v. d.d Jan Cornelisz. Moot kleermaker constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 96 folio 12v. d.d Anthonis Pietersz. en Ghijsbrecht Leendertsz. steenplaatsers gecompagneerden constitueren elkaar reciproce. Nr. 97 folio 12v. d.d Arijen Jansz. waard in St. Joris te Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 98 folio 13 d.d Willem Fransz. schoenmaker wonende deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 99 folio 13 d.d. eodem die. Arijaentgen Cornelis jonge dochter wonende te Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier om de gifte te ontvangen van een ledig erf op het Hoofd, door haar gekocht van Barber Cornelisdr. haar zuster in dato Nr. 100 folio 13 d.d Jan Bongert houtkoper te Dordrecht constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris alhier om alhier te accorderen in zake de pretentie die hij heeft benevens de weduwe van Jan de Putt, als crediteuren in de boedel van Mr. Carel Lambrechtsz., tevens om te accorderen met Ghijsbrecht Jansz. timmerman als beschadigde borg voor Mr. Carel Lambrechtsz. Nr. 101 folio 13v. d.d Adam Adriaensz. blokmaker wacht in de Morgensterre te Middelburg constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 102 folio 13v. d.d Pieter Pietersz. de Voir constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 103 folio 13v. d.d

7 Cornelis Danckertsz. Zeebroot wonende deze stad constitueert Arijen Bruijne advocaat. Nr. 104 folio 13v. d.d. eodem die. Cornelis Gerritsz. Schoonweer en Hendrick Riddersz., hoofdmannen van het gilde van de voerlieden constitueren Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 105 folio 13v. d.d Adriaen Willemsz. Maen timmerman constitueert Joan Dwinglo de jonge om gifte te geven van een huis en erf op de Dam aan Maerten Michiesz. zeevarende man. Nr. 106 folio 14 d.d Adriaen Willemsz. van der Elst en Rochus Gerritsz. Schuijffhoeck erfgenamen van Joris Jorisz., vervangende hun mede erfgenamen constitueren Goris Hendricxz. en Gerrit Hendricxz. gebroeders wonende te Vlaardingen, om te Vlaardinger-ambacht op te dragen aan Cornelis bijgenaamd Knip, de helft van een rietveld, waarvan de andere helft hun toekomt als erfgenamen van Grietgen Gorisdr. gehuwd geweest met de voorn. Joris Jorisz., gelegen onder Vlaardinger-ambacht en door hun aan de voorn. Cornelis verkocht. Nr. 107 folio 14 d.d Frans Cornelisz. timmerman voogd over de weeskinderen van Maertgen Pietersdr. constitueert Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris alhier. Nr. 108 folio 14 d.d. eodem die. Pieter Pietersz. Couwenhoven kuiper constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 109 folio 14 d.d Vranck Willemsz. Verbael constitueert Dirck Gommersbach procureur alhier. Nr. 110 folio 14v. d.d. eodem die. Gillis Pietersz. Lis constitueert de advocaat Nijeulant. Nr. 111 folio 14v. d.d. eodem die. Rijck Pietersz. van Lemputten burger te Utrecht constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 112 folio 14v. d.d. eodem die. Grietgen Claesdr. van der A geassisteerd met Jan Claesz. van der A haar broeder en Baerthout van Abbesteen, haar voogden in deze constitueert Arent Bruijnsz. Nieuwelant advocaat en notaris, tegen Heijmen Corstiaensz. van der Mast inzake de rechtelijke echtscheiding. Nr. 113 folio 14v. d.d Dirck Jacobsz. van Adrichem wonende te Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 114 folio 15 d.d Pouwels Pietersz., Jan Arijensz. Speck, Cornelis Pietersz. Bisschop en Cornelis Willemsz., allen kooplieden wonende te Vlaardingen constitueren Adriaen Pietersz. Molswijck notaris en procureur alhier. Nr. 115 folio 15 d.d Machtelt Jansdr. de Bruijn weduwe Jan Doessen van Bolversteijn constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris. Nr. 116 folio 15 d.d Arent Jansz. Marckvelt constitueert Willem Nieupoort secretaris deze stad, om gifte te geven aan Andries Goorisz. smid, van een huis en erf waar hij constituant laatst ingewoond heeft, staande op het Marckveld. Nr. 117 folio 15 d.d. niet gedateerd en niet afgemaakt. Gerrit Gerritsz. molenaar constitueert Aeltgen Joppen zijn huisvrouw. Nr. 118 folio 15v. d.d Gillis Stalensz. gehuwd met Maijken Baerninck wonende buiten de Monde aan de Brusselse poort, zijnde dezelfde Maijken present constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach tegen Willem Willemsz. van der Vecht de jonge. Nr. 119 folio 15v. d.d Gillis Stalensz. en Maijken Baerninck verklaren in de minne te zijn geaccordeerd met Willem Willemsz. van der Vecht de jonge, nopens het onderhoud en alimentatie van Quilliame Willemsz. van der Vecht, door de voorn. Willem van der Vecht bij de voorn. Maijken Baerninck verwekt. Hij belooft het kind te alimenteren. De voorn. procuratie op Dirck Jacobsz. Gommersbach wordt gerevoceerd. Nr. 120 folio 15v. d.d Sijmon Corstiaensz. wonende te Delft constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur alhier. Nr. 121 folio 16 d.d Jan Govertsz. Bacx secretaris van Overschie constitueert Arijen Pietersz. Molswijck notaris en procureur.

8 Nr. 122 folio 16 d.d Barnaerdt Bondeloot tafelhouder te Bergen op Zoom constitueert Pieter Ardes om de gifte te ontvangen van het huis en erf in de Korte Kerkstraat, door hem gekocht van Jacob Lambrechtsz. Nr. 123 folio 16 d.d Harmen Harmensz. brouwersknecht en Evert Cuterten mede brouwersknecht, beiden in de brouwerij van Allert Pietersz. constitueren Cornelis van Dijck procureur. Nr. 124 folio 16 d.d. eodem die. Heijndrick Ariensz. van der Goude voogd over Jannitgen Pietersdr. weeskind van Pieter Maertensz. en Trijntgen Cornelisdr. constitueert Willem Nieupoort secretaris deze stad en Staes Regniersz. Bosch stadstimmerman zijn mede voogd. Nr. 125 folio 16v. d.d Maertgen Bastiaensdr. huisvrouw van Bastiaen Ariensz. geassisteerd met Bastiaen Pietersz. haar vader constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 126 folio 16v. d.d Heijnrick Camerling constitueert Dirck Gommersbach procureur. Nr. 127 folio 16v. d.d. eodem die. Jan Jacobsz. bakker constitueert Dirck Gommersbach procureur. Nr. 128 folio 16v. d.d Barent Willemsz. zoon en erfgenaam van Aeltgen Barentsdr. constitueert Meijnsgen Willemsdr. huisvrouw van Arent IJsbrantsz. zijn zuster, om met de andere erfgenamen van de voorn. Aeltgen Barentsdr. weduwe Willem Jansz., tot deling van de boedel te komen. Nr. 129 folio 17 d.d Cornelis Aelbertsz. wonende te Amsterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris. Nr. 130 folio 17 d.d Willem Willemsz. van der Vecht de jongen constitueert Willem Willemsz. de oude zijn vader en Cornelis van Dijck procureur alhier, om te ontvangen de gifte van de helft van een huis en erf over de Haven, waar Mathijs van der Vecht zijn constituants broeder tegenwoordig inwoont. Nr. 131 folio 17 d.d Lucas Jansz. wonende in de Lier constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 132 folio 17v. d.d Huijbrecht Verbeeck tijkwerker constitueert Anthonis Pietersz. om gifte te geven van een huis en erf over de Haven in het West-Nieuweland, aan Willem Willemsz. en Thijs Willemsz. van der Vecht gebroeders. Nr. 133 folio 17v. d.d Arijen Jansz. Marckvelt wonende te Brielle constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 134 folio 17v. d.d Dina Pietersdr. voor haarzelf en vervangende Hester en Soetgen Pietersdrs., mitsgaders de weeskinderen van Victor Jansz. verwekt bij Claertgen Pietersdr. wonende te Vlissingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 135 folio 17v. d.d. eodem die. Gerrit Arijensz. voerman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 136 folio 18 d.d Rochus Jacobsz. zeevarende man constitueert Joan Dwinglo de jonge en Andries Pietersz. Schieveen klerk ter secretarie, om gifte te ontvangen van een huis en erf op de Verbrande Erven, door hem gekocht van Jacob Rochusz. zijn vader. Nr. 137 folio 18 d.d Claes Lenertsz. eertijds wonende in Brielle en nu wonende in Stralesont in Pomeren constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 138 folio 18 d.d Eeuwoutgen Louris constitueert Dirck Gommersbach procureur alhier. Nr. 139 folio 18 d.d Machtelt Theusdr. weduwe Jacob Rochusz. constitueert Andries Schieveen klerk, om gifte te geven van een huis en erf op de Verbrande Erven aan Rochus Jacobsz. haar zoon, verkocht op Nr. 140 folio 18v. d.d Huijbrecht Jansz. constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris om te arresteren een botschip, door hem verkocht aan Heijndrick Eeuwoutsz., ter voldoening van de koopsom. Nr. 141 folio 18v. d.d Arijen Heijnricxz. Bolleman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 142 folio 18v. d.d

9 Pieter Jansz. Schaer constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris om zich te condemneren in de somme van 234 over 9 jaren verlopen kusting die Pieter Jansz. Lis van hem toekomt, mitsgaders om gifte geven van een huis en erf, staande (niet ingevuld). Nr. 143 folio 19 d.d Claes Anthonisz. wonende te Delfshaven constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 144 folio 19 d.d Cornelis Jansz. zeevarende man wonende te Enkhuizen in de Thuijsstraat constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 145 folio 19 d.d Arijen Pietersz. bakker constitueert Dirck Gommersbach procureur. Nr. 146 folio 19 d.d. eodem die. Maerten Pietersz. timmerman constitueert van Dijck procureur. Nr. 147 folio 19 d.d Jan van der Planck wijnkoper te Dordrecht constitueert van Dijck procureur. Nr. 148 folio 19 d.d Arijen Arijensz. Voocht koopman te Vlaardingen constitueert van Dijck procureur. Nr. 149 folio 19v. d.d Pieter Maertensz. bootgezel constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 150 folio 19v. d.d Joris Claesz. molenaar van Poortugaal constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 151 folio 19v. d.d Pieter Melisz. van Bijstervelt wonende te Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 152 folio 19v. d.d Cornelis Jansz. van Delft lijndraaier constitueert Cornelis van Dijck, Gommersbach en Molswijck, allen procureurs alhier. Nr. 153 folio 20 d.d Cornelis Pietersz. wonende Hillegersberg constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris om te innen een obligatie sprekende ten laste van Jan Sijmonsz. Nr. 154 folio 20 d.d Gillis Bouwensz. van Hoorn constitueert Dirck Gommersbach om op renten te nemen de somme van f 50 carolus en daaraan te verbinden zijn huis en persoon. Nr. 155 folio 20 d.d. eodem die. Pieter Melisz. Bijstervelt constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier om op de uitspraak tussen hem en Claes Lenertsz., in dato te verantwoorden en aan te zeggen volgens de last en mondelinge bevel die hij heeft. Nr. 156 folio 20v. d.d Grietgen Claesdr. van der A huisvrouw van Heijman Corstiaensz. van der Mast verklaart dat Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris als gekwalifiseerde curator haar goederen en van haar man, hem onlangs vervorderd heeft aan Huijch Arijensz. predikant deze stad, te verkopen een huis en erf toebehorende de boedel. Zij verzoekt de verkoop te effectueren. Nr. 157 folio 21 d.d Heijman Corstiaensz. van der Mast uit zee thuis gekomen zijnde constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur om zijn zaken waar te nemen voor het Hof van Holland en alhier tegen Grietgen Claesdr. zijn huisvrouw te vorderen rekening, bewijs en reliqua van de administratie die zij in zijn absentie van de boedel enigszins heeft gemaakt, in het bijzonder de verkoping, van zijn huis en erf staande op de Dam, welke op de 15 van deze maand is verkocht aan Huijch Arijensz. van Beijeren predikant deze stad, ter somme van f 4.250, te betalen met f 800 contant en de rest met f 200 per jaar. Nr. 158 folio 21v. d.d Dirck Lambrechtsz. bakker wonende te Rotterdam constitueert Pieter Sijmonsz. Schot stadsbode alhier. Nr. 159 folio 21v. d.d Aelbrecht Reijmersz. burger te Amsterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur om te vorderen een obligatie tlv. Pieter Pietersz. de Voir. Nr. 160 folio 21v. d.d Sophia Wiltens weduwe Cornelis Thonisz. van Mal thans wonende in Klundert eertijds vroedvrouw te Rotterdam constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier om van Arien Jansz. Pansser alhier te vorderen f Nr. 161 folio 21v. d.d

10 Dammis Jansz. wonende in de Kethel met procuratie van Jan Quiersz. burger te Amsterdam houder van een waterbrief sprekende op Tieman Michielsz., tegenwoordig in deze stad substitueert Dirck Gommersbach procureur alhier. Nr. 162 folio 22 d.d Pieter Claesz. wonende te Vlaardingen voor zichzelf en voor zijn broeder Sijmon Claesz. wonende in Maasland constitueert Willem Nieupoort secretaris deze stad om te vorderen van Pleun Pleunisz. aan de Oudendijk in de ambacht van Kethel, hunlieder vaderlijk en moederlijk bewijs. Nr. 163 folio 22 d.d Cornelis Jansz. Vlaming schipper burger alhier constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 164 folio 22 d.d Bastiaen Pietersz. Casteleijn landman wonende op te Heide constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 165 folio 22 d.d. eodem die. Baerthout Veris burger deze stad constitueert Dirck Gommersbach procureur. Nr. 166 folio 22v. d.d Neeltgen Cornelisdr. Cruijcxs weduwe constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 167 folio 22v. d.d Joris Leendertsz. van Alphen constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier om te ageren speciaal in Vlaardinger-ambacht. Nr. 168 folio 22v. d.d Jan Govertsz. Bacxs secretaris te Overschie en Engeltgen Jacobsdr. constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 169 folio 22v. d.d. eodem die. Cornelis Cornelisz. van Sassen wonende te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommerbach procureur. Nr. 170 folio 22v. d.d Adriaen Sijmonsz. dienaar des Goddelijken Woord te Charlois constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur alhier. Nr. 171 folio 22v. d.d Arijen Gerritsz. stierman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 172 folio 23 d.d Lijsbeth Jansdr. weduwe Gerrit Dircxz. van der Wolff en Dirck van der Wolff haar zoon, erfgenamen en met akte van hun mede erfgenamen van Catharina Dirck Fransdr. constitueren Dirck Gommersbach notaris en procureur. Nr. 173 folio 23 d.d Aelwijn Pietersz. den Druijt koopman deze stad constitueert Adriaen Nijeulant procureur deze stad. Nr. 174 folio 23 d.d Cornelis Hofflant wonende te Rotterdam constitueert Adriaen Nijeulant procureur alhier. Nr. 175 folio 23 d.d Joris-Lenertsz. van Alphen constitueert Arent Bruijnsz. Nijeulant procureur alhier. Nr. 176 folio 23v. d.d Anthonis van der Burch zoon van zaliger Pieter Pietersz. van der Burch, in leven burgemeester deze stad en gekozen hoofdingeland van Delfland, welke de achtergelaten boedel is administrerende, constitueert Johan Dwinglo secretaris van Vlaardingen om te innen de vacatien die de voorn. van der Burch als hoofdingeland over de jaren 1589 t/m 1610 van het gemene land van Delfland toekomt. Nr. 177 folio 23v. d.d (doorgehaald en niet afgemaakt). Wouter Jacobsz. Scharp, Alewijn Heijndricxz. en Maerten Willemsz. Sluijs gasthuismeesters van het St. Jacobs Gasthuis deze stad constitueren Willem Arijensz. wonende in Vlaardinger-broek. Nr. 178 folio 23v. d.d Thieman Michielsz. schipper constitueert Adriaen Nijeulant advocaat om te accorderen met Jan Cierten in zake een waterbrief. Nr. 119 folio 24 d.d Dirck Russen constitueert Cornelis van Dijck procureur tegen Vranck Verbael. Nr. 180 folio 24 d.d Arijen Jacobsz. zeevarende man constitueert Heijnrick Gerritsz. om de gifte te geven aan Gerrit Willemsz van een huis en erf aan de westzijde van het Broersveld. Nr. 181 folio 24 d.d Meijnsgen Willemsdr. huisvrouw van Arijen Isbrantsz. constitueert Adriaen Bruijne Nijeulant advocaat en procureur alhier. Nr. 182 folio 24v. d.d

11 Pieter Lenertsz. Coelen wonende aan de Cleijwech constitueert Andries Schieveen klerk ter secretarie alhier. Nr. 183 folio 24v. d.d Arent Pietersz. schipper burger deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 184 folio 24v. d.d Cornelis Barentsz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 185 folio 24v. d.d. eodem die. Cornelis Joppen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 186 folio 24v. d.d Christiaen Pijnaecker constitueert Adriaen Nijeulandt advocaat alhier. Nr. 187 folio 25 d.d Arijen Jansz. Pansser schoenmaker burger deze stad constitueert Dirck Gommersbach, Cornelis van Dijck, Adriaen Bruijnen Nijeulant en Adriaen Pietersz. Molswijck, procureurs alhier. Nr. 188 folio 25 d.d Gerrit Arijensz. Voocht constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 189 folio 25 d.d. eodem die. Willem Pietersz. wonende op Blankenburg tegenover Zwartewaal constitueert Cornelis van Dijck tegen Frans Dircxz. om te bekomen de restitutie van 2 halve vaten klein bier, die hij hem ten onrechte afhandig heeft gemaakt uit het schuitje van ene Heijmen wonende buiten op het Hoofd, die hetzelve bier voor hem constituant in de brouwerij van t Hellebaert alhier had ingenomen, om het bij hem constituant in zijn grootschuit over te nemen en thuis te voeren. Nr. 190 folio 25v. d.d Heijman Courten en Arijen Heijnricxz. beiden wonende op het Hoofd deze stad constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 191 folio 25v. d.d Jacob Rochusz. vroedschap, Heijnrick Pietersz. kleermaker en Arijen Thomasz. keurmeester van de haring, allen burgers deze stad voor hunzelf en vervangende Heijnrick Heijnricxz. koperslager, Jan Fransz. en Jan Arijensz. vader en voogd van Dirckgen Jansdr. verwekt bij Grietgen Fransdr., allen wonende te Delft en tezamen erfgenamen van Neeltgen Harmansdr., in leven huisvrouw van Sijbrant Lourisz. timmerman constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 192 folio 25v. d.d Thieman Michielsz. schipper burger deze stad constitueert Adriaen Nijeulant advocaat en procureur alhier, om gifte te geven aan Heijnrick Jansz. Pansser stadshouder van Brielle, van een huis en erf op de Hoogstraat. Nr. 193 folio 26 d.d Arijen Pietersz. de Recht wonende op Delfshaven erfgenaam van Jan Jacobsz. de Recht constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 194 folio 26 d.d. eodem die. Arent Davitsz. viskoper wonende te 's-gravenhage gehuwd met Heijndrickgen Dircxdr., Bartholomeus Stevensz. gehuwd met Maritgen Dircxdr. wonende te Rotterdam en Gerrit Dircxz. voor hunzelf en gezamelijk vervangende Pleun Dircxz., kinderen van zaliger Dirck Pleunenz., overleden te Rotterdam constitueren Dirck Gommersbach notaris en procureur. Nr. 195 folio 26 d.d Willem Lambrechtsz. Borsselaer constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 196 folio 26 d.d Jan Lambrechtsz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 197 folio 26v. d.d Corstiaen Pijnaecker constitueert zijn huisvrouw Maertgen Jansdr. en Cornelis van Dijck procureur om gifte te ontvangen van een huis en erf, laatst bewoond door Pieter Pietersz. Verheull zaliger schout van Kethel, van de kinderen en erfgenamen van dezelve Pieter Pietersz. Nr. 198 folio 26v. d.d Cornelis Jansz. varende man gehuwd met Grietgen Cornelisdr. constitueert Lenert Pietersz. Scharp zijn schoonbroeder, om benevens de zusters en broeders van zijn huisvrouw erfgenamen van Cornelis Pietersz. Scharp, gifte te geven aan Jan Pietersz. Groenewegen, van het huis en erf over de Haven, item om te vorderen zijn constituants huisvrouws moederlijk bewijs. Nr. 199 folio 26v. d.d Thonis Dircxz. van der Aar constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier tegen ene jonge Jan Poort. Nr. 200 folio 27 d.d Gerrit Camerling constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 201 folio 27 d.d. eodem die.

12 Egbert Jacobsz. rentmeester en secretaris van het Gast- en Pesthuis van Rotterdam constitueert Adriaen Nijeulant en Adriaen Pietersz. Molswijck procureurs alhier om te vervolgen de zaak die Michiel Jansz., in leven procureur deze stad, had tegen Jacob Tonisz. Kouckebakker. Nr. 202 folio 27 d.d Adriaen Clementsz. wonende te Delft met procuratie van de erfgenamen van Ormpgen Jansdr. die weduwe was van Jan Reijmbrantsz., verleden in Valencien in Spanje, substitueert Cornelis van Dijck procureur alhier tegen Jacob Gerritsz. Scharp als possesseur van de hijpotheek, ten andere tijde gekocht door Gerrit Gerritsz. bakker volgens de kustingbrief in dato Nr. 203 folio 27v Heijman Courten wonende buiten op het Hoofd constitueert Cornelis van Dijck en Gommersbach procureurs. Nr. 204 folio 27v. d.d Aert Stoffelsz. wonende te Woerden constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 205 folio 27v. d.d Arijen Jansz. wonende te Capelle constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 206 folio 27v. d.d Nanning Aelbrechtsz. waard in de Buijs constitueert Adriaen Nieuland. Nr. 207 folio 27v. d.d Floris Jacobsz. landman constitueert Adriaen Nijeulant advocaat alhier. Nr. 208 folio 28 d.d Joan Clock koopman te Amsterdam constitueert Bartholomees Munster zijn mede participant in de molen door hun gekocht van Joan Willemsz. van Haerlem burgemeester deze stad cum socijs, om te ontvangen de gifte van dezelve molen. Nr. 209 folio 28 d.d Pieter Pietersz. en Cornelis Matheusz. beiden prikverkopers te Rotterdam constitueren Dirck Gommersbach procureur alhier. Nr. 210 folio 28 d.d Adriaen Willemsz. Maen huistimmerman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 211 folio 28 d.d Dirck Jorisz. constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 212 folio 28v. d.d Arijen Pouwelsz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 213 folio 28v. d.d Jacob Engebrechtsz. wonende te Maassluis constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach tegen Heijmen Courten. Nr. 214 folio 28v. d.d Gerrit Gerritsz. Meulen en Jan Gerritsz. Meulen en Willem Fransz. nomine uxoris bloedvoogden over de kinderen van Adam Matheusz. verwekt bij Lijngen Gerritsdr. de Meulen, constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier om te verantwoorden de meubele goederen die Jacobsz. in de Dissel na voorgaande sententie ten laste van Adam Matheusz. geoptineerd heeft. De voorn. Adam Matheusz. kinderen aanbestorven door testament van hun maternelle grootvader- en moeder. Nr. 215 folio 28v Maijken van de Steen brouwster te Rotterdam met procuratie van Adriaen Wardeniers haar man, substitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 216 folio 29 d.d Cornelis Pietersz. constitueert Cornelis van Dijck tegen Pleuntge Gielensdr. weduwe Willem Vranckensz. Nr. 217 folio 29 d.d Rutgert Arijensz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 218 folio 29 d.d Maerten Pietersz. timmerman constitueert Adriaen Bruijnen Nijeulant advocaat. Nr. 219 folio 29 d.d Arent Jansz. Marctvelt wonende te Brielle constitueert Mr. Gerrit Cruijskert die mede compareerde en zich borg stelde voor zijn zaken. Nr. 220 folio 29v. d.d Wolphert Andriesz. constitueert Cornelis van Dijck procureur om te ageren te Vlaardingen tegen Huijbrecht Gerritsz. schrijnwerker. Nr. 221 folio 29v. d.d Pleuntgen Chielen constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 222 folio 29v. d.d

13 Pieter Plesoes met procuratie van Daniel Mastart koopman te Amsterdam, verleden op (zal waarschijnlijk 1612 moeten zijn), substitueert Dirck Jacobsz.Gommersbach procureur alhier. Nr. 223 folio 29v. d.d Joost Jacobsz. kleermaker constitueert de advocaat Nieulant en Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur tegen Emanuel Dispinoij apotheker. Nr. 224 folio 30 d.d Adriaen Pietersz. Molswijck met procuratie van Jan Huijgensz. te Overschie gehuwd met Cuniera Lourisdr., en Louris Heijndricxz., beiden erfgenamen van Sijbrant Lourisz. timmerman constitueren Cornelis van Dijck procureur. Nr. 225 folio 30 d.d Anthonis Pietersz. oud schepen deze stad met procuratie van Huijbrecht Verbeeck tijkwerker, verleden alhier in dato , substitueert Adriaen Nieulant advocaat alhier. Nr. 226 folio 30 d.d Maertgen Claesdr. waardin in de Hardebollen constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 227 folio 30 d.d Arijen Jacobsz. schipper constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 228 folio 30v. d.d Engel Thijsz. Domburch keurmeester van de haring constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 229 folio 30v. d.d Aelbert Jansz. veerman van de Heide constitueert Cornelis van Dijck. Nr. 230 folio 30v. d.d Jan Arijensz. zeevarende man constitueert Arijen Arijensz. zijn broeder om te ontvangen de gifte van een gang. Nr. 231 folio 30v. d.d Reijer Arentsz. constitueert Adriaen Nijeulant advocaat en procureur alhier. Nr. 232 folio 30v. d.d Jan Arentsz. Hoochhaet zeevarende man constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach om gifte te ontvangen van een huis en erf zoals Maerten Pietersz. timmerman het aan hem verkocht heeft volgens de voorwaarden daarvan gemaakt en brieven in behoorlijke forme daarvan te laten passeren ten profijte van Allert Pietersz. Cleijwech. Nr. 233 folio 31 d.d Joan Dwinglo secretaris te Vlaardingen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 234 folio 31 d.d. eodem die. Arijen Arijensz. Fonckert constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 235 folio 31 d.d. eodem die. De hoofdmannen van het St. Jans of kuipers gilde constitueren Cornelis van Dijck notaris en procureur. Nr. 236 folio 31 d.d Crijn Pietersz. landman wonende aan de Maasdijk constitueert Adriaen Pietersz. notaris en procureur alhier. Nr. 237 folio 31 d.d Sijmon Melchiorsz. Veris schepen deze stad revoceert de procuratie van Govert Arijensz. en Arent Jansz. bakker op Jan van der Ancker procureur Hof van Holland, verleden op Nr. 238 folio 31v. d.d Arijaentgen Theunisdr. gemachtigde van Deumis Pietersz. haar man volgens de procuratie verleden in dato , substitueert (geen naam ingevuld). Nr. 239 folio 31v. d.d Sijmon Theunisz. burger deze stad constitueert Geertge Gerritsdr. zijn huisvrouw om te scheiden de erfenis die hun is aanbestorven door Gerrit Andries Hessing, zijn huisvrouws vader. Nr. 240 folio 31v. d.d Reijer Pietersz. de Lange wonende te Delft voogd van Frans Gerritsz. schoenmakersgezel constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 241 folio 31v. d.d Jan Pietersz. Jongeneel burger deze stad constitueert Andries Schieveen klerk ter secretarie alhier tegen Wijnant Jacobsz. bode. Nr. 242 folio 32 d.d Jacob Pietersz. van Cleeff constitueert Adriaen Nijeulant advocaat en procureur. Nr. 243 folio 32 d.d

14 Pieter Dierte, Arijen Bartholomeesz. schilder en Jan Bartholomeesz. henijckmeester constitueren Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 244 folio 32 d.d Jan Jansz. Engelsman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 245 folio 32 d.d. eodem die. Adriaen Pietersz. Molswijck en Wouter Pietersz. Knol medestanders van de wijnimpost over deze stede constitueren Frans van Leeuwen pachter van dezelve impost volgens procuratie verleden voor schout en schepenen te Delft in dato en substitueren Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 246 folio 32v. d.d Cornelis Claesz. schipper constitueert Jan Beeling waard in de Toelast alhier, om te achtervolgen de begonnen procedure tegen Jan Popsz. scheepstimmerman. Nr. 247 folio 32v. d.d Arijen Huijbrechtsz. voor zichzelf en Roeloff Jansz. van Rhee uit naam van zijn huisvrouw, verklaren zich te willen bemoeien met de administratie van zaliger Huijbrecht Lenertsz. Funcker hunlieder overleden vader, constitueren Jan Joosten Vuijterwaerde, hunlieder vader met Cornelis van Dijck notaris en procureur. Nr. 248 folio 32v. d.d Cornelis Leendertsz. oom en voogd van de weeskinderen van Willem Gerritsz. Cruijer constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 249 folio 32v. d.d Gerrit Gerritsz. wonende te Delfshaven constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 250 folio 33 d.d Abraham Claesz. van Zevenhuizen constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier. Nr. 251 folio 33 d.d Crijn Pietersz. burger en zeevarende man deze stad constitueert Lijntge Corstiaensdr. zijn huisvrouw, Adriaen Pietersz. Molswijck en Adriaen Nijeulant, tegen Arijen Anthonisz. Postvliet van Delft. Nr. 252 folio 33 d.d Servaes Rutten constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 253 folio 33 d.d. eodem die. Heijnrick Willemsz. Juijst koopman deze stad constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier Nr. 254 folio 33 d.d. eodem die.. Ghijsbrecht Gerritsz. de Vette constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier. Nr. 255 folio 33v. d.d Arijen Vasse stierman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 256 folio 33v. d.d Jan Reijersz.wonende te Overschie constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 257 folio 33v. d.d Daniel Danielsz. constitueert Cornelis van Dijck. Nr. 258 folio 33v. d.d Arijen Jansz. schrijnwerker en Pieter Lourisz. timmerman, hoofdmannen van het St. Josephs of timmerlieden gilde constitueren Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 259 folio 34 d.d Neeltge Jansdr. weduwe Louris Jacobsz. te Overschie constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 260 folio 34 d.d Davit Vobbert oud burgemeester van Nieupoort constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 261 folio 34 d.d Arijen Jacobsz. te Zwartewaal boekhouder van Arijen Jacobsz. Voicht stierman mede te Zwartewaal constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 262 folio 34 d.d Dezelve constitueert Alewijn Pietersz. houtkoper zijn constituants zwager, om op te dragen aan (niets ingevuld) een huis en erf alhier. Nr. 263 folio 34v. d.d Jacob Aertsz. en ElIwit Aertsz. steenbakkers te Ouwerkerk op de IJssel constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 264 folio 34v. d.d

15 Neeltgen Maertensdr. huisvrouw van Jan Gerritsz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 265 folio 34v. d.d Jan Bastiaensz. wonende deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 266 folio 34v. d.d Christiaen Pijnacker constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 267 folio 34v. d.d Pieter Gosensz. constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 268 folio 35 d.d Adriaen Pietersz. Molswijck rentmeester in de achtergelaten boedel van zaliger Sijbrant Lourisz. timmerman substitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier. Nr. 269 folio 35 d.d Jan Pietersz. Groenewegen en Lenert Bastiaensz., vervangende Aelwijn Cornelisz. Druijt die zich sterk maakt voor Maertgen Gerritsdr. weduwe Maerten Willemsz., in leven stierman en Willem Pietersz. Zeeman als nazaat van Cornelis Bruijnsz. zaliger, constitueert Adriaen Nijeulant advocaat. Nr. 270 folio 35 d.d Arent Jansz. van der Vorst brouwer in de Buijs te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 271 folio 35v. d.d Neeltgen Dircxdr. vogelkoopster te Rotterdam constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 272 folio 35v. d.d Metge Willemsdr. verlaten huisvrouw van Ghijsbrecht den Engelsman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 273 folio 35v. d.d Huijch Elantsz. steenplaatser constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 274 folio 35v. d.d Pieter Jansz. koperslager, op punt staande te reizen naar Oost-Indië, bekent schuldig te zijn over verteerde kosten en verdronken gelagen, het "berekentsgelt", ter somme van f 30 aan Leendert Lenertsz. Muijs, waard in de Gecroonde Hoop alhier, constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 275 folio 36 d.d Franchois Persijn vervangende Mr. Maximiliaen Bournan, beiden wonende te Dordrecht constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier, om te ontvangen de gifte van een huis en erf van Gerrit Muijs als curator van de boedel van Bastiaen Jacobsz., staande op de Dam alhier naast het gewezene groothuis van dezelve Bastiaen Jacobsz. waar tegenwoordig diens weduwe inwoont. Nr. 276 folio 36 d.d Abraham Rijckensz. van Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 277 folio 36 d.d Cornelis Florisz. Speelman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 278 folio 36v. d.d Jacob Heijmansz. hennipverkoper te Bodegraven constitueert Cornelis van Dijck, Adriaen Nijeulant en Adriaen Pietersz. Molswijck, allen procureurs alhier. Nr. 279 folio 36v. d.d. eodem die. Baertgen Dircxdr. huisvrouw van Garrebrant Pietersz. wonende te Gouda constitueert de voorn. personen, (genoemd in akte 278). Nr. 280 folio 36v. d.d Huijch Elandtsz. schipper constitueert Dirck Gommersbach om gifte te geven aan Gerard Camerling van een ledig erf, gelegen aan zijn constituants huizing aan de Vrankelandsestraat omtrent het Hoofd. Nr. 281 folio 36v. d.d Pieter Maesz. lijndraaier wonende in de Waert te Utrecht constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier tegen Gabriel Joosten. Nr. 282 folio 36v. d.d. eodem die. Cornelis Heijndricxz. lijndraaier wonende te Utrecht constitueert de voorn. Cornelis van Dijck om te verklaren dat hij nog f te goed heeft van de voorn. Gabriel Joosten. Nr. 283 folio 37 d.d. eodem die. Jan Pellen lijndraaier te Utrecht constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 284 folio 37 d.d. eodem die. Dirck Dircxz. lijndraaier wonende te Utrecht constitueert Cornelis van Dijck en Andries Schieveen. Nr. 285 folio 37 d.d

16 Pieter Woutersz. Drooch zeevarende man constitueert Jannitgen Eeuwoutsdr. zijn huisvrouw om gifte te ontvangen van Heijnrick Bastiaensz. Verwel van een huis en erf op de Hoogstraat. Nr. 286 folio 37 d.d Willem Arijensz. lijndraaier constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 287 folio 37 d.d. eodem die. Machtelt Hendricxdr. weduwe constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 288 folio 37v. d.d Cornelis Pietersz. burger van Rotterdam constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 289 folio 37v. d.d Reijmont Muijs constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier en Pieter Sijmonsz. Schot bode met de roede alhier. Nr. 290 folio 37v. d.d. eodem die. Willem Pietersz. van Leiden stierman op het Oost-Indische schip van Delft genaamd den Engel constitueert Pieter Jansz. Lis schepen deze stad om zijn huis te verkopen en zijn verdere zaken waar te nemen. Nr. 291 folio 38 d.d. eodem die. Reijmon Muijs verklaart verscheidene malen dat niet alleen zijn persoon, maar ook zijn goederen door Christiaen Pijnacker gearresteerd te zijn, terwijl hij zich gereed maakt om naar Amsterdam te varen waar hij een huis gehuurd heeft en hij protesteert tegen de kosten. Nr. 292 folio 38 d.d Claer Jacobsdr. constitueert Dirck Claesz. Pansser en Mr. Willem Muijs advocaat deze stad orn van Grietgen Jacobsdr. weduwe Claes Jacobsz. schipper, haar constituante overleden broeder te vorderen inventaris van de boedel. Nr. 293 folio 38 d.d Heijndrick Mathijsz. hennipkoper van Bodegraven constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 294 folio 38v. d.d Jacob Pietersz. Goetijt schipper op het schip van Delft genaamd den Engel, varende naar Oost-Indië constitueert Trijntgen Claesdr. zijn huisvrouw, mitsgaders Cornelis Jacobsz. Vlaerding zijn schoonvader, om te verkopen of bezwaren de huizing en erf over de Haven en voorts om zijn zaken waar te nemen. Nr. 295 folio 38v. d.d Carel Pietersz. koopman van greinen te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur alhier. Nr. 296 folio 38v. d.d Marinus Pietersz. burger deze stad constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 297 folio 39 d.d Claes Heijndricxz. molenaar te Overschie, Heijndrick Danielsz. wonende te Rotterdam, beiden voor hunzelf en Abraham Dircxz. nomine uxoris, erfgenamen van Huijbrecht Heijndricxz., vervangende Vranck Danielsz. wonende te Delft, mede erfgenamen constitueren Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris om gifte te geven van een huis en erf op de Gooistraat door de voorn. Huijbrecht Heijndricxz. met de dood nagelaten. Nr. 298 folio 39 d.d Willem Arijensz. lijndraaier burger deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier tegen Machtelt Heijndricxdr. weduwe Pieter Florisz. van Groenevelt. Nr. 299 folio 39 d.d Cornelis Barentsz. Guldeknecht wonende deze stad constitueert Evertgen Huijbrechtsdr. van der Vliet zijn huisvrouw om te ontvangen de somma van f 300 en daarvan een rentebrief te verlijden met verbintenis van een lijftocht zoals hij constituant als gelegateerde van (.)angen Pietersdr. weduwe, in leven wonende te Amsterdam, sprekende heeft van Pieter Egbertsz. Vinck en voorts zijn huis en erf te verbinden. Nr. 300 folio 39v. d.d Soetge Willemsdr. huisvrouw van Jan Jacobsz. constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 301 folio 39v. d.d. eodem die. Cornelis Wittensz. zeevarende man constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 302 folio 39v. d.d Sijmon Andriesz. zeevarende man constitueert Tijs Ariensz. om gifte te ontvangen van een huis en erf door hem gekocht van Maerten Jorisz. Knapper. Nr. 303 folio 40 d.d

17 Cornelis Segersz. vleeshouwer constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 304 folio 40 d.d. eodem die. Leendert Woutersz. stierman vervangende de gemene reders constitueert Cornelis van Dijck procureur om uit zijn naam als stierman op het "aeltemoij" genaamd St. Pieter te compareren in rechte tegen Jacob Heijndricxz. Bolleman die het voorn. altemoij gearresteerd heeft. Nr. 305 folio 40 d.d. eodem die. Arien Willemsz. van der EIst en Sijmon Claesz. Pesser constitueren zich borgen voor een arrest, heden door gedaan Jacob Heijndrioxz. Bolleman op de altemoij genaamd St. Pieter, waar Leendert Woutersz. stierman op is. Nr. 306 folio 40v. d.d Goossen Gerritsz. smid wonende te Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 307 folio 40v. d.d Pieter Sijmonsz. Veris jongeman constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 308 folio 40v. d.d Marinus Pietersz. constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 309 folio 40v. d.d (doorgehaald). Philips van Beveren constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris alhier om te verkopen een huis op de Dam alhier, belend ten O: Lambrecht Carelsz. en ten W: de baljuw deze stad. Nr. 310 folio 40v. d.d Phillipus van Beveren constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck notaris alhier om te verkopen een huis en erf op de Dam alhier. Nr. 311 folio 41 d.d Pieter Gijsbrechtsz. van der Godde wonende te Leiden in de St. Pieter Corstraat met het wapen van der Goude, in prive en anderen vervangende constitueert Cornelis van Dijck procureur en notaris alhier. Nr. 312 folio 41v. d.d Jacob Aertsz. wonende te Dordrecht constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier om van Willem Ariensz. alias den Doven te eisen de somma van f 381. Nr. 313 folio 41v. d.d Gerrit Willemsz. jonge Graeff constitueert Willem Gerritsz. grafmaker zijn vader om te verantwoorden de kwestie die hij heeft. Nr. 314 folio 42 d.d Cornelis Florisz. korenmeter wonende deze stad constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 315 folio 42 d.d. eodem die. Claes Arijensz. landman wonende te Overschie in Hogenban constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 316 folio 42 d.d. eodem die. Hester Fedas constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 317 folio 42 d.d Trijntgen Dircxdr. huisvrouw van Allaert Meijnertsz. tegenwoordig in Oost-Indië constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 318 folio 42 d.d Joosgen Willemsdr. weduwe Pieter Ariensz. constitueert ut supra. Nr. 319 folio 42 d.d Gerrit Maertensz. koopman te Rotterdam constitueert uit supra. Nr. 320 folio 42v. d.d Sijmon Adriaensz. Rottermont wonende te 's-gravenhage oom en voogd van Abel van Cath student in de Godheid, zoon van Jan van Cath constitueert Dirck Gommersbach. Nr. 321 folio 42v. d.d Jacob Aertsz. koopman te Dordrecht constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur om met Willem Ariensz. den Dove te accorderen. Nr. 322 folio 42v. d.d Cornelis Joosten bakker burger van 's-gravenhage constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur om te innen de penningen die hem toekomen van Gerrit Pietersz. zeevarende man deze stad. Nr. 323 folio 43 d.d Dirck Fransz. vander Viver molenaar constitueert Adriaen van Nijelant advocaat. Nr. 324 folio 43 d.d Pieter Vriesen constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur.

18 Nr. 325 folio 43 d.d Dirckgen Lenertsdr. wonende op Maassluis waardin in de Engel aldaar constitueert Adriaen Nieulant advocaat, Cornelis van Dijck en Dirck Jacobsz. Gommersbach procureurs alhier. Nr. 326 folio 43 folio Trijn Jacobsdr. weduwe Seger Jansz. houtkoper te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 327 folio 43 d.d Pieter Huijbrechtsz. schout van Rhoon die bekende op heden door Bruijn Ariensz. burgemeester deze stad gearresteerd te zijn zonder te weten waarom en waar hetzelve arrest werd gefundeerd, hij protesteert hier tegen en constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 328 folio 43v. d.d Gerrit Willemsz. jonge Graeff constitueert Willem Gerritsz. grafmaker zijn vader om te ontvangen de gifte van een huizing in het Broersveld, belend ten Z: Cors Pietersz. en ten N: Sijmon Joosten, toekomende Arijen Jacobsz. bootgezel. Nr. 329 folio 43v. d.d Leendert Lambrechtsz. schipper burger deze stad constitueert Willem Nieupoort secretaris deze stad en Claes Bastiaensz. landmeter, beiden executeurs van het testament van Maritgen Pietersdr. zijn constituants overmeu, om de gifte te ontvangen van een huis en erf in het Broersveld, door hem gekocht van Adriaen Pietersz. Molswijck als curator van de boedel van Maritgen Leendertsdr. Nr. 330 folio 44 d.d Daem Jacobsz. schipper van een kagerschuit op den Briel constitueert Cornelis van Dijck procureur en notaris alhier. Nr. 331 folio 44 d.d Dirck Dircxz., Claes Jansz. en Cornelis Jansz. allen schuitvoerders op Delft constitueren Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur en notaris alhier. Nr. 332 folio 44 d.d Pieter Dammasz. zeevarende man gehuwd met Maritgen Jorisdr., nagelaten dochter van Joris Jansz., in die kwaliteit erfgenaam voor ⅓ part van dezelve Joris Jansz. constitueert Jan Jorisz. zijn zwager om met Neeltgen Jansdr. weduwe van de voorn. Joris Jansz., zijn constituants behuwd moeder, te accorderen nopens de erfenis. Nr. 333 folio 44v. d.d Gerrit Pietersz. Hertooch schipper burger deze stad constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 334 folio 44v. d.d Heijndrick Thijsz. schipper constitueert Bastiaen Heijndricxz. Bolleman schepen deze stad, mitsgaders Trijntgen Heijndricxdr. zijn constituants huisvrouw, om te vorderen de schifting van de nagelaten goederen van Thijs Heijndricxz. zijn vader. Nr. 335 folio 44v. d.d Frans Meesz. tijkwerker wonende deze stad constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 336 folio 44v. d.d Cornelis Vrancken wonende te Zoeterwoude constitueert Cornelis van Dijck procureur en notaris alhier. Nr. 337 folio 45 d.d Heijndrick Vockestaert curator van boedels van Jan Lambrechtsz. van der Wel anders genaamd Jan de Haes, Daniel Dircxz. Rooster en Maritgen Claesdr. zijn huisvrouw, mitsgaders als administrateur over de goederen van de kinderen van Claes Heijndricxz. Verburch constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck en Dirck Jacobsz. Gommersbach beiden procureur alhier. Nr. 338 folio 45 d.d Gerrit Engelsz. koopman en waard in de Salm te Vlaardingen constitueert Cornelis van Dijck procureur tegen Jan Pietersz. Brack waarvan hij nog 20 resteert van vlees en spek, mitsgaders nog 16 sch. van ene Joris en van Dirck Theunisz. karreman f 25 als restant van de levering van een koe en van Cornelis Dussen f 44 over gelijke koop. Nr. 339 folio 45v. d.d Adriaen Vranckensz. wonende te Bleiswijk constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur. Nr. 340 folio 45v. d.d Jacob Bel brouwer in de Clock mette Croon te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier tegen Pieter Lois wonende deze stad als transport hebbende van Adriaen Anthonisz. van Schoonhoven ivm. de betaling van f 234 over 2 jaar kusting. Nr. 341 folio 45v. d.d

19 Mees Thijsz. en Willem Pietersz. Penningh gehuwd met Claesgen Thijsdr., erfgenamen voor een gedeelte van Thijs Heijndricxz. constitueren Pieter Willemsz. Penningh en Cornelis Willemsz. Penningh gebroeders, om te verkopen benevens de andere erfgenamen de huizing en erf door de voorn. Thijs Heijndricxz. nagelaten, staande op de Hoogstraat. Nr. 342 folio 46 d.d Thonis Muijs constitueert Willem Muijs advocaat zijn broeder. Nr. 343 folio 46 d.d Gerrit Gerritsz. bezemmaker constitueert Cornelis van Dijck procureur alhier. Nr. 344 folio 46 d.d Heijndrick Claesz. bootgezel constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 345 folio 46 d.d. eodem die. Neeltgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Willemsz. Groen wonende te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach procureur. Nr. 346 folio 46v. d.d Pieter Jacobsz. schipper burger deze stad constitueert Cornelis Jacobsz. van Vlaerding schepen alhier om te verkopen een portie scheeps wat hij heeft in het buisschip waar Jan Jansz. 't Hooft stierman op is. Nr. 347 folio 46v. d.d Mathijs van der Tall secretaris van Bodegraven met procuratie van de erfgenamen van Jan Wijttensensz., in leven wonende te Woerden substitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur deze stad. Nr. 348 folio 47 d.d Jacob Heijnricxz. scheepstimmerman burger deze stad constitueert Jan Pietersz. Outshoorn wonende in de heerlijkheid van Oud Mathenesse zijn zwager, om van de advocaat Nijeulant te eisen de stukken die hij onder zich heeft. Nr. 349 folio 47 d.d Lubbert Wolphertsz. lakenkoper constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 350 folio 47 d.d Pieter Pietersz. jonge Gouwenaer wonende te Delft constitueert Adriaen Pietersz. Molswijck procureur en notaris. Nr. 351 folio 47 d.d Pouwels Lenertsz. in de Kethel constitueert Cornelis van Dijck procureur. Nr. 352 folio 47v. d.d Jan van Delft wonende te Dordrecht constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier. Nr. 353 folio 47v. d.d Dirck Pietersz. wonende in de ambacht van 's-gravenzande constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach. Nr. 354 folio 47v. d.d Cornelis Florisz. constitueert Mr. Willem Muijs advocaat. Nr. 355 folio 47v. d.d Maerten Huijbrechtsz. brandewijnverkoper wonende Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier tegen Lenert Lenertsz. Muijs. Nr. 356 folio 48 d.d Gerrit de Bruijn wonende te Utrecht met procuratie van Machtelt Jansdr. de Bruijn zijn zuster constitueert Cornelis van Dijck procureur en notaris alhier. Nr. 357 folio 48 d.d Heijndrick Mathijsz. hennipkoper wonende te Bodegraven constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur, om te zweren dat van een partij van 36 door hem van Jacob Aelbrechtsz. lijndraaier wonende deze stad, ontvangen heeft een Schotse rijder van f Nr. 358 folio 48 d.d Reijer Arentsz. vleeshouwer constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur. Nr. 359 folio 48 d.d Laurens Christoffelsz. constitueert Lijedewije Daniensdr. zijn huisvrouw om gifte te geven tbv. Pieter Phillipsz. Pantenier van een huis en erf in de Nieuwestraat alhier. Nr. 360 folio 48v. d.d Arijen Arijensz. Coppert wonende in de Kethel constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris. Nr. 361 folio 48v. d.d. eodem die. Pieter de Pachter poorter deze stad constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur. Nr. 362 folio 48v. d.d

20 Jacob Bouwensz. schipper constitueert Maritgen Cornelisdr. zijn huisvrouw om zich borg te stellen voor de ene helft in de somme van f 100 voor Maerten Jansz. schuitvoerder. Nr. 363 folio 48v. d.d Willem Fransz. schoenmaker deze stad constitueert Mr. Willem Muijs advocaat. Nr. 364 folio 49 d.d Claes Euwoutsz. Vermeulen jongeman constitueert Lubbert Wolphertsz. lakenkoper om gifte te ontvangen van een huis en erf op de hoogstraat, door hem gekocht van Jan Gerritsz. Meulen. Nr. 365 folio 49 d.d Jan Jansz. voor zichzelf, Arris Pietersz. mede voor zichzelf en de zelve Arris Pietersz. vervangende Dirck Pietersz. zijn broeder, allen wonende te Zaandam constitueren Lubbert Wolphertsz. lakenkoper wonende deze stad om zich in de boedel van Thielman Coninck te voegen. Nr. 366 folio 49 d.d Jan Jansz. anders genaamd Jan (Louwerisz.) constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 367 folio 49v. d.d Rochus Lenertsz. brouwersknecht constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 368 folio 49v. d.d Isbrant Steffensz. wonende te Haarlem constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur om te eisen van Pieter Jansz. Lis oud schepen dezer stede, de leverantie van netten scheeps in het buisschip van Cornelis Cornelisz. de jongen Bouff, zoals hij Pieter Jansz. van Aeffgen Steffendr. zijn constituants zaliger zuster heeft, daar hij universeel erfgenaam is en tevens om de eigendom op te dragen aan Fransgen Cornelisdr. weduwe Heijndrick Pietersz. Keessa. Nr. 369 folio 49v. d.d Dirck Arijensz. metselaar te Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 370 folio 49v. d.d Dirck Jansz. gehuwd met Aechtgen Willemsdr., alhier gearresteerde van de heer officier, mitsgaders van Dirck Gommersbach constitueert Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier. Nr. 371 folio 50 d.d Vranck Heijndricxz. van der Burch brouwer in de Oijevaer te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 372 folio 50 d.d Niesgen Gerritsdr. weduwe Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. hoefsmid wonende te Rotterdam constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier. Nr. 373 folio 50 d.d Gerrit Sente, Dirck Dircxz., Jan Govertsz., Arien Sijmonsz., Arien Floren en Hubrecht Evertsz., vervangende Wiggert Jacobsz. stierman constitueren Cornelis van Dijck tegen Willem de Hoijcaes. Nr. 374 folio 50 d.d Jan Pietersz. van Nierop gerechtsbode van het dorp Maassluis constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 375 folio 50v. d.d Allert Woutersz. van Suuten korenkoper wonende te Delft constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 376 folio 50v. d.d. eodem die. Willem Pietersz. wonende aan de 's-gravenweg in de ambacht van Capelle constitueert Maritgen Pietersdr. zijn zuster tegen Crijn Corneliss. Cats bootgezel inzake verlopen kustingen die hem comparant als zoon en erfgenaam van Annitgen Speelsmans, toekomen. Nr. 377 folio 50v. d.d Reijer Claesz. wonende op Maassluis constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur. Nr. 378 folio 51 d.d Margriete van Nispen Adriaensdr. grootmoeder en Adriaen Willemsz. van Rijswijck behuwd oom en voogd van moederszijde, mitsgaders Dirck Adriaensz. Vonckert en Adriaen Heijnricxz. omen en voogden van vaderszijde van de weeskinderen van zaliger Willem Adriaensz. Vonckert en Aeltgen Jansdr. Meul constitueren Adriaen Pietersz. Molswijck notaris, om te innen wat de weeskinderen toekomen. Nr. 379 folio 51 d.d Sander Vijnck te Gorckum constitueert Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris en procureur alhier om ter executie te stellen de declaratie van kosten die hem door het gerecht van Gorkum zijn toegewezen van de persoon en goederen van Jannitgen Cornelisdr. jonge dochter. Nr. 380 folio 51 d.d

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672 Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672-21 maart 1672 t Oudelant (alleen pannenbakkers; vrijwel alle namen zijn overgenomen in de lijst van 5 mei 1672 met vaak toevoeging van de

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Oktober 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het oudste politieboek van

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 1250 index 1 Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 's-gravenhage, 12 mei 2000 Enkele opmerkingen: De akten in nr. 1 zijn van

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius (gecorrigeerde versie 2010) Nationaal Archief, inv. 7 ondertrouw Oud-Beijerland, 1650-1673 De plaatsnamen zijn (zoveel mogelijk) in de huidige spelling weergegeven. De veel voorkomende naam Hitsert is

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer Willem Brederode van Teijlingen is geboren in 1167 in Santpoort Slot Brederode. Notitie bij Heer: vermeld in 1174 Heer: (1) trouwde, 31 of 32 jaar

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Jan van ostveen Jan van ostveen Specialistisch Archeologisch nderzoek http://kleipijp.home.xs4all.nl/ Colofon Auteur: Foto

Nadere informatie

Kwartierstaat van Maria van Vliet

Kwartierstaat van Maria van Vliet 1 van 56 30-12-2013 2:33 Kwartierstaat van Maria van Vliet Versie april 2010. Omvat 764 personen in 15 generaties Opmerkingen: * Als bij een naam "//" staat, betekent het, dat verdere voorouders de opsteller

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 390

Nadere Toegang op inv. nr 390 NT00066_390 Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW Voordracht gehouden op 15 januari 1983 1 De vorige sprekers hebben uw aandacht gevraagd voor het adellijke geslacht Ruychrock,

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14 1/14 Werkblad 1 Oorlog en vrede Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 Nederland was in de 17de eeuw vaak in oorlog met verschillende landen. De langste

Nadere informatie

GENERATIE XIII. kwartieren 4096-8191

GENERATIE XIII. kwartieren 4096-8191 GENERATIE XIII kwartieren 4096-8191 4292 Jan Mathijsz. (Thijsz.), schipper, nadien steenbakker en kalkbrander, op 1 aug. 1601 "oudt ontrent 50 jaren" (Streekarchief Midden-Holland, gemeente Gouda, notariële

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_166 Nadere Toegang op inv. nr 166 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde

Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde REMBRANDT VERWANT MET PHILIPS VAN LEYDEN Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde 1 met vooraanstaande Leidse families in verband, maar vreemd genoeg is dit aspect nooit goed onderzocht.

Nadere informatie

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN,

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, 1366-1650 Door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Genealogisch Tijdschrift voor Midden- En West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jrg. 22-23 (1998-1999)

Nadere informatie

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto)

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) 1 Foreest wapen 1 Wilhelm van Foreest (Foresto) (afb. 1). Wilhelm trouwde met Machteld van Foreest. Machteld is geboren in 1250. Kind van Wilhelm en Machteld:

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

Aalsmeer in functies en beroepen tussen 1449 en 1811. 1 Burgerlijke autoriteiten in Aalsmeer tussen 1449 en 1811

Aalsmeer in functies en beroepen tussen 1449 en 1811. 1 Burgerlijke autoriteiten in Aalsmeer tussen 1449 en 1811 Aalsmeer in functies en beroepen tussen 1449 en 1811 Door Maarten t Hart Bij het doornemen van alle door mevrouw Suze van Zijverden-van Reeuwijk hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en (in) het Noord-Hollands

Nadere informatie

Kudelstaart in functies en beroepen tussen 1449 en 1812

Kudelstaart in functies en beroepen tussen 1449 en 1812 Kudelstaart in functies en beroepen tussen 1449 en 1812 Door Maarten t Hart Bij het doornemen van alle door mevrouw Suze van Zijverden-van Reeuwijk hertaalde akten uit het Aalsmeers en Kudelstaarts Archief

Nadere informatie

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Son, 2008 Fred Simons 2 Inleiding Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel

Nadere informatie

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 Folio 1 Jan en zijn broer Gerit, met Gheraert van Broechoven

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie