STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM"

Transcriptie

1 STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656)

2 Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999

3 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart schuldig te zijn aan Jan Claasz en Trijn Claas en het kind van Marij Claas, zijn kinderen en kleinkind, de som van F , wegens de verkoop van een stuk land te Purmerland genaamd "De Plaat", welk land de kinderen als moederlijk erfdeel hadden ontvangen BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 2 Tijmon Pietersz Coel, Jacob Claasz en Jacob Cornelisz Broers als voogden over Claas Claasz en Aaltje Claas en Pieter Claasz, zijnde kinderen van Claas Dircksz en Geertje Pieters, allen uit den Ilp, ze komen overeen de boedel als volgt te verdelen: Claas Claasz krijgt: 1. Een stuk land genaamd "Het Breede Weer" Pieter Sijmonsz Koster ten Z en ten N. 2. Een koppel akkerland, Mr. Jan ten Z em Tijmon Pietersz ten N. Samen 1100 roeden. Aaltje Claas krijgt: 1. Een stuk land, 600 roeden, Pieter Dircksz ten Z en Pieter Tijmonsz ten N. 2. Een koppel akkerland, 375 roeden, Jacob Dircksz ten Z en Jan Pietersz ten N. 3. Een koppel akkerland, 125 roeden, Trijn Jacobs ten Z en Aaltje Cornelis ten N. Pieter Claasz krijgt: 1. Een stuk land genaamd "Moenenland", 725 roeden, Garbrant Sterk ten Z en Sijmon Dircksz ten N. 2. Een koppel akkerland, 425 roeden, Jan Cornelisz ten Z en Hendrik Claasz ten N GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 3 Claas Jansz Nies (84), Pieter Aartsz Tolk (68), Jan Claasz Out (66), Cornelis Claasz Snijer (61), Dirk Cornelisz Bus (59), Jan Gijsbertsz (57), Jan Jansz Spanjen (57), Pieter Boom (56), Pieter Sijmonsz Swart (57), Sijmon Dirksz (54), Jacob Pouwelsz (53), Albert Sijmonsz Swart (50), Jan Pietersz Knoeijer (50), Sijmon Cornelisz (50), Claas Pietersz (49), Cornelis Moensz (39). Zij verklaren op verzoek van Claas Jobsz, oud burgemeester uit Purmerland en Hendrik Poppen uit den Ilp, dat de nieuwigheden die de nieuwe pachters op het gemaal Pieter Vos en Claas Neeltjes willen invoeren door hem niet worden gewenst en dat het bij het oude moet blijven OVEREENKOMST 3656 AKTE 4 Albert Pietersz Out en Jan Jansz Moen als diakenen der gereformeerde kerk te Purmerland, Jan Braak, Sijmon de Taander en schipper Jan Sijmonsz als armenvoogden van Purmerland ter eenre zijde. Gerrit Claasz als man en voogd van Aaltjen Gerrits wonende aan de oostzijde van Zaandam ter ander zijde. Zij komen overeen Dat diakenen en armenvoogden aan Gerrit Claasz zullen uitbetalen F. 75,= van de F. 200,= welke Aaltje Gerrits, in het weeshuis te Purmerland is aanbestorven BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 5 Tijmon Pietersz Coel (74) uit Landsmeer, Cornelis Dirksz (66) uit den Ilp en Jacob Cornelisz Broer mede uit den Ilp, speciaal verzocht om arbiters te zijn in de schifting tussen Hendrik Claasz en Pieter Claasz, beiden uit den Ilp, betreffende de goederen uit de nalatenschap van Reijmerig Sijmons, de huisvrouw van Hendrik Claasz. Hendrik Claasz Krijgt: 1. Het huis en erf waar hij thans in woont. 2. de kleding etc. Pieter Claasz krijgt alles wat niet in de akte wordt genoemd BOEDELSCHEIDING EN INVENTARIS 3656 AKTE 6 Boedelscheiding tussen Jacob Cornelisz Visscher en de vrienden van Lijsje Saerls, namelijk Giertje Sarels en Geertje Sarels en Cornelis Dirksz en Garbrant Pietersz en de kinderen van Trijn Sarels met de kinderen van Jan Sarels en de kinderen van Pieter Sarels, allen uit den Ilp. Land: 1. een koppel akkerland bewesten de Gouw, 75 roeden, 2. Een akker bewesten de Gouw, 100 roeden; 3. een koppel akkerland bewesten de Gouw, 250 roeden; 4. Een koppel akkerland bewesten de Gouw, 187½ roeden; 5. Een koppel akkerland beoosten de Gouw, 350 roeden. 6. Een kampje land 1

4 bewesten de Gouw, genaamd "De Worven", 300 roeden. Obligaties ten laste van Cornelis Muesz, Garbrant Pietersz, Grietje Pieters, Floris Pietersz, Pieter Claasz, Sarel Jansz, de kinderen van Trijn Maartens, Trijn Maartens Piet, Pieter Jansz Paan, Jan Jaerighsz Roos, Pieter Teunisz Broeck, Claas Pietersz Nol, Cornelis Jacobsz Hof, Cornelis Pietersz Appel en Claas Dirksz Decker. Dit alles wordt via een bepaalde sleutel verdeeld TESTAMENT 3656 AKTE 7 Testament op de langstlevende van Reijndert Pietersz Vos en Grietje Willems, echtelieden uit Purmerland. Getuigen Pieter Boom en Pieter Drksz Baas, regerende schepenen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 8 Anna Jacobs (84), weduwe van Cornelis Cornelisz Mager uit Ilpendam. Zij verklaart op verzoek van Adrijaan Munnik, regrend schepen van Purmerend, welke gehuwd is met Trijntje Jans Buijk, dochter van Jan Jacobsz Buijck zaliger, die een zoon was van Trijn Jans. En op verzoek van Pieter Roos uit Purmerend, gehuwd met Hillegont Thijs, dochter van Thijs Pietersz Bockes zaliger, die een zoon was van Reijmerig Jans. Ze verklaart Trijn Jans en Jan Jacobsz Buijck voornoemd haar zoon, alsmede Reijmerig Jans die moeder was van Thijs Pietersz Bockes. En dat dezelfde Trijn Jans en Reijmerig Jans zusters waren van Gerrit Jansz, welke was de vader van Neel gerrits, alias Neel Rijcksz, te Ilpendam op 3 sept overleden. Ze verklaart verder dat Fransje Claas wonende te Weversveen een dochter was van Claas Jansz gewoond hebbende te Ilpendam en dat deze was een zoon van Sijtje Gerrits en deze weer een zuster was van Neel Gerrits, welke de moeder was van Neeltje Gerrits alias Neel Rijcks voornoemd BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 9 Geertje Dirks geassisteert met Jacob Moens haar tegenwoordige bruidegom, beiden uit Purmerland ter eenre zijde. Dirk Dirksz uit de Beemster, Cornelis Jacobsz uit Oostzaan, beiden ooms en bloedvoogden, Claas Jobsz en Jan Claasz, alle vier voogden over de vier nagelaten kinderen van Grietje Dirks en haar eerste man Jan Jacobsz Pauw ter ander zijde. De kinderen krijgen: Twee stukken land te Purmerland aan elkaar bij het huis beoosten de Gouw, 5 deijmt, Reijndert Jansz Vos uit Amsterdam ten Z en het "Land van de Tagjes" ten N BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 10 Jacob Moens uit Purmerland ter eenre zijde. Sijmon Claasz uit Purmer;land en Jan Cornelisz Kleijn Kees uit Landsmeer, ooms en voogden over Annetje Jacobs en Moen Jacobsz, kinderen van Jacob Moens en zijn eerdere huisvrouw Aaltje Claas ter andere zijde. De kinderen krijgen: 1. Een stuk land genaamd "Het Half Breedt" te Purmerland bewesten de Gouw, 1 deijmt 350 roeden, de Claase van Oostzaan ten Z en Pieter Claasz Boom ten N. 2. De helft in een stuk land genaamd "Wormers Ven", totaal 2 deijmt 150 roeden, "Het Cleijne Verdroncken" ten Z en Sijmon Pietersz Duijfs ten N TESTAMENT 3656 AKTE 11 Testament op de langstlevende van Dirk Claasz Bun, Mr. Metselaar en Geertje Taams zijn huisvrouw uit Ilpendam.. Getuigen Hendrik Boon en Sijmon Jong Claas, regerende schepenen BOUWVERGUNNING 3656 AKTE 12 Pieter Dirksz Molenaar uit Ilpendam geeft toestemming aan Jan Cornelisz Kop, wonende buiten Amsterdam, om een brug te mogen bouwen over de vaart bezuiden zijn molen, van de Kloosterdijk over de vaart tot op het land van Jan Cornelisz Kop. 2

5 Onder voorwaarde dat hij de bruig zelf dient te onderhouden BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 13 Neeltje Huijberts, nagelaten weduwe van Cornelis Claasz Snijer, te Purmerland overleden en Jan Aamsz de zoon van genoemde Cornelis Claasz Snijer uit zijn tweede huwelijk met Hillegont Jans ter eenre zijde. Jan Cornelisz Snijer met zijn zuster Lijsbeth Cornelis, zijnde ook kinderen van Cornelis Clasz Snijer geteelt in zijn eerste huwelijk met Neeltje Claas Keijsers wonende te Purmerland. De kinderen krijgen het huis en erf te Purmerland bij de kerk, Jan Cornelisz Braack ten Z en Pieter Kort ten N TESTAMENT 3656 AKTE 14 Testament op de langstlevende van Aam Moensz en zijn huisvrouw Lijsbeth Andries uit Purmerland. Getuigen Pieter Boom en Pieter Dirksz Baas, regerende schepenen HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3656 AKTE 15 Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirksz Timmerman, weduwnaar ter eenre en Lammertje Willems, weduwe ter andere zijde. Getuigen Jan Claasz Marijns en Jan Dirksz Groen, regerende schepenen AKTE VAN DEELING 3656 AKTE 16 Dirk Goudt, nagelaten zoon van Willem Goudt geeft te kennen dat hij met zijn broeder Pieter Buijs heeft gescheiden en gedeeld een gemeenschappelijke obligatie ad F te laste van het gemeene land en ten naam van Abraham Heijdanis uit Leiden BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 17 Elisabeth Buijs, weduwe van wijle Willem Goudt geeft te kenne dat ze aan haar zoon Pieter Buijs als bewijs van vaderlijk erfdeel een obligatie heeft uitgekeerd F op het gemeene land ten name van Matthijs Leenderts OVEREENKOMST TOT LEVENSONDERHOUD 3656 AKTE 18 Albert Pietersz Out en Gijsbert Claasz Groot, beiden regerende burgemeesters van Purmerland ter eenre zijde. Jacob Arentsz uit Westzaan op het Vinckepad met Dirk Jansz Koster wonende te Purmerend ter ander zijde. Ze komen overeen omtrent het onderhoud van Marijtje, gewezen vroedvrouw te Purmerland, hun moeder dat Jacob Arentsz haar zal voorzien van kost en kleding. Aldus gedaan ten huize van Trijntje Frans, waardin op het Windt in de herberg "De Vergulde Valck" in bijzijn van Jan Backer waard in "De Drie Swaanen" en Dirk Jansz Boom, schoenmaker in den Ilp, als getuigen AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 19 Pieter de Graaff, vrijheer van Zuid Polsboek, Purmerland en Ilpendam geeft procuratie aan Cornelis Duijfs, bailliuw en schout van de Heerlijkheid om hem voor het gerecht te vertegenwoordigen TESTAMENT 3656 AKTE 20 Testament op de langstlevende van Cornelis Pietersz Bock en Annetje Cornelis, echtelieden te Ilpendam. Getuigen Jan Claaszx Marijns en Reijnder Pietersz Vos BEWIJS VAN ERFDEEL 3656 AKTE 21 Fransje Dirks, laatst weduwe van Cornelis Sijmonsz Swart geassisteert met burgemeester Claas Jobsz Ales, haar gekozen voogd, beiden uit Purmerland, ter eenre zijde. Pieter Sijmonsz Swart en Albert Sijmonsz Swart als voogden over Sijmon Cornelisz Swart, zijnde het minderjarige kind van Cornelis Sijmonsz Swart geteeld bij zijn eerdere huisvrouw Hilletje Willems ter ander zijde. Betreffende het bewijs van erfdeel van Trijntje Cornelis, het kind van Fransje Dirks wat zij geteeld heeft bij 3

6 Cornelis Sijmonsz Swart. Fransje Dirks keert uit aan Sijmon Cornelisz Swart, zijnde een voorkind van Cornelis Sijmonsz Swart een som fan F GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 22 Hendrik Schaank, schoolmeester en voorzanger te Purmerland en collecteur der gemenelands middelen of imposten. Hij verklaart op verzoek van Sijmon Albertsz bakker uit Purmerland, dat hij op heeft verimpost drie zakken tarwe van Sijmon Albertsz Bakker welke door deze ter molen waren gebracht GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 23 Jan Dirksz Groen en Dirk IJsbrantsz als diakenen der gereformeerde kerk te Purmerland; Jan Sijmonsz Bijl, Claas Pietersz Knoeijer en Jan Pietersz Knoeijer, als armenvoogden van Purmerland en Aagje Ives (50). Zij verkalren op verzoek van Hendrik Poppen, meelmolenaar in den Ilp en Sijmon Albertsz Backer uit Purmerland, dat het te Purmerland gebruikelijk is dat diakenen of armenvoogden brood aan de de armen leveren en dezelve leverantie tot 2 a 3 zakken minder of meerder gekomen zijnde een cedul op den naam van de armnen, daarvan aan de bakker ter hand stellen, an dat de bakker dan zoveel van zijn eigen graan in zijn eigen zakken met de genoemde cedul ter molen brengt. Ok verklaren armenvoogden dat Sijmon Albertsz vorig jaar zaad in eigen zakken ter molen heeft gebracht. Aagje Ives verklaart dat zij ruim dertig jaar voor de armen heeft gebakken en dat zij dan altijd haar eigen zaad in eigen zakken ter molen heeft verimpost GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 24 Maartje Buijs weduwe en boedelhoudster van zaliger Hendrik Boon wonende te Ilpendam. Zij verklaartr dat Dirk Pietersz van Oostzaan (haar man) in het jaar 1677 aan zijn andere zoon Willem Goudt tot onderstant van zijn huwelijk o.a. heeft meegegeven een obligatie van F op naam van Mathijs Leendertsz en dat zij in de boeken vond dat Willem Goudt naar eigen goeddunken met de obligatie mocht handelen AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 25 Dirck Leen uit Landsmeer geeft procuratie aan Barent ten Bem, schout en notaris te Landsmeer om hem voor het gerecht te vertegenwoordigen BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 26 Neeltje Pouwels, weduwe van Jan Dircksz Kort uit Purmerland, tegenwooedig te Zunderdorp. Zij verklaard in het jaar 1697 overeengekomen te zijn nopens vaderlijk erfdeel aan haar twee kindren, de oudste genaamd Trijn Jans en de andere genaamd Neeltje Jans aan de voogden Claas Jobsz en Jan Pouwlesz. Trijntje Jans krijgt de helft van een stul land, genaamd "Croons Ven". Neeltje Jans krijgt drie akkers leggende om de noord, Pieter de Graeff ten Z en Jan IJs ten N, 225 roeden; een stuk land genaamd "Het Zaadtlantje", 350 roeden; een stuk land genaamd "De Hamer", 1 deijmt. Neeltje Jans inmioddels gehuwd met Aart Jacobsz OVEREENKOMST TOT ALIMENTATIE 3656 AKTE 27 Dirck Isbrantsz en Dirck Schaank, beiden regerende diakenen van de Gereformeerde gemeente te Purmerland, geassisteerd met Pieter Cornelisz, Jan Pietersz Knoeijer en Cornbelis Pietersz Boom, regerende armenvoogden van Purmerland ter eenre zijde. Jan Pouwelsz Cleijn Jan gehuwd met Trijn Jans uit Purmerland ter ander zijde. Betreft kwestie van onderhouden van Lijsbeth Claas, een minderjarig kind van Claas Jansz Laatjes en Marij Alberts, in hun leven gewoond hebbende te Purmerland. Door tussenspreken van Claas Pietersz Knoeijer, Pieter Claasz Boom en Jan Cornelisz Braak. 4

7 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 28 Mr. Hendrick Huijsingh, chirurgijn te Purmerland. Hij verklaart op verzoek van Mr. Hendrick Harmensz Outenhof, dat het huis wat deze verkocht heeft aan eene Willem Put, tegenwoordig broodbakker te Broek in Waterland, een sloot heeft gehad achterom gaand enaar het huis van eenen Claas Hals staand eop het plein, welke sloot zo ruim en diep was dat de grootste schuit van de molenaar daar makkelijk voor de wal kon komen. Tevens verklaart hij dat saliger Jan Huijgen met zijn praam in die sloot gevaren heeft BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 29 Jan Cornelisz Kleijbroeck uit Zaandam; Dirk Cornelisz; Cornelis Duijfs en Jan Cornelisz Braack, allen voogden van Pieter Claasz en Geertje Claas, onmondige kinderen van wijlen Claas Fransz en Trijn BUrghs ter eere zijde. Claas Dircksz Schipper uit Purmerland als broer van Dirk Dirksz als gehuwd geweest zijnde met Grietje Claas, de gewezen zuster van voornoemde Pieter Claasz en Grioetje Claas ter andere zijde. De boedel van Dirk Dirksz wordt verdeeld GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 30 Claas Sijmonsz Boer, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam en regerend schepene (56), Frans Fransz Menschedi (53) beiden te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en ten behoeven van Monsr. Cornelis Neesman uit Buiksloot dat Reijnier Willemsz Mensch, wonende in de Purmer op de hofstede "De Vogelsang" hun had verteld dat den heer Daniel van Genegen hem had verboden geld te geven aan Cornelis Neesman GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 31 Sijmon Willemsz Nieuwlandt (33) en Marten Dircksz (33) beiden uit Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en behoeven van Joris Jansz van den Broeck, dat het huis wat dezxe thans bezit zo dicht tegen het huis van Jacob de Kalverkoper heeft aangestaan dat een jongen nauwelijks tussen beide genoemde huizen door kon kruipen. Verder verscheen Wouter Adriaansz van der Meer (77) welke verklaarde het huis ooit in eigendom te hebben gehad en dat naar zijn weten het huis alleen een erf had aan de zuidzijde GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 32 Claas Gerritsz Valck, eiser, contra Gijsbert Sijmons, gedaagde. Door tussenspreken van Mr. Hendrick Schaank, Pieter Dircksz Baas, Cornelis Dircksz Roopkooper, Garbrant Pietersz en Mues Pietersz Snijer. Gijsbert Sijmonsz zal publiek voor de secreatria en vcoor een ieder uitspreken dat Claas Gerritsz Valck een goed en eerlijke jongeman is HERZIENING VAN HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3656 AKTE 33 Tussen Jacob Cornelisz Visscher en Jannetje Jans, echtelieden in den Ilp. Zij verklaren de huwelijkse voorwaarden welke op werden gemaakt van onwaarde en sluiten een nieuw contract. Zij waren waarschijnlijk eerder gescheiden en zijn weer opnieuw bij elkaar gaan wonen AKTE VAN SCHENKING 3656 AKTE 34 Geertje Pieters uit Purmerland, ziek te bed liggende, schenkt aan Willem Reijndertsz Mens, Dirck Reijndertsz Mens, Jan Reijndertsz Mens en Jacob reijndertsz Mens, alle vier kinderen van haar zoon Reijnier Willemsz Mens een obligatie van F Haar dochter Annetje Jans krijgt haar kleding. 5

8 AKTE VAN PROCCURATIE 3656 AKTE 35 Reijnier Willemsz Mens wonende in de Purmer onder Ilpendam geeft procuratie aan Dirck Jansz Meester, procureur te Edam om hem te vertegenwoordigen voor het gerecht GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 36 Claas Sijmonsz Boer en Cornelis Jacobsz Oudt, beiden oud burgemeesters en regerende vroedschappen te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Geertje Claas Schilders, weduwe van Jan Hoogenbregh, in leven schepen te Limmen, dat het hun wel bekend is dat het huis en erf ongeveer in het midden van Ilpendam wat Jan Hoogenbregh op verkocht heeft aan Jan Coster voor F , dat dit huis daarvoor in eigendom behoorde aan Eefje Gerrits zijnde de moeder van Geertje Claas Schilders. Gedaan ten huize van Wouter Adriaansz van der Meer aan de Jaagweg in "Het Wapen van Amsterdam" TESTAMENT 3656 AKTE 37 Testament van Pieter Geerlofsz van der Schelling (van Terschelling), ziekelijk te bedde liggende in het Weeshuis te Purmerland. Hij legateerd aan de twee kinderen van zijn overleden broer, de ene te Stockholm, genaamd... en de ander te Amsterdam genaamd Christina Thijs ieder een som van F Bij voorovelijden van beide of een van deze kinderen gaat hun aandeel naar Trijntje Geerlofs hun meutje. Verder legateerd hij aan zijn zuster Rinsje Geerlofs een som van F De rest van zijn bezit gaat naar zijn zuster Trijntje Geerlofs GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 38 Monsr. Hendrick van Meegen van Gog, mr. zilversmid bij de Nieuwe markt op het slootje te Amsterdam. Hij verklaart op verzoek van Barber Husingh, tegenwoordig huisvrouw van Mr. Hendrick Husingh, chirurgijn te Purmerland, dat hij op met haar is overeengekomen dat indien hij (op voorspraak van haar bij de heren bewindhebbers der V.O.C. te Hoorn), als commandeur der soldaten naar Oostindie kan gaan, hij haar dan een bedrag van F zal betalen BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 39 Willem Pietersz Prins uit Purmerland ter eenre zijde. Jacob Jansz Borst met Albert Pietersz Oudt, beiden uit Purmerland, als voogden over Jan Willemsz en Pieter Willemsz, zijnde de kinderen van Willem Pietersz Prins en zijn eerste huisvrouw Iefje Jans en de andere zoon Pieter Willemsz bij zijn tweede huisvrouw Aafje Claas ter andere zijde. De kinderen krijgen een som geld en sierraden TESTAMENT EN HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3656 AKTE 40 Testament van Willem Pietersz Prins en Annatie Jans, echtelieden te Purmerland. Ingebrachte goederen blijven aan de zijde van waar ze kwamen. Zijn jongste zoon Pieter Willemsz geteeld bij zijn tweede huisvrouw Aafje Claas F Hij benoemt zijn twee zonen Jan Willemsz en Pieter Willemsz uit het huwelijk met Iefje Jans tot zijn universele erfgenamen, elk voor de helft TESTAMENT 3656 AKTE 41 Testament op de langstlevende van Jan Harmensz Boekhouder en Trijntje Pieters, echtelieden uit Ilpendam. Indien de testateur kwam te overlijden dan krijgen zijn twee zonen uit het huwelijk met zijn eerste huisvrouw Lijsbet Gerrits, te weten Gerrit Jansz en Jan Jansz, als vaderlijk erfdeel een half huis en erf te Ilpendam op het 6

9 zuideind OVEREENKOMST 3656 AKTE 42 Jan Pietersz Knoeijer, Mr. Cornelis Heijn, leetsetter en Willem Jacobsz Bont, armenvoogden te Purmerland ter eenre en Trijn Claas, de huisvrouw van Pieter Soerts geassisteerd met haar broer Jan Claasz, beiden uit Purmerland ter ander zijde. Armenvoogden zullen weder overgeven aan Trijn Claas haar 1/6 deel in twee stukken land, 4 deijmt in het noordeind van Purmerland. Trijn Claas zal aan armenvoogden betalen een som van F , onder conditie dat al het gene Pieter Soerts in het Weeshuis heeft gebracht of nog zal brengen, eigendom zal worden van het Weeshuis GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 43 Schipper IJsbrant Cornelisz Twint, Maartje Jans, Meijnouw Cornelis, Sijmon Pietersz Coel oud burgemeester en vroedschap, Dirxck Willemsz Goudt vroedschap, Stijntje Jans en Aaltje Arents. Zij geven een verkalring af op verzoek en ten behoeve van Claas Sijmonsz de Boer, regerend burgemeester te Ilpendam. Zij verklaren allen omtrent een vat azijn dat bij Claas Sijmonsz de Boer in de schuur ligt, hoe groot dit vat is en hoe de impostmeester en deurwaarder Jan Gons in zeer beschonken toestand dit vat gemeten hebben AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 44 Trijntje ISbrants weduwe van Cornelis Claasz Buschuijt uit Ilpendam geeft procuratie aan Jan Fransz en Pieter Isbrantsz, haar zwager en broeder, om haar belangen voor het gerecht te behartigen AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 44a Claas Appel uit Ilpendam geeft na eventueel overlijden van zijn moeder Judith Abrahams wanneer hij uitlandig is, procuratie aan Wouter Adriaansz van der Meer uit Ilpendam om zijn zaken te behartigen AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 45 Cornelis Duijfs, bailliuw van Purmerland en Ilpendam geeft procuratie aan Mr. Nicolaas Koenen, advocaat te Purmerend, om zijn zaken voor het gerceht te behartigen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 46 Grietje Dircks (69), Cornelis Bartelsz Rosmolen (67) en Jan Dircksz Timmerman. Zij veerklaren op verzoek en ten behoeve van Simon Nieuwlandt uit Ilpendam. Dat zij allen weten dat reeds vanaf de tijd dat Jan Aartsz en zijn huisvrouw Lijsbeth Jans, bierstekers waren in het huis van Sijmon Nieuwlandt er vaten bier (volle en lege) door de steeg van Sijmon Nieuwlandts erf zijn gedragen door de steeg van beide huizen van Heijndrick Krijnsz. En ook na het overlijden van Jan Aartsz toern Lijsbeth Claas opnieuw gehuwd was met Willem Claasz dit het geval was. Ook toen Willem Claasz daarna huwde met Niesje Sijmons gebeurde dat. Volgens hun is dit nooit verboden geweest TESTAMENT 3656 AKTE 47 Testament op de langstlevende van Hendrick Schaank, schoolmeester te Purmerland en Neeltje Jacobs, echtelieden. Bij overlijden van Neeltje Jacobs zal haar dochter Jannetje Schaank als moederlijk erfdeel hebben al haar linnen, wol, zilver en goud. Als de langstlevende overlijd en hun zoon Jacob Schaank is nog minderjarig, dan moet alle goederen worden verkocht ten behoeve van de opvoeding van deze zoon. Als een van zijn broers of zusters Dirck Schaank, Lijsbeth Schaank of Jannetje Schaank genegen zijn om hem op te voeden dan gaan de goederen aan degene die dit op zich neemt. 7

10 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 48 Cornelis Jansz Rinckel en Anna Jacobs, echtelieden te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en ten behoeve van Heijndrick Krijnsz Pauw uit Ilpendam. Dat zij vanaf tot in het zuidelijkste huis van de twee huizen van Heijndrick Krijnsz Pauw, bezuiden de kerk te Ilpendam naast elkaar en uitkomend emet een erf daarachter op de Jaagvaart hebben gewoond. En dat het noordelijkste huis, net als nu nog, bewoond werd door Heijndrick Krijnsz Pauw. Tevens dat het huis daar weer ten noorden van, thans bewoond door Sijmon Nieuwlandt en zijn moeder Niesje Sijmons of Adriaantje de zuster van voorneomde Nieuwlandt werd bewoond. Dat deze zich het gebruik van de steeg tussen deze huizen hebben aangematigd en dat daarom Heijndrick Krijnsz Pauw in de herfst van 1697 aan het achtereind van de steeg een poort met een slot heeft gemaakt GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 49 Jan Jansz Spanjen en Jan Sijmonsz Bijl, regerende burgemeesters te Purmerland, Pieter Claasz Boom, Claas Jobsz en Dirk IJsbrantsz, allen oud burgemeesters van Purmerland. Zij verklaren dat in juni 1692 en in september 1704 het water in de Wormerringsloot zo hoog is geweest dat de dijk overliep. Tevens in juni 1706 bij hoog water er veel hooij is weggedreven. Zij pleiten voor obdeuren? in de uitwaterende sluizen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 50 Jan Dirksz, timmerman (63) uit Ilpendam verklaart op verzoek en ten behoeve van Sijmon Willemsz Nieuwlandt, dat hij enige jaren geleden tussen de twee huizen toebehoord hebbende aan Heijndrick Krijnsz Pauw heeft gemaakt een poort met een houten klink zonder slot en alleszins de vrije doorgang door dezxe poort aan Sijmon Nieuwlandt en de zijnen toegelaten. Dat zelfs Heijndrick Krijnsz Pauw een grote steen bij de poort had neergelegd om de poort indien nodig open te houden BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 51 Barber Pieters geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis Dircksz Veen ter eenre en Jan Cornelisz Piet als grootvader en Garbrant Cornelisz Piet uit Broek in Waterland als voogden over Trijntje Cornelis, dochter van Barber Pieters en haar eerste man Cornelis Jansz Piet, zijnde de zoon geweest van van voornoemde Jan Cornelisz Piet ter ander zijde. Trijntje Cornelis krijgt een stuk land bij de Kerkslootsbrug, 3 deijmt 300 roeden en alle kleren, goed en zilver wat haar vader toebehoorde GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 52 Sijtje Cornelis Smout (Spermont?) uit Ilpendam verklaart op verzoek en ten behoeve van Cornelis Duijfs, bailliuw van Purmerland en Ilpendam, dat zij in de herfst van 1708 van Mr. Jan Francken, chirurgijn te Ilpendam heeft gekocht een huis en erf te Ilpendam, binnendijks voor F en dat zij nooit aan de verkoper heeft toegestaan dat deze de helft van de vruchten van de boomgaard en de tuin zou mogen houden OVEREENKOMST TOT LEVENSONDERHOUD 3656 AKTE 53 Claas Pietersz Knoeijer, Pieter Claasz Knoeijer en Pieter Claasz Boom, allen voogden van Lijsbeth Alberts, nagelaten dochter van Albert Willemsz Aams en Trijntje Reijerts, gewoond hebbende te Purmerland ter eenre en Jacob Albertsz uit Purmerland ter andere zijde. Jacob Albertsz zal als broer van Lijsbeth Alberts in haar onderhoud voorzien en zal daarvoor het vruchtgebruik hebben van al haar eigendommen en land. 8

11 BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 54 Claas Pietersz Knoeijer, Pieter Claasz Knoeijer en Pieter Claasz Boom, allen voogden over Jacob Albertsz, Lijsbeth Alberts en Maartje Alberts, nagelaten kinderen van van Albert Willemsz Aams en Trijntje Reijerts, gewoond hebbende te Purmerland. Jacob Albertsz krijgt een stuk land in het noordeind van Purmerland met het eind op de Burgh, 1 deijmt 350 roeden, 6e Weer no 14; Een stuk land in het noordeind van Purmerland beoosten de Gouw, 375 roeden; Twee stukken land te Purmerland, 5e Weer no 39 en 6e Weer no 3 genaamd "De Bagijne Burge", 2 deijmt 200 roeden; Een stuk land 5e Weer no 30, 450 roeden: Een stuk land in het noordeind van Purmerland, genaamd "De Lange Camp" beoosten de Gouw, 3 deijmt 300 roeden; Een huis en erf in het noordeind te Purmerland beoosten de Gouw met nog twee werven daaraan vast. Lijsbet Alberts krijgt: Een stuk land te Purmerland 1000 roeden; Twee stukken land aan elkaar gehecht genaamd "De Hooge Camp" en "Het Deijmtje", smaen 3 deijmt 100 roeden; Een stuk land te Purmetrland 1 deijmt 50 roeden; Een stuk land aan de Trekvaart, 3 deijmt 100 roeden. Maartje Alberts krijgt: Een stuk land te Purmerland 2 deijmt 150 roeden met een werf daaraan geheeld. Een stuk land daarachter met een dam daaraan geheeld 1 deijmt 300 roeden; Een stuk land in het noordeind van Purmerland 3 deijmt 261½ roeden; Een stuk land gelegen als voren bewesten de Gouw 1 deijmt 184 roeden AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 55 Frans Fransz Melschede, mr. broodbakker te Ilpendam geeft procuratie aan zijn broer Dirck Melschede wonende te Utrecht m uit zijn naam de roerende en onroerende goederen die zijn vader Frans Melschede en zijn moeder Catharina Geerdings hebben nagelaten naar zijn broers goeddunken te verkopen of te vermangelen BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 56 Jan Jansz Spanjen als vader van de overleden Trijntje Jans, waar moeder van was Neeltje Cornelis ter eenre en Jan Albertsz gehuwd geweest met genoemde Trijntje Jans, beiden te Purmerland ter andere zijde. Jan Albertsz krijgt uit de erfenis van zijn schoonmoeder F BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 57 Trijntje Pieters, weduwe van Jan Claasz geassisiteerd met Jan Moensz haar tegenwoordige bruidegom, beiden uit den ILp ter eenre en Pieter Claasz als oom en voogd naast Jan Sijmonsz Bijl en Dirck Heindricksz uit Landsmeer als mede-voogden over de vijf nagelaten kinderen. De kinderen krijgen: 1. Een stuk land in den Ilp beoosten de Gouw, 3 deijmt; 2. Een stuk land in den ilp, 2 deijmt 300 roeden; 3. Een stuk land in den Ilp, 1 deijmt 200 roeden; 4. Een stuk land in den Ilp bewesten de Gouw, 1 deijmt; 5. Een koppel akkerland in den Ilp bewesten de Gouw, 1 deijmt; 6. Een stuk land te Landsmeer beoosten de Gouw, 1 deijmt EXECUTIE VAN TESTAMENT 3656 AKTE 58 Trijntje Pieters, weduwe van Pieter Dircksz geassisteerd met Jacob Jansz Koster en Claas Koster ter eenre en Reijnier Willemsz Mens als vader, Claas Dircksz en Dirk Arentsz als wettige voogden van genoemde Reijnier Willemsz Mens en Annatje Dircks, allen uit de Purmer ter andere zijde. Trijntje Pieters legateerd aan de voogden van de vier onmondige kinderen van Reijnier Willemsz Mens en Annatje Dircks een som van F BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 59 Voor Abraham van der Laan, secretaris, Mr. Jacob Besselaar, schoolmeester en Chirurgijn te Purmerland en Gijsbert Claasz Groot, oud schepen te Purmerland verschenen: Grietje Jacobs, gewezen huisvrouw van Jan Pietersz Moens, 9

12 tegenwoordig gehuwd met Mues Garbrandsz uit den Ilp. Zij bewijst aan haar kinderen Pieter Jansz en Lijsbeth Jans uit het huwelijk met Jan Pietersz Moens, het vaderlijk erfdeel bestaande uit enkele stukken huisraad. Deze akte is identiek aan akte AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 60 Neel Alberts, weduwe van Willem Pietersz Aams uit Purmerland, geeft procuratie aan Sijbrant Schot, secreataris en procureur te Purmerend en Cornelis Duijfs, bailliuw van Purmerland en Ilpendam om al haar onroerende goederen te Purmerland voor haar te verkopen BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 61 Voor Abraham van der Laan, secretaris, Mr. Jacob Besselaar, schoolmeester en Chirurgijn te Purmerland en Gijsbert Claasz Groot, oud schepen te Purmerland verschenen: Grietje Jacobs, gewezen huisvrouw van Jan Pietersz Moens, tegenwoordig gehuwd met Mues Garbrandsz uit den Ilp. Zij bewijst aan haar kinderen Pieter Jansz en Lijsbeth Jans uit het huwelijk met Jan Pietersz Moens, het vaderlijk erfdeel bestaande uit enkele stukken huisraad. Deze akte is identiek aan akte OVEREENKOMST TOT LEVENSONDERHOUD 3656 AKTE 62 Albert Dirksz Ruijter, Pieter Claasz en Jan Spanjen, diakenen der gereformeerde gemeente te Purmerland ter eenre en Pieter Claasz Groot, Dirk Claasz Schoenmaker en Jan Sterck, allen uit den Ilp ter ander zijde. Zij komen overeen tot het levensonderhoud van de drie onmondige nagelaten kinderen van Jan Backer en Eefje Frans, beiden onlangs in den Ilp overleden. Pieter Claasz Groot neemt aan de dochter Lopje Jans, gedoopt Dirk Claasz Schoenmaker neemt aan de andere dochter Eefje Jans, gedoopt Jan Sterck neemt aan de zoon Frans Jansz, gedoopt AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 63 Cornelis Pietersz Backer geeft procuratie aan de heer advocaat Coenen te Purmerend, om zijn belangen te behartigen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 64 Gerrit Claasz Gruijs, Mues Pietersz Swart, Dirk Haeshuijs en Mr. Abraham van der Laan en Sijmon Dirksz Nooms verklaren op verzoek van Sijmon Koel, schepenmeester en IJsbrant Kobesz, schipper op het veer van Ilpendam naar Amsterdam, dat zij op met het veer naar Amsterdam zijn gevaren en dat er op die reis geen buitenlandse heren aan boord waren. De heren zijn mogelijk aangezien voor twee franse kostgangers welke reeds twee jaar bij Abraham van der Laan in de kost waren en twee kinderen van wijlen dominee Hoogendorp wiens moeder nog steed op Ilpendam woonde GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 64a Bevestiging van de getuigenverklaring onder ede, van akte AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 65 Wilhelm Harn, schepen te Amsterdam geeft procuratie aan Sijbrand Schot, procureur te Purmerend om hem te vertegenwoordigen voor het gerecht AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 66 10

13 Cornelis Dirksz en Jan Koster, resp. armevoogden te Purmerland en Ilpendam, geven procuratie aan de advocaat Cornelis Baers te Purmerend GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 67 Judik Abrams (Judith Abrahams), huisvrouw van Jan Wuillemsz Swaen uit Ilpendam. Zij verklaart dat haar zoon Claas Ariaansz Appel in december van het jaar 1707, als kwartiermeester voor de heren bewindhebbers der V.O.C. te Amsterdam met het schip "Koning Carel de Darde" naar Oostindie is vertrokken. En dat deze op op dit schip is overleden. Zij geeft aan dat zij de tegoeden van haar zoon bij de V.O.C. opeist AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 68 Claas Pietersz Groot uit Purmerland geeft procuratie aan Sijbrant Schot, procureur te Purmerend om hem voor het gerecht te vertegenwoordigen HYPOTHEEK 3656 AKTE 69 Claas Pietersz Boom uit de Wormer als principaal en Pieter Claasz Boom uit Purmerland als borg en mede-principaal. Zij verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Pietersz Boom uit Purmerland een som van F GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 70 Jan Groen en... Boosschiters (Bosschieter), burgemeesters van Purmerland verklaren op verzoek van Jan Cornelisz Braeck en Aaltje Claas wonende te Purmerland: dat haar moeder Trijn Jans een zuster was van Claas Jansz in leven gewoond hebbende te Oosthuizen, dat deze twee kinderen heeft nagelaten genaamd Jan Claasz en Aaltje Claas. Jan Claasz heeft toen hij nog minderjarig was een tijd bij zijn oom Cornelis Jansz Braeck gehuwd met voornoemde Trijn Jans heeft gewoond en te Purmerland naar school is gegaan, hij is van Purmerland naar de Wormer vertrokken BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 71 Pieter Muesz uit den Ilp ter eenre en Cornelis Muesz en Pieter Jansz als ooms en bloedvoogden over Mues Pietersz en Dirk Pietersz, onmondige kinderen van voornoemde Pieter Muesz en zijn eerdere huisvrouw Aaltje Jans, mede te den Ilp, ter andere zijde. De kinderen krijgen F AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 72 Aeghje Cornelis, weduwe van Jacob Cornelisz Visscher uit Ilpendam geeft procuratie aan Sijbrant Schot, procureur te Purmerend om haar voor het gerecht te vertegenwoordigen AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 73 Jan Sijmonsz Bijl uit Purmerland, Pieter Dirksz Baes uit Amsterdam, Dirk Dunnebier en Jacob Rood, wonend ein de Beemster, voogden over de drie onmondige kinderen van wijlen Fransje Dirks in leven gewoond te Purmerland en Geertje Dirks wonende te Purmerland, als erfgenamen van wijlen Dirk Dirksz in leven gewoond in de Beemster. Zij geven procuratie aan Abraham Philips uit Amsterdam om van Thenis van der Wiere, vleeshouwer te Amsterdam, het geld te eisen wat ze nog tegoed hebben EXECUTIE VAN TESTAMENT 3656 AKTE 74 Roelof Jacobsz, oud burgemeester te Landsmeer; Jan Groen regerend burgemeester 11

14 en Cornelis Moensz uit Purmerland, samen voogden over Stijntje Thaems; Jan Andriesz Spanjen gehuwd met Eefje Thaems en Jan Remmitsz Klok gehuwd met Lijsbeth Thaems, samen erfgenamen van wijlen Dieuwer Thaems, ter eenr zijde. Willem Claasz Knoeijer, weduwe van genoemde Dieuwer Thaems ter ander zijde. De erfgenamen krijgen een som van F De rest van de boedel blijft aan Willem Claasz Knoeijer BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 75 Jan Pietersz Knoeijer gehuwd gewest met wijlen Stijntje Cornelis ter eenre zijde. Roelof Jacobsz, oud burgemeester te Landsmeer; Jan Groen regerend burgemeester en Cornelis Moensz uit Purmerland, samen voogden over Stijntje Thaems; Jan Andriesz Spanjen gehuwd met Eefje Thaems en Jan Remmitsz Klok gehuwd met Lijsbeth Thaems, samen kinderen en erfgenamen van genoemde Stijntje Cornelis ter andere zijde. Jan Pietersz Knoeijer houd in bezit: 1. Een huis en erf te Purmerland beoosten de Gouw, de Veersloot ten Z en burgemeester Jan Groen ten N. 2. Een stuk land genaamd "Kumeltjes Leegh", 1100 roeden in het noordeind van Purmerland beoosten de Gouw, Pieter Jansz ten N. 3. Een stuk land te Purmerland genaamd "Het Land aghter de Kerk", 2 deijmt, Grietje Duijfs ten Z en het Kerkepad ten N. 3. Een stuk land te Purmerland beoosten de Gouw, genaamd "De Spijkers Ven", 700 roeden, Dirk Busch ten Z en IJsbrant Spoors ten N. 5. Een stuk land te Purmerland genaamd "Het Venscheentje", 700 roeden, Jan Pietersz Knoeijer ten Z en Dirk Aeijer ten N. 6. Een stuk land te Purmerland genaamd "Het Aldertje", 500 roeden, Claas Jobsz ten Z. De kinderen krijgen: 1. Een huis en erf te Purmerland beoosten de Gouw, het Weeshuis ten Z en Aldert de Ruijter ten N. 2. Twee stukken land, samen 1375 roeden, bewesten de Gouw te Purmerland, met een dam achter elkaar gelegen, de Veersloot ten Z en de kinderen van Fransje ten N. 3. Een stuk land te Purmerland bewesten de Gouw, genaamd "De Krom", 900 roeden, de Veersloot ten Z en genoemde twee landen ten N. 4. Een stuk land te Purmerland beoosten de Gouw, genaamd "De Ouwe Ven", 2 deijmt, de "Boksloot" ten Z en de erfgenamen van Pieter Dirksz Pet ten N. 5. Een stuk land te Purmerland beoosten de Gouw, genaamd "Het Duijfs Landtje", 325 roeden, Cornelis Boom ten Z en Jacob Albertsz ten N. 6. Een stuk land te Purmerland beoosten de Gouw, genaamd "Het Plaetje", 1 deijmt, de heer van Purmerland en Ilpendam ten Z en Dieuwer Jans ten N AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 76 De gezemnlijke erfgenamen van Jan Jacobsz Sete geven procuratie aan Pieter Evertsz Bruijning om over te drgaen aan Aafje Cornelis, weduwe van wijlen Cornelis Spanjen uit Purmerend een stuk land in de Purmerlanderpolder, 2 deijmt 110 roeden, scvhepen Jan Brugman ten N en Claas Warder ten Z. Getekend Cornelis Jansz Hoeck gehuwd met Wulkmoet Claas; Sijmon Jacobsz Schrevel gehuwd met Neeltje Jacvobs Sete; Jacob Dirksz See gehuwd met Grietje Jacobs Sete; Pieter Jacobsz Teede voor zijn broeder en zuster; Jan Claasz Schilder; Geertje Jacobs Sete GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 77 Cornelis Cornelisz Gatjes, oud armenvoogd, Cornelis Jansz Rinckel en Marijtje Jans, allen uit Ilpendam, Aldert Ariaensz wonende aan de Kloosterdijk tussen Monnickendam en Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en behoeve van Jan Dirksz wonende in de Wormer en Pieter Dirksz Molenaar wonende te Ilpendam, Jan Koster mede te Ilpendam en Dirk Arentsz uit de Purmer; Dat zij zeer wel hebben gekend de vader van de eerste twee verzoekers Dirk Jansz Genaamd, alsmede Jacob Jansz Koster de vader van de derde verzoeker en ook Reijnu Jans de moeder van de vierde verzoeker. En dat de genoemde Dirk Jansz, Jacob Jansz Koster en Reijnu Jans volle broers en zusters waren van Duijf Jans gewoond hebbende te Oosthuizen en daar gehuwd met een schoenmaker. 12

15 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 78 Trijntje Jans weduwe van IJsbrant IJsbrantsz; Lijsbeth Sijmons, weduwe van Cornelis Jansz Banpaal en Stijn Cornelis weduwe van Sijmon Claasz Tijt en Eefje Gerrits, allen uit Ilpendam. Zij verklaren op verzoek en behoeve van Jan Dirksz wonende in de Wormer en Pieter Dirksz Molenaar wonende te Ilpendam, Jan Koster mede te Ilpendam en Dirk Arentsz uit de Purmer: dat zij wel gekend hebben Evert Pietersz Schoenmaker en Duijf Jans, echtelieden in haar leven gewoond hebbende op het Noordeind van Ilpendam en dat deze zich daarna metterwoon hebben begeven naar Oosthuizen. En dat Duijf Jans een volle zuster was van Dirk Jansz, de vader van de eerste twee verzoekers. Ook dat zij Jacob Jansz Koster de vader van de derde verzoeker en Reijnu Jans de moeder van de vierde verzoeker zeer goed hebben gekend. Getuigen Hendrik Stalenboogh en Jan Oostindien AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 79 Dirk Busch en Jan Sijmonsz Bijl beiden uit Purmerland, voogden over Claas Albertsz Busch en Neeltje Alberts Busch. Zij geven procuratie aan de advocaat Cornelis Baers in Purmerend om hen voor het gerecht te vertegenwoordigen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 80 Jan Groen (23) wonende te Oud Loosdrecht en Gerrit Barentsz (19) wonende te Purmerend. Zij verklaren op verzoek van bailliuw Cornelis Duijfs: dat zij op de avond van Henbben gehoord dat Wouter Ariaansz van der Meer, wanneer Sijmon Nieuwelandt op zijn erf was, tegen de bailliuw zeide om hem van de werf af te jagen. Waaraop de bailliuw zei dat dat zijn zaak niet was. Van der Meer begon te schelden tegen de bailliuw en vervolgens Sijmon Nieuwlandt met een stok flink heeft geslagen BOEDELSCHEIDING 3656 AKTE 81 Jan Sijmonsz Bijl en Dirk Cornelisz Busch, voogden over Claas Albertsz Busch en Neeltje Alberts Busch ter eenre zijde en Sijmon Albertsz Backer en Marijtje Lamberts van Staveren, huisvrouw en gemachtigde van haar man Jan Albertsz Bijl ter ander zijde. Allen erfgenamen van Maritje Cornelis Busch hun moeder te Purmerland overleden. Sijmon Albertsz Bakker en Marijtje Lamberts ieder F De nmiderjarige kinderen houden in eigendom: 1. Een huis en erf te Purmerland op de Veersloot bij de Hooghe Brug, Claas Louwes ten Z en de Veersloot ten N. 2. Een stukje land te Purmerland bewesten de Gouw, genaamd "Het Leen", 700 roeden, Pieter Daelder ten Z en Aam Moenmsz ten N HYPOTHEEK 3656 AKTE 82 Albert Pietersz Oudt, Jan Dirksz Groen en Pieter Claasz Knoeijer, regerende poldermeesters van de Purmerlanderpolder verklaren schuldig te zijn aan Trijn Cornelis weduwe van Jan Keesz wonende te Oostzaandam een som van F TESTAMENT 3656 AKTE 82a Testament op de langstlevende van Hendrick Harmensz Rol, meesterknecht op het Stookhuis te Ilpendam en Maria Juriaensz Eijergaft, echtelieden wonende in het genoemde stookhuis te Ilpendam AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 83 Bailliuw Cornelis Duijfs te Ilpendam geeft procuratie aan advocaat Cornelis Baers te Purmerend. 13

16 GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 84 Joseph Gerrritsz (Hij tekent met Gerritszon) wonende te Monnickendam en Breghje IJdes wonende te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Sijmon Nieuwlandt uit Ilpendam. Dat hij eerste deposant op alhier is geweest met tabak te koop te Ilpendam. Dat hij werd aangehouden door de impostmeester Pieter Kruijf geassisteerd met de deurwaarders Jan Gons en Dirk Bonne en Dirk Raek en een toeziender van Marcus Veen. Dat hij daarbij onheus werd behandeld en werd uitgescholden voor smous (jood). Breghje IJdes bevestigd deze verklaring AKTE VAN ARREST 3656 AKTE 85 Schout en schepenen der heerlijkheid Purmerland en Ilpendam nemen uit kracht van het vonnis van ten behoeve van Sijmon Cornelisz Gruijs, baas timmerman te Landsmeer en ten laste van Jan Lubbertsz gehuwd met Marijtje Pieters, toendertijd wonende op de banscheiding met Landsmeer nu te Purmerend, in arrest: Een huis en erf in den Ilp bij de banscheiding, (een herberg) genaamd "De Vier Heemskinderen" of "De Nieuwe Bakkerij", Claas Tijmonsz uit Landsmeer ten Z en de Vermaning der Mennonisten ten N. Om daarop bij executie te verhalen een som van F PROCLAMATIE 3656 AKTE 86 Van de verkoop bij executie uit kracht van het vonnis van ten behoeve van Sijmon Cornelisz Gruijs, baas timmerman te Landsmeer en ten laste van Jan Lubbertsz gehuwd met Marijtje Pieters, toendertijd wonende op de banscheiding met Landsmeer nu te Purmerend: Een huis en erf in den Ilp bij de banscheiding, (een herberg) genaamd "De Vier Heemskinderen" of "De Nieuwe Bakkerij", Claas Tijmonsz uit Landsmeer ten Z en de Vermaning der Mennonisten ten N GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 87 Neeltje Pieters huisvrouw van de Bailiuw Cornelis Duijfs en Grietje Pieters huisvrouw van Jan Cornelisz Braek, bedien wonende te Purmerland. Zij verklaren in hun kwaliteit als weesmoeders op verzoek van Mr. Jacob Besselaar, schepenmeester te Purmerland, dat omtrent nieuw jaar een meisje uit het weeshuis bij de requirant in huis werd opgenomen tegen kost en inwoning ter ontlasting van het Weeshuis TESTAMENT 3656 AKTE 88 Testament op de langstlevende van Eghbert Cornelisz en Grietje Pieters, echtelieden te Ilpendam. Na het overlijden van de langstlevende zullen de goederen verdeeld worden onder Aeltje Eghberts, de moeder van Eghbert Cornelisz (indien nog in leven) en de andere helft aan de kinderen van Grietje Pieters en haar eerste man Jan Willemsz Wijer, namelijk Pieter Jansz, Aafje Jans en Trijntje Jans HYPOTHEEK 3656 AKTE 89 Jacob Claasz Dekker uit den Ilp bekent schuldig te zijn aan de diakonie der gereformeerde gemeente te Purmerland waarvan thans diakenen zijn Pieter Claasz Groot en Jacob Albertsz, de somme van F Borgen zijn Jacob Cornelisz Visscher en Cornelis Pietersz 't Hooft, beiden uit den Ilp HYPOTHEEK 3656 AKTE 90 Lijsbeth Wijnhout, weduwe van Jacob Roos uit Monnickendam bekent schuldig te zijn aan aan de kinderen van Tijmon Claasz Kuijper en Grietje Groepmans ter weeskamer van Purmerend een som van F Borg is haar broer Hendrik Wijnhout te Purmerend. Onderpand twee stukken land te Purmerland bewesten de Gouw, achter elkaar gelegen, 4 deijmt, Jan Korver ten Z en de heer president schepen Jan Joosten Brughman ten N. 14

17 TESTAMENT 3656 AKTE 91 Testament op de langstlevende van Mues Claasz Swart en Marijtje Jans, echtelieden te Ilpendam HYPOTHEEK 3656 AKTE 92 Jacob Jansz Marijn uit Klein Overleek bekent schuldig te zijn aan Reijndert Pietersz Vos uit Purmerland, een som van F Borg was Jan Claasz Marijn vader van de comparant GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 93 Mr. Jan Franken, chirurgijn te Ilpendam verklaart op verzoek en ten behoeve van Sijmon Willemsz Nieuwlandt, biersteker te Ilpendam, dat hij op op verzoek van Trijntje Jans de huisvrouw van Sijmon Willemsz Nieuwlandt, bij haar man thuis wilde komen om hem te verbinden van de wonden die hij 's avonds te voren opgelopen had van Wouter Adriaansz van der Meer. Hij verzorg hem aan drie wonden aan het been en hij blijft zeven weken lang onder behandeling GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 94 Jan Burghsz, regerend burgemeester te Ilpendam en zijn huisvrouw Wellemet Dirks, Pieter Ijsbrantsz Suns, Cornelis Ijsbrantsz, Trijntje Sijmons en Maritje Cornelis. (Jan Burghsz en Pieter IJsbrantsz Suns als voogden over Muesje Mues). Zij geven een verklaren af op verzoek en ten behoeve van Luijdt Stevens. Omdat Muesje Mues trouwen wilde met Jan Claesz, maar echter al een trouwbelofte had gedaan aan Luijdt Stevens. Zij onderhouden haar over deze zaak. Verder komt nog ter sprake Jan Jongejan en en Jan Harmensz AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 95 Luijdt Stevens, wonende in de Purmer geeft procuratie aan de advocaat Gerardus Emaus ten Berghe uit Amsterdam, om hem voor het gerecht te vertegenwoordigen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 96 Sijmon Willemsz Nieuwlant en Neeltje Bartels, wonende te Ilpendam en Jan Claesz Kroonenburgh wonende in de Purmer. Zij geven een verklaring af op verzoek en ten behoeve van Jan Claesz Brouwer en Muesje Mues, bruidegom en bruid, mede wonende in de Purmer. De eerste twee getuigen verklaren dat de moeder van Trijntje Sijmons, dienstmaagd van voornoemde Muesje Mues, dat haar dochter met Luijdt Stevens, de dienstknecht van Muesje Mues verloofd was en dat gemelde knecht dingen met haar gedaan had waartoe zij onbekwaam was. De twee laatste getuigen verklaren dat zij uit de mond van Trijntje Sijmons hebben gehoord dat Museje Mues moest blijven daar sihj was, namentlijk ten huijse van hem voornoemde deposant Jan Kroonenburgh, dat Luijdt Stevens de dood aan haar bruidegom had gezworen en als hij die niet kon vinden het dan aan Muesje Mues zou vergelden. En dat zij niet langer in huis bij de knecht durfde te blijven wanneer er geen ander manspersoon werd gestuurd om het huis te helpen bewaren AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 97 Muesje Mues uit de Purmer geeft procuratie aan de advocaat Cornelis Baers, regerend schepen van Purmerend om haar voor het gerecht te vertegenwoordigen HYPOTHEEK 3656 AKTE 98 Claas Sijmonsz Rood en Claas Jansz Buijs, regerende kerkmeesters van de Purmerlanderkerk, verklaren schuldig te zijn aan Dieuwer Jans, weduwe van Andries Bartelsz uit Purmerland, de somme van F Onder verband van alle kerkelijke goederen en inkomsten. Albert Pietersz Oudt en Aem Moensz, 15

18 regerende burgemeesters te Purmerland stellen zich borg HYPOTHEEK 3656 AKTE 99 Jacob Jansz Koene, alias Jacob Jansz Assendelft uit Ilpendam, bekent schuldig te zijn aan Claas Jacobsz Schottel uit de Purmer onder Ilpendam, een somme van F , onder verband van al zijn goederen. Pieter Jacobsz Koene en Jan Jacobsz Koene (zijn zonen) stellen zich borg TESTAMENT 3656 AKTE 100 Testament van Eghbert Cornelisz uit Ilpendam. Hij legateerd aan zijn moeder Aeltje Eghberts gehuwd met Jan Bosch (als deze na zijn overlijden nog in leven mocht zijn) een legitime portie. Voor de rest nomineert hij tot zijn enige en universele erfgenamen zijn zuster Aefje Cornelis gehuwd met Jan Gerritsz, wonende in de Wormer en Barentje Jans de dochter van zijn broer Jan Cornelisz en Geertje Barents, wonende in de Beemster. Als executeurs stelt hij aan zijn zwager Jan Gerritsz en Jan Blauweduijf uit de Wormer en Zijmon Claesz uit de Beemster HYPOTHEEK 3656 AKTE 101 Jan Jansz Marijn uit den Ilp, verklaart scvhuldig te zijn aan de Diakonie van de Purmerlanderkerk, waarvan tegenwoordig diakenen zijn Claas Jansz Marijn uit den Ilp en Willem Cornelisz de Waal uit Purmerland, de somme van F , onder verband van zijn persoon en goederen. Jan Claasz Marijn (vader) en Jacob Jansz Marijn (broer) stellen zich borg AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 102 Claas Roos, tegenwoordig wonende in den Ilp geeft procuratie aan Jacob de Reus uit Purmerend om voor hem te verkopen een huis en erf te Purmerend bij de Kwadijkerpoort, de weduwe van Claas Cornelisz Wennus ten Z en Jonge Jan Aertsz ten N BOEDELINVENTARIS 3656 AKTE 103 Inventaris gedaan ten huize van Annetje Cornelis, weduwe van wijlen Cornelis Boksz te Ilpendam, ten overstaan van de schout Cornelis Duijfs en Zijmon Koel en Gerrit Claasz Gruijs, schepenen van de heerlijkheid Purmerland en Ilpendam BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 104 Sijmon Jacobsz Scharn uit den Ilp ter eenre zijde en Pouwels Garbrantsz, Dirk Tijmonsz Gnuijt en Pieter Tijmonsz Gnuijt, allen uit den Ilp, als ooms en bloedvoogden over Tijmon Sijmonsz Scharn, FRansje Sijmons Scharn en Trijntje Sijmons Scharn, onmondige kinderen van genoemde Sijmon Jacobsz Scharn en zijn eerdere huisvrouw Neeltje Tijmons ter andere zijde. De kinderen ontvangen: 1. Een stuk land, 3 deijmt 25 roeden in de Achtervenne beoosten de Gouw, Marij Mossels ten Z en Pouwels Dirksz ten N. 2. Een koppeltje akkerland genaamd "s Koningsweed" 325 roeden in de Weede, Jan Sijmonsz Vader ten Z en Geertje Thaems ten N. 3. Een koppeltje akkerland, genaamd "De Ses Camp", 325 roeden in de Weede, Sijmon Baertsz ten Z en Hillebrant Aertsz ten N. 4. Een koppeltje akkerland, genaamd "t Besjesland", 325 roeden in de Weede, Aert Scharn ten Z en Jan Claesz Buijs ten N. 5. Een aantal vrouwenkleren HYPOTHEEK 3656 AKTE 105 Jan Groen, Cornelis Duijfs en Jacob Pouw, regerende poldermeesters van ded Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Aert Jacobsz Zoontjes, Zijmon Claesz Seijl en Cornelis Boom, armenvoogden van Purmerland, een somme van F , onder verband van al de poldergoederen GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 106 Cornelis Jacobsz de Haes, schipper op zijn boeijerschuit uit Jisp; Pieter Dirksz 16

19 Molenaar, regerend schepen van Purmerland en Ilpendam; Lijsbet Jans, weduwe van Pieter Jacobsz Mul en Lijsbet Claas, huisvrouw van Michiel Mastenbroek, allen ter Ilpendam. Zij verklaren ten behoeve en op verzoek van Cornelis Hendriksz Hille, koopman te Jisp. De eerste getuige verklaart dat hij op 15 april 1715 met zijn schip voor de wal bij Frans Fransz Melschedi, broodbakker te Ilpendam, is gekomen met een last rogge en een halve last tarwe. Dat hij de eerste zak naar de graanzolder heeft gedragen en heeft gezien dat daar geen ander zaad aanwezig was. De tweede getuige verklaart evenzo en dat het hem bejkend was dat er in het huis geen ander zaad aanwezig was omdat hij het laatste uit het huis heeft gehaald om te malen. De beide vrouwen verklaren ook dat er geen ander graan in huis was AKTE VAN PROCURATIE 3656 AKTE 107 Gijsbert Claasz Groot, oud burgemeester en vroedschap te Purmerland, wonende in den Ilp geeft procuratie aan Dirk Koek, baas timmerman te Haarlem, om voor hem te verkopen een eiken schuit, groot ca. 10 lasten, met zijn seijl en treijl HYPOTHEEK 3656 AKTE 108 Sijmon Jansz Boom uit den ilp, bekent schuldig te zijn aan Aert Jacobsz Zoontjes, Zijmon Claesz Seijl en Cornelis Boom, armenvoogden van Purmerland, een somme van F , onder verband van al zijn goederen. Borgen zijn Dirk Jansz Schelvis en Ariaen Pietersz uit den Ilp HYPOTHEEK 3656 AKTE 109 Jan Willemsz Prins uit Purmerland, bekent schuldig te zijn aan Aert Jacobsz Zoontjes, Zijmon Claesz Seijl en Cornelis Boom, armenvoogden van Purmerland, een somme van F , onder verband van al zijn goederen. Borgen zijn Willem Pietersz Prins uit Purmerland en Reijnier Willemsz Mensch uit de Purmer TESTAMENT 3656 AKTE 110 Testament op de langstlevende van Ariaen Claasz de Haen en Trijntje Cornelis, wonende te Alkmaar, echter thans te Purmerland verblijvende TESTAMENT 3656 AKTE 111 Testament op de langstlevende van Jacob Claasz en Trijntje Cornelis, echtelieden uit den Ilp. Uitgezonderd de kleren van Trijntje Cornelis, deze gaan naar de kinderen van haar broers Jan Cornelisz Steijl, Claas Cornelisz Steijl en Pieter Cornelisz Guter BOEDELINVENTARIS 3656 AKTE 111a Boedelinventaris van wijlen Grietje Voets, dienstmaagd op het slot Ilpensteijn te Ilpendam, ten overstaan van Zeger Konink, Pieter Dirksz Molenaar en en Jan Koster, schepenen van Purmerland en Ilpendam TESTAMENT 3656 AKTE 112 Testament van Seger Coningh, wonende bij de weled. heer Cornelis De Graeff op het Hof te Ilpendam. Hij legateerd aan zijn zuster Sijtje Jacobs Coningh; Clasina Hof huisvrouw van Jacob Scholten, zijnde de dochter van de zuster van zijn moeder TESTAMENT 3656 AKTE 113 Testament van Seger Coningh. Hij bekragtigt het testament van En legateerd verder aan de heer Claermont te Amsterdam F Aan zijn dienstmaagd Siberigh Roeloffs F Aan de Veerschipper Jan Brouwer F Aan Aeltje Veen en Jaapje Veen ieder als gedachtenis een zilveren lepel HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3656 AKTE 114 Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Claasz Ales, weduwnaar en bruidegom uit Purmerland en Impje Dirks, bruid, geassisteerd met Barent Dirksz haar broeder uit 17

20 den Ilp BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 115 Jan Claasz Ales ter eenre zijde en Jan Remmitsz Klok als voogd over Trijntje Jans, onmondige dochter van Jan Claasz Ales en zijn eerder huisvrouw Grietje Jansz. Het kind krijgt een stukje land genaamd "De Geldeloose Camp" 300 roeden beoosten de Gouw en benoorden de kerk, Cornelis Duijfs ten N en Aem Moensz ten Z. F kontant geld en enige sierraden en kleding HYPOTHEEK 3656 AKTE 116 Cornelis Boom en Cornelis Duijfs, beiden uit Purmerland, regerende kerkmeesters aldaar, zij bekennen schuldig te zijn aan Gerberigh Pieters, weduwe van Jan Claasz Boom uit Purmerland een somme van F , onder verband van alle kerkegoederen. Borgen Jacob Claasz Bosschieter en en Jan Jansz Spanjer, regerende burgemeesters van Purmerland BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3656 AKTE 117 Jan Jacobsz uit den Ilp ter eenre zijde en Sijmon Baartsz uit Ilpendam en Christiaan Jacobsz uit Landsmeer als voogden over Aeltje Jans, Dieuwertje Jans en Jacob Jansz, allen kinderen van Jan Jacobsz en zijn eerdre huisvrouw Neeltje Cornelis ter andere zijde. De kinderen krijgen: 1. Een stukje land, 1 deijmt, beoosten de Gouw, Garbrant Pietersz ten Z en Jan Cornelisz Groote Keesen Jan ten N. 2. Twee stukken land, samen 3 deijmt 25 roeden, achter elkaar gelegen beoosten de Gouw op de Burghsloot, de weduwe van Cornelis Dirksz ten Z en Pieter Jacobsz Oosaen ten N BOEDELINVENTARIS 3656 AKTE 118 Inventaris gedaan ten sterfhuize van Elisabeth Goverts te Ilpendam overleden, op verzoek van de respectieve voogden van de meerderjarige erfgenamen, uitlandig zijnde. Naar aanwijzing van Cornelis Hoogendorp ten overstaan van Cornelis Duijfs, schout, Dirk Gout en Cornelis Claasz Gavis, schepenen van de heerlijkheid GETUIGENVERKLARING 3656 AKTE 119 Machteltje Dirks van de Wouteren huisvrouw van Pieter Bakker en Jannetje Batiaens, huisvrouw van Cornelis Claasz Pondman, beiden uit Purmerland verklaren op het verzoek van de Bailliuw Cornelis Duijfs het navolgende: Dat Mr. Jacob Besselaer, chirurgijn te Purmerland een ruit gebroken heeft aan het huis van Maghteltje en aldaar de op visite zijnde Neeltje Jans, huisvrouw van Claas Moen heeft uitgescholden voor hoer TESTAMENT 3656 AKTE 120 Testament op de langstlevende van Ferdinandus Hooghkamer en Annetje Jans, echtelieden te Ilpendam TESTAMENT 3656 AKTE 121 Testament op de langstlevende van Cornelis Pietersz en Eeghje Dirkx, echtelieden te Ilpendam COHIER VAN PURMERLAND OVER DE 100e PENNING 3656 AKTE 122 Voorkomende namen: Willem Pietersz, Albert Willemsz Aems, Cornelis Jacobsz, Frederik Willemsz, Schipper Jan Spanje, Jan Claesz Louws, Claas Zalomonsz, Pieter Claasz Boom, Neeltje Willems, Aem Dirksz, Olphert Spanje, Willem Kop, Dirk Jansz Nies, Jan Duijfs, Pieter Jansz Groen, Dirk Thaemsz, Dirk Baesz, Jonge Pieter, Pieter Cnoeijer, Pieter Puwelsz, Pieter Jacobsz Ouwe Pieter, Sijmon Jacobsz, Moen Cornelisz, Jan Dirksz Kort, Eegghje Jacobs, Dirk Jacobsz Oosaen, Trijn Claas, Niesje Jans, Sijmon Claasz, Jan Zijvertsz, Claas Aemsz Znijer, Hendrik Jansz Trip gehuwd met Aeltje Claas Klaver, Eefje Claas Klaver, Grietje Jans Tolk gehuwd geweest met Claas Pietersz Boom. 18

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3657) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1 Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806 3a 00-00-1678 Claas Buykes Niesje Claes Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is nauwelijks te lezen 3a 00-00-1678 Willem Jansz Bras Stijntje Claas Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1669-1671 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3644) Wim Wijsman, Purmerend, april 1998 22-09-1703 EEN STUCK LAND TOT PURMERLAND FOLIO 1-R Verkoper: Pieter Cornelisz Broertjes

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Son, 2008 Fred Simons 2 Inleiding Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Beemster, index geref. dopen 1704-1710

Beemster, index geref. dopen 1704-1710 Beemster, index geref. dopen 1704-1710 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer: 2a Omschrijving:

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3646) Wim Wijsman, Purmerend, september 1998 28-03-1722 HYPOTHEEK OP EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM FOLIO 1-R H y p o t h e e k :

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd

Klapper Oosthuizen DTB 5 en 3b: Trouwen gereformeerd DTB 5 Trouwen gereformeerd 1743-1774 24-11-1743 Jan Besjes Jannetje Jans hij wed. van Oosthuizen, zij j.d. uit de Beemster 15-12-1743 Reijndert Franken Trijntje Claas hij wed. zij j.d. beide van Oosthuizen

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd door 16 september 2016 De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd Generatie 1 1. Maagbeloontje Cornelisd, is geboren op 26 januari

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Obdam, index ref. dopen

Obdam, index ref. dopen Obdam, index ref. dopen 1645-1713 - gemaakt door D.P. Raar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Obdam Inventarisnummer 1 Omschrijving: Nederduits gereformeerde

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P2 DATUM V2 A2

HUIZEN TOTAAL QUERY P2 DATUM V2 A2 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1825 A: Bredius op Oude 1-12-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar In 1825-44 gekocht 16 Spt van: J: A: Westerloo op Ou Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd 6-5-1764 Cornelis Jong

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 DATUM V1 A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD 1 Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud Op dit perceel stonden twee stolpboerderijen. De voorste boerderij dateerde uit de 17 e eeuw. In

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Notarieel arch. Nr. 1674-3083/175

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Oostzaan, geref. trouwen

Oostzaan, geref. trouwen Oostzaan, geref. trouwen 1726-1730 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 3 Omschrijving: Trouwen gereformeerd

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

Klapper Monnickendam DTB 7-10, 16a, 21b, 22b, 23-33, 34-48 - Trouwen alle gezindten 1641-1815 Niet chronologisch geordend

Klapper Monnickendam DTB 7-10, 16a, 21b, 22b, 23-33, 34-48 - Trouwen alle gezindten 1641-1815 Niet chronologisch geordend Datum Naam man Plaats man Naam vrouw Plaats vrouw Staat Staat Opmerkingen (DTB/blz) m. v. 00-09-1665 Jan Evertsz 00-01-1656 Cornelis Pietersz Purmer Neel Huijberts Purmer 00-01-1656 Simon Jacobsz Edam

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811

Klapper Ilpendam DTB 6 - Dopen geref. Purmerland, 1721-1811 01-01-1723 Jeronimus Hendriksz Bregje Foree Antje 01-01-1724 Jan Jansz Spanje Maartje Dirks Jan Spanjert 01-01-1728 Maarten Beets Pietertje Elderts Eldert Maartensz Wormer 01-01-1729 Dirk Cornelisz Duijfs

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden Datum Naam Plaats Naam vrouw Plaats vrouw 01-01-1608 Pieter Dircxsz 01-01-1635 Dirck Jacobsz Wormer Marij Arents Saendijck in de banne van Westsaen jm jd datum is ondertrouwdatum; hier van gemaeckt betooch

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742.

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. Op de kaart van de Zijpe van Batista Doetecomius uit 1600 staan in totaal 21 molens: twee in de polders B en T, één in polder. C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, en Q

Nadere informatie

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f VIIf - 1 De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld tot 1718, wanneer Vranck

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie