OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688"

Transcriptie

1 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

2 Elias de Reuck gehuwd met Lijntgen Besemer, Johan Besemer voor hem zelve en vervangende Jacobus de Sterke gehuwd met Marija Besemer en voor Catharina Besemer alsmede het nagelaten weeskind van Mathijs Besemer verkopen Anthonij Hemeldekan een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N s-herenstraat en Z Hendrick Schoonenburch, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Ritsert, oude waarbrief , voor 1025 gld in gereed geld ontvan-gen. 1v Hendrick van der Burch herbergier wonende alhier verkoopt Ds Johannes Larenius predikant een huis en erf met een tuin daar achter, gelegen aan de Nieuwe straat, belend N voor Jacob Kellenaer en achter s-heren straat en Z Mr Abraham Cambier kapitein van de burgerij, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief , belast met een rentebrief groot 600 gld tbv Mr Wolferdus Senguardus tegen 4% per jr, voor 300 gld boven de belasting, door verkoper van koper ontvangen. 2v Jan Cooning koopman wonende alhier als lasthebber van Jan van Oosterwijck koopman wonende Amsterdam gehuwd met Cornelia Cooningh, dochter en erfgenaam van Jacob Alewijnsz. en Susannetgen Bom beiden zalr verkopen Alewijn Cooningh koopman alhier eerst 1/27e part in de Oude en Middel keeten alsmede van het Raphuis gelegen op de Haven, belend N de weduwe van Robbert Gordon en Z Claes Jansz. van Harmelen, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste alsmede 1/81e part in de Nieuwe keet gelegen als voren, belend O Anthonij van Vollenhoven en W Bartel Jansz. van Campen, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede walle, voor 1200 gld in gereed geld ontvangen. 3v Jan Cooningh voornoemd als lasthebber van Abraham en Susannetgen Cooningh mitsgaders Johan van Rans koopman wonende Rotterdam gehuwd met Neeltgen Cooningh en Jan van Oosterwijck koopman wonende Amnsterdam gehuwd met Cornelia Cooningh, mitsgaders Alewijn Cooningh als voogd over de kinderen van Engeltgen Cooningh, allen kinderen en kindskinderen van Jacob Alewijnsz. Cooningh en Susannetgen Bom, aan Alewijn Cooningh c.s. 5/9e in 1/4e van 2 taanhuizen met de aankleef van die uitgezonderd de losse goederen en het geld bij de beurs daarvan de kopers als mede kinderen en erfgenamen van Jacob Alewijnsz. en Susannetgen Bom de resterende 4/5e in 1/4e competeren, gelegen het ene op de nieuwe onverkochte erven met een tuin daar achter, belend N Hartoch Claesz. Semelaer en Z Cornelis Goutappel, strekkende voor van de voorsz. Nieuwe onverkochte erven tot achter aan de Haven en het anderer staande op de Haven, belend O Harmanus van Wielick baljuw en schout en W Take Jansz., strekkende voor van de straat toit achter aan het huis van Cornelis Boot, voor 743 gld 7 st in gereed geld ontvangen. 4v Aert Pietersz. Mol wonende hier ter stede verkoopt Matheus Boomhouder een huis en erf gelegen in de Gooistraat genaamd van ouds het wapen van Haerlem, belend N en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Vrijlandt, komende voorts met een gemene gang tot op de Nieuwe straat, voor 575 gld welk bedrag koper oinder zich houdt tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. 5v Theunis Claesz. van Schie gewezen herbergier in het Wapen van Hollant verkoopt Hendrick van der Burgh een huis en erf genaamd het Wapen van Hollant gelegen op de Haven, belend N Daniel van Boshuijzen raad en vroedschap dezer stede en Z de West Molenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maerten Couwenhoven, voor 2330 gld te betalen met 1330 gld gereed die verkoper al heeft ontvangen van koper en 1000 gld tegen een rente van 4% per jr, af te lossen met 100 gld per jr. Kantekening Jacob Swanshouck vertoont de originele rentebrief die afgelost is Maertgen Willemsdr. weduwe Maerten Willemsz. van der Meer wonende Maassluis verkoopt Govert Jacobsz. van Rijt een huis en erf gelegen in de Coninckstraat, belend O Jacob Kaes en W Dirck Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 95 gld in gereed geld ontvangen. 2

3 Daniel van Boshuijzen raad en president schepen dezer stede verkoopt Cornelis Willemsz. oude stierman een huis en erf met tuin gelegen in de Gooistraat, belend Z Cornelis Sijmonsz. en N Maertgen Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot en de tuin belend N het Cleijn Groenendal en O en Z de koper, strekkende voor van s-heren bansloot tot achter aan de tuin of boomgaard van de koper, oude waarbrief van , voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 7v Rensgen Jansdr. laatst weduwe van Pieter Jurriaensz. (ten Eijcke) voor de ene helft en Adriaen Cruijck regerend schepen en regent van het weeshuis als alimenterende en onderhoudende in gemeld huis de 5 nagelaten weeskinderen van Pieter Jurriaenszn. voor 5/7e en Jan van Rij de voogd over de 2 nagelaten kinderen van de voorsz. Pieter Jurriaensz. voor de resterende 2/7e parten in de andere helft verkopen in die kwaliteit Michiel Steijn wonende alhier een huis en erf zijnde een herberg gelegen aan de Gooistraat, belend N voor de kinderen en erfgenamen van Hillegont Dircksdr. en achter Jan van Rhee en Z Theunis Jansz. Wijck, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, belast met een rente van 6 st per jr tbv onbekend, voor 1110 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen Michiel Steijn is schuldig aan Theunis Jansz. Wijck 600 gld wegens geleend geld, welk geld is verstrekt als kooppenningen voor het nagenoemde huis en erf tegen een rente van 5% per jr. Waarborg zeker huis en erf hiervoor genoemd. 9v Cornelis Ouwater wonende alhier verkoopt Bartholomeus Maertensz. een huis en erf gelegen aan der Korte Achterweg, belend O Jacomijntgen Cornelisdr. en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Harmanus van Wielick bajuw en schout voor 75 gld in gereed geld ontvangen Catharina Roelantsdr. (van Brouhuijsen) weduwe Willem Bisschop verkoopt Adriaen Lebeau schoolmeester zekere tuin met een tuinhuisje daarop staande gelegen in het Groenewegje, belend W Cornelis Goutappel en O s-heren bansloot, strekkende voor van zekere ingang tot achter aan de tuin van Willem Juijst oud burgemeester, voor 150 gld, te betalen met 25 gld per jr. 10v Jan Pietersz. Stout wonende Delft verkoopt Adriaen Lebeau schoolmesster alhier een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N s-heren steeg en Z de weduwe van Jan Huijgensz. van der Linden strekkende voor van de straat tot achter aan de grutterij van Cors Leendertsz. van der Spit uitkomende in de voorsz. steeg, belast met een rentebrief van 300 gld tegen een rente van 4 1/2% per jr die Adrianus Cruijck daarop sprekende heeft, voor 200 gld boven de belasting in gereed geld ontvan-gen Maertgen Dircksdr. weduwe Jan Lodewijcksz. wonende binnen dezer stede is schuldig aan Arij Jochemsz. zoon en enig erfgenaam van Trijntgen Cornelisdr. die gehuwd is geweest met Jochum Jacobsz. 100 gld wegens cassatie of tenietdoening van een obligatie onder de hand van gelijke somme te voldoen met 25 gld per jr en tegen een interest van 4% per jr. Waarborg zeker huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Cornelis Boot grootschipper en W Jan Braem de Jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. Kanttekening Cornelis Weuijster vertoont de originele rentebrief die afgelost is Eeuwout Jacobsz. Juijst grootschipper gehuwd met Cornelia van der Heijden die een dochter is van Gillis Pietersz. van der Heijden en Hillegont Dircksdr. beiden zalr zo voor hem zelve en hem sterk makende voor Doude de Man gehuwd met Maijke de Man die een dochter is van het echtpaar van der Heijden-Hillegont Dircksdr. verkopen Jan Woutersz. van Leent een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Samuel van Boshuijsen en Z Michiel Steijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan van Rhee, voor 100 gld in gereed geld ontvangen Dirck Harcke wonende binnen dezer stede verkoopt Hendrick van Eere een huisje en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O s-heren veste en W Willem Maertensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van de Oude Doel, voor 36 gld in gereed geld ontvangen. 13v Jacob Jansz. Peeckstock steenplaatser wonende op het Hooft is schuldig aan Willem Juijst oud burgemeester gehuwd met Sara Weijmans 1400 gld wegens geleend geld, te betalen binnen 6 jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg zijn huis met boomgaard, landerijen steenplaats, loodsje en erven alsmede alle gereedschappen gelegen op het Hooft annex de anderen zijnde het weiland, belend W en N dezer stede landen en Z de boomgaard van Job Wittensz. Kanttekening Sara Weijmans weduwe van Willem Juijst vertoont een acte gepasseerd voor schepenen van Schiedam waarbij het pand uit

4 4 het hypothecair verband werd ontslagen en de hypotheek over is gegaan op Cornelis Niessen baljuw en schout op 13 daaraanvolgende.. 14v Hilletgen Joppendr. ongehuwde dochter oud 27 jr wonende Schiedam is schuldig aan Louwtgen Hendricksdr. wonende alhier 100 gld wegens geleend geld, te lossen met 20 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg haar huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend N s-heren straat en Z Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van der Heijm. Kanttekening Hilletgen Joppendr. en Louwtgen Hendricksdr. vertonen de originele rentebrief die afgelost is Jan Nolet lindewever wonende Schiedam verkoopt Hendrick Willemsz. koopman wonende Rotterdam en vermits de absentie wordt de gift ontvangen door Pieter Offtelingh van 4 huizen en erven het 1e in de Boterstraat, belend O de weduwe van Cornelis Cool en W s-herenstraat. strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, het 2e gelegen in de Luijs, belend O s-heren steeg en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, het 3e gelegen in de Boterstraat, belend O Melchior IJsbrantsz. en W de armen kamerd, strekkende voor van de straat tot achtern aan de Luijs en het laatste gelegen op de Markt, belend O Jan Boogaert en W Pieter van der Poth, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everardus Bronsert, belast het huis gelegen op de Marckt met 50 gld tegen 4% per jr die Lucas van Turenhout daarop sprekende heeft, voor 400 gld boven de belasting. Kanttekening Alsoo dit nevenstaende transport in fraudem van het gemene lant is gedaen ende gepaseeerd, houdende de heren van de wet naer voorgaende genomen kennisse van saecken het gehouden voor nul en van onwaerde bij dese.augustus v Jacob Swanshouck als ontvanger van de verponding dezer stede verkoopt met advies van de burgemeesters en vroedschappen aan Carel Philipsz. Voorhaver dienaer der justitie een huis en erf toebehoord hebbende Leentgen Cornelisdr. een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Bree-straat, belend N Frans Rodenburg en Z de erfgenamen van Andries Ramp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 27 gld in gereed geld ontvangen Dezelfde in kwaliteit als voren verkoopt Guillaume van Eere een huis en erf gelegen in de Breestraat toebehoord hebbende Jan Jansz., belend N Claes van Katwijck en Z Cornelis Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 21 gld in gereed geld ontvangen. 16v Pieter Willemsz. Koore zeevarende man wonende binnen dezer stede is schuldig aan Aert Pietersz. Mol 125 gld wegens geleend geld te betalen over 1 jr tegen 5% rente per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend W Aeltgen Claesdr. en O de renteheffers huis, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Aert Pietersz. Mol.. 16v Hendrick Tijsz. stierman verkoopt Huijch Cornelisz. en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gifte ontvangt van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Lijsbeth Sijmonsdr. en Z Thieleman Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot, oude waarbrief van , voor 115 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Jan Rijcke (Struijck) mr timmerman verkoopt Pieter Maen een huis en erf gelegen op de Nieiwe onverkochte Erven, belend NW Sijmon Hulsthout raad en regerend schepen en ZO Theunis Ariensz. smit, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de heer Hulsthout, belast met een rentebrief van 200 gld tbv Adriaen Cruijck regerend schepen voor 100 gld boven de belasting door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 17v Jacob Swanshouck ontvanger der verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Aert Pietersz. Mol een huis en erf toebehoort hebbende Andries Huijskens gelegen aan de Breestraat, belend Z Aldert Abrahamsz.. en N Lourens van der Wiel, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlstraat, voor 27 gld in gereed geld ontvangen Neeltgen en Geertgen Lenerstdr. beiden wonende in het Proveniershuis dezer stede verkopen Johan van der Burch regerend burgemeester dezer stede een rentebrief tlv Govert Suijcker en zijn verbonden hyotheek groot 300 gld tegen een rente van 4% per jr voor 300 gld in gereed geld ontvangen Arij Jansz. Ongelbach wonende binnen dezer stede verkoopt Arijaentgen Maertensdr.

5 5 (Ketelaer) een huis en erf met vrije uit- en ingang gelegen aan de Nieuwe straat, belend N de verkoper en Z zekere gang van de kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisz. caeskoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de voorsz. kinderen van kaeskoper en de gemene gang uitkomende in Jacob Rochuszsteeg.voor 325 gld en 10 gld speldegeld voor verkoper van koper ontvangen.19v Maerten Kouwenhoven secretaris van de weeskamer dezer stede verkoopt Hendrick Claesz. Korder een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Maertgen Theunisdr. weduwe Maerten Soeteman en W de weduwe van Pieter Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Leentgen Cornelisdr., belast met 1 gld 12 st per jr tbv dezer stede en daarenboven voor 275 gld te betalen op allerheiligen met 1 jr rente tegen 5% per jr Lijsbeth Dircksdr. weduwe wonende in het Proveniershuis verkoopt Huijbrecht Bartelsz. een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Marinus Vriese en Z Pieter Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 125 gld, te betalen met termijnen van 25 gld en de eerste betaling is op v Arij Jansz. Orgelbach wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter van der Mij stadstimmerman een huis en erf gelegen in de Nieuwe straat, belend Z Arijaentgen Maertensdr. en N Cornelis Leendertsz. van der Spit, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voornoemde Arijaentgen Maertensdr. voor 160 gld in gereed geld ontvangen Arij Jochumsz. meerderj. JM zoon en erfgenaam van Jochum Jacobsz. en Trijntgen Cornelisdr. (Bolleman) beiden zalr verkoopt Frans Cornelisz. van der Marck een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe van Arij Theunisz. Luijten en Z Lijsbeth Arijensdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Mathijs Lodewijcksz. en voorts uitkomende met een poort in de steeg genaamd de blauwe steeg, voor 206 gld 6 st Hendrickgen Wilemsdr. huisvrouw van Pieter Wilemsz. Bol die erfgenaam is geweest van Rochus de coperslager die bij caveling van de boedel en goederen van de voorsz. Rochus Ariensz. te beurt gevallen is verkoopt door procuratie van haar man aan Jasper van der Boogaert een huis en erf gelegen aan de Oost Molenstraat, belend O s-heren straat en W de Kerk van de Mennoniste gemeente, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Lambrecht Joppensz., voor 100 gld door verkoper van koper ontvangen. 22v Mouris Jacobsz. Eijck staande op zijjn vertrek om naar Oost Indië te gaan voor schipper verkoopt Cornelis Niessen regerend burgemeester een huis, loodsje, tuin en erf gelegen op de Havcen, belend N voor de weduwe van Hendrick de Man en achter de kinderen van Jacob van Gesel en Z Martinus Havius rentmeester, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 3000 gld in gereed geld ontvangen. 23v Heijndrick van der Burch herbergier in het wapen van Hollant wonende alhier is schuldig aan Cornelis Koeijen regerend schepen 250 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Daniel van Boshuijsen raad en president schepen en Z s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maerten Kouwenhoven.Kanttekening Heijndrick van der Burch herbergier vertoont de originele rentebrief die afgelost is Claes Jansz. Mefaut verkoopt Jasper Jansz. van den Bosch zeker huisje gelegen in het Bagijnhof. belend N dezer stedes huisjes en Z de erfgenamen van Johan Hodenpijl, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , belast met een rentebrief van 100 gld, welke Maertgen Gerritsdr. weduwe daarop sprekende heeft tegen een rente van 5% per jr. Voldaan met de belasting Anna de Maret meerderj. dochter wonende Gouda verkoopt Jan Jansz. van Oosten en vernits diens absentie wordt de gifte door zijn huisvrouw ontvangen van een huis en erf gelegen aan de Breestraat, belend O Frans Roodenburch en W Jan Cornelosz/, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijsloot, voor 25 gld door verkoopster van koper in gereed geld ontvangen. 25v Adriaen van der Elaert gerechtsbode dezer stede als impetrant van zeker vonnis geobtineerd door Cornelis van Gesel gehuwd met Grietgen Kraene en Jan van Gesel gehuwd met Jannetgen van Diemen kinderen en erfgenamen van Maertgen Hendricksdr. Groeij die erfgename is geweest van

6 6 Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen tlv Jan Gillisz. van Vliet gecondemneerd op verkoopt in het openbaar aan Gerrit Jansz. van Vliet het huis en erf van de voornoemde van Vliet gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de heer van Wielick en Z Jan Arijensz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot en dat met 170 gld die door verkoper van koper zijn ontvangen, te leveren bij willig decreet Hendrick van der Burch herbergier van het Wapen van Hollant schuldig aan Francojs Verwilt mr schilder 100 gld wegens koop van een schilderij, te betalen met 25 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Daniel van boshuijsen raad en president schepen dezer stede en W de West Molenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer. Kanttekening Jacob Swanshoeck vertoont de originele rentebrief die afgelost is Willem de Reus en Gerrrit Theunisz. Maesacker wonende Rotterdam verkopen Hercules van der Schep een looierij met tuin gelegen omtrent de Noordmolen, belend N Cornelis de Hoij en W het Pesthuis, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. de Hoij, met conditie dat de koper in de koop zal volgen de steen welke de portier dezer stede met zijn schuitje heeft weggevoerd, twee rijcke, een strijckblock, een rijck en twee kalckhaken voor 305 g;d in gereed geld ontvangen. 27v Jacob Rijcke mr scheepstimmerman wonende op het Hooft schuldig aan Cornelis Stol wonende Gouda als executeur van het testament van Jacob Meuleman tbv de erfgenamen van de voorsz. Meuleman 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr, terug te betalen op Waarborg een huis en schuur met timmerwerf gelegen op het Hooft, belend N Jan Rijcke en Z Jan Staets, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven. 28v Guilliaem van Eere wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Jansz. Baen een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Claes van Catwijck en Z Cornelis Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van , voor 21 gld in gereed geld ontvangen Sijtgen Jansdr. bejaarde dochter verkoopt Lijsbeth Gevers waarvoor deszelfds moeder vernits haar absentie de gift is aannemende van een huis en erf gekegen op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend N Jannetgen Jansdr. en Z de Korte Kerkstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Bouman, voor 100 gld door koopster in gereed geld ontvangen. 29v Cornelis Eeuwoutsz. zeevarende man verkoopt Pieter Cornelisz. een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Dieuwertgen Tobiasdr. weduwe en Z Willem Arijensz. Bos. strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pietertgen Tobiasdr. voor 100 gld in gereed geld ontvangen Jan Jansz. Cromvinger stierman verkoopt Pieter Tobiasz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z Steven Willemsz. en N de kinderen van Ariaentgen Tobiasdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 5 st per jr tbv onbekend, voor 200 gld door verkoper van koper ontvangen Jan Doom de jonge marktschipper van deze stad op Amsterdam als lasthebber van Maritgen Pietersdr. weduwe wonende Amsterdan (procuratie gepasseerd voor nts Dirck van der Groe te Amsterdam op ) verkoopt Job Jansz. Soeteman een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Jan Cromvinger en W de voorsz. Doom, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, oude waarbrief van , voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 31v Jan Jansz. Rotteveen korenkoper wonende alhier verkoopt Crijn Gerritsz. Macq molenaer en Trijntgen Jacobsdr. deszelfs huisvrouw elk de helft van zeker woonhuis met erf mitsgaders een koren windmolen genaamd de Noordmolen met de rosmolen staande teijnde de Noordmolenstraat op de Noordvest dezer stede jegenwoordig in gebruik bij koper volgens de twee oude waarbrieven de ene van en de andere van , de koper zal in deze koop volgen alle de losse goederen tot de voorsz. korenmolen en rosmolen specterende als met 5 paar molenstenen, paard en wagen en zeilen, breder volgens de inventariis daarvan gemaakt, voor 3825 gld, waarcan 525 gld gereed en 3300 gld op rente tegen 4% per jr, te lossen met 200 gld per jr en hebben voorts de kopers elk haar zelve over ende weder gesteld als penningborgen voor ieders helft van de resterende koopsom..

7 7 32v Adriaen Le Beau gehuwd met Margrieta de Late die een dochter en erfgename was van Joris Cornelisz. zo voor hem zelve als in deze vervangende Cornelis Jorisz. Cuijp zijn zwager verkoopt Cent Michielsz. Ploij een huis en erf met 2 enkele spinbanen gelegen in de Sijlstraat, belend N Joost Knap en Z Aert Mol, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren sloot, voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 33v Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met advies en toestemming van de burgemeesters dezer stede aan Pieter de Hoij zeker tuintje gelegen in St. Annen Susterhuis toebehorende Jacob Dircksz.. Korpershoorn wonende binnen dezer stede, belend N s-herenstraat en Z Jan Jansz. Rotterdam, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 4 gld in gereed geld ontvangen Daniel van Boshuijsen raad en regerend schepen, Johan Veen secretaris mitsgaders Pieter de Hoij tezamen door de heren van de wet gestelde curators over de gerepudieerde boedel en goederen van Gerrit Oudwater verkopen Pieter Gerritsz. Ouwendijck een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O Pieter Jansz. Baen en W Jan Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 5 gld in gereed geld ontvangen. 34v De voornoemde curators verkopen Andries Deurwaerder zeker tuintje of aflaat door de voorsz. Ouwater in zijn leven al verkocht blijkende uit het aantekenboek berustende ter secretarie gelegen op de Verbrande Erven, belend O de weduwe van Jacob Jorisz. van den Bergh en W Abraham van den Weeraet, strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van Engel Jansz., voor 20 gld door voormelde Ouwater in zijn leven ontvangen en 10 gld op heden van de koper in gereed geld ontvangen Sijmon Hulshout raad en regerend schepen dezer stede als regent van het weeshuis dezer stede vervangende zijn verdere confraters als alimenterende en onderhoudende in gemeld huis enige kinderen van Dirck Dircksz. en Ariaentgen Vriese, mitsgaders Harmen den Draeck gehuwd met Maertgen Dircksdr. dochter van de voorsz. Dirck Dircksz. en Ariaentgen Vriese, zo voor haar zelve als vervangende de meerderjarige kinderen van Dirck Dircksz. en Ariaentgen Vriese verkopen Adam van der Heijm oud burgemeester en raad ter admiraliteit te Rotterdam een huis en erf met 6 enkele banen en alle gereedschap tot de voorsz. banen specterende gelegen in de Zijlstraat, belend W Leendert Rochusz. en Cornelis Huijbrechtsz. en O Cent Michielsz. Ploij, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , met conditie dat de koper het achter huisje door Cent Ploij ten dele op de grond van dit verkochte gesteld, hetwelk zal blijven staan zoals het jegenwoordig is staande, mits dat weder de voorsz. Ploij zekere goot binnen zijn voorsz. achterhuisje gelegd en uitwaterende op dit verkochte erf, jegenwoordig van hout zijnde van lood zal moeten maken tot zijn kosten alleen en deze loden goot voorts altijd en te eeuwigen dage op zijn kosten zal moeten onderhouden en nopende de uitwatering van het voorsz. achterhuisje zal blijven zoals het jegenwoordig is, voor 512 gld 10 st in gereed geld door de verkoper ontvangen. 36v Otto van Voorst notaris te Rotterdam als procuratie hebbende van Adriaen Aldersz. Hodenpijl gepasseerd voor nts Michiel Boeckse te Amsterdam op verkoopt Johan Hodenpijl oud schepen en brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw een huis en erf met een tuin daar achter gelegen aan de Nieuwestraat, belend N de verkoper zelf en Z Gerrit Vrijlandt, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot en de gang van de Pastoors tuinen oude waarbrief van , belast met een rente van 22 st 8 p per jr tbv de erfgenamen van Otto van Egmond, voor 1500 gld door de voorsz. Hodenpijl in gereed geld ontvangen. 37v De voorsz. Van Voorst handelend als gemeld verkoopt de voorsz. Hodenpijl een huis en erf gelegen aan de Nieuwe straat, belend N Jan Jansz. Hemeldekan en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 30 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor f 250 gld in gereed geld ontvangen. 38v Laatstelijk verkoopt de voorsz. Van Voorst aan de gemelde Hodenpijl een ander huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N s-heren weg en Z Mathijs Cool, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Thomas Posselwith oude waarbrief van , belast met 30 st tbv het Weeshuis dezer stede, voor 250 gld in gereed geld als voren ontvangen.

8 Pieternella Gillisdr. lest weduwe van Robbert Gordon wonende binnen dezer stede verkoopt Abel Klappelhout zekere tuintje in s-heren ingang in de Lange Kerkstraat achter het huis van de weduwe van Andries de Craemer, belend W de voorsz. ingang en O de kinderen van Cornelis Cornelisz., strekkende voor van het huis van de voorsz. weduwe van Andries de Craemer tot achter aan s-heren bansloot, voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 39v Jan Meesz. zo voor hem zelve als in deze vervangende en hem sterk makende voor Hendrick Claesz. van Bree wonende binnen dezer stede verkoopt Arie Meesz. die weder verkocht Arij Dircksz. Kijla en deszelfs huisvrouw een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Mathijs Cornelisz. Cool en Z Gerrit Harmansz. Blocq, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende op de Haven, voor 215 gld in gereed geld ontvangen Gerrit Jansz. gehuwd geweest met Lijsbeth Gillisdr. zo voor hem zelve en als vervangende Maijcke, Elsgen, Deliana, Jacob en Jan Gillisz., allen kinderen van Catalijntgen Jacobsdr. mitsgaders Adriaen Cruijck en Sijmon Hulshout beiden als regent van het weeshuis dezer stede als alimenterende en aangenomen hebbende de 2 kinderen van de voorsz. Lijsbeth Gilllisdr. in het voormelde huis verkopen tezamen aan Theunis Claesz. van Schie een huis en erf gelegen achter de Teerstoof, belend W de regenten van de Kerk dezer stede en O Huijbrecht Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaar, oude waarbrief van , voor 44 gld in gereed geld ontvangen Nog verkopen de gemelde Gerrit Jansz. en de voorsz. regenten tezamen aan de voornoemde van Schie zeker oud huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat, belend W de verkoper zelf met een ander huisje en O s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaar, voor 65 gld in gereed geld ontvangen. 41v De voorsz. Gerrit Jansz. en de voorsz. regenten verkopen nog tezamen aan Vranck Jansz. van den Velde een huis en erf gelegen aan het Korte Groeneweegje, belend W.Louris Barentsz. stierman en O Dirck Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. weduwe van Jan Dircksz,. oude waar-brief van , voor 51 gld in gereed geld ontvangen Adriaen Cruijck en Sijmon Hulshout beiden regenten van het weeshuis dezser stede als alimenterende en onderhoudende 2 kinderen van Lijsbeth Gillisdr. die lest gehuwd is geweest met Gerrit Jansz., zijnde de voorsz. Lijsbeth Gillisdr.mede een dochter geweest van Catalijntgen Jacobsdr. zo voor haar zelve als in deze vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Catalijntgen Jacobsdr. verkopen de gemelde Gerrit Jansz. een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat genaamd de 3 zakkendragers, belend O Theunis Claesz. van Schie en W Huijbrecht Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaar, voor 137 gld in gereed geld ontvan-gen. Kanttekening Gerrit Jansz. Berckhout vertoont de origienele rentebrief die afgelost is Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met advies van de heren burgemeesters dezer stede aan Jan Maen een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend O Cornelis Huijbrechtsz. en W Leendert Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter aan de gang gelegen tussen dit huis en de banen van de voorsz. Leendert Rochusz. en Adam van der Heijm, voor 10 gld in gereed geld ontvangen. 43v Gerrit Willemsz. Vinck binnenvader in het Blauwhuis dezer stede verkoopt Claes Welesteijn een huis en erf gelegen aan de Marckt, belend N de weduwe van Gillis van Castilië en Z Arij van der Mij, sttrekkende voor van de straat tot aschter aan het huis van Hendrick Gijsen, voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 44v Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt Claes Post het huis en erf van Ariaentgen Ariensdr. gelegen in de Vlaerdingerstraat, belend Z Maertgen Bastiaensdr. weduwe en N Jan van Rhee, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. van Rhee, voor 30 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening. In coope bedongen om gerestitueert te werden indien sulcx namaels verstaen moght werden te behoren Jan Jansz. Maen wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Willems. de Fleuijter een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend O Cornelis Huijbrechtsz. en W Jan Maertensz., strekkende voor

9 9 van de straat tot achter aan de baan van Jan Maertensz., voor 50 gld te betalen met 20 gld gereed en de resterende 30 gld in twee termijnen van 15 gld waarvan de eerste termijn vervallen is op v Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt Jannetgen Roelendr. weduwe het huis en erf van de erven van Arie Jacobsz. Schouten gelegen achter de Oost Molenstraat, belend W Lourens Cornelisz. en O s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huisje van de armen kamers, voor 20 gld in gereed geld ontvangen. 46v Cornelis Michielsz. Verdoes marktschipper van dezer stede op Maessluijs verkoopt Pieter van der Mij stadstimmerman een huis en erf gelegen achter de Oost Molenstraat, belend W Servaes Jansz. en O Willem Pietersz. Schuijt,. strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van. oude waarbrief van , voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 47v Johan Fockendijck en Grietgen Dominicusdr. zijn vrouw verklaren tvv de oud burgemeester Gerbrant Wijckersloot als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis en Johannes Mathol en van Maerten Couwenhoven als procuratie hebbende van Anna, Willem Mathol, Grietgen Leendertsdr. en Boudewijn de Meijer gehuwd met Grietgen Jansdr. zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor nts Cornelis van Gesel tezamen of ieder van hen in het bijzonder dat zij in het erfhuis van Johan van der Burch derzelver oom geen testamenten, codicillen of andere akten van uiterste wil door wijlen de voorsz. Johan van der Burch gepasseerd of gemaakt zijn gevonden dan een testament van voor Hendrick de Man door de overledene of enige disposities na door Johan van der Burch met zijn hand geschreven vertrokken en ondertekend of onvoltooid zijn Frans Jorisz. Goijer gehuwd met Neeltgen Corte wonende binnnen dezer stede als last en procuratie hebbende van Gooltgen Cornelisdr. bejaarde en ongehuwde dochter zijnde jegenwoordig impotent. gepasseerd voor nts Johan Veen op dato dezes verklaarden in kwaliteit voorsz. vermogens zijn gemelde procuratie met Johan Fockendijck regerend schepen en deszelfs vrouw als enige erfgenamen van Johan van der Burch gerekend en geliquideerd hebben over alhetgeen de voorsz. Gooltgen Cornelisdr. volgens legaat door de gemelde heer Van der Burch bij zijn testament voor Hendrick de Man nts alhier op gemaakt, bestaande in een kapitaal van 2000 gld tlv de Admiraliteit te Rotterdam en bovendien 1/4e part van de inboedel van gemelde Van der Burch mitsgaders dat 1/4e van het ongemunt goud en zilver welke voorsz. partijen hij comparant bekende volgens de gedane liquidatie ontvangen te hebben te weten twee obligaties tlv de admiraliteit te Rotterdam de ene van 1359 gld van en de andere van 800 gld gedateerd , vanwelke obligaties de renten zijn betaald tot het jaar 1683 en 1/4e van de huisraad mitsgaders het ongemunt goud van welke voorsz. obligatie van 2000 gld bij de gemelde liquidatie is afgetrokken 110 gld over de collaterale successie met de tiende verhoging daaronder gerekend, waarvan de interessen van de voorsz. twee obligatiues al zijn ingegaen tbv de voorsz. Gooltgen Cornelisdr. sedert de vervaldag van het jaar 1683, zijnde de gemelde heer Fockendijck bij de voorsz. liquidatie gekomen de somma van 229 gld 9 st die op heden in mindering van de collaterale successie aan de secretaris Johan Veen door de gemelde Gooltgen Cornelisdr. zullen worden betaald en voldaan van hetgeen Johan Fockendijck en zijn vrouw in het geheel aan de collaterale successie verschuldigd zijn. 49v Claes Maertensz. van Reeuwijck lintwerker wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelia Rooch zeker erf gelegen achter het huis van de koopster met een uitgang konende in de Herensteeg voor 24 gld door verkoper van koopster ontvangen Grietgen Jansdr. weduwe Pieter Hendricksz. Waelman wonende binnen dezer stede verkoopt Thijs Leendertsz. bakker zekere dubbelde spinbaan gelegen in de Zijlstraat naast het huis van Pieter Jacobsz., belend N Aeltgen Ariensdr. weduwe en Z Leendert Rochusz., strekkende de voorsz. baan met een gemene gang van de voorsz. Zijlstraat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 140 gld in gereed geld ontvangen Willem Jansz. Rotteveen gehuwd met Crijntgen Jansdr. zo voor hem zelve en nog vervangende en hem sterk makende voor Grietgen Keijsers en Claes Pietersz. gehuwd met Maertgen Jansdr. erfgenamen van Isbrant Maen en Maertgen Willemsdr. verkopen Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester zeker tuintje gelegen omtrent de Noordmolen, belend O Maertgen Leendertsdr. en W Tielman Jacobsz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief

10 voor 75 gld in gereed geld ontvangen. 51v Maartintgen Cornelisdr. weduwe (van Arent Willemsz. Bloem) verkoopt Maertgen Arentsdr. weduwe en vermits de absentie van dezelve wordt de gift aangenomen door haar zoon Isbrant Arentsz. van een huis en erf gelegen op het Cleijn watertje, belend N Annetgen Joostendr. en Z s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dirck Willemsz., oude waarbrief van , voor 120 gld door verkoopster van koopster in gereed geld ontvangen Rochus Leendertsz.. stierman verkoopt Maartintgen Cornelisdr. weduwe een huis en erf gelegen voor de Raem, belend O de weduwe van Joris Gijsen en W Thijs Leendertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren banslot, voor 208 gld, door verkoper van koopster ontvangen. 52v Johan Veen secretaris mitsgaders Pieter de Hoij tezamen gestelde curators over de gerepudieerde boedel en goederen van Cornelis Ouwater verkopen Pons de Ridder twee huizen en erven annex de andere gelegen in de Vlaardingerstraat, belend W de Korte Vest en Leendert Notemans c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot voor 201 gld 19 st bij het leven van de voorsz. Ouwater volgens kwitantie ontvangen en de resterende peningen van 148 gld 1 st is door de curators op heden in gereed geld omntvangen Eeuwout Jacobsz. Juijst grootschipper gehuwd met Cornelia van der Heijden die een dochter is geweest van zalr Gillis Pietersz. van der Heijden zo voor hem zelve en vervangende zijn zwager Man gehuwd met Maeijcke van der Heijden verkopen Gerrit Crijnsz. een pakhuisje met een tuintje in de Walvisstraat, belend N de kinderen en erfgenamen van Adriaen de Gilde en Z de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Jacob Droevert, voor 110 gld in gereed geld ontvangen. 53v Jan Hertogh marktschipper dezer stede op Rotterdam verkoopt Aert Pietersz. Mol twee huizen en erven gelegen op de Verbrande Erven, belend O s-heren straat en W Louris van der Wiel, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van , voor 84 gld in gereed geld ontvangen. 54v Pieter van der Mijstadstimmerman verkoopr Jannetgen Guliaemsdr. een huis en erf, belend W Jan de Switser en O s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Jan de Switser, voor 125 gld in gereed geld ontvangen Johan Fockendijck en Frederick van Nieuwenhoff beiden regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer stede en vervangende de andere regenten van het gemelde huis aldaar alimenterende Bastiaen Pleunenz. verkopen Jan Engelsz. een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Adam Falenteijn en Z Pleun Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van Job Wittensz., voor 200 gld, te betalen met 50 gld gereed en 150 gld wordt op rente gehouden tegen 4% per jr. Kanttekening Grietgen Lourisdr. huisvrouiw van Jan Engelsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 55v Gillis Jansz. de Reuck linnenwever verkoopt Pieter den Bleijcker en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen op de Schie in de Conincxstraat, belend O Maerten Pietersz. Schieveen en W Doen Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, voor 450 gld in gereed geld ontvangen Magdalena Meuliers weduwe van Gerrit van der Meulen wonende Rotterdam verkoopt Gerrit Arentsz. van IJperen een huis en erf gelegen aan de nordzijde van de Dam, belend W s-heren steeg en O Jan Gabrielsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan de Switser, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 56v Frans Jorisz. de Goijer als last hebber van Gooltgen Cornelisdr. (de procuratie gepasseerd voor Johan van Veen notaris alhier op ) verkoopt Arent Schouten een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Jacobus van Drongelen en Z de erfgenamen van Johan van der Burgh, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezser stede, voor 80 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 57v Mathijs Baerthoutsz. Brouwer capitein van de grote visserij gehuwd met Fijtgen Adriaensdr. de Gilde die een dochter was van Adriaen de Gilde en Angeniesgen Cornelisdr. beiden overleden voor 1/3e part, mitsgaders Johan Hodenpijl raad en regerend schepen dezer stede en Thomas van Leeuwen secretaris van Voorburg en Mr Johan Boogaert wonende Delft als last en procuratie hebbende van

11 11 Cornelis de Gilde grootschipper in Indië (zijnde de procuratie gepasseerd voor nts Davit Disponteijn in Indië op en nog zekere missive van de voorsz. de Gilde van zijnde dezelve missive relatief tot de voornoemde procuratie voor 1/3e part en nog Pieter van der Plaets regerend schepen en de voorn. Mathijs Baerthoutsz. Brouwer tezamen voogden over het nagelaten weeskind van Hillegond de Gilde voor 1/3e, allen mede kinderen van de voorsz. AAdriaen de Gilde en Agniesgen Cornelisdr. verkopeb Jan Ariensz. Rodenrijs sergeant van der burgerij alhier een huis en erf met tuin daarachter uitkomende in de Walvisstraat over de Haven in het West Nieulant, belend N Mr Nicolaes van Driel oud burgemeester en Z Gerrit Harmansz. Blocq, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 2460 gld in gereed geld ontvangen. 58v De voorsz. personen verkopen nog aan Aert Pietersz. Mol een huis en erf gelegen bij de Vlaerdingerpoort, belend W Johan Veen en O de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot, oude waarbrief van , voor 250 gld in gereed geld ontvangen Catharina Roelantsdr. weduwe Willem Bisschop verkoopt Jacob Pietersz. een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Mr Gerard van der Wolff. en W s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Molenstraat, voor 315 gld door verkoper van koper ontrvangen. 59v Dieuwertgen Tobiasdr. weduwe en Dirck Pietersz. gehuwd geweest met Jaepgen Tobiasdr. voor haar zelve en vervangende haar verdere broers en zusters, allen kinderen van Tobias Cornelisz. en Ariaentgen Claesdr. beiden zalr verkopen Claes Post een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Adriaen van Nieuwenhuijzen en Z Pieter Tobiasz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 245 gld in gereed geld ontvangen De voorsz. kinderen verkopen nog aan Mathijs Cornelisz. Cool gerechtsbode dezer stede een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Johannes Londerseel en Z Claesgen Salomonsdr., strekkendfe voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 105 gld in gereed geld ontvangen. 60v De voorsz. kinderen verkopen nog aan Leendert Rochusz. een dubbelde spinbaan gelegen in St Sebastiaen Doelen, belend W Willem Pouwelsz. en O Jan Jansz. Cromvinger, strekkende voor van het huis van Willem de Tamboer tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 100 gld in gereed geld ontvangen De voorsz. Dirck Pietersz. verkoopt nog q.q. aan de voorsz. Dieuwertgen Tobiasdr. zekere baan zijnde een dubbelde baan daarvan de ene helft toekomt Willem Pouwelsz. stierman en de andere helft aan de voorsz. Tobias Cornelisz. en Ariaentgen Claesdr. liggende in St Sebastiaens Doelen, belend W sheren bansloot en O de voorsz. Dirck Pouwelsz., strekkende voor van s-heren bansloot tot achter aan het huis van Willem de Tamboer en met conditie dat de voosz. koopster van deze halve baan om het andere jaar als liggende gemeen met de voorsz. Willem Pouwelsz., de een op de ene en de andere op de andere baan is gaande en gebruikende, oude waarbrief van , voor 65 gld in gereed geld ontvangen. 61v Neeltgen Jacobsdr. bejaarde ongehuwde dochter verkoopt Philips Marlingh een huis en erf met tuin gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Thielman Jacobsz. en Z de arme kamers dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 180 gld door verkoopster van koper ontvangen Abel Kluppelhout apothecaris verkoopt Jan Woutersz. (van Leent) kleermaker een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N de koper zelf en Z de kinderen en erfgenamen van Hillegont Dircksdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, komende voorts uit met een vrije uitgang tot in de Swansteeg, oude waarbrief van , voor 350 gld die verkoper van koper in gereed geld ontvangen heeft. 62v Leendert Cornerlisz. zeevarende man wonende binnen dezer stede als testamentaire voogd over het weeskind van Willem Cornelisz. en Cornelis Willemsz. verkoopt Jan Lourisz. Poort en vermits de absentie van dezelfde aan zijn vrouw die de gift is accepterende van een huis en erf van de voorsz. Willem Cornelisz. gelegen op de Haven, belend Z zekere gang daaraan dit huis een uitgang is hebbende, belend N Arie Leendertsz. Clercq, strekkende voor van s-herem straat tot achter aan het huis van de erfgenamen van Cornelis Cruijck zalr, voor 400 gld, te lossen met 100 gld gereed en de resterende

12 gld die koper op rente houdt tegen 4% per jr, te lossen met 100 gld per jr op 6 mei daar-van de 1e termijn is vervallen op Kanttekening Doe Rodenburg vertoont de originele rentebrief die afgelost is Daniel van Boshuijsen raad en president schepen en Johan Veen secretaris zo voor haar zelve en haar sterk makende voor Pieter de Hoij tezamen gestelde curatoren over de gerepudieerde boedel en goederen van Cornelis Ouwater verkopen in die kwaliteit Philip (Pouwelszs.) Crommenhoeck een huis en erf gelegen in de Lange Achterweg, belend N Neeltgen Vassendr. weduwe en Z Thijs Penningh, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 145 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet Cornelis ten Eijcke zoon van Hendrick Pietersz. bakker zo voor hem zelve als in deze vervangende en hem sterk makende voor de verdere kinderen en erfgenamen van de voorsz. Hendrick Pietersz. verkoopt Pieter Pietersz. Vermeer waarvoor diens behuwd moeder in deze de gift is ontvan-gende van een huis en erf met een spinbaan daaraan gelegen aan de oostzijde van het Broersvelt, belend N Hendrick van Eere en Z Pieter Vriese, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 55 gld in gereed geld ontvangen. 64v Johan Fockendijck regerend schepen verkoopt Joost Fransz. de Vries een tuintje gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Gerrit Huijbrechtsz. en Z Tielman Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 40 gld in gereed geld ontvangen. 65v Grietgen Jansdr. weduwe Pieter Hendricksz. van der Wael verkoopt Pieter Jansz. Coningh zeevarende man een huis en erf met dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend N Gijs Evertsz. en Z Pieter Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , belast met 78 gld 14 st tegen een rente van 4% per jr tbv het St Jacobs Gasthuis. Voldaan met 91 gld 6 st boven de belasting in gereed geld ontvangen Grietgen Jansdr. verkoopt Pieter van Wingerden een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Cornelis Michielsz. en N Carel Philipsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van Engel Jansz., voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 66v De voorsz. Van Wingerden verkoopt Jan Meesz. het verkochte huis staande en gelegen als boven, voor 50 gld in gereed geld ontvangen Jan Jansz. Cromvinger stierman verkoopt Soetgen Cornelisdr. en vermits haar absentie wordt de gift ointvangen door Thijs Dircksz. van een dubbelde spinbaan gelegen in de Oude Doelen met een baanhuisje, belend O Commertgen Cornelisdr. en W Leendert Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 100 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvan-gen. 67v Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verpondingen verkoopt Jacobus van Dron-gelen schoolmeester een huis en erf staande op de naam van Abraham van den Elaert in de Korte Kerkstraat, belend O Jan Aldernaght en W Hermanus de Neijt, strekkende voor van de straat tot achter aan een gedeelte van het erf van Dirck Gerritsz. Sumhoff door de voorsz. Van der Elaert op aan de voorsz. Sumhoff verkocht, uitkomende in de Lombardsteeg, voor 260 gld in gereed geld ontvangen Cornelis Niesen oud burgemeester en raad in het collegie van de Admiraliteit te Rotterdam verkoopt Abel Kluppelhout apothecaris een huis en erf gelegen beneden de Cruijsstraat op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend N de voorsz. Korte Kerkstraat en Z Pieter van der Poth, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Isaack Huijch, mitsgaders nog een klein huisje daar achter in de voorsz. Korte Kerkstraat, oude waarbrief van , belast het kleine huisje met een rente van 17 st per jr tbv onbekend, voor 1500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen Philips Marlingh is schuldig aan Jan Ariensz. Rodenrijs sergeant van de burgerij dezer stede 150 gld wegens geleend geld tegen 4% per jr, te lossen met 20 gld per jr. Waarborg zijn huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Tielman Jacobsz. en Z de arme kamers dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Kanttekening Jan Rodenrijs vertoont de originele rentebrief die afgelost is op Jacob Jansz. Peeckstock steenplaatser wonende op het Hooft en Jacob Harcke van Warmont wonende tot Berckel testamentaire voogden over de weeskinderen van Cornelis Jansz. Peeckstock

13 13 verkopen Pieter Ammereus bakker een huis en erf gelegen op het Hooft voorsz., belend N een huis toebehorende de armen van Kethel en Z IJda Engelen, strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van Gerrit Cromme, voor 600 gld te betalen met 150 gld gereed en de resterende 450 gld houdt hij onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 100 gld per jr Weijntgen Maertensdr. weduwe verkoopt Maerten Pietersz. Schieveen een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O en W Dirck Gerritsz. van Luchtigheit, strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van de voorsz. Van Lugtigheit, voor 124 gld in gereed geld ontvangen. 70v Dirck Jansz Verbruggen gehuwd met Lidia Michielsdr. wonende Vlaardingen verkoopt Paulintje Willemsdr. J.D. een huis en erf gelegen op de Nieuwe straat, belend N Tielman Jacobsz. en Z de Swansteeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Augustijn Fransz., oude waarbrief van voor 175 gld in gereed geld ontvangen Doen Samuelsz.(Rodenburg)x en zijn vrouw Aeltgen Croone die voor deze weduwe is geweest van Jan Pietersz. Overijssel verkopen tezamen Job Huijgensz. van Crimpen luitenant van de burgerij dezer stede zeker pakhuis met erf gelegen in de Boterstraat, belend O Aeltgen Claesdr. en W het huis van Neeltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. De goederen die in het pakhuis liggen mogen daarin bljven liggen tot mei 1685 of zoveel eerder als de verkoper goeddunkt, voor 350 gld in gereed geld ontvangen Jacob Theunisz. van Vliet zo voor hem zelve als in deze vervangende en hem sterk makende voor Pieter Claesz. Hoijer tezamen executeurs over het testament van Leentgen.Leendertsdr. verkopen Casper Rijswijck luitenant het huis e n erf gelegen op het Padt of Korte Groeneweegje, belend Z s-heren bansloot en N s-heren ingang, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Hoijer voor 250 gld, te betalen met 50 gld gereed en 200 gld te voldoen in termijnen van 50 gld per jr. Kanttekening De huisvrouw van Casper Rijswijck vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 72v Adriaen Aldersz. Hodenpijl wonende alhier broer van zalr Jan Aldersz. Hodenpijl in zijn leven oud burgemeester en erfgenaam onder het voorbehoud van boedelbeschrijving verkoopt Willem Pouwelsz. stierman zeker mouterie met de grond van die gelegen over de Haven in de Varckensteeg, belend in zijn geheel O de voorsz. steeg en Z en W dezer stede veste en N Leendert Starrenburch, oude waarbrief van , voor 600 gld te leveren bij willig decreet. 73v Willem Pouwelsz. stierman verkoopt Aert Mol een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat, belend O s-heren steeg en W de weduwe van Arie Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende in de Raemsloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen Adriaen Aldersz. Hodenpijl wonende alhier broer van zalr Jan Aldersz. Hodenpijl in zijn leven oud burgemeester en onder beneficie van inventarisatie erfgenaam van zijn voorsz. broer verkoopt Joost Fransz. de Vries een tuin met een tuinhuisje daarop staande gelegen op de nieuwe onverkochte erven dezer stede, belend N Cornelis Goutappel en Z Claes Cornelisz. strekkende voor van de nieuwe erven af tot achter aan de Haven, oude brief van te leveren bij willig decreet, voor 1460 gld in gereed geld ontvangen. 74v Nog verkoopt de gemelde Adriaen Hodenpijl in zijn voorsz.kwaliteit Theunis Ariensz. van Roijen een huis en erf gelegen in de Nieuwe straat, belend N Barbara Abrahamsdr. weduwe en Z de Korte Achterweg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Barbara Abrahamsdr., voor 440 gld in gereed geld ontvangen,. te leveren bij willig decreet. 75v De meergemelde Hodenpijl verkoopt Johan Hodenpijl raad en regerend schepen een pakhuis op de Schie, belend O Claes Pietersz. metselaar en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Teerstoof, oude waarbrief van , voor 335 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet De voorsz. Hodenpijl verkoopt aan de voorsz.hodenpijl een tuin met een tuinhuisje daarop staande alsmede nog een tuintje daaraan gelegen in het Bagijnhof met de uit- en ingang in het zelve Bagijnhof, oude waarbrief van van de grote tuin en de andere van , voor 1100 gld in gereed geld ontfvangen, te leveren bij willig decreet.

14 14 76v De voorsz. Hodenpijl verkoopt q.q. aan hemzelf een huis en erf genaamd Jeruzalem gelegen aan de Gooistraat, belend N de burgemeester Mr Adriaen Annockee advocaat en Z Maertgen Jansdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende met een gemene gang op de Haven, belast met 10 st per jr die ontvangen worden door de conventuale te Delft en daarenboven voor 400 gld, te leveren bij willig decreet. 77v Cornelis Niesen oud burgemeester en tegenwoordig raad van het collegie van de admiraliteit te Rotterdam verkoopt Doen Samuelsz. zeker pakhuis met erf met een gedeelte van de plaats en loodsje gelegen op de Haven, belend N Ja cob Maers en Z Jan Braem de jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan de achterkant van de tweede pael in het tuintje na het grote huis toe, met regeling over een heining en deurkozijn, voor 875 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Jan Pietersz. mr schoenmaker verkoopt Cors Pouwelsz. Crommenhouck een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Hendrick Prince en W Lijntgen Marcelisdr, strekkende voor van de straat tot achter aan de gemene heining van Willem Pouwelsz. en komende voorts uit aan s-heren bansloot, voor 250 gld die koper onder speciaal verband van het verkochte onder zich houdt tegen 4% per jr te lossen met 25 gld per jr. 79v Aefgen s-gravenhage weduwe Jacob Brouwer wonende binnen dezer stede verkoopt Andries Deurwaerder herbergier een huis en erf gelegen op de hoek van de Breestraat, belend N s-heren straat en Z Willem Jansz. Zael, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Annetgen Del, voor 110 gld te betalen met 70 gld 10 st gereed en de resterende kooppenningen zal koper onder speciaal verband van het verkochte onder zich houden tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 27 gld 10 st per jr. Kanttekening Philippus Rijnack gehuwd met Sara Jorisdsr. weduwe Andries Deurwaerder vertoont de originele rentebrief die afgelost is Aefgen s-gravenhage weduwe Jacob Brouwer wonende alhier verkoopt Willem Hendricksz. wonende Rotterdam waarvoor vermits de absentie van dezelfde de gift is ontvangende door Jan de Hae? van een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Jacob Hoeck grootschipper en W of Z de weduwe van Jacob van Houten, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 90 gld in gereed geld ontvangen 80v Cornelis Willemsz. oud stierman wonende alhier verkoopt Pieter Vriese stierman 3 spinbanen daarvan een dubbel is gelegen aan de Lange Kerkstraat, belend O de banen van de kinderen. van Lijsbeth Florisz. en W Theunis Poort grootschipper, strekkende voor van s-heren bansloot tot achter aan uitkomende in de Luijs, voor 145 gld in gereed geld ontvangen Aefgen s-gravenhage weduwe Jacobus Brouwer wonende binnen dezer stede als bij scheiding en deling van de boedel van haar oom Gillis van der Eijck zalr het navolgende tuintje te beurt gevallen verkoopt in die kwaliteit Pieter de Hoij sergeant van de burgerij alhier zekere tuin gelegen in het Vijgepad, belend N Jan Ariensz. gehuwd met de weduwe van Joris Broeck en Z de koper zelf en Jan Braem de jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ariaentgen Jansdr. en Grietgen Engelsdr., voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 81v Geertgen Huijgendr. weduwe van Dirck Goossensz. van Brandenburgh wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelis Jansz. Turf en vermits diens indispositie aan zijn huisvrouw Aeltgen Hertoch als last hebbende van haar man zijnde de procuratie gepasseerd op heden voor 2 schepenen een huis en erf genaamd de nieuwe boot gelegen op de Dam, belend O Leendert Joostenz. en W de weduwe van Hendrick de Man, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende op de Haven met een gemene uit- en ingang, oude waarbrief van , belast met een rentebrief van 600 gld welke de erfgenamen van Theunis Corsz. daarop sprekende hebben die de koper tot zijn last neemt met de rente sedert en daarenboven voor 750 gld te betalen met 150 gld gereed en de resterende 600 gld behoudt de koper op rente tegen 4% per jr te lossen met 100 gld per jr Cornelis Jansz. Turff herbergier in de gekroonde boot, zijnde impotent, is schuldig aan Jean Hodenpijl raad en regerend schepen dezer stede 300 gld wegens geleend geld, te betalen na simpele vermaning met een rente van 4% per jr. Waarborg 2 huizen en erven het ene aan de Dam genaamd de gekroonde boot, belend O Leendert Joostenz. van Dijck en W de weduwe van Hendrick de Man,

15 15 strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende met een gemene gang tot op de Haven en het andere op de Schie, belend W Pieter de Hoij en O de schuldenaar zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Kanttekening Adriaen van der Meer vertoont de originele rentebrief die afgelost is Sijmon Arijensz. scheepstimmerman zo voor hem zelve als in deze vervangende Davit Arijensz. gehuwd met Maertgen Arijensdr.en Emmetgen Arijensdr. weduwe, kinderen en erfgenamen van Arij Volckersz. en Trijntgen Willemsdr. beiden zalr verkopen Arijaentgen Arijensdr. 3/4e van het navolgende huis, bouwhuis, boomgaard en erf daarvan koopster als mede een dochter van Arij Volckersz. en Trijntgen Willemsdr. het resterende 1/4e part toekomt, gelegen op de nieuwe onverkochte erven, belend Z Willem Cornelisz. Bijl en N Pieter Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren pad of erf, oude brief van , (zie 340/124v.) voor 450 gld in gereed geld ontvangen Pieter van der Plaets regerend schepen zoon en erfgenaam van Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets verkoopt Pieter de Hoij sergeant van de burgerij dezer stede een stal en erf gelegen omtrent de Noordmolen op het Padt, belend N de weduwe van Joris Ouwater en Z de weduwe van Joris Broeck, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Pieter Offtelingh, oude waarbrief van , belast met 9 st per jr tbv dezer stede, voor 70 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 84v Jacob Rijcke (Struijck) mr scheepsmaker wonende op het Hooft verkoopt Maerten Dircksz. van Wieringen een huis met scheepstimmerwerf, tuin en erf gelegen op het Hooft, belend N Jan Rijcke en Z Jan Staets, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, belast met een rentebrief pro resto 600 gld tbv de erfgenamen van Jacob Meuleman tegen een renre van 4% per jr, voor 504 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 85v Hendrick Verhoeck backer wonende alhier is schuldig aan Fob Huijgensz. van Crimpen luitenant van de burgerij 175 gld wegens koop en leverantie van tarwe en rogge alsmede geld op heden ontvangen, te betalen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Korte Kerkstraat, belend O Lijsbeth Gevers en W Jan Dircksz. Schonenburgh, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ds Everardus Bronsert. Kanttekening Cornelis van Dijck vertoont de originele rentebrief die afgelost is Pieter van Cleeff oud burgemeester dezer stede verkoopt Willem Marcusz. smid een huisje en erf gelegen in de Swansteeg, belend O de koper met een gemene gang en W Dirck van Es, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. gang van de koper, voor 15 gld in gereed geld ontvangen. 86v Adriaen Pater als lasthebber van Cornelis van Vlierden wonende Rotterdam broer en erfgenaam van Maria Pietersdr. Kesa in haar leven huisvrouw van Hendrick Cruijmel, welke Maria Pietersdr. het navolgende huis en erf is aanbestorven bij dood en overlijden van haar oom Cornelis Hendricksz. Kesa (procuratie gepasseerd voor nts Zeger van der Bruggen te Rotterdam op 11 dezer) verkoopt Anna Cornelisdr. Man weduwe van Dionijs Verbrugh een huis en erf gelegen op de Haven en de Dam, belend O Cornelis Goutappel en W Sijbrant Fransz., strekkende voor van de Havenstraat tot achter met een vrije gang op de Dam, oude waarbrief van , voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 87v Izack Hissingh raad en vroedschap verkoopt Dirck van Bleijswijck burgemeester alhier een huis en erf gelegen in de Walvissteeg, belend O de koper met een ander huisje en W Maerten Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van het huis van Mr Adriaen Annockee, voor 50 gld in gereed geld ontvangen Dezelfde verkoopt Johannes de With zilversmid een huis en erf van ouds genaamd de gouwe leeuw gelegen aan de Dam, belend O Pieter Block en W Lourens van der Wiel, strekkende voor van de straat tot achter aan het achterhuis van de verkopers ander huis komende, oude waarbrief , voor 950 gld, te betalen met 50 gld gereed en de resterende 900 gld houdt de koper onder zich tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening Johannes de With vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 88v Adriaen Aldersz. Hodenpijl wonende alhier broer van zalr Jan Aldersz. Hodenpijl in zijn leven oud burgemeester dezer stede en onder het voorrecht van boedelbeschrijving erfgenaam van zijn

16 16 broer verkoopt Daniel van Boshuijsen raad en president schepen een huis en erf gelegen op de Nieuwe straat, belend N het huis van de erfgenamen van Anna Coij en Z s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de magistraats armen kamer, oude waarbrief , voor 250 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet De voorsz.hodenpijl verkoopt Cornelis (Coeijen) oud schepen een huis daarin de overledene heeft gewoond gelegen op de Dam op de Haven, belend O Cornelis Leendertsz. de Jongh en W Jan Braem de jonge, strekkende voor van de voorsz. Dam tot achter op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 2 st per jr tbv de Grafelijkheid, voor 1100 gld door de verkoper in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet. 89v Pons de Ridder pampiermaker is schuldig aan Johan Fockendijck regerend schepen alhier 300 gld wegens geleend geld tegen 4 ½ % per jr. Waarborg 2 huizen en erven aan de Vlaardin-gerstraat omtrent de poort dezer stede, belend W s-heren vest en O Leendert Nooteman, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot of de watering van de volmolen Adriaen Le Beau schoolmeester wonende alhier is schuldig aan Isaack Hessingh raad en vroedschap dezer stede 315 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr, te betalen 1 jr na datum dezes. Waarborg een huis en erf gelegen op de Gooistraat, belend O s-heren steeg en W de weduwe van Jan Huijgensz. van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan de grutmolen van Corstiaen Leendertsz. van der Spith. Kanttekening Grietgen Jansdr. weduwe Adriaen Lebeau vertoont de originele rentebrief die afgelost is.. 90v Maertgen Cornelisdr. weduwe Teunis Jacobsz. Schouten wonende alhier verkoopt Anthonij van Ackeren tbv Louris van Ackeren zijn zoon als vader en voogd wonende Delft een huis en erf gelegen in de Raem, belend N Jan Gielenz. en Z Jan Doom en Pieter off Teijlingh, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 400 gld te betalen met 200 gld gereed en de resterende 200 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het verkochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening Anthonij van Ackeren vertoont de originele rentebrief die afgelost is Teunis Claesz. van Schie verkoopt de voorsz. Maertgen Cornelisdr. een huis en erf gelegen achter de Teerstoof, belend W Gerrit Jansz. en O Huijbrecht Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaer, oude waarbrief , voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 91v , Jacobus Kellenaer beenhakker dezer stede is schuldig aan Emanuel van Wolsenes substituut schout van Rotterdam 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 ½ % per jr, doch bij betaling binnen 6 weken na de verschijndag om 4% per jr ingegaan zijnde , dus de eerste verschijndag valt op , te lossen met 50 gld per jr. Waarborg zijn huis, achterhuis en erf gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend N Anthonij Hemeltekan en Z Ds Johannes Lardinus en W? strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ds Lardinus Abraham Harmensz. van Leeuwen wonende alhier verkoopt Cornelis de Hoog brandewijn brander wonende dezer stede een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Maerten de Cramer en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de erfgenamen van Trijntgen Doensdr. belast met 11 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 250 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Leendert Joostensz. oud grootschipper verkoopt Jan Ariensz. Roodenrijs een huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend W de tuin van de koper en O de weduwe van Jacob Drouvert, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin voorsz., voor 250 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 92v Neeltgen Cornelisdr. (van Buijren) weduwe van David van der Zee geassisteerd met Arie Pietersz. Starrenburgh haar jegenwoordige man wonende Rotterdam verkoopt Gillis de Hooij nu wonende alhier een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Job Huijgensz. van Crimpen en W Cornelis van Gesel notaris en procureur gehuwd met de weduwe van Joris van der Sprongh, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, oude waarbrief van voor 500 gld door verkoopster van koper in

17 17 gereed geld ontvangen Gillis de Hooij is schuldig aan Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs laatst weduwe van Maerten Rasen wonende alhier 500 gld wegens geleend geld, te voldoen met 100 gld per jr tegen een rente van 4 gld 10 st per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat door hem op heden geërfd is, belend O Job Huijgensz. van Crimpen en W Cornelis van Gesel notaris en procireur gehuwdmet de weduwe van Joris van der Sprongh, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Schie. 93v Neeltgen Cornelisdr.voormaals weduwe van David van der Zee geassisteerdv met Arie Pietersz. Starrenburgh haar jegenwoordige man wonende Rotterdam verkoopt Trijntgen Raas zekere stalling met een tuintje gelegen in de Pannekoekstraat, belend N Pieter van der Plaets en Z s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Van der Plaets, oude waarbrief van , voor 150 gld, door verkoopster van koopster ontvangen in gereed geld Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester dezer stede als last gehad hebbende van Jacob van Houten in zijn leven raad en vroedschap dezer stede, zijnde gepasseerd voor nts H..Vukel te Amsterdam op verkoopt de kinderen van Jan van Leeuwen brouwer in de Roskam te Leiden en in verband met de absentie van de kinderen door Pieter off Teijlingh die de gift in ontvangst neemt van zeker erf daarop gepland staan enige bomen met elsen gelegen in de Breestraat, belend O de weduwe van Paulus Cornelisz. en W Arie Ariensz. de Zeeuw, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 125 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 94v Izaack Hissingh raad en vroedschap dezer stede verkoopt Sijmon Flexenaer Besteijbacker (= pasteibakker) een huis, tuin en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N de verkoper met zeker ander huis en W Appelonij Bosch, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeck, voor 630 gld. te betalen met 200 gld gereed en de resterende 430 gld houdt koper onder speciaal verband van het verkochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening Isaack Hissingh vertoont de originele rentebrief die afgelost is Arie Ariensz. de Zeeuw wonende aan de Vijfsluizen verkoopt aan de voornoemde kinderen van Jan van Leeuwen en vermits hun absentie wordt de gift aangenomen door Pieter off Teijlingh een huis en erf gelegen aan de Breestraat, belend O de kopers en W dezelfde kopers, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de gemelde kopers, oude waarbrief van , voor 25 gld door verkoper van kopers in gereed geld ontvangen. 95v Huijbrecht Jansz. van der Velde als bij caveling en verdeling van de boedel van Joris Keijser de navolgende huizinge te beurt gevallen zijnde verkoopt Martinus de Ridder een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe van Jacob Muts en W de verkoper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacomijntgen Bonte voor 100 gld, door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Cornelis Jansz. Rot mr scheepssmaker wonende in Oud Mathenesse voor hem zelve als in deze vervangende Jan Jansz. Rot mede scheepstimmerman verkoopt Aert Pietersz. Mol wonende binnen dezer stede een bijlbrief gepasseerd voor de notaris Johan Veen van tlv Cornelis Pietersz. wonende op Maassluis en het verbonden hypotheek, zijnde een damschuit door hem comparant nieuw getimmerd met alle toebehoren op welke bijlbrief nog resteert 266 gld voor 266 gld in gereed geld ontvangen. 96v Sijmon van der Vegt oud burgemeester en Johan Veen secretaris mitsgaders Cornelis de Hooij brandewijn brander allen wonende binnen dezer stede en tezamen voogden over het nagelaten weeskind genaamd Aletta Jonasdr.,.dochter van Ds Petrus Jonas en Pauwelina Gillisdr. beiden zalr welke Ds Petrus Jonas is een broer geweest van Nicolaes Jonas overleden Coningsbergen en is zulks de voorsz. Aletta Jonas enig erfgenaam van de voorsz. Nicolaes Jonas. Zij verklaren dat Arent van Bere-steijn koopman te Amsterdam zich borg heeft gesteld tbv Johan Veen voor de lichting en ontgvangst van 576 gld 19 st die gemelte Veen van Nicolaes van der Hagen mede koopman te Amsterdam heeft ontvangen over verschillende jaren van uitdeling van enige porties scheeps die de voorsz. Van der Hagen op order van de voorsz. Nicolaes Jonas had ontvangen en zij willen de voorsz. Van Beresteijn van zijn borgtocht bevrijden onder verband van de goederen en inkomsten van de voorsz. Aletta Jonas.

18 18 97v Marcus Willemsz. Duijffvoet mr grofsmid wonende binnen dezer stede verkoopt Barent Ariensz. Overbeecq mede grofsmid een huis en erf gelegen op de Haven, belend ZO Harmanus van Wijlick baljuw en schout en NW de weduwe van Alewijn Gijsen c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of walle, oude waarbrief van , belast met een rentebrief van 150 gld tegen een rente van 4% per jr tbv het weeshuis dezer stede die koper op tot zijn last neemt, voor 350 gld boven de belasting door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 97v Jannetgen Jansdr. weduwe Jan Jansz. (moet zijn Jacobsz.) Maen wonende binnen dezer stede verkoopt Theunis Ariensz. van Roijen een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Lijntgen Marcelisdr. en W Jan Maen, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende in de dwarssteeg tot achter aan het erf van Willem Pouwelsz., oude waarbrief , voor 500 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Jan Cornelisz. schoenlapper wonende binnen dezer stede is schuldig aan Neeltgen Ariensdr. Witsenburgh 100 gld wegens geleend geld en terug te betalen op met een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N de erfgenamen van Cornelis Galeijnsz. Keijser en Z Jan Dircksz. Knap, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Kanttekening Neeltgen Pietersdr. gehuwd met Adriaen Dircksz. (Nels) vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 98v Maerten Pietersz. Schieveen wonende binnen dezer stede verkoopt Arie Cornelisz. Slooff wonende in het proveniers huis alhier een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O en W Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Lugtigheijt, oude waarbrieven van en , voor 102 gld die verkoper van koper in gereed geld heeft ontvangen Pieter Jacobsz. Muijs staande op zijn vertrek naar Oost Indië verkoopt Frans Cornelisz. Brederode tuinder een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W Pieter van Teijlingen en O dezer stede veste of walle, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Van Teijlingen, belast met een rentebrief van 150 gld die Adriaen Kruijck regerend schepen cs daarop sprekende heeft met de rente sedert tegen 5% per jr. Voldaan met de belasting van 150 gld. Kantekening Deze nevenstaande rente geroyeerd zie deel 20 folio 15v. Nog geroyeerd een rente die de stad hierop had staan van 5 gld per jr. 99v Jan Pouwelsz. Boomgaert wonende binnen dezser stede verkoopt Hendrick Claesz. Schalck een rentebrief tlv de weduwe van Jacob Sparenburch met verbonden hypotheek in kapiutaal 400 gld zulks de helft of 200 gld met de verlopen rente sedert mei 1682 tegen een rente van 5% per jr waarin Jan Doom de oude de wederhelft toekomt, gepasseerd voor schepenen dezer stede op , voor 170 gld door verkoper in gereed geld ontvangen Willem Pouwelsz. t Hart oud stierman als last hebbende van Cornelis Pouwelsz. t Hart zijn broer schipper op de admiraliteits glase caloop wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd voor Johannes Boodt notaris te Amsterdam op ) verkoopt Job Willemsz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Steven Willemsz. en Z de voorsz. Willem Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 70 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 100v Maria Virij wonende binnen dezer stede als bij de grootmogende heren van de Staten van Holland en West Friesland geauthoriseerd tot het doen van de opdracht en verkoop van het navolgende huis als zijnde het huis fidei-commis geweest en door de voorsz. heren op tot het zelve fidei commis ontslagen, breder blijkende bij de copie daarvan verkoopt Harman van Wijlick baljuw en schout dezer stede een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Mathijs Wolff en W de erfgenamen van Hendrick Kesa, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter Gijsen, oude waarbrief van , voor 160 gld, welk bedrag zo met liquidatiue en afrekening daarmede verkoopster verklaart contentement te nemen Hercules van der Schep verkoopt Jan Jansz. Braem den Ouden zekere stalling en erf gelegen op de Marckt achter het stadhuis, belend N Lijsbeth Hendricksdr. en Z Maria van Bleijswijck,

19 19 strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van Leendert van Brugge, oude waarbrief van , belast met een rente van 25 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 200 gld boven de belasting door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 101v Pieter van der Plaets regerend schepenn gehuwd met Cornelia van Londerzeel en Johannes Londerzeel kinderen van Johannes Londerzeel en Sara van der Maers verkopen Salomon Eliasz. Haringh wonende in het Proveniershuis dezer stede een huis, tuin en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Willem Ariensz. Bosselaer en Z Mathijs Cool, strekkende voor van de straat tot achter aan de baen van Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt, belast met 10 st per jr tbv de Magistraats armen camer dezer stede, voor 220 gld boven de belasting, door verkoper van koper in gereed geld ontvan-gen Theunis Claesz. van Schie mr timmerman verkoopt Hercules van der Schep een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat, belend W Gerrit Jansz. en N s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaer, oude waarbrief van , voor 64 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen.102v Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Jan Meesz. oud groot schipper en Arend Schouten mr metselaer zeker huisje en erf gelegen in het Broersvelt, toebehoord hebbende Jan Pietersz. Penninck. belend N met een eigen gang tot achter aan het huis van Pieter Andriesz. en Z Grietgen Danielsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 10 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvan-gen Arie Leendertsz. Clerck zeevarende man wonende binnen deser stede verkoopt Jan Maen een huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend ZO de erfgenamen van Cornelis Cruijck en NW Willem Joppensz. Bosselaer, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende met een gemene gang tot op de Haven, belast met 5 st per jr tbv onbekend en nog met een rentebrief pro resto 150 gld tbv Johan Fockendijck, voor 110 gld boven de belasting door verkoper van koper in gereed geld ontvangen 103v Willem Jaspersz. en Michiel Leendertsz. wonende Pijnacker als voogden over Maertgen Claesdr. innocente dochter verkoopt Jan Cornelisz. waarvoor deszelfs huisvrouw de gift is ontvangende van een huisje en erf gelegen in de Noord Molenstraat, belend O Jacob Teunisz. van Vliet en W Dieuwertgen Michielsdr.,strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 47 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Sara Joris Herperse weduwe van Adriaen Deurwaerder herbergierster wonende binnen dezer stede is schuldig aan Johan Hodenpijl raad en schepen mitsgaders brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw 150 gld wegens geleend geld, te voldoen na vermaning van de renteheffer tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie, belend O s-heren steeg en W de gang van Willem Juijst oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Willem Jansz. Rotteveen. 104v Doen Jansz. Dispenbeeck gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. die tevoren weduwe was van Jan Claesz. Noortwijck grutter wonende binnen deser stede is schuldig aan Jacob Cornelisz. van Adrighem zijn zwager 500 gld wegens cassering van een notariële obligatie van voor nts Jacob van Aller te Rotterdam gepasseerd groot 400 gld en 100 gld in gereed geld ontvangen, welke obligatie op het verlij dezes is overgeleverd tegen een rente van 4% per jr.waarborg twee huizen en erven met alle gereedschappen specterende tot de gruttrij staande. annex den andere op de Schie, belend O Pieter Pietersz. en W Jan Colen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot. Kanttekening Claes Leendertsz. van der Spith vertoont de originele rentebrief die afgelost is Daniel van Boshuijsen raad en president schepen mitsgaders Pieter van der Plaets mede regerend schepen tezamen executeurs van het testament van Lijsbeth Jansdr. van Driel weduwe Harmen Voogt verkopen tezamen Pieter van der Mij stads timmerman een huis en erf gelegen op de Nieuwe straat, belend N de gang van Arie Lantman en Z de weduwe van Abraham Cooman, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. weduwe van Lantman, oude waarbrief van ( zie 346/130, voor 240 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 105v , Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters dezer stede Vranck Zeijdeman het huis en erf van Pieter Ariensz. van Cempen gelegen aan

20 20 de oostzijde van de Breestraat, belend Z Jacob Hoeck grootschupper en N Annetgen de Akermaeckster, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot tussen deze en de erven van de kinderen van Jan Boudewijnsz. van Leeuwen, oude waarbrief van , voor 73 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Javob Swanshoeck q.q. verkoopt aan Gerrit Duvijn herbergier wonende dezer stede een huis en erf van Jan Hendricksz. gelegen op de Verbrande Erven, belend ZO Tieleman Jacobsz. en NW Neeltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de scheidsloot tussen dit en het erf van Jan Boudewijnsz. van Leeuwen.voor 38 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen..106v Jan Meesz. oud groot schipper en Arent Schouten mr metselaer verkopen Jacob Schouten zeker huisje en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N met een eigen gang tot aan het huis van Pieter Andriesz. en Z Geertgen Danielsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, oude waarbrief van , voor 10 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Pieter van der Plaets regerend schepen gehuwd met Cornelia Londerzeel en Johannes Londerzeel kinderen en erfgenamen van Johannes Londerzeel en Sara van der Maers beiden zalr. verkopen Johannes Jansz. Kast (in de eigentijds gemaakte index in het protocol staat Kras) een huis en erf gelegen op de Marckt, belend O Aert Pietersz. Mol, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everardus Bronsert, oude waarbrief van , met conditie dat koper zal gedogen dat de put van het secreet staande op de plaats van dit huis daarin de riolen van de huizen van de voorsz. Bronsert en het huis van de verkoopster uitkomen, staande op de Marckt bij het ledigen of reinigen zal worden opgebroken en daardoor schoongemaakt en gereinigd, voor 550 gld, te betalen met 300 gld gereed en 250 gld houdt koper op rente tenen 4 ½ % per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening Aert Pietersz. Mol vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 107v Willem Jansz. Rotteveen sergiant van de burgerij gehuwd met een dochter van Jan Pietersz. Schoon verkoopt Lourens Caspersz. Stromburgh een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Otto Went en W Cornelis Leendertsz. de Jongh koopman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Cornelis Leendertsz. de Jongh, voor 80 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Pieter van der Plaets regerend schepen en Daniel van Boshuijsen president schepen tezamen als executeurs van het testament van Lijsbeth Jansdr. van Driel verkopen in die kwaliteit aan de voorsz. Daniel van Boshuijsen een tuintje gelegen in de Luijs, belend O Jan van Rhee en W Hendrick Prince, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Hendrick Prince, voor 27 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 108v Pieter Willemsz. de Fluijter zeevarende man verkoopt Claes Post zeker huisje en erf gelegen in de Ketelpoort, belend W Jan Pietersz. en O de kinderen en erfgenamen van Jan Suijcker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de erfgenamen van Suijcker, voor 14 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen Gerrit Jansz. Berckhout wonende alhier is schuldig aan Johan Hodenpijl raad en schepen mitsgaders brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw 80 gld wegens geleend geld, te voldoen ten believe van de renteheffer tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat genaamd de drie sackdragers, belend O Hercules van der Schep en W Huijbrecht Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz. metselaer. 109v Nicolaes Welesteijn bakker wonende binnen dezer stede is schuldig aan Margarietha van Bleijswijck weduwe van Hendrick van der Heijm schepen dezer stede 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg zijn huis en erf gelegen op de Marckt omtrent het stadshuis dezer stede, belend N de weduwe van Gillis van Castilië en Z Arie van der Mij timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Gijsen. Kanttekening Maria Fernij vertoont de originele rentebrief die afgelost is Pieter Block bakker wonende binnen dezer stede is schuldig aan Cornelis Leendertsz. de Jong koopman 250 gld wegens geleend geld, te betalen ten believe van wederzijds tegen een rente van 4%

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( )

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( ) OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647) door H.J. van der Waag 1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon een huis en erf

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 24-07 - 1688 t/m 08-05 - 1694 2 7 1 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam Inventaris nr 350. 02-03-1680-15-03-1683 NADERE TOEGANG 92 1. 02-03-1680. Simon Hulsthout capitein van de burgerij als lasthebber van juffrouw Angenieta van Beest weduwe

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. 1 NADERE TOEGANG 86 1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E 1 9 0 8 1 6 4 8 t / m 2 6 0 6 1 6 5 8 1 7 F O L I O

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 346. 1 NADERE TOEGANG 88 1. 06-08-1663. Grietgen Jansdr. weduwe van Marcelis Jansz. schuldig aan Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier een jaarlijkse losrente

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 0 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 3 1-0 3-1 5 9

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM 1670-1675 Inventarisnr. 348. door H.J. van der Waag 1. 10-05- 1670. Gerrit Gerritsz. van der Schie wonende Rotterdam gehuwd met Geertgen Gijsen zo voor hem zelve en

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 3 2 0 6-0 1-1 6 2 5 t / m 1 7-0 1-1 6 5 0 3 3 D U B B E L E F O L I O S R E G I S T

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 343. 22-06-1647-22-12-1654 1 1. 22-06-1647. Hendrick van der Heijme brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw binnen dezer stede borg voor Pieter Angillisz. pachter

Nadere informatie

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht 1634 1685 (WK s Gravenzande en Zandambacht inv. 1) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 30-12-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 8 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 4-0 1-1 5 7

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142)

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142) Weesboek B Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld 1655 1676 (Amb. Hof van Delft inv. 142) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 13-8-2016) Inleiding In het Gemeentearchief

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. - - t/m - - FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 . - -. Cornelis Jansz. Bergwerff

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-01 - 1708 t/m 16-05 - 1711 247 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 23-05 - 1711 t/m 12-10 - 1715 272 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel,

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, 1509-1975 Archief Delft 587 Collectie C.D. Goudappel 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K 2 0-0 4-1 5 8 4 t / m 1 2-0 6-1 6 0 2 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S G E D E E L T E

Nadere informatie

Boedelpapieren Overschie

Boedelpapieren Overschie Boedelpapieren Overschie 1647 1679 (GA Rotterdam Ambacht Overschie inv. 437) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 14-4-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief Ambacht

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672 Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672-21 maart 1672 t Oudelant (alleen pannenbakkers; vrijwel alle namen zijn overgenomen in de lijst van 5 mei 1672 met vaak toevoeging van de

Nadere informatie

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 1 1 5 7 6 t / m 1 5 9 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1 H E R

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis

Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis 1676 1724 (GA Rotterdam Gem. Pernis inv. 113) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 18-12-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 1250 index 1 Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 's-gravenhage, 12 mei 2000 Enkele opmerkingen: De akten in nr. 1 zijn van

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 3 2 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 2 6 4 D U B B E L E F O L I O S 1 0-1 1-1 6 0 2 t / m 1 6-0 4-1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 05 05 1723 t/m 27-04 1726 362 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1. 05-05-1723.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1-0 3-1 6 0

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K 2 3-0 3-1 6 5 2 t / m 1 2-0 3-1 6 8 7 1 4 2 D U B B E L E F

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K 2 6-6 - 1 6 4 8 t / m 1 1-6- 1 6 9 3 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 1 6 4 8 1 6 6 5 E N 1 6 9 3 1 7 2 9 1 O M S L A G, 7 D E

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie