De Rijp Oud Recht Inv. nr Bewerking Marianne Teunis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis"

Transcriptie

1 1 huis en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: De Rijp Oud Recht Inv. nr Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje en erf op 't Oost. Belend met Pieter Sijmonsz Smit O. een gemene gang W. koopsom 230 gld. Bijz: Met een gang voor over straat samen met anderen. J.Schouten schout, Jan Stolp en Pieter Allertsz Pieterooms schepenen. 2 land de Rijp transport inventarisnr: v Anna Jansz wed. en boedelhoudster van Jan Cornelisz Hoorn, verkoopt aan Willem Jansz Vet, koopman, een stuk land groot 6 agele 12 roe bezuiden en in de banne van De Rijp. Belend met de kinderen van dr. Johan Lakeman O. Willem Vet W. Koopsom 617 gld. 8 st. 12 penning J.Schouten schout, Jan Stolp en Pieter Allertsz Pieterooms, schepenen. 3 land de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: IJsbrant Pietersz te Noordeind verkoopt aan Jan en Claas Maartensz Liefies een stuk land groot 10 agele 36 roe bezuiden het dorp. Belend met de wed. van dr. Lakeman O. Jan Hou W. de kopers N. Jan Salm Z. Koopsom 717 gld. 10 st. J.Schouten schout, J.Stolp en Floris Prins schepenen. 4 huis en erf de Rijp Beoosten de Dam transport inventarisnr: v Pieter Pietersz Pronk mede erfg. van zal. Pieter Sijmonsz Pronk zijn vader verkoopt aan Pieter Jansz Poest een huis en erf beoosten de Dam binnen het dorp. Belend met mr. Claasz Bosch O. Hillegonda Koleur Z. 't water N. een gang gemeen met dit huis W. strekkende zuidaan van de wal af met 's Heerenstraat tot de voorhaven. Geen koopsom. J.Schouten schout. J. Stolp en Floris Prins schepenen. 5 erf de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v = blad 1 =

2 Meyndert Bek, namens zijn moeder Neeltje Cornelis wed, en boedelhoudster van Kornelis Willemsz in zijn leven schepen en vroetschap, verkoopt aan Bruyn Gijsbertsz een erf op 't Zuid. Belend met Cornelis Sijmonsz Visscher N. Neel Dirx Z. Koopsom 55 gld. J.Schouten schout, W. M. Gout en P.A. Pieterooms schepenen. 6 erf de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: mr. Cornelis Ariaens verkoopt aan Cornelis Sijmonsz Visscher een erf op 't Zuid. Belend met Mary Claas wed. N. Neeltje Cornelis wed. Z. met een vrije gang ten Z. Koopsom 100 gld. J. Schouten schout, Willem Maartensz Groot en P.A. Pieterooms schepenen. 7 hennepkloppersmolen "De Koninck" de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: Johan Sweers, oud schepen van Enkhuizen, verkoopt aan Pieter Arentsz 1/16 part in de hennipkloppersmolen " De Koninck" bezuiden en in de banne van het dorp. Belend met de ringsloot van de Beemster O. Jacob Pietersz Groot W. Koopsom 63 gld. J.Schouten schout, W.M.Gout en J.Stolp schepenen. 8 herberg "De Verbrande Rijp" de Rijp op het Oosteinde schuld inventarisnr: Gerrit Dircksz Poort, waard in de "Verbrande Rijp" bekent schuldig te zijn aan: Dieuwer Jans Sloof, waardinne in de herberg "De Rooleeuw" 600 gld. ter zake van koop van de herberg "De Verbrande Rijp" zijnde een huis en erf en paardestal achter op de wal en een erf daar bewesten en een erf voor over straat op 't Oosteind. Belend met Claas Bos O. Nanningh Koot W. J.Schouten schout, J.Stolp en P.A.Pieterooms schepenen. 9 huis, erf en bleekveld de Rijp op 't Vlaander transport inventarisnr: Theodorus Lakeman, predikant van de Gereformeerde Religie te Oostzaandam, namens zijn moeder Grietje Pieters wed. en boedelhoudster van ds. Johannes Lakeman in zijn leven predikant te Ilpendam, verkoopt aan Claes Sijmonsz Reers een huis en erf en bleekveldje voor over straat op 't Vlaander. Belend met Dirk Pietersz Kaatjes O. het gemene pad W. Jacob Germentsz N. Koopsom 400 gld. Bijz. Met een gemene gang tussen de huizen van Germents en Kaatjes. J.Schouten schout, Fl. Prins en J. Stolp schepenen. = blad 2 =

3 10 hennepkloppersmolen "De Salm" de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v De Rijp Oud Recht Inv. nr Floris Jansz Mop verkoopt aan Jan Willemsz Yves 1/8 part van de hennipkloppersmolen : De Salm" bezuiden en in de banne van De Rijp. Geen belending. Koopsom 180 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en F.Prins schepenen. 11 erf de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: v Cornelis Allertsz Pieterooms verkoopt aan Pieter Allertsz Pieterooms, zijn broer schepen en vroetschap, een erf bewesten de Dam. Belend met de wed. van Johannes Lakeman O. de erfg. van Allert Claesz W. Met 2/3 eigendom in de gang ten O. Koopsom 1060 gld. J.Schouten schout en D.Kramer en Fl. Prins schepenen. 12 huisje en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: Jan Jansz Marts verkoopt aan Gerbricht Willems wed. van Jan Huybertsz een huisje en erf op 't Oost. Belend met een gemene gang O. Jan Kwanten W. Koopsom 195 gld. Bijz. Met recht aan de gang ten oosten en 7 voeten erf daarover welke niet betimmerd mag worden vanwege het licht. J.Schouten schout, P.A,Pieterooms en Fl.Prins schepenen. 13 erf de Rijp op de Lieflandbuurt transport inventarisnr: v Pieter Arisz Brack verkoopt aan Jacob van Petten, stuurman op de haringvangst, een erf op de Lieflandsbuurt strekkende van 's Heerenstraat van de ene sloot tot de ander. Belend met de verkoper O. Trijn Cornelis Verschiet W. Koopsom 55 gld J.Schouten schout, Fl.Prins en P.A.Pieterooms schepenen. 14 huis en erf [zie folio 8] de Rijp op de Keysersbuurt transport inventarisnr: v folio 23v (Sic) = blad 3 =

4 Jan Aris Tuk verkoopt aan Jacob Pietersz Mettes een huis en erf op de Keysersbuurt. Belend met Claas Beets O. 't Vlaanderpad W. Koopsom 450 gld. waaronder een custingbrief van 225 gld. voldaan J.Schouten schout, J.Stolp en F.Prins schepenen. 15 verklaring over het mosterdmolentje "De Houtzager" de Rijp op het Westeinde verklaring inventarisnr: VERKLARING: Louris Pietersz Kostelijk verklaart dat hij een nieuw mostaartmolentje heeft getimmerd genaamd "De Houtzager" op een vrij erf rondom met water bezuiden het westeind van De Rijp een goede ruimte van het dorp af. Bijz: Op is een acte tot vrijheid van de wind gepasseerd voor de E. M.H. Raden en Meester van de tekening der Domeinen van E. Gr. M. H. Staten van Holland en Westvriesland. Daarvoor te betalen 30 schelling van 2 groten Vlaams tot erfpacht onder condeties daarin vermeld. Tot hypotheek het mostaartmolentje met erf. In de kantlijn toegevoegd: De opdracht aan Jacob Pietersz Metten volgt op folio 23v. J.Schouten schout, W.Gout en J.Stolp schepenen. 16 land de Rijp in de Oostervenne transport inventarisnr: v Balser Ariaansz en Jelger Ysaksz Smits mede voor Gerrit Gerritsz Bek en Cornelis Jansz Piets armenvoogden over de gemene armen van Graft, verkopen aan de kinderen en erfg. van Maarten Pietersz Jantjes 1/6 part in een stuk land groot 6 agele in de Oostervenne. Belend met Pieter De Geus Z. Ellert Boom O. Cornelis Louris N. Koopsom 52 gld. J.Schouten schout, J.Stolp en D.Kramer schepenen. 17 huis en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: Sijmon Dirksz Backer, mede voor zijn broer en twee zussen als erfg. van Anna Dirks hun zus, verkoopt aan Sijmon Claasz Reers een huis en erf op 't Oost. Belend met Claas Garmentsz Brommer W. Cornelis Louris Samson O. Koopsom 210 gld. Bijz: Met een gang met anderen gemeen ten O. en een gang over straat ten oosten van de wed. van mr. Jelis tot aan de wijk. J.Schouten schout, D.Kramer en Fl.Prins schepenen. 18 land de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v = blad 4 =

5 Gerrit Jansz Jonker verkoopt aan Barend Gerritsz een stuk land groot 9 agele 9 roe bezuiden en en de banne van De Rijp. Belend met Cornelis Lourisz O. de wed. van Jan Jacobsz Bronkhorst W. Koopsom 629 gld. 2 st. waaronder een custingbrief van 418 gld. dd. dezer gerooyeerd op J.Schouten schout, D.Kramer en Fl.Prins schepenen. 19 huis en erf de Rijp op de Volger transport inventarisnr: Aef Jacobsdr wed. en boedelhoudster van Jan Cornelisz van de Volger verkoopt aan Gerbrant Jansz en Albert Arentsz een huis en erf op de Volger. Belend met de erfg. van Louris Pietersz Schol O. de poldersloot Z. mr Claas Bos W. en N. Koopsom 150 gld. J.Schouten schout, J.Stolp en F.Prins schepenen. 20 land in de Banne van de Rijp en Graft transport inventarisnr: v Dirk de Boer en Dani l Dirksz en Anna Ariaans erf. allen wonend te Graft verkopen aan Teunis Nanningsz, koopman, een stukje land groot 6 agele 18 roe 12 voet deels in de banne van De Rijp en deels in Graft. Belend met de koper W. de kinderen van Jan Router O. Jan Diederiksz Beets N, Koopsom 249 gld. 6 st. 4 penning. J.Schouten schout, J.Stolp en Fl.Prins schepenen. 21 erf en bleekveld de Rijp transport inventarisnr: Reyer Jansz verkoopt aan Theunis Nanningsz, koopman, een erf en bleekveld voor over straat strekkende met 's Heerenstraat in de lengte van de straat af tot de haven gemeen met J. Vink. Koopsom 200 gld J.Schouten schout, J.Stolp en D.Kramer schepenen. 22 land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: v Pieter Jacobsz Windich verkoopt aan Kornelis Willemsz Moons een stuk land ñ 5 agele benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met de kinderen van Meijndert Pelt W. Jan Pietersz Amsterdam N, Jacob Cornelisz Eenhoorn Z. Koopsom 285 gld. J.Schouten schout, J.Stolp en D.Kramer schepenen. 23 land de Rijp op het Zuideinde transport = blad 5 =

6 inventarisnr: Theodorus Lakeman, predikant te Oostzaandam de rato caverende voor zijn moeder Grietje Pieters wed. en boedelhoudster van ds. Johannes Lakeman in zijn leven predikant te Ilpendam, verkoopt aan Willem Jansz Vet, koopman, 6 roeden land 3 lang 2 breed en 2 stukken land ten zuidwesten dienend tot een overpad voor W. Vet, bezuiden en in het dorp. Koopsom 92 gld. J.Schouten schout, J.Stolp en F.Prins schepenen. 24 land de Rijp transport inventarisnr: Duyfje Jacobs meerderjarige jonge dochter verkoopt aan Dirk Jansz Kramer, schepen en vroetschap, 5/24 part in een stuk land waarvan de koper het merendeel al bezit, groot in het geheel 20 agele. Belend met Welmet Binnenblijf en Grietje Pieters Lakeman O. mr. Andries Muerling W. de erfg. van Claas Jansz Schippers Z. Koopsom 216 gld. 15 st. J.Schouten schout, J.Stolp en P.Pieterooms schepenen. 25 erf de Rijp op de Rietbuurt transport inventarisnr: v Jacob Cornelisz Opdam penningmeester van de Starnmeer, verkoopt aan Cornelis Jaspertsz een erf op de Rietbuurt aan de noordzijde strekkende tot aan de haven Belend met Jan Allertsz Besjes O. Cornelis Jansz Messen W. Koopsom 100 gld.j.schouten schout, J.Stolp en P.A.Pieterooms schepenen. 26 land de Rijp op de Volger transport inventarisnr: Dirk Bent en Pieter Jacobsz Groot mede voor Ariaan Hendriksz Kuyper en Adriaan Groenbeert allen kerkmeesters, verkopen aan Gerbrant Jansz Koopman 4 agele en 5 roeden land buitendijks bij de Volger. Belend met Albert Arentsz O. de Kamerhopsdijksloot W. Koopsom 107 gld. 5 st. Bijz: Met recht aan de twee watermolentjes en aan de gemene dijken, dijksloot en ringvaart J.Schouten schout, J.Stolp en F.Prins schepenen. 27 houtzagersmolen "De Pauw" de Rijp in de Oostervenne hypotheek inventarisnr: v = blad 6 =

7 Huyg Jansz Houtsager verklaart dat hij een houtzagersmolen genaamd 'De Pauw' heeft gekocht,naar de Rijp gevoerd en aldaar opnieuw opgebouwd heeft op een vrij omheind erf om er balken mee te zagen. Gelegen in de Oostervenne op de kant van de Beemster ringsloot. Op het recht van de wind heeft verkregen van de E.M.H. Raden en Meesters van de Rekeningen der Domeinen waarvoor hij jaarlijks 5 pond 40 groten Vlaams moet betalen. Tot hypotheek is de molen verbonden. J.Schouten schout, W.Gout en D.Kramer schepenen. 28 land de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: Josef Pietersz in opdracht van Aagje Pieters wed. van Jan Bronkhorst wonend te Hoorn, volgens procuratie dd gepasseerd voor not. Cornelis Nopper te Hoorn, verkoopt aan Willem Pietersz Beets, koopman, een stuk land groot 10 agele 21 roe bezuiden het dorp in de banne van De Rijp. Belend met Barent Gerritsz O. de erfg. van Gerrit Droens W. Koopsom 620 gld. 19 st. 8 penning J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 29 huis en erf de Rijp op 't Venje transport inventarisnr: v Maarten Cornelisz Pontman, oud weesmeester en koopman, verkoopt aan Maarten Cornelisz een huis en erf op 't Venje. Belend met Arent Jansz O. de kinderen van Jacob Houw W. met een gang ten oosten. Koopsom 305 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 30 huisje en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Geertje Pieters wed. en boedelhoudster van Garbrant Pietersz Bovenneer, verkoopt aan Maartje Claas wed. van Dirk Cornelisz Dam een huisje en erf op de Achterbuurt op 't Oostend. Belend met Dirk Crijns O. Cornelis Sijmonsz Lodder W. Koopsom 274 gld J.Schouten schout, Andrien van der Lijn en mr. Jan Heringa schepenen. 31 stukje land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: v Willem Jaspertsz verkoopt aan Seger Cornelisz Eenhoorn, koopman, een stukje land groot 2 agle 10 roeden benoorden in de banne van De Rijp. Koopsom 130 gld.j.schouten schout, A.v/d Lijn en J.Heringa schepenen. = blad 7 =

8 32 huisje en erf de Rijp op de Princebuurt transport inventarisnr: De Rijp Oud Recht Inv. nr Willem Jaspertsz verkoopt aan Cornelis Jansz Jongejans een huisje en erf op de Princebuurt. Belend met Hendrick Teunisz O. IJsbrant Adriaansz W. Koopsom 175 gld. waaronder een custingbrief dd. dezer van 87 gld.10 st. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Heringa schepenen. 33 huis en erf de Rijp Bezuiden de Dam transport inventarisnr: Jan Kornelisz Stijns verkoopt aan Jacob Jacobsz Olij een huis en erf bezuiden de Dam. Belend met Willem Sloof O. en Z. de vaarsloot W. de wed. van Cornelis Willemsz Bek N. Koopsom 360 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en P. Pieterooms schepenen. 34 huis en erf de Rijp op het Oosteinde schuld inventarisnr: v Bruyn Gijsbertsz en Cornelis Sijmonsz Visscher getrouwd met Baafje Gijsberts en Cornelis Gerritsz wonend te Noordeinde getrouwd met Hiltjen Gijsberts verkopen aan Anna Jansz wed. van Floris Cornelisz Koen een huis en erf op 't Oost. Belend met IJsbrant Schoonblau zilversmit O. Pieter Cornelisz Boon W. Koopsom 880 gld. Bijz: Met een vrije gang gemeen met Griet Ariaans bewesten haar huis strekkende van de straat tot de haven. J.Schouten schout, D.Kramer en P. Pieterooms schepenen. 35 huis en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: Cornelis Claasz Smit bekent schuldig te zijn aan de kinderen en erfg. van Sijmon Adriaansz Smit en Mary Reyers 525 gld. als rest van 1050 gld. ter zake van koop van een huis en erf op 't Oost. Belend met de gemene straat Z. en O. 't gemene pad W. de gemene wijk N. De custingbrief is voldaan op J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 36 huis, erf en bleekveld de Rijp op het Oosteinde transport = blad 8 =

9 inventarisnr: v Cornelis Sijmonsz Smit en Ariaan Ariaansz Wieldreyer gehuwd met Guertje Sijmons en Ellert Boom en Jan Huygen de jonge als voogden over Bregt Sijmons kinderen en erfg. van Sijmon Ariaansz Smit en Mary Reyers verkopen aan Cornelis Klaasz Smit een huis en erf en een bleekveld over de wijk op 't Oost. Belend met de gemene straat O. en Z. een gemeen pad W. de gemene wijk N. Koopsom 525 gld. en een custingbrief van 525 gld. (zie volgende acte) Bijz. Ten westen een gang gemeen met anderen en over straat 1/3 part aan de gang tot de voorhaven tussen de huizen van Jan Huygen en de wed. van Hendrik van Dulken J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 37 huis en erf de Rijp op de Rietbuurt transport inventarisnr: Arent Jansz Hases en Jan Arentsz de Lange als voogden over de weeskinderen van Dieuwer Sijmons die de enige dochter was van Sijmen Barentsz te De Rijp overl. verkopen aan Jan Willemsz Vijselaar een huis en erf op 't Riet. Belend over de gang van dit huis met Allert Cornelisz O. Pieter Jansz Stijnis W. Koopsom 460 gld.j.schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 38 huis en erf de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: v Jan de Goede geassisteerd met not. Adriaan Groet als voogd verkoopt aan Willem Arentsz Prins een huis en erf bewesten de Dam. Belend met de erfg. van Willem Pietersz Lakeman O. Seger Eenhoorn W. Koopsom 2010 gld. Bijz: Met een gang en opscheping gemeen met anderen voor over straat tussen zijn pakhuis en 't huisje van Welmet Binnenblijf J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 39 huis, erf en bleekveld de Rijp op 't Vlaander transport inventarisnr: Jacob Jansz van Petten, stuurman ten haringvangst, verkoopt aan Claas Lourisz een huis en erf met een bleekveld voor over straat op 't Vlaander. Bekend met Dirk Pietersz Kaatjes O. 't gemene pad W. Koopsom 440 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen erven transport inventarisnr: v = blad 9 =

10 Dani l Guldemaan biersteker verkoopt aan Jacob Jansz Swaan 2 erven wijt omtrent 42 voeten en lang van de ene haven tot de ander. Koopsom 50 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 41 boomgaard de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Jacob Teunisz Windig verkoopt aan Jacob Abrahamsz, zoon van Abraham Isaksz zal. in zijn leven schoenmaker, de helft van een boomgaard benoorden de huizen op 't Westend. Belend met de andere helft O. Anna Pieters Jensis W. vaarsloten Z. en N. Koopsom 72 gld. J. Schouten schout, J, Salm en A.v/d Lijn schepenen. 42 huis en erf de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v Klaas Maartensz Koen en Pieter Pietersz Pronk mede voor Willem Sloof, armenvoogden, verkopen aan mr. Claas Bos, chirurgijn, een huis en erf en een strookje erf voor over straat aan 't water op 't Zuid. Belend met mr Claas Bos Z. over de gang van dit huis met Sijmon Pater N. Koopsom 170 gld. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 43 huis en erf de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: Pieter Auwelsz Prins oud schepen en vroetschap verkoopt aan mr Claas Toornenburg leeraar der Waterlandse Gemeente een huis en erf bewesten de Dam. Belend met Pieter Jansz Venhuysen O. de erfg. van Willem Pietersz Lakeman W. Koosom 2000 gld. waaronder een custingbrief van 1200 gld. Bijz: Aan de oostzijde een eigen vrije gang en een gang gemeen voor over straat strekkende tot de voorhaven tussen de huizen van Welmet Jans en Anna Pieters Jensis J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Heringa schepenen schuld de Rijp Bewesten de Dam schuld inventarisnr: v mr Claas Toornenburg leeraar der Waterlandse Doopsgezinde Gemeente bekent schuldig te zijn aan Pieter Auwelsz Prins 1200 gld ter zake van koop van huis en erf bewesten de Dam. Belend met Pieter Jansz Venhuysen O. de erfg. van Willem Pietersz Lakeman W. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Heringa schepenen. 45 huis en erf en bakkers gereedschappen de Rijp op het Westeinde transport = blad 10 =

11 inventarisnr: Anna Cornelis, wed. en boedelhoudster van Jacob Dirks in zijn leven bakker, en Sijmon Dirksz Backer en Jan Willemsz Vijselaar, wettelijke voogden over de weeskinderen van Jacob Dirks, verkopen aan Lodewijk Jansz Vervlassen, bakker, 1) een huis en erf en bakkersgereedschap op 't Westend. Belend met Ariaentje Pieters O. een gang gemeen met anderen W. en Z. de straat N.- een bleekveld ten zuidoosten van het huis. Koopsom 1600 gld. J.Schouten schout, P.Pieterooms en J.Salm schepenen. 46 gang de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Trijntje Jans wed. en boedelhoudster van Cornelis Jans Collis verkoopt aan Willem Jansz Vet. koopman, 1/5 part van een gemene gang en wijk op 't Oost strekkende van 's Heerenstraat noordaan tot de vaarsloot. Belend met Seger Eenhoorn O. de wed. van mr Jelis Wilmsz W. Koopsom 8 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 47 tuin en tuinhuisje de Rijp op de Meelsackbuurt transport inventarisnr: dr.salomon van Til, bedienaar der Gereformeerde Gemeente te Dordrecht en professor van de Illustre school aldaar verkoopt aan Dirk Dirksz Tuk een tuinhuisje en tuin op de Meelsackbuurt. Belend met Dirk Jansz N. Cornelis Jansz Dreun Z. Koopsom 100 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 48 half huis de Rijp op de Heijkesbuurt transport inventarisnr: v Lou en Pieter Ronks en Dirk Jansz als mede erfg. van Mien Dirx tevens voor de andere erfg. verkopen aan Allert Claasz een «huis en erf op de Heykesbuurt. Belend met Jan Kik O. Anna Ariaans W. Koopsom 110 gld. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 49 huis en erf genaamd " 't Teerhuijs" de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: = blad 11 =

12 Jan Jansz de Goede verkoopt aan Willem Arentsz Prins een huis en erf genaamd het "Teerhuys" bewesten de Dam. Belend met een gang gemeen met anderen O. Seger Eenhoorn W. Koopsom 750 gld. Bijz: Zolang J.J.de Goede gealimenteerd wordt door een instantie mag hij in het huis blijven wonen met vrijheid in gebruik dus ook zijn hout en turf op de zolder leggen. De sleutel van het teerhuis mag hij niet. W.A.Prins zal alle avonden sluiten en 's morgens openen.j.schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 50 huis en erf de Rijp op de Rietbuurt transport inventarisnr: v Dirk Jansz Neyer te Graft verkoopt aan Dirk Sijmonsz Ruts een huis en erf op de Rietbuurt. Belend met het pad van 't Riet O. Pieter Gerritsz Decker W. Poulis Cornelisz Swart Z. de Binnenhaven N. Koopsom 400 gld. waaronder een custingbrief van 200 gld. zie folio 27 J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 51 erf en pakhuis de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Jan Aris Tuk, vrachtschipper van De Rijp op Enkhuizen, verkoopt aan Cornelis Stolp, als grootschipper verleden jaar uit Oostindi alhier in Patria gearriveerd : 1)- een erf en pakhuis belend over de gang van dit huis met Gerrit Claesz Purmerend O. Willem Jansz Vet W. Alles gelegen achter op de wal op het Oost. Koopsom 2700 gld. te samen met de volgende akte J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 52 bleekveld met wagenhuis de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Jan Aris Tuk, vrachtschipper van De Rijp op Enkhuizen, verkoopt aan Cornelis Stolp, als grootschipper verleden jaar uit Oostindi alhier in Patria gearriveerd : 2)- een bleekveld met wagenhuis belend over de gang met Jacob Sijmonsz Glasemaker O. het huis van Gerrit Tromp W. Ten oosten een gang voor over straat. Alles gelegen achter op de wal op het Oost. Koopsom 2700 gld. te samen met de vorige akte. J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 53 traankokerij, huisje, erf en traanketel de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: Willem Sijmonsz Sloof, als boekhouder van 't Groenlands tuyg van commandeur Cornelis Jansz Nomis verkoopt aan Meynard Bek, als boekhouder ten behoeve van de gemene reders van 't schip " 't Zwarte Paart", met het Groenlands tuyg waar Claas Cornelisz Grof commandeur op is, 1/3 part van een traankokerij, huisje, erf, traanketel en verder = blad 12 =

13 toebehoren bezuiden en in de banne van De Rijp. Belend met de wed. van Cornelis Bek O. de wed. van ds. Lakeman Z. Koopsom 390 gld. J.Schouten schout, P.Pieterooms en J.Salm schepenen erven de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v Jan Jansz Tuk, marktschipper van De Rijp op Amsterdam, mede namens anderen die het aangaan verkoopt aan Ellert Boom, hospes in de Keyserskroon 2 erven waarvan n over straat op 't West. Belend 1/ met een gang O. de kinderen van zal. Maarten Pietersz Jantjes W. 2/ Jacob Claasz O. een gang W. Koopsom 71 gld. J.Schouten schout, P.Pieterooms en J.Salm schepenen. 55 boomgaardje de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Jan Jansz Tuk, marktschipper op Amsterdam, mede voor allen die het aangaan verkoopt aan Jan Arentsz de Lange, heemraad van de Starnmeer, wonend in De Rijp, een boomgaardje op 't West achter de huizen over sloot. Belend met Willem Gout O. Jan Pender W. vaarsloten N. en Z. Koopsom 51 gld. 6 st. J.Schouten schout, P.Pieterooms en J.Salm schepenen. 56 erf de Rijp op de Hooijersbuurt transport inventarisnr: v Jacob Arisz Penges mede voor zijn broers en zussen verkoopt aan Maarten Reyersz een erf op de Hooyersbuurt. Belend met Claas Brommer N. Maarten Reyers zelf Z. Koopsom 15 gld. 15 st. J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 57 boomgaard en tuinhuis de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: v Schepenen en regeerders van De Rijp als administrateurs over de goederen van zal. Willem Pietersz Lakeman verkopen aan D.Kramer, president schepen, en Dirk Tuk een boomgaard en tuinhuis benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met de Gou O. Eef Floris W. vaarsloten N. en Z. Koopsom 305 gld. J.Schouten schout, P.Pieterooms en D.Kramer schepenen. = blad 13 =

14 58 huis en erf de Rijp Beoosten de Dam transport inventarisnr: De Rijp Oud Recht Inv. nr Schepenen en regeerders van De Rijp, administrateurs van de nagelaten goederen van Willem Pietersz Lakeman verkopen aan Jan Cornelisz Mataris een huis en erf beoosten De Dam. Belend over de gang van dit huis met mr Claas Toornenburg O. Willem Arentsz Prins W. Koopsom 2200 gld. waaronder een custingbrief van 1466 gld. 13 st. dd.dezer, voldaan J.Schouten schout, D.Kramer en P.Pieterooms schepenen. 59 akker land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: mr Jan Heringa, schepen en vroetschap, verkoopt aan Andries van der Lijn, mede schepen en vroetschap, een akker land groot omtrent 3 agele benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met Anna Pieters Jensis O. vaarsloten Z. en N. koopsom 57 gld J.Schouten schout, D.Kramer en J.Salm schepenen verklaring de Rijp verklaring inventarisnr: v VERKLARING Sijmon en Aldert Claasz, Sijmon Gerritsz Ruts en Cornelis Allertsz Pieterooms, als voogden over Bregt Claas. mede voor Neel Claas, enige erfg. van Aafje Sijmons hun overl. peet, BEKENNEN dat: Aafje Sijmons in 1675 van Claas Jansz Sijgerts 22 gld. en 10 st. heeft ontvangen tot betaling van een strookje van haar erf strekkende van de straat noordaan tot de wijk en niet voor over straat of achter over de Wijk meer op de rooinge tussen 't huis erf en gorthuis van de en kinderen van C.J. Sijgertsz en 't voorz. erf etc. zie verder de acte geen schout en schepenen genoemd. 61 erf en bleekveld de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Jan Pietersz Hou, weesmeester, verkoopt aan Michiel Willemsz en Cornelis Jansz een erf en bleekveld voor over straat op 't West. Belend met Guert Dirx O. Pieter Pluym W. Jan Kornelisz Buysman Z., de vaart ten zuiden van het bleekveld. Koopsom 44 gld. 2 st. J.Schouten schout, J.Salm en A v/d Lijn schepenen. 62 land de Rijp op het Noordeinde transport = blad 14 =

15 inventarisnr: v Dirkje Pieters wed. en boedelhoudster van Aris Cornelisz geassisteerd met haar zoon Pieter Aris Brouwer te Purmerend verkoopt aan Tijs Jansz Hoogtwoud, oud weesmeester en metselaar, 1/ een stuk land groot 10 agele. Belend met de wed. van ds. Johannes Lakeman N. Jacob Arisz Penges W. gelegen benoorden en in de banne van De Rijp. Koopsom 750 gld. te samen met de volgende akte J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 63 twee akkers land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: v Dirkje Pieters wed. en boedelhoudster van Aris Cornelisz geassisteerd met haar zoon Pieter Aris Brouwer te Purmerend verkoopt aan Tijs Jansz Hoogtwoud, oud weesmeester en metselaar, twee akkers land groot 3«agele. Belend met Adriaan Lammertsz Magervelt N. de erfg. van Hendrik Cornelisz Heynis Z. Beiden gelegen benoorden en in de banne van De Rijp. Koopsom 750 gld. te samen met de vorige akte J.Schouten schout, D.Kramer en J.Heringa schepenen. 64 gedeelte van een boomgaard de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v Allert Cornelisz Boon verkoopt aan Jan Nanningsz koopman 12«voet van de westkant van zijn boomgaard gelegen achter de huizen op het Westend strekkende van de ene sloot tot de ander. Belend met de verkoper O. het pakhuis van J. Nanningsz W. Koopsom 80 gld. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 65 erfje de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Frederik Hendriksz Kuyper en Claas Jacobsz Backer als weesvaders voor de gemene armen verkopen aan Trijn Willems Pengis wed. een erfje op 't West bezuiden de straat. Belend met Ellert Boom O. een gemene gang W. Koopsom 15 gld. J.Schouten schout, D.Kramer en J.Salm schepenen. 66 huis en erf (borg) de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v = blad 15 =

16 Jannetje Dirks wed. van Louris Gerbrants bekent schuldig te zijn aan Willem Gerritsz haar schoonzoon 800 gld. ter zake van geleende penningen tegen 4 % tot borg een huis en erf op 't Zuid. Belend met Claas Hendriksz Backer Z. Pieter Jansz Beets N. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Heringa schepenen. 67 erf en bleekveld de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Dieuwer Claas wed. en boedelhoudster van Jacob Cornelisz Opdam in zijn leven penningmeester van de Starnmeer verkoopt aan Jan Claasz Noordeynd een erf met een bleekveld voor over straat en een bleekveld achter over de wijk op 't West. Belend met Jan Arentsz de Lange O. Trijn Cornelis wed. W. Koopsom 200 gld. J.Schouten schout, J.Salm en mr. Pieter Jacobsz schepenen Bijz: In de kantlijn toegevoegd: dd komen Pieter Oostenraad Boon eigenaar van huis nr dat staat aan de noordzijde van de Regtestraat tussen de Tilbrug en de Dam- en Anna Poest eigenares van huis nr. 132 overeen dat Boon op zijn erf zijn achterhuis mag vergroten of nieuw bouwen in westelijke richting naar de gorterij van A. Poest etc. zie acte. 68 huis en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Jan Bartelsz, kleermaker, verkoopt aan Jan Arisz Tuk een huis en erf op 't Oost. Belend met een gang gemeen met anderen O. Cornelisje Albers W. Koopsom 825 gld. J.Schouten schout, J.P. Groot en P.Jacobsz schepenen. 69 huis en erf de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: Pieter Jansz Venhuysen en Jacob Cornelisz Eenhoorn verkopen aan Jan Bartelsz. kleermaker, een huis en erf bewesten de Dam. Belend met Kornelis Jansz Jongejans O. Klaas Toornenburg W. Koopsom 1000 gld. Bijz: Met een gedeelte in de gemene gang en opscheping voor over straat tussen de huizen van Welmet Binnenblijf en Anna Pieters Jensis. J.Schouten schout, J.Groot en P.Jacobsz schepenen. 70 huis en erf de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: v Jan Harmensz en Sijmon Cornelis Kar te Beemster, Cornelis Harmensz wonend in de Starnmeer, en Claas Cornelisz Kammer wonend te Oosthuizen als omen en bloedvoogden over de weeskinderen van Pieter Harmensz en Trijn Jans te Spanbroek overl.verkopen aan Jacob Dirksz Kramer mr timmerman een huis en erf op t Oost. Belend met Jacob Floris = blad 16 =

17 O. Taams Ellertsz W. Ten westen een eigen gang. Koopsom 480 gld. waaronder een custingbrief van 320 gld dd. dezer. J.Schouten schout, J.W.Salm en J.Groot schepenen. 71 huis en erf de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Maarten Cornelisz te Noordeind verkoopt aan Jan Jacobsz Baan een huis en erf op 't West. Belend over de gang van dit huis met Mayke van der Keere O. Pieter Auwelsz Prins W. Voor over straat een eigen bleekveld. Koopsom 499 gld. 19 st. 2 penning waaronder een custingbrief van 333 gld. 6 st. 2 penning welke afgelost is op ondertekend door Cornelis Jansz Vader en Maarten Cornelisz. 72 akker land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: v Allert Claasz Besjes, kaaskoper, namens de crediteuren gemachtigd dd van de boedel van Maarten Adriaansz van der Hout. in zijn leven kaaskoper, verkoopt aan Dirk Jansz Kramer. oud schepen en vroetschap, en Dirk Tuk een akker land benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met Jan Pietersz Amsterdan Z. de wed. van Adriaan Groet W. Koopsom 53 gld. J.Schouten schout, J.Sam en J.Groot schepenen. 73 erf de Rijp Bewesten de Dam transport inventarisnr: Pieter Allersz Pieterooms, oud schepen en vroetschap, verkoopt aan Jacob Pietersz Groot, regerend schepen en vroetschap, een erf bewesten de Dam. Belend met de wed. van ds. Johannes Lakeman O. Teunis Nanningsz W. met 1/3 part in de gemene gang W. Koopsom 80 gld. J, Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 74 huis, erf en bleekveld de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v Pieter Jansz Beets, koopman, verkoopt aan Mary Claas wed. van Aris Huyberts een huis en erf op 't Zuid. Belend met de gang van Floris Prins N. de wed. van Louris Gerbrantsz W. Met een bleekveld voor over straat. Koopsom 875 gld. J.Schouten schout, J.Salm en J.Groot schepenen. 75 huis, erf en pakhuis de Rijp op de Tuinbuurt transport = blad 17 =

18 inventarisnr: Louris Claasz Beets, mede voor zijn broer Frederik Claasz Beets en zus Trijntje Claas Beets, Jan Jansz Nomis getrouwd geweest met Dieuwer Jans, mr Willem Jelis getrouwd met Trijntje Jans, allen te samen caveren voor Marijtje en Aafje Jans Beets, kinderen van zal. Jan Claasz Beets, allen mede erfg. van Jan Jansz Beets, verkopen aan Pieter Jansz Beets, koopman, een huis, erf en pakhuis op de Tuinbuurt. Belend met de kinderen van zal. Jacob Jansz Router O. de wed. van Jan Cornelisz Beets W. Koopsom 2145 gld. Met een gang aan de westzijde tot de poort van de wed. van J.Beets J.Schouten schout, J.Salm en Wouter Cornelisz Boer schepenen. 76 houtzaagmolen "De Krokodil" de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: v Eller Willemsz Boom, hospes in de Keyserskroon, verkoopt aan Cornelis Gerritsz Rits ten Westzaan de opstal van een molen genaamd "De Krokodil" - om naar Westzaan te vervoeren- bezuiden en in de banne van De Rijp. Belend met de ringsloot van de Beemster O. Willem Gout W. Koopsom 400 gld. Bijz: De verponding van 7 gld. jaarlijks wordt overgeschreven naar Westzaan J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 77 erf de Rijp op de Kralingbuurt transport inventarisnr: Jacob Jansz Swaan ijzersmid verkoopt aan Jacob Cornelisz Eenhoorn, bejaard jongman, 3 voet 3 duim van de westzijde van zijn erf en in de lengte van de straat af, zuidaan 33 voet voor een gang op de Kralingbuurt. Belend met Jacob Eenhoorn O. Koopsom 6 gld. J.Schouten schout, J.Groot en W Boer schepenen. 78 huis en erf de Rijp op de Meelsackbuurt transport inventarisnr: v Pieter Pietersz Pronk, Teunis Nanningsz en Jan Willemsz Yves, weesvaders van 't Mennisten weeshuis, verkopen aan Dirk Pietersz van Petten, stuurman op de haringvangst een huis en erf op de Meelsackbuurt. Belend met Pieter Jansz Beets Z. de koper N. Aan de noordzijde een eigen gang. Koopsom 276 gld. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 79 stukje land de Rijp op het Noordeinde transport inventarisnr: = blad 18 =

19 Pieter Auwelsz Prins, oud schepen en vroetschap, verkoopt aan Jacob Claasz Kuyper, jongman, een stukje land groot 3 agle 30 roe benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met P.Prins N. Dirk Jacobsz Heynis W. Koopsom 187 gld. J.Schouten schout, W.Boer en P.Jacobsz schepenen. 80 half huis de Rijp op de Volger transport inventarisnr: v Gerbrand Jansz, koopman, verkoopt aan Allert Arentsz, biersteker, de helft van een huis en erf op de Volger. Belend met de erfg. van Louris Pietersz Schols O. de poldersloot Z. mr Claas Bos W. en N. Koopsom 200 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en W.Boer schepenen. 81 hennepkloppersmolen "De Reijger" de Rijp aan de Eilandsdijk transport inventarisnr: Jannetje Diks wed. verkoopt aan Ariaan Ariaansz de Vos 1/10 part in een hennepkloppersmolen genaamd "De Reyger" aan de Eilandsdijk. Koopsom 120 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en W.Boer schepenen. 82 huis en erf de Rijp op de Princebuurt transport inventarisnr: v Claas Claasz, te Graft verkoopt aan Pieter Pietersz, waard te Graft een huis en erf op de Prinsebuurt. Belend met de wed. van Louris Hermentsz O. de erfg. van Jan Arentsz de Lange W. Koopsom 120 gld. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 83 huis en erf de Rijp op de Princebuurt transport inventarisnr: Pieter Pietersz, waard te Graft verkoopt aan Klaas Elbertsz en huis en erf op de Prinsebuurt. Belend met de wed. van Louris Hermentsz O. de erfg, van Jan Arentsz de Lange W. Koopsom 165 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 84 huis en erf de Rijp op het Westeinde transport = blad 19 =

20 inventarisnr: Schout en schepenen van De Rijp, als curateuren van de insolvente boedel van zal. Maarten Adriaansz van der Hout, in zijn leven kaaskoper, verkopen aan Pieter Auwelsz Prins, oud schepen en vroetschap, een huis en erf op 't Westend. Belend met Jan Jacobsz Baan O. Teunis Jacobsz Baan W. Koopsom 555 gld. welke is betaald aan de dorpssecretaris t.b.v. de schuldeisers. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 85 huis en erf de Rijp op de Meelsackbuurt transport inventarisnr: v Schout en schepenen van De Rijp, als curateuren van de insolvente boedel van zal. Maarten Adriaansz van der Hout, in zijn leven kaaskoper, verkopen aan Jacob Jansz Plugger een huis en erf op de Meelsackbuurt. Belend met de straat O. de vaarsloot W. de Gereformeerde armen Z. Gerrit Jacobsz N. Koopsom 175 gld. welke aan de dorpssecretaris is betaald t.b.v. de schuldeisers J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 86 erf en bleekveld de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v Pieter Auwelsz Prins, oud schepen en vroetschap, verkoopt aan Claas Maartensz Koen, houtkoper, een erf en bleekveld voor over straat op 't Westend. Belend over de gang van dit huis met de kinderen van Cornelisz Vet O. de erfg. van Jan Willemsz W. Met een tuintje achter over de wijk. Koopsom 232 gld. 10 st. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 87 pakhuis, erf en boomgaard de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Jan Gerritsz te Alkmaar, Aris Claasz Kruyf te Rotterdam en Walig Dircksz gehuwd met Grietje Hendrix te Nieuwe Niedorp, Harmen Boots gehuwd met Reynutjen Gerrits, Claas Claasz Kruyf en Dieuwerje Claas huisvrouw en gemachtigde van Jan Jansz Rooker te Medemblik te samen enige erfg. van zal. Jan Arentsz de Lange verkopen aan Willem Jansz Vet, koopman, een pakhuis erf en boomgaard op 't West. Belend met Guertje Gerbrants O. Jacob Jansz Pieterooms W. Koopsom 1500 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 88 boomgaard en tuinhuisje de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v = blad 20 =

21 Jan Gerritsz te Alkmaar, Aris Claasz Kruyf te Rotterdam, Walig Dirksz gehuwd met Grietje Hendrix te Nieuwe Niedorp, Harmen Boots gehuwd met Reynutje Gerrits, Claas Claaz Kruyf, en Dieuwertje Claas huisvrouw en gemachtigde van Jan Jansz Rooker te Medemblik te samen enige erfg. van zal. Jan Arentsz de Lange verkopen aan Ellert Willemsz Boom, hostes in de Keyserskroon, een boomgaard in twee n met een tuinhuisje er tussen, met een strookje land bezuiden de boomgaard achter de huizen op 't West, Belend; rondom water. Koopsom 435 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 89 boomgaard de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Jan Gerritsz te Alkmaar, Aris Claasz Kruyf te Rotterdam, Walig Dirksz gehuwd met Grietje Hendrix te Nieuwe Niedorp, Harmen Boots gehuwd met Reynutje Gerrits, Claas Claaz Kruyf, en Dieuwertje Claas huisvrouw en gemachtigde van Jan Jansz Rooker te Medemblik te samen enige erfg. van zal. Jan Arentsz de Lange verkopen aan Jan Pietersz Hou, oud weesmeester, een boomgaard op 't West achter de huizen over sloot. Belend met de wed. van Jan Claasz Marts O. Guurtje Gerbrants W. Koopsom 114 gld. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 90 boomgaardje (schenking) de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: v Jan Gerritsz te Alkmaar, Aris Claasz Kruyf te Rotterdam, Walig Dirksz gehuwd met Grietje Hendrix te Nieuwe Niedorp, Harmen Boots gehuwd met Reynutje Gerrits, Claas Claaz Kruyf, en Dieuwertje Claas huisvrouw en gemachtigde van Jan Jansz Rooker te Medemblik te samen enige erfg. van zal. Jan Arentsz de Lange. Deze personen van folio 46v. verkopen aan Jacob Claasz een boomgaardje op 't West achter de huizen over sloot. Koopsom niets het is een schenking. J. Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 91 huis en erf de Rijp aan de Grote Dam transport inventarisnr: v Schout en schepenen van De Rijp, als curateuren van de insolvente boedel van zal. Maarten Adriaansz van der Hout, in zijn leven kaaskoper, verkopen aan Ellert Willemsz Boom, hospes in de Keyserskroon een huis en erf aan de Grote Dam. Belend met Johannes de Wilde N. de straat van het Nieuweland Z. de Dam O. de gang van dit huis en Johannes de Wilde W. Koopsom 905 gld. welke betaald is aan de dorpssecretaris t.b.v. de schuldeisers Bijz: Met een waterstoep gemeen met anderen terzijde van de straat aan het eind van het Vlaanderpad bij 't brugje. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Salm schepenen. 92 huis, erf en bleekveld de Rijp op het Westeinde transport = blad 21 =

22 inventarisnr: Jan Gerritsz te Alkmaar, Walig Dirksz gehuwd met Grietje Hendrix te Nieuwe Niedorp met procuratie van Aris Claasz Kruyf te Rotterdam, gepasseerd dd voor notaris Pieter de Geus te De Rijp, Harmen Boots gehuwd met Reynutje Gerrits, Claas Claasz Kruyf, Dieuwertje Claas huisvrouw en gemachtigde van Jan Jansz Rooker die op zee is, allen Wonend te Medemblik. Te samen erfg. van zal. Jan Arentsz de Lange, verkopen in publieke veiling aan Grietje Pieters wed. van ds. Johan Lakeman, in zijn leven predikant te Ilpendam, een huis erf en leyf en bleekveld voor over straat met een tuintje achter over sloot en leyf achter op de wal op 't West. Belend 1/ Arent Jansz Hases O. Jan Claasz Noordeynd W. 2/ Willem Gout O. Koopsom 2595 gld. waaronder een custingbrief van 1730 gld. gepasseerd voor schout en schepenen op 23 maart t.n.v. Neeltje Lakeman als gevolmachtigde van Grietje Pieters Bijz: Aan de westzijde 2 voet onbetimmerd erf en een hok aan de oostzijde opnieuw getimmerd een half duim westelijker. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 93 huis en erf de Rijp op de Meelsackbuurt transport inventarisnr: Dirk Pietersz van Petten verkoopt aan Ariaan Jansz de Vos een huis en erf op de Meelsaksbuurt. Belend met 't water O. de straat W. Pieter Jansz Beets Z. Koopsom 300 gld. waaronder een custingbrief van 100 gld. Bijz. Met een gang gemeen met de verkoper strekkende van de straat oostaan. Het huis mag niet hoger en het erf niet verder betimmerd worden. J.Schouten schout, J.W.Salm en A.v/d Lijn schepenen schuld de Rijp op de Meelsackbuurt schuld inventarisnr: v Ariaan Jansz de Vos bekent schuldig te zijn aan Dirk Pietersz van Petten 100 gld. ter zake van koop van een huis en erf op de Meelsaksbuurt. Belend met 't water O. de straat W. Pieter Jansz Beets Z. J.Schouten schout, J.Salm en A.v/d Lijn schepenen. 95 half huis de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: Jan Hendriksz van Dulken mede voor Jan Jansz IJsenbeecq gehuwd met Trijntje Hendrix en voor Jan van Dulken en Jan Huygen, de jonge, als voogden over het weeskind van Hermanes Hendriksz van Dulken, kinderen en kindskinderen van zal. Hendrik Harmensz van Dulken, verkopen aan Neel Pieters wed. van voorn, Hendrik van Dulken stiefmoeder, de helft van een huis en erf het aanbedeelde vader- en grootvaders erffenis, op 't Oost. Belend met een gang gemeen met anderen O. Arent Jansz Kraft W. Koopsom 350 gld. J.Schouten schout, J.Groot en W.Boer schepenen. 96 huis en erf de Rijp op 't Venje transport = blad 22 =

23 inventarisnr: v Ariaan van Enkhuizen, commandeur op de Groenlandse walvisvaart, gehuwd met Aafje Gerbrants verkoopt aan Sijmon Jansz Korf een huis en erf op 't Venje. Belend over de gang van dit huis met Ariaan de Boer O. Jan Quanten W. Koopsom 555 gld. waaronder een custingbrief van 277 gld. en 10 st. J.Schouten schout, A.v/d Lijn en J.Groot schepenen. 97 huis of pakhuis en erf de Rijp aan de Grote Dam transport inventarisnr: Schout en schepenen van De Rijp, als curateuren van de gerepudieerde boedel van zal. Maarten van der Hout in zijn leven kaaskoper, verkopen aan Adriaan en Sijmon van der Hout, minderjarige weeskinderen van M v/d Hout een huis of pakhuis en erf aan de Grote Dam. Belend met De Dam O. Allert Besjes en de gemene wijk Z. De wed. van Claas Quadijk W. en N. aan wiens gang een waterstoep, wal en secreet in gezamenlijk gebruik is en een deel van de wijk Koopsom 815 gld. Bijz: Florens van der Werf notaris en procureur te Delft, als mede voogd van de twee kinderen heeft voor zoveel het aangaat de goederen die zij van hun peet of moey Grietje van der Hout hebben geerft geteld en geconsigneerd in handen van de secr. om door hem te verdelen onder de crediteuren van de boedel. J.Schouten schout, J.Salm en A v/d Lijn schepenen. 98 erf en hekelhok transport inventarisnr: v Mijntjen Jasperts wed. en boedelhoudster van Louris Pietersz Kostelijk geassisteerd met Pieter Pietersz Bakker haar voogd, verkoopt aan Jan Pietersz Blau een erf en hekelhok achter strekkende van de Achtersloot tot 's Heerenstraat. Belend met een gang gemeen met Guert Dirx, de wed. van ds. Lakeman O. Voor over straat een bleekveld zonder gang. Koopsom 355 gld. en verder met het overnemen van een hypotheekbrief staande op dit huis dd door L.P. Kostelijk t.b.v. Anna Jans wed. van Floris Corn. Koen J.Schouten schout, J.Groot en W.de Boer, schepenen. 99 huis, erf en houttuin de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: Claas Maartensz Koen vroetschap en weesmeester verkoopt aan Claas Arentsz Prins 1/ een huis en erf met een houttuin voor over straat op het Oost. Belend met een gang gemeen met anderen O. strekkende van de voorhaven met 's Heerenstraat tot achter op de wal. Trijn Cornelis W. te samen met de volgende akte. 100 huis en erf de Rijp op de Rietbuurt transport = blad 23 =

24 inventarisnr: v Mijntje Jasperts wed. van Cornelis Pietersz Kostelijk geassisteerd met Pieter Pietersz Bakker haar voogd verkoopt aan Cornelis Jansz Kan een huis en erf op 't Riet. Belend met Joseph Pietersz O. de kinderen van Claas Gerritsz Purmerend W. Koopsom 515 gld. J.Schouten schout, J.Groot en W.de Boer schepenen. 101 huis en erf de Rijp op de Keysersbuurt transport inventarisnr: Neel Cornelis wed. van Claas Germentsz verkoopt aan Cornelis Jansz Jochems een huis en erf op de Keyzersbuurt. Belend met 't gemene pad O. Willem Teunisz W. en Z. de veersloot N. Koopsom 337 gld. 10 st. J.Heines? schout, J.Groot en W. de Boer schepenen. 102 huis en erf de Rijp op de Kralingbuurt transport inventarisnr: Claas Maartensz Koen vroetschap en weesmeester verkoopt aan Claas Arentsz Prins 2/ een huis en erf op de Kralingbuurt. Belend met Marijtje Aris O. over de gang van dit huis met Cornelis Jacobsz W. Pieter Jansz Prins Z. Koopsom 2824 gld. 19 st. 18 penning waaronder een custingbrief van 1883 gld. 6 st. 12 penning, te samen met de vorige akte. Bijz: Met beding dat C.A.Prins in de houtnering geen handel mag drijven met Noors of grenenhout. J.Schouten schout, J.Groot en W.de Boer schepenen schuld huis, erf en houttuin de Rijp op het Westeinde schuld inventarisnr: v Claas Arentsz Prins bekent schuldig te zijn aan Claas Maartensz Koen vroetschap en weesmeester, 1883 gld. 6 st.12 penning als rest van 2825 gld. ter zake van koop van een huis en erf met een houttuin voor over straat op 't Oost. Belend met een gang O. Trijn Cornelis W. 2/ een huis en erf op de Kralingbuurt. Belend met Marijtje Aris O. over de gang met Cornelis Jacobsz W. J. Schouten schout, J,Groot en W. de Boer schepenen schuld huis en erf de Rijp op de Kralingbuurt schuld inventarisnr: v = blad 24 =

25 Claas Arentsz Prins bekent schuldig te zijn aan Claas Maartensz Koen vroetschap en weesmeester, 1883 gld. 6 st.12 penning als rest van 2825 gld. ter zake van koop van een huis en erf met een houttuin voor over straat op 't Oost. Belend met een gang O. Trijn Cornelis W. 2/ een huis en erf op de Kralingbuurt. Belend met Marijtje Aris O. over de gang met Cornelis Jacobsz W. J. Schouten schout, J,Groot en W. de Boer schepenen. 105 twee stukjes land in de Banne van de Rijp en Graft transport inventarisnr: Claas Toornenburg, medicijn dr. te Alkmaar, verkoopt aan Willem Jansz Vet, koopman, 2 stukjes land met een brug aan elkaar groot te samen 9 agele 26 roe benoorden en voor het grootste deel in de banne van De Rijp en verder in de banne van Graft. Belend met Jan Jacobsz Hoorn O. de erfg. van Jan Ridder Z. Hendrik Hagen N. Koopsom 733 gld. 8 st. J.Schouten schout, J.Groot en J.Stolp schepenen. 106 walvis traankokerij en erfje de Rijp op het Westeinde transport inventarisnr: 6377 Jan en Teunis Nanningsz, Dieuwer Glaas wed. van Jan Cornelisz Opdam en Claas Arentsz Prins mede voor zijn schoonmoeder Trijn Claas, verkopen aan Willem Jansz Vet. koopman, een walvis traankokerij met erfje op 't West achter de huizen over sloot. Belend met Cornelis Baarts O. Jacob Pietersz Groot Z. Koopsom 560 gld. J.Schouten schout, J.Groot en J.Stolp schepenen. 107 wijk en gang de Rijp transport inventarisnr: v Pieter Arisz Ronx verkoopt aan Gerbrant Jansz, koopman, de helft van een wijk en gang, de andere helft heeft hij al, achter zijn erf strekkende tot de Oude Haven. Belend met Louris Claasz Beets O. de verkoper W. Koopsom 150 gld. J.Schouten schout, W.de Boer en J.Stolp schepenen. 108 huisje en erf de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: Lijsbeth Ariaans wed. verkoopt aan Germent Jansz, koopman, een huisje en erf op 't Zuid. Belend met een gang gemeen met de koper N. strekkende van de straat tot de sloot. Belend met de koper W. Lijsbeth Ariaan Z. Koopsom 30 gld. J.Schoutn schout, W.de Boer en J.Groot schepenen. = blad 25 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 erf - 29.11.1674 - de Rijp, op het Oosteinde transport inventarisnr: 6376 1-v. De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6376 Jan Frederiksz Beets, biersteker verkoopt aan Claes Maertensz Koen, houtkoper een erf op

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 land - 30.3.1697 - de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: 6378 1 De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6378 Jan Allertsz Betjes, kaaskoper verkoopt aan de kinderen van wijlen Willem Beets een stuk land

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis blz 1, 3-9-1802; Pieter Muus verkoopt aan Jacob en Gerrit Koning tot Graft, 1/16 part in een hennepkloppersmolen genaamd "De Liefde", even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld. blz 2, 3-9-1802;

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6380 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6380 Bewerking Marianne Teunis 1 boomgaardje - 18.5.1720 - De Rijp transport inventarisnr: 6380 1 Cornelis Olij verk. aan Pieter Koorn een boomgaardje, gelegen achter de huizen naar het westend toe, bel. de koper O, Dirk Jansz. Bakker

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 6.4.1655 - de Rijp, op het Oosteinde transport inventarisnr: 6375 47-v. De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6375 Trijntje Frederix wed. van Cornelis Tijsz. Wagenmaker verk. aan Poulis Jansz. wnd.

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland,

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland, 06-02-1622 Aam Aamsz Guert 03-04-1622 Cornelis Bording Cornelis 05-06-1622 Cornelis Claasz Keelen Jannetje Sijmens Trijntje 03-07-1622 Cornelis Claasz Duegts Marij Claas Duwertje 31-07-1622 Taams Isbrantsz

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar HISTORISCH KADASTER ALKMAAR 1493-1910 (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar Kad.E2 = VpC4-a DAT[1 585.02.1 5] BRON[RAA, ORA 311 fol.116v] Gerrit Allertsz alias Gerrit van Woggenum, wonend in

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804

Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804 Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804 Bronbewerking: Arthur Groen Versie 1, mei 1993 Oorspronkelijke bron: DTB2 en 3 Uitgeest Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

Obdam, index ref. dopen

Obdam, index ref. dopen Obdam, index ref. dopen 1645-1713 - gemaakt door D.P. Raar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Obdam Inventarisnummer 1 Omschrijving: Nederduits gereformeerde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1714-1717 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper)

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper) 01-01-1787 Jan Mienes Maartje van Raalte weduwnaadochter jonge- 17-12-1786 in ondertrouw, 6 gld 01-02-1784 Sijmen Hendriks Bouman Maartje Jansz Quadijk jongemadochter jonge- 18-01-1784 in ondertrouw, 30

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742.

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. Op de kaart van de Zijpe van Batista Doetecomius uit 1600 staan in totaal 21 molens: twee in de polders B en T, één in polder. C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, en Q

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer door 4 oktober 2017 De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer Generatie 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, zoon van Theunis(Antoon) Bommer

Nadere informatie

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd door 16 september 2016 De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd Generatie 1 1. Maagbeloontje Cornelisd, is geboren op 26 januari

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810

Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Archief van de Weeskamer van de Beemster Uittreksels uit de staatboeken 1634-1810 Son, 2008 Fred Simons 2 Inleiding Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten 1737-1793 - gemaakt door Pieter Hellingman - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer:

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd 2-12-1705 Klaas Dirkzoon Dirk Klaas Naam moeder onbekend Warder 4-12-1705 Stijntje Klaasz Klaas Plas Naam moeder onbekend 4-12-1705 Dirk Klaasz Naam vader onbekend Naam moeder onbekend 4-4-1706 Pietertje

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806

Klapper Broek in Waterland DTB 3a - 3b - 10a - 11 Trouwen 1640-1806 3a 00-00-1678 Claas Buykes Niesje Claes Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is nauwelijks te lezen 3a 00-00-1678 Willem Jansz Bras Stijntje Claas Ondertrouw (N.H.); Deze inschrijving in 1678 is

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

Beemster, index geref. dopen 1704-1710

Beemster, index geref. dopen 1704-1710 Beemster, index geref. dopen 1704-1710 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer: 2a Omschrijving:

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 13.4.1754 transport inventarisnr: 6383 1 Dirk de Goede, en Cornelis Avis mede voor Barend van Deventer gemachtigd bij onderhandse akte dd. 11-10-1753 over de boedel van Jacob van Deventer,

Nadere informatie

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Het ontstaan van de Warderweg De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Warderweg 2011 land Andries Nooij land Dirk Hop Situatie Warder westeinde - begin 1865 land Cornelis Kaaskooper land Chris Kochheim

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer

The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer a genealogieonline publication The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer by 29 September 2016 The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer Generation 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, son of Theunis(Antoon) Bommer (follow

Nadere informatie

Purmerend, index geref. dopen

Purmerend, index geref. dopen Purmerend, index geref. dopen 1703-1706 - gemaakt door Remko Ooijevaar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Purmerend Inventarisnummer: 4 Omschrijving:

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelis Hendriks

De kwartierstaat van Cornelis Hendriks een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelis Hendriks door 13 november 2016 De kwartierstaat van Cornelis Hendriks Generatie 1 1. Cornelis Hendriks, zoon van Hendrik Hendriks (volg 2)

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Klapper Kwadijk DTB 1b - Trouwen gereformeerd

Klapper Kwadijk DTB 1b - Trouwen gereformeerd 08-01-1701 Jurriaan Pleen Maritje Kornelis staan ook in het oude boek 01-01-1701 Pouwels Kornelisz Sgilder Trijn Klaas hij j.m. zij j.d. beide van Kwadijk 11-02-1701 jan Jansz Vlas Hilgond Jacobs hij wed.

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 1a en 2 - Dopen gereformeerd

Klapper Ilpendam DTB 1a en 2 - Dopen gereformeerd 8-4-1663 Pieter Sijmonsz Coel Trijntie Jans Neeltie vader 3-5-1663 Jan Jansz Lijsbeth Jans Claes vader 30-5-1663 Claes Hansz Lijsbet Heijndericks Marten vader 30-5-1663 Claes Hansz Lijsbet Heijndericks

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 - gemaakt door O.P. van Driel - Oorspronkelijke bron Instelling: MVG (Mormonen voor Vrede en Gerechtigheid), Eindhoven Filmnr.: 0428013 Archiefinstelling:

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden

Klapper Purmerend DTB 33-34-35 Trouwen voor het gerecht 1607-1690, niet-gereformeerden Datum Naam Plaats Naam vrouw Plaats vrouw 01-01-1608 Pieter Dircxsz 01-01-1635 Dirck Jacobsz Wormer Marij Arents Saendijck in de banne van Westsaen jm jd datum is ondertrouwdatum; hier van gemaeckt betooch

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828 DTB 11-184 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 oud 91 jaar en ruim 10 maanden, leraar 1737 DTB 11-205 09-02-1726 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 DTB 10-02 01-05-1704 17 Jan Jansz Slodt overleden

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie