ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S"

Transcriptie

1 ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010

2 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men. * [Uit: Rietstap, Armorial General, Pl. CCLXI] * In zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van een rode wassenaar (wassende maan) in het schildhoofd, en twee zespuntige zwarte sterren naast elkaar in de schildvoet. * Symbolische betekenis : Balk (of Faas) : hechtheid, steun, kracht, sterk van karakter. Wassenaar (maansikkel) : veranderlijkheid. Ster : geluk, heil, ook Maria-symbool. *

3 Het begon bij mijn Vader die in zijn adressenschrift als een notitie had staan : Claes van Damme, ondertrouwd Delft met Hester van Thuijnhuijsen. overleden Delft als Nicolaas van Dam. In onze familie van Dam was al bekend dat onze oudstgenoemde voorvader een zekere Claes van Damme was, ondertrouwd Delft met Hester van Thuijnhuijsen, maar vele naspeuringen tussen 1960 en 1997 van van Dammen gaven geen antwoord op de vraag waar en wanneer hij geboren was. Ook historicus W.J.M. van Gent kwam in de uitgave van de Kwartierstaat Van Gent (Gens Nostra, jrg.xxix, 1974, p ) niet verder dan Claes van Damme. Onderzoek in 1994 in de Admissieregisters en andere bronnen van de de Gem. Archiefdienst Delft, of hij misschien elders vandaan kwam, gaf geen uitsluitsel. Eind 1999 schafte ik mij een PC aan en kwam meteen op de unieke Digitale Stamboom van Delft terecht, want mijn grootvader en eerdere van Dammen kwamen ook allemaal uit deze stad. Daar kon ik inderdaad de Ondertrouwacte van onze Claes van Damme, zoals we hem inmiddels waren gaan noemen, traceren. Maar verder kon ik niets vinden, gespitst als ik was op de naam van Dam en van Damme. Dit bracht me alleen op zijwegen. Hij moest ergens tussen 1680 en 1695 geboren zijn (Hester Thuijnhuijsen werd geboren in 1690!). Ik probeerde uiteindelijk te zoeken op de vóórnaam Claes, Claas, Nicolaas, Nikolaas, Niklaas en nog andere schrijfwijzen, maar er waren in Delft onnoemelijk veel Claes-en en de zoeksleutel van de Digitale Stamboom gaf als antwoord steeds alleen aan dat er meer dan 250 treffers waren, maar geen uitdraai, dus geen oplossing. Pas een klein jaar later bleek de Digitale Stamboom verbeterd te zijn en gaf ze plots wèl bij intikken van alleen vóórnamen een antwoord. Een tijdrovend gepuzzel begon, maar toen ik per toeval (maar wat is in deze toeval?) de naam Claes Dirck Dame van Schie, gedoopt Delft tegenkwam kreeg ik het gevoel iets vreemds te zien, want normaal was: Claes Dircksz. van Schie, maar die DAME er achter dat klopte niet helemaal. Verder zoeken gaf aan dat zijn vader Dirck Damen (=Daamsz.) van Schie was en diens vader Daam (van Adam) Claesz. van Schie. Toen deed ik ook de ontdekking op de Universiteitsbibliotheek hier in Nijmegen, waar ikzelf 29 jaar werkzaam ben geweest en nog regelmatig boeken napluis, en nu zocht in deel 4 en 5 van het Repertorium van genealogische en heraldische en geschiedkundige publikaties en bronnen, bew. door J.Warnawa {een oud-collega] e.a. op: Delft. Daar stuitte ik op de Delftse van Schie s verschenen in Ons Voorgeslacht. Van deze artikelen heb ik toen meteen een kopie bij de Kon. Bibl. Den Haag besteld (Later heb ik de bekende CD-Rom 50 jaar OV aangeschaft om verdere gegevens na te kunnen slaan). Hierin waren artikelen van Mr. J.Nolen, Het geslacht van Schie vanaf 1280, met ook een onderdeel over de Delftse van Schie s, opgenomen en van Mr. E. van Weel een artikel over de Delftse van Schie s. Bij het opnemen van alle Delftse van Schie s in mijn Pro-Gen-programma kwam ik regelmatig de naam van Philipsdr (Engeltje) van Schie ( ) [O.V. nr.108, 1963, p.49] tegen die op latere leeftijd huwde (Delft ) met Jacob Pietersz. Thuijnhuijsen (3e huwelijk), een broer van Bonefaas Pietersz. Thuijnhuijsen, vader van Hester Thuijnhuijsen! Engeltje van Schie was bij talloze geboortes etc. in de verschillende families van Schie en anderen getuige en Leendert komt ook meerdere keren voor.

4 Onze Claes van Damme moet zijn eega Hester Thuijnhuijsen daar zeker hebben leren kennen. Verder hebben Claes van Damme en Hester Thuijnhuijsen 6 kinderen gekregen, waarbij de namen Knelis en Leendert, en in mindere mate Marijtie, ons al lang vreemd voorkwamen en later in de familie van Dam niet meer werden gebruikt. Nu heet een broer van Claes: Cornelis, die als getuige bij doopplechtigheden van naaste familie slecht 3 maal voorkomt als Knelis. Dit staat ook als constatering in een artikel van Mr. J. Nolen, [OV nr.108, p. 47]. Leendert zal wel naar de eerder genoemde Leendert Abrahamsz. Van Schie zijn vernoemd, Marijtie [van Maria] was een veel voorkomende naam in de familie. Al met al moest ik tot de conclusie komen dat onze Claes van Damme zoals hij zich bij zijn trouwen liet noemen, geboren was als Claes Dirck Dame van Schie [Zie copie van geboorteregister]. (Drama Claes van Damme) Waarom hij de naam Schie heeft laten schie-ten zullen we wel nooit te weten komen. Maar dat was onjuist, hij was en bleef een van Schie, dus al zijn kinderen en verdere nazaten die de naam van Dam dragen en droegen, zijn Delftse van Schies vanaf Claes van Damme. (Drama Claes van Damme) Hij is overleden als Nicolaas van Dam.[zie copie van overlijdensacte].

5 Drama van Jacobus Lucas van Schie Clazina Jacoba, van t Woud dochter van Jacoba van Dam, geboren Delft te Delft, overleden op te Delft op 30-jarige leeftijd. Gehuwd Delft (Akte 1852:110) met: Jacobus Lucas van Schie (geb.delft Akte 1828:361) (Vader: Leendert van Schie; Moeder: Anna Vreugdenhil). Jacobus Lucas van Schie vanaf gehuwd met Petronella Elisabeth van Heemst. : 1) Anna Clasina. Geb.Delft Akte 1853:127, overleden Delft Akte 1853:290, 4 mnd. Oud. 2) Jacoba Johanna. Geb.Delft Akte 1854:417. 3) Jacobus Leendert. Geb.Delft Akte 1856:651, overleden Delft Akte 1857:48, 1 mnd. oud.. Jacobus Lucas van Schie werd toen verliefd op Petronella Elisabeth van Heemst, dochter van Petronella van Dam [ niet wetende dat deze ook een van Schie was, net als Clazina dochter van Jacoba]. Petronella Elisabeth van Heemst, dochter van Petronella van Dam, geboren op te Delft, gehuwd Delft Akte 1859:58, met: Jacobus Lucas van Schie (geb.delft Akte 1828:361) (Vader: Leendert van Schie; Moeder: Anna Vreugdenhil). Jacobus Lucas van Schie eerder gehuwd geweest met Clazina Jacoba van 't Woudt ( tot ) Kinderen: 1) Jacobus Pieter. Geb.Delft Akte 1859:680, overleden Delft Akte 1860:195, 5 mnd. oud. 2) Clazina Jacoba. Geb.Delft Akte 1861:211. 3) Pieternella Elisabeth. Geb.Delft Akte 1862:402, overleden Delft Akte 1863:208, 10 mnd.oud.. 4) Maria Catharina. Geb.Delft Akte 1864:146, overleden Delft Akte 1864:4436 mnd. Oud. 5) Leendert Johannes. Geb. Delft , Overleden Delft Akte 1865:549, 2 mnd.oud. 6) Johannes. Geb.Delft Akte 1866:414, overleden Delft Akte 1866:899. 7)? Doodgeboren kind. Leeftijd 0. Delft, Overleden Delft Akte 1867:613, 8) Jacobus Lucas. geb.delft Akte 1871:441. * Zie wat een drama het werd voor deze gezinnen met 11 kinderen. ********** Bij eerdere nazoekingen was ik al op een dergelijk drama gestuit bij de van Schies en wel bij:

6 Cornelis van Schie, geb. Vrijenban 1853, bouwman, tr. Anna Honam (ook Hounam), geb. Veur ca Zij kregen samen een dochter: Anna van Schie. Deze Anna van Schie huwde een van Schie nl. Gerardus Cornelis Jacobsz. Van Schie en zij kregen samen 13 kinderen, maar bijna allen stierven vlak na de geboorte, kortom zij beleefden zo ook heel wat ellende. Bij hen was het wel voorzienbaar, in tegenstelling tot bij Jacobus Lucas van Schie. De kinderen van Daam (ook Daem) Claesz. van Schie[ 427] gebruikten de naam Dame(n) (=Daamsz.), ook gebruikelijk was Daemsz, Damasz. etc. Zoals Mr. E. van Weel 20 jaar geleden een artikel schreef over verbeteringen en aanvullingen op het artikel van mr. J. Nolen 20 jaar daarvoor, wilde ik ook een verbetering een aanvulling geven op deze familie Daam van de Delftse van Schie s. Mr. J. Nolen èn Mr. E. van Weel vermelden als 6 zonen van Daam Claesz. van Schie [427]: 1. Dirk, 2. Claes, 3. Jacob, 4. Hubrecht, 5. Daam, 6.Cornelis. * Via de Digitale Stamboom Delft vond ik als 1e Claes, geb. Delft ; 2e Cornelis, geb.delft ; 3e Jacobus, geb Delft ; 4e Dirck, geb.delft Huibrecht en Daam kon ik NIET vinden op dezelfde zoeksleutel. Mr. J. Nolen vermeldde [OV no.108, p.48] wèl de echtgenotes van Huibrecht en Daam, nl. Neeltje Jans Spanjersberg en Maria Jacobs van Starrenburg. Via zoekmachine Google zocht ik het parenteel van de Spanjersberg s en warempel vond ik daar Huibrecht, geb.delft , echter als zoon van Aam (een andere schrijfwijze van Daam=Adam) Cornelisz van Schie X Jannetje Jansdr. [van Boeckelt]. Toen vond ik in de DSD ook gemakkelijk Daam, geb.delft , óók een zoon van dezelfde Aam (Aem) Cornelisz. van Schie. Op deze wijze is alles opgelost en voeg ik een genealogie van Daam Claes van Schie toe, zodat duidelijk is te zien hoe door een simpele handeling bij de Burgelijke Stand een tak van de Delftse van Schie s kon veranderen in een van Dam-men -tak. Deze van Schie s en van Dam-men weten niet dat ze familie van elkaar zijn. Bij deze dus. * Genealogie Delftse van SCHIE S Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, geb. te Den Hoorn? (bron: "Ons Voorgeslacht", nr.302, 36e jrg.januari 1981,pag.1 (De Delftse van Schie's, door Mr. E van Weel.) (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1579 wordt hij genoemd Claas Cornelisz. op den Hoorn, die dan 11 morgen land op 't Wout gebruikt, 2 morgen land in de Voordijkhoornse polder en 4 morgen in de Zuidpolder en ook nog land pacht van zijn zwager Claas Leenderts. (Uit: Archief Hof van Delft, lade 7, nr.1307). Het Haardsteden register van Delft (1600) en het verpondingsregister (1620) vermelden hem als eigenaar van een huis Noordzijde

7 Vlamingstraat, terwijl het lidmaatregister van de Hervormde Gemeente (1603) Nicolaas Cornelisz. vermeldt als tuinder wonende Vlamingstraat Noordzijde. Zijn eerste vrouw (Rusje Willemsdr.) wordt Juni 1598 in het lidmaatregister vermeld als de vrouw van Claas Cornelisz. buiten de Zuidpoort. De namen van de negen kinderen blijken uit het testament van Ary Claesz. van Schie, molenaar (6e kind). Otr. (1) [103] te Delft op (bron: DTB Delft nr.123 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.1 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente). Op huwelijksakte vermeld als: Prustgen Wielemsdr. Echtgenote is Willemsdr., Rusje [418], geb. te Noord-Kethel? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.35 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Tr.kerk (2) [104] te Delft op (bron: DTB Delft nr.4 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente) Ariensdr., Marritgen [419], geb.? (gezindte: N.H.). Weduwe van Jan Aelbrechtsz., warmoesman. Gehuwd Delft (DTB Delft nr.123 Ondertrouwboeken Gerecht), kind van hen begraven Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.35 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Uit het eerste huwelijk: 1. m Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1611 lidmaat van de Herv.Gemeente Delft. Op vermeld als voogd over de kinderen van Abraham en Willem Claasz. van Schie (3e en 4e kind). Uit: Weeskamer Delft, nr.4, acte 341. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Tr.kerk [120] te Delft op (bron: DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). Ariaentje Gerrits weduwe van Jan Jansz. (Harnasmaecker), gehuwd (DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente. Echtgenote is Gerrits, Ariaentje [494], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Weduwe van Jan Jansz., harnasmaecker, waarmee zij huwde Delft (Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). 2. m Claasz. van Schie, Pieter [421] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [121] te Delft op (bron: DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe kerk). Liedewye Jans, afkomstig van Noordhoorn is weduwe van: Abraham Cornelisz., cuyper, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.124 Ondertrouwboeken Gerecht), gehuwd met hem (DTB DElft nr.6 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente) Jansdr., Liedewye [499], begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Pieter en Liedewye zijn op voogden over Abraham Claesz. van Schie (422) en Willem Claesz. van Schie (423) Uit: Weeskamer Delft nr m Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, geb.? (gezindte: N.H.), overl. te Delft op , begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zij testeren (Uit: Not.Archief Delft nr.1755, folio 180) en hebben dan 7 kinderen. Hun zoon Cornelis is dan al overleden. Vervolgens testeren zij op (Uit: Not.Archief Delft nr.2147, folio 245) en (Not.Archief Delft nr.2159, folio 117). De boedelscheiding is op (Not.Archief Delft nr.2183). Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [122] te Delft op , tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude Kerk) Claes, Maertje [503], 16 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Pijnacker nr.1, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Leendertsz. Cijs.

8 4. m Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Maken mutueel testament op , 8000 gulden voor de kinderen, geen voogden benoemd. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [124] te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude kerk) Ariëns Kruys, Jannetgen [508], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig uit Rotterdam. 5. m Claasz. van Schie, Jan [424], Metselaar in Oud-Beierland (1663), geb.? (gezindte: N.H.), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Uit het tweede huwelijk: 6. m Claasz. van Schie, Ary [425], Molenaar (1632), later brandewijnstoker, geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Dit kinderloze echtpaar testeert enige malen te Delft, nl. op , , , en Uit deze testamenten blijkt de samenstelling van het gezin waarin Ary werd geboren. Bij zijn huwelijk wordt hij vermeld als wonend in Papsou en zijn bruid wonend op de Schie. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. [195] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: Delft nr.70 trouwboek Nieuwe Kerk). Samen geen kinderen. Echtgenote is Dirks van Schie, Adriaantje [851], dr. van Roelandsz. van Schie, Dirck [1474] en Corssen, Maritge [1475]. Hertr. Florisz. van der Werff, Sijmon. 7. m Claasz. van Schie, Gerrit [426], geb.? Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Rel. [196] Jans van Gorcum, Trijntje [852], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 8. m Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, geb.? Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. (1) [105] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Claes van Dijck, Maertgen [429], 29 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertgen Cornelis [van Dijck] en Helena Jans) (bron: DTB Delft nr.7 Doopboek Oude Kerk, folio 47), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Cornelisz van Dijck, Moeder: Trijntgen Willems. Zij maken huwelijkse voorwaarden op , waarbij hij wordt geassisteerd door zijn broers Abraham en Willem. Otr. (2) [106] te Delft op (bron: DTB Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) Harmens van Boetbergen, Maertgen [430], geb.? (gezindte: N.H.). Maertgen weduwe van Jacob Claesz. van Dijck, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk, ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht). Eerder weduwe van Aert Teunisz. van Reimswoude, tuinder, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht) en gehuwd (DTB Delft nr.117 Trouwboek Gerecht). 9. v Claas van Schie, Rusje [428], geb.? Dr. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. [197] te Delft op (bron: Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr. te Delft op Jacobsz. van der Vaart, Willem [859].

9 Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1611 lidmaat van de Herv.Gemeente Delft. Op vermeld als voogd over de kinderen van Abraham en Willem Claasz. van Schie (3e en 4e kind). Uit: Weeskamer Delft, nr.4, acte 341. Tr.kerk [120] te Delft op (bron: DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). Ariaentje Gerrits weduwe van Jan Jansz. (Harnasmaecker), gehuwd (DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente. Echtgenote is Gerrits, Ariaentje [494], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Weduwe van Jan Jansz., harnasmaecker, waarmee zij huwde Delft (Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). 1. v Cornelis van Schie, Jannitje [497], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Claes Cornelisz. [van Schie](417), Leentge Gerrits en Maertje Gerrits) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 33), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Oók een begravenisakte voor een Jannetgen Cornelisdr. opgemaakt op (Nieuwe kerk), dezelfde DTB aktenr.! Dr. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 2. m Cornelisz. van Schie, Jan [860], geb. te Delft ca Hij wordt vermeld in het testament van zijn oom Ary [425], begr.delft Zn. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 3. m Cornelisz. van Schie, Leendert [498], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram [Claesz.] van Schie, Fijtge Willems en Susanna Wouters) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 67v). Naam van dopeling ontbreekt op doopakte! Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Oude en Nieuwe Kerk.), zn. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. Otr. [198] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 21-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk) Willems, Maertge [861], 21 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Dirck Rutten en Fijtje Francen.) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 68.). Afkomstig van Delffgauw. Vader: Willem Jansz.; Moeder: Jannitje Gerrits. 4. Cornelisz. van Schie,? [495], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 5. Conelisz. van Schie,? [496], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 6. Van Schie,? [1054], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. Claasz. van Schie, Pieter [421] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [121] te Delft op (bron: DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe kerk). Liedewye Jans, afkomstig van Noordhoorn is weduwe van: Abraham Cornelisz., cuyper, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), ondertrouwd

10 met hem (DTB Delft nr.124 Ondertrouwboeken Gerecht), gehuwd met hem (DTB DElft nr.6 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente) Jansdr., Liedewye [499], begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Pieter en Liedewye zijn op voogden over Abraham Claesz. van Schie (422) en Willem Claesz. van Schie (423) Uit: Weeskamer Delft nr m Pietersz. van Schie, Claes [500], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Neeltge Claes) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 209v). Leeft nog in 1663 Uit; Not. Archief Delft nr.2030, fol. 35. Zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. 2. m Pietersz. van Schie, Abraham [501], Zandschuitenvoerder 1663, 1675, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen [Claes van Schie?] en Jannetje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe kerk, folio 90), zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. 3. m Pietersz. van Schie, Arien [502], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Annetgen Jans) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 37v), zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, geb.? (gezindte: N.H.), overl. te Delft op , begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zij testeren (Uit: Not.Archief Delft nr.1755, folio 180) en hebben dan 7 kinderen. Hun zoon Cornelis is dan al overleden. Vervolgens testeren zij op (Uit: Not.Archief Delft nr.2147, folio 245) en (Not.Archief Delft nr.2159, folio 117). De boedelscheiding is op (Not.Archief Delft nr.2183). Otr. [122] te Delft op , tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude Kerk) Claes, Maertje [503], 16 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Pijnacker nr.1, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Leendertsz. Cijs. 1. m Abrahamsz. van Schie, Claes [504], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Claessz. [van Schie], Jannetge Arijens en Grietge Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude kerk, folio 75), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 2. m Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Grietge Gerritsdr.) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 102), overl. te Delft op op 24-jarige leeftijd, begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [123] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Hertr. Willemsz. van Schie, Pieter. 3. m Abrahamsz. van Schie, Claes [526], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pouwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 118), overl. te Delft (Oude Kerk) op op 66-jarige leeftijd (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [127] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Wiggers Biddaf, Judick [527], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk).

11 4. v Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [128] te Delft op , tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op (bron: DTB Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530]. Hertr. Segers Twent, Oeltge. 5. v Abrahams van Schie, Rusgen [536], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 149), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [130] te Delft op (bron: Ondertrouwboeken Gerecht). Ondertrouw: Rotterdam (DTB Rotterdam trouw gereformeerd). Tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Teunisz. van Tricht, Hendrick [537], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig van Leerdam, wonende Vogelsangh. Attestatie: Delft v Abrahams van Schie, Sara [545], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz. en Grietge Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 167), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 7. v Abrahams van Schie, Maria [546], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz., Grietgen Willems en Grietgen Barents) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 182), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [132] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Jacobsz. van der Does, Dirck [547]. 8. v Abrahams van Schie, Neeltje [549], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 202v), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 9. m Abrahamsz. van Schie, Nicolaes [550], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 10. v Abrahams van Schie, Sara [551], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arijaentgen Dirricks, Rusgen Claes [van Schie] en Arien Claesz. [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 23), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 11. v Abrahams van Schie, Sara [552], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Grietgen Willems en Rusgen Claesdr. [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 43v), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Maken mutueel testament op , 8000 gulden voor de kinderen, geen voogden benoemd.

12 Otr. [124] te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude kerk) Ariëns Kruys, Jannetgen [508], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig uit Rotterdam. 1. v Willems van Schie, Geertge [584], geb. te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 59), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 2. m Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Rockge Pieters en Neeltge Pieters) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe kerk, folio 82v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [125] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Wed. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis. 3. m Willemsz. van Schie, Cornelis [585], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Claesz. [van Schie] en Annitge Ariëns) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 108), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. (1) [140] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Gerrits van der Meer, Dirkje [586]. Vader: Gerrit Huijgens van der Meer; Moeder: Jannetje Ariens. Tr.kerk (2) [259] op 57-jarige leeftijd op Snel, Jansje [1120]. 4. m Willems van Schie, Dirck [583], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertge Dircx en Maertge Ariens) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143). Op Doopacte staat als moeder vermeld: Maertge Ariens. Dit moet natuurlijk Jannetge zijn! Zus Maertge is als getuige vermeld. Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [141] te Delft op , tr.kerk te Delft (Oude Kerk) (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Willems van der Buijs, Eva [590], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Eva Willems van der Buijs voor de 2e maal gehuwd Delft (Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) (ondertrouw Delft ) met: Johannis Gardel. Kinderen: 1) Maria Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70), getuigen: Johan Harinck en Maddaleena Haringh. Ondertrouwd Delft (Delft nr.78 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Regnerus van der Hout. Kinderen: 1. Dirck van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk,folio 165v), getuigen: Dirck van der Hout en Ida Keiser. 2. Gerardus Joannis van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr. 59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 212), getuigen: Joannis van der Sluis en Magdalena van Halen. 3. Elisabet Everijna van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 227), getuigen: Dirck van der Hout en Geertruida van 't Wout. 2) Johannes Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 123), getuigen: Johan Haringh, Nicolaes van der Buijs en Stijntje Jans van der Buijs, begraven Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Pieter Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 70v), getuigen: Wouter Gardel, Johannes Cruyswegh en Stijntje van der Buys, begraven Delft (DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe

13 Kerk) 4) Christijntje Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 87v), getuigen: Niclaas van der Buijs en Stijntje Jans de Laat, ondertrouwd Delft (Delft nr.78 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Adriaan Isaacz. van den Berg. 5. m Willemsz. van Schie, Claes [605], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claesz. [van Schie], Neeltge Dircx en Annitge Ariens) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 169). Op Doopacte staat vermeld: Claesge, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [147] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Jans de Vroom, Judith [618], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 6. m Willemsz. van Schie, Aryen [712], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Dirck Arense, Maertje Pieterse en Maertjen Claesz.) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 6v), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [168] te Delft op , tr. te Delft (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Pieters, Maria [713]. 7. v Willems van Schie, Rusje [714], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz.(van Schie), Maertje Claes en Neeltje Pieters) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 17v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 8. v Willems van Schie, Annetje [715], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Toom Cornelisz. en Maertje Aryensdr.) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 32v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [169] te Delft op , tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Bogaart, Daniel [716]. 9. m Willemsz. van Schie, Cornelis [725], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Arijaentge Dirckx) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 210v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 10. v Willems van Schie, Maertje [726], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Maertje Aryens) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 11. m Willemsz. van Schie, Cornelis [727], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz. (van Schie) en Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 100v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 12. m Willemsz. van Schie, Jacob [728], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz. (van Schie) en Martijntje Dircx) (bron: DTB Delft nr. 56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 121), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 13. m Willemsz. van Schie, Salomon [729], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr. 56

14 Doopboek Nieuwe kerk, folio 139), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr. 39 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 14. m Willemsz. van Schie, Salomon [730], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pieter Willemsz. van Schie, Maertgen Ariens en Rusgen Claesdr. (van Schie)) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 88), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 15. v Willems van Schie, Maria [731], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Dirc Aryensz., Maertje Aryens en Maertje Claesz.) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe kerk, folio 17v). Op acte staat Maria als Maertje vermeld! Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk). Opm. op acte: Ten huijse van Adriaen Beman. Dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Rel. [170] Adamse Trimmel, Thomas [732], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk). Claasz. van Schie, Gerrit [426], geb.? Rel. [196] Jans van Gorcum, Trijntje [852], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Uit deze relatie: 1. m Gerritsz. van Schie, Claes [853], ged. te Delft op (get.: Abraham Claesz.(van Schie) en Aeltgen Jans) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio222v), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 2. v Gerrits van Schie, Neeltje [854], ged. te Delft op (get.: Daem Claesz. (van Schie) en Rusje Claes (van Schie)) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 114v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 3. m Van Schie, Marcus [855], ged. te Delft op (get.: Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 4. m Gerritsz van Schie, Dirc [856], ged. te Delft op (bron: DTB Delft nr.56 Nieuwe Kerk, folio 162), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 5. v Gerrits van Schie, Maertje [857], ged. te Delft op (get.: Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 6. v Gerrits van Schie, Aeltje [858], ged. te Delft op (get.: Maertje Claes) (bron: DTB Delft nr.57 Nieuwe Kerk, folio 99v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, geb.? Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (1) [105] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Claes van Dijck, Maertgen [429], 29 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertgen Cornelis [van Dijck] en Helena Jans) (bron: DTB Delft nr.7 Doopboek Oude Kerk, folio 47), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Cornelisz van Dijck, Moeder: Trijntgen Willems. Zij maken huwelijkse voorwaarden op , waarbij hij wordt geassisteerd door zijn broers Abraham en Willem. Otr. (2) [106] te Delft op (bron: DTB Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) Harmens van Boetbergen, Maertgen [430], geb.? (gezindte: N.H.). Maertgen

15 weduwe van Jacob Claesz. van Dijck, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk, ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht). Eerder weduwe van Aert Teunisz. van Reimswoude, tuinder, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht) en gehuwd (DTB Delft nr.117 Trouwboek Gerecht). Uit het eerste huwelijk: 1. m Damen van Schie, Claes [431], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz.[van Schie], Rusgen Claes [van Schie] en Geertgen Claesdr. [zus van Maertgen]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 111), overl. te Delft na 1699, zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. [107] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Cornelis van IJsselmonde, Neeltje [432], 31 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Olivier Jans [van Kleef], Aryaentje Andries [van IJsselmonde] en Pietertje Pieters.) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 3), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Vader: Cornelis Andriesz. van IJsselmonde, overleden Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), Moeder: Geertgen Jans van Kleef, overleden Delft (DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft , gehuwd Delft (DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk). 2. m Damen van Schie, Cornelis [433], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arij Claesz.[van Schie], Ariaentgen Dirricx en Neeltgen Claesdr.[van Dijck]) (bron: DTB Delft.r.9 Doopboek Oude Kerk, folio 128v), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. 3. m Damen van Schie, Jacobus [434], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Gerrit Claesz.[van Schie], Neeltgen Claes[van Dijck] en Trijntgen Jans) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 147v), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. [108] te Delft op (bron: DTB Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Jans de Geest, Willemina [435]. 4. m Damen van Schie, Dirck [436], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Daem Dircxsz., Ariaentgen Dircx en Trijntgen Ariens) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 167v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. (1) [109] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Hubrechts van Santen, Trijntge [437], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Hubrecht Willemsz. van Santen; Moeder: Arijaantje Pieters, ondertrouwd Delft (Delft, inv.nr.1). Otr. (2) [110] te Delft op (bron: DTB Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) Ariens Hoogeveen, Neeltje [438] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.49 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Cornelisz. van Schie, Leendert [498], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram [Claesz.] van Schie, Fijtge Willems en Susanna Wouters) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 67v). Naam van dopeling ontbreekt op doopakte! Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Oude en Nieuwe Kerk.). Otr. [198] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 21-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk) Willems, Maertge [861], 21 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Dirck Rutten en Fijtje Francen.) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 68.). Afkomstig van Delffgauw. Vader: Willem Jansz.; Moeder: Jannitje Gerrits.

16 1. m Leendertsz. van Schie, Aelbrecht [862], geb. te Delft ca.1640, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. (1) [199] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht). Sara Willems wed. van Ambrosum Gillesz. van Deijnen. Echtgenote is Willems, Sara [863], geb. te Delft ca.1640, overl. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (2) [200] te Delft op (bron: Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Cornelis van der Speck, Annitge [864], geb. ca.1640, overl. < Vader: Cornelis van der Spek. Otr. (3) [201] te Delft op (bron: Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) (bron: Delft nr.75 Trouwboek Nieuwe Kerk) Jans van Wassenberch, Aeltge [865], geb. te Delft ca.1650, overl. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Jan van Aegjen Wassenberch. 2. m Leendertsz. van Schie, Jan [890], geb. te Delft ca.1640, zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [207] te Delft op (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Jans van Lier, Agneta [891], geb. te Delft ca.1640, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft Nr.46 Begr.Boek Oude en NIeuwe Kerk). Vader: Jan van Lier. 3. m Leendertsz. van Schie, Pieter [892], geb. te Delft ca.1642, zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [208] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Willems van Zaenen, Marij [893], geb. te Delft ca Vader: Willem van Zaenen. Marij = wed. van Jan Jansz. van der Waeij. 4. m Leendertsz. van Schie, Philip [894], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [209] te Delft op (bron: Delft nr.130 Ondertrouwboeken Gerecht) (bron: Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk). Op deze trouwakte staat ten onrechte vermeld: Philps Cornelisz. (sic!) van Schije. Echtgenote is Willems Well, Lijsbeth [895], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 5. m Leendertsz. van Schie, Hendrik [916], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. 6. m Leendertsz. van Schie, Abraham [917], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Begafenis kàn ook zijn: Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [217] te Delft op (bron: Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) Ariens Laroij, Pieternella [918], 32 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Catharijn le Roij, Lijsbeth Claas en Liewe Jans) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 16v). Op doopakte vermeld als Pietertje. Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Arije le Roij; Moeder: Marij le Roij. 7. v Leenderts van Schie, Maddeleena [922], ged. te Delft op (get.: Grietje Willems) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 138v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. 8. v Leenderts van Schie, Trijntje [923], ged. te Delft op (get.:

17 Grietje Willems) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 167v), dr. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [218] te Delft op (bron: Delft nr.131 Ondertrouwboeken Gerecht) Jansz. van Struijen Streeffkercken, Gerrit [924]. 9. m Leendertsz. van Schie, Leendert [1060], ged. te Delft op (get.: Jannetgen Jans en Jannetgen Dirricx) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 165), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Grietge Gerritsdr.) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 102), overl. te Delft op op 24-jarige leeftijd, begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [123] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Hertr. Willemsz. van Schie, Pieter. 1. m Cornelisz. van Schie, Abraham [509], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. van Schie en Lijsbeth Abrahams van Schie) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 146v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Otr. [126] te Delft op (bron: DTB Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Lantsvelt, Cornelia [510], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2. m Cornelisz. van Schie, Martinus [514], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Egbert van der Nulck en Cornelia van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 76v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Abrahamsz. van Schie, Claes [526], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pouwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 118), overl. te Delft (Oude Kerk) op op 66-jarige leeftijd (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek oude en Nieuwe Kerk). Otr. [127] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Wiggers Biddaf, Judick [527], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 1. v Claes van Schie, Sara [528], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claese van Schie, Jannetje Senten van der Bosch en Marijtje Claes van Schie) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude kerk, folio 218), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Abrahamsz. van Schie, Claes [526] en Wiggers Biddaf, Judick [527]. Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [128] te Delft op , tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op (bron: DTB Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530]. Hertr. Segers Twent, Oeltge.

18 1. m Cornelisz. van Bergen, Adryaen [531], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Pietersz. van Bergen, Maertje Jans en Maertje Claes) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 11), zn. van Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530] en Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529]. 2. v Cornelis van Bergen, Maria [532], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. van Schie, Maertge Claes en Rusge Abrahams van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude Kerk, folio 103v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530] en Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529]. Abrahams van Schie, Rusgen [536], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 149), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [130] te Delft op (bron: Ondertrouwboeken Gerecht). Ondertrouw: Rotterdam (DTB Rotterdam trouw gereformeerd). Tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Teunisz. van Tricht, Hendrick [537], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig van Leerdam, wonende Vogelsangh. Attestatie: Delft v Hendricks van Tricht, Alida [538], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claesse van Schie, Elisabeth Abrahams [van Schie] en Maria Abrahams [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude Kerk, folio 105), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Opmerking op overlijdensakte: over de heer: Slagto. Dr. van Teunisz. van Tricht, Hendrick [537] en Abrahams van Schie, Rusgen [536]. 2. v Hendricks van Tricht, Maria [539], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claasse van Schie, Marijtge Claas en Judith Wiggers) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 6v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Hendrick Hommel, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Kinderen: 1)? Doodgeboren kind Hommel. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2) Mattijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 129v), begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Aletta Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr. 12 Doopboek Oude Kerk, folio 147). 4) Rusjetta Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 173), begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.138 Ondertrouwboeken Gerecht) met: Pieter van der Chijs, begraven Delft (Oude Kerk). Kind: Jacobus Pietersz. van der Chijs. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.60 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 166v), getuigen: Jacobus van der Chijs en Maria van der Straaten, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.85 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Johanna van der Chijs, gedoopt Delft (DTB Delft nr.13 Doopboek Oude Kerk, folio 260), getuigen: Willem van Eijk en Neeltje van der Chijs, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Kinderen: 1)? Doodgeboren kind van der Chijs. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.50 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2)? Doodgeboren kind van der Chijs. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.50 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Pieternella Maria van der Chijs. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.15 Doopboek Oude

19 Kerk, folio 72). 5) Matthijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 184v), getuigen: Antonij van Trigt en Jacomijna van Trigt, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 6) Matthijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 203v), getuigen: Anthonij van Trigt en Jacomina van Hommel, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 7) Mattijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 222v), getuigen: Cornelis Rotshouck en Adrijana van Tright, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 8) Sara Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 231v), getuigen: Jochem van den Ende en Sara van Trigt. Dr. van Teunisz. van Tricht, Hendrick [537] en Abrahams van Schie, Rusgen [536]. Abrahams van Schie, Maria [546], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz., Grietgen Willems en Grietgen Barents) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 182), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [132] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Jacobsz. van der Does, Dirck [547]. 1. m Dircksz. van der Does, Jacob [548], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Cornelis Jacobse van der Does en Maarten Jacobs van der Does) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 121), zn. van Jacobsz. van der Does, Dirck [547] en Abrahams van Schie, Maria [546]. Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Rockge Pieters en Neeltge Pieters) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe kerk, folio 82v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [125] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Wed. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis. 1. m Pietersz. van Schie, Willem [515], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Maertensz.[van der Nulck], Magdaleentgen Lourus en Baertgen Willems) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 196v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 2. v Pieters van Schie, Dingnom [516], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Egbert van der Nulc[k] en Cornelia de Weert) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe kerk, folio 104), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Otr. [257] te Delft op (bron: Delft nr.132, Ondertrouwboeken Gerecht) Leendertsz Reus (Jonge Reus), Michiel [1118]. 3. v Pieters van Schie, Maria [517], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrianus Willemsz. van Schie en Annetge Willems van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude kerk, folio 41v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506].

20 Otr. [258] te Delft op (bron: Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Lodewijck, Beens [1119]. 4. v Pieters van Schie, Maria [518], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrianus [Willems] van Schie, Jannetgen Ariens en Annetge [Willems] van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude kerk, folio 86), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 5. m Pietersz. van Schie, Willem [519], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Clasz. [van Schie], Annetje Boogaers [= Annetje Willems van Schie] en Cornelia van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 43v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 6. m Pietersz. van Schie, Willem [520], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Claasse [van Schie, Rusge Willems [van Schie] en Judith Jans de Vroom) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 11), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 7. v Pieters van Schie, Rachel [521], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jacob van Velsen en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe kerk, folio 89v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 8. v Pieters van Schie, Neeltje [522], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrijaen [Willemsz.] van Schie en Jannetje Arijens) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 104), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 9. v Pieters van Schie, Rachel [523], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jacobus van Velsen en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 121), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 10. v Pieters van Schie, Jannetje [524], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Claes van Schie en Jannetje Aryens) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe kerk, folio 136v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 11. v Pieters van Schie, Cornelia [525], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Salomon van Schie en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 167v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Willemsz. van Schie, Cornelis [585], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Claesz. [van Schie] en Annitge Ariëns) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 108), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (1) [140] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Gerrits van der Meer, Dirkje [586]. Vader: Gerrit Huijgens van der Meer; Moeder: Jannetje Ariens. Tr.kerk (2) [259] op 57-jarige leeftijd op Snel, Jansje [1120]. Uit het eerste huwelijk: 1. v Cornelis van Schie, Barbara [587], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Gerrit Huijgen en Maritje Gerrits) (bron: DTB Delft nr. 58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 196v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

L. Bijl. Rotterdam 2013.

L. Bijl. Rotterdam 2013. Transcriptie van DTB Heinenoord inv.nr. 5 (geboorteregister Israëlitische gemeente 1794-1809), Ottoland (Blokland) Gaarder inv.nr.7, DTB Ridderkerk inv.nr. 24, Nationaal Archief. L. Bijl. Rotterdam 2013.

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN.

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN. 1 van 167 27-12-2007 11:28 I.1 Floris Lourisz van 's GRAVENMADE, pachter van een hoeve, gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek, geboren ca. 1440, overleden te Heenstede vóór 1510. Relatie met Margriet

Nadere informatie

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo. Index trouwen district II (Geervliet) Trouwboek Geervliet 6-9-1743: den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D. welke personen hier getrouwd zijn den 6 october

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van Onderstaande lijst geeft de bij mij nog ongeplaatste/onbekende Nederve(e)nen weer, met tot nu toe bekende brongegevens. Gezocht worden aanvullende bizonderheden, zoals data, plaatsnamen, namen van ouders,

Nadere informatie

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader.

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Familie Noe in Leiden Laatst bijgewerkt 29-09 2005 Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Pieter Jacobsz (van Noe) is geboren in Oegstgeest en woont inmiddels op de Oude Vest in

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius (gecorrigeerde versie 2010) Nationaal Archief, inv. 7 ondertrouw Oud-Beijerland, 1650-1673 De plaatsnamen zijn (zoveel mogelijk) in de huidige spelling weergegeven. De veel voorkomende naam Hitsert is

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander Parenteel van Arien Hendricks Ottelander I Arien Hendricks Ottelander is geboren omstreeks 1670. Arien is overleden. Arien trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 met [waarschijnlijk] Aantje Willems,

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto)

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) 1 Foreest wapen 1 Wilhelm van Foreest (Foresto) (afb. 1). Wilhelm trouwde met Machteld van Foreest. Machteld is geboren in 1250. Kind van Wilhelm en Machteld:

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Genealogie Speksnijder

Genealogie Speksnijder Genealogie Speksnijder Toelichting. de genealogie Speksnijder begint met de stamvader Adriaen Bastiaensz. Deze Adriaen Bastiaensz is zelf nooit in de archieven terug te vinden geweest met de achternaam

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

LEIDSE VOOROUDERS UIT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN Kwartierstaat van Johanna Maria Willemse (1775-1853)

LEIDSE VOOROUDERS UIT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN Kwartierstaat van Johanna Maria Willemse (1775-1853) LEIDSE VOOROUDERS UIT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN Kwartierstaat van Johanna Maria Willemse (1775-1853) Samenstelling: Vic. Poolen mail@vicpoolen.nl 25 juni 2008 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb.

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb. STUIVENBERG De oorsprong van de twee Scherpenzeelse takken van de familie Stuivenberg komt bijeen in Veenendaal aan het eind van de 17 e eeuw. Nakomelingen van twee broers, Cornelis en Henrick komen uiteindelijk

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Door Eric Hennekam Generatie 1 (proband) 1 Vincent Willem van Gogh, geboren op 30-03-1853 in Zundert. Bij de geboorteaangifte van Vincent waren

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW Voordracht gehouden op 15 januari 1983 1 De vorige sprekers hebben uw aandacht gevraagd voor het adellijke geslacht Ruychrock,

Nadere informatie

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Jan van ostveen Jan van ostveen Specialistisch Archeologisch nderzoek http://kleipijp.home.xs4all.nl/ Colofon Auteur: Foto

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden I Cornelis Ariensz. Horden is geboren omstreeks 1575 in Noordeloos (zui,nld). Cornelis is overleden in 1613, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Noordeloos (zui,nld).

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort Genealogie van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Niewpoort wiebe.nieuwpoort@hetnet.nl I. Cornelis Jansz Nieuwpoort, geb. Nieuwpoort 1550, ald. 10 nov. 1625, tr. Nieuwpoort vóór 1592 Jannetje

Nadere informatie

Vermeulen Oud Beijerland en omgeving

Vermeulen Oud Beijerland en omgeving van der Meulens/ Vermeulens uit de Hoekse Waard, ca 1650-1800 Een aantal namen, in diverse bronnen tegengekomen bij het uitzoeken bij mijn eigen Vermeulen stamboom. Of er een verwantschap is, en zo ja

Nadere informatie