ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S"

Transcriptie

1 ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010

2 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men. * [Uit: Rietstap, Armorial General, Pl. CCLXI] * In zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van een rode wassenaar (wassende maan) in het schildhoofd, en twee zespuntige zwarte sterren naast elkaar in de schildvoet. * Symbolische betekenis : Balk (of Faas) : hechtheid, steun, kracht, sterk van karakter. Wassenaar (maansikkel) : veranderlijkheid. Ster : geluk, heil, ook Maria-symbool. *

3 Het begon bij mijn Vader die in zijn adressenschrift als een notitie had staan : Claes van Damme, ondertrouwd Delft met Hester van Thuijnhuijsen. overleden Delft als Nicolaas van Dam. In onze familie van Dam was al bekend dat onze oudstgenoemde voorvader een zekere Claes van Damme was, ondertrouwd Delft met Hester van Thuijnhuijsen, maar vele naspeuringen tussen 1960 en 1997 van van Dammen gaven geen antwoord op de vraag waar en wanneer hij geboren was. Ook historicus W.J.M. van Gent kwam in de uitgave van de Kwartierstaat Van Gent (Gens Nostra, jrg.xxix, 1974, p ) niet verder dan Claes van Damme. Onderzoek in 1994 in de Admissieregisters en andere bronnen van de de Gem. Archiefdienst Delft, of hij misschien elders vandaan kwam, gaf geen uitsluitsel. Eind 1999 schafte ik mij een PC aan en kwam meteen op de unieke Digitale Stamboom van Delft terecht, want mijn grootvader en eerdere van Dammen kwamen ook allemaal uit deze stad. Daar kon ik inderdaad de Ondertrouwacte van onze Claes van Damme, zoals we hem inmiddels waren gaan noemen, traceren. Maar verder kon ik niets vinden, gespitst als ik was op de naam van Dam en van Damme. Dit bracht me alleen op zijwegen. Hij moest ergens tussen 1680 en 1695 geboren zijn (Hester Thuijnhuijsen werd geboren in 1690!). Ik probeerde uiteindelijk te zoeken op de vóórnaam Claes, Claas, Nicolaas, Nikolaas, Niklaas en nog andere schrijfwijzen, maar er waren in Delft onnoemelijk veel Claes-en en de zoeksleutel van de Digitale Stamboom gaf als antwoord steeds alleen aan dat er meer dan 250 treffers waren, maar geen uitdraai, dus geen oplossing. Pas een klein jaar later bleek de Digitale Stamboom verbeterd te zijn en gaf ze plots wèl bij intikken van alleen vóórnamen een antwoord. Een tijdrovend gepuzzel begon, maar toen ik per toeval (maar wat is in deze toeval?) de naam Claes Dirck Dame van Schie, gedoopt Delft tegenkwam kreeg ik het gevoel iets vreemds te zien, want normaal was: Claes Dircksz. van Schie, maar die DAME er achter dat klopte niet helemaal. Verder zoeken gaf aan dat zijn vader Dirck Damen (=Daamsz.) van Schie was en diens vader Daam (van Adam) Claesz. van Schie. Toen deed ik ook de ontdekking op de Universiteitsbibliotheek hier in Nijmegen, waar ikzelf 29 jaar werkzaam ben geweest en nog regelmatig boeken napluis, en nu zocht in deel 4 en 5 van het Repertorium van genealogische en heraldische en geschiedkundige publikaties en bronnen, bew. door J.Warnawa {een oud-collega] e.a. op: Delft. Daar stuitte ik op de Delftse van Schie s verschenen in Ons Voorgeslacht. Van deze artikelen heb ik toen meteen een kopie bij de Kon. Bibl. Den Haag besteld (Later heb ik de bekende CD-Rom 50 jaar OV aangeschaft om verdere gegevens na te kunnen slaan). Hierin waren artikelen van Mr. J.Nolen, Het geslacht van Schie vanaf 1280, met ook een onderdeel over de Delftse van Schie s, opgenomen en van Mr. E. van Weel een artikel over de Delftse van Schie s. Bij het opnemen van alle Delftse van Schie s in mijn Pro-Gen-programma kwam ik regelmatig de naam van Philipsdr (Engeltje) van Schie ( ) [O.V. nr.108, 1963, p.49] tegen die op latere leeftijd huwde (Delft ) met Jacob Pietersz. Thuijnhuijsen (3e huwelijk), een broer van Bonefaas Pietersz. Thuijnhuijsen, vader van Hester Thuijnhuijsen! Engeltje van Schie was bij talloze geboortes etc. in de verschillende families van Schie en anderen getuige en Leendert komt ook meerdere keren voor.

4 Onze Claes van Damme moet zijn eega Hester Thuijnhuijsen daar zeker hebben leren kennen. Verder hebben Claes van Damme en Hester Thuijnhuijsen 6 kinderen gekregen, waarbij de namen Knelis en Leendert, en in mindere mate Marijtie, ons al lang vreemd voorkwamen en later in de familie van Dam niet meer werden gebruikt. Nu heet een broer van Claes: Cornelis, die als getuige bij doopplechtigheden van naaste familie slecht 3 maal voorkomt als Knelis. Dit staat ook als constatering in een artikel van Mr. J. Nolen, [OV nr.108, p. 47]. Leendert zal wel naar de eerder genoemde Leendert Abrahamsz. Van Schie zijn vernoemd, Marijtie [van Maria] was een veel voorkomende naam in de familie. Al met al moest ik tot de conclusie komen dat onze Claes van Damme zoals hij zich bij zijn trouwen liet noemen, geboren was als Claes Dirck Dame van Schie [Zie copie van geboorteregister]. (Drama Claes van Damme) Waarom hij de naam Schie heeft laten schie-ten zullen we wel nooit te weten komen. Maar dat was onjuist, hij was en bleef een van Schie, dus al zijn kinderen en verdere nazaten die de naam van Dam dragen en droegen, zijn Delftse van Schies vanaf Claes van Damme. (Drama Claes van Damme) Hij is overleden als Nicolaas van Dam.[zie copie van overlijdensacte].

5 Drama van Jacobus Lucas van Schie Clazina Jacoba, van t Woud dochter van Jacoba van Dam, geboren Delft te Delft, overleden op te Delft op 30-jarige leeftijd. Gehuwd Delft (Akte 1852:110) met: Jacobus Lucas van Schie (geb.delft Akte 1828:361) (Vader: Leendert van Schie; Moeder: Anna Vreugdenhil). Jacobus Lucas van Schie vanaf gehuwd met Petronella Elisabeth van Heemst. : 1) Anna Clasina. Geb.Delft Akte 1853:127, overleden Delft Akte 1853:290, 4 mnd. Oud. 2) Jacoba Johanna. Geb.Delft Akte 1854:417. 3) Jacobus Leendert. Geb.Delft Akte 1856:651, overleden Delft Akte 1857:48, 1 mnd. oud.. Jacobus Lucas van Schie werd toen verliefd op Petronella Elisabeth van Heemst, dochter van Petronella van Dam [ niet wetende dat deze ook een van Schie was, net als Clazina dochter van Jacoba]. Petronella Elisabeth van Heemst, dochter van Petronella van Dam, geboren op te Delft, gehuwd Delft Akte 1859:58, met: Jacobus Lucas van Schie (geb.delft Akte 1828:361) (Vader: Leendert van Schie; Moeder: Anna Vreugdenhil). Jacobus Lucas van Schie eerder gehuwd geweest met Clazina Jacoba van 't Woudt ( tot ) Kinderen: 1) Jacobus Pieter. Geb.Delft Akte 1859:680, overleden Delft Akte 1860:195, 5 mnd. oud. 2) Clazina Jacoba. Geb.Delft Akte 1861:211. 3) Pieternella Elisabeth. Geb.Delft Akte 1862:402, overleden Delft Akte 1863:208, 10 mnd.oud.. 4) Maria Catharina. Geb.Delft Akte 1864:146, overleden Delft Akte 1864:4436 mnd. Oud. 5) Leendert Johannes. Geb. Delft , Overleden Delft Akte 1865:549, 2 mnd.oud. 6) Johannes. Geb.Delft Akte 1866:414, overleden Delft Akte 1866:899. 7)? Doodgeboren kind. Leeftijd 0. Delft, Overleden Delft Akte 1867:613, 8) Jacobus Lucas. geb.delft Akte 1871:441. * Zie wat een drama het werd voor deze gezinnen met 11 kinderen. ********** Bij eerdere nazoekingen was ik al op een dergelijk drama gestuit bij de van Schies en wel bij:

6 Cornelis van Schie, geb. Vrijenban 1853, bouwman, tr. Anna Honam (ook Hounam), geb. Veur ca Zij kregen samen een dochter: Anna van Schie. Deze Anna van Schie huwde een van Schie nl. Gerardus Cornelis Jacobsz. Van Schie en zij kregen samen 13 kinderen, maar bijna allen stierven vlak na de geboorte, kortom zij beleefden zo ook heel wat ellende. Bij hen was het wel voorzienbaar, in tegenstelling tot bij Jacobus Lucas van Schie. De kinderen van Daam (ook Daem) Claesz. van Schie[ 427] gebruikten de naam Dame(n) (=Daamsz.), ook gebruikelijk was Daemsz, Damasz. etc. Zoals Mr. E. van Weel 20 jaar geleden een artikel schreef over verbeteringen en aanvullingen op het artikel van mr. J. Nolen 20 jaar daarvoor, wilde ik ook een verbetering een aanvulling geven op deze familie Daam van de Delftse van Schie s. Mr. J. Nolen èn Mr. E. van Weel vermelden als 6 zonen van Daam Claesz. van Schie [427]: 1. Dirk, 2. Claes, 3. Jacob, 4. Hubrecht, 5. Daam, 6.Cornelis. * Via de Digitale Stamboom Delft vond ik als 1e Claes, geb. Delft ; 2e Cornelis, geb.delft ; 3e Jacobus, geb Delft ; 4e Dirck, geb.delft Huibrecht en Daam kon ik NIET vinden op dezelfde zoeksleutel. Mr. J. Nolen vermeldde [OV no.108, p.48] wèl de echtgenotes van Huibrecht en Daam, nl. Neeltje Jans Spanjersberg en Maria Jacobs van Starrenburg. Via zoekmachine Google zocht ik het parenteel van de Spanjersberg s en warempel vond ik daar Huibrecht, geb.delft , echter als zoon van Aam (een andere schrijfwijze van Daam=Adam) Cornelisz van Schie X Jannetje Jansdr. [van Boeckelt]. Toen vond ik in de DSD ook gemakkelijk Daam, geb.delft , óók een zoon van dezelfde Aam (Aem) Cornelisz. van Schie. Op deze wijze is alles opgelost en voeg ik een genealogie van Daam Claes van Schie toe, zodat duidelijk is te zien hoe door een simpele handeling bij de Burgelijke Stand een tak van de Delftse van Schie s kon veranderen in een van Dam-men -tak. Deze van Schie s en van Dam-men weten niet dat ze familie van elkaar zijn. Bij deze dus. * Genealogie Delftse van SCHIE S Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, geb. te Den Hoorn? (bron: "Ons Voorgeslacht", nr.302, 36e jrg.januari 1981,pag.1 (De Delftse van Schie's, door Mr. E van Weel.) (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1579 wordt hij genoemd Claas Cornelisz. op den Hoorn, die dan 11 morgen land op 't Wout gebruikt, 2 morgen land in de Voordijkhoornse polder en 4 morgen in de Zuidpolder en ook nog land pacht van zijn zwager Claas Leenderts. (Uit: Archief Hof van Delft, lade 7, nr.1307). Het Haardsteden register van Delft (1600) en het verpondingsregister (1620) vermelden hem als eigenaar van een huis Noordzijde

7 Vlamingstraat, terwijl het lidmaatregister van de Hervormde Gemeente (1603) Nicolaas Cornelisz. vermeldt als tuinder wonende Vlamingstraat Noordzijde. Zijn eerste vrouw (Rusje Willemsdr.) wordt Juni 1598 in het lidmaatregister vermeld als de vrouw van Claas Cornelisz. buiten de Zuidpoort. De namen van de negen kinderen blijken uit het testament van Ary Claesz. van Schie, molenaar (6e kind). Otr. (1) [103] te Delft op (bron: DTB Delft nr.123 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.1 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente). Op huwelijksakte vermeld als: Prustgen Wielemsdr. Echtgenote is Willemsdr., Rusje [418], geb. te Noord-Kethel? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.35 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Tr.kerk (2) [104] te Delft op (bron: DTB Delft nr.4 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente) Ariensdr., Marritgen [419], geb.? (gezindte: N.H.). Weduwe van Jan Aelbrechtsz., warmoesman. Gehuwd Delft (DTB Delft nr.123 Ondertrouwboeken Gerecht), kind van hen begraven Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.35 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Uit het eerste huwelijk: 1. m Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1611 lidmaat van de Herv.Gemeente Delft. Op vermeld als voogd over de kinderen van Abraham en Willem Claasz. van Schie (3e en 4e kind). Uit: Weeskamer Delft, nr.4, acte 341. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Tr.kerk [120] te Delft op (bron: DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). Ariaentje Gerrits weduwe van Jan Jansz. (Harnasmaecker), gehuwd (DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits- Gereformeerde Gemeente. Echtgenote is Gerrits, Ariaentje [494], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Weduwe van Jan Jansz., harnasmaecker, waarmee zij huwde Delft (Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). 2. m Claasz. van Schie, Pieter [421] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [121] te Delft op (bron: DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe kerk). Liedewye Jans, afkomstig van Noordhoorn is weduwe van: Abraham Cornelisz., cuyper, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.124 Ondertrouwboeken Gerecht), gehuwd met hem (DTB DElft nr.6 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente) Jansdr., Liedewye [499], begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Pieter en Liedewye zijn op voogden over Abraham Claesz. van Schie (422) en Willem Claesz. van Schie (423) Uit: Weeskamer Delft nr m Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, geb.? (gezindte: N.H.), overl. te Delft op , begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zij testeren (Uit: Not.Archief Delft nr.1755, folio 180) en hebben dan 7 kinderen. Hun zoon Cornelis is dan al overleden. Vervolgens testeren zij op (Uit: Not.Archief Delft nr.2147, folio 245) en (Not.Archief Delft nr.2159, folio 117). De boedelscheiding is op (Not.Archief Delft nr.2183). Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [122] te Delft op , tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude Kerk) Claes, Maertje [503], 16 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Pijnacker nr.1, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Leendertsz. Cijs.

8 4. m Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Maken mutueel testament op , 8000 gulden voor de kinderen, geen voogden benoemd. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Otr. [124] te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude kerk) Ariëns Kruys, Jannetgen [508], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig uit Rotterdam. 5. m Claasz. van Schie, Jan [424], Metselaar in Oud-Beierland (1663), geb.? (gezindte: N.H.), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Willemsdr., Rusje [418]. Uit het tweede huwelijk: 6. m Claasz. van Schie, Ary [425], Molenaar (1632), later brandewijnstoker, geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Dit kinderloze echtpaar testeert enige malen te Delft, nl. op , , , en Uit deze testamenten blijkt de samenstelling van het gezin waarin Ary werd geboren. Bij zijn huwelijk wordt hij vermeld als wonend in Papsou en zijn bruid wonend op de Schie. Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. [195] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: Delft nr.70 trouwboek Nieuwe Kerk). Samen geen kinderen. Echtgenote is Dirks van Schie, Adriaantje [851], dr. van Roelandsz. van Schie, Dirck [1474] en Corssen, Maritge [1475]. Hertr. Florisz. van der Werff, Sijmon. 7. m Claasz. van Schie, Gerrit [426], geb.? Zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Rel. [196] Jans van Gorcum, Trijntje [852], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 8. m Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, geb.? Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. (1) [105] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Claes van Dijck, Maertgen [429], 29 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertgen Cornelis [van Dijck] en Helena Jans) (bron: DTB Delft nr.7 Doopboek Oude Kerk, folio 47), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Cornelisz van Dijck, Moeder: Trijntgen Willems. Zij maken huwelijkse voorwaarden op , waarbij hij wordt geassisteerd door zijn broers Abraham en Willem. Otr. (2) [106] te Delft op (bron: DTB Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) Harmens van Boetbergen, Maertgen [430], geb.? (gezindte: N.H.). Maertgen weduwe van Jacob Claesz. van Dijck, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk, ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht). Eerder weduwe van Aert Teunisz. van Reimswoude, tuinder, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht) en gehuwd (DTB Delft nr.117 Trouwboek Gerecht). 9. v Claas van Schie, Rusje [428], geb.? Dr. van Cornelisz. van Schie, Claas [417], Warmoesman (tuinder), ook wel vermeld als landwerker, en Ariensdr., Marritgen [419]. Otr. [197] te Delft op (bron: Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr. te Delft op Jacobsz. van der Vaart, Willem [859].

9 Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). In 1611 lidmaat van de Herv.Gemeente Delft. Op vermeld als voogd over de kinderen van Abraham en Willem Claasz. van Schie (3e en 4e kind). Uit: Weeskamer Delft, nr.4, acte 341. Tr.kerk [120] te Delft op (bron: DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). Ariaentje Gerrits weduwe van Jan Jansz. (Harnasmaecker), gehuwd (DTB Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente. Echtgenote is Gerrits, Ariaentje [494], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Weduwe van Jan Jansz., harnasmaecker, waarmee zij huwde Delft (Delft nr.5 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente). 1. v Cornelis van Schie, Jannitje [497], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Claes Cornelisz. [van Schie](417), Leentge Gerrits en Maertje Gerrits) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 33), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Oók een begravenisakte voor een Jannetgen Cornelisdr. opgemaakt op (Nieuwe kerk), dezelfde DTB aktenr.! Dr. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 2. m Cornelisz. van Schie, Jan [860], geb. te Delft ca Hij wordt vermeld in het testament van zijn oom Ary [425], begr.delft Zn. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 3. m Cornelisz. van Schie, Leendert [498], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram [Claesz.] van Schie, Fijtge Willems en Susanna Wouters) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 67v). Naam van dopeling ontbreekt op doopakte! Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Oude en Nieuwe Kerk.), zn. van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. Otr. [198] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 21-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk) Willems, Maertge [861], 21 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Dirck Rutten en Fijtje Francen.) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 68.). Afkomstig van Delffgauw. Vader: Willem Jansz.; Moeder: Jannitje Gerrits. 4. Cornelisz. van Schie,? [495], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 5. Conelisz. van Schie,? [496], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. 6. Van Schie,? [1054], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.37 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), kind van Claasz. van Schie, Cornelis [420], Brandewijnstoker, in huwelijksakte vermeld als "bouwman", en Gerrits, Ariaentje [494]. Claasz. van Schie, Pieter [421] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [121] te Delft op (bron: DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken gerecht), tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe kerk). Liedewye Jans, afkomstig van Noordhoorn is weduwe van: Abraham Cornelisz., cuyper, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), ondertrouwd

10 met hem (DTB Delft nr.124 Ondertrouwboeken Gerecht), gehuwd met hem (DTB DElft nr.6 Trouwboek Nederduits-Gereformeerde Gemeente) Jansdr., Liedewye [499], begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Pieter en Liedewye zijn op voogden over Abraham Claesz. van Schie (422) en Willem Claesz. van Schie (423) Uit: Weeskamer Delft nr m Pietersz. van Schie, Claes [500], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Neeltge Claes) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 209v). Leeft nog in 1663 Uit; Not. Archief Delft nr.2030, fol. 35. Zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. 2. m Pietersz. van Schie, Abraham [501], Zandschuitenvoerder 1663, 1675, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen [Claes van Schie?] en Jannetje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe kerk, folio 90), zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. 3. m Pietersz. van Schie, Arien [502], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Annetgen Jans) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 37v), zn. van Claasz. van Schie, Pieter [421] en Jansdr., Liedewye [499]. Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, geb.? (gezindte: N.H.), overl. te Delft op , begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zij testeren (Uit: Not.Archief Delft nr.1755, folio 180) en hebben dan 7 kinderen. Hun zoon Cornelis is dan al overleden. Vervolgens testeren zij op (Uit: Not.Archief Delft nr.2147, folio 245) en (Not.Archief Delft nr.2159, folio 117). De boedelscheiding is op (Not.Archief Delft nr.2183). Otr. [122] te Delft op , tr.kerk te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude Kerk) Claes, Maertje [503], 16 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Pijnacker nr.1, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Leendertsz. Cijs. 1. m Abrahamsz. van Schie, Claes [504], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Claessz. [van Schie], Jannetge Arijens en Grietge Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude kerk, folio 75), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 2. m Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Grietge Gerritsdr.) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 102), overl. te Delft op op 24-jarige leeftijd, begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [123] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Hertr. Willemsz. van Schie, Pieter. 3. m Abrahamsz. van Schie, Claes [526], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pouwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 118), overl. te Delft (Oude Kerk) op op 66-jarige leeftijd (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [127] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Wiggers Biddaf, Judick [527], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk).

11 4. v Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [128] te Delft op , tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op (bron: DTB Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530]. Hertr. Segers Twent, Oeltge. 5. v Abrahams van Schie, Rusgen [536], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 149), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [130] te Delft op (bron: Ondertrouwboeken Gerecht). Ondertrouw: Rotterdam (DTB Rotterdam trouw gereformeerd). Tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Teunisz. van Tricht, Hendrick [537], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig van Leerdam, wonende Vogelsangh. Attestatie: Delft v Abrahams van Schie, Sara [545], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz. en Grietge Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 167), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 7. v Abrahams van Schie, Maria [546], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz., Grietgen Willems en Grietgen Barents) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 182), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Otr. [132] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Jacobsz. van der Does, Dirck [547]. 8. v Abrahams van Schie, Neeltje [549], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 202v), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 9. m Abrahamsz. van Schie, Nicolaes [550], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 3v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 10. v Abrahams van Schie, Sara [551], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arijaentgen Dirricks, Rusgen Claes [van Schie] en Arien Claesz. [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 23), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. 11. v Abrahams van Schie, Sara [552], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Grietgen Willems en Rusgen Claesdr. [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 43v), dr. van Claasz. van Schie, Abraham [422], brandewijnstoker, op huwelijksakte staat vermeld: molenaar, en Claes, Maertje [503]. Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", geb.? (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Maken mutueel testament op , 8000 gulden voor de kinderen, geen voogden benoemd.

12 Otr. [124] te Delft op (bron: DTB Delft nr.20 Trouwboek Oude kerk) Ariëns Kruys, Jannetgen [508], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig uit Rotterdam. 1. v Willems van Schie, Geertge [584], geb. te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 59), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 2. m Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Rockge Pieters en Neeltge Pieters) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe kerk, folio 82v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [125] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Wed. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis. 3. m Willemsz. van Schie, Cornelis [585], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Claesz. [van Schie] en Annitge Ariëns) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 108), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. (1) [140] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Gerrits van der Meer, Dirkje [586]. Vader: Gerrit Huijgens van der Meer; Moeder: Jannetje Ariens. Tr.kerk (2) [259] op 57-jarige leeftijd op Snel, Jansje [1120]. 4. m Willems van Schie, Dirck [583], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertge Dircx en Maertge Ariens) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143). Op Doopacte staat als moeder vermeld: Maertge Ariens. Dit moet natuurlijk Jannetge zijn! Zus Maertge is als getuige vermeld. Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [141] te Delft op , tr.kerk te Delft (Oude Kerk) (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Willems van der Buijs, Eva [590], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Eva Willems van der Buijs voor de 2e maal gehuwd Delft (Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) (ondertrouw Delft ) met: Johannis Gardel. Kinderen: 1) Maria Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70), getuigen: Johan Harinck en Maddaleena Haringh. Ondertrouwd Delft (Delft nr.78 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Regnerus van der Hout. Kinderen: 1. Dirck van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk,folio 165v), getuigen: Dirck van der Hout en Ida Keiser. 2. Gerardus Joannis van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr. 59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 212), getuigen: Joannis van der Sluis en Magdalena van Halen. 3. Elisabet Everijna van der Hout. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 227), getuigen: Dirck van der Hout en Geertruida van 't Wout. 2) Johannes Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 123), getuigen: Johan Haringh, Nicolaes van der Buijs en Stijntje Jans van der Buijs, begraven Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Pieter Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 70v), getuigen: Wouter Gardel, Johannes Cruyswegh en Stijntje van der Buys, begraven Delft (DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe

13 Kerk) 4) Christijntje Gardel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 87v), getuigen: Niclaas van der Buijs en Stijntje Jans de Laat, ondertrouwd Delft (Delft nr.78 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Adriaan Isaacz. van den Berg. 5. m Willemsz. van Schie, Claes [605], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claesz. [van Schie], Neeltge Dircx en Annitge Ariens) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 169). Op Doopacte staat vermeld: Claesge, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [147] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Jans de Vroom, Judith [618], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 6. m Willemsz. van Schie, Aryen [712], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Dirck Arense, Maertje Pieterse en Maertjen Claesz.) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 6v), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [168] te Delft op , tr. te Delft (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Pieters, Maria [713]. 7. v Willems van Schie, Rusje [714], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz.(van Schie), Maertje Claes en Neeltje Pieters) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 17v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 8. v Willems van Schie, Annetje [715], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Toom Cornelisz. en Maertje Aryensdr.) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 32v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Otr. [169] te Delft op , tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Bogaart, Daniel [716]. 9. m Willemsz. van Schie, Cornelis [725], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Arijaentge Dirckx) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 210v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 10. v Willems van Schie, Maertje [726], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Maertje Aryens) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.38 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 11. m Willemsz. van Schie, Cornelis [727], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz. (van Schie) en Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 100v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 12. m Willemsz. van Schie, Jacob [728], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Claesz. (van Schie) en Martijntje Dircx) (bron: DTB Delft nr. 56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 121), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 13. m Willemsz. van Schie, Salomon [729], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. (van Schie) en Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr. 56

14 Doopboek Nieuwe kerk, folio 139), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr. 39 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 14. m Willemsz. van Schie, Salomon [730], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pieter Willemsz. van Schie, Maertgen Ariens en Rusgen Claesdr. (van Schie)) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 88), zn. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. 15. v Willems van Schie, Maria [731], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Dirc Aryensz., Maertje Aryens en Maertje Claesz.) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe kerk, folio 17v). Op acte staat Maria als Maertje vermeld! Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk). Opm. op acte: Ten huijse van Adriaen Beman. Dr. van Claasz. van Schie, Willem [423], brandewijnstoker "in de Vijf Ringen", en Ariëns Kruys, Jannetgen [508]. Rel. [170] Adamse Trimmel, Thomas [732], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.boek Oude en Nieuwe Kerk). Claasz. van Schie, Gerrit [426], geb.? Rel. [196] Jans van Gorcum, Trijntje [852], begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Uit deze relatie: 1. m Gerritsz. van Schie, Claes [853], ged. te Delft op (get.: Abraham Claesz.(van Schie) en Aeltgen Jans) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio222v), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 2. v Gerrits van Schie, Neeltje [854], ged. te Delft op (get.: Daem Claesz. (van Schie) en Rusje Claes (van Schie)) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 114v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 3. m Van Schie, Marcus [855], ged. te Delft op (get.: Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 4. m Gerritsz van Schie, Dirc [856], ged. te Delft op (bron: DTB Delft nr.56 Nieuwe Kerk, folio 162), zn. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 5. v Gerrits van Schie, Maertje [857], ged. te Delft op (get.: Aryaentje Dircx) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 70v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. 6. v Gerrits van Schie, Aeltje [858], ged. te Delft op (get.: Maertje Claes) (bron: DTB Delft nr.57 Nieuwe Kerk, folio 99v), dr. van Claasz. van Schie, Gerrit [426] en Jans van Gorcum, Trijntje [852]. Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, geb.? Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (1) [105] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Claes van Dijck, Maertgen [429], 29 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Maertgen Cornelis [van Dijck] en Helena Jans) (bron: DTB Delft nr.7 Doopboek Oude Kerk, folio 47), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Claes Cornelisz van Dijck, Moeder: Trijntgen Willems. Zij maken huwelijkse voorwaarden op , waarbij hij wordt geassisteerd door zijn broers Abraham en Willem. Otr. (2) [106] te Delft op (bron: DTB Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk) Harmens van Boetbergen, Maertgen [430], geb.? (gezindte: N.H.). Maertgen

15 weduwe van Jacob Claesz. van Dijck, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk, ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht). Eerder weduwe van Aert Teunisz. van Reimswoude, tuinder, begraven (Oude Kerk) (DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd met hem (DTB Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht) en gehuwd (DTB Delft nr.117 Trouwboek Gerecht). Uit het eerste huwelijk: 1. m Damen van Schie, Claes [431], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz.[van Schie], Rusgen Claes [van Schie] en Geertgen Claesdr. [zus van Maertgen]) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 111), overl. te Delft na 1699, zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. [107] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Cornelis van IJsselmonde, Neeltje [432], 31 jaar oud, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Olivier Jans [van Kleef], Aryaentje Andries [van IJsselmonde] en Pietertje Pieters.) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 3), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Vader: Cornelis Andriesz. van IJsselmonde, overleden Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.42 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), Moeder: Geertgen Jans van Kleef, overleden Delft (DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft , gehuwd Delft (DTB Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk). 2. m Damen van Schie, Cornelis [433], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arij Claesz.[van Schie], Ariaentgen Dirricx en Neeltgen Claesdr.[van Dijck]) (bron: DTB Delft.r.9 Doopboek Oude Kerk, folio 128v), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. 3. m Damen van Schie, Jacobus [434], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Gerrit Claesz.[van Schie], Neeltgen Claes[van Dijck] en Trijntgen Jans) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 147v), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. [108] te Delft op (bron: DTB Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Jans de Geest, Willemina [435]. 4. m Damen van Schie, Dirck [436], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Daem Dircxsz., Ariaentgen Dircx en Trijntgen Ariens) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 167v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Claasz. van Schie, Daam [427], herbergier, en Claes van Dijck, Maertgen [429]. Otr. (1) [109] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Hubrechts van Santen, Trijntge [437], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Hubrecht Willemsz. van Santen; Moeder: Arijaantje Pieters, ondertrouwd Delft (Delft, inv.nr.1). Otr. (2) [110] te Delft op (bron: DTB Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) Ariens Hoogeveen, Neeltje [438] (gezindte: N.H.), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.49 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Cornelisz. van Schie, Leendert [498], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram [Claesz.] van Schie, Fijtge Willems en Susanna Wouters) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 67v). Naam van dopeling ontbreekt op doopakte! Begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Oude en Nieuwe Kerk.). Otr. [198] te Delft op (bron: Delft nr.125 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 21-jarige leeftijd te Delft op (bron: Delft nr.70 Trouwboek Nieuwe Kerk) Willems, Maertge [861], 21 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Dirck Rutten en Fijtje Francen.) (bron: DTB Delft nr.54 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 68.). Afkomstig van Delffgauw. Vader: Willem Jansz.; Moeder: Jannitje Gerrits.

16 1. m Leendertsz. van Schie, Aelbrecht [862], geb. te Delft ca.1640, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. (1) [199] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht). Sara Willems wed. van Ambrosum Gillesz. van Deijnen. Echtgenote is Willems, Sara [863], geb. te Delft ca.1640, overl. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (2) [200] te Delft op (bron: Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Cornelis van der Speck, Annitge [864], geb. ca.1640, overl. < Vader: Cornelis van der Spek. Otr. (3) [201] te Delft op (bron: Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) (bron: Delft nr.75 Trouwboek Nieuwe Kerk) Jans van Wassenberch, Aeltge [865], geb. te Delft ca.1650, overl. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Jan van Aegjen Wassenberch. 2. m Leendertsz. van Schie, Jan [890], geb. te Delft ca.1640, zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [207] te Delft op (bron: Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Jans van Lier, Agneta [891], geb. te Delft ca.1640, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft Nr.46 Begr.Boek Oude en NIeuwe Kerk). Vader: Jan van Lier. 3. m Leendertsz. van Schie, Pieter [892], geb. te Delft ca.1642, zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [208] te Delft op (bron: Delft nr.129 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk te Delft op Willems van Zaenen, Marij [893], geb. te Delft ca Vader: Willem van Zaenen. Marij = wed. van Jan Jansz. van der Waeij. 4. m Leendertsz. van Schie, Philip [894], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [209] te Delft op (bron: Delft nr.130 Ondertrouwboeken Gerecht) (bron: Delft nr.73 Trouwboek Nieuwe Kerk). Op deze trouwakte staat ten onrechte vermeld: Philps Cornelisz. (sic!) van Schije. Echtgenote is Willems Well, Lijsbeth [895], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 5. m Leendertsz. van Schie, Hendrik [916], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. 6. m Leendertsz. van Schie, Abraham [917], geb. te Delft ca.1645, begr. te Delft op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Begafenis kàn ook zijn: Delft (Nieuwe Kerk) (DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [217] te Delft op (bron: Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) Ariens Laroij, Pieternella [918], 32 jaar oud, ged. te Delft op (get.: Catharijn le Roij, Lijsbeth Claas en Liewe Jans) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 16v). Op doopakte vermeld als Pietertje. Begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.48 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Vader: Arije le Roij; Moeder: Marij le Roij. 7. v Leenderts van Schie, Maddeleena [922], ged. te Delft op (get.: Grietje Willems) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 138v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. 8. v Leenderts van Schie, Trijntje [923], ged. te Delft op (get.:

17 Grietje Willems) (bron: DTB Delft nr.56 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 167v), dr. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Otr. [218] te Delft op (bron: Delft nr.131 Ondertrouwboeken Gerecht) Jansz. van Struijen Streeffkercken, Gerrit [924]. 9. m Leendertsz. van Schie, Leendert [1060], ged. te Delft op (get.: Jannetgen Jans en Jannetgen Dirricx) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 165), zn. van Cornelisz. van Schie, Leendert [498] en Willems, Maertge [861]. Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Grietge Gerritsdr.) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 102), overl. te Delft op op 24-jarige leeftijd, begr. te Delft (Oude kerk) op (bron: DTB Delft nr.39 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [123] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Hertr. Willemsz. van Schie, Pieter. 1. m Cornelisz. van Schie, Abraham [509], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. van Schie en Lijsbeth Abrahams van Schie) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 146v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Otr. [126] te Delft op (bron: DTB Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Lantsvelt, Cornelia [510], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2. m Cornelisz. van Schie, Martinus [514], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Egbert van der Nulck en Cornelia van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 76v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), zn. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis [505], Brandewijnstoker, en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Abrahamsz. van Schie, Claes [526], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pouwels Claesz. en Grietgen Willems) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 118), overl. te Delft (Oude Kerk) op op 66-jarige leeftijd (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek oude en Nieuwe Kerk). Otr. [127] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 20-jarige leeftijd te Delft op Wiggers Biddaf, Judick [527], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 1. v Claes van Schie, Sara [528], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claese van Schie, Jannetje Senten van der Bosch en Marijtje Claes van Schie) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude kerk, folio 218), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Abrahamsz. van Schie, Claes [526] en Wiggers Biddaf, Judick [527]. Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 143v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [128] te Delft op , tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op (bron: DTB Delft nr.22 Trouwboek Oude Kerk) Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530]. Hertr. Segers Twent, Oeltge.

18 1. m Cornelisz. van Bergen, Adryaen [531], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Aryen Pietersz. van Bergen, Maertje Jans en Maertje Claes) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 11), zn. van Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530] en Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529]. 2. v Cornelis van Bergen, Maria [532], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abraham Claesz. van Schie, Maertge Claes en Rusge Abrahams van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude Kerk, folio 103v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), dr. van Adriaensz. van Bergen, Cornelis [530] en Abrahams van Schie, Elisabeth (Betge) [529]. Abrahams van Schie, Rusgen [536], ged. (N.H.) te Delft op (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 149), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [130] te Delft op (bron: Ondertrouwboeken Gerecht). Ondertrouw: Rotterdam (DTB Rotterdam trouw gereformeerd). Tr.kerk op 25-jarige leeftijd te Delft op Teunisz. van Tricht, Hendrick [537], begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.43 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Afkomstig van Leerdam, wonende Vogelsangh. Attestatie: Delft v Hendricks van Tricht, Alida [538], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claesse van Schie, Elisabeth Abrahams [van Schie] en Maria Abrahams [van Schie]) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude Kerk, folio 105), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk). Opmerking op overlijdensakte: over de heer: Slagto. Dr. van Teunisz. van Tricht, Hendrick [537] en Abrahams van Schie, Rusgen [536]. 2. v Hendricks van Tricht, Maria [539], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Abram Claasse van Schie, Marijtge Claas en Judith Wiggers) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 6v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.47 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.77 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Hendrick Hommel, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Kinderen: 1)? Doodgeboren kind Hommel. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2) Mattijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 129v), begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Aletta Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr. 12 Doopboek Oude Kerk, folio 147). 4) Rusjetta Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 173), begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.138 Ondertrouwboeken Gerecht) met: Pieter van der Chijs, begraven Delft (Oude Kerk). Kind: Jacobus Pietersz. van der Chijs. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.60 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 166v), getuigen: Jacobus van der Chijs en Maria van der Straaten, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), ondertrouwd Delft (DTB Delft nr.85 Trouwboek Nieuwe Kerk) met: Johanna van der Chijs, gedoopt Delft (DTB Delft nr.13 Doopboek Oude Kerk, folio 260), getuigen: Willem van Eijk en Neeltje van der Chijs, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.51 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Kinderen: 1)? Doodgeboren kind van der Chijs. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.50 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 2)? Doodgeboren kind van der Chijs. Begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.50 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 3) Pieternella Maria van der Chijs. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.15 Doopboek Oude

19 Kerk, folio 72). 5) Matthijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 184v), getuigen: Antonij van Trigt en Jacomijna van Trigt, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 6) Matthijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.12 Doopboek Oude Kerk, folio 203v), getuigen: Anthonij van Trigt en Jacomina van Hommel, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 7) Mattijs Hendricksz. Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 222v), getuigen: Cornelis Rotshouck en Adrijana van Tright, begraven Delft (Oude Kerk) (DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). 8) Sara Hendricks Hommel. Gedoopt Delft (DTB Delft nr.59 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 231v), getuigen: Jochem van den Ende en Sara van Trigt. Dr. van Teunisz. van Tricht, Hendrick [537] en Abrahams van Schie, Rusgen [536]. Abrahams van Schie, Maria [546], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Pauwels Claesz., Grietgen Willems en Grietgen Barents) (bron: DTB Delft nr.8 Doopboek Oude Kerk, folio 182), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.44 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [132] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Jacobsz. van der Does, Dirck [547]. 1. m Dircksz. van der Does, Jacob [548], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Cornelis Jacobse van der Does en Maarten Jacobs van der Does) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 121), zn. van Jacobsz. van der Does, Dirck [547] en Abrahams van Schie, Maria [546]. Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", ged. (N.H.) te Delft op (get.: Arien Claesz. [van Schie], Rockge Pieters en Neeltge Pieters) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe kerk, folio 82v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.45 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. [125] te Delft op (bron: DTB Delft nr.127 Ondertrouwboeken Gerecht), tr.kerk op 26-jarige leeftijd te Delft op Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Vader: Maerten Nulck; Moeder: Dignom Martens (Arents). Wed. van Abrahamsz. van Schie, Cornelis. 1. m Pietersz. van Schie, Willem [515], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Maertensz.[van der Nulck], Magdaleentgen Lourus en Baertgen Willems) (bron: DTB Delft nr.9 Doopboek Oude Kerk, folio 196v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 2. v Pieters van Schie, Dingnom [516], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Egbert van der Nulc[k] en Cornelia de Weert) (bron: DTB Delft nr.57 Doopboek Nieuwe kerk, folio 104), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Otr. [257] te Delft op (bron: Delft nr.132, Ondertrouwboeken Gerecht) Leendertsz Reus (Jonge Reus), Michiel [1118]. 3. v Pieters van Schie, Maria [517], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrianus Willemsz. van Schie en Annetge Willems van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude kerk, folio 41v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506].

20 Otr. [258] te Delft op (bron: Delft nr.76 Trouwboek Nieuwe Kerk) Lodewijck, Beens [1119]. 4. v Pieters van Schie, Maria [518], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrianus [Willems] van Schie, Jannetgen Ariens en Annetge [Willems] van Schie) (bron: DTB Delft nr.10 Doopboek Oude kerk, folio 86), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 5. m Pietersz. van Schie, Willem [519], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Clasz. [van Schie], Annetje Boogaers [= Annetje Willems van Schie] en Cornelia van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 43v), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.40 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 6. m Pietersz. van Schie, Willem [520], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Willem Claasse [van Schie, Rusge Willems [van Schie] en Judith Jans de Vroom) (bron: DTB Delft nr.11 Doopboek Oude Kerk, folio 11), zn. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 7. v Pieters van Schie, Rachel [521], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jacob van Velsen en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe kerk, folio 89v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 8. v Pieters van Schie, Neeltje [522], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Adrijaen [Willemsz.] van Schie en Jannetje Arijens) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 104), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 9. v Pieters van Schie, Rachel [523], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jacobus van Velsen en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 121), begr. te Delft (Oude Kerk) op (bron: DTB Delft nr.41 Begr.Boek Oude en Nieuwe kerk), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 10. v Pieters van Schie, Jannetje [524], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Claes van Schie en Jannetje Aryens) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe kerk, folio 136v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. 11. v Pieters van Schie, Cornelia [525], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Salomon van Schie en Rachel van der Nulck) (bron: DTB Delft nr.58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 167v), dr. van Willemsz. van Schie, Pieter [507], Brandewijnstoker in de "Witte Kloek", en Maertens van der Nulck, Margrieta [506]. Willemsz. van Schie, Cornelis [585], Brandewijnstoker, ged. (N.H.) te Delft op (get.: Jan Claesz. [van Schie] en Annitge Ariëns) (bron: DTB Delft nr.55 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 108), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.46 Begr.Boek Oude en Nieuwe Kerk). Otr. (1) [140] te Delft op (bron: DTB Delft nr.132 Ondertrouwboeken Gerecht) Gerrits van der Meer, Dirkje [586]. Vader: Gerrit Huijgens van der Meer; Moeder: Jannetje Ariens. Tr.kerk (2) [259] op 57-jarige leeftijd op Snel, Jansje [1120]. Uit het eerste huwelijk: 1. v Cornelis van Schie, Barbara [587], ged. (N.H.) te Delft op (get.: Gerrit Huijgen en Maritje Gerrits) (bron: DTB Delft nr. 58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 196v), begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op (bron: DTB Delft nr.42

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 door E.J. WOLLESWINKEL In de verzamelingen van het Iconographisch Bureau wordt bij de centrale ingang op de gedocumenteerde portretten,

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ±

Nadere informatie

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven:

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven: Ten Broek Vermoedelijk begin van de familie Ten Broek in Putten Gerrit Aersen van Broeck Overleden: 1615 te Putten Gehuwd met: 26 november 1598 te Putten Stüntgen Aertsen In de kerkelijke boeken van Putten

Nadere informatie

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert:

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: HALFJAARU.J

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20284 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20284 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20284 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ladan, Rudolph Title: Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen Issue

Nadere informatie

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 Voorwoord in etwerken blijken in onze huidige maatschappij een belangrijke rol te spelen. Immers van je 'netwerk' kun je gebruik

Nadere informatie

No. 80 december 2014

No. 80 december 2014 No. 80 december 2014 pag. 2 Beste naamgenoten, Hier is dan al weer de laatste Ross Newsletter van dit jaar. Voor we het weten is het jaar voorbij. Naast de wensen op de voorpagina willen we u op deze plaats

Nadere informatie

Bulletin 81. Inhoudsopgave. December 1999. Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852

Bulletin 81. Inhoudsopgave. December 1999. Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852 Bulletin 81 December 1999 Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852 Dagelijks bestuur: Voorzitter: Mr. G. Schilperoort Secretaris: P.J. Pot Penningmeester:A.J. Dekker

Nadere informatie

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond 1 Het Geslacht Slooten Samengesteld door Dr. Johanna Patricia Slooten, Costa Rica, December 2007. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen naar e-mail Yeluka46@yahoo.com Iedereen wil op een bepaald

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3

De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3 1 31 03-2006 De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3 De filosofie Haza-21 is ontwikkeld op basis van de filosofie dat voor de genealoog twee waarheden van belang zijn: 1. De geschiedenis bestaat

Nadere informatie

STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HOFWEG 13 3274 BK HEINENOORD

STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HOFWEG 13 3274 BK HEINENOORD STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HOFWEG 13 3274 BK HEINENOORD BULLETIN 67 APRIL 1995 STICHTING VRIENDENKRING VAN HET STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD (ingeschreven K.v.K. Dordrecht nr. S 119934) Redactie en secretariaat:

Nadere informatie