Jaargang 11 nummer 2 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 11 nummer 2 mei 2014"

Transcriptie

1 Jaargang 11 nummer 2 mei 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Van de voorzitter Pagina 4 Notulen 13 e algemene vergadering 2014 Pagina 8 Vanuit het secretariaat Pagina 10 WCK uitslag / Beker Pagina 11 Psssssst, psssssst. Pagina 12 Uitslagen clubcompetitie 1 e kartaal 2014 Pagina 15 Van de redactie Pagina 17 De Rode Knop Pagina 20 Aankondiging BBQ Pagina 21 Leuke erfenis Pagina 22 De inhoud van de wijnfles Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Pagina Waar of niet waar? Lief en Leed Paasboule Toernooi agenda Commissies Madestein toernooi Bestuur 1

2 Van de voorzitter. Ga maar lekker buiten spelen jongen zei mijn moeder z n 60 jaar geleden en nu zeg ik tegen u allen we gaan weer lekker buiten spelen de komende tijd. Want het wordt vast wel een mooie zomer. Als ik op dinsdagmiddag naar Mon Boule fiets en ik ga de flauwe bocht in de Haagweg door, dan zie ik de beide banieren al duidelijk strak hangen achter de net geschoren heg. Vervolgens parkeer ik mijn fiets in de goed onderhouden en strak betegelde fietsenstalling. Ik loop om het clubgebouw en zie een schoon terras (er staat geen grasspriet tussen de tegels) en kijk naar de kortgeleden gesnoeide leibomen, die al beginnen uit te lopen. Ook ziet de boules baan er keurig uit met strakke baan- en uitlijnen en zonder onkruid en netjes aangeharkt. Ik ga naar binnen en ontwaar een schitterende computerkast uitgerust met het meest moderne baanindelingssysteem en hier meld ik me door middel van een tackje aan. Bij het naar binnen gaan van de volgende ruimte ontmoet ik een schone goed onderhouden kantine met op iedere tafel een kleedje en een bloemetje. Na afloop geniet ik nog heerlijk na van een hapje en een drankje en dat is dubbel genieten, als je bedenkt dat je hier 2 consumpties krijgt voor ongeveer de prijs van 1 kop koffie op het terras van een strandtent in Kijkduin. 2

3 Enige weken later lees ik o.a. dit verhaaltje in het clubblad Mon Bouletin, een keurig verzorgd blad, waar menige vereniging jaloers op zou kunnen zijn. Waarom merk ik dit nu op? Wel om dat we het gewoon en normaal vinden dat dit zo is maar het gaat niet vanzelf. Het komt tot stand door de inzet van vele vrijwilligers. Dank hiervoor. Natuurlijk is het lidmaatschap en uw regelmatige aanwezigheid het aller belangrijkst, maar misschien wilt u wel eens wat tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk bij Mon Boule. We zouden het fijn vinden en u vast wel gezellig. Ik hoor het graag van U. Ik wens U de komende periode een goede gezondheid, veel zonnige en gezellige dagen toe. Marinus van Dam 3

4 Notulen van de 13 e algemene ledenvergadering van de Monsterse Jeu de Boulesvereniging Mon Boule gehouden in ons clubhuis op 19 maart Volgens de presentielijst zijn er 53 personen aanwezig, dit is inclusief het voltallige bestuur. Met kennisgeving afwezig: Koos Bunnik, Corrie Stam, Bep Verbeek, Jan van Heijningen, Rini van Vliet, Piet Verhagen en Henny Kortekaas. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering, heet allen en met name de ereleden, welkom en vertrouwt op een goede vergadering. 2. Notulen van 20 maart Deze worden zonder bemerkingen goedgekeurd en daarna getekend. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er is een ingekomen brief van Koos Bunnik, handelend over aanpassingen aan onze banen. Bestuur komt, na de eerstkomende bestuursvergadering, hierop terug. Daarna heeft de voorzitter enkele mededelingen: Onze club is hoofdzakelijk een gezelligheidsclub, toch is er zoveel kwaliteit en enthousiasme, waardoor we een betere plaats zouden verdienen binnen de WCK. Samen met de wedstrijdleiding gaan we brainstormen over verbetering, te denken valt bijv. aan een instructeur die de WCK spelers extra traint. Niet alleen gezellig, maar ook sociaal, mensen met een beperking zijn ook welkom. Er wordt gedacht, dit mede i.v.m. verruimde subsidiemogelijkheden aan het aanbrengen van zonnepanelen op onze locatie. Onze vereniging floreert voor een groot gedeelte op de inzet van vrijwilligers, dank daarvoor aan alle vrijwilligers. Maar nog steeds zijn er vrijwilligers te weinig. Zo is er op dit moment versterking van het barteam nodig, met name op de woensdagavond en vrijdagmiddag. Meld je aan, ook voor ander functies is er een tekort. Binnenkort weer een herhalingscursus voor de AED de kosten worden 50/50 gedeeld door Mon Boule en de deelnemers, is de bedoeling. - Ook wordt er gedacht aan de aanschaf van een of enkele parasols op het terras in plaats van een overkapping. 4.Financieel verslag over 2013 en begroting voor

5 Namens de penningmeester presenteert Nico v.d. Arend ons weer op een glasheldere power point presentatie, waarbij de overzichten worden getoond in 3 kolommen nl. de begroting voor 2013 de werkelijkheid in 2013 en de begroting voor Uit de batenkant van het exploitatieoverzicht blijkt dat we zo n 5000, meer inkomsten hebben dan begroot, aan de lastenkant zijn er iets meer kosten dan begroot, waardoor uiteindelijk de toevoeging aan de reserves toch nog uitkomt op 4222,00 De toevoeging aan de reserves voor 2015, wordt begroot op ca 2100,00 Een prachtig resultaat! (N.B. De begroting voor 2014 is gemaakt voordat de gemeente Westland een subsidieregeling voor zonnepanelen bekend maakte. Onze gedachte om zonnepanelen te gaan aanbrengen, is wel aangegeven op de algemene ledenvergadering, maar was nog niet verwerkt in de begroting 2014). Sinds enige tijd wordt er een overzicht bijgehouden van het aantal vrijwilligersuren, dit mede i.v.m. een mogelijk fiscale kwestie over af te dragen belasting. Deze uren waren voor 2011 ca 2285, voor uren en voor vrijwilligersuren. 5. Verslag van de kascommissie door Henk van Gaalen. Henk van Gaalen en Henk van Heiningen hebben de kasbescheiden gecontroleerd bij Nico v.d. Arend en hebben deze zonder op of aanmerkingen voor akkoord bevonden. De penningmeester werd daarna onder dankzegging gedechargeerd. 6. Voordracht en benoemen van een nieuw kascommissielid. Henk van Gaalen is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt, als nieuw kascommissielid wordt Michel Franken voorgedragen. Door een applaus van de leden is hij geïnstalleerd. De nieuwe kascommissie bestaat nu dus uit Michel Franken en Henk van Heijningen. 7. Aanpassen contributie en consumptieprijzen. Ondanks het feit dat er de afgelopen tijd nogal wat aanpassingen van prijzen hebben plaatsgevonden, met name inkopen voor de bar, kan de voorzitter meedelen dat de consumptieprijzen (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij onze inkopen) niet behoeven te worden aangepast. Ook voor de contributie heeft hij deze verheugende mededeling. Met applaus worden deze mededelingen door de aanwezigen beloond. 8.Verslag vanuit het wedstrijdsecretariaat. Aad van Bergenhenegouwen krijgt het woord en hij memoreert de wat moeilijke start door het wegvallen van de eerdere wedstrijdsecretaris. 5

6 Met Spencer Onink, Ben Zeeman en Nel Valentin, (maar ook door de inzet van Aad zelf) is het wedstrijdsecretariaat weer op volle sterkte en functioneert prima. Met de wedstrijdkast gaat het goed, de aanloopproblemen zijn opgelost, de kast functioneert nu vrijwel probleemloos. Als er een wedstrijd onderbroken wordt, doordat bijv. het butje wordt uitgespeeld, is het de bedoeling dat, vanaf de andere kant van de baan het spel wordt hervat. Dit zijn de officiële regels. Op 28 maart wordt het resultaat bekend gemaakt van de interne competitie over het eerste kwartaal Ook hij vraagt aandacht voor de WCK, vooral vraagt hij om meer deelnemers. Spencer verzorgt de externe toernooien ook daarbij zouden wij graag wat meer deelnemers zien. Andre v.d. Tang vraagt het woord en bedankt alle organisatoren en deelnemers met name aan de WCK voor het enthousiasme en sportiviteit binnen deze club. 9. Bestuurswisselingen. Er dienen 2 nieuwe bestuursleden te worden benoemd. Het bestuur heeft genetwerkt en draagt voor Leo van Dijk en Arnold Bakker. Leo is al lang lid en bij een ieder bekend, Anton is sinds kort lid en heeft nogal wat andere bezigheden waardoor hij minder aanwezig is en dus minder bekend is bij vele leden. Hij presenteert zich daarom zelf en geeft een kort overzicht van zijn leven. Het resultaat hiervan is een applaus van de leden, waarna de voorzitter ze beiden welkom heet in het bestuur en vraagt plaats te nemen aan de bestuurstafel. Aftredend is Jan van Rest, die 2 termijnen het secretariaat voor zijn rekening heeft genomen. De voorzitter bedankt hem uitvoerig en vraagt de aanwezige leden in te stemmen om hem te benoemen tot erelid in zilver, ook hier een applaus van de leden. Daarna worden mij de versierselen opgespeld en krijg ik een prachtig boeket bloemen. 10. Rondvraag. - Ruud Kok wendt zich tot de aanwezigen, als hoofdredacteur van Mon Bouletin. 6

7 Hij had verwacht dat Mon Bouletin en de vernieuwde website ook opgenomen zouden zijn in het jaarverslag. Verder doet hij een beroep op alle aanwezigen om meer kopij voor het clubblad, iedere keer maar weer het blad zien vol te schrijven met uitslagen en wat vaste rubriekjes, dat zou niet nodig moeten zijn. De leden maken toch allemaal wel iets mee dat het vermelden waard is, een goede vakantie, een wetenswaardigheid, een belevenis of wat dan ook. Kortom, schroom niet pak de pen en schrijf. Als het nodig is wordt er in overleg wel wat aangepast. Nico v.d. Berg suggereert om een rubriekje te starten waarbij om de beurt iemand iets schrijft, het rubriekje zou kunnen heten: Ik geef de pen door aan Nelly v.d. Hoek denkt dat het inschakelen van een instructeur een goed idee is. Spencer vraagt eens te denken over het aanbrengen van een achterlijn op de banen tegen de kant van de fietsenstalling aan. Corrie van Vliet spreekt haar dank uit aan Ton Bentvelzen voor haar inzet, en vraagt zich af of de vrijwilligersuren die thuis worden besteed door haar, ook worden meegeteld in de vrijwilligersuren. Ben Zeeman, vraagt aandacht voor de geluidsinstallatie, deze is zeer kritisch in het gebruik. Daar is al eerder over gesproken volgens Ruud, een juist gebruik helpt veel, toch gaat er nog eens naar gekeken worden naar bijv. een hoofdset of iets dergelijks. Aad van Bergenhengouwen vraagt ook aandacht voor versterking van het wedstrijdsecretariaat. 11. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij iedereen uit voor een hapje namens de club en voor een drankje voor eigen rekening. De voorzitter, De secretaris, M. van Dam J. van Rest Opgemaakt d.d. 7 april

8 Van het secretariaat, mei Op de algemene jaarvergadering heb ik mij al voorgesteld. De meeste leden kennen mij dus al een beetje. Daarom nog even kort. Mijn naam is Anton Bakker, ben ruim 72 jaren oud en gehuwd met Meina. Ook lid van Mon Boule. Wij wonen ruim 37 jaren in Monster. De laatste 14 jaren van mijn werkzaam leven was ik taxichauffeur, bij Connexxion en Achttax, beiden in Den Haag. Op 1 januari 2014 ben ik gestopt. Nu heb ik dus tijd om andere dingen te doen. Toen de voorzitter dan ook bij Meina kwam informeren of zij een bestuursfunctie wilde vervullen en mogelijk de functie van secretaresse, verwees zij vlug door naar mij, ondanks dat ik nog geen lid was. Zo gebeurde het dat het bestuur in zijn vergadering van 7 april jl. mij benoemde tot secretaris in de vacature van Jan van Rest. Nel Valentin, op haar verzoek, in de vacature van vice-voorzitter en Leo van Dijk in de vacature van algemeen bestuurslid. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Jan is al gelauwerd op de jaarvergadering. Niettemin: Jan vanaf deze plek nogmaals zeer bedankt voor het vele schrijfwerk c.a. wat je voor Mon Boule hebt gedaan. Het is echt geen kleinigheid. De komende tijd reken ik nog op je voor wat betreft het inwerken. Op de algemene ledenvergadering passeerden vele onderwerpen de revue. De power point presentatie van Nico van der Arend over de financiën van Mon Boule was indrukwekkend en dan niet alleen vanwege de rooskleurige financiële positie. 8

9 Ook de kascommissie had geen op- of aanmerkingen, zodat de penningmeester decharge werd verleend. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Henk van Gaalen en Michel Franken. De behandelde onderwerpen zijn in het bestuur en vervolgens met de wedstrijdcommissie besproken en worden hierna summier aangehaald. De voorzitter gaat zich sterk maken voor het aantrekken van een instructeur. Het bestuur en de wedstrijdcommissie zijn achter zijn voorstel gaan staan. Aad, jullie wel bekend, zal, voor 24 april, een brief opstellen aan de leden, waarin de verdere gang van zaken zal worden uiteengezet. Op verzoek van Spencer Onink heeft het bestuur besloten uitbaanlijnen te laten aanbrengen. Leo van Dijk gaat dit met anderen voor elkaar maken. Het zal ongetwijfeld in orde komen. De voorzitter stelt voor om de bedrijvencompetitie weer op te tuigen. Deze wordt node gemist. Michel Franken zal worden benaderd hier het voortouw te nemen. Tot slot nog aandacht voor het volgende. Regel is : "Niet schoppen en/of gooien met de ballen".te vaak wordt deze regel nog overtreden. Niet weer doen dus! Tot zover mijn bijdrage van het secretariaat. Als ik alles had opgeschreven wat er die middag op 7 april is gezegd, had ik wel een boek kunnen schrijven. Daarom is een selectief verslag gemaakt in de hoop dat de essentie zo goed mogelijk is weergegeven. Anton Bakker 9

10 Westland Competitie 2013/2014 Eindstand na 12 ronden Gespeeld Winst Verlies Gelijk Winst punten Verlies punten Voor Tegen Punten Saldo 1e sgravenboules e Verburch e De Boul-lier e Westlandia e Velo/SMV e PV Markeer e Mon Boule e TCW Wedstrijd en competitieleiders "Mon Boule" De Beker Ingezonden door Jeanne Meijer Nooit aan gedacht, nooit verwacht. Niet durven dromen, dat ik zover zou komen. Maar goed geschoten is zo fijn, soms vliegt de but over de lijn. Een ieder wil toch winnen, zo krijg je de beker binnen. Maar mocht je verliezen, dan niet kniezen. De bal is rond, hobbelig de grond. De beker is weer thuis, boven de bar in het clubhuis. 10

11 Psssssst, psssssst. Ingezonden door Aad & Greet Een mannelijke verloskundige zorgt voor een vrouw die een tweeling verwacht... De eerste baby komt, het is een geweldige jongen, een klap op de kont en een harde schreeuw. Maar de tweede baby komt niet snel. Een uur ging voorbij, twee uur... De aanwezige verpleegster zei tegen de verloskundige dat hij wel kon gaan eten. Ze zou hem bellen als de tweede zich aankondigde. Zodra hij weg is hoort de verpleegster: Psssst, psssst. Ze bemerkt een klein handje tussen de benen van de zwangere vrouw. Deze wenkt haar dichter te komen! Ze nadert de vrouw en ziet een klein hoofdje dat vraagt : Is de meneer die klappen uitdeelt al weg? 11

12 Uitslagen Mon Boule clubcomp. 1 e kwartaal 2014 Plaats Lidnummer Naam Gespeeld Gewonnen Voor Tegen Punten Saldo David Steentjes Marinus van Dam Spencer Onink Jeanne Meijer Jan C. van der Meer (Ata) Nico van Paasen Aad v. Bergenhenegouwen Hans Valentin Nel Valentin-van Vliet Leo van Dijk Greet v. Bergenhenegouwen Jan van Heyningen Ben Zeeman Ton Bentvelzen Diny van Dijk Bep Verbeek Gerard Kester Jaap Verburg Luc de Wilde Joke van der Burg Henk van Heijningen

13 Leo Paalvast Nelly van der Hoek Arie van der Hout Tiny Neijman de Bruin Jan van der Meulen Toos van Dijk Nellie v.d. Hoeven Riet van der Kruk Nico Hofstede An Kort Leny Kester de Zwart Rini van Vliet Trees Opstal Jan Bol 5, Wim van Heyningen Gerard van der Meijs Anneke Nelis Koos Bunnik Jan Olierook Willem Wisgerhof Nico van der Arend An van der Burg Theo Heemskerk Henk van Gaalen Annemarie Kwanten Gerard Slaman

14 DinyvBergenhenegouwen Jos van Spronsen Wim van Dijk André van der Tang Piet Verhagen Ben van der Hoeven Anton Veerkamp Joke Zeeman-Valstar Jan van der Weijden Aad van der Arend Mieke Slaman Henny Kortekaas Thom Kooistra Rita Tillekens Martien Nederpel Ruud Kok Corrie van Vliet-Veerkamp Albert van der Spek Elly van Dam Marja van der Ende Nico van den Berg Meina Bakker-Blom De eerste vijf spelers zijn de winnaars van het 1 e 14

15 Van de redactie De Algemene Vergadering is weer achter de rug en deze is zeer goed bezocht. Het ging ook ergens over, er moesten twee nieuwe bestuursleden worden gekozen. Dat zijn geworden de heren [helaas geen dames] Leo van Dijk en Anton Bakker. De redactie wenst hen veel wijsheid en inspiratie toe. Leo van Dijk kennen de meesten wel maar Anton Bakker is nieuw voor velen vandaar dat hij zich zelf even voorstelt in het stukje van "Van het secretariaat" en wij plaatsen er een foto bij zodat er ook een gezicht bij is. Tijdens de vergadering heb ik tijdens de rondvraag mijn teleurstelling uitgesproken dat "Mon Bouletin" niet voorkwam in het jaarverslag van de Vereniging en de uren die de redactie besteed niet zijn meegenomen in het vrijwilligers uren overzicht. Het lijkt dan op een ondergeschoven kindje terwijl er veel tijd gaat zitten in het maken van ons clubblad. Een gemiste kans daar de redactie ieder lid aan het schrijven probeert te krijgen. Goed, genoeg gezeurd, het is toch niet meer terug te draaien. We gaan bijna met vakantie en dan doen veel leden leuke dingen. Een bezoek aan een museum, een leuke fietstocht, een bezoek aan een mooie streek of een tochtje met een boot. Als je dan terug bent maak dan een leuk stukje en stuur dat aan de redactie in wat voor vorm dan ook, geschreven, via de mail of op een stickje en nog 15

16 leuker is als er wat foto s bij zitten dan wordt "Mon Bouletin" niet zo n saai volgeschreven clubblad maar verlevendigd met foto s. Doen hoor want het geeft anderen misschien ideeën. Ik beloof als redacteur het goede voorbeeld te geven. Zelfs misschien al in dit nummer, komt een voorbeeld van hoe het kan want het gezegde is toch "goed voorbeeld doet goed volgen". Ook het seizoen van de toernooien is weer aangebroken en het kan niet vaak genoeg gezegd worden mensen schrijf je in en doe mee namens onze club. Het is leuk en je doet er enorm veel ervaring op als Petange speler. De redactie wenst een ieder een goede en sportieve zomer toe. Tot de volgende "Mon Bouletin" in september. De redactie Nabericht; vanwege de gelukkig vele inzendingen en de notulen, volgende keer een voorbeeld!! Rabobank Clubkas Campagne Bij de Rabobank clubkas Campagne heeft onze vereniging 98 stemmen gekregen wat een opbrengst van 220,50 euro heeft opgeleverd. Alle stemmers op Mon Boule hartelijk bedankt. Het bestuur 16

17 De Rode Knop. Met deze kop is het alweer 2 jaar geleden dat een proef werd gestart om spelers te verdelen over de beschikbare banen zonder dat er door de verdeler van de kaarten gesjoemeld kan worden. Alle spelende leden kregen een tack met een unieke code die aan zijn of haar naam gekoppeld is. De spelers kregen keurig een bonnetje met zijn of haar naam er op de datum van de spel dag de baan en de kleur van zijn team, zowaar een hele vooruitgang. Toen bleek dat na de proefperiode men constateerde dat de proef geslaagd was en uit de diverse opmerkingen verbeterpunten naar voren werden gebracht is het programma verder uitgewerkt tot een volwaardig programma. Harry den Heijer heeft deze taak op zich genomen en is hierin goed geslaagd. Ook moest er een computerkast komen waar alle onderdelen van het programma netjes in onder zijn gebracht zodat met een druk op de knop gestart kan worden, ook hierin is Harry goed geslaagd. Het is nu bijna zo dat een kind de was kan doen. Wij, van de wedstrijdleiding, vinden het een uitstekend middel om de banen onder de spelers te verdelen en zijn er echt blij mee. Om niet alleen de wedstrijdleiders tot tevredenheid te stellen is het ook noodzakelijk dat de spelers zich kunnen vinden in deze technische oplossing, wij zien ook dat de leden het steeds beter onder de knie krijgen hoe te handelen. Voor alle zekerheid heb ik besloten om toch nog een keer het gebruik van het programma op papier te zetten zo dat een ieder het op zijn gemak kan nalezen en het tot zich kan nemen. 17

18 Ieder lid heeft een Tack gekregen waar mee de speler zich kan aanmelden voor het meespelen en daarna voor de baan indeling. Het werkt als volgt: 1. Het lid wat op een speldag van Mon Boule komt spelen meld zich aan door middel van zijn tack. Als het groene lampje brand houd men de tack boven het plaatje van de tack afbeelding op het lampenkastje op de computerkast. Er zal een pieptoon klinken en op het scherm kan men zijn naam voorbij zien komen. Klinkt er wel een piepsignaal maar u ziet uw naam niet bied dan gerust uw tack nog een keer aan. Bij een geslaagde aanmelding ziet u dat het cijfer in de linker bovenhoek met één cijfer verhoogd is. Bij aanmeldingen achter elkaar, kijk naar het scherm, staat dit weer stil dan kan de volgende zich aanmelden neem even de tijd hier voor. Bent u toch te vlug geweest met het aanbieden van uw tack en heeft u niet uw naam voorbij zien komen, bied nogmaals uw tack aan als wel goed bent aangemeld dan komt de tekst U bent voor deze ronde al aangemeld om deze tekst te laten verdwijnen kunt u de entertoets van het numerieke toetsenbordje intoetsen of uw tack nogmaals aanbieden. 2. Tijdens de aanmeldperiode is de volgende informatie op het scherm zichtbaar: Linker bovenhoek het aantal deelnemers Daaronder de spelronde Daaronder de recente datum Dan volg er de brede regel met de vermelding van de speelronde waarvoor wordt aangemeld. Daaronder het aantal jokers welke in een vorige speelronden hebben gespeeld Dan de ruimte waarin u uw persoonlijke lidnummer in kan vullen (wordt automatisch gedaan als u uw tack aanbied. 18

19 Heeft u uw tack vergeten dan kunt u zich met uw persoonlijk lid nummer aanmelden door dit op het numerieke toetsenbordje op de kast in te toetsen en af te sluiten met een enter. Kijk eerst goed voordat u de enter intoetst of u uw nummer goed hebt ingetoetst. Gaat dit fout waarschuw de wedstrijdleider. Probeer altijd met tack de aanmelding te doen dit voorkomt dit soort fouten. 3. Als de bel gaat voor aanvang van het spel kan er een baan indelingsbonnetje worden verkregen. Hiervoor dient u weer uw tack op het kastje aan te bieden er volgt weer een pieptoon u ziet dat ook op het scherm uw naam verschijnt met baannummer en kleur. Is de beweging van het scherm gestopt dan kan de volgende zich aanmelden voor de baan verdeling. Let op dat het scherm stil staat, het lijkt soms lang te duren maar uiteindelijk gaat het sneller dan dat er eerst weer een storing moet worden opgelost. Als u zich voor de baanindeling hebt aangemeld wordt er een bonnetje door de printer afgedrukt. Hier is echter wat tijd voor nodig. Het bonnetje wordt geprint en wordt netjes voor u afgeknipt. Wacht u hier alstublieft op want een te snel uitgetrokken bon geeft storing op de printer en dus weer vertraging. 4. Gooi uw bonnetje na uw spelronde in de daarvoor gereedstaande prullenbakken en laat ze niet slingeren. 5. Na uw spelronde kunt u zich direct weer aanmelden voor de volgende spelronde door uw tack aan te bieden op het lampenkastje op de computerkast. Kijk hierbij of het scherm goed staat ingesteld, ook wij maken wel eens een vergissing. Het programma werkt volgens een geheel willekeurige volgorde de lijst van aangemelde spelers af. 19

20 Alleen de eerste 2 bonnen zijn altijd baan 1 en baan 2, dit is gedaan voor onze minder valide leden een toegankelijke baan te bieden. Ook voor spelers die met een joker hebben gespeeld kan de verdeling gemanipuleerd worden naar een niet joker baan door het aantal joker spelers in te geven zodat men niet tweemaal met een joker hoeft te spelen. Hierbij hoop ik enige duidelijk te hebben aangebracht in het gebruik van de computerkast met het baan indelingsprogramma. Heeft u nog geen tack of bent u hem kwijt meld u dan bij de wedstrijdleider van dienst. U veel leuke en goede spelmomenten toegewenst de wedstrijdleiding. Aad en Ben. BBQ Op 14 juni 2014 organiseert de evenementencommissie weer de jaarlijkse BBQ.Ook dit jaar spelen we weer een gezellig toernooitje waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Bij het bord hangt weer een inschrijflijst en een flyer met verdere informatie over deze dag. We hopen dat jullie weer met grote getale aanwezig zullen zijn zoals ieder jaar. De evenementencommissie 20

21 Leuke erfenis. In Edinburgh (Schotland) ligt Willie McTravish op zijn sterfbed, wetende dat het einde nabij is. Aan zijn bed zitten; de verpleegster, zijn vrouw, zijn dochter en 2 zonen. Hij richt zich tot zijn zonen en zegt;"bernie, ik wil dat jij de Braid Hills huizen neemt!" "Tammy, ik wil dat jij al de kantoren op Charlotte Square neemt!" "Sybil, jij krijgt de flatgebouwen aan de Morningside and Brundsfield!" "En Sara mijn liefste vrouw, neem jij alsjeblieft al de residentie gebouwen in de Boven stad!" De verpleegster is helemaal sprakeloos als zij dit aanhoort. Als Willie er tussen uit knijpt zegt zij; "Mrs. McTravish wat is uw man een hard werkend mens geweest, dat hij zoveel eigendommen heeft verworven." Sara antwoord; Eigendommen???? Hij heeft het over zijn krantenwijk! 21

22 De "inhoud" van de wijnflessen Verzamelaars van wijnetiketten kijken naar het etiket met andere ogen dan de gemiddelde consument van wijn. Wij kijken naar het land, de streek, het dorp, het chateau, het jaartal en de afbeelding op het etiket. Maar wij kijken zelden naar de inhoud van een gewone fles wijn omdat wij het heel gewoon vinden, dat de fles een inhoud van 75 cl heeft. De inhoud van een wijnfles is vastgelegd in de 19 e eeuw en sindsdien zijn er de meest gekke theorieën over deze bijzondere maat ontstaan. Zoals, zij komt overeen met; De longinhoud van een glasblazer. Het gemiddelde gebruik tijdens de maaltijd. Een betere manier om de wijn te bewaren. Een gemakkelijker wijze van transport van de wijn. Het antwoord zit in geen van deze 4 theorieën. De oplossing heeft enkel te maken met een praktische en historische reden. De oudste bekendste vormen voor het bewaren van wijn zijn; amfora, leren zakken, houten vaten of stenen kuipen. In de zeventiende eeuw kwamen de eerste handmatig geblazen flessen met kurken of houten pluggen op de markt om de kostbare wijn langer te kunnen bewaren. Rond 1886 werd in Engeland de eerste semi automatische glasflessen-blaas-machine uitgevonden. Dit had tot gevolg, dat de wijn veel beter en langer bewaard kon blijven. Deze flessen werden over de hele wereld geëxporteerd. Maar waarom waren dit nu flessen met een inhoud van 75 cl?. Voor dit antwoord moeten we terug gaan naar het oude Engeland, In die tijd [±1900] waren de belangrijkste afnemers van de Franse wijnboeren de Engelsen. Maar onze Engelse buren hebben nooit hetzelfde metriekstelsel [inches en cm] gehad als ons. 22

23 Hun standaard inhoudsmaat was de Gallon impérial wat precies overeenkwam met 4,54609 liter. Om hoofdbrekens in de omzetting te vermijden werden de Bordeaux wijnen in die tijd vervoerd in tonnen of fusten van 225 liter en dat is weer gelijk aan 50 Gallons [225liter : ] en 225 liter komt weer overeen met 300 flessen van 75 cl omdat 300 een makkelijker getal is om mee te rekenen dan het getal 225. We hadden dus: 1 fust = 50 Gallons = 300 flessen. En één Gallon komt weer overeen met 6 flessen van 75 cl. En daarom zijn de dozen wijn die wij vandaag de dag kopen per zes of twaalf flessen. Zie hier de oplossing van dit fenomeen!!! Vanuit die bepaling zijn alle inhoudsmaten afgeleid. Er zijn ook nog veel meer inhoudsmaten w.o. Vin Jaune en Vin de Paille met een inhoud van 31 cl en 62 cl, de Pot uit de Beaujolais met 46 cl inhoud, de Marie-Jeanne uit Bordeaux met 250 cl. inhoud en ook uit Bordeaux de Jéroboam met een inhoud van 500 cl. In de champagne streek zijn ook nog een paar voorbeelden zoals een Jéroboam maar dan met een inhoud van 320 cl, de Réhoboam met een inhoud van 480 cl en een Metusalem met een inhoud van 640 cl. Er zijn natuurlijk nog veel meer verschillende inhoudsmaten, maar nu weten we waar de herkomst van de inhoud van de wijnfles vandaan komt. Gerard Kester Met aanvulling van de redactie. Of zoals een oude Breton eens zei: Je kunt beter dronken zijn dan dom, want dit duurt minder lang!!!!! 23

24 Waar of niet waar? In het jaar 2014 schijnt zich een fenomeen voor te doen dat maar één keer in de 823 jaar kan voorkomen namelijk de maand augustus. Augustus heeft dit jaar; 5 vrijdagen 5 zaterdagen 5 zondagen Laten we hiervan genieten, vertel het uw kinderen, klein kinderen, familie en kennissen want dit maken zij nooit meer mee. En wij ook niet!!!!! Gelooft u het niet, kijk het na en meld ons als het niet klopt. Veel zoek plezier!!! Even niet via "Internet Explorer want dat heeft een beveiligingsprobleempje De redactie 24

25 "Lief en leed" Van Lief en Leed is er weer het e.a. te melden. Henny Kortekaas is aan haar knie geopereerd. Na een revalidatie is haar knie weer hersteld. Ze kan weer bardiensten draaien en ook fijn weer Jeu de boule spelen. Met Wim van Heyningen gaat het goed maar hij moet nog veel rusten en kan daarom nog niet komen Jeu de boule. Wim hoopt na verloop van tijd toch weer een balletje te komen gooien. 5 Mei moet Alcida Groenendijk naar het zieken huis voor een onderzoek aan haar schildklier. Ben van Hoeven is gevallen in de douche en heeft er kneuzingen aan over gehouden. Hij is daardoor in zijn bewegingen beperkt en kan hij niet komen jeu de boulen. Bij Marin Nederpel zat een plekje op zijn scheenbeen wat operatief weggehaald moest worden. Hij doet het nu rustig aan zodat zijn been kan genezen. Nel Valentin had last van haar ogen en ze kon niet meer goed zien. Aan haar ogen is zij nu geopereerd, gelukkig gaat het nu wat beter en hopen we voor Nel dat het helemaal goed zal komen, zodat ze alles weer helder kan bekijken. Zo zijn er leden die wel een blessuren hebben, zich niet zo prettig voelen, of nog moeten revalideren. Voor al diegenen van harte beterschap gewenst. Met de zomer in aan tocht wens Lief en leden een zonnige zomer toe en geniet van de mooie momenten die je tegen komt. Corrie Stam 25

26 Paasboule Op 15 april werd er door Aad en Ben een Paasboule georganiseerd. Er werden 3 ronden gespeeld net zoals bij de interne clubcompetitie. De opkomst was goed te noemen want er waren 9 banen vol. Er waren door Aad de nodige plantjes beschikbaar gesteld door zijn bronnen. De sponsoren van deze planten waren Prins Orchidee en Flora Holland. Hiervoor heel veel dank. Ook de nieuwe achteruitlijnen werden op deze dag voor het eerst gebruikt. Veel mensen reageerden hier heel erg positief op. Dank voor de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. De uitslag van deze paasboule was: 1. Anton Veerkamp Jan van Heijningen Jaap Verburg Aad van Bergenhenegouwen

27 De beste vier mochten een plantje van de tafel uitzoeken. Aangezien er meer plantjes beschikbaar gesteld waren werden de overige deelnemers in de hoge hoed gedaan. Ben trok telkens een bonnetje en werd, door het lot bepaald, een winnaar bekend gemaakt. Het was een weer geslaagde middag. Mijn dank gaat ook uit naar de mensen van de bar. Spencer Onink 27

28 Toernooi agenda Woensdag 28 mei slotavond WCK (Alleen voor WCK spelers)(bij de Boullier) Zaterdag 31 mei Vierkamp Mon Boule Vrijdag 18 juli Quintus zandtoernooi Kwintsheul Woensdag 20 augustus Bradeliertoernooi de Lier Woensdag 27 augustus Wilhelminaplein toernooi Naaldwijk Zaterdag 6 september Strandtoernooi 's Gravenboules (onder voorbehoud) Vrijdag 12 september Rondje Poeldijk Woensdag 17 september Ark toernooi Wateringen Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden en toernooien toegevoegd worden. Spencer Onink 28

29 Commissies Internet adres Mon Boule Voor afspraken en reserveringen van de baan en/of kantine graag kontact opnemen met: Barcommissie Ton Bentvelzen Lief en Leed informatie aan ; Corry Stam, of Wedstrijdcommissie Wedstrijdleider ; Nel Valentin ; Terreincommissie Hans Beekenkamp Nevenactiviteitencommissie Jos van Spronsen Redactie Mon Bouletin Ruud Kok ; 29

30 Madestein 2014 De weerberichten voor zaterdag 10 mei waren vooraf niet zo gunstig. Gelukkig was iedereen van Mon Boule op t jaarlijkse boulefeest afgekomen. Helaas hadden toch 10 koppels zich door het weer afgemeld voor dit toernooi. Een behoorlijke strop voor de organisatie. De eerste wedstrijd was aanstaande. Het begon allemaal wat later want de organisatie moest natuurlijk door al die afmeldingen hun best doen om het speelschema passend te krijgen. Met regenjassen en regenbroek gingen de boulers naar hun banen. En het regende! Maar de buienradar gaf aan dat het na 10 uur zou stoppen! Een buitje voor het stof zou je zeggen. Ik gooide samen met Jeanne en we kwamen tegen twee heren uit van de goede worp. Het pad was goed nat dus de baan was erg traag. Meestal op deze paden loopt het aan de zijkanten van de banen schuin af. Zeker als het droog is lopen de ballen snel weg naar de zijkant. Maar omdat het nat was bleven de ballen beter liggen en stopten sneller. De partij wonnen we met Partij 2 het zou stoppen met regenen! Misss het begon steeds harder te regenen. In deze partij belde de redacteur van dit blad me nog op met de mededeling dat het zeker niet doorgegaan was? Misss! Terwijl Jeanne en ik in de stromende regen stonden konden we toch nog een aardige partij op de mat leggen. We wonnen de partij met 13-3! Weer terug gekomen in de kantine zagen we de mensen een voor een als een stel verzopen katten terug komen. Veel mensen hadden het wel een beetje gehad. De lol was er wel een beetje af voor velen. Het verhaal gonsde al rond dat de organisatie wilde stoppen met het toernooi. Er werd gevraagd aan de mensen die nog wilden spelen naar voren te komen. 30

31 Ik denk zelf dat 60 procent van de mensen niet verder wilden spelen. Jeanne en ik wilde nog wel verder maar de overige koppels van Mon Boule zagen het niet meer zitten. Zij hielden het voor gezien. Er werd besloten dat als mensen nog wilden spelen ze gewoon naar de baan moesten gaan. Als de tegenpartij niet kwam opdagen binnen 5 minuten dan zou de partij met 13-6 gewonnen zijn. Dat was ook bij ons het geval. Veel mensen die wel wilden spelen kwamen van een natte kermis thuis want ook hun tegenpartij kwam niet opdagen. Het was jammer voor de spelers maar ook voor de organisatie dat dit boulefeest zo moest aflopen. De vrijwilligers van Madestein hadden er weer alles aangedaan om het voor de spelers weer naar hun zin te maken. Ook de prijs van 6 euro is niet veel als je kijkt wat je ervoor allemaal krijgt. Een grote kop soep, koffie met cake, een drankje en een gratis nat pak. Jeanne en ik hadden +21punten en hebben ons toch nog in de prijzen weten te spelen. Jammer dat het weer toch als een grote spelbreker heeft gespeeld. Maar toch nog een leuke dag gehad uiteindelijk. Spencer Onink 31

32 Bestuur Mon Boule Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Marinus van Dam Nel Valentin Anton Bakker Jos van Spronsen Leo van Dijk Locatie "Mon Boule" Haagweg bij nr. 33c 2681 PA Monster Telefoon Speeldagen; dinsdag en vrijdag van tot uur, woensdag van tot Bank; NL85 RABO tnv. Mon Boule 32