Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag"

Transcriptie

1 Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag Inhoud 1. Samenvatting 2. Introductie & programma 3. Wat heeft JoU dit jaar gedaan? 4. Hoe vinden de aanwezigen dat het met JoU gaat? 5. Hoe gaat dit horizontaal verantwoorden? 6. Afsluiting: nieuwe JoU-folder Zo Werkt JoU 7. Bijlagen 1. Samenvatting Op donderdag 14 februari 2013 heeft JoU haar samenwerkingspartners (politie, GG&GD, scholen, welzijns- en hulpverleningsorganisaties, reïntegratiebureaus, wijkmanagers, enzovoort) uitgenodigd voor een bijeenkomst horizontale verantwoording. Met horizontale verantwoording bedoelt JoU, zo legt bestuurder Gert Jongetjes uit: Laten zien aan samenwerkingspartners waar we mee bezig zijn en feedback vragen over JoU. We hadden zo n 70 mensen uitgenodigd. Er waren zo n 15 mensen aanwezig. De opkomst was minder dan vorig jaar (25). Dat is jammer, want hoe meer mensen komen, hoe meer feedback wij krijgen. Desondanks was het een vruchtbare bijeenkomst. Er zijn, naast complimenten, ook kritische noten en vooral opvallend veel tips gekomen. Net als vorig jaar lieten de samenwerkingspartners merken dat ze begaan zijn met de ontwikkelingen die JoU doormaakt en vonden het bewonderenswaardig dat JoU zich zo openstelt voor feedback. In vergelijking met vorig jaar zie je een duidelijke verbetering. Er is een grote sprong gemaakt in de kwaliteitsverbetering volgens partners. Ook waren partners nog positiever over de samenwerking met JoU. Men kan elkaar vinden en er is een goed gesprek mogelijk over het werk en de samenwerking. Tips en verbeterpunten zijn er voornamelijk gericht op de profilering en zichtbaarheid van JoU. JoU heeft goed geformuleerd waar JoU voor staat, maar dat mag duidelijker gecommuniceerd worden. De website, als entree van de organisatie, is daarin een belangrijke, deze mag een grondige update krijgen. Ook in de wijken mag actiever verteld en uitgedragen worden waar JoU voor staat. Zowel aan partners, als aan jongeren en bewoners moet JoU haar rol goed blijven uitleggen. Een tip is dat JoU jongeren kan helpen om zich op een positieve manier zichtbaar te maken aan buurtbewoners. Kortom: er is feedback gegeven waar JoU in 2013 mee aan de slag kan. Iedereen, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en feedback! Heeft u of uw collega meer tips, vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op via Janneke Ebben: of Pagina 1 van 9

2 2. Introductie&programma Met horizontale verantwoording als onderdeel van het kwaliteitsproces wil JoU zich constant blijven verbeteren en ontwikkelen. In deze bijeenkomst vraagt JoU feedback aan samenwerkingspartners. We hebben partners gevraagd uit de sectoren cultuur, sport, onderwijs, zorg, hulpverlening, politie, etc. Dit is de 2 e keer dat we deze bijeenkomst organiseren. Nieuw dit jaar is dat we voorafgaand aan deze bijeenkomst een werkbezoek hebben georganiseerd voor geïnteresseerden. We gaven hiermee een kijkje in de keuken van de praktijk van het jongerenwerk. In deze bijeenkomst geven we eerst input over JoU, waarna mensen op basis van deze input en hun eigen ervaringen in de samenwerking feedback kunnen geven over JoU. Het doel van deze bijeenkomst horizontale verantwoording is: Laten zien wat JoU doet en feedback vragen over JoU aan partnerorganisaties. Het programma wordt doorgenomen (zie bijgevoegde powerpoint, sheet 4) en iedereen stelt zich aan elkaar voor (zie lijst van aanwezigen in de bijlage, 2e tabblad.). Genoemd wordt het hoge aantal afmeldingen. Ter introductie presenteert JoU de uitslag van de bijeenkomst vorig jaar (april 2012) en welke acties JoU heeft ondernomen naar aanleiding van de feedback van partners (zie bijgevoegde powerpoint, sheet 6 t/m 12). 3. Wat heeft JoU dit jaar gedaan? Dit onderdeel bestond uit vier delen: - een prezi-voorstelling van JoU 2012 in vogelvlucht. Klik HIER VOOR DE PREZI-VOORSTELLING. Let op: om af te spelen is het noodzakelijk om zelf te klikken op het pijltje naar rechts in de grijze balk onder de presentatie; - een aantal resultaten, die we, dankzij ons sinds 2012 ontwikkelde registratiesysteem, mooi in beeld kunnen brengen. Zie bijgevoegde powerpoint sheet 15 t/m 18; - Een terugblik op het werkbezoek voor partners 5 februari Zie een verslag hiervan op: - De uitslag van de jongerenpeiling die we als proef hebben uitgevoerd. Zie 4. Hoe vinden de aanwezigen dat het met JoU gaat? Dit is het belangrijkste onderdeel van deze bijeenkomst. Net als vorig jaar kiezen we ervoor om aan de hand van stellingen de aanwezigen om feedback te vragen. Feedback die JoU gaat gebruiken om de organisatie en het werk te verbeteren. Met rode (mee oneens) en groene (mee eens) kaarten konden mensen hun mening geven en vervolgens toelichten. De stellingen zijn met opzet uitermate positief geformuleerd, met als reden om zoveel mogelijk feedback te genereren. Het leuke is dat we 3 van de stellingen (over kwaliteit, samenwerking en zichtbaarheid) van vorig jaar ook dit jaar hebben voorgelegd. Zo kunnen we een ontwikkeling in kaart brengen. Van de 15 aanwezigen hebben 2 mensen niet mee gedaan met stemmen, namelijk Paul van Dijk, Accounthouder jongerenwerk van de gemeente en Pierre Mehlkopf, Raad van Toezicht JoU. Zij zijn geen horizontale partners, maar respectievelijk verticaal en diagonaal. Daarnaast zijn er mensen die niet de hele bijeenkomst bij konden wonen. Voor het gemak gaan we steeds uit van een totaal van 13 personen die stemden op de stellingen. De uitslag volgt hieronder. Pagina 2 van 9

3 Stelling 1 Doordat JoU/jongerenwerk nu stedelijk georganiseerd is, is kwaliteitsverbetering opgetreden. Stedelijk jongerenwerk =Kwaliteitsverbetering? 7% 93% - Ik zie wel kwaliteitsverbetering, maar ik weet niet of dat komt doordat het jongerenwerk stedelijk is geworden. Ik heb het afgelopen jaar juist kwaliteit gemist, omdat het jongerenwerk overging in een nieuwe stedelijke organisatie. We hadden het in de wijken goed afgestemd en toen raakten we het contact met het jongerenwerk even kwijt. Gelukkig zijn we dat inmiddels weer goed aan het opbouwen. - Als ik kijk naar het jongerenwerk op school is er erg veel kwaliteitsverbetering te zien! Zo is er op scholen nu 1 organisatie om afspraken mee te maken, zoals vanuit het schoolmaatschappelijk werk. - Pretty Woman heeft nu veel meer zicht op en bekendheid bij JoU en het jongerenwerk als geheel. We krijgen nu meer aanmeldingen uit meer wijken. - Bovenstaande geldt voor de politie ook. De doelstellingen zijn bekend op stedelijk niveau, dat maakt het samenwerken veel prettiger. Natuurlijk is er couleur locale per wijk, dat is ook belangrijk, maar de basis is hetzelfde. - Jongerenwerk vraagt een specifieke aanpak. Het is goed dat dit uit het welzijn getrokken is, ook qua marketing. Je kunt veel meer op leeftijd en op thema focussen, ook zie je dat het jongerenwerk geen geïsoleerde club meer is. Het is zowel verticaal als horizontaal een stevige organisatie. - Voor zorgaanbieders is het ook overzichtelijker. Vooral dat er meer een taal, een cultuur wordt uitgedragen, dat was voorheen verwarrend. Deze stelling is in 2012 ook voorgelegd. Ten opzichte van 2012 is de uitslag een stuk positiever. Toen was nog 60% het oneens met de stelling! Partners waarderen het feit dat JoU stedelijke aanspreekpunten, doelstellingen en een inhoudelijke lijn uitdraagt. We zijn op de goede weg. We zullen blijven werken aan kwaliteitsverbetering, stedelijk en in de wijken. Pagina 3 van 9

4 Stelling 2 Het is duidelijk waar JoU voor staat. Het is duidelijk waar JoU voor staat 55% 30% 15% Twijfel - Als ik de website bekijk moest ik lang zoeken naar wat ik zocht! De website is dus in elk geval niet duidelijk. - In centrale uitingen is de visie wel helder en heel duidelijk. Ik merk dat op de werkvloer nog niet dezelfde visie altijd uitgedragen wordt. - Ik heb nog niet zo n goed beeld hoe de organisatie er nou uit ziet. Hoe zit het in elkaar en waar kan ik met welke vragen terecht (bijv. als zorgaanbieder). Dat kan duidelijker. De website moet beter! - Ook voor de wijken kan dat beter: wie zijn de aanspreekpunten en jongerenwerkers in welke wijk en waar staat JoU voor, dit ook vanuit de wijken beter uitdragen. - Ik heb het idee dat jullie heel veel doen, maar ik zie de samenhang niet. - De visie in beleid en organisatie zie ik steeds duidelijker worden. In de uitvoering is nog een slag te slaan, aar dat is in deze fase logisch. Ik heb het idee dat dit de komende jaren zeker verbeterd. JoU heeft goed geformuleerd waar JoU voor staat, maar dat mag duidelijker gecommuniceerd worden. De website, als entree van de organisatie, is daarin een belangrijke, deze mag een grondige update krijgen. Ook in de wijken mag actiever verteld en uitgedragen worden waar JoU voor staat en hoe JoU in elkaar zit. Pagina 4 van 9

5 Stelling 3 Met JoU is het prettig samenwerken. Met JoU is het prettig samenwerken 7% 93% Twijfel - Het is prettig werken met de mensen van JoU. Tegelijkertijd zijn we in de samenwerking aan het zoeken naar: waar houdt het werk van JoU op en begint ons werk en andersom. - Het zoeken naar die rolverdeling doen wij ook, maar het gesprek over dat grijze gebied is heel goed mogelijk, dat vind ik een kenmerk van goede samenwerking. - Accounthouder van de gemeente Paul van Dijk vraagt: is het vervelend dat dat grijze gebied er überhaupt is of moet het jongerenwerk een meer zwart/wit opdracht krijgen? Reacties: o het grijze gebied kun je niet zwart/wit maken als je met dezelfde doelgroep werkt, daarbij zijn jongeren ook niet zo begrensd; o grijs biedt ook ruimte voor creativiteit; o door het grijze loopt het soms niet zo snel; o het is belangrijk dat je elkaars rol blijft benoemen en verduidelijken: dit doe jij en dit doe/kan ik,.profilering!; o je moet elkaar vooral persoonlijk leren kennen, dat werkt het beste. - Wij werken samen vanuit een project, mijn ervaring is een zeer prettige samenwerking. Qua aanspreekpunten zijn jullie zeer helder! - In zo n korte tijd is er zoveel verbeterd in de samenwerking! - Tip: om samenwerken en aanspreekpunten te verbeteren: een kaartje van Utrecht op de website met de wijken en aanspreekpunten vermeld. - Tip: beschrijf in plannen van aanpak de rollen goed. - Tip: de communicatie van JoU kan beter bijvoorbeeld van Individueel Begeleiders: presenteer jezelf in de wijk! Deze stelling is in 2012 ook voorgelegd. Ten opzichte van 2012 is de uitslag nog positiever. Toen was 85% eens met de stelling. De samenwerking met medewerkers van JoU wordt als prettig ervaren door partners. Er is goed gesprek mogelijk over eventuele knelpunten. Er moet nog gewerkt worden aan rolverduidelijking en profilering bijvoorbeeld op de website, maar ook in de wijken. Hier hebben we goede tips voor gekregen! Pagina 5 van 9

6 Stelling 4 JoU laat zien dat ze een belangrijke rol heeft in de aanpak Jeugdgroepen. Van deze stelling kunnen we moeilijk een algemeen beeld geven, omdat maar 2 aanwezigen betrokken zijn bij de Aanpak Jeugdgroepen. De 2 betrokkenen geven het volgende aan: - JoU heeft een grote rol in de Aanpak, zij bepalen zelf, samen met politie de aanpak; - de frictie die de aanpak tussen JoU en jongeren geeft is logisch, dat moet groeien, maar in verschillende wijken groeit het vertrouwen van jongeren; - de overlast is bijvoorbeeld in Zuidwest met 35%gedaald, dat is voor een groot aandeel door de jongerenwerkers!; - de rol van JoU en Victas in het justitiële deel van de aanpak is nog steeds onderwerp van gesprek en moet dat blijven in 2013; - overigens vind ik dat JoU door de focus op veiligheid niet de kant van repressie opgaan, JoU moet wel een veilige vindplek blijven!; - gemeentelijke accounthouders jongerenwerk reageert: het blijft moeilijk voor JoU om één rol in te nemen, want cultuur en sport, zijn naast veiligheid ook thema s in het werk. De kracht van het jongerenwerk is juist om de verbindingen tussen die thema s te maken; - TIP: marketing naar jongeren toe kan beter, dat helpt ook jongerenwerkers. Pagina 6 van 9

7 Stelling 5 JoU is van betekenis voor jongeren die een steuntje nodig hebben. Jou is van betekenis voor jongeren die dat nodig hebben 15% 85% Twijfel: 2 Eens: 11 Twijfel - De Aanpak Jeugdgroepen is ingegaan op symptoomgedrag. Als je eerder een steuntje in de rug biedt, zoals het jongerenwerk ook doet, pak je de oorzaak aan. - Als partner kun je dit niet zo goed inschatten, het is moeilijk om effect te meten. Wanneer beteken je wat voor een jongere? Wanneer ben je daar tevreden over? Is JoU er overigens voor alle jongeren? - Gemeentelijk accounthouder JoU reageert: jongerenwerk is bekend bij alle jongeren, maar zet zich in voor diegene die een steuntje in de rug nodig hebben. Partners denken dat JoU van betekenis is voor jongeren die dat nodig hebben, maar vinden dit ook moeilijk in te schatten. Pagina 7 van 9

8 Stelling 6 JoU is voldoende zichtbaar in de stad. JoU is zichtbaar in de stad 55% 45% Twijfel Twijfel: 7 : 6 - JoU voert een heel consequente lijn in flyers en ander communicatiemateriaal. De stedelijke PR mag wel groter. - Moet je voor heel de stad een marketingactie opzetten? Je moet zichtbaar zijn voor jongeren en voor partners, niet voor de hele stad. - Het verschilt per wijk, dat heeft aandacht nodig. - Als burger denk ik wel eens als ik jongeren zie op straat: waar is de aanpak? - De vraag is hoe je je wilt profileren. JoU is zichtbaar als je participeert bij JoU. Als je niet in het buurthuis komt, is JoU niet goed te vinden. - Internetmarketing heeft niet altijd zin bij deze doelgroep. Veel jongeren hebben thuis geen internet. - Tip: de activiteiten meer zichtbaar maken, niet alleen in buurthuizen, maar ook daarbuiten, wie zijn ze, wat doen ze, met flyers en vooral: via partners! - En verder: overlast komt voort uit het IDEE dat bewoners over jongeren hebben. Het jongerenwerk zou jongeren moeten helpen om zichzelf op een positieve manier te laten zien aan bewoners en aan de stad. Deze stelling is in 2012 ook voorgelegd. Ten opzichte van 2012 is de uitslag positiever. Toen was 70% het oneens met de stelling. Zichtbaarheid van JoU is nog steeds een belangrijk verbeterpunt. Naar jongeren toe, maar vooral ook naar andere bewoners van de stad Utrecht. Hier zijn goede tips voor gegeven, zoals: help jongeren zichzelf op een positieve manier te laten zien! Pagina 8 van 9

9 5. Hoe gaat dit horizontaal verantwoorden nu en hoe kunnen we dat nog beter maken in 2013? Goed Aanwezigen ervaren dit (net als vorig jaar) als een mooie manier om aan kwaliteitsverbetering en samenwerking te werken. Men vond de prezi-presentatie van JoU erg leuk. Graag doorsturen of op intranet zetten. Men vond het heel sterk om te laten zien wat er met de verbeterpunten van vorig jaar is gedaan. Mooi dat JoU zich zo kwetsbaar openstelt. Verbeterideeën - Stellingen vooraf via internet-enquête aan genodigden voorleggen. - Juist geen stellingen via digitale weg, juist open stellingen en persoonlijke toelichting is een meerwaarde. 6. Afsluiting Alle aanwezigen heel hartelijk dank! Alle aanwezigen krijgen de nieuwe folder Zo werkt JoU mee. Wilt u deze ontvangen, bel of mail Bijlagen - Genodigdenlijst bijeenkomst en werkbezoek (tabblad 1), aanwezigenlijst bijeenkomst (tabblad 2), aanwezigen werkbezoek (tabblad 3). - Prezi-presentatie (JoU 2012 in vogelvlucht) Klik hier. - Powerpointpresentatie (incl. uitslag jongeren-proefpeiling en foto s van het werkbezoek). - Verslag van bijeenkomst horizontale verantwoording Pagina 9 van 9

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Auteurs: Tarik Pehlivan, Geeske Strating en Lettie Havinga Stichting Alexander, publicatienummer

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie