Uitgaven voor het hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaven voor het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Uitgaven voor het hoger onderwijs MARKETING 2010

2 Uw onderwerp niet gevonden? Pearson Education geeft ook boeken uit op andere gebieden zoals communicatie- en managementvaardigheden, studieloopbaanontwikkeling en management. Kijk hiervoor op onze website of stuur een naar Wij gaan dan voor u op zoek naar geschikt materiaal. Marketing 2010 In deze brochure vindt u de nieuwe Nederlandstalige marketinguitgaven van Pearson Education, s werelds grootste educatieve uitgeverij. Daarnaast biedt het u een overzicht van eerder verschenen titels. Uitgebreide informatie over onze boeken, inclusief prijzen en verschijningsdata, vindt u op onze website. DOCENTENSERVICE Kijk voor meer informatie over uitgaven van Pearson Education op en Uw interesse gewekt? Wanneer u één van deze boeken wilt evalueren voor uw cursus, kunt u een gratis beoordelingsexemplaar aanvragen via onze website. of neem contact op met onze Docentenservice E T +31 (0)

3 De Marketinguitgaven van pearson Education

4 principes van marketing 5e editie Kotler en Armstrong Principes van marketing biedt de meest complete inleiding tot alle aspecten van de moderne marketing, bezien vanuit een managementperspectief. Belangrijke thema's in het boek zijn mondialisering, e-business en duurzaamheid. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan business-to-businessmarketing, diensten- en relatiemarketing. Op grond van uitgebreid marktonderzoek in de Benelux zijn in deze vijfde Nederlandse editie verbeteringen aangebracht in inhoud, structuur, illustraties, voorbeelden en casuïstiek. Interactief oefenen! Principes van marketing, 5 e editie geeft toegang tot Marketing in practice, een online cursus gepresenteerd door Philip Kotler. Deze tweedelige leeromgeving combineert de marketingtheorie uit het boek met praktische commentaren en cases van diverse (inter)nationale ondernemingen. WERELDWIJD DE MEEST GEBRUIKTE INLEIDING! Marketing in practice Het eerste deel behandelt in de vorm van videocolleges de theorie uit het boek Principes van marketing. Elk onderdeel sluit af met meerkeuzevragen en aan het einde kan de student zijn begrip van alle stof testen door het maken van de eindtoets. In het tweede deel wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van zeven praktijkcases van onder andere Bol.com, Gillette, Cisco en Lancôme. Omdat elke case wordt afgesloten met een vijftal meerkeuzevragen, kan de student ook hier nagaan of hij de stof onder de knie heeft. ISBN pp. 2009

5 INHOUDSOpgaVE DEEL 1 MaRkETINg VaNDaag EN MORgEN 1 Marketing vandaag en morgen 2 Duurzame marketing: marketingethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid 3 Strategische marketing DEEL 2 MaRkTEN 4 De marketingomgeving 5 Consumentengedrag 6 Business-to-businessmarketing 7 Marktonderzoek DEEL 3 kernstrategie 8 Relatiemarketing 9 Marktsegmentatie en positionering 10 Concurrentievoordeel creëren DEEL 4 product 11 Product- en merkstrategie 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën 13 Marketing van diensten DEEL 5 prijs 14 Prijsbeleid DEEL 6 promotie 15 Geïntegreerde marketingcommunicatie-strategie 16 Reclame en public relations 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen DEEL 7 plaats 19 Distributiebeleid 20 Internationale marketing Marketing, de essentie 9e editie Kotler en Armstrong Marketing, de essentie biedt een compact en helder overzicht van de belangrijkste begrippen en principes van marketing. Actuele en aansprekende praktijkvoorbeelden uit Nederland en Vlaanderen verduidelijken de theorie. In de negende editie van dit succesvolle boek staan de nieuwste inzichten in het marketingdenken centraal en leert de student hoe marketing in samenwerking met andere bedrijfsfuncties en externe partners waarde kan creëeren voor de klant. Onderwerpen die in deze herziene editie uitgebreid besproken worden zijn onder andere: marketing via (sociale) netwerken en mobiele telefoon podcasting, vodcasting en interactieve tv SWOT-analyse dienstenmarketing HERZIEN Marketingmanagement, de essentie 4e editie Kotler en Keller Marketingmanagement, de essentie behandelt de kernbegrippen van marketing met als uitgangspunt hoe je deze als manager naar de praktijk vertaald. De auteurs passen een holistische marketingbenadering toe en behandelen vragen als: Hoe ontwikkel je een strategie? Hoe ontwikkel je een merk? Hoe communiceer je met de klant? Om de praktische toepasbaarheid te vergroten zijn in deze vierde editie twee doorlopende cases toegevoegd van de Vlaamse brouwer Westmalle en de Nederlandse Triodos Bank. ISBN pp ISBN pp. 2010

6 productmanagement Emiel Schiphorst In Productmanagement wordt stap voor stap een productidee uitgewerkt tot een volledig productmanagement- en marketingplan. Aan de hand van twee uitgebreide cases laat de auteur zien hoe de theorie in de praktijk functioneert. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het creatieve element als aan de financiële aspecten. Het marketingplan 3 e editie Marian Burk Wood In Het Marketingplan wordt informatie over de grondbeginselen van marketing, management en marketingstrategieën aangevuld met een stapsgewijze beschrijving van het planningsproces. Het boek bevat diverse hulpmiddelen die de praktische toepasbaarheid vergroten, zoals: een voorbeeldmarketingplan checklists praktische planningstips actuele voorbeelden Deze derde editie is geactualiseerd en besteedt aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van marketingcommunicatie, zoals buzz marketing, podcasting en community building. Consumentengedrag 3 e editie Michael R. Solomon Consumentengedrag is een levendige en praktische introductie. Aan de hand van het wiel van consumentengedrag wordt de theorie van micro- naar macroniveau besproken. Het boek is vanuit een psychologisch perspectief geschreven. De lezer wordt zowel als marketeer als consument gezien, wat het inlevingsvermogen van de student stimuleert. ISBN pp ISBN pp ISBN pp. 2008

7 Marketing: modellen en berekeningen Borchert en Vink NIEUW Marketing: modellen en berekeningen is een aanvulling op marketinginleidingen en richt zich niet zozeer op de theorie, maar op de uitleg en toepassing van modellen en berekeningen. Het boek geeft antwoord op vragen als: welke modellen en berekeningen gebruik je, wanneer gebruik je ze en hoe pas je ze toe? De antwoorden op deze vragen worden gegeven onder de kopjes Uitleg, Wanneer te gebruiken en Praktische voorbeelden, waardoor de student direct aan de slag kan. Het kernachtige overzicht achterin helpt de student een juiste keuze te maken uit de modellen en berekeningen. ISBN pp Marketing, een reallife-perspectief 5 e editie Solomon, Marshall en Stuart INHOUDSOpgaVE 1 Welkom in de marketingwereld. 2 Strategische marktplanning. 3 Floreren in de marketingomgeving. 4 Marktonderzoek. 5 Consumentengedrag. 6 Business-to-businessmarkten. 7 Het beeld nog scherper stellen. 8 Het product ontwikkelen 9 Het product managen 10 Diensten en andere niet tastbare goederen. 11 De prijs van het product bepalen 12 Meeliften met de buzz. 13 Reclame, verkooppromotie en public relations 14 Persoonlijke verkoop, verkoopmanagement en direct marketing 15 Waarde leveren door ketenmanagement. 16 De detailhandel. Bricks en clicks Marketing, een reallife-perspectief is een inleiding tot het vakgebied, maar benadert het onderwerp eens vanuit een ander perspectief. In elk hoofdstuk wordt de theorie gepresenteerd rondom een praktijkcase waarin een dilemma van een marketingmanager centraal staat. Verder komen in het hoofdstuk marketingprofessionals en -wetenschappers aan het woord die hun visie op het dilemma toelichten. Ter afsluiting van het hoofdstuk wordt de reallife uitkomst van de case gegeven. Met deze aanpak leert de student marketing(problematiek) vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en kritisch te beschouwen. ISBN pp. 2008

8 Nieuwe editie in 2011 Fill en Fill ISBN pp 2006 Een nieuwe kijk op de Experience Economy 2e editie Boswijk en Peelen ISBN pp The Experience Economy Boswijk, Thijssen en Peelen ISBN pp. 200 Marketing voor retailers Reinder Koornstra ISBN pp marketing Business-to-business- marketing Zoekmachine- Mark Jansen ISBN pp Customer Relationship Management 3e editie Ed Peelen ISBN pp Nieuwe editie in 2011 Nieuwe editie in 2011 Diensten-marketing 5e editie Lovelock en Wirtz ISBN pp Marktgericht Management 4e editie Roger Best ISBN pp Brand design 3e editie Ruud Boer ISBN pp. 2007

9 Nieuwe editie in 2011 Marketingcommunicatie 3 e editie De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh Marketingcommunicatie geeft een volledig overzicht van de fundamenten, technieken en toepassingen van marketingcommunicatie in Europese context. Alle elementen van de marketingcommunicatiemix, zoals adverteren, public relations, sponsoring, direct marketing, persoonlijke verkoop en internet, komen aan de orde. Het boek is voorzien van veel didactische elementen zoals: voorbeelden uit de praktijk minicases samenvattingen vragen aanbevolen extra literatuur geïntegreerde marketingcommunicatie 3 e editie Clow en Baack Geïntegreerde marketingcommunicatie beschrijft de theorie van marketingcommunicatie. In het eerste deel wordt uitgelegd wat het vakgebied allemaal omvat en komen gerelateerde begrippen zoals branding en consumentengedrag aan de orde. In de overige delen worden de drie pijlers van marketingcommunicatie besproken: reclame, promotie en multimedia en evaluatietools. Daarnaast wordt aandacht besteed aan business-to-business, corporate image en internet als marketingtool. NIEUW Eventmarketing Wiegerink en Peelen Eventmarketing gaat in op de bijdrage van events binnen de totale marketingstrategie. De centrale vraag is: Hoe kunnen organisaties op een aansprekende manier events inzetten om ontmoetingen met klanten, prospects en relaties te organiseren? In het boek wordt ingegaan op de relatie tussen event en merkidentiteit, het organiseren, managen en realiseren van events, de communicatie en het begrip beleving. De auteurs spelen in op de accountability van events door een ROI-model aan te reiken. Dit kan als hulpmiddel worden gebruikt om de doelstellingen te bepalen, de resultaten te meten en het event te evalueren. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een praktijkinzicht en afgesloten met vragen en een case. ISBN pp ISBN pp ISBN pp. 2010

10 Sportsponsoring Colijn en Kok Dit boek bekijkt sponsoring zowel vanuit het perspectief van de sponsor als vanuit het perspectief van het sponsorobject. Sportsponsoring behandelt in zeven delen: de sponsor en het sponsorobject de verschillende vormen van sponsoring de partijen die deel uitmaken van de sponsormarkt de werking van sponsoring de media een strategische benadering van sponsoring de manier waarop sponsoring geëvalueerd kan worden de juridische en fiscale zaken die bij sponsoring komen kijken De theorie wordt door praktijkvoorbeelden ondersteund. Daarnaast wordt door middel van kaders concreet aangegeven hoe de gebruiker praktische zaken kan aanpakken. Sportmarketing 2 e editie Robert Kok In de sportwereld worden steeds vaker marketingtechnieken gebruikt om doelstellingen te bereiken en sportorganisaties worden steeds meer marktgericht vormgegeven. Sportmarketing is geschreven vanuit een strategisch marketingperspectief en bekijkt de sport dan ook vanuit een marktgerichte visie. De auteur laat zien dat sportmarketing meer is dan het toepassen van algemene marketing-principes in een sportomgeving. In deze tweede editie is een nieuw hoofdstuk over segmentatie, doelgroepanalyse en positionering opgenomen om de noodzaak van dit proces te benadrukken en de overgang tussen strategie en tactiek te verduidelijken. HERZIEN NIEUW Interactieve marketing Van Reijsen, Janssen en Zweers Dit boek gaat over marketing en interactiviteit. De nadruk ligt op de vraag wat deze twee verschijnselen samen kunnen betekenen voor bedrijven en organisaties. De student leert met behulp van de methode SOSTAC planmatig effectieve activiteiten te ontwikkelen op het gebied van interactieve marketing. Daarbij beperken de auteurs zich niet alleen tot internet: ook mobiele communicatie, games en digitale televisie komen aan de orde. ISBN pp ISBN pp ISBN pp. 2010

11 Internationale marketing Svend Hollensen INHOUDSOpgaVE 1 Internationale marketing in bedrijven 2 De invoering van internationalisering 3 Internationaliseringstheoriën 4 Ontwikkeling van het internationale concurrentievermogen 5 De politiek en economische omgeving 6 De sociaal-culturele omgeving 7 Internationale marktselectie 8 Het kiezen van een entreestrategie 9 Exportmethoden, tussenvormen en hiërarchische methoden 10 Beslissingen over product en prijsstelling 11 Beslissingen over distributie en communicatie 12 Interculturele verkooponderhandelingen 13 Het organiseren en controleren van het internationale marketingprogramma Internationale marketing geeft een overzicht van alle aspecten van exportmanagement. Met dit boek leert de student internationale marketingprogramma's zowel te ontwikkelen als te realiseren aan de hand van vijf beslismomenten: het besluit tot internationaliseren het kiezen van de 'juiste' markt de keuze van een entreestrategie het ontwerp van het exportplan de implementatie en coördinatie van het plan Het boek richt zich ook op exportgerelateerde aspecten zoals betalingsvoorwaarden, douane en exportdocumenten en er is aandacht voor MKB-bedrijven als spelers op de internationale markt. NIEUW ISBN pp Strategisch merkenmanagement 3 e editie Kevin Lane Keller INHOUDSOpgaVE 1 Merken en strategisch merkenmanagement 2 Klantgerichte merkmeerwaarde 3 Merkpositionering 4 Merkelementen kiezen 5 Marketingprogramma s 6 Marketingcommunicatie-instrumenten 7 Overdracht van secundaire merkassociaties 8 Een meet- en managementsysteem 9 Bronnen van merkmeerwaarde meten 10 Resultaten van merkmeerwaarde meten 11 Merkstrategieën opstellen en uitvoeren 12 Nieuwe producten en merkuitbreiding 13 Merken op termijn beheren 14 Merken beheren over geografische grenzen en marktsegmenten 15 Terugblik op strategisch merkenmanagement Strategisch merkenmanagement gaat over merken. Waarom merken belangrijk zijn, wat ze voor consumenten betekenen en hoe ondernemingen hun merk het beste kunnen beheren. Het bespreekt alle belangrijke kwesties die aan bod komen bij het plannen, implementeren en evalueren van merkstrategieën. Verder laat het zien hoe winstgevende merkstrategieën gecreerd worden aan de hand van drie vragen: Hoe kun je merkwaarde creëeren? Hoe kun je merkmeerwaarde meten? Hoe kun je merkmeerwaarde verstevigen? Voor docenten en studenten die actief met de inzichten van dit boek willen werken, is online verbreding en verdieping te vinden op NIEUW ISBN pp. 2010

12 HERZIEN principes van marktonderzoek 6 e editie Burns en Bush Principes van markonderzoek bevat alle aspecten van (online)marktonderzoek. Het boek heeft een duidelijke opbouw, waarbij het marktonderzoeksproces in elf stappen wordt beschreven. De student leert met SPSS omgaan zonder dat de uitleg te technisch en gedetailleerd wordt. Het boek is voorzien van veel voorbeelden, schermafbeeldingen van SPSS, vragen en toepassingen. Ten slotte is er ter verduidelijking van het onderzoeksproces, een doorlopende case opgenomen. Marktonderzoek De Pelsmacker en Van Kenhove 3 e editie Marktonderzoek is een allesomvattend studieboek. In het eerste deel maakt de student kennis met het vakgebied. Vervolgens gaat het dieper in op technieken van gegevensverzameling en de belangrijkste gegevensverwerkingstechnieken. Ten slotte staat het boek stil bij concrete toepassingen van marktonderzoek. In deze derde editie zijn twee hoofdstukken toegevoegd over experimenteel onderzoek en multivariate analysemethoden. Daarnaast wordt in de analytische hoofdstukken telkens kort aangegeven hoe de betreffende techniek met SPSS kan worden uitgevoerd. HERZIEN Onderzoek met SpSS en Excel 2 e editie Smits en Edens Onderzoek met SPSS en Excel richt zich op het verwerken van onderzoeksgegevens. De nadruk ligt op het gebruik van SPSS. De auteurs bespreken tevens de theorie voor steekproefonderzoek. Waar dit eenvoudiger en praktischer is dan in SPSS, wordt deze uitgewerkt in Excel. Deze tweede editie is geschikt voor SPSS 17, 16 en 15 en Excel versie 2003 en 2007 ISBN pp ISBN pp ISBN pp

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Strategisch merkenmanagement. Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten. Kevin Lane Keller Ruud Heijenga Erik Schoppen editie

Strategisch merkenmanagement. Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten. Kevin Lane Keller Ruud Heijenga Erik Schoppen editie Strategisch merkenmanagement Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten Kevin Lane Keller Ruud Heijenga 4 e Erik Schoppen editie Strategisch merkenmanagement Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten KEVIN

Nadere informatie

Strategisch merkenmanagement

Strategisch merkenmanagement Strategisch merkenmanagement Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten Kevin Lane Keller Nederlandse bewerking: Ruud Heijenga Erik Schoppen verkorte inhoudsopgave deel I 1 Vooruitblik Hoofdstuk 1 3 Merken

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing van strategie tot conversie Marjolein Visser & Berend Sikkenga (red.)

Basisboek Online Marketing van strategie tot conversie Marjolein Visser & Berend Sikkenga (red.) Alles Afbeeldingen Maps Video s Nieuws Shopping Blogs Boeken Meer Locatie Locatie wijzigen Internet Pagina s geschreven in het Nederlands Pagina s uit Nederland Vertaalde buitenlandse pagina s Alle resultaten

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Fundamentals. Editie 2013

Fundamentals. Editie 2013 Fundamentals Editie 2013 De operationele toepassing van uw marketingkennis 4 praktijkgerichte opleidingen in marketing De essentie van marketing- en salesbeleid Marketing management Business-to-business

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C 2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C In hoofdstuk 1 is naast de compacte geschiedenis van het vakgebied marketing - en daarbij de wetenschappers die marketing op de kaart

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing Basisboek Online Marketing Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Basisboek Online Marketing 1 M. Visser en B. Sikkenga Noordhoff

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk Verhage Grondslagen van de Marketing Bronis Achtste druk Grondslagen van de marketing Aan de honderdduizenden studenten die met behulp van dit boek hebben geleerd de grondslagen van de marketing in de

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie