NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline"

Transcriptie

1 NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar consument, maar het kan ook anders 1.6 Samenvatting 1.7 Oefenopgaven 1.8 Huiswerkopgaven 1.9 Antwoorden oefenopgaven Les 2 Kennismaken met doelgroepen en instrumenten 2.1 Inleiding 2.2 Kennismaken met de doelgroep 2.3 Marketinginstrumenten, de 4 of 5 p s Producten Prijs Plaats of distributie Promotie of communicatie 2.4 Samenvatting 2.5 Oefenopgaven 2.6 Huiswerkopgaven 2.7 Antwoorden oefenopgaven Les 3 Planning van de marketingcyclus 3.1 Inleiding 3.2 De verschillende planningsniveaus 3.3 Inleiding tot de marktanalyse 3.4 Het marketingplan 3.5 Samenvatting 3.6 Oefenopgaven 3.7 Huiswerkopgaven 3.8 Antwoorden oefenopgaven Les 4 Marktanalyse, de verkenning van de organisatie in haar omgeving 4.1 Inleiding 4.2 Macro-omgevingsanalyse, de niet beïnvloedbare omgeving (ofwel externe, niet beheersbare invloeden vanuit de maatschappij) 4.3 De meso-omgeving, de bedrijfstak (relevante, onbeheersbare en beperkt beïnvloedbare externe omgevingsfactoren, die hun oorsprong vinden in de bedrijfstak) 4.4 De micro-onderneming, de eigen organisatie doorgelicht 4.5 Samenvatting 4.6 Oefenopgaven 4.7 Huiswerkopgave 4.8 Antwoorden oefenopgaven 4.9 Bijlage bij oefenopgave Les 5 Marktanalyse verder uitgediept 5.1 Inleiding 5.2 Marktbegrippen 5.3 Vraag 5.4 Aanbod 5.5 Samenvatting en begrippen 5.6 Oefenopgaven 5.7 Huiswerkopdracht 5.8 Antwoorden oefenopgaven Copyright Laudius

2 Les 6 Marktanalyse verder uitgediept 6.1 Inleiding 6.2 Analyse van concurrentiegedrag 6.3 Samenwerken als concurrentiestrategie 6.4 Relatie tussen vraag, aanbod en prijs 6.5 Marktvormen 6.6 Samenvatting en begrippen 6.7 Oefenopgaven 6.8 Huiswerkopdracht 6.9 Antwoorden oefenopgaven Les 7 Marktanalyse verder uitgediept 7.1 Inleiding 7.2 Publieksgroepen en stakeholders 7.3 De bedrijfskolom 7.4 Distributie analyse 7.5 Samenvatting en begrippen 7.6 Oefenopgaven 7.7 Huiswerkopgaven 7.8 Antwoorden oefenopgaven Les 8 Afnemersgedrag 8.1 Inleiding 8.2 Consumentengedrag 8.3 Interpersoonlijke factoren 8.4 Intrapersoonlijke factoren 8.5 Samenvatting en begrippen 8.6 Oefenopgaven 8.7 Huiswerkopgaven 8.8 Antwoorden oefenopgaven Les 9 Beslissingsprocessen 9.1 Inleiding 9.2 Hoe kiest de consument? 9.3 Adoptie- en diffusieproces van Rogers en andere modellen 9.4 Beslissingsprocessen bij organisaties 9.5 Samenvatting en begrippen 9.6 Oefenopgaven 9.7 Huiswerkopgaven 9.8 Antwoorden oefenopgaven Les 10 De organisatie van de marketingfunctie 10.1 Inleiding 10.2 De begrippen organisatie en organiseren in de moderne managementtheorie Taken van het management 10.4 Het organogram, beeld van de formele organisatie versus de informele organisatie 10.5 Lijn- staf- en matrixorganisatie 10.6 Basisstructuren van de marketingafdeling Plaats, beschrijving en inhoud van belangrijke marketingfuncties Samenvatting en begrippen 10.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven. Les 11 De interne analyse 11.1 Inleiding 11.2 Analyse van marketingstrategie en marketingresultaten 11.3 Analyse naar doelgroepen en assortiment 11.4 Marketingresultaten 11.5 Klantanalyse 11.6 Functies van klachtenbehandeling en de organisatie ervan 11.7 De betekenis van een MIS en VIS 11.8 Financiële implicaties 11.9 Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven 2

3 Les 12 Assortimentsanalyse met behulp van de portfolioanalyse of het gebruik van Porter s waardenketen 12.1 Inleiding 12.2 Doel van de portfolio analyse 12.3 Historie en achtergrond van de portfolio 12.4 De werking en inhoud van de portfolio 12.5 Portfoliostrategieën 12.6 De portfolio beoordelen met behulp van de MABA 12.7 Waardenketen en core competence 12.8 Samenvatting en begrippen 12.9 Oefenopgaven Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 13 Financiële kengetallen 13.1 Inleiding 13.2 De omzet 13.3 Omzet, kosten en winst 13.4 Rentabiliteitsratio ROI 13.5 ROS return on sales 13.6 Oefenopgaven 13.7 Huiswerkopgaven 13.8 Antwoorden oefenopgaven Les 14 SWOT-analyse 14.1 Inleiding 14.2 De SWOT stap voor stap 14.3 De belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in de confrontatiematrix 14.4 De Confrontatiematrix 14.5 Key issues 14.6 Samenvatting en begrippen 14.7 Oefenopgaven 14.8 Huiswerkopgaven 14.9 Antwoorden oefenopgaven Les 15 Marktonderzoek 15.1 Inleiding 15.2 Kennis vergaren voor de SWOT met behulp van een juiste probleemstelling 15.3 De stappen binnen het onderzoeksproces 15.4 Samenvatting en begrippen 15.5 Oefenopgaven 15.6 Huiswerkopgaven 15.7 Antwoorden oefenopgaven Les 16 De techniek van marktonderzoek 16.1 Inleiding 16.2 Observatie 16.3 Experimenten 16.4 Enquêtes en andere methoden om vragen te stellen 16.5 Het maken van een vragenlijst 16.6 Samenvatting en begrippen 16.7 Oefenopgaven 16.8 Huiswerkopgaven 16.9 Antwoorden oefenopgaven Les 17 Statistiek en de presentatie 17.1 Inleiding 17.2 Wat is statistiek 17.3 De presentatie van tabellen en grafieken 17.4 Centrummaten 17.5 Samenvatting en begrippen 17.6 Oefenopgaven 17.7 Huiswerkopgave 17.8 Antwoorden oefenopgaven Les 18 Steekproeven trekken 18.1 Inleiding 18.2 Spreidingsmaatstaven 18.3 Steekproefonderzoek 18.4 Steekproef trekken 18.5 Samenvatting en begrippen 18.6 Oefenopgaven 3

4 18.7 Huiswerkopgave 18.8 Antwoorden oefenopgave Les 19 De ontwikkeling van een marketingstrategie 19.1 Inleiding 19.2 Een marketingstrategie 19.3 Groeien met behulp van Ansoff 19.4 Samenvatting en begrippen 19.5 Oefenopgaven 19.6 Huiswerkwerkopdracht 19.7 Antwoorden oefenopgaven Les 20 Marktsegmentatie 20.1 Inleiding 20.2 Wat is marktsegmentatie en wat kun je ermee? 20.3 Segmentatiecriteria voor de consumentenmarkt 20.4 Samenvatting en begrippen 20.5 Oefenvragen 20.6 Huiswerkopgaven 20.7 Antwoorden oefenopgaven Les 21 Segmentatiestrategie en doelgroepkeuze 21.1 Inleiding 21.2 Het proces tot segmentatie 21.3 Doelgroepkeuze 21.4 Segmentatiestrategieën 21.5 Samenvatting en begrippen 21.6 Oefenopgaven 21.7 Huiswerkogaven 21.8 Antwoorden oefenopgaven Les 22 Positionering 22.1 Inleiding 22.2 Positioneringsstrategieën 22.3 Positioneren stap voor stap 22.4 Positioneringsgrafiek 22.5 Samenvatting en begrippen 22.6 Oefenvragen 22.7 Oefencase 22.8 Huiswerkopdrachten 22.9 Antwoorden oefenvragen Antwoorden oefencase Les 23 Wat is een product 23.1 Inleiding 23.2 Productbeleid 23.3 Wat is een product 23.4 Soorten producten 23.5 Consumentenproducten 23.6 Zakelijke of industriële producten 23.7 Samenvatting en begrippen 23.8 Oefenopgaven 23.9 Huiswerkopgave Antwoorden oefenopgaven Les 24 Productattributen 24.1 Inleiding 24.2 Assortiment 24.3 Assortimentsstrategie 24.4 Verpakkingsbeleid De functies van een verpakking 24.5 Service en garantie 24.6 Samenvatting en begrippen 24.7 Oefenopgaven 24.8 Huiswerkopgave 24.9 Antwoorden oefenopgaven Les 25 Merkbeleid 25.1 Inleiding 25.2 Wat is een merk 25.3 Merkstrategieën 25.4 Verschillende merkcategorieën 25.5 Merkrecht 25.6 Samenvatting en begrippen 25.7 Oefenopgaven 25.8 Huiswerkopgaven 25.9 Antwoorden oefenopgaven 4

5 Les 26 Productlevenscyclus en productontwikkeling 26.1 Inleiding 26.2 Productlevenscyclus 26.3 Productontwikkeling 26.4 Het proces om tot een nieuw product te komen 26.5 Samenvatting en begrippen 26.6 Oefenopgaven 26.7 Huiswerkopgaven 26.8 Antwoorden oefenopgaven Les 27 Prijsdoelstellingen en elasticiteit 27.1 Inleiding 27.2 Functie van prijs 27.3 Prijsverandering en elasticiteit 27.4 Kruiselingse elasticiteit 27.5 Het effect van prijs op de winst 27.6 Samenvatting en begrippen 27.7 Oefenopgaven 27.8 Huiswerkopgaven 27.9 Antwoorden oefenopgaven Les 28 Bepaal de prijs 28.1 Inleiding 28.2 Kosten, kostprijs en winst 28.3 Kostengeoriënteerde prijsstelling 28.4 Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling 28.5 Vraaggeoriënteerde prijsstelling 28.6 Samenvatting en begrippen 28.7 Oefenopgaven 28.8 Huiswerkopgaven 28.9 Antwoorden oefenopgaven Les 29 Prijsbeleid binnen de organisatie 29.1 Inleiding 29.2 Break-even analyse 29.3 Onderscheid creëren met prijs 29.4 De relatie tussen marktvorm en prijs 29.5 Samenvatting en begrippen 29.6 Oefenopgaven 29.7 Huiswerkopgaven 29.8 Antwoorden oefenopgaven Les 30 Prijsbeleid in de praktijk 30.1 Inleiding 30.2 Juridische aspecten van het prijsbeleid 30.3 De prijs van nieuwe producten 30.4 Assortimentsprijsbeleid 30.5 Kortingen 30.6 Samenvatting en begrippen 30.7 Oefenopgaven 30.8 Huiswerkopgaven 30.9 Antwoorden oefenopgaven Les 31 Distributiekanalen 31.1 Inleiding 31.2 Van producent naar consument 31.3 Distributiestructuur en diagram 31.4 Vormgeven aan de bedrijfskolom 31.5 Schematische voorstelling uitwisselingsstromen binnen de keten Samenvatting en begrippen 31.7 Oefenopgaven 31.8 Huiswerkopgaven 31.9 Antwoorden oefenopgaven Les 32 Distributiestrategie 32.1 Inleiding 32.2 Keuze van het distributiekanaal 32.3 Distributie-intensiteit 32.4 Machtsverhoudingen in het kanaal 32.5 Twee doelgroepenbenadering, push- en pullstrategie 32.6 Samenvatting en begrippen 32.7 Oefenopgaven 32.8 Huiswerkopgaven 32.9 Antwoorden oefenopgaven 5

6 Les 33 Distributiedoelstelling 33.1 Inleiding 33.2 Keuze van de individuele distribuant 33.3 Distributiekengetallen 33.4 Logistieke overwegingen 33.5 Samenvatting 33.6 Oefenopgaven 33.7 Huiswerkopgaven 33.8 Antwoorden oefenopgaven Les 34 De geledingen binnen de bedrijfskolom in de praktijk 34.1 Inleiding 34.2 Groothandel 34.3 De toekomst van de groothandel 34.4 De detailhandel 34.5 De toekomst van de detailhandel 34.6 Samenvatting 34.7 Oefenopgaven 34.8 Huiswerkopgaven 34.9 Antwoorden oefenopgaven Les 35 Wat is communicatie? 35.1 Inleiding 35.2 Klassieke hiërarchische communicatiemodellen 35.3 Klassieke hiërarchische communicatiemodellen 35.4 Stimulus-responsemodellen 35.5 Juridische aspecten 35.6 Samenvatting 35.7 Oefenopgaven 35.8 Huiswerkopgaven 35.9 Antwoorden oefenopgaven Les 36 Communicatiedoelgroepen 36.1 Inleiding 36.2 Marketingcommunicatie en promotie, verschillen en overeenkomsten 36.3 Push- en pullstrategieën 36.4 De relatie met one-step flow en two-step flow modellen 36.5 Het formuleren van communicatiedoelstellingen 36.6 Samenvatting 36.7 Oefenopgaven 36.8 Huiswerkopgaven 36.9 Antwoorden oefenopgaven Les 37 De organisatie van de communicatie 37.1 Inleiding 37.2 Plaats binnen de organisatiestructuur 37.3 Communicatiebudget vaststellen 37.4 Communicatiemix vaststellen 37.5 De rol van persoonlijke verkoop 37.6 Reclameplanning 37.7 Samenvatting 37.8 Oefenopgaven 37.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 38 Reclame uitgewerkt 38.1 Inleiding 38.2 Product en marktinformatie binnen de briefing 38.3 Doelgroep 38.4 Reclamedoelstelling 38.5 Reclamestrategie of propositie 38.6 Richtlijnen voor tekst en vormgeving en mediaselectie 38.7 Samenvatting 38.8 Oefenopgaven 38.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 39 Sales promotion 39.1 Inleiding 39.2 Doel van sales promotion 39.3 Consumentenpromoties 39.4 Handelspromoties, fabrikant en detaillist 39.5 Trends en techniek 39.6 Wetgeving 6

7 39.7 Samenvatting 39.8 Oefenopgaven 39.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 40 Public relations en sponsoring 40.1 Inleiding 40.2 Public relations 40.3 Taken van de public relations functionaris 40.4 Public relations strategie 40.5 Sponsoring 40.6 Sponsorstrategieën 40.7 Samenvatting 40.8 Oefenopgaven 40.9 Huiswerkopgaven Antwoorden oefenopgaven Les 41 Direct Marketing 41.1 Inleiding 41.2 Wat is direct marketing 41.3 Enkele vormen van direct marketing De analyse van de respons 41.5 Het wettelijk kader Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven. Les 42 Digitale marketing 42.1 Inleiding 42.2 Trends en ontwikkelingen binnen digitale marketing 42.3 Het E-begripkader E-business 42.5 E-marketing E-commerce Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven. Les 43 Business-to-business marketing Inleiding 43.2 Kenmerken van business markten 43.3 Aard van de decision making unit Het koopgedrag van organisaties Decision making unit (DMU) 43.6 Segmentatie binnen de BtoB Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven. Les 44 Dienstenmarketing Inleiding Kenmerken van diensten Dienstverleningsproces Classificaties van diensten Marketingbeleid voor diensten Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven Les 45 Non-profitmarketing Inleiding Kenmerken van de non-profitsector De non-profitomgeving Kenmerken van non-profitmarketing Marketingstrategie en marketingmix Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven 7

8 Les 46 Internationale marketingplanning Inleiding Internationale marketingplanning Gevolgen van globalisering Entreestrategieën Standaardiseren of aanpassen Samenvatting en begrippen Oefenopgaven Huiswerkopdrachten Antwoorden oefenopgaven Les 47 Examentraining Inleiding Oefenexamen multiple choice Huiswerkopdrachten oefencase Antwoorden oefenopgaven Les 48 Examentraining II Inleiding Oefenexamen multiple choice Huiswerkopdrachten oefencase Antwoorden oefenopgaven 8

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk Verhage Grondslagen van de Marketing Bronis Achtste druk Grondslagen van de marketing Aan de honderdduizenden studenten die met behulp van dit boek hebben geleerd de grondslagen van de marketing in de

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp H1 Klant Marketing - Kotler,P. Marketing, De Essentie. 7 e editie Inzicht hebben in, en het kunnen

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan in 10 stappen

Strategisch Marketingplan in 10 stappen Strategisch Marketingplan in 10 stappen 2012-01 / WhitePaper Door marktwerking en nieuwe wet- en regelgeving verandert het speelveld voor bedrijven, organisaties en instellingen voortdurend. Organisaties

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Marketing 9. Wat is marketing? 0.2 Marktbenaderingsconcepten.3 Afnemers 5.4 Marketingmix 7.5 Omgevingsfactoren 20 Samenvatting 27 2 Marketingmanagement 29 2. Management en

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Commercieel www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Fundamentals. Editie 2013

Fundamentals. Editie 2013 Fundamentals Editie 2013 De operationele toepassing van uw marketingkennis 4 praktijkgerichte opleidingen in marketing De essentie van marketing- en salesbeleid Marketing management Business-to-business

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C 2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C In hoofdstuk 1 is naast de compacte geschiedenis van het vakgebied marketing - en daarbij de wetenschappers die marketing op de kaart

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop Sales & Marketing Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing 1.1 Achtergronden 1.2 De aard en rol van verkoop De verkoper heeft vaak belangrijkste contact met d eklant Persoonlijke

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing Basisboek Online Marketing Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Basisboek Online Marketing 1 M. Visser en B. Sikkenga Noordhoff

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan Woord vooraf Dit boek is bedoeld als handleiding voor het zelfstandig ontwikkelen en schrijven van een verkoopplan, voor iedereen die als commercieel leidinggevende werkzaam is of daarvoor een hogere beroepsopleiding,

Nadere informatie

capture your target group!

capture your target group! Business Toolkit capture your target group! in cooperation with STIMUL-IT Zonder een duidelijke definitie of kennis van de traditionele marketing is het inzetten van een E-marketing strategie een kostbaar

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie