Inhoudsopgave. Voorwoord. Dankwoord. Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel1 Marketing vandaag en morgen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. Dankwoord. Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel1 Marketing vandaag en morgen 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord Dankwoord Over de auteurs MARKETING EN STRATEGIEBEPALING xviii xxvi xxix Strategie, marketing en planning De marketingomgeving Markten Strategische marketing 34 Marketing highlight 1.2 Doet marketing er nog wel toe? Kritische geluiden over marketing De marketingmix 38 Deel1 Marketing vandaag en morgen 2 Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen 5 Openingscase: Nike Inleiding Wat is marketing? Behoeften, wensen en vraag Het marktaanbod producten, diensten en ervaringen Waarde, tevredenheid en kwaliteit Ruil, transacties en relaties Markten Marketing Marketingmanagement Sturen van de vraag Winstgevende klantrelaties opbouwen Marketingmanagement in de praktijk Marketingmanagementconcepten Het productieconcept Het productconcept Het verkoopconcept Het marketingconcept Het maatschappelijke-marketingconcept 22 Marketing highlight 1.1 Een nieuw Europa Marketing anno nu Het marketingproces 26 Samenvatting 40 Discussievragen 42 Van theorie naar praktijk 42 Hoofdstuk 2 Strategische marketing 45 Openingscase: Starbucks: koffie voor de ziel Inleiding Strategische planning Overzicht van het planningsproces Het planningsproces Het strategisch plan De missie Van missie naar strategische doelen Strategische doorlichting SWOT-analyse 56 Marketing highlight 2.1 Winst- en verliesrekeningen: verdienen we geld? De bedrijfsportfolio vaststellen Groeistrategieën ontwikkelen 63 Marketing highlight 2.2 De nieuwe missie van IBM: van mainframe naar oplossingen voor de klant Marketing in het kader van strategische planning Het plannen van functionele strategieën 67 vii

2 PRINCIPES VAN MARKETING De rol van marketing in de strategische planning Marketing en andere bedrijfsfuncties Het marketingplan Executive summary (samenvatting voor het topmanagement) Marketing audit (marketingdoorlichting) SWOT-analyse Doelstellingen en aandachtspunten Marketingstrategie Marketingmix Actieprogramma s Budgetten Controlemechanismen Implementatie De organisatie van de marketingafdeling Marketingcontrole Implementatie van de marketingstrategie 75 Samenvatting 77 Discussievragen 78 Van theorie naar praktijk 78 Deel 2 De context van marketing 80 Hoofdstuk 3 De marketingomgeving 83 Openingscase: Zware tijden voor ongezonde producenten Inleiding De micro-omgeving van het bedrijf Het bedrijf Leveranciers Tussenhandelaren en tussenpersonen Klanten Concurrenten Publieksgroepen De macro-omgeving van het bedrijf Demografische omgeving 92 Marketing highlight 3.1 Douwe Egberts Blend- Dagen Economische omgeving Natuurlijke omgeving Technologische omgeving Politieke omgeving Culturele omgeving 109 Marketing highlight 3.2 Ronald McDonald House Charities Het antwoord op de marketingomgeving 114 Samenvatting 115 Discussievragen 116 Van theorie naar praktijk 117 Hoofdstuk 4 Marketing in het internettijdperk 119 Openingscase: Cool Diamonds: voor eeuwig? Inleiding Belangrijke krachten die het internettijdperk bepalen Digitalisering en connectiviteit De explosieve groei van internet Nieuwe vormen van tussenhandel Maatwerk en door klanten aangestuurd aanbod 127 Marketing highlight 4.1 Downloaden van muziek: Talpa/Radio Marketingstrategie in het nieuwe digitale tijdperk E-business, e-commerce en e-marketing Voordelen voor afnemers Voordelen voor aanbieders Terreinen van elektronische handel B2C (business to consumer) B2B (business to business) C2C (consumer to consumer) C2B (consumer to business) E-commercebeleid Zuiver virtuele tegenover gecombineerd fysiek/virtuele spelers Een e-marketingaanwezigheid opzetten 141 Marketing highlight 4.2 Domega: de virtuele bouwmarkt die niet van de grond kwam De belofte en uitdagingen van e-commerce 150 viii

3 INHOUDSOPGAVE De nog niet volledig vervulde belofte van e-commerce De duistere kant van het web 151 Samenvatting 153 Discussievragen 155 Van theorie naar praktijk 155 Hoofdstuk 5 Marketing en de maatschappij: maatschappelijke verantwoordelijkheid en marketingethiek 157 Openingscase: Microsoft: een reus tegen de wereld Inleiding Maatschappelijke bedenkingen tegen marketing De invloed van marketing op de individuele consument De invloed van marketing op de samenleving als geheel 166 Marketing highlight 5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: in het midden- en kleinbedrijf nog geen gemeengoed De invloed van marketing op andere bedrijven Acties van burgers en de overheid om marketing te reguleren Consumentisme De milieubeweging Regulering van marketing door de overheid Maatregelen in het bedrijfsleven ten behoeve van maatschappelijk verantwoorde marketing Verlichte marketing Marketingethiek 179 Marketing highlight 5.2 SIRE: reclame zonder commercieel oogmerk 180 Samenvatting 182 Discussievragen 183 Van theorie naar praktijk 183 Hoofdstuk 6 Internationale marketing 187 Openingscase: België en Nederland, dat is toch zo n beetje hetzelfde? Inleiding Internationale marketing, de stand van zaken De mondiale marktomgeving Het internationale handelssysteem De Wereldhandelsorganisatie en GATT Regionale vrijhandelszones Economische omgeving Politiek-juridische omgeving Culturele omgeving De internationaliseringsbeslissing Besluiten welke markten te betreden 203 Marketing highlight 6.1 Opkomende markten: de trek naar het oosten Op welke manier de markt te betreden Exporteren Joint venture Directe investering Het internationale marketingplan Standaardisatie of aanpassing aan de internationale markten? Product Promotie 214 Marketing highlight 6.2 Let op uw woorden Prijs Distributiekanalen De organisatorische opzet van de internationale marketing Exportafdeling Internationale divisie Globale organisatie 218 Samenvatting 219 Discussievragen 220 Van theorie naar praktijk 220 ix

4 PRINCIPES VAN MARKETING Deel 3 Markten 222 Hoofdstuk 7 Consumentengedrag 225 Openingscase: De consument: grillig of rationeel? Inleiding Modellen van consumentengedrag Persoonlijke eigenschappen die van invloed zijn op het consumentengedrag Culturele factoren 229 Marketing highlight 7.1 De vuilnisfee: de markt het werk laten doen Sociale factoren Persoonlijke factoren Psychologische factoren Het besluitvormingsproces van de consument Soorten koopgedrag Complex koopgedrag Dissonantiereducerend koopgedrag Gewoontekoopgedrag Variatiezoekend koopgedrag Het besluitvormingsproces van de koper Behoefteherkenning 250 Marketing highlight 7.2 Het gebruik van geuren: meer omzet door meer lucht? Informatie zoeken Afwegen van alternatieven De koopbeslissing Gedrag na de koop Besluitvorming bij de aankoop van nieuwe producten Fasen in het adoptieproces Verschillen in het adopteren van innovaties Persoonlijke invloed Invloed van producteigenschappen op de adoptiesnelheid Internationaal consumentengedrag 261 Samenvatting 262 Discussievragen 263 Van theorie naar praktijk 264 Hoofdstuk 8 Business-tobusinessmarketing 267 Openingscase: It s easier to leaseplan Inleiding Businessmarkten Kenmerken van businessmarkten Model van het koopgedrag van organisaties Het koopgedrag van organisaties Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers? Wie nemen deel aan het koopproces van organisaties? Wat zijn de belangrijkste invloeden op bedrijfsinkopers? 279 Marketing highlight 8.1 Internationale marketingetiquette Hoe komen bedrijfsinkopers tot hun koopbeslissing? Bedrijfsmatige inkoop via internet Institutionele en overheidsmarkten Institutionele markten Overheidsmarkten 288 Marketing highlight 8.2 Politiek geknoei: lachertje of vuil spel? 289 Samenvatting 292 Discussievragen 292 Van theorie naar praktijk 293 Hoofdstuk 9 Marktonderzoek 295 Openingscase: Marktonderzoek naar aids in Afrika Inleiding Het marketinginformatiesysteem Informatie ontwikkelen Interne informatie Marketing-intelligence Informatie over de concurrent Marktonderzoek Het marktonderzoeksproces 304 x

5 INHOUDSOPGAVE Marketing highlight 9.1 Marktonderzoek op internet Het schatten van de vraag De markt afbakenen De huidige marktvraag meten De totale marktvraag schatten Feitelijke afzet en marktaandeel inschatten Voorspellen van de toekomstige vraag Onderzoek naar koopintenties Overzicht van de meningen van de verkoopstaf Meningen van experts Testmarktmethode Tijdreeksanalyse 329 Marketing highlight 9.2 Soms is de mening van experts ook niet alles Richtinggevende indicatoren Statistische vraaganalyse Informatieanalyse De informatie verspreiden Internationaal onderzoek Marketingonderzoek in kleine bedrijven en non-profitorganisaties De ethiek van het marktonderzoek 336 Samenvatting 337 Discussievragen 338 Van theorie naar praktijk 338 Deel 4 Kernstrategie Hoofdstuk 10 Marktsegmentatie en positionering 343 Openingscase: De weg naar groei: hoeveel merken zijn genoeg? Inleiding Marktsegmentatie Segmentatiecriteria voor de consumentenmarkt 347 Marketing highlight 10.1 Van PRiZM naar Personicx Segmentatie van businessmarkten Segmentatie van internationale markten Segmentatie op basis van meerdere variabelen (multivariate segmentatie) Enkelvoudige segmentatie op basis van meerdere variabelen Geavanceerde segmentatie op basis van meerdere variabelen Segmentatie in meerdere fasen Marktsegmenten ontwikkelen Eisen voor een effectieve segmentatie Keuze van de doelgroep Marktsegmenten beoordelen Aantrekkelijkheid van het segment Sterkte van het bedrijf Marktsegmenten selecteren Segmentatiestrategie Ongedifferentieerde marketing Gedifferentieerde marketing Geconcentreerde marketing Micromarketing Lokale marketing Individuele marketing 373 Marketing highlight 10.2 Made-to-fit Een strategie kiezen om de markt te benaderen Kernstrategie Differentiatie Het aanbod differentiëren Positionering Positioneringsstrategieën Een positioneringsstrategie kiezen en implementeren De juiste concurrentievoordelen kiezen De gekozen positionering communiceren en implementeren 395 Samenvatting 396 Discussievragen 397 Van theorie naar praktijk 398 Hoofdstuk 11 Relatiemarketing 401 Openingscase: Een megasucces bij KLM Inleiding 404 xi

6 PRINCIPES VAN MARKETING 11.2 Voorzien in de behoeften van de klant Waarde voor de klant en klanttevredenheid Waarde voor de klant Klanttevredenheid 408 Marketing highlight 11.1 Klantrelaties en spaarprogramma s: best practices Waarde voor de klant en klanttevredenheid leveren Waardeketen Totale kwaliteitszorg Klantwaarde Klanten vasthouden Relatiemarketing 419 Marketing highlight 11.2 Hoogenboom = Mode Customer relationship management (klantrelatiemanagement) Wanneer kan relatiemarketing worden gebruikt? 426 Samenvatting 427 Discussievragen 428 Van theorie naar praktijk 428 Hoofdstuk 12 Concurrentievoordeel creëren 431 Openingscase: Home Products: een leverancier van keukenapparatuur gaat in de financiële dienstverlening Inleiding Concurrentieanalyse De concurrenten van het bedrijf vaststellen De doelstellingen van de concurrent bepalen De strategieën van de concurrent vaststellen De sterke en zwakke punten van de concurrent inschatten De reactiepatronen van de concurrent inschatten 439 Marketing highlight 12.1 Studio 100 van Samson en Gert naar Plopsaland Beslissen welke concurrenten men wil aanvallen en welke men uit de weg wil gaan Een concurrentie-informatiesysteem opzetten Concurrentiestrategieën Concurrentieposities Concurrentiegedrag Marktleiderstrategieën Strategieën voor uitdagers 454 Marketing highlight 12.2 Succesvolle merkintroductie: Flowerbomb Volgerstrategieën Nichestrategieën De balans tussen klant- en concurrentiegerichtheid 464 Samenvatting 465 Discussievragen 466 Van theorie naar praktijk 467 MARKETINGMIX Deel 5 Product 468 Hoofdstuk 13 Product- en merkstrategie 471 Openingscase: L Oréal: omdat je het waard bent! Inleiding Wat is een product? Productniveaus Productindelingen Productbeslissingen Beslissingen over afzonderlijke producten 481 Marketing highlight 13.1 Het veranderde merkimago van Dove: Verbreden van de kijk op schoonheid Productgroepbeslissingen 491 xii

7 INHOUDSOPGAVE Beslissingen over het assortiment Merkgevingstrategie: sterke merken opbouwen Merkwaarde 495 Marketing highlight 13.2 Senseo: revolutie in koffieland Merken beheren Andere productthema s die aandacht verdienen Productbeslissingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid Beslissingen over internationale producten 512 Samenvatting 513 Discussievragen 515 Van theorie naar praktijk 515 Hoofdstuk 14 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën 519 Openingscase: PS2 stuit op Xbox: bloedserieuze spelletjes Inleiding Innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten Risico en rendement van innovatie Waarom mislukken nieuwe producten? Wat bepaalt het succes van nieuwe producten? 526 Marketing highlight M: innovatiekampioen Het proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten Strategie voor nieuwe producten Het genereren van ideeën Ideeën screenen Ontwikkeling en testen van het concept Het ontwikkelen van een marketingstrategie Bedrijfseconomische analyse Productontwikkeling Testmarketing Commercialisering Het productontwikkelingsproces versnellen Productlevenscyclusstrategieën Introductiefase Groeifase Volwassenheidsfase Neergangsfase 549 Marketing highlight 14.2 Lachen naar het vogeltje! Leica doet het verleden herleven 550 Samenvatting 553 Discussievragen 554 Van theorie naar praktijk 554 Hoofdstuk 15 Marketing van diensten 557 Openingscase: Van risicoverzekeraar naar full service dienstverlener De Amersfoortse Inleiding Het wezen en kenmerken van diensten Diensten en de dienstenmix Kenmerken van diensten 563 Marketing highlight 15.1 Je zal maar in het onderwijs werken: een zware vorm van dienstverlening of een veelzijdige job? Marketingstrategieën voor dienstverlenende bedrijven 571 Marketing highlight 15.2 Het Zwitserleven Gevoel De winstketen van de dienstverlening (service-profit chain) Zich onderscheiden van de concurrentie Management van servicekwaliteit Productiviteit beheren Internationale marketing van diensten 583 Samenvatting 587 Discussievragen 588 Van theorie naar praktijk 588 xiii

8 PRINCIPES VAN MARKETING Deel 6 Prijs 590 Hoofdstuk 16 Prijsbeleid 593 Openingscase: ebay: verbinding maken in China Inleiding Wat is prijs? Factoren die van belang zijn bij de prijszetting Interne factoren die van invloed zijn op de prijszetting 599 Marketing highlight 16.1 De prijzenoorlog tussen de supermarkten: heeft Albert Heijn gewonnen? Externe factoren die van invloed zijn op de prijszetting Algemene prijsmethoden Kostengeoriënteerde prijszetting Vraaggeoriënteerde prijszetting: op waarde gebaseerde prijszetting Concurrentiegeoriënteerde prijszetting Prijsstrategieën voor nieuwe producten Afroomprijsstrategie Penetratieprijsstrategie Prijsstrategieën voor het assortiment Productlijnprijszetting (product line pricing) Prijszetting van productopties Prijszetting van noodzakelijke toebehoren Prijszetting van bijproducten Prijszetting van productpakketten Prijsaanpassingsstrategieën Kortingen 629 Marketing highlight 16.2 MiepKniep Prijsdiscriminatie Psychologische prijszetting Op beleefde waarde gebaseerde prijszetting Promotieprijszetting Geografische prijszetting Internationale prijszetting Prijswijzigingen Prijswijzigingen initiëren Op prijswijzigingen reageren 638 Samenvatting 641 Discussievragen 642 Van theorie naar praktijk 643 Deel 7 Promotie 644 Hoofdstuk 17 Geïntegreerde marketingcommunicatie-strategie 647 Openingscase: Volvo Trucks: de beste wagens Inleiding Geïntegreerde marketingcommunicatie De veranderende communicatieomgeving De noodzaak van geïntegreerde marketingcommunicatie 653 Marketing highlight 17.1 Buitencampagnes nog steeds cool Een overzicht van het communicatieproces Stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie De keuze van de communicatiedoelgroep De communicatiedoelstellingen bepalen Een boodschap bepalen Het medium kiezen Feedback verzamelen Het totale promotiebudget opstellen en de totale promotiemix samenstellen Het totale promotiebudget opstellen De promotiemix samenstellen Integratie van de promotiemix Maatschappelijk verantwoorde marketingcommunicatie 675 Marketing highlight 17.2 Evaluatie van geïntegreerde communicatie: multimediaeffectiviteit en efficiëntie Reclame en sales promotions Persoonlijke verkoop 680 Samenvatting 680 Discussievragen 682 Van theorie naar praktijk 683 xiv

9 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 18 Reclame, sales promotion en public relations 685 Openingscase: Vier uur: Cup-a-Soup Inleiding Reclame Belangrijke beslissingen in reclame Doelstellingen formuleren Het reclamebudget vaststellen Reclamestrategie De evaluatie van de reclame 703 Marketing highlight 18.1 Red Bull gives wings to people and ideas Andere reclamevraagstukken Reclame organiseren Internationale reclame Sales promotions De snelle groei van sales promotion De doelstellingen van sales promotion Instrumenten voor sales promotion Een sales promotion-programma opzetten Public relations De rol en het effect van public relations Belangrijke instrumenten voor public relations 724 Marketing highlight 18.2 Samsung = cool met The Matrix 725 Samenvatting 728 Discussievragen 729 Van theorie naar praktijk 730 Hoofdstuk 19 Persoonlijke verkoop en direct marketing 733 Openingscase: Dell Computer Corporation Inleiding Persoonlijke verkoop De aard van persoonlijke verkoop De rol van de verkooporganisatie Leidinggeven aan de verkooporganisatie De doelstellingen van de verkooporganisatie formuleren De strategie en de structuur voor de verkoopafdeling formuleren 739 Marketing highlight 19.1 Meer aandacht voor trademarketing De werving en selectie van verkopers De training van vertegenwoordigers De aansturing van vertegenwoordigers De evaluatie van de vertegenwoordigers Het proces van persoonlijke verkoop Stappen in het verkoopproces Persoonlijke verkoop en customer relationship management Direct marketing Het nieuwe direct-marketingmodel Voordelen en groei van direct marketing De voordelen van direct marketing De groei van direct marketing Klantenbestanden en direct marketing 761 Marketing highlight 19.2 Klantenwerving bij BAS Consultancy Vormen van direct marketing Telemarketing Direct-mailmarketing Catalogus- of postordermarketing Direct-response tv-marketing Geïntegreerde direct marketing Overheidsbeleid en ethische kwesties in direct marketing 769 Samenvatting 772 Discussievragen 773 Van theorie naar praktijk 774 Deel 8 Plaats 776 Hoofdstuk 20 Distributiebeleid 779 Openingscase: Prijzenoorlog zorgt voor trendbreuk Inleiding De bedrijfskolom en het value delivery network 783 xv

10 PRINCIPES VAN MARKETING 20.3 De aard en het belang van distributiekanalen Hoe kanaalleden waarde toevoegen Aantal tussenschakels in een kanaal Gedrag en organisatie van distributiekanalen Het gedrag in de kanalen De organisatie van het kanaal 788 Marketing highlight 20.1 De winkelformule van de Hema Kanaalontwerpbeslissingen De behoeften aan service die de klanten wensen, analyseren De doelstellingen en beperkingen van het kanaal formuleren De belangrijkste alternatieven op een rijtje zetten De alternatieven afwegen Internationale distributiekanalen opzetten Kanaalmanagementbeslissingen Kanaaldeelnemers selecteren Kanaaldeelnemers motiveren Evaluatie en controle van de kanaaldeelnemers 812 Glossary G-1 Overzichten Openingscases/Marketing highlights C-20 Dvd-cases C-22 Bronnen Openingscases B-23 Marketing highlights B-25 Noten N-28 Index Bedrijvenregister R-47 Trefwoordenregister R-52 Marketing highlight 20.2 De LEGO-ervaring Marketinglogistiek en ketenmanagement De aard en het belang van fysieke distributie en marketinglogistiek Doelstellingen van een logistiek systeem Primaire logistieke functies Geïntegreerd logistiek management Kanaaltrends Trends in de detailhandel Trends in de groothandel 826 Samenvatting 827 Discussievragen 828 Van theorie naar praktijk 829 xvi

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie

Verkorte inhoudsopgave

Verkorte inhoudsopgave Verkorte 1. Inleiding: het marketingproces... analyse 2. De marketingomgeving... 3. Marktonderzoek... 4. Consumentengedrag... 5. Business-to-businessmarketing... 6. Van analyse naar marketingstrategie...

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen. Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen

Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen. Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen Hoofdstuk 1 Marketing vandaag en morgen SAMENHANG VAN DE HOOFDSTUKKEN Deel 1 Marketing vandaag en morgen Deel 2 Deel 3 Deel 4 Principes van marketing - Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Wat is distributie? Hoe krijg ik mijn producten op de meest efficiente en effectieve manier bij de klant Verkrijgbaarheid : - welk distributiekanaal? - type en aantal verkooppunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Leerdoelen Een definitie geven van direct marketing en de benefits voor klanten en bedrijven bespreken. De belangrijkste vormen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek juridische en culturele omgeving

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën

Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Hoofdstuk 12 Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Productontwikkeling en levenscyclusstrategieën Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Product Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Uitleggen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 Inhoudsopgave A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 1 A. Klantwaarde Marketing is het verkrijgen van klanten en winstgevende relaties met klanten. In dit hoofdstuk worden de

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Koopgedrag van consumenten en bedrijven = het koopgedrag van personen en huishoudens die goederen en diensten aanschaffen voor eigen gebruik.

Koopgedrag van consumenten en bedrijven = het koopgedrag van personen en huishoudens die goederen en diensten aanschaffen voor eigen gebruik. Marketing H1 Koopgedrag van consumenten en bedrijven = het koopgedrag van personen en huishoudens die goederen en diensten aanschaffen voor eigen gebruik. Koopgedrag van consumenten Elke dag nemen consumenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Leerdoelen De belangrijkste promotie instrumenten benoemen en de factoren bespreken die je kunt gebruiken bij het vormgeven van de algehele promotiemix;

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Leerdoelen Bespreken welke rol verkopers spelen in het creëren van waarde voor klanten en het opbouwen van klantrelaties. De belangrijkste stappen in

Nadere informatie

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen

Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen Marketing Woordverklaring: Markt-getting o Naar de markt brengen o Aan de klant bezorgen 1. vrijwillige ruilrelaties tussen aanbieder en prospect (klant) 2. marktfilosofieën a) productfilosofie: massaproductie

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Duurzame marketing. Hoofdstuk 2 Duurzame marketing

Hoofdstuk 2 Duurzame marketing. Hoofdstuk 2 Duurzame marketing Hoofdstuk 2 Duurzame marketing Hoofdstuk 2 Duurzame marketing Leerdoelen 1. Een definitie geven van het marketingconcept (in het kader van duurzaamheid), en de stappen in het marketingproces kort omschrijven.

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19. 2 De consument van kunst, cultuur en andere creatieve. producten 35

Inhoud. 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19. 2 De consument van kunst, cultuur en andere creatieve. producten 35 Inhoud 1 Marketing van kunst, cultuur en creativiteit 19 Competenties 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Wat is marketing? 21 1.2.1 Het marketingconcept 21 1.2.2 Marketing en ethiek 23 1.2.3 Marketing als een verzameling

Nadere informatie

Terug naar Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 38

Terug naar Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 38 Inhoud Inleiding 15 1 Marketing: basisbegrippen 17 Senseo en Nespresso: zuivere koffie? 17 1.1 Inleiding 18 1.2 Wat is marketing? 18 1.2.1 Behoefte 19 1.2.2 Wat wil de klant? 19 1.2.3 Marketing op drie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

MARKETINGMIX MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel 1 Marketing vandaag en morgen Deel 2 De context van marketing Deel 3 Markten Deel 4 Kernstrategie

MARKETINGMIX MARKETING EN STRATEGIEBEPALING. Deel 1 Marketing vandaag en morgen Deel 2 De context van marketing Deel 3 Markten Deel 4 Kernstrategie Voorwoord Markten veranderen snel. Er komen nieuwe markten op, handelsblokken breiden zich uit, consumentengedrag is ingrijpend veranderd en ook de communicatiekanalen veranderen in razend tempo. Diensten

Nadere informatie

1 Welkom in de marketingwereld 2

1 Welkom in de marketingwereld 2 Voorwoord xix Dankwoord xxii Over de auteurs xxii DEEL 1 MARKETINGBESLISSINGEN NEMEN 2 1 Welkom in de marketingwereld 2 Een marketingdilemma bij Adfo Movere 2 1.1 Welkom in een merkenwereld 4 1.1.1 Welkom

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I...

Inhoud. VOORWOORD... v. DANKWOORD... ix. LIJST VAN SCHEMA S... xxiii OPZET VAN HET HANDBOEK... 1 ROUTEPLAN... 5 INLEIDING... 7 ROUTEPLAN DEEL I... Inhoud VOORWOORD............................................................. v DANKWOORD............................................................. ix LIJST VAN SCHEMA S....................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze

Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hoofdstuk 3 marktsegmentatie en doelgroepkeuze 3.1 omschrijven van de markt Wat is een markt? Wolters - Noordhoff 3.2 Wat is marktsegmentatie? Het opsplitsen van de totale markt voor een product in kleinere,

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Leerdoelen Omschrijven welke rol reclame en PR spelen in de promotiemix. De belangrijkste beslissingen beschrijven waarvoor je komt te staan bij het opzetten van

Nadere informatie

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) instructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) pi.cca06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding marketingplanningsproces 15. 2 Analyse van de externe omgeving 47

Inhoud. 1 Inleiding marketingplanningsproces 15. 2 Analyse van de externe omgeving 47 Inhoud 1 Inleiding marketingplanningsproces 15 1.1 Waarom strategische planning? 16 1.1.1 Strategische planning 16 1.1.2 Niveaus van het planningsproces in een onderneming 17 1.1.3 Strategisch marketingplanningsproces

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar?

Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar? INHOUD Voorwoord 11 Inleiding 13 Deel 1: Hoe zit de reiswereld van oudsher in elkaar? 1 De structuur van de reisbranche 17 1.1 Oorsprong van toerisme 17 1.2 Categorieën vakanties 17 1.3 De bedrijfskolom

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20 meerkeuzevragen. U

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Marketingomgeving Hoofdstuk 4: Marktonderzoek Hoofdstuk 5: Koopgedrag van consumenten en bedrijven

Hoofdstuk 3: Marketingomgeving Hoofdstuk 4: Marktonderzoek Hoofdstuk 5: Koopgedrag van consumenten en bedrijven Hoofdstuk 3: Marketingomgeving Micro-omgeving: het bedrijf met zijn beschikbare middelen Meso-omgeving: afnemers, bedrijfstak, leveranciers, concurrenten, distributiekolom, externe belangengroepen Macro-omgeving:

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Marketing van diensten

Hoofdstuk 13 Marketing van diensten Hoofdstuk 13 Marketing van diensten Leerdoelen 1. De aard en speciale kenmerken van de marketing van diensten beschrijven. 2. Aangeven welke extra aandachtspunten er aan de orde komen bij de marketing

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min)

College 3. Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) College 3 Video Kotler (15min) Bespreken video (15 min) Hoeveel merken zijn genoeg (10 min) bespreken WINmodel (20 min) Theorie H 9 Segmenteren tot positioneren (40 min) Verwerking: Flip Flop (20 min)

Nadere informatie

Thema 8. Marketingmanagement

Thema 8. Marketingmanagement Thema 8 Marketingmanagement 1. Marketing: definitie en typologie Marketing verwijst naar het geheel van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de ruil van goederen en/of diensten Er is een

Nadere informatie

Marketingmanagement. De essentie

Marketingmanagement. De essentie Marketingmanagement De essentie Vierde editie Philip Kotler (Northwestern University) Kevin Lane Keller (Dartmouth College) Nederlandse bewerking: Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit) Maggie Geuens

Nadere informatie

Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen van duurzame profijtelijke relaties met accounts.

Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen van duurzame profijtelijke relaties met accounts. Enkele marketingbegrippen op alfabetische volgorde op een rij: Account Zakelijke klant (afnemer, bedrijf). Accountmanagement Het op doelgerichte en gestructureerde wijze aangaan, onderhouden en ontwikkelen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketingmanagementconcepten Productiegericht (er was een hoop betaalbare beschikbare aanbod 1 e radio) Productgericht

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context

Inhoud. Deel 1 Inleiding. Deel 2 De context Inhoud Deel 1 Inleiding 1 en scenario s 1.1 Wat is consumentengedrag? 1.1.1 Beschrijven, verklaren en voorspellen van consumentengedrag 1.1.2 Waarop heet consumentengedrag betrekking? 1.1.3 Veranderend

Nadere informatie

aspecten van het marketingbeleid Fasen van het marketing(plannings)proces 55% rekening houdend met de kansscore

aspecten van het marketingbeleid Fasen van het marketing(plannings)proces 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90532 Marketingmedewerker Niveau: 4 90534 Medewerker evenementenorganisatie Kennisonderdeel: Marketingbeleid

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

5. Als de vraag groter is dan het aanbod is het meest geschikte marketing management concept:

5. Als de vraag groter is dan het aanbod is het meest geschikte marketing management concept: MARKETING OEFENINGEN Hoofdstuk 1 1. Het gebruik van marketingtechnieken door scholen, ziekenhuizen, musea en politie is het bewijs van het toenemende belang van die technieken voor: o traditionele bedrijven

Nadere informatie

INZICHT IN DE MARKETING

INZICHT IN DE MARKETING Inhoud Woord vooraf bij de zevende druk Over de auteur XXV XIX Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1 1 WAT IS MARKETING? 2 Marketing in actie: Senseo: de marketing van een slim hebbeding 4 1.1 De betekenis

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV. Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1

Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV. Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1 Inhoud Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1 1 WAT IS MARKETING? 2 Marketing in actie: VANMOOF: de ultieme stadsfiets 4 1.1 De betekenis van marketing

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

winstverschil verschil constante kosten

winstverschil verschil constante kosten Blok H1 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Verkooplenanalyse Auteur: A.W.W. Heezen Vakgebied: Bedrijfseconomie winst kosten verkoop variabele kosten constante kosten verkoopprijs verkoopomvang hoeveelheids

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Prijsbeleid

Hoofdstuk 14 Prijsbeleid Hoofdstuk 14 Prijsbeleid Leerdoelen 1. De rol van prijszetting bespreken en aangeven waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in de waardepercepties van de klant. 2. Het belang van bedrijfs en productkosten

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

Leerdoelen. Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten. met medewerking van Esther de Berg. bij. Tweede, herziene druk

Leerdoelen. Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten. met medewerking van Esther de Berg. bij. Tweede, herziene druk Leerdoelen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze leerdoelen horen bij Dit is marketing!

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02 02 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Planning-niveaus in een onderneming: 2 M Ondernemingsstrategie / marketingstrategie

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Vakken in de H1. Engels. Bedrijfseconomie. Management. Recht. Marketingcommunicatie. Marketing

Vakken in de H1. Engels. Bedrijfseconomie. Management. Recht. Marketingcommunicatie. Marketing Vakken in de H1 Engels Bedrijfseconomie Management Recht Marketingcommunicatie Marketing Engels. Grammar Present simple (regular): he walks - Present continuous (ing-vorm) "he is walking" - Past simple

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing opleidingsonderdeel Marketingmanagement 2 code module A3 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 48 studiepunten 4 structuurschema

Nadere informatie

Uitgaven voor het hoger onderwijs

Uitgaven voor het hoger onderwijs Uitgaven voor het hoger onderwijs MARKETING 2010 Uw onderwerp niet gevonden? Pearson Education geeft ook boeken uit op andere gebieden zoals communicatie- en managementvaardigheden, studieloopbaanontwikkeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 5: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:5 In hoofdstuk 5 bekijken we hoe je met de marketingactiviteiten product-, prijsbepaling- en distributiestrategieën merkmeerwaarde

Nadere informatie

Marketing: de essentie

Marketing: de essentie Marketing: de essentie Deel 1 van 2 : Hoofdstuk 1 t/m 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Marketing: de essentie Negende druk Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

ANTWOORDEN MARKETING. Antwoorden Marketing

ANTWOORDEN MARKETING. Antwoorden Marketing ANTWOORDEN MARKETING 1 Inleiding marketing... 1 2 Marketing management... 2 3 Afnemers... 3 4 Marktonderzoek... 4 5 Productbeleid... 5 6 Prijsbeleid en distributiebeleid... 6 7 Communicatie... 7 8 Diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie