AFSPRAKEN. Datum afspraak Wat te doen? Te bespreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSPRAKEN. Datum afspraak Wat te doen? Te bespreken"

Transcriptie

1 AFSPRAKEN Datum afspraak Wat te doen? Te bespreken

2 TIPS VOOR GEBRUIK Het is belangrijk om altijd je administratie en post op orde te houden, zo hou je een overzicht in je financiën. Deze tabbladen maken het makkelijk en overzichtelijk om je administratie bij te houden. Je hebt enkel een map nodig om alles in op te bergen. Je kan eventueel de tabbladen verdelen over meerdere mappen. Op de tabbladen zelf staan handige tips die je helpen om alles zo goed mogelijk op orde te houden. Inkomende post kan je onmiddellijk bewaren in deze map, maar kan je evengoed bewaren in een bakje op een rek of op een vaste plaats in de lade van een kast. DOEN! Open alle brieven. Laat het niet langer dan 2 weken liggen. Als je twijfelt of je ze moet bijhouden, of wat je ermee moet doen, kom dan gerust langs! Reclame, kranten en tijdschriften kunnen weg. Spreek in je gezin af wie verantwoordelijk is voor de administratie en het klassement Neem één keer per week je administratie door, kies hier een vast moment voor uit. Indien je dit wekelijks doet, gaat dit vlot en blijft alles overzichtelijk. Administratie lastig? Orde in je papieren is niet evident. Het JAC, CAW en de OCMW s (Sociaal Huis) zijn er om je hierbij te helpen. Kom gerust eens langs! TE DOEN en KLASSEMENT Sorteer de post en bekijk met welke documenten je nog iets dient te doen bv een rekening en welke je kan klasseren vb een bevestiging van aansluiting, contract telecom. Facturen kan je sorteren op vervaldatum en wanneer ze betaald zijn, vermeld dan de datum. Dat kan handig zijn als je dit achteraf dient op te zoeken. Digitale rekeningen kan je printen zodat je eraan denkt. Op sommige post moet je reageren, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte. Dit moet altijd binnen een bepaalde termijn. Als dat niet lukt, vraag dan tijdig hulp. REKENINGEN BETALEN Controleer regelmatig je rekeningafschriften en berg ze in een apart mapje op. Je kan ook je saldo controleren op de website van de bank of je uittreksels, zo behoud je een overzicht.

3 TE BETALEN Bewaar hier alle rekeningen die nog betaald moeten worden. Sorteer ze op datum waarop ze betaald moeten zijn, dan zie je meteen wanneer je iets moet betalen. Je kan ook met een fluo-stift de uiterste betaaldatum markeren, dan valt dit op. Zie hiervoor het voorbeeld hiernaast. Als je met online internet banking werkt, kan je betalingen ook vooraf inplannen. Zo vermijd je achterstallige rekeningen. Schrijf op de rekeningen wanneer je het geld hebt overgemaakt, zo kan je dit achteraf snel nagaan als er iets misloopt. Berg ze nadien op bij het juiste tabblad. Facturen van de elektriciteit bij elkaar onder het tabblad energie. De rekeningen van de autoverzekering bijvoorbeeld, bij het tabblad vervoer of verzekeringen. TE BETALEN

4 BUDGET en BETAALOVERZICHTEN Achter dit blad kan je een overzicht bijhouden van wat je per week, per maand of per jaar moet betalen. Je ziet wanneer je welke rekening kan verwachten, bijvoorbeeld jaarlijkse grote kosten: afrekening personenbelasting, brand- of autoverzekering. Zo krijg je zicht op de zware maanden. Een financieel overzicht bouw je stap voor stap en stelselmatig op. Niet in één keer. Kleine stappen zijn ok. Je vindt enkele voorbeelden en blanco documenten terug die je kan gebruiken als handvat of inspiratie. Als een ander systeem voor jou beter werkt, gebruik dit dan gerust. Het gaat om wat werkt voor jou. Denk eraan: stap voor stap! Bekijk regelmatig je overzicht en vul aan waar nieuwe dingen komen. Een budget leeft en kan veranderen. Neem eventueel je uittreksels erbij om alles aan te vullen. Veel succes! BUDGET & BETAALOVERZICHTEN

5 INKOMSTEN: WERK & LOON Als je werkt ontvang je een loon of wedde, je pré. Van je werkgever ontvang je elke maand een loonbrief, waarop staat hoeveel je die maand hebt verdiend. Deze brieven dien je bij te houden. Ze zijn ook een handig hulpmiddel om je budget op te stellen: ze zeggen perfect wat er (deels) per maand binnen komt. Bewaar ook: tewerkstellingsattesten (als je uit dienst gaat) vakantieattesten (wanneer je uit dienst gaat) arbeidscontract verslagen van functioneringsgesprekken documenten indien je aangesloten bent bij een vakbond WERK & LOON

6 INKOMSTEN: UITKERINGEN Bewaar achter dit tabblad alle brieven en documenten over je andere inkomsten: Pensioen of inkomensgarantie Werkloosheidsuitkering den dop PWA-vergoeding Ziekte- of invaliditeitsuitkering de ziekenkas Leefloon van het OCMW Een uitkering wordt vaak betaald per maand en wordt bijna altijd berekend per dag. De ene maand heeft meer dagen dan de andere, dus je uitkering kan verschillen per maand. Om een gemiddelde te krijgen kan je jouw dagbedrag vermenigvuldigen met 26 dagen. Een ziektevergoeding wordt dikwijls om de twee weken (14 dagen) uitbetaald. Je kan je informeren bij het ziekenfonds. Het maandelijks pensioen komt meestal elke maand. Sommige mensen krijgen dit ook elke drie maanden of jaarlijks. In de maand mei wordt bij het pensioen het vakantiegeld betaald. Dit kan je apart houden voor vakantie en uitstapjes, als je budget dit toelaat. Bewaar achter dit tabblad alle brieven en documenten over je andere inkomsten: Wat is een uitkering? Een inkomen dat je krijgt omdat je niet kan werken. Bijvoorbeeld: een werkloosheidsheidsuitkering (stempelveroeding, dop) omdat je geen werk hebt een ziektevergoeding (ziekenkas) omdat je ziek bent en daarom niet kan werken een leefloon van het OCMW als je geen recht hebt op de andere uitkeringen en voldoet aan de andere voorwaarden. UITKERINGEN

7 INKOMSTEN: ANDEREN Bijberoep of bijverdienste Tegemoetkoming aan personen met een handicap Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Bijverdienste Kinderbijslag Studietoelage Huursubsidie Uitkering van de zorgverzekering Rechtenverkenner Kijk gerust op de website of je recht hebt op nog andere toelagen, premies of bijpassingen. Als je hulp nodig hebt, ben je welkom bij je OCMW of het CAW. Tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald en een eenmalige installatiepremie. U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen. Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben gekregen komen niet in aanmerking. Meer info: vlaanderen.be > thema s > huren en verhuren ANDERE INKOMSTEN

8 VASTE KOSTEN: WONEN Je huurt? Huurcontract Waarborg Plaatsbeschrijving Brieven die je ontvangt van je huurbaas, vb indexaanpassingen Gemeenschappelijke kosten Contactpersonen: Naam en telefoonnummer huisbaas: Onderhoudsbedrijf verwarming: Je hebt een huis en je leent? Akte van het huis Documenten van de lening (hypotheek) en schuldsaldoverzekering Onroerende voorheffing Schrijf op dit blad: Telefoon van de huisbaas of immokantoor Telefoonnummer onderhoudsbedrijf centrale verwarming Andere nuttige nummers Andere nuttige nummers: Huurders met een laag inkomen kunnen toeslagen/premies krijgen van het OCMW, evenals een huurwaarborg. WONEN

9 VASTE KOSTEN: ENERGIE Bewaar hier alle rekeningen van de gas, elektriciteit en water. De afrekeningen bewaar je drie jaar en daarna kunnen ze weg. WATER Leverancier Klantnummer Bekijk de website voor de beste tarieven! Schrijf op een blad: Voorschot dat u betaalt aan uw leveranciers De meterstanden De datum waarop de meterstanden zijn doorgegeven Bedragen van de jaarafrekening Jaar voorschot meterstand datum afrekening ELEKTRICITEIT Leverancier Klantnummer GAS Leverancier Klantnummer Voor gas, elektriciteit en water betaalt u iedere maand een voorschot. Het verbruik wordt bijgehouden met een meter. Eén keer per jaar moet u de meters doorgeven aan de leverancier. Zo wordt het bedrag berekend dat u op het einde van het jaar moet betalen. Daarna volgt de jaarafrekening. Op de jaarafrekening staat: het bedrag dat u het afgelopen jaar werkelijk had moeten betalen het bedrag dat u terug krijgt of moet bijbetalen het voorschot dat u het volgende jaar moet betalen ENERGIE

10 VASTE KOSTEN: TELEFOON, GSM, TV & INTERNET Bewaar hier de rekeningen van het afgelopen jaar en overzichten van: Telefoonabonnement GSM-abonnement Kabelabonnement Internetabonnement Hou eventueel ook de contracten op deze plaats bij. Opgelet! Een abonnement tekenen = een contract afsluiten! Lees zeker alle kleine letters! Een contract kan je niet zomaar opzeggen. Vermijd kosten en doe dit correct. Noteer de datum in je agenda wanneer je een abonnement wil opzeggen. Kom gerust langs voor hulp! Aanbieder Tel.nr. Soort abonnement Klantnummer Kosten per per Opzegbaar op Aanbieder Tel.nr. Soort abonnement Klantnummer Kosten per per Opzegbaar op Aanbieder Tel.nr. Soort abonnement Klantnummer Kosten per per Opzegbaar op Aanbieder Tel.nr. Soort abonnement Klantnummer Kosten per per Opzegbaar op Aanbieder Tel.nr. Soort abonnement Klantnummer Kosten per per Opzegbaar op TELEFOON, GSM, TV & INTERNET

11 SCHULDEN: AFBETALINGEN Hier kan je al je documenten bewaren voor de afbetalingen die je doet. Bewaar brieven die je van je schuldeisers ontvangt en de afbetalingsplannen die je met hen hebt afgesproken! Schuldeiser Naam & tel Referentie Maandelijks te betalen tot AFBETALINGEN

12 GEZONDHEID Bewaar hier al uw brieven, polissen en rekeningen die met ziektekosten te maken hebben. Klevertjes Mutualiteit Facturen van ziekenhuizen Documenten van de oogarts en bril Zorgverzekering Attesten van de kinesist Brieven over premies en algemene voorwaarden Kopieën van rekeningen Attesten die recht geven op tegemoetkomingen Ziekenfonds: Nummer: Telefoonnummer: Sis-kaartnr.: TIP Je kan aan je huisdokter vragen om het derdebetalerssysteem toe te passen. Hierdoor betaal je enkel je remgeld. TIP In een wijkgezondheidscentrum betaal je geen persoonlijke bijdrage voor de bezoeken aan een dokter, kinesist of verpleegkundige. TIP Voor de lagere inkomens: informeer naar het OMNIO-statuut bij uw mutualiteit Meer info: GEZONDHEID

13 VERZEKERINGEN Bewaar hier al je verzekeringspolissen. Zodra u een nieuwe polis ontvangt, kan je de oude versie weggooien. Soort verzekering: Verzekerd bij: Telefoonnummer: Correspondentienr.: Premie: Opzegbaar: Soort verzekering: Maak een lijstje van al je verzekeringen en bij wie ze zijn afgesloten. Verzekeringen die je zeker moet afsluiten: Familiale verzekering (=gezinspolis) Zorgverzekering (verplicht vanaf 25 jaar) Brandverzekering (verplicht!) Hospitalisatie Auto Verzekerd bij: Telefoonnummer: Correspondentienr.: Premie: Opzegbaar: VERZEKERINGEN

14 KINDEREN Als je kinderen hebt, kan je hier al de documenten kwijt die je nodig hebt. Bijvoorbeeld de rekeningen van het kinderdagverblijf. Als je meerdere kinderen hebt, kan je ervoor kiezen om per kind een tabblad te maken. Aan jou de keuze! Voor school is er een apart tabblad. Vragen over de opvoeding van je kind? Informeer je gerust bij onderstaande organisaties: Opvoedingswinkel Centrum Algemeen Welzijnswerk Kind & Gezin KINDEREN

15 SCHOOL Als je kinderen hebt kan je hier alle documenten bewaren voor school. Rapporten, facturen, belangrijke meldingen Denk eraan om alle diploma s goed te bewaren! STUDIETOELAGEN Heb je één of meerdere kinderen die studeren. Informeer je dan, misschien heb je recht op een studietoelage! Meer info op of bij je school! SCHOOL

16 ONTSPANNING & VRIJE TIJD Hier kan je alle rekeningen van verenigingen en organisaties waar je lid van bent, bijhouden. Zo heb je een overzicht van wanneer je het abonnementsgeld moet betalen of wanneer je kan opzeggen. Cultuur Horeca Sport en hobby Boeken, CD en DVD Uitstappen TIPS Informeer zeker bij volgende organisaties voor goedkopere vakantie s en voordelen! Mensen met een lager inkomen kunnen terecht bij het Steunpunt vakantieparticipatie voor uitstappen of meerdaagse vakanties. Meer info op het gratis nummer 1700 of Je stad, gemeente of de jeugddienst! Je mutualiteit komt soms ook tussen in lidgelden voor je sportclub en/of fitnessabonnement Via het Fonds voor vrijetijdsparticipatie kan je 80% van de kosten recupereren. Meer info via LIDMAATSCHAPPEN Vereniging: kosten per: Op te zeggen per: Vereniging: kosten per: Op te zeggen per: Vereniging: kosten per: Op te zeggen per: Vereniging: kosten per: Op te zeggen per: ONTSPANNING & VRIJE TIJD

17 VERVOER OPENBAAR VERVOER Je kan hier je facturen bewaren van je abonnementen. Op die manier heb je steeds je klantennummer bij de hand én heb je een idee van de jaarlijkse kosten. AUTO of BROMMER Hier kan je alle documenten bewaren met betrekking tot je wagen. Aankoopbewijs Autoverzekering Rekeningen van de garage & het onderhoud Jaarlijkse taksen en belastingen De verzekeringen voor de wagen kan je ook achter het tabblad verzekeringen bewaren. Nummerplaat Verzekeraar Op te zeggen per: Verzekeringspremie Verkeersbelasting Garage Telefoonnummer / VERVOER

18 Gemeente of stad Bewaar hierachter de briefwisseling van de gemeente. Hou ook de rekeningen bij de gemeente heft op bv. huisvuil en dergelijke. Huisvuil Paspoorten Pin en puk-code Attest van gezinssamenstelling Kopie paspoort Naam Id-kaart Rijbewijs Sis-kaart Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Nr: Geldig tot: Schrijf op dit blad: van alle gezinsleden de nummers van de identiteitskaart en/of rijbewijs de vervaldata van deze documenten sis-kaartnummer GEMEENTE of STAD

19 BANK Schrijf hier: de nummers van de bankrekeningen kaartnummers naam en telefoonnummer van de bank doorlopende opdrachten die je hebt ingesteld Op naam van: Rekeningnummer: Kaartnummer: Bank: Op naam van: Rekeningnummer: Kaartnummer: Bank: Op naam van: Rekeningnummer: Kaartnummer: Bank: AUTOMATISCHE BETALINGEN Betaling aan: van rekeningnr.: Bedrag: Wanneer je een bankkaart kwijt bent of als deze gestolen is, moet je meteen de rekening blokkeren. Bel naar Card Stop! BANK

20 LENEN Als je voor een grote of speciale aankoop staat, kan je best hiervoor een reserve voorzien en sparen. Moest het niet anders gaan, informeer dan bij je bank naar een lening. Informeer je goed naar de kosten en ga na of de maandelijkse aflossingen haalbaar zijn voor je! Bewaar hier: Lening bij Geleend bedrag Maandlasten Einddatum contracten overzicht van leningen en afbetalingen voorwaarden van creditcards (vb MasterCard en VISA) en klantenkaarten TIP TIP Pas op met banken of kredietinstellingen die je snel en zonder een groot onderzoek leningen geven. De kosten hiervan zijn enorm hoog! Informeer je of zoek hulp. Zorg ervoor dat de looptijd van de lening korter is dan de levensduur van het artikel waarvoor u leent. Zoek je een lening om schulden te betalen? Informeer zeker over de andere mogelijkheden. Een lening kost geld. Informeer bij het OCMW of CAW in de buurt LENEN

21 PENSIOEN NOG AAN HET WERK? Bewaar hier alle brieven en overzichten met betrekking tot je pensioen. Zo weet je later waarop je recht hebt. Jaarlijkse opgaven Uittreksels Pensioensparen Groepsverzekering AL OP PENSIOEN? Bewaar hier alle documenten van je uitkeringen. PENSIOEN

22 GARANTIEBEWIJZEN Bewaar hier de facturen of kastickets van grotere en duurdere aankopen. Je hebt deze namelijk nodig als je aanspraak wil maken op de garantie. Indien er brand uitbreekt in de woning, vraagt de verzekering naar facturen. Daarom is het belangrijk om ook van meubels en dergelijke het aankoopbewijs bij te houden. OVERZICHT AANKOPEN EN GARANTIE: Aankoop Garantie tot Aankoopbedrag Leverancier Adres Telefoonnummer Aankoop Garantie tot Aankoopbedrag Leverancier Adres Telefoonnummer Aankoop Garantie tot Aankoopbedrag Leverancier Adres Telefoonnummer Aankoop Garantie tot Aankoopbedrag Leverancier Adres Telefoonnummer GARANTIEBEWIJZEN

23 BELASTINGEN Hier moet je alles bewaren wat je nodig hebt om je jaarlijkse belastingen in te vullen. TIP Hou zeker bij: Rekeningen van aftrekbare kosten vb: hypotheek, dienstencheques, kinderopvang, pensioensparen. Overzicht van je bankrekeningen Inkomensoverzicht wat je ontvangt van je werkgever, mutualiteit of vakbond Bewaar ook goed een kopie van je aangiften en de briefwisseling met de belastingsdienst. Elk jaar in juni dien je jouw inkomsten aan te geven met de belastingsbrief. Dit kan op papier of online via Heb je hierbij hulp nodig? Spring gerust langs op het kantoor van je belastingsdienst, zij helpen je gratis verder. De laatste dagen voor de deadline kunnen de wachttijden lang zijn. Wees er op tijd bij. BELASTINGEN

24 Heb je documenten over die je niet kan onderbrengen in de andere tabbladen? Hier kan je ze kwijt bij de blanco tabbladen.

25 Heb je documenten over die je niet kan onderbrengen in de andere tabbladen? Hier kan je ze kwijt bij de blanco tabbladen.

26 Heb je documenten over die je niet kan onderbrengen in de andere tabbladen? Hier kan je ze kwijt bij de blanco tabbladen.

Wat betekenen de plaatjes op de tabs?

Wat betekenen de plaatjes op de tabs? Wat betekenen de plaatjes op de tabs? Nog betalen Salaris of uitkering Andere inkomsten Wonen Energie en water Gemeente en waterschap Telefoon, kabel en internet Zorg Verzekeren Kinderopvang, school &

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd lleen gaan wonen Vele jongeren kijken uit naar de dag dat ze op eigen benen kunnen staan. Voor sommigen is dat als ze op kot gaan, voor anderen gaat die droom in vervulling op het moment dat ze alleen,

Nadere informatie

koppel kids werk pensioen 4 op de 10 vrouwen kan zich geen extraatjes veroorloven budget

koppel kids werk pensioen 4 op de 10 vrouwen kan zich geen extraatjes veroorloven budget koppel kids werk pensioen 4 op de 10 vrouwen kan zich geen extraatjes veroorloven budget Hoe ga jij met geld om? Beantwoord deze vragen en ontdek welk financieel type jij bent! 1. Op het einde van de maand

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Inhoudstafel Thema 1: wonen Thema 2: werk Thema 3: kleine uitgaven Thema 4: geld

Inhoudstafel Thema 1: wonen Thema 2: werk Thema 3: kleine uitgaven Thema 4: geld Inhoudstafel Thema 1: wonen p. 5 Vrienden en kennissen weten soms meer dan de rubriek woning gezocht in de streekkrant. Een huurcontract tekenen? Niet direct doen! Slaap er eerste een nachtje over! Je

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van. belangrijke. punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 WORD? Checklist van belangrijke punten 2 Colofon Wat moet ik regelen als ik 18 word? is een uitgave van LOC/LCFJ. LOC Zeggenschap in zorg komt op voor de belangen van cliënten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten

WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten WAT MOET IK REGELEN ALS IK 18 BEN? checklist van belangrijke punten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HUISARTS EN TANDARTS 4 FINANCIËN 5 VERHUIZEN 6 WONEN......................................................................................

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Geldtips van de Geld Universiteit. Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan.

Geldtips van de Geld Universiteit. Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan. Geldtips van de Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan. 1 Aankopen 1. Vermijd impulsaankopen, vaak heb je later spijt als het saldo van je bankrekening te laag is geworden

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie