Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst"

Transcriptie

1 RSDB Communiqué kwartaaluitgave voor aandeelhouders Januari Strijdlustig 2005 in! Tijdens de traditionele RSDBnieuwjaarsbijeenkomst met het management van RSDB op 5 januari jl. keek Hans de Jong terug op Om daarna in te zoomen op de uitdagingen waarvoor RSDB zich in 2005 gesteld ziet. Inhoud 2 RSDB business lines Voor elk van de drie merken van RSDB lag er aan het begin van het jaar een behoorlijke financiële taakstelling, mede bepaald door de in de begroting meegerekende prijserosie. Wel of geen herstel van de economie: feit is dat de papierindustrie, nationaal en internationaal en in rotatie en in vellen, meer volume heeft behaald dan in Dat was een goed bericht. KRACHTENVELD De concurrentie bleef ongekend, ondanks faillissementen, grote financiële problemen en zelfs bedrijfssluitingen in de branche. In de rotatieindustrie werden in één jaar tijd meer investeringsplannen gepubliceerd dan ooit tevoren. In dat krachtenveld werd er binnen RSDB in alle bedrijven en op alle niveaus hard gewerkt. En daarmee is veel bereikt. Met een koersstijging van circa 35% werd de bestaande onderwaardering goeddeels weggenomen. De strategische ontwikkeling van het concern komt concreet neer op: concentratie op industrieel rotatiedruk inclusief ketenoptimalisatie in pre-press en afterpress/pre-distributie concentratie op communicatie en creatie alsmede projectmanagement- en marketingautomatisering van de profilering met de vertrouwde merken Roto Smeets, PlantijnCasparie, Media Partners naar de introductie van de business lines Print Productions en Marketing Communications. Consequentie: de voorgenomen vervreemding van de vellendrukactiviteiten van PlantijnCasparie. Natuurlijk maakte dit besluit meer dan alleen emoties los. Op termijn zal de juistheid van de keuze voor de duurzaamheid van de marktposities van alle betrokken bedrijven blijken. Het personeelsbestand, als gevolg van onvermijdbare rationalisaties, werd met 275 fte s beheerst teruggebracht. De kracht van de zorgvuldige en open overlegcultuur tussen bestuur en ondernemingsraadmedewerkers werd opnieuw aangetoond. Grote en veel commerciële successen werden geboekt en grote investeringsprojecten werden in gang gezet. Het commerciële succes in de markt, over de merken heen, kreeg een impuls vanuit het Total Action Team. De operationele prestatie per merk laat zich als volgt samenvatten: Media Partners zag als aanjagers voor een prima resultaat en een sterke finish het afgelopen jaar: de ingezette jacht op new business, onder andere dankzij het nieuwe merk SLiM strikte cost control het aantrekken in het vierde kwartaal van het advertentievolume bij bestaande titelcontracten. PlantijnCasparie moest tot resultaatherstel komen. Er was onverminderd aandacht voor de uitvoering van omvangrijke reorganisaties. Heerhugowaard werd volgens plan afgebouwd en een voorziene rationalisatie bij Ten Klei werd aangekondigd. Ondanks belangrijk hogere dan begrote prijsdruk heeft PlantijnCasparie de operationele resultaatdoelstelling goeddeels gerealiseerd. Roto Smeets heeft vooral in de eerste helft van het jaar volumegroei gerealiseerd. In de tweede helft van het jaar werd doorgroei in marktaandeel belemmerd door beperking van de capaciteit. In Hongarije werd de volumegroei oplopend in het jaar gerealiseerd na het succesvol aanlopen van 4 Transparantiebenchmark 5 ERA-awards 6 DiMS! Enterprise 7 Total Action 8 CRM 9 Showroom 11 Interview Media Facts Financiële agenda Publicatie jaarcijfers maart 2005 Algemene vergadering van Aandeelhouders 6 april 2005 Publicatie halfjaarcijfers augustus RSDB Koersontwikkeling

2 nieuwe capaciteit. De voorbereidingen voor de invoering van DiMS! Enterprise hadden een hoge prioriteit. Inmiddels is op de eerste locaties deze applicatie succesvol geïmplementeerd. Roto Smeets heeft in 2004 operationeel ruim boven budget bijgedragen. De financiële prestaties van de afzonderlijke delen geconsolideerd sterkt ons in de overtuiging dat RSDB over 2004 een fors hoger bedrijfsresultaat zal realiseren De marktplaats, nationaal en internationaal, is definitief veranderd. De mechanieken van toen functioneren nu anders of werken niet meer. Klantloyaliteit verdwijnt, er treedt verkilling op in de relatie met afnemers, maar ook in die met leveranciers. RSDB moet deze aspecten als nieuwe zekerheden beschouwen. Zekerheden die we energiek, zeer alert, zonder routine en met permanente flexibiliteit tegemoet moeten treden. Vanuit onze eigen kracht en sterkte en met gepaste commercialiteit zullen wij onze beschikbare middelen aanwenden, gericht op de door RSDB wel beïnvloedbare factoren. De wijziging van de bestaande marktprofilering van RSDB via de merken Roto Smeets, PlantijnCasparie, Media Partners naar de twee business lines Print Productions en Marketing Communications vormt een geweldige uitdaging! Vooral doorgaan met waar je bewezen hebt goed in te zijn, nadat is vastgesteld dat de markt daartoe de mogelijkheden biedt: Print Productions. Parallel daaraan werken we aan de uitbouw van productdienstverlening, waarin een positie is opgebouwd. Bij marktherstel zullen de groei en het rendement op een hoger niveau liggen dan bij drukken: Marketing Communications. Feitelijk ligt bij deze tweede business line nog een grotere uitdaging dan bij de eerste. RSDB beschikt op het werkterrein van communicatie en creatie alsmede op het werkterrein van projectmanagement- en marketingautomatisering over een gedegen basis. Dat althans is zeker de mening van management en medewerkers die zich hier elke dag voor inzetten. Autonoom, maar ook dankzij acquisitie, moet het onze ambitie zijn deze positie de komende jaren te versterken. Eind 2005 moet daartoe een helder inzicht zijn ontstaan. Ruim daarvoor medio 2005 verwachten wij stappen te hebben gezet in het vervreemdingsproces van de vellendrukkerijen van PlantijnCasparie. In de laatste overlegvergadering van 2004 heeft de Centrale Ondernemingsraad aangegeven de ontwikkelrichting van het concern te onderschrijven. Het formele vervreemdingsproces kan zodoende in een verantwoord tempo worden vervolgd. Dat wij de betrokkenen van de voortgang van dit proces op de hoogte houden, zien wij als een vanzelfsprekendheid. INFRASTRUCTUUR De corebusiness van RSDB wordt gevormd door Print Productions. Roto Smeets is conditioneel sterk genoeg om een verwachte toename van concurrentie, zeker als de consument terughoudendheid blijft vertonen in koopgedrag, op de Noordwest-Europese markt aan te kunnen. Nabewerking en pre-distributiedienstverlening winnen aan belang. Op dit terrein beschikken de Roto Smeets-drukkerijen en de bedrijven van Roto Smeets Grafische Nabewerking, zeker na de installatie van een nieuwe garenloos bindstraat bij De Wit, over de best denkbare infrastructuur. Database- en workflowmanagementsystemen worden in de pre-press door Roto Smeets beheerst en in toenemende mate succesvol in de markt gezet. Stuk voor stuk activiteiten die in combinatie met de noodzakelijke capaciteitsgroei in termen van financieel resultaat bijdragen in het bieden van weerstand tegen de dalende opbrengstprijzen. Roto Smeets krijgt middels investering in een tweede 3,68 m brede diepdruk rotatiepers en een tweede 48 pagina offsetrotatiepers de mogelijkheden haar marktaandeel verder uit te bouwen. De 48 pagina pers loopt reeds in 2005 aan; de diepdrukpers volgt medio Capaciteitsgroei moet in 2005 ook komen uit verbeterde procesbeheersing. Programma s hiertoe worden met prioriteit geïmplementeerd. Ditzelfde geldt ook voor acties gericht op verdere rationalisaties van de processen in de directe en indirecte sfeer. Daarbij vormt het verder uitrollen van DiMS! Enterprise zowel een voorwaarde als een bijdrage in dit proces. Het concept van fit-for-purpose diepdruk- en offsetbedrijven sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in de markt: volumegroei in retail, segmentering in tijdschriften en catalogi. RSDB ziet met realiteitszin en gezonde strijdlust 2005 op zich afkomen. De uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien zijn groot. Alles wijst erop dat we die goed aankunnen. Hans de Jong RSDB kiest voor business lines In oktober 2004 is binnen ons concern het begrip business-line geïntroduceerd. In dit aandeelhoudersbulletin geven we u meer inzicht inzake de twee te vormen business lines. DE MARKT IN DE TOEKOMST Regelmatig wordt studie gedaan naar de vraagen- aanbodverhoudingen in de markt, technologische ontwikkelingen en de eigen sterktes en zwaktes. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat RSDB in toenemende mate bij haar klanten als invalshoeken onderscheidt: inkopen puur met het oog op productie of in lijn met een gezamenlijk te ontwikkelen marketingcommunicatiestrategie, dan wel een combinatie van beide. Ook bleek dat de sterke kanten van RSDB, mede door de historie bepaald, enerzijds liggen bij het vervaardigen van het rotatiedrukwerk en anderzijds bij het redactioneel ontwerpen van en vormgeven aan marketingcommunicatieconcepten. KEUZES De huidige situatie in de grafische industrie en het bijzondere economische klimaat hebben ons gedwongen keuzes te maken. Een van die keuzes is dat RSDB zich wil concentreren op de uitbouw van haar positie als producent van rotatiedrukwerk en op de uitbouw van haar positie in de ontwikkeling van marketingcommunicatieconcepten. Dit heeft tot gevolg dat het huidige organisatiemodel met de drie merken Roto Smeets, PlantijnCasparie en Media Partners wordt verlaten en dat de kernactiviteiten zullen worden ondergebracht in twee business lines, te weten: Print Productions en Marketing Communications. Dat betekent niet dat de merken verdwijnen, want het merkenbeleid is functi- 2

3 RSDB Communiqué - Januari januari 2005 oneel. De focus zal in de markt worden verlegd naar de term business lines. BUSINESS LINE PRINT PRODUCTIONS De kern van Print Productions zal worden gevormd door Roto Smeets met een verkooporganisatie met eigen verkoopkantoren in zeven landen van de Europese Unie en vier rotatiedrukkerijen in Nederland onder de naam Roto Smeets, alsmede Senefelder Misset en drukkerij Antok in Hongarije. Door de schaalgrootte van de productielocaties, veel gelijktijdige capaciteit, moderne uitrusting en een flexibele en gemotiveerde organisatie zorgen de drukkerijbedrijven voor een optimale dienstverlening aan de klant. De drukkerijen beschikken over een uitzonderlijke verscheidenheid aan productiemogelijkheden, gerealiseerd door een efficiënte en gelijktijdige productiecapaciteit zoals in Europa maar weinig voorkomt. De kracht schuilt in korte doorlooptijden, leverbetrouwbaarheid en lage kostprijzen. Alle met het drukproces samenhangende technische en procesmatige activiteiten, zoals database- en workflowmanagementsystemen, zullen worden uitgevoerd door LogicUse en Roto Smeets PrePress. De dienstverlening van LogicUse omvat onder meer on-site grafische specialisten, beeldbewerkingfaciliteiten, preflight checks en colormanagement. Daarnaast zorgt LogicUse voor een optimale distributie van digitale data met haar eigen breedbandnetwerk Rototrax. Roto Smeets PrePress verzorgt het scannen en bewerken van dia/fotomateriaal, het bewerken van digitale beelden en de opmaak en verdere verwerking van opgemaakte pagina s. Afterpress en pre-distributiedienstverlening worden binnen deze business line verzorgd door Roto Smeets Grafische Nabewerking, waaronder De Wit Grafische Projecten, Nadruk en Rotopack vallen. Zij houden zich bezig met complete grafische nabewerkingactiviteiten voor middelgrote en grote oplagen, zoals snijden, vouwen, binden, hechten, adresseren, sorteren, en verpakken. het gebied van relatiemedia (loyalty management). De aanpak is multimediaal: Media Partners adviseert en ontwikkelt de media die zich het beste lenen voor het realiseren van (marketing)communicatiedoelstellingen van opdrachtgevers. Daarbij kan het ook om een combinatie van media gaan: print (bijvoorbeeld magazine of boek), digitaal (bijvoorbeeld internet of e-zine) en/of audiovisueel (bijvoorbeeld tv of video/dvd). Aan MKB-bedrijven worden deze diensten aangeboden door dochteronderneming SLiM. Daarnaast vinden we in deze Business Line diensten en oplossingen op het gebied van DM die opdrachtgevers in staat stellen middels DMmethoden op efficiënte en effectieve wijze te communiceren met relaties en prospects. Deze diensten worden aangeboden door dem communications en PlantijnCasparie DM. Zij richten zich op het ontwikkelen van de meest optimale combinaties van editorial media met technieken uit de direct marketing, die de communicatiedoelstellingen van opdrachtgevers helpen realiseren. Deze doelstellingen kunnen per opdrachtgever en doelgroep steeds verschillen, maar zijn vooral gericht op het genereren van respons of interactie. Andere onlosmakelijk met marketingcommunicatie verbonden diensten worden geleverd door 2organize, die met behulp van ICT informatie analyseert, automatiseert en organiseert. Bovendien vertaalt zij deze informatie ook naar concrete oplossingen, zoals internetsites, drukwerk, cd-roms, direct mail en call centers. Het bedenken en ontwerpen van de uitvoering van effectieve communicatieoplossingen voor mediarijke en -complexe organisaties komt uit de handen van de creatieve medewerkers van DesignDomain. Tot slot vinden we in deze business line ook het fullservice grafimediabedrijf GBP, dat voor opdrachtgevers de coördinatie van alle papieren en digitale vormen van communicatie verzorgt. Van art & copy tot multimedia en van databasemanagement tot project- en inkoopmanagement. BUSINESS LINE MARKETING COMMUNICATIONS In de tweede business line Marketing Communications komen de communicatie- en creatie-activiteiten van Media Partners en de projectmanagement- en marketingautomatiseringsactiviteiten van PlantijnCasparie te vallen. Deze business line behoort wat omzet en dienstverlening betreft in haar eigen vakgebied tot de top van Nederland. Media Partners is gespecialiseerd in redactionele marketingcommunicatie en is vooral actief op Roto Smeets Weert. Viert in 2005 haar 175 jarig bestaan! 3

4 Transparantiebenchmark 2004 Een groot deel van de Nederlandse bedrijven is niet of nauwelijks transparant over hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Veel ondernemingen leggen in hun jaarverslagen geen verantwoording af over de impact die de bedrijfsvoering heeft op milieu, werknemers of mensenrechten. Evenmin melden ze expliciet met welke stakeholders ze praten of op welke manier maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in de organisatiestructuur. In de Transparantiebenchmark 2004 hebben Berenschot en EIBE/Universiteit Nyenrode in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de jaarverslagen van 100 beursgenoteerde en 75 niet-beursgenoteerde bedrijven getoetst op hun transparantie op MVO-gebied. Doel van deze eerste Transparantiebenchmark is een nulmeting te doen om inzicht te krijgen in de mate waarin Nederlandse bedrijven verantwoording afleggen over hun MVO-beleid. Staatssecretaris van Economische Zaken mevrouw K. van Gennip: Ik vind dat MVO voor bedrijven vanzelfsprekend zou moeten zijn. Daarom wil ik MVO uit de sfeer van vrijblijvendheid halen. Transparantie, het afleggen van verantwoording door bedrijven en een constructieve dialoog tussen de verschillende betrokken partijen zijn daarbij voor mij sleutelbegrippen. De toenemende vraag naar meer transparantie wordt door een groot aantal bedrijven onderkend, al leidt dit nog niet altijd tot een transparante verslaglegging over de MVO-activiteiten. De 175 onderzochte bedrijven publiceerden gezamenlijk 152 financiële en 30 maatschappelijke verslagen. Al deze verslagen zijn beoordeeld aan de hand van een analysemodel dat gebaseerd is op de Richtlijn 400 Jaarverslag en de Handreiking voor Maatschappelijke Verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. BEOORDELINGSASPECTEN VAN HET ANALYSEMODEL De jaarverslagen werden op zeven belangrijke aspecten uit de Richtlijn en de Handreiking getoetst en konden daarbij in totaal maximaal 100 punten scoren. Profiel van de onderneming (max. 19 punten) Omzet, winst/verlies, personeel, geografisch bereik, merken, activiteiten, producten, organisatiestructuur, eigendomsverhoudingen, corporate governance Maatschappelijke invloed van de bedrijfsvoering (max. 21 punten) Invloed op milieu, werknemers, mensenrechten, interne en externe richtlijnen Voor de overige bedrijven die vallen onder Zoekers, Hekkensluiters en Bezemwagen zie Stakeholdersdialoog en ketenverantwoordelijkheid (max. 16 punten) Externe stakeholders, dilemma s, positie in relevante productketens 4

5 Inbedding van het MVO-beleid (max. 9 punten) Inbedding MVO in organisatiestructuur en managementsystemen Resultaten (max. 8 punten) Continuïteit van doelstellingen, resultaten, doelen voor toekomstig MVO-beleid Vorm (max. 17 punten) Verkrijgbaarheid, contactinformatie, datering, reikwijdte Verificatie (max. 10 punten) Verificatie van MVO-verslaglegging door een externe partij Het percentage van de maximale score bepaalt uiteindelijk de positie van het bedrijf op de transparantieladder. De transparantieladder kent zes sporten: voorhoede, subtoppers, kanshebbers, zoekers, hekkensluiters en de bezemwagen. Bedrijven die geen enkel verslag uitbrengen, vallen in deze laatste categorie. Voorhoede 75 t/m 89 punten 7 bedrijven Subtoppers 61 t/m 74 punten 15 bedrijven Kanshebbers 46 t/m 60 punten 42 bedrijven Zoekers 32 t/m 45 punten 57 bedrijven Hekkensluiters 17 t/m 31 punten 31 bedrijven Bezemwagen 0 punten (geen jaarverslag) 23 bedrijven European Publication Gravure Award 2004 Roto Smeets in de prijzen Onlangs heeft de tweejaarlijkse prijsuitreiking plaatsgevonden van de European Publication Gravure Award 2004, georganiseerd door de European Rotogravure Association (ERA). In vier categorieën is Roto Smeets in de prijzen gevallen: De European Rotogravure Association (ERA), waarbij Europese diepdrukkerijen en aanverwante industrieën en de Eurographic Press zijn aangesloten, is een samenwerkingsverband van toonaangevende Europese grafische vakbladen uit veertien landen. SHOWCASE De uitreiking is een internationale showcase voor diepdrukwerk en daardoor een belangrijke promotionele activiteit voor deze sector. Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de categorieën verdeeld over diverse papiersoorten, aangeduid met afkortingen als MF, SC, LWC en MWC, gebaseerd op de samenstelling van het papier. Inschrijvingen voor producten binnen deze categorieën staat open voor zowel leden als niet-leden van de ERA. Een internationale jury heeft zich over de inzendingen gebogen. Zij heeft daarbij gelet op onder andere kleurkracht, sluitend drukken, vouwkwaliteit en afwerking. In alle vier genoemde categorieën is Roto Smeets in de prijzen gevallen. In de categorie MF - Improved Newsprint, Machine Finished - kreeg Roto Smeets Deventer een award voor opdrachtgever Intergamma. Deze laat huis-aan-huis in Nederland 6,4 miljoen exemplaren van de Gammakrant op Improved Newsprint-papier verschijnen. In de categorie SC - Uncoated/SC paper - presteerde Roto Smeets Etten als beste met het weekblad Story. In de categorie LWC - licht houthoudend - ontvingen we geen award, maar kreeg Roto Smeets Deventer wel een speciale vermelding voor de productie van het blad Boodschappen voor C1000. In de categorie MWC - coated papier van 70 grs en hoger - werd de prijs weer in de wacht gesleept door Roto Smeets Etten met de Douwe Egberts Geschenkencatalogus RSDB heeft goed gescoord (57 punten) in dit onderzoek en is daardoor hoog te vinden op de ladder van kanshebbers. Bron: Transparantiebenchmark ministerie van Economische Zaken (www.minez.nl) Tweede van links: John Caris, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Roto Smeets, met de awards die hij voor Roto Smeets in ontvangst mocht nemen. 5

6 Roto Smeets over op DiMS! Enterprise De DiMS! Informatiesystemen bevatten onder meer data over planning, calculatie, ordermanagement, voorraadbeheer en facturatie. Alle Roto Smeets-drukkerijen, de centrale verkooporganisatie en De Wit Grafische Projecten werken inmiddels met DiMS!. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om er een zogenaamde DiMS! Enterprise-versie van te maken waarmee alle systemen aan elkaar gekoppeld zijn, zodat er één centraal toegankelijk informatiesysteem ontstaat. Alle deelnemende bedrijven werken dan met dezelfde database waardoor de vastlegging van informatie éénduidig is en de toegankelijkheid van de informatie groot. Het belang van de implementatie van DiMS! Enterprise is groot. Niet alleen zal het naar verwachting op termijn bijdragen tot rendementsverbetering binnen de betrokken bedrijven, maar het stelt ons ook in staat de synergie van de groep te verbeteren. Alle informatie van de rotatiebedrijven en de nabewerking is op locatie al digitaal beschikbaar. Door via DiMS! Enterprise deze informatie te koppelen, kunnen we nog beter samenwerken en communiceren en kunnen we nog sneller op vragen van klanten reageren. Als alle bedrijven met DiMS! Enterprise gekoppeld zijn, hebben ze online zicht op alle fases in het proces. Ook de hele handling van de order wordt zichtbaar. Het begint al met het overzicht van waar beschikbare drukcapaciteit is, wat voor papier er besteld moet worden en wanneer. De afdeling Inkoop kan zelfs met één druk op de knop zien wat de papierbehoefte voor de rest van het jaar is en hoe het met de voorraad is gesteld. Er komt ook een koppeling aan Papinet, een netwerk van papierleveranciers. Papierrollen kunnen dan worden gevolgd vanaf het moment dat ze de fabriek verlaten tot het moment dat ze in het product zijn verwerkt. EEN AANTAL VOORDELEN VAN HET SYSTEEM: Informatie is veel toegankelijker en snel beschikbaar. DiMS! Enterprise zorgt voor één systeem van orderinstructies, werkinstructies en calculeren. Orders kunnen makkelijk door een ander bedrijf worden overgenomen en ook de medewerkers kunnen elkaar onderling opvangen bij extreme drukte. Het uitwisselen van managementinformatie en klantengengevens gaat veel sneller doordat de informatie bedrijfsbreed binnen één database kan worden opgevraagd. De organisatie wordt daardoor veel transparanter. Grote offertes kunnen worden samengesteld uit activiteiten van de verschillende bedrijven. Zo kunnen we calculeren voor rotatiedrukken in Weert, vellenomslag in Doetinchem en twee katernen drukken in Utrecht. Automatisch factureren tussen de werkmaatschappijen is mogelijk. Interne uitbestedingen kunnen binnen één database worden doorgesluisd naar de betreffende werkmaatschappij, waaraan ook de standaard uitbesteedprijzen kunnen worden gekoppeld. Door de koppeling van de planningen is de bezetting per bedrijf in beeld en kan Verkoop in één oogopslag zien welke bedrijven een onder- of overbezetting hebben. Een speciaal testteam kan straks nieuwe releases centraal testen. Onderhoud is straks beperkt tot één centraal systeem en niet meer nodig per subsysteem c.q. per bedrijf. Binnenkort volgt een koppeling aan een track and trace -systeem waarmee we onze klanten online kunnen informeren over de fase waarin hun order zich bevindt, zowel qua productie als qua transport. 6

7 RSDB Communiqué - Januari januari 2005 Total Action in 2004 en 2005 Het Total Action Team van RSDB zorgt voor coördinatie van de commerciële activiteiten van de diverse RSDB-bedrijven om het uitgebreide dienstenpakket van RSDB breed in de markt te zetten. Door optimaal onderling overleg worden commerciële kansen gesignaleerd en benut. Over 2004 is door cross selling 5 mln. meer omzet bij bestaande relaties gerealiseerd. Deze omzet is de optelsom van gecombineerde activiteiten op het vlak van Communicatie en Creatie, Direct Marketing, Pre-publishing en Drukwerk. Er zit echter nog het nodige in de spreekwoordelijke pijplijn, en dat geeft vertrouwen voor HULPMIDDELEN Ter ondersteuning van deze activiteiten zal in 2005 de implementatie plaatsvinden van de Customer Relationship Management (CRM)-aanpak (zie ook elders in deze Communiqué). De uitdaging schuilt niet zozeer in het CRMsysteem, dat meer informatie betreffende klantwaarde en klanttevredenheid kan structureren, maar vooral in het managen van het proces om efficiënter en effectiever te zijn. Dit laatste onder meer op het vlak van marketing en business development, sales en production support en ordermanagement. De managementinformatie en rapportagemogelijkheden die dan ter beschikking komen betreffen onder meer leads, klanten, opportunities, contacten, communicatie, documenten en campagnes. Nog meer slagkracht dus. PRIORITEITEN Het komende jaar zal ook veel aandacht geschonken worden aan klantwaarde en innovatie. KLANTWAARDE Klantwaarde is de waarde die de organisatie invult voor klanten, de betekenis van onze organisatie voor onze klanten en de grond waarop klanten klant blijven. Het gaat erom de klant nog meer centraal te stellen en te kijken naar de strategische issues van de klant. Als bijvoorbeeld loyaliteit een strategische issue is bij branches in de dienstverlening, dan wordt binnen de business lines de kennis hierover gebundeld om te kijken wat wij op dit terrein aan producten en dienstverlening kunnen realiseren. INNOVATIE Product- en dienstinnovatie staat hoog op de agenda van veel Nederlandse bedrijven, volgens de Innovatiemonitor 2004 van Twijnstra The Bridge. Nieuwe wensen van klanten die zich meer willen onderscheiden van de concurrenten. Ook wij zien die uitdaging om innovatie te mobiliseren. Met de kennis die wij in huis hebben zijn we prima in staat onze klanten daarin te ondersteunen. BusinessWeek bestaat 75 jaar Kort geleden vierde het Amerikaanse tijdschrift BusinessWeek zijn 75-jarig bestaan. BusinessWeek is in die periode uitgegroeid tot een uitgave die wekelijks verschijnt in vijf verschillende internationale edities met een oplage van rond de twee miljoen exemplaren. Staand van links naar rechts: Michael Vincent, Director Publication Operations Global Procurement & Manufacturing Services McGraw-Hill Companies, Alec Bergsma, Roto Smeets, Linda Carvalho, Vice President Advertising Business and Production BusinessWeek en knielend links Jan Rietjens en rechts Ton Poos, beiden van Roto Smeets Weert. Het blad brengt vooral mondiaal zakennieuws, dat lezers in staat moet stellen betere professionele en financiële beslissingen te nemen. BusinessWeek heeft zowel demografische edities (Elite, Frontier, Industrial Management) als regionale edities (bijvoorbeeld BusinessWeek China en BusinessWeek Poland). Roto Smeets Weert drukt BusinessWeek inmiddels al zo n vijftien jaar en verzorgt daarnaast ook de voorbereiding voor de internationale distributie. Het speciale jubileumnummer had behalve een fors grotere omvang ook een omslag met een vijfde kleur. De week na het verschijnen van de speciale editie werd Roto Smeets Weert bezocht door twee managementleden van uitgeverij McGraw- Hill Companies en van BusinessWeek zelf. Bij die gelegenheid hebben ze beiden een set originele drukplaten ontvangen van het omslag. 7

8 CRM: klant beter op het netvlies Customer Relationship Management is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te identificeren en te creëren 1. Ontwikkelingen in de markt gaan sneller dan ooit tevoren. Nieuwe distributiekanalen, opkomst van nieuwe concurrenten, wisselende klantenbehoeften en afnemende klantentrouw maken het noodzakelijk voor organisaties om hun proces in het commerciële traject (marketing, sales, sps, ordermanagement) kritisch onder de loep te nemen. De klant bepaalt wat er gebeurt. Producten zijn vaak geen pure producten meer, maar zijn steeds vaker een bundeling van een verzameling diensten rondom een kernproduct. BELANGRIJKSTE BEZIT De focus moet nog meer op de klant komen te liggen, want zonder klanten geen business en dus geen continuïteit van de onderneming. Klantenrelaties voorzien de onderneming van een continue stroom van inkomsten over een lange periode. Het belangrijkste bezit van de onderneming zijn niet de producten of het personeel, maar de relatie met de klanten! Gezien het belang voor de onderneming is het essentieel dat de relatie met deze klanten ook wordt gemanaged. Hier doet Customer Relationship Management zijn intrede. Alle klantgerelateerde processen worden gegroepeerd rondom de klantcontacten, zodanig dat alle medewerkers die contact hebben met klanten en relaties te allen tijde over de meest actuele en (voor hun functie) relevante info beschikken. te ontwikkelen en te behouden, waardoor we een belangrijke concurrentiekracht creëren. De volgende potentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd met CRM: Verbetering van de kennis over individuele klanten en prospects Verhoging van de omzet door verbeterde retention rate Verbeterde customer satisfaction en loyaliteit, dus margeverbetering Nieuw weekblad Aftonbladet Minder klantenverloop Centralisatie van klanten- en relatiebestanden Harmonisatie van alle interacties en afspraken met de klanten Leadkwaliteit Klantprofitability Rendement op marcom-activiteiten 1 Uit Customer Relationship Management Een inleiding, door Ruud Verduin SOFTWARE Het bereik van de ongeveer 350 commerciële medewerkers van de RSDB- werkmaatschappijen is groot; van deze verkoopcapaciteit kan meer gebruik worden gemaakt. Kennis van prospects en klanten dient meer en meer met elkaar te worden gedeeld. Bij bestaande klanten kan het brede pakket van diensten van de andere RSDBbedrijven verder worden gepositioneerd. Het komend jaar zal daarom binnen de RSDB-bedrijven CRM- software worden geïmplementeerd. De doelstelling is dat iedereen die klantcontacten heeft, in welke vorm dan ook, gebruik gaat maken van de CRM software. Daardoor zullen we in staat zijn om de juiste klanten aan te trekken, Roto Smeets Sweden heeft onlangs de drukorder verworven voor een nieuw wekelijks tijdschrift van de krant Aftonbladet, de grootste krant van Zweden. Deze bijlage is niet gratis en moet samen met de krant worden gekocht. Het nieuwe tijdschrift, genaamd Sondag Magazine, verschijnt 52 weken per jaar, in een oplage van exemplaren. De drukovereenkomst is voor minimaal twee jaar. Dit weekblad is het op een na grootste van Zweden. De uitgever gaat samen met een sponsor in 2005 actiever aan de slag met deze titel en verwacht ook regelmatig in- and outserts bij ons te kunnen boeken. PERFORMANCE De achtergrond van het succes ligt in de goede performance van Roto Smeets in de afgelopen jaren voor deze uitgever inzake twee offsettitels, te weten Bil and Kropp. Daardoor is er een goede en vertrouwde relatie ontstaan tussen partijen. Daarnaast hebben we deze uitgever het afgelopen jaar actief ondersteund met ideeën en mogelijkheden op het moment dat hij last kreeg van de concurrentie. Dergelijke extra inspanningen verdienen zich uiteindelijk altijd terug. 8

9 RSDB Communiqué - Januari januari 2005 Nieuwe opdrachten voor Senefelder Misset: Titel: Cosmo Trucks Magazine Uitgever: Nunq Consultants BV te Doetinchem oplage: exemplaren frequentie: 3x per jaar omvang: 12 pagina s procédé: vellen-offset Titel: Paulus uitgever: Zending Gereformeerde Gemeenten te Woerden oplage: exemplaren frequentie: 6x per jaar omvang: 32 pagina s procédé: rotatie-offset Titel: Wusel uitgever: Rieder Verlag AB te Dortmund oplage: exemplaren frequentie: 6x per jaar omvang: 32 pagina s procédé: rotatie-offset Titel: Landmacht uitgever: Koninklijke Landmacht te Den Haag oplage: exemplaren frequentie: 10x per jaar omvang: 32 pagina s procédé: rotatie-offset Titel: Shift uitgever: Clipboard Publications BV te Rijswijk oplage: exemplaren frequentie: 6x per jaar omvang: 36 pagina s procédé: rotatieoffset Titel: YachtFocus.com uitgever: WorldYacht BV te Amstelveen oplage: exemplaren frequentie: 10x per jaar omvang: 116 pagina s procédé: rotatie-offset Internationale opdracht voor PlantijnCasparie DM: Kappa Interbox Voor Kappa Interbox, producent van massief kartonnen verpakkingen voor groente en fruit, heeft PlantijnCasparie DM in samenwerking met een strategisch bureau een internationaal lead generation programma uitgevoerd. PCDM levert een webbased systeem dat de communicatie aanstuurt met vooraf gekwalificeerde prospects. Communicatiemiddelen die hierbij ingezet worden zijn verschillende websites, direct mail en . Het systeem zorgt voor een optimale beheersing van het lead generation proces, ondersteuning van de Kappa Interbox accountmanagers en real time monitoring van de campagne- en verkoopresultaten. Het doel van het lead generation programma is het kwalificeren van prospects en het verbeteren van de kennis en houding van deze prospects ten opzichte van Kappa Interbox en haar produkten. Dit moet bereikt worden door regelmatig campagnes uit te voeren over een langere periode. De gekwalificeerde hot prospects worden door de Interbox accountmanagers telefonisch benaderd voor een afspraak. De doelgroep bestaat uit handelaren en exporteurs van groente en fruit die in volume en kwaliteit tot de top in hun land behoren. Het programma richt zich op Europa, Azië, Noord-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De eerste resultaten van de pilot die plaatsvond in de tweede helft van 2004 zijn zeer positief. In 2005 wordt het programma wereldwijd uitgerold en wordt de bruikbaarheid voor nieuwe Kappa product/marktcombinaties onderzocht. 9

10 Vraag naar communicatie weer in de lift Bij alle bedrijven van de Media Partners groep valt op dat de vraag naar nieuwe communicatieconcepten weer groeit. Potentiële opdrachtgevers blijven voorzichtig met hun portemonnee, maar het aantal leads neemt toe en er worden weer nieuwe initiatieven genomen. Vaak gaat dit wel gepaard met een kritische blik naar de huidige communicatie-inspanningen en de gelden die daaraan worden besteed. De in 2004 ingezette verbreding van de activiteiten van de Media Partners groep begint zijn vruchten af te werpen. Al over het boekjaar 2004 zal dit bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het nieuwe merk SLiM (in tekst, beeld en vorm) voorziet duidelijk in een behoefte en verwacht in 2005 de klantenlijst aanzienlijk uit te breiden. SLiM is op dit moment onder andere volop aan de slag voor uitgeverij Pressofoon in Heemskerk, waar zij meedenkt over en meewerkt aan het optimaliseren van bladen in de Alles over... - serie. Een actuele update van de activiteiten van SLiM staat op de website slimtekstbeeldvorm.nl. Ook dem communications voorziet een uitbreiding van de portfolio op basis van het groeiende aantal new business leads. Intussen heeft het jonge, enthousiaste team van dem communications zijn handen vol aan de huidige orderportefeuille en werd om die reden het personeelsbestand recent uitgebreid. Het besluit over enkele belangrijke nieuwe opdrachten laat langer dan verwacht op zich wachten, maar dat is bijna een teken des tijds. De gemiddelde incubatietijd voor een nieuwe opdracht is de afgelopen jaren gegroeid van circa drie maanden naar meer dan een half jaar. Moederbedrijf Media Partners voegde recent twee klinkende namen aan haar lijst van opdrachtgevers toe: Deloitte en Rode Kruis Nederland. Voor Deloitte gaat Media Partners zowel een interne personeelskrant als een nieuw klantenmagazine ontwikkelen. Het Rode Kruis heeft Media Partners de opdracht verstrekt voor het maken van een blad voor de grote schare vrijwilligers. KERSTRAPPORT Intussen kreeg Media Partners eind vorig jaar van haar klanten een keurig kerstrapport. In het kort daarvoor door onderzoeksbureau Ruigrok MC gehouden klanttevredenheidsonderzoek scoorde Media Partners uitstekend op voor de relaties belangrijke aspecten als professioneel/kwaliteit, vertrouwen, prijs/kwaliteit en flexibiliteit. Natuurlijk kwamen er ook aandachtspuntjes naar voren, waar de organisatie inmiddels mee aan de slag is gegaan. Over heel 2005 verwacht Media Partners te kunnen profiteren van de sterke portfolio en de licht aantrekkende markt. Wijnalmanak 2005 Als een complete inventarisatie van vrijwel alle betaalbare wijnen op de Nederlandse markt, zo zou je het proeven kunnen beschouwen voor mijn nieuwe Wijnalmanak. Van 10 mei tot in juli heb ik zo n 2000 wijnen geproefd, allemaal goedkoper dan 5 euro per fles. Het resultaat: ruim 650 echt goede, lekkere wijnen die in de Wijnalmanak 2005 beschreven staan. Het betreft witte, rode en rosé wijnen uit de hele wereld. Alleen aan goedkope Duitse wijnen heb ik me niet gewaagd, mede omdat de meeste halfzoet zijn. Zo begint Hubrecht Duijker op zijn website de beschrijving van de bij Uitgeverij Het Spectrum in oktober verschenen Wijnalmanak Een overzicht van wijnen onder de 5 euro die verkrijgbaar zijn bij de winkel of supermarkt om de hoek, zal velen aanspreken. Vaak is het echter zo dat je, eenmaal in de winkel aangekomen, je de naam vergeten bent van de thuis aan de hand van de omschrijving, professionele beoordeling en prijs geselecteerde wijn. Welke Chardonnay was het ook al weer? Door het grote aanbod van gelijksoortige wijnen slaat te twijfel toe. In deze situatie is het handig wanneer je de Wijnalmanak even kunt raadplegen. Door de Almanak ook middels een i-mode site te ontsluiten wordt dit mogelijk gemaakt. De informatie is ter plekke beschikbaar voor een ieder die over een i-mode gsm beschikt. Inmiddels heeft PlantijnCasparie Data de opdracht tot het maken van een i-mode site ter elektronische ontsluiting van de folio-uitgave tot een goed einde gebracht. De i-mode wijnalmanak is inmiddels alweer een maand of drie on-line. Zoals met vele automatiseringsprojecten is er niet zo heel veel te zien. De techniek zit verscholen in onzichtbare programmatuur die op een internetserver draait en de resultaten worden als vanzelfsprekend beschouwd door de moderne mens. 10

11 RSDB Communiqué - Januari januari 2005 Hans de Jong: Wij zijn liever de beste dan de grootste Onder die titel verscheen in oktober 2004 een interview met Hans de Jong in het vakblad voor uitgevers: Media Facts. We wilden u die informatie niet onthouden. Onderstaand een ingekorte versie van het interview. Door fusie kwam in 1993 Roto Smeets De Boer tot stand, een drukgigant die nu als zesde op de West Europese ranglijst prijkt. Hans Scheffer van Media Facts spreekt met Hans de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur, die RSDB op de golven van de conjunctuur op koers bracht. Conjunctuurgevoeligheid is inherent aan het drukkersbedrijf, zowel in de consumenten sector als in nog sterkere mate de business to businessmarkt. Hoe houd je RSDB op koers? Hans de Jong: Net als bij zo veel ondernemingen was 2000 een absoluut topjaar, maar in 2001 en 2002 ging vrijwel iedereen, ook RSDB, bergafwaarts. De verwachtingen voor economisch herstel kwamen niet uit, waardoor onze meerjarenplannen ondergraven werden. Het jaar 2003 werd bijzonder lastig. Wij hadden veel discussie intern, maar ook extern, met de aandeelhouders. We ontkwamen niet aan drastische maatregelen. Bij PlantijnCasparie hebben we twee grote reorganisaties doorgevoerd, met onder meer als gevolg de sluiting van een achttal vestigingen. De verkoopafdeling van het merk Roto Smeets is nu geheel gecentraliseerd. Dat heeft wel wat weerstand opgeleverd bij de drukkerijen, maar werpt nu zijn vruchten af. In het voordeel van de klant en van ons. Dit eerste halfjaar is de nettowinst fors gestegen en we verwachten een verdere winstgroei in De vele nieuwe titels en verlaging van de technische drukkosten werken wat dat betreft gunstig en ook verdere interne kostenbeheersing helpt hierbij flink. en offset. Je kunt dus van een duopolie spreken. Wat betekent dat voor de concurrentie intensiteit en dan natuurlijk vooral de prijsconcurrentie? Je vraag gaat uit van een te beperkte marktdefinitie. We zijn actief op de West Europese markt, en ik ben er zeker van dat ook de NMa het zo benadert. Onze markt bestaat in feite uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Scandinavië, en daarin hebben we een marktaandeel van circa 5% met een zesde plaats. Overigens zijn wij liever de beste dan de grootste. Wat die markt betreft moet je denken aan een actieradius van 800 kilometer voor diepdruk en zo n 3 à 400 km voor offset, uitzonderingen daargelaten. Er is veel capaciteit. In Duitsland is er nu net een fusie tot stand gekomen tussen Bertelsmann, Gruner und Jahr en Springer. Dat is een heel grote combinatie. Hoe komt bij een aanvraag door een uitgever de keuze voor een bepaalde drukkerij tot stand? Laat ik beginnen met te zeggen dat de uitgevers steeds professioneler worden. En we krijgen ook meer en meer met media inkoopbureaus te maken. Dus wordt ook de offerte steeds meer een gezamenlijk product. In ieder geval komt alles binnen bij de verkoopafdeling. Die bekijkt op basis van de productspecificatie welk procédé Wat heeft nu eigenlijk meer gevolgen voor jullie resultaat: mindere omvangen door de advertentiemarkt of lagere oplages? Vooral de omvang tikt zwaar door, de oplage in mindere mate. Waarbij lagere oplages natuurlijk weer hun repercussies hebben voor de advertentiemarkt en daarmee dus voor de omvangen. Uitgevers van de grotere titels kunnen in Nederland eigenlijk alleen terecht bij RSDB of de Brouwer Groep. Beide hebben bovendien diepdruk 11

12 en dus welke drukkerij het meest geschikt is. Het formaat is daarbij belangrijk, maar daarnaast ook de katernsamenstelling, de omvang en uiteraard de oplage. Een groeiende titel kan dus in de loop van zijn bestaan van de ene drukkerij naar de andere verhuizen. Datzelfde geldt uiteraard voor een titel die daalt. Ook een technische formulewijziging bij een bestaande titel kan dit veroorzaken. We streven naar een optimale oplossing voor beide partijen en houden alle ontwikkelingen rond een titel scherp in de gaten. Als je ook de reproductiekwaliteit laat meewegen, is er dan nog verschil tussen diepdruk en offset? In de beleving van de uiteindelijke consument van het gedrukte product is er geen enkel verschil, het maakt niets uit. Maar zowel de mensen in de offset als in de diepdruk zullen het daarmee oneens zijn. Die zweren bij hun product, en misschien dat een enkele expert bij de klant zo zijn voorkeur heeft. Een zeer belangrijke kostenpost is het papier. Jullie verzorgen dat, maar het komt ook voor dat de klant dit regelt. Wat is jullie beleid? Mijn antwoord is eenvoudig: we hebben geen beleid, de klant mag beslissen. 75 % van onze opdrachtgevers laat de papierinkoop aan ons over. Dan profiteer je van onze inkoopmacht, onze kennis en niet te vergeten van onze expertise op het gebied van milieu eisen. We verdienen er niets aan. Het is bekend dat in jaren van EK, Olympische Spelen en Amerikaanse presidentsverkiezingen de vraag naar papier groot is en dus de prijzen op de wereldmarkt stijgen. Hebben jullie dat waargenomen? Eigenlijk niet. Er zit dit jaar opvallend weinig beweging in de papierprijs. Een gevoelig punt is de actualiteit en de leadtimes voor advertenties. Tijdschriften hebben wat dit betreft hun beperkingen. We kunnen voor de opdrachtgevers veel doen. Als het laatste katern s middags om half vier wordt aangeleverd, kunnen we s nachts drukken en afwerken, waardoor het blad de volgende dag in de verkoop ligt. Advertenties is een ander verhaal. We moeten samen met de uitgevers de inlevertijden verder kunnen terugbrengen. Je had het zelf al over de vele nieuwe titels. Ik kan me voorstellen dat RSDB soms meefinanciert bij introducties, zeker als er ergens overcapaciteit is in het concern. Ik heb altijd van drukkers begrepen dat de bezettingsgraad in wezen van groter belang is dan de prijs. Wij financieren wel eens 0 nummers om een zeker commitment te tonen. Maar voor de rest doen wij geen prijsconcessies. Nooit? Nooit. Media Partners met haar custom publishing zit in een groeiende markt en is natuurlijk belangrijk voor de persbezetting. Welke nieuwe initiatieven ontwikkelt men daar? De concurrentie neemt toe en daarom moeten we ons verder onderscheiden. Meerdere en nieuwe mediavormen, ook niet-print. Maar ook initiatieven in de optimalisatie van het werkproces, digitalisering en automatisering. Ketenoptimalisatie is voor uitgever en drukker van groot belang. Jullie hebben WorkWizz ontwikkeld, een workflowsysteem. Wat hebben uitgevers daaraan? WorkWizz koppelt alle partijen via internet aan elkaar in één overzichtelijke workflow. Geen van de deelnemers hoeft zelf te investeren in hard en software; alle faciliteiten worden online ter beschikking gesteld. Een internetaansluiting is voldoende. Met WorkWizz Publication Manager (PUMA) krijgt de klant toegang tot een online flatplan, de plank. Hierop vindt de planning plaats van alle content per pagina. WorkWizz houdt in de gaten of alle deelnemers conform de afgesproken deadline hun werkzaamheden verrichten. WorkWizz AD Sell is een online advertentieverkoopsysteem. Samen met WorkWizz PUMA zie je meteen waar ruimte is voor advertenties, en die komen dan meteen op de juiste pagina. Als je naar jullie positie in de bedrijfskolom kijkt, welke bewegingen streven jullie dan na, zowel richting uitgever als richting distributie? Het allesbepalende is wat de markt wil; technisch kunnen wij veel. Dat betekent dat wij ons flexibel opstellen en dat onze activiteiten per segment en veelal ook per opdrachtgever verschillen. Dan praat ik over het prepresstraject, maar ook over databases en het beheer van content management-systemen. Met Wolters Kluwer hebben wij, PlantijnCasparie in dit geval, dit voorjaar een overeenkomst gesloten ten aanzien van databasemanagement. Het gaat hierbij niet alleen om de opmaak van paginas, maar ook om het digitaal structureren van informatie. Aan de distributiekant beheren wij adresbestanden en voeren desgewenst ook de mutaties uit. Ook doen wij, indien men dat wil, pre postale werkzaamheden. Jullie zijn uiteraard enorm afhankelijk van print. Vervangingsinvesteringen leiden steevast tot nog snellere persen. Hoe zit het met jullie geloof in de toekomst van print en in het bijzonder van tijdschriften? Even voor de duidelijkheid, tijdschriften zijn voor ons belangrijk, maar vormen bij Roto Smeets krap 50 % van de omzet. De rest bestaat uit catalogi en retail, zoals wij dat noemen: folders voor Gamma bijvoorbeeld. De doelstelling is onze positie in high-volume printing te behouden. Maar we zijn alert op de onmiskenbare ontwikkeling richting titels voor kleinere doelgroepen, de special-interesttitels dus. Het vertrouwen in de toekomst van print hebben wij onlangs bevestigd door investeringen in nieuwe persen voor zowel diepdruk als de rotatieoffset. Bronvermelding: Media Facts, hét vakblad voor de uitgeverijbranche in Nederland en Vlaanderen, is een uitgave van Media Business Press te Rotterdam. Jaarlijks organiseert Media Facts het Nationaal Uitgevers Congres met sprekers uit binnen- en buitenland. De volgende editie van het congres vindt plaats op 9 juni a.s. in Amsterdam. COLOFON Redaktie RSDB Holding Zeverijnstraat GK Hilversum Tel Fax Coördinatie Emily Knegtel Layout PlantijnCasparie Utrecht Druk PlantijnCasparie Digital Print Wilt u op de verzendlijst van RSDB Communiqué dan kunt u dat opgeven via of bellen met Emily Knegtel tel

Korte historie. 1993: samengaan Koninklijke De Boer Boekhoven met VNU Grafische Industrie

Korte historie. 1993: samengaan Koninklijke De Boer Boekhoven met VNU Grafische Industrie RSDB NV Korte historie 1993: samengaan Koninklijke De Boer Boekhoven met VNU Grafische Industrie 1997: acquisitie Plantijn groep 1998: acquisitie Senefelder groep 2001: acquisitie De Wit Grafische Nabewerking

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie halfjaarcijfers 2005. Hans de Jong /John Caris / Leo van Gelder

RSDB NV. Presentatie halfjaarcijfers 2005. Hans de Jong /John Caris / Leo van Gelder RSDB NV Presentatie halfjaarcijfers 2005 Hans de Jong /John Caris / Leo van Gelder Dames en Heren, hartelijk welkom vanmorgen/vanmiddag op onze persconferentie/analistenbijeenkomst naar aanleiding van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

thinking about the next step in THE business of outcome

thinking about the next step in THE business of outcome thinking about the next step in THE business of outcome www.ovimex.nl Ik zoek een partner in printing die snel en efficiënt zorgt voor de oplossing die precies aansluit bij mijn manier van werken thinking

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein NL Grafische industrie Aantal werkzame personen Aantal bedrijven 1 2045 2 590 3 tot 5 455 5 tot 10 480 10 tot

Nadere informatie

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager Uw leads zijn waardevol RedMarbles als CPO Manager RedMarbles Heeft u ook geïnvesteerd in klanten, leads en nabewerking en wilt u het antwoord op de onderstaande vragen? - Hoe goed is mijn propositie?

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008 RSDB NV Presentatie Jaarcijfers 2007 20 maart 2008 1 Agenda RSDB in 2007 Performance Business Lines Financiële uitkomsten 2007 Focus 2008 2 RSDB in 2007 3 RSDB in 2007 EBITDA 40,9 mln, Netto Resultaat

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Vakblad voor en door ondernemingsraden

Vakblad voor en door ondernemingsraden Vakblad voor en door ondernemingsraden Mediakit 2013 Redactionele formule OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011 Agenda Terugblik 2010 Terugblik 2010 Terugblik 2010 Terugblik 2010 Diepdruk: Reductie capaciteit Roto Smeets Etten - 2 persen ontmanteld - 120 FTE gereduceerd

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van Een kijkje in de keuken van Amant De eerste stappen op het gebied van CRM Strategische visie 2006-2009 Bewuste keuze voor klantpartnerschap (CI) Mensgericht en zelfbewust Anticiperen op groeimarkt en marktwerking

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies Web2Print 25 jaar + Herman Hartman + Web2Print 25 jaar Meer dan 25 jaar geleden zetten we in de grafische sector al de bulletinboards in waarop klanten met een modem konden inloggen en zo bestanden aanleveren

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg

GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg GASTVRIJE ZORG & Sterrengids Al meer dan 45 jaar crossmediale communicatie in gastvrijheidszorg Mediakit 2013 Redactionele formule Gastvrije Zorg is al meer dan 45 jaar het vakblad voor hospitality professionals

Nadere informatie

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers

E-commerce speerpunt van krantenuitgevers START PAGINA 1/4 22 December 2011 E-commerce speerpunt van krantenuitgevers D De bestverkochte producten in de VKshop in 2011 nr.2 Romanzo Dvd-serie Italiaanse crimi 2 van 5 Lees meer (VERVOLG) PAGINA

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten.

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. DPD Network DPD ParcelShop dicht bij de consument De B2C markt is groeiende en de verwachtingen van de consument stijgen. van de consumenten wil vooraf

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE

MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE MEDIAKIT 2015 DÉ INSPIRATIEBRON VOOR DE OPENBARE RUIMTE Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als:

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie?

Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Gelooft u in geïntegreerde Lead generatie? Lead generatie waarbij u op korte en lange termijn overzicht en controle heeft, én ook een duidelijke ROI-berekening kunt maken van uw lead generatie activiteiten?

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie