VERSLAG OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD OLO NR 1 3 oktober 2013, van tot Opleidingsstudentenraad (OSR) academiejaar Aantal pagina s: 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD OLO NR 1 3 oktober 2013, van 12.30 tot 14.00 Opleidingsstudentenraad (OSR) academiejaar 2013-2014 Aantal pagina s: 6"

Transcriptie

1 VERSLAG OPLEIDINGSSTUDENTENRAAD OLO NR 1 3 oktober 2013, van tot Opleidingsstudentenraad (OSR) academiejaar Aantal pagina s: 6 Aanwezig: OLO 1A Laszlo Hamerlinck OLO 1B Anthony Audenaerd OLO 1C Marjolein Vlerick OLO 1D Joke Van der Heyden OLO 1F Jolien Vandousselaere OLO 1C Elien Wanzeele OLO 1H Frédérique Haemers OLO 1K Simon Vanquickenborre OLO 1M Jakob Desodt OLO 1N Stephanie Taymans OLO 1O Elien Cornelis OLO 1P Jolien Lippens OLOSOV 1A Leigh Hessens OLO 2A Joke Maiheu OLO 2A Toon Vanhoyweghen OLO 2B Leen Lavens OLO 2B Thijs Van Overberghe OLO 2C Laura Vereecken OLO 2 E Jelle Vermassen OLO 2H Liselotte Van Loo OLOSOV 2 Evelien Galle OLOSOV 2 Liesbet De Porre OLO 3A Lukas Vandenbogaerde OLO 3A Julie Roos OLO 3B Jenneke De Kerf OLO 3B Elien Verstraeten OLO 3F Jolien Schoonackers OLOFEB 3 Joëlle Buyl en Miet Vandecasteele (participatiecoach), Petra Moriau (dienst studentenvoorzieningen) Verontschuldigd: Fien Degroote OLO 1 G Elina Gerard OLO 2G Isabelle Smet OLO 2G Agenda:

2 Verslag: 1. Verwelkoming en kennismaking 2. Werking OSR 3. Mandaten binnen de OSR en andere raden 4. Verkiezing mandaten en vertegenwoordigers 5. Resultaten Post-it 6. Agendapunten uit de klasgroepen 7. Varia 1.Verwelkoming en kennismaking Welkomstwoord door Miet Vandecasteele: Welkom aan alle nieuwe stuvers! (Natuurlijk ook welkom aan alle oude stuvers die zich ook dit jaar opnieuw willen inzetten.) Kort kennismakingsrondje Doorgeven aanwezigheidslijst en opvragen adressen 2. Werking OSR Wat doet de OSR? Bespreken van vragen, problemen, suggesties, Participeren in de schoolwerking: werkgroepen Aanspreekpunt voor alle studenten uit onze opleiding Wil je graag iets vermelden/vragen/suggereren op de komende OSR? Heb je ideeën voor een van de werkgroepen? Stuur dit dan ten laatste twee dagen voor de eerstkomende OSR naar zo kunnen de verantwoordelijken dit inplannen in de agenda en kunnen we vermijden dat de vergaderingen nodeloos uitlopen. Niet-stuvers kunnen hun vragen ook rechtstreeks naar ons mailen of een bericht plaatsen op twitter met de hashtag #IHAQOLO (I have a question OLO). 3. Madaten binnen de OSR en andere raden Stuver: Als stuver ben je de schakel tussen je klas en de OSR. Neem hun vragen mee naar de OSR en rapporteer aan je klas wat er in de OSR besproken is geweest, zodat iedereen op de hoogte is van de evoluties binnen onze opleiding. Probeer vragen van je klasgenoten in de eerste plaats intern op te lossen, zo worden de vergaderingen niet volgestouwd met kleine probleempjes. Voorzitter: De voorzitter zit de vergaderingen van de OSR voor. Secretaris: De secretaris maakt notities tijdens de OSR en maakt hiervan een overzichtelijk verslag. Communicatieverantwoordelijke: De communicatieverantwoordelijke staat in voor de communicatie tussen de verschillende raden (OSR, OR, ASR, ) Opleidingsstudentenraad (OR): De OR bestaat uit docenten, stuvers en de opleidingsdirecteur van één opleiding. Arteveldestudentenraad (ASR): Op deze vergaderingen zijn telkens 2 studenten uit elke opleiding van Artevelde aanwezig. Hier worden problemen die arteveldebreed voorkomen besproken. Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS): Dit is een externe raad die zich inzet voor de belangen van alle studenten uit alle Vlaamse hogescholen en universiteiten. 4. Verkiezing mandaten en vertegenwoordigers Er werd enkel een stemming gehouden als er voor een mandaat meerdere studenten zich kandidaat stelden. Als er slechts één kandidaat was, werd deze automatisch verkozen tot dat mandaat. De mandaten werden als volgt verdeeld: Covoorzitters: Toon Van Hoyweghen en Lukas Vandenbogaerde (Officieel is er één voorziter en één ondervoorzitter. Om hen een gelijkwaardig statuut toe te kennen zullen ze in theorie één van deze mandaten opnemen in het eerste semester en wisselen de rollen om in het tweede semester. In de praktijk zullen ze in samenspraak de OSR organiseren en voorzitten.)

3 Communicatieverantwoordelijke: Joëlle Buyl Secretaris: Jolien Schoonackers (semester 1) en Anthony Audenaerd (semester 2) Afgevaardigden OR: Anthony Audenaerd (1B), Marjolein Vlerick (1C),Frédérique Haemers (1H), Leigh Hessens (OLOSOV1A), Toon Vanhoyweghen (2A), Laura Vereecken (2C), Elien Verstraeten (3B), Jenneke De Kerf (3B), Lukas Vanderbogaerde (3A), Jolien Schoonackers (3F) Aangezien er een gelijkwaardige verdeling van de vertegenwoordigers uit de verschillende opleidingsjaren is, zullen de vragen en bedenkingen van de studenten uit alle jaren goed bij de OR terechtkomen.dit zal de vergaderingen ten goede uitkomen. Afgevaardigden ASR: Elien Cornelis (1O), Joke Mahieu (2A), Jenneke De Kerf (3B, raad van bestuur), Jolien Schoonackers (3F) Ook hier is er sprake van een goede vertegenwoordiging van elk opleidingsjaar. Afgevaardigden VVS: Jenneke De Kerf (3B) Als je geen stuver meer wilt zijn, laat dit dan weten via ons adres zodat wij daarvan op de hoogte zijn. Probeer dan ook zo snel mogelijk een nieuwe stuver binnen je leergroep te selecteren. 5. Resultaten Post-it Bij de start van het academiejaar stond in de inkomhal van onze campus een Post-itpaneel, waarop studenten hun vragen, opmerkingen en suggesties over de opleiding en de campus konden neerpennen op kleine gele kleefbriefjes. Tussen deze briefjes vonden we de volgende de moeite waard om in de vergadering te vermelden en te bespreken: Komt de mediatheek naar onze campus? Neen. Wij zijn de eerste opleiding die geen mediatheek op de eigen campus heeft. Wegens financiële redenen is het de bedoeling dat er binnen x-aantal jaar één centrale mediatheek voor alle opleidingen komt in de Leeuwstraat. Onze opleiding is bij wijze van spreken een proefproject voor deze manier van werken waarbij de studenten zich van de campus naar de mediatheek moet verplaatsen. (bron: mevr. A. De Wilde) Er komt wel een kopieerpunt op onze campus en er is sprake van eventueel een uitleen- en terugbrengpunt te installeren. Dit laatste is nog niet zeker en zal op de eerstvolgende OR op tafel gelegd worden. Zetels op de campus? Dit kan doorgegeven worden aan de werkgroep Campus bruist. Misschien zijn er wel mogelijkheden om een gezellig hoekje te maken op de campus. Schooltuin? Op dit moment is de open ruimte achter de campus nog een kaal terrein. Mijnheer Boulez spant zich in om dit om te bouwen tot een groene zone. Ook de werkgroep Campus bruist kan hem hierin helpen. De prijs van de soep is te hoog. De soep kost dit jaar al 0.50 minder dan vorig academiejaar, wij zien dus geen reden tot klagen. De prijs van de broodjes is te hoog. De prijzen van de broodjes komen overeen met de prijzen bij de meeste broodjeszaken. Het is een luxe dat wij op de campus broodjes kunnen kopen, zo spaar je over de middag tijd uit. Vorig jaar waren er geen broodjes beschikbaar op de campus, dus opnieuw zien wij geen reden tot klagen. Het is inderdaad zo dat de resto s van de Universiteit broodjes aan spotprijzen aanbieden. Dit is te wijten aan het feit dat zij veel meer subsidies krijgen van de overheid. Kan er airconditioning op de campus komen? De lokalen zijn vaak te warm waardoor de ramen open moeten en de docenten nauwelijks hoorbaar zijn. Airco is zeer kostelijk en past hoogstwaarschijnlijk niet binnen het budget van

4 Artevelde. Er zijn wel plannen om zonnewering aan te brengen. De docenten hebben ook microfoontjes ter beschikking om het probleem van de akoestiek te verhelpen. Bussen komen te laat waardoor ze te laat in de les zijn. Kunnen docenten hiermee rekening houden? Zet een fiets aan het station. Docenten kunnen geen rekening houden met individuele studenten die te laat komen. Ook in het werkveld later zal niemand laatkomers door de vingers zien. Als je door treinvertragingen te laat komt bij lessen waarbij je verplicht aanwezig moet zijn, kan je een stempel vragen aan de conducteur zodat je wettig te laat bent. Meer info over workshops en informatiemomenten die voor onze opleiding interessant zijn! In de inkomhal verschijnen er op de blauwe panelen regelmatig affiches vanuit stuvo. Profilering: mogelijkheid tot project om zich te verdiepen op muzikale vorming? Je kan als derdejaarsstudent er ook voor kiezen om je eigen project uit te werken. Als jij je meer wilt verdiepen in muzikale vorming, kan je dit zelf voorstellen aan de begeleidende docenten. Komen er waterkraantjes of drinkfonteintjes waar we onze flesjes kunnen opvullen? * Microgolf in de refter? * Gratis kranten op de campus? * Klasse op de campus uitdelen? * *Deze ideeën zullen op de eerstkomende OR voorgesteld worden. 6. Agendapunten uit de klasgroepen Fietsenstalling? Er komt een overdekte fietsenstalling van zodra de campus af is. Chamilo is nietbeschikbaar op verschillende tablets. Kan dit verholpen worden? Voor dergelijke problemen stuur je best een naar de servicedesk. ** De middagpauze is korter dan vorig academiejaar (50 min in plaats van 1 uur). Voor studenten die over de middag tussen campus Goudstraat en campus Brusselsepoortstraat moeten reizen, blijft er zeer weinig tijd over om te eten. Is het mogelijk om ons toch 1 uur middagpauze te geven? We kunnen aan de uurregeling weinig veranderen. Later in het werkveld zal je door voorbereidingen in de klas en toezichten over de middag ook niet veel tijd hebben om te eten, laat staan te gaan eten. Breng je boterhammen mee, zo kan je onderweg eten en spaar je bovendien veel geld uit. Voor wie graag een warme maaltijd aan studententarief eet, kan binnenkort waarschijnlijk ook s avonds terecht in De Kantiene op campus Kantienberg. Er zijn onderhandelingen aan de gang om het studentenrestaurant van Artevelde langer open te houden. Er komen klachten uit het tweede jaar over de les schminken en poppentheater. Ze hebben het gevoel dat ze niet veel hebben bijgeleerd. Ze weten nu wel hoe ze een pop moeten maken, maar ze hebben geen nuttige tips gekregen over de manier waarop ze die poppen in de praktijk kunnen toepassen. Waarom niet een volledige les aan poppentheater besteden, zodat er dieper op het gebruik van poppen in de basisschool kan ingegaan worden? Mediatheek Kattenberg sluit om Voor studenten die tot les hebben in de BPS, is het zo goed als onmogelijk om er nog op tijd te geraken en het boek dat ze zoeken te vinden. Zou de mediatheek eventueel tot 18u00 kunnen openblijven? Dit moeten we vragen op de OR en de ASR.

5 Op chamilo verschijnen er uitroeptekens op de mappen waarin nieuwe, ongelezen documenten staan. Deze uitroeptekens gaan niet altijd weg nadat je het document hebt geopend, terwijl dit normaalgezien wel het geval zou moeten zijn. Stuur een mail naar de helpdesk.** Er staan nog steeds oude documenten en aankondigingen op chamilo. Dit is zeer verwarrend voor de studenten. Zouden deze oude berichten verwijderd kunnen worden? Het beste wat je in dit geval kunt doen is vragen aan de docent die voor die map verantwoordelijk is of hij of zij die documenten zelf wilt verwijderen. Er zijn misverstanden bij de Artevelde bookshop: geen duidelijke communicatie over de beschikbaarheid van cursussen en boeken, medewerkers die bepaalde boeken of cursussen niet met de student willen meegeven omdat ze niet op hun persoonlijke lijst staan,... Hiervoor moet je mevr. Kaat Delrue aanspreken. Zij staat in voor de communicatie met Standaard Boekhandel. De akoestiek in de klaslokalen is abominabel. Als de ramen openstaan (voor verluchting en afkoeling), zijn de docenten nauwelijks hoorbaar. Babbelende medestudenten zorgen ervoor dat de studenten die wel willen opletten, de les niet kunnen volgen. Er zijn microfonen beschikbaar voor de docenten. Vertel aan de docenten die hier nog geen gebruik van maken, dat jullie het op prijs zouden stellen als ze dat wel zouden doen. Wijs je medestudenten erop dat je hun gepraat storend vindt. Mocht het zijn dat één specifieke klasgroep zich echt storend gedraagt, kunnen we hun trajectcoach hierover aanspreken. De middagpauze tijdens muzische stadsdagen duurde twee uur. Dit mag gerust wat ingekort worden, zo kunnen de studenten bijvoorbeeld een uurtje vroeger naar huis. We zullen dit voorstellen aan mevr Hilde Michiels. Er is geen zeep in de toiletten, de handdrogers werken niet en het toiletpapier ligt op de grond. Er is nog veel werk aan de campus dus er zullen nog wel gelijkaardige problemen opduiken. Dit zal zeker in orde komen, we moeten alleen een beetje geduld hebben. Het is een warboel om je op Chamilo in te schrijven voor cursussen. Het is inderdaad zo dat je na elke cursus terugkeert naar de startpagina. Gelukkig hoef je jezelf maar één keer in te schijven in de cursussen dus zal dit voor de rest van het academiejaar geen grote problemen geven. Om het voor onze opvolgers beter te maken kunnen we altijd een mail sturen naar de servicedesk. ** De resultaten van de screenings bij het begin van het jaar zijn verdwenen. Als de resultaten op papier zouden bewaard geweest zijn, waren we ze waarschijnlijk niet kwijtgeraakt. Willen jullie dit alstublieft niet meer digitaal doen? Geef dit probleem door aan de servicedesk.** Studenten OLOSOV en OLO 1 kunnen geen leerplannen kopen omdat deze niet op hun lijst met studiemateriaal staan. In de plaats betalen zij 10 euro om de leerplannen online te kunnen raadplegen. Maar wat als je een leerplan nodig hebt in de les of op het examen? Je kan toch niet overal je laptop meenemen? Ook de studenten OLO 2 en OLO 3 hebben die 10 euro moeten betalen, terwijl zij wel de papieren leerplannen in het vorige academiejaar hebben moeten aankopen. Bovendien weten zij niet waar ze de link naar de digitale leerplannen kunnen vinden. De studenten zouden zelf de keuze moeten kunnen maken tussen de papieren en de digitale leerplannen. Zowel papier als digitaal heeft zijn voordelen en zijn nadelen, dus de uiteindelijke keuze zou bij de studenten moeten liggen. Dit punt zal zeker aan bod komen op de eerstvolgende OR.

6 **Er wordt een lijst opgemaakt met alle problemen die aan de servicedesk gemeld moeten worden. We vragen aan alle stuvers, en bij uitbreiding aan alle studenten van onze opleiding, om deze problemen door te mailen naar de helpdesk, zodat ze de problemen niet langer kunnen negeren. 7. Varia Petra Moriau, de contactpersoon van stuvo op onze campus, was aanwezig op onze vergadering om informatie te geven over de werking en de mogelijkheden van studentenvoorzieningen. Hierbij wist ze ons de volgende zaken te vertellen: Op maandag, dinsdag en donderdag is er iemand van stuvo op onze campus aanwezig in het lokaal A05.07 of in overleg 3. Voor kleine vragen mag je altijd eens binnenlopen, voor grotere vragen of voor een gesprek maak best op voorhand een afspraak via mail. Je kan bij stuvo terecht voor financiën (beurzen en dergelijke), huisvesting, luisterend oor in samenwerking met therapeuten, trainingen voor faalangst, uitstelgedrag en andere, cultuurcheques, sportsticker, zwemkaarten, fietsenverhuur, soep- en broodjesverkoop op de campus, financiering voor een activiteit die je graag wilt organiseren, tussenkomsten bij aankoop van een laptop, tussenkomsten voor logopedie,... Er werd vanuit de OSR meteen de vraag gesteld of de sportstickers en zwemkaarten ook geldig zijn voor studenten die ouder zijn dan 26 jaar. Dit moet nagevraagd worden. Stuvo deelt op maandag 7 oktober over de middag ijsjes uit in de cafetaria van onze campus als dank voor ons geduld met de bouwwerken. Jakob Desodt, Toon Vanhoyweghen en Jolien Schoonackers zullen die dag helpen om de ijsjes te scheppen. Tegelijkertijd zal Julie Roos visitekaartjes van de OSR uitdelen. (OLOSOV zal maandag niet op de campus zijn, zij zullen de visitekaartjes via hun stuver ontvangen.) We willen graag alle stuvers oproepen om Toon Vanhoyweghen en Lukas Vanderbogaerde toe te voegen op facebook, zodat zij jullie aan de groep van de stuvers kunnen toevoegen. Op deze facebookgroep komen er regelmatig meldingen over de OSR. Heb je al ideeën voor de werkgroepen, dan mag je deze zeker al doormailen naar ons adres of op onze facebookpagina posten. Volgende OSR: woensdag 6 november 2014 van 12u30 tot 14u00 in lokaal A01.06, Campus Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent. Er wordt brood en beleg voorzien. Volgende OR: dinsdag 8 oktober 2014 om 17u30. De locatie wordt later meegedeeld. Graag jullie aanwezigheid bevestigen via mail Indien je niet aanwezig kan zijn, spreek uw opvolger aan. Extra agendapunten altijd welkom via hetzelfde adres of via twitter met de hashtag #IHAQOLO Tot dan!

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan Montessori Lyceum Rotterdam Ik ben een Montessoriaan Inleiding Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Nieuwe activiteiten in de komende maanden bij Ruilhandel Oosterhout

Nieuwe activiteiten in de komende maanden bij Ruilhandel Oosterhout kletspraat N i e u w s b r i e f v a n S t i c h t i n g R u i l h a n d e l O o s t e r h o u t N o v e m b e r 2 0 1 2 Nieuwe activiteiten in de komende maanden bij Ruilhandel Oosterhout De Ruilhandel

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie