HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2"

Transcriptie

1 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

2 1 INLEIDING STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE Inloggen Startscherm hoofdmenu Menubalk met de standaardkeuzen Taalkeuzen binnen Unit4 Salaris Online Uitlog- en helpfunctie Mutatieoverzicht ESS transactieoverzicht Menu Favorieten Instructievideo s Berichten Filter Filter In- uitdienst en toekomstig Filter per kolom Kolommen Sorteren kolommen Toevoegen kolommen Aantal resultaten NIEUWE WERKNEMER Aanmaken nieuwe werknemer Personalia Dienstverband Contract Fiscaal Betaalwijzen Regelingen en Looncomponenten Regelingen koppelen, activeren en muteren Vaste componenten koppelen, activeren en muteren Wijzigen bestaande werknemer Werknemer uit dienst melden Afdrukken stamkaart Exporteren overzicht werknemers in Excel

3 4 INVOEREN MUTATIES Selectie periode Periodemutaties Werknemer - Component Werknemer - Dagensoort Component - Werknemer Dagensoort - Werknemer Regelinvoer Weekmutaties (optioneel) Selectie week Selectie werknemer Weekmutaties Herintreding Aanmaken subdienstverband Controleoverzicht mutaties INDIENEN MUTATIES Verwerken online transacties door uw accountant MEDEWERKERDOSSIER EN WERKGEVERDOSSIER (OPTIONEEL) documenten in medewerker- en/of werkgeverdossier raadplegen Een document toevoegen BELASTINGDIENST (ACCORDEREN OPTIONEEL) Loonaangiften raadplegen en accorderen VERWERKING PERIODEBEREKENINGEN (OPTIONEEL) Loonrun voorbereiden Loonrun verwerken Loonrun afsluiten Loonrun verwijderen Nieuwe aanvraag Aanvraag PERSONEELSINFORMATIE (OPTIONEEL) VERZUIM (OPTIONEEL) ESS TRANSACTIES (OPTIONEEL) BEHEER (OPTIONEEL)

4 1-4

5 1 INLEIDING Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Unit 4 een uitvoerige internetmodule, waarmee u direct toegang hebt tot uw eigen salaris- en personeelsadministratie bij uw accountant, (externe) salarisverwerker of administratiekantoor. Waar in de handleiding uw accountant staat kunt u ook lezen (externe) salarisverwerker of administratiekantoor. Uw accountant draagt zorg voor een juiste inrichting en u geeft zelf eventuele personeels- en periodemutaties in. Zodra de mutaties zijn vastgelegd en akkoord bevonden, wordt overgegaan tot de verwerking ervan. Salaris Online is modulair van opzet en afhankelijk van de gekozen opties, kunt u: personeels- en periodemutaties ingeven; periodegegevens in PDF raadplegen en printen; uw periodeoutput als salarisstroken en betaalbestanden zelf vervaardigen; de loonaangifte inzien en doorsturen naar de Belastingdienst; arbeidscontracten, kopie ID-bewijzen en andere stukken online archiveren, zodat u een volwaardig digitaal personeelsdossier opbouwt; genereren van personeelslijsten in Excel; gebruik maken van de module personeelsinformatie met registratiemogelijkheden voor waarschuwingsadressen, partner- en kindergegevens, opleidingsgegevens, et cetera; registratie van verlof en verzuim; Employee Self Service (ESS). De optie ESS valt buiten de scoop van deze notitie. Meer concreet worden bovenstaande pakketmogelijkheden aangeboden in de vorm van de volgende pakketten: Compleet Inzage Lite Basis Plus Werknemer Eerstedagsmelding Kopiëren werknemer Personeelsinformatie Leaseregistratie Dossier Periodemutaties Weekmutaties Regelinvoer Loonaangifte (en EDM) Rapportages Documentarchief Upload documenten Periodeverwerking Verzuim Ziekte Verlof Beheer Informeer bij de start met Salaris Online altijd naar de aanvullende mogelijkheden als: het mailen van periodeoutput naar uw werknemers; automatische mailsignaleringen en/of; Dergelijke opties maken Salaris Online mogelijk nog interessanter voor u! 1-5

6 1-6

7 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE 2.1 INLOG G E N Start (bij voorkeur) Google Chrome of Internet Explorer en ga naar de aangewezen webpagina voor 'UNIT4 Personeel & Salaris Online'. In het login scherm voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens klikt u op OK of geeft Enter. Nadat u op OK hebt geklikt komt u in het hoofdscherm. Wanneer u bent ingelogd in de online module en er vindt gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaats, dan wordt uit veiligheidsoverwegingen de sessie automatisch afgesloten. U krijgt dan de melding Uw sessie is gestopt door een time-out. Opnieuw inloggen! te zien in het welkomstvenster. 2.2 S T A R T SCHER M H O OF D ME N U In het hoofdvenster ziet u de beschikbare menukeuzen, een overzicht van transacties in bewerking en recente berichten. Waar u zich ook in Unit4 Online bevindt, u kunt altijd terugkeren naar het hoofdmenu door op het Unit4 logo linksbovenin het scherm te klikken. Indien u voor meerdere werkgevers (administraties) geautoriseerd bent, kunt u in het scherm Werkgever de administratie selecteren waarvoor u gegevens wilt onderhouden. 2-7

8 U kun de werkgever ook wijzigen rechtsbovenin het scherm. Op de startpagina vindt u verder (afhankelijk van de modules die voor u beschikbaar zijn): - Een menubalk met de standaardkeuzen; - Een keuze voor de taal waarin Unit4 Online gepresenteerd wordt; - De uitlogfunctie; - Het Mutatieoverzicht; - Het ESS transactieoverzicht; - Het overzicht favorieten; - Een aantal instructievideo s. 2-8

9 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen Via deze menubalk kunt u direct naar het gewenste programma onderdeel navigeren. Maar u kunt ook op een onderdeel van de Menubalk klikken waardoor u eerst het scherm van het gekozen onderdeel opent. Zoals in de afbeelding hieronder Taalkeuzen binnen Unit4 Salaris Online Op het moment van verschijnen van deze handleiding is het mogelijk te kiezen uit Nederlands en Engels. Doel is om hier ook de taalkeuze Duits beschikbaar te maken. 2-9

10 2.2.3 Uitlog- en helpfunctie Op dit moment is alleen de uitlogfunctie beschikbaar. Doel is om in deze balk ook de helpfunctie beschikbaar te stellen Mutatieoverzicht In het Mutatieoverzicht worden zogenoemde transactieregels getoond, welke verwijzen naar onderhanden mutaties. Achtereenvolgens ziet u: - Laatste wijziging beschrijving van de ingevoerde mutatie. Door op de pijltjesknop achter een transactieregel te klikken, opent u het bijbehorende scherm met de detailgegevens. Afhankelijk van de status van de transactie kunt u hier nog gegevens wijzigen en opnieuw opslaan. - Status de status van de transactie, bijv. Ingegeven of Akkoord voor verwerking. - Acties wanneer de mutatie nog moet worden ingediend, dan kunt u door te klikken op indienen direct naar de betreffende mutatie gaan om deze in te dienen. Meer over het indienen van mutaties leest u hoofdstuk

11 2.2.5 ESS transactieoverzicht De optie ESS Employee Self Service valt buiten de scoop van deze notitie. De module is in deze versie nog niet beschikbaar Menu Favorieten In het overzicht favorieten staan een aantal voorgeselecteerde functies. Deze kunnen niet worden uitgebreid met eigen favorieten Instructievideo s Er zijn voor u een aantal instructievideo s beschikbaar gesteld over bepaalde onderdelen van Salaris Online. Wanneer een video bekeken is, verschijnt deze niet meer standaard in het overzicht op de Homepagina. Deze kunnen weer zichtbaar gemaakt worden met de knop Toon reeds bekeken. 2-11

12 2.3 BE R ICHTE N Via het pad Administratie Berichten Bericht kunt u een bericht aan uw accountant zenden. Als de berichtenoptie wordt geboden, dan moet u er rekening mee houden dat eventuele berichten pas worden gelezen als wordt gestart met de periodieke verloning. Het geniet de voorkeur om berichten te gebruiken als u direct vragen aan uw accountant wilt stellen! In het berichtenarchief kunt u alle berichten tussen u en uw accountant (her)lezen. U kunt hierbij een datum invoeren om alleen de berichten vanaf die datum te tonen. Bij de opties geeft u aan welke type bericht u wilt zien: Ontvangen berichten of Verzonden berichten. In het venster ziet u een verkorte weergave van de berichten: de code, het type, de datum, de status en het bericht. Bericht administrateur Dit is een bericht aan u afkomstig van uw accountant. U kunt het bericht beantwoorden, verwijderen of de status van het bericht aanpassen. Bericht Werkgever Dit is een bericht dat u aan uw accountant stuurt. Klik op Nieuw om een nieuw bericht aan te maken. Type de tekst van het bericht en klik op Opslaan om het bericht te bewaren. Het bericht krijgt vervolgens de status Bericht niet gelezen. De status verandert naar Bericht gelezen op het moment dat uw accountant het bericht heeft gelezen. U verwijdert een bericht door het bericht te selecteren en vervolgens op Verwijderen te klikken. De details van het bericht worden getoond wanneer u op de pijltjesknop achter de berichtregel klikt. 2.4 FI LT E R Met een filter kunt u alleen de werknemers/ looncomponenten of andere zaken selecteren, die aan de door u gestelde voorwaarden voldoen Filter In- uitdienst en toekomstig Met het in/uit dienst filter kunt u de werknemers selecteren die: - Op dit moment in dienst zijn (vink alleen het vakje in dienst aan) 2-12

13 - Op dit moment in dienst zijn of nog in dienst komen (vink het vakje in dienst en toekomstig aan) - Op dit moment in dienst zijn en werknemers die reeds uit dienst zijn (vink het vakje in dienst en uit dienst aan) - Dit jaar uit dienst zijn of nog in dienst komen (vink het vakje toekomstig en uit dienst aan) - Dit jaar uit dienst zijn getreden (vink het vakje uit dienst aan) - Nog in dienst komen (vink het vakje toekomstig aan) - Alle werknemers (vink alle vakjes aan) Filter per kolom Met de velden onder de kolomkopjes kunnen in onderstaand voorbeeld de werknemers nog verder gefilterd worden. In onderstaand voorbeeld zijn door middel van deze filters de werknemers geselecteerd waarbij een 1 in het personeelsnummer voorkomt EN die een e voorkomt in de naam van de werknemer EN een a hebben in hun roepnaam. 2.5 KO LO M ME N Sorteren kolommen De regels van een overzicht kunnen op basis van de waarden in een bepaalde kolom gesorteerd worden (van laag naar hoog A/Z of numeriek) door op de kolom-kop te klikken. Wanneer u nogmaals op deze kolom-kop klikt dan worden de waarden in deze kolom van hoog naar laag gepresenteerd Toevoegen kolommen In het keuzevenster kolommen verschijnt door het aanklikken van het pijltje ernaast een dropdown-menu waarin de getoonde kolommen zijn aangevinkt. In dit menu kunnen desgewenst kolommen worden toegevoegd of weggelaten door het aan- en uitzetten van de vinkjes. 2-13

14 2.5.3 Aantal resultaten In het keuzevenster aantal resultaten verschijnt door het aanklikken van het pijltje ernaast ook een dropdown-menu. In dit menu kan desgewenst gekozen worden voor meer of minder zichtbare resultaten per pagina. 2-14

15 3 NIEUWE WERKNEMER 3.1 A A NMA KE N N IE U WE WE R KN E ME R Het aanmaken van een nieuwe medewerker kan door te klikken op: Deze functionaliteit is op een aantal plaatsen in het programma te vinden. - Op de startpagina onder het kopje Favorieten. - Op het hoofdscherm Medewerker onder het keuzemenu. - Op alle onderliggende schermen van het Medewerker -menu Personalia In het eerste scherm geeft u de personalia van de nieuwe werknemer in. Het werknemernummer wordt vermeld in het veld werknemer. In overleg met uw salarisadministrateur geeft u zelf personeelsnummers uit of wordt er door het systeem automatisch een nummer toegekend. In het laatste geval kunt u zelf geen werknemernummer ingeven. Wanneer u kiest voor Nieuwe medewerker toevoegen, dan wordt onderstaand invoerscherm geopend. 3-15

16 De velden waar een * achter staat zijn verplichte velden. U kunt niet naar het volgende invulscherm zonder deze velden te vullen. In het scherm personalia kunt u er voor kiezen om de adresgegevens in te vullen door het vakje voor Adres in te vullen. Wanneer u hier niet voor kiest, dan moet u deze gegevens later invullen via Medewerker Algemeen Personalia. Om naar een volgend tabblad te gaan kies: N.B.: wanneer niet alle verplichte velden gevuld zijn, dan is het niet mogelijk om verder te gaan. Om terug te gaan naar een voorliggend tabblad kies: Dienstverband Indien u de gegevens van een nieuwe werknemer invoert wordt de ingangsdatum ingesteld op de huidige datum. Vul de datum in dienst van de nieuwe werknemer in. Bij het opslaan van de gegevens wordt de ingangsdatum aangepast aan de datum in dienst. 3-16

17 In het Dienstverbandscherm verdienen een aantal velden extra aandacht. Contractnummer en omschrijving zijn puur registratief. U kunt hier uw contractnummer en eventueel een korte toelichting opnemen. In het veld anciënniteitdatum geeft u een eventuele oude indienstdatum van een werknemer in, indien die datum van belang is voor de opbouw van de dienstjaren van een werknemer. In praktijk wordt dit veld gevuld bij bedrijfsovernames en er sprake is van opvolgend werkgeverschap. De datum uit dienst vult u bij voorkeur niet. Tenzij op voorhand 100% zeker is dat een werknemer per deze datum uit dienst zal treden. Zodra de uitdienstdatum is verstreken, worden er geen lonen meer vervaardigd voor deze werknemer. Door gebruik te maken van het model werknemer kunt u de invoer aanzienlijk vereenvoudigen. Aan de hand van het werknemermodel worden een groot aantal velden automatisch gevuld. Dit zal door uw accountant worden ingericht. Het veld jaarloon MOET u vullen. Dit veld wordt gebruikt voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief. In het veld jaarloon geeft u het bedrag op aan loon voor loonheffing dat de werknemer in voorgaand jaar heeft ontvangen. Is dat bedrag niet bekend, dan geeft u een schatting van het inkomen over het lopende jaar. Vergeet niet om het vakantiegeld in deze berekening mee te nemen en de fiscale bijtelling van de auto van de zaak indien van toepassing. 3-17

18 3.1.3 Contract De velden Wijzigen begindatum en Wijzigen einddatum zijn niet te muteren. Het tabblad Contract is verdeeld in vier gedeeltes: - Contractinformatie - Arbeidspatroon - Salariëring - Fiscaal Contractinformatie 3-18

19 Arbeidspatroon In het arbeidspatroon kunt u het vaste rooster van een werknemer in een cyclus van maximum vier weken opnemen. Aan de hand van het rooster en daarmee het aantal uren per week wordt automatisch een parttimepercentage berekend. Vul een fictief arbeidspatroon indien op voorhand niet duidelijk is op welke dagen en uren een werknemer arbeid verricht. Als alternatief kunt u handmatig het aantal uren per periode, het aantal dagen per periode en het parttime percentage vullen. Voor oproepkrachten vult u geen arbeidspatroon. 3-19

20 Salariëring Bij het ingeven van het salaris geeft u allereerst aan of er sprake is van een periode-, dag- of uurloon. Daarna heeft u twee alternatieven. 1. Of u geeft een bedrag in met daarbij de aanduiding of er sprake is van een bruto of netto loon. 2. Of u kiest voor het gebruik van salarisschalen. Voordeel van het gebruik van loonschalen is dat CAO-verhogingen automatisch worden doorgevoerd en u aan kunt geven dat leeftijd of dienstjaarverhogingen eveneens automatisch moeten worden verwerkt. Indien u gebruik wil maken van loonschalen, dan moet u eerst de juiste loonschaal kiezen. Mocht deze niet voorhanden zijn, dan moet u contact opnemen met uw accountant. Kies vervolgens de juiste loonschaalgroep en de loonschaaltrede van de werknemer. Indien u automatische tredeverhogingen wilt toepassen, moet u daarnaast de maximale loonschaaltrede ingeven plus de verhogingsdatum dan wel verhogingsperiode met boekjaar van de eerste verhoging. Zodra de eerste verhoging heeft plaatsgevonden, dan past het systeem de eerstvolgende datum c.q. boekjaaraanduiding automatisch aan. 3-20

21 TIP! Indien u werknemers uitbetaald tegen het wettelijk minimum loon, dan adviseren wij u gebruik te maken van de gelijknamige loonschaal. U heeft dan geen omkijken naar eventuele wettelijke verhogingen en bovendien kunt u leeftijdsverhogingen automatisch laten doorvoeren Fiscaal In het Fiscale scherm geeft u voornamelijk aan of een werknemer de heffingskorting wil toepassen. Indien u met een werknemermodel werkt worden de overige velden welke van toepassing zijn automatisch gevuld Betaalwijzen Op dit tabblad kunt u de hoofdbetaalwijze van de werknemer ingeven. Kies de betaalwijze en geef eventueel een rekeningnummer in. 3-21

22 Voor de hoofdbetaalwijze hoeft u alleen de betaalwijze en eventueel het rekeningnummer te vullen. De organisatie en begunstigde kunt u leeg laten. Als een medewerker een tweede bankrekeningnummer heeft, dan kan dit niet ingevuld worden bij het aanmaken van een nieuwe werknemer. Maak in dat geval een tweede bankrekeningnummer aan nadat u klaar bent met het invoeren van de nieuwe medewerker. Ga hiervoor naar Medewerker Algemeen Betaalwijzen en kies voor Betaalwijze toevoegen. Bij een eventueel tweede rekeningnummer vult u OF een vast bedrag OF een looncomponent in. Voor bijvoorbeeld levensloop of een aflossing van een loonbeslag geeft u een looncomponent in. Voor vaste stortingen naar bijvoorbeeld een spaarrekening geeft u een bedrag in. Als de begunstigde afwijkt van de werknemer moet u dit veld vullen en kunt u eventueel een omschrijving van de betaling moet ingeven. Wanneer bij het aanmaken van een nieuwe medewerker de betaalwijze is ingevuld, dan bent u klaar met het invoeren van de werknemer. Klik op voltooien om de Invoer nieuwe medewerker af te ronden. Onderstaand scherm verschijnt als de invoer succesvol is afgerond. U kunt hier de ingevoerde werknemer direct aanbieden aan de accountant door te kiezen voor Indienen. 3-22

23 3.2 R E G E LINGEN E N LO ONC O MP ONE NT E N Regelingen koppelen, activeren en muteren In het regelingenscherm zijn alle regelingen opgenomen, waaraan de werknemer optioneel deel kan nemen. Goed voorbeeld hiervan is de Bijtelling auto vd zaak. U koppelt de regeling aan een werknemer door eerst op de betreffende regel te klikken. Zodra de regel is geselecteerd, kunt u de regels en de bijbehorende velden van de Regeling indeling activeren en invullen. 3-23

24 3.2.2 Vaste componenten koppelen, activeren en muteren 3-24

25 Vul de ingangsdatum in vanaf wanneer de looncomponent moet ingaan of vanaf wanneer de wijziging van de looncomponent ingaat. Om de looncomponent te activeren, zet u het vinkje bij Niet berekenen uit. 3-25

26 Kies voor opslaan. U komt vervolgens automatisch weer in het tabblad looncomponenten terug. In dit scherm is nu bij de regel het looncomponent geactiveerd. In het menu Looncomponenten (vast) geeft u vaste periodieke bedragen op aan bijvoorbeeld onkosten- of reiskostenvergoedingen. Voor het ingeven van een waarde op een looncomponent klikt u eerst op de betreffende regel. Daarna moet u een vinkje zetten en kunt u een waarde vullen. 3.3 WIJZ IGEN BE ST A A NDE WE R KNE ME R Indien u de gegevens van een bestaande werknemer wilt wijzigen, dan is het erg belangrijk dat u op voorhand een wijzigingsdatum ingeeft. Kies daarna het menu-item, waarbinnen u de wijziging wilt doorvoeren. De schermen zijn verder gelijk aan het ingeven van een nieuwe werknemer en verdienen dan ook geen verdere toelichting. 3.4 WE R K NE ME R U IT DIE NST ME L DE N Als datum legt u de laatste dag vast waarop de werknemer nog bij u in dienst is. 3-26

27 3.5 A FDR U KKE N ST A M KA A R T Via de optie Afdrukken kunt u stamkaarten van uw werknemers printen. Na de selectie van de werknemers kunt u zelf selecteren welke onderdelen wel of niet zichtbaar zijn op de stamkaart. 3-27

28 3.6 E XPO R T E R E N O VE R Z I CHT WE R KNE ME R S IN E XCEL Vanuit de stamkaart kunt u voor alle of voor een selectie van werknemers een export van de gegevens naar Excel maken. De export vindt plaats op basis van een peildatum. In het overzicht worden alleen die werknemers meegenomen die op het moment van de peildatum in dienst zijn. 3-28

29 3-29

30 4 INVOEREN MUTATIES In het onderdeel mutaties legt u mutaties vast op looncomponenten en/of dagensoorten. Periodemutaties hebben slechts betrekking op de geselecteerde periode. (Wilt u wijzigingen in salariscomponenten doorvoeren die maandelijks terugkeren, dan doet u dat door de vaste looncomponenten en /of het contract te wijzigen bij de bestaande werknemer. Via Medewerker - Loongegevens.) 4.1 S E LE CTIE PE R I ODE De invoer van periodemutaties start met de selectie van de gewenste periode. Het boekjaar, lonersoort, periode en periodevolgnummer worden automatisch gevuld naar de huidige situatie. Gewoonlijk zal de kleur van een periode, waarvoor u mutaties aanlevert wit zijn. Alle reeds verloonde afgesloten periodes zijn zwart. Heeft de periode een andere kleur dan is deze onderhanden. Als u met de muis over het blokje achter de verwerking status gaat worden de verschillende stadia getoond. 4-30

31 Als een periode is afgesloten, kunt u alleen nog correcties aanleveren. Stem eventuele correcties altijd af met uw accountant! 4.2 P E R IO DE MU T A T IE S U kunt direct via de menubalk naar het invullen van de periodemutaties. Kies in het hoofdmenu Verwerking - Periodemutaties. Kies vervolgens direct tussen een vijftal invoermethoden voor het invoeren van de periodemutaties: Werknemer - Component Werknemer - Dagensoort Regelinvoer Component Regelinvoer - Dagensoort Component - Werknemer Dagensoort Werknemer Werknemer - Component Met deze invoermethode kunnen de beschikbare variabele looncomponenten bij per werknemer worden ingevoerd. 4-31

32 4-32

33 4.2.2 Werknemer - Dagensoort Met deze invoermethode kunnen de beschikbare dagensoorten per werknemer worden ingevoerd. Op dezelfde wijze als bij de invoermethode Werknemer-Looncomponent selecteert u een werknemer. 4-33

34 4.2.3 Component - Werknemer Met deze invoermethode kunnen gelijktijdig bij alle werknemers de gegevens per beschikbaar looncomponent worden ingevoerd. 4-34

35 4.2.4 Dagensoort - Werknemer Met deze invoermethode kunnen bij alle werknemers gelijktijdig de gegevens per beschikbaar dagensoort worden ingevoerd. 4-35

36 4.2.5 Regelinvoer Bij deze invoermethode kunt u voor werknemers meerdere looncomponenten of dagensoorten tegelijk vastleggen. De regelinvoer is gesplitst in twee delen: - Dagen en uren - Looncomponenten In beide delen kunnen voor de werknemers verschillende kolommen worden ingevuld. 4-36

37 4.3 WE E K MU T A T IE S ( O PT I ONE E L) Voor het invoeren van weekmutaties klikt u in het Home menu op Week mutaties en maakt u vervolgens een keuze uit de verschillende menu opties. 4-37

38 4.3.1 Selectie week Hier selecteert u het boekjaar en het weeknummer waarvoor u mutaties wilt vastleggen. Eventueel selecteert u de kostenplaats en/of kostendrager. De gekozen kostenplaats en/of kostendrager wordt hiermee de standaard kostenplaats/kostendrager bij de vastlegging van de weekmutaties Selectie werknemer Hier selecteert u de werknemer, waarvoor u de mutaties vast wilt leggen. U kunt vanuit het scherm Selectie werknemer direct naar het weekmutaties invoerscherm door bij betreffende werknemer op het werknemernummer te klikken Weekmutaties Onder deze menukeuze legt u de mutaties behorend bij de geselecteerde week vast. 4-38

39 Leg de uren per dag voor de geselecteerde werknemer vast en klik vervolgens op Opslaan om de mutaties te bewaren. U kunt met de bladerknoppen naar de vorige of volgende werknemer bladeren. 4.4 HE R INT R E DI NG Wanneer een werknemer opnieuw in dienst komt maakt u gebruik van de wizard Herintreding. 4.5 A A NMA KE N S U B DIE NST VE R BA N D Subdienstverbanden in Unit 4 Personeel & Salaris betekent dat de werknemer binnen het hoofddienstverband meerdere functies vervult voor dezelfde werkgever waarvoor afzonderlijke arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn. Voor elke arbeidsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over salariëring, arbeidsuren, emolumenten etc. Deze afspraken worden binnen Unit 4 Personeel & Salaris in afzonderlijke (sub-) dienstverbanden vastgelegd. De fiscale gegevens kunnen alleen bij het hoofddienstverband worden vastgelegd en zijn ook van toepassing op alle subdienstverbanden. 4-39

40 Klik in het hoofdmenu op Werknemer, in het onderdeel 'Processen' klikt u op Subdienstverband.In het overzicht wordt een lijst met werknemers weergegeven. Dubbelklik op de code van de werknemer waarvoor u de mutatie wilt vastleggen. Geef het contractnummer, de omschrijving voor het dienstverband, de nieuwe datum in dienst en de anciënniteit op. Het model, de administratieve eenheid, de lonerssoort en het jaarloon is van het laatste dienstverband overgenomen. Desgewenst past u deze gegevens aan. 4.6 CONT R OLE OVE R Z ICHT MU T A T IE S U hebt de mogelijkheid overzichten te vervaardigen van de periodemutaties per werknemer en periodemutaties per dagensoort/looncomponent. Kies hiervoor het Adobe-icoon rechtsboven in het menu periodemutaties. Het mutatieoverzicht wordt in Pdf-formaat gepresenteerd. Desgewenst geeft u het overzicht in groot venster weer. Vervolgens hebt u de mogelijkheid het overzicht op te slaan, te printen of per te versturen. Een totaal overzicht aan mutaties van alle werknemers samen wordt in een latere versie van Salaris Online opgeleverd. 4-40

41 5 INDIENEN MUTATIES Voordat uw accountant uw mutaties kan verwerken moet u uw mutaties indienen. Dit doet u vanuit het Home scherm in het onderdeel Mutatie overzicht. Wanneer u een mutatie heeft opgeslagen, krijgt deze de status Ingevoerd. Door op Alles indienen te klikken worden alle mutatie in één keer ingediend. Indien u elke mutatie apart wilt indienen kunt u op het groene pijltje klikken. Door op het groene pijltje te klikken achter de mutatieregel gaat u naar de uitgebreide beschrijving van de betreffende mutatie. Kies hier voor Indienen. Door op het verkeersbord -icoontje te klikken kunt u de betreffende mutatie verwijderen. 5-41

42 Wanneer de mutatie is ingediend, staat achter de mutatieregel Goedgekeurd. Indien u de mutatie toch nog af wilt wijzen, kies dan voor het hand -icoontje. Wanneer u kiest voor De mutatie afwijzen, dan verschijnt eerst het scherm met de details van de mutatie. Kies vervolgens Afkeuren om de mutatie definitief te verwijderen of Annuleren om weer terug te keren naar het mutatie overzicht. 5-42

43 U kunt het indienen van mutaties laten uitvoeren door een andere persoon dan degene die de mutaties heeft ingevoerd. Door middel van deze autorisatie kunt u bijvoorbeeld een manager bevoegdheid geven te controleren en accorderen en een andere gebruiker alleen de bevoegdheid mutaties in te geven en op te slaan. 5.1 VE R WE R KE N O NLI NE T R A N SA CTIE S D OO R U W A CCO U NT A NT Indien u de verwerking van de salarisberekeningen heeft uitbesteed aan uw accountant dan kan de accountant nu overgaan tot de verwerking van deze mutaties in de salarisadministratie zodra u de mutaties via Online Salaris hebt ingegeven en ingediend. Uw accountant zal de transacties selecteren, eventueel muteren, controleren door hem/haar zelf en door het systeem en tenslotte verwerken in salarisadministratie. Eventueel kan uw accountant de status aanpassen naar Ingegeven zodat u de ingediende mutaties opnieuw kunt muteren. 5-43

44 6 MEDEWERKERDOSSIER EN WERKGEVERDOSSIER (OPTIONEEL) Het uitgebreide medewerker- en werkgeverdossier van Salaris Online is van grote toegevoegde waarde voor een duidelijk en overzichtelijk archief van uw totale salarisadministratie. U heeft hiermee een uitgebreid (personeels-)dossier tot uw beschikking welke te allen tijde benaderbaar en te raadplegen is. U kunt de dossiers op verschillende manieren benaderen. - Verwerking Perioderapportages Periodedocumenten (werkgeverdossier) - Archief Documenten (werkgeverdossier) - Favorieten Werkgeverdossier (werkgeverdossier) - Medewerker Medewerkerdocumenten (medewerkerdossier) - Favorieten Werkgeverdossier (medewerkerdossier) 6.1 DO CU ME NT E N IN ME DE WE R KE R - E N/ O F WE R KG E VE R DO S SIE R R A A D PLE G E N In dit venster ziet u een overzicht van de aanwezige documenten, geselecteerd op de periode rapportage. Uw accountant zal elke periode standaard een aantal periode rapportages voor u in het werkgeverdossier zetten. Wilt u de perioderapportage van de huidige maand zien dan kunt u eenvoudig selecteren op het betreffende jaar en periode Een document toevoegen U hebt de mogelijkheid eigen documenten toe te voegen aan het medewerkerdossier om zo uw personeelsdossier compleet te maken. U en uw accountant kunnen de documenten in het dossier raadplegen. 6-44

45 1 Klik op Upload documenten 2 Kies het gewenste documenttype. 3 Vul de naam van het bestand in of selecteer het bestand met behulp van de bladerknop. 4 Leg de aanvullende omschrijving voor het document vast. 5 Het soort document, bestandsgrootte en de werkgever wordt automatisch weergegeven. 6 Selecteer de werkgever waar het document aan gekoppeld moet worden. Wanneer u het veld leeg maakt kunt u zelf de werkgever invullen. 7 Afhankelijk van de instellingen van verplichte velden die zijn vastgelegd bij de configuratie van het documentarchief moet u de volgende velden invullen: - selecteer de werknemer waaraan het document is gekoppeld of vul eventueel de naam van de werknemer in; - selecteer het jaartal of vul het jaartal dat voor het document van toepassing is; - vul de periodegegevens in die voor het document van toepassing zijn: periode soort ('Kwartaal', 'Maand', 'Vierweken', 'Week' of 'Dag') en periodenr. 8 U kunt één of meerdere trefwoorden voor een document opgeven. Alle tekst op één regel worden als één trefwoord beschouwd. Nu heeft alleen de salarisadministrateur de mogelijkheid documenten te selecteren op basis van trefwoorden. 9 Klik op Opslaan om het document aan het archief toe te voegen. U verlaat het venster zonder dat er documenten worden toegevoegd door op te klikken. U kunt alleen documenten archiveren die door het dossier worden ondersteund. De configuratie van het dossier wordt door uw accountant onderhouden in de backoffice-applicatie. Op deze manier kunt u een volwaardig digitaal werknemerdossier aanleggen van uw werknemers waarin u zelf voor uw werknemers documenten kan toevoegen en raadplegen. Wij adviseren u de volgende documenten aan het medewerkerdossier toe te voegen: Kopie ID-bewijs bij indienstname Loonbelastingverklaring of een soortgelijk document Arbeidsovereenkomsten en aanvullende afspraken voor arbeidsvoorwaarden Functionerings- en beoordelingsverslagen Eventuele waarschuwingen Indien gewenst worden salarisspecificaties automatisch periodiek toegevoegd aan het medewerkerdossier zodat u per werknemer de salarisspecificaties kunt raadplegen. 6-45

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 1.0 Starten met loket.nl... 5 1.1 Inloggen in loket.nl 7 1.2 Wijzigen wachtwoord 7 1.3 Pop-up blokkering 8 1.4 Navigeren door loket.nl 9 1.5 Iconen 10 1.6 Signalen,

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met BDO Online 7 2.1 Inloggen in 9 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I 1 1 1 Met Multicraft Online is het mogelijk om op ieder gewenst moment online inzicht te hebben in de urenregistratie en facturatie

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 9 2.2

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd

Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd Handleiding Boomloon salarissoftware voor de werkgever 7 minuten leestijd 1. Inloggen 2. Inloggen lukt niet 3. Overzicht dashboard 4. Verzoek van de medewerker en mutatieformulier goedkeuren 5. Rapporten

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 8 2.0 Starten met loket.nl 8 2.1 Inloggen in loket.nl 10

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Voordat je begint 1.1 Browserinstellingen 1.2 Beeldscherminstellingen 1.3 Pop-up blokkering 2.0 Starten met loket.nl 2.1 Inloggen in loket.nl 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits

Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex Benefits Inhoudsopgave IKB Overzicht... 3 IKB uitbetalen... 4 IKB verlofuren kopen... 7 Verkoop verlofuren... 9 Reiskosten fiscale uitruil (1x per

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl Handleiding Inloggen Inleiding Loket.nl heeft een update gekregen om de uitstraling van het pakket meer naar deze tijd te brengen. Daarnaast is de indeling van het pakket aangepast om de laatste loonverwerking

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding HR Self Service in Youforce

Handleiding HR Self Service in Youforce Handleiding HR Self Service in Youforce Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Instellingen... 3 3. Inloggen... 6 4. De module HR Self Service... 7 5. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 6. Het afhandelen van openstaande

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Start People zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Versie 21 juli 2017 Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Unique zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit doen

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat je begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 7 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Handleiding MijnUitkering

Handleiding MijnUitkering Handleiding MijnUitkering MijnUitkering is er voor: Het volledig online aanvragen van uw uitkering. U stuurt ook alle benodigde documenten online naar ons toe. Het makkelijk en overzichtelijk invullen

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) 1. Inleiding...2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers...3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten...4 4. Handleiding en help...4 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met Claus Online 7 2.1 Inloggen in Claus Online

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handleiding MyAdvantage

Handleiding MyAdvantage Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Handleiding MyAdvantage Werkgever Inhoud De keuzes die u moet maken Inleiding 3 1 2 3 4 5 Indienstmelding 3 Afwijkende indiensttreding 5 Salarismutatie 6 3.1 Individuele

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat u begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met Prioloon 6 2.1 Inloggen Prioloon 7 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie