Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz."

Transcriptie

1 Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4 Assertief zijn Advies van een expert Blz. 8 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Groeien of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening Raymond Torres, studiedienst IAO jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.12

2 EDITO De Jobat-redactie werft aan! VLUCHT Om met een cliché te starten: elke crisis creëert opportuniteiten.dat bewees ook de reportage in Het Journaal over een jobbeurs in Porto. Een jobbeurs in een land met amper nieuwe jobs waardoor de jeugdwerkloosheid er oploopt tot 30 procent? Jawel, en het liep inderdaad vol jongeren op de beurs.portugese werkgevers waren er veel minder. Wel veel buitenlandse bedrijven, onder andere Belgische die in Portugal op zoek gaan naar profielen voor knelpuntjobs die ze hier niet vinden, of duur betalen. De jonge Portugezen zagen dat wel zitten, een job in België.De crisis dwingt hen dan ook hun grenzen te verleggen. Of hoe vanuit miserie een internationale talentenstroom op gang komt. Tienduizenden jonge Portugezen, maar ook Grieken, verlieten de voorbije Ook Portugal en maanden hun thuisland om hun geluk te beproeven op de Europe- Griekenland vergrijzen. Een se arbeidsmarkt. Velen onder hen zijn hoogopgeleid: ingenieurs, infor- generatie talent matici... Allemaal voelen die wegvlucht, ze zich aangetrokken. versnelt dat In België is het beter, daar is er geen recessie proces enkel zoals hier, wist een Portugese student. maar Heel wat Belgische instituten en federaties die jongeren al jarenlang aanmoedigen om vanonder de kerktoren vandaan te komen en elders opgedane expertise weer mee naar huis te brengen, maar daar amper in slagen, zien het waarschijnlijk met lede ogen aan. Het is duidelijk: zonder stok en wortel blijft het hier vooralsnog nergens beter dan thuis. Al zijn er ook grote maren verbonden aan de Portugese en Griekse vlucht. Velen hopen op een sprookje, maar niet iedereen zal dat krijgen. Natuurlijk volgen er succesverhalen. De kans dat u binnen dit en tien jaar in uw weekendkrant een artikel leest over een Griek of een Portugees die op jonge leeftijd zijn land verliet om elders fortuin te maken en daar uitermate in geslaagd is, is bijzonder groot. Maar niet iedereen belandt in dat Hollywood-scenario. Nu al werken er in Duitsland jonge hoogopgeleide Grieken in baantjes amper die naam waard, vaak dan nog in Griekse buurten, bij Griekse werkgevers, omdat het Grieks de enige taal is die ze machtig zijn. Maar ook het thuisland draagt de gevolgen. Hoe meer jongeren zich gedwongen zien hun land te verlaten, bij gebrek aan kansen, hoe groter de kans op een braindrain. En wie zegt dat die jongeren ooit nog terugkeren eens ze het elders goed of beter hebben? Een land kan niet groeien zonder eigen kennis en middelen. Ook Portugal en Griekenland vergrijzen. Een generatie talent die wegvlucht, versnelt dat proces enkel maar. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Mijn werknemers zijn vaak afwezig. Hoe ga ik daar als werkgever mee om? Veelvuldige afwezigheden zijn zeer storend voor een organisatie. Vooral plotse afwezigheden zorgen ervoor dat collega s het werk van de afwezigen moeten overnemen, waardoor ook hun werkdruk toeneemt. Houdt dit veelvuldige verzuim meerdere maanden aan, is de kans groot dat er een bedrijfsklimaat ontstaat waarin medewerkers makkelijker afwezig zijn. Het risico op een verzuimcultuur, waarin werknemers het normaa vinden om zich af en toe afwezig te melden, wordt dan realiteit. Als werkgever is het goed om de hoofdredenen van verzuim te kennen. Naast gezondheidsproblemen is een gebrek aan autonome motivatie dé belangrijkste oorzaak van veelvuldig verzuim. Het goede nieuws is dat u al als werkgever actie kan ondernemen om het verzuim te doen dalen en de autonome motivatie van uw medewerkers positief te beïnvloeden. Stappenplan Wil jij mee bepalen wat er op deze pagina s te lezen en te zien is? Dat kan. De Jobat-redactie zoekt 2 nieuwe medewerkers (m/v): 1 freelance vormgever en 1 voltijds journalist. Zin in een job met veel verantwoordelijkheid? Solliciteer via ARBEIDSVRAAG Stap1: breng uw verzuimcijfers in kaart. Ga na waar en wanneer het veelvuldig verzuim zich voordoet. Zijn bepaalde groepen van werknemers vaker afwezig? Doet veelvuldig verzuim zich op bepaalde dagen of tijdens specifieke periodes voor? Vergelijk uw cijfers met een benchmark. Deze analyse is de eerste stap in het bewustwordingsproces van uw medewerkers. Stap 2: werk een strategie uit. Wat zijn uw doelstellingen op korte en middenlange termijn? Welke KPI s heeft u nodig om dit op te volgen? Welke actoren zijn betrokken bij de aanpak? Wat zijn hun verantwoordelijkheden? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Stap 3: maak uw medische controles zeer gericht. Bepaal aan de hand van cijferanalyse wat de objectieve criteria zijn om een medische controlearts te sturen. Stem deze af op uw strategie. Stap 4: uw leidinggevenden zijn het best geplaatst om de medewerkers opnieuw te motiveren. Leidt hen op om de juiste gesprekken te voeren én om vroegtijdige signalen te kunnen detecteren. Stap 5: volg op en stuur bij waar nodig. KARIN ROSKAMS, MANAGER PSYCHOSOCIAAL TEAM BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN PLICHTEN

3 02 03 De woorden én daden van Bart De Wever Anseel en Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Hoe de leider zelf leeft, is van belang voor het overleven van de groep Bart De Wever kwam in het oog van een perfecte storm terecht door zijn kritiek op de media. Hij speelt het mediaspel zelf immers handig mee. En dat vindt men hypocriet. Hij pareerde afgelopen week die vermeende hypocrisie door te wijzen op het onderscheid tussen publiek en privaat. Het private leven van een politieke leider mag geen impact hebben op het publieke, ook als beide misschien niet helemaal overeenstemmen. De Wever onderschat hoe belangrijk overeenstemming tussen woorden en daden is voor leiderschap. Evolutionair gezien is de nood aan een leider gebaseerd op onzekerheid. De mens leeft in een complexe, gevaarlijke wereld. Voorspelbaarheid en zekerheid zijn noodzakelijk om te overleven. Waarom slaan voetballers een kruisje voor ze het veld opkomen? Waarom parkeren we steeds op dezelfde plaats op het werk? Het is adaptief gedrag dat ons helpt een complexe wereld eenvoudiger te maken. Uit die aversie voor onzekerheid ontstaat leiderschap. Plots staat iemand op die de anderen een belofte maakt. De wereld is complex en gevaarlijk. Maar ik heb een weg gevonden die ons zal helpen te overleven. Volg mij en ons leven wordt een stuk eenvoudiger. Het vertrouwen in de belofte van die leider is echter cruciaal: Meent hij dat wel? Om de geloofwaardigheid van de boodschap na te gaan, onderzoeken mensen voortdurend of de daden van een leider overeenstemmen met zijn woorden. Als de leider echt overtuigd is van zijn boodschap, dan zal hij zijn eigen overleven immers niet op het spel zetten door zelf afwijkend te handelen. Publieke tranen De interesse in het privéleven van de leider hoeft dus niet te verwonderen. Hoe de leider zelf leeft, is immers van belang voor het overleven van de groep. Leiders in organisaties worden daarom voortdurend in de gaten gehouden. Als hun daden en woorden in overeenstemming zijn, worden hun woorden strikter opgevolgd. Wij onderzochten dit bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Van het handenwassen tot het gebruik van identificatiebandjes, in ziekenhuizen is het opvolgen van veiligheidsvoorschriften van levensbelang. Wij vonden dat er minder overtredingen gerapporteerd werden wanneer verpleegkundigen het gevoel hadden dat hun teamleiders zelf strikt hun eigen regels volgden. Het drama voor leiders is dat één misstap al voldoende is om de zorgvuldig opgebouwde geloofwaardigheid te vernietigen. Aan deze ijzeren wet ontsnappen, is moeilijk. Diezelfde Bart De Wever slaagde er één keer in. Hoewel hij triomfantelijk aankondigde Jean- Marie Dedecker aan boord te zullen hijsen bij de N-VA, deed hij het onder druk van de CD&V uiteindelijk niet. Zijn publieke tranen van spijt maakten duidelijk naar de groep: Zo ben ik eigenlijk niet, dit is niet wat ik wilde. Maar oprechte tranen kan je maar één keer huilen, nadien worden het krokodillentranen. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. CARTOON

4 PRAKTISCH EEN GENIAAL IDEE Jouw uitvinding, of van je werkgever? Bedrijven hameren op innovatie, maar honoreren nauwelijks de werknemers die daar een aandeel in hebben. Medewerkers die aan de basis van octrooieerbare uitvindingen liggen, moeten vaak zonder financiële compensatie hun intellectuele rechten afstaan. Er is dringend een correctiemechanisme nodig, zegt advocate Ilse Van Puyvelde. Tekst: Peter Van Dyck De auteursrechten kennen we allemaal wel. Maar wie wist dat er ook zoiets bestond als het kwekersrecht, voor de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen, wat bijvoorbeeld van toepassing kan zijn bij genetische manipulatie? En dat ook tekeningen en modellen van vormgevers, chips en databanken beschermde creaties zijn: is dat algemeen geweten? Ik vrees dat werknemers er zich niet altijd van bewust zijn dat zij een beschermde of beschermbare creatie mee hebben gerealiseerd, bekent Ilse Van Puyvelde, advocaat en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Uitvindingen zijn niet alleen grote en tot de verbeelding sprekende creaties, het kan ook om heel kleine procedés of verfijningen gaan. Een nieuwe toepassing van een middel bijvoorbeeld. Neem nu caroteen, dat eerst gekend was als geneesmiddel, en pas nadien als middel om te bruinen. Ruime auteurswetgeving Op vraag van bediendevakbond LBC deed Ilse Van Puyvelde onderzoek naar de intellectuele rechten van werknemers. Wat mij zelf heel erg is opgevallen tijdens dat onderzoek, is het zeer ruime toepassingsgebied van het auteursrecht. Zo kunnen ook een advies geformuleerd door een bedrijfsjurist, een marketingstudie opgesteld door een werknemer van de marketingafdeling, de grafieken opgemaakt door iemand van de salesdienst en de technische rapporten en tekeningen van een ingenieur in een verkoopsbrochure auteursrechtelijke bescherming genieten. In de auteurswetgeving staat dat de werknemer de vermogensrechten toe komen op de werken tot stand gebracht in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of statutaire betrekking: dat wil zeggen dat hij het recht bezit ze te exploiteren. Daar kan wel contractueel van afgeweken worden, en dat gebeurt ook vaak. De contractvrijheid laat de werkgever toe al dan niet een vergoeding te voorzien voor de overdracht van de vermogensrechten. De Auteurswet schept de mogelijkheid om de omvang van de overdracht en de modaliteiten in een collectieve overeenkomst te bepalen. De VRT heeft bijvoorbeeld zo'n overeenkomst. Discutabele houding Ook voor andere intellectuele eigendomsrechten bestaat een wettelijk kader. Slechts één uitzondering: de octrooieerbare uitvindingen. Werknemers die een vondst doen waar een octrooi voor aangevraagd kan worden, zijn momenteel afhankelijk van de contractuele regelingen. Die zijn doorgaans eenzijdig in het voordeel van de werkgever opgesteld, constateert Ilse Van Puyvelde. Vaak zijn in het contract standaardclausules opgenomen, waarbij de werknemer afstand doet van alle vermogensrechten, zonder enig recht op een vergoeding. Werkgevers maken daarbij geen onderscheid tussen afhankelijke of dienstuitvindingen. Toch is er een wezenlijk verschil. Bij dienstuitvindingen zijn de vermogensrechten altijd voor de werkgever. Dat houdt in dat de werkgever het recht heeft om een octrooiaanvraag in te dienen of de uitvinding als fabrieksgeheim te behouden, het recht heeft om de uitvinding te exploiteren, evenals het recht om licenties te verlenen en de uitvinding over te dragen aan derden. Dienstuitvindingen realiseert een werknemer in zijn functie. Is hij innovatief buiten zijn functie, dan spreken we over een afhankelijke uitvinding. Het initiatief komt dan van de werknemer, al staat het niet helemaal los van de arbeidsovereenkomst. Bij een afhankelijke uitvinding kan de medewerker bij de verwezenlijking gebruik hebben gemaakt van bedrijfsmiddelen, met inbegrip van de knowhow van de onderneming, werd hij geholpen door collega's of ontwikkelde hij het tijdens de reguliere werkuren. Dat de werkgevers zich de vermogensrechten van afhankelijke uitvindingen toe-eigenen, zonder financiële compen-

5 04 05 Ik vrees dat werknemers er zich niet altijd van bewust zijn dat zij een beschermde of beschermbare creatie mee hebben gerealiseerd Ilse Van Puyvelde, advocate satie, is discutabel. De grote onduidelijkheid die hierover bestaat, helpt de werknemers niet echt: de rechtsleer is niet eenduidig en helaas is er ook weinig gepubliceerde rechtspraak. Toch waren er recent enkele voorbeelden van werknemers die op hun strepen stonden. Zo was er een personeelslid van Interbrew, dat verantwoordelijk was voor een project dat het filterproces bij het bierbrouwen moest optimaliseren. Voor de gevonden oplossing vroeg het bedrijf een octrooi aan. De werknemer eiste een vergoeding voor de overdracht van de vermogensrechten. Zijn argument was dat hij op de juridische dienst was tewerkgesteld: de uitvinding gebeurde dus buiten zijn gewone functie. Uiteindelijk besliste het Arbeidshof toch dat het niet bewezen was dat het om een afhankelijke uitvinding ging. België loopt achter Het onevenwicht tussen werkgever en werknemer bij octrooieerbare uitvindingen vindt Ilse Van Puyvelde een lacune in onze wetgeving. Dat België nog steeds geen regeling kent voor werknemersuitvindingen kunnen we enkel betreuren. Er is dringend een correctiemechanisme en meer rechtszekerheid nodig. We zijn het enige EU-land zonder regeling. Dat we de laatste zijn, heeft evenwel een voordeel. We kunnen rondom ons kijken hoe het elders geregeld is en leren van het parcours dat ze daar hebben afgelegd. We kunnen bijvoorbeeld zeker inspiratie halen bij Frankrijk. Voor dienstuitvindingen voorzien ze daar een loonsupplement. Voor de afhankelijke, opeisbare uitvindingen is er een gepaste vergoeding, die in principe iets hoger ligt dan het loonsupplement. Volledig windstil was het de voorbije jaren nu ook weer niet in België. Zo heeft professor Marie-Christine Janssens, verbonden aan de KU Leuven, al in 1996 een wettelijke regeling uitgewerkt. Er zijn rechtsfiguren zoals de vermogensverschuiving zonder oorzaak, die dient om ongerechtvaardigde verrijkingen te corrigeren, en de gekwalificeerde benadeling, die buitensporige contractuele regelingen kan corrigeren. Helaas ben ik er niet zeker van dat dit soort rechtsfiguren zo makkelijk door arbeidsrechters zullen gevolgd worden, luidt de vrees van Ilse Van Puyvelde. Vergoeden stimuleert De Raad voor de Intellectuele Eigendom, een werkgroep van experten (onder wie professor Janssens) en vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij intellectuele eigendom, buigt zich verder over de materie, maar snelle resultaten moeten er niet van verwacht worden. Ilse Van Puyvelde stelt als voorlopige alternatieve piste voor dat de sociale partners ook cao's voor uitvindingen afsluiten. Het meest ideale zou zijn, zoals bij het auteursrecht, dat er een wettelijk kader komt voor het mechanisme van de overdracht en dat de omvang en de modaliteiten van de intellectuele rechten worden opgenomen in een cao, meent de onderzoekster. Op die manier kun je heel precies gaan werken. De hamvraag is waarom er tot nu toe zoveel terughoudendheid is bij de werkgevers om een regeling te accepteren waarbij bijvoorbeeld een extra vergoeding bovenop het loon komt wanneer het octrooi een uitzonderlijk voordeel oplevert voor het bedrijf. Hun houding blijft: Er zijn geen problemen, waarom zouden we?. Ze vergissen zich volgens Ilse Van Puyvelde. Er zijn wél problemen, alleen is het voor werknemers niet evident om juridische stappen te ondernemen tegen de werkgevers bij wie ze in dienst zijn. Werkgeversorganisaties argumenteren dat een regeling de innovatie zal afremmen. Dat houdt geen steek, want de ons omringende landen hebben er wél één en die doen het op innovatief vlak zeker niet slechter dan ons. Bovendien waren het in het buitenland economische overwegingen die de wetgevers ertoe overhaalden de vergoedingsaanspraken van werknemers te erkennen. Ze wilden de werknemers extra stimuleren bij de uitoefening van hun onderzoekstaken door financiële verwachtingen te creëren. Het recht op een bijkomende vergoeding werkt ook motiverend. De wetenschap dat alle voordelen van de arbeid, ongeacht de waarde van de geleverde prestaties, zonder meer naar de werkgever gaan, is niet bepaald stimulerend om inventieve inspanningen te blijven leveren.

6 INTERVIEW RAYMOND TORRES Sociale onrust vormt een groeiend risico Bij een voortzetting van het huidige beleid zal de Europese werkgelegenheidscrisis alleen maar dramatischer worden, waarschuwt het jaarlijkse World of Work-rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Raymond Torres, directeur van de studiedienst die het rapport naar buiten bracht, spreekt duidelijke taal. Het was een grote fout om zo lang te wachten met het lanceren van een groeistrategie. Tekst: Maud Oeyen De strenge besparingsmaatregelen die in heel Europa werden doorgevoerd, hebben volgens het rapport alleen maar negatieve gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. Als je probeert om het begrotingstekort op één jaar tijd sterk terug te dringen, dan is dat niet alleen schadelijk voor de economie, maar is de kans ook groot dat je uiteindelijk niet in je opzet slaagt. Het is een vicieuze cirkel, de IAO heeft het over de besparingsval. Omdat de genomen maatregelen schadelijk zijn voor de economie, vallen de inkomsten van de overheid terug terwijl ook de uitgaven stijgen want de werkloosheid neemt toe. Je kan natuurlijk beslissen om de uitkeringen te verlagen, met het risico op sociale onrust. Watmoeterdanwelgebeuren? Voor alle duidelijkheid: de IAO is niet tégen het terugdringen van de begrotingstekorten. Een begrotingstekort van meer dan 10 procent van het bbp zoals we dat in sommige landen gezien hebben is onhoudbaar. In combinatie met een groeiende staatsschuld vormt dat een enorme bedreiging voor het economisch systeem. De vraag is dus hoe we die begrotingstekorten willen terugdringen, in welk tempo en met welke maatregelen, maar ook en vooral hoe we dat kunnen aanvullen met groei- en werkgelegenheidsmaatregelen. Het is bijvoorbeeld cruciaal dat langdurig werklozen in contact blijven met de arbeidsmarkt. In heel wat Europese landen bedraagt de langdurige werkloosheid meer dan veertig procent van de totale werkloosheid. Deze mensen raken gedemotiveerd en verliezen hun vaardigheden. De ervaring heeft ons geleerd dat mensen die lange tijd van de arbeidsmarkt af zijn, na verloop van tijd onmogelijk nog aan het werk raken. Een dergelijk beleid vereist natuurlijk goed functionerende diensten voor arbeidsvoorziening, goede activeringsmaatregelen, opleidingsprogramma s enzovoort. Dat kost allemaal geld, maar het is wel een goede investering. Om een voorbeeld te geven: in een dienst voor arbeidsvoorziening (zoals de VDAB in Vlaanderen, red.) zou er voor elke 80 tot 100 werklozen een arbeidsconsulent moeten zijn die hen begeleidt bij het zoeken naar werk. In sommige landen, zoals in Spanje, zijn er meer dan 400 werklozen per consulent. Het is onmogelijk voor een consulent om in dat geval zijn werk goed te doen. Landen die gekozen hebben voor een beleid gericht op jobs, hebben betere economische resultaten neergezet, zo staat er in uw rapport. Over welke landen gaat het dan? Eigenlijk is België helemaal niet zo slecht geplaatst. In België lag er een sterke nadruk op het ondersteunen van de arbeidsmarkt. De verschillende openbare diensten voor arbeidsvoorziening werken er goed. Het lijkt erop dat het arbeidsmarktbeleid in jullie land vruchten afwerpt. Natuurlijk heeft België ook kunnen profiteren van de nabijheid van Duitsland, waardoor de Belgische bedrijven altijd goede Duitstalig onderwijs is bij wijze van spreken de enige business die vandaag nog floreert in Spanje Raymond Torres, IAO vooruitzichten hebben gehad wat betreft export. Maar het is duidelijk dat België zich niet dogmatisch heeft opgesteld in heel het besparingsverhaal. Dat is een goede zaak geweest. Waarom zijn de Europese politieke leiders tot nu toe zo terughoudend geweest om te kiezen voor investeringen en groei? Men heeft in de eerste plaats veel te veel geloof gehecht aan de doctrine dat besparingen alles zouden oplossen. Dankzij strenge besparingen zou het vertrouwen hersteld worden en zou men op termijn weer volop gaan investeren. Het terugdringen van het begrotingstekort zou private investeringen stimuleren en bijgevolg zou de economie herstellen. Die perceptie leefde overal, maar is onjuist gebleken. Men heeft talloze Europese toppen georganiseerd over overheidsschulden en besparingen, maar slechts één over groei en werkgelegenheid. Dat zegt toch genoeg? Meer aandacht voor groei, daar heeft ook de nieuwe Franse president François Hollande zich duidelijk voor uitgesproken. Ja, maar we zien de stemming ook in andere landen stilaan keren. Zelf bij de Europese Centrale Bank pleit Mario Draghi vandaag voor een groeistrategie. Dat is een heel positieve ontwikkeling. Het bewijst dat we iets hebben geleerd van de realiteit. Jammer dat het inzicht nu pas komt. Het was een grote fout om zo lang te wachten met het lanceren van een groei- en werkgelegenheidsstrategie. Maar goed, beter laat dan nooit. Om een dergelijke strategie te doen slagen, zullen de leden van de muntunie wel moeten samenwerken. Dat is niet eenvoudig, zeker niet wanneer je twee kampen hebt, met aan de ene kant landen die het tot voor kort behoorlijk goed deden zoals Duitsland en Nederland en aan de andere kant landen die slecht presteren, voornamelijk in Zuid-

7 foto afp De nieuwe Franse president François Hollande sprak zich al uit voor meer focus op groei. Zelfs in Duitsland is de publieke opinie aan het keren nu het duidelijk wordt dat de impact van de crisis ook bij hen te voelen zal zijn, zegt Raymond Torres Europa. Probeer dan maar eens een gemeenschappelijke aanpak uit te tekenen. Toch zien we dat stilaan veranderen. Zelfs in Duitsland is de publieke opinie aan het keren nu het duidelijk wordt dat de impact van de crisis ook bij hen te voelen zal zijn. Het Duitse ondernemersvertrouwen is aangetast en de industriële productie valt terug. De eurozone is nog steeds een belangrijke markt voor de Duitse bedrijven. Een gemeenschappelijke visie op groei en werkgelegenheid is dus niet langer een utopie. Gelukkig maar, want het is hoog tijd voor actie. De werkloosheidscrisis neemt steeds grotere proporties aan in Europa. Vooral de jeugdwerkloosheid vormt een bedreiging. In Griekenland en Spanje is de jeugdwerkloosheid gigantisch. Meer dan één op de twee jongeren vindt er geen werk. Sommige jongeren zullen ongetwijfeld het land te verlaten, dat zien we nu al gebeuren. Onder hen veel jonge schoolverlaters. De Duitstalige scholen zitten momenteel overvol in Spanje. Duitstalig onderwijs is bij wijze van spreken de enige business die vandaag nog floreert in Spanje. Veel jongeren gaan hun geluk ook zoeken buiten Europa, in Latijns- Amerika bijvoorbeeld. Portugezen trekken massaal naar Brazilië. Zij die elders werk gaan zoeken, zullen er wel in slagen een job te vinden. Emigreren is voor deze werklozen een manier om hun vaardigheden te behouden en ervaring op te doen. Op de lange termijn kan dat nuttig zijn, ook voor hun land van herkomst. Deze jongeren kunnen later terugkeren, of ze kunnen sterke zakelijke banden uitbouwen met hun eigen land. Daar staat tegenover dat er voor heel wat andere mensen een minder mooie toekomst wacht. Veel jongeren zullen in de langdurige werkloosheid terechtkomen, waardoor ze niet alleen hun competenties maar ook hun hoop op beterschap na verloop van tijd verliezen. Dat zou zeer verwoestend kunnen zijn voor de Spaanse economie. Tot slot heb je ook veel jongeren die gewoon langer wachten vooraleer ze de arbeidsmarkt betreden. Ze breien nog een vervolg aan hun studie of gaan iets anders bijstuderen. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee - hoe meer vaardigheden, hoe beter - maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel actief worden. Ook dat zal nodig zijn om het herstel op gang te brengen. Ziet u een uitweg voor deze jongeren? De IAO pleit onder andere voor een activeringsgarantie, zodat elke werkloze jongere de garantie heeft dat men iets zal doen om hem te helpen, of het nu gaat om een bijkomende opleiding, een vorm van tweedekansonderwijs of toegang tot gesubsidieerde banen of werkervaring. Dat alles gecombineerd met een doorgedreven opvolging van deze jongeren, is heel belangrijk. Niet alleen voor de economie, maar ook voor het beheersen van de sociale onrust. Sociale onrust vormt een groeiend risico, ook dat staat in ons rapport. Die onrust uit zich niet alleen op straat, maar ook in verkiezingsuitslagen. Al die investeringen waar u voor pleit, kosten veel geld.datgeldiservandaagniet. Niet alle maatregelen kosten veel geld. Vaak is het meer een kwestie van structuren dan van geld. Ook het verhogen Het verhogen van de lonen in landen met een overschot - zoals Duitsland - hoeft de overheid niet veel te kosten. Dat helpt de economie vooruit, zonder dat de overheidsuitgaven uit de pan swingen van de lonen in landen met een overschot - zoals Duitsland - hoeft de overheid niet veel te kosten. Zelfs de Duitse minister van Financiën heeft zich voorstander getoond van de recente loononderhandelingen in Duitsland, waarbij hogere lonen werden vooropgesteld. Dat zal de economie zeker vooruithelpen, zonder dat de overheidsuitgaven ondertussen de pan uit springen. Maar andere maatregelen zullen uiteraard wél geld kosten. Je moet je in dat geval de vraag stellen of een kleine toename van de kosten niet de moeite waard is als daar een herstel van de economie tegenover staat. Door dat herstel kan je de tekorten verminderen op middellange termijn. Als je helemaal niets doet, spaar je misschien wel een beetje geld uit, maar aan het eind van de rit zal je niet veel tekorten hebben weggewerkt. Dat heeft de ervaring ons ondertussen wel geleerd. Natuurlijk zal het niet eenvoudig worden, maar het moet wel nú gebeuren.

8 MENSEN Een assertieve houding dwingt doorgaans het meeste respect af bij anderen, omdat de spreker in dat geval de verantwoordelijkheid neemt voor zijn uitlatingen en acties. Iemand die zegt wat hij wil, en waarom hij dat wil, komt respectabeler over dan iemand die zijn eigen overtuigingen naar voren schuift alsof het absoluut geldende regels of normen zijn. Taalgebruik speelt bij die assertieve houding dan ook een niet te onderschatten rol. Er is een groot verschil tussen iemand die zegt dat hij naar huis moet omdat hij nog zoveel te doen heeft en iemand die aangeeft dat hij naar huis wil omdat hij behoefte heeft aan een rustige avond. Iemand die zijn wensen uitdrukt zal op termijn meer gerespecteerd worden, weet Van Dijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat je gebruik maakt van de ik-vorm wanneer je spreekt. Op die manier zijn je uitspraken geloofwaardiger en kom je ook veel sympathieker over. Gebruik de ik-vorm als je spreekt. Het maakt je uitspraken geloofwaardiger en jezelf sympathieker Carola Van Dijk, psychologe Hoe assertiever, hoe liever? Laat zien wat je wil, dan is de kans groter dat je dat ook krijgt. Klinkt eenvoudig, maar volgens de Nederlandse psychologe Carola Van Dijk blijft het voor velen een dagelijks gevecht. Gelukkig kan je ook leren om assertief te zijn. Het is ook veel beter om je te laten leiden door wat je zelf wilt of denkt, dan door wat anderen van jou verlangen. Loop je dan niet het risico een arrogante indruk na te laten? Van Dijk meent van niet. Het komt er vooral op aan om op een rustige, beleefde en vriendelijke manier op te komen voor jezelf. Daar is niets mis mee en men kan je in dat geval ook niets verwijten. Vrij snel zullen anderen gaan inzien dat je verantwoordelijkheid opneemt voor wat je zegt en doet, en ze zullen je oprechtheid op prijs stellen. Dat geldt zelfs wanneer je kritiek uit op anderen. Want ook dát kan een assertief persoon als geen ander. Mensen hebben het niet alleen moeilijk met het geven van commentaar - of die nu positief is of negatief - maar ook met het krijgen van commentaar. Nochtans maken het geven en ontvangen van commentaar een belangrijk deel uit van assertief gedrag, legt Van Dijk uit. Kritiek Tekst: Maud Oeyen / Illustratie: Celine Poppe de één zich in de omgang doorgaans te weinig assertief opstelt, komt de ander eerder agressief uit de hoek. Bij dat eerste hou je Terwijl de relatie in stand, maar kom je niet op voor jezelf. Reageer je agressief, kom je wél op voor jezelf, maar lijdt je relatie eronder, aldus Carola Van Dijk. Zoals vaak is de gulden middenweg in dat geval de beste weg: duidelijk communiceren, zonder je daarbij op een kwetsende manier op te stellen. Niet onderdanig of gelaten, maar ook niet agressief. Die assertieve houding is niet voor iedereen evident, maar ze is wel aan te leren. In haar boek Hoe word ik assertiever?, geschreven onder auspiciën van trainer en adviseur Hans Elbers, toont Carola Van Dijk duidelijk aan hoe assertiviteit van pas kan komen bij zowel grote als kleine alledaagse gebeurtenissen en ontmoetingen. En hoe - omgekeerd - een gebrek aan assertief gedrag je leven al snel bijzonder onaangenaam kan maken. Mensen vinden het vaak heel moeilijk om zichzelf open te stellen, om te zeggen wat ze denken en wat ze willen, verklaart de psychologe, die in haar eigen praktijk in Haarlem dagelijks mensen begeleidt met problemen of conflicten op het werk. Ze hebben het gevoel dat het hen kwetsbaar maakt, terwijl het hen net versterkt. Ik-vorm In haar boek geeft de psychologe tips die kunnen helpen om kritiek op te vangen. Probeer je in de eerste plaats lichamelijk te ontspannen. Zie de kritiek van de ander niet als een afwijzing van je persoonlijkheid. Als het voor jou niet duidelijk is wat de ander precies stoort, stel dan vragen tot je het weet. Vraag om voorbeelden en eventueel om suggesties. Beslis ten slotte zelf wat je daarmee doet. En wat met onterechte kritiek? Als je denkt dat de kritiek van de ander voortkomt uit zijn of haar eigen frustraties, dan is dat nog geen reden om meteen in de tegenaanval te gaan. Luister aandachtig naar wat de ander te zeggen heeft en stel vragen om erachter te komen wat hem of haar hindert. De assertiviteitstrainingen, -cursussen en -handleidingen mogen ons dan om de oren vliegen, volgens Carola Van Dijk heeft haar boek toch nog iets unieks te bieden. We hebben naast de theorie ook praktijkvoorbeelden en ervaringen toegevoegd aan het boek. Daaruit blijkt duidelijk dat je door heel eenvoudige ingrepen een pak assertiever uit de hoek kan komen waardoor wat je zegt, ook meer impact krijgt. De assertiviteitskit, door Carola van Dijk, Hans Elbers en Merijne Bloem, werd uitgegeven bij Thema.

9 MIJN LOON COLUMN Watvindjevanjewerk? Ik werk voor een verzekeringskantoor, waar ik dossiers beheer. Mijn werk is boeiend en afwisselend. Het fijnste vind ik de probleemdossiers, omdat ik daar echt mijn tanden kan inzetten. Watvindjevanjeinkomen? Ik heb deze week de Flair gekocht omdat vrouwen erin vertellen over hun loon. Als ik de vergelijking maak, zit ik blijkbaar vrij goed. Zeker omdat ik nu parttime werk (80 procent, red). Het kan altijd beter natuurlijk, maar je moet ook de andere voordelen zien van je werk, zoals je collega's en de combinatie werk en privé. Watneemtdegrootstehapuitjebudget? Het meeste geld gaat naar mijn woning, een huurappartement. En naar mijn kinderen. Ze zijn nu zeven en negen jaar. Sparen doe ik nu niet. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan daguitstappen, meestal met de kinderen, naar pretparken en zo. Ik koop ook graag kleren en cadeautjes. En op vakantie ga ik ook graag. Daarnaast speel ik volleybal. We trainen elke week en spelen zowat om de twee weken een match. Zijnerdingenwaarjegeengeldaankuntgeven? Boetes vind ik echt zonde van het geld. Voor de rest moet je soms wel geld geven aan een noodzakelijk kwaad. Belastingen en zo zijn niet zo prettig, maar ze zijn er nu eenmaal. Watzoujedoenalsjemorgendelottowint? Ik zou meteen een huis kopen. De laatste zes maanden ben ik al aan het rondkijken naar een geschikte woning, maar het is niet zo gemakkelijk om iets te vinden. Hebjenogeengrotedroom? Ik kan niet direct op iets komen. Misschien later dat eigen huis bezitten. Maar ik ben al tevreden als mijn kinderen en de mensen in mijn omgeving gezond blijven. (bvdb) KATLEEN DE CLEYN (34), WILRIJK n Beroep: bediende n Privé: gescheiden, 2 kinderen n Brutoloon: euro n Nettoloon: euro n Extra s: maaltijdcheques, groepsverzekering, ecocheques Onderuit JOBAT.BE/COLUMN Als Björn Seys zich overspannen voelt, biedt maar één ding soelaas: zijn collega's stress bezorgen. Zoals een vampier bloed uit zijn prooien zuigt, slurpt Björn elk ontspanningsgevoel uit zijn werkmakkers, waarna de knoop in zijn maag verdwijnt en zijn ademhaling een normaal ritme hervat. Fraai is het niet, weet Björn, maar vaak is het een kwestie van 'bijten' - en iemand injecteren met onbehagen - of 'gebeten worden' door de verschrikking der burn-out, die altijd op de loer ligt bij hem. Een collega beroven van zijn of haar zorgeloosheid, vergt noch vlijmscherpe hoektanden, noch vliegvermogen. Het volstaat om dossiers te laten verdwijnen, het valse gerucht over een extra bedrijfsrevisie te verspreiden, of klachten uit te lokken bij klanten. Door bijvoorbeeld in naam van perfectionist Patrick, de telefoon op te nemen en prijzen te beloven aan firma's, die daarna onrealistisch blijken. En het versturen van fictieve klachten, via daarvoor speciaal opgerichte gmail-accounts, heeft een al even onthutsend effect op zijn omgeving. Wie net nog relaxed stond te roken voor het fietsenrek of pc-patience speelde tussen twee bestelbons, loopt plots machteloos te blazen en te zuchten door Björns ingrijpen. Bewijzen van het feit dat hij, Seys, de touwtjes van ieders humeur in handen heeft. En dat herwonnen gevoel van controle, geeft hem nieuwe slagkracht. Bij de jongeling moeten Walt Disneywanen als teamspirit en arbeidsvreugde nog vervellen tot waarheden als imago en rendement Doch, zijn stressbeleid werkt slechts tijdelijk. Eenmaal hij de hele verdieping op stang heeft gejaagd, stopt de manager hem massa's extra werk toe, omdat hij de enige is die nog rust en efficiëntie uitstraalt. Het nieuwe verdrinkingsgevoel dat Seys hierdoor krijgt, kan hij alleen te boven komen door een pas aangeworven jongeling onderuit te halen. Zo'n verrukkelijk schepsel vol Walt Disney-wanen als 'teamspirit' en 'arbeidsvreugde', die nog moeten vervellen tot waarheden als 'imago' en 'rendement'. Björn gaat op steeds hogere verdiepingen op zoek naar zulke naïvelingen, die hij met één opmerking herleidt tot een hoopje paniek, waarna hij zich weer meester voelt over de situatie, bergen werk kan verzetten. Als hij op één van zijn rooftochten het nichtje van Patrick - zo blijkt later - maagoprispingen heeft bezorgd en een acuut slecht zelfbeeld, vreest hij dat zij hem zal verraden bij zijn naaste collega's, hij zal ontmaskerd worden als 'de mol', die de boel aldoor saboteert. De klachtenmails van de megaklant Vector Voeding die hij daarna ontvangt, lijken zijn vermoeden te bevestigen. Fictieve klachten zijn het allicht, meent Seys, geschreven door zij die hem door hebben en zijn lage streken nu parodiëren. Hij laat ze dan ook geheel onbehandeld. Ook het tafereel dat tien dagen later volgt - de manager die samen met de verantwoordelijke van Vector Voeding voor hem staat, beiden razend om zijn nalatigheid betreffende de échte klachten - lijkt denkbeeldig voor Björn. Dit in tegenstelling tot het spierwitte schort van de Vector Voeding-man, dat wel gemaakt lijkt van allesverschroeiend, verpulverend daglicht. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijvenzijensanf.yezerskiydewerkweekvanzichaf.

10 Limburg, een sterk jouw werk? merk} Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het provinciaal natuurcentrum, het domein bokrijk, het provinciaal dommelhof neerpelt, Z33, de provinciale bibliotheek Limburg, het provinciaal Gallo-romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe collega s voor de verwezenlijking van het Sorp-project diversiteit in de Wijers binnen het provinciaal natuurcentrum. Het doel van het project is om twee kwaliteitsvolle open-ruimteverbindingen te creëren binnen het Masterplan de Wijers. projectcoördinator Sorp-project diversiteit binnen de WijerS (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw uitdaging Als projectcoördinator stuur je het ruimtelijk strategisch project Diversiteit in de Wijers aan. Je bent verantwoordelijk voor de planningsfase, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de terreincoördinator komt tot concrete, haalbare terreinacties. Je bent het aanspreekpunt voor het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Planning en de Vlaamse Landmaatschappij. Je staat in voor het projectbeheer en de administratieve opvolging vanhet project. Jouw profiel Je bent vertrouwd met ruimtelijkeplanning in de natuursector.jehebt kennis van project- en procesmanagement en hebt ervaring met participatieve processen. Je hebt een ruime ervaring in het aansturen en/of uitvoeren van projecten ruimtelijke ordening, inrichtingsprojecten en -vraagstukken en/of strategische projecten. Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en opereert doortastend in een complex krachtenveld. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma s (MS Word, Excel, PowerPoint) en GIS. Je bent sociaal en diplomatisch en werkt proactief.je bent flexibel inzetbaar ook s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterketroef. algemene toelatingsvoorwaarden Als je geïnteresseerd bent, je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en je beschikt over een masterdiploma, dan verwachten wij jouw kandidatuur. bezoldiging Brutomaandloon tussen minimum 2871 en maximum ons aanbod Je komt in een dynamisch team dat veel belang hecht aan een goede samenwerking, voortdurende verbetering, klantgerichtheid en een hoge betrouwbaarheid. We bieden jou verder: een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving de mogelijkheid om creatief te zijn en jezelf te ontplooien, met tal vanopleidingskansen en loopbaanmogelijkheden een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering terreincoördinator Sorp-project diversiteit binnen de WijerS (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Jouw uitdaging Als terreincoördinator ben je verantwoordelijk voor de input van de meer ecologische aspecten tijdens de planningsfase van het SORP-project, waarbij je in nauw overleg met het planningsteam en de projectcoördinator werkt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de lokale actoren op het terrein en onderhoudt goede relaties met de voor het pilootproject relevante partners.je ondersteunt, informeerten inspireert lokalestakeholdersomdoelgericht acties te ondernemen. Jouw profiel Je weet wat ecosysteemdiensten en IHD zijn. Je hebt ervaring met IVON/VEN en hun relaties met andere functies en afbakeningsprocessen (o.a. AGNAS). Je hebt kennis vanparticipatieve processen. In je dagelijkse praktijk gebruik je de gangbare desktopprogramma s (MS Word, Excel en PowerPoint) en GIS. Je beschikt over voldoende doorzettingsvermogen om actoren met verschillende/conflicterende belangen te motiveren. Je bent flexibel inzetbaar ook s avonds en in het weekend. Affiniteit met de regio is een sterketroef. examenprogramma Limburg werft kleurenblind m/v! We gaan altijd op dezelfde manier te werk als je bij ons solliciteert: in twee proeven gaan we na of je geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar jouw vakkennis en relevante competenties. Ineen tweede proef houden we een gesprek om jou en je talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven. Het provinciebestuur biedt personen met een beperking ondersteunende maatregelen aan om deze eerder vermelde proeven te kunnen uitvoeren. Gelieve hiervoor vooraf contact op te nemen. interesse? Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 28 mei 2012 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Een uitgebreide functiebeschrijving, informatie over de algemene toelatingsvoorwaarden en andere informatie kan je vinden op of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel of per Foto Misjel Decleer provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HasseLt limburg.be/vacatures In het kader van het vernieuwingstraject, waarbij de Stad Harelbeke ( inwoners) evolueert naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie, zijn weopzoek naar een: beleidsmedewerker Personeel &Hrm (A1a-A3a) m/v Functie: je leidt deafdeling Personeel en Hrm. Je staat in voor het personeelsbeheer en geeft vorm aan een daadkrachtig Hr-beleid. Je stelt vormingsplannen, functieprofielen en een evaluatiesysteem op en je organiseert personeelsselecties. Je leidt een team van 5medewerkers. Profiel: je hebt een masterdiploma. Aanbod: een job met uitzicht op een vaste benoeming brutostartloon op maandbasis volgens de wettelijke barema s: 2 871,27 relevante beroepservaring wordt gehonoreerd extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling heel wat opleidingsmogelijkheden Interesse: Voor meer informatie kan je terecht bij of De volledige aanwervings- en diplomavoorwaarden, selectieprogramma, functiebeschrijving en inschrijvingsformulier vind je terug op Je kandidatuur met een kopie van je diploma en uitgebreid cv stuur je uiterlijk op 27 mei 2012 naar Stad Harelbeke, dienst Management en Personeel, Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke.

11 10 11 Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons? zoveel talent directeur preventieadviseur (m/v) Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk statutair -niveau A Interesse? Surf naar en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure brutostartloon 4 724,13 euro solliciteer online ten laatste op 5juni Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent HAVENBEDRIJF GENT agh Vanuit wetenschap Postgraduaat Bedrijfskunde Voor professionals Gericht op praktijk Combineerbaar met job Eénjarige opleiding Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het terbeschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een(m/v): ingenieur Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor het beheer vandenatte infrastructuur in het havengebied (kaaimuren, baggerwerken, ). Jestaat invoor nieuwbouw,uitbouw en onderhoud vanhet jou toevertrouwde patrimonium. Je maakt bouwtechnische dossiers op en begeleidt de uitwerking ervan. Je behoudt het overzicht over jouw projecten en staat in voor de technische, financiële en administratieve opvolging. Je werkt binnen een multidisciplinair team van collega s en externen. Je wordt aangestuurd door de adjunct-ingenieur-directeur en geeft leiding aan de werftoezichter. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in een bouwkundige richting of een masterdiploma in de industriële wetenschappen in een bouwkundige richting met relevante ervaring. Kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een troef. Je slaagt erin het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren. Je bent een enthousiaste teamspeler die anderen gericht weet aan te sturen en te motiveren. Je handelt proactief en bent flexibel ingesteld. Je hebt een rijbewijs B. Master Class: Fundamentals in Management INFOAVONDEN: 14 JUNI EN 13 SEPTEMBER OM 20 UUR ons AAnBoD: een afwisselende job met ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract vanonbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Wijstaan open voor diversiteit op de werkvloer. Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? neem dan zeker een kijkje op Daar kan je meer informatie vinden over de functie, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterstesollicitatiedatumis 5 juni Zaterdag 26 mei: Jobdossier IT &Technologie Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarieven en rekruteer de sterkst profielen. Meer infovia uw Jobatsalescontact: of Wijdoen alles om jeaan eengoede jobte helpen

12 Solliciteer keer &meer 10 op slechts1dag CAREER LAUNCH JOBEVENT 23/05/2012 GENT FlandersExpo Gent 11u 19u Career Launch: solliciteer efficiënt en ontmoet een pak bedrijven op één dag. Ontmoet op één dag onder één dak alle rekruteerders van top bedrijven, volg interessante workshops en ontdek hoe je een sollicitatiegesprek zo aanpakt dat het echt iets oplevert. Workshops én jobs op één plek, efficiënter kan je het niet bedenken. Alle info op jobat.be/careerlaunch.

13 Extracarrière-input nodig? Deze consultants, stylisten en enthousiaste sprekers geven jou graag concretetips tijdens inspirerende workshops. Career Corner 1 Werkgelegenheid ingent-11u15 De schepen zetzich hardinvoor dewerkgelegenheid in Gentinhetalgemeen enin de stadsorganisatie meer specifiek. Hij investeert sterk in de modernisering van de stadsorganisatie waarbij de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie, onafhankelijk van plaats en tijd werken en diversiteit, centraal staan. De overheid is een moderne organisatie. Ditis noodzakelijk om de belangrijkeopdrachtten aanzien vandeburgerstekunnen vervullen. Gastspreker:ResulTapmaz,schepen vanpersoneel, ICT, administratievevereenvoudiging en kwaliteitszorg Assertief communiceren in een sollicitatiegesprek -12u Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Deze laatste wordt gevormd door je communicatievanin het begin (zowel verbaal als niet-verbaal). Iedereen praat over assertief zijn. Wat houdt dat in?wat is het belang hiervan voor een succesvol gesprek? Wat ligt er aan de basis van een assertieve houding? Welke andere benaderingen bestaan er dan zoal (onderdanig, agressief, manipulatief)?aan de hand van voorbeelden wordt op deze vragen een antwoord gegeven. Gastspreker:Rudi Cranshoff, Kluwer Opleidingen Personal Branding 13u en 14u Personal Branding gaat over je talenten ontdekken, versterken en zichtbaar maken, zodat jij gevraagdwordt voor datgene wat je het liefste doet. Gedurende deze workshop wordt je uitgelegd waarom dit steeds belangrijker wordt en hoe je er zelf mee aan de slag kan. Gastspreker:Katrin VandeWater, Passion forwork Positioneer jezelfinstijl op de jobmarkt 15u en 16u Kledij toontwie je bentenhoe je overjezelf denkt.niet onbelangrijk dus om er voorafgaand aan je sollicitatiegesprek de nodigeaandachtaan tebesteden. Welke dresscode,veel of weinigkleur, kortomwat zijndo s en don ts? Kathy Janssens en Sofie VanNuffelen, mental imagecoaches eigen wijs, introduceren je met veel enthousiasme in professioneel gebruik van kleur en stijl. Meer nog, ze gaan een stap verder en geven inzicht in slim toepassen van kleurpsychologie door af te stemmen op functie, sector of kwalificaties. Gegarandeerdeen streepje voor na deze workshop. Gastsprekers: KathyJanssens en Sofie VanNuffelen, eigen wijs De perfecte eerste indruk door je lichaamstaal 17u en 18u Al in de eerste seconde wordt al vaak bepaald of je de job wel of niet krijgt. In deze interactieve workshop krijg je een ander en duidelijk beeld op hoe anderen overjedenken en hoe je overkomt. Gastspreker:PetraMertens, innerout Career Corner 2 Hoe bouw ik mijn persoonlijk social learning netwerk uit? -12u Hoe overleef je in deze wereld waarinde kennisdie je als individuvergaard hebt, meteen verouderdis? Traditionele klassikale opleidingen bieden geen afdoend antwoord meer sociale netwerken als leer-netwerken zijn de toekomst! Welke netwerken zijn dit? Welkevaardigheden en welkeattitude zijn cruciaal? Hoe begin je eraan? Gastspreker:Isabel De Clercq,KluwerOpleidingen Feeling good feeling Healthy! 13u Feelinggood feelinghealthy! Wie wil het niet.. Met een minimum vantijd de maximum energie in je lichaam creëren om zo je privé als je professionele doelen te behalen. Gastspreker:BartVerhoeven, regiomanager HealthCityBelgië Zelfverzekerdsolliciteren 14u en 15u Klamme handen, niet uit je woorden komen, angst jezelf niet te kunnen verkopen, Op zich al spannend, zo n gesprek. Waterdaarnaast in je binnenste gebeurt, maakt tervaak absoluutniet makkelijker op.zelfvertrouwencoach Inge geeft tips overhoe je met een tevreden gevoel en een brede glimlach uit je gesprek kan komen. Hoe kan je je optimaal voorbereiden?hoe kan je sterker in je schoenen staan? Gastspreker:IngeKetels, Bureau Stroom Opportuniteiten en mogelijkebedreigingen vansocial media bij rekrutering 16u Jo Caudron, auteur van het boek Media Morgen, vertelt hoe we de voorbije decennia in sneltempo zijn geëvolueerd van analoog naar een sociaal webwaar niet enkel computersinverbindingstaan met elkaar,maar ook en vooral mensen met elkaar verbonden zijn. Er wordt vandaag heel veel aandacht geschonken aan het potentieel van sociale netwerken als Facebook en Twitter. Maar zijn die nieuwe sociale media ook relevant in het kader van rekrutering? En watzijn precies de opportuniteiten en mogelijke bedreigingen? Vooral nu uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren bedankt voor werkgevers die het gebruik vansociale media verbieden... Gastspreker:JoCaudron, CEODearMedia Optimaliseer je zakelijkezichtbaarheid enmaak je ambities waar 17u en 18u Wil jij ook weten hoe je je visuele mogelijkheden optimaal kan benutten om doeltreffender, effectiever enbijgevolg succesvollertewordeninjeprofessionele omgeving? danisdeworkshop Optimaliseer jezakelijkezichtbaarheid beslist iets voor jou. Door je competenties en kwaliteiten correctvisueel te vertalen m.a.w. zichtbaar temaken,krijg je immersmeer impact, erkenning en bereik je sneller en makkelijker je doelen. Een informatieve en inspirerende workshop met praktische tips om inzicht te krijgen in het belangvan een professionele uitstralingenkledingstijl. Gastspreker:Heidi Deblaere, Deblaereconsulting

14 JOBAT15 15 Jobat/ specifiek curriculum uniek volledig taal bondig spelling lay-out feiten up-to-date structuur categorieën relevant krachtig actief correct essentie Face yourself en ga nadien fluitend door het leven. Neem je sollicitatiekwaliteiten onder de loep en schrijf je via onze Facebookpagina in voor ons gratis cv-advies op Career Launch Gent, standnr Heb jij geen Facebookprofiel? Geen probleem! Schrijf je in door te mailen naar

15 16 CAREER LAUNCH GENT Slim netwerk ontworpendoor Seppe, 8jaar, zoon van Karel, ingenieur bij Eandis Passie voor technologie en techniek? Bouw met ons mee aan het energienetwerk van detoekomst. Surf naar Bezoek ons op Career Launch, 23 mei hal 3 stand 205 Eandis brengt dag en nacht elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk GREATEXPECTATIONS CLEAR GOALS ONE JOB Search &Selection ondersteunt werkgevers bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen van personeel sinds Onze consultants rekruteren voor tal vansectorenenfuncties.onze kwalitatieve evaluaties zorgen voordebestematch. Ontmoet ons 23 mei op de career launch Gent stand 302. welkom in de jobjungle. gids nodig? t Is makkelijk verdwalen in deze Jobat. Zoveel aanbiedingen die niet noodzakelijk aansluiten bij je persoonlijke talent en passies. Inside information is dan meer dan mooi meegenomen. De Randstad-consultants kennen de jungle grondig en maken je graag wegwijs. Kom langs voor een babbel over jou, je werkervaring en je toekomst. randstad.be &randstadprofessionals.be Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA CertifiedmemberFedergonRSS

16 Alles wat je hart wenst, vindjebij het UZ Gent. Een ziekenhuis met een ziel, gepassioneerdecollega s, aantrekkelijke carrières, kortom, de liefde van je werkleven. Onze zorgstad biedt je 54 vooruitstrevende verpleegeenheden die allemaal het beste van zichzelf geven, 54 kloppende harten waar jij je ten volle kan ontwikkelen. Hier in het UZ Gent ontdek je wat liefde voor de job écht betekent, samen met 5800 enthousiaste medewerkers. Momenteel zijn we op zoek naar (m/v): Bezoek ons op Career LaunchGent op stand 208 op 23 mei UZie k Graag! Verpleegkundige/technoloog vasculaire en interventionele radiologie (VINRAD) Je assisteert bij catheterisaties (diagnostische arteriografie) en interventies (therapie onder beeldvorming). Je ontvangt, positioneert en bereidt patiënten voor. Je bewerkt, selecteert en stuurt beelddocumenten door. In de uitoefening van je functie werk je met verschillende informatie- en communicatiesystemen. Verpleegkundige/technoloog ultrasonografie (50 %) Je ontvangt, begeleidt en bereidt patiënten voor. Je staat de artsen bij in het uitvoeren van diagnostische en echogeleide procedures. Je houdt dossiers en patiëntenbestanden bij, en verwerkt gegevens op menugestuurde computerprogramma s. Daarnaast sta je in voor onderhoud van gebruiksgoederen enapparatuur. Voor deze 2 functies als verpleegkundige ben je graduaat/bachelor in de medische beeldvorming, graduaat/bachelor verpleegkunde of gebrevetteerd/gediplomeerd/gegradueerde in de verpleegkunde. Je behaalde het getuigschrift radioprotectie of bent bereid dit te halen. Je bent bereid wachtdiensten te lopen. Uiterste inschrijvingsdatum voor de functies is 29 mei Op onze website vind je de uitgebreide functie- en profielbeschrijvingen en ons aanbod. Solliciteer via jobs.uzgent.be UZ Gent engageert zich voor diversiteit en gelijke kansen. Verpleegkundigen kunnen steeds terecht bij UZGent. Vorig jaar mochten we100 nieuwe verpleegkundigen verwelkomen. Enook dit jaar is er plaats voor heel wat nieuwe en gemotiveerde collega s. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, neemt UZ Gent dit jaar bijkomende operatiezalen in gebruik. Daarom rekruteren we bijkomend personeel voor zowel het operatiekwartier als de PACU (Post Anesthesia Care Unit) en de dienst Intensieve Zorg. Ariane Hoste, PACU-verpleegkundige,geeft je al een eerste indruk van de werksfeer op de PACU: Ik werk als PACU-verpleegkundige in twee ontwaakzalen en bedholds in het UZ Gent. Het is mijn taak om patiënten die net een operatie ondergingen te monitoren en te verzorgen. Daar komt heel wat bij kijken: in het UZ Gent vinden veel verschillende, vaak zware ingrepen plaats. Voor ons betekent dat telkens andere aandachtspunten: bij een patiënt die plastische heelkunde kreeg moeten we de operatieflappen controleren, na thoracovasculaire heelkunde behoort dopplercontrole tot de procedure. We schatten in of het goed gaat met de patiënt en of we de anesthesist al dan niet moeten oproepen. Die verantwoordelijkheid moet je durven nemen. Het duurt even voor je als PACU-verpleegkundige alle technieken onder de knie hebt. Maar je wordt niet in het diepe gegooid. De eerste twee maanden werk je altijd samen met een meter of peter die je wegwijs maakt. Dat is een grote steun, want het kan er intensief aan toe gaan op de PACU, zeker als er veel patiënten zijn die net een zware operatie ondergingen. Als PACU-verpleegkundige moet je vooral stressbestendig, rustig en gefocust zijn. Geen twee dagen zijn hetzelfde in het ziekenhuis, dat maakt de job net zo boeiend. Ook wie wil bijleren, komt in het UZ Gent aan zijn trekken. Ik interesseer me voor wondzorg en krijg nu de kans om een reeks opleidingen te volgen om me daar verder in te verdiepen. Het ziekenhuis houdt rekening met zijn medewerkers en biedt dit soort groeikansen. Dat bevalt me wel. Tessa Martens, instrumenterende inhet OK Hartchirurgie, vertelt over haar ervaringen op het OK: Ik werk sinds een jaar als instrumenterende op de afdeling hartchirurgie. Het is geen toeval dat ik in het operatiekwartier terechtkwam. Al tijdens mijn stage was ik gefascineerd door de technische kant van de verpleegkunde. Ik assisteer de chirurgen tijdens operaties. Het is mijn taak om hen het materiaal steriel aan te geven. Het gaat er soms spannend aan toe, ER-toestanden zijn me niet vreemd. Maar dat vind ik net het fijne aan de job: ik leer alle dagen bij. In een universitair ziekenhuis zijn geen twee dagen hetzelfde: hier worden immers vaak complexe operaties uitgevoerd. Mijn band met collegaverpleegkundigen en chirurgen is sterk. We vormen een hecht team. In het operatiekwartier zijn we op elkaar aangewezen. De chirurgen rekenen op ons. Goed in team kunnen werken is dus een vereiste voor een OK-verpleegkundige. Het duurt een tijdje voor je als instrumenterende volleerd bent. Maar je wordt natuurlijk niet zomaar in het diepe gegooid. De eerste maanden werd ik in het OK begeleid door een meter en een peter, een verpleegkundige en een chirurg. Zij volgden me, leerden me wat ik moest kunnen, bekeken mijn evolutie en beslisten wat ik alleen mocht doen. De eerste keer dat ik er alleen voor stond vond ik best spannend. En nog elke dag is de voldoening groot als een operatie goed verlopen is. jobs.uzgent.be

17 18 CAREER LAUNCH GENT Politiezone Gent: misschien iets voor jou? Teamwork Klopt het dat jullie veel nieuwe politiemedewerkers nodig hebben? Inderdaad! Heel veel mensen gaan de komende jaren met pensioen, zodat wij inschatten dat wij voor de lokale politie van Gent jaarlijks meer dan 50 nieuwe medewerkers nodig zullen hebben. Aangezien de gezochte doelgroep onvoldoende beschikbaar is op de huidige specifieke arbeidsmarkt, zullen wij de komende drie jaar extra inspanningen moeten leveren om kandidaten op de algemene arbeidsmarkt te overtuigen om bij de politie te komen werken. Wie komt volgens uinaanmerking om politieman (-vrouw) te worden? Ik vind het belangrijk dat rekruten echt gemotiveerd zijn om mensen te helpen en verantwoordelijkheid willen opnemen voor het eigen gedrag en dat van hun collega s. Uiteraard zijn er ook andere aspecten belangrijk, die uitgebreid getest wordentijdensdeselectieprocedure. Aangezien de politie een veelzijdigewerkgeverisdie een brede waaier van functies aanbiedt, komen zowel mensen met uiteenlopende interesses als kandidaten met een specifieke kennis en kunde in aanmerking. Bovendien kun je groeien binnen één werkdomein of kiezen voor een gespecialiseerde loopbaan. Watiserzospeciaal aan de politie vangent? In Gent zijn we ervan overtuigd dat weindeeerste plaats moeten blijven werken aan een goede verstandhouding met onze bevolking.anderzijds willen we de burgers beschermen door daders te vatten. Onze missie is vervat in onzekorpsslogan Uw politie altijd nabij. Wie bij de Gentse flikken wil werken, moet achter deze slogan staan. Zodra je toetreedt tot ons korps, krijg je de kans om je competenties verder te ontwikkelen. Aangezien we over meer dan plaatsen beschikken, streven wij er namelijk naar ons korps te beheren als een familiebedrijf met aandachtvoor het individu. We willen dat onze medewerkers in de verschillende fases van hun leven de best mogelijke functie kunnen uitoefenen. Voor sommige medewerkers lukt dat niet onmiddellijk, maar dankzij de grootte van onze zone slagen zij er doorgaans op termijn welin. Watgaan jullie doen inzakerekrutering? We hebben een uitgebreid plan in ontwikkeling onder de noemer De Gentse flikken zoeken u. Daarin sluiten wij enerzijds aan op de nationale rekruteringscampagnes (www.jobpol.be), maar anderzijds zullen wij zelf instaan voor de werving van tien medewerkers die exclusief bestemd zijn voor de wijkwerking. De wijkwerking is en blijft tenslotte de hoeksteen van onzepolitionele aanpak. Dit betekent concreet dat er bovenop de nationale rekruteringen in 2013 extra medewerkers zullen starten met een opleiding die door de Gentse politiezone wordt bekostigd. Als je je kandidaat stelt voor zo n functie kies je ervoor om zelfstandig te werken binnen een buurt waarvoor je verantwoordelijk bent. Daarnaast heb je uiteraard de mogelijkheid om deel te nemen aan ordediensten en behoor je tot een breder team waar je ondersteuning zal bieden. De Politie rekruteert of Naast collega s voor de Wijkdienst hebben wij ook grote nood aan mensen die op de Interventiedienst of Verkeersdienst tewerkgesteld willen worden. Wie voor deze diensten kiest, zal eerder in een shiftensysteem werken. Dat heeft een impact opde organisatie van het privéleven, maar garandeert wel eengrotevoorspelbaarheid vandewerkplanning. Interview met HCP Filip Rasschaert, Korpschef PZ Gent MEER DETAILS OVER ONZE JOBS? KOM DAN OP 23 MEI NAAR CAREER LAUNCH IN GENT. WIJ VERWELKOMEN JE OP STAND 301. Kern Selection, jouw gids op Career Launch (en in je carrière) Kern Selection is jouw persoonlijke gids voor een succesrijke start. Ook op Career Launch. Kom daarom zeker langs op de stand van Jobat voor een gratis cv-analyse! cv-analyse Laat je cv analyseren Wat ishet perfecte cv specifiek voor jou? Zo veel tips, dat je het niet meer weet... Laat daarom je cv testen door de professionele recruiters van Kern Selection. De perfecte boost voor je carrière! Kern Selection wijst je de weg. Bezoek ons tijdens Career Launch in Gent op 23 mei en schrijf je tijdig in op de Jobat stand! Kern Selection. Voor de juiste mensen. RECRUITMENT &SEARCH ASSESSMENT CENTERS DEVELOPMENT CENTERS TALENT CENTERS

18 De Politie rekruteert of bel gratis De Politie rekruteert of Je bentook expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onzebrede waaier politie- en burgerfuncties zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega smet de meest verscheiden achtergrond. Watzewel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit.hebjijdat potentieel? Surf dan naarwww.jobpol.be voor meer details over ons uitgebreid jobaanbod.

19 20 CAREER LAUNCH GENT DECATHLON EN OXYLANE, SPORTIEF OP ALLE VLAKKEN Onze waarden Vrijgevigheid Passie voor Sport Vitaliteit Teamgeest Eerlijkheid EEN BRUISEND HR-BELEID «Het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken», dat is onze ambitie, ons personeelsbeleid draait dan ook helemaal rond die filosofie. Ons streefdoel uit zich in de vier uithoeken van de wereld dankzij onze medewerkers, verspreid over meer dan 25 landen. En het is net omdat onze Mensen in al hun diversiteit het hart uitmaken van onze strategieën, dat we erin geslaagd zijn om Europees marktleider te worden in de distributie en de ontwikkeling van sportartikelen. Onze mensen delen allemaal dezelfde passie voor sport, dienstbaarheid, vitaliteit, verantwoordelijkheid en een neus voor het concrete zijn essentiële waarden. Elke nieuwe medewerker krijgt vanaf de eerste dag een integratieplan op maat, het opleidingsgebeuren neemt bij ons een heel belangrijke plaats in. De persoonlijke ontwikkeling is een constante doorheen de hele loopbaan van een Decathlonner. «Zin geven om te sporten en zo het plezier en de heilzame effecten van sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken.» Deze baseline vat perfect de filosofie van het merk Decathlon en de Groep Oxylane samen. De Groep Oxylane, opgericht in 2008, overkoepelt 2 domeinen: dat van ontwikkelaar van sportieve producten en dat van lokale en online verkoper van sportartikelen, met Decathlon als vaandeldrager. Oxylane beheerst de volledige ontwikkelingscyclus van een product, van R&D tot verkoop, over ontwerp, design, productie en logistiek. Een akte van kwaliteit, innovatie en tevredenheid voor onze klanten! Elke Decathlonner stelt dag na dag alles in het werk om de klant innovaties en producten op maat aan te bieden, in gezellige en ruime winkels, tegen permanent lage prijzen en met het best mogelijke technische advies. Decathlon België telt momenteel 14 winkels en 1logistiek centrum en stelt 1700 mensen te werk. Onze ambitie? Alle sporten verenigen onder één dak, om ze voor iedereen toegankelijk te maken. Wij bieden je een verantwoordelijkheidskader waarbinnen je volledig zelfstandig kan beslissen. Binnen al onze werkdomeinen zijn tal van doorgroeimogelijkheden aanwezig: zo kan je een heel rijke loopbaan uitbouwen binnen een internationale onderneming, met de keuze uit meer dan 300 functies. Opleidingen, advies, beslissingen nemen, management, Bij Decathlon doen we er alles aan om te verzekeren dat onze mensen de bedrijfsfilosofie kunnen overbrengen op al onze klanten. SPORT, JOUW PASSIE? Om de verdere expansie te garanderen zijn wij op zoek naar afdelingsmanagers (logistiek en winkels) en financiële profielen. Interesse in één van deze functies?spring even binnen op Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent, stand nr 207 of surf naar Manage yourcareer! Trouvez le job de vos rêves. Vind de job van je dromen. Move-Up,check it out!

20 COLLEGA VAN MARC AANGEWORVEN DOOR MARC MANAGER VAN MARC MARC Een team leiden vraagt écht talent! Sinds de oprichting in 1997 is Decathlon België een jong, dynamisch en ambitieus bedrijf waar sport centraal staat. Decathlon maakt deel uit van de groep Oxylane dat Europees leider is in de distributie, het ontwerp en de productie van sportartikelen. Momenteel telt Decathlon België 14 winkels en één logistiek centrum. In de komende drie jaar zullen wij dit aantal nog uitbreiden tot minstens 20 winkels. Om deze verdere groei te garanderen zijn wij vandaag op zoek naar sterke managers voor de toekomst. Ben jij ook fan van sport en Decathlon? Vervoeg dan snel ons team en kies voor een loopbaan in een boeiende en dynamische sector. Decathlon zoekt (m/v) BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE PASSIE VOOR SPORT, OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN! Ontdek snel meer op Sportieve AFDELINGSMANAGERS Als afdelingsmanager bij Decathlon sta je in voor de rekrutering, opleiding en management van jouw team. Dagelijks stuur je jouw eigen team van medewerkers aan en motiveer je hen om samen de doelstellingen te bereiken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de commerciële activiteit van je afdeling binnen de winkel. Je zin voor dienstverlening is merkbaar in je omgang met de klant. Je garandeert tevens hun tevredenheid dankzij een goed beheer van je stock, de kwaliteit van je afdeling en aangepaste productgamma s. Decathlon neemt deel aan Career Launch op woensdag 23 mei, Flanders Expo Gent stand nr 207. Ga jij de uitdaging aan?

21 Visit us at Join the winning team! Jobat Career Launch Ghent stand 305 We are looking for: ERP consultants Information Management consultants ApplicationManagement consultants Junior consultants More info: Send your CV to Wim De Jonghe. Delaware Consulting Delaware Consulting iseen toonaangevende IT-dienstverlener die geavanceerde oplossingen en diensten aanbiedt, gebaseerd opmicrosoft,sap en OpenText technologie.ons motto is Combining strengths, delivering solutions. Omdat we als een hecht team krachtige IT-oplossingen ontwerpen, ontwikkelen,implementeren en beheren, in nauwe samenwerking met onze klanten, collega s enpartners. Onze core consultingcompetenties zijn ERM, xrm, SCM, BI en Performance Management, ecommerce &Mobility,Information en Infrastructure Management. Onze jarenlang opgebouwde focus en knowhow hebben, samen met onze pragmatische benadering en doorleefde waarden, geleid tot een stevige en trouwe klantenbasis. Dat onze formule werkt, bewijzen onze vele succesvolle projecten bij een groeiend aantal klanten. Onze technologiepartners Microsoft en SAP bevestigen onze slagkracht met de titels van Gold Certified Microsoft, Gold SAP,Gold Business Objects, HP Preferred Partner,Platinum OpenText en Platinum Psion-partner. Delaware Consulting trekt resoluut dekaart van duurzame groei, zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Om onze klanten professioneel te blijven ondersteunen, werken we permanent aan het uitbreiden en versterken van onze organisatie. Het Delaware Consulting-team telt momenteel 650 enthousiaste professionals in kantoren in België (Kortrijk,Antwerpen enwaver), Nederland (Eindhoven en Den Bosch), Luxemburg, Frankrijk (Rijsel, Lyon en Nantes),China (Suzhou, Shanghai en Harbin), Singapore endevs(atlanta,auburn en Dallas). PUBLIREPORTAGE ERM, xrm, SCM, BI en Performance Management, ecommerce &Mobility, Information and Infrastructure Management Combining strengths, delivering solutions

22 CAREER LAUNCH GENT 23 Crazy about chocolate? Barry Callebaut has been producing cocoa and chocolate products for more than 150 years. Today, we are the world s leading manufacturer of high-quality cocoa and chocolate products. Our proven expertise, together with our focus on innovation and R&D, enable us to cater to the many different customer needs and to respond to the varying consumer preferences throughout the world. Barry Callebaut has strong traditional rootsineurope,isheadquartered is in Switzerland and listed on the SWX Swiss Exchange. Wehave aglobal network with production sites in Europe, Africa, North and Latin America and Asia/Pacific. Looking for anew professional challenge? stand 103 Visit us at Career Launch 23/05 Ghent Barry Callebaut Belgium nv Human Resources Aalstersestraat Lebbeke Wieze Tel.: 053/ Fax: 053/ Crazy about chocolate? Ben jij geïnteresseerd ineen carrière binnen de wereld van chocolade? Wij zijn o.a. op zoek naar (m/v): Financial Controller SAP Business Analysten Productontwikkelingsingenieurs Manager Engineering Western Europe Looking for a new professional challenge? stand 103 Neem alvast een voorproefje van ons jobaanbod. Kom en ontdek onze stand op Career Lauch te Gent, woensdag 23 mei Barry Callebaut Belgium nv Human Resources Aalstersestraat Lebbeke Wieze Tel.: 053/ Fax: 053/

23 24 CAREER LAUNCH GENT Personnel Managers Club HR inspireren rekruteren integreren Een event dat je niet mag negeren. 7juni 2012 Arbeidsrecht: sterke wet tegen pesten of pesterige wetgeving Gastsprekers: Mevr. Inger Verhelst, advocaat-vennoot, Claeys &Engels Mevr. Ariane Haelterman, preventieadviseur psychologische aspecten, Arista Wees erbij: schrijf in via Dit event wordt ondersteund door ALM. HR Flux, met kantoren in Kortrijk en Gent, is niet zomaar een selectie- en rekruteringsbureau, gespecialiseerd in bedienden en kaderleden. Gesteund door jaren expertise, passie voor het métier en vanuit een klant- en resultaatgerichte instelling gaan zaakvoerder Colin Dewulf en zijn team verder waar anderen ophouden. Het uitgangspunt: het zoeken én vinden van de perfecte match tussen medewerker en organisatie. HR FLUX ZOEKT ÉN VINDT DE IDEALE MATCH Kandidaten en opdrachtgevers zijn bij HR Flux dus in goede handen. Dat heeft volgens Colin Dewulf veel, zo niet alles te maken met de grondige aanpak van HR Flux. We zoeken steeds de perfecte match tussen kandidaten en de werkgevers, die we door en door kennen. Op die manier kunnen we de kandidaten uitermate goed informeren. Voor hen is dat een grote meerwaarde. Zo komen ze immers terecht in een werkomgeving die hen ligt, waar ze goed kunnen functioneren en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Die matching is dus meer dan een slogan. Bovendien volgen wij de kandidaat na de indiensttreding gedurende zo n 3maanden op en organiseren we indien nodig een gesprek met werknemer én werkgever. KANDIDATEN ZIJN OOK KLANTEN Bij HR Flux zijn kandidaten geen nummer. Integendeel, zegt Colin Dewulf zij zijn evengoed onze klanten. We houden rekening met hun behoeften en nodigen ze uit om na te denken welke job bij hen past, maar vooral binnen welke organisatie ze passen. Vaak wordt er sterk gefocust op job-inhoud en wordt onvoldoende bekeken of een kandidaat zich goed zal kunnen integreren binnen een onderneming. Dat loopt vaak verkeerd af. Wij geven daarentegen professioneel advies, opbouwende feedback, nuttige tips en we delen onze ruime kennis die we over bedrijven hebben opgedaan. HR Flux wenst namelijk een ambassadeur te zijn voor opdrachtgevers alsook voor professionele kandidaten. GUIDANCE ALS SLEUTELWOORD We proberen steeds een klankbord te zijn voor de kandidaten en gerichte feedback te geven. Ze kunnen dan ook altijd bij ons aankloppen voor professioneel advies. We richten ons trouwens niet enkel tot werkzoekenden. Ook mensen die al een job hebben en wat bakens willen uitzetten om te zien welke richting zij nog uit kunnen, kunnen bij ons terecht. OOG VOOR DE TOEKOMST Werknemers die reeds actief zijn binnen een bepaald bedrijf kunnen eveneens bij HR Flux terecht voor job-coaching. Colin Dewulf: We helpen deze mensen om zich verder binnen de organisatie te oriënteren. Dat wordt steeds belangrijker,nuweallemaal langer moeten werken en bedrijven op zoek zijn hoe ze ook 55-plussers langer aan het werk kunnen houden. Als ervaren consultants kunnen we daarin een belangrijke rol spelen. Bovendien is onze interesse voor de nieuwste tendensen en ontwikkelingen een belangrijke troef, zeker voor kandidaten. WIL JE OOK GEMATCHED WORDEN MET DE IDEALE ONDERNEMING? Surf naar voor meer info en je spontane sollicitatie, neem contact op via (Kortrijk) of (Gent) of stuur een naar

24 CAREER LAUNCH GENT 25 PROJECTINGENIEUR PROJECTMANAGEMENT PROJECTINGENIEUR SPECIALE TECHNIEKEN PROJECTINGENIEUR STABILITEIT PROJECTLEIDER MACHINEBOUW TEKENAAR/ONTWERPER SALES ENGINEER FOR ANOTHER 100 YEARS PROJECT ENGINEER SENIOR HR OFFICER ONTWERPINGENIEUR CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGIST PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER HR inspireren rekruteren integreren vertegenwoordigt deze bedrijven op Career Launch Gent woe 23mei -Flanders Expo Kom zeker langs op onze stand (nr.210) ITENGINEER HARDWARE ENGINEER TEST PLATFORM DEVELOPMENT ENGINEER SENIOR SOFTWARE DEVELOPER/PROJECT LEAD EMBEDDED SOFTWARE/HARDWARE DEVELOPER SENIOR SOFTWARE DEVELOPER WEBSOLUTIONS De juiste match tussen medewerker en organisatie. SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! SPIRIT CREATIEF MOTIVATIE TEAMSPELER TOEKOMST SIOEN Industries is een snelgroeiende beursgenoteerde groep die de technologische evolutie steeds een stap voor blijft en prestaties met een internationale draagwijdte op zijn naam schrijft. Met meer dan medewerkers,verspreid over vestigingen in 14 landen realiseren we een omzet van meer dan 320 miljoen euro.ons salesteam is actief in meer dan 80 landen.een boeiend perspectief,ook voor de professionals waar we vandaag naar op zoek zijn. Een aangename werksfeer,een dynamischengemotiveerdteam en aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen maken deel uit vanons aanbod. ONZE ACTIVITEITEN: SIOEN Industries bestaat uit DRIE DIVISIES. DE COATING DIVISIE draait rond de productie van technisch textiel. Hiervoor hebben we alle stappen van het productieproces in eigen handen genomen : we spinnen het garen, we weven weefsels en maken vilt en we behandelen die weefsels (coaten) en die vilten op hun beurt. ONZE APPAREL DIVISIE is een innoverende producent van een breed gamma hoogwaardige technische beschermkledij. Onze kledij voldoet aan talrijke Europese normen. Zo produceren we o.a. regenkledij, signalisatiekledij, brandweer-interventiekledij, kogelwerende kleding, schorten en lakens voor operatiekamers. IN DE CHEMICALS DIVISIE produceren we pasta s, inkten en vernissen, hierin zijn we Europees markleider.daarnaast produceren we ook pigmentdispersies voor doe-het-zelf zaken en produceren we inkten voor large-formatdigitale printers. ONS BUSINESS STATEMENT: Met onze unieke en kostenefficiënte, verticaal geïntegreerde processen, willen we voortdurend de conversie verbeteren van chemicaliën,technisch textiel, afgewerkte producten en halffabricaten. We focussen ons op wereldwijde B-to-B klanten en professionele gebruikers om zo de continuïteit, risicospreiding en winstgevende groei voor al onze stakeholders te verzekeren. We willen dit alles doen in een dynamische omgeving, door flexibel en snel te reageren op de markten, door gericht op R&D te werken en door wereldwijd aanwezig te zijn met sales en productie. Bovendien willen we milieuvriendelijke coating- en verwerkingstechnologieën ontwikkelen en zo de standaard zetten voor groene veiligheids- en beschermingsproducten die daarenboven duurzame en winstgevende groei creëren. ONZE VACATURES: We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen in sales, product management, R&D, administratie en productie. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze wekelijks aangepaste website We hopen je tevens te mogen ontmoeten op onze stand op Career LaunchExpo te Gent op 23 mei (stand 203 hall 3). Aarzel niet en stuurjecvenmotivatiebrief naar: Sioen NV,t.a.v. Sabien De Muelenaere, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie of via Je kan ons ook bereiken op het nr

25 26 CAREER LAUNCH GENT Hoe is het om te werken bij Pfizer? Alleen in team Mijn dagelijkse uitdaging Internationale kansen Je kuntniet zonder je team. Je deelt in teammeetings ideeën en suggesties en iedereen blijft op de hoogte, vandeplanning tot grote issues als veiligheid, kwaliteit en onze objectieven. Dat spreekt me enorm aan. We weten allemaal duidelijk waar we heen moeten. En dat werkt ook praktisch: we kunnen makkelijk taken van elkaar overnemen als het nodig is. Ik krijg veel ontwikkelingskansen. De stap naar supervisor was een enorme uitdaging. Maar ik zie dat dat voor iedereen geldt, op alle niveaus. Als je je inzet en ervoor gaat, geeft Pfizer je alle kansen.werken bij Pfizer is mijn fijne, dagelijkse uitdaging. Een grote groep mensen coachen is niet gemakkelijk, maar maakt het des te boeiender. Ik doe het enorm graag en leer echt veel bij, elkedag. Ik heb voor Pfizer gekozen omdat ik voor een multinational wilde werken, met internationale kansen en heel watuitdagingen. Ik zatpas nog 6 maanden in Duitsland voor eenopdracht, veel geleerddaar, en het geeft een frisse kijk om mijn job hier. En je leert automatisch bij door uitwisselingen tussen afdelingen, en zelfs sites. Mohamed El-Abdellati Senior Labo Analist, afdeling Chemisch Labo Bij Pfizer sinds 2000 Tine Dupas Supervisor Productie, afdeling Aseptic Manufacturing Bij Pfizer sinds 2008 Stefan Vercauteren Production Supervisor Packaging, afdeling Packaging Bij Pfizer sinds 1996 Waarom aan de slag bij Pfizer? Omdat een job bij Pfizer betekent: Je houdt vanverantwoordelijkheid, teamwerk en afwisseling. Je wil graag meewerken aan een gezonderewereld. Je hebt de capaciteiten en de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen en in je eigen carrière te blijven investeren. En je wil werken in een internationale omgeving met sterke ethische waarden. Elk jaar draag je bij aan de productievan 300 miljoen eenheden steriele, voornamelijk inspuitbaregeneesmiddelen in flesjes, ampullen en spuiten, dankzij de meest geavanceerde technologie. Met zo n collega s werk je bij de grootste Europese productie- en verpakkingseenheid. Pfizer Puurs groeit! Pfizer Puurs de grootste Europese productievestiging vande farmaceutische groep zal de komende jaren zijnactiviteitenverder uitbreiden door de investering van 140 miljoen euro. Ditonderstreept Pfizers intentie om zijn positie in ons land nog steviger te verankeren. We zoeken 100 nieuwemensen Ontdek jouw pad! Surf naar en stel je kandidaat. REKRUTEREN VIA SOCIALE MEDIA Meer dan cinema? AUDITORIUM CORELIO Donderdag 21 juni 2012 Groot-Bijgaarden Informatie en inschrijving: PARTNERS E arnu m N K LEI N K um B arnu m Bar LEIN K LEI N KLE I B arnu m B arnu m Barnu m N K LEI N K LEI N K LEI N K B arnu m B arnu m B arnu m B KLEIN K LEI N K LEI N num B arnu m B ar N K LEI N K B arnu m LE

26 CAREER LAUNCH GENT 27 Pfizer ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen! Dankzij de inzet van meer dan medewerkers, is de vestiging in Puurs uitgegroeid tot één van de meest strategische productie-eenheden voor inspuitbare geneesmiddelen binnen de groep. In deze hoogtechnologische omgeving bieden wij uitdagende loopbaanperspectieveninproduction, Packaging, Quality Operations, Engineering en Materials Management aan (m/v): Getalenteerde Masters Je houdt van verantwoordelijkheid, people management en afwisseling. Bovendien heb je: Een universitaire opleiding: burgerlijk/bio-ingenieur, apotheker, handelsingenieur of TEW. Een bijkomend diploma ismooimeegenomen. Het potentieel en de ambitie om door te groeien en in je eigen carrière te blijven investeren. Zin om te werken in een internationale omgeving. Is dit jouw profiel? Dan kan je bij Pfizer mee je eigen loopbaan uitstippelen. Jouw initiatief telt: je inzet, je motivatie, je enthousiasme. Je bent dan ook een communicatieve teamspeler en werkt klantgericht. Je durft beslissingen nemen, hebt een visie en weet ze over te brengen op anderen. Ontdek jouw carrièrepad. Bezoek onze stand op Career Launch woensdag 23 mei 2012 Kijk op voor meer informatie over onze onderneming, onze wetenschap en onze commitment tot een gezondere wereld. Ontmoet ons op Career Launch woensdag 23 mei Flanders Expo, Gent EMBRACE YOUR FUTURE Functional Analysts Java Developers Project Manager Network &System Engineers ICT Recruiter Solliciteer op

27 Word een van onze nieuwe collega s Bezoek onze stand (nr. 209) op woensdag 23 mei 2012 op Career Launch, Flanders Expo Gent We zoeken masters (burgerlijkingenieurs, industrieelingenieurs, ) en bachelorprofielen in technische richtingen. Ontdek al onze vacatures op spoorwegen werven aan.be

28 JOBEVENT Payroll 24 mei Antwerpen Geen service zonder passie Je job doen met overtuiging en kennis van zaken. Daar draait het om. Je klanten helpen met elke payrollvraag. Advies op maat in het volste vertrouwen. In Payroll kun je echt alle kanten uit. Je wil best een voorsmaakje? Kom op 24 mei 2012 naar ons Jobevent in Antwerpen. Vanaf 18 uur verwelkomen we je met een hapje en een drankje. Je maakt er meteen kennis met onze Payrollexperts en wie weet plan je zelfs een afspraak met een van onze recruiters. Natuurlijk vertellen we je alles over wat deze job zo uniek maakt bij SD Worx. En nog een tip: neem de tijd om de sfeer op te snuiven en praat even met onze medewerkers of misschien beter: toekomstige collega s? Alvast tot dan. Inschrijven kan tot en met 21 mei. Alle details vind je op

29 Vinci Facilitiesis onderdeel van Vinci, de grootsteconcessie-en constructiegrœp terwereld. De groep is actief in 90 landen, telt meer dan medewerkers en heeft een jaaromzet van 38 Mld. Voor ons Belgischfiliaal, zijn wij opzoeknaar enthousiaste medewerkers. Vinci Facilities biedt ondersteuning bij coördinatie van alle facilitaire diensten rond hard services (gebouwen en technieken) en soft services (schoonmaak, catering, onderhoud,.) aan. Kwaliteit, communicatie en respect voor de toepassing van wettelijke procedures en voorschriften vormen de basis van het gezond en dynamisch beleid van Vinci Facilities. Ten gevolge van haar succesvolle groei is Vinci Facilities dringend op zoek naar (m/v) : SITE MANAGERS FACILITY COORDINATOREN Voor beide functies zoeken wij dynamische, gedreven en pragmatische personen. U communiceert vlot, bent een rasechte planner en organisator,een technisch inzicht is een pluspunt. Uhebt een service-minded attitude, bent kostenbewust en stressbestendig. Als SiteManager staat uals SPOC tegenover de klant, ubent eindverantwoordelijk voor de operationeleinvulling van het commerciële contract, ook voor het financiëleluik. Verder bent u eenpeople-manager en coachvoor uwteam on site. Als Facility Coördinator bent uvoornamelijk bezig metde dagdagelijkse opvolgingvan de facility activiteiten op het terrein. Udœtdeplanning, opvolgingenopleveringvanuitte vœrenwerken. Op middenlange termijn zijn er binnen de groepinteressantedoorgroeimogelijkheden. Vinci Facilities biedt ubovendien een competitief salarispakket met diverse extralegale voorwaarden. Wanneer uzich kan terugvinden in één vandeze functies en deel wiluitmakenvaneen dynamisch en snel groeiende firma, laat dan zekeruwcvenmotivatiebrief achter op volgend -adres : VINCIFacilities /Faceo BelgiumNV Havenlaan - 86c, B Brussel T. :+32 (0) F.:+32 (0) Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden. Voor het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) zoeken wij een (m/v) JURIST Wij vragen je bent master in de rechten met een oprechte belangstelling voor buitengewoon onderwijs, kennis van onderwijsrecht is nuttig maar geen vereiste; je bent klantvriendelijk en beschikt over een goed analytisch en synthetisch vermogen; je getuigt van een christelijk geïnspireerde levensvisie. Je opdracht je staat in voor de opvolging van de regelgeving inzake onderwijs en andere relevante wetgeving en biedt administratie-juridische ondersteuning. Je begeleidt onze scholen bij de opstelling van allerlei dossiers en organiseert vormingen. Wij bieden een bediendecontract van onbepaalde duur (na proefperiode) in het CODO-statuut (contractueel departement onderwijs). Je hebt interesse : Stuur vóór 25 mei 2012 je sollicitatiebrief en CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar Kandidaten met een functiebeperking die behoefte hebben aan een redelijke aanpassing, worden verzocht dit te vermelden. contract van bepaalde duur,onbepaaldeduur, Op jobat.be/contract vind je alleinfooversoorten contracten, wat er precies moet in staan en nog zoveel meer. vervangingscontract, leercontract Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen Jobat is toonaangevend in de markt van de rekruteringscommunicatie, zowel in print als online. We denken mee met bedrijven die op zoek zijn naar de beste medewerkers. Marketing Manager Jobat Je uitdaging: Je speelt in op de noden van desterk evoluerende en competitieve markt op het vlak van rekruteringscommunicatie om de marktpositie van Jobat en jobat.be op lange termijn veilig te stellen. Samen met de andere leden van het Management Team draag je actief bij tot deformulering van delange termijn strategie voor Jobat (print en online). Je vertaalt deze lange termijn visie in een marketingstrategie en een marketingplan om Jobat en jobat.be op de markt te positioneren en vertaalt deze naar concrete, verkoopondersteunende marketingacties, die je samen met externe partners uitwerkt en implementeert. Je gaat hierbij pro-actief te werk en bent de drijvende kracht achter het merk. Je onderhoudt contacten met de communicatiebureaus en creative agencies en stuurt hen met zelfvertrouwen aan. Je sluit intern en extern strategische partnerships om business opportuniteiten maximaal te benutten en getuigt daarbij van denodige commerciële feeling. Je stelt marketingbudgetten op in functie van het marketingplan, schat budgettaire consequenties van marketingacties en commerciële acties adequaat in en volgt de budgetten op. Je profiel: Je hebt bij voorkeur een master opleiding in een relevante richting en beschikt minstens over een 5tal jaar ervaring in marketing en communicatie. Je bent een gedreven enresultaatgerichte marketeer, met commerciële feeling en een goede kennis van demediawereld. Zonder een technisch expert te zijn, getuig je wel van de nodige voeling met het online gebeuren. Affiniteit met HR en rekruteringscommunicatie in een B2C en B2B omgeving vormt een pluspunt. Je bent in staat om op strategisch niveau mee te denken en een marketingstrategie en plan te ontwikkelen maar combineert dit met een sterke hands-on mentaliteit. Je getuigt vanzin voor initiatief en vaneen doe-mentaliteit en kan zaken autonoom opstarten. Wanneer nodig, weet je duidelijkeprioriteiten voorop te stellen. En strikte deadlines te respecteren. Je bent in staat flexibel in te spelen op marktsituaties en gepaste acties snel te initiëren. Je bent perfect tweetalig (Nederlands Frans). Aanbod: Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en solliciteer online! Verdere vragen? Contacteer gerust Kristien Vande weijer op 02/ Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve,toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep konzich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodatwetrendsetter en innovatorblijven.

30 Ik bensabine... en ik ben er.waar dan, vraagt u? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex. Elke dag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in benén wat ik graag doe. Daarbij hou ik tijd over voor mijn privé-leven. Ik bener, voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel andere Securex-collega s. En u, bent uerook? Sabine Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maakt u deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat u belangrijk vindt,ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele,informele en integere professionele omgeving. Briljante account manager, commerciële kei, payroll expert, ITwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Bekijk uw carrièrekansen op ikbener.be en ga met Securex in zee! Bezoek ons op JOBEVENT DONDERDAG 31 MEI REGISTREER OP www.modulo.be Bij Volvo Group Belgium zoeken we talent in HR en Finance. Voelt uzich aangesproken? Dan nodigen we ugraag uit op ons event voor HR en Finance-profielen. Kom langs en ervaar de sfeer van werken bij Volvo. Ontdek meer over onze boeiende jobs, het werken in een dynamisch team en de doorgroeimogelijkheden. Meer info en inschrijvingen op Specialist Payroll &Administratie Junior HR Business Partner Senior Recruiter Legal Advisor HR TaxAdvisor Assistant TaxAdvisor Boekhouder A-Z Bediende Business Control FINANCE OR HR? RISE UP! Werken op z n best in het OCMW van Puurs Je hebt een passie voor cijfers. Je wil werken in een omgeving waar de zorg voor anderen centraal staat. Financieel beheerder OCMW (m/v) Je implementeert en stuurt het financieel management vanhet OCMW. Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket, flexibele uuren verlofregeling,... Interesse: Informatie en selectieprocedure: Palingstraat Puurs Tel De stad Oudenaarde, historische stad en economisch knooppunt van de Vlaamse Ardennen, werft volgende medewerker (M/V) aan: CONSULENT MOBILITEIT, NIVEAUB,INCONTRACTUEEL DIENSTVERBAND, VOLTIJDS. Taakgebied Je staat in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging vanhet mobiliteitsbeleid vanhet stadsbestuur. Jouw profiel beschikken over een bachelor beschikken overeen rijbewijs B slagen in een vergelijkend examen. ARCHIVARIS, NIVEAUA,INCONTRACTUEEL DIENSTVERBAND, VOLTIJDS. Taakgebied De stad Oudenaarde beschikt overeen rijk historisch archief. Je staat in voor het bewaren, ordenen en ontsluiten vandit oud archief. Je staat in voor de naleving vandeselectielijsten inzakedebewaring en vernietiging vanhet modern gemeentearchief. Jouw profiel beschikken overeen Master in de geschiedenis beschikken overeen rijbewijs B beschikken over3jaar nuttige ervaring slagen in een vergelijken examen Naast de verloning voorzien wij tevens maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en aanvullend pensioen. Bent ugeïnteresseerd in één vandeze functies? Stuur dan uw sollicitatie met curriculum vitae met kopie vanuwdiploma naar: Het College vanburgemeester en Schepenen, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, uiterlijk op dinsdag 22 mei 2012 Onvolledige sollicitaties op de dag vanafsluiting worden niet aanvaard. Bijkomende informatie te bekomen bij de personeelsdienst: 055/

31 Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. Payroll Officer Als Payroll Officer binnen de HR afdeling van Corelio ben je verantwoordelijk voor de maandelijkse tijdige en correcte loon verwerking, de algemene personeelsadministratie en HR rapportering (verschillende vennootschappen en 1800 werknemers). Concreet zorg je samen met het sociaal secretariaat (Attentia) voor de loonafsluitingen, betalingen en de payroll accounting, en ben je de specialist m.b.t. de HR-rapporteringen (WebI /BO). Samen met de Manager Corporate HR Services sta je ook in voor de begeleiding en uitvoering van HR projecten (nieuwe informatiseringen, Compensation &Benefits, ) en beleidsvoorbereidend werk. Taakoverzicht: Je zorgt voor het beheer en de uitvoering van de Payroll Maandwerken, Jaarwerken en de loonafsluitingen. Je beheert de payroll processen en houdt deze upto-date. Je voert daarnaast projecten uit om de payroll processen te optimaliseren en te automatiseren Je zorgt voor de HR Rapportering en rapporteert frequent over de HR KPI s. Je implementeert nieuwe regelingen, afspraken en wetgeving in de databases en in de systemen van het sociaal secretariaat (evolution van Attentia) en informeert jouw collega s hierover. Daarnaast sta je in voor de begeleiding en uitvoering van diverse operationele HRprojecten in opdracht van (en ter assistentie van) de Manager Corporate HR Services. Je zorgt voor de coördinatie en opvolging van de administratie omtrent de verzekeringsdossiers, in nauwe samenwerking met een externe partner. Je treedt op als payroll administrator voor een kleine afdeling en bent back up voor de collega s payroll administrators tijdens de vakantiemaanden. Profiel: Je beschikt minstens over een bachelor diploma. Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring binnen het payroll domein, en bent vertrouwd met de meest gangbare HR systemen. Je hebt een goede kennis van desociale wetgeving, gerelateerd aan payroll. Jebent in staat om (complexe) problemen autonoom af te handelen. Jebent een echte teamplayer en getuigt van sterke communicatieve skills Je legt vlot contacten op verschillende niveaus binnen de organisatie. Je werkt nauwgezet en gaat op een gestructureerde manier te werk. Je bent flexibel ingesteld en je kan vlot omgaan met een dynamische en continu veranderende omgeving. Je stelt je klantgericht op en gaat op een proactieve manier te werk. Je durft bestaande werkwijzen in vraag stellen en formuleert uit eigen beweging verbeteringsvoorstellen. Je hebt bovendien een sterke affiniteit met IT-tools (business objects, Attentia-tools, )en je bent bereid om je hierin nog verder te verdiepen Je hebt een zeer goede kennis van MS Office, vooral met Excel kan je vlotoverweg. Je bentinstaat je vlot uit te drukken in het Nederlands en in het Frans. Leg je contacten op verschillende niveaus. Corelio biedt je een boeiende job met verantwoordelijkheid en voldoende ruimte voor eigen initiatief. Je komt terecht ineen informele werkomgeving waar aandacht isvoor je persoonlijke ontwikkeling. Reken op een aantrekkelijk salaris aangevuld metextralegalevoordelen. Je werkt in Groot-Bijgaarden. Interesse? Surf dan naar jobs.corelio.be en solliciteer online! Verderevragen? Contacteer gerust Kristien Vande weijer op 02/ Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. Om het Creatieve Team te versterken, zoeken wij een m/v CreativeLab Specialist Je functie: Je werkt binnen het team van de reclameregie Corelio Connect. Je vergezelt de Accountmanager als creatief specialist naar de klant. Op basis van klantenbriefings ontwikkel je creatieve multimediale advertentieconcepten en formules, die aansluiten bij de noden van de klant en de markt. Je presenteert, samen met de Accountmanagers, jouw creatieve concepten op een betrokken en overtuigende wijze aan de klant en inciteert hem op basis van jouw klanteninzicht om in te stappen in dit concept en tot een commitment te komen. Je wakkert door je eigen enthousiasme en creativiteit de creativiteit aan bij jouw collega s. Verder draag je actief bij totderealisatie vanhet teamtarget vandecreativelab afdeling. Je profiel: Je beschikt minstens over een bachelor diploma, bij voorkeur richting Marketing of Communicatie. Je hebt minstens 3 jaar ervaring in het zelf opzetten en uitvoeren van marketingconcepten binnen een regie, bij een adverteerder of bij een reclameagentschap. Jebruist van de creatieve ideeën en je bent in staat deze om te zetten in creatieve advertentieconcepten. Je bent gedreven om resultaten te boeken, je presenteert met veel enthousiasme en overtuiging. Je kan zelfstandig werken, maar bent tegelijkertijd een teamplayer. Jebent vlot tweetalig (Nederlands Frans). Interesse? Surf dan naar jobs.corelio.be en solliciteer online! Verderevragen? Contacteer gerust Kristien Vande weijer op 02/

32 Accountantskantoor HIMPE, LISABETH &C Bvba Coupl Voie RONSE Voor ons boekhoudkantoor te RONSE zijn wij dringend op zoek naar: BOEKHOUD(ST)ER FISKALIST Taken &Profiel: Ubent verantwoordelijk voor de volledige boekhouding van een aantal klanten, het inboeken van aankoop- en verkoopfacturen, financiële verrichtingen, Btw-aangiftes, maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen; Opmaak fiskale aangiftes; Ubent van opleiding minstens graduaat boekhouder; Uhebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring; Ubent communicatief. pharma.be in Brussel is de spreekbuis van de innovatieve Belgische -humane en diergeneeskundige -farmaceutische sector. Als belangenvereniging vertegenwoordigt zij de kleine en grote innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven en is zij het kenniscentrum voor de sector. pharma.be behartigt tal van belangen en relaties tussen haar leden en nationale instanties als het Geneesmiddelenagentschap en het Riziv.Zij onderhoudt ook nauwe contacten met de representatieve verenigingen van patiënten, artsen, dierenartsen, apothekers, ziekenfondsen en andere vertegenwoordigers vandezorgsector. Communicatie is voor pharma.be essentieel en verloopt steeds meer via organisatie vanevents, communicatiecampagnes, conferenties, publicaties... Om de veelheid en de kwaliteit vandeze communicatieprojecten in goede banen te leiden zoeken we een (m,v): Events &Communication Project Manager Als projectmanager neem je de verantwoordelijkheid van onze evenementiële communicatieactiviteiten en van onze andere acties rond imago en reputatie van de sector in handen. Je hebt input bij het creëren van de concepten, je definieert het project en zorgt voor adequate uitvoering: projectcommunicatie, logistieke ontwikkeling en afwikkeling... En voor de administratieve follow-up. Je bent dan ook een wakkere organisator die onze projecten vorm geeft, keuzes maakt, onderhandelt en toeziet op de praktische uitvoering. Zelf steek je ook de handen uit de mouwen waar nodig en houd je contact met agentschappen en leveranciers. Je bent tegelijk een snelle denker en praktisch doener en je bent vlot ter taal (N,F,E). Na je hogere opleiding deed je enkele jaren ervaring op met Public Affairs/Corporate Communication/Event Management. Je functionele beschikbaarheid beperkt zich niet tot de traditionele kantooruren. pharma.be biedt sterke arbeidsvoorwaarden, groeikansen én een sleutelrol in één van de belangrijkste sociaal-economische sectoren van het land. Je werkt rechtstreeks samen met de Communicatie Directeur. Interesse? Lees meer op of Bezorg met referentie Ph166 je cv en motivatie aan of aan Veris HR-Consult, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen. Wij garanderen een discrete verwerking Aanbod: Naast een correcte verloning is er een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (auto, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ) Interesse? Stuur uw CV naar Coupl Voie Ronse Tel.: 0476/ (Patrick Himpe) of 0478/ (Henk Lisabeth) of via mail naar Ons bedrijfsrevisorenkantoor gelegen in regio Gent zoekt voor onmiddellijke indiensttreding de juisteweg naar uw carrière De gemeente Oostkamp is een dynamische gemeente die voor zichzelf heel wat uitdagingen stelt voor de toekomst. Oostkamp streeft eronder meer naar om een open gemeente te zijn, met aandacht voor dienstverlening, veiligheid en duurzaamheid. Samen met een enthousiaste personeelsgroep wil de gemeente dezeuitdagingen realiseren. Oostkamp is de groenste gemeente vanwest-vlaanderen. Om het groene verhaal verder te zetten en de nodige zorg te besteden aan het beheer van het gemeentelijk groenpatrimonium, zoeken we een dynamische en professionele (m/v): BEDIENDE SECRETARESSE (M/V) deeltijds Functie: Je staat in voor verschillende administratieve taken en ondersteuning van onze bedrijfsrevisoren. Uw profiel: Jehebt een bachelor diploma en3jaar ervaring in een gelijkwaardige functie. Je bent tweetalig Nederlands/Frans en hebt een kennis van het Engels. Je bent vertrouwd met Word en Excel en je hebt zin voor orde en nauwkeurigheid. Jeneemt verantwoordelijkheden, bent stipt, flexibel en kan zelfstandig werken. Ons aanbod: Wij bieden een contract voor onbepaalde duur,deeltijds met een uurrooster in de namiddag, gekoppeld aan een wedde in verhouding tot kennis,ervaring en verantwoordelijkheid aangevuld met extra legale voordelen. Solliciteren kan via met vermelding van ref Hoe origineel is jouw CV? Deskundige voor openbaar groen UW FUNCTIE: Uwerkt mee aan de voorbereiding en uitwerking van het groenbeleid en bent verantwoordelijk voor het groenbeheer,vanaf het opmaken vanontwerpen en plannen voor de nieuwe aanplantingen tot enmet het onderhoud ervan. Ustaat invoor de algemene leiding van degemeentelijke groendienst, meer bepaald voor de organisatie en coördinatie van dewerken uitgevoerd door het gemeentepersoneel en het opvolgen en controleren van de werken uitgevoerd door derden zoals aannemers en sociale tewerkstellingsprojecten. In de dagelijkse operationele leiding van het gemeentepersoneel wordt u ondersteund door 3 ploegverantwoordelijken. Uwerkt nauw samen met het diensthoofd, de verantwoordelijke voor wegen en rioleringen en de verkeersdeskundige. UW PROFIEL: Ubeschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld. Ubentdynamisch en creatief. Ukan plannen en organiseren en u bent besluitvaardig en klantgericht. Ukan leiding geven. Uslaagt voor een selectieprocedure en bent lichamelijk geschikt. Laatstejaarsstudenten mogen deelnemen aan de selectie. ontdek de 6meestoriginelevoorbeelden op jobat.be/cv Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen (voltijds contract voor onbepaalde duur) ONS AANBOD: Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Een salaris in het B-niveau, het startsalaris zonder nuttige ervaring bedraagt ,16 euro bruto per jaar. Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring kan onder bepaalde voorwaarden worden meegerekend. INTERESSE OF MEER INFO? Uw schriftelijke kandidatuur moet uiterlijk op 5 juni 2012 (postdatum) verstuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de dienst Personeel, AC Beukenpark, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp. De eerste, schriftelijkeproef vindtplaatsop zaterdag 9juni Uw kandidatuur moet vergezeld zijn van een uitgebreid cv, een kopie van het gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister. Voor meer inlichtingen en een volledige functiebeschrijving kan u zich wenden tot de Dienst Personeel,Kapellestraat19, 8020 Oostkamp t f Château Promotion is een gekende projectontwikkelaar met reeds 25 jaar ervaring in de Brusselse regio. Voor de versterking van het team zoeken wij een (part-time): bedrijfsjurist met expertise in vennootschaps- en handelsrecht, vastgoed en fiscaal recht (m/v) Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende werkomgeving, aarzel dan niet en stuur uw CV naar Château Promotion, Jules Bordetlaan 160, 1140 Evere of

33 zoekt verpleegkundigen... Wij hebben JOU nodig om de kunde en kunstvan hetrevaliderenmeeuittebouwen! Het revalidatieziekenhuis RevArte is gespecialiseerd inintensieve revalidatie,medischebehandeling,zorg en begeleiding van personen met een amputatie, dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel of een locomotorische stoornis of beperking. Wijbieden: o Een sleutelfunctie in het multidisciplinaire team met een specifiek aandeel in de revalidatie vanonzepatiënten. oeen aantrekkelijke verloning en professionele groeimogelijkheden met ruimte voor teamwerking en persoonlijke inbreng. o Een uitstekend werkklimaat met moderne infrastructuur en apparatuur. Je bent een constructieve schakel tussen patiënten, therapeuten, familie, artsen en directie. Voor verdereinformatie en/of sollicitatie: mevr.bea Janssens Verpleegkundig Directeur tel03/ Revalidatieziekenhuis RevArte Drie Eikenstraat Edegem Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. Sales Manager Nationaal Als Sales Manager Nationaal ben je verantwoordelijk voor het uitwerken vanhet salesplan voor de toegewezen advertentiemarkt en stuur je het nationaal team van Accountmanagers aan teneinde de vooropgestelde targets en commerciële enfinanciële doelstellingen te realiseren. Je takenpakket: Je werkt binnen het team van de reclameregie Corelio Connect. Je stelt het jaarlijks salesplan op voor alle advertentieproducten print en online voor onze newsbrands De Standaard, Het Nieuwsblad en L Avenir voor de nationale advertentiemarkt, in lijn met de marketingstrategie en het plan. Je bewaakt de toepassing van de commerciële politiek en de commerciële richtlijnen voor de nationale adverteerdersmarkt. Je legt de jaarlijkse individuele doelstellingen van het team Accountmanagers op(dat sectoraal is opgedeeld) en je analyseert wekelijks de zakencijfers enkpi s enstuurt bij in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Je stuurt de Accountmanagers dagelijks aan en je begeleidt hen verder in hun professionele ontwikkeling. Je ziet toe op de efficiëntie van het salesproces en bewaakt het naleven van de afspraken hieromtrent. Jebewaakt de principes vankey Accountmanagement en borgt deze in de manier vanwerken. Je stimuleert de Accountmanagers om multi-product en multimediale creatieve oplossingen te bedenken in lijn met de communicatiestrategie van de adverteerder. Je ontplooit activiteiten om product- en marktkennis te borgen en deze up to date te houden. Je vertegenwoordigt de afdeling in interne en externe netwerken. Als lid van het Management Team van Corelio Connect denk je actief mee en beslis je mee over degemeenschappelijke strategie en doelstellingen. Profiel: Je beschikt min. over een Bachelor diploma en je hebt minstens 5 jaar ervaring in commerciële buitendienst, liefst als Key Account Manager. Bovendien heb je reeds enkele jaren ervaring opgedaan met het aansturen van commerciële medewerkers. Kennis van de mediawereld en advertentiemarkt is een aanzienlijk pluspunt. Je bent ondernemend ingesteld en bent in staat gericht in te spelen op marktontwikkelingen en klantenbehoeften. Je legt de lat hoog voor jezelf en je team en streeft er naar de resultaten voortdurend te verbeteren. Je bent in staat een lange termijn strategie uit te werken en te waken overdeimplementatie ervan. Jebent in staat om anderen te overtuigen en je bent een geboren onderhandelaar. Jebent vlot tweetalig (NL /FR). Interesse? Surf dan naar jobs.corelio.be en solliciteer online! Verderevragen? Contacteer gerust Kristien Vande weijer op 02/

34 34 35 Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods is een regionaal christelijk geïnspireerd centrum in Lede dat behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Het centrum bestaat enerzijds uit een psychiatrisch ziekenhuis met 191 bedden en plaatsen en anderzijds uit twee psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Het PVT Nieuwemeers is gelegen te Lede en biedt opvang en begeleiding aan 60 bewoners. Het PVT Leilinde is gelegen te Dendermonde en biedt plaats aan 42 bewoners. Om de dienstverlening in onze voorziening te optimaliseren, hebben wij momenteel openstaande vacatures voor (m/v): Verpleegkundigen (onbepaalde duur, deeltijds of voltijds) Prayon NV, met hoofdzetel nabij Luik, is één van deleiders op internationaal vlak in de productie en verkoop van fosforzuur en fosfaatzouten, met defocus op voedingstoepassingen. Wereldwijd bereikt de groep een omzet van 800 miljoen euro enstelt meer dan mensen tewerk. DeplantinPuurs (ten zuiden vanantwerpen, vlak bij de A12) telt een 200-tal trouwe medewerkers. Momenteel hebben wij een aantal boeiende vacatures voor gemotiveerde m/v. Voor al onzevacatures (m/v) vind je op >jobs het vereiste profiel en meer informatie. kinesitherapeut (bepaalde duur, deeltijds) stafmedewerker patiëntenzorg (onbepaalde duur, voltijds) klinisch psycholoog (bepaalde duur, voltijds) ergotherapeut (wervingsreserve) Veiligheidsmedewerker (bepaalde duur, voltijds) diensthoofd keuken (onbepaalde duur, voltijds) Boekhouder (onbepaalde duur, voltijds) medewerkers onderhoudsdienst (wervingsreserve) INTERESSE? Stuur dan vóór 31 mei 2012 per (bij voorkeur) of post jouw sollicitatiebrief en cv aan: Mevrouw Bénédicte DeWaele, Management assistente, Psychiatrisch Centrum ZoeteNood Gods,Reymeersstraat13a, 9340 Lede, tel.: , Bijkomende infovindt uopwww.pclede.be of telefonisch DIENSTHOOFD PRODUCTIE (Fluor- en Fosfaatzouten) Leidersfiguur metoog voor hetmenselijke aspect vaneen productieafdeling AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE ELEKTRICITEIT &INSTRUMENTATIE Hands-oningenieur metpeoplemanagementvaardigheden PROJECTINGENIEUR Sleutelfiguur voor ontwerp en realisatie van allerhande projecten ONTWERPER ELEKTRICITEIT &INSTRUMENTATIE Designer die toekomstige projecten mee vorm geeft PLOEGMECHANIEKER Rasechte problemsolver in volcontinudienst (na grondige inwerkperiode) ELEKTRIEKER (in dagdienst) Nauwkeurige service-verlener ten dienste vanzijn interne klant Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden. HULPOPERATOR Leergierige teamspeler in ons volcontinu chemisch productieproces Voor het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) zoeken wij een (m/v) MEDEWERKER MET EEN GRONDIGE ICT-KENNIS Jouw opdracht het ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van de nascholing en het ontwikkelen van klasklaar lesmateriaal; het geven van nascholingen aan leerkrachten en het bieden van nazorg aan de leerkrachten. Wij vragen een opleiding op bachelorniveau; een grondige kennis van Office en vertrouwd zijn met netwerken en de achterliggende technologieën; een teamspeler die beschikt over de nodige agogische vaardigheden om met volwassenen om te gaan. Wij bieden een contract van onbepaalde duur in het statuut van contractueel departement Onderwijs (CODO) Je hebt interesse : Stuur vóór 25 mei 2012 je sollicitatiebrief en CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar Voor bijkomende informatie kan je terecht bij PRAYON N.V. BIEDT VOOR AL DEZE FUNCTIES: De kans om je te ontplooien in een gevarieerde en boeiende job, binnen een chemische plantwaar initiatief, autonomieen verantwoordelijkheid sterk worden geapprecieerd, en waar (voedsel)veiligheid, kwaliteitszin enmilieuverantwoordelijkheid geen loze begrippen zijn. Een voltijds contract voor onbepaalde duur, een eerlijke verloningeneen aantrekkelijk pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques,groeps- en hospitalisatieverzekering, ). Interesse? Stuur dan snel je motivatiebriefmet CV naar PrayonNV, Gansbroekstraat31 te 2870 Ruisbroek, t.a.v. TomBorghys,ofvia mail : Telefonische informatie via 03/

35 AGO INTERNATIONAL Brussel -Gent -Kortrijk Ago International is deskundig in het rekruteren en selecteren van bedienden, middenkaders en kaderleden in opdracht van diverse bedrijven. Ago International staat voor service, kwaliteit entoekomstgerichte benadering op maat van elke onderneming.

36 index De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Bediende Secretaresse Anoniem 33 COMMUNICATIE Events & Communication Project Manager Pharma.be via Veris HR-Consult 33 DIRECTIE Adjunct Algemeen Directeur Inagro 39 Commercieel Directeurs Directeur Huis 45 via ADMB Select 39 Directeur - Preventieadviseur Stad Gent via Jobpunt Vlaanderen 11 General Managers Technisch Directeur ENGINEERING Adjunct Operations Supervisor Gassco 34 Afdelingsverantwoordelijke Elektriciteit & Instrumentatie Prayon 35 Bio Ingenieurs Customer Service Technologist Vyncke via HR Flux 25 Diensthoofd Productie Prayon 35 Getalenteerde Masters Pfizer 27 Ingenieur Havenbedrijf Gent via Jobpunt Vlaanderen 11 Junior Projectontwikkelaar Ontwerper Elektriciteit & Instrumentatie Prayon 35 Plant Manager Project Engineer Vyncke via HR Flux 25 Project Manager Smals 27 Projectingenieur Prayon 35 Projectmanagers & Werfleiders Senior Projectleider Site Managers Vinci Facilities 30 FINANCIEEL Boekhouder Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Boekhouder - Fiskalist Himpe, Lisabeth & C 33 Boekhouders Business Analyst Finance & Administration Manager Financieel Beheerder OCMW OCMW Puurs 31 Functional Analysts Smals 27 GEZONDHEID Apotheekassistent UZ Gent 17 Ergotherapeut Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Kinesitherapeut Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Klinisch Psycholoog Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Stafmedewerker Patiëntenzorg Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Veiligheidsmedewerker Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Verpleegkundigen Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Verpleegkundigen Revarte 34 HORECA Diensthoofd Keuken Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 HR Human Resources Officers Payroll Officer Corelio 32 ICT ICT-Consulent Federale Politie 19 Java Developers Smals 27 Medewerker ICT Kennis Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 35 Ontwikkelaar ICT UZ Gent 17 JURIDISCH Bedrijfsjurist Château Promotion 33 Jurist Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 30 Notarieel Juristen LOGISTIEK Aankoper Dispatcher Facility Coordinatoren Vinci Facilities 30 Logistiek Medewerker Operatiekwartier UZ Gent 17 Planner ILvA 39 MARKETING Marketing Manager Jobat 30 ONDERWIJS Diensthoofd Onderwijs Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst St Lucas 39 OVERHEID Adviseur Federale Politie _Indexteaser.indd 1 16/05/12 17:07 Agent van Politie Federale Politie 19 Archivaris Stad Oudenaarde 31 Beleidsmedewerker Personeel & HRM Stad Harelbeke via Jobpunt Vlaanderen 10 Consulent Mobiliteit Stad Oudenaarde 31 Deskundige Openbaar Groen Gemeente Oostkamp 33 Expert Redder Federale Politie 19 Inspecteur van Politie Federale Politie 19 Projectcoördinator Provincie Limburg via Jobpunt Vlaanderen 10 Terreincoördinator Provincie Limburg via Jobpunt Vlaanderen 10 TECHNIEK Elektrieker Prayon 35 Hulpoperator Prayon 35 Medewerkers Onderhoudsdienst Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods 35 Ploegmechanieker Prayon 35 VERKOOP Adjunct Business Unit Manager Creative Lab Specialist Corelio 32 International Business Development Managers International Key Accountmanager International Sales Manager Trading Junior Export Sales Managers Junior Key Accountmanager Sales & Marketing Manager Sales Manager Nationaal Corelio 34 Sales/Export Managers Sportieve Afdelingsmanagers Decathlon Benelux 21 FINANCE EN HR JOBEVENT Donderdag 31 mei Meer info en inschrijvingen op Nog meer jobs? Op jobat.be vind je jobs. C o l o f o n A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: CEO Corelio: Luc Missorten Algemeen Directeur/verantw. uitgever: Hans De Rore Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Redactie: Maud Oeyen Grafisch Coördinator: Joke Van Camp Fotografie: Ivan Put, Bart Dewaele, Koen Bauters Sales & Marketing director: Patrick Boon Sales Manager Regionaal : Kim Vergaelen Sales Manager Nationaal : Johan Moors Sales Manager Client Services: Roxanne De Ryck Key account: Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Magali De Sutter Account Managers: Tim Migom, Nils Dero, Tom Vanpraet, Sarah Verleyen, Wim Bosteels, Sofie Ligtvoet, Catherine Bodarwé, Frederik Vandenheede, Brendi Foubert Verantwoordelijke commerciële administratie: Marcos Muiño Accountadvisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Sabrina Pinxten, Wim Annys, Elke Delgouffe, Kelly De Troy, Séverine Hazaer, Koen Verhaeghe, Veerle De Smedt, Ine Mannaerts Sales Support: Steven Vermeulen Marketing: Fanny De Boeck Online development manager: Marc Van de Woestijne jobat.be: Hendrik Nuyttens, Kristof Verhasselt, Pieter De Winter, Steven Vermeulen, Ronald Sammels, Caroline Eeckhoudt, Sam De Beul, Dries Mertens, Michaël Van De Meirssche, Noëmie Machtelinckx, Vicky Van Asbroek Order handling: Annemie Van Leeuwen, Ariane Van De Gucht Research: Bart Gunst, Bart Vanhaelewyn Management Assistent: Chantal De Saveur

37 38 39 ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu voor de regio Aalst. Voor spoedige indiensttreding is ILvA op zoek naar een m/v: PLANNER Taakomschrijving: Voor het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de dagelijkse activiteiten binnen de diensten huis-aan-huis-inzameling, containerparken en overslag. Voor de operationele planning van de activiteiten van de diensten op korte en middenlange termijn. Voor klachtenbehandeling en het up-to-date houden van alle bestanden en rapporten nodig om de vlotte werking van de diensten te garanderen. Profiel: Diploma van het hoger onderwijs van het korte type of gelijkgesteld. Ervaring is geen vereiste, maar strekt tot aanbeveling. ILvA biedt een bruto maandwedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van 2273,36 euro tot 3830,55 euro, een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen. Interesse? Indien u deel wil uitmaken van een dynamisch team, dan stelt u zich vóór 1 juni 2012 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de voorzitter van ILvA, de heer Leonce Nachtergaele, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem hetzij via Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 9 juni Meer informatie kan bekomen worden bij Ingrid Depessemier, adjunct directeur, op het nummer HUIS 45 (Licht en Liefdeheem vzw, Varsenare) is een voorziening voor een dertigtal volwassen personen met een visuele handicap met bijkomende beperkingen (www.huis45.be). Er zijn concrete ambities om deze dienstverlening uit te breiden op andere plaatsen in Vlaanderen. Deze vzw is partner voor VAPHinitiatieven in de zorg binnen het netwerk Licht en Liefde - K.M.B.S., en is momenteel op zoek naar een (m/v): Functie: Onder aansturing van het bestuur van de vzw vertaalt u het uitgestippeld beleid naar de dagelijkse medewerkers in operationeel management. U rapporteert aan het bestuur. De operationele uitdagingen vertaalt u naar voorstellen voor strategische en beleidsmatige beslissingen. In samenwerking met dagelijks verantwoordelijken ontwikkelt u verder de visie naar een kwalitatieve zorg voor de cliënten. U stuurt de collega s aan bij het realiseren en bewaken van de operationele doelstellingen van de voorziening vanuit een multidisciplinaire visie. U bent een coach en leider die een aangenaam en stimulerend werkklimaat en noodzakelijke veranderingen (Perspectief 2020) weet te realiseren. Als manager draagt u op efficiënte wijze zorg voor de financiële en materiële middelen, stuurt u op performante wijze de overleg- en communicatiestructuren, en volgt u- vanuit een stuurgroep - een nieuwbouwproject op. Binnen het netwerk bent u als lid van het directieteam verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van het aanbod vanuit VAPH voor de doelgroep. U ontwikkelt mee de noodzakelijke initiatieven binnen de zorg. U participeert proactief in en vertegenwoordigt de organisatie in relevante externe overlegstructuren. Profiel: Door scholing (master of bachelor) en ervaring (minstens 5 jaar) bent u vertrouwd met en bereid te leren over: (de regelgeving rond het) VAPH, Perspectief 2020, VIPA, financieel beheer, vzw-wetgeving management in de social profit, technieken in veranderingsmanagement actuele inzichten op het vlak van begeleiden van personen met een handicap inzichten in kwaliteitszorg zoals vandaag toegepast in de Vlaamse Welzijnszorg. U bent enthousiasmerend, motiverend, stressbestendig, zelfkritisch, leerbaar, gemotiveerd, luisterbereid, empathisch, besluitvaardig en communicatief. Aanbod: Een dynamische en gemotiveerde groep collega sineen financieel gezonde organisatie. Een op diverse vlakken uitdagende functie met aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling en omkadering in een dynamisch netwerkdirectieteam. Een verloningspakket in verhouding met uw verantwoordelijkheden. Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief voor 31 mei 2012 per mail naar L&L-heem, t.a.v. Luc De Man, voorzitter, Directeur Vlaanderen Kickstart voor een job in je regio Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA &W.INT/RS/SO.44 -lid Federgon. Vacature de Raad vanbestuur vaninagrovzw gaat overtot de aanwerving vaneen Adjunct vandealgemeen directeur (m/v) Inagrovzw (voorheen provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw) te Rumbeke-Beitem is het belangrijkste praktijkgericht onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen en stelt momenteel 150 personen te werk. De adjunct neemt in afspraak met de algemeen directeur mee verantwoordelijkheid op voor de algemene leiding en management, voor het aansturen vanhet praktijkgericht onderzoek en de informatiedoorstroming. Meer infoendefunctiebeschrijving vindt uterug op Kandidaatstelling aanleverenten laatste tegen 12 juni 2012 om 12 uur bij de voorzitter vanderaad vanbestuur,inagrovzw, Ieperseweg87, 8800 Rumbeke-Beitem. wenst aan te werven: DIENSTHOOFD ONDERWIJS (50% ATP-A11 met eventuele mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst) Profiel: masterdiploma in onderwijskunde of pedagogische/psychologische wetenschappen Kandidaatstelling: enkel per brief, vóór 2 juni 2012, vergezeld van C.V. (met referenties) en afschriften van diploma s, t.a.v. de heer Luc Pien, departementshoofd, Sint-Lucas Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent. Sollicitatiegesprekken: 13 juni 2012 Meer informatie op Heb jij je mailbox onder controle of niet? Doe de test op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling Wijdoen alles om je aan een goede job te helpen

38 www.modulo.be WOULDYOULIKE APERSONAL COMPANYVISIT? Go to and send your CV VOLVO SALUTESTALENT AT CAREERLAUNCH Wij kijken uit naar ingenieurs binnen logistiek, productie en onderhoud, teamcoaches, IT-ers, financiële en hr-profielen, logistiek bedienden en talenknobbels. Ontdek meer over onze boeiende jobs, het werken in een dynamisch team en de doorgroeimogelijkheden op #VOLVOJOBS VOLVO GROUP BELGIUM is de overkoepelende naam voor Volvo Trucks, Volvo Logistics, Volvo IT en Volvo Parts in Gent.

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF?

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? Sommige werkgevers vragen in hun vacatures om te solliciteren via een sollicitatiebrief. Die brief wordt dan je eerste contact met de werkgever. Het komt er dus op aan

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING

vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING Succes in je business start met goede mensen. Goede aanwervingen zijn cruciaal voor je toekomst. Een slechte aanwerving is niet alleen zonde van de verloren

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Insel - Ingenieursselecties

Insel - Ingenieursselecties Insel - Ingenieursselecties Op zoek naar werk? HOE? www.insel.be Ing. Inge Vantournhout Ir. Natacha Thienpont Business development partners Insel 2 Bedrijfsvoorstelling Professionals De divisie binnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v)

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) JOBINHOUD Je bent jong en je wil een job als geen ander? Word één van de twaalf nieuwe controleurs voor het rookverbod en de verkoop van alcohol

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie