Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving"

Transcriptie

1 Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving Deze bijlage beschrijft de standaarden welke in gebruik zijn binnen de omgeving van zowel Antwerpen als Gent, samen met de infrastructuur welke tussen de beide omgevingen is opgezet. Beschrijving van standaarden m.b.t. Enterprise Architectuur De standaarden/principes m.b.t. Enterprise Architectuur zijn generiek voor beide omgevingen zowel te Antwerpen als Gent en omvatten stadsbrede architectuurprincipes welke betrekking hebben op de architectuur van onze Enterprise. Met de Enterprise wordt de ICTomgeving van de volledige omgeving van de stad Antwerpen/Gent bedoeld, welke bestaat uit de administratie van de Stad; het OCMW; de lokale Politie; en de verzelfstandigde entiteiten welke hierop aansluiten. We onderscheiden vier categorieën EA-gerelateerde principes, met name Algemene EAprincipes, Informatiearchitectuur-, applicatiearchitectuur- en technologiearchitectuurprincipes. Algemene EA-principes Conformiteit Enterprise Architectuur - Alle nieuwe ICT-oplossingen worden geëvalueerd door een architectuurgroep op basis van hun conformiteit met de Enterprise Architectuur. Klantgerichte totaaloplossing Bij de implementatie van ICT-oplossingen wordt altijd een totaaloplossing aangeboden vanuit het perspectief van de klant (burger, bedrijf, bezoeker, beleid). ICT-middelen van hogere overheden als hefboom De stad Antwerpen wil een voorloper zijn in het initiëren, ontwikkelen en gebruiken van ICTmiddelen die op het niveau van en/of samen met de hogere overheden gecreëerd worden. Informatiearchitectuurprincipes Unieke en authentieke gegevensbronnen - De klanten van de overheid verstrekken eenmalig hun gegevens en alle overheidsinstellingen betrekken vervolgens de gegevens van een authentieke gegevensbron. De stad Antwerpen streeft ernaar om dit principe consequent toe te passen binnen de eigen omgeving en verwacht dat dit principe (op lange termijn) even consequent toegepast zal worden tussen overheden van verschillende niveaus. Voortdurende bewaking van gegevenskwaliteit Gegevens spelen een cruciale rol in de dienstverlening aan de klanten en in de stedelijke processen. De stad moet daarom voortdurend de kwaliteit van de gegevens onder haar beheer bewaken. Procedure voor gegevensverschillen Als een klant een andere partij dan de gegevenseigenaar informeert over fouten of veranderingen in zijn gegevens, dan brengt deze partij de gegevenseigenaar op de hoogte, die de gegevens aanpast in de authentieke gegevensbron. Veiligheid, controle en persoonlijk karakter van gegevens Gegevens worden zorgvuldig beheerd gedurende hun volledige levenscyclus. Gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofd inzage of gebruik en kunnen gecontroleerd worden op het respecteren van de principes van interne controle. Onafhankelijke databanken voor kerngegevens De kerngegevens van de stad Antwerpen (met name persoon, ondernemingen en verenigingen, medewerker, product, proces en pand ), moeten opgeslagen worden in onafhankelijke databanken, losgekoppeld van taakspecifieke applicaties. Page 1

2 Architectuurprincipes m.b.t. applicaties Generieke services binnen een service georiënteerde architectuur De functionaliteiten van ICT-systemen zullen ontwikkeld/aangeboden worden als onafhankelijke services in een service georiënteerde architectuur, die hergebruik faciliteren binnen verschillende bedrijfsprocessen. Zuivere applicatiebouwstenen Applicatiebouwstenen (een groepering van een aantal functionaliteiten van een applicatie in een logisch samenhangend geheel) bieden op het laagste niveau slechts services voor één functioneel domein. Onafhankelijke applicatiebouwstenen De koppelingen tussen applicatiebouwstenen moeten de onafhankelijkheid van elke bouwsteen vrijwaren (loosely coupled). 3-lagen applicatie architectuur Applicaties worden in 3 lagen opgebouwd, die onafhankelijk zijn van elkaar: presentatielaag, functionele logica-laag en gegevenslaag. De voorkeur gaat uit webbaseerde toepassingen. Technologiearchitectuurprincipes Technologie-uniformiteit, Interoperabiliteit en standaarden Er wordt een duidelijke keuze gemaakt voor bepaalde technologieën op het vlak van applicaties, gegevens, ontwikkelingstools en infrastructuur. Software en hardware moeten conform zijn met standaarden die de technologische interoperabiliteit bevorderen. Silver label voor technologie De stad Antwerpen gebruikt technologieën die hun waarde en stabiliteit bewezen hebben. Schaalbaarheid en flexibiliteit Een schaalbaar systeem is een systeem waarvan de capaciteit gemakkelijk verhoogd of verlaagd kan worden. Een flexibel systeem is een systeem dat toelaat om nieuwe functionaliteiten gemakkelijk te integreren. Centrale bouwsteenbibliotheek Gemeenschappelijke componenten moeten centraal ontwikkeld of aangekocht. Controle en rapportering van performantie en beschikbaarheid - Systemen moeten op een gestructureerde manier gecontroleerd kunnen worden op vlak van performantie en beschikbaarheid (monitoring). Het moet mogelijk zijn om beleidsrapporten op te maken (reporting). Page 2

3 Beschrijving van de infrastructuurstandaarden De infrastructuurarchitectuur bestaat uit de drie onderste (generieke) lagen uit het hierboven aangegeven model, zijnde infrastructuur, security, systeembeheer) zoals hernomen in onderstaande figuur. Achter elke infrastructuurcomponent schuilt een beschrijving van de standaard opzet van de betreffende component binnen onze omgeving. Zo bevat de Manap -component een gedetailleerde omschrijving van het MAN-netwerk, de server -component bevat een beschrijving van de verschillende standaard serverarchitecturen welke gangbaar zijn binnen de ICTomgeving van Digipolis, enz.. In het vervolg van deze paragraaf worden deze standaarden inhoudelijk beschreven. De infrastructuurstandaarden vandaag zijn volledig gelijklopend voor zowel stad als OCMW. In Gent zijn er kleine verschillen mogelijk. Deze zijn aangegeven. Ook daar wordt gestreefd naar een uniforme infrastructuur over de verschillende besturen heen. Infrastructuurcomponenten Serverinfrastructuur Alle servers zijn Intel gebaseerd: x86 32bit en 64bit. Op server hardware vlak zijn er binnen Digipolis 3 centrale server types: Virtuele servers op Vmware ESX v3.5 o met High Availability technologie (HA, vmotion) o met Dynamic Resource Management technologie (DRM) o met Virtual Center Backup (VCB) Redundant gekoppelde fysieke servers, met: o Ms clustering op OS niveau, of o Applicatie clustering op applicatieniveau, of o Load balanced servers De SAC (Stand Alone Centrale) servers welke boot from SAN zijn. Deze hebben op de 2e site een spare server (ratio: 1 spare per 10 SAC servers). Het centrale datacenter is opgesplitst over 2 fysieke sites waarbij elke site op zich de volledige belasting kan dragen zowel op gebied van servers als storage. Alle data wordt ook steeds op de 2 sites opgeslagen dmv. mirroring. De standaarden voor systeemsoftware zijn als volgt: OS: MS Windows server 2003 SP2 en Windows server 2008 Webserver: MS IIS 6.0 Database: MS SQL server 2005 (MS SQL server 2008 gepland voor 2009 Q2) MS exchange 2003 (de overgang naar 2007 is gepland voor 2009 Q4) Page 3

4 Gent (stad en OCMW) Alle servers zijn Intel gebaseerd: x86 32bit en 64bit. Op server hardware vlak zijn er binnen Digipolis voor de Stad en OCMW resp. drie en twee centrale server types: Virtuele servers op Vmware ESX v4.0 voor stad Gent en v3.2 voor OCMW Gent o met High Availability technologie (HA, vmotion) o met Dynamic Resource Management technologie (DRM) o met Virtual Center Backup (VCB) - (enkel stad Gent) Redundant gekoppelde fysieke servers, met: o Ms clustering op OS niveau, of o Applicatie clustering op applicatieniveau, of o Load balanced servers SAC (Stand Alone Centrale) servers. (enkel stad Gent) Het centrale datacenter is opgesplitst over 2 fysieke sites waarbij elke site op zich de volledige belasting kan dragen zowel op gebied van servers als storage. Alle data wordt ook steeds op de 2 sites opgeslagen d.m.v. mirroring. Er worden op locaties met trage verbindingen nog een beperkt aantal lokale servers beheerd. De standaarden voor systeemsoftware zijn als volgt: OS: MS Windows server 2003 SP2 en Windows server 2008 Webserver: MS IIS 6.0 Database: MS SQL server MS exchange 2003 Cliëntinfrastructuur De medewerkers van de stad worden door Digipolis voorzien van een desktop-pc of laptop met volgende standaardsoftware: Desktop besturingssysteem: Windows XP SP2 en SP3 Nederlandstalig MS Office 2003 Nederlandstalig Browser: Internet Explorer 6 McAfee antivirus en antispyware Op cliëntniveau is het noodzakelijk dat alle applicaties geschikt zijn voor Microsoft Vista en Windows7 (Nederlandstalig) en Office suite (Office 2007 Nederlandstalig). Gent (stad en OCMW) De medewerkers van de stad worden door Digipolis voorzien van een desktop-pc of laptop met volgende standaardsoftware: Desktop besturingssysteem: Windows XP SP2 en SP3 Nederlandstalig MS Office XP Nederlandstalig Browser: Internet Explorer 6 en McAfee antivirus en antispyware De medewerkers van het OCMW worden door Digipolis voorzien van een laptop of een diskless werkstation met access op een Xenapp 4.0 server. Software op de Xenapp servers wordt gedistribueerd vanuit Microsoft App-V 4.5. Gebruikers hebben toegang tot volgende standaardsoftware: Laptop besturingssysteem: Windows XP SP2 en SP3 Nederlandstalig Diskless workstations besturingssysteem: Neolinux of Windows XP MS Office 2003 Nederlandstalig Browser: Internet Explorer 6 McAfee antivirus en antispyware op de laptops en Xenapp servers. Op cliëntniveau is het noodzakelijk dat alle applicaties geschikt zijn voor Microsoft Vista en Windows7 (Nederlandstalig) en Office suite (Office 2007 Nederlandstalig). Page 4

5 Printing Algemeen wordt er gebruik gemaakt van netwerkprinters en multifunctionals. Deze toestellen worden aangestuurd van op een centrale Windows 2003 printserver. Op een aantal locaties zijn printers lokaal (via USB of LPT1) aangesloten met een lokale installatie van de printerdriver. Volgende afdrukvereisten gelden voor toepassingen: gebruiker moet de mogelijkheid hebben om af te drukken op een alternatieve printer (via de Windows interface) aangeboden printertaal is PCL5 of postscript afdrukken is printeronafhankelijk en maakt gebruik van de default (Windows) printerdriver Gent (stad en OCMW) Algemeen wordt er gebruik gemaakt van netwerkprinters en multifunctionals. Voor stad Gent worden deze toestellen aangestuurd van op een centrale Windows 2003 printserver. Op een aantal locaties zijn printers lokaal (via USB of LPT1) aangesloten met een lokale installatie van de printerdriver. Voor OCMW Gent worden deze toestellen aangestuurd van op een centrale Windows 2003 printserver via Xenapp 4.0. Op een aantal locaties zijn printers lokaal (via USB of LPT1) aangesloten met een lokale installatie van de printerdriver. Volgende afdrukvereisten gelden voor toepassingen: De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om af te drukken op een alternatieve printer (via de Windows interface) aangeboden printertaal is PCL5 of postscript afdrukken is printeronafhankelijk en maakt gebruik van de default (Windows) printerdriver Printers moeten XenApp 4.0 gecertificeerd zijn. (enkel voor OCMW). Page 5

6 Storage Op centraal storage vlak maakt Digipolis gebruik van een SAN omgeving met 4 EMC Clariion storage boxen. Hier wordt het volgende onderscheid gemaakt: Tier 1: Online productiedata op FC disken in 2 CX4-480 s, opgesplitst in o Hoge performantie storage pool voor extreme I/O eisen o Normale performantie storage pool Tier 2: B2D data op SATA disken in 1 CX4-480 en 1 CX3-80 Tier 3: Gearchiveerde data op EMC Centerra CAS Tier 4: Backup op tape data (LTO3 en LTO4) Centraal storage management gebeurt met de EMC Navisphere management suite. Backup/restore van centrale servers wordt gewaarborgd door de mogelijkheid van Bare Metal Restore (BMR) in Veritas Netbackup gecombineerd met Vmware VCB. Archivering gebeurt met Symantec Enterprise Vault. Door gebruik te maken van mirroring bevindt zowel de online-data, de B2D-data en de archief-data zich op elk moment op de beide sites. Hiernaast bestaat ook de decentrale storage, dit is hoofdzakelijk lokale storage (DAS) in de decentrale servers, en wordt enkel gebruikt bij noodzaak. Met Veritas Netbackup Puredisk 6.5 worden centrale backups gemaakt van deze decentrale data, ook met de mogelijkheid tot BMR. Gent (stad en OCMW) Voor Stad Gent: Op centraal storage vlak maakt Digipolis gebruik van een SAN omgeving met 4 EMC Clariion storage boxen. Hier wordt het volgende onderscheid gemaakt: Tier 1: Online productiedata op FC disken in 2 CX4-480 s, opgesplitst in o Hoge performantie storage pool voor extreme I/O eisen o Normale performantie storage pool Tier 2: B2D data op SATA disken in 1 CX4-480 en 1 CX3-80 Tier 3: Gearchiveerde data op EMC Centerra CAS Tier 4: Backup op tape data (LTO3 en LTO4) Centraal storage management gebeurt met de EMC Navisphere management suite. Backup/restore van centrale servers wordt gewaarborgd door de mogelijkheid van Bare Metal Restore (BMR) in Veritas Netbackup gecombineerd met Vmware VCB. Archivering gebeurt met Symantec Enterprise Vault. Door gebruik te maken van mirroring bevindt zowel de online-data, de B2D-data en de archief-data zich op elk moment op de beide sites. Hiernaast bestaat ook de decentrale storage, dit is hoofdzakelijk lokale storage (DAS) in de decentrale servers, en wordt enkel gebruikt bij noodzaak. Met Veritas Netbackup Puredisk 6.5 worden centrale backups gemaakt van deze decentrale data, ook met de mogelijkheid tot BMR. Voor OCMW Gent: Op centraal storage vlak maakt het OCMW Gent gebruik van een SAN omgeving met fiberchannel HP EVA units. De storage in niet tiered. Door gebruik te maken van mirroring bevinden de data zich op elk moment op de beide sites. Hiernaast bestaat ook op een zeer beperkte schaal decentrale storage, dit is hoofdzakelijk lokale storage (DAS) in de decentrale servers, en wordt enkel gebruikt bij noodzaak. Met HP Dataprotector worden centrale backups gemaakt van deze decentrale data. Page 6

7 Netwerk Het stedelijk netwerk bestaat uit twee delen. MANAP voor Stad en OCMW en PANAP voor de Lokale Politie. Deze IP netwerken bestaan uit: Door private glasvezel verbonden locaties waar bovenop een 10 Gigabit MPLS netwerk is geïmplementeerd. Door huurlijn verbonden locaties (ADSL en SDSL technologie) met bandbreedtes variërend van 1M/256k/0k tot 2M/1M. Draadloze verbindingen (802.11a technologie) met een, afhankelijk van de afstand, maximale capaciteit van 54 Megabit. Gent (stad en OCMW) Het IP netwerk bestaat uit: Door private glasvezel verbonden locaties waar bovenop een 10 Gigabit MPLS netwerk is geïmplementeerd. Door huurlijn verbonden locaties (ADSL en SDSL technologie) met variërende bandbreedtes : 256kps CIR-1024 kbps burst tot 1 Mbps CIR-2 Mbps burst. Draadloze verbindingen (802.11a technologie) met een, afhankelijk van de afstand, maximale capaciteit van 54 Megabit. Door huurlijn via coaxnetwerk met SDSL backup lijnen. (enkel stad Gent) Een lange afstand point to point directionele licensed straalverbinding, 50 Mbps nominaal. (enkel stad Gent) Page 7

8 Security Voor het uitbouwen van zijn security beleid maakt Digipolis, buiten de klassieke perimeter beveiligingen, gebruik van vier componenten. Netop Secure Remote Control om derden toegang te verschaffen op Digipolis servers. Een Identity Management omgeving van Siemens welk manueel of automatisch gevoed wordt vanuit authentieke personeelsbronnen en op zijn beurt provisioning van MS Active Directory en Exchange doet. MS Active Directory : waar we naar streven om deze te integreren met al onze toepassingen voor authenticatie en op deze manier single sign-on te bewerkstelligen. Een SIEM voor de aggregatie en interpretatie van de event-loggings met volgende doelstellingen: o Key to compliance: Meten v/d compliance door monitoring v/d toegang tot kritische systemen en door het detecteren van ongeauthoriseerde events. o Complete automation: Automatisch centraal verzamelen van alle logs op een veilige manier. o User activity tracking: Verzamelen en interpreteren van informatie in de relatie van gebruikers tot de toegekende toegangen en andere bedrijfskritische beveiligde zaken, alsook het rapporteren en het genereren van waarschuwingen op bepaalde events. o Real Time alerting: Waarschuwingen uitzenden wanneer bepaalde events zich voordoen waardoor sneller actie kan worden genomen. o Intelligent reporting: Intelligente rapporten flexibel te genereren. Gent (stad en OCMW) Voor het uitbouwen van zijn security beleid maakt Digipolis, buiten de klassieke perimeter beveiligingen, gebruik van vier componenten. Een Identity Management omgeving van Siemens welk manueel of automatisch gevoed wordt vanuit authentieke personeelsbronnen en op zijn beurt provisioning van MS Active Directory en Exchange doet. MS Active Directory: waar we naar streven om deze te integreren met al onze toepassingen voor authenticatie en op deze manier single sign-on te bewerkstelligen. Systeembeheer Deployment Deployment omvat de distributie van software naar het cliëntplatform. Principieel wordt de voorkeur gegeven aan webgebaseerde toepassingen welke geen distributiemechanisme nodig hebben. Indien softwaredistributie onvermijdelijk is dan wordt binnen onze omgeving met het product Altiris van Symantec als standaard gewerkt. Monitoring: De component voor monitoring, alerting en beheer is het Microsoft product System Center Operations Manager (SCOM). System Center Operations Manager is een oplossing voor het effectieve beheer en monitoring van zulke gedistribueerde omgevingen. SCOM bestaat uit servers en agenten. De servers bestaan uit de Operations Manager Management server en de Operations Manager Reporting server. De agenten draaien op clients en servers; om niet-microsoft systemen te kunnen beheren (zoals routers of switches of storage systemen) wordt het SNMP protocol of het WS-Management protocol ondersteund. De agenten sturen volgende informatie naar de management servers: Events, om te informeren over zaken die zijn voorgekomen (foutieve login, hardware component terug in goede staat, ) Alerts om te melden dat iets gebeurd is dat de aandacht van een operator eist Performantiegegevens Discoverygegevens Page 8

9 Workload scheduling Binnen Digipolis wordt gebruik gemaakt van de externe scheduling om reguliere taken automatisch te starten, stoppen en te bewaken. Voorbeelden van taken welke op deze manier uitgevoerd worden zijn onder meer het nemen van backups, onderhoudswerkzaamheden aan databases, het importeren van gegevens, enz. Voor deze functionaliteit wordt binnen Digipolis standaard gebruik gemaakt van een aangekocht pakket Control M van de leverancier BMC. Het gebruik van interne scheduling faciliteiten van toepassingen wordt in principe vermeden, zodat reguliere taken binnen verschillende omgevingen op elkaar kunnen afgestemd worden. Om op de meest efficiënte manier te integreren in de omgeving van Digipolis dient een aangeboden oplossing met de standaard scheduling tool van onze omgeving. Stad Gent Deployment: Deployment omvat de distributie van software naar het server- en het cliëntplatform. Om software te distribueren op de 200-tal servers van de stad en een 80-tal servers voor OCMW, gebruiken we Symantec Altiris. Voor de clients wordt principieel de voorkeur gegeven aan webgebaseerde toepassingen welke geen distributiemechanisme nodig hebben. Indien softwaredistributie onvermijdelijk is dan wordt: Bij stad Gent software verdeeld via WSUS of manueel geïnstalleerd. Bij OCMW Gent software verdeeld via Microsoft App-V naar de XenApp servers, voor de portables wordt er manueel geïnstalleerd. Monitoring: Bij Stad Gent: De component voor monitoring, alerting en beheer is het Microsoft product System Center Operations Manager (SCOM). System Center Operations Manager is een oplossing voor het effectieve beheer en monitoring van zulke gedistribueerde omgevingen. SCOM bestaat uit servers en agenten. De servers bestaan uit de Operations Manager Management server en de Operations Manager Reporting server. De agenten draaien op clients en servers; om niet-microsoft systemen te kunnen beheren (zoals routers of switches of storage systemen) wordt het SNMP protocol of het WS-Management protocol ondersteund. De agenten sturen volgende informatie naar de management servers: Events, om te informeren over zaken die zijn voorgekomen (foutieve login, hardware component terug in goede staat, ) Alerts om te melden dat iets gebeurd is dat de aandacht van een operator eist Performantiegegevens Discoverygegevens Bij OCMW Gent: De component voor monitoring, alerting en beheer is Microsoft Operations Manager (MOM). De MOM agenten sturen volgende informatie naar de management servers: Events, om te informeren over zaken die zijn voorgekomen (foutieve login, hardware component terug in goede staat, ) Alerts om te melden dat iets gebeurd is dat de aandacht van een operator eist Performantiegegevens Workload scheduling: Digipolis Gent gebruikt geen job scheduling software. Page 9

10 Beschrijving van de gemeenschappelijke infrastructuur tuss en Antwerpen en Gent Deze bijlage beschrijft de gemeenschappelijke infrastructuur (GIGA-netwerk) welke tussen de beide omgevingen van Digipolis Antwerpen en Gent voorzien is. GIGA staat voor Gemeenschappelijke Infrastructuur Gent & Antwerpen. Op netwerkniveau is er een afzonderlijke VLAN voorzien (VLAN GIGA, /24) met een pool van 254 IP-adressen. De range is zo gekozen dat er geen overlappingen zijn met de bestaande IP-ranges van Gent en Antwerpen. Binnen deze VLAN worden de gemeenschappelijke servers en hun respectievelijke toepassingen geplaatst. De VLAN strekt zich uit over de beide steden; Fysisch zijn de beide campussen (steden) onderling verbonden met een niet redundante 100Mb lijn. De netwerksegmenten van de klanten van de respectievelijke steden, EN Digipolis, zijn van dit GIGA segment gescheiden via verschillende Firewalls. (zie netwerkschema) Op domeinniveau is er een nieuw AD domein opgezet (GIGA.local) als een nieuwe Tree in het bestaande Antwerpen Forest. Alle bestaande domeinen die gebruik willen maken van de beschikbare resources van het GIGA.local domein, moeten worden gekoppeld via Trust relationships. Page 10

Bijlage 1 Omschrijving van de Digipolis standaarden

Bijlage 1 Omschrijving van de Digipolis standaarden Bijlage 1 Omschrijving van de Digipolis standaarden Beschrijving van de infrastructuurstandaarden De infrastructuurarchitectuur bestaat uit de drie onderste (generieke) lagen uit het hierboven aangegeven

Nadere informatie

Omschrijving van de Digipolis standaarden

Omschrijving van de Digipolis standaarden Omschrijving van de Digipolis standaarden Beschrijving van de infrastructuurstandaarden De infrastructuurarchitectuur bestaat uit de drie onderste (generieke) lagen uit het hierboven aangegeven model,

Nadere informatie

Conceptnota. Workload Automation Scheduling software (Vervanging Control-M) CD000433

Conceptnota. Workload Automation Scheduling software (Vervanging Control-M) CD000433 Conceptnota Workload Automation Scheduling software (Vervanging Control-M) CD000433 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 4 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor het leveren en implementeren van scansoftware CDG000683

Conceptnota. Raamovereenkomst voor het leveren en implementeren van scansoftware CDG000683 Conceptnota Raamovereenkomst voor het leveren en implementeren van scansoftware CDG000683 Versie 5.1 CDG000683_conceptnota_scansoftware Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Athena @ UGent. 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent. Agenda

Athena @ UGent. 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent. Agenda Athena @ UGent 12 mei 2005 Steven Rogge DICT, Universiteit Gent Agenda Universiteit Gent Historiek Windows applicatievoorziening Terminal Services & Citrix Athena @ UGent Doelstelling, naam & planning

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Persoonlijk profiel Ik ben een technisch georiënteerde, enthousiaste specialist met een zeer ruime werkervaring. In vele complexe

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel Personalia Naam: Wouter Geboortedatum: 1980 Geboorteplaats: Angeren Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Senior Support Engineer Profiel Wouter kan zowel zelfstandig als in teamverband

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat Personalia Naam: Rinco Geboortedatum: 05-01-1993 Woonplaats: Sint Annaparochie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja + auto Inzetbaar als Profiel Rinco is in staat om zich snel aan te passen aan een

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Your Pathway to the Real-Time Enterprise. Belgacom Explore Infrastructure Services. Connectiviteitsdiensten

Your Pathway to the Real-Time Enterprise. Belgacom Explore Infrastructure Services. Connectiviteitsdiensten Your Pathway to the Real-Time Enterprise Belgacom Explore Infrastructure Services Connectiviteitsdiensten 2.1.1. Connectiviteitsdiensten Dienstbeschrijving V1.0 1. Inleiding Belgacom Explore is een openstandaard-mpls-netwerk

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk Curriculum vitae Joep van Rijswijk Naam Joep van Rijswijk Functie Technisch beheerder Woonplaats Nispen Geboortedatum 2 september 1976 LinkedIn http://nl.linkedin.com/pub/joep-van-rijswijk/16/a27/b7a Persoonsprofiel

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

ICT Werkplekconcept 2016

ICT Werkplekconcept 2016 Bijlage Q ICT Werkplekconcept 2016 behorende bij de Europese Aanbesteding Werkprocesapplicatie (WPA) met zaakgerichte, objectgerichte en DMSfunctionaliteit Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016)

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Het netwerk van ROC Midden Nederland kan worden onderverdeeld in WAN, LAN en WLAN. Het netwerk is gebaseerd op marktconforme producten van Juniper

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Pagina 1 van 7. 1 Certificering VSP6 juni 2015

Curriculum Vitae. Pagina 1 van 7. 1 Certificering VSP6 juni 2015 Curriculum Vitae Naam : Mathieu Woonplaats : Den Haag Geboortejaar : 1976 Geboorteplaats : Amsterdam Karakteristieken : Doorzetter, aanpakker. Enthousiasmerend, denker en doener. Daadkrachtig en vasthoudend

Nadere informatie

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006 Bart de Wijs Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? All rights reserved. 5/17/2006 IT Security in de Industrie FHI 11 Mei 2006 Achterdeuren? Heeft u ook: Slide 2 Van die handige USB memory

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 21-10-1987. Rijbewijs: Profiel

Personalia. Geboortedatum: 21-10-1987. Rijbewijs: Profiel Personalia Naam: Eddy Geboortedatum: 21-10-1987 Woonplaats: Hilversum Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Ik ben een hardwerkende jonge systeembeheerder die wil uitgroeien naar systeem architect.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jorryt

Curriculum Vitae Jorryt Curriculum Vitae Jorryt Jorryt SYSTEM ENGINEER ERVARING 2011 2012 International Air Transport Association (IATA) Systeembeheerder; Ondersteunen van de IT afdeling op het hoofdkantoor in Geneve en Montreal.

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie