Absentie Presentie Server Migratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Absentie Presentie Server Migratie"

Transcriptie

1 Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding APM systeem architectuur Voorbereiding Installatie SQL Server Database kopiëren Web-Server setup IIS installeren en configureren ODBC koppelingen maken Webserver licenties installeren Webserver verbinding testen APM-Client setup Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

3 1. Inleiding Dit document beschrijft welke stappen te ondernemen bij de migratie van APM/TLM applicatieserver en/of SQL server naar een andere server, bijv. bij een upgrade van hardware of operating system. Als er ook sprake is van een koppeling met een leerling administratiesysteem, dan dient u contact op te nemen met Pincash. De server installatie voor Absentie Presentie Manager (APM) als TeLaat Manager (TLM) zijn gelijk. In het vervolg zullen we alleen de afkorting APM gebruiken. Dit document gaat uit van enige kennis wat betreft systeembeheer en SQL server database. Men moet in staat zijn zelf Windows, SQL Server en Internet Information Services te installeren. Bovendien moet men DSN kunnen aanmaken en met de SQL Server Manager databases kunnen detach'en en attach'en. Er wordt in dit document vanuit gegaan dat de nieuwe server op een andere machine geïnstalleerd wordt en dat APM door kan blijven draaien terwijl de nieuwe machine gereed gemaakt wordt. Als dit niet het geval is en de nieuwe installatie moet op dezelfde machine plaatsvinden, dan moet de backup als eerste gemaakt worden. In hoofstuk 2 wordt ter introductie kort uiteengezet hoe de systeemarchitectuur in elkaar steekt. In de hoofdstukken hierna worden de werkzaamheden beschreven voor de migratie naar een nieuwe server. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

4 2. APM systeem architectuur Client WebService (IIS) ODBC SQLService (MSDE, SQL server) Schools.mdb (Access) PRS (SQL) Client-Pc Web-Server SQL-Server Figuur 1.1 Systeem architectuur APM. Zoals te zien in Fig 1. kan de totale APM structuur over drie fysieke omgevingen worden verdeeld. Deze verdeling is locatie onafhankelijk, wat inhoudt dat het ook mogelijk is om de gehele structuur op een PC te installeren. De SQL-server draait de SQL-service die de toegang tot de SQL database beheert. Deze SQL database bevat alle schoolgegevens, wat betekent dat o.a. alle leerling, docenten, scanner data, enz. hierin wordt opgeslagen. Communicatie tussen de APM-client en de schoolgegevens wordt afgehandeld door de Web-server/applicatieserver. In bijna alle gevallen draait hier de IIS (Internet Information Service) web-service, behorende bij Windows 2000/2003/XP. ASP (Active Server Pages) verzorgen op de webserver de uitwisseling van data, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een tweetal ODBC-koppelingen. Naast de koppeling met de SQL-database, is er een koppeling met een Access-database waarin zich programma-afhankelijke data bevinden. Deze gegevens bestaan o.a. uit de SQL-databasenaam, encryptie-sleutel, enz. Op de client staat APM geïnstalleerd. Gegevens worden uitgewisseld met de Web-server via een beveiligde verbinding welke versleuteld is met de in schools.mdb (zie Fig 1.) te vinden sleutel. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

5 3. Voorbereiding Voordat u met de daadwerkelijke overstap begint, doet u het volgende. 1. Maak een backup van de SQL-server database "PRSNaamVanSchool". Deze bestanden kunnen niet zonder meer gekopieerd worden, omdat ze in gebruik zijn door SQL Server. Met de 'Enterprise Manager' of 'SQL Server Management Studio' kan een backup gemaakt worden van de databases. Als u gebruikt maak van de MSDE of de Express versie van SQLServer, kunt u ook met behulp van de command-tool 'Osql' een backup maken (zie "http://support.microsoft.com/kb/325003" hoe dit te doen). 2. Pincash voorziet u van een download website waarop de benodigde server installatie componenten staan. 3. Op de oude server moet de directory 'C:\Presentie Manager\Webservice' gekopieerd worden naar de nieuwe server. Als deze directory niet bestaat, dan is deze te vinden door te kijken waarnaar de virtual directory 'inetpm' naar verwijst in de Internet Information Services (IIS). 4. Bovendien moet het bestand 'C:\Presentie Manager\schools.mdb' gekopieerd worden naar de nieuwe server. 5. Als u de pasfoto's ook op de oude server heeft staan, moet u ook deze directory naar de nieuwe server kopiëren. 4. Installatie SQL Server Installeer de gewenste versie van SQL Server (2000, 2005 of 2008) op de nieuwe machine. Zorg dat mixed authentication mode is toegestaan (SQL Server en Windows authentication). Als er geen SQL Server licentie beschikbaar is, dan kan gebruik gemaakt worden van de (gratis) SQL Server 2005 Express. De installatie is te vinden op de Microsoft website of op de download website. (Installeer ook de SQL Server Management Studio Express om SQL Server eenvoudiger te kunnen beheren). Maak een nieuwe login aan: Naam: pmonline Password: Zet 'Enforce password policy' uit! 4.1 Database kopiëren De beste manier om de APM databases over te zetten is de eerder gemaakte backup terug te zetten op de nieuwe server (restore). 1. Kopieer het backup bestand van de database die u eerder gemaakt heeft (zie hoofdstuk 3) naar de nieuwe server in een (tijdelijke) directory. 2. Open de 'Enterprise Manager' of 'SQL Server Management Studio' op de nieuwe server en doe een 'restore' van de backup van de oude server. 3. Repareer de koppeling tussen database server login en database user door de volgende query te draaien in de PRS database: "sp_change_users_login 'Auto_Fix', pmonline" Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

6 5. Web-Server setup 5.1 IIS installeren en configureren 1. Installeer, indien nodig, IIS vanaf de Windows Installatie-CD door het toevoegen van de IIS (Internet Information Services) component. (Plaats de Windows installatie-cd in de server en kies voor het toevoegen van Windows componenten). 2. Creëer een map Presentie Manager op de webserver (indien webserver en databaseserver dezelfde computer is, is de map al aanwezig). Kopieer de inhoud van de deze map van de 'oude' server naar de zojuist gecreëerde map. 3. Ga via het Control Panel naar Administrative tools om IIS manager op te starten. Voeg nu een virtuele directory toe aan de Default Web site met de onderstaande specificaties. Virtual directory wizard field name Alias Directory Allow the following Waarde inetpm C:\Presentie manager\webservice Read + Run scripts Tabel 5.1 IIS virtual directory specificaties. 5. Als IIS 6 (Windows 2003) gebruikt wordt, moet in de IIS Manager, Webservice extensions de optie 'Allow for Active Server Pages' aangeklikt worden, zodat het runnen van ASP bestanden toegestaan wordt. In Windows Server bits versie moet IIS 6 in 32-bits modus draaien. Hiertoe moet ket volgende gedaan worden: 1. Open a command prompt and navigate to the "%systemdrive%\inetpub\adminscripts" directory. 2. Typ het volgende commando gevolgd door [Enter]: cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 1 In Windows 2008 met IIS7 moet op de volgende punten gelet worden. 1. Zorg dat ASP geïnstalleerd is, dit is niet standaard. 2. Voeg een Application toe i.p.v. een virtual directory. 3. Geef de gebruiker IIS_IUSR Read/Write rechten in de Webservice directory. 4. Ga in IIS naar de Default Application pool, dan naar Advanced Settings en zet 'Enable 32 bit applications' = true en 'Load user profile' = false. Ga naar de Inetpm settings, dan naar ASP en zet 'Enable parent paths' = true. 5.2 ODBC koppelingen maken Op de Webserver moeten een tweetal ODBC koppelingen gemaakt worden. De eerste koppeling behelst een verbinding met een Access database, waarin o.a. de encriptionkeys staan. Een tweede koppeling bestaat uit de verbinding met de SQL-server. 1. Ga via Control Panel naar Administrative Tools om Data Manager (ODBC) op te starten. (In de 64bits versie van Windows 2003 moet de 32 bits ODBC data manager opgestart worden. Deze bevindt zich in c:windows\syswow64\odbcad32.exe) Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

7 2. Voeg onder system-dns de schools.mdb database toe als datasource met de onderstaande specificaties (zie ook figuur 3.1). ODBC MS Access setup field name Driver Data source name Select Database Waarde Microsoft Access driver (*.mdb) schools..\presentie manager\schools.mdb Tabel 5.2 ODBC specificaties behorende bij het toevoegen van schools.mdb. Figuur 5.1 ODBC koppeling met MS Access Schools.mdb database. 3. Voeg onder system-dns de SQL-Server toe als datasource met de onderstaande specificaties (zie ook figuur 5.2 t/m 5.5). ODBC MS SQL Server setup field name Waarde Driver SQL Server Name PRSNaamVanSchool Server DNS naam SQL-server (of ip). Typ "(local)" als de web-service en SQL-service op dezelfde fysieke machine draaien. Als niet de default instancename gebruikt wordt, vul hier dan de volledige instancename in. Authenticity of the Login ID? With SQL server authentication. Username pmonline Password Change default database to: Selecteer PRS-database (PRSNaamVanSchool) Change the language of the SQL Server English (belangrijk) system messages to: Tabel 5.3 ODBC specificaties behorende bij het toevoegen van de SQLServer instellingen. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

8 Figuur 5.2 ODBC koppeling met SQLServer database. Figuur 5.3 ODBC koppeling met SQLServer database. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

9 Figuur 5.4 ODBC koppeling met SQLServer database. Figuur 5.5 ODBC koppeling met SQLServer database. 5.3 Webserver licenties installeren 1. Kopieer de map PRS van de download website naar de C: root van de webserver (moet C: root zijn, en niet de root van een andere drive!). Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

10 2. Run inetpmlicenseserver.msi en inetprsencdec.msi van de APM-Installatie CD, welke te vinden zijn op de map..\licensing Server Setup en..\encryptordecryptor Setup. Opmerkingen: - Uninstall van inetpmlicenseserver kan problemen opleveren, raadzaam om dit niet te doen. - inetpmlicenseserver geeft een foutmelding tijdens installatie, nl. dat msado15.dll niet geregistreerd kan worden. Deze fout kan genegeerd worden. 5.4 Webserver verbinding testen Om de Web-server en SQL-server installatie te testen kan nu de Internet Explorer op de Web-server worden geopend met het volgende adres: Het resultaat moet een string van karakters beginnend met OK zijn. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

11 6. APM-Client setup Het enige dat op de clients aangepast moet worden is de naam of IP-nummer van de server. In het loginschermpje van de APM client applicatie bevindt zich een knop 'Instellingen'. Klik hierop en het instellingen scherm verschijnt met hierin de verbindingsgegevens met de server. In de vakken "Server URL:" en "Help directory:" moet de naam of IP-nummer van de oude server vervangen worden door die van de nieuwe server. Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45,

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Waarom een server én een proxy inrichten?... 3 ADFS 2.0-Server inrichten... 4 Inleiding... 4 ADFS Software

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license)

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license) Let op! Maakt u gebruik van Teamcenter, Teamcenter Express of Solid Edge Insight neem dan contact op met Bosch Engineering. Solid Edge with Synchronous Technology 5 Installatie handleiding (floating license)

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Active Directory/LDAP Implementatiehandleiding Voor Smartsite ixperion 1.3 en hoger

Active Directory/LDAP Implementatiehandleiding Voor Smartsite ixperion 1.3 en hoger Active Directory/LDAP Implementatiehandleiding Voor Smartsite ixperion 1.3 en hoger Copyright 2011 Versie 1.1.3 Seneca 2010-2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Sharpdesk V3.3 PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition Systeembeheerdershandleiding

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition Systeembeheerdershandleiding ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf en houdt geen verplichting in voor ABBYY.

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie