SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE"

Transcriptie

1 SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013

2 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch afwijkt van eerdere versies. De client server structuur op basis van een Progress OpenEdge database en een Progress client is ongewijzigd, maar veel functionaliteit is gebaseerd op Progress Appserver technologie die meegeleverd en geïnstalleerd wordt met de UNIT4 Multivers Extended SPE versie. Het gebruik van deze Appserver geeft functionaliteit, flexibiliteit en performance op delen van de applicatie, maar stelt wel additionele eisen aan de hardware infrastructuur waarop de omgeving draait. Dit document geeft inzicht aan de systeemeisen die nodig zijn om de applicatie goed te laten werken. Het is uiteraard mogelijk dat de nieuwe omgeving wordt geïnstalleerd op de bestaande infrastructuur, mits deze voldoet aan de (minimale) systeemeisen. Omdat dit over het algemeen een specifieke inrichting vereist kunnen wij altijd een op maat advies geven over de onderdelen die nodig zijn in de infrastructuur. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw partner of UNIT4. Techniek Zoals aangegeven gaat het om Appserver technologie die verschilt met eerdere versies. Deze Appserver neemt reguliere taken over van de UNIT4 Multivers Extended SPE. De belangrijkste taken zijn het voorzien in de data vanuit de informatieprofielen en het verwerken van de OpenAnalytics opdrachten die in de UNIT4 Multivers Extended SPE standaard wordt meegeleverd. De Appserver is een standaard onderdeel van UNIT4 Multivers Extended SPE en wordt geïnstalleerd met de installatie van UNIT4 Multivers Extended SPE. De Appserver is per definitie een Windows based oplossing. Dat betekent dat er altijd een Windows server aanwezig moet zijn voor deze Appserver. In het geval van een Windows based installatie van UNIT4 Multivers Extended zal deze Appserver op de database server geplaatst worden. Naast het gebruik van de Appserver, zijn er diverse vormen van OpenAnalytics rapportage mogelijk. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de getimede en gedistribueerde versie van rapporten is hiervoor de batchclient noodzakelijk. Wanneer deze al gebruikt wordt zal deze dus zwaarder belast worden. Wanneer deze nog niet gebruikt wordt zal een batchclient geïnstalleerd worden. Dit kan op de database server (voorwaarde Windows) of op een aparte batchclient PC of server. SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 2 of 8

3 Systeemeisen database server De basis (instap) van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Windows 2003R2 database server. Dit is de minimale eis van de gebruikte Progress OpenEdge 10.2B07 omgeving. Windows 2003R2 is wel behoorlijk gedateerd en de officiële support vanuit Microsoft is beëindigd. Het verdient daarom de aanbeveling om deze te upgraden naar een nieuwere versie. De minimale specificaties die wij hanteren om een database server / Appserver te installeren zijn als volgt: 1x 4 core CPU 4 GB memory (32bit OS) RAID controller met 512 MB BBWC 6x 15k SAS disk in 3 sets RAID1 (OS, database, before image) Windows 2003R2 (bij voorkeur hoger) Het gebruik van deze server is uiteraard sterk afhankelijk van het aantal users en transacties wat op deze server plaatsvindt. Wanneer een database server, die nu in gebruik is en op gebied van performance en beschikbaarheid te wensen over laat, zal de update naar UNIT4 Multivers Extended SPE door de zwaardere systeemeisen de performance niet verbeteren. De geadviseerde systeemspecificaties kwantificeren wij op basis van een <30 user omgeving, users en een >60 user omgeving. Uiteraard zal de invulling maatwerk zijn, maar dit is wel een goede richtlijn voor wat nodig is. Voor de database server adviseren wij het volgende: <30 users omgeving 1x 6 core CPU 12 GB memory RAID controller met 512 MB BBWC 6x 146GB 15k SAS in 3 sets RAID1 Windows 2008R2 of Windows users omgeving 2x 6 core CPU 16 GB memory RAID controller met 1GB BBWC 8x 146GB 15k SAS in 4 sets RAID1 Windows 2008R2 of Windows 2012 SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 3 of 8

4 >60 users omgeving 2x 6 core CPU 32 GB memory RAID controller met 1GB BBWC 16x 146GB 15k SAS in 4 sets RAID1 Windows 2008R2 of Windows 2012 Zoals altijd in een database server omgeving zijn de hardware specificaties deels bepalend voor de goede werking. Een juiste inrichting van alle componenten en Windows settings is mede bepalend. Wanneer u de overgang naar UNIT4 Multivers Extended SPE combineert met de inzet van een nieuwe database server omgeving adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw partner of UNIT4 voor een op maat advies over deze migratie. Note: Microsoft Small Business server als database server wordt niet gesupport. Ook een combinatie van database server met een andere zware toepassing als bijvoorbeeld Microsoft Exchange wordt niet gesupport. Virtualisatie Alle bovenstaande adviezen zijn op basis van fysieke hardware en database servers. Deze informatie is gebaseerd op jarenlange best practice informatie die bij al onze klanten tot de juiste database server omgevingen hebben geleid. Tegenwoordig is hardware virtualisatie een trend die ook in database server omgevingen van toepassing kunnen zijn. Het is niet zinvol en reëel om te stellen dat bovenstaande systeemeisen 1:1 overgenomen moeten worden in een virtuele omgeving. Dit fysieke advies is op basis van wat in een server kan en wat de nodige performance met zicht meebrengt. Tegelijk is een advies in een virtuele omgeving voor UNIT4 altijd een maatwerk advies. De (technische) keuzes die gemaakt worden op virtualisatie vlak zijn zeer bepalend voor de werking. Denk hierbij aan hardware keuze, (met name) storage keuze en wat er nog meer aan virtuele oplossingen op deze omgeving draaien. Omdat UNIT4 Multivers Extended een (transactie) database omgeving is, is de storage bepalend. Een paar harde schijven in een fysieke virtualisatie server is een totaal andere oplossing dan een fibrechannel SAN met hoog redundante en hoog presterende storage. Netwerk Het netwerk tussen database server en client dient minimaal 100 Mbps switched te zijn. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een applicatieserver waarop meerdere clients draaien (Terminal Server en/of Citrix) adviseren wij tussen de applicatieserver(s) en de database server 1000 Mbps switched. Voor verbindingen over WAN oplossingen (Internet, VPN, e.d.) adviseren wij altijd de inzet van een applicatieserver oplossing (Terminal Server en/of Citrix) om de bandbreedte die nodig is te beperken. SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 4 of 8

5 Printing UNIT4 Multivers Extended SPE kan gebruik maken van lokale printers en centrale netwerkprinters. Gangbaar is om centrale, veel gebruikte printers via een printerserver aan het netwerk te koppelen zodat die transparant benaderbaar zijn voor alle gebruikers. De basis van UNIT4 Multivers Extended SPE is Windows printing. Windows printing is bijzonder ongeschikt in een matrixprinter omgeving. Het gebruik van matrixprinters binnen UNIT4 Multivers Extended SPE wordt derhalve niet ondersteund. Voor het printen van specifieke product stikkers ondersteunt UNIT4 het gebruik van Zebra ZPL2 based labels, bij voorkeur een Zebra S4M. Stand alone client In de meest eenvoudige configuratie staat de programmatuur lokaal op de client geïnstalleerd. UNIT4 Multivers Extended SPE is een native Windowsapplicatie, de kwaliteit van het werkstation zal dan ook bepalend zijn voor de werking van UNIT4 Multivers Extended SPE op deze client. Als minimale specificatie kan hier aangehouden worden (over het algemeen geldt hierbij hoe beter en sneller het werkstation, des te beter de werking van de applicatie): CPU minimaal 2 Ghz; Minimaal 1GB memory; 2 GB vrije diskruimte; 100 Mbps netwerkadapter; Windows 8, Windows 7, Windows Vista (business uitvoeringen, 32bit of 64bit) of Windows XP Professional SP3 (Windows 7 en Vista vanaf release 8.7); Bij voorkeur een scherm resolutie van 1280x1024. Applicatie server Gebruikers die zich buiten het LAN bevinden waar de UNIT4 Multivers Extended SPE database server staat (remote vestigingen, thuisgebruikers) hebben over het algemeen onvoldoende bandbreedte om direct met hun lokale UNIT4 UNIT4 Multivers Extended SPE client verbinding te maken met de database server. Om toch een goede performance te bieden aan de eindgebruiker kan hiervoor een applicatieserver ingezet worden. De applicatie wordt dan niet lokaal op de client uitgevoerd, maar centraal op de applicatie server. Alleen in- en output data wordt dan verstuurd, wat wel prima over een externe verbinding kan plaatsvinden. UNIT4 ondersteunt hierin een Windows terminal server omgeving (Windows 2003R2, Windows 2008(R2) en Windows 2012 vanaf release 8.7) al dan niet uitgebreid met Citrix XenApp server. Voordelen van Citrix zijn het krachtigere protocol, een uitgebreidere ondersteuning aan clients en automatische loadbalancing en failover features. SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 5 of 8

6 Office Binnen UNIT4 Multivers Extended kan op diverse manieren met Office gekoppeld worden. Denk hierbij aan ODBC koppelingen, maar ook aan koppelingen direct naar Outlook voor de mail. De ondersteunde versies van Office binnen UNIT4 Multivers Extended SPE zijn: Office 2003, Office 2007, Office 2010 en Office UNIT4 Multivers Extended CRM UNIT4 Multivers Extended CRM is een geïntegreerde CRM-oplossing die de ERP-backoffice van UNIT4 Multivers Extended SPE verbindt met CRM-informatie, -processen en -documenten. De front-end is een HTML/JavaScript-omgeving die gestart kan worden via een webbrowser (Internet Explorer 5 en hoger). Omdat de CRM- (klant-)informatie door het gehele bedrijfsproces sterk verweven is, zijn er vele verbindingen en integraties gemaakt met omliggende applicaties en gegevensbronnen. De integratie met de ERP-backoffice. Deze koppeling werkt op Progress-databaseniveau. Hierdoor is het zaak de Multivers Extended CRM-server netwerk technisch zo dicht mogelijk bij de UNIT4 Multivers Extended SPE-server te plaatsen. De koppeling van documenten. Onderdeel van Multivers Extended CRM is het kunnen beheren van CRMgerelateerde Office-documenten. Deze documenten kunnen naar keuze lokaal worden opgeslagen op de CRM-server of er kan gebruik gemaakt worden van de Microsoft-fileserverfaciliteiten in het netwerk (opslag op shareniveau). Voor informatie- en rapportagedoeleinden is een ODBC-koppeling beschikbaar. De database met de CRMrelevante gegevens is geïntegreerd met de standaard Multivers Extended-database en kan via ODBC ontsloten worden naar de werkplek. Om gebruik te maken van en te integreren met de bestaande faciliteiten is een MS-Exchang koppeling beschikbaar. Via een SMTP-koppeling kan een koppeling gemaakt worden naar een lokale Exchang omgeving. Op deze manier is het mogelijk direct s te versturen vanuit UNIT4 Multivers Extended CRM. UNIT4 Multivers Extended CRM kan integreren met Outlook (de Outlook koppeling ). Zo worden afspraken synchroon gehouden tussen de Outlook-agenda en de CRM-agenda. Deze koppeling maakt direct verbinding met de centrale Microsoft Exchange-omgeving. Technische randvoorwaarden Bij een UNIT4 Multivers Extended CRM-omgeving gelden de volgende randvoorwaarden: Aparte Multivers Extended CRM-server in het netwerk; Windows 2003 R2, Windows 2008(R2) of Windows 2012 server als operating system in de Engelse uitvoering; Bij voorkeur een 64 bit CRM server met 16GB aan intern geheugen; Internet Information Services v6 of hoger; Voor de Outlookkoppeling is Outlook 2003, 2007, 2010 of 2013 noodzakelijk; Voor de Outlookkoppeling is een centrale Microsoft Exchange 2003, 2007 of 2010 server- omgeving noodzakelijk (single Exchange server). Hierbij moet administratieve toegang op de Exchange server aanwezig zijn voor zowel de server zelf als de Exchange database. SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 6 of 8

7 Web Solutions Web Solutions is een op internet gebaseerde front-end in de UNIT4 Multivers Extended SPE ERP-omgeving. Daarom is de technische invulling specifiek ingericht op het beschikbaar stellen van ERP-data aan internetgebruikers. Performance, schaalbaarheid en zeker security zijn belangrijke componenten in deze oplossing. Gezien de hoeveelheid data die tussen de Web Solutions-server en de UNIT4 Multivers Extended SPEdatabaseserver uitgewisseld wordt, is het van belang deze 2 servers zo dicht mogelijk bij elkaar in het netwerk te plaatsen. Dit betekent dat de Web Solutions-server in het netwerk opgenomen moet worden waar ook de UNIT4 Multivers Extended SPE databaseserver staat. Web Solutions server Web Solutions vereist een aparte webserver voor het afhandelen van het internetverkeer. Mogelijk kan een bestaande webserver hiervoor ingezet worden. Wij adviseren wel altijd om de Web Solutions-server niet voor andere taken in te zetten, wat vooral de beschikbaarheid en performance ten goede komt. Wij adviseren een server met onderstaande specificaties: 1x 4 core CPU 16 GB memory RAID controller met 256MB BBWC 2x 146GB 15k SAS RAID1 Windows 2003R2, 2008(R2) of 2012 Internetverbinding Alle Web Solutions-gebruikers zullen via de internetverbinding gebruik maken van de applicatie. Deze internetverbinding is dan ook van groot belang in de infrastructuur. Welke soort internetverbinding hiervoor gebruikt wordt is sterk afhankelijk van de wensen van de klant, het verwachte aantal bezoekers, de gemiddelde grootte van de orders, etc. Dit kan variëren van een betrekkelijk goedkope ADSL-verbinding (minimaal 1 Mbps) zonder SLA (service level agreement) tot een business-sdsl-verbinding met een 1:1- overboeking en een goede SLA-afspraak. De bandbreedte wordt vooral bepaald door het gebruik. Het kan wel verstandig zijn om een separate internetverbinding aan te leggen naast de verbinding die gebruikt wordt voor lokaal browsing- en verkeer. Zo heeft het internetgebruik van de lokale gebruikers geen invloed op de eindgebruikerservaring van Web Solutions. Om de website te kunnen benaderen, moet de Web Solutionsserver een vast internet IP-adres hebben, eventueel met een DSN-registratie (bijvoorbeeld webshop.klant.nl). SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 7 of 8

8 SSL-certificaat Daar waar het gaat om internetverkeer met bestellingen, product- en prijsinformatie is het belangrijk dat deze communicatie versleuteld wordt. Het standaard http-verkeer (port 80) is relatief eenvoudig te hacken. Om dit te voorkomen, adviseren wij om de website te beveiligen via een SSL-certificaat (https:// ofwel via port 443). Dit is een certificaat dat wordt afgegeven door een internationale security-autoriteit die garant staat voor de authenticiteit van de website en de versleuteling van de data. Dit certificaat wordt aangevraagd op naam van de eindgebruiker en beveiligt één website. Wij adviseren het Thawte-webservercertificaat voor 2 jaar. Firewall Een firewall met een DMZ (demilitarized zone) is noodzakelijk. Een firewall zorgt voor scheiding tussen het interne netwerk en internet en regelt het dataverkeer zodat de buitenwereld niet bij de server(s) op het interne netwerk kan komen. De webserver moet echter wel bereikbaar zijn vanaf het internet en dient daarom in een speciale zone, de DMZ, geplaatst te worden. Wellicht voldoet de reeds aanwezige firewall hierin. De snelheid van de DMZ naar de LAN-zone is mede bepalend voor de snelheid van Web Solutions. Deze dient dan ook een fatsoenlijke doorvoersnelheid te hebben. Wij adviseren hierin minimaal een doorvoersnelheid van 90 Mbps data (IMIX). Overige koppelingen Uiteraard zijn er naast alle bovenstaande componenten ook nog specifieke koppelingen mogelijk die invloed hebben op de update van UNIT4 Multivers Extended SPE. Wanneer u gebruik maakt van een koppeling die niet standaard is adviseren wij om de technische kan van de update specifiek te laten onderzoeken door uw partner of UNIT4. SYSTEEMEISEN Multivers Extended SPE VERSION PAGE 8 of 8

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

ProCall Enterprise. Efficiënte communicatie in uw organisatie Business-class Unified Communications software. // Unified Communications & classic CTI

ProCall Enterprise. Efficiënte communicatie in uw organisatie Business-class Unified Communications software. // Unified Communications & classic CTI Efficiënte communicatie in uw organisatie Business-class Unified Communications software // Unified Communications & classic CTI Efficiënte communicatie in uw organisatie Unified Communications en CTI

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie