Problemen met TCP/IP-verbindingen in Windows XP oplossen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Problemen met TCP/IP-verbindingen in Windows XP oplossen"

Transcriptie

1 Problemen met TCP/IP-verbindingen in Windows XP oplossen Inleiding Er zijn hulpprogramma's die nuttige informatie kunnen verstrekken over de oorzaak van TCP/IPnetwerkproblemen in Microsoft Windows XP. In dit artikel vindt u aanbevelingen voor het gebruik van deze hulpprogramma's voor het opsporen van netwerkproblemen. Hoewel het overzicht niet volledig is, wordt aan de hand van tal van voorbeelden aangegeven hoe u deze hulpprogramma's kunt gebruiken voor het oplossen van netwerkproblemen. Meer informatie Hulpprogramma's voor het oplossen van problemen met TCP/IP De volgende lijst bevat een aantal diagnosehulpprogramma's voor TCP/IP die deel uitmaken van Windows XP: Basishulpprogramma's Netwerkdiagnose in Help en ondersteuning Hier vindt u gedetailleerde gegevens over de netwerkconfiguratie en de resultaten van automatische tests. Map Netwerkverbindingen De map bevat informatie en de configuratie van alle netwerkverbindingen op de computer. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm en Netwerk- en Internet-verbindingen om de map Netwerkverbindingen te openen. Opdracht IPConfig Hiermee kunt u de waarden van de huidige TCP/IP-netwerkconfiguratie weergeven, door DHCP toegewezen leases bijwerken of vrijgeven en DNS-namen weergeven, registreren of leegmaken. Opdracht Ping Hiermee verzendt u ICMP Echo Request-berichten om te controleren of TCP/IP juist is geconfigureerd en er een TCP/IP-host beschikbaar is. Geavanceerde hulpprogramma's Opdracht Hostname Hiermee geeft u de naam van de hostcomputer weer. Opdracht Nbtstat Hiermee wordt de status van de huidige NetBIOS over TCP/IP-verbindingen weergegeven, kan de NetBIOS-naamcache worden bijgewerkt en

2 kunnen de geregistreerde namen en de bereik-id worden weergegeven. Opdracht PathPing Hiermee wordt een pad naar een TCP/IP-host weergegeven en pakketverlies bij elke router op het pad. Opdracht Route Hiermee geeft u de IP-routeringstabel weer en kunnen IP-routes worden toegevoegd of verwijderd. Opdracht Tracert Hiermee wordt het pad naar een TCP/IP-host weergegeven. Typ in de opdrachtregel -? achter de naam van een hulpprogramma voor de juiste opdrachtsyntaxis van de hier beschreven hulpprogramma's. Windows XP Professional-hulpprogramma's Windows XP Professional bevat de volgende extra hulpprogramma's: Systeemlogboek Hier worden systeemfouten en -gebeurtenissen vastgelegd. Computerbeheer Hier kunt u stuurprogramma's voor de netwerkinterface en andere onderdelen wijzigen. Probleemoplossing Welke procedure u het beste kunt gebruiken om TCP/IP-problemen op te lossen, hangt af van het type netwerkverbinding dat u gebruikt en het connectiviteitsprobleem dat u ondervindt. Automatische probleemoplossing Bij de meeste problemen met internetverbindingen gebruikt u eerst het hulpprogramma Netwerkdiagnose om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Ga als volgt te werk om Netwerkdiagnose te activeren: 1. Klik op Start en op Help en ondersteuning. Klik op de koppeling Gebruik Hulpprogramma's als u gegevens over deze computer wilt weergeven en problemen wilt onderzoeken en klik op 2. Netwerkdiagnose in de lijst aan de linkerkant. Wanneer u klikt op Systeem scannen, verzamelt Netwerkdiagnose configuratiegegevens en worden 3. problemen met de netwerkverbinding automatisch opgelost. Wanneer de procedure is voltooid, controleert u of er items zijn waarbij in rode letters 'Mislukt' wordt aangegeven. 4. Vouw deze categorieën uit en bekijk de testresultaten. U kunt deze informatie gebruiken om het probleem op te lossen of de informatie doorgeven aan een professionele netwerkbeheerder en deze om hulp vragen. Als u de mislukte tests vergelijkt met de beschrijving in de sectie Handmatige probleemoplossing verderop in dit artikel, kunt u mogelijk de oorzaak van het probleem achterhalen. Als u de resultaten voor TCP/IP wilt bekijken, vouwt u de sectie Netwerkadapters van de resultaten uit en vervolgens de netwerkadapter

3 waarvoor de test is mislukt. U kunt de interface van Netwerkdiagnose ook rechtstreeks openen met de volgende opdracht: netsh diag gui Handmatige probleemoplossing U kunt problemen met de TCP/IP-verbinding handmatig oplossen door de volgende methoden te gebruiken in de aangegeven volgorde: Methode 1: de configuratie controleren met het hulpprogramma IPConfig Als u met het hulpprogramma IPConfig de TCP/IP-configuratie wilt controleren van de computer waarop het probleem zich voordoet, klikt u op Start, Uitvoeren en typt u cmd. U kunt nu de opdracht ipconfig gebruiken voor informatie over de configuratie van de hostcomputer, waaronder het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway. Met de parameter /all van de opdracht IPConfig genereert u een gedetailleerd configuratierapport voor alle interfaces, waaronder eventuele RAS-adapters. U kunt de IPConfig-uitvoer omleiden naar een bestand of in andere documenten plakken. Typ hiervoor: ipconfig > \mapnaam\bestandsnaam De uitvoer krijgt de opgegeven bestandsnaam en wordt opgeslagen in de opgegeven map. U kunt de IPConfig-uitvoer bekijken om problemen op te sporen in de configuratie van het computernetwerk. Als de computer bijvoorbeeld handmatig is geconfigureerd met een IP-adres dat hetzelfde is als een bestaand IP-adres dat al is gedetecteerd, wordt het subnetmasker weergegeven. Als uw lokale IP-adres wordt weergegeven als y.z met een subnetmasker , is het IPadres toegewezen door de functie APIPA (Automatic Private IP Addressing) van Windows XP Professional. Dit betekent dat TCP/IP is ingesteld voor automatische configuratie, dat er geen DHCP-server is gevonden en er geen alternatieve configuratie is opgegeven. Deze configuratie heeft geen standaardgateway voor de interface. Als voor het lokale IP-adres wordt weergegeven, heeft de instelling van de functie DHCP Media Sensing prioriteit gekregen. Dit omdat de netwerkadapter geen juiste verbinding heeft met een netwerk of omdat TCP/IP een IP-adres heeft gedetecteerd dat hetzelfde is als een handmatig geconfigureerd IP-adres. Als er geen problemen zijn met de TCP/IP-configuratie, gaat u naar Methode 2.

4 Methode 2: de verbinding testen met het hulpprogramma Ping Als er geen problemen zijn met de TCP/IP-configuratie, kunt u nu testen of de computer verbinding kan maken met andere hostcomputers in het TCP/IP-netwerk. Dit doet u met het hulpprogramma Ping. Met het hulpprogramma Ping kunt u de verbinding op IP-niveau controleren. Met de opdracht ping verzendt u een ICMP Echo Request-bericht naar een doelhost. Gebruik Ping om te controleren of een hostcomputer IP-pakketten kan verzenden naar een doelhost. U kunt Ping ook gebruiken om de oorzaak van problemen met de netwerkhardware en incompatibele configuraties vast te stellen. Opmerking Als de IP-configuratie wordt weergegeven nadat u de opdracht ipconfig /all hebt uitgevoerd, hoeft u de opdracht ping niet uit te voeren voor het loopback-adres en uw eigen IP-adres. IPConfig heeft deze taken al uitgevoerd om de configuratie weer te geven. Controleer bij het oplossen van problemen of er een route tussen de lokale computer en een netwerkhost bestaat. Hiervoor gebruikt u de volgende opdracht: ping IP-adres OpmerkingIP-adres is het IP-adres van de netwerkhost waarmee u verbinding wilt maken. Ga als volgt te werk om de opdracht ping te gebruiken: Voer Ping uit voor het loopback-adres om te controleren of TCP/IP is geïnstalleerd en goed werkt op de lokale computer. Typ hiervoor de volgende opdracht: 1. ping Als de loopback-test mislukt, reageert de IP-stack niet. Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen: De TCP-stuurprogramma's zijn beschadigd. De netwerkadapter werkt niet. Een andere service veroorzaakt IP-conflicten. Voer Ping uit voor het IP-adres van de lokale computer om te controleren of de computer op de juiste wijze is toegevoegd aan het netwerk. Als de routeringstabel correct is, wordt het pakket doorgestuurd naar het loopback-adres Typ hiervoor de volgende opdracht: ping IP-adres van lokale host Als de loopback-test slaagt maar u het lokale IP-adres niet kunt pingen, is er mogelijk een probleem met de routeringstabel of het stuurprogramma van de netwerkadapter. Voer Ping uit voor het IP-adres van de standaardgateway om te controleren of de gateway functioneel is en of het mogelijk is een verbinding te maken met een lokale 3. host op het lokale netwerk. Typ hiervoor de volgende opdracht:

5 ping IP-adres van standaardgateway Als pingen niet lukt, is er mogelijk een probleem met de netwerkadapter zelf, met het router- of gatewayapparaat, de kabels of andere verbindingshardware. Voer Ping uit voor het IP-adres van een externe host om te controleren of u via een router kunt communiceren. Typ hiervoor de volgende opdracht: ping IP-adres van externe host 4. Als pingen niet lukt, reageert de externe host mogelijk niet of is er een probleem met de netwerkhardware tussen de computers. 5. Ping nog een andere externe host om uit te sluiten dat de externe host niet reageert. Voer Ping uit voor de hostnaam van een externe host om te controleren of u een externe hostnaam kunt herleiden. Typ hiervoor de volgende opdracht: ping Hostnaam van externe host Ping gebruikt naamomzetting om een computernaam te herleiden in een IP-adres. Als u wel een IP-adres kunt pingen maar geen computernaam, dan is er dus een probleem met de hostnaamomzetting en niet met de netwerkverbinding. Controleer of de DNS-serveradressen zijn ingesteld voor de computer. Deze kunnen handmatig worden ingesteld via de TCP/IP-instellingen of automatisch worden toegewezen. Als de DNS-serveradressen worden weergegeven wanneer u de opdracht ipconfig /all gebruikt, pingt u alle serveradressen om te controleren of ze kunnen worden benaderd. Controleer de volgende configuraties als Ping in geen enkele situatie werkt: Controleer of het IP-adres van de lokale computer geldig is en of het juist is ingevoerd op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet Protocol (TCP/IP) en juist wordt gebruikt in het hulpprogramma Ipconfig. Zorg dat er een standaardgateway is geconfigureerd en dat de verbinding tussen de host en de standaardgateway functioneert. Zorg bij het oplossen van problemen dat er slechts één standaardgateway is geconfigureerd. U kunt meerdere standaardgateways configureren, maar gateways na de eerste gateway worden alleen gebruikt als de IP-stack vaststelt dat de oorspronkelijke gateway niet functioneert. Het doel van de probleemoplossing is de status van de eerste geconfigureerde gateway te bepalen. Om de taak te vereenvoudigen kunt u dus beter alle andere gateways verwijderen. Zorg dat IPSec (Internet Protocol Security) is uitgeschakeld. Wanneer IPSec is geactiveerd, worden Pingpakketten mogelijk geblokkeerd of is extra beveiliging vereist. Ga voor meer informatie over IPSec naar Methode 7: de IP-beveiliging (IPSec) controleren. Belangrijk Als het externe systeem dat wordt gepingd zich achter een verbinding met grote vertraging bevindt, zoals een satellietverbinding,

6 kan het even duren voordat het systeem reageert. Gebruik de parameter -w (wait) om een langere timeouttijd op te geven dan de standaardtime-outtijd van vier seconden. Methode 3: een route controleren met het hulpprogramma PathPing Met het hulpprogramma PathPing kunt u pakketverlies over trajecten langs meerdere hops opsporen. Voer een PathPing-analyse uit voor een externe host om te controleren of de routers op het pad naar de bestemming correct functioneren. Typ hiervoor de volgende opdracht: pathping IP-adres van externe host Methode 4: de ARP-cache wissen met het hulpprogramma Arp Als u zowel het loopback-adres ( ) als uw eigen IP-adres kunt pingen, maar geen andere IPadressen, gebruik dan het hulpprogramma Arp om de ARP-cache (Address Resolution Protocol) te legen. Gebruik een van de volgende opdrachten om de cachevermeldingen weer te geven: arp -a arp -g Gebruik de volgende opdracht om de cachevermeldingen te verwijderen: arp -d IP-adres Gebruik de volgende opdracht om de ARP-cache leeg te maken: netsh interface ip delete arpcache Methode 5: de standaardgateway controleren Het gateway-adres moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als de lokale host. Anders kunnen berichten van de hostcomputer niet worden doorgestuurd buiten het lokale netwerk. Als het gateway-adres zich in hetzelfde netwerk bevindt als de lokale host, controleert u of het adres van de standaardgateway juist is ingevoerd. Controleer of de standaardgateway een router is, en niet alleen een host. En controleer of de router is ingeschakeld voor het doorsturen van IP-datagrammen. Methode 6: de communicatie controleren met het hulpprogramma Tracert of het hulpprogramma Route Als de standaardgateway correct reageert, pingt u een externe host om te controleren of de communicatie tussen de netwerken juist functioneert. Als de communicatie niet verloopt zoals verwacht, gebruikt u het hulpprogramma Tracert om het pad naar de bestemming vast te leggen.

7 Controleer bij IP-routers op computers met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows NT 4.0 de IProuteringstabel met behulp van het hulpprogramma Route of de invoegtoepassing Routering en RAS. Voor andere IP-routers gebruikt u het hulpprogramma of de voorziening van de leverancier voor het controleren van de IP-routeringstabel. Wanneer u Ping gebruikt voor probleemoplossing worden meestal de volgende vier foutberichten weergegeven: TTL verlopen tijdens overdracht Met dit foutbericht wordt aangegeven dat het vereiste aantal hops de TTL (Time to Live) overschrijdt. U kunt de TTL verhogen met de opdracht ping-i. Er bestaat mogelijk een routeringslus. Gebruik de opdracht Tracert om te controleren of door onjuist geconfigureerde routers een routeringslus is ontstaan. De doelhost is niet bereikbaar Met dit foutbericht wordt aangegeven dat er noch bij de verzendende host, noch bij de router een lokale of externe route bestaat voor de doelhost. Controleer of er problemen zijn met de lokale host of met de routeringstabel van de router. Time-out bij opdracht Met dit bericht wordt aangegeven dat de Echo Reply-berichten niet werden ontvangen binnen de ingestelde time-outtijd. De standaard ingestelde time-outtijd is vier seconden. Gebruik ping -w om de time-outtijd te verhogen. Ping-aanvraag kan host niet vinden Dit foutbericht geeft aan dat de doelhost niet kan worden herleid. Controleer de naam en de beschikbaarheid van DNS- of WINS-servers. Methode 7: de IP-beveiliging (IPSec) controleren Met IPSec kunt u de beveiliging van een netwerk verbeteren, maar het veranderen van netwerkconfiguraties of het oplossen van problemen kan erdoor worden bemoeilijkt. Soms is voor een IPSec-beleid beveiligde communicatie vereist op computers met Windows XP Professional. Dit kan moeilijkheden opleveren bij de verbinding met een externe host. Als IPSec lokaal is geïmplementeerd, kunt u de IPSEC-services uitschakelen in de invoegtoepassing Services. Als bepaalde problemen niet meer optreden wanneer u de IPSec-services uitschakelt, wordt het verkeer door het IPSec-beleid geblokkeerd of is extra beveiliging nodig voor het verkeer. Vraag de beveiligingsbeheerder het IPSec-beleid te wijzigen.

8 Methode 8: pakketfiltering controleren Door fouten in pakketfiltering functioneert de naamomzetting of de verbinding mogelijk niet. Schakel TCP/IP-pakketfiltering uit om te controleren of een netwerkprobleem wordt veroorzaakt door pakketfiltering. Ga hiervoor als volgt te werk: Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm, Netwerk- en Internet-verbindingen en 1. Netwerkverbindingen. 2. Klik met de rechtermuisknop op de LAN-verbinding die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen. Open het tabblad Algemeen, klik op Internet-protocol (TCP/IP) in de lijst Deze verbinding heeft de 3. volgende onderdelen nodig en klik op Eigenschappen. 4. Klik op Geavanceerd en open het tabblad Opties. 5. Klik in het dialoogvenster Optionele instellingen op TCP/IP-filtering en klik op Eigenschappen. 6. Schakel het selectievakje TCP/IP-filtering inschakelen (alle adapters) uit en klik op OK. Gebruik om een adres te pingen de DNS-naam, de NetBIOS-naam van de computer of het IP-adres. Als het pingen lukt, zijn de pakketfilters mogelijk niet goed ingesteld of zijn er te veel beperkingen ingesteld. Met de ingestelde filtering kan de computer bijvoorbeeld werken als webserver, maar door de filtering worden bepaalde hulpprogramma's, zoals beheer op afstand, mogelijk uitgeschakeld. U kunt de reeks toegestane filteropties uitbreiden door de toegestane waarden voor de TCP-poort, de UDP-poort en het IP-protocol te wijzigen. Methode 9: de verbinding met een specifieke server controleren Als u de oorzaak van verbindingsproblemen wilt bepalen die optreden bij een specifieke server met een NetBIOS-verbinding, gebruikt u de opdracht nbtstat -n op de server om te bepalen welke naam de server heeft geregistreerd in het netwerk. Typ nbtstat -n output voor een lijst met namen die de computer heeft geregistreerd. Er is een naam bij die lijkt op de naam van de computer, zoals deze is ingesteld op het tabblad Computernaam van het onderdeel Systeem in het Configuratiescherm. Als dat niet het geval is, probeert u een van de andere unieke namen die met de opdracht nbtstat worden weergegeven. Het hulpprogramma Nbtstat kan ook vermeldingen in het cachegeheugen weergeven voor externe computers, op basis van #PRE-vermeldingen in het bestand Lmhosts of op basis van recent omgezette namen.

9 Als de naam die de externe computers voor de server gebruiken hetzelfde is en de andere computers zich in een extern subnet bevinden, moet u ervoor zorgen dat de naam-naar-adres-toewijzing voor de computer aanwezig is in het bestand Lmhosts of in de WINS-servers van de andere computers. Methode 10: externe verbindingen controleren Als u wilt bepalen waarom een TCP/IP-verbinding met een externe computer niet juist werkt, kunt u met netstat -a de status van alle activiteiten van TCP- en UDP-poorten op de lokale computer weergeven. Bij een goede TCP-verbinding wordt bij de wachtrijen Verzonden en Ontvangen meestal 0 bytes weergegeven. Als gegevens in een van beide wachtrijen geblokkeerd zijn of als de status onregelmatig is, is er wellicht een probleem met de verbinding. Als de gegevens niet zijn geblokkeerd en de status van de wachtrijen normaal is, ligt het probleem waarschijnlijk aan netwerk- of programmavertragingen. Methode 11: de routeringstabel controleren met het hulpprogramma Route Als twee hosts IP-datagrammen willen uitwisselen, moeten deze beide een route naar de andere host hebben of moet gebruik worden gemaakt van standaardgateways waarop een route is ingesteld. Gebruik de volgende opdracht om de routeringstabel van een Windows XPhost te controleren: route print Methode 12: paden controleren met het hulpprogramma Tracert Tracert verzendt ICMP Echo Request-berichten met oplopende waarden naar het TTL-veld van de IP-header om het pad van de ene naar de andere host in het netwerk te bepalen. Tracert analyseert de ICMP-berichten die worden geretourneerd. Met Tracert kunt u het pad van de ene naar de andere router volgen over maximaal 30 hops. Als een router niet functioneert of als het pakket is gerouteerd in een lus, wordt dit door Tracert vastgesteld. Nadat de router is gevonden die de problemen veroorzaakt, neemt u contact op met de beheerder van de router of herstelt u de status van de router als u de router zelf beheert. Methode 13: problemen met gateways oplossen Als u tijdens de configuratie het volgende foutbericht ontvangt, moet u controleren of de standaardgateway zich in hetzelfde logische netwerk bevindt als de

10 netwerkadapter van de computer: Uw standaardgateway behoort niet tot één van uw geconfigureerde interfaces Vergelijk de netwerk-id in het IP-adres van de standaardgateway met de netwerk-id van de netwerkadapters van de computer. Controleer met name of de bit-gewijze logische waarde AND van het IP-adres en het subnetmasker overeenkomen met de bit-gewijze logische waarde AND van de standaardgateway en het subnetmasker. Een computer met één netwerkadapter die is geconfigureerd met het IP-adres en het subnetmasker moet bijvoorbeeld een standaardgateway hebben die vergelijkbaar is met y.z. De netwerk-id voor deze IP-interface is Aanvullende informatie De volgende bronnen bevatten extra informatie over het oplossen van TCP/IP-problemen: Raadpleeg het onderwerp 'Configuring TCP/IP' in de documentatie van de Microsoft Windows XP Professional Resource Kit. Raadpleeg 'Introduction to TCP/IP' in de TCP/IP Core Networking Guide van de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit voor algemene informatie over het TCP/IP-protocolpakket. Raadpleeg 'Unicast Routing Overview' in de Internetworking Guide van de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit voor meer informatie over routeringsprincipes. Raadpleeg 'TCP/IP Troubleshooting' in de TCP/IP Core Networking Guide van de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit voor algemene informatie over IP-pakketfiltering. Referenties Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base: (http://support.microsoft.com/kb/308007/) Problemen met thuisnetwerken oplossen in Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/325487/) Problemen met netwerkverbindingen oplossen (http://support.microsoft.com/kb/299357/) Het Internet-protocol (TCP/IP) opnieuw instellen in Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/307874/) Eenvoudig delen van bestanden uitschakelen en machtigingen voor een gedeelde map instellen in Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/810881/) Foutbericht 'Toegang geweigerd' wanneer u een map probeert te openen

11 (http://support.microsoft.com/kb/308418/) Procedure: Machtigingen voor bestanden en mappen instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen in Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/214759/) Foutbericht 'Toegang geweigerd' bij verbinden met een netwerkshare Bron: Naar Compufinest homepagina:

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

8/3/2010 HANDLEIDING NETWERKCOMMANDO S. Jeroen van Herwaarden Robbert-Jan van Nugteren Yannick Geerlings Jan-Willem Huisman Eric Zeggelaar

8/3/2010 HANDLEIDING NETWERKCOMMANDO S. Jeroen van Herwaarden Robbert-Jan van Nugteren Yannick Geerlings Jan-Willem Huisman Eric Zeggelaar 8/3/2010 NETWERKCOMMANDO S HANDLEIDING Jeroen van Herwaarden Robbert-Jan van Nugteren Yannick Geerlings Jan-Willem Huisman Eric Zeggelaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Ipconfig... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 ETI/Domo 24810200 www.bpt.it NL Nederlands ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 Configuratie van de pc Voordat u start met de configuratie van het systeem, moet de pc geconfigureerd worden zodat hij een

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

HANDLEIDING DeBuggen verbinding Windows OS

HANDLEIDING DeBuggen verbinding Windows OS blad: 1 van 1 Inhoudsopgave Blad 1 UITEENZETTING...1 2 AANPAK...1 3 CONTROLE VERBINDING VIA WIRELESS LAN UTILITY (STAP 1)...1 4 TESTEN OF DE DHCP SERVER EEN IP-ADRES HEEFT UITGEGEVEN (STAP 2)...3 5 BEOORDELEN

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

U kunt geen bijlagen openen in Outlook 2003

U kunt geen bijlagen openen in Outlook 2003 pagina 1 van 5 U kunt geen bijlagen openen in Outlook 2003 Artikel ID : 829982 Laatste beoordeling : maandag 14 februari 2005 Wijziging : 4.0 Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Handleiding Zone Alarm Programma configuratie.

Handleiding Zone Alarm Programma configuratie. INTERNET - SOFTWARE - CONSULTANCY - HARDWARE Ruijslaan 49, 7003 BD Doetinchem. - Tel. 0314 36 04 47 Fax 0314 36 37 07 - Mobiel 06 55 806 940 Email: info@softsolutions.nl Handleiding Zone Alarm Programma

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Dit hoofdstuk geeft informatie over het oplossen van problemen met uw draadloze ADSL modem router. Na de omschrijving van het probleem worden er instructies gegeven om u

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Sweex Wireless Broadband Router 11G Het installeren van de hardware Het configureren van uw netwerkkaart onder Windows95 / Windows98 / Windows ME

Sweex Wireless Broadband Router 11G Het installeren van de hardware Het configureren van uw netwerkkaart onder Windows95 / Windows98 / Windows ME Sweex Wireless Broadband Router 11G Dit document behandelt stap-voor-stap het installeren en configureren van uw broadband router. Sommige onderdelen zijn onderverdeeld in verschillende blokken zoals voor

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-16 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-17 "Andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Ethernet-verbinding. Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie over de ethernet-functie van de printer: Ethernet-lichtjes

Ethernet-verbinding. Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie over de ethernet-functie van de printer: Ethernet-lichtjes Ethernet-inhoudsopgave Ethernet-verbinding Met de ingebouwde ethernet-functie van de printer kunt u de printer rechtstreeks aansluiten op een ethernet-netwerk zonder een externe afdrukserver te gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

I nleiding tot netw erkbeheer

I nleiding tot netw erkbeheer I nleiding tot netw erkbeheer Aanvulling 1.1 Wat is een netwerk? Als 2 of meer computers met elkaar verbonden worden en rechtstreeks gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, dan spreekt men van een netwerk.

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5 File: TD1224 Technisch Document MOXOM voor telefoonnummer zie s.v.p. www.moxom.nl Titel: Instellen ethernet aansluiting Nummer: 1224 v1.01 Datum: 16 april 2014 Getest op: Windows 7 1 Auteursrecht en Copyright

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken

Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken Inhoudsopgave Klik op een onderwerp in onderstaande inhoudsopgave om de betreffende sectie te bekijken 1. HERCULES WIRELESS G EN WINDOWS VISTA... 3 1.1. Verbinden met een draadloos netwerk... 3 1.2. Verbinden

Nadere informatie

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Ondersteunde besturingssystemen U kunt de cd Software en documentatie gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen: Windows 8 Windows

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision en hulpprogramma's. 1 De grafische

Nadere informatie

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Netwerk Media Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 2 Instellen van UpnP in Windows Vista... 3 Ínstellen van UPnP in Windows 7... 4 Bestanden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

NAS 106 NAS gebruiken met Microsoft Windows

NAS 106 NAS gebruiken met Microsoft Windows NAS 106 NAS gebruiken met Microsoft Windows De bestanden openen op uw NAS met Windows en een netwerkstation instellen A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Beschikbare functies via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie Gebruik van de printer Het

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Netwerkfunctionaliteit

Netwerkfunctionaliteit Netwerkfunctionaliteit Dit hoofdstuk omvat: Verbindingen en TCP/IP (Internet Protocol) op pagina 6-2 Software voor apparaatbeheer op pagina 6-9 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 op pagina

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Let op! Stel de Sweex Wireless 300N Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Instellen van een TCP/IP netwerk zonder router met Windows 2000/XP. keywords : tcp/ip netwerk aansluiten klanten tutorial.

Instellen van een TCP/IP netwerk zonder router met Windows 2000/XP. keywords : tcp/ip netwerk aansluiten klanten tutorial. Instellen van een TCP/IP netwerk zonder router met Windows 2000/XP. keywords : tcp/ip netwerk aansluiten klanten tutorial Inleiding Een netwerk kan voor vele doeleinden handig zijn. Zo kunt u bij de onderlinge

Nadere informatie

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten.

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Copperjet 1616-2p (Flits ADSL connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken

Nadere informatie

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel , het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel 1 Regels met betrekking tot het gebruik van de universitaire informatica-infrastructuur van op studentenkoten 2 Algemene informatie A Configuratie van het

Nadere informatie

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies

Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Conceptronic C54BRS4A Firmware Recovery Instructies Indien u een Conceptronic C54BRS4A router heeft en de firmware upgrade is mislukt of u kunt de router niet meer benaderen, zelfs na een reset, dan kunt

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING PT-9800PCN. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING PT-9800PCN. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING PT-9800PCN Lees deze handleiding grondig door voordat u de machine gebruikt. Bewaar de CD-ROM op een handige plaats zodat u deze snel kunt

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. TD-serie. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver

Netwerkhandleiding. TD-serie. Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol ethernetafdrukserver Netwerkhandleiding TD-serie Lees deze handleiding grondig door voordat u de machine gebruikt. Bewaar de CD-ROM op een handige plaats zodat u deze snel kunt

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Port Redirection & Open Ports

Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports In de DrayTek kunt u gebruik maken van zowel Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd) en Open Ports. In deze handleiding zullen wij

Nadere informatie

Technote Ruckus Metroflex M2211

Technote Ruckus Metroflex M2211 Technote Ruckus Metroflex M2211 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Configuratie wizard optie 1... 3 1.2 Configuratie wizard optie 2... 3 2 Voorbereiding... 4 3 IP configuratie van de computer/notebook

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie