Handleiding voor netwerkprinten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor netwerkprinten"

Transcriptie

1 Handleiding voor netwerkprinten Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie van Macintosh Bijlage U kunt het apparaat alleen veilig en op de juiste manier gebruiken als u eerst de veiligheidsinformatie in de Gebruiksaanwijzing leest.

2 Inleiding Willen gebruikers maximaal profiteren van de diverse functies, dan moeten ze de instructies in deze handleiding zorgvuldig lezen en opvolgen. Bewaar de handleiding op een handige plaats bij het apparaat. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale en incidentele schade of gevolgschade die is ontstaan door het werken met of het bedienen van het apparaat. Aanduidingen van softwareversies in deze handleiding NetWare 3.x betekent NetWare 3.12 en 3.2. NetWare 4.x betekent NetWare 4.1, 4.11 en IntranetWare. Handelsmerken Apple, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, Macintosh en Mac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation. Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Netscape en Netscape Navigator zijn gedeponeerde handelsmerken van Netscape Communications Corporation. Novell, Netware en NDS zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems, Incorporated. Sun is een gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SunOS is een gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Wij maken geen aanspraak op enig recht op deze merken. De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn: De productnaam van Windows 95 is Microsoft Windows 95. De productnaam van Windows 98 is Microsoft Windows 98. De productnaam van Windows Me is Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). De productnamen van Windows XP zijn: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition De productnamen van Windows 2000 zijn: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional De productnamen van Windows NT 4.0 zijn: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Handleidingen voor dit apparaat In onderstaande handleidingen worden bediening en onderhoud van dit apparaat beschreven. Alle gebruikers moeten de instructies zorgvuldig lezen en opvolgen, willen ze dit apparaat veilig en efficiënt bedienen. Printerhandleiding 1 Hierin worden de systeeminstellingen, procedures en functies voor het gebruik van dit apparaat beschreven. Deze handleiding staat ook als PDF-bestand op de cd-rom Printer Drivers and Utilities. Printerhandleiding 2 Hierin worden de procedures en de informatie beschreven die betrekking hebben op het gebruik van dit apparaat. Deze handleiding staat als PDF-bestand op de cd-rom Printer Drivers and Utilities. Handleiding voor netwerkprinten (deze handleiding) Hierin vindt u de procedures en de noodzakelijke informatie voor de instelling en het gebruik van de printer in een netwerkomgeving. We raden u aan deze handleiding als eerste door te lezen. Deze staat als PDF-bestand op de cd-rom Printer Drivers and Utilities. i

4 Verklaring van symbolen in deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: R WAARSCHUWING: Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. R VOORZICHTIG: Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, licht letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. * Bovenstaande opmerkingen zijn bedoeld voor uw veiligheid. Belangrijk Als u deze instructie niet volgt, kan dit leiden tot papierstoring, beschadiging van het origineel of verlies van gegevens. Lees deze instructie. Voorbereiding Dit symbool duidt op bepaalde feiten waarvan u kennis moet nemen of voorbereidingen die u moet treffen voordat u een bepaalde handeling kunt uitvoeren. Dit symbool duidt op bepaalde bedieningsvoorschriften of handelingen die u moet uitvoeren in geval van storing. Beperking Dit symbool duidt op numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of omstandigheden waarin een bepaalde functie niet kan worden gebruikt. Verwijzing Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen die op het display van het apparaat verschijnen. Toetsen en knoppen die op het weergavevenster van de computer worden weergegeven. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. Toetsen op het toetsenbord van de computer. ii

5 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies voor de configuratie van uw apparaat als netwerkprinter. Lees het gedeelte betreffende uw netwerkomgeving om uw apparaat juist te kunnen configureren. Windows 2000, Windows XP, Windows NT (Server) NetWare (Server) Windows 95/98/Me Windows 2000 Windows XP Windows NT NetWare (Client) Macintosh GSTN001 Belangrijk Bij de in deze handleiding beschreven procedures wordt ervan uitgegaan dat u een netwerkbeheerder bent. Als dit niet het geval is, dient u uw netwerkbeheerder te raadplegen voordat u aan de configuratie begint. Functies Ondersteuning voor 100BASE-TX en 10BASE-T De netwerkinterfacekaart kan worden gebruikt met protocollen van Windows 95/98/Me (TCP/IP, NetBEUI, IPP *1 ), Windows 2000 (TCP/IP, Net- BEUI, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows NT 4.0 (TCP/IP, NetBEUI, IPP *1 ), NetWare (IPX/SPX, TCP/IP) en Macintosh (AppleTalk) *2. Met deze kaart kunt u het apparaat gebruiken in een netwerk dat gebruik maakt van verschillende protocollen en besturingssystemen. Een computer die uitsluitend wordt gebruikt als afdrukserver is niet vereist omdat de netwerkinterfacekaart kan worden geconfigureerd als Net- Ware-afdrukserver. Het apparaat kan op het netwerk worden aangesloten via de netwerk-interfacekaart. Deze hoeft zijn eigen stroom niet te leveren omdat de netwerkinterfacekaart in het apparaat is geïnstalleerd. *1 IPP (Internet Printing Protocol) is een protocol voor afdrukken via het Internet. *2 Alleen Type80 RCP80 kan worden gebruikt op de Macintosh. iii

6 Het apparaat installeren in een netwerk Windows 95/98/Me Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een Windows 95/98/Meomgeving leest u op Pag.1 Configuratie van Windows 95/98/Me. Er zijn twee methoden om het apparaat als netwerkprinter te gebruiken. iv

7 Windows 2000 Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een Windows 2000-omgeving leest u op Pag.13 Configuratie van Windows Er zijn twee methoden om het apparaat als netwerkprinter te gebruiken. v

8 Windows XP Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een Windows XP-omgeving leest u op Pag.25 Configuratie van Windows XP. Er zijn twee methoden om het apparaat als netwerkprinter te gebruiken. vi

9 Windows NT 4.0 Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een Windows NT 4.0-omgeving leest u op Pag.37 Configuratie van Windows NT 4.0. Er zijn twee methoden om het apparaat als netwerkprinter te gebruiken. NetWare Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een NetWare-omgeving leest u op Pag.51 Configuratie van NetWare. Met de netwerkinterfacekaart kunt u het apparaat gebruiken als afdrukserver of als externe printer. Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over de installatie van clients. Zie Pag.70 Windows 95/98/Me als u werkt met Windows 95/98/Me. Zie Pag.71 Windows 2000/Windows XP als u werkt met Windows 2000 of XP. Zie Pag.72 Windows NT 4.0 als u werkt met Windows NT 4.0. vii

10 Het apparaat configureren als afdrukserver Een afzonderlijke NetWare-afdrukserver is niet vereist omdat het apparaat als een afdrukserver kan worden geconfigureerd. De configuratieprocedures voor het apparaat zijn afhankelijk van de NetWare-versie. Zie Pag.57 Installatie als afdrukserver als u NetWare 3.x gebruikt. Zie Pag.63 Installatie als afdrukserver als u NetWare 4.x, 5/5.1 gebruikt. Het apparaat configureren als printer op afstand Wanneer gebruik wordt gemaakt van een afzonderlijke NetWare-afdrukserver dan moet het apparaat worden geconfigureerd als printer op afstand. De configuratieprocedures voor het apparaat zijn afhankelijk van de NetWare-versie. Zie Pag.59 Installatie als printer op afstand als u NetWare 3.x gebruikt. Zie Pag.67 Installatie als printer op afstand als u NetWare 4.x, 5/5.1 gebruikt. viii

11 Macintosh Hoe u het apparaat installeert als netwerkprinter in een Macintosh-omgeving leest u op Pag.73 Configuratie van Macintosh. Alleen Type80 RCP80 kan worden gebruikt op de Macintosh. ix

12 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Verklaring van symbolen in deze handleiding...ii Inleiding...iii Het apparaat installeren in een netwerk...iv Windows 95/98/Me... iv Windows v Windows XP... vi Windows NT vii NetWare... vii Macintosh... ix 1. Configuratie van Windows 95/98/Me Windows 95/98/Me configureren...1 Afdrukken zonder afdrukserver...1 Afdrukken met een afdrukserver met Windows 2000/Windows XP of Windows NT..1 Protocollen configureren...2 TCP/IP en IPP configureren om af te drukken...2 NetBEUI configureren om af te drukken...3 Werken met SmartDeviceMonitor for Client...5 SmartDeviceMonitor for Client installeren...5 Het printerstuurprogramma installeren...7 De poortinstellingen wijzigen...9 Een client-computer installeren Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows Afdrukken zonder afdrukserver...13 Afdrukken met een standaard TCP/IP-poort...14 Afdrukken met een LPR-poort...14 Afdrukken via een afdrukserver met Windows 2000 of Windows NT...14 Protocollen configureren...15 TCP/IP en IPP configureren om af te drukken...15 NetBEUI configureren om af te drukken...16 Werken met SmartDeviceMonitor for Client...17 SmartDeviceMonitor for Client installeren...17 Het printerstuurprogramma installeren...19 De poortinstellingen wijzigen...21 De LPR-poort configureren om af te drukken...22 Een client-computer installeren...23 x

13 3. Configuratie van Windows XP Windows XP configureren...25 Afdrukken zonder afdrukserver...25 Afdrukken met een standaard TCP/IP-poort...26 Afdrukken met een LPR-poort...26 Afdrukken met een afdrukserver met Windows 2000/Windows XP of Windows NT.. 26 Protocollen configureren...27 TCP/IP en IPP configureren om af te drukken...27 Werken met SmartDeviceMonitor for Client...29 SmartDeviceMonitor for Client installeren...29 Het printerstuurprogramma installeren...32 De poortinstellingen wijzigen...33 De LPR-poort configureren om af te drukken...34 Een client-computer installeren Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van Windows NT Afdrukken zonder afdrukserver...37 Afdrukken met een LPR-poort...38 Afdrukken met een afdrukserver met Windows 2000/Windows XP of Windows NT.. 38 Protocollen configureren...39 TCP/IP en IPP configureren om af te drukken...39 NetBEUI configureren om af te drukken...40 Werken met SmartDeviceMonitor for Client...42 SmartDeviceMonitor for Client installeren...42 Het printerstuurprogramma installeren...44 De poortinstellingen wijzigen...46 De LPR-poort configureren om af te drukken...47 Een client-computer installeren Configuratie van NetWare NIB Setup Tool installeren...51 SmartDeviceMonitor for Admin installeren...51 NIB Setup Tool gebruiken...52 Snelle installatie met de wizard NIB Setup Tool...53 NetWare 3.x - Geavanceerde instellingen...56 Installatie als afdrukserver...57 Installatie als printer op afstand...59 NetWare 4.x, 5/5.1 - Geavanceerde instellingen...62 Installatie als afdrukserver...63 Installatie als printer op afstand...67 Een client-computer installeren...70 Windows 95/98/Me...70 Windows 2000/Windows XP...71 Windows NT xi

14 6. Configuratie van Macintosh Configuratie van Macintosh...73 Overschakelen naar EtherTalk...74 De printer configureren...74 De printernaam wijzigen...75 De zone wijzigen Bijlage SmartDeviceMonitor for Admin gebruiken...77 De configuratie van de netwerkinterfacekaart wijzigen...78 Het aantal afgedrukte pagina's beheren...79 De netwerkinterfacekaart configureren met een webbrowser...80 Naar de eerste pagina gaan...81 De instellingen van de netwerkinterfacekaart controleren...82 De instellingen van de netwerkinterfacekaart configureren...83 De printer controleren en configureren...85 Namen en opmerkingen wijzigen...85 De status van printers weergeven...88 Een IP-adres toewijzen met ARP+PING...90 Onderhoud op afstand via telnet (mshell)...91 Telnet gebruiken...91 Lijst met opdrachten...92 SNMP De weergegeven informatie begrijpen Statistische netwerkinformatie De netwerkinterfacekaart configureren Lijst met berichten Informatie in het systeemlogboek Voorzorgsmaatregelen Een inbelrouter op het netwerk aansluiten Afdrukken in PostScript onder Windows Afdrukken met NetWare Gebruik van DHCP Een WINS-server configureren Bij gebruik van NIB Setup Tool Bij gebruik van IPP met SmartDeviceMonitor for Client Configuratiepagina (Netwerkconfiguratie) INDEX xii

15 1. Configuratie van Windows 95/98/Me Windows 95/98/Me configureren Afdrukken zonder afdrukserver Aan de hand van onderstaande procedures wordt beschreven hoe u Windows 95/98/Me kunt configureren zodat het apparaat in een netwerk kan worden gebruikt zonder een afdrukserver met Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows NT Server, Windows NT Workstation of NetWare. Afdrukken met een afdrukserver met Windows 2000/Windows XP of Windows NT Hoe u Windows 95/98/Me configureert met een Windows 2000-/Windows XP- of Windows NT-afdrukserver leest u op Pag.10 Een client-computer installeren. 1

16 Configuratie van Windows 95/98/Me Protocollen configureren 1 TCP/IP en IPP configureren om af te drukken Aan de hand van deze aanwijzingen kunt u de netwerkinterfacekaart en Windows 95/98/Me configureren voor het gebruik van het TCP/IP-protocol en IPP. Het apparaat configureren Het apparaat configureren voor gebruik van het TCP/IP-protocol. Controleer of het TCP/IP-protocol is ingeschakeld. (De standaardinstelling is actief.) Ken een IP-adres toe en pas de andere instellingen aan voor gebruik van het TCP/IP-protocol. Verwijzing Raadpleeg Printerhandleiding 1 voor meer informatie over het aanpassen van bovenstaande instellingen. Zie Pag.115 Gebruik van DHCP wanneer DHCP wordt gebruikt voor het toewijzen van een IP-adres. Nadat u het IP-adres hebt ingesteld, controleert u met de opdracht ''ping' of deze instelling correct is uitgevoerd. A Schakel het gebruik van de opdrachtregel as volgt in: Onder Windows 95 of Windows 98 Klik op [Start], ga naar [Programma's] en klik vervolgens op [MS-DOSprompt]. Onder Windows Me Klik op [Start], ga naar [Programma's], ga naar [Accessoires] en klik vervolgens op [Opdrachtprompt]. B Typ het volgende: ( is een voorbeeld van een IP-adres.) C:\> ping Als het adres correct is geconfigureerd, verschijnt het volgende bericht. Antwoord van : bytes=32 tijd<10ms TTL=32 Wanneer het adres niet correct is ingesteld, verschijnt het volgende bericht. Time-out bij opdracht. 2

17 Protocollen configureren Een computer met Windows 95/98/Me configureren Aan de hand van onderstaande stappen kunt u een computer met Windows 95/98/Me configureren voor gebruik van het TCP/IP-protocol. A Open het [Configuratiescherm] en dubbelklik op het pictogram [Netwerk]. Controleer of op het tabblad [Configuratie] TCP/IP voorkomt in het veld [De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd:]. 1 Als het TCP/IP-protocol niet is geïnstalleerd, klik dan op [Toevoegen] op het tabblad [Configuratie] en installeer vervolgens het protocol. Verdere informatie over de installatie van het TCP/IP-protocol vindt u in de Help van Windows 95/98/Me. B Configureer het TCP/IP-protocol met het juiste IP-adres, subnet mask en andere instellingen. Vraag de netwerkbeheerder of de instellingen correct zijn. NetBEUI configureren om af te drukken Aan de hand van deze aanwijzingen kunt u de netwerkinterfacekaart en Windows 95/98/Me configureren voor het gebruik van het NetBEUI-protocol. Het apparaat configureren Het apparaat configureren voor gebruik van het NetBEUI-protocol. Controleer of het NetBEUI-protocol is ingeschakeld. (De standaardinstelling is actief.) De NetBEUI-instellingen worden uitgevoerd in de Web Status Monitor of in SmartDeviceMonitor for Admin. Raadpleeg de bijbehorende on line-help voor meer informatie. 3

18 Configuratie van Windows 95/98/Me Een computer met Windows 95/98/Me configureren 1 Installeer het NetBEUI-protocol op de computer met Windows 95/98/Me en stel het in als het standaardprotocol. A Open het [Configuratiescherm] en dubbelklik op het pictogram [Netwerk]. Controleer of op het tabblad [Configuratie] NetBEUI voorkomt in het veld [De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd:]. Wanneer het NetBEUI-protocol niet geïnstalleerd, klikt u op [Toevoegen] in het tabblad [Configuratie] om het protocol te installeren. Verdere informatie over de installatie van het NetBEUI-protocol vindt u in de Help van Windows 95/98/Me. Als NetBEUI Inbeladapter wordt vermeld in het veld [De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd:], selecteer deze optie dan en klik op [Verwijderen] om de verbinding te verwijderen. B Configureer het NetBEUI-protocol als het standaardprotocol. Klik op het tabblad [Configuratie], selecteer NetBEUI in het veld [De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd:], en klik op de knop [Eigenschappen]. C Klik op het tabblad [Geavanceerd], selecteer [Dit protocol instellen als standaardprotocol] en klik op [OK]. D Klik op [OK] om het [Netwerk] dialoogvenster te sluiten. E Klik op [Ja] wanneer wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten. 4

19 Werken met SmartDeviceMonitor for Client Werken met SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client is een hulpprogramma voor afdrukken met een netwerkprinter via TCP/IP-, NetBEUI- en IPP-protocollen. De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u SmartDeviceMonitor for Client gebruikt. 1 SmartDeviceMonitor for Client-functies Een afdruktaak rechtstreeks naar de netwerkprinters zenden, zonder een afdrukserver te gebruiken. Waarschuwt de gebruiker bij afdrukfouten. Waarschuwt de gebruiker als het afdrukken (gegevenstransmissie) is voltooid. Sluit alle toepassingen af voordat u met de installatie begint. Als u SmartDevice- Monitor for Client installeert, moet u de computer wellicht opnieuw opstarten. SmartDeviceMonitor for Client installeren Volg de onderstaande procedure om SmartDeviceMonitor for Client te installeren. Wanneer een afdrukpoort wordt gebruikt door PortNavi, Multi Direct Print en Printing System95, dan neemt SmartDeviceMonitor for Client de poort over. Wanneer u SmartDeviceMonitor for Admin gebruikt, installeer SmartDeviceMonitor for Client dan nadat u SmartDeviceMonitor for Admin heeft afgesloten. Sluit alle toepassingen af voordat u met de installatie begint. Als u SmartDevice- Monitor for Client installeert, moet u de computer wellicht opnieuw opstarten. A Plaats de cd-rom Printer Drivers and Utilities in het cd-romstation. B Open het [Configuratiescherm] en dubbelklik op het pictogram [Programma's toevoegen/verwijderen]. C Op het tabblad [Installeren/De-installeren] klikt u op [Installeren]. D Klik op [Volgende >]. E Typ de naam van het cd-romstation in het veld [Opdrachtregel voor het installatieprogramma], gevolgd door :\ NETWORK \ NETMON \ CLIENT \ DISK1 \ SETUP.EXE (zonder de aanhalingstekens), en klik vervolgens op [Voltooien]. De opdrachtregel kan er zo uitzien D:\ NETWORK \ NETMON \ CLIENT \ DISK1 \ SETUP.EXE, wanneer het cd-romstation de aanduiding D heeft. 5

20 Configuratie van Windows 95/98/Me 1 F Selecteer uit de lijst [Setup-taal kiezen] de gewenste taal en klik vervolgens op [OK]. G Als het dialoogvenster [Welkom] verschijnt, klikt u op [Volgende >]. Volg de instructies op het scherm. Configureer de printerpoort met SmartDeviceMonitor for Client nadat de installatie is voltooid. Zie Pag.7 Het printerstuurprogramma installeren Wanneer het dialoogvenster verschijnt met de vraag of u de computer opnieuw wilt opstarten, kiest u [Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten.]. De poort verwijderen Met de volgende procedure kunt u de printerpoort verwijderen. Wanneer u de poort wilt verwijderen die op dit moment in Windows wordt gebruikt, schakel de poort dan over naar een ander onderdeel zoals FILE en verwijder de poort vervolgens. Verwijzing In de Help van SmartDeviceMonitor for Client vindt u meer informatie over SmartDeviceMonitor for Client. A Klik in het venster [Printers] op het pictogram van de printer die SmartDeviceMonitor for Client gebruikt om af te drukken. In het menu [Bestand] klikt u op [Eigenschappen]. B Klik op het tabblad [Details] en controleer of de poort SmartDeviceMonitor for Client wordt weergegeven in het veld [Afdrukken naar de volgende poort]. Onthoud deze poortnaam omdat deze poort later moet worden verwijderd. C In het veld [Afdrukken naar de volgende poort] selecteert u [FILE]. D Klik op [OK]. E Klik op [Poort verwijderen]. F Klik op de SmartDeviceMonitor for Client-poortnaam zoals u in stap B, en klik vervolgens op [OK]. De poort wordt verwijderd. G Klik op [OK] om de printereigenschappen te sluiten. 6

21 Werken met SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client verwijderen Voorbereiding Voordat u SmartDeviceMonitor for Client verwijdert, controleert u of: Het dialoogvenster Poortinstellingen is gesloten. Geen printer de SmartDeviceMonitor for Client-poort als printerpoort gebruikt. A Open het [Configuratiescherm] en dubbelklik op het pictogram [Programma's toevoegen/verwijderen]. B Op het tabblad [Installeren/verwijderen] klikt u op [SmartDeviceMonitor for Client] en vervolgens op [Toevoegen/Verwijderen]. C Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, klikt u op [Ja]. UninstallShield verwijdert vervolgens alle componenten van SmartDevice- Monitor for Client. D Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, klikt u op [Ja]. E Bevestig het dialoogvenster [Vraag]. F Klik op [OK] nadat de installatie is voltooid. 1 Het printerstuurprogramma installeren Met de volgende procedure kunt u de printerpoort configureren voor gebruik met SmartDeviceMonitor for Client. Voorbereiding Zet eerst de doelprinter aan voordat u met de installatie begint. A Installeer het printerstuurprogramma van de printer die u wilt gebruiken. B Klik in het venster [Printers] op het pictogram van de printer. In het menu [Bestand] klikt u op [Eigenschappen]. C Klik op het tabblad [Details] en klik vervolgens op [Poort toevoegen]. Het dialoogvenster [Poort toevoegen] verschijnt. D Klik op [Overige], klik op [SmartDeviceMonitor] uit de lijst en klik vervolgens op [OK]. Het dialoogvenster [Printer selecteren] verschijnt. De volgende informatie wordt weergegeven: Modelnaam: De modelnaam van de printer. Printernaam: De naam van de printer. Commentaar: Extra informatie over de printer. 7

22 Configuratie van Windows 95/98/Me Adres: Het IP-adres van de printer. E Selecteer de printer. 1 TCP/IP A Klik op [TCP/IP] en klik vervolgens op [Zoeken]. Er wordt een lijst weergegeven met printers waarop kan worden afgedrukt met behulp van het TCP/IP-protocol. B Klik op de printer die u wilt gebruiken en klik vervolgens op [OK]. Printers die op een IP-broadcast van de computer reageren, worden weergegeven. Drukt u af naar een printer die niet in de lijst staat, klik dan op [Adres opgeven] en typ vervolgens het IP-adres of de hostnaam. NetBEUI A Klik op [NetBEUI] en klik vervolgens op [Zoeken]. Er wordt een lijst weergegeven met printers waarop kan worden afgedrukt met behulp van het NetBEUI-protocol. B Klik op de printer die u wilt gebruiken en klik vervolgens op [OK]. Printers die op een broadcast van de computer reageren, worden weergegeven. Om af te drukken naar een printer die niet voorkomt in de lijst klikt u op [Adres opgeven]. Vervolgens voert u het NetBEUI-adres in. Controleer of het NetBEUI-adres voorkomt op de configuratiepagina. Zie Printerhandleiding 2 voor meer informatie over het afdrukken van de configuratiepagina. U kunt niet afdrukken naar printers die zich buiten de routers bevinden. IPP 8 A Klik op [IPP]. Het dialoogvenster met de IPP-instelling verschijnt. B Om het IP-adres van de printer op te geven, typt u van de printer/printer of ipp://ip-adres van de printer/printer in het veld [Printer URL]. ( is een voorbeeld van een IP-adres) ipp:// /printer C Voer bij [IPP-poortnaam] zonodig een naam in om de printers van elkaar te onderscheiden. Voer een naam in die verschilt van die van de bestaande poortnamen. Anders wordt het adres in [Printer URL] ingesteld als de IPP-poortnaam.

23 Werken met SmartDeviceMonitor for Client D Gebruikt u een proxyserver en IPP-gebruikersnaam, klik dan op [Gedetailleerde instellingen] en configureer vervolgens de nodige instellingen. Verwijzing In de Help van SmartDeviceMonitor for Client vindt u meer informatie over deze instellingen. F Klik op [OK]. G Controleer of de opgegeven printerpoort is weergegeven bij [Afdrukken naar de volgende poort] en klik op [OK]. U bent nu klaar met het invoeren van de instellingen. Selecteer de opgegeven printer, als u wilt afdrukken. SmartDeviceMonitor for Client zendt de afdrukgegevens nu automatisch naar de printer. 1 De poortinstellingen wijzigen Aan de hand van onderstaande stappen kunt u de SmartDeviceMonitor for Client-instellingen, zoals TCP/IP, de proxyserver en IPP URL aanpassen. Er zijn geen instellingen voor het NetBEUI-protocol. U kunt de time-outinstellingen voor het TCP/IP protocol configureren. A Vanuit het venster [Printers] klikt u op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken. In het menu [Bestand] klikt u op [Eigenschappen]. B Klik op het tabblad [Details] en klik vervolgens op [Poortinstellingen]. Het dialoogvenster [Poortinstellingen] verschijnt. Voor het TCP/IP-protocol kunt u de time-out-instellingen aanpassen. Voor IPP kunt u de gebruikersinstellingen of de proxy-instellingen aanpassen. Verwijzing In de Help van SmartDeviceMonitor for Client vindt u meer informatie over deze instellingen. 9

24 Configuratie van Windows 95/98/Me Een client-computer installeren 1 In deze paragraaf worden de procedures beschreven voor de installatie van clients op een netwerk dat Windows 2000/Windows XP, Windows NT Server of Windows NT Workstation als afdrukserver gebruikt. Wanneer u een afdrukserver van Windows 2000/Windows XP of Windows NT gebruikt, selecteer dan een gedeelde printer in Windows 2000/Windows XP of Windows NT. In dit onderdeel wordt verondersteld dat de client al is geconfigureerd om te communiceren met een Windows of Windows NT-afdrukserver. Ga pas verder met de volgende procedure als de client is geïnstalleerd en op de juiste wijze is geconfigureerd. A Installeer het printerstuurprogramma als een lokale printer. Verwijzing Zie Printerhandleiding 1 voor meer informatie over de installatie van het printerstuurprogramma. Tijdens de installatie kan iedere poort geselecteerd worden. De selectie van de LPT1-poort wordt echter aangeraden. B Klik op [Start], selecteer [Instellingen] en klik op [Printers]. C Klik op het pictogram van de printer die u wilt gebruiken. In het menu [Bestand] klikt u op [Eigenschappen]. D Klik op het tabblad [Details] en klik vervolgens op [Poort toevoegen]. 10

25 Een client-computer installeren E Klik op [Netwerk] en klik vervolgens op [Bladeren]. F Dubbelklik in de netwerkstructuur op de naam van de computer die als afdrukserver wordt gebruikt. De printers die zijn aangesloten op het netwerk worden weergegeven. G Klik op de naam van de printer die u wilt gebruiken en klik op [OK]. H Klik op [OK]. I Controleer of de poortnaam wordt weergegeven bij [Afdrukken naar de volgende poort] en klik op [OK]. 1 11

26 Configuratie van Windows 95/98/Me 1 12

27 2. Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows 2000 Afdrukken zonder afdrukserver Aan de hand van onderstaande procedures wordt beschreven hoe u Windows 2000 kunt configureren zodat het apparaat in een netwerk kan worden gebruikt zonder een afdrukserver met Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows NT Server, Windows NT Workstation of NetWare. 13

28 Configuratie van Windows 2000 Afdrukken met een standaard TCP/IP-poort 2 De standaard TCP/IP-poort is een standaardpoort van Windows 2000 voor Peer-to-Peer afdrukken in een netwerkomgeving. Raadpleeg de Help van Windows 2000 voor meer informatie over standaard TCP/IP-poortinstellingen. Wanneer tijdens het toevoegen van een standaard TCP/IP-poort het dialoogvenster verschijnt voor de selectie van het model van het apparaat, kies dan RICOH Network Printer C Model. Afdrukken met een LPR-poort Op Pag.22 De LPR-poort configureren om af te drukken vindt u meer informatie over het configureren van een LPR-poort in Windows Afdrukken via een afdrukserver met Windows 2000 of Windows NT Op Pag.23 Een client-computer installeren leest u hoe u Windows 2000 configureert met een Windows 2000-/Windows XP- of Windows NT-afdrukserver. 14

29 Protocollen configureren Protocollen configureren TCP/IP en IPP configureren om af te drukken Aan de hand van deze aanwijzingen kunt u de netwerkinterfacekaart en Windows 2000 configureren voor het gebruik van het TCP/IP-protocol en IPP. Het apparaat configureren 2 Het apparaat configureren voor gebruik van het TCP/IP-protocol. Controleer of het TCP/IP-protocol is ingeschakeld. (De standaardinstelling is actief.) Ken een IP-adres toe en pas de andere instellingen aan voor gebruik van het TCP/IP-protocol. Verwijzing Raadpleeg Printerhandleiding 1 voor meer informatie over het aanpassen van bovenstaande instellingen. Zie Pag.115 Gebruik van DHCP wanneer DHCP wordt gebruikt voor het toewijzen van een IP-adres. Nadat u het IP-adres hebt ingesteld, controleert u met de opdracht ''ping' of deze instelling correct is uitgevoerd. A Klik op [Start], ga naar [Programma's], ga naar [Accessoires] en klik vervolgens op [Opdrachtprompt]. B Typ het volgende: ( is een voorbeeld van een IP-adres.) C:\> ping Als het adres correct is geconfigureerd, verschijnt het volgende bericht. Antwoord van : bytes=32 tijd<10ms TTL=32 Wanneer het adres niet correct is ingesteld, verschijnt het volgende bericht. Time-out bij opdracht. Een Windows 2000-computer configureren Aan de hand van onderstaande stappen kunt u een computer met Windows 2000 configureren voor gebruik van het TCP/IP-protocol. A Klik op [Start] op de taakbalk, ga naar [Instellingen] en klik vervolgens op [Netwerk- en inbelverbindingen]. B Klik op [LAN-verbinding]. Klik in het tabblad [Algemeen] op [Eigenschappen]. 15

Lees dit eerst. Installatiehandleiding

Lees dit eerst. Installatiehandleiding Lees dit eerst Installatiehandleiding 1 Controles voorafgaand aan de installatie 2 Installatie 3 Na de installatie 4 Installatie ongedaan maken 5 Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door alvorens

Nadere informatie

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. Installatiehandleiding Hier Beginnen (Alleen EU) HL-5340D/HL-5350DN Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. BELANGRIJK

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie 0 DUT Geldige modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing voor de volgende modellen. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definities van opmerkingen

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Wi-Fi Direct handleiding

Wi-Fi Direct handleiding Wi-Fi Direct handleiding Versie B DUT Relevante modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definities van opmerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie