HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE"

Transcriptie

1 XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

2 Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000

3 2000 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt omvat alle vormen en kwesties van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is en wordt toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat op het scherm wordt weergegeven zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox, The Document Company, de gedigitaliseerde X, Phaser en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Producten en handelsmerken van andere bedrijven worden eveneens vermeld. In dit document worden van tijd tot tijd wijzigingen aangebracht. Eventuele wijzigingen, technische onjuistheden en zetfouten worden in volgende edities gecorrigeerd. Technische bijwerkingen worden in volgende edities opgenomen. Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika

4 Contents Inleiding Vereisten Overige informatie Gebruik van dit document Windows 95/98-netwerk Stappen voor snel installeren Windows NT 4.x-netwerk Inleiding Voorbereidende stappen Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) Windows 2000-netwerk Inleiding Voorbereidende stappen Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) Macintosh EtherTalk-netwerk Stappen voor snel installeren Novell NetWare 3.1x-, 4.1x- en 5.x-netwerken Stappen voor snel installeren Advanced setup UNIX-netwerk Overzicht Stappen voor snel installeren Handleiding voor snelle netwerkinstallatie iii

5 Internet-printerservices Overzicht Vereisten Uw webbrowser configureren Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken Voor DocuPrint-printers in een netwerk Bijlage B: Een IP-adres instellen Voor DocuPrint-printers in een netwerk iv DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

6 Inleiding Het doel van dit document is ervaren systeembeheerders te voorzien van de benodigde informatie voor het installeren van de DocuPrint N4525 Printer in de verschillende netwerken die in dit document worden beschreven. Vereisten Over het algemeen is voor het aansluiten en installeren van de printer het volgende vereist: Een werkstation waarop de juiste besturingssysteem-software is geïnstalleerd voor dat station. Praktijkkennis van uw netwerk. Overige informatie U vindt meer informatie in de on line Help en de elektronische documentatie die bij de printer wordt geleverd. Deze documentatie kan bestaan uit een Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom met de software voor de DocuPrint N4525 Printer. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 1

7 . Gebruik van dit document Aan de hand van dit document kunt u de printer snel installeren in het netwerk, zonder dat u hiervoor veel hoeft te lezen. 1. Bekijk de inhoudsopgave. 2. Zoek het netwerkbesturingssysteem (NOS) dat in uw netwerk is geïnstalleerd. 3. Ga naar de aangegeven pagina en voer de procedure uit. In de procedure wordt u wellicht verwezen naar een van de bijlagen achterin dit document. 4. Nadat u de procedures hebt voltooid, wordt u aangeraden een testafdruk te maken. 5. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) in de.advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. DocuPrint-printers worden geleverd met een ingebouwde webserver. Als u de printer wilt controleren of beheren via de standaardsoftware van uw webbrowser, voert u de procedures uit die worden beschreven in de sectie Internet-printerservices. 2 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

8 Windows 95/98-netwerk Stappen voor snel installeren 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Als op uw computer de optie voor automatisch uitvoeren is ingesteld, wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printerstuurprogramma s en selecteer vervolgens N4525 Printerstuurprogramma s installeren. Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows 9x\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 3

9 De poortmonitor installeren 6. Tijdens het installatieproces worden de bestanden automatisch naar de systeemdirectory gekopieerd. Als dit proces is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin de volgende tekst wordt weergegeven: The Xerox TCP/IP Port Monitor was successfully installed (De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is geïnstalleerd). To add or remove ports, select the ports tab in your printer properties. (Als u poorten wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u het tabblad met poorten in het eigenschappenvenster van de printer.) 7. Klik op OK. Een poort toevoegen 8. Als u een TCP/IP-poort wilt toevoegen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor printer voor de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen. a. Klik op Start, ga naar Instellingen en klik op Printers. b. Klik met de rechtermuisknop op de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen, en selecteer Eigenschappen. 9. Selecteer het tabblad Details en klik op de knop Poort toevoegen. 10. Selecteer in het dialoogvenster Poort toevoegen de optie Overige. 11. Selecteer uit de lijst met beschikbare printerpoortmonitors de Xerox TCP/IP-poort en klik vervolgens op OK. 12. Nu verschijnt de Xerox TCP/IP Printer Port Wizard (Wizard Xerox TCP/IP-printerpoort). De wizard helpt u stap voor stap bij het uitvoeren van de volgende procedures: a. Een naam kiezen voor de nieuwe poort. b. De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven. c. (Alternatief) De printer identificeren met behulp van de functie voor automatische printerdetectie. Klik op Volgende om door te gaan met het installeren van de poort. 13. De wizard controleert de poortnaam en het printeradres en configureert de resterende poortinstellingen automatisch voor u. Als er fouten worden aangetroffen in de printeridentificatie, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin om Aanvullende informatie wordt gevraagd. 4 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

10 Voer de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Xerox TCP/IP-poort toevoegen: a. Geef onder Voer een poortnaam in een unieke naam op voor de poort die wordt toegevoegd. b. Geef onder Voer een printernaam of IP-adres in de hostnaam of het IP-adres van de printer op. c. Klik op Volgende. Opmerking Als u Xerox-printers in uw LAN (Local Area Network) wilt opsporen, selecteert u Printer automatisch detecteren en klikt u op Vernieuwen. De Xerox TCP/IP-poortmonitor doorzoekt het netwerk op Xerox-printers en geeft de gevonden printers in een lijst weer. Selecteer de gewenste printer uit de lijst en klik op OK. 14. Nadat alle poortinstellingen zijn geconfigureerd en gecontroleerd, verschijnt het dialoogvenster Bezig met voltooien waarin een overzicht van alle huidige instellingen wordt weergegeven. U hebt nu de gelegenheid om instellingen te wijzigen door op de knop Vorige te klikken. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op Voltooien om de installatie van de poort af te ronden. 15. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor printer af te sluiten. Hiermee is de installatie van de TCP/IP-poort van Xerox voltooid. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 5

11 Windows NT 4.x-netwerk Inleiding U kunt uw printer via een van de volgende vier methoden installeren in een Windows NT-netwerk: Microsoft TCP/IP-protocol Xerox TCP/IP-poortmonitor DLC/LLC-protocol AppleTalk-protocol De Voorbereidende stappen die hieronder worden beschreven, moeten worden uitgevoerd voor alle printers, ongeacht de methode die wordt gebruikt. Vervolgens voert u de Stappen voor snel installeren uit voor de installatiemethode die u hebt geselecteerd. U kunt ook het programma CentreWare DP op de cd-rom met Printer Management Software (Software voor printerbeheer) gebruiken voor het controleren en configureren van de printer. Voorbereidende stappen 1. Druk het configuratieblad af. Meer informatie hierover vindt u in Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken. Bewaar deze pagina, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. 2. Controleer het configuratieblad en ga na of het gewenste protocol en de connector zijn geactiveerd. 3. Ga door met de Stappen voor snel installeren voor de geselecteerde methode. Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het TCP/IP-protocol is geladen. 6 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

12 3. Klik op het tabblad Services en controleer of Microsoft TCP/IP-afdrukken is geladen. 4. Als deze software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 5. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 6. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 7. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 8. Klik op Poort toevoegen. 9. Selecteer LPR-poort uit de lijst. 10. Klik op Nieuwe poort. Het venster Met LPR compatibele printer toevoegen wordt geopend. 11. Typ het IP-adres van uw printer en een printernaam van maximaal 31 tekens (zonder spaties). 12. Selecteer OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het nieuwe IP-adres dat u hebt ingevoerd in de lijst staat en juist is. Zorg dat het selectievakje links van het adres is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 13. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 14. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's. 15. Selecteer het bestand *.INF. 16. Klik op Openen. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op OK. 17. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op Volgende>. 18. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 19. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Voltooien. 20. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 7

13 21. Verzend een afdruktaak naar de printer. 22. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 23. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. Opmerking Opmerking Voor printers in een Windows NT-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kan een webbrowser worden gebruikt voor het controleren en configureren van uw printer. Raadpleeg de sectie Internet-printerservices verderop in dit document. Als u meerdere printers wilt installeren of beheren in een Windows NT-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kunt u de invoegtoepassing Xerox CentreWare MC gebruiken in de Microsoft Management Console. Raadpleeg de Xerox CentreWare MC User Guide (Gebruikershandleiding Xerox Centre Ware MC). Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Er wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. 8 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

14 Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printerstuurprogramma s en selecteer vervolgens N4525 Printerstuurprogramma s installeren. Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows NT4\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. De poortmonitor installeren 6. Tijdens het installatieproces worden de bestanden automatisch naar de systeemdirectory gekopieerd. Als dit proces is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin de volgende tekst wordt weergegeven: The Xerox TCP/IP Port Monitor was successfully installed (De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is geïnstalleerd). To add or remove ports, select the ports tab in your printer properties. (Als u poorten wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u het tabblad met poorten in het eigenschappenvenster van de printer.) 7. Klik op OK. Een poort toevoegen 8. Als u een TCP/IP-poort wilt toevoegen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor printer voor de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen. a. Klik op Start, ga naar Instellingen en klik op Printers. b. Klik met de rechtermuisknop op de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen, en selecteer Eigenschappen. 9. Selecteer het tabblad Poorten en klik op de knop Poort toevoegen. 10. Selecteer uit de lijst met beschikbare printerpoortmonitors de Xerox TCP/IP-poort en klik vervolgens op de knop Nieuwe poort. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 9

15 11. Nu verschijnt de Xerox TCP/IP Printer Port Wizard (Wizard Xerox TCP/IP-printerpoort). De wizard helpt u stap voor stap bij het uitvoeren van de volgende procedures: a. Een naam kiezen voor de nieuwe poort. b. De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven. c. (Alternatief) De printer identificeren met behulp van de functie voor automatische printerdetectie. Klik op Volgende om door te gaan met het installeren van de poort. 12. De wizard controleert de poortnaam en het printeradres en configureert de resterende poortinstellingen automatisch voor u. Als er fouten worden aangetroffen in de printeridentificatie, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin om Aanvullende informatie wordt gevraagd. Voer de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Add Xerox TCP/IP Port (Xerox TCP/IP-poort toevoegen): a. Geef onder Voer een poortnaam in een unieke naam op voor de poort die wordt toegevoegd. b. Geef onder Voer een printernaam of IP-adres in de hostnaam of het IP-adres van de printer op. c. Klik op Volgende. Opmerking Als u Xerox-printers in uw LAN (Local Area Network) wilt opsporen, selecteert u Printer automatisch detecteren en klikt u op Vernieuwen. De Xerox TCP/IP-poortmonitor doorzoekt het netwerk op Xerox-printers en geeft de gevonden printers in een lijst weer. Selecteer de gewenste printer in de lijst en klik op OK. 13. Nadat alle poortinstellingen zijn geconfigureerd en gecontroleerd, verschijnt het dialoogvenster Bezig met voltooien waarin een overzicht van alle huidige instellingen wordt weergegeven. U hebt nu de gelegenheid om instellingen te wijzigen door op de knop Vorige te klikken. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op Voltooien om de installatie van de poort af te ronden. 14. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor printer te sluiten. Hiermee is de installatie van de TCP/IP-poort van Xerox voltooid. 10 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

16 Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het DLC/LLCprotocol is geladen. 3. Als deze software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 4. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 5. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 6. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 7. Klik op Poort toevoegen. 8. Selecteer in het vak Beschikbare afdrukmonitors de optie Hewlett-Packard-netwerkpoort en klik op OK. 9. Geef een unieke naam op in de beschikbare ruimte voor de poort die moet worden gebruikt. 10. Kies het Poortadres uit de lijst met poorten. 11. Klik op Timers en controleer of de verbinding Gebaseerd op taak is geselecteerd en klik vervolgens op OK. 12. Klik op OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of de nieuwe poortnaam die u hebt ingevoerd, in de lijst wordt weergegeven en juist is. Zorg dat het selectievakje links van de poortnaam is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 13. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 14. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's. 15. Selecteer het bestand *.INF en klik daarna op Openen. 16. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn, en klik op OK. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 11

17 17. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. 18. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 19. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testpagina af te drukken. Klik op Voltooien. 20. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 21. Verzend een afdruktaak naar de printer. 22. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 23. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. 12 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

18 Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het AppleTalkprotocol is geladen. 3. Als de AppleTalk-software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 4. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 5. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 6. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 7. Klik op Poort toevoegen. 8. Selecteer AppleTalk-afdrukapparatuur en klik op Nieuwe poort. 9. Klik op Ethernet en selecteer het apparaat. 10. Kies uw printer uit de lijst en klik op OK. 11. Klik op OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of de poortnaam die u hebt ingevoerd, in de lijst wordt weergegeven en juist is. Zorg dat het selectievakje links van de poortnaam is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 12. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 13. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's: <cd-station>:\instal\winnt40. Klik vervolgens op Openen. 14. Selecteer het bestand *.INF en klik daarna op OK. 15. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn, en klik op OK. 16. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 13

19 17. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 18. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Voltooien. 19. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 20. Verzend een afdruktaak naar de printer. 21. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 22. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. 14 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

20 Windows 2000-netwerk Inleiding U kunt uw printer via een van de volgende vier methoden in een Windows 2000-netwerk installeren: Microsoft TCP/IP-protocol Xerox TCP/IP-poortmonitor DLC/LLC-protocol AppleTalk-protocol De Voorbereidende stappen die hieronder worden beschreven, moeten voor alle printers worden uitgevoerd, ongeacht de methode die wordt gebruikt. Vervolgens voert u de Stappen voor snel installeren uit voor de installatiemethode die u hebt geselecteerd. U kunt ook het programma CentreWare DP op de cd-rom met Printer Management Software (Software voor printerbeheer) gebruiken voor het controleren en configureren van de printer. Voorbereidende stappen 1. Druk het configuratieblad af. Meer informatie hierover vindt u in Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken. Bewaar deze pagina, zodat u hem later opnieuw kunt raadplegen. 2. Controleer het configuratieblad en ga na of het gewenste protocol en de connector zijn geactiveerd. 3. Ga door met de Stappen voor snel installeren voor de geselecteerde installatiemethode. Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn netwerklocaties en selecteer Eigenschappen. 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding in het venster Netwerk- en inbelverbindingen. Selecteer Eigenschappen. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 15

21 3. Klik op het tabblad Algemeen en controleer of Internet Protocol (TCP/IP) is geladen. 4. Als de TCP/IP-software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 5. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 6. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 7. Klik op Volgende>. 8. Klik op het keuzerondje Lokale printer. 9. Klik op Volgende>. 10. Klik op het keuzerondje Een nieuwe poort maken. 11. Selecteer Standaard-TCP/IP-poort in het keuzemenu Nieuw poorttype. 12. Klik op Volgende>. 13. De wizard voor de TCP/IP-poort wordt gestart. Klik op Volgende>. 14. Klik in het invoervak Printernaam of IP-adres en typ het IP-adres van de printer die u wilt gebruiken. 15. Klik op Volgende>. 16. Klik in het venster Bevestigen op Voltooien als de gegevens correct zijn. Als de gegevens niet correct zijn, klikt u op <Vorige.om eventuele fouten te verbeteren. 17. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 18. Klik op Bladeren en selecteer de map met de Windows 2000-stuurprogramma's. 19. Selecteer het bestand *.INF en klik op Openen. 20. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn en klik op OK. 21. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. 16 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

22 22. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u op Volgende>. 23. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Volgende>. 24. Het venster Bezig met voltooien van de wizard Printer toevoegen verschijnt. Als de weergegeven informatie juist is, klikt u op de knop Voltooien. Als de informatie niet correct is, klikt u op <Vorige om eventuele fouten te verbeteren. 25. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 26. Verzend een afdruktaak naar de printer. 27. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 28. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. Opmerking Opmerking Voor printers in een Windows 2000-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kan een webbrowser worden gebruikt voor het controleren en configureren van uw printer. Raadpleeg de sectie Internet-printerservices verderop in dit document. Als u meerdere printers wilt installeren of beheren in een Windows 2000-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kunt u de invoegtoepassing Xerox CentreWare MC gebruiken in de Microsoft Management Console. Raadpleeg de Xerox CentreWare MC User Guide (Gebruikershandleiding Xerox Centre Ware MC). Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 17

23 Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Als op uw computer de optie voor automatisch uitvoeren is ingesteld, wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printer Drivers (Printerstuurprogramma s) en selecteer vervolgens Install N4525 Printer Drivers (N4525 Printerstuurprogramma s installeren). Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows 2000\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. 18 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

Laserprinter. Handleiding. Netwerk

Laserprinter. Handleiding. Netwerk Phaser 4400 Laserprinter Handleiding Netwerk Copyright 2002, Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten.

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server

EpsonNet 10/100 Base Tx High Speed Int. Print Server EpsonNet /0 Base Tx High Speed Int. Print Server Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL NPD4963-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005

T640, T642, T644. Gebruikershandleiding. www.lexmark.com. maart 2005 T640, T642, T644 Gebruikershandleiding maart 2005 www.lexmark.com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL NPD4648-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Handleiding voor de gebruiker

Juli 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Handleiding voor de gebruiker Juli 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox en Xerox en Design zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo Handleiding voor een snelle aansluiting Nederlands Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo voor de Xerox 700 digitale kleurenpers Versie 1.0 653-01522A-NL Intern 731-01334A-NL Copyright Handelsmerken

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.2

Network Scanner Tool R3.2 Network Scanner Tool R3.2 Handleiding Versie 3.2.10 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2007 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08 Network Scanner Tool V3.3 Handleiding Versie 3.3.08 Copyright 2000-2010 door SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver

Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver Ingebouwde multiprotocol en multifunctionele Ethernetafdrukserver en draadloze (IEEE 802.11b/g) multifunctionele Ethernet-afdrukserver NETWERKHANDLEIDING Lees deze handleiding aandachtig door voordat u

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder Softwareversie 11.6 Oktober 2012 Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA Production Systems Xerox Nuvera 100/120/144 MX Production Systems Xerox Nuvera 200/288/314

Nadere informatie

HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids

HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids HP Voorconfiguratie van drivers Ondersteuningsgids Ondersteuningsgids voor HP Voorconfiguratie van drivers Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen

Printing System (X) Gebruikershandleiding. Installatie en instellingen Printing System (X) Gebruikershandleiding Installatie en instellingen Inhoud 1 Voorbereidingen Namen van onderdelen....................................................... 1-1 Hoofdgedeelte........................................................

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer

HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer HP LaserJet 1022nw Gebruikershandleiding voor draadloze printer HP LaserJet 1022nw draadloze printer Gebruikershandleiding Informatie over auteursrecht 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

HP Jetdirect-printservers

HP Jetdirect-printservers HP Jetdirect-printservers Handleiding voor beheerders (Firmware V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie