HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE"

Transcriptie

1 XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

2 Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000

3 2000 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt omvat alle vormen en kwesties van auteursrechtelijk materiaal en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is en wordt toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat op het scherm wordt weergegeven zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort. Xerox, The Document Company, de gedigitaliseerde X, Phaser en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Producten en handelsmerken van andere bedrijven worden eveneens vermeld. In dit document worden van tijd tot tijd wijzigingen aangebracht. Eventuele wijzigingen, technische onjuistheden en zetfouten worden in volgende edities gecorrigeerd. Technische bijwerkingen worden in volgende edities opgenomen. Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika

4 Contents Inleiding Vereisten Overige informatie Gebruik van dit document Windows 95/98-netwerk Stappen voor snel installeren Windows NT 4.x-netwerk Inleiding Voorbereidende stappen Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) Windows 2000-netwerk Inleiding Voorbereidende stappen Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) Macintosh EtherTalk-netwerk Stappen voor snel installeren Novell NetWare 3.1x-, 4.1x- en 5.x-netwerken Stappen voor snel installeren Advanced setup UNIX-netwerk Overzicht Stappen voor snel installeren Handleiding voor snelle netwerkinstallatie iii

5 Internet-printerservices Overzicht Vereisten Uw webbrowser configureren Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken Voor DocuPrint-printers in een netwerk Bijlage B: Een IP-adres instellen Voor DocuPrint-printers in een netwerk iv DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

6 Inleiding Het doel van dit document is ervaren systeembeheerders te voorzien van de benodigde informatie voor het installeren van de DocuPrint N4525 Printer in de verschillende netwerken die in dit document worden beschreven. Vereisten Over het algemeen is voor het aansluiten en installeren van de printer het volgende vereist: Een werkstation waarop de juiste besturingssysteem-software is geïnstalleerd voor dat station. Praktijkkennis van uw netwerk. Overige informatie U vindt meer informatie in de on line Help en de elektronische documentatie die bij de printer wordt geleverd. Deze documentatie kan bestaan uit een Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom met de software voor de DocuPrint N4525 Printer. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 1

7 . Gebruik van dit document Aan de hand van dit document kunt u de printer snel installeren in het netwerk, zonder dat u hiervoor veel hoeft te lezen. 1. Bekijk de inhoudsopgave. 2. Zoek het netwerkbesturingssysteem (NOS) dat in uw netwerk is geïnstalleerd. 3. Ga naar de aangegeven pagina en voer de procedure uit. In de procedure wordt u wellicht verwezen naar een van de bijlagen achterin dit document. 4. Nadat u de procedures hebt voltooid, wordt u aangeraden een testafdruk te maken. 5. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) in de.advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. DocuPrint-printers worden geleverd met een ingebouwde webserver. Als u de printer wilt controleren of beheren via de standaardsoftware van uw webbrowser, voert u de procedures uit die worden beschreven in de sectie Internet-printerservices. 2 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

8 Windows 95/98-netwerk Stappen voor snel installeren 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Als op uw computer de optie voor automatisch uitvoeren is ingesteld, wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printerstuurprogramma s en selecteer vervolgens N4525 Printerstuurprogramma s installeren. Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows 9x\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 3

9 De poortmonitor installeren 6. Tijdens het installatieproces worden de bestanden automatisch naar de systeemdirectory gekopieerd. Als dit proces is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin de volgende tekst wordt weergegeven: The Xerox TCP/IP Port Monitor was successfully installed (De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is geïnstalleerd). To add or remove ports, select the ports tab in your printer properties. (Als u poorten wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u het tabblad met poorten in het eigenschappenvenster van de printer.) 7. Klik op OK. Een poort toevoegen 8. Als u een TCP/IP-poort wilt toevoegen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor printer voor de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen. a. Klik op Start, ga naar Instellingen en klik op Printers. b. Klik met de rechtermuisknop op de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen, en selecteer Eigenschappen. 9. Selecteer het tabblad Details en klik op de knop Poort toevoegen. 10. Selecteer in het dialoogvenster Poort toevoegen de optie Overige. 11. Selecteer uit de lijst met beschikbare printerpoortmonitors de Xerox TCP/IP-poort en klik vervolgens op OK. 12. Nu verschijnt de Xerox TCP/IP Printer Port Wizard (Wizard Xerox TCP/IP-printerpoort). De wizard helpt u stap voor stap bij het uitvoeren van de volgende procedures: a. Een naam kiezen voor de nieuwe poort. b. De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven. c. (Alternatief) De printer identificeren met behulp van de functie voor automatische printerdetectie. Klik op Volgende om door te gaan met het installeren van de poort. 13. De wizard controleert de poortnaam en het printeradres en configureert de resterende poortinstellingen automatisch voor u. Als er fouten worden aangetroffen in de printeridentificatie, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin om Aanvullende informatie wordt gevraagd. 4 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

10 Voer de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Xerox TCP/IP-poort toevoegen: a. Geef onder Voer een poortnaam in een unieke naam op voor de poort die wordt toegevoegd. b. Geef onder Voer een printernaam of IP-adres in de hostnaam of het IP-adres van de printer op. c. Klik op Volgende. Opmerking Als u Xerox-printers in uw LAN (Local Area Network) wilt opsporen, selecteert u Printer automatisch detecteren en klikt u op Vernieuwen. De Xerox TCP/IP-poortmonitor doorzoekt het netwerk op Xerox-printers en geeft de gevonden printers in een lijst weer. Selecteer de gewenste printer uit de lijst en klik op OK. 14. Nadat alle poortinstellingen zijn geconfigureerd en gecontroleerd, verschijnt het dialoogvenster Bezig met voltooien waarin een overzicht van alle huidige instellingen wordt weergegeven. U hebt nu de gelegenheid om instellingen te wijzigen door op de knop Vorige te klikken. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op Voltooien om de installatie van de poort af te ronden. 15. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor printer af te sluiten. Hiermee is de installatie van de TCP/IP-poort van Xerox voltooid. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 5

11 Windows NT 4.x-netwerk Inleiding U kunt uw printer via een van de volgende vier methoden installeren in een Windows NT-netwerk: Microsoft TCP/IP-protocol Xerox TCP/IP-poortmonitor DLC/LLC-protocol AppleTalk-protocol De Voorbereidende stappen die hieronder worden beschreven, moeten worden uitgevoerd voor alle printers, ongeacht de methode die wordt gebruikt. Vervolgens voert u de Stappen voor snel installeren uit voor de installatiemethode die u hebt geselecteerd. U kunt ook het programma CentreWare DP op de cd-rom met Printer Management Software (Software voor printerbeheer) gebruiken voor het controleren en configureren van de printer. Voorbereidende stappen 1. Druk het configuratieblad af. Meer informatie hierover vindt u in Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken. Bewaar deze pagina, zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. 2. Controleer het configuratieblad en ga na of het gewenste protocol en de connector zijn geactiveerd. 3. Ga door met de Stappen voor snel installeren voor de geselecteerde methode. Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het TCP/IP-protocol is geladen. 6 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

12 3. Klik op het tabblad Services en controleer of Microsoft TCP/IP-afdrukken is geladen. 4. Als deze software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 5. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 6. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 7. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 8. Klik op Poort toevoegen. 9. Selecteer LPR-poort uit de lijst. 10. Klik op Nieuwe poort. Het venster Met LPR compatibele printer toevoegen wordt geopend. 11. Typ het IP-adres van uw printer en een printernaam van maximaal 31 tekens (zonder spaties). 12. Selecteer OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het nieuwe IP-adres dat u hebt ingevoerd in de lijst staat en juist is. Zorg dat het selectievakje links van het adres is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 13. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 14. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's. 15. Selecteer het bestand *.INF. 16. Klik op Openen. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op OK. 17. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op Volgende>. 18. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 19. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Voltooien. 20. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 7

13 21. Verzend een afdruktaak naar de printer. 22. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 23. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. Opmerking Opmerking Voor printers in een Windows NT-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kan een webbrowser worden gebruikt voor het controleren en configureren van uw printer. Raadpleeg de sectie Internet-printerservices verderop in dit document. Als u meerdere printers wilt installeren of beheren in een Windows NT-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kunt u de invoegtoepassing Xerox CentreWare MC gebruiken in de Microsoft Management Console. Raadpleeg de Xerox CentreWare MC User Guide (Gebruikershandleiding Xerox Centre Ware MC). Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Er wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. 8 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

14 Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printerstuurprogramma s en selecteer vervolgens N4525 Printerstuurprogramma s installeren. Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows NT4\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. De poortmonitor installeren 6. Tijdens het installatieproces worden de bestanden automatisch naar de systeemdirectory gekopieerd. Als dit proces is voltooid, verschijnt een dialoogvenster waarin de volgende tekst wordt weergegeven: The Xerox TCP/IP Port Monitor was successfully installed (De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is geïnstalleerd). To add or remove ports, select the ports tab in your printer properties. (Als u poorten wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u het tabblad met poorten in het eigenschappenvenster van de printer.) 7. Klik op OK. Een poort toevoegen 8. Als u een TCP/IP-poort wilt toevoegen, opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor printer voor de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen. a. Klik op Start, ga naar Instellingen en klik op Printers. b. Klik met de rechtermuisknop op de printer waaraan u de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen, en selecteer Eigenschappen. 9. Selecteer het tabblad Poorten en klik op de knop Poort toevoegen. 10. Selecteer uit de lijst met beschikbare printerpoortmonitors de Xerox TCP/IP-poort en klik vervolgens op de knop Nieuwe poort. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 9

15 11. Nu verschijnt de Xerox TCP/IP Printer Port Wizard (Wizard Xerox TCP/IP-printerpoort). De wizard helpt u stap voor stap bij het uitvoeren van de volgende procedures: a. Een naam kiezen voor de nieuwe poort. b. De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven. c. (Alternatief) De printer identificeren met behulp van de functie voor automatische printerdetectie. Klik op Volgende om door te gaan met het installeren van de poort. 12. De wizard controleert de poortnaam en het printeradres en configureert de resterende poortinstellingen automatisch voor u. Als er fouten worden aangetroffen in de printeridentificatie, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin om Aanvullende informatie wordt gevraagd. Voer de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Add Xerox TCP/IP Port (Xerox TCP/IP-poort toevoegen): a. Geef onder Voer een poortnaam in een unieke naam op voor de poort die wordt toegevoegd. b. Geef onder Voer een printernaam of IP-adres in de hostnaam of het IP-adres van de printer op. c. Klik op Volgende. Opmerking Als u Xerox-printers in uw LAN (Local Area Network) wilt opsporen, selecteert u Printer automatisch detecteren en klikt u op Vernieuwen. De Xerox TCP/IP-poortmonitor doorzoekt het netwerk op Xerox-printers en geeft de gevonden printers in een lijst weer. Selecteer de gewenste printer in de lijst en klik op OK. 13. Nadat alle poortinstellingen zijn geconfigureerd en gecontroleerd, verschijnt het dialoogvenster Bezig met voltooien waarin een overzicht van alle huidige instellingen wordt weergegeven. U hebt nu de gelegenheid om instellingen te wijzigen door op de knop Vorige te klikken. Als u tevreden bent over de instellingen, klikt u op Voltooien om de installatie van de poort af te ronden. 14. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor printer te sluiten. Hiermee is de installatie van de TCP/IP-poort van Xerox voltooid. 10 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

16 Stappen voor snel installeren (DLC/LLC-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het DLC/LLCprotocol is geladen. 3. Als deze software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 4. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 5. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 6. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 7. Klik op Poort toevoegen. 8. Selecteer in het vak Beschikbare afdrukmonitors de optie Hewlett-Packard-netwerkpoort en klik op OK. 9. Geef een unieke naam op in de beschikbare ruimte voor de poort die moet worden gebruikt. 10. Kies het Poortadres uit de lijst met poorten. 11. Klik op Timers en controleer of de verbinding Gebaseerd op taak is geselecteerd en klik vervolgens op OK. 12. Klik op OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of de nieuwe poortnaam die u hebt ingevoerd, in de lijst wordt weergegeven en juist is. Zorg dat het selectievakje links van de poortnaam is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 13. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 14. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's. 15. Selecteer het bestand *.INF en klik daarna op Openen. 16. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn, en klik op OK. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 11

17 17. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. 18. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 19. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testpagina af te drukken. Klik op Voltooien. 20. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 21. Verzend een afdruktaak naar de printer. 22. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 23. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. 12 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

18 Stappen voor snel installeren (AppleTalk-protocol) 1. Klik vanaf het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Netwerkomgeving en selecteer Eigenschappen. 2. Klik op het tabblad Protocollen en controleer of het AppleTalkprotocol is geladen. 3. Als de AppleTalk-software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 4. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 5. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 6. Zorg dat Deze computer is geselecteerd en klik op Volgende>. 7. Klik op Poort toevoegen. 8. Selecteer AppleTalk-afdrukapparatuur en klik op Nieuwe poort. 9. Klik op Ethernet en selecteer het apparaat. 10. Kies uw printer uit de lijst en klik op OK. 11. Klik op OK. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of de poortnaam die u hebt ingevoerd, in de lijst wordt weergegeven en juist is. Zorg dat het selectievakje links van de poortnaam is ingeschakeld (aankruisen indien dit niet het geval is), en kies daarna Volgende>. 12. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 13. Klik op Bladeren en selecteer de directory met de Windows NT-stuurprogramma's: <cd-station>:\instal\winnt40. Klik vervolgens op Openen. 14. Selecteer het bestand *.INF en klik daarna op OK. 15. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn, en klik op OK. 16. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 13

19 17. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u vervolgens op Volgende>. 18. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Voltooien. 19. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 20. Verzend een afdruktaak naar de printer. 21. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 22. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. 14 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

20 Windows 2000-netwerk Inleiding U kunt uw printer via een van de volgende vier methoden in een Windows 2000-netwerk installeren: Microsoft TCP/IP-protocol Xerox TCP/IP-poortmonitor DLC/LLC-protocol AppleTalk-protocol De Voorbereidende stappen die hieronder worden beschreven, moeten voor alle printers worden uitgevoerd, ongeacht de methode die wordt gebruikt. Vervolgens voert u de Stappen voor snel installeren uit voor de installatiemethode die u hebt geselecteerd. U kunt ook het programma CentreWare DP op de cd-rom met Printer Management Software (Software voor printerbeheer) gebruiken voor het controleren en configureren van de printer. Voorbereidende stappen 1. Druk het configuratieblad af. Meer informatie hierover vindt u in Bijlage A: Het configuratieblad afdrukken. Bewaar deze pagina, zodat u hem later opnieuw kunt raadplegen. 2. Controleer het configuratieblad en ga na of het gewenste protocol en de connector zijn geactiveerd. 3. Ga door met de Stappen voor snel installeren voor de geselecteerde installatiemethode. Stappen voor snel installeren (Microsoft TCP/IP-protocol) 1. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn netwerklocaties en selecteer Eigenschappen. 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding in het venster Netwerk- en inbelverbindingen. Selecteer Eigenschappen. Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 15

21 3. Klik op het tabblad Algemeen en controleer of Internet Protocol (TCP/IP) is geladen. 4. Als de TCP/IP-software niet aanwezig is, installeert u deze overeenkomstig de beschrijving in de door Microsoft verschafte documentatie. Vervolgens keert u terug naar dit document. 5. Open het Bedieningspaneel en dubbelklik op het pictogram Printers. 6. Dubbelklik op Printer toevoegen. De wizard Printer toevoegen wordt gestart. 7. Klik op Volgende>. 8. Klik op het keuzerondje Lokale printer. 9. Klik op Volgende>. 10. Klik op het keuzerondje Een nieuwe poort maken. 11. Selecteer Standaard-TCP/IP-poort in het keuzemenu Nieuw poorttype. 12. Klik op Volgende>. 13. De wizard voor de TCP/IP-poort wordt gestart. Klik op Volgende>. 14. Klik in het invoervak Printernaam of IP-adres en typ het IP-adres van de printer die u wilt gebruiken. 15. Klik op Volgende>. 16. Klik in het venster Bevestigen op Voltooien als de gegevens correct zijn. Als de gegevens niet correct zijn, klikt u op <Vorige.om eventuele fouten te verbeteren. 17. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer en klik op Diskette. 18. Klik op Bladeren en selecteer de map met de Windows 2000-stuurprogramma's. 19. Selecteer het bestand *.INF en klik op Openen. 20. U keert terug naar het vorige dialoogvenster. Controleer of het pad en de bestandsnaam de juiste zijn en klik op OK. 21. In het volgende dialoogvenster voert u een naam voor de printer in en geeft u aan of deze printer de standaardprinter is. Vervolgens klikt u op Volgende>. 16 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

22 22. Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op Volgende>. Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een Sharenaam in, kruist u het selectievakje voor delen aan en klikt u op Volgende>. 23. In het volgende dialoogvenster wordt u aangeraden een testafdruk te maken. Klik op Volgende>. 24. Het venster Bezig met voltooien van de wizard Printer toevoegen verschijnt. Als de weergegeven informatie juist is, klikt u op de knop Voltooien. Als de informatie niet correct is, klikt u op <Vorige om eventuele fouten te verbeteren. 25. Wacht tot de testafdruk wordt afgedrukt. In een volgend dialoogvenster wordt u gevraagd de testafdruk te bevestigen. Klik op Ja. 26. Verzend een afdruktaak naar de printer. 27. Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Indien u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt, raadpleegt u de sectie over de afdrukkwaliteit in de Advanced Features and Troubleshooting Manual (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) van de printer om het probleem op te lossen. 28. Als de afdruktaak niet wordt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie Troubleshooting (Probleemoplossing) voor uw besturingssysteem in de Advanced Features and Troubleshooting Manual om het probleem op te lossen. Opmerking Opmerking Voor printers in een Windows 2000-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kan een webbrowser worden gebruikt voor het controleren en configureren van uw printer. Raadpleeg de sectie Internet-printerservices verderop in dit document. Als u meerdere printers wilt installeren of beheren in een Windows 2000-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld, kunt u de invoegtoepassing Xerox CentreWare MC gebruiken in de Microsoft Management Console. Raadpleeg de Xerox CentreWare MC User Guide (Gebruikershandleiding Xerox Centre Ware MC). Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 17

23 Stappen voor snel installeren (Xerox TCP/IP-poortmonitor) 1. Plaats de cd-rom voor de printer in het cd-rom-station van uw computer. Als op uw computer de optie voor automatisch uitvoeren is ingesteld, wordt automatisch een hulpprogramma voor cd-navigatie gestart. Als dit hulpprogramma niet wordt gestart, doet u het volgende: a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\setup32.exe. 2. Selecteer de gewenste taal uit de beschikbare lijst. Printerstuurprogramma s installeren 3. Installeer de printerstuurprogramma s voor de printer. Selecteer in de CD Navigator de optie Printer Drivers (Printerstuurprogramma s) en selecteer vervolgens Install N4525 Printer Drivers (N4525 Printerstuurprogramma s installeren). Opmerking De TCP/IP-poortmonitor van Xerox is nog niet geïnstalleerd. U moet de printerstuurprogramma s tijdelijk op een andere poort installeren. U wordt aangeraden hiervoor een lokale poort, bijvoorbeeld LPT1, te gebruiken. 4. Voer het installatieprogramma voor de TCP/IP-poortmonitor uit, dat zich op de cd-rom voor de printer bevindt. a. Klik op Start en Uitvoeren. b. Typ in het venster Uitvoeren de volgende regel: <cd-station>:\instal\utility\tcp Ip Port Monitor\Windows 2000\<taal>\setup.exe. 5. Selecteer in het eerste dialoogvenster de optie Install/Upgrade Port Monitor en klik op OK. 18 DocuPrint 4525 Netwerk-Laserprinter

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

XEROX PHASER Handleiding voor snelle netwerkinstallatie

XEROX PHASER Handleiding voor snelle netwerkinstallatie XEROX PHASER 5400 LASERPRINTER Handleiding voor snelle netwerkinstallatie Xerox Phaser 5400 Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57900 September 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation.

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-16 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-17 "Andere

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Netwerkfunctionaliteit

Netwerkfunctionaliteit Netwerkfunctionaliteit Dit hoofdstuk omvat: Verbindingen en TCP/IP (Internet Protocol) op pagina 6-2 Software voor apparaatbeheer op pagina 6-9 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 op pagina

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-netwerk

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-netwerk Phaser 6200-kleurenlaserprinter Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-netwerk Deze sectie bevat stappen voor de installatie en het oplossen van problemen met Novell NetWare (3.x/4.x/5.x): Snel installeren zie pagina

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Macintosh. Vereisten. EtherTalk inschakelen en gebruiken. Mac OS 9.x. Phaser 8400-kleurenprinter

Macintosh. Vereisten. EtherTalk inschakelen en gebruiken. Mac OS 9.x. Phaser 8400-kleurenprinter Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-35 "EtherTalk inschakelen en gebruiken" op pagina 3-35 "TCP/IP inschakelen en gebruiken" op pagina 3-36 "Stappen voor snelle

Nadere informatie

Laserprinter. Handleiding. Netwerk

Laserprinter. Handleiding. Netwerk Phaser 4400 Laserprinter Handleiding Netwerk Copyright 2002, Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten.

Nadere informatie

Netwerkhandleiding voor Windows bij hp deskjet 900c series-printer. Nederlands

Netwerkhandleiding voor Windows bij hp deskjet 900c series-printer. Nederlands Netwerkhandleiding voor Windows bij hp deskjet 900c series-printer Nederlands Handelsmerken en licenties Microsoft, MS, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation (octrooinummers

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken Lettertypen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Typen lettertypen op pagina 1-21 Residente printerlettertypen op pagina 1-21 Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken op pagina 1-21

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. XEROX WORKCENTRE C2424 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4269720

Uw gebruiksaanwijzing. XEROX WORKCENTRE C2424 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4269720 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 1 2 3 4 Windows-configuratie Configuratie Mac OS PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding binnen handbereik voor toekomstig gebruik. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

2500C. Professional Series Color Printer NETWERKGIDS

2500C. Professional Series Color Printer NETWERKGIDS HP 2500C Professional Series Color Printer NETWERKGIDS Handelsmerken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II en HP ZoomSmart Scaling Technology zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company. Microsoft is een

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows

Fiery EX4112/4127. Afdrukken uit Windows Fiery EX4112/4127 Afdrukken uit Windows 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45064018 07 oktober 2007 INHOUD 3

Nadere informatie

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery EXP4110 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45051987

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Handleiding PCL-stuurprogramma

Handleiding PCL-stuurprogramma Handleiding PCL-stuurprogramma PCL5e-stuurprogramma versie 5.0 PCL6-stuurprogramma versie.0 Lees deze handleiding voordat u de apparatuur gebruikt. Bewaar de handleiding nadat u deze hebt gelezen, zodat

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) INLEIDING VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren 4012884-00 XXX De inhoud van de verpakking controleren papiersteun uitvoerlade cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Als de server en de client een verschillend besturingssysteem of verschillende architectuur hebben, is het mogelijk dat de verbinding niet goed werkt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery Q5000 voor igen3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...8 Voorbereiden voor afdrukken Snelinstallatie...9 De verbindingsmethode bevestigen...11 Netwerkverbinding...11 Lokale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken

Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer. Afdrukken Xerox EX136 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox D136 kopieermachine-printer Afdrukken 2013 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

Fiery EXP8000 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows

Fiery EXP8000 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Afdrukken uit Windows Fiery EXP8000 Color Server SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Afdrukken uit Windows 2004 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP DESKJET 990C http://nl.yourpdfguides.com/dref/900181

Uw gebruiksaanwijzing. HP DESKJET 990C http://nl.yourpdfguides.com/dref/900181 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) 1 Inleiding TRUST N12M USB NETWORK LINK Hoofdstuk Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Met CentreWare-software op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Beschikbare functies via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie Gebruik van de printer Het

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Fiery EX4112/4127. Welkom

Fiery EX4112/4127. Welkom Fiery EX4112/4127 Welkom 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 45063995 07 oktober 2007 WELKOM 3 WELKOM In dit

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 2 3 4 Windows-configuratie MacOS-configuratie PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen. Gefeliciteerd met de aanschaf

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie