Koster Service Schri : voor alle zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koster Service Schri : voor alle zekerheid"

Transcriptie

1 2009 Lage autoverzekeringspremie in Nederland > Pagina 5 Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim > Pagina 6 KOSTER Mobiel: hulp bij schade in binnenen buitenland > Pagina 8 Koster Service Schri : voor alle zekerheid Met deze uitgave informeren wij u over enkele belangrijke onderwerpen. Het verzekeringslandschap verandert voortdurend en het is onze plicht onze rela es daarover te informeren. Wij voldoen graag aan deze plicht. U kent ons wellicht, maar voor alle zekerheid stellen wij ons toch even voor. KOSTER verzekeringen b.v. startte in 1985 als onafhankelijk assurantieadviesbureau, het intermediair met veel kennis van zaken en ervaring op het gebied van schade- en levensverzekeringen, waarbij met name pakketverzekeringen hogere premiekortingen mogelijk maakten. In 1991 werd KMP, Koster van Mil & Partners Pensioenadviesbureau, opgericht, met toegevoegde waarde op het gebied van individuele en collectieve pensioenvoorzieningen, levensverzekeringen en spaarregelingen. De waarde van zekerheid Voor alle zekerheid of Voor zekerheid in zaken. Het klinkt zo afdoende en vertrouwd, maar wat betekenen die woorden? U, wij, iedereen hecht aan zekerheid. De Grote van Dale weet het zeker: toestand waarin men beschermd is voor gevaar, schade e.d., synoniem voor veiligheid en securiteit, zijn effecten in zekerheid brengen, om veilig te zijn, om geen risico te lopen, enzovoort. En die zekerheid die wij bieden, kunt u goed gebruiken. U heeft immers behoefte aan een betrouwbare partner in het complexe verzekeringslandschap. KOSTER brengt u vakkundig advies en goede polissen tegen scherpe premies. Die zekerheid hebt u. Papier en beeldscherm Bij verzekeringen maakt u het liefst keuzes op basis van grondige informatie en die bestaat niet alleen uit de befaamde kleine lettertjes in de polis. Bedrijven én particulieren kunnen dan om te beginnen hun licht opsteken in deze papieren uitgave. Om vervolgens het digitale Extranet te raadplegen. Met uw adres, uw postcode en een eenvoudige activeringscode kunt u heel eenvoudig uw eigen polissen beheren, maar ook antwoord krijgen op uw vragen, schades melden en de collectieve regelingen van uw bedrijf nalezen. Misschien vraagt u zich af waarom wij u zowel op papier als op het beeldscherm informeren. Toegegeven: langs digitale weg kunt u alles terugvinden via enkele muisklikken. U leest direct wat u weten wilt. Extranet is van u en dus zonder verdere poespas toegankelijk. U moet echter wel weten wat u wilt. Kent u al de mogelijkheden van ons Extranet en onze website? Wellicht brengt dit papier van uw serviceschrift u op ideeën. U leest dit blad ongericht; uw blik glijdt van de ene kop naar de andere, van afbeelding naar afbeelding, van cursiefje naar apart kadertje. En u plukt eruit wat van uw gading is. Geen digitaal medium kan dat ritselende papier tussen uw vingertoppen evenaren. Niks beeldscherm; u kunt het desgewenst ook in bad of bed lezen, in de file of naast uw bord aan het ontbijt. Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist plezieriger leest vanaf uw beeldscherm. Ga daarvoor naar Uw gegevens Om u ook in de toekomst goed te kunnen informeren is het voor ons van belang dat wij de juiste contactgegevens van u hebben. Op de achterpagina van deze krant kunt u lezen hoe u ons snel uw actuele gegevens toe kunt sturen en welke mooie prijzen u daarmee kunt winnen! Koster Service Schri Dit is een uitgave van de S ch ng Koster Service Schri, de informa eve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Postbus AH Alphen aan den Rijn - Telefoon Fax Internet - W -nummer Teksten kunt u zonder toestemming overnemen. Wij vragen u wel uw bron te vermelden. Tevens vinden we het plezierig uw publica e te mogen ontvangen.

2 2 KOSTER SERVICE SCHRIFT Het menu van KOSTER verzekeringen en KMP, voor Zekerheid in Zaken Wat kunnen wij voor u doen? Veel, maar laten we het samenva en. KOSTER verzekeringen b.v. hee naam gemaakt met drie groepen verzekeringen: schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen. Schadeverzekeringen Die groep kun je grofweg in vier deelgebieden onderscheiden: brand = opstal, inboedel, glas en inventaris; motorrijtuigen = auto, motor, bromfiets en caravan; transport = goederentransport; overigen = aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reisverzekering, ongevallen. Schadeverzekeringen kunnen zowel door de werkgever als werknemer worden afgesloten, desgewenst ook meer verzekeringen in één pakket. Dat kan voordelig uitpakken, want hoe meer verzekeringen bijeen, hoe hoger de premiekorting. Zorgverzekeringen Naast de verplichte zorgverzekering zijn er meer mogelijkheden op het gebied van zorg: (aanvullende) zorgverzekering; arbeidsongeschiktheid; verzuim; WIA en WGA. Levensverzekeringen De levensverzekeringen onderscheiden we in: pensioenen en lijfrente; spaarregelingen; overlijdensrisicoverzekering; uitvaart. Zekerheden voor de zaak KOSTER staat voor zekerheid in zaken. KOSTER is gespecialiseerd in collectieve totaaloplossingen voor het bedrijfsleven wat betreft zorg- en schadeverzekeringen. KMP is gespecialiseerd in alles wat met pensioenen te maken heeft. Collectieve verzekeringen voor de zakelijke markt bieden veel voordelen, zowel voor werkgever, werknemer als aandeelhouder. Denkt u aan gebieden als: pensioen en inkomen van zowel medewerkers als DGA/zelfstandige; financiën (kredietverzekering en fraude); gebouwen en omgeving (glas, inventaris, goederen, brand- en bedrijfsschade, computers, milieu of reconstructiekosten); transport en motorrijtuigen (auto s, collectieve en individuele zakenreisverzekeringen of werkmaterieel); zorg en arbeid (arbeidsongeschiktheid, Vangnet AOV, collectieve en individuele zorg, Ziekteverzuim, WGA en WIA); rechtsbijstand en aansprakelijkheid (voor bedrijven, zzp ers, bij incasso en aansprakelijkheid); acties voor de zakelijke markt; arrangementen voor uw medewerkers. Persoonlijk contact Uit marktonderzoek blijkt, dat werkgevers én werknemers er prijs op stellen, dat zoveel mogelijk verzekeringen bij één maatschappij of tussenpersoon zijn ondergebracht. En wat die tussenpersoon betreft: veel verzekerden geven aan zo n tussenpersoon de voorkeur omdat die over het algemeen dichter bij huis is en directer dus persoonlijker contact mogelijk maakt. De werkgever waardeert dat: snel en duidelijk informeren weegt zwaar, is zelfs verplicht, en KOSTER zet wat dit betreft de puntjes op de i. Informa e, op papier en digitaal Jaren geleden begonnen wij met Koster Service Schrift, Trefzeker en Pensioen Perspectief als papieren uitgaven voor onze relaties. Later kwamen ook de digitale mogelijkheden, zoals het laatste nieuws via de website, i-news en het KOSTER Extranet. Polisgegevens, voorwaarden, premies of de status van eventuele schades kunnen via Extranet digitaal worden gecommuniceerd. Zo n elektronische polis biedt voordelen: kostenbesparing, lagere premies, snelle en duidelijke facturering. En heb je vragen, dan kun je die direct stellen via je eigen postbus. Vertrouwen In het voorjaar van 2008 bracht de ombudsman Financiële Dienstverlening rapport uit over zijn ervaringen en bevindingen in Toen al, maanden voordat de kredietcrisis uitbrak, maakte hij melding van gebrek aan vertrouwen in de financiële markt en - in veel voorgelegde geschillen - een vertrouwensbreuk tussen partijen. Dat kwam niet alleen voor bij beleggingen, bankdiensten en kredieten, maar ook bij verzekeringen en intermediaire diensten. Het belangrijkste thema van de ombudsman in dat jaarverslag over 2007 was dan ook: VERTROUWEN. Voor KOSTER is dit al vele jaren lang het hoofdthema. Zonder vertrouwen - en nu citeren we wederom de ombudsman - is geen gezonde relatie tussen afnemers en aanbieders van financiële diensten en producten bestaanbaar. Een passende definitie van vertrouwen is volgens de ombudsman: De verwachting dat de wederpartij zich aan zijn woord houdt, gewekte verwachtingen honoreert, oog voor het belang van anderen heeft en zich niet uitsluitend op zijn eigen voordeel richt. Op het vlak van verzekeringen betekent dit, dat de consument bijvoorbeeld mag verwachten dat een product wordt geadviseerd dat bij hem past, dat alle eigenschappen van dat product goed worden uitgelegd, dat vooral een duidelijk inzicht in de kosten wordt gegeven, dat de verzekeraar of tussenpersoon adequaat bijstand verleent, dat uitkeringen binnen een redelijke termijn worden betaald, dat de dossiervorming bij de wederpartij op orde is en dat ook het belang van de nabestaanden niet uit het oog wordt verloren. Informa eplicht Die adviezen, uitleg en het verlangde inzicht in de kosten werden al vereist in een wet van 27 maart Toen al werd voorgeschreven, dat een intermediair moest aangeven of zijn advies is gebaseerd op een analyse van diverse verkrijgbare verzekeringovereenkomsten ofwel dat hij een contractuele verplichting heeft om met één of meer maatschappijen zaken te doen. De wet eiste voorts dat genoemde informatie op een duidelijke en voor de cliënt begrijpelijke wijze wordt meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager. Dat werd ruim dertien jaar geleden vastgelegd en sindsdien is die informatieplicht in alle denkbare toonaarden, details en regels verder uitgesponnen. Voorbeeld: de nieuwe Pensioenwet (PW)! Daarin zijn verdere verplichtingen opgenomen. De deelnemer ontvangt informatie over zijn opgebouwde pensioenrechten. Voor de uitvoerder is een bepaalde zorgplicht vastgesteld over het beleggingsbeleid bij beschikbare premieregelingen. Die zorgplicht houdt o.a. in, dat pensioenuitvoerders grenzen moeten stellen bij de spreiding van beleggingen naarmate de deelnemer dichter bij zijn pensioenleeftijd komt. Het risico moet dan afnemen. Die zorgplicht wint aan actueel belang in het kader van de huidige kredietcrisis. De Rechtbank in Rotterdam besliste bijvoorbeeld, dat een belegging van meer dan 55% in aandelen niet paste bij de leeftijd van de cliënt van de betrokken bank. KOSTER en KMP beseffen al vele jaren dat communicatie en informatie een belangrijke rol spelen bij die verlangde zorgplicht. Onze zakelijke relaties kunnen rekenen op medewerking tot in detail bij afsluiting van een nieuwe pensioenovereenkomst, bij de informatie hierover van/voor de nieuwe werknemer en bij het opstellen van de zogenaamde startbrief. Human resources Laten we de puntjes nogmaals op de i zetten. KOS- TER verzekeringen b.v. voelt zich verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De zorgplicht is ons op het lijf geschreven, al jaren. Of om het informeler te zeggen: wij maken ons zorgen om mensen. Daarom informeren wij u op papier, digitaal of hoogstpersoonlijk. Dit Koster Service Schrift bijvoorbeeld geeft (onafhankelijke) informatie over recente overheidsmaatregelen, pensioenvoorzieningen, maatschappijen, verzekeringsvormen, aanbiedingen, de arbeidsmarkt én alle u door ons ter beschikking gestelde digitale communicatiemiddelen, zoals KOSTER Mobiel en KOSTER Berichtenservice (RSS) en niet in de laatste plaats KOS- TER s laatste nieuws.

3 KOSTER SERVICE SCHRIFT 3 KOSTER houdt u op de hoogte Via onze website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws over uw verzekeringen. Dankzij onze berichtenservice krijgt u het nieuws zelfs rechtstreeks op uw bureaublad. Zo blij u moeiteloos geïnformeerd. KOSTER berichtenservice Zorg- en informatieplicht, het klinkt zo dwingend, maar het is ons voorrecht. Wij besparen u hiermee tijd bij het kennisnemen van actuele berichten over uw particuliere en zakelijke verzekeringen. U kunt u hierop gratis abonneren dankzij een slim stukje technologie: RSS. Als u de Berichtenservice heeft gedownload en geïnstalleerd en daarmee voor het K tje een plaatsje op uw KMP (Koster van Mil & Partners B.V.), het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v., begeleidt u graag bij deze ingewikkelde materie. Na een goede analyse en inventarisatie van uw oudedagsvoorzieningen en aanvullingen in de privésfeer maakt KMP een advies en actieplan-op-maat. Dat vereist vakmanschap, want de problematiek van pensioenopbouw is complex. Wij beschikken over de kennis en ervaring om kaf van koren te scheiden. Als relatie van KMP kunt u bovendien rekenen op de toegevoegde waarde van het Kontinu Onderhouds- Systeem (KOS ), een geautomatiseerd systeem van risicoanalyse en polisbeheer, dat uw totale verzekeringsportefeuille doorlopend op waarde schat. Dankzij KOS vermijdt u kostbare overlappingen of hiaten. KOSTER Extranet geeft u direct toegang tot al uw verzekeringsgegevens. Uw verzekeringsportefeuille beheren, facturen inzien en betalen, schades melden en volgen, etc., alles is mogelijk op uw Extranet. Het Extranet is door KOSTER zelf ontwikkeld en in eigen beheer, waardoor wij u volledige veiligheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen. KMP adviseert, KOS begeleidt, beide verzekeren u van een Pensioen met Perspectief. Informa e Zoals u in het nieuws heeft kunnen volgen is transpa- scherm heeft ingeruimd, kunt u het nieuws met één muisklik binnenhalen. Dankzij de KOSTER berichtenservice heeft u rechtstreeks toegang tot het laatste nieuws, de KOSTER website en het Extranet. Sinds kort heeft u via de Berichtenservice ook rechtstreeks toegang tot de laatste koersen van de AEX. U krijgt zonder verdere plichtplegingen informatie over aanbiedingen van verzekeringen, nieuwe overheidsmaatregelen, trends op het gebied van organisatie en human resources of over uw eigen lopende polissen. Informatie over RSS en de installatie hiervan op uw computer vindt u op Pensioen met Perspec ef rantie een hot issue. KMP zet zich echter al jaren in voor zo open en duidelijk mogelijke communicatie over pensioenrechten met werkgever en medewerkers. KMP verzorgt ook de - verplichte - communicatie bij het opzetten of omzetten van een pensioenregeling met alle betrokkenen. En ook het KOSTER Extranet zorgt voor goede voorlichting van werkgever en medewerkers over o.a. hun secundaire arbeidsvoorwaarden. KOSTER s laatste nieuws KOSTER brengt u dagelijks online het laatste nieuws via De informatie is grafisch volledig vernieuwd. Berichten zijn duidelijker weergegeven en onderverdeeld in categorieën die het selecteren voor u vergemakkelijken. Er is ook een overzichtelijk archief aangelegd, waarmee u berichten naderhand eenvoudiger terug kunt vinden. Zo blijft die veelbesproken informatieplicht voor ons - KOSTER verzekeringen - een waar genoegen. KOSTER i-news Dankzij de digitale nieuwsbrief, i-news, worden onze klanten ook via op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Elke maand verschijnt een nieuwe editie, de ene maand voor particulieren, de andere voor bedrijven. Pensionering betekent niet zelden inkomensvermindering. U kunt hier wat aan doen en privézekerheden opbouwen voor straks. Lijf rentevoorzieningen, pensioensparen, kapitaalvorming middels een spaar- of beleggingsrekening en aanvullende verzekeringen bieden uitstekende perspec even. De online pensioenplanner De Stichting Pensioenkijker.nl heeft op haar site een pensioenplanner geactiveerd waarmee u kunt berekenen wat u netto aan pensioen krijgt. Hierbij houdt de planner rekening met de gevolgen van eerder stoppen of hoeveel hoger uw pensioen wordt als u langer doorwerkt. Desgewenst kunt u ook naar de pensioensituatie van uw partner kijken. (De pensioenplanner is ontwikkeld door Ortec en toentertijd door Pensioen Bestuur en management onderscheiden met de prijs voor beste communicatie in de pensioenmarkt in 2008). KOSTER KORT Schadeverzekering voor bestuurders van groot belang De Schadeverzekering voor Bestuurders (SVB) is een belangrijke aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Onder de tradi onele AVB zijn alle door motorrijtuigen ontstane schades uitgesloten, een SVB vult dit dekkingshiaat op. Op leest u meer over de SVB. Ook kunt u daar direct online een offerte aanvragen. Interna onaal zaken doen? Blijf op de hoogte met EU-Digest! KOSTER is één van de ini a- efnemers van EU-Digest. EU-Digest is een Engelstalige elektronische publica e die gericht is op economische, sociale en poli eke ontwikkelingen die direct of indirect betrekking hebben op Europa en de EU. De verstrekte informa e is vooral gericht op recente ontwikkelingen die vaak over het hoofd worden gezien door de meer tradi onele pers. EU-Digest wordt gra s via het internet verspreid. Ook bestaat de mogelijkheid om zich kosteloos op EU-Digest te abonneren, waarbij men dagelijks een EU-Digest via de e- mail ontvangt. Ga daarom nu naar Binnenkort online: JongVerzekerd.nl Voor de meeste eners geldt dat zij tot hun 18e helemaal niet bezig zijn met verzekeringen. Maar zodra ze volgens de wet volwassen zijn, verandert er veel. Natuurlijk is de zorgverzekering verplicht, maar ook komt het moment dichterbij dat ze op zichzelf gaan wonen en een auto kopen. Ook wordt het steeds normaler om zonder ouders op vakan e te gaan. Daarom introduceert KOSTER JongVerzekerd.nl. Een site die jongeren in heldere taal informeert en assisteert bij het kiezen van de juiste (betaalbare) verzekeringen. Vul de checklist in voor een gra s risicoscan Is uw bedrijf voldoende verzekerd tegen alle risico's? Vul de checklist in op en wij laten het u weten. Op basis van uw huidige bedrijfsac viteiten, regelgeving en mogelijke verzekeringsvormen scannen wij uw lopende verzekeringspakket. We kijken ondermeer naar aansprakelijkheid, opstal, inventaris, goederen, bedrijfsschade, computer, machinebreuk en elektronica.

4 4 KOSTER SERVICE SCHRIFT Voor u als zzp er staat de toekomst open maar hoe staat het met uw zekerheid? De vraag naar zzp ers neemt toe. Werkgevers huren na het uitbreken van de kredietcrisis liever een zelfstandige ondernemer in dan een medewerker in vaste dienst. Met andere woorden: voor professionele zzp ers staat de wereld wijd open. Ze zijn flexibel inzetbaar en verstaan hun vak. Maar die medaille hee ook een keerzijde. Wie KOSTER zegt, praat over Zekerheid in Zaken. Dat geldt ook voor de zaken van de (startende) zelfstandige zonder personeel. We hebben er lang over nagedacht en bovendien vele gesprekken gevoerd met zzp ers. Welke verzekeringen zijn voor deze zelfstandige ondernemers een halszaak? Of bijzaak? Wij hebben voor hen tenslotte vier arrangementen samengesteld: Arrangement 1 particuliere verzekeringen Arrangement 2 zakelijke verzekeringen Arrangement 3 autoverzekering Arrangement 4 pensioen en leven Als u als zzp er arbeidsongeschikt wordt, bent u in één klap uw inkomen kwijt. Bezint eer ge begint, zegt een oud Nederlands gezegde en voor die bezinning krijgen u en uw eventuele partner alle ruimte bij KOSTER. Maak een afspraak en praat erover. U bent zelf verantwoordelijk als het gaat om veiligheid, om mogelijke arbeidsongeschiktheid en gezondheid. Dat geldt trouwens ook voor uw pensioen. Een belangrijke verzekering voor zelfstandig ondernemers is de arbeidsongeschiktheidverzekering. Deze verzekert hen immers van inkomsten wanneer zij niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken. Veel zzp ers hebben echter nog geen AOV. Ook daarvoor hebben wij voor iedere ondernemer de beste oplossing. Als zzp er heeft u geen personeel, maar meestal wel een partner en wellicht een of meer kinderen. Raadpleeg daarom alle informatie over bovengenoemde arrangementen op En vraag KOSTER om tips voor starters en zzp ers. Wij bieden u een gratis startersboekje, een gratis ondernemersplan en een gratis risicoscan. Polissen online via uw persoonlijke Extranet Bent u al bekend met het KOSTER Extranet? Via deze unieke service hee u een online overzicht van al uw polissen en collec eve regelingen. Bijzonder handig. Volgens Wouter Kalkman, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht en voorzitter van de Commissie E-polis van het Verbond van Verzekeraars, worden verzekerden straks continu op de hoogte gehouden van hun verzekeringsportefeuille. Ook meldingen van premieachterstand of winstdelingsopgave worden straks digitaal verstuurd. Hij sprak die verwachting uit in het voorjaar van Vervolgens hebben we weinig meer vernomen van deze ontwikkelingen. Bij KOS- TER zijn we onze tijd vooruit en bieden wij alle polisinformatie al digitaal aan op het Extranet. Of de papieren polis gaat verdwijnen, is nog maar de vraag. Papier is geduldig, maar inderdaad, wellicht bent u dat niet en wilt u zo af en toe onmiddellijk inzage zonder hiervoor noodgedwongen ordners en schoenendozen om te keren. Bij KOSTER krijgt u al geruime tijd via Extranet inzage in al uw verzekeringspolissen en in verzekeringen die u nog niet hebt afgesloten. U heeft uw gegevens dus altijd binnen handbereik. Extranet is een exclusieve en goed beveiligde dienst voor de klanten van KOSTER en KMP. U kunt met uw eigen code uw persoonlijke pagina activeren en inzage krijgen in uw portefeuille, polisgegevens controleren, facturen downloaden en betalen, wijzigingen doorgeven of actuele informatie over verzekeringen en pensioenen raadplegen.

5 KOSTER SERVICE SCHRIFT 5 Lage autoverzekeringspremie in Nederland In juni 2008 schreef het blad InFinance er al over: Nederlanders betalen gemiddeld drie keer minder voor de meest basale motorrijtuigenverzekering dan inwoners van Groot-Bri annië. Dat bleek uit een vergelijkende studie van het Centrum voor Verzekeringssta s ek (CVS). Frankrijk en Duitsland zi en er wat hun premies betre tussenin. De daling van de premies van autoverzekeringen is inmiddels ten einde, maar nog steeds zijn de Nederlandse autopremies bijzonder laag. Voor de laagste WA-premie betaalde de Nederlandse man in 2008 gemiddeld 1029 euro, in Engeland ligt de jaarpremie met euro drie keer hoger. Een vrouw betaalde resp. 193 euro en 548 euro. Zij is in Duitsland overigens met 175 euro nóg goedkoper uit. Welke autoverzekering past bij u? U kunt grofweg kiezen uit drie verzekeringen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Beperkt Casco (Mini Casco) en Volledig Casco (All Risks). Daarnaast kunt u nog kiezen voor verfijningen als een no-claimbeschermer, een ongevallen inzittendenverzekering, schadeverzekering voor inzittenden en last but not least een rechtsbijstandverzekering. Dat WA-deel is onvermijdelijk. Dat moet van de overheid. Daarmee is schade die u aan anderen toebrengt gedekt. De Mini Cascoverzekering kost weinig meer, maar vergoedt veel, onder andere schade door: diefstal uit uw auto; storm en hagel; brand; joyriding; overstekend wild; ruitbreuk. En een volledige Cascoverzekering dekt hiernaast ook nog schade door slippen, omslaan en botsen. Waar u voor kiest, hangt af van de leeftijd van uw auto, het aantal kilometers dat u rijdt, uw rijstijl en uw leeftijd. U weet zelf het beste welke risico s u loopt, hetzij door anderen, hetzij door eigen toedoen. In ieder geval is het goed als u ook even nadenkt over die noclaimbeschermer. U mag dan één schade per verzekeringsjaar claimen zonder dat de premie stijgt en uw opgebouwde no-claimkorting vervalt. Overigens zijn er nogal wat verzekeringsmaatschappijen die in zo n geval het aantal schadevrije jaren beperken. Denk ook aan die ongevallen inzittendenverzekering. Die kost u nauwelijks 25 euro per jaar, maar biedt wel dekking tot een maximale waarde tegen extra kosten bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor wat meer premie sluit u ook een schadeverzekering voor inzittenden in geval van aanpassingen bij invaliditeit, medische behandelingen en inkomstenderving. En tenslotte nog eens die rechtsb i j s t a n d v e r z e k e r i n g. Daarmee bent u altijd verzekerd van juridische hulp. Nog wat ps Een autoverzekering met nieuwwaarderegeling vergoedt niet de gebruikelijke dagwaarde maar de aankoopwaarde of nieuwkoopwaarde. Dit hangt af van de door u gekozen verzekeraar. Let ook op het eventueel meeverzekeren van accessoires. Uw TomTom bijvoorbeeld is niet standaard meeverzekerd. En denk aan vervangend vervoer. Sommige verzekeraars zorgen voor een vervangende auto. Tenslotte: VERGELIJK! U kunt honderden euro s besparen door via zelf uw premie uit te rekenen! Wagenparkverzekering Ook zakelijk kunt u uw auto s bij KOSTER laten verzekeren. Sterker nog, u moet juist uw wagenpark door KOSTER laten verzekeren. Bij KOSTER kunt u rekenen op een bijzonder scherp tarief, mede door de hoge korting die wij voor onze relaties hebben kunnen bedingen. Andere voordelen van de wagenparkverzekering zijn: exclusieve korting die kan oplopen tot maar liefst 51%; unieke no-claimbescherming tegen een vaste premie; uitzonderlijke nieuwwaarderegeling voor bestelauto s; administratieve rust: alle zaken zijn immers bij één maatschappij ondergebracht; inzicht in het schadeverloop via gespecificeerde wagenparkoverzichten; innovatieve risicobeheersing en adequaat schademanagement. Op vindt u meer informatie. De goedkoopste autoverzekering! Bereken direct uw premie en vraag een offerte aan. Ook voor uw bedrijf: KOSTER KORT Uitvaartverzekering: een kleine moeite voor u, een grote steun voor uw nabestaanden Een uitvaartverzekering is een onderwerp waar u waarschijnlijk liever niet mee bezig bent. Toch is het een verzekering die uw aandacht verdient. Hee u er wel eens met uw partner en/ of kind(eren) over gesproken hoe u uw begrafenis of crema e geregeld wilt hebben? Ooit zal uw uitvaart aanzienlijke kosten en zorgen met zich mee brengen. Reden genoeg om een uitvaartverzekering te overwegen want naast financiële zekerheid biedt deze ook prak sche zorg. Bovendien hee u de geruststelling dat u straks uw nabestaanden veel zorgen uit handen neemt. Ga naar voor meer informa e. Actuele koersen van de AEX via Het zijn roerige jden op de beurs, daarom wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van de actuele koersen van de AEX. Dat kan nu eenvoudig via U ziet daar in één oogopslag hoe uw aandelen ervoor staan. Maak gebruik van de handige agendaservice Het bijhouden van uw verzekeringszaken kan een hele klus zijn. Dankzij ons Kon nu OnderhoudSysteem (KOS ) en uw persoonlijk Extranet hoe u eigenlijk niet meer om te kijken naar uw verzekeringsportefeuille. Wij maken u a ent op relevante wijzigingen in uw polis en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Klanten van KOSTER kunnen rekenen op een buitengewoon goede service. Bent u nog geen klant van KOSTER? Ook u kunt gebruik maken van de uitstekende service! Door gebruik te maken van onze gra s agendaservice: wij beheren de einddata van elders lopende verzekeringen en nemen tegen de jd dat de polis afloopt contact op voor een nieuwe aanbieding. 53% kans dat een ondernemer geen AOV hee Eén op de veer en zelfstandig ondernemers krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid. Maar liefst 53% van alle zelfstandig ondernemers hee geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) om zich hier tegen te beschermen. Vooral zzp ers blijken zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

6 6 KOSTER SERVICE SCHRIFT Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim zijn voor ieder bedrijf belangrijke thema s. Met de juiste verzekeringsoplossingen wordt de con nuïteit van uw bedrijf gewaarborgd en zijn de financiële gevolgen voor degene die niet mee kan werken in te perken. Nieuwe regels voor arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid moet uw werkgever twee jaar lang tenminste 70% van uw loon of dagloon doorbetalen. Lukt het in die twee jaar niet om weer de oude te worden, dan volgt de WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De verzekeringsartsen moeten dan beoordelen wat u wél kunt. Wat krijgt u dan? Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard heeft u geen recht meer op een uitkering, maar moet u samen met uw werkgever zoeken naar een andere oplossing. Bent u daarentegen voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een WIA-uitkering volgens de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). U wordt de eerste vijf jaar jaarlijks opnieuw beoordeeld en de hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 75% van uw laatstverdiende loon. En dan, tenslotte, arbeidsongeschiktheid tussen de 35 en 80%, of hoger dan 80% maar met uitzicht op herstel binnen 5 jaar. U ontvangt dan een WGA-uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en het is de UWV die bepaalt wat uw verdiencapaciteit is. Die WGA is gebaseerd op uw laatstverdiende loon, mét een loonaanvulling of vervolguitkering. (advertentie) Moeilijke kost, dat staat vast, maar als u er meer over wilt weten, kunt u bij KOS- TER verzekeringen uw licht opsteken. Arbeidsongeschikt = Arm? Hoe niet! Dat u er op achteruitgaat bij arbeidsongeschiktheid is duidelijk. Beperk die achteruitgang door zelf de rekenmodule van KOSTER verzekeringen in te vullen. Dan ziet u ook meteen, welke verzekering bij u past. U kunt kiezen uit: de collectieve WGA-gatverzekering via uw werkgever; de individuele WGAgatverzekering, ook wel de lasten-aov genoemd; Met deze lasten-aov zijn belangrijke, maandelijks terugkerende onkosten verzekerd. Denkt u hierbij aan hypotheeklasten en andere verplichtingen die o.a. voor uw woongenot van belang zijn. Met behulp van de zogenaamde WIA-beslisboom kunt zelf uitrekenen welke verzekeringsoplossing bij u past.... en raakt arbeidsongeschiktheid van de medewerker ook de werkgever? U heeft het hierboven al kunnen lezen; als werkgever betaalt u bij arbeidsongeschiktheid twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon. Daarna is het inkomen van uw werknemer een stuk ongewisser, om maar te zwijgen over de gevolgen voor u als werkgever. Praat er eens over; verwijs uw medewerker naar en kijk er zelf ook naar. Desgewenst maken wij met u een afspraak om e.e.a. nader toe te lichten. Verzuimverzekering voor bedrijven Om te tonen hoe belangrijk zo n verzekering is volgt hieronder een voorbeeld. Wat kost een zieke medewerker? loondoorbetaling 1 ste ziektejaar 100% loondoorbetaling 2 de ziektejaar 70% kosten van vervanging, twee jaar lang arbo/re-integra e extra WGA-premie Totale kosten na 2 jaar Kortom, als werkgever moet u voldoen aan de wettelijke eisen en financiële zekerheid hebben over die loondoorbetaling. Die zekerheid biedt de verzuimpolis. Daarin zijn diensten opgenomen als preventie en reintegratie. Als u ook WGA- eigenrisicodrager wordt en een WIA-hiaatverzekering afsluit, krijgt u optimale zekerheid als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Kijk op en voor meer informatie. DAS IncassoService Wilt u er zeker van zijn dat uw klanten jdig betalen? Maak dan gebruik van de IncassoService. Om uw onderneming op een gezonde manier te laten draaien heeft u geld nodig. Het kan daarom erg vervelend zijn als u dat geld niet op tijd binnen krijgt. Maar u bent natuurlijk geen ondernemer geworden omdat u zo graag betalingsherinneringen verstuurt en facturen nabelt. Daarom biedt KOS- TER u de DAS IncassoService aan. Dat is ondernemen zonder incassozorgen. De voordelen van DAS IncassoService U kunt onbeperkt uw vorderingen indienen. U kunt er op rekenen dat de relatie met uw opdrachtgevers goed blijft omdat het ook preventief werkt. DAS IncassoService kost slechts 550,- per jaar. Voor een uitgebreide brochure en de voorwaarden kunt u kijken op Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden.

7 KOSTER SERVICE SCHRIFT 7 De zekerheid van goede verzekeringen, ook in het buitenland Zekerheid is zeer belangrijk. In Nederland, maar misschien nog wel meer wanneer u in het buitenland verblij. Met de juiste verzekeringen weet u zeker, dat wanneer u onverhoopt iets overkomt in het buitenland de financiële gevolgen zo klein mogelijk zijn. U gaat voor lange jd op reis naar het buitenland? Sluit een Expat-verzekering. U vertrekt voor werk of studie, voor lange tijd of u emigreert, voorgoed. Werken of studeren in, of emigreren náár het buitenland betekent verandering van omgeving, cultuur, regels. Hoe behoudt u die vertrouwde Nederlandse zekerheid? Een Expat-verzekering kan naar keuze bestaan uit meerdere verzekeringen. Denkt u aan: ziektekosten; ongevallen; schade; inboedel; rechtsbijstand; arbeidsongeschiktheid; aansprakelijkheid; doorlopende bagageverzekering; en bij emigratie kunt u er nog een reiskostenvergoeding bij overlijden van naasten aan toevoegen. Op hebben wij meer informatie voor Expats verzameld. Het is heel verstandig deze pagina te bezoeken alvorens u voor lange tijd naar het buitenland vertrekt. Top Zakenreis Individueel, een reisverzekering voor het hele jaar Met zo n excellente verzekering bent u het hele jaar verzekerd, niet alleen op Verzekeraars bieden dit jaar voor het eerst zogenaamde productwijzers. Hierin komen vragen aan bod als: wat mag u van een verzekeraar verwachten? welke risico s kunt u verzekeren? wat doet een verzekeraar met de premie, behalve bij schade uitbetalen? zakenreis in binnen - en buitenland, maar ook op vakantie. In het kort: Nederland is als reisgebied altijd in de dekking begrepen; hoog verzekerde bedragen voor bagage en annulering; het hele gezin kan worden meeverzekerd (ook uitwonend) tot 27 jaar en inclusief dekking voor gevaarlijke sporten voor slechts 60; geneeskundige kosten en ongevallen worden tegen een scherpe premie Als u wilt weten hoe zo n productwijzer er precies uitziet, kunt u terecht op de nieuwe consumentensite van het Verbond van Verzekeraars. U krijgt basisinformatie over o.a. motor rijtuigen verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levens-, schade- en meeverzekerd; uw zaakwaarnemer kan worden meeverzekerd; repatriëring bij calamiteiten is geregeld. Wilt u meer informatie of heeft u interesse om een zakenreisverzekering af te sluiten? Dan verwijzen wij u graag door naar Reisverzekering voor een ontspannen vakan e Soms worden reizen voortijdig bedorven en/of afgebroken door allerlei onvoorziene inkomensverzekeringen. Het gaat om ruim twintig verschillende productwijzers. Een mooie richtlijn voor een eerste oriëntatie. Informatie over de hoogte van premies en meer gedetailleerde polisvoorwaarden staan er niet bij. En ook voor het afsluiten van een verzekering moet u naar een individuele verzekerings- gebeurtenissen. Niet altijd te voorkomen, maar u kunt wel iets doen aan de gevolgen. Sluit hiervoor een reisverzekering af bij KOSTER verzekeringen en profiteer van meerdere extra s, uitstekende dekkingsvoorwaarden en een lage premie. Op onze vakantiewebsite vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via of bel ons op Productwijzers van het Verbond van Verzekeraars Om de consument beter te informeren zijn verzekeraars tegenwoordig verplicht productwijzers op de website te plaatsen. maatschappij of een tussenpersoon: KOSTER of KMP, voor leven en pensioen. KOSTER KORT Vereniging van Eigenaren Voor VvE s hee KOSTER op maat gemaakte verzekeringspakke en. Het gebouw wordt natuurlijk verzekerd, maar ook voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand hebben wij de beste verzekeringsoplossingen. Nieuwsgierig? Kijk op Pensioenknip wordt opgenomen in Pensioenwet Minister Donner komt werknemers die nu pensioen moeten aankopen met kapitaal dat zij hebben opgebouwd in een pensioen beleggingsverzekering tegemoet. Deze groep bijna-gepensioneerden hee namelijk flinke pech. Door de kredietcrisis is hun opgebouwde kapitaal geslonken en de rente is historisch laag. Daardoor pakt de levenslange pensioenuitkering die zij nu kunnen aankopen fors lager uit. Hoogleraar en AEGON-directeur Herman Kappelle stelde daarom vorig jaar een pensioenknip voor deze mensen voor. Dat idee wordt nu een wet. Bedrijven kunnen volledig elektronisch factureren Een papieren factuur is niet meer nodig. Bedrijven kunnen facturen voortaan volledig elektronisch verzenden. Elektronische facturen waren tot nu toe aan veel strikte voorwaarden gebonden, onder meer om de juistheid ervan te kunnen controleren. Volledig digitale facturen leveren het bedrijfsleven jaarlijks een besparing op van ongeveer 600 miljoen euro. Bij KOSTER kunt u al langere jd elektronisch factureren, wat u en ons een hoop jd en papier bespaart. Eén mailtje en ook u krijgt voortaan uw facturen digitaal in plaats van via de post. Hogere AOW-lee ijd onvermijdelijk Verhoging van de AOWlee ijd lijkt op den duur onvermijdelijk meent secretarisgeneraal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken. Volgens Buijink wordt 2009 een uitzonderlijk moeilijk jaar, maar hij stelt ook dat Nederland met hervormingen sterker uit de huidige economische crisis kan komen. Volgens hem hebben we te maken met zowel jdelijk meer werkloosheid als een toenemend tekort aan geschikt personeel door de vergrijzing. Om toekoms ge groei zeker te stellen, blij het noodzakelijk om mensen meer te laten werken.

8 8 KOSTER SERVICE SCHRIFT Lage Stuur autoverzekeringspremie ons uw gegevens en maak in Nederland kans op mooie prijzen In Als juni uw 2008 verzekeringsadviseugenverzekering is het van groot dan belang inwoners Stuur van ons Groot-Bri annië. uw gegevens en udat Als bleek u voor uit 1 een augustus vergelijkende 2009 studie van het Centrum voor Verzekeringssta s ek schreef het blad Wat InFinance kunt u winnen? er al over: Nederlanders Hoe kunt betalen u winnen? gemiddeld drie keer minder voor de meest basale motorrijtui- dat (CVS). wij Frankrijk met accurate en Duitsland gegevens werken. Veel van onze zen. Door middel van een maakt zi en kans er wat op mooie hun premies prij- betre tussenin. klanten weten dit en geven loterij worden de volgende wijzigingen door. Dit kan prijzen onder de deelnemers het snelst door middel van verdeeld: het klantprofiel op het Extranet. Dit Koster Service Schrift lijkt ons een mooie gelegenheid om de actuele gegevens van onze relaties op te vragen. Hier zetten wij ook wat tegenover. Wij verzoeken u daarom naar te gaan en alle velden in te vullen. Als u via het Extranet deze pagina bezoekt, worden de velden met de bij ons bekende gegevens al ingevuld. 25 exemplaren van het boek KOSTER s 40 leukste steden ter wereld 10 KOSTER verwencheques ter waarde van 50 euro. 3 KOSTER verwencheques ter waarde van 100 euro. bezoekt en alle velden invult doet u automatisch mee aan de verloting. U gaat door middel van het invullen van uw gegevens ook akkoord met het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief: i-news. I-news verschijnt 6 keer per jaar voor particulieren en 6 keer voor bedrijven. Themawebsites: meer informa e, beter vindbaar Op onze website staat erg veel informa e. Wij zijn van mening dat sommige onderwerpen extra aandacht verdienen. Daarom hebben wij themawebsites gemaakt waar specifieke informa e over een onderwerp terug te vinden is. KOSTER Mobiel, handig bij schade aan auto of inboedel Lokale media, het Assurantie Magazine, InFinance, het Verzekeringsblad en VBnet (portal voor de financiële dienstverlener) schenken er aandacht aan: KOSTER Mobiel biedt hulp via uw gsm. Het is een website op klein formaat waarmee uw advies kunt krijgen over wat te doen bij schade aan auto, inboedel of op reis. Door dat kleine formaat is alle benodigde informatie goed leesbaar op het schermpje van uw mobiel of iphone. Zo weet u direct, thuis, op weg of in het verre buitenland, wat u moet doen en wie u moet bellen. U krijgt namelijk ook telefoonnummers van instanties die in zulke gevallen op de hoogte moeten worden gesteld. Makkelijk? Nou en of! En we zijn er trots op, want voor zover wij weten is het de eerste mobiele pagina over verzekeringen met een ondersteunend in plaats van commercieel doel. Maak er gebruik van!! Kies voor mobiel.koster.nl en u weet waar en wanneer wat dan ook te doen bij schade. Inmiddels zijn ook de telefoonnummers van de banken en creditcardorganisaties toegevoegd, want het is buitengewoon handig die bij verlies van een pas of card beschikbaar te hebben. Die nuttige informatie is natuurlijk ook gewoon via uw computer te zien. U gaat dan naar schade.koster.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld het schade-aangifteformulier. Grijze Haren kunt u straks verzilveren Lijfrenteverzekeringen keren straks periodiek bedragen uit, die uw AOW en pensioen aanvullen. Om precies te weten hoe u hiervan profiteert bezoekt u Deze KOSTER-site begeleidt u bij het aanvragen van lijfrenteverzekering of een offerte hiervoor. Dankzij een handige rekenmodule weet u snel hoe hoog uw uitkering zal zijn. U vindt hier ook antwoord op de meest gestelde vragen. Wilt u uw lijfrente schenken? Bijvoorbeeld aan een familielid? Dat kan, ook daarover informeren wij u op Ga onbezorgd op vakan- e dankzij e.nl U heeft geen zin in stress, en al helemaal niet tijdens uw vakantie. Dat is ook niet nodig. Na een bezoek aan weet u of u voldoende voorbereid op vakantie gaat. Hier vindt u tips om uw vakantie plezieriger en vooral veiliger te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan een uitgekiende reis- en annuleringsverzekering, aan informatie over de route die u wilt nemen, handige vertaalprogramma s en het weer op uw vakantie-adres. Met de Europese gezondheidskaart kunt u desgewenst noodzakelijke medische hulp inroepen tijdens uw verblijf in het buitenland.

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen

Verzekeringen. 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij. 4.2 De verzuimverzekeringen. van Cordares 31. 4.3 De inkomensverzekeringen 4 Verzekeringen 4.1 Cordares als verzekeringsmaatschappij 30 4.2 De verzuimverzekeringen van Cordares 30 4.3 De inkomensverzekeringen van Cordares 31 4.4 Distributie 32 Verzekeringen 29 Jaarboek 2008 Verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5 % ledenkorting Complete inventarisdekking 2 Omdat uw kampeerauto uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan Verzekeringen exclusief voor huurders Een verzekering waarbij u zich thuis voelt speciaal voor huurders Speciaal voor u als huurder van Triada ontwikkelde Veldhuis Adviesgroep het Triada Zekerplan, een

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229)

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de tarieven

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Maatwerk in zekerheid

Maatwerk in zekerheid Maatwerk in zekerheid Amersfoortsestraat 25 Postbus 24, 3770 AA Barneveld Tel. (0342) 40 41 80 Fax (0342) 40 41 81 E-mail info@dba-advies.nl Internet www.dba-advies.nl Assurantie Adviseurs - Financiële

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de klantbelangen centraal staan en

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Het Collectief Verzekeringsplan Verzekeringen die u extra voordeel opleveren Voordelige verzekeringen dankzij uw werkgever Uw werk levert u veel meer op

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt

Ziek of arbeidsongeschikt STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan U bent ziek en u kunt uw werk al langere tijd niet meer doen. Dan wordt u mogelijk geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

ADN velden. De volgende algemene velden zullen via ADN worden geüpdate

ADN velden. De volgende algemene velden zullen via ADN worden geüpdate De volgende algemene velden zullen via ADN worden geüpdate Schadeverzekering 1. Bruto premie 2. Netto premie 3. Polissen looptijd 4. Hoofdvervaldatum 5. Premievervaldatum 6. Contractvervaldatum 7. Premietermijn

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket Premieoverzicht ZLM Totaalpakket Inhoudsopgave Pakketkorting Bovenop onze scherpe premies ontvangt u een aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere Pakketkorting 3 verzekeringen bij ons afsluit. U komt

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-01-2015 APLAZA-KOPPELINGEN MAATSCHAPPIJEN MET PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 AEGON 3 1.2 ARAG 3 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA

Nadere informatie