Koster Service Schri : voor alle zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koster Service Schri : voor alle zekerheid"

Transcriptie

1 2009 Lage autoverzekeringspremie in Nederland > Pagina 5 Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim > Pagina 6 KOSTER Mobiel: hulp bij schade in binnenen buitenland > Pagina 8 Koster Service Schri : voor alle zekerheid Met deze uitgave informeren wij u over enkele belangrijke onderwerpen. Het verzekeringslandschap verandert voortdurend en het is onze plicht onze rela es daarover te informeren. Wij voldoen graag aan deze plicht. U kent ons wellicht, maar voor alle zekerheid stellen wij ons toch even voor. KOSTER verzekeringen b.v. startte in 1985 als onafhankelijk assurantieadviesbureau, het intermediair met veel kennis van zaken en ervaring op het gebied van schade- en levensverzekeringen, waarbij met name pakketverzekeringen hogere premiekortingen mogelijk maakten. In 1991 werd KMP, Koster van Mil & Partners Pensioenadviesbureau, opgericht, met toegevoegde waarde op het gebied van individuele en collectieve pensioenvoorzieningen, levensverzekeringen en spaarregelingen. De waarde van zekerheid Voor alle zekerheid of Voor zekerheid in zaken. Het klinkt zo afdoende en vertrouwd, maar wat betekenen die woorden? U, wij, iedereen hecht aan zekerheid. De Grote van Dale weet het zeker: toestand waarin men beschermd is voor gevaar, schade e.d., synoniem voor veiligheid en securiteit, zijn effecten in zekerheid brengen, om veilig te zijn, om geen risico te lopen, enzovoort. En die zekerheid die wij bieden, kunt u goed gebruiken. U heeft immers behoefte aan een betrouwbare partner in het complexe verzekeringslandschap. KOSTER brengt u vakkundig advies en goede polissen tegen scherpe premies. Die zekerheid hebt u. Papier en beeldscherm Bij verzekeringen maakt u het liefst keuzes op basis van grondige informatie en die bestaat niet alleen uit de befaamde kleine lettertjes in de polis. Bedrijven én particulieren kunnen dan om te beginnen hun licht opsteken in deze papieren uitgave. Om vervolgens het digitale Extranet te raadplegen. Met uw adres, uw postcode en een eenvoudige activeringscode kunt u heel eenvoudig uw eigen polissen beheren, maar ook antwoord krijgen op uw vragen, schades melden en de collectieve regelingen van uw bedrijf nalezen. Misschien vraagt u zich af waarom wij u zowel op papier als op het beeldscherm informeren. Toegegeven: langs digitale weg kunt u alles terugvinden via enkele muisklikken. U leest direct wat u weten wilt. Extranet is van u en dus zonder verdere poespas toegankelijk. U moet echter wel weten wat u wilt. Kent u al de mogelijkheden van ons Extranet en onze website? Wellicht brengt dit papier van uw serviceschrift u op ideeën. U leest dit blad ongericht; uw blik glijdt van de ene kop naar de andere, van afbeelding naar afbeelding, van cursiefje naar apart kadertje. En u plukt eruit wat van uw gading is. Geen digitaal medium kan dat ritselende papier tussen uw vingertoppen evenaren. Niks beeldscherm; u kunt het desgewenst ook in bad of bed lezen, in de file of naast uw bord aan het ontbijt. Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist plezieriger leest vanaf uw beeldscherm. Ga daarvoor naar Uw gegevens Om u ook in de toekomst goed te kunnen informeren is het voor ons van belang dat wij de juiste contactgegevens van u hebben. Op de achterpagina van deze krant kunt u lezen hoe u ons snel uw actuele gegevens toe kunt sturen en welke mooie prijzen u daarmee kunt winnen! Koster Service Schri Dit is een uitgave van de S ch ng Koster Service Schri, de informa eve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Postbus AH Alphen aan den Rijn - Telefoon Fax Internet - W -nummer Teksten kunt u zonder toestemming overnemen. Wij vragen u wel uw bron te vermelden. Tevens vinden we het plezierig uw publica e te mogen ontvangen.

2 2 KOSTER SERVICE SCHRIFT Het menu van KOSTER verzekeringen en KMP, voor Zekerheid in Zaken Wat kunnen wij voor u doen? Veel, maar laten we het samenva en. KOSTER verzekeringen b.v. hee naam gemaakt met drie groepen verzekeringen: schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen. Schadeverzekeringen Die groep kun je grofweg in vier deelgebieden onderscheiden: brand = opstal, inboedel, glas en inventaris; motorrijtuigen = auto, motor, bromfiets en caravan; transport = goederentransport; overigen = aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reisverzekering, ongevallen. Schadeverzekeringen kunnen zowel door de werkgever als werknemer worden afgesloten, desgewenst ook meer verzekeringen in één pakket. Dat kan voordelig uitpakken, want hoe meer verzekeringen bijeen, hoe hoger de premiekorting. Zorgverzekeringen Naast de verplichte zorgverzekering zijn er meer mogelijkheden op het gebied van zorg: (aanvullende) zorgverzekering; arbeidsongeschiktheid; verzuim; WIA en WGA. Levensverzekeringen De levensverzekeringen onderscheiden we in: pensioenen en lijfrente; spaarregelingen; overlijdensrisicoverzekering; uitvaart. Zekerheden voor de zaak KOSTER staat voor zekerheid in zaken. KOSTER is gespecialiseerd in collectieve totaaloplossingen voor het bedrijfsleven wat betreft zorg- en schadeverzekeringen. KMP is gespecialiseerd in alles wat met pensioenen te maken heeft. Collectieve verzekeringen voor de zakelijke markt bieden veel voordelen, zowel voor werkgever, werknemer als aandeelhouder. Denkt u aan gebieden als: pensioen en inkomen van zowel medewerkers als DGA/zelfstandige; financiën (kredietverzekering en fraude); gebouwen en omgeving (glas, inventaris, goederen, brand- en bedrijfsschade, computers, milieu of reconstructiekosten); transport en motorrijtuigen (auto s, collectieve en individuele zakenreisverzekeringen of werkmaterieel); zorg en arbeid (arbeidsongeschiktheid, Vangnet AOV, collectieve en individuele zorg, Ziekteverzuim, WGA en WIA); rechtsbijstand en aansprakelijkheid (voor bedrijven, zzp ers, bij incasso en aansprakelijkheid); acties voor de zakelijke markt; arrangementen voor uw medewerkers. Persoonlijk contact Uit marktonderzoek blijkt, dat werkgevers én werknemers er prijs op stellen, dat zoveel mogelijk verzekeringen bij één maatschappij of tussenpersoon zijn ondergebracht. En wat die tussenpersoon betreft: veel verzekerden geven aan zo n tussenpersoon de voorkeur omdat die over het algemeen dichter bij huis is en directer dus persoonlijker contact mogelijk maakt. De werkgever waardeert dat: snel en duidelijk informeren weegt zwaar, is zelfs verplicht, en KOSTER zet wat dit betreft de puntjes op de i. Informa e, op papier en digitaal Jaren geleden begonnen wij met Koster Service Schrift, Trefzeker en Pensioen Perspectief als papieren uitgaven voor onze relaties. Later kwamen ook de digitale mogelijkheden, zoals het laatste nieuws via de website, i-news en het KOSTER Extranet. Polisgegevens, voorwaarden, premies of de status van eventuele schades kunnen via Extranet digitaal worden gecommuniceerd. Zo n elektronische polis biedt voordelen: kostenbesparing, lagere premies, snelle en duidelijke facturering. En heb je vragen, dan kun je die direct stellen via je eigen postbus. Vertrouwen In het voorjaar van 2008 bracht de ombudsman Financiële Dienstverlening rapport uit over zijn ervaringen en bevindingen in Toen al, maanden voordat de kredietcrisis uitbrak, maakte hij melding van gebrek aan vertrouwen in de financiële markt en - in veel voorgelegde geschillen - een vertrouwensbreuk tussen partijen. Dat kwam niet alleen voor bij beleggingen, bankdiensten en kredieten, maar ook bij verzekeringen en intermediaire diensten. Het belangrijkste thema van de ombudsman in dat jaarverslag over 2007 was dan ook: VERTROUWEN. Voor KOSTER is dit al vele jaren lang het hoofdthema. Zonder vertrouwen - en nu citeren we wederom de ombudsman - is geen gezonde relatie tussen afnemers en aanbieders van financiële diensten en producten bestaanbaar. Een passende definitie van vertrouwen is volgens de ombudsman: De verwachting dat de wederpartij zich aan zijn woord houdt, gewekte verwachtingen honoreert, oog voor het belang van anderen heeft en zich niet uitsluitend op zijn eigen voordeel richt. Op het vlak van verzekeringen betekent dit, dat de consument bijvoorbeeld mag verwachten dat een product wordt geadviseerd dat bij hem past, dat alle eigenschappen van dat product goed worden uitgelegd, dat vooral een duidelijk inzicht in de kosten wordt gegeven, dat de verzekeraar of tussenpersoon adequaat bijstand verleent, dat uitkeringen binnen een redelijke termijn worden betaald, dat de dossiervorming bij de wederpartij op orde is en dat ook het belang van de nabestaanden niet uit het oog wordt verloren. Informa eplicht Die adviezen, uitleg en het verlangde inzicht in de kosten werden al vereist in een wet van 27 maart Toen al werd voorgeschreven, dat een intermediair moest aangeven of zijn advies is gebaseerd op een analyse van diverse verkrijgbare verzekeringovereenkomsten ofwel dat hij een contractuele verplichting heeft om met één of meer maatschappijen zaken te doen. De wet eiste voorts dat genoemde informatie op een duidelijke en voor de cliënt begrijpelijke wijze wordt meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager. Dat werd ruim dertien jaar geleden vastgelegd en sindsdien is die informatieplicht in alle denkbare toonaarden, details en regels verder uitgesponnen. Voorbeeld: de nieuwe Pensioenwet (PW)! Daarin zijn verdere verplichtingen opgenomen. De deelnemer ontvangt informatie over zijn opgebouwde pensioenrechten. Voor de uitvoerder is een bepaalde zorgplicht vastgesteld over het beleggingsbeleid bij beschikbare premieregelingen. Die zorgplicht houdt o.a. in, dat pensioenuitvoerders grenzen moeten stellen bij de spreiding van beleggingen naarmate de deelnemer dichter bij zijn pensioenleeftijd komt. Het risico moet dan afnemen. Die zorgplicht wint aan actueel belang in het kader van de huidige kredietcrisis. De Rechtbank in Rotterdam besliste bijvoorbeeld, dat een belegging van meer dan 55% in aandelen niet paste bij de leeftijd van de cliënt van de betrokken bank. KOSTER en KMP beseffen al vele jaren dat communicatie en informatie een belangrijke rol spelen bij die verlangde zorgplicht. Onze zakelijke relaties kunnen rekenen op medewerking tot in detail bij afsluiting van een nieuwe pensioenovereenkomst, bij de informatie hierover van/voor de nieuwe werknemer en bij het opstellen van de zogenaamde startbrief. Human resources Laten we de puntjes nogmaals op de i zetten. KOS- TER verzekeringen b.v. voelt zich verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De zorgplicht is ons op het lijf geschreven, al jaren. Of om het informeler te zeggen: wij maken ons zorgen om mensen. Daarom informeren wij u op papier, digitaal of hoogstpersoonlijk. Dit Koster Service Schrift bijvoorbeeld geeft (onafhankelijke) informatie over recente overheidsmaatregelen, pensioenvoorzieningen, maatschappijen, verzekeringsvormen, aanbiedingen, de arbeidsmarkt én alle u door ons ter beschikking gestelde digitale communicatiemiddelen, zoals KOSTER Mobiel en KOSTER Berichtenservice (RSS) en niet in de laatste plaats KOS- TER s laatste nieuws.

3 KOSTER SERVICE SCHRIFT 3 KOSTER houdt u op de hoogte Via onze website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws over uw verzekeringen. Dankzij onze berichtenservice krijgt u het nieuws zelfs rechtstreeks op uw bureaublad. Zo blij u moeiteloos geïnformeerd. KOSTER berichtenservice Zorg- en informatieplicht, het klinkt zo dwingend, maar het is ons voorrecht. Wij besparen u hiermee tijd bij het kennisnemen van actuele berichten over uw particuliere en zakelijke verzekeringen. U kunt u hierop gratis abonneren dankzij een slim stukje technologie: RSS. Als u de Berichtenservice heeft gedownload en geïnstalleerd en daarmee voor het K tje een plaatsje op uw KMP (Koster van Mil & Partners B.V.), het pensioenadviesbureau van KOSTER verzekeringen b.v., begeleidt u graag bij deze ingewikkelde materie. Na een goede analyse en inventarisatie van uw oudedagsvoorzieningen en aanvullingen in de privésfeer maakt KMP een advies en actieplan-op-maat. Dat vereist vakmanschap, want de problematiek van pensioenopbouw is complex. Wij beschikken over de kennis en ervaring om kaf van koren te scheiden. Als relatie van KMP kunt u bovendien rekenen op de toegevoegde waarde van het Kontinu Onderhouds- Systeem (KOS ), een geautomatiseerd systeem van risicoanalyse en polisbeheer, dat uw totale verzekeringsportefeuille doorlopend op waarde schat. Dankzij KOS vermijdt u kostbare overlappingen of hiaten. KOSTER Extranet geeft u direct toegang tot al uw verzekeringsgegevens. Uw verzekeringsportefeuille beheren, facturen inzien en betalen, schades melden en volgen, etc., alles is mogelijk op uw Extranet. Het Extranet is door KOSTER zelf ontwikkeld en in eigen beheer, waardoor wij u volledige veiligheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen. KMP adviseert, KOS begeleidt, beide verzekeren u van een Pensioen met Perspectief. Informa e Zoals u in het nieuws heeft kunnen volgen is transpa- scherm heeft ingeruimd, kunt u het nieuws met één muisklik binnenhalen. Dankzij de KOSTER berichtenservice heeft u rechtstreeks toegang tot het laatste nieuws, de KOSTER website en het Extranet. Sinds kort heeft u via de Berichtenservice ook rechtstreeks toegang tot de laatste koersen van de AEX. U krijgt zonder verdere plichtplegingen informatie over aanbiedingen van verzekeringen, nieuwe overheidsmaatregelen, trends op het gebied van organisatie en human resources of over uw eigen lopende polissen. Informatie over RSS en de installatie hiervan op uw computer vindt u op Pensioen met Perspec ef rantie een hot issue. KMP zet zich echter al jaren in voor zo open en duidelijk mogelijke communicatie over pensioenrechten met werkgever en medewerkers. KMP verzorgt ook de - verplichte - communicatie bij het opzetten of omzetten van een pensioenregeling met alle betrokkenen. En ook het KOSTER Extranet zorgt voor goede voorlichting van werkgever en medewerkers over o.a. hun secundaire arbeidsvoorwaarden. KOSTER s laatste nieuws KOSTER brengt u dagelijks online het laatste nieuws via De informatie is grafisch volledig vernieuwd. Berichten zijn duidelijker weergegeven en onderverdeeld in categorieën die het selecteren voor u vergemakkelijken. Er is ook een overzichtelijk archief aangelegd, waarmee u berichten naderhand eenvoudiger terug kunt vinden. Zo blijft die veelbesproken informatieplicht voor ons - KOSTER verzekeringen - een waar genoegen. KOSTER i-news Dankzij de digitale nieuwsbrief, i-news, worden onze klanten ook via op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Elke maand verschijnt een nieuwe editie, de ene maand voor particulieren, de andere voor bedrijven. Pensionering betekent niet zelden inkomensvermindering. U kunt hier wat aan doen en privézekerheden opbouwen voor straks. Lijf rentevoorzieningen, pensioensparen, kapitaalvorming middels een spaar- of beleggingsrekening en aanvullende verzekeringen bieden uitstekende perspec even. De online pensioenplanner De Stichting Pensioenkijker.nl heeft op haar site een pensioenplanner geactiveerd waarmee u kunt berekenen wat u netto aan pensioen krijgt. Hierbij houdt de planner rekening met de gevolgen van eerder stoppen of hoeveel hoger uw pensioen wordt als u langer doorwerkt. Desgewenst kunt u ook naar de pensioensituatie van uw partner kijken. (De pensioenplanner is ontwikkeld door Ortec en toentertijd door Pensioen Bestuur en management onderscheiden met de prijs voor beste communicatie in de pensioenmarkt in 2008). KOSTER KORT Schadeverzekering voor bestuurders van groot belang De Schadeverzekering voor Bestuurders (SVB) is een belangrijke aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Onder de tradi onele AVB zijn alle door motorrijtuigen ontstane schades uitgesloten, een SVB vult dit dekkingshiaat op. Op leest u meer over de SVB. Ook kunt u daar direct online een offerte aanvragen. Interna onaal zaken doen? Blijf op de hoogte met EU-Digest! KOSTER is één van de ini a- efnemers van EU-Digest. EU-Digest is een Engelstalige elektronische publica e die gericht is op economische, sociale en poli eke ontwikkelingen die direct of indirect betrekking hebben op Europa en de EU. De verstrekte informa e is vooral gericht op recente ontwikkelingen die vaak over het hoofd worden gezien door de meer tradi onele pers. EU-Digest wordt gra s via het internet verspreid. Ook bestaat de mogelijkheid om zich kosteloos op EU-Digest te abonneren, waarbij men dagelijks een EU-Digest via de e- mail ontvangt. Ga daarom nu naar Binnenkort online: JongVerzekerd.nl Voor de meeste eners geldt dat zij tot hun 18e helemaal niet bezig zijn met verzekeringen. Maar zodra ze volgens de wet volwassen zijn, verandert er veel. Natuurlijk is de zorgverzekering verplicht, maar ook komt het moment dichterbij dat ze op zichzelf gaan wonen en een auto kopen. Ook wordt het steeds normaler om zonder ouders op vakan e te gaan. Daarom introduceert KOSTER JongVerzekerd.nl. Een site die jongeren in heldere taal informeert en assisteert bij het kiezen van de juiste (betaalbare) verzekeringen. Vul de checklist in voor een gra s risicoscan Is uw bedrijf voldoende verzekerd tegen alle risico's? Vul de checklist in op en wij laten het u weten. Op basis van uw huidige bedrijfsac viteiten, regelgeving en mogelijke verzekeringsvormen scannen wij uw lopende verzekeringspakket. We kijken ondermeer naar aansprakelijkheid, opstal, inventaris, goederen, bedrijfsschade, computer, machinebreuk en elektronica.

4 4 KOSTER SERVICE SCHRIFT Voor u als zzp er staat de toekomst open maar hoe staat het met uw zekerheid? De vraag naar zzp ers neemt toe. Werkgevers huren na het uitbreken van de kredietcrisis liever een zelfstandige ondernemer in dan een medewerker in vaste dienst. Met andere woorden: voor professionele zzp ers staat de wereld wijd open. Ze zijn flexibel inzetbaar en verstaan hun vak. Maar die medaille hee ook een keerzijde. Wie KOSTER zegt, praat over Zekerheid in Zaken. Dat geldt ook voor de zaken van de (startende) zelfstandige zonder personeel. We hebben er lang over nagedacht en bovendien vele gesprekken gevoerd met zzp ers. Welke verzekeringen zijn voor deze zelfstandige ondernemers een halszaak? Of bijzaak? Wij hebben voor hen tenslotte vier arrangementen samengesteld: Arrangement 1 particuliere verzekeringen Arrangement 2 zakelijke verzekeringen Arrangement 3 autoverzekering Arrangement 4 pensioen en leven Als u als zzp er arbeidsongeschikt wordt, bent u in één klap uw inkomen kwijt. Bezint eer ge begint, zegt een oud Nederlands gezegde en voor die bezinning krijgen u en uw eventuele partner alle ruimte bij KOSTER. Maak een afspraak en praat erover. U bent zelf verantwoordelijk als het gaat om veiligheid, om mogelijke arbeidsongeschiktheid en gezondheid. Dat geldt trouwens ook voor uw pensioen. Een belangrijke verzekering voor zelfstandig ondernemers is de arbeidsongeschiktheidverzekering. Deze verzekert hen immers van inkomsten wanneer zij niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken. Veel zzp ers hebben echter nog geen AOV. Ook daarvoor hebben wij voor iedere ondernemer de beste oplossing. Als zzp er heeft u geen personeel, maar meestal wel een partner en wellicht een of meer kinderen. Raadpleeg daarom alle informatie over bovengenoemde arrangementen op En vraag KOSTER om tips voor starters en zzp ers. Wij bieden u een gratis startersboekje, een gratis ondernemersplan en een gratis risicoscan. Polissen online via uw persoonlijke Extranet Bent u al bekend met het KOSTER Extranet? Via deze unieke service hee u een online overzicht van al uw polissen en collec eve regelingen. Bijzonder handig. Volgens Wouter Kalkman, bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht en voorzitter van de Commissie E-polis van het Verbond van Verzekeraars, worden verzekerden straks continu op de hoogte gehouden van hun verzekeringsportefeuille. Ook meldingen van premieachterstand of winstdelingsopgave worden straks digitaal verstuurd. Hij sprak die verwachting uit in het voorjaar van Vervolgens hebben we weinig meer vernomen van deze ontwikkelingen. Bij KOS- TER zijn we onze tijd vooruit en bieden wij alle polisinformatie al digitaal aan op het Extranet. Of de papieren polis gaat verdwijnen, is nog maar de vraag. Papier is geduldig, maar inderdaad, wellicht bent u dat niet en wilt u zo af en toe onmiddellijk inzage zonder hiervoor noodgedwongen ordners en schoenendozen om te keren. Bij KOSTER krijgt u al geruime tijd via Extranet inzage in al uw verzekeringspolissen en in verzekeringen die u nog niet hebt afgesloten. U heeft uw gegevens dus altijd binnen handbereik. Extranet is een exclusieve en goed beveiligde dienst voor de klanten van KOSTER en KMP. U kunt met uw eigen code uw persoonlijke pagina activeren en inzage krijgen in uw portefeuille, polisgegevens controleren, facturen downloaden en betalen, wijzigingen doorgeven of actuele informatie over verzekeringen en pensioenen raadplegen.

5 KOSTER SERVICE SCHRIFT 5 Lage autoverzekeringspremie in Nederland In juni 2008 schreef het blad InFinance er al over: Nederlanders betalen gemiddeld drie keer minder voor de meest basale motorrijtuigenverzekering dan inwoners van Groot-Bri annië. Dat bleek uit een vergelijkende studie van het Centrum voor Verzekeringssta s ek (CVS). Frankrijk en Duitsland zi en er wat hun premies betre tussenin. De daling van de premies van autoverzekeringen is inmiddels ten einde, maar nog steeds zijn de Nederlandse autopremies bijzonder laag. Voor de laagste WA-premie betaalde de Nederlandse man in 2008 gemiddeld 1029 euro, in Engeland ligt de jaarpremie met euro drie keer hoger. Een vrouw betaalde resp. 193 euro en 548 euro. Zij is in Duitsland overigens met 175 euro nóg goedkoper uit. Welke autoverzekering past bij u? U kunt grofweg kiezen uit drie verzekeringen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Beperkt Casco (Mini Casco) en Volledig Casco (All Risks). Daarnaast kunt u nog kiezen voor verfijningen als een no-claimbeschermer, een ongevallen inzittendenverzekering, schadeverzekering voor inzittenden en last but not least een rechtsbijstandverzekering. Dat WA-deel is onvermijdelijk. Dat moet van de overheid. Daarmee is schade die u aan anderen toebrengt gedekt. De Mini Cascoverzekering kost weinig meer, maar vergoedt veel, onder andere schade door: diefstal uit uw auto; storm en hagel; brand; joyriding; overstekend wild; ruitbreuk. En een volledige Cascoverzekering dekt hiernaast ook nog schade door slippen, omslaan en botsen. Waar u voor kiest, hangt af van de leeftijd van uw auto, het aantal kilometers dat u rijdt, uw rijstijl en uw leeftijd. U weet zelf het beste welke risico s u loopt, hetzij door anderen, hetzij door eigen toedoen. In ieder geval is het goed als u ook even nadenkt over die noclaimbeschermer. U mag dan één schade per verzekeringsjaar claimen zonder dat de premie stijgt en uw opgebouwde no-claimkorting vervalt. Overigens zijn er nogal wat verzekeringsmaatschappijen die in zo n geval het aantal schadevrije jaren beperken. Denk ook aan die ongevallen inzittendenverzekering. Die kost u nauwelijks 25 euro per jaar, maar biedt wel dekking tot een maximale waarde tegen extra kosten bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor wat meer premie sluit u ook een schadeverzekering voor inzittenden in geval van aanpassingen bij invaliditeit, medische behandelingen en inkomstenderving. En tenslotte nog eens die rechtsb i j s t a n d v e r z e k e r i n g. Daarmee bent u altijd verzekerd van juridische hulp. Nog wat ps Een autoverzekering met nieuwwaarderegeling vergoedt niet de gebruikelijke dagwaarde maar de aankoopwaarde of nieuwkoopwaarde. Dit hangt af van de door u gekozen verzekeraar. Let ook op het eventueel meeverzekeren van accessoires. Uw TomTom bijvoorbeeld is niet standaard meeverzekerd. En denk aan vervangend vervoer. Sommige verzekeraars zorgen voor een vervangende auto. Tenslotte: VERGELIJK! U kunt honderden euro s besparen door via zelf uw premie uit te rekenen! Wagenparkverzekering Ook zakelijk kunt u uw auto s bij KOSTER laten verzekeren. Sterker nog, u moet juist uw wagenpark door KOSTER laten verzekeren. Bij KOSTER kunt u rekenen op een bijzonder scherp tarief, mede door de hoge korting die wij voor onze relaties hebben kunnen bedingen. Andere voordelen van de wagenparkverzekering zijn: exclusieve korting die kan oplopen tot maar liefst 51%; unieke no-claimbescherming tegen een vaste premie; uitzonderlijke nieuwwaarderegeling voor bestelauto s; administratieve rust: alle zaken zijn immers bij één maatschappij ondergebracht; inzicht in het schadeverloop via gespecificeerde wagenparkoverzichten; innovatieve risicobeheersing en adequaat schademanagement. Op vindt u meer informatie. De goedkoopste autoverzekering! Bereken direct uw premie en vraag een offerte aan. Ook voor uw bedrijf: KOSTER KORT Uitvaartverzekering: een kleine moeite voor u, een grote steun voor uw nabestaanden Een uitvaartverzekering is een onderwerp waar u waarschijnlijk liever niet mee bezig bent. Toch is het een verzekering die uw aandacht verdient. Hee u er wel eens met uw partner en/ of kind(eren) over gesproken hoe u uw begrafenis of crema e geregeld wilt hebben? Ooit zal uw uitvaart aanzienlijke kosten en zorgen met zich mee brengen. Reden genoeg om een uitvaartverzekering te overwegen want naast financiële zekerheid biedt deze ook prak sche zorg. Bovendien hee u de geruststelling dat u straks uw nabestaanden veel zorgen uit handen neemt. Ga naar voor meer informa e. Actuele koersen van de AEX via Het zijn roerige jden op de beurs, daarom wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van de actuele koersen van de AEX. Dat kan nu eenvoudig via U ziet daar in één oogopslag hoe uw aandelen ervoor staan. Maak gebruik van de handige agendaservice Het bijhouden van uw verzekeringszaken kan een hele klus zijn. Dankzij ons Kon nu OnderhoudSysteem (KOS ) en uw persoonlijk Extranet hoe u eigenlijk niet meer om te kijken naar uw verzekeringsportefeuille. Wij maken u a ent op relevante wijzigingen in uw polis en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Klanten van KOSTER kunnen rekenen op een buitengewoon goede service. Bent u nog geen klant van KOSTER? Ook u kunt gebruik maken van de uitstekende service! Door gebruik te maken van onze gra s agendaservice: wij beheren de einddata van elders lopende verzekeringen en nemen tegen de jd dat de polis afloopt contact op voor een nieuwe aanbieding. 53% kans dat een ondernemer geen AOV hee Eén op de veer en zelfstandig ondernemers krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid. Maar liefst 53% van alle zelfstandig ondernemers hee geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) om zich hier tegen te beschermen. Vooral zzp ers blijken zich niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

6 6 KOSTER SERVICE SCHRIFT Arbeidsongeschiktheid, ziekte en verzuim Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim zijn voor ieder bedrijf belangrijke thema s. Met de juiste verzekeringsoplossingen wordt de con nuïteit van uw bedrijf gewaarborgd en zijn de financiële gevolgen voor degene die niet mee kan werken in te perken. Nieuwe regels voor arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid moet uw werkgever twee jaar lang tenminste 70% van uw loon of dagloon doorbetalen. Lukt het in die twee jaar niet om weer de oude te worden, dan volgt de WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De verzekeringsartsen moeten dan beoordelen wat u wél kunt. Wat krijgt u dan? Als u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard heeft u geen recht meer op een uitkering, maar moet u samen met uw werkgever zoeken naar een andere oplossing. Bent u daarentegen voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt, dan heeft u recht op een WIA-uitkering volgens de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). U wordt de eerste vijf jaar jaarlijks opnieuw beoordeeld en de hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 75% van uw laatstverdiende loon. En dan, tenslotte, arbeidsongeschiktheid tussen de 35 en 80%, of hoger dan 80% maar met uitzicht op herstel binnen 5 jaar. U ontvangt dan een WGA-uitkering (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en het is de UWV die bepaalt wat uw verdiencapaciteit is. Die WGA is gebaseerd op uw laatstverdiende loon, mét een loonaanvulling of vervolguitkering. (advertentie) Moeilijke kost, dat staat vast, maar als u er meer over wilt weten, kunt u bij KOS- TER verzekeringen uw licht opsteken. Arbeidsongeschikt = Arm? Hoe niet! Dat u er op achteruitgaat bij arbeidsongeschiktheid is duidelijk. Beperk die achteruitgang door zelf de rekenmodule van KOSTER verzekeringen in te vullen. Dan ziet u ook meteen, welke verzekering bij u past. U kunt kiezen uit: de collectieve WGA-gatverzekering via uw werkgever; de individuele WGAgatverzekering, ook wel de lasten-aov genoemd; Met deze lasten-aov zijn belangrijke, maandelijks terugkerende onkosten verzekerd. Denkt u hierbij aan hypotheeklasten en andere verplichtingen die o.a. voor uw woongenot van belang zijn. Met behulp van de zogenaamde WIA-beslisboom kunt zelf uitrekenen welke verzekeringsoplossing bij u past.... en raakt arbeidsongeschiktheid van de medewerker ook de werkgever? U heeft het hierboven al kunnen lezen; als werkgever betaalt u bij arbeidsongeschiktheid twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon. Daarna is het inkomen van uw werknemer een stuk ongewisser, om maar te zwijgen over de gevolgen voor u als werkgever. Praat er eens over; verwijs uw medewerker naar en kijk er zelf ook naar. Desgewenst maken wij met u een afspraak om e.e.a. nader toe te lichten. Verzuimverzekering voor bedrijven Om te tonen hoe belangrijk zo n verzekering is volgt hieronder een voorbeeld. Wat kost een zieke medewerker? loondoorbetaling 1 ste ziektejaar 100% loondoorbetaling 2 de ziektejaar 70% kosten van vervanging, twee jaar lang arbo/re-integra e extra WGA-premie Totale kosten na 2 jaar Kortom, als werkgever moet u voldoen aan de wettelijke eisen en financiële zekerheid hebben over die loondoorbetaling. Die zekerheid biedt de verzuimpolis. Daarin zijn diensten opgenomen als preventie en reintegratie. Als u ook WGA- eigenrisicodrager wordt en een WIA-hiaatverzekering afsluit, krijgt u optimale zekerheid als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Kijk op en voor meer informatie. DAS IncassoService Wilt u er zeker van zijn dat uw klanten jdig betalen? Maak dan gebruik van de IncassoService. Om uw onderneming op een gezonde manier te laten draaien heeft u geld nodig. Het kan daarom erg vervelend zijn als u dat geld niet op tijd binnen krijgt. Maar u bent natuurlijk geen ondernemer geworden omdat u zo graag betalingsherinneringen verstuurt en facturen nabelt. Daarom biedt KOS- TER u de DAS IncassoService aan. Dat is ondernemen zonder incassozorgen. De voordelen van DAS IncassoService U kunt onbeperkt uw vorderingen indienen. U kunt er op rekenen dat de relatie met uw opdrachtgevers goed blijft omdat het ook preventief werkt. DAS IncassoService kost slechts 550,- per jaar. Voor een uitgebreide brochure en de voorwaarden kunt u kijken op Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden.

7 KOSTER SERVICE SCHRIFT 7 De zekerheid van goede verzekeringen, ook in het buitenland Zekerheid is zeer belangrijk. In Nederland, maar misschien nog wel meer wanneer u in het buitenland verblij. Met de juiste verzekeringen weet u zeker, dat wanneer u onverhoopt iets overkomt in het buitenland de financiële gevolgen zo klein mogelijk zijn. U gaat voor lange jd op reis naar het buitenland? Sluit een Expat-verzekering. U vertrekt voor werk of studie, voor lange tijd of u emigreert, voorgoed. Werken of studeren in, of emigreren náár het buitenland betekent verandering van omgeving, cultuur, regels. Hoe behoudt u die vertrouwde Nederlandse zekerheid? Een Expat-verzekering kan naar keuze bestaan uit meerdere verzekeringen. Denkt u aan: ziektekosten; ongevallen; schade; inboedel; rechtsbijstand; arbeidsongeschiktheid; aansprakelijkheid; doorlopende bagageverzekering; en bij emigratie kunt u er nog een reiskostenvergoeding bij overlijden van naasten aan toevoegen. Op hebben wij meer informatie voor Expats verzameld. Het is heel verstandig deze pagina te bezoeken alvorens u voor lange tijd naar het buitenland vertrekt. Top Zakenreis Individueel, een reisverzekering voor het hele jaar Met zo n excellente verzekering bent u het hele jaar verzekerd, niet alleen op Verzekeraars bieden dit jaar voor het eerst zogenaamde productwijzers. Hierin komen vragen aan bod als: wat mag u van een verzekeraar verwachten? welke risico s kunt u verzekeren? wat doet een verzekeraar met de premie, behalve bij schade uitbetalen? zakenreis in binnen - en buitenland, maar ook op vakantie. In het kort: Nederland is als reisgebied altijd in de dekking begrepen; hoog verzekerde bedragen voor bagage en annulering; het hele gezin kan worden meeverzekerd (ook uitwonend) tot 27 jaar en inclusief dekking voor gevaarlijke sporten voor slechts 60; geneeskundige kosten en ongevallen worden tegen een scherpe premie Als u wilt weten hoe zo n productwijzer er precies uitziet, kunt u terecht op de nieuwe consumentensite van het Verbond van Verzekeraars. U krijgt basisinformatie over o.a. motor rijtuigen verzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levens-, schade- en meeverzekerd; uw zaakwaarnemer kan worden meeverzekerd; repatriëring bij calamiteiten is geregeld. Wilt u meer informatie of heeft u interesse om een zakenreisverzekering af te sluiten? Dan verwijzen wij u graag door naar Reisverzekering voor een ontspannen vakan e Soms worden reizen voortijdig bedorven en/of afgebroken door allerlei onvoorziene inkomensverzekeringen. Het gaat om ruim twintig verschillende productwijzers. Een mooie richtlijn voor een eerste oriëntatie. Informatie over de hoogte van premies en meer gedetailleerde polisvoorwaarden staan er niet bij. En ook voor het afsluiten van een verzekering moet u naar een individuele verzekerings- gebeurtenissen. Niet altijd te voorkomen, maar u kunt wel iets doen aan de gevolgen. Sluit hiervoor een reisverzekering af bij KOSTER verzekeringen en profiteer van meerdere extra s, uitstekende dekkingsvoorwaarden en een lage premie. Op onze vakantiewebsite vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via of bel ons op Productwijzers van het Verbond van Verzekeraars Om de consument beter te informeren zijn verzekeraars tegenwoordig verplicht productwijzers op de website te plaatsen. maatschappij of een tussenpersoon: KOSTER of KMP, voor leven en pensioen. KOSTER KORT Vereniging van Eigenaren Voor VvE s hee KOSTER op maat gemaakte verzekeringspakke en. Het gebouw wordt natuurlijk verzekerd, maar ook voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand hebben wij de beste verzekeringsoplossingen. Nieuwsgierig? Kijk op Pensioenknip wordt opgenomen in Pensioenwet Minister Donner komt werknemers die nu pensioen moeten aankopen met kapitaal dat zij hebben opgebouwd in een pensioen beleggingsverzekering tegemoet. Deze groep bijna-gepensioneerden hee namelijk flinke pech. Door de kredietcrisis is hun opgebouwde kapitaal geslonken en de rente is historisch laag. Daardoor pakt de levenslange pensioenuitkering die zij nu kunnen aankopen fors lager uit. Hoogleraar en AEGON-directeur Herman Kappelle stelde daarom vorig jaar een pensioenknip voor deze mensen voor. Dat idee wordt nu een wet. Bedrijven kunnen volledig elektronisch factureren Een papieren factuur is niet meer nodig. Bedrijven kunnen facturen voortaan volledig elektronisch verzenden. Elektronische facturen waren tot nu toe aan veel strikte voorwaarden gebonden, onder meer om de juistheid ervan te kunnen controleren. Volledig digitale facturen leveren het bedrijfsleven jaarlijks een besparing op van ongeveer 600 miljoen euro. Bij KOSTER kunt u al langere jd elektronisch factureren, wat u en ons een hoop jd en papier bespaart. Eén mailtje en ook u krijgt voortaan uw facturen digitaal in plaats van via de post. Hogere AOW-lee ijd onvermijdelijk Verhoging van de AOWlee ijd lijkt op den duur onvermijdelijk meent secretarisgeneraal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken. Volgens Buijink wordt 2009 een uitzonderlijk moeilijk jaar, maar hij stelt ook dat Nederland met hervormingen sterker uit de huidige economische crisis kan komen. Volgens hem hebben we te maken met zowel jdelijk meer werkloosheid als een toenemend tekort aan geschikt personeel door de vergrijzing. Om toekoms ge groei zeker te stellen, blij het noodzakelijk om mensen meer te laten werken.

8 8 KOSTER SERVICE SCHRIFT Lage Stuur autoverzekeringspremie ons uw gegevens en maak in Nederland kans op mooie prijzen In Als juni uw 2008 verzekeringsadviseugenverzekering is het van groot dan belang inwoners Stuur van ons Groot-Bri annië. uw gegevens en udat Als bleek u voor uit 1 een augustus vergelijkende 2009 studie van het Centrum voor Verzekeringssta s ek schreef het blad Wat InFinance kunt u winnen? er al over: Nederlanders Hoe kunt betalen u winnen? gemiddeld drie keer minder voor de meest basale motorrijtui- dat (CVS). wij Frankrijk met accurate en Duitsland gegevens werken. Veel van onze zen. Door middel van een maakt zi en kans er wat op mooie hun premies prij- betre tussenin. klanten weten dit en geven loterij worden de volgende wijzigingen door. Dit kan prijzen onder de deelnemers het snelst door middel van verdeeld: het klantprofiel op het Extranet. Dit Koster Service Schrift lijkt ons een mooie gelegenheid om de actuele gegevens van onze relaties op te vragen. Hier zetten wij ook wat tegenover. Wij verzoeken u daarom naar te gaan en alle velden in te vullen. Als u via het Extranet deze pagina bezoekt, worden de velden met de bij ons bekende gegevens al ingevuld. 25 exemplaren van het boek KOSTER s 40 leukste steden ter wereld 10 KOSTER verwencheques ter waarde van 50 euro. 3 KOSTER verwencheques ter waarde van 100 euro. bezoekt en alle velden invult doet u automatisch mee aan de verloting. U gaat door middel van het invullen van uw gegevens ook akkoord met het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief: i-news. I-news verschijnt 6 keer per jaar voor particulieren en 6 keer voor bedrijven. Themawebsites: meer informa e, beter vindbaar Op onze website staat erg veel informa e. Wij zijn van mening dat sommige onderwerpen extra aandacht verdienen. Daarom hebben wij themawebsites gemaakt waar specifieke informa e over een onderwerp terug te vinden is. KOSTER Mobiel, handig bij schade aan auto of inboedel Lokale media, het Assurantie Magazine, InFinance, het Verzekeringsblad en VBnet (portal voor de financiële dienstverlener) schenken er aandacht aan: KOSTER Mobiel biedt hulp via uw gsm. Het is een website op klein formaat waarmee uw advies kunt krijgen over wat te doen bij schade aan auto, inboedel of op reis. Door dat kleine formaat is alle benodigde informatie goed leesbaar op het schermpje van uw mobiel of iphone. Zo weet u direct, thuis, op weg of in het verre buitenland, wat u moet doen en wie u moet bellen. U krijgt namelijk ook telefoonnummers van instanties die in zulke gevallen op de hoogte moeten worden gesteld. Makkelijk? Nou en of! En we zijn er trots op, want voor zover wij weten is het de eerste mobiele pagina over verzekeringen met een ondersteunend in plaats van commercieel doel. Maak er gebruik van!! Kies voor mobiel.koster.nl en u weet waar en wanneer wat dan ook te doen bij schade. Inmiddels zijn ook de telefoonnummers van de banken en creditcardorganisaties toegevoegd, want het is buitengewoon handig die bij verlies van een pas of card beschikbaar te hebben. Die nuttige informatie is natuurlijk ook gewoon via uw computer te zien. U gaat dan naar schade.koster.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld het schade-aangifteformulier. Grijze Haren kunt u straks verzilveren Lijfrenteverzekeringen keren straks periodiek bedragen uit, die uw AOW en pensioen aanvullen. Om precies te weten hoe u hiervan profiteert bezoekt u Deze KOSTER-site begeleidt u bij het aanvragen van lijfrenteverzekering of een offerte hiervoor. Dankzij een handige rekenmodule weet u snel hoe hoog uw uitkering zal zijn. U vindt hier ook antwoord op de meest gestelde vragen. Wilt u uw lijfrente schenken? Bijvoorbeeld aan een familielid? Dat kan, ook daarover informeren wij u op Ga onbezorgd op vakan- e dankzij e.nl U heeft geen zin in stress, en al helemaal niet tijdens uw vakantie. Dat is ook niet nodig. Na een bezoek aan weet u of u voldoende voorbereid op vakantie gaat. Hier vindt u tips om uw vakantie plezieriger en vooral veiliger te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan een uitgekiende reis- en annuleringsverzekering, aan informatie over de route die u wilt nemen, handige vertaalprogramma s en het weer op uw vakantie-adres. Met de Europese gezondheidskaart kunt u desgewenst noodzakelijke medische hulp inroepen tijdens uw verblijf in het buitenland.

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy?

recht & zekerheid Als er iets zeker is, dan is het wel ons rendement. De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Juni 2008 recht & zekerheid Bijna de helft van werkend Nederland heeft een pensioengat Pagina 7 De glazen samenleving: meer zekerheid of minder privacy? Pagina 17 Arbeidsconflicten: vechten of vluchten

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen Kennis van zaken over Schade- en Inkomensverzekeringen Wij verzekeren bij mensen die we kennen Snel aan het werk, blije werkgever Logisitieke propositie op maat gesneden Nummer 6, Najaar 2012 WOORD VOORAF

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden

NIEUWSBRIEF FINANCIEEL WERK NIEUWSBRIEVEN BELASTINGEN Eén procent meer te besteden NIEUWSBRIEF VERZORGD IN SAMENWERKING MET: BRINKLEY ASSURANTIËN EN VAN DE VEERDONK ASSURANTIËN 3 e jaargang, nummer 2, december 2006 FINANCIEEL WERK Financieel Werk is in 2004 opgestart door de heren William

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie