ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT"

Transcriptie

1 ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs- en examenreglement voor haar opleidingen en de rechtspositie van haar studenten goed. De beslissing van het hogeschoolbestuur is daarbij gebaseerd op de bepalingen van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs, het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van het hoger onderwijs. Elke student die een diploma-, credit- of examencontract aangaat met de Arteveldehogeschool aanvaardt daarbij dit studiecontract als toetredingsovereenkomst. Hij ontvangt een exemplaar bij de inschrijving. Het hogeschoolbestuur biedt de student de keuze tussen volgende contracten: een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma een creditcontract met het oog op het behalen van een credit voor één of meer opleidingsonderdelen een examencontract met het oog op het behalen van een diploma een examencontract met het oog op het behalen van een credit voor één of meer opleidingsonderdelen. Dit studiecontract is van toepassing op alle bachelor- en bachelor-na-bacheloropleidingen van de hogeschool. Het hogeschoolbestuur waarborgt ten aanzien van haar studenten: het gelijkheidsbeginsel, de onpartijdigheid, de openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht en het naleven van de rechten van de verdediging. Sc MAANDAG 05 MEI

2 Ter informatie: de voornaamste termen van dit studiecontract worden verklaard in het Arteveldelexicon dat achteraan is toegevoegd. Sc MAANDAG 05 MEI

3 Inhoud Deel 1 Onderwijsregeling Organisatie van de studie en van het academiejaar Organisatie van de studie... 9 Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten... 9 Artikel 2 Opleidingsgids... 9 Artikel 3 Modeltraject... 9 Artikel 4 Studieomvang en studieactiviteiten... 9 Artikel 5 Afstandsonderwijs...10 Artikel 6 Kwaliteitsbewaking van de studie...10 Artikel 7 De onderwijstaal Organisatie en structuur van het academiejaar Artikel 8 Kalender van het academiejaar...10 Artikel 9 Opleidingskalender Specifieke activiteiten Artikel 10 Introductiedagen en introductiesessies...11 Artikel 11 Instapcursussen en adviessessies...11 Artikel 12 Leerbegeleiding...11 Artikel 13 Leertrajectbegeleiding...11 Artikel 14 Oriënterings- en remediëringsactiviteiten Toelatingsvoorwaarden, inschrijving en studietrajecten Toelatingsvoorwaarden Artikel 15 Toepassingsgebied...12 Artikel 16 Eerste inschrijving in een bacherlopleiding...12 Artikel 17 Afwijkende voorwaarden tot inschrijven...13 Artikel 18 De soorten contracten...14 Artikel 19 Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen...14 Artikel 20 Toelating tot de bachelor-na-bachelor opleidingen Inschrijvingsprocedure Artikel 21 Inschrijven...15 Artikel 22 Wijzigen van het contract...16 Artikel 23 Uiterste inschrijvingsdatum...17 Artikel 24 Het studiegeld...17 Artikel 25 Beëindigen contract...18 Artikel 26 Leerkrediet Vrijstellingen Artikel 27 Vrijstelling...19 Sc MAANDAG 05 MEI

4 Artikel 28 Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (afgekort EVK)...20 Artikel 29 Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (afgekort EVC)...20 Artikel 30 Voorwaarde voor het aanvragen van een geïndividualiseerd traject Bijzondere groepen Doelgroepen...21 Artikel 31 Doelgroepen van studenten...21 Artikel 32 Faciliteiten...21 Artikel 33 De relatie tussen de doelgroepstudent en een medewerker van de hogeschool Studenten die onderwijsactiviteiten volgen in een gastinstelling...22 Artikel 34 Bepalingen voor opleidingsonderdelen gevolgd aan een gastinstelling...22 Artikel 35 Het bekrachtigen van de studie Personeelsleden van de Arteveldehogeschool die zich willen inschrijven als student aan de Arteveldehogeschool...24 Artikel 36 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor personeelsleden Bepalingen i.v.m. onderwijsactiviteiten Artikel 37 Deelname aan onderwijsactiviteiten...24 Artikel 38 Gewettigde afwezigheden...24 Artikel 39 Ongewettigde afwezigheden...25 Artikel 40 Regeling praktijk, stage of bachelorproef De sanctie van de studies Artikel 41 Bekrachtiging van de studies...25 Artikel 42 Creditbewijzen...25 Artikel 43 Resultaten van leereenheden Beroepsprocedure in het kader van de onderwijsregeling Artikel 44 Voorwerp van beroep...26 Artikel 45 Termijnen...26 Artikel 46 Werking van de interne beroepscommissie...26 Artikel 47 Herziening van studievoorgangsbeslissingen...27 Artikel 48 Beroep tegen de herziening van de beslissing van de interne beroepscommissie...27 Deel 2 Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 49 Toepassingsgebied...28 Artikel 50 Wijzigingen...28 Artikel 51 Afwijkingen...28 Sc MAANDAG 05 MEI

5 Artikel 52 Aanvullingen...28 Artikel 53 Bekendmaking Organisatie van examens Artikel 54 Evaluatiesystemen...28 Artikel 55 Examenperiodes en kansen...29 Artikel 56 Bijzondere examineertijdstippen...29 Artikel 57 Registratie van aanwezigheid en legitimatie bij een examen...30 Artikel 58 Examineerdagen en uren...30 Artikel 59 Plaats van het examen...30 Artikel 60 Opstellen en mededelen van het examenrooster...30 Artikel 61 Examinator Verloop van de examens Artikel 62 Informatie vooraf...31 Artikel 63 Examenrooster...31 Artikel 64 Evaluatievorm...31 Artikel 65 Beoordeling...31 Artikel 66 Beoordeling van opleidingsonderdelen gevolgd aan een gastinstelling...32 Artikel 67 Openbaarheid van examens...32 Artikel 68 Stopzetting van examens...32 Artikel 69 Aanwezigheid bij examens De samenstelling en soorten examencommissies Artikel 70 Leden van een examencommissie...33 Artikel 71 Samenstelling examencommissie...33 Artikel 72 De examencommissie voor het eerste academiejaar van een bacheloropleiding...33 Artikel 73 De examencommissie voor het geheel van de opleiding...33 Artikel 74 De facultatieve examencommissie Beraadslaging Artikel 75 Aanwezigheid van de leden van de examencommissie...34 Artikel 76 Bereikbaarheid van de student...34 Artikel 77 Geheimhouding...34 Artikel 78 Stemgerechtigden...34 Artikel 79 Aanwezigheidsquorum examinatoren...34 Artikel 80 Voorwerp van beraadslaging...34 Artikel 81 Deliberatieregels...35 Artikel 82 Vaststelling examenresultaat...35 Artikel 83 Stemmingsregels...35 Artikel 84 Graad van verdienste...35 Sc MAANDAG 05 MEI

6 Artikel 85 Correct verloop van onderwijsactiviteiten en/of examens...35 Artikel 86 Onregelmatigheden...36 Artikel 87 Beraadslagingverslag Mededeling van de examenresultaten Artikel 88 Mededeling van de examenresultaten...37 Artikel 89 Proclamatie van de gediplomeerden...37 Artikel 90 Bespreking van de examenresultaten...37 Artikel 91 Inzage en bewaren van examenmateriaal Ombudsmedewerker Artikel 92 Algemene taakomschrijving...38 Artikel 93 Aanstelling...38 Artikel 94 Beschikbaarheid...38 Artikel 95 Recht op informatie...38 Artikel 96 Deelname aan de beraadslaging...38 Artikel 97 Rapportering Studievoortgang Artikel 98 Studievoortgang...39 Artikel 99 Studievoortgang op grond van examens...39 Artikel 100 Studievoortgangbewaking Beroepsprocedure in het kader van het examenreglement Artikel 101 Voorwerp van beroep...39 Artikel 102 Termijnen...40 Artikel 103 Werking van de interne beroepscommissie...40 Artikel 104 Herziening van beslissingen...41 Artikel 105 Beroep tegen de herziening van de beslissing van de interne beroepscommissie...41 Deel 3 Gedragscode Informatie en houding Artikel 106 Berichtgeving...42 Artikel 107 Deontologie en geheimhouding...42 Artikel 108 Eerbied voor gebouwen, materialen en toestellen...42 Artikel 109 Verbod voor bepaalde activiteiten...42 Artikel 110 Gebruik van persoonlijke media...42 Artikel 111 Mediatheek en oefenlokalen...42 Artikel 112 Ontzeggen van recht op toegang...43 Artikel 113 Auteursrechten...43 Artikel 114 Rookvrije hogeschool...43 Artikel 115 Kledij en voorkomen...43 Sc MAANDAG 05 MEI

7 Artikel 116 Taal...43 Artikel 117 Reserveren van lokalen en/of terreinen Grensoverschrijdend gedrag Artikel 118 Grensoverschrijdend gedrag...44 Artikel 119 Klachten...44 Artikel 120 Bescherming van slachtoffer en aangeklaagde Veiligheid en gezondheid Artikel 121 Veiligheidsvoorzieningen...44 Artikel 122 Gezondheidsbevordering Verzekering Artikel 123 Verlies of diefstal...45 Artikel 124 Ongevallenverzekering...45 Artikel 125 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid...45 Artikel 126 Ziekteverzekering...45 Artikel 127 Verzekering tijdens opleidingsprogramma s in het buitenland...45 Artikel 128 Arbeidsongevallenverzekering onbezoldigde stagiairs...45 Deel 4 Orde en tuchtregeling Artikel 129 Algemene bepalingen i.v.m. orde en tucht...46 Artikel 130 Samenstelling tuchtcommissie...46 Artikel 131 Ordemaatregelen en tuchtsancties...46 Artikel 132 Verdediging van de student...47 Artikel 133 Uitspraak van sancties...47 Artikel 134 Beroepsprocedure...47 Deel 5 Bescherming van persoonsgegevens Artikel 135 Bescherming van persoonsgegevens...48 Deel 6 Slotbepaling Artikel 136 Slotbepaling...49 Deel 7 Arteveldelexicon Deel 8 Bijlagen Bijlage 1 Kalender van het academiejaar Bijlage 2 Lijst met de namen en contactgegevens van de voorzitters van de examencommissies...64 Bijlage 3 Beoordelingskader...66 Bijlage 4 Verzekering studenten...68 Bijlage 5 etiquette...69 Sc MAANDAG 05 MEI

8 Bijlage 6 Aanvaardbaar gebruik van de ICT-infrastructuur aan de Associatie Universiteit Gent & partnerinstellingen...72 Bijlage 7 Aanvaardbaar gebruik van de belnet-toegang...76 Bijlage 8 Reglement Arteveldemediatheken...78 Sc MAANDAG 05 MEI

9 Deel 1 Onderwijsregeling 1 Organisatie van de studie en van het academiejaar 1.1 Organisatie van de studie Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten Voor iedere opleiding stelt het hogeschoolbestuur het opleidingsprogramma en de studietrajecten vast, rekening houdend met de beroepsprofielen, de eruit afgeleide basiscompetenties, en eventueel de vereisten tot uitoefening van het beroep waartoe het diploma van de opleiding toegang verschaft, op Vlaams, federaal of op Europees niveau. De doelstellingen van de aangeboden opleidingen en de inhoud van de studieprogramma s worden beschreven in de opleidingsgidsen en op de daarbij horende ECTS-fiches. Deze opleidingsgidsen en ECTS-fiches maken integraal deel uit van de onderwijsregeling. Zij zijn te raadplegen op de website van de hogeschool: Artikel 2 Opleidingsgids Voor iedere opleiding worden in de opleidingsgids de opleidingsonderdelen, de modeltrajecten, de volgtijdelijkheid, de modaliteiten inzake studieomvang, de deliberatieregels en de studievoortgangbewaking beschreven. Voor iedere opleiding wordt de studieomvang uitgedrukt in studiepunten overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse regering. Het hogeschoolbestuur geeft in de opleidingsgidsen aan welke opleidingsonderdelen door hun aard niet in aanmerking komen voor: Artikel 3 een examencontract, deliberatie, een tweede examenkans, of voor herinschrijving binnen hetzelfde academiejaar. Modeltraject Een modeltraject is een vooraf uitgetekend en aangeboden studietraject per academiejaar dat door zijn onderwijskundige samenhang de student toelaat om zijn diploma binnen de voor dit traject vooropgestelde minimumduur te behalen. Het hogeschoolbestuur voorziet voor iedere opleiding ten minste twee verschillende modeltrajecten waarvan ten minste één met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten per academiejaar. Deze verplichting geldt niet voor de bachelor-nabacheloropleidingen. De modeltrajecten zijn te raadplegen op de website van de hogeschool: Artikel 4 Studieomvang en studieactiviteiten Voor ieder opleidingsonderdeel drukt het hogeschoolbestuur de studieomvang uit overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse regering. De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt ten minste drie studiepunten. Een studiepunt staat gelijk met 25 tot 30 uren studiebelasting voor een normstudent. Een opleiding van een professionele bachelor heeft een studieomvang van 180 studiepunten en een bachelorna-bacheloropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten. Een studieomvang van 60 studiepunten vertaalt zich tussen de 1500 en 1800 uren studiebelasting voor een normstudent. Sc MAANDAG 05 MEI

10 Artikel 5 Afstandsonderwijs Het hogeschoolbestuur kan een opleiding of een opleidingsonderdeel geheel of gedeeltelijk in de vorm van afstandsonderwijs aanbieden. Dit wordt meegedeeld in de opleidingsgids. Het hogeschoolbestuur voorziet daarvoor in geschikt studie- en leermateriaal en organiseert daartoe de geschikte begeleiding. Artikel 6 Kwaliteitsbewaking van de studie Iedere lesgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door hem gegeven onderwijs en het gebruikte studiemateriaal en dit onder de eindverantwoordelijkheid van zijn opleidingsdirecteur. Het hogeschoolbestuur verbindt er zich toe om al het onderwijsmateriaal aan de beste prijs/kwaliteit verhouding in de regio aan te bieden. Artikel 7 De onderwijstaal De onderwijs- en bestuurstaal in de Arteveldehogeschool is het Nederlands. De volgende onderwijsactiviteiten kunnen in een andere taal worden georganiseerd en geëvalueerd: die welke een vreemde taal tot onderwerp hebben, in deze taal; die welke in de bacheloropleidingen worden verzorgd door anderstalige externen; deze onderwijsactiviteiten vormen ten hoogste tien procent van het geheel van de bacheloropleiding; de anderstalige opleidingsonderdelen, die met instemming van het hogeschoolbestuur, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs; die met betrekking tot opleidingsprogramma s specifiek ten behoeve van buitenlandse studenten opgesteld. Indien het studiemateriaal van een opleidingsonderdeel geheel of gedeeltelijk in een andere taal dan het Nederlands is, wordt dit vermeld op de ECTS-fiche. De studenten behouden te allen tijde het recht om een volledige bacheloropleiding in het Nederlands te volgen en over een in vreemde taal gevolgde onderwijsactiviteit examen in het Nederlands af te leggen, de onderwijsactiviteiten die een vreemde taal tot onderwerp hebben uitgezonderd. In dit laatste geval mag enkel geëvalueerd worden in de onderwezen vreemde taal. 1.2 Organisatie en structuur van het academiejaar Artikel 8 Kalender van het academiejaar Het hogeschoolbestuur bekrachtigt jaarlijks een planning van het academiejaar en stelt deze vast in de kalender van het academiejaar. De kalender voor het academiejaar is als bijlage 1 opgenomen in dit studiecontract. De kalender voor het academiejaar bepaalt het begin en het einde van het academiejaar, de twee semesters, de kerstperiode, de intersemesteriële periode, de paasperiode, de zomerperiode, de reglementaire vakantiedagen voor studenten, alsook de overige dagen waarop de onderwijsactiviteiten geschorst worden. Vóór de start van het academiejaar organiseren de opleidingen specifieke onthaal- en voorbereidingsactiviteiten, minstens voor studenten die zich voor de eerste maal inschrijven. Gedurende specifieke periodes, als dusdanig vermeld in de academische kalender, worden geen begeleide onderwijsactiviteiten voorzien, behalve eventuele stages met de bijbehorende niet-periodegebonden evaluaties, mits goedkeuring door het participatieforum. Sc MAANDAG 05 MEI

11 Afwijkingen op deze kalender kunnen, na advies door de academische raad, worden toegestaan door het participatieforum. Artikel 9 Opleidingskalender De opleidingsdirecteur bepaalt - na advies van de opleidingsraad en op basis van de door het hogeschoolbestuur vastgelegde kalender voor het academiejaar - de opleidingskalender met de indeling van het academiejaar, de dagen voor speciale activiteiten, de examenperioden en de dagen zonder onderwijsactiviteiten ter voorbereiding en opvolging van de examens. De opleidingskalender wordt gepubliceerd in de opleidingsgids en is te raadplegen op de website van de hogeschool: 1.3 Specifieke activiteiten Artikel 10 Introductiedagen en introductiesessies Voor aanvang van het academiejaar worden introductiesessies ingericht voor alle studenten. Allen krijgen informatie over het opleidingsprogramma en de opleidingsonderdelen, de belangrijkste punten m.b.t. hun rechtspositie, de onderwijsregeling en het examenreglement, de infrastructuur en veiligheid, de diensten en leefregels van de hogeschool. Deelname aan deze introductiesessies is verplicht. Artikel 11 Instapcursussen en adviessessies De hogeschool kan studievaardigheidstrainingen en instapcursussen inrichten. Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen screening- en/of adviessessies worden ingericht waarin de kandidaat-student gericht advies kan krijgen i.v.m. zijn niveau van vaardigheid of kennis. Beide activiteiten vallen buiten de onderwijsactiviteiten. Meer informatie wordt kenbaar gemaakt op de website van de hogeschool: Artikel 12 Leerbegeleiding Gedurende het academiejaar kunnen door de hogeschool begeleidingssessies worden ingericht waarin de student zijn studievaardigheden kan ontwikkelen en onder begeleiding van een lesgever of leerbegeleider de leerinhouden kan verwerken. Deze sessies vallen buiten de normale onderwijsactiviteiten. Deze sessies kunnen gericht zijn op vakoverschrijdende en/of vakspecifieke studievaardigheden. Studenten met een diploma- of creditcontract kunnen tijdens het academiejaar een beroep doen op de leerbegeleiders. Artikel 13 Leertrajectbegeleiding De leertrajectbegeleiding is de begeleiding van de student bij het kiezen van een leertraject alsook bij het systematisch en op actieve wijze reflecteren op trajectkeuzes en het eigen trajectverloop. Naarmate de student vordert zal hij meer en meer het eigen traject zelfstandig gaan sturen. Artikel 14 Oriënterings- en remediëringsactiviteiten In het kader van de leerbegeleiding kunnen ter oriëntering en remediëring op voorstel van de lesgever proefexamens worden georganiseerd. Deze verplichte proefexamens maken deel uit van de onderwijsactiviteiten, maar vormen geen element van evaluatie. De verantwoordelijke lesgever van het opleidingsonderdeel waarover een proefexamen wordt afgenomen, staat garant voor de representativiteit van de inhoud en vorm van het proefexamen en de beoordelingswijze. De lesgever staat in voor de bespreking van de oriënterings- en remediëringsactiviteiten. De behaalde resultaten worden zo snel mogelijk en individueel aan elke student meegedeeld en besproken. Sc MAANDAG 05 MEI

12 2 Toelatingsvoorwaarden, inschrijving en studietrajecten 2.1 Toelatingsvoorwaarden Artikel 15 Toepassingsgebied De opgesomde toelatingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere student die zich inschrijft voor één of meer opleidingen tegelijk, en/of één of meer opleidingsonderdelen die behoren tot één of meer opleidingen. Een gaststudent wordt toegelaten mits een schriftelijke overeenkomst tussen de Arteveldehogeschool en de instelling waar de student is ingeschreven, of volgens de bepalingen inzake uitwisselingsprojecten. De gaststudent kent dezelfde rechten en plichten als de student van de Arteveldehogeschool. Artikel 16 Eerste inschrijving in een bacherlopleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding met het oog op het behalen van een diploma geldt als eerste algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van de volgende diploma s: 1 een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; 2 een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 3 een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of 4 een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma s wordt erkend. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding. Volgende studiebewijzen voldoen aan punt 4 hierboven Belgische studiebewijzen diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap; brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer; diploma van technisch ingenieur; diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium; diploma van de hogere technische school van de derde graad; een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs of een getuigschrift / getuigschriften / deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal; een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect; een bachelordiploma of gelijkwaardig; Sc MAANDAG 05 MEI

13 een masterdiploma of gelijkwaardig. Buitenlandse studiebewijzen een Europees Baccalaureaat Diploma, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland; een Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève; een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO); een Luxemburgs «diplôme de Fin d Etudes secondaires» of «diplôme de Fin d Etudes secondaires techniques» ; een Nederlands diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO); een Nederlands diploma Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4; een Nederlands Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen ; een Frans diploma «Baccalauréat» (minimum score 10/20) ; een Duits diploma Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Abitur ; een High school diploma (USA) met een transcript of records (puntenlijst), dat ten minste 4 AP s (Advanced Placements) vermeldt; een buitenlands bachelordiploma of gelijkwaardig; een buitenlands masterdiploma of gelijkwaardig. Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding met het oog op het behalen van een diploma geldt als tweede algemene toelatingsvoorwaarde het bewijs van een voldoende kennis van het Nederlands. Als afdoend bewijs wordt aanvaard: een bewijs dat ten minste één voltijds studiejaar van een Nederlandstalige opleiding in het secundair of hoger onderwijs met succes gevolgd werd of een attest van CEF-niveau B2 Nederlands (of hoger), zijnde ten minste gelijkwaardig aan de eisen gesteld in het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie. Het hogeschoolbestuur stelt als voorwaarde voor de inschrijving van buitenlandse studenten in Engelstalige opleidingen dat zij één van de volgende bewijsstukken dienen voor te leggen: een attest dat de student reeds één jaar met een voltijds studieprogramma van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd heeft; hetzij aan een andere instelling voor hoger onderwijs, hetzij aan een secundaire school; een recent TOEFL Certificaat: minimum score: 550 punten (papier), 213 punten (computer) of 79 (internet); een recent IELTS Certificaat van de British council: minimum score 5.5; een certificaat van de Test Engels afgeleverd door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent of een gelijkwaardige instelling. Voor overige anderstalige opleidingen gelden desgevallend vergelijkbare voorwaarden. Artikel 17 Afwijkende voorwaarden tot inschrijven In afwijking van vorig artikel kan het hogeschoolbestuur alleen rekening houden met humanitaire, medische, psychische of sociale redenen en het algemeen niveau van de kandidaat om een afwijking op de algemene toelatingsvoorwaarden toe te staan. Bezitters van een diploma of kwalificatie in het volwassenenonderwijs van hoger niveau van minstens 120 studiepunten of twee voltijdse studiejaren worden direct toegelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding. Sc MAANDAG 05 MEI

14 Personen die minimaal 21 jaar oud zijn en niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen zich enkel inschrijven na een toelatingsonderzoek door de validerende instantie van de Associatie Universiteit Gent. Het resultaat van dit toelatingsonderzoek impliceert een bindend studieadvies. Virtuozen die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, kunnen zich inschrijven in een bacheloropleiding na een bekwaamheidsonderzoek door de dienst studieadvies en twee internationale experts. Artikel 18 De soorten contracten De hogeschool biedt bij de inschrijving van de student de keuze tussen volgende contracten: een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma, een creditcontract met het oog op het behalen van credits voor één of meer opleidingsonderdelen, een examencontract met het oog op het behalen van een diploma, een examencontract met het oog op het behalen van credits voor één of meer opleidingsonderdelen. Studenten met een examencontract kunnen niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten en krijgen geen begeleiding. Artikel 19 Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen Het hogeschoolbestuur kan een kandidaat-student die niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een credit- of een examencontract op voorwaarde dat uit een onderzoek door de opleidingsdirecteur blijkt dat de betrokkene beschikt over de bekwaamheid om de opleidingsonderdelen goed te kunnen volgen en/of in het examen te kunnen slagen. De kandidaat-student richt daartoe een aanvraag aan de betrokken opleidingsdirecteur. De aanvraag wordt uitvoerig gemotiveerd en de nodige bewijzen worden toegevoegd. Dit moet de opleidingsdirecteur toelaten om de opportuniteit van de vraag grondig te toetsen. Hij beslist namens het hogeschoolbestuur over de aanvraag. Hij brengt de student van de beslissing op de hoogte uiterlijk dertig kalenderdagen na het indienen van de aanvraag. Een creditcontract wordt steeds afgesloten voor een volledig opleidingsonderdeel. Er kan dus niet worden ingeschreven voor afzonderlijke leereenheden. Artikel 20 Toelating tot de bachelor-na-bachelor opleidingen 1 Bachelor in de creatieve therapie Kandidaten in het bezit van een diploma bachelor behaald in het studiegebied geneeskunde, gezondheidszorg, psychologie, pedagogische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, onderwijs, sociaal agogisch werk, archeologie en kunstwetenschappen, lichamelijke opvoeding en revalidatiewetenschappen, criminologische wetenschappen, audiovisuele en beeldende kunst, muziek en podiumkunsten kunnen zich inschrijven na een adviesgesprek met de betrokken opleidingsdirecteur (zie bijlage 2). 2 Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Alle kandidaten die werkzaam zijn in het Vlaamse onderwijs kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs. Binnen de avondopleiding is één dag in de week stage/praktijk in het buitengewoon onderwijs onder leiding van een mentor vereist. Een tewerkstelling in het buitengewoon onderwijs kan worden ingevuld als vereiste praktijk. Sc MAANDAG 05 MEI

15 Binnen de duale opleiding zijn vier vaste opleidingsdagen voorzien op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Bijgevolg kan een eventuele tewerkstelling in het onderwijs (maximaal 20 %) slechts op vrijdag. Andere kandidaten met een bachelordiploma kunnen zich enkel inschrijven na een adviesgesprek met de opleidingsdirecteur en een bekwaamheidsonderzoek. 3 Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Alle kandidaten die werkzaam zijn in het Vlaamse onderwijs kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren. Binnen de avondopleiding is één dag in de week stage/praktijk in het buitengewoon onderwijs onder leiding van een mentor vereist. Een tewerkstelling in het buitengewoon onderwijs kan worden ingevuld als vereiste praktijk. Deze opleiding wordt niet georganiseerd als duale opleiding. Andere kandidaten met een bachelordiploma kunnen zich enkel inschrijven na een adviesgesprek met de opleidingsdirecteur en een bekwaamheidsonderzoek. 2.2 Inschrijvingsprocedure Artikel 21 Inschrijven Om in te schrijven moet men voldoen aan beide toelatingsvoorwaarden. Inschrijving is mogelijk voor één of meer opleidingen tegelijk. Bij inschrijving heeft men de keuze uit een diplomacontract, een creditcontract en examencontract. De periode en plaats van de inschrijvingen worden op de website van de hogeschool meegedeeld. Voor een eerste inschrijving dient men zich persoonlijk aan te melden, met minimaal de volgende vereiste documenten: bewijs van identiteit, document(en) om aan te tonen dat aan beide toelatingsvoorwaarden is voldaan, documenten m.b.t. voorgaande studies hoger onderwijs (indien van toepassing), documenten m.b.t. aanvraag vrijstellingen (indien van toepassing). Gelijktijdige inschrijving van opeenvolgende opleidingen en inschrijving voor dezelfde opleiding, maar een andere afstudeerrichting, is mogelijk maar kan afhankelijk gemaakt worden van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij inschrijving heeft men de keuze uit: een modeltraject; dit is een door de instelling vooraf uitgetekend traject voor een groep studenten te kiezen uit een standaard traject of een alternatief traject een geïndividualiseerd traject: dit is een traject op maat van een bepaalde student Het hogeschoolbestuur formuleert de wijze van berekening studiegelden en de wijze(n) van betaling. Bij inschrijving ontvangt de student volgende documenten: diploma- of credit- of examencontract; studentenkaart attesten die de inschrijving bevestigen Inschrijven na 1 december (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of na 15 maart (voor het tweede semester) kan enkel mits grondige motivering vanwege de aanvrager en na schriftelijke goedkeuring door de opleidingsdirecteur van de opleiding Sc MAANDAG 05 MEI

16 waarvoor men zich wenst in te schrijven. Het recht op twee examenkansen vervalt indien de student zich in de loop van het academiejaar laattijdig inschrijft. Voor sommige opleidingen bestaat er een niet-bindende instaptoets voorafgaand aan de inschrijving, onverminderd de geldende toelatingsvoorwaarden. Wijzigingen in de persoonsgegevens dienen onmiddellijk schriftelijk aan de studentenadministratie gemeld te worden. Bij inschrijving ontvangen studenten een account van de hogeschool, met bijhorend e- mailadres. Deze account geeft toegang tot ICT-faciliteiten en de elektronische leeromgeving. Dit adres wordt gebruikt als officieel communicatiekanaal tussen de hogeschool en de student. Een inschrijving voor een opleiding of opleidingsonderdelen, houdt automatisch ook een inschrijving in voor de hieraan verbonden examens. Opleidingen mogen studenten verplichten zich afzonderlijk voor examens te registeren. De inschrijving komt tot stand zodra de hogeschool ze heeft bevestigd. Vanaf dat ogenblik dient voldaan te worden aan alle rechten en plichten. Een kandidaat-student die zich wenst in te schrijven maar nog geen contract met de hogeschool kan ondertekenen of de vooropgestelde voorwaarden tot inschrijven nog moet laten onderzoeken, moet zich laten registreren bij de Dienst Studentenadministratie. Deze registratie heeft enkel voor gevolg dat betrokkene een uniek registratienummer ontvangt dat geldt als bewijs dat zijn aanvraagdossier is geopend. Het indienen van een onvolledig dossier of aanvraag tot inschrijving kan aanleiding geven tot het weigeren van de inschrijving. Artikel 22 Wijzigen van het contract Alle wijzigingen in de inschrijving op vraag van de student moeten vooraf besproken worden met de leertrajectbegeleider van de opleiding. De volgende wijzigingen zijn mogelijk: 1 wijzigen van het type contract kan eenmalig gebeuren: na afloop van het eerste semester, vóór 15 maart heeft geen invloed op de reeds behaalde creditbewijzen kan leiden tot financiële implicaties, die aan de student doorgerekend worden; er wordt echter geen studiegeld terugbetaald als gevolg van een gewijzigd contract heeft eventuele andere implicaties, waarop de student kan gewezen worden (bv. kinderbijslag, toegang tot elektronische leeromgeving, enz.) 2 wijzigen van de inhoud van het contract (inclusief wijziging opleiding of afstudeerrichting) kan gebeuren door het hogeschoolbestuur en de student gezamenlijk in het geval van een geïndividualiseerd traject vóór 1 december voor zover dit betrekking heeft op het eerste semester en vóór 15 maart voor zover dit betrekking heeft op het tweede semester; na deze data kan enkel mits grondige motivering de inhoud van het contract gewijzigd worden door de opleidingsdirecteur, kan leiden tot financiële implicaties, die aan de student doorgerekend worden of waardoor de student een deel van het studiegeld terugbetaald kan krijgen impliceert in het geval van wijziging van opleiding of afstudeerrichting dat men moet voldoen aan de regels van laattijdig inschrijven, Sc MAANDAG 05 MEI

17 indien de wijziging betrekking heeft op een modeltraject kan ze éénzijdig uitgaan van de Arteveldehogeschool. Artikel 23 Uiterste inschrijvingsdatum De uiterste inschrijvingsdatum voor een examencontract is dertig kalenderdagen voor het examen van het opleidingsonderdeel waarvoor men het contract aangaat. Artikel 24 Het studiegeld Diploma- en creditcontract bachelor inschrijving voor ten hoogste 53 studiepunten Beursstudent(1) Bijna beurs 55 39,7 + (N x 5,3 ) Niet-beurs 58,8 + (N x 8 ) vanaf 54 tot en met 66 studiepunten inschrijving voor meer dan 66 studiepunten (N-66) x 2, (N-66) x 3,2 (1) Het betreft hier het studiegeld voor een beursstudent met een inschrijving in 1 opleiding. Voor beursstudenten met meerdere inschrijvingen wordt elke inschrijving apart behandeld. Voor elke bijkomende inschrijving in een andere opleiding is het studiegeld 55 Examencontract bachelor en bachelor-na-bachelor 53,5 + (M x 3,2 ) Combinatie examencontract met diploma- en/of creditcontract bachelor Bijna beurs Niet-beurs inschrijving voor ten hoogste 53 studiepunten inschrijving van meer dan 53 studiepunten 112,3 + (N x 8 ) + (M x 3,2 ) 413,5 + (M x 3,2 ) 593,5 + ( M x 3,2 ) Diploma- en creditcontract bachelor-na-bachelor Studenten die beroepsactief zijn op het ogenblik van de inschrijving en ten minste drie jaar in het bezit zijn van een bachelors- of masterdiploma of van een buitenlands diploma op grond waarvan ze worden toegelaten tot de betrokken bacheloropleiding 117,6 + (N x 16 ) Andere studenten 58,8 + (N x 8 ) Sc MAANDAG 05 MEI

18 N: aantal studiepunten in diploma- en/of creditcontract M: aantal studiepunten in examencontract Specifieke groepen Minvermogende studenten Buitenlandse studenten dezelfde bedragen als beursstudenten dezelfde bedragen als niet-beursstudenten De definitieve vastlegging van het inschrijvingsprogramma gebeurt bij de inschrijving. Bij wijziging van het inschrijvingsprogramma gebeurt een verrekening van het studiegeld bij ondertekening van het nieuwe inschrijvingsprogramma. Verschuldigd studiegeld bij beëindigen contract: 1 beëindigen van een diploma- en/of creditcontract a) Inschrijving voor het eerste en tweede semester - tot en met 1 november: betaling vast bedrag (= 58,8 ), tenzij het berekend studiegeld lager is dan 58,8 - na 1 november tot en met 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste semester - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste en tweede semester b) Inschrijving enkel voor het tweede semester - tot en met 15 maart: betaling vast bedrag (= 58,8 ); tenzij het berekend studiegeld lager is dan 58,8 - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het tweede semester 2 beëindigen van een examencontract: Artikel 25 a) Inschrijving voor het eerste en tweede semester - tot en met 1 november: betaling vast bedrag (= 53,3 ); - na 1 november tot en met 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste semester - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste en tweede semester b) Inschrijving enkel voor het tweede semester - tot en met 15 maart: betaling vast bedrag (= 53,3 ); - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het tweede semester Beëindigen contract Een student die de studies wenst stop te zetten 1 heeft steeds een gesprek met een leertrajectbegeleider van de opleiding; Sc MAANDAG 05 MEI

19 2 bevestigt dit schriftelijk per post of persoonlijk aan de leertrajectbegeleider, waarbij de poststempel of datum van afgifte geldt als uitschrijfdatum; 3 levert zijn studentenkaart, bewijs van exitgesprek en afgeleverde attesten in op de Dienst Studentenadministratie, Hoogpoort 15, 9000 Gent, Tel.: ; 4 bezorgt materiaal van de hogeschool terug aan de betrokken Dienst; 5 handelt desgevallend de nodige financiële verplichtingen af. Studenten met meerdere contracten kunnen ook één of meerdere daarvan afzonderlijk beëindigen. Ze melden dit schriftelijk per post of persoonlijk aan de opleidingsdirecteur van de betrokken opleiding. De nodige administratieve wijzigingen worden doorgevoerd. Zolang deze procedure niet werd nageleefd, blijft de student ingeschreven. Artikel 26 Leerkrediet Elke student die zich inschrijft in het academiejaar krijgt een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij elke inschrijving wordt het leerkrediet verminderd met het aantal ingeschreven studiepunten. Wijzigingen aan de inschrijving worden verrekend in het leerkrediet indien de grensdatum voor de betrokken opleidingsonderdelen niet overschreden is. De grensdatum van een opleidingsonderdeel wordt vermeld in de ECTSfiches. Bij het verwerven van credits wordt het aantal behaalde studiepunten terug toegevoegd aan het leerkrediet. Voor studenten die ingeschreven zijn met een diplomacontract in een professionele bacheloropleiding worden de eerste 60 behaalde studiepunten dubbel toegevoegd. Als een generatiestudent beslist zich te heroriënteren (veranderen van opleiding) worden de opgenomen studiepunten terug toegevoegd aan het leerkrediet indien de heroriëntatie voor 1 december plaatsvindt. Na 1 december en voor 15 maart wordt slechts de helft van de betrokken studiepunten toegevoegd aan het leerkrediet. Na 15 maart worden bij heroriëntatie geen studiepunten toegevoegd aan het leerkrediet. 2.3 Vrijstellingen Artikel 27 Vrijstelling Een vrijstelling kan worden verleend aan degene die alle competenties van een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, heeft verworven. Een vrijstelling kan worden verleend op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC). Een student die niet akkoord gaat met een beslissing in het kader van de aanvraag tot vrijstellingen, kan hiertegen intern beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie. Indien hij het niet eens is met het resultaat van dit intern beroep, kan hij in beroep gaan bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Eerder verworven kwalificaties (EVK) en bewijzen van bekwaamheid als resultaat van het onderzoek van eerder verworven competenties (EVC) zijn in principe onbeperkt geldig. Een actualiseringsprogramma kan worden opgelegd aan studenten die in het hoger onderwijs wensen door te stromen op grond van EVK s en bewijzen van bekwaamheid die meer dan 5 kalenderjaren oud zijn. De termijn van 5 kalenderjaren wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand oktober die volgt op de maand waarin het EVK of bewijs van bekwaamheid werd behaald. De student wordt aangeraden de onderwijsactiviteiten te volgen van opleidingsonderdelen waarvoor vrijstellingen werden aangevraagd tot het moment dat hierover een positieve beslissing wordt genomen. Sc MAANDAG 05 MEI

20 Artikel 28 Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (afgekort EVK) Een student die op basis van verworven kwalificaties vrijstellingen wenst te verkrijgen, richt een aanvraag via de leertrajectbegeleider van de opleiding aan de opleidingsdirecteur uiterlijk 15 kalenderdagen na het begin van het academiejaar en bij laattijdige inschrijving binnen de 15 kalenderdagen na inschrijving. De adresgegevens van de leertrajectbegeleiders zijn te vinden op de website van de hogeschool: De student bezorgt samen met de aanvraag de nodige originele bewijsstukken (attest / getuigschrift / diploma / ). De opleiding zal de aanvraag behandelen in functie van welomschreven competenties, de inhoud en de studieomvang van het opleidingsonderdeel. De opleiding kan oordelen dat naast het onderzoek op stukken een bijkomend bekwaamheidsonderzoek vereist is. De student zal hiertoe in voorkomend geval de noodzakelijke bijdrage betalen. De opleidingsdirecteur neemt een gemotiveerde beslissing over het al dan niet toekennen van vrijstellingen op basis van EVK s. De beslissing zal steeds zo spoedig mogelijk aan de student schriftelijk meegedeeld worden: en ten laatste binnen 30 kalenderdagen na de aanvang van het academiejaar, indien de aanvraag ingediend werd vóór de aanvang van het academiejaar of ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag, indien de aanvraag ingediend werd na de aanvang van het academiejaar. De termijn van 30 kalenderdagen begint pas te lopen als het aanvraagdossier volledig is en indien geen bijkomend bekwaamheidsonderzoek vereist is. Artikel 29 Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (afgekort EVC) Een student die op basis van verworven competenties vrijstellingen wenst te verkrijgen, dient bij zijn aanvraag een bewijs van bekwaamheid voor te leggen. 1 Het behalen van een bewijs van bekwaamheid Een student die een bewijs van bekwaamheid voor bepaalde competenties of voor alle competenties van een bepaalde opleiding wil bekomen, richt een aanvraag tot bekwaamheidsonderzoek via het geijkte aanvraagformulier aan de Validerende Instantie van de Associatie Universiteit Gent. De student bezorgt samen met de aanvraag het portfolio dat alle relevante bewijsstukken in verband met de aangevraagde competenties bevat. Voor de opmaak van het portfolio kan tevens een beroep gedaan worden op een leertrajectbegeleider of medewerker van de dienst studieadvies. Het bekwaamheidsonderzoek start na betaling van de bijdrage. Indien uit het bekwaamheidsonderzoek blijkt dat nog bijkomende informatie noodzakelijk is om te kunnen oordelen over de competenties, kan de bevoegde instantie beslissen een bijkomend onderzoek te organiseren. Het al dan niet erkennen van competenties zal aan de student schriftelijk meegedeeld worden. De student ontvangt een bewijs van bekwaamheid bij een positief resultaat van het onderzoek. Het bewijs van bekwaamheid vermeldt de competenties die verworven zijn eigen aan het niveau van een bachelor, een master of van een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen. 2 Het verkrijgen van vrijstellingen op basis van een bewijs van bekwaamheid Sc MAANDAG 05 MEI

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie