Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183"

Transcriptie

1 Maandelijks - 7de jaargang nr. 4 - mei 2011 met magazine Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P John Crombez en Ann Vanheste (SP.A) zetten schouders onder het dossier AMP Koopjeskrant blaast 25 kaarsjes uit: tijd voor de balans Dossier veiligheid Hoe veilig is uw winkel? 35_PUB_RADAR_NL.indd 1 4/05/11 21:48:05

2

3 Maandelijks - 7de jaargang nr. 4 - mei 2011 John Crombez en Ann Vanheste (SP.A) zetten schouders onder het dossier AMP Koopjeskrant blaast 25 kaarsjes uit: tijd voor de balans Dossier veiligheid Hoe veilig is uw winkel? 35_PUB_RADAR_NL.indd 1 4/05/11 21:48:05 mei 2011 pag. 24 manager. mei 2011 met Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers magazine vaktijdschrift voor de Vlaamse Persverkopers verschijnt 8 x per jaar 7de jaargang nr. 4 - mei 2011 Mag niet vrij verkocht of verhandeld worden Verantwoordelijke uitgever Bonny Goossens Ruggeveldlaan (Deurne) Tel Fax Redactie Filip Leloup, Guy Reynaerts, Wouter Temmerman, Wilfried Vandenbroucke, Tony Vervloet Fotografie Anne Deknock - GSM Lay-out Check-it.EU cvba F. Lousbergskaai 105/ Gent Tel Drukkerij Geers Offset n.v. Eekhoutdriesstraat Oostakker Tel Fax VFP, de redactie en de verantwoordelijke uitgever zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, weergave van foto s, allerhande teksten en opmaak van advertenties en/of ingezonden mededelingen. Wie heeft het begrepen? Iedereen is het erover eens dat het niet goed gaat met de traditionele krantenwinkel die het moet hebben van de verkoop van pers, tabak en loterij. Diversificatie is soms een oplossing maar hierin schuilt ook het gevaar van sectorvervaging. Intussen klaagt de Loterij dat er door het minder frequent bezoek aan de krantenwinkel minder loten worden verkocht, uitgever Sanoma dat zij andere verkoopskanalen moeten ondersteunen om hun verdeelnetwerk op peil te houden (lees pag ) en hoor ik nog andere negatieve signalen van fabrikanten en uitgevers. Telkens er zich een dossier aandient dat een bedreiging vormt voor onze sector, denk ik dikwijls Gaan ze het nu nooit snappen?, daarbij in de eerste plaats wijzend naar de groothandel/distributeur die elke dag, elke week over de vloer komt. Hij zal immers als eerste mee de gevolgen dragen als er iets misloopt in onze business. Dat het anders kan (kon!!) bewees het destijds door AMP aan VFP gepresenteerde Dat was oorspronkelijk een plan waarmee de verdeler en de verkooppunten zich samen oriënteerden naar de toekomst. Maar vandaag moeten we tegenover datzelfde AMP onze rechten doen gelden via de rechtbank (meer daarover op p.19 en 20). Gaan ze het dan nooit snappen? Gelukkig heeft nu ook de politiek ingezien dat er iets gedaan moet worden voor de krantenwinkel: Kranten- en buurtwinkels hebben een belangrijke functie in de wijken als verdeel- en als ontmoetingspunt en We mogen niet langer dulden dat AMP zijn machtspositie misbruikt en tal van veranderingen doorvoert waar de winkelier de dupe van wordt, zeggen SP.A-ers Ann Vanheste en John Crombez. Ze willen zich vastbijten in dit dossier en ons helpen. Alles hierover in het VFP-magazine (met dank aan de persverkoper die zijn klant John Crombez en mezelf aan de keukentafel achter de winkel samenbracht). Lees verder ook eens het verhaal van de Koopjeskrant en hoe Jean Cornelis, de vroegere voorzitter van de Brusselse federatie van persverkopers, mee aan de wieg stond van dit succesverhaal. En verder hebben we het nog over de twee wervingsacties van Stanleybet, geven we jullie een fotoreportage over de Conway-beurs en zijn er onze vaste rubrieken Tabak, Schijnwerper en Hete hangijzers. Nieuw is het veiligheidskatern dat vanaf nu 2 keer per jaar wordt verzorgd door de FOD Binnenlandse Zaken. Wederom een goedgevulde Radar. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen ook niet gedeeltelijk zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Veel leesplezier! Tony Vervloet Sercretaris-generaal VFP - met magazine Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P inhoud 4-6 Koopjeskrant viert 25 ste verjaardag als rendabel product. 8 Sportweddenschappen en de slag om het kanaal Tabakskatern. Samenwerken tegen smokkel en andere nieuwsberichten. 13 Sfeer snuiven op de Conway Beurs VFP Magazine. Politiek ontdekt het dossier AMP VFP Magazine. VFP in beroep tegen uitspraak over verdubbeling transportkosten Hoe veilig is mijn krantenwinkel? Sanoma Media blijft investeren in papier Schijnwerper 33 Hete Hangijzers door Wilfried Vandenbroucke 34 Kruiswoordraadsel Reportage Koopjeskrant viert 25 ste verjaardag als rendabel product Als alles goed gaat en waarom zou het niet? viert Koopjeskrant eind dit jaar haar 25 ste verjaardag. En al is de oplage van de papieren krant de voorbije jaren sterk terug gelopen, toch blijven operationeel directeur Koen Vandaele en business manager Benny Kerkhofs rotsvast in hun producten geloven. Tekst: Guy Reynaerts Foto s: Anne Deknock blz.4 Boeiend Dit zou het begin worden van een boeiende periode die voor Dirk Apers eindigde in Ik bewaar heel goede herinneringen aan al die jaren, verzekert hij. Niet alleen omwille van het product, maar ook omdat ik met fijne collega s kon samenwerken. Het was ook een heel uitdagend hoofdstuk uit mijn leven. Koopjeskrant, dat aanvankelijk werd gemaakt aan de Belgiëlei in hartje Antwerpen, verhuisde later naar de Boomsesteenweg. Koopjeskrant en ook de Franstalige tegenhanger J Annonce hebben heel vlug succes gehad op de lezersmarkt, zegt Koen Vandaele, operationeel directeur. Zo zijn we zeer snel doorgegroeid van verschillende regionale edities naar een nationale krant. Ook het aantal rubrieken is steeds groter geworden. Zo kregen we naast auto, moto en wonen ook een dierenmagazine en een muziekkrant, waarin instrumenten, cd s en platen werden aangeboden. Dit laatste bleek echter algauw niet leefbaar. Vandaag bestaat het aanbod uit Koopjeskant op Vrijdag, J Annonce en oopjeskrant is het geesteskind van Dirk Apers, die in 1985 de AutoMotoKoopjeskrant. basis legde voor het op de markt brengen van een betalende krant met gratis zoekertjes, naar Canadees model. Ergens in oktober van dat jaar ben ik met het voorbereidend werk begonnen, aldus Dirk Koopjeskrant was volledig onafhankelijk, maar werd wel voor de helft Apers. Dat betekende dus de haalbaarheid van het project nagaan, het bij Corelio in Groot-Bijgaarden en voor het andere deel in Beringen bij financiële plaatje vastleggen en een businessplan opstellen. Maar ook Concentra gedrukt, aldus Koen Vandaele. Ondertussen zijn beide de eerste contracteringen van de dagbladhandelaars, het verzamelen drukkerijen tot één samengesmolten. Koopjeskrant was een succes, van de eerste zoekertjes en het opstarten van een reclamecampagne schopte het zelfs tot twee keer toe tot Firma van het Jaar bij Aktie voor Koopjeskrant. Het eerste nummer lag uiteindelijk in de winkel op (voorloper van Radar, GR), maar kreeg te kampen met een teruglopende verkoop. Er is een duidelijk dalende evolutie in de verkoop van 5 december de K Overname 4 mei 2011 blz.21 Hoe veilig is mijn krantenwinkel? Hoe veilig is mijn krantenwinkel, wie stelt zicht niet de vraag? Radar (en Prodipresse) gingen rond de tafel zitten met FOD Binnenlandse zaken en besloten om meer te doen dan enkel de cijfers over overvallen of inbraken op een rij te zetten. In dit artikel vindt u een reeks van adviezen die kunnen helpen om de veiligheid in krantenwinkels te verbeteren. Tekst: Jeroen De Stercke (FOD Binnenlandse Zaken) Buurtinfonetwerken Een buurtinformatienetwerk voor I n de pers verschijnen regelmatig berichten over gewapende overvallen op krantenwinkels. Het fenomeen lijkt zich zowat overal voor te doen, als we de recente krantenartikels erop nalezen. Wanneer we de cijfers bekijken, dan zien we nochtans dat het fenomeen van gewapende overvallen op krantenwinkels vrijwel stabiel is gebleven de laatste jaren. In 2006 registreerden we 134 feiten op jaarbasis. De daaropvolgende jaren bleef dit cijfer haast stabiel: 127, 147, 154, en in feiten. Een gewapende overval wordt in het algemeen als traumatisch ervaren door het slachtoffer, wat de afloop ervan ook is. Dit is iets wat in geen geval mag geminimaliseerd worden door de instanties die het slachtoffer hulp verlenen nadat de feiten zich hebben voorgedaan. Daarnaast is er vaak een materiële schade, producten zoals sigaretten die met geweld gestolen zijn, cash, enzovoort. Maar ook preventief moeten de zaken serieus genomen worden. U zal op de volgende pagina s een aantal ervaringen en tips kunnen lezen die als bedoeling hebben uw veiligheid te verhogen. Deze informatie kan nuttig zijn. Al is slechts een halve procent van wat u hier leest voor u relevant, het gaat over uw veiligheid. Wij gaan ervan uit dat u, net als wij, uw veiligheid belangrijk vinden. gen of lokale verenigingen, de burgers uit een handelsbuurt, de lokale politie en de lokale overheid kunnen de aanzet geven voor het opstarten van het BIN-Z. Het principe van buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen, afgekort BIN-Z, bestaat reeds een tijdje België telt intussen 465 BIN s waarvan er 71 BINzelfstandigen zijn. In 2004 waren er nog maar 14 BIN s intussen. Het idee is afgeleid van de nog oudere buurtinformatienetwerken voor particulieren. De met zelfstandigen als leden. Zo hebben de BIN s voor buurtinformatienetwerken staken in het begin van de juweliers intussen hun nut bewezen. Hoe werkt een jaren 90 de kop op en staan sinds 1998 en 2001 BIN nu concreet? Een voorbeeld: als een juwelier lange beschreven in ministeriële rondzendbrieven. Het principe daarin is nog steeds hetzelfde: burgers melden wordt die informatie doorgegeven naar de lokale poli- tijd een groene wagen voor zijn zaak heeft zien staan, bijvoorbeeld aan de Lokale politie informatie dat een tie. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt een sms-bericht met een preventieve tip aan de persoon aanbelde en zich uitgaf voor iemand van de watermaatschappij, maar dat duidelijk niet was. De leden van de BIN, omdat het best mogelijk is dat de politie evalueert de inlichtingen en brengt, indien verdachte met de groene wagen ook in een andere nodig, alle BIN-leden op de hoogte. Maar daar waar streek wil toeslaan. Maar de doelstellingen van een BIN een klassieke BIN de buurtbewoners uit een wijk zijn ruimer dan wat zonet geschetst werd. Zo wil een samenbrengt, focust een BIN-Z zich hoofdzakelijk op BIN-Z ook het veiligheidsgevoel verhogen, de samenhang in de buurt versterken, de buurt bewust maken zelfstandige ondernemers. Een BIN-Z is dus een samenwerkingsverband tussen handelaars, een coördinator, lokale politie en lokale bestuurlijke overheden en vooral ook een samenwerking tussen de zelfstandi- van het belang van criminaliteits- en brandpreventie, binnen een commerciële buurt. Niet alleen de zelfstandige ondernemers, maar ook beroepsverenigin- het vlak van informatie ge ondernemer, de burger en de politie realiseren op uitwisseling. zelfstandigen. Wat is het, en hoe werkt het? Sportweddenschappen en de slag om het kanaal In de voorbije nummers van Radar hebben we uitvoerig bericht over de opportuniteiten voor persverkopers dankzij de veranderde wetgeving op vlak van sportweddenschappen. Tegelijk voerde met Stanleybet een gelicentieerde aanbieder een wervingscampagne in die edities. Wij vroegen de operator naar het hoe en het waarom van zo n actie. Tekst: Wouter Temmerman Foto: Anne Deknock D Reportage Dossier Een BIN-coördinator getuigt: Een gemandateerd politiebeambte meldt: Dankzij het BIN is het aantal inbraken stevig gedaald Omdat wij een inbraakgevoelige politiezone zijn, in onze gemeente. Wij hebben het hen moeten leren, willen wij de burger betrekken en voldoende inlichten over verdachte zaken. Ook bij inbraken heeft de maar mensen zijn nu niet bang meer om onmiddellijk het noodnummer 112 te bellen als ze iets verdachts opmerken. Akkoord, het is soms vals alarm, burger vaak iets opgemerkt. maar het houdt de inwoners, de politie en eventueel de beveiligingsfirma s alert. e wet die sinds 1 januari in ons land geldt, heeft de positie van erg weinig. Er zijn nog de persverkopers bij het aanbieden van sportweddenschappen heel wat opportuniteiten danig verstevigd. De krantenwinkel krijgt een volwaardige licentie, terwijl alle cafés, videotheken etc. die de krantenwinkel voordien concurling dit jaar is om ons voor ons. Onze bedoerentie aandeden uit de boot vallen. In die marktomstandigheden ging netwerk uit te breiden met name Stanleybet de voorbije maanden zeer openlijk op zoek naar met een % met twee cijfers. Let wel: dit altijd met nieuwe punten in zijn netwerk. Ons marktaandeel bestaat uit drie pijlers, zegt general manager Joris Petillion. Op share of voice en share respect voor ons bestaande verkoopnet. Van- of preference scoren we goed tot zeer goed. Op een derde, share of distribution, hebben wij nog heel wat werk te verrichten en daar daar de Porsche campagne en onze aanwerving kadert onze agent acquisition campaign dan ook in. van een nieuwe account Maar laten we eerst even inzoomen op de twee eerste elementen. De share of voice is het aandeel hoorbare of zichtbare stem dat een marktspeler heeft, legt Petillion uit. Stanleybet is zichtbaar in de winkels waar ze actief is en we doen er alles aan om die visibiliteit hoog te kooppunten via antwoordkaarten die de winkeliers konden inzenden. Met de Porsche-campagne ging Stanleybet op zoek naar nieuwe ver- houden. Hierin zijn we erg dynamisch. Klassieke reclamecampagnes Het leverde een 50-tal antwoorden op. Dat lijkt weinig, maar het stemt via tv of radio voeren wij minder omdat dit economisch enkel verantwoord is als het verkoopnet zich over het hele land uitspreidt en de ne warm was, haalden we een hoog percentage effectief getekende Joris Petillion desondanks tevreden: Omdat de respons op de campag- klant geografisch overal toegang heeft tot ons product. Dit is met 210 contracten ten opzichte van het aantal ingestuurde kaartjes. Het aantal verkooppunten lang niet zo. Toch merkt de operator op dat die eindklant Stanleybet best genegen is. De zogenaamde share of preference kaarten inlassen. Aanvankelijk vonden we de respons lauw, maar uit- ingestuurde kaarten lijkt laag, want uiteindelijk lieten we duizenden zit goed. Het grootste bewijs is onze gemiddelde omzet per winkel per eindelijk leverden de ingezonden kaarten toch nog het aantal klanten week, die absoluut een stuk (tot x10 in sommige gevallen!) hoger ligt op dat we vooropgesteld hadden. Toch vinden we het vreemd dat niet dan bij andere aanbieders. Dit komt in de eerste plaats door ons sterk meer perswinkels het potentieel van weddenschappen inzien! Hopelijk product: hoge quoteringen, flexibiliteit in spel, erg brede waaier aan komt hier verandering in. weddenschappen (we bieden quoteringen aan per week, dat zijn er per maand) en een hoge maximum winst. Stanleybet wijst ook naar de BETEX -operaties, waarbij verscheidene dubieuze Om verdere groei te verwezenlijken kijkt Stanleybet overigens verder operatoren het moeilijker kregen om de markt te bespelen. De voorkeur van de klant voor wie overbleef steeg en dus ook de gemiddelde weddenschapsproduct van start kan gaan, laat Petillion optekenen. dan de eigen acties. We hopen dat de Nationale Loterij vlug met haar omzet per winkel per week. Voor heel wat mainstream klanten kan dat de stap naar onze weddenschappen veel kleiner maken en winkeliers krijgen op die manier een breder draagvlak voor ons product. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat zich een trickle down -verschijnsel zal voordoen. Weg met de Met een goede naamsbekendheid en dito appreciatie van de klant, rest Stanleybet nog één veldslag: die om het kanaal. Hoewel Stanleybet in oude perceptie dat weddenschappen altijd een grijze zone zouden de wereld van sportweddenschappen kan rekenen op een erg breed en zijn! Hier helpt de nieuwe wetgeving en haar stevigere omkadering loyaal verkoopnet, is hier het grootste werk aan de winkel, bevestigt natuurlijk ook bij, net als het feit dat het voor persverkopers zeer makkelijk is geworden om weddenschappen aan te nemen. Petillion. Op het totale aantal krantenwinkels in ons land is 210 winkels Share of voice en share of preference Share of distribution 21 Porsche-campagne Trickle down 8 mei 2011 blz.8 Sanoma Media na de multimediale sprong We blijven investeren in papier De multimediale ambities van Sanoma waren al langer bekend, maar midden april lukte CEO Aimé Van Hecke de grote sprong voorwaarts. De magazine-uitgever werd samen met Corelio en het duo Wouter Vandenhaute/Erik Watté via de holding De Vijver eigenaar van de tv-zenders VT4 en Vijftv. Reken daar de al bestaande digitale projecten bij en dan is de verbreding meer dan duidelijk. Midden mei paste Sanoma Magazines België ook zijn naam en gaat sindsdien als Sanoma Media België door het leven. We vroegen channel development manager David Van de Gehuchte wat dat betekent voor het persaanbod en maakten met hem een balans op van mama zijn, een huis- en tuingedeelte en een deel rond goed zijn voor jezelf als vrouw. De vier onderdelen vind je elke week in Libelle, maar werden ook apart ontwikkeld. Ten eerste via specials: Libelle Lekker, Libelle Mama, Libelle Pasen of Kerstmis en Libelle Happy. Ten tweede via niet-print extensies zoals een kledinglijn bij E5-mode of een samenwerking met Komen Eten op VT4. Welke rol speelt jullie pakketstrategie in de goede verkoopcijfers van onder andere Libelle? We zijn geëvolueerd van een strategie met een lage duplicatiegraad naar een met een hoge duplicatiegraad. Dat wil zeggen dat we vroeger titels als Libelle en Humo combineerden en nu eerder bladen met dezelfde doelgroep samenbrengen in een verkooppakket. Libelle en Flair bijvoorbeeld, of ook Libelle, Flair en Story. Uit onderzoek is gebleken dat magazines een product zijn dat je emotioneel voor jezelf aan- Hoe blikt Sanoma terug op 2010? 2010 was een goed jaar voor ons. We noteerden voor al onze titels koopt. Vrouwen nemen wel eens een blad mee voor hun man, maar samen een verkoopstijging van een procent. Omdat ook de advertentiemarkt met 8% groeide, klokten we af op een omzetstijging met 4%. verkoop van Libelle is duidelijk verbeterd, die van Story overigens ook. we zien toch dat gecombineerde vrouwentitels het goed doen. De Bovendien voelden we vorig jaar de effecten van het in 2009 doorgevoerde besparingsplan. In het multimediale verhaal zijn de goede cijfers geen onbelangrijk gegeven. Het heeft onze CEO zeker het nodige Dat klopt. Flair is meer een conjunctureel getint magazine. De doel- Maar die van Flair dan weer niet? krediet verleend in het dossier van SBS Belgium. groep is veel volatieler en evolueert zeer snel en dat weerspiegelt zich in de verkoopcurve. Is 2011 qua verkoop even goed begonnen? We hebben een moeilijke start gekend. Ik wijt dat aan een soort van Door de verschillende pakketten verkoopt een winkelier soms vier consumentencrisis die ervoor zorgt dat de lezers besparen op een kleine uitgaven. Dingen die niet meteen opvallen, zoals een magazine Het is een gegeven dat ervoor zorgt dat het stock- en retourproces verschillende referenties tegelijk. Hoe gaan jullie daarmee om? minder op de salontafel, maar die wij duidelijk voelen. We stellen wel moeilijker te controleren is en we hebben hieruit lessen geleerd. We vast dat de dip in de verkoop intussen wordt rechtgetrokken. hebben het proces meer zelf in handen genomen en ja, dus meer uit handen van de winkelier genomen. We geven minder gevolg aan de De uitblinker in de CIM-verkoopcijfers is Libelle, dat Humo inhaalde gevraagde aantallen, bepalen zelf meer de volumes en geven geen als tweede meest verkochte weekblad. Vanwaar komt het succes? dienstaanpassing meer voor los verkochte exemplaren. Het leverde Libelle is een sterk merk geworden met een helder imago. Het magazine is echt uitgegroeid tot de motor van het bedrijf. Achter het succes ebde weg toen bleek dat het proces beter liep. De resultaten zijn merk- ons veel reacties op bij de aankondiging van deze politiek, maar dat schuilt een sterke strategie waarvan de specials een zeer zichtbare baar beter. We hebben onze stuurbare massa vergroot en kunnen dus uiting zijn. Libelle is gebouwd op vier peilers: een culinair luik, het deel beter inspelen op de markt. Je ziet die manier van werken overigens Tekst: Wouter Temmerman Foto s: Anne Deknock blz Interview

4 Reportage Koopjeskrant viert 25 ste verjaardag als rendabel product Als alles goed gaat en waarom zou het niet? viert Koopjeskrant eind dit jaar haar 25 ste verjaardag. En al is de oplage van de papieren krant de voorbije jaren sterk terug gelopen, toch blijven operationeel directeur Koen Vandaele en business manager Benny Kerkhofs rotsvast in hun producten geloven. Tekst: Guy Reynaerts Foto s: Anne Deknock Koopjeskrant is het geesteskind van Dirk Apers, die in 1985 de basis legde voor het op de markt brengen van een betalende krant met gratis zoekertjes, naar Canadees model. Ergens in oktober van dat jaar ben ik met het voorbereidend werk begonnen, aldus Dirk Apers. Dat betekende dus de haalbaarheid van het project nagaan, het financiële plaatje vastleggen en een businessplan opstellen. Maar ook de eerste contracteringen van de dagbladhandelaars, het verzamelen van de eerste zoekertjes en het opstarten van een reclamecampagne voor Koopjeskrant. Het eerste nummer lag uiteindelijk in de winkel op 5 december Boeiend Dit zou het begin worden van een boeiende periode die voor Dirk Apers eindigde in Ik bewaar heel goede herinneringen aan al die jaren, verzekert hij. Niet alleen omwille van het product, maar ook omdat ik met fijne collega s kon samenwerken. Het was ook een heel uitdagend hoofdstuk uit mijn leven. Koopjeskrant, dat aanvankelijk werd gemaakt aan de Belgiëlei in hartje Antwerpen, verhuisde later naar de Boomsesteenweg. Koopjeskrant en ook de Franstalige tegenhanger J Annonce hebben heel vlug succes gehad op de lezersmarkt, zegt Koen Vandaele, operationeel directeur. Zo zijn we zeer snel doorgegroeid van verschillende regionale edities naar een nationale krant. Ook het aantal rubrieken is steeds groter geworden. Zo kregen we naast auto, moto en wonen ook een dierenmagazine en een muziekkrant, waarin instrumenten, cd s en platen werden aangeboden. Dit laatste bleek echter algauw niet leefbaar. Vandaag bestaat het aanbod uit Koopjeskant op Vrijdag, J Annonce en AutoMotoKoopjeskrant. Overname Koopjeskrant was volledig onafhankelijk, maar werd wel voor de helft bij Corelio in Groot-Bijgaarden en voor het andere deel in Beringen bij Concentra gedrukt, aldus Koen Vandaele. Ondertussen zijn beide drukkerijen tot één samengesmolten. Koopjeskrant was een succes, schopte het zelfs tot twee keer toe tot Firma van het Jaar bij Aktie (voorloper van Radar, GR), maar kreeg te kampen met een teruglopende verkoop. Er is een duidelijk dalende evolutie in de verkoop van de 4 mei 2011

5 Reportage papieren versie van Koopjeskrant, zegt Koen Vandaele. We moeten daar niet flauw om doen, al is het onze politiek om geen verkoopcijfers bekend te maken. In de laatste tien jaar is de verkoop zowat met de helft teruggelopen. Daar is maar één uitleg voor: de opkomst van het internet. Een markt waarop we uiteraard ook hebben ingehaakt. In 2007 werd Koopjeskrant overgenomen door Concentra en wordt de krant voortaan geconcipieerd in de gebouwen waar Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg worden gemaakt. Tweemanschap Dirk Apers maakte de overstap niet mee. In zijn plaats kwamen twee mensen aan het hoofd van Koopjeskrant. Ikzelf was al meer dan tien jaar actief bij Koopjeskrant, zegt Koen Vandaele. Ik sta meer in voor de operationele aspecten. De tweede man, Benny Kerkhofs, is iemand van binnen Concentra. Ik werk al 15 jaar bij Concentra, zegt de business manager, Bij Koopjeskrant sta ik in voor de sales en de marketing. Uiteraard was dit voor mij een hele stap. Alhoewel we deel uitmaken van Concentra we kregen een stukje van de tweede verdieping toegewezen behield Koopjeskrant een eigen structuur en werken we vrij onafhankelijk. Voor mij betekende dit dus eigenlijk een overstap van een organisatie van ruim mensen, naar een ploeg van 32, wat uiteraard een slok op een borrel scheelt. Dit vraagt veel flexibiliteit, maar het gaf ook een drive. Bovendien hebben Koen, met zijn ervaring bij Koopjeskrant en ik bij Concentra, erg veel aan mekaar gehad. Ploeg Ik denk ook wel dat Dirk Apers er vrij gerust in was dat hij zijn product in goede handen had gegeven, meent Koen Vandaele. Het is zo dat heel wat mensen de overstap samen met mij gedaan hebben. Zelfs medewerksters die de beginjaren van Koopjeskrant hebben meegemaakt, werken hier nog steeds. Als betalend blad met gratis zoekertjes was Koopjeskrant de enige speler op de Vlaamse markt (J Annonce had in Wallonië wel concurrentie van Vlan, dat weliswaar voornamelijk op immobiliën mikte). Dat is uiteraard niet het geval op het internet. Dat klopt beaamt Benny Kerkhofs. We bieden een volledig gratis model aan, wat ook logisch is omdat alle grote spelers op het internet dat doen. Ondanks de grote concurrentie mogen we zeker niet klagen over de interesse op het internet, vindt Koen Vandaele. Momenteel hebben we ongeveer unieke bezoekers per dag. Het is ook zo dat we de meeste zoekertjes via het internet binnen krijgen. Die worden dan automatisch zowel online gezet, als in de papieren Koopjeskrant. Er worden ook nog wel zoekertjes telefonisch doorgegeven, maar het systeem met de bonnetjes, die werden binnen gegeven bij de krantenhandelaar, hebben we afgeschaft. Het systeem werd eigenlijk nog nauwelijks gebruikt. Voor de mensen van de dagbladwinkels, met wie we overigens altijd een heel goede verhouding hebben gehad, was het enkel werk minder en niet verlieslatend, aangezien ze er toch geen commissie voor ontvingen. Printproduct blijft In tegenstelling tot wat in andere landen is gebeurd, hebben we het printproduct nooit losgelaten, aldus Benny Kerkhofs. Het blijft overigens renderend, anders zou Concentra het niet blijven op de markt brengen. Ik zetel ook in het ICMA, een internationale organisatie van analoge uitgaven als Koopjeskrant, voegt Koen Vandaele toe. In heel wat landen, van de Verenigde Staten, over India, Brazilië tot verschillende Koen Vandaele mei 2011 Benny Kerkhofs 5

6 Reportage Europese landen, heeft men bij de switch naar het internet gewoon het papieren product opgegeven. Dat hebben wij niet gedaan. Het is ook zo dat sommige adverteerders meer geneigd zijn een publiciteit in te lassen in een geprint product. Bovendien moet je er ook rekening mee houden dat in België nog lang niet iedereen over een computer beschikt, zodat we ervan overtuigd zijn dat er nog wel degelijk een publiek is voor de papieren versie van Koopjeskrant. Restyling Het is bijna vanzelfsprekend dat in de loop van de bijna 25 jaar Koopjeskrant ook gerestyled werd. Dat is zo, beaamt Koen Vandaele. De eerste belangrijke verandering was de overschakeling van het roze naar gewoon wit papier, gewoon omdat dit goedkoper was. Daarnaast werd er overgestapt van de zwart-wit versie naar full colour. Natuurlijk was er ook het logo. Onze Jack Russel, met het dagblad in zijn bek. Daar zijn we van afgestapt. Niet van de Jack Russel, maar het werd wel een beestje in een modernere versie, uitgerust met een vergrootglas. We hebben ook wat wij een voordelenkatern noemen toegevoegd. Daarin zitten promoties, maar ook bonnen voor gratis producten en allerhande wedstrijden. Die bijlage is vanzelfsprekend ook op het internet terug te vinden. Evolutie Of Koopjeskrant op termijn zowel op het internet als in de papieren versie zal worden aangeboden, is een open vraag. Ik kan geen koffiedik kijken, zegt Benny Kerkhofs. Natuurlijk kan ik nu niet voorspellen of er over pakweg vijf jaar nog een papieren Koopjeskrant zal bestaan. Alleen is het zo dat enkele jaren geleden door de Bill Gatesen van deze wereld het einde van de klassieke krant werd vooropgesteld. Er is een dalende trend geweest, maar de verkoop van dagbladen is terug vrij stabiel geworden. Bovendien is het zo dat adverteerders tevreden zijn over de respons op advertenties in dagbladen en ook in Koopjeskrant. Zoals reeds is gezegd blijft het product winstgevend. Zolang daar geen verandering in komt, zal Koopjeskrant wel blijven bestaan, ook als betalende krant. Jean Cornelis: Een prachtig project Lange tijd één van de boegbeelden van de Brusselse persfederatie, stond Jean Cornelis, 82 intussen, ook mee aan de wieg van Koopjeskrant. Het idee is eigenlijk gegroeid toen ik aanwezig was op een Europese vergadering van persfederaties in Berlijn in 1985, zegt Jean Cornelis. Daar werd ons de gratis seintjeskrant Zweite Amt, een Duitse uitgave, gepresenteerd. Dat was iets totaal nieuws en ik was meteen voor het idee gewonnen. Ik heb het dan ook voorgelegd aan een vennootschap van jonge mensen dat Fashion Fashion heette. Met de medewerking van de voorzitter van de Duitse federatie, die ons alles van naaldje tot draadje uit doeken heeft gedaan ook het financiële plaatje zijn we dan in november 86 met acht vennoten, waarvan ik er één was, van start gegaan met Koopjeskrant. Onder leiding van Dirk Apers is Koopjeskrant uitgegroeid tot een erg succesvol product. Aanvankelijk was het enkel Vlaamstalig, maar later hebben we ook de Franstalige tegenhanger J Annonce gelanceerd. We hebben even gewacht om de Franstalige markt op te gaan omdat we een beetje bang waren van 6 de concurrentie van Vlan, maar uiteindelijk bleek die vrees ongegrond, want ook in het Waalse landsgedeelte was onze krant erg succesvol. Het aantal abonnementen dat we hadden was zo goed als verwaarloosbaar. De medewerking van de dagbladhandelaars was van erg groot belang voor Koopjeskrant. We boden hen dan ook een hoge winstmarge; aanvankelijk 30 procent, later terug gebracht tot 28. Het was gedurende 20 jaar erg aangenaam werken met de mensen die de krant maakten, weet Jean Cornelis nog. Dat we de titels verkochten aan Gazet van Antwerpen was het gevolg van het feit dat de groep ons een zeer interessant bod had gedaan. Die overname is overigens zeer vlot verlopen en werd zeer netjes afgehandeld, iedereen heeft zich aan zijn woord gehouden. Voor de toekomst van de papieren Koopjeskrant vreest Jean Cornelis niet echt. Als een groep als Concentra het de moeite vond om het product in stand te houden, betekent dat toch iets. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat heel wat mensen nog erg graag een papieren krant in handen hebben. mei 2011

7

8 Reportage Sportweddenschappen en de slag om het kanaal In de voorbije nummers van Radar hebben we uitvoerig bericht over de opportuniteiten voor persverkopers dankzij de veranderde wetgeving op vlak van sportweddenschappen. Tegelijk voerde met Stanleybet een gelicentieerde aanbieder een wervingscampagne in die edities. Wij vroegen de operator naar het hoe en het waarom van zo n actie. Tekst: Wouter Temmerman Foto: Anne Deknock De wet die sinds 1 januari in ons land geldt, heeft de positie van de persverkopers bij het aanbieden van sportweddenschappen danig verstevigd. De krantenwinkel krijgt een volwaardige licentie, terwijl alle cafés, videotheken etc. die de krantenwinkel voordien concurrentie aandeden uit de boot vallen. In die marktomstandigheden ging met name Stanleybet de voorbije maanden zeer openlijk op zoek naar nieuwe punten in zijn netwerk. Ons marktaandeel bestaat uit drie pijlers, zegt general manager Joris Petillion. Op share of voice en share of preference scoren we goed tot zeer goed. Op een derde, share of distribution, hebben wij nog heel wat werk te verrichten en daar kadert onze agent acquisition campaign dan ook in. Share of voice en share of preference Maar laten we eerst even inzoomen op de twee eerste elementen. De share of voice is het aandeel hoorbare of zichtbare stem dat een marktspeler heeft, legt Petillion uit. Stanleybet is zichtbaar in de winkels waar ze actief is en we doen er alles aan om die visibiliteit hoog te houden. Hierin zijn we erg dynamisch. Klassieke reclamecampagnes via tv of radio voeren wij minder omdat dit economisch enkel verantwoord is als het verkoopnet zich over het hele land uitspreidt en de klant geografisch overal toegang heeft tot ons product. Dit is met 210 verkooppunten lang niet zo. Toch merkt de operator op dat die eindklant Stanleybet best genegen is. De zogenaamde share of preference zit goed. Het grootste bewijs is onze gemiddelde omzet per winkel per week, die absoluut een stuk (tot x10 in sommige gevallen!) hoger ligt dan bij andere aanbieders. Dit komt in de eerste plaats door ons sterk product: hoge quoteringen, flexibiliteit in spel, erg brede waaier aan weddenschappen (we bieden quoteringen aan per week, dat zijn er per maand) en een hoge maximum winst. Stanleybet wijst ook naar de BETEX -operaties, waarbij verscheidene dubieuze operatoren het moeilijker kregen om de markt te bespelen. De voorkeur van de klant voor wie overbleef steeg en dus ook de gemiddelde omzet per winkel per week. Share of distribution Met een goede naamsbekendheid en dito appreciatie van de klant, rest Stanleybet nog één veldslag: die om het kanaal. Hoewel Stanleybet in de wereld van sportweddenschappen kan rekenen op een erg breed en loyaal verkoopnet, is hier het grootste werk aan de winkel, bevestigt Petillion. Op het totale aantal krantenwinkels in ons land is 210 winkels erg weinig. Er zijn nog heel wat opportuniteiten voor ons. Onze bedoeling dit jaar is om ons netwerk uit te breiden met een % met twee cijfers. Let wel: dit altijd met respect voor ons bestaande verkoopnet. Vandaar de Porsche campagne en onze aanwerving van een nieuwe account manager. Porsche-campagne Met de Porsche-campagne ging Stanleybet op zoek naar nieuwe verkooppunten via antwoordkaarten die de winkeliers konden inzenden. Het leverde een 50-tal antwoorden op. Dat lijkt weinig, maar het stemt Joris Petillion desondanks tevreden: Omdat de respons op de campagne warm was, haalden we een hoog percentage effectief getekende contracten ten opzichte van het aantal ingestuurde kaartjes. Het aantal ingestuurde kaarten lijkt laag, want uiteindelijk lieten we duizenden kaarten inlassen. Aanvankelijk vonden we de respons lauw, maar uiteindelijk leverden de ingezonden kaarten toch nog het aantal klanten op dat we vooropgesteld hadden. Toch vinden we het vreemd dat niet meer perswinkels het potentieel van weddenschappen inzien! Hopelijk komt hier verandering in. Trickle down Om verdere groei te verwezenlijken kijkt Stanleybet overigens verder dan de eigen acties. We hopen dat de Nationale Loterij vlug met haar weddenschapsproduct van start kan gaan, laat Petillion optekenen. Voor heel wat mainstream klanten kan dat de stap naar onze weddenschappen veel kleiner maken en winkeliers krijgen op die manier een breder draagvlak voor ons product. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat zich een trickle down -verschijnsel zal voordoen. Weg met de oude perceptie dat weddenschappen altijd een grijze zone zouden zijn! Hier helpt de nieuwe wetgeving en haar stevigere omkadering natuurlijk ook bij, net als het feit dat het voor persverkopers zeer makkelijk is geworden om weddenschappen aan te nemen. 8 mei 2011

9 QUALITY TOBACCO FOR TUBING 10,20E ±200 CIGS FUMER TUE. ROKEN IS DODELIJK. RAUCHEN IST TÖDLICH.

10 Tabak Samenwerking tegen illegale sigaretten De namaak en smokkel van tabaksproducten neemt gestaag toe in West-Europa. Zo is één sigaret op vijf die in het Verenigd Koninkrijk wordt gerookt niet aangekocht in het VK. In ons land wordt meer dan 10% van de gerookte sigaretten aangekocht in het buitenland en ongeveer 15% daarvan is afkomstig uit Luxemburg. Om het probleem aan te pakken sloot Japan Tobacco International ( JTI) een akkoord met het Groothertogdom. Tekst en foto s: Japan Tobacco International Samenwerking met de diverse overheden is van primordiaal belang in de strijd tegen illegale sigarettenhandel. Na een eerdere samenwerkingsovereenkomst met de Belgische Administratie voor Douane en Accijnzen in december 2009 sloot JTI op 12 mei een samenwerkingsakkoord met de Luxemburgse Administratie voor Douane en Accijnzen gesloten om de strijd tegen de illegale handel in sigaretten op te voeren. We zijn ervan overtuigd dat een effectieve aanpak van Newsflashes het probleem van illegale handel pas mogelijk is als de sigarettenproducenten en de diverse overheden samenwerken, zegt Jeroen Dhanens, director coporate affaire Belux van Japan Tobacco wsflash Newsflash Newsflash Newsflash New flash Newsflash Newsflash Newsflash News lash Newsflash Newsflash Newsflash Newsfl ewsflash Newsflash Newsflash Newsflash N lash Newsflash Newsflash Newsflash Newsfl ewsflash Newsflash Newsflash Newsflash N sh Newsflash Newsflash Newsflash Newsfla wsflash Newsflash Newsflash Newsflash Ne sh Newsflash Newsflash Newsflash Newsfla sflash Newsflash Newsflash Newsflash ewsflash Newsflash Newsflash N ewsflash Newsflash News wsflash Newsflash N sflash Newsf lash Ne CDH neemt Belgisch initiatief rond plain packaging Volksvertegenwoordiger Catherine Fonck (cdh) heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend waarbij elk logo of decoratief element op een pakje sigaretten zou worden gebannen. Australië gaat deze maatregel voor het eerst toepassen vanaf Internationale gezondheidsautoriteiten menen dat dit de populariteit van roken kan doen afnemen. Fonck wil dat België hetzelfde doet vanaf Op de pakjes sigaretten zouden nog slechts enkele zaken mogen staan, zoals de merknaam zonder figuratief element, het type van het product, de hoeveelheid nicotine en teer en aanduidingen die de traceerbaarheid en identificatie mogelijk maken. De bedoeling is te vermijden dat het pakje nog zal dienen als reclame. De tabaksgiganten hebben in het verleden blijk gegeven van extreme creativiteit, vooral ten aanzien van jongeren en vrouwen. Het aantal rokers neemt nog altijd toe, verklaarde Fonck in de krant Le Soir. Het voorstel van Fonck ligt in de lijn van de eerder ontvouwde plannen op 10 Europees niveau rond generieke verpakkingen (zie onder andere het tabakskatern van Radar 3). Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx sprak zich positief uit over het voorstel Fonck, maar wil wachten op de afwikkeling van het Europese voorstel. Tabaksverkoop stijgt in 2010, maar In 2010 zijn in ons land afgerond 12,5 miljard sigaretten verkocht. Dat is een stijging van 940 miljoen stuks (of 8%) tegenover in De cijfers zijn afkomstig van het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders. De verkoop komt met deze stijging terug op het niveau van 2007 (12,49 miljard verkochte sigaretten). Financiën baseert zijn gegevens op de verkoop van het aantal fiscale strookjes die zoals bekend op het product komen. Een wijziging op dat vlak beïnvloedde de verkoop in 2010 gevoelig. Claude Monseu, accijnsspecialist op het kabinet Reynders verduidelijkt: In december zijn er voor 340 miljoen sigaretten meer fiscale zegels verkocht dan in Dat is toe te schrijven aan de verandering van het betalingssysteem mei 2011

11 Tabak De contouren van illegale handel Tabaksproducten mogen door Belgische consumenten weliswaar in het buitenland worden aangekocht, doch enkel voor persoonlijk gebruik. Welke hoeveelheden ten behoeve van persoonlijk gebruik in het buitenland mogen worden aangekocht, is voor Belgische consumenten vastgelegd op maximaal 800 sigaretten en 1 kg roltabak per persoon. De illegale handel van tabaksproducten is nefast voor elke betrokkene, behalve de criminele organisaties. De overheid is het slachtoffer van illegale handel omdat ze op die manier vele miljoenen euro s aan belastingsinkomsten verliest (voor 2009 was dat meer dan 50 miljoen euro). De kleinhandelsprijs van een pakje sigaretten in Europa bestaat namelijk voor 70 tot 80% uit belastingen. De consument is het slachtoffer omdat illegale sigaretten, en meer bepaald namaaksigaretten, vaak schadelijker zijn dan reguliere producten, met name omdat er niet de minste controle gebeurt op de bestanddelen die erin worden verwerkt. International. Illegale handel in sigaretten is zo complex dat noch de industrie noch de overheid het probleem alleen kunnen aanpakken. Daadwerkelijke samenwerking is de sleutel tot succes. Voordeel voor Belgische verkopers Het samenwerkingsakkoord voorziet onder meer in een maximale uitwisseling van informatie tussen de beide partijen, in een opleiding van ambtenaren van het ministerie van Financiën en in het gemeenschappelijk gebruik van JTI s Track & Trace-systeem. Dat laatste laat toe om de eigen merkproducten nauwgezet te volgen doorheen het hele distributieproces. Jeroen Dhanens: Elk karton sigaretten dat de JTI- fabrieken verlaat, wordt van een unieke code voorzien. Dankzij deze code kunnen we achterhalen waar de sigaretten werden gefabriceerd en voor welke markt ze zijn bestemd. Het vandaag ondertekende akkoord stelt dit Track & Trace-systeem ook open voor ambtenaren van het ministerie van Financiën. Met dit samenwerkingsakkoord hopen we dan ook samen met de Luxemburgse douanediensten de smokkel en namaak van tabaksproducten ernstig in te dijken, waar ook de Belgische handelaars beter van zouden moeten worden. sh Newsflash Newsflash Newsflash Newsflas wsflash Newsflash Newsflash Newsflash New sh Newsflash Newsflash Newsflash Newsfla Newsflash Newsflash Newsflash Newsflash ewsflash Newsflash Newsflash Newsflash flash Newsflash Newsflash Newsflash Newsf ewsflash Newsflash Newsflash Newsflash lash Newsflash Newsflash Newsflash Newsfl wsflash Newsflash Newsflash Newsflash Ne sh Newsflash Newsflash Newsflash Newsfla sh Newsflash Newsflash Newsflash Ne flash Newsflash Newsflash New wsflash Newsflash Newsf wsflash Newsflash sflash Newsf van deze zegels in januari van dit jaar. De fabrikanten hebben dus een voorraad aangelegd, die een negatieve impact zal hebben op de verkopen van het eerste trimester van Vanaf dit jaar moet de fabrikant de fiscale zegels betalen op het moment dat de producten het magazijn verlaten richting groothandelaar. Voordien moesten de fiscale zegels ten laatste op de 15 de dag van de maand volgend op de aankoop van de zegels betaald worden. De fabrikanten hebben derhalve een stock van fiscale zegels aangelegd tegen voordelige voorwaarden en dat heeft de verkoopcijfers duidelijk omhoog geduwd. Totaal rookverbod in de horeca van 1 juli Het Grondwettelijk Hof heeft op 15 maart 2011 alle uitzonderingen op het rookverbod in de horeca vernietigd. Alleen in aparte rookkamers mag vanaf 1 juli 2011 worden gerookt. Totnogtoe gold het rookverbod alleen voor horeca waar maaltijden worden bereid, zoals restaurants, eetcafés en tavernes. Cafés die alleen voorverpakte etenswaren (chips en dergelijke) verkopen, ontsnapten aan de regel. Daar zou het rookverbod pas in 2014 gelden. Na een klacht ingediend door de Vlaamse Liga tegen Kanker, een horeca-uitbater en enkele snackproducenten oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de uitzonderingen ongrondwettelijk zijn en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Alle uitzonderingen zijn vernietigd. Vanaf 1 juli geldt er derhalve een algemeen rookverbod. Het debat over het rookverbod in de horeca was na de goedkeuring van de huidige wet op 22 december 2011 nooit geluwd. Toevallig evalueerde de Kamercommissie Volksgezondheid op woensdagnamiddag 16 maart de huidige wet, in het licht van het uitdoven van de uitzonderingen. Minister van Volkgezondheid Laurette Onkelinx verklaarde dat met het arrest van het Hof deze discussie gesloten is. Onkelinx organiseert binnenkort een informatiecampagne om de horecasector in te lichten over de nieuwe situatie vanaf 1 juli (bron: Philip Morris International) mei

12

13 Reportage Sfeer snuiven op de Beurs Op 27 en 28 maart 2011 organiseerde Conway in Brussels Expo zijn traditionele voorjaarsbeurs (in september volgt overigens de najaarsbeurs). Meer dan klanten waren op het appel en meer dan 120 leveranciers/ exposanten presenteerden hun assortiment. Radar laat u in deze fotoreportage meeproeven van de sfeer. Foto s: Conway The Convenience Company België Wat vind je bij Conway? Waarom moet een persverkoper afzakken naar een van de klantenbeurzen van Conway. We vroegen het aan channel development manager Mieke Truyen: Conway staat in België bekend als The Convenience Company. De moderne consument kiest voor snelheid en gemak. Een kant-en-klare snack, een heerlijk vers broodje, een kop koffie tussendoor, frisdrank voor onderweg. Maar ook batterijen, telefoonkaarten of tabaksproducten verwacht hij in een convenience store. Gemakkelijk onderweg of vlak naast de deur. Op het moment dat de behoefte ontstaat. Conway voert daarom een zeer breed assortiment van food en non-food artikelen die perfect op die behoeften aansluiten. Convenience staat centraal in het veelzijdige productaanbod van Conway.

14 Exclusief, niet in de handel verkrijgbaar!

15 GRATIS STICKERS WEEK 1 Vanaf 17 mei bij Iedereen doet zijn verhaal in Dag Allemaal

16 mei 2011 magazine Vlaamse Federatie van Persverkopers Interview Politiek ontdekt het dossier AMP In ons vorige nummer van Radar kon u al lezen hoe PS-kamerlid Karine Lalieux minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne interpelleerde over AMP. Ditmaal lijkt het de SP.A menens om de het dossier over de activiteiten van de distributeur op de politieke agenda te plaatsen. Net voor het te perse gaan van dit nummer bracht federaal volksvertegenwoordiger Ann Vanheste AMP ter sprake in de Commissie Economie. We vroegen haar en SP.A-boegbeeld John Crombez naar hun visie op de geschillen tussen de persverkopers en AMP. Tekst: Wouter Temmerman Foto s: SP.A Waarom hebben jullie de problemen met AMP op de politieke agenda geplaatst? Ann Vanheste: Kranten- en buurtwinkels hebben een belangrijke functie in de wijken als verdeel- en als ontmoetingspunt. Maar de tendens is dat er steeds meer krantenwinkels verdwijnen. Oorzaak is de organisatie van de markt en de monopolierol van distributeur AMP. Verschillende malen werd al aan de alarmbel getrokken bij Minister van Economie Van Quickenborne, maar zonder gevolg. SP.A vraagt een dringende aanpassing van de regels van verdeling en terugname en van de markt voor distributie om de krantenwinkels zo een kans te geven om te overleven. John Crombez: We mogen niet langer dulden dat AMP zijn machtspositie misbruikt en tal van veranderingen doorvoert waar de winkelier de dupe van wordt. Verscheidene beroepsverenigingen waaronder VFP hebben gerechtelijke procedures ingesteld. Dit zowel bij de rechtbank van Koophandel als bij de Raad voor de Mededinging. De uitspraken in deze zaken laten nog even op zich wachten maar ondertussen is het toch belangrijk om ook politiek in te grijpen. Aan de bevoegde minister wordt gevraagd om onmiddellijk actie te nemen, in die mate dat de positie van de krantenwinkels wordt verdedigd, in afwachting van een nieuwe en betere werkwijze. John Crombez: Welke argumenten schuiven jullie naar voor om op politiek niveau duidelijk te maken dat wat AMP doet niet door de beugel kan? Ann Vanheste: De transportkosten werden concreet verhoogd van 103,4 euro naar 219 euro per maand. Een stijging van 112% van de leveringskosten terwijl de efficiëntie, de dienstverlening en de inkomsten van de dagbladhandelaar gelijk blijven. Voor een kleine zelfstandige is dit zeer moeilijk te verteren. Maar daar stopt het zelfs niet: een klein jaar na de verhoging van de transportkosten, eind 2009, werd de dagbladhandelaar opnieuw de dupe van het quasi-monopolie van AMP wanneer deze eenzijdig besliste om een nieuwe retourregeling in te voeren. Het nieuwe retoursysteem houdt met vele factoren geen rekening, zoals diefstal en onjuiste werking van het systeem zelf. Op die manier komt het risico van de onverkochte bladen volledig ten laste van de verkopers, terwijl zij dit eigenlijk niet kunnen voorzien. En door de verandering 16 mei 2011

17 INteRVIeW De AMP-vraag aan minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne Mondelinge parlementaire vraag van federaal parlementslid Ann Vanheste aan de minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne over de moeilijke situatie van krantenwinkels veroorzaakt door het monopolie van distributeur AMP. Letterlijk: De krantenwinkels staan steeds meer onder druk door het monopolie van distributeur AMP en de organisatie van de markt. AMP maakt immers misbruik van zijn machtspositie om tal van veranderingen ten nadele van de krantenwinkel door te voeren. De cijfers zijn duidelijk. Twee zelfstandige persverdelers per week sluiten de boeken. Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog ongeveer 3500 zelfstandige verdelers waarvan 2000 zich toespitsen op de kerntaken van een dagbladhandelaar. AMP, controleert de distributie van ongeveer 90 procent van de kranten en tijdschriften in België en heeft dus een monopolie op het gebied van persdistributie. Door eenzijdige veranderingen van AMP in de samenwerkingsregels met zelfstandige krantenwinkels, komen die steeds meer onder druk te staan. Deze situatie is niet nieuw maar blijft verder duren ondanks het feit dat verscheidene beroepsverenigingen gerechtelijke procedures hebben ingesteld bij de rechtbank van Koophandel en de Raad voor de Mededinging. In antwoord op een vraag van collega Karine Lalieux op 23 november 2010 verwees u van het systeem van de uitzonderlijke retours verliest de winkelier elke vorm van inspraak en bepaalt AMP wat en welke hoeveelheden zij leveren. De persverkopers blijven hierdoor vaak met een overstock zitten en worden verplicht om artikelen die zij niet in hun gamma wensen, te verkopen. Kans op verhaal hebben ze zo goed als niet en het kost hen onterecht handenvol geld. John Crombez: De algemene vaststelling is dat er een mechanisme op gang is gekomen dat het voor de krantenwinkels moeilijk maakt om te overleven. Je hebt een monopolie voor de distributie, je hebt een monopolie voor de afrekening van de distributie en je hebt bijna een monopolie in het bepalen van de kostprijs. De transportkosten zijn naar de klacht tegen AMP bij de Raad voor de Mededinging en dat men de conclusies van dit onderzoek diende af te wachten. 1. Wat vindt de Minister van de precaire situatie waarin de krantenwinkels zich bevinden tengevolge de dominante positie van AMP? 2. Wat is de stand van zaken van het onderzoek bij de Raad voor de Mededinging? 3. In hoeverre kunnen de praktijken van AMP als een oneerlijke marktpraktijk jegens andere personen dan consumenten worden beschouwd overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming? 4. Is de Minister van plan, gelet op de ernst van de toestand voor vele kleine zelfstandigen, op korte termijn op te treden en maatregelen te nemen om de situatie voor de zelfstandige krantenwinkels leefbaar te houden? 5. Is de Minister bereid om op korte termijn samen te zitten met alle betrokken partijen om een billijke oplossing uit te werken voor de krantenwinkels? Noot van de redactie: het antwoord van de minister werd verwacht na het te perse gaan van dit nummer, meer dus daarover in het volgende nummer van Radar. gewoon te nemen of te laten. Aan de andere kant van het economische veld speelt voor de krantenwinkels de concurrentie van nieuwe persverkooppunten zoals de supermarkten. Als de markt op deze manier blijft werken, zullen veel winkels de deuren moeten sluiten. Het aanbieden van andere producten kan voor de winkels een oplossing zijn, maar daarmee neem je het fout werken van de persdistributiemarkt niet weg. Wat zijn de schakels? Hoe zit de koststructuur in elkaar? Wie bepaalt dat? Als je die elementen niet uitklaart, dan kan je het mechanisme niet veranderen. En als het mechanisme niet verandert, is de krantenwinkel de sigaar Ann Vanheste John Crombez: Inderdaad. Je belandt in een situatie waarin die laagdrempelige en goed bereikbare krantenwinkels zullen verdwijnen. De persverkoop zal verschuiven naar andere kanalen met een hogere drempel waar pers bovendien een bijproduct is. Het is alsof AMP weet dat dit te gebeuren staat en zolang de krantenwinkels bestaan, zal proberen om er zoveel mogelijk geld op te verdienen. In de wetenschap dat ze erna niet meer met de krantenwinkels moeten werken. Wat beogen jullie concreet? Wat zou Vincent Van Quickenborne kunnen ondernemen? Ann Vanheste: Het minste wat we verwachten is dat de Minister zich niet langer wegstopt achter de juridische kant van de zaak om niet te hoeven antwoorden. John Crombez: Het mag duidelijk zijn dat het ondertussen hoog tijd is dat de minister samenzit met de spelers uit dit veld en eerlijke concurrentie beoogt. We verwachten dat de minister van Economie eindelijk stappen onderneemt om iedere ondernemer evenwaardig te behandelen en niet de kant kiest van de grote spelers in de waardeketen. Want opnieuw komt in deze de kost van het proces terecht bij de zwakste schakel, de persverkoper. En dit zonder dat uitgevers of AMP stappen ondernemen om hierover een haalbaar vergelijk te bekomen. mei

18 INteRVIeW John Crombez Als de minister jullie volgt in de vaststelling dat er iets schort aan de marktwerking, kan hij dan rechtstreeks ingrijpen in de activiteiten van AMP? John Crombez: Als de conclusie is dat er iets structureel mis is met de marktwerking dan kan de politiek kijken naar de regelgeving die deze markt organiseert. Mocht dit een markt zijn met één distributeur en een paar grote bedrijven in plaats van kleine krantenwinkels dan was er al lang een discussie in het parlement. De lopende rechtszaken zijn maar een symptoom van het probleem, de politiek moet naar het probleem zelf kijken. We moeten dus kijken naar de organisatie van de markt waarin zoals gezegd distributie, afrekening en kostprijsbepaling structureel fout zitten. Ik heb niks tegen AMP en haar monopolie, maar het moet binnen een kader dat het mogelijk maakt om een krantenwinkel op een degelijke manier te runnen. Vindt u dat een monopolie in persdistributie moet kunnen? John Crombez: In een markt waar snelheid van verdeling en uniformiteit van het systeem zeer belangrijk zijn, is er veel te zeggen voor een systeem met één gespecialiseerd bedrijf. Maar er blijft een bizarre vaststelling: in Europa zijn we al twintig jaar alle monopolies aan het bevechten. Telecom, energie, en terecht. Maar nieuwe monopolies bepalen zelf hoeveel winst een kleinhandel nog kan maken en dat interesseert tot op heden niemand. Dat is toch te gek voor woorden? Jullie zeggen dat de politiek de organisatie van de distributiemarkt moet herbekijken. Hoe kan zoiets concreet gebeuren? John Crombez: Het zou een goed initiatief van Vincent Van Quickenborne zijn als hij de Economische Inspectie deze problematiek laat bekijken. Als die misbruiken vaststelt, dan kan de Inspectie ook maatregelen treffen. Dan hoeven we zelfs niet meteen met nieuwe wetsvoorstellen te komen. De Economische Inspectie kan via boetes en richtlijnen de marktwerking bijsturen. Ann Vanheste: Als de minister dat niet doet, dan kunnen wij hem daar opnieuw over interpelleren en hem deze piste zelfs suggereren. Gaat hij daar niet op in dan kunnen wij zelf met een nieuw wetsvoorstel komen. Heeft u ook problemen met AMP? Een centraal element in de juridische strijd tussen VFP en AMP is de vraag of AMP zijn positie als quasi-monopolist misbruikt. De procedure die loopt voor de Raad voor de Mededinging moet in dat kader worden geplaatst. VFP ontvangt regelmatig mails of brieven van leden die meestal op schrijnende wijze aangeven hoe AMP aan machtsmisbruik doet. Enkele getuigenissen. Eric Vandromme (Dagbladhandel Eric, Nieuwpoort) Regelmatig, toch al tweemaal de voorbije maand, kregen we een verwittiging omdat we zogezegd een aan ons geleverde bak niet binnen de 14 dagen hadden teruggegeven aan AMP. Bij zo n verwittiging verdwijnt telkens 15 euro van de rekening. Ook heeft AMP onverkochten niet gecrediteerd omdat ze volgens hen niet zijn aangekomen. Aangezien ik de nummers van alle geleverde bakken dagelijks noteer, stuur ik voortaan elke dag een mail naar IBD Oostkamp met daarop de nummers van de teruggegeven bakken en geef ik ook aan in welke bakken de onverkochten zich bevinden. Voorlopig helpt dat. Het liep ook mis bij de recente levering van de boxen bij Goed Gevoel. In plaats van 52 boxen verdeeld over drie types (tweemaal 17 en eenmaal 18 stuks) kregen slechts twee types boxen maar wel 52 stuks in totaal. Van het derde type staan er echter wel 17 genoteerd op mijn verzendingsnota, terwijl ik die nooit kan verkopen of retourneren. Ik heb al meermaals g d, eenmaal zijn mij 17 boxen gecrediteerd maar dan wel van het verkeerde type. Ofwel begrijpen ze het probleem en doen ze niets, ofwel begrijpen ze er niets van. Bert Houtekier (Boekhandel Dorine, Oostende) Ik ga mijn persproducten zelf afhalen in het distributiecentrum en als iets ontbreekt in de levering dan kan je dat enkel daar protesteren. Onlangs ontbrak een volledig pak met exemplaren van Ciné Télé Revue en jammer genoeg heb ik dat pas thuis ontdekt. Dat AMP op zoiets niet wil terugkomen, zit mij hoog. Vreemd genoeg is me ook het volgende opgevallen: ik vul mijn papier met aantallen nog steeds manueel in. Blijkbaar loopt er iets fout op het moment dat een cijfer een klein beetje buiten het vakje komt. Als je dat doet, gaat er iets mis bij het scannen. Ik vernam dat AMP in Oostkamp alleen al met vier mensen werkt om die papieren te corrigeren. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Heeft u ook ervaringen met AMP waarin duidelijk sprake is van machtsmisbruik en wil u dat verhaal delen met uw collega sdagbladhandelaars? Bezorg ons dan een mailtje, brief of fax met een korte beschrijving van uw verhaal. Mailen kan naar faxen naar 03/ , schrijven naar VFP, Ruggeveldlaan 524, 2100 Deurne. 18 mei 2011

19 Actueel Actueel VFP in beroep tegen uitspraak over verdubbeling transportkosten In een vonnis van 18 maart verklaarde de Rechtbank van koophandel te Brussel de vordering van VFP over de verhoging van de transportkosten door AMP ongegrond. Het vonnis is zeer kort gemotiveerd, verklaarde VFPraadsheer meester Pierre de Bandt meteen na de uitspraak. Er wordt nauwelijks of niet ingegaan op de argumenten van de beroepsverenigingen en de rechter oordeelt op basis van de enge visie van AMP dat de verhoging van het minimumforfait tot 219 euro per maand geen misbruik van machtspositie is. VFP hield zijn antwoord even in beraad, maar inmiddels is de kogel door de kerk: VFP gaat samen met Prodipresse en Buurtsuper.be in beroep. Tekst: Wouter Temmerman Hoe het ooit begon In februari 2009 hebben de beroepsverenigingen, VFP (Vlaamse Federatie Persver kopers), Buurtsuper.be (zelfstandige buurtsupermarkten) en Prodipresse (Waalse Federatie persverkopers) aan de Rechtbank van koophandel te Brussel gevraagd om de eenzijdige verhoging van de transportkosten door AMP stop te zetten. AMP had immers in een mededeling van 17 november 2008, die ze in de leveringsbakken heeft gevoegd, het voornemen aangekondigd om op 1 januari 2009 het maandelijks minimumforfait te verhogen van 103 euro tot 219 euro per maand. Dit was meer dan een verdubbeling van de transportkosten ten opzichte van Nog wat later kregen de winkels op gelijkaardige wijze een wijziging van overeenkomst met de verhoogde kosten onder de neus geschoven en dreigde AMP, bij niet ondertekening, met het stopzet- Pierre de Bandt, advocaat VFP VFP-lidmaatschap!? Hoe? Aansluiten bij de Vlaamse Federatie voor Persverspreiders (VFP) kan door gebruik te maken van het overschrijvingsformulier op de keerzijde van de deze pagina. Vermeld in het vakje Mededeling uw telefoonnummer. Hoe lang? Een aansluiting geldt steeds voor 1 jaar (vb. mei 2011 tot mei 2012) Hoeveel? Het lidgeld bedraagt 150 euro, het eerste aansluitingsjaar is dat slechts 100 euro. Wat? Voor inlichtingen over de voordelen van een aansluiting, neem contact op met ons secretariaat. Vlaamse Federatie voor Persverkopers vzw ERKENDE BEROEPSORGANISATIE Aangesloten sectororganisatie van UNIZO Ruggeveldlaan Antwerpen (Deurne) mei Tel / Fax. 03/

20 Actueel ten van de belevering. De vraag tot bespreking van de verhoogde transportkosten door de betrokken beroepsorganisaties werd door AMP categoriek geweigerd. Ondertussen betalen de persverkopers maandelijks circa 240 euro voor de transportkosten. Op jaarbasis komt dit voor een dagbladhandelaar met gemiddelde omzet neer op een bedrag van meer dan een maandloon. Het gaat bovendien om een bedrag dat de persverkopers niet aan hun klanten kunnen doorrekenen als gevolg van de vaste prijs van tijdschriften en kranten. Klacht illegale overheidssubsidies houdt beursgang Bpost tegen In het dossier rond de subsidies die de Belgische Staat ten onrechte zou hebben verleend aan De Post (Bpost intussen) is het momenteel afwachten wat het onderzoek van de Europese Commissie zal opleveren. Wel vernamen we inmiddels dat de klacht die VFP en Prodipresse indienden en het daaropvolgende onderzoek naar de 300 miljoen (volgens De Tijd) staatssteun momenteel de beursgang van Bpost tegenhoudt. Als de Com missie oordeelt dat het om illegale staatssteun gaat, schrijft De Tijd, dan moet Bpost in het slechtste geval 1 miljard euro op tafel leggen en dan is een beursgang nog ver af. Topman Johnny Thijs heeft geen provisies aangelegd en zegt over een goed dossier te beschikken. De omzet van Bpost bedroeg in 2010 overigens 2,31 miljard, de winst 319,2 miljoen. Een boete van 1 miljard euro zou met andere woorden zwaar aankomen. Wat zegt de gerechtsdeskundige? In juni 2009 had de Rechtbank van koophandel reeds vastgesteld dat AMP inderdaad over een machtspositie beschikt op de markt van de persdistributie in België. Omdat AMP evenwel aanvoerde dat de verhoging nodig was omwille van zware verliezen op het vlak van hun transport naar de winkels heeft de rechter een gerechtelijk onderzoek gelast. In het kader van dit gerechtelijk onderzoek is duidelijk geworden dat die transportkosten nu door AMP integraal aan de perswinkels worden doorgerekend, terwijl die vroeger door de grote persuitgevers werden gefinancierd. Ook de gerechtsdeskundige komt in zijn verslag tot het besluit dat de verhoogde transportprijs economisch niet te verantwoorden is. Met enige verbazing hebben de beroepsverenigingen dan ook kennis genomen van het vonnis van 18 maart 2011 waarbij de rechter de vordering van de beroepsverenigingen ongegrond verklaard. Het vonnis is zoals meester Pierre de Bandt meteen opmerkte (cfr inleiding) zeer kort gemotiveerd. Er wordt nauwelijks of niet ingegaan op de argumenten van de beroepsverenigingen. In beroep De beroepsverenigingen hebben daarom unaniem besloten om in beroep te gaan tegen dit vonnis van de Rechtbank en zullen aan Hof van Beroep te Brussel, vragen om de onmiddellijke staking te bevelen van deze praktijken van AMP. AMP verdubbelde niet alleen de transportkosten, maar legde ook de winkels nieuwe en eenzijdige voorwaarden op rond het retoursysteem van onverkochte persartikels die de winkels verplicht moeten afnemen. De beroepsverenigingen zijn ten einde raad met deze naar hun aanvoelen onrechtvaardige gang van zaken en stapten ondertussen zoals bekend ook naar de Raad voor Mededinging ten einde het misbruik van de machtspositie van AMP te betwisten. Wordt vervolgd. BE BBRUBEBB VLAAMSE FED. PERSVERKOPERS RUGGEVELDLAAN DEURNE 20 mei 2011 TELEFOONNR.

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK EEN WEB VOL OPPORTUNITEITEN MAART 2015 Patrick Marck Troeven genoeg om te slagen, maar

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid maandblad mei 2001 132 Krediet en financieel beleid Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine Marketing en management CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie 2011 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen 015 20 13 75 Cover: Philippe Corthout (Outline Graphics) Druk:

Nadere informatie

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book.

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book. Voorwoord Het idee om een serie interviews te starten werd in augustus geboren. Het was een periode dat er vrijwel eenzijdig over innovatie en uitgevers werd gesproken. Op fora en social media kwamen voornamelijk

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

Wordt dit uw nieuwe kantoor?

Wordt dit uw nieuwe kantoor? GOOGLE - CYBERCRIME - CHANGE MANAGEMENT - CLOUD BI - ROBUUSTE HARDWARE - PATENTEN TECHNOLOGIE AAN HET WERK MOBILE APPS IN OPMARS BPM LET OP DE VALKUILEN Wordt dit uw nieuwe kantoor? ZES AANDACHTPUNTEN

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study Inleiding Wim Danhof op deze Wat doe je als uitgever wanneer je merkt dat je traditionele inkomsten uit abonnementen, losse verkoop en advertenties structureel dalen? Dan zoek je onder meer naar andere

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie