Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012"

Transcriptie

1 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier maakt SDF een raamcontract. Alle geïnteresseerden krijgen van de leverancier een aanbod. U gaat dan ook rechtstreeks met de leverancier een overeenkomst aan. Ook zullen er afspraken gemaakt gaan worden met de leverancier omtrent het installeren van de installatie. Als ik me nu inschrijf, wanneer worden de zonnepanelen dan geplaatst? We streven er naar om de zonnepanelen in 2012 te laten plaatsen. We zijn daarvoor wel afhankelijk van de beslissingstermijn van de provincie over de subsidie-aanvragen. Wanneer het aantal deelnemers groter is dan verwacht dan zal dat ook mogelijk tot een langere periode van plaatsing leiden. Tot wanneer kan ik gebruik maken van de aanbieding voor zonnepanelen? In verband met de inschrijving op de subsidieregeling kunt u tot uiterlijk 27 maart gebruik maken van het aanbod. Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld? Allereerst zorgen wij dat er subsidie wordt aangevraagd, mits we aan de voorwaarden van de provincie kunnen voldoen. Vervolgens geven we uw inschrijving door aan de door SDF geselecteerde leverancier. De leverancier komt bij u thuis om te beoordelen of de installatie zoals u heeft aangegeven mogelijk is en of er afwijkingen zijn van de standaardsituatie. Hij maakt op basis van meer- en minderwerk een offerte op maat. U verleent opdracht op basis van deze offerte. De leverancier bestelt en plaatst de panelen. De subsidie komt door de provincie aan u ten goede en wordt verrekend. Ben ik verplicht tot afname als ik het formulier instuur? Nee. Naar aanleiding van uw aanmelding maakt de leverancier een afspraak voor een huisbezoek. Op basis van het huisbezoek krijgt u een offerte voor uw situatie. Uw akkoord op deze offerte is bindend. Welke criteria zijn gebruikt bij het selecteren van de leverancier van de PV panelen? Er is een selectieproces op basis van verschillende kwaliteitsaspecten en prijs gevolgd. Hierbij is onder andere gekeken naar de opbrengst van de panelen, opbrengstbehoud, garantie en bijdrage aan de lokale economie door plaatsing door lokale installateurs.

2 Kan ik ook zelf de leverancier benaderen voor een offerte? Uiteraard kunt u zelf ook direct met deze of een andere leverancier van zonnepanelen contact opnemen. U mist dan wel het voordeel van de gebundelde inkoop en om gebruik te maken van de subsidieregeling van de provincie Overijssel moet u dan zelf een collectief vormen dat aan de regels van de subsidieregeling voldoet. Kan ik zelf de zonnepanelen monteren en zo op een lager aankoopbedrag uitkomen? Nee dat is binnen deze actie niet mogelijk Met wie werkt SDF samen en waarom? Stichting Duurzaam heeft in 2010 namens deel genomen aan de wedstrijd Duuzaam Dorp Provincie Overijssel. SDF is hierbij bij de beste vier geëindigd. De kennis welke in de diverse projectgroepen wordt opgedaan stelt nu mede beschikbaar om in de Gemeente Tubbergen een zonnepanelen actie te gaan organiseren. Dit om bij te dragen aan een verduurzaming van de energieproductie in Tubbergen en om de geïnteresseerden te ontzorgen. De gemeente Tubbergen faciliteert deze actie niet actief maar juicht deze van harte toe. Door zoveel mogelijk particulieren en/of bedrijven te interesseren voor zonnepanelen is het mogelijk om mee te dingen naar een subsidiemogelijkheid van de Provincie Overijssel. Deskundigen op het gebied van kostenontwikkeling van zonnepanelen verwachten dat er geen grote prijsdalingen meer te verwachten zijn. Gezien de lage prijs van de zonnepanelen is de verwachting tevens dat dit de laatste subsidiemogelijkheid is vanuit de Provincie Overijssel. Vragen over zonnepanelen Wat zijn zonnepanelen en hoe werken ze? In zonnepanelen wordt energie uit zonlicht omgezet in elektrische energie. De panelen zijn opgebouwd uit de kleinere zonnecellen. De zonnepanelen produceren gelijkstroom die door de omvormer wordt omgezet in wisselstroom. Hoe duurzaam zijn de zonnepanelenpakketten? De duurzaamheid van zonnepanelen is in de eerste plaats gelegen in de productie van duurzame energie en daarmee het voorkomen van CO 2 -uitstoot. Waar worden de zonnepanelen gemaakt? De panelen worden in Duitsland of China geproduceerd. De zonnecellen zelf kunnen weer afkomstig zijn uit Japan.

3 Kan ik ook kiezen voor een ander aantal panelen? De standaard aangeboden systemen bestaan uit nader te bepalen aantal panelen. Indien nodig wordt van deze standaarden afgeweken om u een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen. Kan ik zien hoeveel energie de panelen opwekken? Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. Dit hangt af van de installatie die u uiteindelijk kiest. Er zijn omvormers verkrijgbaar die de energie meten, maar ook losse meters zijn te koop. De Leverancier kan u hierover nader informeren. Kan ik voldoende stroom met 1 pakket opwekken om zelfvoorzienend te zijn en hoeveel panelen heb ik maximaal nodig? Dat hangt af van uw elektriciteitsverbruik en uw beschikbare dakoppervlak. Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500 kilowattuur per jaar. Op uw laatste jaarafrekening van het energiebedrijf kunt u aflezen hoeveel u jaarlijks ongeveer verbruikt. Voor een snelle berekening kunt je het jaarlijks energieverbruik in kilowattuur vermenigvuldigen met 1,1. De uitkomst is het aantal Wattpiek aan zonnepalen dat u nodig hebt om het totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden. Moet ik de panelen schoonmaken? De panelen regenen schoon, alleen als er ernstige vervuiling is door bijvoorbeeld vogelpoep, kan het nodig zijn om dit met een zachte spons te verwijderen. Welk onderhoud aan de panelen is noodzakelijk? Zonnepanelen vragen nauwelijks onderhoud. De toplaag is zelfreinigend. Het is voldoende om eens per jaar te (laten) controleren of alle onderdelen goed werken, en of de panelen nog goed vast zitten. De panelen regenen schoon, alleen bij ernstige vervuiling van bijvoorbeeld zware industrie of een drukke snelweg moet u ze jaarlijks reinigen. De omvormer moet waarschijnlijk één keer tijdens de levensduur van de panelen vervangen worden (na 12 tot 15 jaar). Certificering van de panelen Op de achterkant van de panelen zit een typeplaatje met registratienummer, type, vermogen etc. Het TUV certificaat wordt digitaal aangeleverd samen met de testrapporten van elk paneel in de container.

4 Vragen over woning Ik woon in een huurhuis of in een appartementencomplex van een VVE, kan ik inschrijven? Voor de plaatsing van zonnepanelen heeft u toestemming nodig van de verhuurder of de vereniging van eigenaren. Als u deze toestemming heeft kunt u inschrijven. Ik woon in een monument of een beschermd stadsgezicht. Heeft dit gevolgen? Ja, neem contact op met de afdeling monumentenzorg van de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk heeft u een vergunning nodig. Heb ik een vergunning nodig? Plaatsing van zonnepanelen is vergunningsvrij, behalve wanneer u in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Waaraan moet mijn dak voldoen om zonnepanelen te kunnen plaatsen? U heeft een schuin dak nodig met een vrij en onbeschaduwd oppervlak, dat is gericht op het zuiden (tussen Zuid-West en Zuid-Oost) of een plat dak met een onbeschaduwd oppervlak. Het vrije dakvlak moet groot genoeg zijn. Wanneer een dakdoorvoer gemaakt moet worden door beton zijn daar extra kosten aan verbonden. Kunnen de zonnepanelen ook op een asbest dak geplaatst worden? Asbestdaken zijn uitgesloten in deze actie. Heb ik een andere elektriciteitsmeter nodig? Dat verschilt. De leverancier zal bij het bezoek aan huis kijken of uw meter geschikt is of vervangen moet worden. Als de meter vervangen moet worden gebeurt dat door Enexis. Enexis doet dit momenteel kosteloos Moet ik mijn opstalverzekering aanpassen? Dit kunt u het beste nakijken in uw polis of navragen bij uw verzekeraar, de meeste verzekeraars nemen de zonnepanelen mee in de opstalverzekering.

5 Vragen over subsidie Hoe werkt de subsidie van de provincie Overijssel? De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling voor zonnepanelen opengesteld. Op staat de regeling gepubliceerd. Kenmerken van de regeling: o De subsidie kan alleen door groepen van tenminste 25 particulieren of 15 bedrijven worden aangevraagd. o Deze mensen moeten in een cirkel wonen met een straal van 6 km (SDF heeft als middelpunt van deze cirkel gekozen voor de kruising van de Tubbergeresweg met de Huyerenseweg) o Hoe meer mensen inschrijven hoe groter de kans dat we subsidie krijgen toegewezen. Dus als u meer mensen bij u in de buurt motiveert om mee te doen verhogen we de kans op subsidie! o Hoe meer Wattpiek we installeren hoe groter de kans. o Hoe lager de gevraagde subsidie per Wattpiek, hoe groter de kans dat we de subsidie krijgen. Wij zorgen dat de inschrijvingen gebundeld worden ingediend bij de provincie. Hoeveel subsidie geeft de provincie Overijssel? We vragen 0,30 per Wattpiek aan. Als de subsidie wordt toegekend betaalt de provincie zo'n 10% mee aan uw investering in zonnepanelen. De maximaal toe te kennen subsidie per groep van inschrijvers (hier via SDF) bedraagt Indien er meer geïnteresseerden zijn dan budget, geldt de volgorde van aanmelding (op dagen) en daarna loting. Ik wil het aantal panelen op mijn dak uitbreiden heeft dit gevolgen voor de subsidie? Als de subsidie wordt toegekend bent u zeker van subsidie voor het aantal Wattpiek dat u nu aanvraagt Ik heb een bedrijfspand, kan ik ook meedoen? Ja, u kunt met uw pand aan deze actie meedoen. Als u een groter systeem wilt plaatsen kunt u dit op maat laten ontwerpen. Ik woon niet binnen de aangegeven cirkel met een straal van 6 km, kan ik toch deelnemen? U kunt niet deelnemen aan de subsidie van de Provincie Overijssel, U kunt wel gebruikmaken van ons inkoop-raamcontract.

6 Vragen over financieel Hoe werkt het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet en wat is salderen? Als u zonnepanelen heeft wekt u daarmee zonnestroom op. Een deel hiervan gebruikt u direct, doordat u elektrische apparaten aan heeft staan, terwijl de zon schijnt. Maar als de zon schijnt wekt u waarschijnlijk meer op dan u op dat moment verbruikt. Wat u niet gebruikt levert u aan het net. U mag deze energie op een ander moment weer van het net gebruiken. Dit heet salderen. Uw energiebedrijf is verplicht om tot tenminste 5000 kilowattuur salderen toe te staan. Bij sommige energiebedrijven kunt u meer dan 5000 kilowattuur salderen. Als u meer aan het net levert dan dat u kunt salderen, krijgt u over het meerdere een teruglever-vergoeding. Deze verschilt per energieleverancier en is veel lager dan het tarief dat u betaalt voor de stroom. Financieel is het aantrekkelijk om niet meer zonnestroom te produceren dan u zelf kunt gebruiken Hoe heeft SDF de prijs van stroom van de eigen zonnepanelen berekend? We hebben uitgerekend hoeveel kilowattuur de zonnepanelen opbrengen in de eerste 15 jaar, rekening houdend met de garantieopbrengsten. De investering hebben we over deze opbrengst verdeeld en zo uitgerekend dat zonnestroom zelfs zonder subsidie al voordeliger is dan stroom van het elektriciteitsnet Zijn er mogelijkheden om een lening af te sluiten voor deze pakketten? Financieringen zijn via de eigen bankorganisatie te regelen. Kan een lening voor zonnepanelen als eigenwoningschuld worden aangemerkt? De belastingdienst heeft hierover het volgende standpunt bekend gemaakt: Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, Staatscourant 2010, 8462 De minister van Financiën heeft het volgende besloten Zonnepaneleninstallaties Als een belastingplichtige een lening afsluit voor de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie kan hij deze schuld als eigenwoningschuld aanmerken mits de zonnepaneleninstallatie onroerend is geworden. Er bestaan verschillende zonnepaneleninstallaties. Zo zijn er bijvoorbeeld zonnepanelen die als het ware "los op de daken gelegd worden" en panelen die slechts met een viertal schroeven worden bevestigd. Deze installaties zijn niet onroerend geworden. Een installatie is onroerend geworden als deze duurzaam met de woning is verenigd in de zin van artikel 3:3 juncto 3:4 van het BW doordat de installatie naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierbij is het niet meer van belang dat technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verwijderen. Uitgaven voor een onroerende zonnepaneleninstallatie

7 kunnen worden aangemerkt als eigenaarslasten. De beoordeling of de zonnepaneleninstallatie onroerend is, is civielrechtelijk van aard en afhankelijk van de feiten en omstandigheden Moet ik vooraf betalen? U betaalt overeenkomstig de offerte die u van onze leverancier ontvangt. Na oplevering krijgt u een certificaat met daarop de geplaatste materialen, data plaatsing en telefoonnummers ten behoeve van probleemoplossing, garantie en subsidie-uitbetaling. Hoe is de prijs van een pakket opgebouwd? De prijs van de pakketten is opgebouwd uit de kosten voor de panelen, de omvormer, arbeidsloon en overige materialen. De gegeven prijzen zijn inclusief BTW en installatiewerk. Er is uitgegaan van een standaardsituatie. De installateur komt bij u thuis kijken om eventuele afwijkingen van de standaardsituatie op te nemen en een maatwerkofferte te maken. Hoe zit het met de garantie? Zie leveranciers voorwaarden Hoe kan ik de garanties claimen? U claimt de garanties bij de leverancier. Mocht deze niet meer bestaan, dan claimt u direct bij de fabriek. De garantie is bij een verzekeraar afgedekt, dus ook wanneer de fabriek niet meer bestaat bent u verzekerd van garantie. Vragen over de techniek Hoeveel Wattpiek is een kilowattuur? Wattpiek is de eenheid waarin het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt. Het geeft aan hoeveel energie een zonnesysteem per seconde opwekt bij maximale zonlichtinstraling. kilowattuur is de eenheid waarin het gebruik en de productie van elektrische energie over een heel jaar wordt gemeten. Een paneel van 100 Wattpiek levert in een jaar ongeveer 85 kilowattuur elektrische energie. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een naar

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Salderen. Artikel 95c

Salderen. Artikel 95c Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU. Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda. Bewoners delen hun ervaringen

UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU. Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda. Bewoners delen hun ervaringen UITGAVE VAN GEMEENTE BREDA AFDELING MOBILITEIT EN MILIEU 2013 Een kijkje in vijf Solar voorbeeldwoningen in Breda Bewoners delen hun ervaringen 2 VIJF SOLAR VOORBEELDWONINGEN IN BREDA Hagebeemd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond over zonne-energie

Welkom op de informatie avond over zonne-energie WELKOM Welkom op de informatie avond over zonne-energie Samen hebben we de plicht om zuinig te zijn op onze aarde 15 maart 2012 PROGRAMMA Onderwerpen voor de pauze wie zijn we, waarom we hier zijn energiebewustzijn

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie