In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden."

Transcriptie

1 Sociologisch Epicentrum - beleidsplan Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1

2 Beste lezer, Voor de 26e keer alweer wisselt SEC van bestuur. In de afgelopen jaren hebben de besturen SEC een richting op gestuurd die veel positieve veranderingen met zich mee heeft gebracht. Als organisatie zijn we professioneler en meer gestructureerd geworden. Dit jaar verwachten wij deze ambitieuze ontwikkeling voort te kunnen zetten. Ieder bestuurslid is onder andere vanwege de verhuizing van de opleiding al vanaf afgelopen zomer bezig met zijn of haar nieuwe taak. Toch zullen wij pas na deze ALV onszelf - hopelijk jullie huidige bestuur mogen noemen. Als bestaand lid heb je al minimaal één jaar alles mee mogen maken van wat SEC te bieden heeft, en als nieuw lid heb je ongetwijfeld al van alles gehoord over wat SEC doet en organiseert. In de afgelopen jaren is de lat iedere keer wat hoger gelegd, en wij hopen de prestaties van de voorgaande besturen minstens te evenaren: een jaar vol lezingen, borrels, excursies, feesten en reizen staan weer op jullie te wachten! Het wordt dit jaar een extra uitdaging omdat we overal te maken hebben met het feit dat we verhuisd zijn dit hebben jullie bijvoorbeeld al gemerkt aan de nieuwe borrellocatie, en dit is bij lange na niet de enige verandering die we dit jaar gaan doormaken. De extra taak voor vooral dit bestuursjaar is dus de verhuizing en alles wat daarbij hoort in zo goed mogelijke banen te leiden, zodat jullie wel de lusten hiervan meekrijgen maar niet de lasten. Om die ambities wat concreter te maken, heeft elk kandidaats-bestuurslid een beleidsplan geschreven: een korte uiteenzetting van de manier waarop hij of zij zijn of haar functie een eigen richting wil geven. Hier kunnen jullie vinden wat de prioriteiten, voornemens en ideeën zijn van ieder aankomend bestuurslid. Wij zijn je erg dankbaar dat je deze teksten met ons doorneemt, want ieder bestuur is ontzettend gebaat bij kritische en meedenkende leden. Ik spreek namens ons allemaal als ik zeg dat wij erg veel zin in dit jaar hebben. Met vriendelijke groeten, Evita Dupker Kandidaatsvoorzitter

3 Inhoudsopgave Jaarplanning...4 Voorzitter... 5 Secretaris... 7 Penningmeester Coördinator Commissie Studiegerelateerde Activiteiten Coördinator Commissie Feesten en Activiteiten

4 Jaarplanning Wijzigingen voorbehouden Algemeen Studiegerelateerd Sociaal September Boekverkoop Themaborrel Algemene Leden Vergadering Constitutieborrel Lezing Introductieweekend Oktober Eerstejaaruitje De Andere Blik November Excursie Themaborrel Filmavond Feest 1 December De Andere Blik Sinterklaaslunch Kerstdiner Januari ALU Lezing Nieuwjaarsborrel Themaborrel Februari Boekverkoop De Andere Blik Wintersport Maart ALV Feest 2 Landelijk Sociologie Congres? Excursie Carrièrelezing April ALU De Andere Blik Liftwedstrijd Promotie nieuw bestuur Lezing Themaborrel Mei Sollicitatie nieuw bestuur De Andere Blik Studiereis Juni ALU Lezing BBQ September Inwerken nieuw bestuur ALV 4 Batavierenrace

5 Voorzitter Aankomend jaar zal ik als nieuwe voorzitter van SEC mijn uiterste best doen om alles waar de vereniging mee te maken zal krijgen, zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik zie het als mijn hoofdtaak om er naar buiten toe voor te zorgen dat SEC goed gerepresenteerd wordt en om er intern voor te zorgen dat er sprake is van eenheid en efficiëntie door goede communicatie. Bovenal wil ik er zo goed mogelijk voor zorgen dat de Spinhuissfeer met ons meereist naar het REC en zowel de andere bestuursleden als alle andere leden van SEC stimuleren deel te nemen aan de vanoudse gezelligheid uiteindelijk maken mensen zelf de sfeer. Om deze plannen te realiseren, zal ik me veel bezig houden met het behouden van overzicht en voldoende communicatie, zowel binnen het bestuur en alle commissieleden als binnen verenigingen als de FV-FMG, die vanaf dit jaar een extra belangrijke rol gaat spelen voor alle studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Samen kunnen we onze gedeelde belangen beter behartigen en de communicatie met andere verenigingen is bijzonder nuttig voor het uitwisselen van tips en informative, vooral omtrent de klachten rondom de verhuizing. Het is belangrijk dat er genoeg contact is met alle externe organen waar SEC mee te maken heeft: op die manier zal de vereniging altijd goed vertegenwoordigd kunnen worden en kunnen we eventuele mogelijkheden of problemen voorbereid en samen met de andere FMGverenigingen aanpakken. Ik zal er een prioriteit van maken om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt zowel binnen als buiten SEC. Binnen de FV-FMG zal ik de rol van secretaris en vice-voorzitter op me nemen. Omdat het belangrijk is dat alle bestuursleden goed communiceren en continu van elkaars bezigheden op de hoogte zijn, zal ik met de andere leden van het bestuur minimaal één keer per week vergaderen. We zullen concrete afspraken maken over de taakverdeling binnen het bestuur; naast de taken behorend bij ieders functie zal elk bestuurslid ook bepaalde commissies coördineren en/of voorzitten. Zelf zal ik coördinator zijn van de Commissie Studiereis, dus ik zal bij de vergaderingen van de Commissie Studiereis zijn en de voorzitter en zijn commissie voorzien van hulp en advies waar nodig. Door op de hoogte te blijven van alle activiteiten van SEC ben ik als voorzitter in staat de commissies te controleren en mijn mede-bestuursleden te ondersteunen waar nodig. Deze ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van bijvoorbeeld aansporing en actief meedenken, maar wanneer nodig ook in het overnemen van concrete taken. In de afgelopen jaren is er een hoop veranderd binnen SEC, waardoor de organisatie veel efficiënter is geworden. Ik ben van plan om deze ontwikkeling voort te zetten en ook dit jaar samen met de andere bestuursleden weer kritisch te kijken naar wat er beter kan binnen SEC. We gaan meer doen met evaluatie dit heb ik als tip meegekregen van het oude bestuur en we hebben een nieuwe commissie in het leven geroepen: de Commissie Externe Activiteiten. Deze commissie en haar inhoud komt in het beleidsplan van de coördinator Feesten en Activiteiten uitgebreid aan bod. Het idee van de nieuwe commissieverdeling is om de taken van de coördinator Feesten en Activiteiten wat te verlichten. Dit jaar zullen we werken met aparte commissievoorzitters voor zowel de Commissie Externe Activiteiten als de Commissie Studiereis en Commissie Sport; maar tegelijk willen we ook kijken naar een eventuele mogelijkheid om vanaf volgend jaar te gaan werken met een extra bestuurslid die dan zowel de Commissie Externe Activiteiten 5

6 als de Commissie Studiereis onder zich zou krijgen. Door dit soort veranderingen willen we ervoor zorgen dat SEC in de toekomst nog beter zal gaan functioneren door de werkdruk wat meer te spreiden. Naast het FV-FMG neem ik ook deel aan het bestuur van het Landelijk Overleg Sociologie (LOS). Dit is het bestuur van de verzameling van alle sociologieverenigingen van Nederland. In de eerste plaats organiseren we binnen dit bestuur samen het Landelijk Sociologie Congres. Samen met de secretaris van dit bestuur, Bente Voskamp, zal ik binnen het LOS ook de rol van secretaris vervullen. Ik wil er voor zorgen dat mijn medebestuursleden hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, en dat alle leden van SEC kunnen profiteren van alles wat wij als vereniging te bieden hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dit jaar met onze gedeelde inzet ondanks de verhuizing en alle uitdagingen daar omheen soepel en prettig zal verlopen. Evita Dupker Kandidaatsvoorzitter

7 Secretaris Sinds de overdracht op 28 juni vervul ik de functie van secretaris. Communicatie zowel intern als extern is mijn belangrijkste functie bij SEC. Facebook en de website dient als voornaamste communicatiemiddel naar de leden toe. De is vaak voor externe communicatie. Op dit vlak werk ik nauw samen met de Voorzitter. Binnen het bestuur zijn de notulen een belangrijk onderdeel, via deze weg weet men welke afspraken er zijn gemaakt en welke taken voltooid dienen te worden. Samen met de Voorzitter neem ik namens SEC plaats in het LOS. Het landelijk overleg orgaan sociologie. Hierbij zal ik samen met Evita Dupker de rol van secretaris vervullen. Daarnaast vertegenwoordig ik SEC in de onderwijs commissie (OC). Een grote verantwoordelijkheid waarbij ik constant goed op de hoogte moet zijn van alle ontwikkelingen binnen de opleiding. Facebook Afgelopen jaar is facebook het belangrijkste communicatie medium geweest naar de leden toe. Dit wil ik graag doorzetten. Evenementen aanmaken bereikt een groot aantal leden. Ook kunnen er, via een link naar de website, bijvoorbeeld vacatures gedeeld worden. Hier tussen wil ik een goede balans vinden. Mensen moeten de facebook berichten van SEC nog wel als relevant zien en dus niet als oneindige vacture spam. Dit zal tenkoste kunnen gaan van de promotie van activiteiten. Website De website is qua informatieverschaffing erg gedateerd. Zo vond ik na de overdracht nog informatie over de CSA en CFA van Dit heb ik deels verwijderd en met name de commissie pagina en nieuws/agenda geüpdatet. Mijn voorganger heeft een fotopagina aangemaakt voor verschillende activiteiten. Ik wil dit graag doorzetten en regelmatiger foto s hierop plaatsen. De website lijkt vaak overbodig vanwege facebook, echter neemt het aantal facebookgebruikers na jaren van toename tussen de 15 en 25 jaar nu af. Mensen zonder facebook moet via de website dus ook op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten. De agenda die vorig jaar niet is bijgehouden op de website wil ik graag herintroduceren. Daarnaast is er door het ontbreken van de Common Room niet een vaste plek om posters te plakken in de eerste maand(en). Digitaal promoten is dus een prioriteit. Inschrijvingen Inschrijving voor zaken als studiereis, introductieweekend en lidmaatschap voor SEC streef ik geheel digitaal te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zal ik in samen werking met de websitebeheerder de website up to dat maken door bijvoorbeeld de implementatie van IDEAL zodat betalingen voor de studiereis, introductieweekend en lidmaatschap van SEC voortaan al via de website kunnen. Nu zijn we veelal afhankelijk van onze boekleverancier Atheneum. De afgelopen boekverkoop zijn door hun systeem problemen met verschillende inschrijvingen ontstaan. Nieuwsbrief Die nieuwsbrief is vaak iets wat er bij inschiet. Het wordt vaak niet geopend. Daarom wil ik deze brief tweemaandelijks maken. Hierbij krijgt het wat meer inhoud en meer lading. Wel is het noodzaak dat alle activiteiten van de aankomende twee maanden vast staan. Hierbij kan beroep worden gedaan op de jaaragenda. Dit moet natuurlijk goed worden overlegd met de CSA en CFA. Met de nieuwe Commissie Externe Activiteiten (CEA) en de Sport Commissie die nu meer ruimte krijgt kunnen veel dingen in de jaaragenda nog onder voorbehoud zijn. 7

8 Ledenbestand Het ledenbestand dient ieder jaar zorgvuldig bij te worden gehouden. Met name voor de subsidieaanvraag is dit erg belangrijk. De leden die via de website inschrijven dient de penningmeester via het drive bestand te controleren op betaling. Dit vereist ook een goede samenwerking en zorgvuldige controle. Via de mail ontvang ik uitschrijvingen die ik vrijwel direct uit het ledenbestand dien te halen. Dit is iets waarbij goed moeten worden opgelet. Anders ontvangen de niet-leden jaarlijks alsnog een automatische incasso. Deze zorgvuldigheid staat wat betreft de ledenlijst voor mij voorop. Graag wil ik afsluiten door te benadrukken dat ik naast secretaris onderdeel ben van het dagelijks bestuur. Daarbij worden wij wekelijks door de coordinatoren ingelicht. Daarbij wil ik graag persoonlijk banadrukken dat wij één team zijn. Waar nodig hoop ik mijn mede bestuursleden te ondersteunen eveneens zoals zij ook bij mij zouden doen. Als eerste bestuur op Roeterseiland zullen wij voor veel meer (onverwachte) uitdagingen komen te staan dan onze voorgangers. Ik weet dat wij tenzamen heel veel kunnen bereiken en een prachtig jaar tegemoet gaan. Bente Voskamp- kandidaatssecretaris

9 Penningmeester In het academisch jaar 2014/2015 zal ik, Thomas van Steen, de taak van Penningmeester vervullen. Mijn taken als penningmeester bestaan naast het boekhouden ook uit het plannen en controleren van de financiële kant van de vereniging. In dit beleidsplan zal ik de doelstellingen, verantwoordelijkheden en plannen op financieel gebied voor komend jaar uiteenzetten. Belangrijk om hier al te vermelden is het feit dat de (definitieve) begroting pas op 1 oktober voorgelegd wordt aan de UvA, en de plannen in dit stuk nog niet definitief zijn. In samenspraak met de commissievoorzitters en het dagelijks bestuur wordt voor die tijd een voorlopige begroting opgesteld, waaruit een subsidieaanvraag naar de UvA zal voortkomen. Nieuwe leden Voor de studievereniging SEC zijn de leden van het grootste belang. Zonder leden geen excursies, lezingen, uitjes of feesten. Om ook dit jaar de vereniging weer van voldoende aanwas te voorzien zullen wij alles te werk stellen om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Om hier vroeg een begin mee te maken, heeft het voltallige bestuur dit jaar meegelopen met de Intreeweek. Daarnaast zullen wij ons dit jaar sterk moeten profileren op het Roeterseiland om niet weg te vallen tegen de drukte van een dergelijke campus. Ledenbetalingen Sinds vorig jaar wordt het lidmaatschap niet meer in eens voldaan. Waar het lidmaatschap eerst eenmalig 25 euro kostte, wordt nu eerst twintig euro geïnd, waarna jaarlijks vijf euro contributie geïncasseerd wordt. Dit jaar zal voor het eerst geïncasseerd worden en daarom zullen de inkomsten uit contributie, in vergelijking met vorig jaar, toenemen. Waar vorig jaar is ingeteerd op de reserves om het verlies van contributieinkomsten op te vangen, zullen we dit jaar noch een verwacht tekort in begroten, noch pogen het verlies van vorig jaar op te vangen. Verhuizing Roeterseiland Dit jaar is de FMG verhuisd naar het Roeterseiland Complex. De nieuwe omgeving neemt vele uitdagingen met zich mee. Zo hebben we nieuwe locaties voor de borrels en lezingen moeten zoeken en hebben we onszelf en onze leden opnieuw wegwijs moeten maken op de campus. Op de nieuwe locaties is het veel minder vanzelfsprekend dat wij veel in direct contact komen te staan met de leden dan bij de oude situatie in het Spinhuis. Het verlies van onze Common Room valt zwaar. Dit jaar gaan we daarom extra geld inzetten voor kennismakende of ledenbindende activiteiten zoals het eerstejaarsuitje, studenten-en-docenten-borrels en sociale uitstapjes. Boekverkoop De boekverkoop van SEC loopt via boekhandel Athenaeum, te Amsterdam. Leden van SEC kunnen tijdens de afgesproken bestelperiode, 10 tot 18% korting krijgen door hun boeken via de bestelmodule van Athenaeum te bestellen. Niet-leden kunnen op deze manier ook meteen een lidmaatschap aanschaffen. De boekverkoop wordt door SEC twee keer per jaar aangeboden en is aan het begin van het semester. Onze leden kunnen ook buiten de afgesproken bestelperiode hun boeken bestellen, zij krijgen dan, op vertoon van hun ledenpas, 10% korting op het Engelstalige aanbod uit de rubrieken. 9

10 Begroting en Subsidieaanvraag Voor 1 oktober 2014 moet de conceptbegroting rond zijn en de subsidieaanvraag ingediend worden bij de UvA. SEC krijgt subsidie van het College Sociale Wetenschappen en de Graduate School of Social Sciences (CSW en GSSS). Er is met invoering van het jaar een duidelijk plafond gesteld aan subsidieaanvraag. Je kunt een bepaald bedrag aan subsidie krijgen aan de hand van de begroting die je indient met een maximum van 7,50 per student ingeschreven aan de opleiding Sociologie plus een basis bedrag van Het indienen van de begroting en subsidieaanvraag is een van mijn belangrijkste taken. Eigen vermogen SEC heeft in de voorgaande jaren een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd. Aangezien wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn, mogen wij, om in aanmerking te komen voor subsidie, geen al te groot eigen vermogen hebben. Vorig jaar is al gepoogd de reserves te verkleinen en ook dit jaar zal ik, zonder buitensporige risico s aan te gaan, het niet schuwen om bij de activiteiten voor onze leden er geld op toe te leggen. Dit zal in de begroting worden doorgevoerd door zowel de CSA als de CFA een kostenpost van 500 te geven om de kennismakende of ledenbindende activiteiten te bekostigen. Boekhoudsysteem Sinds afgelopen jaar wordt de boekhouding van SEC bijgehouden op de Google Drive met het programma Spreadsheet. Dit is een rekenprogramma dat zeer veel weg heeft van Excel. Dit jaar moeten er echter incassogegevens worden verwerkt en hiervoor is een boekhoudingsprogramma vereist. Dit jaar zal ik dus naast de boekhouding in Spreadsheet ook met een nog nader te bepalen boekhoudingsprogramma gaan werken. De integratie van dit programma met de boekhouding van SEC hoop ik voor het einde van dit jaar te hebben voltooid. Voor de zekerheid en het overzicht voor de overige bestuursleden en de kascommissie zal ik dit jaar altijd ook het oude systeem voortzetten. Overige financiële taken De inkomsten en de uitgaven van de vereniging zullen bijgehouden worden in het kasboek. Ook verwerk ik de declaraties zoals deze door de bestuursleden, commissievoorzitters of commissieleden worden ingediend. Uiteraard worden uitgaven alleen vergoed wanneer een originele aankoopbon of ander aankoopbewijs bij de declaratie is gevoegd. Ten slotte ben ik verantwoordelijk voor het opmaken van de balans door het jaar heen. Aan het eind van iedere maand zijn alle uitgaven en inkomsten verwerkt en wordt er een balans opgemaakt. Acquisitie/Sponsordeals Vorig jaar heeft SEC een acquisitiecommissie samengesteld met als doel het binnen halen van sponsorgelden, vrijkaarten of reclamedeals. Er zijn tot op heden nog geen langdurige verbanden of afspraken uit voort gekomen, maar met de lessen die we afgelopen jaar geleerd hebben zullen we ook dit jaar weer ons uiterste best doen om de leden van verrassende meevallers te voorzien. Zo zullen aan potentiële partners reclamepakketten of samenwerkingsplannen worden aangeboden met voordeel voor beide partijen voor ogen. 10

11 Sportcommissie Ik zal zitting nemen bij de Sportcommissie als afgevaardigde van het dagelijks bestuur van SEC. Samen met de andere commissieleden zal ik mij inspannen voor het organiseren en goede verloop van meerdere sportieve activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden, zoals de Batavierenrace of het voetbaltoernooi. Als bestuurslid zal ik ervoor zorgen dat het bestuur op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Jaarafrekening Aan het eind van het jaar moet de penningmeester zich verantwoorden voor de uitgekeerde subsidiebijdragen, uitgaven en boekhouding. Gekeken zal worden of er een groot verschil is tussen de begrotingen en realisaties en indien nodig zal hier een melding over gemaakt worden. Dagelijks bestuur Als penningmeester maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt wekelijks op de hoogte gesteld van de stand der zaken door de commissievoorzitters. Wanneer nodig zal ik mij inzetten voor mijn medebestuursleden en een bijdrage leveren aan de doelen en het welzijn van SEC. Thomas van Steen - Kandidaatspenningmeester

12 Coördinator studiegerelateerde activiteiten In het studiejaar zal David van der Duin de voorzitter van de Commissie Studiegerelateerde Activiteiten (CSA) zijn. In dit beleidsplan zal uiteen worden gezet hoe ik mijn functie aankomend jaar zal uitvoeren. Een deel van de activiteiten zal een soortgelijk karakter hebben als in voorgaande jaren. Bepaalde activiteiten zullen echter een andere vorm krijgen. Aanleiding hiertoe kan zijn de evaluaties van afgelopen jaar of de verhuizing van de FMG naar de Roeterseiland complex. De plannen uiteengezet in dit plan zijn echter enkel een richtlijn; de exacte invulling evenals mogelijke wijzingen in de plannen zullen tot stand komen uit de samenwerking met de commissieleden van de commissie studiegerelateerde activiteiten. Lezingen Aankomend jaar zal ik minimaal vier lezingen organiseren. Doel van deze lezingen is om een nuttige en vooral interessante toevoeging op de studie te zijn. Dit kan zowel door een verdieping of een ander perspectief op sociologische onderwerpen te geven, onderwerpen te bespreken die in de studie niet aan bod komen of door onderwerpen te bespreken afkomstig vanuit andere disciplines. Hiernaast acht ik actuele onderwerpen, of onderwerpen die relevant zijn voor actualiteiten, zeer geschikt voor lezingen aangezien deze over een hoge mate van relevantie beschikken en naar verwachting als interessant worden geacht onder de leden. De onderwerpen van de lezingen zullen altijd in samenwerking met de commissie tot stand komen. Daarnaast is het een hoofdzaak om de commissieleden niet alleen bij het bedenken maar ook nauw bij het organiseren van de lezingen te betrekken. De lezingen zullen onderling van structuur verschillen. Ik ben van mening dat verschillende onderwerpen zich voor verschillende structuren lenen. Zo zullen bijvoorbeeld lezingen met een theoretische inhoud zich meer lenen voor een structuur waarin twee sprekers elkaar aanvullen, terwijl bij lezingen over actuele onderwerpen een debatstructuur mij een goede mogelijkheid lijkt. Dit voorbeeld dient echter enkel ter illustratie, andere structuren zijn natuurlijk ook een optie. In elk geval zal het besluit voor een bepaalde structuur voortkomen uit overleg binnen de CSA. De Andere Blik Dit jaar zal De Andere Blik (DAB) weer 5 lezingen organiseren. In deze commissie werken van oudsher docenten en studenten samen. In de structuur van de commissie zal dit jaar echter een belangrijke wijziging worden toegebracht. Voorheen was technisch voorzitterschap niet van te voren vastgesteld, wat onduidelijkheden en ongestructureerdheid tot gevolg kon hebben. Daarnaast kon de structuur zorgen voor onduidelijkheden over het aandeel van de twee verschillende studieverenigingen in de commissie. Om deze reden hebben de coördinator studieverdieping van Kwakuitl ( ) en ik besloten om dit jaar het technisch voorzitterschap aan één persoon toe te wijzen. Hier zijn verschillende renden voor te noemen. Ten eerste hopen wij middels deze structuur onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden van verschillende commissieleden te verhelderen. Ten tweede hopen wij dat door deze structuur het aandeel van beide studieverenigingen evenredig zal zijn. De voorzitter staat namelijk geheel los van de besturen van beide studieverenigingen. Ten derde hopen wij dat, voortschrijdend op het tweede punt, het onafhankelijke voorzitterschap de autonomie van de commissie zal vergroten. In het academisch jaar zal de positie van voorzitter van DAB bekleedt worden door Lasse Kos. Wel zullen de coördinator studieverdieping van Kwakiutl en ik lidmaatschap van de commissie genieten. 12

13 Filmfestival Afgelopen jaren is er jaarlijks een Filmfestival georganiseerd door SEC in samenwerking met Kwakiutl. Afgelopen jaar zijn er zelfs twee festivals georganiseerd. Afgelopen jaar werden er vier avonden achtereenvolgend documentaires en films vertoond, waarbij elke avond gekoppeld was aan een bepaald thema. De opkomst was echter tamelijk laag, waarvoor een relatief slechte promotie van het evenement hoogst waarschijnlijk grotendeels verantwoordelijk voor gehouden kan worden. Ook was het aantal avonden waar het evenement zich over verspreidde wellicht te groot. Het tweede festival werd echter op een andere manier georganiseerd. Hierbij was één kunststroming de leidraad voor het gehele festival en werden naast de vertoning van films ook andere activiteiten georganiseerd. Dit was op veel fronten een groot succes. Hoewel er ook dit jaar een filmfestival plaats zal vinden, zullen er enkele wijzigingen in de structuur worden doorgevoerd. In het academisch jaar zullen SEC en Kwakiutl één filmfestival organiseren, wat in overleg met de commissie wellicht weer de vorm van een kunstfestival zal aannemen. Hiernaast zullen SEC en Kwakiutl samen een tweetal filmavonden organiseren. Door het opsplitsen van een van de filmfestivals in twee enkele filmavonden hopen de coördinator studieverdieping van Kwakiutl en ik een grotere opkomst te realiseren. De vormgeving van de filmavonden zal in overleg met de commissies besloten worden. Excursies Voor aankomend studiejaar staat een drietal excursies gepland. Deze excursies kunnen bijvoorbeeld een bezoek aan een overheidsinstantie, wetenschappelijk instituut of sociologisch relevant bedrijf zijn. Ik hoop met de CSA dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, ook interactieve excursies te organiseren die meer zijn dan slechts een lezing op locatie. Een optie is bijvoorbeeld om een stadswandeling een andere stad te organiseren (bovenop de traditionele stadswandeling in Amsterdam aan het einde van het jaar), waarbij een planoloog als gids dient en vanuit zijn discipline over de stad kan vertellen. Overige activiteiten 5 December zal er een heerlijke Sinterklaaslunch worden georganiseerd waarbij zowel docenten als studenten welkom zijn. Ook zal er een carrièredag worden georganiseerd waarop alumni zullen vertellen over hun carrièreloopbaan zodat studenten uitzicht op hun toekomst wordt geboden. Ouderdag In principe staat er in het academisch jaar geen ouderdag gepland. De ouderdag is namelijk een tweejaarlijkse activiteit en heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. De redenatie hierachter is dat de ouders van studenten geen behoefte hebben om twee keer de plaats waar hun kind studeert te bezoeken en daarbij informatie krijgen over de studie van het kind. Echter, vanwege de verhuizing van de FMG naar het Roeterseiland complex is het geven van een ouderdag in dit academisch jaar wellicht het overwegen waard. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren moet volgen uit overleg met de andere bestuursleden. Bestuurstaken Als bestuurslid van SEC zal ik mij inzetten om samen met mijn medebestuursleden het academisch jaar tot een succes te brengen. Dit houdt in dat ik met mijn medebestuursleden zal meedenken wanneer nodig en hen in hun taken zal bijstaan wanneer. 13

14 Verder zal ik plaatsnemen in de Kring Amsterdamse Sociologen (KAS), als afgevaardigde van het bestuur van SEC. Wijzingen voorbehouden David van der Duin Kandidaatscoördinator studiegerelateerde activiteiten

15 Coördinator feesten en sociale activiteiten Dit jaar zal ik, Dora Weijers, de feesten en sociale activiteiten coördineren. De feesten en sociale activiteiten die SEC als studievereniging organiseert zijn er om de leden van SEC aan elkaar te binden. De georganiseerde activiteiten hebben als doel de sociale cohesie onder de leden te bevorderen. Vooral aan het begin van het jaar, als er weer nieuwe leden zijn, is het zaak om deze zo snel mogelijk kennis te laten maken met elkaar, de andere leden van SEC en de studievereniging zelf. Naast de studie gerelateerde activiteiten is het belangrijk dat een studievereniging zorgt voor leuke feestjes, borrels en weekendjes weg. Deze activiteiten vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Ik zal dit jaar van alles ondernemen om de band tussen de leden te versterken en te zorgen voor activiteiten die voor iedereen leuk zijn. Naast mijn verantwoordelijkheid over deze activiteiten, ben ik natuurlijk ook medeverantwoordelijk voor de acties die mijn collega s uit het bestuur van SEC ondernemen. Daarom zal ik hen ook helpen waar kan, en zullen wij met zijn vijven hard werken om er een mooi jaar van te maken! Eerstejaars De nieuwe leden van SEC, over het algemeen eerstejaars studenten zijn het eerste aandachtspunt van het jaar. De Introductiedag, Intreeweek, Introductieweekend en de eerste borrels zijn de momenten waarop de nieuwe leden kennismaken met onze studievereniging en de andere leden van SEC. Naast deze activiteiten zal dit jaar ook het Eerstejaarsuitje weer op de agenda komen. Het is zaak om meteen een goede indruk te maken, om zoveel mogelijk leden binnen te halen, maar vooral om nieuwe leden een fijne plek te bieden waar ze zich thuis voelen. Met het aanbieden van deze introductie-activiteiten bieden wij nieuwe leden de kans om zich verbonden te laten voelen met elkaar en met de studievereniging. Nieuwe leden krijgen dus vooral in het begin van het jaar wat extra aandacht vanuit de studievereniging, opdat zij zich snel thuisvoelen en verbonden met elkaar. Themaborrels Elke donderdag is er een borrel in Cafe de Krater. Dit gebeurt samen met de studievereniging Kwakiutl. Eén keer in de maand willen we deze borrel wat grootser aanpakken en zal er een themaborrel zijn. Dit houdt in dat de borrel net wat meer aandacht krijgt en daarom net wat aantrekkelijker zal zijn dan een normale borrel. Voorgaande jaren bleek live muziek op een thema een groot succes. Ik zal er dan ook naar streven om dat dit jaar weer te organiseren. Het organiseren van deze extra dingen moet ervoor zorgen dat de borrel eens in de zoveel tijd nog feestelijker is en dat er zo veel mogelijk mensen bij elkaar komen. Met gezellige muziek en een sfeervol thema zullen deze borrels de leden nog meer met elkaar verbinden. Feesten Los van de borrels die worden georganiseerd zal er eens in de zoveel tijd ook een feest plaatsvinden. Ook dit organiseren we samen met Kwakiutl. Af en toe al onze leden verplaatsen naar een andere plek zal wellicht zorgen voor nog meer groepsgevoel. De feesten vallen over het algemeen goed in de smaak, en zorgen ook voor een grote opkomst, waar plezier wordt gemaakt tot in de late uurtjes. Ik kijk er naar uit dit met mijn Commissie Feesten en Evenementen te gaan organiseren. Weekendjes weg Afgelopen jaren werd er een Nutter-weekend georganiseerd in samenwerking met Kwakiutl. Ook lijkt er veel animo te zijn voor een kunst weekend. Wie weet is dit te 15

16 combineren. Het weekend met Kwakiutl is iets wat we graag doen omdat de sociologen en antropologen dan helemaal mengen en elkaar een stuk beter leren kennen. Dit is sowieso het geval met weekendjes weg. Commissies Voorheen vielen altijd de feest- en sociale activiteiten commissie onder de hoede van de CFA. Dit jaar heb ik besloten de commissies organisatorisch om te gooien. De taken van de oude commissie sociale activiteiten zullen worden opgesplitst over twee nieuwe commissies. Allereerst zal de voorgaande feestcommissie nu Commissie Feesten en Evenementen (CFE) gaan heten en zal naast slechts de feesten ook interne evenementen als de themaborrels, de Nieuwjaarsborrel, de Eindbarbecue, het Open Podium en het Kerstdiner gaan organiseren. De tweede, nieuwe commissie, zal gaan heten Commissie Externe Activiteiten (CEA). Deze commissie zal alle uitstapjes die SEC organiseert gaan verzorgen. Hieronder vallen alle weekendjes weg zoals Nutter, de Liftwedstrijd maar kleinere evenementen zoals excursies en het Eerstejaarsuitje. Ook ben ik van plan deze commissie door te laten lopen tot na de zomer zodat de leden van de commissie zich ook zullen bezig houden met het Introductieweekend van volgend jaar. Deze commissie zal ik niet zelf voorzitten maar zal ik uitbesteden aan iemand anders. Ik zal er slechts bij zitten om de commissie vanuit het bestuur te begeleiden. De Commissie Feesten en Evenementen zal ik echter wel zelf voorzitten. Deze veranderingen heb ik om verschillende redenen doorgevoerd. Allereerst was de functie Coordinator Feesten en Activiteiten binnen het bestuur een te drukke functie. Deze conclusie heb ik getrokken uit verhalen van eerdere CFA s en ervaar ik nu ook zelf. Daarom heb ik besloten om een nieuwe commissie in het leven te roepen de Commissie Externe Activiteiten (CEA) die de helft van de taken zal overnemen. Echter blijf ik natuurlijk wel betrokken bij deze commissie vanuit het bestuur. Daarnaast zit het huidige bestuur er over te denken om volgend jaar een nieuwe bestuursfunctie, gericht op het coördineren van reizen en externe activiteiten, in het leven te roepen. De hoge werkdruk voor mijn opvolger maar ook voor het gehele bestuur zal hierdoor omlaag gaan. Dit jaar zien wij dan ook als een overgangsjaar en ik hoop dat de organisatorische veranderingen goed zullen uitpakken. Naast alle nieuwe doorvoeringen moet ik mij natuurlijk ook focussen op het enthousiast houden van mijn commissieleden. Om dit te bewerkstelligen zou ik graag regelmatig vergaderen, met ze eten en een drankje drinken met als doel een goede band op bouwen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat we uiteindelijk als groep leukere activiteiten neer kunnen zetten. Daarnaast streef ik ernaar om in mijn commissies leden uit zo veel mogelijk jaarlagen te hebben, zodat elke jaarlaag vertegenwoordigd wordt in een commissie. Als beloning voor de inzet van commissieleden zullen er ook dit jaar weer gezellige actieve leden uitjes (ALU) georganiseerd worden. Dit zullen er twee a drie zijn dit jaar, afhankelijk van de drukte van de al staande evenementen in de jaaragenda. Met een hart voor de studievereniging hoop ik dit jaar veel activiteiten te organiseren waar alle leden plezier aan beleven. Mijn eerdere commissie ervaring en enthousiaste inzet denk ik hier goed voor te kunnen gebruiken. Ik denk dat het een spannend jaar zal worden met alle veranderingen die de de verhuizing naar Roeterseiland heeft meegebracht, maar ook een jaar vol nieuwe kansen en ervaringen. Kortom, ik heb er zin in! Dora Weijers kandidaatscoördinator feesten en sociale activiteiten

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie