Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur"

Transcriptie

1 Beleidsplan Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzitter 4-5 Secretaris 6-7 Penningmeester 8 Algemeen Bestuurslid 1 - Jaarplanning 9-11 Algemeen Bestuurslid 2 - Grote Reis Algemeen Bestuurslid 3 - PR

3 Voorwoord Geachte lezer, Als 27 ste bestuur van Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur gaan wij het komende bestuursjaar vol goede zin te gemoed. Een nieuw jaar voor de GSV en daarmee een nieuwe uitdaging voor een nieuw bestuur. Het bestuur van heeft een hervorming van de bestuursstructuur doorgevoerd, waarbij het aantal bestuursleden is teruggebracht van zeven naar zes. De functies Formele Zaken, Externe Zaken, Informele Zaken, en HInT zijn weggevallen. In plaats daarvan zijn de functies Algemeen Bestuurslid 1- Jaarplanning, Algemeen Bestuurslid 2- Grote Reis en Algemeen Bestuurslid 3- PR in het leven geroepen. De algemeen bestuursleden zijn ieder eindverantwoordelijk voor een aantal kleinere commissies. Zij zullen ernaar streven deze commissies efficiënter te laten functioneren dan de grotere commissies die binnen de oude bestuursstructuur bestonden. Hoe de algemeen bestuursleden dit gaan doen en welke andere doelstellingen zij hebben, kunt u verderop lezen in dit beleidsplan. Ook het dagelijks bestuur zal zich volledig gaan inzetten om deze nieuwe bestuursstructuur tot een succes te maken. Maar boven alles moet de GSV de actieve en gezellige studieverenging blijven die zij is. Hierbij wil ik dan ook mijn dankwoord uitspreken aan het voorgaande bestuur. Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de GSV met veel geslaagde activiteiten. Ook dit jaar gaan wij ons volledig inzetten om leuke activiteiten te organiseren en er een mooi jaar voor de GSV van te maken. Dit beleidsplan vormt een goede basis om dit voor elkaar te krijgen en ik heb er dan ook alle vertrouwen dat we hier dit jaar in gaan slagen. Arlette van Lint, Voorzitter 3

4 Voorzitter Om GSV Excalibur een actieve en gezellige vereniging te laten blijven heeft zij absoluut behoefte aan een stabiel en samenwerkend bestuur met een open karakter. Zeker binnen de huidige hervormingen van de bestuursstructuur. Samenwerking, duidelijkheid en goede communicatie zullen nodig zijn. Natuurlijk binnen het bestuur, maar ook naar alle commissies en leden toe. Communicatie en contacten Ten eerste zal het bestuur in principe iedere week een bestuursvergadering houden. Hierbij zal ik er onder andere op toezien dat de communicatie tussen de voorzitters van de commissies en de algemeen bestuursleden goed verloopt. De algemeen bestuursleden zijn de eindverantwoordelijken van deze commissies en zullen dan ook zo veel mogelijk bij de vergaderingen van hun commissies aanwezig zijn. Ten tweede is de communicatie tussen het bestuur en de leden zeer belangrijk. De GSV moet een levendige en veelzijdige studievereniging blijven met enthousiaste leden. Als voorzitter zie ik daarin voor mij een belangrijke rol weggelegd. Ik wil het komende jaar dan ook goed bereikbaar zijn voor onze leden en zo veel mogelijk op de GSV-activiteiten aanwezig zijn. Dit geldt voor het hele bestuur, maar al helemaal voor mij. Daarnaast zullen we contact onderhouden met de leden via onze twee-wekelijkse nieuwsbrief en onze website. Verder wil ik dat de PR van onze activiteiten verbeterd wordt en dat deze activiteiten goed op elkaar afgestemd worden. Dit is zeker mogelijk door de invoering van de functies Algemeen Bestuurslid 1-Jaarplanning en Algemeen Bestuurslid 3-PR binnen de nieuwe bestuursstructuur. Via een goede PR is het de bedoeling dat er meer leden naar onze activiteiten komen. Voor meer informatie verwijs ik naar het beleidsplan van Algemeen Bestuurslid 3-PR, Bart Schillings. Daarnaast zijn actieve leden ontzettend belangrijk voor onze vereniging. GSV Excalibur kan alleen blijven bestaan met behulp van actieve leden die zich willen inzetten voor onder andere de organisatie van activiteiten, het voeren van PR en het in stand houden van het HInT. Ook dit jaar streeft het hele bestuur ernaar om het aantal actieve leden op peil te houden, zodat de vereniging goed kan blijven functioneren. Hiermee is al een stap gezet via de veranderingen binnen de bestuursstructuur waarmee de commissiestructuur beter is geworden en leden makkelijk toe kunnen treden om specifieke activiteiten te organiseren. Verder kunnen leden, indien ze dit willen, een grotere verantwoordelijkheid aangaan door het voorzitterschap van een commissie op zich te nemen. Verder is het belangrijk om het contact tussen onze studievereniging en de opleiding in stand te houden via de onderwijscommissie die cursussen zal evalueren en contact zal onderhouden met de Opleidingscommissie. Daarnaast zullen we ook dit jaar weer een docentenborrel organiseren. Als voorzitter wil ik er dit jaar ook voor zorgen dat de contacten tussen onze studievereniging en andere verenigingen goed worden onderhouden. Bekendheid van de GSV en contacten met andere verenigingen kunnen gebruikt worden om samen (grotere) activiteiten te organiseren. Hiervoor wil ik met bestuursleden veel aanwezig zijn op constitutieborrels van in ieder geval de studieverenigingen van Letteren en onze zusterverenigingen die deelnemen aan de PHV-dag. Daarnaast zullen we ook ons best doen om aanwezig te zijn op constitutieborrels van studieverenigingen van andere faculteiten en een aantal sport- en gezelligheidsverenigingen. Verder 4

5 zal het contact met andere verenigingen verlopen via het SOFv (Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen) en het SOLve (Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen). Het SOLve is het afgelopen jaar opgericht als overkoepelend orgaan voor alle studieverenigingen van Letteren en ik wil me zeker inzetten om dit samenwerkingsoverleg voort te zetten. Tot slot neem ik als voorzitter van onze studievereniging ook plaats in het bestuur van de alumnivereniging Dr. Huybers om zo het contact met de alumni goed te onderhouden. Openheid Naast goede communicatie zie ik openheid als tweede pijler voor de GSV. Ik vind het belangrijk dat de GSV een uitnodigende vereniging is die openheid uitstraalt. Daarom streef ik ernaar om samen met de overige bestuursleden zoveel mogelijk aanwezig te zijn op activiteiten en leden zo het gevoel te geven dat ze welkom zijn en ons altijd kunnen aanspreken. Deze toon heb ik al proberen te zetten tijdens de introductie voor de eerstejaars geschiedenis en dit wil ik graag zo voortzetten gedurende de rest van het jaar. Veelzijdigheid Tot slot wil ik de veelzijdigheid van de GSV dit jaar benadrukken. De diversiteit binnen de GSVactiviteiten moet zeker blijven bestaan. We zijn een studievereniging die zowel studiegerelateerde activiteiten organiseert als ontspannende activiteiten die buiten ons vakgebied vallen, zowel binnen als buiten de grenzen van Nederland. Dit jaar wil ik de studiegerelateerde kant van onze vereniging benadrukken. Zo gaan we binnen de nieuwe bestuursstructuur proberen om meer leden naar debatten en lezingen te laten komen door deze te combineren met themaborrels. Verder gaat de congrescommissie zich volledig inzetten om een mooi congres te organiseren. Het dagelijks bestuur neemt naast de boekverkoop ook het studieproject StudyBuddy onder zijn hoede. Afgezien van deze studiegerelateerde activiteiten zullen er dit jaar natuurlijk onder andere een Kleine en een Grote reis, GSV-feesten, een gala en sportgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Hierbij wil ik grotendeels vasthouden aan de bestaande activiteiten van de GSV, maar ook ruimte bieden voor nieuwe ideeën vanuit de commissies. Ik wil er een succesvol en gezellig jaar van maken voor de GSV met als kernpunten communicatie, openheid en veelzijdigheid. Kortom, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen voor mij als voorzitter en voor het hele bestuur. Arlette van Lint - Voorzitter 5

6 Secretaris Het dagelijks bestuur heeft binnen de nieuwe bestuursstructuur, anders dan de drie Algemene Bestuursleden, slechts te maken met enkele kleine wijzigingen. Dit betekent echter niet dat het dagelijkse bestuur minder verantwoordelijk is voor het slagen van de nieuwe structuur. Integendeel, samen zijn wij verantwoordelijk voor het creëren van succes en voor het leveren van het bewijs dat de doorgevoerde veranderingen een positief effect op de vereniging hebben. Ik, als secretaris, wil hieraan een zo goed mogelijke bijdrage leveren. Ik wil mijzelf het aankomend jaar richten op de volgende zaken: Schriftelijke correspondentie (digitaal en niet-digitaal) Dagelijkse taken (waaronder archiveren en notuleren) Contact met de opleiding Boekverkoop Schriftelijke contacten Wanneer ik de taken van een secretaris zou moeten kenschetsen, zou ik het in eerste instantie ruim afbakenen en zeggen dat alles dat met 'het woord' - en met name in geschreven vorm - te maken heeft, onder de eerste verantwoordelijkheid van de secretaris valt. De secretaris is hierbij onder andere verantwoordelijk voor de digitale en niet-digitale correspondentie. Ik ben degene die alle post als eerste onder ogen krijgt, en het is mijn taak om, waar nodig, op deze binnenkomende post te antwoorden en door te sturen naar mede-bestuursleden. Ik wil er het aankomende jaar zorg voor dragen dat de correspondentie op nauwgezette en adequate wijze verloopt. In de geest van onze vereniging wil ik, zowel naar GSV-leden als naar andere verenigingen en organisaties toe, een openheid en bereikbaarheid uitstralen die zal leiden tot een ongecompliceerde en plezierige schriftelijk communicatie. Op deze wijze hoop ik bij te dragen aan de bereikbaarheid van het bestuur. Dagelijkse taken Naast het verzorgen van de digitale en niet-digitale post heb ik te maken met een breed scala aan overige, dagelijkse dan wel wekelijkse taken. Het waarborgen van de transparantie van de vereniging zie ik als een belangrijke taak van de secretaris. Onder andere door middel van het bijhouden van de archieven en door het notuleren tijdens vergaderingen lever ik hieraan een essentiële bijdrage. Doordat alle correspondentie via de secretaris verloopt, ben ik het bestuurslid die, samen met onze voorzitter Arlette, het overzicht kan bewaren. Het is van belang dat ik te allen tijde op de hoogte ben van alles wat speelt binnen de vereniging. Ik vind het zeer belangrijk dat de voorzitter en de overige bestuursleden op mij terug kunnen vallen. Het contact met de opleiding Ik ben in het bestuursjaar niet langer verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en het beheer van de website. Deze taken zijn overgedragen aan het Algemeen Bestuurslid 3 PR, Bart Schillings. Mocht Bart problemen ondervinden bij het vervullen van deze taken, wegens een te druk eigen takenpakket, dan vind ik het belangrijk om bereid te zijn Bart waar nodig te ondersteunen. Een taak die ik binnen de nieuwe structuur meer expliciet zie weggelegd voor de secretaris is het 6

7 onderhouden van contacten met de eigen opleiding; de GSV acht het van belang dat het contact tussen het docententeam en de vereniging goed verloopt en hieraan ben ik voornemens een bijdrage te leveren. Zaken waar ik hierbij aan denk zijn de organisatie van een docentenborrel en eventueel de aanwezigheid van bestuursleden bij promoties, benoemingen, belangrijke publicaties en andere professionele hoogtepunten van docenten. Boekverkoop Op het moment van schrijven is de boekverkoop reeds achter te rug, waardoor ik hier niet aan heb kunnen bijdragen. Het feit dat ik op dat moment nog niet actief was binnen het bestuur, betekent niet dat ik geen zorg zal dragen voor de boekverkoop aan het eind van het jaar. Ik zie het als mijn taak om, samen met de secretaris van het bestuursjaar , de boekverkoop van het aankomende collegejaar in goed banen te leiden. Aan het besluit gekomen van dit beleidsplan wil ik onderstrepen dat het onderhouden van (schriftelijke) contacten met mijn mede-bestuursleden, de GSV-leden, de opleiding, en andere verenigingen en organisaties continu mijn prioriteit heeft. Het elke dag zorgvuldig bijhouden van de dagelijkse taken is noodzakelijk. Alles bijeen nemende, mag duidelijk zijn dat het takenpakket van de secretaris te kenschetsen is als dynamisch, uitdagend en ook tijdrovend. Ik heb er zin in om mij, samen met mijn mede-bestuursleden, aankomend jaar ten volste in te zetten voor de GSV Excalibur. Het gaat een mooi verenigingsjaar worden. Simone Endert - Secretaris 7

8 Penningmeester Het financiële beleid van GSV Excalibur voor het komende bestuursjaar laat zich kenmerken door drie doelstellingen: continuïteit, integriteit en beheersing. Met de komst van een nieuwe bestuursstructuur is het van belang waarde te hechten aan continuïteit. Veel zal veranderen in de structuur van commissies en de communicatie binnen de vereniging. Het is daarom belangrijk dat de functie van penningmeester duidelijk is. De penningmeester staat midden in de vereniging en zal zich daardoor integer moeten opstellen en nauw contact houden met de commissies. Net als voorgaande jaren zal de penningmeester er op toe zien dat er begrotingen door de commissies worden ingeleverd, om deze vervolgens te controleren. De naleving van deze begrotingen is zeer belangrijk om de financiën van de vereniging beheersbaar te houden. Momenteel is de liquiditeitspositie van de GSV uitstekend te noemen, maar dit hoeft geen reden te zijn tot extra spenderen. Voor een risicovolle activiteit als de Grote Reis blijft een buffer noodzakelijk. Verder zal er aangevangen worden met een reserve voor het komende lustrumjaar , dit om de lasten voor eventuele lustrumactiviteiten alvast te spreiden over een aantal jaren. Ik wil dit jaar vooral een rots in de branding in de nieuwe bestuursstructuur zijn, een aanspreekpunt, iemand die de cohesie binnen het bestuur bevordert. Ik wil me daarnaast ook hardmaken voor het naleven van de begroting en daar streng op toe zien. In het bestuur verhoud ik me kritisch tot mijn medebestuursleden en we zullen er samen een mooi jaar van gaan maken. Sponsorcommissie De penningmeester zal dit jaar weer zitting nemen in de sponsorcommissie, hij leidt deze commissie echter niet meer. Door de bestuurswijziging zal er een voorzitter uit de leden van deze commissie gekozen worden. De doelstelling van de sponsorcommissie is niet alleen meer een financiële. Sinds maart 2010 is de sponsorcommissie een andere weg ingeslagen. Naast de nog lopende sponsorcontracten met onder andere het Historisch Nieuwsblad en Piecken wil de sponsorcommissie zich ook gaan profileren op materiële gronde. Hierbij valt te denken aan spullen die nodig zijn bij activiteiten, zoals prijzen bij een bingo of kortingen bij kroegen. Het is van belang dat de sponsorcommissie nauw samenwerkt met andere commissies. Het contact zal in principe gaan lopen via mij en de algemeen bestuursleden die in de commissies plaatsnemen. Verder neemt ook het Algemeen Bestuurslid 3 PR in de sponsorcommissie plaats. Ik wil dus de continuïteit van de GSV waarborgen, mede door open en betrokken in de vereniging te staan. Mijn hoofddoel blijft het financieel beheersbaar houden van de vereniging, en dit op een boekhoudkundig juiste manier. Verder wil ik graag aanvangen met een reserve voor het volgende Lustrumjaar, en zal ik deel blijven nemen aan de Sponsorcommissie. Dirk Lueb, Penningmeester 8

9 Algemeen bestuurslid 1 - Jaarplanning Jaarplanning De jaarplanning is dit jaar een nieuwe functie en komt direct onder Algemeen Bestuurslid 1- Jaarplanning te vallen. Het is gebleken dat de verspreiding van GSV-activiteiten erg belangrijk is voor het slagen van de desbetreffende activiteit. Ik heb elke commissie een aantal data gegeven waarop zij hun activiteiten kunnen organiseren waardoor er nu per maand ongeveer twee activiteiten zijn. De jaarplanning staat op het bord in de GSV-kamer en zal ook op de GSV-site komen te staan. De jaarplanning is ook doorgecommuniceerd naar Algemeen Bestuurslid 3 - PR zodat hij weet wanneer hij welke activiteiten kan gaan promoten. De commissies kunnen in overleg met mij nog schuiven met data maar ik zal er op toezien dat de spreiding van activiteiten in orde blijft. Rol als bestuurslid Elke commissie heeft een eigen voorzitter. Zij zijn verantwoordelijk voor het slagen van de activiteiten die zij organiseren, maar als bestuurslid blijf ik de eindverantwoordelijke voor de commissies die onder mij vallen. Goed contact met de voorzitters is belangrijk en daarom zal ik zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig zijn. Zelf zal ik geen functie als organisator hebben maar als controleur erop toezien dat alles in de commissie goed verloopt. HInT De commissie HInT is een al bestaande goedlopende commissie. Wat veranderd is, is dat het bestuurslid van het HInT niet automatisch ook de hoofdredacteur is. Het HInT gaat samen werken met de commissie PR. Hierbij valt te denken aan de PR die de voor - en achterkant van het HInT voor zijn rekening neemt en het HInT, dat op haar beurt reclame kan maken voor GSV-activiteiten. De commissie is ontzettend populair gebleken. Zoals gezegd zal een groot aantal ouderejaars de commissie verlaten maar hun verlies zal goed opgevangen worden. Hoewel ik blij ben met zoveel enthousiasme wil ik er wel voor gaan waken dat de commissie niet te groot wordt. Onderwijscommissie Vorig jaar was het STuB onderdeel van de commissie formeel en zal vanaf dit jaar een nieuwe commissie worden; de onderwijscommissie. Belangrijkste taak van de commissie is het actief evalueren van cursussen. Extra aandacht willen wij dit jaar geven aan de mastervakken. Dit is namelijk het eerste jaar dat men met de gewijzigde masters gaat werken. Als bestuurslid wil ik proberen de samenwerking met de opleidingscommissie te optimaliseren door hier zelf ook zitting in te nemen. Weekendcommissie De weekendcommissie zal zich bezig gaan houden met de organisatie van drie weekenden. Één hiervan is het Eerstejaarsweekend. Omdat dit weekend al op erg korte termijn plaats gaat vinden en er nog vorm gegeven moet worden aan deze commissie zal dit weekend dit jaar door een aparte commissie van ouderejaars georganiseerd worden. De bedoeling is dat de organisatie van dit weekend volgend jaar overgenomen worden door de commissie. De commissie zal een invulling gaan geven aan de andere twee weekenden, die georganiseerd worden in februari en juni. 9

10 Activiteitencommissie Deze commissie gaat drie activiteiten per jaar organiseren. Vorig jaar waren dat History Rocks, Brood en Spelen en de Mannen - en Vrouwendag. Of deze activiteiten dit jaar behouden zullen blijven of vervangen worden door nieuwe is aan de commissie om te bepalen. Belangrijk is dat de commissie gemotiveerde leden heeft en dat er onder deze leden ook een voorzitter wordt gekozen die verantwoordelijk is voor de te organiseren activiteit. Een mix van oudere - en eerstejaars zou ideaal zijn. Ook voor deze commissie geldt dat de vergaderfrequentie toe zal nemen wanneer één van de activiteiten nadert. Jaarplanning September 28 Feest 30 Wissel ALV Oktober 8/9/10 Eerstejaarsweekend 13 Lezing + Themaborrel 29 Dies? November 6/7 Kleine Reis 17 Activiteit December 8 A-Feest 16 Kerstdiner 16 Gala Januari 5 Nieuwjaarsborrel Februari 12/13 Schönes Wochenende 16 A-feest Activiteit Maart 2 Lezing + Themaborrel 16 Feest Halfjaarlijkse ALV 10

11 April 13 Lezing / Debat 19 Sportactiviteit Mei 6/7/8 Batavierenrace 30 april - 8 mei Grote Reis 11 A-feest 24 Congres Juni 8 Themaborrel 14 ALV Asluitingsfeest / Weekend (Eind juni, wanneer alle tentamens voorbij zijn) Aniek de Kort, Algemeen Bestuurslid 1 - Jaarplanning 11

12 Algemeen bestuurslid 2 Grote Reis Als Algemeen Bestuurslid 2 - Grote Reis is het de bedoeling dat er een meer leidinggevende bestuursfunctie komt waarin verantwoordelijkheid deels wordt overgedragen op commissieleden. De taak van een bestuurslid is vooral van controlerende aard. Ik wil met de rest van het bestuur een stabiele en actieve houding naar de leden en andere verenigingen uitstralen. Dit wil ik bereiken door veelvuldig aanwezig te zijn bij activiteiten en borrels van de eigen vereniging en de constitutieborrels van andere verenigingen. Verder heb ik drie commissies onder mijn hoede waarin ik steeds een andere functie vervul. De voorzitter van de commissie wordt democratisch gekozen en zal het beleid van deze commissie gaan bepalen. Reizen De Kleine en Grote Reis zijn belangrijke onderdelen van GSV Excalibur. Hierin zal de lijn van voorgaande jaren voortgezet worden. Het concept blijft hetzelfde, de Kleine Reis in november en de Grote Reis in de meivakantie. In de eerste plaats is natuurlijk de locatie belangrijk om interesse te wekken bij de leden, vooral na de interessante locaties van afgelopen jaren. In deze commissie is het bestuurslid tevens de voorzitter. Vanwege het belang en het financiële risico van de reizen ligt de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuurslid. Natuurlijk heb ik ook een delegerende taak: ik zal proberen taken zo goed mogelijk te verdelen over de rest van de commissie. Het moet mijns inziens zo zijn dat er een goede spreiding van verantwoordelijkheid en een redelijke verdeling van taken in de commissie is. Voor deze commissie zullen door het hele jaar vergaderingen plaatsvinden, die zullen plaatsvinden in blokken van een aantal vergaderingen snel na elkaar en dan weer enkele weken niets. De bedoeling van dit vergaderschema zal zijn om de commissie met de vergaderblokken focus te geven voor de organisatie van de reis. In deze commissie ben ik dus voorzitter en zal het beleid bepalen. Borrels, debatten en lezingen. Deze commissie organiseert informele en formele activiteiten. De woensdagavondborrel bij de Camelot zal zoals gebruikelijk wekelijks plaatsvinden. Deze gewone woensdagavondborrels worden vooral in het begin en aan het eind van het jaar veelvuldig bezocht door GSV-leden. Er zijn echter ook periodes waarin dit minder gebeurt. Als bestuur willen we zoveel mogelijk aanwezig zijn op deze borrels om het ook voor de leden aantrekkelijk te maken om te komen. Verder zijn er de vier themaborrels die ook bij de Camelot worden gehouden. Het doel is om de lezingen en debatten in combinatie met een borrel die daarna zal plaatsvinden of door gebruik te maken van de actualiteit een veelbezochte activiteit te maken. Contact met deze commissie zal plaatsvinden door middel van vergaderingen die in de aanloop van de activiteit gehouden zullen worden. Als bestuurslid zal ik samen met deze commissie vergaderen, maar een voorzitter zal het beleid bepalen. Ik heb dus een controlerende functie binnen de commissie. ISHA ISHA staat voor International Student of History Association, en het gaat hier om de Nijmeegse afdeling van deze organisatie. 12

13 In deze commissie moet nieuw leven worden geblazen door middel van nieuwe aanwas van leden. Er zal worden gestreefd om enkele malen per jaar een Nijmeegse studentendelegatie naar een ISHAactiviteit te laten gaan. Dit is een nogal uitzonderlijke commissie omdat activiteiten buiten de GSV om worden gepland. Als bestuurslid heb ik intensief contact met de voorzitter van ISHA Nijmegen om de geschiedenisstudenten op te hoogte te houden van de ontwikkelingen en mogelijke reizen. Als doel heb ik om dit jaar eventueel in overleg met ISHA zelf een activiteit te organiseren. Dit om meer binding binnen en mét de ISHA commissie te krijgen en de leden de mogelijkheid te geven om binnen de commissie actief te zijn. De functie als bestuurslid in deze commissie is dan vooral van informerende en controlerende aard. Reizen zijn voor mij en ook binnen mijn takenpakket zeer belangrijk. Deze reizen zijn een visitekaartje van de vereniging en een goede mogelijkheid om leden actief te betrekken bij de GSV. Vergaderingen van de commissies zullen door het hele jaar plaatsvinden, dit geldt voor de borrels, debatten en lezingen, de ISHA- en de Reiscommissie. Uiteraard naar gelang de nabijheid en de grootte van de activiteit kan de frequentie van de vergadering van een commissie toe- en afnemen. Bram Wolters, Algemeen Bestuurslid 2 - Grote Reis 13

14 Algemeen Bestuurslid 3 - PR Contact met de voorzitters De voorzitters van de commissies vormen een tussenlaag. Contact met deze mensen is uiteraard heel belangrijk. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor wat er in de commissie gebeurt, de eindverantwoordelijkheid blijft echter bij mij. Om overzicht te houden van wat er in de commissies gebeurd, zal ik proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de onder mijn verantwoording vallende commissies. In eerste instantie zal ik niet een leidende of organiserende functie hebben en mag dan ook niet als commissielid worden beschouwd. Ik zal functioneren als controleur en als het nodig zou zijn kan ik direct ingrijpen als zaken uit de hand zullen lopen. Is de commissie te klein of dient er zich geen voorzitter aan, dan ben ik gedwongen deze leidende of organisatorische rol wel op zich te nemen. PR Commissie Deze commissie is geheel nieuw en ontstaan uit de nood om actieviteiten op een effectievere manier onder de aandacht te brengen. Het zal onder mijn directe leiding staan. Creativiteit en originaliteit zijn belangrijke facetten die de leden van deze commissie moeten bezitten. Verder is kundigheid met grafische programma s op de PC ook een nuttig hulpmiddel. Daarom is het ook de intentie van het bestuur om de leden van deze commissie een Photoshop-cursus te laten volgen. Dit is echter een punt voor op de langere termijn. Belangrijk is dat de PR commissie eerst een goede basis legt. De commissie is geen organiserend maar een assisterend orgaan. Daarom is communicatie met de andere, vooral organiserende commissies van groot belang. Hierover meer in het promotieplan. Het moet duidelijk zijn voor welke activiteiten er reclame gemaakt moet worden en hoe deze activiteiten ingevuld zijn, zodat de PR commissie een goed aansluitende promotieplan kan bedenken. Ook is het belangrijk dat de PR commissieleden weten wanneer welke activiteit is i.v.m. de promotie van de activiteit. Zowel de GSV website, het blad HInT als de nieuwsbrief zijn ontzettend nuttige hulpmiddelen voor de PR commissie. Via deze wegen kan al veel reclame gemaakt worden voor de aankomende activiteiten. Ons beperken tot deze drie wegen is niet onze bedoeling ook flyers en posters zijn belangrijke media om aandacht op activiteiten te vestigen. Promotieplan Een goed opgesteld promotieplan is essentieel. De commissie zal een aantal speerpunten hebben - Dit jaar zullen wij proberen een eigen, vaste stijl voor de GSV te creëeren. Wij zullen zelf met ideeën hiervoor komen. Het is wel de bedoeling dat hiervoor nog een aparte ALV in te plannen om zo ook de leden de kans te geven om hun mening te laten horen. Een eigen stijl zal het ontwikkelen van promotiemateriaal bevorderen en ervoor zorgen dat er een duidelijk herkenbare basis komt. - Het actief gebruiken van sociale media zoals Facebook en Hyves. Het is een feit dat deze vorm van media ontzettend populair is. Door bijvoorbeeld een Facebook op te zetten, kunnen we de leden makkelijker bereiken, iets wat mijns inziens gewaardeerd zal worden door de leden. Ook zal het zal een uitbreiding zijn voor de promotie voor activiteiten. - Een nieuwe website zal ook bijdrage aan betere promotie. Het doel is om de website overzichtelijker, toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door foto s op de 14

15 site zelf te zetten. Hierdoor zal de website beter bezocht worden en kunnen activiteiten beter onder de aandacht worden gebracht. - Een intensiever samenwerking met het HInT. Zoals al eerder aangegeven is het HInT een belangrijk medium voor de PR als reclamemaker. Contact met de hoofdredacteur is essentieel en door een lid van de PR commissie bij het HInT te zetten, zal de communicatie soepeler verlopen. - De nieuwsbrief aantrekkelijker maken. Dit kan bijvoorbeeld door leuke feitjes in de nieuwsbrief te plaatsen en door verjaardagen van leden te vermelden. Hierdoor wordt de nieuwsbrief wat leuker en persoonlijker. - Zorgen voor professionelere flyers en posters waarin een eigen herkenbare stijl komt. - De mondelinge communicatie en promotie moet groter worden. Dit kan door praatjes te houden in het college, wellicht in combinatie met flyers. Hierdoor blijven activiteiten hangen en zullen ze meer leven in de gesprekken van de leden. - Een vast stappenplan maken voor de promotie. Door een vast plan te hebben, zal iedereen weten wat hem of haar te doen staat. Promotie zal hierdoor vloeiender verlopen Aniek de Kort zal de voornaamste contactpersoon zijn voor informatie naar ons toe, en wij naar haar toe. Dit om misvattingen e.d. te voorkomen, zoals een overvolle agenda voor de PR commissie. Een aantal afspraken die we hierbij willen maken zijn: - Zorgen dat de voorzitters van de commissie ruim van te voren contact op nemen met PR. Er wordt van ons verwacht dat wij een goede promotie neerzetten, hiervoor is tijd nodig - Dit contact zal gebeuren op een formele manier, bij voorkeur via mail. Dit om te voorkomen dat afspraken tussen neus en lippen gemaakt zullen worden - Er mogen niet te veel projecten tegelijkertijd lopen. Als dit wel het geval is zal de PR commissie of haar aandacht moeten verdelen of priotiteiten stellen welke activiteit voorrang heeft. Dit zal zorgen voor slechte PR voor activiteiten. Sportcommissie Dit jaar is besloten dat voor de sportactiviteiten een aparte commissie komt. Wat vast op de agenda van de Sport commissie staat is de Batavierenrace. Deze sportieve uitdaging is een samenwerking met verenigingen uit het hele land. Daarom is het ook belangrijk dat deze activiteit goed verloopt, want de GSV toont zich hiermee aan verenigingen uit het hele land. Verder staat het de Sport commissie vrij zelf sportactiviteit(en) te organiseren. Een Voetbaltoernooi zou een mogelijkheid zijn, omdat dit een populaire sport is. Dit is echter niet verplicht! Mochten de commissieleden een voorkeur hebben voor een basketbaltoernooi of andere sport, dan kan dit uiteraard ook. Congrescommissie De Congrescommissie zal maar een ding op de agenda hebben staan om de simpele reden dat het een belangrijke en tijdrovende activiteit is: het Congres. Belangrijk voor deze activiteit is dat er een goed onderwerp is. De commissie moet ook een haalbaar programma voor ogen hebben. Het is ook een mogelijkheid om dit jaar te beginnen met het organiseren voor een congres voor volgend collegejaar i.p.v. dit jaar, dit heeft niet mijn voorkeur. Als er op tijd begonnen wordt met het organiseren van het congres zal de kans dat het congres naar volgend jaar moet uitwijken verkleinen het is echter niet uitgesloten 15

16 Feestcommissie Bij deze commissie zal het niet een heel groot probleem worden om commissieleden te vinden, aangezien de commissie populaire activiteiten organiseert. De activiteiten die georganiseerd worden door deze commissie blijken telkens weer in goede aarde te vallen bij de leden. Belangrijke activiteiten zijn de themafeesten en het gala. Vooral voor het gala is het belangrijk om op tijd te beginnen. Tijdig locaties zoeken is essentieel. Dj s huren is ook een mogelijkheid geworden, omdat de GSV gecontacteerd is door een groep dj s. Aangezien zijn bezig zijn met een website bouwen, kan er nog niet gekeken worden of dit budgetair gezien ook past. Vergaderingen De verantwoordelijkheid van het plannen van de vergaderingen ligt bij de voorzitter van de commissie in overleg met de commissieleden. De eerste vergadering van het nieuwe collegejaar zal door mij worden gepland, in overleg met de commissieleden. Op deze eerste vergadering zal een voorzitter worden gekozen die de vergaderingen de rest van het jaar zal leiden en een vaste notulist voor de rest van het jaar. Hierdoor wordt er duidelijkheid en structuur gecreëerd in de commissies. Dit jaar wil ik een goede basis leggen voor de PR commissie met een goed uitgewerkt promotieplan waardoor het een geöliede machine wordt. Verder wil ik dat er dit jaar als dit haalbaar is een goed georganiseerd congres neerzetten. Mocht dit niet lukken, dan zal het congres een jaar uitgesteld worden zodat er volgend collegejaar wel een goed georganiseerd congres komt. Bart Schillings, Algemeen Bestuurslid 3 - PR 16

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Beleidsplan Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzitter 4-5 Secretaris 6-7 Penningmeester 8 Algemeen Bestuurslid 1 - Jaarplanning 9-11 Algemeen Bestuurslid

Nadere informatie

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Beleidsplan GeschiedenisStudentenVereniging Excalibur Bestuur2009 2010 Inhoudsopgave Dagelijksbestuur 3 FormeleZaken 5 ExterneZaken 7 InformeleZaken 9 HistorischInstitutioneelTijdschrift(HInT) 12 2 Dagelijksbestuur

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging. Excalibur

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging. Excalibur Beleidsplan Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur 2008-2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Dagelijks bestuur 4 Formele Zaken 6 Externe zaken 8 Informele Zaken 10 Historisch Institutioneel Tijdschrift

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde Begroting 2016-2017 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 19 oktober 2016 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van verenigingsjaar 2016-2017 van studievereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1 ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP?

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Bestuursinformatieboekje 2016-2017 Inhoud Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator intern

Nadere informatie

Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever

Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever 2016 2017 Voorzitter Secretaris Penningmeester (Vicevoorzitter) Commissaris Dans Commissaris Intern Commissaris Extern Lieke Oppers Leonie Vonk Bas Broere

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Appendix

Inhoudsopgave 1 Appendix Inhoudsopgave 5 10 15 20 25 30 1 Appendix 2 1.1 Contacten........................................ 2 1.1.1 BBB....................................... 2 1.1.2 INN....................................... 2

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur

Beleidsplan kandidaatsbestuur Beleidsplan kandidaatsbestuur 2016-2017 Voorzitter Iris Schröder Secretaris Yana Mechielsen Penningmeester Janne Prinsen Vicevoorzitter Marjolein Joosten Onderwijscommissaris Doortje Rijpma 10 mei 2016

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Jaarverslag. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Jaarverslag. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Jaarverslag Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur 2009-2010 Inhoudsopgave Voorzitter 3 Secretaris 6 Penningmeester 9 Formele Zaken 14 Externe Zaken 17 Informele Zaken 21 Historisch Institutioneel

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 In dit document kan je alle informatie over het bestuurs en de studievereniging van Sociologie vinden. 1 Beste lezer, Voor de 25ste keer wisselt SEC van bestuur.

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De commissiewijzer 2016-2017

De commissiewijzer 2016-2017 De commissiewijzer 2016-2017 Inhoud De commissiewijzer 2016-2017... 1 1. De feestcommissie... 2 2.1 Wat doet deze commissie?... 2 2.2 Wie zoekt deze commissie?... 2 2.3 Hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt?...

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag OSK. Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis. 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013

Jaarverslag OSK. Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis. 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013 Jaarverslag OSK Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013 Voor jullie ligt het zesendertigste jaarverlag der OSK. Hierin kijken we terug op een gezellig en feestelijke lustrumjaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005 Voorwoord Studievereniging Polis is opgericht op 3 mei 1991. Dit jaar bestaat zij vijftien jaar en viert zodoende haar derde lustrum. Studievereniging Polis is begonnen als studievereniging voor de opleiding

Nadere informatie

Financieel jaarplan Studievereniging PAP

Financieel jaarplan Studievereniging PAP Financieel jaarplan Studievereniging PAP 2008-2009 Inhoud Pagina Begroting Studievereniging PAP 2008-2009 2 Toelichting op de begroting Verenigingsinkomsten 4 Kantoor 4 Bestuur & Vereniging 5 Commissies

Nadere informatie

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 62e bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc, MFVU. In dit beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen

Begrotingsvoorstel. Studievereniging Psychologie in Nijmegen Begrotingsvoorstel Studievereniging Psychologie in Nijmegen 2013-2014 VI e Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen Fenna Dekkers Voorzitter Ilse Baijens Secretaris Bas Romeijn Penningmeester

Nadere informatie

Commissies. Actief lid worden. VRAGEN? info@mercurius-uva.nl

Commissies. Actief lid worden. VRAGEN? info@mercurius-uva.nl 1 Mercurius in het kort Mercurius is de studievereniging voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is een vereniging door, maar bovenal voor studenten. Mercurius organiseert

Nadere informatie

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Speerpunten Professionaliseren Carrièregerichtheid verbeteren Internationaliseren Commissiebeleid verbeteren Introductieplan opstellen Deze speerpunten

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Remy Middelhoff Voorzitter Stijn Peeters Vice-voorzitter Justin Hoek Penningmeester Tessa Stoffelsen Onderwijscommissaris Merel van Zelderen Secretaris Versie 2,

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2018 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste lezer, Dat je deze

Nadere informatie

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 1. Voorwoord 2. Beleidspunten 1.1. Professionaliteit 1.2. Betrokkenheid 3. Belangenbehartiging 4. Lustrum 5. Begroting en toelichting 6.

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân bestuur Meister I 2016/2017 Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Het beleid 3.1 Leden en promotie 3.1 Activiteiten

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite.

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite. Daniëlle van Goor Iris Mariken de Wit Simone Willigers Charlotte Frederike Saida Focke Desley Alexandra Maria van der Zande Voorzitter Secretaris Penningmeester Interne contacten Externe contacten VIP,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Waarom in een commissie? Leerzaam samenwerken, organiseren, plannen, contact leggen Leer studenten uit je eigen en andere jaren beter kennen Gezelligheid

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Halfjaarverslag. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Halfjaarverslag Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur 2009-2010 Inhoudsopgave Voorzitter 3 Secretaris 6 Penningmeester 9 Formele Zaken 13 Externe Zaken 16 Informele Zaken 20 Historisch Institutioneel

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2013-2014

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Beleidsplan 61 ste bestuur. der M.F.V.U.

Beleidsplan 61 ste bestuur. der M.F.V.U. Beleidsplan 61 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 61 ste bestuur der M.F.V.U., Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan komen onze

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden

ADVERTENTIE FOLDER. Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden ADVERTENTIE FOLDER Algemene Informatie & Advertentiemogelijkheden In november 1911 werd studentenvereniging Unitas S.R. opgericht. Unitas S.R. is daarmee de oudste en, met ruim 1350 HBO en WO leden, een

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Beleidsdocument 2015-2016

Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument 2015-2016 Beleidsdocument Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, waarbij aangesloten zijn: ATV, C.S.F.R., GSV, Host-IFES, Ichthus Groningen en NSG. Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk Beleid A Eskwadraatbestuur 2005-2006 lekker belangrijk Rianne t Hoen (voorzitter) Sweitse van Leeuwen (secretaris) Lotte van den Berg (penningmeester) Arjon van Lange (commissaris intern) Peter van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie