GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN"

Transcriptie

1 GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford

2 INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Achtergrondschets Doelstelling en onderzoeksvragen Uitvoering van het onderzoek Rechtshulpverzoeken Dossiers van opsporingsonderzoeken en basisregistratiegegevens Achtergronddocumenten Leeswijzer 10 HOOFDSTUK 2 TRANSNATIONALE ZWARE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: EEN THEORETISCH KADER Inleiding Het begrip transnationale zware en georganiseerde criminaliteit Een economisch-sociologische benadering Het criminele bedrijfsproces Criminele samenwerkingsverbanden en organisaties Het criminele netwerk Functietypen Internationale dimensies van het criminele netwerk Besluit 26 HOOFDSTUK 3 OPSPORING VAN ZWARE EN GEORGANISEERDE MISDAAD IN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND Inleiding De organisatie van de opsporing in Nederland, België en Duitsland De organisatie van de opsporing in Nederland De rol van het openbaar ministerie 30 V

3 Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking De organisatie van de recherchefunctie bij de politie De opsporingstaken van de Koninklijke Marechaussee De opsporingstaken van de Bijzondere Opsporingsdiensten De organisatie van de opsporing in België Het openbaar ministerie De politie De organisatie van de opsporing in Duitsland Het openbaar ministerie De politie De Bundespolizei Zollfahndung Keuzes in de opsporing in Nederland, België en Duitsland Keuzes in de opsporing in Nederland Keuzes in de opsporing in België Keuzes in de opsporing in Duitsland Uitvoering van opsporingsonderzoek Verzamelen of verkrijgen van startinformatie Heimelijk verzamelen van informatie en bewijsmateriaal Verhoren van verdachten, getuigen en deskundigen Doorzoekingen en inbeslagnames Besluit 57 HOOFDSTUK 4 DE KADERS VOOR INTERNATIONALE JUSTITIËLE EN POLITIËLE SAMENWERKING Inleiding Verdragsrechtelijke kaders voor internationale samenwerking Het ERV (1959) en het Benelux-uitleveringsverdrag (1962) De Schengen Uitvoeringsovereenkomst (1990) Verstrekking van informatie De grensoverschrijdende achtervolging Grensoverschrijdende observatie Grensoverschrijdende gecontroleerde aflevering Justitiële samenwerking De EU-overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp (2000) Gemeenschappelijke onderzoeksteams (JIT's) Grensoverschrijdende infiltratie 71

4 Inhoud Grensoverschrijdend aftappen van telecommunicatie Het Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking (2004) Het Verdrag van Enschede (2005) Het Verdrag van Prüm (2005) Het Europese Kaderbesluit 2006/960/JHA (2006) Organisatorische kaders voor de internationale samenwerking De rol van Interpol in de internationale samenwerking De rol van Europol, het Europees Justitieel Netwerk en Eurojust Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samenwerking in Nederland Organisatorische kaders op nationaal niveau Organisatorische kaders op subnationaal niveau Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samenwerking in België Organisatorische kaders voor de strafrechtelijke samenwerking in Duitsland Besluit 96 HOOFDSTUK 5 BEELD VAN CRIMINALITEITSCIJFERS EN HET RECHTSHULPVERKEER IN DE GRENSREGIO'S Inleiding Criminaliteitscijfers in de grensgebieden Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Noord- Brabant en Zeeland Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Limburg Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Gelderland, Overijssel en Twente Criminaliteitscijfers in het grensgebied van Drenthe en Groningen Omvang en onderwerpen van het rechtshulpverkeer Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Noord-Brabant en Zeeland Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Limburg Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Gelderland, Overijssel en Twente Rechtshulpverkeer in het grensgebied van Drenthe en Groningen 112 Vil

5 Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking 5.4 Aard van de rechtshulpverzoeken Besluit 114 HOOFDSTUK 6 SERIEMATIGE ROOFCRIMINALITEIT Inleiding Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot woningen Seriematige woninginbraken Omvang van het criminaliteitsprobleem Het bedrijfsproces van woninginbraak Typering van seriematige woninginbrekers 122 herkomst 122 b Daders en dadergroepen van Belgische of Duitse herkomst 125 c Dadergroepen van Zuidoost-Europese herkomst Overvallen op woningen Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van overvallen op woningen Typering van overvallers op woningen 130 herkomst 130 b Daders van Oost- of Zuidoost-Europese herkomst Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot voertuigen Seriematige voertuigdiefstal Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van seriematige voertuigdiefstallen Typering van de daders van voertuigdiefstallen 137 a Dadergroepen van Nederlandse herkomst b Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst Seriematige diefstallen van zaken uit of vanaf voertuigen Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van diefstallen van zaken uit of vanaf voertuigen Typering van de daders 143 a Dadergroepen van Nederlandse herkomst 143 vul

6 Inhoud b Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst Seriematige ladingdiefstallen Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van ladingdiefstallen Typering van de daders van ladingdiefstallen 150 herkomst 150 b Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst Seriematige roofcriminaliteit in relatie tot bedrijven Seriematige diefstallen bij bedrijven Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van seriematige diefstallen bij bedrijven Typering van de daders van seriematige diefstallen bij bedrijven 156 herkomst 156 b Dadergroepen van Duitse of Belgische herkomst 158 c Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst Professionele overvallen op bedrijven Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van overvallen op bedrijfsobjecten Typering van de daders van overvallen op bedrijfsobjecten 164 herkomst 164 b Dadergroepen van Belgische of Franse herkomst 166 c Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst Besluit 168 HOOFDSTUK 7 VERDOVENDE MIDDELEN: PRODUCTIE EN HANDEL Inleiding Productie van synthetische drugs 173 ix

7 Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking Omvang van de problematiek 173 a Amfetamine 173 b Xtc (MDMA) Het bedrijfsproces van de productie van synthetische drugs Typering van de dadergroepen Hennepteelt Omvang van de problematiek Hennepteelt in Nederland Hennepteelt in België en Duitsland Het bedrijfsproces van hennepteelt Typering van de dadergroepen Internationale handel in verdovende middelen Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van handel in verdovende middelen Import van verdovende middelen in Nederland Export van verdovende middelen vanuit Nederland Typering van de dadergroepen Besluit 195 HOOFDSTUK 8 MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL Inleiding Mensenhandel Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van mensenhandel Typering van de daders en dadergroepen 202 herkomst 202 b Daders en dadergroepen van Belgische of Duitse herkomst 203 c Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst 203 d Dadergroepen van Afrikaanse herkomst Mensensmokkel Omvang van de problematiek Het bedrijfsproces van mensensmokkel Typering van de dadergroepen 208 a Kleinschalige (familie)verbanden in Nederland 209 b Dadergroepen van Turkse herkomst 209 X

8 Inhoud c Dadergroepen van Oost- of Zuidoost- Europese herkomst 210 d Dadergroepen van Aziatische herkomst Besluit 213 HOOFDSTUK 9 FRAUDE Inleiding Oplichting Omvang en aard van de problematiek Typering van de dadergroepen 217 a Daders of dadergroepen van Nederlandse herkomst 217 b Daders of dadergroepen van Duitse of Belgische herkomst 219 c Dadergroepen uit Zuidoost-Europa 219 d Dadergroepen van Afrikaanse herkomst Btw-carrouselfraude Omvang en aard van de problematiek Typering van de dadergroepen Sigarettensmokkel Omvang en aard van de problematiek Typering van de dadergroepen Illegale tewerkstelling Omvang en aard van de problematiek Typering van de dadergroepen Handel in vervalste merkartikelen Omvang en aard van de problematiek Typering van de dadergroepen Besluit 231 HOOFDSTUK 10 LEVENSDELICTEN EN GIJZELINGEN Inleiding Levensdelicten Omvang en aard van de problematiek Typering van de zaken Gijzelingen en ontvoeringen Omvang en aard van de problematiek Typering van de zaken Gijzelingen of ontvoeringen inde relationele sfeer XI

9 Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking Gijzelingen of ontvoeringen in verband met financiële geschillen of afpersing Gijzelingen of ontvoeringen in de criminele sfeer Gijzelingen of ontvoeringen om andere redenen Besluit 241 HOOFDSTUK 11 GRENSOVERSCHRIJDENDE CRIMINALITEIT: HOOFDLIJNEN EN ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING Inleiding Glocale criminele bedrijfsprocessen in grensgebieden Mobiel banditisme Grensregionale criminaliteit Besluit 255 HOOFDSTUK 12 HET FUNCTIONEREN VAN DE OPERATIONELE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE GRENSREGIO'S Inleiding Vraagstukken in verband met de uitwisseling van informatie Vroegsignalering van illegale activiteiten Uitwisseling van criminele inlichtingen Uitwisseling van informatie uit andere bronnen Uitwisseling van informatie in de opsporingsfase Vraagstukken in verband met onderzoekshandelingen op buitenlands verzoek Beleidsmatige prioriteit Beschikbaarheid van menskracht en middelen Knelpunten in verband met onverwachte verzoeken Knelpunten in verband met uiteenlopende wet- en regelgeving Vraagstukken in verband met het optreden op buitenlands grondgebied Besluit 273 HOOFDSTUK 13 VERBETERING VAN DE OPERATIONELE STRAF- RECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE GRENSREGIO'S Inleiding Verbetering van het inzicht in criminaliteitsproblemen in grensregio's 276 xii

10 Inhoud Vroegsignalering van roofcriminaliteit in de grensregio's Inzicht in geïntegreerde criminele samenwerkingsverbanden en het criminele netwerk in grensregio's Verbetering van de samenwerking bij de voorbereiding van opsporingsonderzoeken Afstemming van het opsporingsbeleid in de grensregio's Beschikbaarheid van menskracht en middelen in de grensregio's Verbetering van de samenwerking bij de uitvoering van opsporingsonderzoeken Samenwerking op verzoek in grensregio's Optreden op buitenlands grondgebied in grensregio's Gemeenschappelijke opsporingsteams in grensregio's (Gezamenlijke) controles op de transportassen Bestuurlijke maatregelen in grensregio's Verbetering van de samenwerking met landen in Oost- of Zuidoost- Europa Verbetering van de glocale politiële en justitiële samenwerking Besluit 297 HOOFDSTUK 14 ALGEMEEN BESLUIT Inleiding Transnationale criminaliteitsproblemen in grensgebieden Verloop van de politiële en justitiële samenwerking Glocale criminele bedrijfsprocessen Mobiel banditisme Grensregionale criminaliteit Effecten van de nieuwe verdragsrechtelijke kaders Bottom-up initiatieven in grensregio's Aanknopingspunten voor verdere verbetering van de samenwerking 314 BIBLIOGRAFIE 315 XÜi

INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35

INHOUDSOPGAVE 2. UITVOERING VAN COMPLEXE ILLEGALE ACTIVITEITEN...35 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v LIJST VAN AFKORTINGEN...vii 1. ALGEMENE INLEIDING... 1 1.1. Achtergrond en probleemstelling... 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen...10 1.2. De casus van xtc-productie

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1 INHOUD Voorwoord bij de eerste editie............................................ v Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht................... 1 1. Begripsomschrijving................................................

Nadere informatie

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting Dirk van Daele Toine Spapens Cyrille Fijnaut Inleiding Het internationale gehalte van de misdaadproblematiek

Nadere informatie

De opsporing van synthetische drugs

De opsporing van synthetische drugs De opsporing van synthetische drugs Hans Moerland Frank Boerman met medewerking van Rien Wadners POLITIESTUDIES 24 Gouda Quint (S. Gouda Quint - D. Brouwer & Zoon) Deventer Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

Uit: DE GRENZEN VERKEND Juridisch Kader informatieuitwisseling tussen Nederland en Duitsland

Uit: DE GRENZEN VERKEND Juridisch Kader informatieuitwisseling tussen Nederland en Duitsland Uit: DE GRENZEN VERKEND Juridisch Kader informatieuitwisseling tussen Nederland en Duitsland Het doel van dit juridisch kader is om een beschrijving te geven van de mogelijkheden en beperkingen in het

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA

PUBLIC 14277/10 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2010 (11.10) (OR. en) PUBLIC 14277/10 LIMITE GENVAL 12 ENFOPOL 270 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep algemene aangelegenheden,

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Wederzijdse samenwerking in strafzaken: de Overeenkomst van 29 mei 2000, het Protocol van 16 oktober 2001 en andere recente ontwikkelingen

Wederzijdse samenwerking in strafzaken: de Overeenkomst van 29 mei 2000, het Protocol van 16 oktober 2001 en andere recente ontwikkelingen Wederzijdse samenwerking in strafzaken: de Overeenkomst van 29 mei 2000, het Protocol van 16 oktober 2001 en andere recente ontwikkelingen Prof. Dr. Gert Vermeulen Universiteit Gent Europese strafrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Benelux Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 29-7-2017 7:32:19 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Francais... 4 Nederlands... 5 Documentatie...10 2 Inleiding LET OP. GEBRUIK DEZE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 656 Eurostrafrecht Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 28 juni

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave Uitgebreide inhoudsopgave Voorwoord Afkortingen vii xxi 1 Inleiding 1 1.1 Grensoverschrijdende sfeercumulatie: een illustratie 1 1.2 Probleemstelling 5 1.3 De opzet van het onderzoek 7 1.3.1 Specialiteitsbeginsel,

Nadere informatie

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN Steeds meer mensen reizen naar en werken, studeren en wonen in het buitenland, misdadigers niet uitgezonderd. Misdaad is een complex, internationaal fenomeen geworden.

Nadere informatie

Joint Investigation Teams Een adequaat middel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit?

Joint Investigation Teams Een adequaat middel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit? Joint Investigation Teams Een adequaat middel in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit? Eric Willems Leergang recherchekunde Kernopgave 53.3.08 Studentnummer 126999 Eric.Willems@politieacademie.nl

Nadere informatie

1 van 11 25-6-2015 7:04

1 van 11 25-6-2015 7:04 http://wetten.overheinl/bwbr0036705/geldigheidsdatum_25-06-2015/afdrukken 1 van 11 25-6-2015 7:04 Besluit beheer politie (Tekst geldend op: 25-06-2015) Besluit van 8 juni 2015, houdende regels over het

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 DEEL 3.5 POLITIE- SAMENWERKING Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 84 3.5. POLITIESAMENWERKING DOEL - De leerlingen/cursisten leren dat er al heel wat grenscriminaliteit bestond vóór het opengaan van de

Nadere informatie

Een korte introductie

Een korte introductie Een korte introductie 3/23/15 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland - West-Brabant & Oost-Brabant Wat is het RIEC? Regionaal Informatie Expertise Centrum Een georganiseerde overheid tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Speech n.a.v. 10 jaar BNL politiesamenwerkingsverdrag

Speech n.a.v. 10 jaar BNL politiesamenwerkingsverdrag Speech n.a.v. 10 jaar BNL politiesamenwerkingsverdrag Geachte heren ambassadeurs, geachte leden van het college van secretarissen-generaal en de Centrale Overleggroep Senningen, beste collega s, dames

Nadere informatie

Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken na het Verdrag van Lissabon

Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken na het Verdrag van Lissabon Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken na het Verdrag van Lissabon Prof. Dr. Gert Vermeulen Het Verdrag van Lissabon voor de praktijkjurist Gent - 29 januari 2010 1 Structuur pre-lissabon algemeen

Nadere informatie

De Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Brussel 29 mei 2000 (Trb.

De Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Brussel 29 mei 2000 (Trb. De EU-rechtshulpovereenkomst toegelicht De Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Brussel 29 mei 2000 (Trb. 2000,86) Bureau Internationale

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen Inhoud Lijst van enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Lijst van websites Deel I Inleidende beschouwingen Hoofdstuk I Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) 1 Strafrecht als sanctierecht

Nadere informatie

Veiligheidskaart overvallen

Veiligheidskaart overvallen Veiligheidskaart overvallen Blijf rustig en geef waar om gevraagd wordt Kijk goed en onthoud hoe de dader er uit ziet Noteer kenteken Bel Niet schoonmaken Veiligheidskaart interne fraude Verzamel bewijsmateriaal

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE. Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid?

POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE. Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? POLITIËLE EN JUSTITIËLE STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE Welk evenwicht tussen vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid? JOHAN MEEUSEN GERT STRAETMANS (eds.) Dit boek kwam tôt stand met

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 NOTA van: Nederlandse delegatie aan: Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: SN 1024/04 Betreft: Toelichting op het besluit betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 TOEZENDING NOTA van: het voorzitterschap en de Duitse delegatie aan: de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen?

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen? Gezamenlijk Task Force document Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen Europees justitieel netwerk en Eurojust Wat kunnen zij betekenen? 6 mei 2014 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15184/16 ENFOPOL 455 ENV 766 ENFOCUSTOM 230 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 352 (R 1721) Goedkeuring van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp

Nadere informatie

INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING

INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING Onderzoek naar de modaliteiten voor Belgische participatie in internationale politiesamenwerkingsprojecten van regionale omvang Onderzoekers Serge BRAMMERTZ Stefan DE

Nadere informatie

Europol. Verticale vs Horizontale Samenwerking. Monica den Boer CIROC, Seminar Grensoverschrijdende Recherche Utrecht, 15 mei 2013 EUROPOL

Europol. Verticale vs Horizontale Samenwerking. Monica den Boer CIROC, Seminar Grensoverschrijdende Recherche Utrecht, 15 mei 2013 EUROPOL Europol Monica den Boer CIROC, Seminar Grensoverschrijdende Recherche Utrecht, 15 mei 2013 Verticale vs Horizontale Samenwerking EUROPOL NATIONALE EENHEDEN NATIONALE LIAISON OFFICERS ECIM MODEL LIDSTATEN

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 628 Politie 28 824 Landelijk Kader Nederlandse Politie Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Nadere informatie

(R 1913) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 8 november 2001

(R 1913) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 8 november 2001 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 406 (R 1913) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 8 november 2001 A/ nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Joint Investigation Teams

Joint Investigation Teams Joint Investigation Teams Joint Investigation Teams.indd 1 1-2-2012 8:57:47 Verschenen publicaties van de onderzoeksreek Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD 19.1.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 18/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN MODELOVEREENKOMST TER INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10597/00 COPEN

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16816 21 juni 2013 Aanwijzing mensenhandel Categorie: Pre-opsporing, opsporing, vervolging Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

2. De MDG heeft op 17 juni besloten "financiële criminaliteit en financiële recherche" tot onderwerp van de vijfde evaluatie te maken.

2. De MDG heeft op 17 juni besloten financiële criminaliteit en financiële recherche tot onderwerp van de vijfde evaluatie te maken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (28.11) (OR. en) 12404/2/08 REV 2 CRIMORG 130 NOTA van: aan: Betreft : het voorzitterschap de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit (MDG)

Nadere informatie

Academiejaar 2007-2008

Academiejaar 2007-2008 Academiejaar 2007-2008 WERKSTUK BIJ DE MASTERPROEF Gemeenschappelijke onderzoeksteams in België Promotor: Prof. Dr. Gert Vermeulen Sofie LORIDAN INHOUDSOPGAVE Inleiding... 1 Afdeling 1. Motivatie... 1

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Voorwoord bij de tweede druk / VII HOOFDSTUK 1 Historische kaders / 1 1.1 Strafrechtelijke handhaving tot de zestiger jaren: van legaal tot semilegaal tot illegaal handelen

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Samenvatting Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 350 (R 1720) Goedkeuring van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34

Nadere informatie

Raakvlakken tussen de verschillende politiesamenwerkingregelingen

Raakvlakken tussen de verschillende politiesamenwerkingregelingen Raakvlakken tussen de verschillende politiesamenwerkingregelingen Matrix raakvlakken Verdrag van Prüm 1, Beneluxverdrag 2004 2, Verdrag van Enschede 3 en Schengen Uitvoeringsovereenkomst 4 Onderwerp Verdrag

Nadere informatie

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen

Voorwoord. Over de auteur. Lijst met afkortingen Inhoud Voorwoord Over de auteur Lijst met afkortingen VII XV XVII 1 De wet Bibob - een effectief bestuurlijk instrument 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Onderzoeksgroep Fijnaut...2 1.3 Uitgangspunten van de Wet

Nadere informatie

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen.

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen. 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

einde Publicatie : 2005-06-22 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

einde Publicatie : 2005-06-22 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING NL FR einde Publicatie : 2005-06-22 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 11 MEI 2005. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst, door de Raad

Nadere informatie

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN

JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN Steeds meer mensen reizen naar en werken, studeren en wonen in het buitenland. Misdaad is een steeds complexer en internationaler fenomeen geworden. Het is cruciaal

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 96 20 (2000) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Nadere informatie

Lokale politiewerking aan de grens

Lokale politiewerking aan de grens Lokale politiewerking aan de grens Inleiding Aanzet HCP Luc Lamine najaar 2010 -CGI; Rondgang PZ s grens Nederland / Oost en West-Vlaanderen; Toelichting opzet van internationale samenwerking; Elkaar kennen,

Nadere informatie

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie. Raad van de Europese Unie Brussel, 14 januari 2016 (OR. en) 5430/05 DCL 1 CRIMORG 4 DERUBRICERING van document: ST 5430/05 RESTREINT UE d.d.: 24 januari 2005 nieuwe status: Publiek Betreft: EVALUATIEVERSLAG

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Oost-Europese mobiele bendes

Oost-Europese mobiele bendes Oost-Europese mobiele bendes Prof. dr. Dina Siegel CIROC, Utrecht 14 December 2011 Oud fenomeen Egmond, Florike, 1994, Op het verkeerde pad; georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.

Nadere informatie

A-2241 WODC-onderzoek Internationale politiële informatie-uitwisseling Uitgevoerd door Monica den Boer SeQure R&C

A-2241 WODC-onderzoek Internationale politiële informatie-uitwisseling Uitgevoerd door Monica den Boer SeQure R&C A-2241 WODC-onderzoek Internationale politiële informatie-uitwisseling Uitgevoerd door Monica den Boer SeQure R&C SAMENVATTING Het belang van informatie voor de politie is groot. Voor een effectieve uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 386 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reeks Recherche Specialisten

Reeks Recherche Specialisten Reeks Recherche Specialisten Inhoud Blz. Adjunct-accountant 1 Accountant 3 Coördinerend Accountant 5 Informatie Rechercheur A 7 Informatie Rechercheur B 9 Informatie Rechercheur C 11 Vakdeskundige A 13

Nadere informatie

Offensief tegen georganiseerde misdaad

Offensief tegen georganiseerde misdaad Offensief tegen Een combinatie van preventie en repressie Paul van Voorst, 20 april 2011, CIROC Fase 1 1985 1992 De ontdekking van de in Nederland misdaad. CIROC, 20 april 2011 2 20 april 2011 1 De ontdekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 407 Goedkeuring van het op 2 maart 2005 te Enschede totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

DE STRAFRECHTELIJKE RECHTSHULPVERLENING VAN BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK AAN NEDERLAND

DE STRAFRECHTELIJKE RECHTSHULPVERLENING VAN BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK AAN NEDERLAND DE STRAFRECHTELIJKE RECHTSHULPVERLENING VAN BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK AAN NEDERLAND DE STRAFRECHTELIJKE RECHTSHULPVERLENING VAN BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK AAN NEDERLAND Dirk Van Daele Toine Spapens

Nadere informatie

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd.

2. Het CATS heeft op 22 november 2010 deze ontwerp-conclusies van de Raad goedgekeurd. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (25.11) (OR. en) 16419/10 ENFOPOL 336 TRANS 337 SIRIS 166 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

Poolse bendes in Nederland Voorlopige bevindingen

Poolse bendes in Nederland Voorlopige bevindingen 81 Poolse bendes in Nederland Voorlopige bevindingen A.W. Weenink en S. Huisman* In deze bijdrage bespreken wij Poolse criminaliteit in Nederland, in het bijzonder de activiteiten van Poolse bendes. De

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-17 5

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2014-17 5 Samenvatting De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn zorgen geuit over het brede scala aan vermogensdelicten dat door mobiele bendes wordt gepleegd en over de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties toelichting bij het in hoofde genoemde initiatief.

Hierbij gaat voor de delegaties toelichting bij het in hoofde genoemde initiatief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 juni 2004 (29.06) (OR.en) 10215/04 ADD 1 CRIMORG 46 ENFOPOL 69 COMIX 382 ADDENDUM BIJ BEGELEIDENDE NOTA van: het Koninkrijk Zweden ingekomen: 4 juni 2004 aan: Javier

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) 12122/1/05 REV 1 LIMITE CRIMORG 89 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016

Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016 Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief 19 april 2016 Voorwoord Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Aanpassing regels over toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

Aanpassing regels over toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 3500 EH Den Haag Mr. D.J. de Jong 06 4684 0910 15 mei 2014 ACVZ/ADV/2014/009 Aanpassing regels over toezicht ter bestrijding

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Financieel rechercheren

Financieel rechercheren SI-EUR-reeks, deel 18 Financieel rechercheren Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines Redactie: Prof. mr. H. de Doelder Dr. A.B. Hoogenboom Erasmus Universiteit Rotterdam sander H

Nadere informatie

Het Nederlands strafprocesrecht

Het Nederlands strafprocesrecht Mr. G.J.M. Corstens vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden oud-hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Het Nederlands strafprocesrecht Zesde druk Kluwer

Nadere informatie

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen.

Het Europees Parlement is verzocht advies over het voorstel uit te brengen. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 april 2006 (2.04) (OR. en) PUBLIC 8426/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0805 (CNS) LIMITE COPEN 42 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie