10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg"

Transcriptie

1 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 2 dossiers inzake de oprichting, werking en bevoegdheden van diensten, commissies, instellingen, 5 diverse rubrieken provinciebedrijven of vzw's. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 3 gerechtelijke vonnissen. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 4 lijsten van aangetekende zendingen ½ Vernietigen. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 5 ontvangen verslagen betreffende preventie en bescherming 5 Vernietigen. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 6 rapporten en statistieken betreffende de eigen werking 5. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 7 statuten van provinciale vzw's rubriek 37. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 8 "werkbordereau's", lijsten van de stukken die worden voorgelegd aan de deputatie 1 Vernietigen. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 9 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van commissies waarvan de provincie het secretariaat waarneemt. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 1 agenda's, verslagen en bijlagen van het diensthoofden- en directeursoverleg 5. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 11 agenda's, verslagen en bijlagen van het intern dienstoverleg 5 Selectie Verslagen permanent bewaren. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 12 principebesluiten van de deputatie over de werking van de dienst besluit dat alleen een principe, niet de uitvoering of toepassing betreft. ALGEMENE RICHTLIJNEN Beleidsplannen (opstellen ALLE 13 beleidsplannen en legislatuurnota's van de eigen dienst zolang geldig diverse rubrieken. ALGEMENE RICHTLIJNEN Budget en meerjarenplan (opmaken van ALLE 14 stukken betreffende de voorbereiding en de wijziging van de eigen begroting 5 Vernietigen Indien volledig dossier permanent bewaard bij FIN. ALGEMENE RICHTLIJNEN Communicatie (verzorgen ALLE 15 jaarverslagen opgesteld door de dienst 5 diverse rubrieken. ALGEMENE RICHTLIJNEN Communicatie (verzorgen ALLE 16 nieuwsbrieven opgesteld door de dienst 2 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PRO 17 auditrapporten 1 1. ALGEMEEN BELEI Adviezen aan internen (verlenen C 18 dossiers inzake de opmaak van communicatieplannen 5 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI Adviezen aan internen (verlenen C 19 dossiers inzake de provinciale productencatalogus 5 Selectie : eindproducten 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen STAFPRGR 2 dossiers inzake klankbordgroepen 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PRO 21 dossiers inzake managementadviezen en projecten 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PRO 22 handleidingen 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming STAFPRGR 23 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van het beleidsdepartementshoofden- en 1 Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg departementshoofdenoverleg 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming College van STAFPRGR 24 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van het college van provinciegriffiers provinciegriffiers 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming eputatie GRIF 25 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de deputatie e bijhorende dossiers worden terugbezorgd aan de diensten rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming eputatie ALLE 26 Brieven aan de deputatie 1 Selectie Externe brieven die voorgelegd worden aan de deputatie 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Klankbordgroep STAFPRGR 27 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de klankbordgroep 1 riemaandelijks. 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Managementteam STAFPRGR 28 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van het managementteam 1 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Managementteam STAFPRGR 29 verslagen en voorstellen betreffende de samenstelling van het managementteam 1 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 3 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de centrale commissie 1 provinciedecreet rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 31 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de provincieraad 1 provinciedecreet rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad ALLE 32 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de raadscommissies 1 provinciedecreet rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 33 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de verenigde raadscommissies 1 provinciedecreet rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 34 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van het vast bureau van de provincieraad 1 provinciedecreet rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 35 geluidsopnames van de zittingen van de provincieraad 5 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 36 stenografische notulen van de zittingen van de provincie 1 1. ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 37 voorbereidende stukken van het Bestuursmemoriaal 1 Selectie : eindproducten rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 38 voorbereidende stukken van het Bulletin van Vragen en Antwoorden 1 Selectie : eindproducten rubriek ALGEMEEN BELEI Agenda- en besluitvorming Provincieraad GRIF 39 wensen, moties en interpellaties van provincieraadsleden 1 Vernietigen worden opgenomen in verslagen 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 4 dossiers inzake de huisstijl zolang geldig 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen ALLE 41 dossiers inzake de publicatie van folders, brochures en ander drukwerk 1 Selectie : eindproducten rubriek 8 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 42 dossiers inzake de publicatie van het personeelsblad 1 Selectie : eindproducten 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 43 dossiers inzake de voorbereiding van televisieuitzendingen 1 Selectie : eindproducten 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 44 dossiers inzake persconferenties en begeleiding 3 Selectie : persteksten rubriek 5 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 45 dossiers inzake eigen persberichten 3 Selectie : persberichten 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 46 fototheek 1 rubriek ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 48 krantenknipsels uit streeknieuws 3 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 49 persoverzicht 3 rubriek 5 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 5 projectdossiers intranetsite zolang geldig Selectie : verslagen en voorstellen, projectplannen en evaluatierapporten 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 51 projectdossiers website zolang geldig : verslagen en voorstellen, projectplannen en evaluatierapporten permanent bewaren 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen C 52 televisieuitzendingen 5 1. ALGEMEEN BELEI Communicatie (verzorgen STAFPRGR 53 toespraken van de provinciegriffier 5 rubriek ALGEMEEN BELEI elegeren van bevoegdheden STAFPRGR 55 delegatiebesluiten betreffende budgethouderschap 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI elegeren van bevoegdheden STAFPRGR 56 delegatiebesluiten betreffende dagelijks personeelsbeheer 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI elegeren van bevoegdheden STAFPRGR 57 delegatiebesluiten betreffende provisies en geringe daginkomsten 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI ienstorders- en nota's (opstellen JUI 58 dienstorders en nota s van de provinciegriffier 2 rubriek 1.4. STAFPRGR 1. ALGEMEEN BELEI Evenementen (organiseren C 59 dossiers inzake opendeurdagen 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 1. ALGEMEEN BELEI Infostanden en promotiemateriaal (leveren C 6 dossiers inzake aanbestedingen van infostanden en promotiemateriaal 1 Selectie : processen-verbaal en verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Juridisch advies (verlenen JUI 61 dossiers inzake juridische adviezen 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI Juridisch advies (verlenen JUI 62 dossiers inzake verbeterprocessen en doorlichtingen 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI Klachten (behandelen JUI 63 dossiers inzake klachtenbeheer 1 diverse rubrieken 1. ALGEMEEN BELEI Lay-out en grafisch ontwerp (verzorgen C 64 dossiers inzake aanbestedingen van lay-out en grafisch ontwerp 1 Selectie : processen-verbaal, verslagen en voorstellen, eindproducten 1. ALGEMEEN BELEI Lay-out en grafisch ontwerp (verzorgen C 65 dossiers inzake het opmaken van lay-out en grafische ontwerpen 5 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren PRO 66 dossiers inzake interne managementcursussen 1 Vernietigen 1. ALGEMEEN BELEI Openbaarheid van bestuur (verzekeren GRIF 67 inzageregister decreet openbaarheid van bestuur 1. ALGEMEEN BELEI Promotie- en sensibilisatiecampagnes (voeren C 68 dossiers inzake pers- en imagocampagnes 6 rubriek 5 1. ALGEMEEN BELEI Rechtsgedingen (opvolgen JUI 69 dossiers inzake geschillen en rechtsvorderingen 1 Selectie : alle officiële documenten (verslagen en voorstellen, akten, rubriek 1.4. vonnissen, contracten, rechtsplegingsdocumenten) 1. ALGEMEEN BELEI Reglementen (opstellen GRIF 7 huishoudelijk reglement van de deputatie zolang geldig ALGEMEEN BELEI Reglementen (opstellen GRIF 72 reglement van orde van de provincieraad zolang geldig 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen C 73 subsidiedossiers inzake Tall Ships Race 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen GRIF 74 subsidiedossiers inzake de politieke fracties van de provincieraad 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen GRIF 75 subsidiedossiers inzake de Vereniging van Vlaamse Provincies, VVP 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen GRIF 76 subsidiedossiers inzake de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen VFGS 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen C 77 subsidiedossiers inzake persorganisaties 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 1. ALGEMEEN BELEI Subsidieaanvragen (behandelen GRIF 78 subsidiedossiers inzake politiek verlof van provincieraadsleden 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen wet inzake politiek verlof provincieraadslede 1. ALGEMEEN BELEI Verkiezingen (organiseren GRIF 79 dossiers inzake de voorbereiding van provincieraadsverkiezingen 1 Vernietigen rubriek ALGEMEEN BELEI Verkiezingen (organiseren GRIF 8 processen-verbaal en tabellen inzake provincieraadsverkiezingen 1 rubriek FINANCIËN Adviezen aan internen (verlenen BE 81 briefwisseling betreffende advies en bijstand inzake boekhouding en begroting 3 Vernietigen BO 2. FINANCIËN Adviezen aan internen (verlenen CWR 82 handleidingen, administratief handboek zolang geldig STAFFIN 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 83 algemene en budgettaire jaarrekeningen met toelichting en bijlagen Provinciedecreet, art ; KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding rubriek 2 Page 1 de 1

2 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren PS 84 boekhouding van de vzw Mens en Beweging, vzw Jeugdsportfonds Camille Paulus 3 Selectie : financiële verslagen, verslagen bedrijfsrevisor en rubriek 37 penningmeester, grootboek, begroting 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren PVI 85 boekhouding van het Provinciaal Veiligheidsinstituut 3 Selectie : grootboeken en kasdagboeken 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren PVM 86 boekhouding van het Provinciaal Vormingscentrum Malle 3 Selectie : grootboeken en kasdagboeken 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 87 briefwisseling met het Rekenhof betreffende de algemene jaarrekening rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren O 88 dossiers inzake afschrijvingen door provinciale scholen 3 Vernietigen 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 89 fiches bestemd voor de belastingadministratie 1 Vernietigen 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren O 9 jaarrekeningen en bijhorende stukken van de provinciale scholen 3 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 91 rapporten inzake afgekeurde betalingsdossiers 1 Vernietigen 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 92 rapporten inzake kredietwijzigingen 5 Vernietigen 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren BO 93 verantwoordingsstukken bij de jaarrekeningen 1 Selectie Per legislatuur 1 jaar permanent te bewaren 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van BE 94 budget en bijhorende stukken 3 rubriek 2 STAFPRGR 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van BE 95 budgetwijzigingen en bijhorende stukken 3 rubriek 2 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van STAFPRGR 96 jaarlijkse en zesjaarlijkse evaluaties van het budget Jaarlijkse evaluatie van het budget in uitvoering van de artikels 163, 164 en 169 van het provinciedecreet 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van STAFPRGR 97 kwartaalrapportage 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van STAFPRGR 98 meerjarenplan en bijhorende stukken 2. FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van STAFPRGR 99 wijzigingen aan het meerjarenplan en bijhorende stukken 2. FINANCIËN ienstorders- en nota's (opstellen CWR 1 dienstnota s zolang geldig STAFFIN 2. FINANCIËN Niet-fiscale schuldvorderingen (invorderen ALLE 11 dossiers inzake niet-fiscale schuldvorderingen 5 Vernietigen rubriek FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 12 aangiften en bijhorende briefwisseling 1 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 13 belastingsreglementen zolang geldig Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 14 controledossiers 1 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 15 dossiers inzake bezwaren tegen heffingen 1 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 16 dossiers inzake collectieve ontheffingen 5 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 17 dossiers inzake hoger beroep tegen afgewezen bezwaren (FIS) Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 18 dossiers inzake invorderingen en collectieve schuldbemiddeling 5 Selectie : verslagen en voorstellen Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 19 jaarrekeningen en bewijsstukken Wet van 24/12/1996 betreffende de van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 11 niet-afgehaalde aangetekende zendingen 3 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Provinciebelasting (innen FIS 111 processen-verbaal van overtredingen 1 Vernietigen Wet van 24/12/1996 betreffende de rubriek 2.2. van 15/3/1999 betreffende de 2. FINANCIËN Thesaurie (beheren TFA 112 betaalbewijzen 1 Vernietigen Provinciedecreet artikelen 89, 9 en FINANCIËN Thesaurie (beheren TFA 113 betalingsbevelschriften, mandaten en bijhorende verantwoordingsstukken 3 Vernietigen Provinciedecreet artikelen 89, 9 en 159 rubriek FINANCIËN Thesaurie (beheren TFA 114 rekeninguittreksels 1 Vernietigen Provinciedecreet artikelen 89, 9 en 159 rubriek FINANCIËN Wettelijkheid en regelmatigheid (controleren CWR 115 briefwisseling met de diensten inzake wettelijkheid en regelmatigheid 1 Vernietigen 2. FINANCIËN Wettelijkheid en regelmatigheid (controleren CWR 116 briefwisseling met het Rekenhof inzake wettelijkheid en regelmatigheid 2. FINANCIËN Wettelijkheid en regelmatigheid (controleren F 117 dossiers en verslagen van de Toezichtscommissie UZA FINANCIËN Wettelijkheid en regelmatigheid (controleren CWR 118 processen-verbaal van kasnazicht van de houders van provisies en personen belast met geringe 1 Vernietigen rubriek 2.1. dagontvangsen 3. PERSONEEL Adviezen aan externen (verlenen INOVANT 119 vormingsplannen voor gemeentepersoneel 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PBW 12 adviezen inzake de veiligheid van gebouwen en installaties zolang in gebruik Vernietigen rubriek PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PBW 121 adviezen inzake welzijn op het werk 5 Vernietigen rubriek PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen STAFHRM 122 individuele dossiers inzake psycho-sociale bijstand van personeelsleden geboortejaar+11 Vernietigen X 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen STAFHRM 123 stukken betreffende het berekenen van individuele belastingsaangiften van personeelsleden 2 Vernietigen Wordt afgebouwd (27) 3. PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PBW 124 verslagen en bijhorende stukken van plaatsbezoeken in het kader van preventie en bescherming 1 rubriek PERSONEEL Adviezen aan internen (verlenen PBW 125 verslagen van metingen en risico-analyses 5 Vernietigen rubriek 7.1. Page 2 de 1

3 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming INOVANT 126 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de bestuursorganen van OVO vzw 1 Algemene vergadering, raad van bestuur, begeleidingscommissie en college van commissarissen 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming PBW 127 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de werkgroepen preventie en bescherming 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming STAFHRM 128 agenda s, verslagen en bijlagen van het adviescomité van de sociale dienst 1 Vernietigen X 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming STAFHRM 129 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van het Bijzonder 1 X rubriek Onderhandelingscomité (BOC) en het Hoog Overlegcomité (HOC) 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming INOVANT 13 agenda s, verslagen en bijlagen van het interprovinciaal overlegplatform van provinciale 5 bestuursscholen en vormingsinstellingen 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming PROVA 131 verslagen en voorstellen met betrekking tot de jaarverslagen en de subsidiëring van PROVA 3. PERSONEEL Agenda- en besluitvorming PROVA 132 verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van PROVA 3 3. PERSONEEL Communicatie (verzorgen PO 133 interne nieuwsbrief betreffende vorming 2 3. PERSONEEL Communicatie (verzorgen PBW 134 jaarverslagen inzake preventie en bescherming 1 rubriek PERSONEEL Communicatie (verzorgen PBW 135 maandverslagen inzake preventie en bescherming 5 Vernietigen rubriek PERSONEEL Contracten en verzekeringen (beheren STAFHRM 136 dossiers inzake beroepsziekten geboortejaar+11 Vernietigen X Wetgeving op Beroepsziekten 3. PERSONEEL Contracten en verzekeringen (beheren STAFHRM 137 dossiers inzake persoonsgebonden polissen en verzekeringen looptijd + 1 Vernietigen Hospitalisatiepolis, dienstopdrachtenpolis, arbeidsongevallenpolis, polis beroepsaansprakelijkheid, specifieke verzekeringen pensioendecreet + besluit + CAO; Arbeidsongevallenwet 3. PERSONEEL Evenementen (organiseren PROVA 138 dossiers inzake de aankoop van toegangskaarten tegen verminderde prijs 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Evenementen (organiseren PROVA 139 dossiers inzake de organisatie van herdenkingsplechtigheden voor overleden personeelsleden 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Evenementen (organiseren PROVA 14 dossiers inzake de organisatie van het jaarlijkse kinderfeest 3 Vernietigen 3. PERSONEEL Evenementen (organiseren PROVA 141 dossiers inzake de organisatie van reizen, tentoonstellingen, vernissages en sportdagen voor het 1 Vernietigen personeel en het gewezen personeel 3. PERSONEEL Evenementen (organiseren PROVA 142 dossiers inzake inzamelacties voor goede doelen 5 Vernietigen 3. PERSONEEL Klachten (behandelen PBW 143 individuele dossiers inzake klachten betreffende geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag geboortejaar+11 Vernietigen X op het werk 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 144 dossiers inzake de huldiging van gedeputeerden 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 145 dossiers inzake de verdeling van de bevoegdheden van de gedeputeerden 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 146 dossiers inzake eretitels toegekend aan provincieraadsleden 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 147 geloofsbrieven van de provincieraadsleden 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 148 individuele dossiers van de gedeputeerden X rubriek STAFHRM 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 149 individuele dossiers van de provincieraadsleden 3. PERSONEEL Loopbaan van de mandatarissen (begeleiden van GRIF 15 register van de eretekens toegekend aan provincieraadsleden en gedeputeerden rubriek PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van STAFHRM 151 dossiers inzake jobstudenten 3 Vernietigen rubriek PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van KO 152 individuele evaluatiedossiers geboortejaar+11 Vernietigen PO 3. PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van STAFHRM 153 individuele personeelsdossiers geboortejaar+11 X rubriek PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van PS 154 individuele personeelsdossiers van de medewerkers van vzw Mens en Beweging, vzw geboortejaar+11 Interlokale Vereniging (ILV): samenwerkingsvorm zonder Jeugdsportfonds Camille Paulus, VLABUS vzw, Interlokale Verenigingen Sportregio's rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht. 3. PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van O 155 individuele personeelsdossiers van onderwijzend personeel geboortejaar PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van PO 156 individuele vormingsdossiers geboortejaar+11 Vernietigen 3. PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van STAFHRM 157 inschakelingsfiches 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren PO 158 aanbestedingsdossiers inzake opleidingen voor provinciepersoneel 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 159 aanwezigheidslijsten van cursisten 15 Vernietigen rubriek PERSONEEL Contracten en verzekeringen (beheren INOVANT 16 contracten met lesgevers 5 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 161 cursussen zolang geldig Selectie : cursussen opgesteld in de school of door leraars van de rubriek 33 school 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren PO 162 dossiers inzake vormingsprojecten voor provinciepersoneel 2 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 163 evaluatieformulieren 5 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 164 evaluatierapporten met betrekking tot cursussen 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 165 examenvragen en examenkohieren 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 166 financiële stukken 1 Vernietigen Jaarrekeningen gaan naar Nationale Bank 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 167 kopieën van diploma s en lijsten van de diploma's 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 168 papers 5 Vernietigen 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 169 processen-verbaal van de examenuitslagen rubriek PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren INOVANT 17 stukken betreffende inschrijvingen, uurroosters, reservaties, openingsplechtigheden, verslagen van 5 Vernietigen vergaderingen, briefwisseling met lesgevers en cursisten 3. PERSONEEL Onderwijs en vorming (organiseren PO 171 vormingsaanbod voor provinciepersoneel 1 Vernietigen 3. PERSONEEL Organogrammen (opstellen PB 172 organogrammen zolang geldig 3. PERSONEEL Reglementen (opstellen STAFHRM 173 administratief en geldelijk statuut, arbeidsreglement, deontologische code zolang geldig 3. PERSONEEL Rekruteren van personeel PB 174 aanwervingsvoorwaarden rubriek PERSONEEL Rekruteren van personeel PB 175 dossiers inzake aanwervingen 5 Selectie : processen-verbaal, verslagen en voorstellen en rubriek 13 raadsverslagen inzake aanwervingen, deelnemerslijsten, vragen en uitslagen 3. PERSONEEL Rekruteren van personeel O 176 dossiers inzake aanwervingen van directeurs en adjunct-directeurs van provinciale scholen 1 Selectie : processen-verbaal, verslagen en voorstellen en rubriek 13 raadsverslagen inzake aanwervingen, deelnemerslijsten, vragen en uitslagen 3. PERSONEEL Subsidieaanvragen (behandelen PO 177 subsidiedossiers inzake OVO vzw 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen STAFHRM 178 stukken betreffende het beheer van de OVV-pensioenkas 5 Vernietigen Jaarrekeningen, verslagen van de revisor, rapporten van de Provinciedecreet artikel voordelen (berekenen en betalen vermogens-beheerders, briefwisseling 3. PERSONEEL Tuchtbeleid (voeren van een) STAFHRM 179 tuchtdossiers inzake personeelsleden geboortejaar+11 X WPT 18 betaalstaten, jaaroverzichten en bijlagen 5 Vernietigen rubriek 13 voordelen (berekenen en betalen WPT 181 dossiers inzake de presentiegelden van mandatarissen loopbaan + 1 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen STAFHRM 182 dossiers inzake loonbeslag geboortejaar+11 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen STAFHRM 183 individuele dossiers inzake sociale leningen geboortejaar+11 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen STAFHRM 184 individuele dossiers inzake tussenkomsten in medische en apotheekkosten 1 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen WPT 185 ingekomen attesten loopban + 7 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen WPT 186 lijsten met belastingsaangiften 1 Vernietigen rubriek 13 voordelen (berekenen en betalen WPT 187 lijsten met RSZ-opgaven 5/1 Vernietigen Vóór 1994: 5 jaar; vanaf 1994: 1 jaar rubriek voordelen (berekenen en betalen WPT 188 pensioendossiers geboortejaar+11 Inclusief pensioendossiers van gedeputeerden. voordelen (berekenen en betalen Page 3 de 1

4 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21 WPT 189 RSZ-facturen? vernietigen voordelen (berekenen en betalen WPT 19 staten van overuren 3 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen STAFHRM 191 stukken betreffende het toekennen van socio-financiële voordelen geboortejaar+11 Selectie : verslagen en voorstellen voordelen (berekenen en betalen WPT 192 verlofaanvragen 3 Vernietigen rubriek 13 voordelen (berekenen en betalen WPT 193 weddestaten 5 Vernietigen Ook gekend als weddehistorieken voordelen (berekenen en betalen WPT 194 ziektefiches 1 Vernietigen voordelen (berekenen en betalen 4. LOGISTIEK Adviezen aan externen (verlenen IN 195 dossier inzake adviezen over vergunningen aan nutsmaatschappijen, particulieren en bedrijven 4. LOGISTIEK Adviezen aan externen (verlenen IN 196 dossiers inzake adviezen over provinciewegen 1 4. LOGISTIEK Adviezen aan externen (verlenen IN 197 dossiers inzake adviezen over restauratie beschermde monumenten 3 rubriek LOGISTIEK Adviezen aan externen (verlenen IN 198 dossiers inzake adviezen over toegankelijkheid van gebouwen 3 Vernietigen 4. LOGISTIEK Adviezen aan internen (verlenen IN 199 dossiers inzake adviezen over de wetgeving op overheidsopdrachten 3 Vernietigen 4. LOGISTIEK Agenda- en besluitvorming IN 2 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Comissie ter 1 rubriek F instandhouding van de grenspalen 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren IN 21 "as-built"-dossiers inzake bouwprojecten zolang geldig opgemaakt naast de dossiers inzake bouwwerken (nr. 24) en rubriek 4.1. onderhoudswerken (nr ) 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren IN 22 bouwvergunningen van werken door de Provincie 3 rubriek LOGISTIEK Contracten en verzekeringen (beheren IN 23 contracten met externe ontwerpbureau's 1 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren IN 24 dossiers inzake bouwen en verbouwen 1 Selectie : alle documenten met uitzondering van vorderingsstaten 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren IN 25 ereloonnota's van externe ontwerpbureaus 1 Vernietigen 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren E 26 dossiers inzake provinciale restauratieprojecten 1 Selectie : alle documenten met uitzondering van vorderingsstaten 4. LOGISTIEK Contracten en verzekeringen (beheren VGB 27 dossiers inzake zaakschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen looptijd + 1 Vernietigen 4. LOGISTIEK Contracten en verzekeringen (beheren FACI 28 onderhoudscontracten zolang geldig + 5 Vernietigen 4. LOGISTIEK Contracten en verzekeringen (beheren VGB 29 schadedossiers 5 Selectie : dossiers met precedentswaarde 4. LOGISTIEK Contracten en verzekeringen (beheren FACI 21 verzekeringspolissen betreffende patrimonium looptijd + 1 Vernietigen rubriek LOGISTIEK Goederen en diensten aan interne gebruikers O 211 dossiers inzake aankopen van goederen en materieel voor de provinciale scholen 1 Selectie : processen-verbaal van toewijzing en verslagen en voorstellen (aankopen en/of leveren 4. LOGISTIEK Goederen en diensten aan interne gebruikers FACI 212 dossiers inzake de logistieke ondersteuning van evenementen en plechtigheden 5 Vernietigen (aankopen en/of leveren 4. LOGISTIEK Goederen en diensten aan interne gebruikers ALLE 213 dossiers inzake leveringen en diensten niet onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten 5 Vernietigen Het gaat meer bepaald om dossiers voor aankopen onder 5,5,- euro rubriek 4.1. (aankopen en/of leveren 4. LOGISTIEK Goederen en diensten aan interne gebruikers ALLE 214 dossiers inzake leveringen en diensten onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten 3 Vernietigen rubriek 4.1. (aankopen en/of leveren 4. LOGISTIEK Informatisering ICT 215 dossiers inzake eigen initiatieven en projecten 5 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk rubriek 6 4. LOGISTIEK Klanten en bezoekers (onthalen en informeren FACI 216 lijsten van geregistreerde bezoekers 5 Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (algemeen beheer FACI 217 inventaris van roerend en onroerend patrimonium 3 igitaal bijgehouden in "Archibus" (geen historiek); migratie naar "Planon" rubriek 2 (met historiek) is voorzien 4. LOGISTIEK Patrimonium (algemeen beheer O 218 inventarissen van de provinciale scholen 5 Momenteel (27) digitaal bijgehouden in "Archibus" 4. LOGISTIEK Patrimonium (algemeen beheer IN 219 rooiplannen en onteigeningsplannen betreffende provinciewegen 1 provinciewegen zijn sinds 29 geen provinciale bevoegdheid meer rubriek LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 22 aanbestedingsdossiers inzake bewaking 1 Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 221 dagelijkse verslagen van de bewaking 1 Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 222 dossiers inzake beveiliging van gebouwen zolang geldig + Vernietigen 1 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 223 dossiers inzake contracten met bewakingsfirma's looptijd Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 224 personeelsdossiers van eigen bewakingspersoneel geboortejaar+11 Selectie Steekproef: Om 1 jaar 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 225 rapporten inzake incidenten 5 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 226 register van verloren en gevonden voorwerpen zolang geldig Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 227 statistieken en jaarverslagen betreffende patrimonium 4. LOGISTIEK Patrimonium (bewaken en beveiligen FACI 228 veiligheidsrapporten 2 Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (klasseren VL 229 dossiers inzake klasseringsbesluiten betreffende groendomeinen en recreatiecentra 1 4. LOGISTIEK Patrimonium (onderhoud VL 23 dossiers inzake extern onderhoud van de groendomeinen 5 Vernietigen rubriek LOGISTIEK Patrimonium (onderhoud IN 231 dossiers inzake grote onderhoudswerken aan het patrimonium en de provinciewegen 1 Selectie : alle documenten met uitzondering van vorderingsstaten rubriek LOGISTIEK Patrimonium (onderhoud IN 232 dossiers inzake kleine onderhoudswerken aan het patrimonium en de provinciewegen 5 Vernietigen onderhoudswerken niet onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten; omvat ook winterdienst en maaiwerken rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhandelen VL 233 dossiers inzake aankopen en verkopen van groendomeinen en recreatiecentra rubriek 17.1.; rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhandelen VB 234 dossiers inzake aankopen en verkopen van onroerend patrimonium inclusief onteigeningen rubriek 17.1.; rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 235 bewijsstukken van erkende verenigingen tot geldigheid Vernietigen erkenning vervalt indien geen ontlening binnen 2 jaar vervalt 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 236 databank van reservaties en verblijven in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 1 Selectie : overzichten en statistieken 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 237 databank van uitleningen van audio-visueel en didactisch materiaal 1 Selectie : overzichten en statistieken 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen FACI 238 dossiers inzake de verhuur van accommodatie en uitleenmateriaal 5 Vernietigen rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PS 239 dossiers inzake de verhuur van sportaccommodatie 5 Vernietigen rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen KURS 24 dossiers inzake de verhuur van zalen in kasteel d'ursel looptijd contract Vernietigen LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen VL 241 dossiers inzake erfpacht- en huurovereenkomsten looptijd + 5 Selectie : verslagen en voorstellen, contracten, overeenkomsten rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PS 242 dossiers inzake het uitlenen van sportmateriaal 5 Vernietigen 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen VL 243 dossiers inzake occasioneel en structureel gebruik door derden van infrastructuur voor recreatie, 5 Selectie : overeenkomsten, principebeslissingen van deputatie rubriek 26 sport en toerisme 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 244 dossiers inzake verblijven in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 1 Selectie jaren 1977, 1987, 1997, 27, 217,... volledig bewaren 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 245 ingevulde uitleenformulieren betreffende audio-visueel en didactisch materiaal 5 Vernietigen rubriek LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen PVM 246 verslagen en voorstellen met lijsten van aanvragen tot gebruik van het Provinciaal Vormingscentrum Malle 4. LOGISTIEK Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en VGB 247 inventaris en plattegronden onroerend goed rubriek ter beschikking stellen 4. LOGISTIEK Vergunningsaanvragen (behandelen VL 248 dossiers inzake exploitatievergunningen van provinciale infrastructuur zolang geldig Vernietigen rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Adviezen aan externen (verlenen WG 249 dossiers inzake adviezen over de centrale lijst 1 Vernietigen Besluit van 18 december 1998; overeenkomst met Vlaamse overheid (21) FACI Page 4 de 1

5 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21 1. WELZIJN EN GEZONHEI Adviezen aan externen (verlenen WG 25 dossiers inzake adviezen over de opening en overbrenging in de fusie van apotheken 3 bevoegdheid van de gouverneur KB van 25 september 1974 betreffende rubriek 19 de opening, de overbrenging in de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken 1. WELZIJN EN GEZONHEI Adviezen aan externen (verlenen WG 251 dossiers inzake adviezen over giften en legaten aan het Rode Kruis 1 vanaf een bepaald bedrag is de goedkeuring van de deputatie vereist; federale materie KB van 22 februari 1892 houdende het reglement op giften en legaten aan de Belgische Rode Kruisverenigingen 1. WELZIJN EN GEZONHEI Adviezen aan externen (verlenen WG 252 dossiers inzake adviezen over het ten laste nemen van steun verleend door OCMW's (betwistingen onderstandswoonst) 1. WELZIJN EN GEZONHEI Agenda- en besluitvorming WG 253 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Provinciale Ouderenraad 1. WELZIJN EN GEZONHEI Agenda- en besluitvorming WG 254 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de VZW Welzijnszorg 1. WELZIJN EN GEZONHEI Agenda- en besluitvorming WG 255 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Stichting Kinsbergen 1. WELZIJN EN GEZONHEI Agenda- en besluitvorming STAFOVJ 256 verslagen en voorstellen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut, de Provinciale Politieschool en het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding 1. WELZIJN EN GEZONHEI Communicatie (verzorgen WG 257 dossiers inzake het tijdschrift "Welzijn" 1 Selectie : eindproducten 1 deputatie treedt op als administratief rechtscollege Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door de OCMW's PR 27 juni WELZIJN EN GEZONHEI Evenementen (organiseren PVI 258 dossiers inzake studiedagen, opendeurdagen en tentoonstellingen met betrekking tot veiligheid 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 1. WELZIJN EN GEZONHEI Onderwijs en vorming (organiseren STAFOVJ 259 cursussen voor huisvestingsconsulenten 3 Vernietigen 1. WELZIJN EN GEZONHEI Onderwijs en vorming (organiseren WG 26 dossiers inzake studiedagen betreffende welzijn en gezondheid 5 Selectie : eindproducten WG 261 dossiers inzake de Arrondissementele Raden Slachtofferbeleid - Welzijnswerkteams Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 262 dossiers inzake de Bijzondere Raadscommissie Emancipatie Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 263 dossiers inzake de Provinciale Stuurgroep Bijzondere Jeugdzorg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 264 dossiers inzake de Stuurgroep Toegankelijkheid Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 265 dossiers inzake het Arrondissementeel Overleg Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 266 dossiers inzake het Bovenlokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 267 dossiers inzake het Comité V Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, STAFOVJ 268 dossiers inzake het gelijke kansenbeleid man-vrouw Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, rapporten, publicaties WG 269 dossiers inzake het Overleg ouderenmis(be)handeling Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 27 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Algemeen Welzijnswerk Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 271 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Arbeidszorg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 272 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Lokaal Gezondheidsoverleg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 273 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Minderheden Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 274 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Ouderenzorg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 275 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Palliatieve Netwerken Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 276 dossiers inzake het Provinciaal Overleg Wonen Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 277 dossiers inzake het Provinciaal SIT-overleg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 278 dossiers inzake het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, WG 279 dossiers inzake occasionele overleggroepen vrijwilligerswerk Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, overeenkomst Vlaamse Gemeenschap 8 november WELZIJN EN GEZONHEI Patrimonium (verhandelen STAFOVJ 28 dossiers inzake de aankoop, de renovatie en de erfpacht van sociale woningen IN 1. WELZIJN EN GEZONHEI Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren WG 281 dossiers inzake studies betreffende welzijn en gezondheid Selectie : eindproducten 1. WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 282 dossiers inzake gehandicaptenzorg 5 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 283 dossiers inzake het Gemeen Fonds en het Speciaal Onderstandsfonds (SOF) 3 Gemeen Fonds ; SOF het betreft hier adviezen aan de nationale overheid 1. WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 284 dossiers inzake het Vereffeningsfonds Selectie : verslagen en voorstellen over algemene werking, 1. WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen STAFOVJ 285 subsidiedossiers inzake aanpassingen van woningen 2 Selectie : overzichtslijsten rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 286 subsidiedossiers inzake aanvullende leningen voor huisvesting 2 Selectie : databank van toegekende leningen rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 287 subsidiedossiers inzake huisvestingspremies 5 Selectie : verslagen en voorstellen, lijsten van gesubsidieerden rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 288 subsidiedossiers inzake sociale infrastructuurwerken 5 Selectie : verslagen en voorstellen, lijsten van gesubsidieerden rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen STAFOVJ 289 subsidiedossiers inzake sociale verhuurkantoren (SVK) 5 Selectie : overzichtslijsten 1. WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 29 subsidiedossiers inzake toelagen aan individuen betreffende welzijn 5 Selectie : lijsten van gesubsidieerden rubriek WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen WG 291 subsidiedossiers inzake verenigingen, instellingen en diensten uit de welzijnssector 5 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten 1. WELZIJN EN GEZONHEI Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en WG 292 databank Sociaal Kompas ter beschikking stellen 1. WELZIJN EN GEZONHEI Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en STAFOVJ 293 Gemeentelijk Woondossier Opgesteld door Universiteit Antwerpen ter beschikking stellen 13. VRIJE TIJ Adviezen aan externen (verlenen J 294 adviezen van de Provinciale Jeugdraad 13. VRIJE TIJ Adviezen aan externen (verlenen PS 295 dossiers inzake adviezen over sociale veiligheid sportinfrastructuur 5 Vernietigen 13. VRIJE TIJ Adviezen aan externen (verlenen PS 296 dossiers inzake adviezen over sport en natuur ("sponaro") 1 Selectie : rapporten 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming PS 297 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Provinciale 1 rubriek 42.2 Sportraad 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming PS 298 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de vzw Mens en Beweging 1 Page 5 de 1

6 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/ VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming PS 299 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van het Jeugdsportfonds 1 Camille Paulus 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming J 3 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur van de Jeugdraad ecreet van 14 februari 23 op het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming PS 31 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van de provinciale afdeling van VLABUS vzw VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming J 32 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de werkgroepen van de Provinciale Jeugdraad 1 Selectie Te bewaren: verslagen ecreet van 14 februari 23 op het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid 13. VRIJE TIJ Beleidsplannen (opstellen VL 33 beheers- en structuurplannen betreffende de groendomeinen en recreatiecentra zolang geldig 13. VRIJE TIJ Beleidsplannen (opstellen J 34 jeugdbeleidsplannen en verantwoordingsnota's jeugdbeleid zolang geldig ecreet van 14 februari 23 op het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid 13. VRIJE TIJ Communicatie (verzorgen PS 35 dossiers inzake communicatieprojecten sport 5 Selectie : communicatieplannen, eindproductenen 13. VRIJE TIJ Communicatie (verzorgen PS 36 dossiers inzake jaarverslagen, brochures, nieuwsbrieven, promotiefilms sport 1 Selectie : eindproducten 13. VRIJE TIJ Communicatie (verzorgen J 37 nieuwsbrieven inzake jeugd (ook digitaal) VRIJE TIJ Evenementen (organiseren VL 38 dossiers inzake evenementen in de groendomeinen en recreatiecentra 5 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren J 39 dossiers inzake evenementen, beurzen en infostands van de jeugddienst 2 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren PS 31 dossiers inzake partners bij sportevenementen looptijd + 5 Selectie permanent: lijsten van en contracten met partners 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren PS 311 dossiers inzake sportevenementen 5 Selectie : verslagen en voorstellen mbt beslissingen [niet: kennisgevingen], rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren PS 312 dossiers inzake sportpromotie in het algemeen 1 Selectie : drukwerk, promotieplannen en werkingsverslagen 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren VL 313 dossiers inzake toeristische evenementen 5 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren VL 314 dossiers inzake trofeeën en prijzen 1 Selectie : verslagen en voorstellen, drukwerk, reglement, rubriek 42 jurysamenstelling, lijsten van deelnemers, processen-verbaal 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren J 315 projectdossiers inzake jeugd en cultuur 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Onderwijs en vorming (organiseren PS 316 dossiers inzake sportvorming 5 Selectie : drukwerk en rapport meting tevredenheid 13. VRIJE TIJ Onderwijs en vorming (organiseren J 317 dossiers inzake studiedagen betreffende jeugdbeleid 2 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Overleg tussen en met derden (coördineren, PS 318 dossiers inzake de regiowerking sport 1 Selectie : jaarverslagen, verslagen van de algemene vergadering, samenwerkingsovereenkomsten 13. VRIJE TIJ Reglementen (opstellen VL 319 dossiers inzake het algemeen reglement op parken en domeinen zolang geldig 13. VRIJE TIJ Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren J 32 dossiers inzake studies betreffende jeugdbeleid Selectie : eindproducten 13. VRIJE TIJ Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren PS 321 dossiers inzake studies betreffende sport 1 Selectie : eindproducten 13. VRIJE TIJ Subsidieaanvragen (behandelen J 322 subsidiedossiers betreffende jeugdbeleid 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen rubriek VRIJE TIJ Subsidieaanvragen (behandelen VL 323 subsidiedossiers inzake recreatie, sport en toerisme 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 13. VRIJE TIJ Subsidieaanvragen (behandelen PS 324 subsidiedossiers inzake sportevenementen 5 Selectie : verslag en voorstel 13. VRIJE TIJ Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en PS 325 databank van foto's van sportevenementen ook met oudere, analoge foto's ter beschikking stellen 13. VRIJE TIJ Vergunningsaanvragen (behandelen VL 326 dossiers inzake kampeervergunningen betreffende groendomeinen en recreatiecentra zolang geldig Vernietigen 14. ONERWIJS Agenda- en besluitvorming O 327 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Provinciale rubriek Commissie voor Studiebeurzenstichtingen 14. ONERWIJS Agenda- en besluitvorming O 328 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de bestuurscommissies Selectie Te bewaren: verslagen van de provinciale scholen 14. ONERWIJS Agenda- en besluitvorming PVM 329 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Vaste Commissie van Advies van het Provinciaal Vormingscentrum Malle 14. ONERWIJS Communicatie (verzorgen O 33 dossiers inzake de publicatie van folders, brochures en ander drukwerk 1 Selectie : eindproducten rubriek ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVI 331 dossiers inake opleidingen georganiseerd door het Provinciaal Veiligheidsinstituut 1 Selectie : cursussen opgesteld door het PVI of medewerkers van het PVI 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVM 332 dossiers inzake cursussen georganiseerd in het Provinciaal Vormingscentrum Malle 5 Selectie : cursussen opgesteld door het PVM of medewerkers van het PVM 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVI 333 dossiers inzake examens afgenomen door het Provinciaal Veiligheidsinstituut 1 Selectie : processen-verbaal van examenuitslagen 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren O 334 dossiers inzake het pedagogisch concept van het provinciaal onderwijs 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren O 335 dossiers inzake pedagogische en didactische studiedagen voor onderwijzers 5 Selectie : eindproducten 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVI 336 eindwerken van de cursussen Veiligheidskunde niv. II en COPRANT en van de cursus Tijdelijke en 1 Mobiele Werven 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVI 337 kopieën van diploma s en lijsten van diploma's uitgereikt door het Provinciaal Veiligheidsinstituut 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren O 338 verslagen en voorstellen, rapporten betreffende de provinciale scholen 14. ONERWIJS Onderwijs en vorming (organiseren PVI 339 verslagen van synthesemomenten 1 Vernietigen 14. ONERWIJS Subsidieaanvragen (behandelen O 34 dossiers inzake het beheer van studiebeurzenstichtingen rubriek ONERWIJS Subsidieaanvragen (behandelen O 341 subsidiedossiers inzake onderwijs en onderwijsinstellingen 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 15. LEEFMILIEU Adviezen aan externen (verlenen MN 342 adviezen aan gemeenten betreffende leefmilieu 5 In afing definitief advies Rijksarchief 15. LEEFMILIEU Adviezen aan externen (verlenen W 343 adviezen betreffende waterbeheer 3 Vernietigen ecreet op het integraal waterbeleid van 18 juli 23 (uitvoeren van Watertoets) + Besluit van de Vl. Reg van 5 mei 2 betreffende de adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen 15. LEEFMILIEU Adviezen aan externen (verlenen MN 344 adviezen over gemeentelijke milieubeleidsplannen zolang geldig Vernietigen ecreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 15. LEEFMILIEU Adviezen aan externen (verlenen MN 345 adviezen over MER-rapportering zolang geldig Vernietigen MER-decreet van 18 december 22 rubriek LEEFMILIEU Adviezen aan externen (verlenen MN 346 gemeentelijke milieubeleidsplannen zolang geldig Vernietigen 15. LEEFMILIEU Agenda- en besluitvorming MN 347 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de provinciale MINAraad 1 Besluit van 14 juni 22 betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad 15. LEEFMILIEU Agenda- en besluitvorming MN 348 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de raad van beheer van 1 het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) 15. LEEFMILIEU Agenda- en besluitvorming MV 349 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Provinciale 1 Selectie : stukken betreffende de samenstelling van de commissie en rubriek Milieuvergunningscommissie (PMVC) officiële verslagen 15. LEEFMILIEU Beleidsplannen (opstellen MN 35 milieubeleidsplan en milieujaarprogramma van de provincie zolang geldig ecreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid rubriek LEEFMILIEU Communicatie (verzorgen W 351 dossiers inzake de publicatie van folders, brochures en ander drukwerk 1 Selectie : eindproducten rubriek LEEFMILIEU Evenementen (organiseren W 352 dossiers inzake de voorbereiding van voordrachten en lezingen 5 Selectie : eindproducten 15. LEEFMILIEU Evenementen (organiseren MN 353 dossiers inzake workshops over leefmilieu 5 Selectie : eindproducten 15. LEEFMILIEU Intercommunales (vertegenwoordigen van de MN 354 dossiers inzake de oprichting en de werking van de intercommunales AVERPA en VERA provincie in) 15. LEEFMILIEU Onderwijs en vorming (organiseren W 355 cursussen betreffende lokaal waterbeheer 1 Vernietigen 15. LEEFMILIEU Ongewenste fauna en flora (bestrijden van watergebonden) W 356 aanbestedingsdossiers inzake de bestrijding van ongewenste fauna en flora 3 Vernietigen Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (en zijn KB's) W 357 databank van de vindplaatsen van ongewenste fauna en flora Sinds LEEFMILIEU Ongewenste fauna en flora (bestrijden van watergebonden) 15. LEEFMILIEU Openbaarheid van bestuur (verzekeren MV 358 inzageregister betreffende milieuvergunningsdossiers 1 decreet openbaarheid van bestuur Page 6 de 1

7 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/ LEEFMILIEU Overleg tussen en met derden (coördineren, MN 359 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van het Provinciaal Overlegplatform Afval (POAA) 1 Afvalstoffendecreet van 2 juli LEEFMILIEU Overleg tussen en met derden (coördineren, MN 36 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van Landschapspark Voorkempen LEEFMILIEU Overleg tussen en met derden (coördineren, MN 361 dossiers inzake overlegmomenten met gemeenten betreffende leefmilieu 1 Selectie : verslagen 15. LEEFMILIEU Overleg tussen en met derden (coördineren, W 362 dossiers inzake waterschappen e provincie Antwerpen telt 11 waterschappen (27) ecreet op het integraal waterbeleid van diverse rubrieken 18 juli LEEFMILIEU Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren W 363 dossiers inzake studies en modellen inzake waterbeleid Selectie : eindproducten 15. LEEFMILIEU Subsidieaanvragen (behandelen MN 364 subsidiedossiers inzake het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) 1 Selectie : verslagen en voorstellen, jaarverslagen en jaarrekeningen van PIME vzw 15. LEEFMILIEU Subsidieaanvragen (behandelen MN 365 subsidiedossiers inzake leefmilieuprojecten 1 Selectie : verslagen en voorstellen, eindrapporten 15. LEEFMILIEU Subsidieaanvragen (behandelen W 366 subsidiedossiers inzake projecten lokaal waterbeheer 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 15. LEEFMILIEU Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en W 367 atlassen van de onbevaarbare waterlopen Worden ingescand (27) Wet op onbevaarbare waterlopen van rubriek 4.8. ter beschikking stellen LEEFMILIEU Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en W 368 waterinformatiesysteem (WIS) GIS-systeem met gegevens per waterloop ter beschikking stellen 15. LEEFMILIEU Toezicht op externen W 369 dossiers inzake de begroting en het patrimonium van Polders en Wateringen Wetgeving op de Polders (1957) en op rubriek 23 de Wateringen (1958) en wet op onbevaarbare waterlopen van LEEFMILIEU Toezicht op externen W 37 dossiers inzake de goedkeuring van belastingsrollen van Polders en Wateringen 3 Vernietigen Wetgeving op de Polders (1957) en op rubriek de Wateringen (1958) en wet op onbevaarbare waterlopen van LEEFMILIEU Toezicht op externen W 371 dossiers inzake klachten betreffende Polders en Wateringen 1 Vernietigen Wetgeving op de Polders (1957) en op rubriek de Wateringen (1958) en wet op onbevaarbare waterlopen van LEEFMILIEU Verbeterprojecten (uitvoeren MN 372 dossiers inzake interne milieuzorg 1 Selectie : verslagen vergaderingen, statistieken rubriek LEEFMILIEU Verbeterprojecten (uitvoeren MN 373 dossiers inzake leefmilieuprojecten 1 Selectie : verslagen en voorstellen, projectplannen en evaluatierapporten 15. LEEFMILIEU Verbeterprojecten (uitvoeren W 374 projectdossiers inzake waterbeleid 1 Selectie : verslagen en voorstellen, studies, projectplannen en evaluatierapporten 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 375 adviezen inzake grondwaterwinningen cat. C looptijd Vernietigen rubriek LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 376 dossiers inzake adviezen over vergunningsaanvragen betreffende ioniserende stralingen looptijd Koninklijk Besluit van 2 juli 21 rubriek 1.8. houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende straling 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 377 dossiers inzake beroepen tegen gemeentelijke beslissingen inzake grondwaterwinningen cat. A looptijd rubriek LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 378 dossiers inzake kennisgevingen gemeentelijke beslissingen inzake grondwaterwinningen cat. A ½ Vernietigen rubriek LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen W 379 dossiers inzake machtigingen waterlopen 1 Wet op onbevaarbare waterlopen van rubriek LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 38 dossiers inzake milieuvergunningen klasse 1 en beroepen klasse 2 3 VLAREM-dossiers; inclusief algemene dossiers aangeduid met code ecreet van 28 juni 1985 betreffende de rubriek 24 MLIV en MLME milieuvergunning 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 381 dossiers inzake milieuvergunningen klasse 2 ter kennisgeving ontvangen van gemeenten ½ Vernietigen ecreet van 28 juni 1985 betreffende de rubriek 24 milieuvergunning 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 382 dossiers inzake natuurvergunningen 1 Besluit van de Vlaamse regering van 23 rubriek 27 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 383 dossiers inzake vergunningen betreffende de afbakening van grondwaterwinningen 3 Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 384 dossiers inzake vergunningen op basis van oudere milieu- en hinderwetgeving 4 it omvat dossiers inzake hinderlijke inrichtingen, ARAB-wetgeving, rubriek 24 afvalstoffen, springstoffen, grondwaterwinning, geluidshinder op nietpermanente omlopen, stoomtuigen, groeven en graverijen 15. LEEFMILIEU Vergunningsaanvragen (behandelen MV 385 officiële besluiten van de deputatie inzake de verlening van milieuvergunningen 3 ecreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 15. LEEFMILIEU Waterlopen van 2e categorie (onderhouden W 386 dossiers inzake bijzondere bevuilers Wet op onbevaarbare waterlopen van LEEFMILIEU Waterlopen van 2e categorie (onderhouden W 387 dossiers inzake ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen van 2e categorie 3 In afing definitief advies Rijksarchief Wet op onbevaarbare waterlopen van 1967 rubriek 4.1.; rubriek 27 Agenda- en besluitvorming LP 388 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de provinciale 1 rubriek 34 kwaliteitskamer plattelandsbeleid Agenda- en besluitvorming LP 389 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de technische 1 Vernietigen rubriek 34 werkgroep bij het provinciaal managementcomité plattelandsbeleid Agenda- en besluitvorming LP 39 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van het provinciaal 1 rubriek 34 managementcomité plattelandsbeleid Agenda- en besluitvorming LP 391 verslagen en voorstellen en bijhorende stukken betreffende de werking van de Hooibeekhoeve en 6 Selectie : beleidsdocumenten, verslagen en voorstellen, briefwisseling het Proefbedrijf veehouderij Communicatie (verzorgen LP 392 dossiers inzake de publicatie van folders, brochures en ander drukwerk 1 Selectie : eindproducten rubriek 8 Evenementen (organiseren LP 393 dossiers inzake infomomenten en opendeurdagen betreffende landbouw en platteland 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk rubriek 34 Subsidieaanvragen (behandelen LP 394 dossiers inzake de toekenning en opvolging van leningen looptijd + 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen Subsidieaanvragen (behandelen LP 395 subsidiedossiers inzake diverse projecten, instellingen en vzw s 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen, projectfiches rubriek 34 Subsidieaanvragen (behandelen LP 396 subsidiedossiers inzake plattelandsbeleid 2 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen, projectfiches Adviezen aan externen (verlenen EIS 397 dossiers inzake provinciaal beleid China 6 Adviezen aan externen (verlenen EIS 398 dossiers inzake projecten in Centraal- en Oost-Europa, Leningrad en Vrijstaat 6 Agenda- en besluitvorming POM 399 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van de POM Communicatie (verzorgen EIS 4 dossiers inzake de publicatie van folders, brochures en ander drukwerk 6 Selectie : eindproducten rubriek 41 Evenementen (organiseren EIS 41 dossiers inzake missies naar het buitenland 6 Evenementen (organiseren EIS 42 dossiers inzake plechtigheden, prijsuitreikeningen, vieringen, beurzen en infostands 6 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten, drukwerk, reglementen, jurysamenstelling, lijsten van deelnemers, processen-verbaal Page 7 de 1

8 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21 Intercommunales (vertegenwoordigen van de EIS 43 dossiers inzake de oprichting en de werking van intercommunales uit de economische sector 1 provincie in) Onderwijs en vorming (organiseren EIS 44 dossiers inzake gemeentelijk economisch beleid 6 Selectie : cursusmateriaal Overleg tussen en met derden (coördineren, EIS 45 dossiers inzake netwerking 6 Selectie : verslagen en voorstellen Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen POM 46 dossiers inzake industrieterreinen Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren POM 47 dossiers inzake bedrijvencentra zolang centrum Selectie : verslagen en voorstellen, contracten, overeenkomsten, bestaat overzichten en statistieken Subsidieaanvragen (behandelen EIS 48 dossiers inzake cofinanciering van Europese projecten 1 Selectie : verslagen en voorstellen Subsidieaanvragen (behandelen EIS 49 dossiers inzake starterscheques 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen Subsidieaanvragen (behandelen POM 41 dossiers inzake starterscheques ondernemen 3 Selectie Permanenent: verslagen en voorstellen, overzichtslijsten en statistieken Subsidieaanvragen (behandelen EIS 411 subsidiedossiers inzake grensoverschreidende samenwerking (INTERREG) 3 Vernietigen rubriek 41 Subsidieaanvragen (behandelen EIS 412 subsidiedossiers inzake projecten en verenigingen uit de economische sector 6 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen, overzichtslijsten rubriek 41 Subsidieaanvragen (behandelen EIS 413 subsidiedossiers inzake projecten in de sociale economie 6 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen, overzichtslijsten rubriek 41 Subsidieaanvragen (behandelen EIS 414 subsidiedossiers inzake provinciale bedrijven en vzw's uit de economische sector 6 rubriek 41 Subsidieaanvragen (behandelen EIS 415 subsidiedossiers inzake reglement Pro.M.I.S.E. 6 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen, overzichtslijsten rubriek NOOR-ZUIBELEI Agenda- en besluitvorming NZ 416 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de APO ( ) 18. NOOR-ZUIBELEI Evenementen (organiseren NZ 417 dossiers inzake de organisatie van Mano Mundo 1 Selectie : verslagen en voorstellen, verslagen van de stuurgroepen, drukwerk 18. NOOR-ZUIBELEI Evenementen (organiseren NZ 418 dossiers inzake de Provinciale Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking 5 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten, drukwerk 18. NOOR-ZUIBELEI Overleg tussen en met derden (coördineren, NZ 419 dossiers inzake het Forum Noord-Zuidbeleid 5 Selectie : verslagen en voorstellen, verslagen en bijlagen 18. NOOR-ZUIBELEI Overleg tussen en met derden (coördineren, NZ 42 ingekomen brieven van gemeenten met informatie over het gemeentelijke noord-zuidbeleid 5 Vernietigen 18. NOOR-ZUIBELEI Subsidieaanvragen (behandelen NZ 421 subsidiedossiers inzake "Open oek" 5 Selectie : beleidsdocumenten, verslagen en voorstellen, briefwisseling 18. NOOR-ZUIBELEI Subsidieaanvragen (behandelen NZ 422 subsidiedossiers inzake grote zuidprojecten rubriek NOOR-ZUIBELEI Subsidieaanvragen (behandelen NZ 423 subsidiedossiers inzake kleine zuidprojecten 5 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen rubriek NOOR-ZUIBELEI Subsidieaanvragen (behandelen NZ 424 subsidiedossiers inzake ontwikkelingseducatie 5 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen rubriek NOOR-ZUIBELEI Subsidieaanvragen (behandelen NZ 425 subsidiedossiers inzake scholen ("Kleur Bekennen") Selectie : beleidsdocumenten, verslagen en voorstellen, briefwisseling Overeenkomst Belgische Staat, Belgische Technische Coöperatie, VGC en vijf Vlaamse provincies van 8/9/6 rubriek RUIMTELIJKE ORENING Goedkeuringen in het kader van ruimtelijke RP 426 dossiers inzake gemeentelijke RUP's en BPA's ("ROGMU") 5 Selectie : alle officiële documenten ecreet ruimtelijke ordening 18 mei 2 rubriek 25 ordening (geven 19. RUIMTELIJKE ORENING Goedkeuringen in het kader van ruimtelijke RP 427 dossiers inzake gemeentelijke structuurplannen ("ROGS") 1 Selectie : alle officiële documenten ecreet ruimtelijke ordening 18 mei 2 ordening (geven 19. RUIMTELIJKE ORENING Goedkeuringen in het kader van ruimtelijke RP 428 dossiers inzake gewestelijke RUP's ("ROGWU") 5 Selectie : alle officiële documenten ecreet ruimtelijke ordening 18 mei 1999 ordening (geven 19. RUIMTELIJKE ORENING Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren RP 429 dossiers inzake ruimtelijke structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) ("MORS") 1 ecreet ruimtelijke ordening 18 mei RUIMTELIJKE ORENING Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren RP 43 projectdossiers inzake ruimtelijke ordening ("ROPR") 1 Vernietigen ecreet ruimtelijke ordening 18 mei RUIMTELIJKE ORENING Vergunningsaanvragen (behandelen STV 431 dossiers inzake beroepen tegen gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen rubriek 25 ("ROBR") 19. RUIMTELIJKE ORENING Vergunningsaanvragen (behandelen STV 432 dossiers inzake machtigingen tot afschaffen voet- en buurtwegen ("ROBU") Wet van 1 april MOBILITEIT Evenementen (organiseren MOB 433 aciviteitendossiers inzake verkeersveiligheid op scholen (label) 1 Selectie : enkele dossiers per jaar bewaren als voorbeeld 2. MOBILITEIT Fietspaden (aanleggen MOB 434 aanbestedingsdossiers inzake de aanleg van fietsinfrastructuur 1 Vernietigen 2. MOBILITEIT Fietspaden (aanleggen MOB 435 bouwvergunningen 2. MOBILITEIT Fietspaden (aanleggen MOB 436 contracten externe ontwerpbureaus 1 2. MOBILITEIT Fietspaden (aanleggen MOB 437 dossiers inzake bouwen en verbouwen van fietspaden 1 Selectie : alle documenten met uitzondering van vorderingsstaten 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 438 dossiers inzake gemeentelijke en gewestelijke mobiliteitsplannen 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 439 dossiers inzake gemeentelijke RUP's en GRS'en 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 44 dossiers inzake GRUP's en BPA's 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 441 dossiers inzake mobiliteitsstudies en - plannen gemeenten 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 442 dossiers inzake mobiliteitsstudies en - plannen Vlaamse Gewest 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 443 dossiers inzake PRUP's en RSPA 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Adviezen aan externen (verlenen MOB 444 dossiers inzake ruimtelijke plannen en projecten 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Klanten en bezoekers (onthalen en informeren MOB 445 dossiers inzake Provinciaal Mobiliteitspunt 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Klanten en bezoekers (onthalen en informeren MOB 446 dossiers inzake Steunpunt Fiets 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 2. MOBILITEIT Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en MOB 447 dossiers inzake bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's ter beschikking stellen 2. MOBILITEIT Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en MOB 448 dossiers inzake ongevallen-gis 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's ter beschikking stellen 2. MOBILITEIT Subsidieaanvragen (behandelen MOB 449 subsidiedossiers inzake fietspaden 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 2. MOBILITEIT Subsidieaanvragen (behandelen MOB 45 subsidiedossiers inzake verkeersveiligheid 1 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 2. MOBILITEIT Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en MOB 451 atlassen van de buurtwegen ter beschikking stellen 2. MOBILITEIT Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren MOB 452 dossiers inzake mobiliteitsstudies 6 Selectie : einddocumenten en financieel dossier 2. MOBILITEIT Promotie- en sensibilisatiecampagnes (voeren MOB 453 dossiers inzake sensibiliserende projecten 1 Selectie : provincieraadsverslagen en V&V's 21. CULTUUR Agenda- en besluitvorming STAFCUL 454 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van commissies betreffende 1 rubriek culturele zaken 21. CULTUUR Agenda- en besluitvorming E 455 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de commissie beslaat enkel periode Architectuurarchieven 21. CULTUUR Agenda- en besluitvorming CSK 456 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Raad voor Cultuur rubriek CULTUUR Archieven (beheren E 457 documentatiemappen betreffende archiefvormers en schenkers permanent bewaard bij het Architectuurarchief Provincie Antwerpen rubriek CULTUUR Archieven (beheren E 458 dossiers inzake aankopen en schenkingen van archieven incl. briefwisseling met schenkers; permanent bewaard bij het rubriek 17.1.; Architectuurarchief Provincie Antwerpen 21. CULTUUR Archieven (beheren E 459 leeszaalregisters 21. CULTUUR Bibliotheken (beheren E 46 register met aanvragen voor een wettelijk depotnummer 5 Vernietigen rubriek CULTUUR Communicatie (verzorgen KURS 461 dossiers inzake de publicatie van tijdschriften, brochures en ander drukwerk over het kasteel 1 Selectie : eindproducten rubriek 8 d'ursel 21. CULTUUR Communicatie (verzorgen E 462 dossiers inzake de voorbereiding van Erfgoedgidsen 1 Selectie : verslagen en voorstellen, eindproducten rubriek CULTUUR Communicatie (verzorgen STAFCUL 463 eigen persberichten CULTUUR Communicatie (verzorgen STAFCUL 464 persmappen rubriek Page 8 de 1

9 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/ CULTUUR Evenementen (organiseren CSK 465 dossiers inzake culturele evenementen en eigen initiatieven (Cultuurdag, tentoonstellingen,...) 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk rubriek E 21. CULTUUR Evenementen (organiseren CSK 466 dossiers inzake culturele prijzen 5 Selectie : verslagen en voorstellen, drukwerk, reglement, rubriek jurysamenstelling, lijsten van deelnemers, processen-verbaal 21. CULTUUR Evenementen (organiseren STAFCUL 467 dossiers inzake de organisatie van culturele evenementen 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 21. CULTUUR Evenementen (organiseren KURS 468 dossiers inzake evenementen op kasteel d'ursel 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 21. CULTUUR Evenementen (organiseren CSK 469 dossiers inzake grensoverschreidende culturele samenwerking rubriek E 21. CULTUUR Evenementen (organiseren CSK 47 dossiers inzake podiumvoorstellingen looptijd contract Selectie : verslagen en voorstellen, drukwerk, reglement, rubriek jurysamenstelling, lijsten van deelnemers, processen-verbaal 21. CULTUUR Evenementen (organiseren CSK 471 dossiers inzake zang, koor- en orkesttornooien 5 Selectie : verslagen en voorstellen, drukwerk, reglement, rubriek 29.2 jurysamenstelling, lijsten van deelnemers, processen-verbaal 21. CULTUUR Goederen en diensten aan interne gebruikers KURS 472 dossiers inzake kleine aankopen van goederen en materieel 5 Vernietigen (aankopen en/of leveren 21. CULTUUR Goederen en diensten aan interne gebruikers STAFCUL 473 verslagen en voorstellen betreffende de provinciale musea (aankopen en/of leveren 21. CULTUUR Overleg tussen en met derden (coördineren, CSK 474 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van het Overleg- en Productieplatform Culturele Actoren 21. CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer CSK 475 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van de Werkgroep Aankoop Kunstvoorwerpen (WAK) 21. CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer CSK 476 databank van kunstvoorwerpen ("Musae") gegevens ook opgenomen in provinciale inventaris "Archibus" rubriek CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer SCK 477 documentatiemappen betreffende kunstcollectie en schenkers rubriek CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer CSK 478 dossiers inzake aankopen en schenkingen van kunstvoorwerpen rubriek 17.1.; CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer CSK 479 dossiers inzake bruiklenen van kunstvoorwerpen uit kunstcollectie rubriek CULTUUR Patrimonium (algemeen beheer CSK 48 dossiers inzake restauraties van kunstvoorwerpen uit kunstcollectie rubriek CULTUUR Patrimonium (onderhoud KURS 481 dossiers inzake kleine werken en restauraties 21. CULTUUR Studies en wetenschappelijk onderzoek (uitvoeren E 482 dossiers inzake wetenschappelijk onderzoek 5 rubriek CULTUUR Subsidieaanvragen (behandelen IN 483 dossiers inzake de restauratiepremie voor beschermde monumenten (particulieren) 5 dossiers worden tevens behandeld door gewest Besluit Vlaamse regering 14 december rubriek restauratiepremie beschermde monumenten 21. CULTUUR Subsidieaanvragen (behandelen E 484 subsidiedossiers inzake cultureel erfgoed 1 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten, reglementen rubriek CULTUUR Subsidieaanvragen (behandelen CSK 485 subsidiedossiers inzake het Samenwerkingsverband Rupelstreek 5 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten, reglementen rubriek CULTUUR Subsidieaanvragen (behandelen CSK 486 subsidiedossiers inzake kunsten, culturele verenigingen en instellingen, musea, monumenten 5 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten, reglementen rubriek CULTUUR Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en E 487 dossiers en inventarissen inzake archeologische opgravingen ter beschikking stellen 21. CULTUUR Toezicht op externen E 488 dossiers inzake het toezicht op de inventarissen van kerkfabrieken 22. TOEZICHT LOKALE BESTUREN Erediensten (toezicht op E 489 dossiers inzake de erkenning en subsidiëring van niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 1 ecreet 7 mei 24 materiële organisatie rubriek 16.1.; 38 en werking van erkende erediensten 3. FEERALE ( ) F 49 lijsten van gezworenen voor het Hof van Assisen 1 Vernietigen Vierjaarlijkse gemeentelijke lijsten en provinciale lijst rubriek FEERALE ( ) F 491 vertalingen van akten 1 Vernietigen Bestuurstaalwet 3. FEERALE Bevolking en burgerlijke stand (registreren F 492 algemene documentatie zolang geldig Vernietigen rubriek FEERALE Bevolking en burgerlijke stand (registreren F 493 dossiers inzake de voorbereiding van studiedagen betreffende bevolking en burgelijke stand 1 Selectie : eindproducten rubriek FEERALE Bevolking en burgerlijke stand (registreren F 494 klachtendossiers 1 3. FEERALE Eretekens (toekennen F 495 dossiers inzake de toekenning van eretekens aan leden van brandweer en politie en voor daden 3 rubriek 39 van moed en zelfopoffering 3. FEERALE Loopbaan van het personeel (begeleiden van F 496 individuele personeelsdossiers van de federale ambtenaren sinds 1995 gecentraliseerd in Brussel (FO Binenlandse Zaken) 3. FEERALE OCMW's (toezicht op) WG 498 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van de OCMW Beroepskamer Wet van 8 juli 1976 rubriek FEERALE OCMW's (toezicht op) WG 499 dossiers van de zaken behandeld door de OCMW Beroepskamer Wet van 8 juli 1976 rubriek FEERALE Vergunningsaanvragen (behandelen F 5 dossiers inzake de controle op verzekeringsattesten bij motorwedstrijden 1 Vernietigen rubriek 1.1.; FEERALE Vergunningsaanvragen (behandelen F 51 dossiers inzake gemeentelijke machtigingen en provinciale vergunningen van tombola's, kienen en 1 Vernietigen KB van 22 september 1823 en wet van rubriek 16.2.; collecten 31 december FEERALE Vergunningsaanvragen (behandelen IN 52 dossiers inzake machtigingen tot uitzondering op de bescherming van titel en beroep van architect geboortejaar+11 Vernietigen Wet van 2 februari 1939 rubriek FEERALE Verkiezingen (organiseren F 53 dossiers inzake de geldigverklaring van de verkiezingen van politieraden 3 rubriek FINANCIËN Wedden, pensioenen, vergoedingen en sociofinanciële TFA 54 Provinciaal Fonds voor Pensioenen/Gemeenten 1 Selectie voordelen (berekenen en betalen 13. VRIJE TIJ Evenementen (organiseren VL 57 dossiers inzake toeristische projecten 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk; bv. Plaatsen van zitbanken, trekkershutten, 2. FINANCIËN Boekhouding (voeren APA 55 boekhouding van de Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen 3 Selectie : grootboeken. ALGEMENE RICHTLIJNEN Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en ALLE 56 projectdata opgenomen in de GIS-databank ter beschikking stellen 3. PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van STAFHRM 58 dossiers inzake arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit geboortejaar+11 Vernietigen 3. PERSONEEL Goederen en diensten aan interne gebruikers STAFHRM 59 dossiers inzake aanbestedingen van dienstencontracten looptijd contract Vernietigen voorbeelden zijn contracten in verband met vorming, medische controle, (aankopen en/of leveren + 5 maaltijdcheques,.... ALGEMENE RICHTLIJNEN Boekhouding (voeren ALLE 51 rekeninguittreksels 1 Vernietigen. ALGEMENE RICHTLIJNEN Loopbaan van het personeel (begeleiden van ALLE 511 individuele personeelsdossiers bewaard bij de diensten loopbaan Vernietigen Indien volledige personeelsdossier wordt bewaard bij HRM 4. LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen APA 512 dossiers inzake de verhuur van zalen in de Arenbergschouwburg looptijd contract Selectie : affiches, programmaboekjes LOGISTIEK Patrimonium (verhuren en ter beschikking stellen APA 513 dossiers inzake concessieverleningen betreffende de foyer van de Arenbergschouwburg looptijd + 5 Selectie : verslagen en voorstellen, contracten, overeenkomsten 4. LOGISTIEK Bouwen, verbouwen en restaureren ALLE 514 dossiers inzake bouwwerken en verbouwingen bewaard bij de diensten tot oplevering Vernietigen vóór vernietiging controleren of dossiers ook worden bewaard bij dienst Infrastructuur 2. MOBILITEIT Fietspaden (aanleggen MOB 515 ereloonnota's van externe ontwerpbureaus 1 Vernietigen 4. LOGISTIEK Informatisering ICT 516 helpdeskmeldingen tot afsluiten Vernietigen 4. LOGISTIEK Informatisering ICT 517 dossiers inzake de ontwikkeling van eigen applicaties, systemen en toepassingen zolang als in gebruik Selectie : verslagen en voorstellen; meeste gegevens bewaard in kennissysteem Colibri 4. LOGISTIEK Informatisering ICT 518 dossiers inzake het beheer en onderhoud van applicaties, systemen en toepassingen zolang als in Vernietigen gebruik 4. LOGISTIEK Tekeningen, kaarten en databanken (opmaken en ICT 519 referentiedata opgenomen in de GIS-databank 5 Vernietigen ter beschikking stellen. ALGEMENE RICHTLIJNEN Postregistratie ALLE 52 registers van in- en uitgaande briefwisseling Provinciedecreet, art. 183: er wordt een register van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook, aangelegd.. ALGEMENE RICHTLIJNEN Agenda- en besluitvorming ALLE 521 agenda's, verslagen en bijlagen van projectstuurgroepen tot einde project 15. LEEFMILIEU Beleidsplannen (opstellen MN 522 beheers- en inrichtingsplannen natuur voor provinciale diensten en gemeentebesturen zolang geldig 13. VRIJE TIJ Adviezen aan externen (verlenen PS 523 dossiers inzake kwaliteitszorg uitgevoerd door de Provinciale Sportdienst 1 Selectie : kwaliteitshandboeken, auditrapporten Page 9 de 1

10 Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/ CULTUUR Subsidieaanvragen (behandelen CSK 524 dossiers inzake erkenningen van culturele verenigingen en instellingen 5 Agenda- en besluitvorming EIS 525 agenda s, verslagen en bijhorende stukken van Europese besluitvormingsorganen waar de 1 provincie Antwerpen een rol speelt Agenda- en besluitvorming PSES 525 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van het managementcomité, het monitoringcomité en de projectmonitoringseenheid Subsidieaanvragen (behandelen PSES 526 subsidiedossiers inzake Europese subsidies, provinciale cofinanciering en Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtlijsten, rapporten, programmeringsdocumenten Communicatie (verzorgen PSES 527 dossiers inzake jaarverslagen, brochures, nieuwsbrieven en promotiefilms 1 Selectie : eindproducten Promotie- en sensibilisatiecampagnes (voeren POM 528 dossiers inzake investeringspromotie 1 Vernietigen Overleg tussen en met derden (coördineren, POM 529 dossiers inzake contacten betreffende handel en investeringen met regio's in het buitenland Evenementen (organiseren POM 53 dossiers inzake de organisatie van het Economisch Forum 1 Selectie : verslagen en voorstellen, drukwerk, rapporten Agenda- en besluitvorming IN 531 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van provinciaal comité voor 1 KB van 16 februari 197 rubriek 24.4 de bevordering van de arbeid 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming PS 532 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van Interlokale Verenigingen 1 Sportregio's 1. ALGEMEEN BELEI ( ) Monumenten 533 statuten en huishoudelijk reglement Monumenten VZW tot wijziging rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren Monumenten 534 grootboeken en dagkasboeken 3 rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren Monumenten 535 facturen 1 Vernietigen rubriek FINANCIËN Budget en meerjarenplan (opmaken van Monumenten 536 begrotingen 5 rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren Monumenten 537 jaarrekeningen 3 Selectie Pemanent: Jaarrekeningen, bewijstukken te vernietigen rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren Monumenten 538 stukken betreffende belasting- en btw-aangiften 7 Vernietigen rubriek FINANCIËN Boekhouding (voeren Monumenten 539 dossiers inzake het aanvragen van subsidies door Monument VZW 1 rubriek PERSONEEL Loopbaan van het personeel (begeleiden van Monumenten 54 personeelsdossiers geboortejaar + rubriek CULTUUR Agenda- en besluitvorming Monumenten 541 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de raad van beheer van 1 rubriek 37 Monumenten Provincie Antwerpen 21. CULTUUR Evenementen (organiseren Monumenten 542 dossiers inzake eigen publicaties en projecten 5 rubriek 37 STAFHRM 543 jaarrekeningen van de OVV-pensioenkas 3 voordelen (berekenen en betalen Agenda- en besluitvorming LP 544 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Provinciale 1 rubriek Landbouwkamer Communicatie (verzorgen LP 545 Briefwisseling betreffende aanstelling van deskundigen 1 Selectie Agenda- en besluitvorming LP 546 agenda's, verslagen en bijhorende stukken van de provinciale landbouwkamer 1 Selectie : verslagen Subsidieaanvragen (behandelen LP 547 ossiers inzake steunverleningen aan de land- en tuinbouw Agenda- en besluitvorming LP 548 Verslagen en voorstellen van Provinciale ienst voor Land en Tuinbouw 1 Selectie : verslag en voorstel 21. CULTUUR Evenementen (organiseren E 549 dossiers inzake erfgoedevenementen en eigen initiatieven (tentoonstellingen, Open 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk Monumentendag, Erfgoeddag ) 4. LOGISTIEK Postregistratie FACI 55 Registers van ingekomen aangetekende zendingen 5 Vernietigen 3. PERSONEEL Contracten en verzekeringen (beheren STAFHRM 551 dossiers inzake arbeidsongevallen zonder blijvende invaliditeit datum ongeval + vernietigen 1 jaar 3. PERSONEEL Contracten en verzekeringen (beheren STAFHRM 552 dossiers inzake omnium dienstopdrachten datum ongeval + Vernietigen 1 jaar 1. WELZIJN EN GEZONHEI Subsidieaanvragen (behandelen STAFOVJ 553 subsidiedossiers inzake lokaal woonbeleid 1 Selectie : verslagen en voorstellen, overzichtslijsten, reglementen Goederen en diensten aan interne gebruikers (aankopen en/of leveren LP 554 dossiers inzake aangiften betreffende mestbank en oppervlakte bij de Vlaamse overheid door Hooibeekhoeve, Provinciaal Educatief Centrum de Schranshoeve, PITO Mechelen en PITO Stabroek Boekhouding (voeren POM 555 boekhouding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 3 Selectie : grootboeken 2. FINANCIËN Thesaurie (beheren TFA 556 Thesauriebewijzen 1 Selectie 13. VRIJE TIJ Patrimonium (algemeen beheer VL 557 dossiers inzake het beheer van het Sportpaleis 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk Evenementen (organiseren POM 558 subsidiedossiers inzake grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG I, II en III) 3 Selectie : reglementen, verslagen en voorstellen 13. VRIJE TIJ Verbeterprojecten (uitvoeren VL 559 dossiers inzake ontvangen subsidies van Toerisme Vlaanderen en van het Europese Fonds voor 3 Selectie : verslagen en voorstellen Regionale Ontwikkeling voor toeristische projecten 21. CULTUUR Evenementen (organiseren APA 56 dossiers inzake de organisatie van podiumvoorstellingen en andere culturele evenementen 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 13. VRIJE TIJ Subsidieaanvragen (behandelen VL 561 dossiers inzake bosgroepen en stadsrandbossen (gebiedsgerichte werking) 1 Selectie : verslagen en voorstellen, rapporten en drukwerk 21. CULTUUR Evenementen (organiseren APA 562 dossiers inzake eigen producties CULTUUR Contracten en verzekeringen (beheren APA 563 contracten met artiesten 21. CULTUUR Boekhouding (voeren APA 564 stukken betreffende ticketverkoop 5 Vernietigen 13. VRIJE TIJ Agenda- en besluitvorming VL 565 agenda s, verslagen, bijlagen en stukken betreffende de samenstelling van de Toezichtscommissie Sportpaleis Antwerpen 19. RUIMTELIJKE ORENING Boekhouding (voeren STAFROM 566 ossiers inzake PRUP's 1 Selectie : eputatiebesluiten 1 Vernietigen Page 1 de 1

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie Jaarverslag 27 Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie INHOUD I. Inleiding 1 II. Operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie